Preparation Guide. IT Service Management Associate based on ISO/IEC 20000

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Preparation Guide. IT Service Management Associate based on ISO/IEC 20000"

Transcriptie

1 Preparation Guide IT Service Management Associate based on ISO/IEC Editie november 2011

2 Copyright 2011 EXIN All rights reserved. No part of this publication may be published, reproduced, copied or stored in a data processing system or circulated in any form by print, photo print, microfilm or any other means without written permission by EXIN. ITIL is a Registered Community Trade Mark of OGC (Office of Government Commerce, London, UK), and is Registered in the U.S. Patent and Trademark Office. CobiT TM is a registered trademark of the Information Systems Audit and Control Association (ISACA)/IT Governance Institute (ITGI). CMMI is a registered trademark of Carnegie Mellon University. Six Sigma is a registered trademark and service mark of Motorola, Inc. 2

3 Inhoud 1. Overzicht 4 2. Exameneisen en specificaties 7 3. Begrippenlijst Literatuur 22 3

4 1. Overzicht IT Service Management Associate Samenvatting IT-service management gaat over het leveren van IT gerelateerde services die de business ondersteunen. De internationale standaard voor IT-service management ISO/IEC maakt duidelijk wat belangrijk is: serviceovereenkomsten opstellen, nadenken over wat daarvoor nodig is, de infrastructuur daarop aanpassen, gebruikers ondersteunen en incidenten oplossen. Het certificaat IT Service Management Associate vereist praktische kennis van IT-service managementprocessen. De onderwerpen van de module zijn: de services coördineren en beheren; de activiteiten voor de vier dienstverleningsgebieden plannen; processen en activiteiten documenteren; documenten gedurende hun lifecycle beheren; rollen en verantwoordelijkheden vastleggen; personeelscompetenties en trainingsbehoeftes beoordelen en beheren; operationeel en tactisch omgaan met risico's voor de service managementorganisatie; constante serviceverbetering toepassen; rapporteren over performance en effectiviteit van processen; rapporteren over de performance van services; verbeteringen vastleggen voor de dienstverleningsprocessen; en een plan vastleggen voor een service managementproces. 4

5 Context Kwalificatieprogramma Het certificaat IT Service Management Associate based on ISO/IEC is onderdeel van het EXIN ITSM kwalificatieprogramma en een voorwaarde voor de service managerexamens in het kwalificatieprogramma. Doelgroep ITSM Associate is bedoeld voor personeel dat praktisch betrokken is bij: implementatie, verbetering of kwaliteitswaarborging van dienstverleningsprocessen; implementatie of verbetering van het managementsysteem; coördinatie van dienstverleningssectoren; en/of rapportage over de performance en effectiviteit van service management. Specifieke rollen kunnen zijn: assistent van de service manager teammanager in de IT-afdeling lid van het kwaliteitsteam junior consultant productmanager projectleider van serviceverbeteringsprogramma's 5

6 Voorkennis Het certificaat ITSM Foundation gebaseerd op ISO/IEC of gelijkwaardig. De IT Service Management Associate trainingscursus bij een EXIN accredited training provider (ATP), plus drie (3) met succes afgesloten praktische opdrachten als onderdeel van de cursus. Examenvorm Computergestuurde multiple-choice vragen Indicatie studielast 120 uur Praktische opdrachten De kandidaat moet de praktische opdrachten succesvol afgerond hebben. Time allotted for examination 120 minutes Examendetails Aantal vragen: 60 Cesuur: 65% (39 uit 60) Open boek/notities: nee Electronische apparatuur toegestaan: nee Voorbeeldexamen Een voorbeeldexamen is beschikbaar bij uw geaccrediteerde trainingsprovider. Training Groepsgrootte Het maximum aantal deelnemers is 15. Contacturen Het minimum aantal contacturen tijdens de training is 36. Dit omvat groepsopdrachten, voorbereiding op het examen en korte pauzes. Dit aantal uren is exclusief huiswerk, logistieke voorbereiding van het examen en lunchpauzes. Training provider Een lijst van geaccrediteerde training providers kunt u vinden op de website van EXIN 6

7 2. Exameneisen en -specificaties De exameneisen zijn de onderwerpen van de module. Er wordt van de kandidaat verwacht dat hij of zij deze grondig beheerst. De exameneisen zijn uitgewerkt in examenspecificaties. In onderstaande tabel staan de onderwerpen van de module (exameneisen). Het gewicht van de verschillende onderwerpen in het examen wordt uitgedrukt in een percentage van het totaal. Exameneis Examenspecificatie Gewicht (%) 1. Plannen van de dienstverlening Plannen van de dienstverlening Plannen van de activiteiten van service management Plannen van de rollen en verantwoordelijkheden Plannen van het service managementsysteem 5 2. Management van de dienstverlening Implementeren van doelstellingen en beleid Beheren van procesactiviteiten Risicomanagement Onderhouden van het service managementsysteem Meten, monitoren en rapporteren Meten, monitoren en rapporteren over service performance Meten, monitoren en rapporteren over service managementprocessen Reviewen van het service managementsysteem Verbetering van de dienstverlening Analyseren van procesefficiëntie en compliance Verbeteringen definiëren 10 Totaal 100 7

