- Voorzitter: Marco de Weerd Lingedijk HC Buurmalsen Telnr

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "- Voorzitter: Marco de Weerd Lingedijk 50 4197 HC Buurmalsen Telnr. 0345-582103 mjdeweerd@planet.nl"

Transcriptie

1 INFOBOEKJE

2 Muziekvereniging O.Z.O.D. Opgericht 3 januari 1898 Ingeschreven K.v.K. onder nr Statuten ter inzage bij de secretaris Muziekvereniging O.Z.O.D. heeft een ledenbestand van ongeveer 65 leden, waarvan 7 personen het bestuur vormen. Leden van het bestuur hebben zitting voor een periode van 2 jaar. De leden van het dagelijks bestuur hebben zitting voor een periode van 3 jaar. Het dagelijks bestuur bestaat uit een voorzitter, secretaris en penningmeester. - Voorzitter: Marco de Weerd Lingedijk HC Buurmalsen Telnr Secretaris: Hettie Boer-Loorbach J. de Ridderstraat BM Buurmalsen Telnr of Internetsite: Aanmelding nieuwe leden en opzegging lidmaatschap. Het lidmaatschap moet schriftelijk opgezegd worden. Graag ook adreswijzigingen doorgeven. - Penningmeester: Bert Croes Lange Akker JE Geldermalsen Telnr Donaties of contributie overmaken op bankrekening: of girorekening commissaris: Willy de Haan ( ) - commissaris: Janny Schmidt ( ) - commissaris: Maarten de Weerd ( ) - commissaris: Wim Vink ( ) Contributie: Alle leden van muziekvereniging O.Z.O.D. dienen contributie te betalen, zodat o.a. de zaalhuur, instrumenten, uniformen etc. kunnen worden betaald. De contributie voor leden die jonger zijn dan 16 jaar en geen les volgen, bedraagt 10,- per maand. De contributie voor leden die ouder zijn dan 16 jaar en geen les volgen, bedraagt 12,50- per maand. Wij verzoeken u de contributie per kwartaal over te maken op het bank- of gironummer. Het verschuldigde bedrag dient in ieder geval voor de eerste dag van het kwartaal overgemaakt te zijn. U krijgt geen acceptgiro s van de vereniging!!

3 O.Z.O.D. bestaat uit de volgende onderdelen: 1. ORKEST: Repetitie op maandagavond van 19.30u tot 21.30u in het Dorpshuis te Tricht. Dirigent is Arjan Gaasbeek. Marsleider is Jan Kerkhof. Leerlingen: Lesfrequentie: Leerlingenbegeleider: Wim Vink Instrumenten worden door de desbetreffende leraar of begeleider aan de leerling uitgereikt voorzien van een gebruiksaanwijzing. Wekelijks 30 minuten individuele les Leerlingenorkest: Na ongeveer 6 maanden dient de basiskennis voor het leerlingenorkest bereikt te zijn. Na plaatsing in het leerlingenorkest zal de leerling (indien gewenst) opgeleid worden voor het A-en B-diploma. Na het behalen van deze diploma s zal de leerling doorstromen in het harmonieorkest. De examens worden 2x per jaar afgenomen. Indien de leerling geen examens wil afleggen, zal na overleg tussen dirigent en leraar bepaald worden of de leerling het muzikaal niveau bereikt heeft om in het harmonieorkest door te stromen. Als voorbereiding op deze plaatsing dienen de onderhande zijnde partituren reeds vooraf globaal doorgespeeld te worden met het leerlingenorkest. Na het behalen van het A-diploma, of voldoende niveau, mag de leerling met concerten van het orkest meedoen en tijdens de optochten op straat meespelen en lopen. Repetitie op maandagavond van 18.30u tot 19.15u in het Dorpshuis te Tricht. Dirigent is Sylvie de Lyon. Lesmateriaal: Lesgeld: Therorie- en Examenkosten: Indien mogelijk krijgt de leerling een instrument in bruikleen van de vereniging. Eventueel bladmuziek wat gebruikt wordt in de orkesten, krijgt u ook in bruikleen van de vereniging. Het lesboek en eventueel theorieboek dient u zelf te kopen, u wordt hierbij geadviseerd door de desbetreffende leraar. Aanschaf van lessenaar, rieten, olie etc. is voor eigen rekening. Per 1 juli 2008 bedraagt het lesgeld 32,50 per maand Vanaf het moment dat leerlingen één jaar in het harmonieorkest meespelen, zijn de lessen voor eigen rekening. Afhankelijk van de leeftijd wordt de contributie 10,- dan wel 12,50 per maand. Theorie- en examenkosten van het A- en B-diploma worden door de vereniging vergoed. Kosten voor eventuele overige diploma s zijn voor eigen rekening. De volgende docenten geven les aan onze leden: Koperblaasinstrumenten : Wim Stoops Klarinet/saxofoon : Bas van de Sterren, Marnix van de Berg, Simone Bommeljé en Ruud Raike Dwarsfluit : Erik Verbeek

