MICROSOFT WORD XP WERKEN MET REVISIES

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MICROSOFT WORD XP WERKEN MET REVISIES"

Transcriptie

1 MICROSOFT WORD XP WERKEN MET REVISIES MTSO-INFO 7 KOEN PEPERMANS DIMITRI MORTELMANS 2004 Faculteit PSW Universiteit Antwerpen Contact: prof. dr. Dimitri Mortelmans Tel : +32 (03) Fax : +32 (03)

2 MTSO-INFO Documenten in de reeks MTSO-INFO werden geschreven door leden van de vakgroep MTSO (Methoden en Technieken van het Sociaal-Wetenschappelijk Onderzoek) met als doel op een heldere en eenvoudige manier bepaalde thema's van onderzoeksmethoden en computergebruik uit te leggen. De thema s sluiten aan bij analysetechnieken of softwareprogramma s die gebruikt worden aan de Faculteit PSW van de Universiteit Antwerpen. Vermits sommige documenten door andere leden van de Universiteit Antwerpen of daarbuiten nuttig kunnen zijn, worden deze gratis online aangeboden op Het downloaden en verspreiden van deze documenten is toegestaan mits correcte bronvermelding. WAARSCHUWING: De documenten worden slechts sporadisch bijgewerkt. Dit heeft repercussies voor die documenten die slaan op software. De auteurs hebben niet de bedoeling om bij het uitkomen van nieuwe versies van programma s steeds het hele document te herschrijven. Daarom dient de lezer er rekening mee te houden dat het document steeds slaat op de softwareversie zoals deze bij het uitkomen van het MTSO-INFO document gangbaar was.

3 MICROSOFT WORD. WERKEN MET REVISIES Inhoud 1 INLEIDING DE KLASSIEKE MANIER VAN NALEZEN: DE MARKEERSTIFT DE REVISIEMODUS DE REVISIEMODUS ACTIVEREN BEPAAL DE WIJZE WAAROP JE IN REVISIEMODUS WERKT De modus Uiteindelijk De modi Oorspronkelijke en Uiteindelijke weergegeven opmaak BEPAAL WAT EN WIE JE OP HET SCHERM ZIET Wat wordt getoond Wie wordt getoond OPMERKINGEN INVOEGEN DE AANGEBRACHTE REVISIES VERWERKEN Navigeren doorheen de wijzigingen Wijzigingen accepteren of negeren OPTIES: DE REVISIESTIJL AANPASSEN WERKEN MET MEERDERE REVISOREN MEERDERE REVISOREN WERKEN AAN ÉÉN DOCUMENT OPMERKINGEN VAN MEERDERE REVISOREN SAMENBRENGEN Word herkent het brondocument Word herkent het brondocument niet Samenvoegproblemen WIJZIGINGEN BEKIJKEN BUITEN DE REVISIEMODUS MTSO INFO / UA - FPSW

4 2 1 Inleiding Teksten nalezen gebeurt in vele gevallen op papier. Wie de tekst naleest, duidt de opmerkingen onmiddellijk aan en schrijft verbeteringen er bij. In de ontwikkeling van Microsft Word is het digitaal nalezen van teksten stap voor stap ingevoerd en uitgebreid. De revisiemodus is de digitale versie van de klassieke rode of gekleurde stift die aanmerkingen maakt. Revisies in Word hebben als functie één of meerdere gebruikers de mogelijkheid te geven wijzigingen in documenten aan te brengen zonder de originele gegevens te veranderen. Deze wijzigingen of toevoegingen worden aangeduid met een bepaalde kleur en/of aanduiding. Later heeft men dan de mogelijkheid de wijzigingen in zijn geheel of stuk per stuk te accepteren of weigeren. De revisiemodus heeft heel wat voordelen als één gebruiker een tekst van een collega naleest. De echte voordelen komen pas goed aan bod als verschillende personen samen aan één tekst schrijven of samen een tekst redigeren. 2 De klassieke manier van nalezen: de markeerstift Een eenvoudige manier, los van de revisiemodus, om bemerkingen in een tekst aan te brengen is het aanduiden van elementen waar verandering nodig is. Word kent hiervoor de digitale tegenhanger van de markeerstift. Net zoals op papier, duid je met de markeerstift tekst aan met een bepaalde achtergrondkleur zodat deze dadelijk opvalt bij het openen van het document. Je kan de markeerstift activeren via een knop op de werkbalk Opmaak. De muiscursor verandert van vorm en je kan meerdere delen van de tekst aanduiden met een zelf te kiezen kleur. Om deze functie uit te schakelen klik je nogmaals op de knop op de werkbalk. In de werkbalk blijft de kleur staan waarin je tekst selecteert (bv. ). Als je gekleurde tekst opnieuw gewoon wil zetten, selecteer je de witte kleur in de werkbalk en ga je opnieuw met de markeerstift over de tekst. De markering is dan verdwenen. Handig kan soms zijn om hetzelfde woord (of zinsnede) in een hele tekst te markeren. Als iemand bijvoorbeeld een bepaald woord overdadig veel gebruikt, kan je de auteur op die manier er op wijzen en ook onmiddellijk de plaatsen tonen waar hij veranderingen moet aanbrengen. Om automatisch woorden aan te duiden, zet je eerst de markeerstift op een bepaalde kleur (bv. je activeert de gele kleur). Omdat het kiezen van een kleur onmiddellijk ook de markeerfunctie activeert, dien je deze eerst uit te klikken vooraleer je verder kan gaan.

5 3 Ga vervolgens naar het menu Bewerken en kies Vervangen (of druk CTRL+H). Je krijgt dan het Zoek- en Vervangvenster: Klik op de knop Meer om bijkomende details te zien: Typ het woord dat je wil markeren zowel in het vak Zoeken naar: als in het vak Vervangen door:. Zorg ervoor dat de cursor in het vak Vervangen door: blijft staan. Klik dan onderaan het scherm op Opmaak en selecteer Markeerstiftmarkering: Als je deze optie geselecteerd hebt, komt onder het vak Vervangen door: Markeerstiftmarkering te staan.

6 4 Nu ben je klaar om alles te vervangen. Word zal het betreffende woord (of zin) vervangen door hetzelfde woord maar mét Markeerstiftmarkering. Anders gezegd: alle voorkomen van het woord, komt in markeerstift te staan. 3 De revisiemodus De revisiemodus is een verder gevorderde manier om teksten digitaal van commentaren te voorzien, zonder dat de originele tekst verloren gaat. We bekijken achtereenvolgens hoe je als gebruiker de revisiemodus activeert, hoe je er in werkt en hoe de originele auteur de commentaren op zijn stuk kan behandelen. 3.1 De revisiemodus activeren Als je een tekst krijgt van een andere gebruiker, is er grote kans dat Word XP dit automatisch opmerkt en de revisiemodus automatisch aanzet. Als je wijzigingen wil bijhouden bij het nalezen is het belangrijk dat je de revisiemodus activeert voor je aan het nalezen begint. Om snel te controleren of de revisiemodus aanstaat kijk je onderaan je scherm naar de term WZG: Revisiemodus uit Revisiemodus aan Als WZG zwart gekleurd is staat de revisiemodus aan. In het andere geval zijn er vier manieren om de revisiemodus actief te maken. Activatiewijze 1: Dubbelklik onderaan op WZG. Activatiewijze 2: Klik in het menu Extra op Wijzigingen bijhouden Activatiewijze 3: Druk CTRL+Shift+E Activatiewijze 3: Activeer de modus op de Revisiebalk: Als de revisiemodus actief is, zie je niet alleen onderaan je scherm dat WZG zwart is geworden, ook de Revisiemodusbalk verschijnt op je scherm 1. Deze balk heeft volgende onderdelen: 1 Als dit niet gebeurt, klik dan rechts naast de standaardmenubalken en kies in de lijst die verschijnt: Redigeren. De balk moet dan zichtbaar worden.