8 Examenspecificaties Plannen van de dienstverlening (20%) 1.1 Plannen van de dienstverlening (3%) Een serviceovereenkomst plannen 1.2 Plannen van de activiteiten van servicemanagement (7%) De activiteiten van de align-processen plannen en documenteren De activiteiten van de delivery-processen plannen en documenteren De activiteiten van de control-processen plannen en documenteren De activiteiten van de support-processen plannen en documenteren 1.3 Plannen van rollen en verantwoordelijkheden (5%) Rollen en verantwoordelijkheden in het Service management definiëren Vaardigheden en competenties voor rollen in het servicemanagement definiëren 1.4 Plannen van het servicemanagementsysteem (5%) Alignment van het Service managementsysteem ter ondersteuning van de business plannen Procesgovernance in de leveringsketen plannen en vastleggen 2. Management van de dienstverlening (35%) 2.1 Implementeren van doelstellingen en beleid (5%) De teams begeleiden bij het realiseren van gezamenlijke doelstellingen en bestaand beleid De juiste communicatiemiddelen inzetten 2.2 Procesactiviteiten beheren (10%) Best practice in de align-processen implementeren en ten uitvoer brengen Best practice in de delivery-processen implementeren en ten uitvoer brengen Best practice in de control-processen implementeren en ten uitvoer brengen Best practice in de support-processen implementeren en ten uitvoer brengen 2.3 Risicomanagement (10%) Risico's identificeren Mitigerende acties definiëren Risico's monitoren 8

9 2.4 Onderhoud van het servicemanagementsysteem (10%) Het Service managementsysteem beheren Personeelscompetenties onderhouden Documentatie van processen en procedures onderhouden 3. Meten, monitoren en rapporteren (25%) 3.1 Meting, monitoring en berichtgeving van service performance (5%) Service performance meten en monitoren Rapporteren over Service performance 3.2 Meting, monitoring en berichtgeving van service managementprocessen (10%) Service performance meten en monitoren Rapporteren over Service managementprocessen 3.3 Beoordelen van het servicemanagement (10%) Het interne auditprogramma monitoren Managementbeoordelingen van het Service managementsysteem voorbereiden 4. Verbeteren van dienstverlening (20%) 4.1 Analyseren van procesefficiëntie en compliance (10%) De implicaties van procesgovernance op de leveringsketen analyseren Procesefficiëntie en naleving van standaarden analyseren 4.2 Verbeteringen vastleggen (10%) Verbeteringen in dienstverlening definiëren Verbeteringen in Service managementprocessen definiëren Verbeteringen in het Service managementsysteem definiëren 9

10 3. Begrippenlijst De begrippenlijst bevat de begrippen die in de toets bevraagd kunnen worden. De termen staan op alfabetische volgorde in het Nederlands. Kennis van deze termen is niet voldoende om het examen te kunnen maken. De kandidaat begrijpt de begrippen en kan voorbeelden noemen. Nederlands Accounting Activiteiten Afhankelijkheid Afstemming van overeenkomsten Alignment Analyse onderliggende oorzaak Architectuur Audit Auditing Auditprocedures Auditrapport Balanced scorecard Baseline Bedrijf Bedrijfsbehoefte Belang van het proces Belanghebbende analyse Belanghebbende matrix Belangrijkste assets Belangrijkste stakeholders Beleid Beloningen Engels Accounting Activities Dependency Alignment of agreements Alignment Root cause analysis Architecture Audit Auditing Audit procedures Audit report Balanced scorecard Baseline Business Business need Process importance Stakeholder analysis Stakeholder matrix Major assets Key stakeholders Policy Incentives 10

11 Beoordeling Beoordeling van verbetering Beoordeling veiligheidsrisico Beschikbaarheid Bevoegdheid Bewaken Bewijs Budgeting Budgeting & accounting voor services Budgeting- & accountingbeleid Business impact analysis (BIA) Business relationship management Business relationship manager Callcenter Capacity management Catalogus Certificatieaudit Certificatieschema Change advisory board (CAB) Change management Change schedule Classificatie Coaching Communicatie Communicatiemethode Communicatieplan Competentie Competentiematching Assessment Assessment of improvement Security risk assessment Availability Authority Monitor Evidence Budgeting Budgeting & accounting for services Budgeting & accounting policy Business impact analysis (BIA) Business relationship management Business relationship manager Call center Capacity management Catalogue Certification audit Certification scheme Change advisory board (CAB) Change management Change schedule Classification Coaching Communication Communication method Communication plan Competence Competency matching 11

