Kerkbalans / VVB. Ondersteuning en voorbeeld voor de actie Kerkbalans / VVB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kerkbalans / VVB. Ondersteuning en voorbeeld voor de actie Kerkbalans / VVB"

Transcriptie

1 Kerkbalans / VVB Ondersteuning en voorbeeld voor de actie Kerkbalans / VVB

2 Inleiding Dit document beschrijft in zijn geheel hoe u de actie Kerkbalans kan opzetten en uitvoeren. Dit omvat de aanschrijfwijze van personen, de selectie, de sortering, het afdrukken van bezorglijsten en het uiteindelijk afdrukken van de kerkbalans formulieren. In het document wordt aan de hand van een voorbeeld aangegeven hoe deze actie werkt. In uw gemeente is het voorbeeld vast niet helemaal gelijk aan de lokale situatie. U kunt dit dus zelf aanpassen waar nodig. Het document beschrijft niet hoe de rapportage editor werkt. Dit staat omschreven in de handleiding, hoofdstuk 8. (Deze staat op de CD-Rom van Scipio) Gebruik dit document als ondersteuning voor uw eigen actie(s). Let op: De gegeven voorbeelden kunnen in uw gemeente afwijken. Advies: Lees dit document op uw gemak door. Pagina 2

3 1. Een Kerkbalans fonds Met de actie kerkbalans worden er toezeggingsformulieren aan uw gemeenteleden aangeboden. Deze toezeggingsformulieren kunnen volledig zelf gemaakt worden. U kunt dit ook uitbesteden aan een derde partij. De gemeenteleden kunnen vervolgens op dit toezeggingsformulier aangeven hoeveel men in het aankomende jaar wil gaan betalen aan de kerk. Daarbij kunnen ze aangeven op welke manier men wil gaan betalen en in hoeveel termijnen. Om dit goed bij te houden heeft u een fonds nodig. Voor het gemak kunt u dit fonds de naam Kerkbalans geven. Indien u dit fonds nog niet heeft dan kunt u deze aanmaken door te gaan naar: Fondsadministratie Onderhoud Fondsen. Klik daar op Toevoegen en vul alle gevraagde gegevens in. Vergeet niet hierbij de gegevens van de begunstigde (dat is de kerkelijke gemeente) in te vullen. De begunstigde gegevens worden gebruikt voor: - Het afdrukken van acceptgiro s (indien gebruikt) - Het aanmaken van een ClieOp03 incassobestand (indien gebruikt) Na het aanmaken / controleren van het kerkbalans fonds kunt u het onderhoud fondsen weer afsluiten. Later zullen de ontvangen toezeggingsformulieren verwerkt gaan worden waarbij deze toezeggingen ingegeven gaan worden. Deze worden dan ingegeven op het fonds Kerkbalans. Pagina 3

4 2. Personen aanschrijven Een van de belangrijkste onderdelen van de actie kerkbalans is om de juiste personen aan te schrijven. In dit document gaan we uit van onderstaand gezin. Man gezinshoofd 45 jaar Vrouw echtgenote 41 jaar Man zoon 22 jaar Vrouw dochter 15 jaar Vrouw dochter - 7 jaar Voor de man en de vrouw komt er 1 kerkbalansformulier. Op dit formulier komen de namen van de man en van de vrouw te staan. In de rapportage editor kunt u hiervoor gebruik maken van de velden Contactnaam en Directmailnaam. U kunt dan eenvoudg op persoonlijke titel de personen aanschrijven. Dit heeft doorgaans een beter effect dan Geacht gemeentelid. Deze aanschrijfwijze wordt de Combinatie aanschrijving genoemd. Om deze combinatie aanschrijving bij iedereen op de juiste manier in te stellen gaat u naar: Leden Repareren ledengegevens Pagina 4

5 2. Personen aanschrijven - vervolg Plaats hier de vinkjes zoals hieronder is aangegeven en klik vervolgens op Uitvoeren: Op dat moment krijgen de gehuwde personen allebei behorende tot de gekozen denominatiesde combinatie aanschrijving. De velden die veel gebruikt worden voor de aanschrijving zijn: Directmailnaam Contactnaam Contactadres (blok) Bovenstaande velden houden rekening met de gekozen aanschrijfwijze. Pagina 5

6 3. Voorbeeldselectie Belangrijk: In dit document wordt een voorbeeld selectie voor Kerkbalans weergegeven. Dit voorbeeld kan in uw gemeente afwijken u kunt het wel als handvat gebruiken! De volgende personen moeten in dit voorbeeld worden aangeschreven voor Kerkbalans: Omschrijving opdracht: Er moet voor alle actieve personen een kerkbalans formulier komen. Deze personen moeten gedoopt zijn of belijdenis hebben gedaan. Deze personen moeten de GK, NH of PKN gezindte hebben. Deze personen moeten 21 jaar of ouder zijn op 1 januari. Deze personen moeten een vinkje hebben bij Kerkbalans Deelname. Deze personen mogen geen blokkade hebben voor de postverzending. Veldnaam/ opmerking: status kerk.staat kerk. gezindte geb. datum kerkbalans postverzending Extra eisen: Per persoon moet er een formulier worden afgedrukt. Let op: Gehuwde en samenwonende partners moeten op één formulier. (mits deze voldoen aan bovenstaande omschrijving) Eén partner per gezin tonen De formulieren moeten per bezorgwijk worden afgedrukt. De volgorde die gehanteerd moet worden is op bezorgwijk, binnen de bezorgwijk op bezorgsectie, binnen de bezorgsectie op straatnaam, binnen de straatnaam op huisnummer, op volgorde van gezinsopbouw. De looplijsten/bezorglijsten moeten op dezelfde volgorde als de formulieren worden afgedrukt; dit moet per straatnaam worden uitgeprint. Geavanceerde eisen: 1. De personen die in het afgelopen jaar 21 zijn geworden krijgen een bepaalde brief. 2. De personen die vorig jaar niets hebben toegezegd krijgen een eigen brief. 3. De personen die vorig jaar tussen de 0,01 en 250,00 hebben toegezegd krijgen een eigen brief. 4. De personen die vorig jaar meer dan 250,00 hebben toegezegd krijgen een eigen brief. Per bezorgwijk Uitgebreide sortering. Bezorglijsten Verbreden en Verdiepen Brief A Brief B Brief C Brief D Pagina 6

7 3. Voorbeeldselectie - vervolg Het eerste wat moet gebeuren is dat de zoekopdracht goed begrepen wordt. Neem hiervoor de tijd. Wanneer het doel helder is; is de uitvoering eenvoudig. Er zijn een aantal zaken waarmee rekening gehouden moet worden: - De selectie van de juiste personen moet gemaakt worden - De volgorde moet correct zijn - Per categorie personen moet een aparte brief geprint worden. o Brieven moeten gemaakt worden in de rapportage editor. o Regels moeten worden ingesteld TIP Uw eigen selectie kunt u verderop in dit document opschrijven. Wanneer u weet welke groep welke brief krijgt dan kunt u deze brieven maken in de rapportage editor. Hoe dit werkt staat omschreven in hoofdstuk 8 van de handleiding Scipio (Deze staat op de CD- Rom van Scipio). Pagina 7

8 4. Personen selecteren voor Kerkbalans Start het selectiescherm via: Leden Overzichten Selectie. Kies: Bestand Nieuwe zoekopdracht LET OP LET OP Waarom moet u dit menu onderdeel kiezen: De volgende instellingen zijn van invloed op het resultaat van uw zoekopdracht. Door op Bestand Nieuwe zoekopdracht te klikken kunt u niet per ongeluk een fout maken. Eén partner per gezin tonen. Eén persoon per gezin tonen. Partnergegevens tonen. In dit voorbeeld wordt één partner per gezin tonen gebruikt. Doordat de combinatie aanschrijving gebruikt gaat worden, zullen beide partners aangeschreven worden op één formulier. Pagina 8

9 4. Personen selecteren voor Kerkbalans - vervolg U kunt nu alleen de volgende optie aanvinken: Eén partner per gezin tonen. Controleer of bovenstaande optie is aangevinkt. Ga naar: Selectie Selectie instellingen Er verschijnt een nieuw scherm met vier tabbladen: - Selectie - Opvraag volgorde vanuit database - Sortering op scherm - Uitvoer Eerst wordt de selectie gemaakt in het tabblad Selectie op basis van de gegeven opdracht: Klik op Toevoegen. Selecteer het veld waar u een selectie op wilt uitvoeren. Selecteer: status Vink actief aan en klik op OK. Pagina 9