7 5 Hoe moet Word tekst op het scherm weergeven? Welke revisies moet Word allemaal op het scherm weergeven? Spring naar de volgende wijziging Accepteer of negeer een wijziging Voeg een opmerking in Activeer desactiveer de revisiemodus Activeer het aparte revisiemodusvenster. 3.2 Bepaal de wijze waarop je in Revisiemodus werkt In Word XP heb je vier mogelijkheden om te bepalen hoe je in Revisiemodus werkt. Het hangt van de persoonlijke smaak van de gebruiker af in welke visuele modus hij werkt. Standaard staat in de werkbalk Uiteindelijk weergegeven opmaak geselecteerd. Dit zijn de mogelijkheden: Oorspronkelijk Uiteindelijk Oorspronkelijke weergegeven opmaak Uiteindelijke weergegeven opmaak Word toont de tekst zonder wijzigingen, zoals de originele auteur hem bezorgde. Dit is de tekst die je zou krijgen indien je alle wijzigingen die aangebracht zijn, zou negeren. Word toont de tekst met de wijzigingen die je uitvoerde onmiddellijk verwerkt. Dit is de tekst die je zou krijgen indien je alle wijzigingen die aangebracht zijn, zou accepteren. Alles wat verwijderd wordt uit de tekst, staat doorstreept in de tekst. Alles wat nieuw bijgetypt wordt, staat in ballonnen naast de tekst. Alles wat nieuw bijgetypt wordt, staat in kleur in de tekst. Alles wat verwijderd wordt uit de tekst, staat in ballonnen naast de tekst. De modus Oorspronkelijk, geeft tijdens het aanbrengen van wijzigingen alleen maar de originele tekst. Dit is geen handige modus om in te werken. Het kan enkel nuttig zijn om op het einde van het herwerken nog eens naar het origineel te gaan kijken. We bespreken deze optie om die reden niet verder in detail De modus Uiteindelijk Deze modus is een nieuwe optie in Word. Het laat de gebruiker toe om in het document te werken zonder last te hebben van de revisiemodus. De twee modi die we in de volgende paragraaf bespreken, zijn zeer visueel aanwezig op het scherm (in ballonnen en gekleurde tekst). De modus Uiteindelijk laat toe om in het document wijzigingen aan te brengen, zonder dat je merkt dat deze bijgehouden worden. Je merkt enkel onderaan het scherm aan WZG dat de wijzigingmodus aan staat.

8 6 Het enige nadeel aan deze modus is dat wanneer je de tekst terugbezorgt aan de originele auteur, dat die in deze modus niet merkt wàt er veranderd is. Daarom is het aan te bevelen deze modus te gebruiken tijdens het reviseren van een document. Als je klaar bent kan je best de modus Uiteindelijke weergegeven opmaak activeren. Zo kan je zelf snel zien wat je wijzigde én zo kan de originele auteur dit ook zien De modi Oorspronkelijke en Uiteindelijke weergegeven opmaak In deze modi krijg je op je scherm te zien welke wijzigingen je uitvoert. Zoals eerder reeds gezegd is het verschil tussen beide modi de plaats waar weglatingen of toevoegingen getoond worden. Een voorbeeld kan dit beter verduidelijken: Originele tekst zonder wijzigingen Wijzigingen in de modus Oorspronkelijke weergegeven opmaak Wijzigingen in de modus Uiteindelijke weergegeven opmaak In de modus Oorspronkelijke blijft de oude tekst ongewijzigd. Alles wat verwijderd wordt, wordt in de tekst in een kleur gezet en doorstreept. Alles wat overschreven wordt ( overschreven tekst ) komt in een tekstballon naast de tekst te staan. Alles wat nieuw ingevoegd wordt in de tekst, komt ook in een tekstballon naast de tekst te staan. Deze modus is zeer onhandig om in te werken omdat diegene die de tekst naleest, nooit een zicht heeft op het verloop van de nieuwe tekst. De modus Uiteindelijke baseert zich op de nieuwe tekst zoals de revisor die suggereert aan de originele auteur. Alle overschrijvingen en nieuwe toevoegingen, komen nu in de tekst te staan. Alles wat verwijderd is, staat nu in de

9 7 tekstballonnen. Deze modus is de standaardmodus en is handiger voor de revisor, maar ook voor de originele auteur. Die kan in de kantlijn zien wat hij zelf schreef en hoe de nieuwe suggestie in de totale tekst zou voorkomen. Merk tot slot ook op dat je in de rechtse kantlijn een rechte lijn ziet op die plaatsen waar in de tekst wijzigingen aangebracht zijn. Dat kan handig zijn, om te zien waar wijzigingen aangebracht zijn, zeker als de wijzigingen miniem zijn (bv. een overbodige letter of spatie die verwijderd werd). 3.3 Bepaal wat en wie je op het scherm ziet In de werkbalk Revisies staat naast de schermmodi een drop-downmenu Weergeven. In dit menu kan de gebruiker bepalen wat Word in Revisiemodus allemaal moet tonen. Zeker wanneer de wijzigingen uitgebreid zijn, kan dit menu een overload aan informatie op het scherm reduceren Wat wordt getoond Er zijn drie typen wijzigingen die Word kan bijhouden en die al dan niet getoond kunnen worden: Opmerkingen, Invoegingen en Wijzigingen en Opmaak. Opmerkingen Over opmerkingen hebben we het later in deze tekst nog. De optie Opmerkingen maakt het mogelijk om opmerkingen die de revisor heeft ingevoegd, niet op het scherm te tonen. Invoegen en Verwijderen Hier kan je pure tekstwijzigingen verbergen. Word toont dan niet langer welke wijzigingen in de tekst aangebracht werden. Opmaak Niet alleen tekstwijzigingen maar ook wijzigingen aan lay-out worden door Word bijgehouden. Tekst en lay-out worden echter afzonderlijk geregistreerd. Lay-outwijzigingen kunnen in sommige gevallen enorm oplopen. Zeker als nieuwe teksten in het document bijgevoegd worden. In die gevallen kan het raadzaam zijn om alle lay-outwijzigingen even te verbergen om je te concentreren op inhoudelijke wijzigingen Wie wordt getoond De revisiemodus laat toe om documenten naar verschillende revisoren door te sturen die allemaal hun opmerkingen in de tekst aanbrengen. De voorwaarde is wel dat die niet op dezelfde PC gebeurt omdat Word dan de nieuwe revisor niet zal herkennen. Elke nieuwe revisor krijgt een aparte kleur van tekstballon en intekstwijziging. Zo kan de originele auteur de verschillende opmerkingen van de verschillende auteurs onderscheiden. Als hij echter de suggesties van één bepaalde revisor apart wil bekijken of afdrukken, kan je in het submenu

10 8 Wijzigingen/Revisors de bemerkingen van bepaalde revisoren verbergen door het vinkje naast hun naam uit te schakelen. 3.4 Opmerkingen invoegen Als je een tekst naleest, wil je niet steeds eigenhandig wijzigingen aanbrengen aan de tekst van de originele auteur. In plaats van onmiddellijk de tekst te wijzigen kan je opmerkingen aan de tekst toevoegen. Deze komen dan in tekstballonnen naast de tekst te staan. Je voegt een opmerking in door in de werkbalk op te klikken. De tekstballon heeft nu een gekleurde achtergrond gekregen en bevat de opmerking die je bij die passage wilde maken. Let wel op: in de modus Uiteindelijk krijg je ook opmerkingen niet te zien. Als je in deze modus een opmerking toevoegt, verandert Word automatisch de modus naar Uiteindelijke weergegeven opmaak. 3.5 De aangebrachte revisies verwerken Wanneer het document nagekeken en herwerkt is, zal de revisor zijn commentaren naar de auteur doormailen. Belangrijk daarbij si dat de auteur de schermmodus te zien krijgt, die de revisor actief had op het moment dat hij het document het laatst opsloeg. Voor de revisoren is het dus aan te raden om de modus Uiteindelijk te wijzigen in Uiteindelijke weergegeven opmaak. Deze modus is het best te volgen door de originele auteur Navigeren doorheen de wijzigingen De auteur die een document met wijzigingen terugkrijgt, kan op scherm de meeste wijzigingen duidelijk zien. Om stap voor stap de wijzigingen door te nemen, voorziet Word twee pijlen op de Revisiewerkbalk. Daarmee kan je navigeren doorheen de wijzigingen en opmerkingen, zonder er een te missen Wijzigingen accepteren of negeren Het uitgangspunt van de revisiemodus is dat een auteur een tekst laat nalezen dor een revisor en dat deze tekst nadien opnieuw bij de originele auteur terechtkomt. Die bekijkt de gesuggereerde wijzigingen en gaat er al dan niet mee akkoord. Het einddoel moet een nieuwe tekst zijn waar alle wijzigingen uit verdwenen zijn. Op de Revisiewerkbalk zijn twee knoppen voorzien om wijzigingen te accepteren of te negeren. Bij accepteren wordt de nieuwe tekst definitief in het