12 Configuratie-item (CI) Configuratieverificatie Configuration management Configuration management database (CMDB) Consolidering Continue professionele ontwikkeling (CPD) Continue verbetering Contractbeëindiging (vervroegde) Contractbeëindiging (verwachte contractafloop) Contractgeschil Contractmanager Corrigerende actie CRAMM (CCTA Risk Analysis and Management Method) Critical success factors (CSF's) Dal Definitive Hardware Store (DHS) Definitive Media Library (DML) Demand management Deming cyclus (PDCA) Derdelijnsondersteuning Detectie Diagnostische scripts Dienstencatalogus Dienstverlener Document(en) Documentbeheer Configuration item (CI) Configuration verification Configuration management Configuration management database (CMDB) Consolidation Continual professional development (CPD) Continual improvement Contract termination (early) Contract termination (expected end of contract) Contractual dispute Contract manager Corrective action CRAMM (CCTA Risk Analysis and Management Method) Critical success factors (CSFs) Trough Definitive Hardware Store (DHS) Definitive Media Library (DML) Demand management Deming cycle (PDCA) Third line support Detection Diagnostic scripts Service catalogue Service provider Document(s) Documentation management 12

13 Documentbeheersysteem Doelgroep Doelmatigheidsrapportage Doelstelling Eerstelijnsondersteuning Effectieve communicatie Efficiëntie Eigenaar Eigenaarschap Eindgebruikers (Eind)verantwoordelijkheid Eisen van het bedrijf Empowerment Ernstig incident Escalatiedrempels Event management Financieel analist Financieel manager Financieringsmodellen Firewall Forward schedule of change (FSC) Framework Functie Functionele configuratieaudit Gebeurtenis Gebruiker Gecontroleerde acceptatietest Geïntegreerde benadering Document management system Target audience Fit for purpose reporting Target First-line support Effective communication Efficiency Owner Ownership End users Accountability Business requirements Empowerment Major incident Escalation thresholds Event management Finance analyst Finance manager Finance models Firewall Forward Schedule of Change (FSC) Framework Function Functional configuration audit Event User Controlled acceptance test Integrated approach 13

14 Geïnteresseerde(n) Geplande implementatie Gereedheid voor audit Governance Groepen voor technische ondersteuning Helpdesk Herstellen Hervatten Holistisch standpunt Hoofdleverancier Identificatie Identificeerbare componenten Identiteit Impact Impact op de dienstverlener Impact op de leverancier Impactanalyse Impactbeoordeling Implementatie Incident & service request management Incident matching Incidentafsluiting Incidentmanager Informatie-assets Informatiebron Informatiestroom Information security management Ingrijpend probleem Interested party Scheduled implementation Audit readiness Governance Technical support groups Help desk Recover Restore Holistic view Lead supplier Identification Identifiable components Identity Impact Service provider impact Supplier impact Impact analysis Impact assessment Implementation Incident & service request management Incident matching Incident closure Incident manager Information assets Source of information Information flow Information security management Major problem 14

15 Integriteit Interfaces Interne afdeling Interne groep Investeringsuitgaven Ishikawa-diagram Jaarlijks servicerapport Jaarlijkse trend Kepner-en-Tregoe-analyse Key performance indicators (KPI s) Klacht Klant Klantontevredenheid Klanttevredenheid Knowledge base Known error Known error database (KEDB) Kosten Kritieke belang van service Kwaliteit Kwaliteit van de informatie Kwartaaltrend Leverancier Leverancier(s) Leveranciersmanagement Leveranciersmanager Maandelijks servicerapport Managementverantwoordelijkheid Integrity Interfaces Internal department Internal group Capital expenditure Ishikawa diagram Annual service report Annual Trend Kepner & Tregoe analysis Key performance indicators (KPIs) Complaint Customer Customer dissatisfaction Customer satisfaction Knowledge base Known error Known error database (KEDB) Cost Service criticality Quality Quality of information Quarterly trend Supplier Supplier(s) Supplier management Supplier manager Monthly service report Management responsibility 15

16 Manager ernstige incidenten Mate van controle Mean time between failures (MTBF) Mean time between service incidents (MTBSI) Mean time to repair (MTTR) Mean time to restore service (MTRS) Media (willekeurig soort) Meeteenheden Melding Meten Mitigatie Naleving Nalevingsrapport Non-compliance Non-conformiteit Non-conformiteiten Noodwijziging Objectieve beoordeling Onderaannemer Onderhandeling Ontwerp Operationele uitgaven Organisatiestructuur Organogram Outsourcing Overgang, transitie Package release Pareto-analyse Major incident manager Degree of control Mean time between failures (MTBF) Mean time between service incidents (MTBSI) Mean time to repair (MTTR) Mean time to restore service (MTRS) Media (any type) Metrics Call Measure Mitigation Compliance Compliance report Non-compliance Non-conformance Non-conformities Emergency change Objective assessment Sub-contractor Negotiation Design Operational expenditure Organization structure Organization chart Outsourcing Transition Package release Pareto analysis 16