10 4. Personen selecteren voor Kerkbalans - vervolg Klik weer op Toevoegen. Selecteer het volgende veld waar u een selectie op wilt uitvoeren. Selecteer: kerk. staat Vink dooplid en belijdend lid aan en klik op OK. Klik weer op Toevoegen. Selecteer het volgende veld waar u een selectie op wilt uitvoeren. Selecteer: kerk. gezindte Vink Geref. Kerken en Ned. Hervormde Kerk en Prot. Kerk in Nederland aan en klik op OK. Klik weer op Toevoegen. Selecteer het volgende veld waar u een selectie op wilt uitvoeren. Selecteer: geb. datum Bij vanaf geeft u bijvoorbeeld in: 01 januari 1880 Bij t/m geeft u bijvoorbeeld in: 31 december 1989 ( jaar = 1989 ) ( Selectie maken op bijvoorbeeld 21 jaar of ouder ) Klik weer op Toevoegen. Selecteer het volgende veld waar u een selectie op wilt uitvoeren. Selecteer: kerkbalans Kies Ja en klik op OK Kies EN Kies NIET Klik op Toevoegen. Selecteer het volgende veld waar u een selectie op wilt uitvoeren. Selecteer: postverzending Kies alle opties, behalve geen blokkade en klik op OK. Indien gewenst kan nu op dezelfde manier een bezorgwijk worden toegevoegd. De selectie is nu gemaakt; de volgende stap is het tabblad Opvraag volgorde vanuit database. Klik op het tabblad Opvraag volgorde vanuit database. Pagina 10

11 4. Personen selecteren voor Kerkbalans - vervolg De selectie is gemaakt. Deze selectie kan dus worden opgevraagd vanuit de achterliggende databank. In de databank staan de gegevens echter op willekeurige volgorde. Voorbeeld van een gezin zoals deze in de databank is opgenomen: Vrouw dochter - 7 jaar Vrouw echtgenote 41 jaar Man gezinshoofd 45 jaar Man zoon 22 jaar Vrouw dochter 15 jaar Het is dus noodzakelijk om bij de selectie aan te geven welke volgorde de personen opgevraagd moeten worden vanuit de database. Gewenste sorteerwijze: Man gezinshoofd 45 jaar Vrouw echtgenote 41 jaar Man zoon 22 jaar Vrouw dochter 15 jaar Vrouw dochter - 7 jaar Pagina 11

12 4. Personen selecteren voor Kerkbalans - vervolg Om de personen met de gewenste sorteervolgorde te selecteren kan deze volgorde worden aangegeven bij het tabblad Opvraagvolgorde vanuit database. Verwijder de huidige sortering door (meerdere keren) te klikken op de knop Verwijderen onderin het scherm. Klik vervolgens op Toevoegen. Selecteer het veld waar u een sortering op wilt toepassen. Selecteer: gezinshoofdnaam (oplopend) klik op OK. Klik weer op Toevoegen. Selecteer het volgende veld waar u een sortering op wilt toepassen. Selecteer: Gezinsvolgorde binnen PE familie Nu de gewenste opvraagvolgorde is ingesteld kunt u onder het tabblad Sortering op scherm de laatste stap uitvoeren. In het voorbeeld staat: Extra eisen: De volgorde die gehanteerd moet worden is op bezorgwijk, binnen de bezorgwijk op bezorgsectie, binnen de bezorgsectie op straatnaam, binnen de straatnaam op huisnummer, op volgorde van gezinsopbouw. De uiteindelijke sortering moet feitelijk dus als volgt worden: Bezorgwijk Bezorgsectie Adres Gezinnen Pagina 12

13 4. Personen selecteren voor Kerkbalans - vervolg U zit nu in het scherm Sortering op scherm. Verwijder de huidige sortering door (meerdere keren) te klikken op de knop Verwijderen onderin het scherm. Klik vervolgens op Toevoegen. Selecteer het veld waar u een sortering op wilt toepassen. Selecteer: Bezorgwijk. Klik op Toevoegen. Selecteer:: Bezorgsectie. Klik op Toevoegen. Selecteer: Adres. Klik op Toevoegen. Selecteer: Huisnummers Klik op Toevoegen. Selecteer: Gezinshoofdnaam. Klik op Toevoegen. Selecteer: Gezinsvolgorde. Klik op Toevoegen. De gewenste sortering staat nu gereed. Klik op de knop OK. De selectie is nu klaar. De sortering is nu klaar. Controleer of de volgende optie is aangevinkt: Eén partner per gezin tonen. Pagina 13

14 Vervolgens kunt u de selectie uitvoeren door te klikken op: Elke kerkelijke gemeente heeft een andere selectie en een andere sorteerwijze. LET OP Denk hierbij de selectie bijvoorbeeld aan eigen coderingen of bepaalde velden waarop u ook wilt selecteren. Dit kan ook de kerkelijke gezindte nog zijn of juist een andere status. Denk hierbij de sorteerwijze bijvoorbeeld aan looplijsten in plaats van bezorgwijken; op postcode of juist op straatnaam etc. Bekijk de selectie daarom altijd goed! Pagina 14

15 Hieronder kunt u uw eigen selectie en sorteerwijze opschrijven: Selectie: Sorteerwijze: Pagina 15

16 4. Personen selecteren voor Kerkbalans - vervolg Resultaat: Op dit moment staan de personen die voldoen aan onderstaande zoekopdracht in uw beeldscherm: Omschrijving opdracht: Er moet voor alle actieve personen een kerkbalans formulier komen. Deze personen moeten gedoopt zijn of belijdenis hebben gedaan. Deze personen moeten de GK, NH of PKN gezindte hebben. Deze personen moeten 21 jaar of ouder zijn op 1 januari. Deze personen moeten een vinkje hebben bij Kerkbalans Deelname. Deze personen mogen geen blokkade hebben voor de postverzending. Daarbij opgemerkt dat waar een man en een vrouw binnen een gezin voldoen aan de opdracht; alleen de man zichtbaar is. (Er wordt namelijk één partner per gezin weergegeven). Pagina 16

17 5. Uitvoer / kolommen aanpassen Nadat het resultaat op het beeldscherm is verschenen, kunt u extra uitvoerkolommen toevoegen of juist een aantal kolommen verwijderen. Werkwijze om een kolom aan het zoekresultaat toe te voegen: Klik op Resultaat Toevoegen aan resultaat Ander veld Selecteer nu het veld / de velden welke u wilt toevoegen. Enkele handige velden om te voegen zijn: - burg. staat - gezinsrelatie - kerk. gezindte - status Maar ook: - Directmailnaam - Contactnaam - Looplijstwijk - Looplijstsectie - Bezorgwijk - Bezorgsectie Pagina 17

18 5. Uitvoer / kolommen aanpassen vervolg Nadat het resultaat op het beeldscherm is verschenen, kunt u extra uitvoerkolommen toevoegen of juist een aantal kolommen verwijderen. Werkwijze om een kolom uit het zoekresultaat te verwijderen: Klik op Resultaat Verwijderen uit resultaat Selecteer het veld dat u wilt verwijderen. TIP U kunt de kolommen op elk gewenst tijdstip aanpassen Pagina 18

19 6. Sorteren op de gewenste sorteermethode Nadat het resultaat op het beeldscherm is verschenen kunt u de sortering op het scherm nog aanpassen. Eerder hebben we een selectie gemaakt op basis van bezorgwijken. Stel u wilt dit wijzigen in looplijsten dan kunt u in dit geval gebruik maken van de functie Hersorteren. Ga naar het menu onderdeel: Resultaat Resultaat hersorteren U zit nu in het scherm Resultaat Hersorteren. In de linkerlijst zoekt u op: Looplijst. Klik op Toevoegen. In de linkerlijst zoekt u op: Looplijstsectie. Klik op Toevoegen. In de linkerlijst zoekt u op: Adres. Klik op Toevoegen. U krijgt nu de vraag wat u met de huisnummers wilt doen. Selecteer Normale sortering en klik op OK. In de linkerlijst zoekt u op: Gezinshoofdnaam. Klik op Toevoegen. In de linkerlijst zoekt u op: Gezinsvolgorde. Klik op Toevoegen. De gewenste sortering staat nu gereed. Klik op de knop Hersorteren. Het resultaat staat nu op de juiste manier gesorteerd. Pagina 19

20 7. Personen bewaren voor latere controle U kunt de geselecteerde personen bewaren om later weer op te roepen. Het resultaat van de zoekopdracht wordt opgeslagen. Dit is dus een exacte kopie van de gegevens zoals u die op dit moment op uw scherm heeft. Selecteer in het menu: Resultaat Resultaat naar klembord U kunt vervolgens een omschrijving geven aan dit resultaat Voorbeeld: Kerkbalans <datum> Klik vervolgens op OK. Tip: U kunt vervolgens later op elk gewenst tijdstip dit resultaat weer oproepen via: Resultaat Resultaat van klembord. Pagina 20