4 2. TAMBOERS: Repetitie op dinsdagavond van 19.00u tot 20.30u in Ons Eigen Gebouw te Buurmalsen. Daarnaast wordt er ook privé les gegeven. Frequentie en tijden individuele lessen in overleg met de leraar. Tamboerinstructeur/leraar: Alfred Hoogerdijk Lesmateriaal: Lesgeld: Therorie- en Examenkosten: Lesmateriaal (lesmethode en bladmuziek) alsmede de slagwerkinstrumenten wordt door de vereniging in bruikleen gegeven aan de leerling. Een eventueel les- en theorieboek is voor eigen rekening, dit geldt ook voor de aanschaf van een lessenaar. 15,- per maand inclusief individueel les en groepsrepetities. Theorie- en examenkosten van het A- en B-diploma worden door de vereniging vergoed. Kosten voor eventuele overige diploma s zijn voor eigen rekening. Contactpersoon: Maarten de Weerd 3. SLENTERORKEST: Het slenterorkest t Isnetnx bestaat uit ongeveer 15 personen. Dit zijn leden van het orkest die al enkele jaren ervaring hebben. Het slenterorkest speelt bijv. op (verjaardags)feestjes, personeelsfeestjes, braderieën, etc. Er wordt ongeveer 1x per maand gerepeteerd. Contactpersonen: Bert Croes Huishoudelijk reglement: Instrumentkeuze: Het spreekt voor zich, dat een ieder die lid wil worden van de muziekvereniging, voorkeur heeft voor een bepaald instrument. Toch kunt u beter nog een alternatief achter de hand houden, om een teleurstelling te voorkomen. Het kan namelijk gebeuren, dat de bezetting in het orkest zodanig is, dat er bepaalde groepen instrumenten (bijna) compleet zijn. De keuze van het instrument zal dan ook mede bepaald worden door dirigent en bestuur. Instrument: Als u lid wordt en niet in het bezit bent van een eigen instrument, krijgt u van de vereniging, indien mogelijk, een instrument in bruikleen. Instrumenten zijn erg kostbaar, wees er zuinig op! Het is dus zaak uw instrument goed te onderhouden, waaronder wij o.a. verstaan: - schoonmaken en droogwrijven - eventueel het oliën van de ventielen