17 Personeelscompetentie Personeelsrekrutering Personeelsresources Personeelsvaardigheden Piek, top Plan, do, check, act Post implementation review (PIR) Prestatiebeoordeling Preventieve actie Previous/existing process issues, (van tevoren) bestaande procesproblemen Prioriteit Prioriteitenconflict Pro-active problem management Probleemsluiting Problem Problem management, probleembeheer Problem manager Procedure Proces Proceseffectiviteit Procesefficiëntie Proceseigenaar Procesintegratie Procesmanager Procesontwerp Procesverbetering Raakvlakken RACI (responsible, accountable, consulted, Staff competency Staff recruitment Staff resources Staff capability Peak Plan, do, check, act Post-implementation review (PIR) Performance review Preventive action Previous/existing process issues Priority Conflict of priorities Pro-active problem management Problem closure Problem Problem management Problem manager Procedure Process Process effectiveness Process efficiency Process owner Process integration Process manager Process design Process improvement Touch points RACI (Responsible, Accountable, Consulted, 17

18 informed) Rapport(en) Rapporteertools Re-active problem management Registratie(s) Rekrutering Relaties Release- en deployment management Release packaging Release scheduling Release sign-off Releasedistributie Reparareren Request for change (RFC) Resource management Review Review ernstig probleem Review ernstige incidenten Reviewplan Reviewsessie Risico te falen Risicomanagement Risico's Roldefinitie Rolintegratie Rolrichtlijnen Roltoewijzing Scope Informed) Report(s) Reporting tools Re-active problem management Record(s) Recruitment Relationships Release and deployment management Release packaging Release scheduling Release sign off Release distribution Repair Request for change (RFC) Resource management Review Major problem review Major incident review Review plan Review session Risk of failure Risk management Risks Role definition Role integration Role guides Role allocation Scope 18

19 Scripts Security management Service Service continuity & availability management Service credits Service delivery Service improvement plan (SIP) Service level Service level agreement (SLA) Service level alignment Service level drempels Service level management Service level manager Service level requirements Service managementplan Service managementsysteem Service request Servicebeschikbaarheid Servicecomponent Servicedesk Servicekwaliteit Servicekwartaalrapport Servicemanagement Servicemogelijkheden Servicerapportcatalogus Servicerapporteringsanalist Servicerapporteringsmanager Servicerapporteringsproces Scripts Security management Service Service continuity & availability management Service credits Service delivery Service improvement plan (SIP) Service level Service level agreement (SLA) Service level alignment Service level thresholds Service level management Service level manager Service level requirements Service management plan Service management system Service request Service availability Service component Service desk Service quality Quarterly service report Service management Service capabilities Service report catalogue Service reporting analyst Service reporting manager Service reporting process 19

20 Servicerapporteringstools Servicesancties Service-tijden Servicetoezeggingen Serviceverbetering Single point of contact Standaardwijziging Status van incidentoplossing Status van probleemoplossing Subjectieve beoordeling Succescriteria Support-tijden Surveillance audit SWOT-analyse (Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats) Taken Teamwerk Technische strategie Tendensen Teruggedraaide wijziging Tijdigheid van informatie Toegankelijkheid Tolerantie Tools (hulpmiddelen) Tweedelijnsondersteuning Type melding Uitbestede leverancier Uitgebreide incidentlevenscyclus Uitzonderingsrapport Service reporting tools Service penalties Service hours Service commitments Service improvement Single point of contact Standard change Status of incident resolution Status of problem resolution Subjective assessment Success criteria Support hours Surveillance audit SWOT-analysis (Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats) Tasks Teamwork Technical strategy Trends Reversed change Timeliness of information Accessibility Tolerance Tools Second line support Call type Sub-contracted supplier Expanded incident lifecycle Exception report 20

21 Urgentie Vastgelegde doelstellingen Versiebeheer Vertrouwelijk Vertrouwelijkheid Vervulling van een verzoek Volwassenheid Volwassenheid van het proces Voorspelling Waarschijnlijkheid Wijzigingsverzoek Workload management Workaround Zakelijk prioriteit Zakelijke voordeel Urgency Defined objectives Version control Classified Confidentiality Request fulfillment Maturity Process maturity Forecast Probability Change request Workload management Workaround Business priority Business benefit 21

22 4. Literatuur A B C D E F ISO/IEC ISO/IEC :2011(E) Part 1: Specification Switzerland, ISO, 2011 ISO/IEC :2011(E) ISO/IEC ISO/IEC :2005(E) Part 2: Code of Practice Switzerland, ISO, 2005 ISO/IEC :2005(E) EXIN Associate_ITSM_V1.0.ppt Utrecht (NL), EXIN, 2011 Dr Jenny Dugmore and Shirley Lacy Introduction to the ISO/IEC Series: IT Service Management United Kingdom, BSi, 2011 ISBN-10: ISBN-13: David Clifford Implementing ISO/IEC 20000: The Roadmap The Netherlands, Van Haren Publishing, 2008 ISBN X Leo van Selm ISO/IEC An Introduction The Netherlands, Van Haren Publishing, 2008 ISBN Comment Boek A, ISO/IEC :2011(E) Part 1: Specification, is in 2011 opnieuw uitgegeven. De wijzigingen in deze nieuwe editie zijn opgenomen in C en D. 22