21 8. Resultaat afdrukken De volgende personen moeten in dit voorbeeld worden aangeschreven voor Kerkbalans: Omschrijving opdracht: Er moet voor alle actieve personen een kerkbalans formulier komen. Deze personen moeten gedoopt zijn of belijdenis hebben gedaan. Deze personen moeten de GK, NH of PKN gezindte hebben. Deze personen moeten 21 jaar of ouder zijn op 1 januari. Deze personen moeten een vinkje hebben bij Kerkbalans Deelname. Deze personen mogen geen blokkade hebben voor de postverzending. Veldnaam/ opmerking: status kerk.staat kerk. gezindte geb. datum kerkbalans postverzending Extra eisen: Per persoon moet er een formulier worden afgedrukt. Let op: Gehuwde en samenwonende partners moeten op één formulier. (mits deze voldoen aan bovenstaande omschrijving) Eén partner per gezin tonen De formulieren moeten per bezorgwijk worden afgedrukt. De volgorde die gehanteerd moet worden is op bezorgwijk, binnen de bezorgwijk op bezorgsectie, binnen de bezorgsectie op straatnaam, binnen de straatnaam op huisnummer, op volgorde van gezinsopbouw. De looplijsten/bezorglijsten moeten op dezelfde volgorde als de formulieren worden afgedrukt; dit moet per straatnaam worden uitgeprint. Geavanceerde eisen: 1. De personen die in het afgelopen jaar 18 zijn geworden krijgen een bepaalde brief. 2. De personen die vorig jaar niets hebben toegezegd krijgen een eigen brief. 3. De personen die vorig jaar tussen de 0,01 en 250,00 hebben toegezegd krijgen een eigen brief. 4. De personen die vorig jaar meer dan 250,00 hebben toegezegd krijgen een eigen brief. Per bezorgwijk Uitgebreide sortering. Bezorglijsten Verbreden en Verdiepen Brief A Brief B Brief C Brief D Pagina 21

22 De selectie van de juiste personen is gereed. De sortering van de personen is gereed. Het resultaat kan nu worden afgedrukt. Afdruk mogelijkheden: - Bezorglijsten / Looplijsten - Kerkbalansformulieren o Via de rapportage editor van Scipio (aanbevolen) o Via externe programma s zoals Microsoft Word etc. Pagina 22

23 8. Selectiescherm - Resultaat afdrukken De bezorglijst / looplijst Het juiste resultaat staat in de juiste volgorde in uw beeldscherm. U kunt nu de bezorglijsten/looplijsten gaan afdrukken. Ga hiervoor naar: Bestand Afdrukken. Selecteer vervolgens Looplijst/bezorglijst en klik op Afdrukken Vervolgens kan worden aangegeven welke indeling van toepassing is. In het voorbeeld moet het op straatnaam worden uitgeprint. Klik vervolgens op OK om de bezorglijst/looplijst af te drukken. Pagina 23

24 8. Resultaat afdrukken Kerkbalansformulieren Gemaakt met de rapportage editor I Met Scipio kunt u eenvoudig gemaakte brieven met de rapportage editor koppelen aan uw selectieresultaat. Het is mogelijk om aan diverse groepen bijv. een begleidende brief en een toezeggingsformulier te koppelen. De brieven worden n.a.v. uw ingegeven sortering, hierbij te denken aan bijv. volgorde loop- of bezorglijsten uitgeprint. Voordat u de brieven gaat koppelen is het van belang dat u de gewenste groepen gaat definiëren d.m.v. de groepen te collectief muteren. Hieronder wordt u stap voor stap met een voorbeeld uitgelegd hoe u zelf gemaakte documenten (rapportage editor) kunt koppelen aan een specifieke groep. Groepen definiëren U gaat naar Beheer - Programma instellingen Eigen indeling. Klik op Wijzigen. Vervolgens kiest u een veld Niet gebruikt en klik op Wijzigen. Geef vervolgens een gewenste Nieuwe omschrijving in en selecteer bij nieuw veldsoort Codeveld. Klik op Ok. De volgende stap is het aanmaken van groepsnamen (zie het voorbeeld hieronder). Dit doet u via Beheer Gemeente indeling Onderhoud omschrijvingstabellen. Zodra u de gewenste groepen heeft ingegeven klikt u op Opslaan. Pagina 24

25 8. Resultaat afdrukken Kerkbalansformulieren Gemaakt met de rapportage editor I Collectief muteren Maak vervolgens per groep een selectie. Voorbeeld: Definiëren groep Jongvolwassenen : Selectie criteria: Status - Actief Kerk. Staat - dooplid en belijdend lid Kerk. Gezindte - Geref. Kerken - Ned. Hervormde Kerk - Prot. Kerk in NL Geb. Datum vanaf 21 jaar t/m 30 Kerkbalans deelname Ja Is uw selectie compleet klik op Ok. Vervolgens klikt u op het vergrootglas, het resultaat komt in beeld. De volgende stap is het resultaat collectief te muteren. Dit doet u als volgt: U gaat naar Resultaat Resultaat collectief muteren. Klik op Toevoegen. In ons geval zoeken we naar: Kerkbalans Vervolgens vinken we de waarde Jongvolwassenen aan en klikken op Ok. Het volgende scherm komt in beeld. Klik vervolgens op Verwerken. Pagina 25

26 8. Resultaat afdrukken Kerkbalansformulieren Gemaakt met de rapportage editor I Herhaal bovenstaande stappen voor de overige groepen (met de juiste selectie). Uiteindelijk zijn alle personen welke aangeschreven moeten worden voor Kerkbalans in een groep onderverdeeld. Selectie Kerkbalans Maak vervolgens de gehele selectie voor de Kerkbalans Sorteer het restultaat zoals u het geprint wilt hebben (zie voor meer informatie op pag. 12). Zodra het resultaat in de juiste volgorde in uw beeldscherm staat, kan deze worden samengevoegd met de eerder gemaakte documenten in de rapportage editor. Ga hiervoor naar Bestand Afdrukken Selecteer vervolgens Bijdrageformulier en klik op Instellen Pagina 26

27 8. Resultaat afdrukken Kerkbalansformulieren Gemaakt met de rapportage editor I Selecteer bij het Bijdragefonds: Kerkbalans Selecteer bij Gebruik layout: Scipio Samenvoegdocument(en) Klik op: Regels instellen Klik op Toevoegen. Pagina 27

28 8. Resultaat afdrukken Kerkbalansformulieren gemaakt met Rapportage editor I In onderstaand scherm kunt u eigen regels instellen. In het voorbeeld dat we volgen moeten we de volgende instelling maken: - Geef een omschrijving regel in. - Vink De eigen indeling aan. - Selecteer het gewenste veld en geef de waarde in. - Hierna vinkt u Het volgende document moet worden afgedrukt aan en klikt u op Bladeren om het bijbehorende document te selecteren. Indien gewenst kunt u nog een volgend document selecteren welke voor de betreffende groep afgedrukt moet worden. - Vervolgens herhaalt u voorgaande stappen voor alle aangemaakte groepen binnen de actie Kerkbalans. - Wanneer alle brieven gekoppeld zijn kunnen deze in een keer worden afgedrukt. Pagina 28

29 8. Resultaat afdrukken Kerkbalansformulieren gemaakt met Rapportage editor - II Het resultaat staat nu in de juiste volgorde in uw beeldscherm. Deze kan nu worden samengevoegd met de eerder gemaakte documenten in de rapportage editor. Ga hiervoor naar Bestand Afdrukken Selecteer vervolgens Bijdrageformulier en klik op Instellen Selecteer bij het Bijdragefonds: Kerkbalans Selecteer bij Gebruik layout: Scipio Samenvoegdocument(en) Klik op: Regels instellen Pagina 29

30 8. Resultaat afdrukken Kerkbalansformulieren gemaakt met Rapportage editor - II Klik op Toevoegen. In onderstaand scherm kunt u eigen regels instellen. In het voorbeeld dat we volgen moeten we de volgende instelling maken: - De personen die in het afgelopen jaar 21 zijn geworden krijgen een bepaalde brief. - De personen die vorig jaar niets hebben toegezegd krijgen een eigen brief. - De personen die vorig jaar tussen de 0,01 en 250,00 hebben toegezegd krijgen een eigen brief. - De personen die vorig jaar meer dan 250,00 hebben toegezegd krijgen een eigen brief. Pagina 30

31 8. Resultaat afdrukken Kerkbalansformulieren gemaakt met Rapportage editor - II Bij Omschrijving regel: vult u: 21-jarigen Selecteer de voorwaarde voor deze regel Selecteer: Wanneer de persoon in het jaar 2009 GEEN toezegging heeft gedaan. Selecteer: Leeftijdsselectie Selecteer: De persoon is in het jaar 2009 (21) jaar oud geworden. Indien gekozen voorwaarde geldig is, dan de volgende actie ondernemen: Selecteer: Het volgende document moet worden afgedrukt; Selecteer: Bladeren Kies het eerder gemaakt bestand, Brief A Klik op: Open Kies: OK Klik op Toevoegen Bij Omschrijving regel: typt u: 0 toezeggers Selecteer de voorwaarde voor deze regel Selecteer: Wanneer de persoon in het jaar 2009 GEEN toezegging heeft gedaan. Selecteer: Leeftijdsselectie Selecteer: De persoon moet op 01 januari 2010 minimaal de volgende leeftijd hebben: (22) jaar. Indien gekozen voorwaarde geldig is, dan de volgende actie ondernemen: Selecteer: Het volgende document moet worden afgedrukt; Selecteer: Bladeren Kies het eerder gemaakt bestand, Brief B Klik op: Open Kies: OK Klik weer op Toevoegen Bij Omschrijving regel: typt u: 0 tot 250 Selecteer de voorwaarde voor deze regel Selecteer: Wanneer de persoon in net jaar 2009 een toezegging heeft gedaan vanaf: (0,01) tot en met (249,99). Indien gekozen voorwaarde geldig is, dan de volgende actie ondernemen: Selecteer: Het volgende document moet worden afgedrukt; Selecteer: Bladeren Kies het eerder gemaakt bestand, Brief C Klik op: Open Kies: OK Klik weer op Toevoegen Bij Omschrijving regel: typt u: 250 en hoger Pagina 31