11 9 document geplaatst en wordt de oude tekst verwijderd. Bij negeren wordt de oude tekst teruggeplaatst en verdwijnt de revisie. Gewoon op de knoppen klikken, accepteert of negeert één wijziging. Je kan echter ook op de pijltjes naast de knoppen klikken om meer acceptatie- of negeer-opties te krijgen. 3.6 Opties: de revisiestijl aanpassen In het drop-downmenu Wijzigen staat ook een keuze Opties. Hiermee kan je de vormgeving van de in-tekstwijzigingen en de tekstballonnen aanpassen. De gebruiker kan de verschillende onderdelen van de Revisiemodus hier naar eigen smaak wijzigen. 4 Werken met meerdere revisoren De revisiemodus bewijst zijn kracht zoals gezegd wanneer meerdere revisoren één document nalezen en de auteur de commentaren van al deze revisoren wil verzamelen. Er zijn daarbij twee mogelijkheden. Ofwel krijgt de eerste revisor het document, leest dat, becommentarieert dat en stuurt het door naar de tweede revisor. Die krijgt het document met de opmerkingen van de eerste revisor mee in het document, voegt de eigen opmerkingen toe en stuurt het eventueel opnieuw door. In het andere geval krijgen de revisoren mekaars opmerkingen niet te zien en werken ze onafhankelijk op kopieën van hetzelfde brondocument. 4.1 Meerdere revisoren werken aan één document Wanneer de verschillende revisoren in één document hun commentaren schrijven, is het werk voor de originele auteur beperkt. Van de laatste auteur krijgt hij immers één document met daarin alle commentaren.

12 10 De wijzigingen en opmerkingen worden zowel in de tekst als in de tekstballonnen in een andere kleur weergegeven. In het voorbeeld hier heeft de ene revisor de kleur groen, de andere rood. De auteur van het document kan zien welke opmerking van wie komt door de muis even stil te houden boven een opmerking: Er verschijnt een extra venstertje met daarin de naam van de revisor en de datum en het uur dat deze wijziging of opmerking gemaakt werd. 4.2 Opmerkingen van meerdere revisoren samenbrengen Als meerdere revisoren op kopieën van het brondocument werken, krijgt de originele auteur van elke revisor een apart document. In die documenten staan dan de verschillende opmerkingen en wijzigingen. Eerste revisor Tweede revisor De originele auteur kan deze opmerkingen apart lezen en verwerken. Het nadeel is dat accepteren van opmerkingen nu geen zin heeft omdat de kopie gewijzigd

13 11 wordt en niet het origineel. Daarom is het beter om de opmerkingen samen te voegen in het originele brondocument. Hier zijn twee mogelijkheden Word herkent het brondocument Word XP kan in veel gevallen een gereviseerd document koppelen aan het brondocument op de harde schijf van de originele auteur. Bij het openen van het revisiedocument, vraagt het programma dan onmiddellijk om de revisies samen te voegen met het brondocument. Kijk echter goed uit dat het document dat Word suggereert, wel degelijk het originele document is. Is dat het geval, klik dan op Ja. Word opent dan niét het document van de revisor maar voegt diens wijzigingen onmiddellijk toe aan het brondocument. In plaats van de kopie wordt ook in één keer het originele document (mét revisie-indicaties) geopend. Revisiedocument 2.doc (Brondocument) Revisiedocument 2a.doc (Komende van de revisor) Na automatische samenvoeging wordt Revisiedocument 2.doc het volgende: Heb je meerdere revisoren dan sla je het brondocument op en sluit het. Open het tweede revisordocument. Herkent Word dit opnieuw als een revisie van het brondocument, dan klik je opnieuw Ja en kan het samenvoegen gebeuren Word herkent het brondocument niet Niet in alle gevallen wordt het brondocument automatisch herkend. De originele auteur kan in dat geval de samenvoeging handmatig doen. Zorg dat het document van de revisor in Word geopend is. Kies dan in het menu Extra voor Documenten vergelijken en samenvoegen. Word opent een venster

14 12 waarin je het brondocument zoekt. Duidt het document aan en klik op OK. Word zal beide documenten samenvoegen. Beangrijk nu is wel dat het document dat je in tweede instantie opent (aanduidt) het document is dat na de samenvoeging geopend blijft. Om die reden is het belangrijk te starten met het revisordocument en daar het bronddocument aan toe te voegen. Heb je meerdere revisoren samen te voegen dan sla je het gewijzigde brondocument op en sluit het. Open het tweede revisordocument en start het samenvoegen opnieuw Samenvoegproblemen Soms kan Word de opmerkingen niet ondubbelzinnig samenvoegen. Het programma zal in die gevallen een waarschuwing geven en vragen welk document de voorrang moet krijgen: 5 Wijzigingen bekijken buiten de revisiemodus Soms kan het voorkomen dat je twee versies van een document hebt, waarvan je wil weten in welke mate ze van elkaar verschillen. Zo kan het zijn dat een auteur een eerste versie geschreven heeft waar je als revisor op papier commentaar op leverde. De auteur herwerkte de tekst en stuurde dan de nieuwe versie op. Beide versies verschillen maar je weet niet in welke mate aan je opmerkingen tegemoet gekomen is. Word laat toe om beide documenten te vergelijken en de verschillen aan te geven tussen beide versies. Het eindproduct is dan een document waar de wijzigingen in dezelfde stijl als de revisiemodus zijn aangegeven.

15 13 We geven een voorbeeld: Revisiedocument 3.doc (Brondocument) Revisiedocument 3a.doc (Nieuwe versie van het brondocument) De nieuwe versie (3a) bevat een nieuwe paragraaf onderaan en heeft in de eerste zin een stuk tekst vervangen. Deze wijzigingen zouden na het vergelijken zichtbaar moeten worden. We willen dat in document Revisiedocument 3a.doc revisiemarkeringen komen alsof die tekst gewijzigd was mét de revisiemodus aan. Om dat te bekomen, starten we met het originele document geopend. Klik in het menu Extra op Documenten vergelijken en samenvoegen. Word opent een dialoogvenster waarin je het nieuwe document kan aanklikken. Klik onderaan op Samenvoegen en Word vergelijkt beide documenten en toont de wijzigingen in het nieuwe document. Daarbij zal Word automatisch het nieuwe bestand openen. Het document Revisiedocument 3a.doc bevat nu revisiemarkeringen die aangeven waar het nieuwe document gewijzigd is: Je kan nu snel de verschillende wijzigingen in het nieuwe document nagaan, zonder een minutieuze tekstvergelijking te moeten uitvoeren. De ervaring leert echter wel dat het automatisch vergelijken van twee documenten minder goed verloopt als het grote documenten betreft en zeker niet als grote hoofdstukken in dergelijke documenten van plaats veranderd zijn.

DE NETWERKPRINTER INSTALLEREN

DE NETWERKPRINTER INSTALLEREN DE NETWERKPRINTER INSTALLEREN MTSO-INFO-EXTRA 4 VAKGROEP MTSO 2001 Faculteit PSW Universiteit Antwerpen Contact: prof. dr. Dimitri Mortelmans (dimitri.mortelmans@ua.ac.be) Tel : +32 (03) 820.28.53 - Fax

Nadere informatie

WINDOWS-UPDATE MTSO-INFO-EXTRA 5 VAKGROEP MTSO 2001

WINDOWS-UPDATE MTSO-INFO-EXTRA 5 VAKGROEP MTSO 2001 WINDOWS-UPDATE MTSO-INFO-EXTRA 5 VAKGROEP MTSO 2001 Faculteit PSW Universiteit Antwerpen Contact: prof. dr. Dimitri Mortelmans (dimitri.mortelmans@ua.ac.be) Tel : +32 (03) 820.28.53 - Fax : +32 (03) 820.28.82

Nadere informatie

SPYWARE VERWIJDEREN MTSO-INFO-EXTRA 8 VAKGROEP MTSO 2001

SPYWARE VERWIJDEREN MTSO-INFO-EXTRA 8 VAKGROEP MTSO 2001 SPYWARE VERWIJDEREN MTSO-INFO-EXTRA 8 VAKGROEP MTSO 2001 Faculteit PSW Universiteit Antwerpen Contact: prof. dr. Dimitri Mortelmans (dimitri.mortelmans@ua.ac.be) Tel : +32 (03) 820.28.53 - Fax : +32 (03)