5 Schade: Als er door eigen toedoen enigerlei schade wordt toegebracht aan het in bruikleen zijnde instrument, verwacht de vereniging dat u dit op eigen kosten laat repareren. Bij schade door derden moet u de gebruikelijke verzekeringsprocedure volgen. Schade veroorzaakt door ouderdom/slijtage wordt door de vereniging bekostigd. Als er iets is met uw instrument dient u te allen tijde contact op te nemen met Maarten de Weerd, hij zal het probleem bekijken en bepalen of wij het zelf kunnen verhelpen of dat het instrument voor reparatie weggebracht moet worden. Niet op eigen initiatief het instrument laten repareren!!! Dit om misverstanden te voorkomen. Indien het instrument uw eigendom is, is bovenstaande niet van toepassing. Verzekering: Voor leden die in het bezit zijn van een eigen instrument is het verstandig om te informeren naar een kostbaarhedenverzekering. Een muziekinstrument valt niet onder een reguliere inboedelverzekering of is slechts tot een beperkt bedrag meeverzekerd. Daarnaast is de dekking van een kostbaarhedenverzekering veel ruimer dan een inboedelverzekering. Uniform: Het uniform krijgt u ook in bruikleen van de vereniging. Bij dit uniform horen ook nog: een wit overhemd, donkerblauwe sokken en schoenen. Het is ook toegestaan om zwarte schoenen te dragen. Voor al deze aanvullende kledij dient u zelf zorg te dragen. Verder gelden voor het uniform dezelfde regels als voor de instrumenten. Wees er zuinig op, ook een uniform is erg kostbaar! Indien het uniform niet meer past, vermaakt, hersteld o.i.d. moet worden, wordt u verzocht contact op te nemen met Willy de Haan. Indien het lidmaatschap beëindigd wordt, dient het uniform gestoomd teruggebracht worden. Uniformbeheerder harmonie en drumband: Willy de Haan Activiteiten: Als u zich aansluit bij een vereniging, is het de bedoeling dat u zoveel mogelijk aan de voorkomende activiteiten deelneemt. Dit is bij onze vereniging niet anders. De meeste activiteiten worden ruimschoots van tevoren doorgegeven, kijk regelmatig op het prikbord of er veranderingen zijn! Mocht het eens voorkomen dat u door omstandigheden niet naar een repetitie kunt komen of dat u niet aan een bepaalde activiteit kan deelnemen, dan wordt u verzocht naar het centrale afmeldpunt te bellen. CENTRAAL AFMELDPUNT: Bert Croes: Muziekpartituur: De partituren blijven uiteraard ook eigendom van de vereniging. Een paar keer per jaar wordt bepaalde muziek weer ingenomen. De bibliothecaris (Femke Steenbergen) zorgt er dan voor dat de muziek geordend in de kast komt. Aantekeningen mogen ALLEEN met potlood gemaakt worden! O.Z.O.D. is aangesloten bij het MUI (uitleencentrum voor muziekpartituren) waarvan regelmatig muziek wordt geleend. Voor ieder zoekgeraakte partituur moet de vereniging 6,80 betalen, dus wees ook hier zuinig op. Dit bedrag wordt teruggevorderd bij dat lid aan wie de partituur toebehoort. E.e.a. wordt geregistreerd door de bibliothecaris, Femke Steenbergen.

6 Concoursen: Voor het harmonieorkest en de drumband is het mogelijk deel te nemen aan concoursen en festivals. Daar worden de prestaties van het orkest cq drumband beoordeeld door een jury. De jury geeft punten en aan de hand van het puntenaantal kan men een 1 e, 2 e of 3 e prijs behalen. Er zijn verschillende afdelingen waarin een vereniging kan uitkomen. Bij een bepaald aantal punten wordt een vereniging gepromoveerd naar een hogere afdeling. Je kunt ook individueel of samen met andere muzikanten deelnemen aan solistenconcoursen. Deze concoursen staan vermeld in het blad Klank & Show of op de website van de KNFM. KNFM: O.Z.O.D. is lid van de Koninklijke Nederlandse Federatie van Muziekverenigingen. Dit is een vereniging met als doel het bevorderen van de amateuristische muziekbeoefening. De KNFM organiseert ook de eerder genoemde concoursen en festivals. Een keer per maand verschijnt er een blad genaamd Klank & Show dat geheel in het teken staat van muziek maken en al wat daar omheen gebeurt. Dit magazine is verkrijgbaar bij de secretaris. Laatste versie oktober 2008

Alternatieven voor als je gezakt bent

Alternatieven voor als je gezakt bent Alternatieven voor als je gezakt bent Met dit document willen we je informeren over de mogelijkheden die je hebt als je gezakt bent voor je VMBO-, HAVO- of VWO-examen. Dit document zal per niveau toelichten

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement KC Geleen e.o.