32 8. Resultaat afdrukken Kerkbalansformulieren gemaakt met Rapportage editor - II Selecteer de voorwaarde voor deze regel Selecteer: Wanneer de persoon in net jaar 2009 een toezegging heeft gedaan vanaf: (250) tot en met (25.000). Indien gekozen voorwaarde geldig is, dan de volgende actie ondernemen: Selecteer: Het volgende document moet worden afgedrukt; Selecteer: Bladeren Kies het eerder gemaakt bestand voor deze situatie. Klik op: Open Kies: OK U heeft nu de verschillende vier documenten toegewezen aan de juiste personen. Let op: U kunt ook per eigen gemaakte groep deze instellingen opbouwen. Een eigen groep maakt u in de eigen indeling. Zo kunt u exact zelf bepalen wie in welke groep zit en wie daardoor welke brief toegezonden krijgt! Indien u meer informatie wenst over het aanmaken en indelen van een eigen indeling neem dan contact met ons op. Hiervoor hebben we een stap voor stap instructie gereed liggen. Afdrukken Om eventueel een afdrukvoorbeeld te bekijken kunt u op voorbeeld klikken, zodat u de eerste 40 formulieren kunt controleren. Klik vervolgens op afdrukken om de kerkbalansformulieren af te drukken. Pagina 32

33 Resultaat afdrukken - eigen samenvoegdocumenten gemaakt met Rapportage editor U wilt eigen documenten samenvoegen met meerdere groepen. Maak allereest een eigen indeling aan om uiteindelijk de groepen aan de desbetreffende document samen te voegen. Maak per groep een selectie en muteer deze collectief (met uw aangemaakte eigen indeling). Doe dit vervolgens voor alle groepen. Nadat de groepen collectief gemuteerd zijn, maakt u één selectie waarin alle personen weergegeven worden. Het resultaat staat nu in de juiste volgorde in uw beeldscherm. Deze kan nu worden samengevoegd met de eerder gemaakte documenten in de rapportage editor. Ga hiervoor naar Bestand Afdrukken Selecteer vervolgens Bijdrageformulier en klik op Instellen Selecteer bij het Bijdragefonds: Kerkbalans Selecteer bij Gebruik layout: Scipio Samenvoegdocument(en) Klik op: Regels instellen Klik op Toevoegen Pagina 33

34 Vul de omschrijvingsregel in selecteer uw eigen indeling met de bijbehorende waarde Indien gekozen voorwaarde geldig is, dan de volgende actie ondernemen: Selecteer: Het volgende document moet worden afgedrukt; Selecteer: Bladeren Kies het eerder gemaakt bestand, Brief... Klik op: Open Kies: OK Herhaal dit vervolgens voor alle groepen. Zijn alle documenten samengevoegd klik op afdrukken. Pagina 34

35 8. Resultaat afdrukken samenvoegdocument Kerkbalansformulieren afdrukken U heeft aangegeven dat u de gegevens in het selectiescherm wilt gaan samenvoegen met een samenvoegdocument, welke is gemaakt met Rapportage editor. Dit document moet nu geselecteerd worden. Klik hiervoor op de knop Bladeren. Selecteer het bestand (blauw maken) waarmee u het selectieresultaat wilt samenvoegen. Klik vervolgens op Openen. Pagina 35

36 8. Resultaat afdrukken samenvoegdocument Kerkbalansformulieren afdrukken U ziet nu in het scherm dat de gegevens worden samengevoegd met het door u gekozen bestand. Om door te gaan klikt u op Doorgaan. Indien u heeft aangegeven dat er een acceptgiro onder het samenvoegdocument moet komen: In de eigenschappen van het samenvoegdocument heeft u aangegeven dat een acceptgiro onder het formulier dient te worden afgedrukt. Geef nu de opbouw van de acceptgiro in: Bij het afdrukken van acceptgiro s kunt u gebruik maken van sjablonen. Klik op Instellen om te controleren welk sjabloon actief is bij de acceptgiro. Klik op Doorgaan om de daadwerkelijke samenvoegdocumenten, inclusief acceptgiro s, te gaan afdrukken. Pagina 36

37 9. Resultaat afdrukken Kerkbalansformulieren afdrukken via Microsoft Word Het juiste resultaat staat in de juiste volgorde in uw beeldscherm. Deze kan nu worden samengevoegd met het een Microsoft Word document. Om de juiste gegevens te exporteren naar Microsoft Word kiest u: Resultaat Resultaat exporteren. Kies vervolgens Export-database geschikt voor Mail Merge vanuit Microsoft Word. Klik op Volgende - De gegevens worden nu klaargezet. Sluit Scipio vervolgens af. Ga naar Start Alle programma s Hagru Datamap weergeven Openen. Voor het gemak noemen we dit doellocatie X. (Deze map is wel wat verstopt in Windows Vista / Windows 7). Op een gegeven moment kunt u binnen Microsoft Word aangeven met welk databestand u de brief wilt koppelen. Blader nu naar doellocatie X. Selecteer de map Data01 en daarna Selectie.mdb Open deze en koppel op de normale manier. Pagina 37

38 Ruimte voor notities: Pagina 38

Binnen een team kunt u onderling informatie delen. Denk bijvoorbeeld aan:

Binnen een team kunt u onderling informatie delen. Denk bijvoorbeeld aan: Werken met teams Delen van informatie Binnen een team kunt u onderling informatie delen. Denk bijvoorbeeld aan: Notities Contactmomenten Selecties Selectieresultaten Samenvoegdocumenten (vanuit de rapportage

Nadere informatie

Captain Reader. E-captain help E-captain help http://help.e-captain.nl

Captain Reader. E-captain help E-captain help http://help.e-captain.nl 1 / 7 Captain Reader De e-captain reader is een applicatie om een automatische koppeling tussen Microsoft Word en e-captain tot stand te brengen. Zo kunt u op een eenvoudige manier uw gegevens uit e-captain

Nadere informatie

Nieuwsbrief november 2014

Nieuwsbrief november 2014 Nieuwsbrief november 2014 In dit nummer: Hagru Workshops Nieuw in Scipio Documenten koppelen Nieuw in Scipio Online Gezinsselecties Brieven met afdrukregels Nieuw in CashflowPro (Foerage) Audit File Gewasbescherming

Nadere informatie

Exporteren naar excel

Exporteren naar excel Exporteren naar excel 9 maart 2012 WISA helpdesk Inhoudsopgave 1 Exporteren naar excel 2 1.1 Exporteren van schermgegevens......................... 3 1.1.1 Export opvragen.............................

Nadere informatie

Release-notes LRP 3.1.22. LedenRegistratie Protestantse Kerk

Release-notes LRP 3.1.22. LedenRegistratie Protestantse Kerk Release-notes LRP 3.1.22 LedenRegistratie Protestantse Kerk Inhoud 1. Aanhef... 2 2. Tijdelijk- en correspondentieadres op looplijst en in sortering... 2 3. E-mails sturen voor Actie Kerkbalans... 2 4.

Nadere informatie

(Ledenadministratie) Etiketten afdrukken

(Ledenadministratie) Etiketten afdrukken Ledenadministratie, overzichten en selecties (Ledenadministratie) Etiketten afdrukken Vanuit Scipio Online kunt u makkelijk etiketten afdrukken. Het is mogelijk om hiervoor meerdere etiketsjablonen in

Nadere informatie

ONLINE. Handleiding Rapportage editor. Scipio Online

ONLINE. Handleiding Rapportage editor. Scipio Online ONLINE Handleiding Rapportage editor Scipio Online Versie 1.0 2012 Copyright 2012 Hagru BV Rapportage editor Scipio Online Met de rapportage editor bent u in staat om ongeveer elk overzicht, brief of formulier

Nadere informatie

Instructie voor een mail-merge VZVZ toestemmingsformulier in Word.

Instructie voor een mail-merge VZVZ toestemmingsformulier in Word. Instructie voor een mail-merge VZVZ toestemmingsformulier in Word. NB: Voor deze instructie is gebruik gemaakt van Office 2016 op een Windows 7 computer; de taal staat ingesteld op Nederlands. In grote

Nadere informatie

Automatisering voor Financiële Dienstverleners. Werken met Queries en Merge Documenten. For more information visit our website at www.pyrrho.