Nadere informatie

OPTICAL CHARACTER RECOGNITION (OCR)

OPTICAL CHARACTER RECOGNITION (OCR) OPTICAL CHARACTER RECOGNITION (OCR) MTSO-INFO 21 DIMITRI MORTELMANS 2001 Faculteit PSW Universiteit Antwerpen Contact: prof. dr. Dimitri Mortelmans (dimitri.mortelmans@ua.ac.be) Tel : +32 (03) 820.28.53

Nadere informatie

INSTALLEREN MET SYMANTEC GHOST

INSTALLEREN MET SYMANTEC GHOST INSTALLEREN MET SYMANTEC GHOST MTSO-INFO-EXTRA 2 VAKGROEP MTSO 2001 Faculteit PSW Universiteit Antwerpen Contact: prof. dr. Dimitri Mortelmans (dimitri.mortelmans@ua.ac.be) Tel : +32 (03) 820.28.53 - Fax

Nadere informatie

NETWERKVERBINDINGEN MAKEN

NETWERKVERBINDINGEN MAKEN NETWERKVERBINDINGEN MAKEN MTSO-INFO-EXTRA 7 VAKGROEP MTSO 2001 Faculteit PSW Universiteit Antwerpen Contact: prof. dr. Dimitri Mortelmans (dimitri.mortelmans@ua.ac.be) Tel : +32 (03) 820.28.53 - Fax :

Nadere informatie

6. Redigeren en samenwerken

6. Redigeren en samenwerken 225 6. Redigeren en samenwerken Soms vergt het opstellen van een document veel tijd. Denk bijvoorbeeld aan een belangrijk rapport of een ingewikkeld beleidsdocument waaraan meer mensen een bijdrage moeten

Nadere informatie

EEN PC AANSLUITEN MTSO-INFO-EXTRA 1 VAKGROEP MTSO 2001

EEN PC AANSLUITEN MTSO-INFO-EXTRA 1 VAKGROEP MTSO 2001 EEN PC AANSLUITEN MTSO-INFO-EXTRA 1 VAKGROEP MTSO 2001 Faculteit PSW Universiteit Antwerpen Contact: prof. dr. Dimitri Mortelmans (dimitri.mortelmans@ua.ac.be) Tel : +32 (03) 820.28.53 - Fax : +32 (03)

Nadere informatie

Documentwijzigingen bijhouden en bekijken

Documentwijzigingen bijhouden en bekijken Documentwijzigingen bijhouden en bekijken Het schrijven van een document is vaak een gezamenlijke taak. Als uw onderzoeksdocument of projectvoorstel verschillende auteurs en revisoren heeft, kunt u met

Nadere informatie

Afdrukken in Calc Module 7

Afdrukken in Calc Module 7 7. Afdrukken in Calc In deze module leert u een aantal opties die u kunt toepassen bij het afdrukken van Calc-bestanden. Achtereenvolgens worden behandeld: Afdrukken van werkbladen Marges Gedeeltelijk

Nadere informatie

In het venster Blad Beveiligen wordt aangegeven wat gebruikers nog wel mogen. Daarnaast kan een wachtwoord worden ingevoerd.

In het venster Blad Beveiligen wordt aangegeven wat gebruikers nog wel mogen. Daarnaast kan een wachtwoord worden ingevoerd. Werkblad beveiligen Een werkblad kan beveiligd worden zodat gebruikers geen ongewenste wijzigingen kunnen aanbrengen. Standaard zijn alle cellen in een werkblad vergrendeld. Deze vergrendeling wordt toegepast

Nadere informatie

Kennismaking. Versies. Text. Graph: Word Logo voorbeelden verschillende versies. Werkomgeving

Kennismaking. Versies. Text. Graph: Word Logo voorbeelden verschillende versies. Werkomgeving Kennismaking Word is een tekstverwerkingsprogramma. U kunt er teksten mee maken, zoals brieven, artikelen en verslagen. U kunt ook grafieken, lijsten en afbeeldingen toevoegen en tabellen maken. Zodra

Nadere informatie

U kunt de helpbestanden op verschillende manieren openen. Standaard activeert u de helpbestanden via de toets F1.

U kunt de helpbestanden op verschillende manieren openen. Standaard activeert u de helpbestanden via de toets F1. Les 19 Help In deze les leert u hoe u de helpbestanden van Excel gebruikt om snelle antwoorden te vinden op een aantal vragen die u over het programma hebt. Houd er echter rekening mee dat u online moet

Nadere informatie

Aan de slag met Word 2016? Ontdek de basisfuncties. Maak een nieuw document aan, typ teksten en maak het geheel vervolgens netjes op.

Aan de slag met Word 2016? Ontdek de basisfuncties. Maak een nieuw document aan, typ teksten en maak het geheel vervolgens netjes op. Word 2016 - basis Aan de slag met Word 2016? Ontdek de basisfuncties. Maak een nieuw document aan, typ teksten en maak het geheel vervolgens netjes op. Welke Word? Word 2016 is te koop als onderdeel van

Nadere informatie

Word 2010: rondleiding

Word 2010: rondleiding Word 2010: rondleiding Microsoft Word is in de eerste plaats een tekstverwerkingsprogramma, maar er is meer. Men kan standaardbrieven, memoranda, fax, enveloppen, etiketten, en andere types van documenten

Nadere informatie

Bijlage 1b: Lidgegevens voor samenvoegen met Word 2003

Bijlage 1b: Lidgegevens voor samenvoegen met Word 2003 In hoofdstuk 1.5 (diverse ledenlijsten) op pagina 24 wordt verwezen naar deze bijlage. In dit document wordt uitgelegd hoe u lidgegevens vanuit het EHBO ledenprogramma kunt samenvoegen met een Word document.

Nadere informatie

Deel 1: PowerPoint Basis

Deel 1: PowerPoint Basis Deel 1: PowerPoint Basis De mogelijkheden van PowerPoint als ondersteunend middel voor een gedifferentieerde begeleiding van leerlingen met beperkingen. CNO Universiteit Antwerpen 1 Deel 1 PowerPoint Basis

Nadere informatie

Samenvoegen met Word en Excel 2010

Samenvoegen met Word en Excel 2010 Samenvoegen met Word en Excel 2010 Inhoudsopgave Samenvoegen Word-Excel / Mailingen... 2 Tip Samenvoegvelden automatisch markeren... 4 Tip Installeer PDF-creator... 7 Tip Sla het Word-document en Excel-document

Nadere informatie

Gebruikershandleiding BosorNet

Gebruikershandleiding BosorNet Gebruikershandleiding BosorNet Inhoud Diensten en roosters... 1 Wensen invoeren... 4 Diensten en roosters Je start BosorNet op in een browser (bijvoorbeeld Microsoft Explorer, Opera) met de link die je

Nadere informatie

Geert Kraeye. Pas de grootte van de kolommen aan aan de plaats die men nodig zal hebben voor de vragen, de antwoorden, de evaluatie en de punten.

Geert Kraeye. Pas de grootte van de kolommen aan aan de plaats die men nodig zal hebben voor de vragen, de antwoorden, de evaluatie en de punten. Geert Kraeye 1. Doel van deze methode van werken: Door deze methode van werken kan men zelf werkbladen maken die op interactieve basis samenwerken met de leerling. De leerling krijgt onmiddellijk respons

Nadere informatie

6. Tekst verwijderen en verplaatsen

6. Tekst verwijderen en verplaatsen 6. Tekst verwijderen en verplaatsen In deze module leert u: een stuk tekst selecteren een stuk tekst verwijderen; acties ongedaan maken en opnieuw doen; een stuk tekst vervangen; een stuk tekst verplaatsen;

Nadere informatie

Informatie gebruik Digi Bord

Informatie gebruik Digi Bord Informatie gebruik Digi Bord Aan de slag Schakel de pc en de beamer aan en het bord is te gebruiken. Het bord hoeft u niet apart aan te zetten. De pen is nu alleen te gebruiken als muis. Beamer De beamer

Nadere informatie

Hoe werkt u met een Bordboek Plus?