Huishoudelijk Reglement KC Geleen e.o. Huishoudelijk Reglement KC Geleen e.o. Artikel 1 Bestuursverkiezing Elk jaar treedt een of treden twee bestuursleden af volgens een vooraf gemaakt rooster. De aftredende zijn per direct herkiesbaar. Bij

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

Dienstenwijzer Verberkmoes Assurantiën

Dienstenwijzer Verberkmoes Assurantiën Dienstenwijzer Verberkmoes Assurantiën Versie: 01 oktober 2014 Dienstenwijzer Verberkmoes In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke situatie en uw wensen zijn onze leidraad. In deze

Nadere informatie

Welkom bij PME. Uw Anw-hiaatpensioen in een notendop

Welkom bij PME. Uw Anw-hiaatpensioen in een notendop Welkom bij PME Uw Anw-hiaatpensioen in een notendop Juli 2015 WELKOM BIJ PME Uw Anw-hiaatpensioen in een notendop Juli 2015 Lees de oranje tekst voor de hoofdpunten 1 Uw Anw-hiaatpensioen bij PME 4 2

Nadere informatie

Helderse Zaalvoetbal Vereniging 11 Goudenregenstraat 21 1783 EK Den Helder

Helderse Zaalvoetbal Vereniging 11 Goudenregenstraat 21 1783 EK Den Helder Huishoudelijk Reglement HZV Verenigingsnaam: Helderse Zaalvoetbal Vereniging (HZV) Opgericht: 19 maart 2004 Kamer van koophandel nummer: 37111523 Bankrekeningnummer: ING: 60 44 813 Artikel 1. Samenstelling

Nadere informatie

De Dromenvanger. Schoolgids. Basisschool. - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken

De Dromenvanger. Schoolgids. Basisschool. - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken 1 Schoolgids Basisschool De Dromenvanger - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken Als je een droom hebt, en je wilt dat hij uitkomt, ga er dan voor. Doe je uiterste best en geef niet op.

Nadere informatie

KOOP EN EIGENDOM VAN EEN APPARTEMENT APPARTEMENTSRECHT. Deel van het geheel

KOOP EN EIGENDOM VAN EEN APPARTEMENT APPARTEMENTSRECHT. Deel van het geheel KOOP EN EIGENDOM VAN EEN APPARTEMENT APPARTEMENTSRECHT Deel van het geheel Een appartementsrecht is een aandeel (bijvoorbeeld één/dertigste) in een gebouw met toebehoren dat de bevoegdheid geeft tot het

Nadere informatie

Alliance Française de Walcheren.. De nieuwe cursussen beginnen in de week van maandag 6 oktober 2014

Alliance Française de Walcheren.. De nieuwe cursussen beginnen in de week van maandag 6 oktober 2014 1 Alliance Française de Walcheren PROGRAMMA 2014-2015. De nieuwe cursussen beginnen in de week van maandag 6 oktober 2014 2 Inhoud Wat is de Alliance Française? 3 Hoe zijn de cursussen opgezet? 4 Onze

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DELIGHT YOGA BV

ALGEMENE VOORWAARDEN DELIGHT YOGA BV ALGEMENE VOORWAARDEN 1. Begrippen 1.1 Aanvullende Voorwaarden: de aanvullende algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de door Delight Yoga georganiseerde Workshops en Retreats. 1.2 Algemene Voorwaarden:

Nadere informatie

Voorwaarden Gerust Op Weg Autoverzekering

Voorwaarden Gerust Op Weg Autoverzekering Voorwaarden Gerust Op Weg Autoverzekering Voorwaarden Gerust op Weg Autoverzekering In dit document staan de voorwaarden die horen bij de autoverzekering die u bij ons heeft afgesloten. Zo weet u waar

Nadere informatie

Introductie. Zakenplatform Eindhoven: samen groeien naar meer zakelijk succes!