Automatisering voor Financiële Dienstverleners. Werken met Queries en Merge Documenten. For more information visit our website at www.pyrrho. Automatisering voor Financiële Dienstverleners Werken met Queries en Merge Documenten For more information visit our website at www.pyrrho.com Date: Document Nr: 30 maart, 2007 UBizzMerge, Versie 4.0 Status:

Nadere informatie

ADRES 2000 VOOR WINDOWS

ADRES 2000 VOOR WINDOWS Theun Bollema 2011 Met Adres 2000 voor Windows is het mogelijk om eenvoudige databases te maken of om adressenbestanden (met meer dan 50000 adressen is geen probleem) te beheren. Door zijn opzet kan het

Nadere informatie

(Instellingen) Etiket instellen

(Instellingen) Etiket instellen Toegangsbeheer en instellingen (Instellingen) Etiket instellen Vanuit Scipio Online kunt u makkelijk etiketten afdrukken. Het is mogelijk om hiervoor meerdere etiketsjablonen in te stellen. Op die manier

Nadere informatie

Elektronisch factureren

Elektronisch factureren Elektronisch factureren Inleiding Elektronisch Factureren in RADAR is mogelijk vanaf versie 4.0. Deze module wordt niet standaard meegeleverd met de RADAR Update maar is te bestellen via de afdeling verkoop

Nadere informatie

Etiketten maken met NAW-gegevens uit CasWin

Etiketten maken met NAW-gegevens uit CasWin Dit document beschrijft hoe u etiketten kunt maken met de NAW-gegevens uit Elsevier CAS Programma. In CasWin Classic kunt u dat op twee manieren doen, in CasWin Database op drie manieren. Hieronder worden

Nadere informatie

Central Station. CS website

Central Station. CS website Central Station CS website Versie 1.0 18-05-2007 Inhoud Inleiding...3 1 De website...4 2 Het content management systeem...5 2.1 Inloggen in het CMS... 5 2.2 Boomstructuur... 5 2.3 Maptypen... 6 2.4 Aanmaken

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Aanmaningen

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Aanmaningen ABAB-Internetboekhouden Handleiding uitbreidingsmodule: Aanmaningen 1. Inleiding..2 2. Selecteren van openstaande posten. 2 3. Genereren van aanmaningen.....4 4. Electronisch Aanmanen...5 1 1. Inleiding

Nadere informatie

Uitleg bij het bestelformulier Eindejaarscollecte

Uitleg bij het bestelformulier Eindejaarscollecte Uitleg bij het bestelformulier Eindejaarscollecte Dit document geeft uitleg over de onderdelen die u in dient te vullen op uw bestelformulier Eindejaarscollecte. Per onderwerp (A tot en met E) zal worden

Nadere informatie

Onze Leerkrachten. Geen Informat of iomniwize

Onze Leerkrachten. Geen Informat of iomniwize Onze Leerkrachten Onze Leerkrachten Geen Informat of iomniwize Hier kan je als beheerder de gegevens van alle leerkrachten zien. De lijst toont volgende informatie: De naam van de leerkracht Het e-mail

Nadere informatie

Etiketten maken met NAW-gegevens uit CasWin

Etiketten maken met NAW-gegevens uit CasWin Etiketten maken met NAW-gegevens uit CasWin Dit document beschrijft hoe u etiketten kunt maken met de NAW-gegevens uit Elsevier CAS Programma. In CasWin Classic kunt u dat op twee manieren doen, in CasWin

Nadere informatie

Declareren. Stap 1 Openstaande behandelingen

Declareren. Stap 1 Openstaande behandelingen Declareren Stap 1 Openstaande behandelingen Bij het programma onderdeel Declaratie, Openstaande behandelingen (zorgverzekeraars) kunt u kijken welke welke behandelingen er nog niet gedeclareerd zijn. Druk

Nadere informatie

23. Standaardbrieven (MailMerge)

23. Standaardbrieven (MailMerge) 23. Standaardbrieven (MailMerge) In deze module leert u: 1. Wat een standaardbrief is. 2. Hoe u een standaardbrief maakt. 3. Hoe u een adressenbestand kunt koppelen aan een standaardbrief. 4. Hoe u een

Nadere informatie

PlanCare Dossier V11.4 Carrouselkaarten. Inhoudsopgave

PlanCare Dossier V11.4 Carrouselkaarten. Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding... 2 maken... 2 Matrixkaart... 3 Open vragen kaart... 5 wijzigen... 6 verwijderen... 7 gebruiken... 7 Handelingen met huidige selectie... 8 PlanCare Dossier V11.4 - Pagina 1 van

Nadere informatie

Tips en Tricks basis. Microsoft CRM Revisie: versie 1.0

Tips en Tricks basis. Microsoft CRM Revisie: versie 1.0 Tips en Tricks basis Microsoft CRM 2016 Revisie: versie 1.0 Datum: 23/03/2016 Inhoud 1. Basisinstellingen... 3 1.1 INSTELLEN STARTPAGINA... 3 1.2 INSTELLEN AANTAL REGELS PER PAGINA... 3 2. Algemene bediening...

Nadere informatie

4.1 4.2 5.1 5.2 6.1 6.2 6.3 6.4

4.1 4.2 5.1 5.2 6.1 6.2 6.3 6.4 Handleiding CMS Inhoud 1 Inloggen 2 Algemeen 3 Hoofdmenu 4 Pagina s 4.1 Pagina s algemeen 4.2 Pagina aanpassen 5 Items 5.1 Items algemeen 5.2 Item aanpassen 6 Editor 6.1 Editor algemeen 6.2 Afbeeldingen

Nadere informatie

Etiketten maken (post)

Etiketten maken (post) Etiketten maken (post) Het is mogelijk om van de gegevens uit Sportlink Club etiketten aan te maken. Allereerst moet u hiervoor de gegevens vanuit Sportlink Club exporteren naar Excel. In Excel dient u

Nadere informatie

Jaarovergang uitvoeren in ESIS

Jaarovergang uitvoeren in ESIS Jaarovergang uitvoeren in ESIS De Jaarovergang is één van de activiteiten die u in ESIS uitvoert rond de inschrijving en indeling van leerlingen. Door het uitvoeren van de activiteit Jaarovergang zet u

Nadere informatie

HANDLEIDING Q3600 Webshop

HANDLEIDING Q3600 Webshop HANDLEIDING Q3600 Webshop Pag.: 1 Inhoudsopgave Inleiding...3 Beheer...4 Webshop artikelgroepen beheren...4 Hoofd artikelgroep toevoegen...6 Sub artikelgroep toevoegen...7 Artikelgroep verwijderen...8

Nadere informatie

Workflow. Taak Sjablonen

Workflow. Taak Sjablonen Workflow Workflow beheer Bij elke klant in RADAR (het vinkje klant staat aan in het tabblad ALGEMEEN van het bedrijf of de familie) kunt u een planning maken van een aantal periodieke taken, bijvoorbeeld:

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Psychorom. Bohn Stafleu van Loghum

Gebruikershandleiding Psychorom. Bohn Stafleu van Loghum Gebruikershandleiding Psychorom Bohn Stafleu van Loghum Inhoudsopgave 1. Opstarten cd rom na installatie 3 2. Werking programma 4 2.1 Zoeken 4 2.2 Zoektermen combineren 5 3. Menu Bestand 8 3.1 Afdrukken

Nadere informatie

Nieuwsbrief, december 2013

Nieuwsbrief, december 2013 Nieuwsbrief, december 2013 In dit nummer: Aangepaste openingstijden Euro-Incasso Cashflow aanbieding CashflowPro Foerage CashflowPro Online Tips en trucs Volgend jaar Digitale nieuwsbrief Voor u ziet u

Nadere informatie

Probleemstelling: Hoe kan binnen CRMcorner (standaard) sjablonen gekoppeld worden aan bepaalde overzichten en het communicatie centrum.

Probleemstelling: Hoe kan binnen CRMcorner (standaard) sjablonen gekoppeld worden aan bepaalde overzichten en het communicatie centrum. Instructiekaart: Sjablonen beheer- Standaard documenten. Kaartnummer: 06 Versie: 0106 Probleemstelling: Hoe kan binnen CRMcorner (standaard) sjablonen gekoppeld worden aan bepaalde overzichten en het communicatie

Nadere informatie

Bijlage 1b: Lidgegevens voor samenvoegen met Word 2003

Bijlage 1b: Lidgegevens voor samenvoegen met Word 2003 In hoofdstuk 1.5 (diverse ledenlijsten) op pagina 24 wordt verwezen naar deze bijlage. In dit document wordt uitgelegd hoe u lidgegevens vanuit het EHBO ledenprogramma kunt samenvoegen met een Word document.

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Oefenboek voor groepen. Bohn Stafleu van Loghum

Gebruikershandleiding Oefenboek voor groepen. Bohn Stafleu van Loghum Gebruikershandleiding Oefenboek voor groepen Bohn Stafleu van Loghum Inhoudsopgave 1. Opstarten cd rom na installatie 3 2. Zoeken in de cd rom Oefenboek voor groepen 5 1. Zoekopdracht 5 2. Geavanceerde

Nadere informatie

HANDLEIDING SPORTLINK CLUB DEELNEMERSLIJSTEN

HANDLEIDING SPORTLINK CLUB DEELNEMERSLIJSTEN HANDLEIDING SPORTLINK CLUB DEELNEMERSLIJSTEN Sportlink Services 28-3-2013 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 2 1.1 De handleiding... 2 1.2 Onvolkomenheden... 2 2. AAN DE SLAG MET DE FUNCTIONALITEIT DEELNEMERSLIJSTEN...