Hoe werkt u met een Bordboek Plus? Hoe werkt u met een Bordboek Plus? DOWNLOAD UW BORDBOEK PLUS VOOR OFFLINE GEBRUIK Open na de activatie van uw licentie eerst uw Bordboek Plus op Knooppunt. Voortaan kunt u twee versies raadplegen: online

Nadere informatie

Deel 5: PowerPoint Scannend

Deel 5: PowerPoint Scannend Deel 5: PowerPoint Scannend De mogelijkheden van PowerPoint als ondersteunend middel voor een gedifferentieerde begeleiding van leerlingen met beperkingen. CNO Universiteit Antwerpen 1 Deel 5 PowerPoint

Nadere informatie

Windows 8, Windows 8.1, deel II

Windows 8, Windows 8.1, deel II Windows 8, Windows 8.1, deel II Opstarten op bureaublad Daar we toch de gewoonte hebben om via het bureaublad te werken, is het misschien handig om de PC te laten opstarten op het bureaublad in plaats

Nadere informatie

Wijzigingen bijhouden

Wijzigingen bijhouden Versie Word van Office 2010 In dit Recept zijn drie hoofdstukken: Wijzigingen bijhouden Wijzigingen accepteren en negeren Opmerkingen Onderaan staan mijn contactgegevens, als er iets nog niet duidelijk

Nadere informatie

MS PowerPoint Les 2. Wanneer we niet te veel tijd willen steken in de opmaak van onze presentatie, kunnen we gebruik maken van sjablonen.

MS PowerPoint Les 2. Wanneer we niet te veel tijd willen steken in de opmaak van onze presentatie, kunnen we gebruik maken van sjablonen. MS PowerPoint Les 2 Sjablonen (Templates) Wanneer we niet te veel tijd willen steken in de opmaak van onze presentatie, kunnen we gebruik maken van sjablonen. In PowerPoint beschikken we over honderden

Nadere informatie

Windows Defender. In dit hoofdstuk leert u:

Windows Defender. In dit hoofdstuk leert u: 7 Windows Defender Veel internetgebruikers downloaden wel eens een gratis programma van internet. Vaak realiseren zij zich niet dat sommige programma s onderdelen bevatten die informatie over de gebruikers

Nadere informatie

Over Kobo Desktop... 4 Kobo Desktop downloaden en installeren... 6. Kobo Desktop voor Windows installeren... 6 Kobo Desktop voor Mac installeren...

Over Kobo Desktop... 4 Kobo Desktop downloaden en installeren... 6. Kobo Desktop voor Windows installeren... 6 Kobo Desktop voor Mac installeren... Kobo Desktop Handleiding Inhoudsopgave Over Kobo Desktop... 4 Kobo Desktop downloaden en installeren... 6 Kobo Desktop voor Windows installeren... 6 Kobo Desktop voor Mac installeren... 7 ebooks kopen

Nadere informatie

1. Kennismaken met Impress

1. Kennismaken met Impress 1. Kennismaken met Impress In deze module leert u: 1 Wat Impress is; 2 Impress starten; 3 Een nieuwe presentatie maken; 4 Instellingen van Impress wijzigen; 5 Opslaan en openen. 1 Wat is Impress? OpenOffice.org

Nadere informatie

Elektronisch factureren

Elektronisch factureren Elektronisch factureren Inleiding Elektronisch Factureren in RADAR is mogelijk vanaf versie 4.0. Deze module wordt niet standaard meegeleverd met de RADAR Update maar is te bestellen via de afdeling verkoop

Nadere informatie

Toelichting op enkele knoppen: (als u de muis bij een knop houdt, verschijnt een tekst met een korte aanwijzing (tooltip) bij deze knop).

Toelichting op enkele knoppen: (als u de muis bij een knop houdt, verschijnt een tekst met een korte aanwijzing (tooltip) bij deze knop). FAQ Leerlingdossier & handelingsplannen Welke mogelijkheden biedt de online tekstverwerker in ESIS? De online tekstverwerker beschikt over veel mogelijkheden voor het bewerken van tekst. U vindt de online

Nadere informatie

Microsoft PowerPoint is een programma om presentaties en diavoorstellingen te maken.

Microsoft PowerPoint is een programma om presentaties en diavoorstellingen te maken. POWERPOINT WAT IS POWERPOINT Microsoft PowerPoint is een programma om presentaties en diavoorstellingen te maken. WAAROM POWERPOINT Het wordt gebruikt om mensen te informeren en animeren door middel van

Nadere informatie

14. Opsomming & Nummering (lijsten)

14. Opsomming & Nummering (lijsten) 14. Opsomming & Nummering (lijsten) Het is mogelijk om een alinea op te maken als een opsomming. De regels springen dan een beetje in en ze worden voorafgegaan door een streepje, bolletje of nummer. Hieronder

Nadere informatie

Microsoft Office 365. Handleiding

Microsoft Office 365. Handleiding Dit document omvat een effiëciente handleiding voor de webinterface van Microsoft Office 365. Het mailsysteem, contacten beheren, agenda onderhouden en het gebruiken van de cloudservice OneDrive zijn de

Nadere informatie

WISKUNDE EN ICT. 1 Wiskundige symbolen N, R, 2 Symbolen

WISKUNDE EN ICT. 1 Wiskundige symbolen N, R, 2 Symbolen Vergelijkingseditor 2003 Module 1a en ICT 1 WISKUNDE EN ICT Tijdens de lessen wiskunde op deze hogeschool met de laptop moet je ook voor wiskunde de laptop zinvol gebruiken. Dat dit niet zo evident is,

Nadere informatie

Leerlingdossier & handelingsplannen. Welke mogelijkheden biedt de online tekstverwerker in ESIS? FAQ

Leerlingdossier & handelingsplannen. Welke mogelijkheden biedt de online tekstverwerker in ESIS? FAQ FAQ Leerlingdossier & handelingsplannen Welke mogelijkheden biedt de online tekstverwerker in ESIS? De online tekstverwerker beschikt over veel mogelijkheden voor het bewerken van tekst. U vindt de online

Nadere informatie

BASIS TEKSTBEWERKING deel 2

BASIS TEKSTBEWERKING deel 2 BASIS TEKSTBEWERKING deel 2 Opslaan en openen. Opslaan. Om een tekst document te kunnen bewaren, zult u het moeten opslaan op de harde schijf van uw computer. Het blijft daar dan net zo lang staan tot

Nadere informatie

Werken met de bordboeken van die Keure. 2 De eerste stap: materiaal registreren op Knooppunt.

Werken met de bordboeken van die Keure. 2 De eerste stap: materiaal registreren op Knooppunt. Werken met de bordboeken van die Keure 1 Wat is een bordboek? Een bordboek is de digitale en interactieve versie van je handboek. Je kunt het bordboek gebruiken in combinatie met een digitaal schoolbord

Nadere informatie

Cursus Google Agenda. Lieve D Helft. ICT in het basisonderwijs

Cursus Google Agenda. Lieve D Helft. ICT in het basisonderwijs Cursus Google Agenda Lieve D Helft ICT in het basisonderwijs Auteur: Lieve D Helft Titel: Cursus Google Agenda April 2013 2013, Lieve D Helft Lieve.dhelft@telenet.be Alle rechten voorbehouden. Niets van

Nadere informatie

Handleiding harde schijf wissen:

Handleiding harde schijf wissen: Tim de Hoog www.timdehoog.nl v1 Handleiding harde schijf wissen: Tijdens het gebruik van een pc worden er veel gegevens opgeslagen op de harde schijf. Te denken valt aan foto s, documenten, e-mails, films

Nadere informatie

10. Pagina-instellingen

10. Pagina-instellingen 10. Pagina-instellingen Voordat u begint met het schrijven van een document in het programma Writer, is het raadzaam eerst te bepalen hoe het er uiteindelijk uit moet komen te zien. In deze module leert

Nadere informatie

Les 2 De basis (deel 1)

Les 2 De basis (deel 1) Les 2 De basis (deel 1) 2.1 Eigenschappen Beeldscherm In Windows XP is het makkelijk de eigenschappen van het beeldscherm te wijzigen. Om dit te doen rechtsklikken we op een lege plaats in het bureaublad,

Nadere informatie

Deel 3 Professionele praktijk

Deel 3 Professionele praktijk 3 Deel 3 Professionele praktijk 3.1 De werkomgeving aanpassen In het Opties-tabblad dat je via Extra, Aanpassen bereikt, werd de keuze Laatst gebruikte opdrachten eerst weergeven in menu s vervangen door