23 Overview of the literature Exam specification Literature 1.1 D 1.2 D 1.3 D 1.4 D 2.1 D 2.2 D 2.3 D 2.4 D 3.1 D 3.2 D 3.3 D E Chapter D E Chapter D 23

24 Contact EXIN

Preparation Guide. EXIN IT Service Management Associate based on ISO/IEC 20000

Preparation Guide. EXIN IT Service Management Associate based on ISO/IEC 20000 Preparation Guide EXIN IT Service Management Associate based on ISO/IEC 20000 Editie Oktober 2014 Copyright 2014 EXIN All rights reserved. No part of this publication may be published, reproduced, copied

Nadere informatie

Professional Certificate Management and Improvement of IT Service Management processes according to ISO/IEC 20000

Professional Certificate Management and Improvement of IT Service Management processes according to ISO/IEC 20000 Exameneisen Professional Certificate Management and Improvement of IT Service Management processes according to ISO/IEC 20000 Publicatiedatum 1-4-2009 Startdatum 1-12-2008 Doelgroep Voorkennis Exameneisen

Nadere informatie

Preparation guide. EXIN IT Service Management Foundation Bridge based on ISO/IEC 20000

Preparation guide. EXIN IT Service Management Foundation Bridge based on ISO/IEC 20000 Preparation guide EXIN IT Service Management Foundation Bridge based on ISO/IEC 20000 Editie november 2013 Copyright 2013 EXIN All rights reserved. No part of this publication may be published, reproduced,

Nadere informatie

EXIN IT Service Management Foundation Bridge

EXIN IT Service Management Foundation Bridge Preparation guide EXIN IT Service Management Foundation Bridge based on ISO/IEC 20000 Edition 201512 Copyright 2015 EXIN All rights reserved. No part of this publication may be published, reproduced, copied

Nadere informatie

Practitioner s Certificate in IT Service Management: Release & Control (based on ITIL )

Practitioner s Certificate in IT Service Management: Release & Control (based on ITIL ) Exameneisen Practitioner s Certificate in IT Service Management: Release & Control (based on ITIL ) Publicatiedatum 1-1-2008 Startdatum 1-3-2007 Doelgroep IT Service Management Practitioner: Release &

Nadere informatie

IT Service Management Foundation based on ISO/IEC 20000

IT Service Management Foundation based on ISO/IEC 20000 Preparation guide IT Service Management Foundation based on ISO/IEC 20000 Editie juni 2011 Inhoud 1. Introductie 3 2. Exameneisen 4 3. Basisbegrippen 8 4. Literatuur 13 Copyright 2011 EXIN All rights reserved.

Nadere informatie

EXIN IT Service Management Foundation based on ISO/IEC Preparation Guide. Editie

EXIN IT Service Management Foundation based on ISO/IEC Preparation Guide. Editie EXIN IT Service Management Foundation based on ISO/IEC 20000 Preparation Guide Editie 201607 Copyright 2016 EXIN All rights reserved. No part of this publication may be published, reproduced, copied or

Nadere informatie

EXIN IT Service Management Foundation Bridge

EXIN IT Service Management Foundation Bridge Voorbeeldexamen EXIN IT Service Management Foundation Bridge based on ISO/IEC 20000 Edition 201512 Copyright 2015 EXIN All rights reserved. No part of this publication may be published, reproduced, copied

Nadere informatie

Exameneisen. IT Service Management according to ISO/IEC 20000 Consultant/Manager (IS20CM.NL) Publicatiedatum 01-07-2010. Startdatum 01-07-2010

Exameneisen. IT Service Management according to ISO/IEC 20000 Consultant/Manager (IS20CM.NL) Publicatiedatum 01-07-2010. Startdatum 01-07-2010 Exameneisen IT Service Management according to ISO/IEC 20000 Consultant/Manager (IS20CM.NL) Publicatiedatum 01-07-2010 Startdatum 01-07-2010 Samenvatting Doelgroep Het Consultant/Manager Certificate in

Nadere informatie

EXIN Agile Scrum Foundation

EXIN Agile Scrum Foundation Preparation Guide EXIN Agile Scrum Foundation Editie december 2014 Copyright 2014 EXIN All rights reserved. No part of this publication may be published, reproduced, copied or stored in a data processing

Nadere informatie

TMap NEXT Test Manager

TMap NEXT Test Manager TMap NEXT Test Manager Preparation Guide Editie 201607 Copyright 2016 EXIN All rights reserved. No part of this publication may be published, reproduced, copied or stored in a data processing system or

Nadere informatie

EXIN WORKFORCE READINESS professional

EXIN WORKFORCE READINESS professional EXIN WORKFORCE READINESS professional DE ERVARING LEERT ICT is overal. Het is in het leven verweven geraakt. In een wereld waarin alles steeds sneller verandert, is het lastig te bepalen wat er nodig is