Nadere informatie

Quick Guide VivianCMS

Quick Guide VivianCMS Quick Guide VivianCMS Gastenboek creëren Versie: 1.0 Startdatum: 24 juli 2006 Datum laatste wijziging: 24 juli 2006 Opmerking: Gepubliceerd op http://www.viviancms.nl Inhoud 1 Inleiding...3 1.1 Contactformulier

Nadere informatie

In het CMS is het mogelijk om formulieren aan te maken. Voorafgaand een belangrijke tip:

In het CMS is het mogelijk om formulieren aan te maken. Voorafgaand een belangrijke tip: FORMULIEREN In het CMS is het mogelijk om formulieren aan te maken. Voorafgaand een belangrijke tip: belangrijk Importeer formulierdata uit een CSV-bestand precies zoals verderop beschreven. 1. Gedrag

Nadere informatie

Handleiding ledenadministratie NVVH afdelingen

Handleiding ledenadministratie NVVH afdelingen Handleiding ledenadministratie NVVH afdelingen Inleiding U kunt via internet de gegevens van de leden van uw afdeling bijhouden. Hieronder staan de mogelijkheden beschreven. Inloggen Om te kunnen werken

Nadere informatie

Handleiding : Regletten in Pharmawin

Handleiding : Regletten in Pharmawin Handleiding : Regletten in Pharmawin Februari 2007 Corilus Hogenakkerhoek 5 9150 Kruibeke Tel. 03/253.20.20 Fax 03/253.20.40 pharma@corilus.be www.corilus.be 1. ALGEMEEN De module regletten of etiketten

Nadere informatie

Modulehandleiding VivianCMS. Zoeken

Modulehandleiding VivianCMS. Zoeken Modulehandleiding VivianCMS Zoeken Versie: 1.0 Startdatum: 22-05-2006 Datum laatste wijziging: 19-06-2006 Opmerking: Gepubliceerd op http://www.viviancms.nl Inhoudsopgave 1. Inleiding...3 1.1. Algemene

Nadere informatie

Mailing maken: Onder Extra in de menu balk bevind zich de knoptekst Mailings...

Mailing maken: Onder Extra in de menu balk bevind zich de knoptekst Mailings... Mailing maken: Onder Extra in de menu balk bevind zich de knoptekst Mailings.... Mailings zijn het best uit te leggen middels voorbeelden. Mailings zijn opgebouwd uit zoekcriteria's welke werken volgens

Nadere informatie

Stappenplan Jaarovergang 2014

Stappenplan Jaarovergang 2014 Stappenplan Jaarovergang 2014 Dit stappenplan helpt u om de leerlingen over te zetten naar het volgend schooljaar. Het is raadzaam dit stappenplan door te lezen voor u start met de Jaarovergang! Aandachtspunten:

Nadere informatie

Aan de slag met AdminView

Aan de slag met AdminView Aan de slag met AdminView uitgebreide handleiding S for Software B.V. Gildeweg 6 3771 NB Barneveld tel 0342 820 996 fax 0342 820 997 e-mail info@sforsoftware.nl web www.sforsoftware.nl Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Offective > Verkoop > Offertes

Offective > Verkoop > Offertes Offective > Verkoop > Offertes Met Offective kunt u ongelimiteerd offertes maken, na het klikken op het menu item Verkoop > Offertes komt onderstaand scherm, hier heeft u direct overzicht van de verschillende

Nadere informatie

Inhoudstafel. 1. Pictoselector installeren en updaten. 2. Een nieuw pictoblad maken. 3. Geef het blad een titel. 4. Zoek picto s

Inhoudstafel. 1. Pictoselector installeren en updaten. 2. Een nieuw pictoblad maken. 3. Geef het blad een titel. 4. Zoek picto s Inhoudstafel 1. Pictoselector installeren en updaten 2. Een nieuw pictoblad maken 3. Geef het blad een titel 4. Zoek picto s 4.1 Selecteer pictogrammendatabanken 4.2 Voeg een picto in 4.3 Omschrijving

Nadere informatie

Act! PostcodeCheck voor Act! Handleiding

Act! PostcodeCheck voor Act! Handleiding Act! PostcodeCheck voor Act! Handleiding Versie 1.0 11-05-2011 Inleiding Urenlang bezig met het controleren en invoeren van adresgegevens? Act! PostcodeCheck biedt uitkomst! U hoeft alleen de postcode

Nadere informatie

Handleiding. Visual Planning BHV

Handleiding. Visual Planning BHV Handleiding Visual Planning BHV Visual Planning BHV Pagina: 1 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk Pagina 1. Bestanden. 3 1.1. Bestandsconfiguratie. 3 2. Koppelen oude & nieuwe cursisten. 6 2.1 Koppelen nieuwe cursist.

Nadere informatie

Mailing/Selecties maken

Mailing/Selecties maken Mailing/Selecties maken In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe u een Brief mailing, een e-mail mailing of adresetiketten kunt maken voor een groep relaties die aan bepaalde criteria voldoen. Selectie van

Nadere informatie

Instructie GIR Handhaven. Afhandelen postvak Met overtredingen. Juli 2017 Versie

Instructie GIR Handhaven. Afhandelen postvak Met overtredingen. Juli 2017 Versie Instructie GIR Handhaven Afhandelen postvak Met overtredingen Juli 2017 Versie 17.2.1 Inhoudsopgave 1 Procesbeschrijving... 3 1.1 Postvak Met overtredingen... 3 1.2 Beoordelen van het inspectierapport...

Nadere informatie

Aan de slag met de LEDENADMINISTRATIE

Aan de slag met de LEDENADMINISTRATIE Aan de slag met de LEDENADMINISTRATIE Het maken en gebruiken van rapportages 1. Rapportages en Excel Een rapportage gebruikt u om een bestand aan te maken: u wilt bijvoorbeeld etiketten uitdraaien, een

Nadere informatie

Handleiding voor het maken van XML-bestanden ten behoeve van DiginBFT (Excel 2007)

Handleiding voor het maken van XML-bestanden ten behoeve van DiginBFT (Excel 2007) Handleiding voor het maken van XML-bestanden ten behoeve van DiginBFT (Excel 2007) 1. Inleiding DiginBFT, de digitale indiening van financiële verantwoordingsdocumenten van notarissen en gerechtsdeurwaarders

Nadere informatie

Formulieren o.b.v. Vrije Overzichten

Formulieren o.b.v. Vrije Overzichten Formulieren o.b.v. Vrije Overzichten EDUscope Administratie Versie 1.0 19-04-2016 Bergerweg 110 6135 KD Sittard 046-4571830 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 1.1 Formulier toevoegen... 3

Nadere informatie

Handleiding. Installatie / Configuratie E-mail

Handleiding. Installatie / Configuratie E-mail Handleiding Installatie / Configuratie E-mail Heeft u na het lezen van deze handleiding nog vragen? Neem dan contact op met onze telefonische helpdesk op 020 430 90 33 of per email op helpdesk@ezorg.nl.

Nadere informatie

In de tabel hieronder vindt u een beschrijving van de verschillende velden die kunnen voorkomen in uw import-bestand.

In de tabel hieronder vindt u een beschrijving van de verschillende velden die kunnen voorkomen in uw import-bestand. Algemeen Met behulp van deze handleiding zal u leren hoe u een bestand in het juiste formaat kan aanmaken en importeren naar uw winkelwagen. U zal merken dat dit zeer weinig moeite vergt en u op die manier

Nadere informatie

Samenvoegen met Word en Excel 2010

Samenvoegen met Word en Excel 2010 Samenvoegen met Word en Excel 2010 Inhoudsopgave Samenvoegen Word-Excel / Mailingen... 2 Tip Samenvoegvelden automatisch markeren... 4 Tip Installeer PDF-creator... 7 Tip Sla het Word-document en Excel-document

Nadere informatie

Stappenplan OVM Leerling exporteren en importeren. DataCare maart 2016 - Versie 2.2.0.60

Stappenplan OVM Leerling exporteren en importeren. DataCare maart 2016 - Versie 2.2.0.60 Stappenplan OVM Leerling exporteren en importeren DataCare maart 2016 - Versie 2.2.0.60 Inhoudsopgave... 1 Inhoudsopgave... 2 Algemeen... 3 Stappenplan... 3 Stap 1 Leerling Exporteren... 3 Stap 2 Gegevens

Nadere informatie

MediQuets instellen en gebruiken, bestand uploaden v4. Hoofdstuk 1 MediQuest instellen en gebruiken - bestand aanmaken en uploaden