Introductie. Zakenplatform Eindhoven: samen groeien naar meer zakelijk succes! Introductie De regio Eindhoven is en heeft een voorbeeldfunctie voor de rest van Nederland op zakelijk gebied, zeker qua innovatief vermogen. En dat willen we natuurlijk graag zo houden! Visie: Dat gaat

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER WET FINANCIËLE DIENSTVERLENING

DIENSTENWIJZER WET FINANCIËLE DIENSTVERLENING DIENSTENWIJZER WET FINANCIËLE DIENSTVERLENING Wat houd de dienstenwijzer in Dit dienstverleningsdocument is een puur informatief document op het gebeid van financiële dienstverlening en verplicht u niet

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Scou7ng 63

Huishoudelijk reglement Scou7ng 63 28 Maart 2012 Huishoudelijk reglement Scou7ng 63 Dit is de aangepaste versie van het nieuwe Huishoudelijk Reglement van Scou7ng 63. Dit HHR is door het Bestuur opgesteld om structuur te brengen in alle

Nadere informatie

Huisregels locatie Prisma open jeugdzorg Voor jongeren

Huisregels locatie Prisma open jeugdzorg Voor jongeren Huisregels locatie Prisma open jeugdzorg Voor jongeren Inhoudsopgave 1. Algemene inleiding 3 1.1. Omgangsvormen 3 2. Binnenkomst 3 3. Behandeling 4 3.1. Perspectiefplan 4 3.2. Drugs- en drankverbod 4 3.3.

Nadere informatie

Overeenkomst en voorwaarden Vermogensbeheer

Overeenkomst en voorwaarden Vermogensbeheer Overeenkomst en voorwaarden Vermogensbeheer Inhoud Overeenkomst en voorwaarden Vermogensbeheer... 1 JOUW OVEREENKOMST MET ONS... 4 VOORWAARDEN VERMOGENSBEHEER... 6 1. Wat hoort er bij Knab Vermogensbeheer?...

Nadere informatie

3. De vereniging beheert haar eigen correspondentie, administratie en gelden. 4. Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.

3. De vereniging beheert haar eigen correspondentie, administratie en gelden. 4. Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Huishoudelijk reglement Fcc de Spartanen te Zevenhuizen (Gn.) Algemeen 1. De fietscross vereniging Fcc de Spartanen is een sportvereniging, aangesloten bij de N.F.F. en handelend als eigen vereniging te

Nadere informatie

Uitgebreide versie. Mijn afspraken met Pluryn. Dienstverleningsovereenkomst

Uitgebreide versie. Mijn afspraken met Pluryn. Dienstverleningsovereenkomst Uitgebreide versie Mijn afspraken met Pluryn Dienstverleningsovereenkomst Mijn afspraken met Pluryn Pluryn ondersteunt mensen met een handicap bij wonen, werken, leren en vrije tijd. Krijg je zorg van

Nadere informatie

Voorwaarden. Beleggingsrekening fbto.nl

Voorwaarden. Beleggingsrekening fbto.nl Voorwaarden Beleggingsrekening Beleggingsrekening fbto.nl Voorwaarden FBTO Beleggingsrekening 1. Voorwaarden: goed om te lezen U bent: de rekeninghouder De Beleggingsrekening staat op uw naam. Wij zijn:

Nadere informatie

Zuinig zijn op wat je dierbaar is. Dienstenwijzer Lifeline verzekeringen

Zuinig zijn op wat je dierbaar is. Dienstenwijzer Lifeline verzekeringen Zuinig zijn op wat je dierbaar is Dienstenwijzer Lifeline verzekeringen Lifeline is een handelsnaam van The Phone House Netherlands BV. Lifeline handelt als bemiddelaar inzake de administratie en het aanbieden

Nadere informatie

Tien tips over de ouderbijdrage

Tien tips over de ouderbijdrage Tien tips over de ouderbijdrage Scholen mogen ouders vragen mee te betalen aan bepaalde activiteiten of voorzieningen. Zij vragen dan de zogenaamde ouderbijdrage. Deze is bedoeld voor zaken die niet door