Nadere informatie

EXIN WORKFORCE READINESS werkgever

EXIN WORKFORCE READINESS werkgever EXIN WORKFORCE READINESS werkgever DE ERVARING LEERT ICT is overal. Het is in het leven verweven geraakt. In een wereld waarin alles steeds sneller verandert, is het lastig te bepalen wat er nodig is om

Nadere informatie

EXIN Agile Scrum Foundation

EXIN Agile Scrum Foundation Preparation Guide EXIN Agile Scrum Foundation Editie april 2014 Copyright 2014 EXIN All rights reserved. No part of this publication may be published, reproduced, copied or stored in a data processing

Nadere informatie

Snel naar ISO20000 met de ISM-methode

Snel naar ISO20000 met de ISM-methode Snel naar ISO20000 met de ISM-methode Cross-reference Datum: 16 oktober 2012 Versie: 1.0 Auteur: J. van Bon Integrated Service Management Snel naar ISO20000 met de ISM-methode! Organisaties moeten, door

Nadere informatie

ISO/IEC 20000, van standaardkwaliteit naar kwaliteitsstandaard. NGI Limburg 30 mei 2007

ISO/IEC 20000, van standaardkwaliteit naar kwaliteitsstandaard. NGI Limburg 30 mei 2007 ISO/IEC 20000, van standaardkwaliteit naar kwaliteitsstandaard NGI Limburg 30 mei 2007 1 Tijdlijn 80-er jaren: ITIL versie 1 2000: BS 15000 2001: ITIL versie 2 2002: Aangepaste versie BS 15000 2005: BS

Nadere informatie

KEUZECERTIFICERING ITILF Versie 3 (m.i.v. 2008-2009)

KEUZECERTIFICERING ITILF Versie 3 (m.i.v. 2008-2009) EXAMEN ITIL VOORBLAD ALGEMENE INFORMATIE Soort Examen: EXAMEN ITIL Foundation Samenstellers Examen: Ruud Janssen / Piet van Steen Surveillant: Ruud Janssen Nakijker: Ruud Janssen Doelgroep: ICT-Beheerder

Nadere informatie

EXIN WORKFORCE READINESS opleider

EXIN WORKFORCE READINESS opleider EXIN WORKFORCE READINESS opleider DE ERVARING LEERT ICT is overal. Het is in het leven verweven geraakt. In een wereld waarin alles steeds sneller verandert, is het lastig te bepalen wat er nodig is om

Nadere informatie

Practitioner s Certificate in IT Service Management: Agree & Define (based on ITIL )

Practitioner s Certificate in IT Service Management: Agree & Define (based on ITIL ) Exameneisen Practitioner s Certificate in IT Service Management: Agree & Define (based on ITIL ) Publicatiedatum 1-3-2008 Startdatum 1-3-2007 Doelgroep IT Service Management Practitioner: Agree & Define

Nadere informatie

EXIN Business Information Management Foundation

EXIN Business Information Management Foundation Preparation Guide EXIN Business Information Management Foundation with reference to BiSL Editie 201601 Copyright 2016 EXIN Alle rechten voorbehouden Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt of

Nadere informatie

Best practice verzameling voor het managen van alle aspecten van beheer van ICT-infrastructuur.

Best practice verzameling voor het managen van alle aspecten van beheer van ICT-infrastructuur. ITIL Wat is ITIL? Best practice verzameling voor het managen van alle aspecten van beheer van ICT-infrastructuur. Begrippen Rol Functie Proces Proceseigenaar Procesmanager Product Dienst Problem Problem

Nadere informatie

Welke van onderstaande factoren bepaalt mede de prioriteit van een incident?

Welke van onderstaande factoren bepaalt mede de prioriteit van een incident? VRAAG 1 Bij welk van onderstaande alternatieven vind je een beschrijving van een afdeling in plaats van een proces? A Change Management B Incident Management D Service Desk VRAAG 2 Welke van onderstaande

Nadere informatie

EXIN Agile Scrum Foundation. Preparation Guide

EXIN Agile Scrum Foundation. Preparation Guide EXIN Agile Scrum Foundation Preparation Guide Editie Juni 2016 Copyright 2016 EXIN All rights reserved. No part of this publication may be published, reproduced, copied or stored in a data processing system

Nadere informatie

EXIN IT Service Management Foundation based on ISO/IEC Voorbeeldexamen. Editie

EXIN IT Service Management Foundation based on ISO/IEC Voorbeeldexamen. Editie EXIN IT Service Management Foundation based on ISO/IEC 20000 Voorbeeldexamen Editie 201607 Copyright 2016 EXIN All rights reserved. No part of this publication may be published, reproduced, copied or stored

Nadere informatie

EXIN Agile Scrum Master

EXIN Agile Scrum Master Preparation Guide EXIN Agile Scrum Master Editie juli 2015 Copyright 2015 EXIN All rights reserved. No part of this publication may be published, reproduced, copied or stored in a data processing system

Nadere informatie

EXIN IT Service Management Foundation

EXIN IT Service Management Foundation Voorbeeldexamen EXIN IT Service Management Foundation based on ISO/IEC 20000 Editie november 2013 Copyright 2013 EXIN All rights reserved. No part of this publication may be published, reproduced, copied

Nadere informatie

Het ITIL Foundation Examen

Het ITIL Foundation Examen Het ITIL Foundation Examen Proefexamen A, versie 5.2 Meerkeuzevragen Instructies 1. Alle 40 vragen moeten worden ingevuld. 2. Alle antwoorden moeten op het bijgeleverde antwoordformulier worden ingevuld.