MediQuets instellen en gebruiken, bestand uploaden v4. Hoofdstuk 1 MediQuest instellen en gebruiken - bestand aanmaken en uploaden Hoofdstuk 1 MediQuest instellen en gebruiken bestand aanmaken en uploaden MediQuest verzorgt de volledige meting van de CQIndex; van uitnodiging tot rapportage. De ervaringen van patiënten worden met de

Nadere informatie

Aan de slag met: eenvoudig zoeken en filteren van zoekresultaten

Aan de slag met: eenvoudig zoeken en filteren van zoekresultaten Aan de slag met: eenvoudig zoeken en filteren van zoekresultaten versie januari 0 Wilt u zoeken zoals u in Google zoekt, dan is de homepage uw startpunt. Tik uw zoekvraag in in het zoekveld. Rechts verschijnen

Nadere informatie

en via WISA. 29 juli 2016. WISA helpdesk

en via WISA. 29 juli 2016. WISA helpdesk E-mailen via WISA 29 juli 2016 WISA helpdesk Inhoudsopgave 1 E-mailen via WISA 2 1.1 Instellingen.................................... 3 1.1.1 Mails sturen via............................. 3 1.1.1.1 Standaard

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Automatische betalingen

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Automatische betalingen ABAB-Internetboekhouden Handleiding uitbreidingsmodule: Automatische betalingen 1. Inleiding..2 2. Aanmaken van betaalbestanden...2 2.1 Selecteren facturen...2 2.2 Deelbetaling....3 2.3 Aanmaken betaalbestand...

Nadere informatie

Sdu Jurisprudentie Handleiding

Sdu Jurisprudentie Handleiding Sdu Jurisprudentie Handleiding Inloggen Om in te loggen, klikt u op de knop Log in in de rechterbovenhoek van het scherm. Vul vervolgens uw gebruikersnaam in en klik op Log in. Er wordt nu gevraagd om

Nadere informatie

Gebruikershandleiding ZorgDomein voor Zorgdossier gebruikers

Gebruikershandleiding ZorgDomein voor Zorgdossier gebruikers Gebruikershandleiding ZorgDomein voor Zorgdossier gebruikers Februari 2017 Inleiding Voor het digitaal verwijzen van patiënten via ZorgDomein heeft ZorgDomein een koppeling (= verbinding) met alle Huisartsen

Nadere informatie

Instructie aanmaken Vrije overzichten

Instructie aanmaken Vrije overzichten ESIS webbased Instructie aanmaken Vrije overzichten Versie december 2009 Rovict B.V. Postbus 388 3765 GC Soest T 035 6036080 F 035 6036081 Inhoudsopgave Vrije overzichten...3 1. Beheer Vrije overzichten...4

Nadere informatie

Handleiding. CROW Kennisbank. Contentmangement

Handleiding. CROW Kennisbank. Contentmangement Handleiding CROW Kennisbank Contentmangement 4-7-2013 Inhoudsopgave Inleiding... 2 Hoofdstuk 1 - Navigeren door de inhoudsopgaven... 3 1.1 Indeling inhoudsopgave wijzigen... 3 1.2 Selecteren van titels

Nadere informatie

HANDLEIDING Q1600 Fashion

HANDLEIDING Q1600 Fashion HANDLEIDING Q1600 Fashion Pag.: 1 Inhoudsopgave Inleiding...3 Beheer...4 Kleurlijsten beheren...4 Kleurlijst groep aanmaken...6 Kleurlijst groep verwijderen...6 Kleuren (kleurnummers) aanmaken/wijzigen...7

Nadere informatie

Zorgplan maken, wijzigen of inzien

Zorgplan maken, wijzigen of inzien Zorgplan maken, wijzigen of Inleiding Een zorgplan geeft doelen met een streefdatum en bijbehorende acties weer. Meerdere zorgplannen kunnen ingevoerd worden, maar er kan maar één zorgplan actief zijn.

Nadere informatie

ONLINE. Handleiding. Scipio Online

ONLINE. Handleiding. Scipio Online ONLINE Handleiding Scipio Online Versie 1.0 2011 Copyright 2011 Hagru BV INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6 Dashboard Beheer 2.1. Instellingen 2.2. Mijn

Nadere informatie

Stappenplan nieuw verenigingsjaar instellen versie 1.1

Stappenplan nieuw verenigingsjaar instellen versie 1.1 Stappenplan nieuw verenigingsjaar instellen versie 1.1 Bij het ingaan van een nieuw verenigingsjaar zijn er een aantal instellingen welke u dient na te lopen. Deze handleiding bestaat uit 10 stappen. Deze

Nadere informatie

Handleiding. Installatie / Configuratie E-mail

Handleiding. Installatie / Configuratie E-mail Handleiding Installatie / Configuratie E-mail Heeft u na het lezen van deze handleiding nog vragen? Neem dan contact op met onze telefonische helpdesk op 020 430 90 33 of per email op helpdesk@ezorg.nl.

Nadere informatie

HANDLEIDING DIGITAAL COLLECTE SYSTEEM (DCS)

HANDLEIDING DIGITAAL COLLECTE SYSTEEM (DCS) HANDLEIDING DIGITAAL COLLECTE SYSTEEM (DCS) Fonds verstandelijk gehandicapten Mei 2015 Inhoudsopgave HOE KOM IK IN HET SYSTEEM?... - 3 - UITLEG PER FUNCTIE... - 4 - Algemeen - 4 - Home - 4 - Plaatselijke

Nadere informatie

3. Mijn Vf Aanpassen schermweergave en downloaden gegevens

3. Mijn Vf Aanpassen schermweergave en downloaden gegevens A.1 Vergroten van de scherminhoud A. Klik op de knop De informatie op de pagina wordt over de hele schermbreedte weergegeven, doordat het menu aan de linkerkant op de pagina niet wordt getoond..2 Verkleinen

Nadere informatie

Handleiding 103: Collecte Database (CDB) voor Wijkhoofden

Handleiding 103: Collecte Database (CDB) voor Wijkhoofden Handleiding 103: Collecte Database (CDB) voor Wijkhoofden Gebruik handleiding 103: Deze handleiding is bestemd voor wijkhoofden en Vrienden die gegevens gaan verwerken en bewerken in een wijk binnen een

Nadere informatie

Handleiding Wlijn Databeheer Internet

Handleiding Wlijn Databeheer Internet Handleiding Wlijn Databeheer Internet W9000 databeheer internet Leza Horeca & Winkel Management Van Dedemstraat 6 16274 NN Hoorn DATABEHEER INTERNET ( W9000) Voorraad Databeheer Internet Bestaat uit 3

Nadere informatie

ACT! link XL voor SnelStart handleiding

ACT! link XL voor SnelStart handleiding ACT! link XL voor SnelStart handleiding Installatie ACT! link XL voor SnelStart... 2 Instellen:... 3 Relatiecode:... 6 Ordernummer... 6 Notitie... 6 Ordersjabloon... 7 Bedrijven... 8 Een volgende administratie

Nadere informatie

Website maker. Bezoek je domein om de Website maker in te stellen. De volgende melding zal zichtbaar zijn.

Website maker. Bezoek je domein om de Website maker in te stellen. De volgende melding zal zichtbaar zijn. Aan de slag met de Bezoek je domein om de in te stellen. De volgende melding zal zichtbaar zijn. Volg de url 'administratie paneel' om in te loggen en de vervolgens in te stellen. Als eerst krijg je de

Nadere informatie

Handleiding Factureren 7x24

Handleiding Factureren 7x24 Handleiding Factureren 7x24 HOME Met Factureren 7x24 kunt u online u facturen samenstellen en inboeken. U kunt de facturen printen en per post versturen, maar u kunt ze ook automatisch e-mailen, of elektronisch

Nadere informatie

HRM-Reviews Reviews Handleiding voor PZ

HRM-Reviews Reviews Handleiding voor PZ HRM-Reviews Reviews Handleiding voor PZ In deze uitgebreide handleiding vindt u instructies om met Reviews in the Cloud aan de slag te gaan. U kunt deze handleiding ook downloaden (PDF). TIP: De navigatie

Nadere informatie

1 Handleiding. Total Cards Online. Handleiding

1 Handleiding. Total Cards Online. Handleiding 1 Handleiding Total Cards Online Handleiding 2 Handleiding Inleiding Indien uw antwoord niet in deze handleiding staat, dan kunt u ons bereiken op ons e-mailadres: cards.nl@total.com. De Cards Customer

Nadere informatie

Gebruikershandleiding PictogendaPrinter. Bohn Stafleu van Loghum

Gebruikershandleiding PictogendaPrinter. Bohn Stafleu van Loghum Gebruikershandleiding PictogendaPrinter Bohn Stafleu van Loghum Inhoudsopgave 1. Opstarten cd rom na installatie 3 2. Werken met het programma 5 3. Menu Bestand 6 4. Menu Bibliotheken 8 5. Menu Opties

Nadere informatie

Handboek ZooEasy Online Contacten

Handboek ZooEasy Online Contacten Handboek ZooEasy Online Contacten Datum: juni 2012 Versie: 1.04 Inhoudsopgave 1. ONDERHOUD CONTACTEN... 3 1.1. INLEIDING... 3 1.1.1. KOPPELING BASISTABELLEN... 3 1.1.2. KOPPELING ROLLEN EN AUTORISATIES...