Nadere informatie

Hoofdstuk 4 Menu's en Werkbalken

Hoofdstuk 4 Menu's en Werkbalken Inleidende Gids Hoofdstuk 4 Menu's en Werkbalken Het gebruik en de aanpassing van menu's en werkbalken die gemeenschappelijk zijn voor alle OpenOffice.org modules Auteursrecht Op dit document is het auteursrecht

Nadere informatie

Inleiding. - Teksten aanpassen - Afbeeldingen toevoegen en verwijderen - Pagina s toevoegen en verwijderen - Pagina s publiceren

Inleiding. - Teksten aanpassen - Afbeeldingen toevoegen en verwijderen - Pagina s toevoegen en verwijderen - Pagina s publiceren Inleiding Voor u ziet u de handleiding van TYPO3 van Wijngaarden AutomatiseringsGroep. De handleiding geeft u antwoord geeft op de meest voorkomende vragen. U krijgt inzicht in het toevoegen van pagina

Nadere informatie

DOCUMENT SAMENSTELLEN

DOCUMENT SAMENSTELLEN Pagina 168 7 In dit hoofdstuk gaat u een nieuwsbrief maken met behulp van een sjabloon. De artikelen die in de nieuwsbrief worden opgenomen zijn al geschreven. U hoeft de tekst alleen nog naar de juiste

Nadere informatie

2. Dia's Maken. 2.1 Een nieuwe dia invoegen. Allereerst gaan we kijken hoe u een nieuwe dia aan uw presentatie toevoegt. Dia's Maken Module 2

2. Dia's Maken. 2.1 Een nieuwe dia invoegen. Allereerst gaan we kijken hoe u een nieuwe dia aan uw presentatie toevoegt. Dia's Maken Module 2 2. Dia's Maken In de vorige module heeft u geleerd hoe u een titeldia aan uw presentatie toevoegt. Natuurlijk bestaat een presentatie niet uit één enkele dia. In deze module gaan we verder in op het maken

Nadere informatie

Deel 3: Impress. Klikoefeningen

Deel 3: Impress. Klikoefeningen Deel 3: Impress Klikoefeningen De mogelijkheden van Impress als ondersteunend middel voor een gedifferentieerde begeleiding van leerlingen met beperkingen. CNO Universiteit Antwerpen 1 Deel 3 Impress Klikoefeningen

Nadere informatie

Handicom. Symbol for Windows Gold. Pl@nner. Handicom, 2010, Nederland

Handicom. Symbol for Windows Gold. Pl@nner. Handicom, 2010, Nederland Handicom Symbol for Windows Gold Pl@nner Handicom, 2010, Nederland Inhoud 1 Weergaven... 4 1.1 Wisselen tussen RealTime en Plan-modus... 4 1.2 Dag-, Week- en eenvoudige weergave... 4 2 RealTime modus (de

Nadere informatie

Handleiding nieuwe omgeving Gebruikersbeheer Vlaamse overheid. 1 Hoe zoek ik een gebruiker? Hoe maak ik een nieuwe gebruiker aan?...

Handleiding nieuwe omgeving Gebruikersbeheer Vlaamse overheid. 1 Hoe zoek ik een gebruiker? Hoe maak ik een nieuwe gebruiker aan?... Handleiding nieuwe omgeving Gebruikersbeheer Vlaamse overheid Inhoud 1 Hoe zoek ik een gebruiker?...2 2 Hoe maak ik een nieuwe gebruiker aan?... 5 3 Hoe maak ik een werkrelatie aan?... 8 4 Hoe geef ik

Nadere informatie

Over Kobo Desktop... 4 Kobo Desktop downloaden en installeren... 6. Kobo Desktop voor Windows installeren... 6 Kobo Desktop voor Mac installeren...

Over Kobo Desktop... 4 Kobo Desktop downloaden en installeren... 6. Kobo Desktop voor Windows installeren... 6 Kobo Desktop voor Mac installeren... Kobo Desktop Handleiding Inhoudsopgave Over Kobo Desktop... 4 Kobo Desktop downloaden en installeren... 6 Kobo Desktop voor Windows installeren... 6 Kobo Desktop voor Mac installeren... 7 ebooks kopen

Nadere informatie

Aan de slag met AdminView

Aan de slag met AdminView Aan de slag met AdminView uitgebreide handleiding S for Software B.V. Gildeweg 6 3771 NB Barneveld tel 0342 820 996 fax 0342 820 997 e-mail info@sforsoftware.nl web www.sforsoftware.nl Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Online Boeken. Noordhoff Uitgevers bv Hoger Onderwijs v2.0 december 2010

Gebruikershandleiding Online Boeken. Noordhoff Uitgevers bv Hoger Onderwijs v2.0 december 2010 Gebruikershandleiding Online Boeken Noordhoff Uitgevers bv Hoger Onderwijs v2.0 december 2010 Inhoud Inleiding 3 Toegang 4 Flexreader 5 Werkbalk 1 6 Selecteren 6 Notitie 6 Snapshot 6 Gesproken notitie

Nadere informatie

Inhoud. Handleiding Dododent. Beste tandarts of praktijkmanager,

Inhoud. Handleiding Dododent. Beste tandarts of praktijkmanager, Handleiding Dododent Beste tandarts of praktijkmanager, Hartelijk dank voor de aanschaf van een website bij Dodoworks. Hieronder volgt een uitgebreide handleiding van het Dododent systeem waarmee de website

Nadere informatie

Head Pilot v Gebruikershandleiding

Head Pilot v Gebruikershandleiding Head Pilot v1.1.3 Gebruikershandleiding Inhoud 1 Installatie... 4 2 Head Pilot Gebruiken... 7 2.2 Werkbalk presentatie... 7 2.3 Profielen beheren... 13 2.3.1 Maak een profiel... 13 2.3.2 Verwijder een

Nadere informatie

PowerPoint Basis. PowerPoint openen. 1. Klik op Starten 2. Klik op Alle programma s 3. Klik op de map Microsoft Office

PowerPoint Basis. PowerPoint openen. 1. Klik op Starten 2. Klik op Alle programma s 3. Klik op de map Microsoft Office PowerPoint Basis PowerPoint openen 1. Klik op Starten 2. Klik op Alle programma s 3. Klik op de map Microsoft Office Klik op Microsoft PowerPoint 2010 Wacht nu tot het programma volledig is opgestart.

Nadere informatie

Symbol for Windows BlissEditor

Symbol for Windows BlissEditor Handicom Symbol for Windows BlissEditor ( Versie 4 ) Handicom, 2006, Nederland Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Schermopbouw van de Bliss Editor...3 2.1 Werkbalk... 3 2.2 Matrix... 4 2.3 Palet met basisvormen,

Nadere informatie

Via het tabblad, kun je afdrukinstellingen aangeven:

Via het tabblad, kun je afdrukinstellingen aangeven: SAMENVATTING HOOFDSTUK 8 Afdrukken Via het tabblad, kun je afdrukinstellingen aangeven: Onder Instellingen kun je aangeven wat je wilt afdrukken: Bij Notitiepagina s wordt per pagina één dia afgedrukt.

Nadere informatie

7 stramienen. maken en gebruiken. Stramienen maken. Wat ken je na dit hoofdstuk? Tips en richtlijnen voor werken met stramienen

7 stramienen. maken en gebruiken. Stramienen maken. Wat ken je na dit hoofdstuk? Tips en richtlijnen voor werken met stramienen 7 stramienen maken en gebruiken Een stramien is te vergelijken met een achtergrond die je snel op een reeks pagina s kunt toepassen. Objecten in een stramien staan op alle pagina s Wat ken je na dit hoofdstuk?

Nadere informatie

Samen op zoek naar proeven

Samen op zoek naar proeven Samen op zoek naar proeven De handleiding Jens Vanhouwaert jens@vanhouwaert.be 1 Inhoudsopgave 1 Handleiding... 4 1.1 De website... 4 1.2 Algemene werking... 4 1.3 Download de databank... 4 1.3.1 Internet

Nadere informatie

Instructie voor een mail-merge VZVZ toestemmingsformulier in Word.