Nadere informatie

Business Information Management Foundation

Business Information Management Foundation Preparation Guide Business Information Management Foundation Editie februari 2012 Alle rechten voorbehouden Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, opgeslagen in een dataverwerkend

Nadere informatie

EXIN Information Security Management Advanced based on

EXIN Information Security Management Advanced based on Preparation Guide EXIN Information Security Management Advanced based on ISO/IEC 27002 Editie april 2014 Copyright 2014 EXIN All rights reserved. No part of this publication may be published, reproduced,

Nadere informatie

Brochure Leergang Service Management

Brochure Leergang Service Management Brochure Leergang Service Management Over Pink Elephant Bedrijfshistorie Pink Elephant is een Nederlandse IT onderneming die rond 1980 is ontstaan als bijverdienste van een drietal studenten aan de Technische

Nadere informatie

HET GAAT OM INFORMATIE

HET GAAT OM INFORMATIE Aan leiding C OB IT HET GAAT OM INFORMATIE Informatie is belangrijk voor het functioneren van een organisatie Informatie wordt gegenereerd, gebruikt, bewaard, ontsloten, verwijderd Informatietechnologie

Nadere informatie

2 e webinar herziening ISO 14001

2 e webinar herziening ISO 14001 2 e webinar herziening ISO 14001 Webinar SCCM 25 september 2014 Frans Stuyt Doel 2 e webinar herziening ISO 14001 Planning vervolg herziening Overgangsperiode certificaten Korte samenvatting 1 e webinar

Nadere informatie

"Baselines: eigenwijsheid of wijsheid?"

Baselines: eigenwijsheid of wijsheid? "Baselines: eigenwijsheid of wijsheid?" Een afrondende 'beschouwende' presentatie Ing. Ernst J. Oud CISA CISSP Philips Toshiba Crypsys Data Security Getronics Business Continuity (a.k.a. CUC) Urenco Deloitte

Nadere informatie

Beroepskwalificaties voor ITIL PRACTICES VOOR SERVICEMANAGEMENT. Het ITIL Foundation Certificaat in IT-service management SYLLABUS

Beroepskwalificaties voor ITIL PRACTICES VOOR SERVICEMANAGEMENT. Het ITIL Foundation Certificaat in IT-service management SYLLABUS Beroepskwalificaties voor ITIL PRACTICES VOOR SERVICEMANAGEMENT Het ITIL Foundation Certificaat in IT-service management SYLLABUS Pagina 1 of 11 HET ITIL FOUNDATION CERTIFICAAT IN IT-SERVICEMANAGEMENT

Nadere informatie

IT Service Management Foundation based on ISO/IEC 20000

IT Service Management Foundation based on ISO/IEC 20000 Voorbeeldexamen IT Service Management Foundation based on ISO/IEC 20000 Editie juni 2011 Copyright 2011 EXIN All rights reserved. No part of this publication may be published, reproduced, copied or stored

Nadere informatie

Cursus informatie ITIL Foundation

Cursus informatie ITIL Foundation Cursus informatie ITIL Foundation Training Code ITILF-DT Gesproken Taal Nederlands Taal Materiaal Engels Cursus dagen 3 Startdatum 25 januari 2017 Kosten 1424,-- excl. BTW Examen Ja Taal Examen Nederlands

Nadere informatie

Informatiebeveiliging & ISO/IEC 27001:2013

Informatiebeveiliging & ISO/IEC 27001:2013 Informatiebeveiliging & ISO/IEC 27001:2013 Aart Bitter Haarlem, 18 maart 2014 Kwaliteitskring Noord-Holland www.information-security-governance.com Agenda 13:45-14:15 - Informatiebeveiliging Introductie

Nadere informatie

Voorbeeldexamen. ITIL voorbeeldexamen ITIL Foundation ITIL Foundation Certificate in IT Service Management uitgave mei 2005

Voorbeeldexamen. ITIL voorbeeldexamen ITIL Foundation ITIL Foundation Certificate in IT Service Management uitgave mei 2005 Voorbeeldexamen ITIL Foundation ITIL voorbeeldexamen ITIL Foundation ITIL Foundation Certificate in IT Service Management uitgave mei 2005 inhoud 3 inleiding 4 voorbeeldexamen 14 antwoordindicatie 35 beoordeling