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Geneeskundig Adresboek. Bohn Stafleu van Loghum

Gebruikershandleiding Geneeskundig Adresboek. Bohn Stafleu van Loghum Gebruikershandleiding Geneeskundig Adresboek Bohn Stafleu van Loghum Inhoudsopgave 1. Opstarten cd rom na installatie 3 2. Werking programma 4 2.1 Zoeken 4 2.2 Zoektermen combineren 5 3. Menu Bestand 6

Nadere informatie

Op basis van klanten-,product-,barcodegegevens wordt automatisch een barcode document aangemaakt

Op basis van klanten-,product-,barcodegegevens wordt automatisch een barcode document aangemaakt Op basis van klanten-,product-,barcodegegevens wordt automatisch een barcode document aangemaakt Pagina 1 van 56 Inhoud van deze help 1. Algemeen 1.1 Inhoud van deze box. 1.2 Minimum systeemvereisten 2.

Nadere informatie

E-MAILS VERZENDEN MET AFDRUK SAMENVOEGEN

E-MAILS VERZENDEN MET AFDRUK SAMENVOEGEN E-MAILS VERZENDEN MET AFDRUK SAMENVOEGEN Met E-mail samenvoegen voor Word en Outlook kunt u o.a. een brochure of nieuwsbrief maken en deze per e-mail verzenden naar uw Outlook-lijst met contactpersonen

Nadere informatie

Handleiding Fotopagina

Handleiding Fotopagina Handleiding Fotopagina Leden van de Vrienden van de Pyreneese berghond kunnen een album aanmaken op onze fotopagina. Per lid/gezin is één album van maximaal 250 foto's beschikbaar. Deze handleiding bestaat

Nadere informatie

Debiteuren Handleiding

Debiteuren Handleiding Debiteuren Handleiding Pagina 1 Voorwoord. In deze debiteuren handleiding leest u hoe u gebruik kunt maken van de debiteurenmodule. Omdat de mogelijkheden en werkwijze vrijwel eindeloos zijn zullen wij

Nadere informatie

Handleiding website beheer

Handleiding website beheer Handleiding website beheer Inhoud: Als actief franchisenemer bij CIGO heeft u de mogelijkheid uw eigen website (http://naam.cigo.nl) te beheren. In deze handleiding leggen wij u uit hoe u de verschillende

Nadere informatie

voor werkgevers Handleiding Benefits-Plaza

voor werkgevers Handleiding Benefits-Plaza Handleiding Benefits-Plaza voor werkgevers 1. Indienstmelding 2. Uitdienstmelding 3. Wijziging bestaande werknemer 4. Documenten toevoegen 5. Verzenden wijzingen 6. Samenstellen overzichten 7. Historie

Nadere informatie

Rubriceren subrubriek & hoofdrubriek. BankingTools Cashflow v4.2

Rubriceren subrubriek & hoofdrubriek. BankingTools Cashflow v4.2 subrubriek & hoofdrubriek BankingTools Cashflow v4.2 Bespaar geld en spaar het milieu! Lees de handleiding vanaf uw beeldscherm. Wilt u toch de handleiding afdrukken? Kiest u dan voor de speciale optie

Nadere informatie

INHOUD... 2. 1 Inleiding... 3

INHOUD... 2. 1 Inleiding... 3 Handleiding massa facturatie Versie 0.1 december 2011 INHOUD INHOUD... 2 1 Inleiding... 3 2 Factureren van de activiteiten... 4 2.1 Het aanmaken van de facturen... 4 2.2 Het verwijderen van een factuurbestand...

Nadere informatie

De vijf basis uitgangspunten van ABCrm (zie ook afbeelding volgende pagina):

De vijf basis uitgangspunten van ABCrm (zie ook afbeelding volgende pagina): Instructiekaart: Beginstappen in CRMcorner Kaartnummer: 1 Versie: 1009 Algemeen: Instructiekaart nummer 1 is vooral bedoeld om u op een snelle en efficiënte manier kennis te laten maken met CRMcorner.

Nadere informatie

Handleiding voor het gebruik van de Cervix module

Handleiding voor het gebruik van de Cervix module Zorgdossier Handleiding voor het gebruik van de Cervix module Versie: 0.1 November 2006 Copyright: Labelsoft Clinical IT INHOUDSOPGAVE CERVIX OPROEPEN MAKEN... 1 Oproepschema 1 Selectie criteria 2 Oproepschema

Nadere informatie

HANDLEIDING FILE2 SHARER EPRO 5.0

HANDLEIDING FILE2 SHARER EPRO 5.0 HANDLEIDING FILE2 SHARER EPRO 5.0 2 FILE2SHARE Verkenner handleiding versie 5.0 FILE2SHARE Repro 6.1 Plaatsen van documenten in de FILE2SHARE Repro map Voordat u een printopdracht kunt plaatsen moet u

Nadere informatie

OVM 2.0. Stappenplan. Leerling exporteren en importeren

OVM 2.0. Stappenplan. Leerling exporteren en importeren OVM 2.0 Stappenplan Leerling exporteren en importeren Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Algemeen... 3 Voorbereiding... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Downloaden... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

Nadere informatie

Taxis Pitane Link. (gebruikershandleiding) Censys BV - Eindhoven

Taxis Pitane Link. (gebruikershandleiding) Censys BV - Eindhoven Taxis Pitane Link (gebruikershandleiding) Censys BV - Eindhoven Inhoud Wat is Taxis Pitane Link?... 4 Inloggen in Taxis Pitane Link... 5 Wachtwoord vergeten... 6 Startscherm of hoofdmenu... 7 Helpvensters

Nadere informatie

Factuur Beheer. Gebruikers handleiding

Factuur Beheer. Gebruikers handleiding Factuur Beheer Gebruikers handleiding COPYRIGHT 2002 Factuur Beheer Pakket 1 Factuur Beheer door ing. K.H. Welling Factuur Beheer is een boekhoudkundig programma. In dit programma kunnen facturen voor

Nadere informatie

Handleiding Afdrukken samenvoegen

Handleiding Afdrukken samenvoegen Handleiding Afdrukken samenvoegen Versie: 1.0 Afdrukken Samenvoegen Datum: 17-07-2013 Brieven afdrukken met afdruk samenvoegen U gebruikt Afdruk samenvoegen wanneer u een reeks documenten maakt, bijvoorbeeld

Nadere informatie

E- mailadressen uit doelgroepen in NC halen (Actie- lijsten).

E- mailadressen uit doelgroepen in NC halen (Actie- lijsten). E- mailadressen uit doelgroepen in NC halen (Actie- lijsten). Dit is een stapje verder... Hiermee gaat u niet zomaar naar bv. Alle particulieren een mailing doen. ð Je gaat hier enkel personen of bedrijven

Nadere informatie

Debiteuren Handleiding

Debiteuren Handleiding Debiteuren Handleiding Pagina 1 Voorwoord. In deze debiteuren handleiding leest u hoe u gebruik kunt maken van de debiteurenmodule. Omdat de mogelijkheden en werkwijze vrijwel eindeloos zijn zullen wij

Nadere informatie

Uw adresboek en Word. In dit venster in de Wizard Enveloppen en etiketten kunt u kiezen voor het gebruiken van het adresboek:

Uw adresboek en Word. In dit venster in de Wizard Enveloppen en etiketten kunt u kiezen voor het gebruiken van het adresboek: Uw adresboek en Word In Word kunt u bij de optie Afdruk samenvoegen en bij verschillende Wizards waarmee u brieven, etiketten of enveloppen maakt, kiezen voor het invoegen van adressen uit het adresboek

Nadere informatie

UNIDIS KLANTENDAG 2013 UW ADMINISTRATIE SEPA PROOF TRAINING

UNIDIS KLANTENDAG 2013 UW ADMINISTRATIE SEPA PROOF TRAINING Pagina 1 van 35 UNIDIS KLANTENDAG 2013 UW ADMINISTRATIE SEPA PROOF TRAINING Pagina 2 van 35 1. SEPA CHECK Ga naar http://www.unidis.nl/ en klik op doe de SEPA check. Zie onderstaande screenshot. U komt

Nadere informatie

Ledenlijsten + etiketten maken

Ledenlijsten + etiketten maken Ledenlijsten + etiketten maken Eerst wordt uitgelegd hoe je een ledenlijst (van alle clubleden of leden per lesjaar) kan opvragen en bewerken en nadien hoe je met deze lijst etiketten kan maken. De ledenlijst

Nadere informatie

CMS Instructiegids Copyright Endless webdesign v.o.f

CMS Instructiegids Copyright Endless webdesign v.o.f CMS Instructiegids Copyright Endless webdesign v.o.f. 2014 1 2 Notities Inhouds opgave Hoe log ik in? 4 Een pagina toevoegen. 5 Een pagina vullen/aanpassen. 7 Een pagina verwijderen. 8 Een sjabloon kiezen.

Nadere informatie