Nadere informatie

Samenwerkende PSO s Nederland & Vereniging van Openbare Bibliotheken. COMMUNICATIETOOLKIT GASTLENEN Bijlage 4 van Implementatieplan Gastlenen

Samenwerkende PSO s Nederland & Vereniging van Openbare Bibliotheken. COMMUNICATIETOOLKIT GASTLENEN Bijlage 4 van Implementatieplan Gastlenen Samenwerkende PSO s Nederland & Vereniging van Openbare Bibliotheken COMMUNICATIETOOLKIT GASTLENEN Bijlage 4 van Implementatieplan Gastlenen Inhoudsopgave Inleiding 2 1. Interne communicatie 3 1.1 Factsheet

Nadere informatie

Samen verder met NEN 1010

Samen verder met NEN 1010 Galvanistraat 51 6716 AE Ede T 0318-631 670 E info@elektroraad.nl www.elektroraad.nl leertraject voor werkzoekenden in de elektrotechniek Samen verder met NEN 1010 een initiatief van Elektroraad datum:

Nadere informatie

Stichting de Peeënstekers centrale organisatie voor carnavalsbelangen in dongen

Stichting de Peeënstekers centrale organisatie voor carnavalsbelangen in dongen Stichting de Peeënstekers centrale organisatie voor carnavalsbelangen in dongen Reglement Optochten Peeënrijk Voorwoord. Algemeen. art. 1 art. 2 art. 3 art. 4 doelstelling. besluiten tot wijziging. naleving.

Nadere informatie

36-7514-426 B/1006. Prospectus en overige productinformatie Persoonlijke Lening

36-7514-426 B/1006. Prospectus en overige productinformatie Persoonlijke Lening 36-7514-426 B/1006 Prospectus en overige productinformatie Persoonlijke Lening Inhoudsopgave pag. InterBank, de juiste keuze voor uw lening 3 InterBank op internet 4 Uw adviseur 4 PROSPECTUS 5 Prospectus

Nadere informatie

Reglement Allianz Hypotheekrekening

Reglement Allianz Hypotheekrekening Allianz Nederland Asset Management B.V. Reglement Allianz Hypotheekrekening Versie 1.2 December 2014 Inhoudsopgave Waarvoor dit reglement? 4 Wat is het doel van de Allianz Hypotheekrekening? 4 Hoe werkt

Nadere informatie

De "sieradenbranche" Laatste update: 16-02-2015

De sieradenbranche Laatste update: 16-02-2015 De "sieradenbranche" Laatste update: 16-02-2015 De wereld van de sieradenmakers lijkt eenvoudig en overzichtelijk. In de praktijk is het wat ingewikkelder. Er zijn juweliers, goudsmeden, zilversmeden,

Nadere informatie

1.2 Het rijexamen wordt door de autorijschool binnen twee weken gereserveerd nadat je de examenkosten betaald hebt.

1.2 Het rijexamen wordt door de autorijschool binnen twee weken gereserveerd nadat je de examenkosten betaald hebt. De Autorijschool dient zich te houden aan de volgende afspraken: ARTIKEL 1 1.1 De leerling krijgt theorie- en praktijkles van een rijinstructeur die aan de eisen voldoet van de Wet Rijonderricht Motorrijtuigen

Nadere informatie

Productwijzer Pechhulpverzekering

Productwijzer Pechhulpverzekering Pechhulpverzekering Productwijzer Pechhulpverzekering Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de pechhulpverzekering. Welke risico s dekt deze verzekering?

Nadere informatie

36-7514-428 B/1006. Prospectus en overige productinformatie Doorlopend Krediet

36-7514-428 B/1006. Prospectus en overige productinformatie Doorlopend Krediet 36-7514-428 B/1006 Prospectus en overige productinformatie Doorlopend Krediet Inhoudsopgave pag. InterBank, de juiste keuze voor uw lening 3 InterBank op internet 4 Uw adviseur 4 PROSPECTUS 5 Prospectus

Nadere informatie