Instructie voor een mail-merge VZVZ toestemmingsformulier in Word. Instructie voor een mail-merge VZVZ toestemmingsformulier in Word. NB: Voor deze instructie is gebruik gemaakt van Office 2016 op een Windows 7 computer; de taal staat ingesteld op Nederlands. In grote

Nadere informatie

Vergelijkingseditor 2007

Vergelijkingseditor 2007 Vergelijkingseditor 2007 Wiskunde Module 1a Wiskunde en ICT 1 WISKUNDE EN ICT Tijdens de lessen wiskunde op deze hogeschool met de laptop moet je ook voor wiskunde de laptop zinvol gebruiken. Dat dit niet

Nadere informatie

Inhoudstafel. 1. Pictoselector installeren en updaten. 2. Een nieuw pictoblad maken. 3. Geef het blad een titel. 4. Zoek picto s

Inhoudstafel. 1. Pictoselector installeren en updaten. 2. Een nieuw pictoblad maken. 3. Geef het blad een titel. 4. Zoek picto s Inhoudstafel 1. Pictoselector installeren en updaten 2. Een nieuw pictoblad maken 3. Geef het blad een titel 4. Zoek picto s 4.1 Selecteer pictogrammendatabanken 4.2 Voeg een picto in 4.3 Omschrijving

Nadere informatie

Aanvullend bestand Basisboek Office 2013 en 2010

Aanvullend bestand Basisboek Office 2013 en 2010 Aanvullend bestand Basisboek Office 2013 en 2010 In dit bestand vindt u een overzicht van de verschillen in Microsoft Office 2016 in vergelijking met Basisboek Office 2013 en 2010. Ook als u Office gebruikt

Nadere informatie

Deel 7: PowerPoint. Presentaties gemakkelijker maken

Deel 7: PowerPoint. Presentaties gemakkelijker maken Deel 7: PowerPoint Presentaties gemakkelijker maken De mogelijkheden van PowerPoint als ondersteunend middel voor een gedifferentieerde begeleiding van leerlingen met beperkingen. CNO Universiteit Antwerpen

Nadere informatie

Lijnen/randen en passe-partouts maken met Photoshop.

Lijnen/randen en passe-partouts maken met Photoshop. Lijnen/randen en passe-partouts maken met Photoshop. Les 1: Witte rand om de foto m.b.v. canvasgrootte. 1. Open de foto in Photoshop. 2. Klik in menu AFBEELDING op CANVASGROOTTE 3. Zorg dat in het vakje

Nadere informatie

Ga naar volgende website: http://www.tracker-software.com/ product/downloads. Klik op EXE installer. Klik daarna op Download now

Ga naar volgende website: http://www.tracker-software.com/ product/downloads. Klik op EXE installer. Klik daarna op Download now PDF-XChange installeren Ga naar volgende website: http://www.tracker-software.com/ product/downloads Klik op EXE installer Klik daarna op Download now Boven de website verschijnt nu mogelijk volgende tekst:

Nadere informatie

Beknopte handleiding. Uw bestanden beheren Klik op Bestand om uw Word-bestanden te openen, op te slaan, af te drukken en te beheren.

Beknopte handleiding. Uw bestanden beheren Klik op Bestand om uw Word-bestanden te openen, op te slaan, af te drukken en te beheren. Beknopte handleiding Microsoft Word 2013 ziet er anders uit dan de vorige versies. Daarom hebben we deze handleiding gemaakt, zodat u sneller vertrouwd raakt met het programma. Werkbalk Snelle toegang

Nadere informatie

Wiskunde en ICT 1. Met het lettertype wiskunde.ttf kan je onderstaande wiskundige symbolen invoegen.

Wiskunde en ICT 1. Met het lettertype wiskunde.ttf kan je onderstaande wiskundige symbolen invoegen. Vergelijkingseditor 2010 Wiskunde Module 1a Wiskunde en ICT 1 WISKUNDE EN ICT Tijdens de lessen wiskunde op deze hogeschool met de laptop moet je ook voor wiskunde de laptop zinvol gebruiken. Dat dit niet

Nadere informatie

Handleiding Afdrukken samenvoegen

Handleiding Afdrukken samenvoegen Handleiding Afdrukken samenvoegen Versie: 1.0 Afdrukken Samenvoegen Datum: 17-07-2013 Brieven afdrukken met afdruk samenvoegen U gebruikt Afdruk samenvoegen wanneer u een reeks documenten maakt, bijvoorbeeld

Nadere informatie

Aanmaken en gebruiken van een PowerPoint-model (Gedeeltelijk overgenomen van de website van Microsoft)

Aanmaken en gebruiken van een PowerPoint-model (Gedeeltelijk overgenomen van de website van Microsoft) 1. Welke stappen moeten er precies worden uitgevoerd om een sjabloon te maken? U opent een nieuwe, lege presentatie (knop Nieuw, werkbalk Standaard). Ga eerst naar de modelweergave via het menu Beeld.

Nadere informatie

Leer- en Doegids: Een nieuwe presentatie in Power Point 2007 DEEL III: VAN GEANIMEERDE PRESENTATIE tot

Leer- en Doegids: Een nieuwe presentatie in Power Point 2007 DEEL III: VAN GEANIMEERDE PRESENTATIE tot Leer- en Doegids: Een nieuwe presentatie in Power Point 2007 DEEL III: VAN GEANIMEERDE PRESENTATIE tot DIAVOORSTELLING Prof. W.Leirman We openen opnieuw Power Point, ofwel via Start > ofwel via Start >

Nadere informatie

23. Standaardbrieven (MailMerge)

23. Standaardbrieven (MailMerge) 23. Standaardbrieven (MailMerge) In deze module leert u: 1. Wat een standaardbrief is. 2. Hoe u een standaardbrief maakt. 3. Hoe u een adressenbestand kunt koppelen aan een standaardbrief. 4. Hoe u een

Nadere informatie

Basis handleiding CMS

Basis handleiding CMS Basis handleiding CMS Inhoud Basis handleiding CMS... 1 Inloggen... 3 Pagina beheren... 4 Pagina toevoegen/wijzigen... 6 WYSIWYG editor... 8 externe / interne link toevoegen... 9 Plaatjes toevoegen...

Nadere informatie

CMS Made Simple eenvoudig uitgelegd CMS MADE SIMPLE- Eenvoudig uitgelegd

CMS Made Simple eenvoudig uitgelegd CMS MADE SIMPLE- Eenvoudig uitgelegd CMS Made Simple eenvoudig uitgelegd CMS MADE SIMPLE- Eenvoudig uitgelegd Introductie Deze handleiding heeft tot doel een eenvoudige stap voor stap handleiding te zijn voor eindgebruikers van CMS Made Simple

Nadere informatie

Gebruik. Wanneer u FreeMind opent, krijgt u het volgende scherm:

Gebruik. Wanneer u FreeMind opent, krijgt u het volgende scherm: FreeMind Starten FreeMind is een gratis programma om een mindmap te maken. Je kan Freemind gratis downloaden op je computer. Om FreeMind te downloaden surf je naar: http://freemind.nl.softonic.com/download.

Nadere informatie

Handreiking installatie en gebruik KansPlus emailsjablonen Voor medewerkers landelijk bureau en ledengroepen

Handreiking installatie en gebruik KansPlus emailsjablonen Voor medewerkers landelijk bureau en ledengroepen Handreiking installatie en gebruik KansPlus emailsjablonen Voor medewerkers landelijk bureau en ledengroepen Versie oktober 2008 Handreiking Instellen van het KansPlus e-mailsjabloon (huisstijl) in Outlook

Nadere informatie

CURSUS. Muzocoach Tijdschrift maken met Publisher Stijn Van Lokeren. Verantwoordelijke docent:

CURSUS. Muzocoach Tijdschrift maken met Publisher Stijn Van Lokeren. Verantwoordelijke docent: CURSUS Muzocoach Tijdschrift maken met Publisher 2010 Verantwoordelijke docent: Stijn Van Lokeren 2 INHOUD 1 Van start... 3 2 Basispagina s creëren... 3 2.1 enkele pagina... 3 2.2 Dubbele pagina... 4 3

Nadere informatie

Gebruikershandleiding www.kerknigtevecht.nl. Inleiding

Gebruikershandleiding www.kerknigtevecht.nl. Inleiding Inleiding Het beheren van de pagina s op www.kerknigtevecht.nl wordt gedaan door daartoe geautoriseerde gebruikers. Deze handleiding helpt je op weg hoe je je eigen pagina s kunt beheren, zoals het plaatsen

Nadere informatie

Legal Eagle Agenda handleiding versie 2.8 december 2007

Legal Eagle Agenda handleiding versie 2.8 december 2007 Legal Eagle Agenda handleiding versie 2.8 december 2007 Algemeen... 2 Afspraken... 6 Synchroniseren... 6 Synchroniseren... 7 Export... 8 Filters... 9 * Er kan niet met Outlook Express gesynchroniseerd

Nadere informatie

Bibliografische referenties invoegen via Word

Bibliografische referenties invoegen via Word Bibliografische referenties invoegen via Word Dienst mediatheken Laatst bijgewerkt op 22/08/2016 12:52 ALGEMEEN Je kan jezelf heel wat werk besparen door je bibliografische referenties in Word bij te houden.

Nadere informatie

Novell Vibe-invoegtoepassing

Novell Vibe-invoegtoepassing Novell Vibe-invoegtoepassing 5 juni 2012 Novell Snel aan de slag Met behulp van de Novell Vibe-invoegtoepassing voor Microsoft Office kunt u werken met documenten op de Vibe-site zonder dat u Microsoft

Nadere informatie

A & A Consultancy Het samenvoegen van een adressenbestand en het afdrukken op adresetiketten in Word. (versie 2003)

A & A Consultancy Het samenvoegen van een adressenbestand en het afdrukken op adresetiketten in Word. (versie 2003) Het samenvoegen van een adressenbestand en het afdrukken op adresetiketten in Word. (versie 2003) Open een leeg Word document en klik op menu Extra Brieven en verzendlijsten Controleer of er een vinkje

Nadere informatie

RIE Vragenlijst Editor

RIE Vragenlijst Editor Handleiding RIE Vragenlijst Editor Versie 1.0 Datum: 29 oktober 2015 IT&Care B.V. Inhoudsopgave 1. INLEIDING EN VERANTWOORDING... 3 2. OVERZICHT RIE VRAGENLIJSTEN... 4 3. AANMAKEN VAN EEN NIEUWE VRAGENLIJST...

Nadere informatie

Zalendatabank Installatie- en gebruikershandleiding

Zalendatabank Installatie- en gebruikershandleiding Zalendatabank Installatie- en gebruikershandleiding de8 vzw Van Daelstraat 35-2140 Borgerhout T 03 270 33 33 F 03 235 89 78 info@de8.be Samenlevingsopbouw Antwerpen stad vzw Breughelstraat 31-33 - 2018

Nadere informatie

1. Gebruik van de online tekstverwerker op de schoolwebsite.

1. Gebruik van de online tekstverwerker op de schoolwebsite. 1. Gebruik van de online tekstverwerker op de schoolwebsite. Stap 1: aanmelden op de schoolwebsite Gebruik je gebruikersnaam zoals in SchoolOnline. Stap 2: ga naar jouw leerjaar in het menu bovenaan. Klik

Nadere informatie

Maak een fotoverhaal

Maak een fotoverhaal Maak een fotoverhaal Uw foto s aaneensmeden tot een leuk filmpje. U doet het met Photo Story 3, een gratis programma van Microsoft. Hiermee maakt u in een handomdraai een prachtige multimediapresentatie

Nadere informatie

HANDLEIDING DMS. Handleiding DMS. Dit document is de handleiding voor het DMS (Document Management Systeem) op drie verschillende niveau s:

HANDLEIDING DMS. Handleiding DMS. Dit document is de handleiding voor het DMS (Document Management Systeem) op drie verschillende niveau s: HANDLEIDING DMS Dit document is de handleiding voor het DMS (Document Management Systeem) op drie verschillende niveau s: Gebruiker Coördinator Administrator end2end solutions pagina 1 Op het DMS van Ieper

Nadere informatie

via de taakbalk en typ Uitvoeren en open de gelijknamige app

via de taakbalk en typ Uitvoeren en open de gelijknamige app Schermafdruk maken: o Win10-logotoets + PrtSc o Knipprogramma (bij accessoires) Hoe Windows 10 in veilige modus opstarten? o Druk op de Windowslogo-toets + R om het uitvoeren dialoogvenster te openen.

Nadere informatie

Handleiding Vedor-editor

Handleiding Vedor-editor Handleiding Vedor-editor Mei 2007, versie 0.9 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Aanmelden... 4 De werkbalk... 5 Het context menu... 6 Navigeren binnen je website... 7 Tekst toevoegen en bewerken... 8 Afbeeldingen

Nadere informatie

Handleiding Joomla! Frontend, content en gallery. september 2014 versie 1.0

Handleiding Joomla! Frontend, content en gallery. september 2014 versie 1.0 Handleiding Joomla! Frontend, content en gallery. september 2014 versie 1.0 1 Inhoudsopgave Toevoegen nieuw artikel, of wijzigen...3 Extra web-functionaliteit...4 toevoegen van een foto/plaatje...4 toevoegen

Nadere informatie

Documentatie voor update HOPwin 8.00

Documentatie voor update HOPwin 8.00 Documentatie voor update HOPwin 8.00 I. Programma-instellingen... 3 1. Kantoorgegevens... 3 2. Instellingen knoppenbalk... 3 2.1 Een knop toevoegen... 4 2.2 Een spatie toevoegen... 4 2.3 Een knop/spatie

Nadere informatie

Invoegen... 8 Invulpunt... 9 Nieuwe bouwsteen maken... 9 Bouwsteen opslaan... 10. Wijze van werken in Outlook... 11 Informatie...

Invoegen... 8 Invulpunt... 9 Nieuwe bouwsteen maken... 9 Bouwsteen opslaan... 10. Wijze van werken in Outlook... 11 Informatie... ProDoc Bouwstenen voor Word & Outlook 2007 Inhoud Kopiëren bestanden... 2 Hoofdmap Bouwstenen... 2 Bouwsteen.dotm... 2 Installatie Bouwstenenmodule onder Word 2007... 3 Installatie Bouwstenenmodule onder

Nadere informatie

Formulieren maken. U kent ze waarschijnlijk wel, die notitieblokjes voor het noteren van een telefoongesprek.

Formulieren maken. U kent ze waarschijnlijk wel, die notitieblokjes voor het noteren van een telefoongesprek. Les 14 Formulieren maken In deze les leert u een hoe u met velden een invulformulier voor een telefoonnotitie maakt. Hierbij wordt gebruikgemaakt van velden, secties en beveiliging. Daarvoor moet wel een

Nadere informatie

- Registeren - Inloggen - Profiel aanmaken - Artikel plaatsen

- Registeren - Inloggen - Profiel aanmaken - Artikel plaatsen - Registeren - Inloggen - Profiel aanmaken - Artikel plaatsen Registreren (1) Ga naar het inlogscherm aan de linkerkant Klik op Registreer Registreren (2) Vul de velden in zoals aangegeven. Druk op de

Nadere informatie

WERKEN MET EXCEL. 1 Vooraleer je met de lessen begint

WERKEN MET EXCEL. 1 Vooraleer je met de lessen begint WERKEN MET EXCEL 1 Vooraleer je met de lessen begint Aangezien je voor je lessen regelmatig gebruik zal moeten maken van het informaticalokaal, zijn afspraken met de collega s nodig. Voorzie op iedere

Nadere informatie

Tekstverwerking. Wat gaan we leren? Opdracht: Geavanceerde opmaak. Jen Kegels, Eveline De Wilde, Inge Platteaux, Tamara Van Marcke

Tekstverwerking. Wat gaan we leren? Opdracht: Geavanceerde opmaak. Jen Kegels, Eveline De Wilde, Inge Platteaux, Tamara Van Marcke Wat gaan we leren? Tekstverwerking In deze cursus gaan we meer leren over de opmaak van een Word-document. We hebben al met verschillende soorten opmaak leren werken: Tekenopmaak Alineaopmaak Paginaopmaak

Nadere informatie

Enkele tips voor de bediening van deze DVD Belangrijk!

Enkele tips voor de bediening van deze DVD Belangrijk! Enkele tips voor de bediening van deze DVD Belangrijk! De afbeeldingen en enkele punten van de programma-beschrijving hebben betrekking op versie 7.0.7 van Adobe Reader. Andere versies van dit programma

Nadere informatie

Een koptekst is een tekst, die boven aan elke pagina verschijnt. Een voettekst is een tekst, die onder aan elke pagina verschijnt.

Een koptekst is een tekst, die boven aan elke pagina verschijnt. Een voettekst is een tekst, die onder aan elke pagina verschijnt. SAMENVATTING HOOFDSTUK 9 Koptekst en voettekst Een koptekst is een tekst, die boven aan elke pagina verschijnt. Een voettekst is een tekst, die onder aan elke pagina verschijnt. Je hoeft een koptekst en

Nadere informatie