Nadere informatie

Readiness Assessment ISMS

Readiness Assessment ISMS Readiness Assessment van ISMS ISO/IEC27001:2005 1 Senior Internal/IT auditor Luyke Tjebbes EMIA RO CISA Lead Auditor ISO/IEC27001:2005 Projectleider ISO assessment 2 Wat is ISO 27001 eigenlijk? ISO/IEC

Nadere informatie

Voorbeeldexamen. IT Service Management Foundation (based on ITIL ) uitgave maart 2008

Voorbeeldexamen. IT Service Management Foundation (based on ITIL ) uitgave maart 2008 Voorbeeldexamen ITILF IT Service Management Foundation (based on ITIL ) uitgave maart 2008 inhoud 2 inleiding 3 voorbeeldexamen 13 antwoordindicatie 30 evaluatie EXIN Hét exameninstituut voor ICT ers Janssoenborch,

Nadere informatie

Wat komt er op ons af?

Wat komt er op ons af? BUSINESS ASSURANCE ISO 45001 Wat komt er op ons af? Apply veiligheidsdag Hans Snoeren 25 mei 2016 1 EHS Conversion_01_Introduction_Rev 0 SAFER, SMARTER, GREENER Introductions Planning ontwikkeling ISO

Nadere informatie

BOS+COHEN+ STRATEGIE ADVISEURS

BOS+COHEN+ STRATEGIE ADVISEURS BOS+COHEN 1 Introductie (Sterblok) Bos+Cohen Strategie Adviseurs staat voor hoogwaardige dienstverlening binnen de ICT branche. De missie van Bos+Cohen is de afstand tussen ICT aanbieders en afnemers te

Nadere informatie

ISO 20000 @ CTG Europe

ISO 20000 @ CTG Europe ISO 20000 @ CTG Europe 31/10/2007 mieke.roelens@ctg.com +32 496266725 1 Agenda 31 oktober 2007 Voorstelling Project Business Case: Doel & Scope Projectorganisatie Resultaten assessments en conclusies De

Nadere informatie

Regie uit een andere Branche. Hoe om te gaan met de vraag en de levering. Facto Magazine Congres 12 mei 2009. www.quintgroup.com

Regie uit een andere Branche. Hoe om te gaan met de vraag en de levering. Facto Magazine Congres 12 mei 2009. www.quintgroup.com Regie uit een andere Branche Facto Magazine Congres 12 mei 2009 Hoe om te gaan met de vraag en de levering THIS DOCUMENT CONTAINS PROPRIETARY INFORMATION, WHICH IS PROTECTED BY COPYRIGHT. ALL RIGHTS RESERVED.

Nadere informatie

It s CMMI Jim, but not as we know it! CMMI toegepast op een Compliance organisatie Door Jasper Doornbos Improvement Focus

It s CMMI Jim, but not as we know it! CMMI toegepast op een Compliance organisatie Door Jasper Doornbos Improvement Focus It s CMMI Jim, but not as we know it! CMMI toegepast op een Compliance organisatie Door Jasper Doornbos Improvement Focus Inhoud Compliance vakgebied en organisatie CMMI software en systems engineering

Nadere informatie

Gegevens documentbeheer

Gegevens documentbeheer Gegevens documentbeheer Documentgegevens Documentnaam Doel van het document Versienummer van het document 4.2 Documentstatus Documenteigenaar Opgesteld door Een samenvatting geven van de syllabus voor

Nadere informatie

Joop Cornelissen BMC Klantendag 2011. Professionaliseren dienstverlening CMS

Joop Cornelissen BMC Klantendag 2011. Professionaliseren dienstverlening CMS Joop Cornelissen BMC Klantendag 2011 Professionaliseren dienstverlening CMS Agenda Introductie CIBER Waarom verder professionaliseren Tijdslijnen selectietraject Businesscase Scope implementatie Status

Nadere informatie

ISO/IEC in een veranderende IT wereld

ISO/IEC in een veranderende IT wereld ISO/IEC 20000 in een veranderende IT wereld Dolf van der Haven, Verizon Enterprise Solutions 16 juni 2016 ISO/IEC 20000 in een veranderende IT wereld 1 Achtergrond Dolf van der Haven ITSM Guru with a Human

Nadere informatie

Service management stuurt de verandering

Service management stuurt de verandering Service management stuurt de verandering Presentator: Nick Bakker Business consultant Auteur Gebruiker van cloud computing Trackrecord Service Manager Service ontwerp en transitie Publicaties, reviews

Nadere informatie

EXIN Agile Scrum Product Owner Bridge. Preparation Guide. Editie

EXIN Agile Scrum Product Owner Bridge. Preparation Guide. Editie EXIN Agile Scrum Product Owner Bridge Preparation Guide Editie 201705 Copyright EXIN Holding B.V. 2017. All rights reserved. EXIN is a registered trademark. No part of this publication may be published,

Nadere informatie

ITIL V3. een kennismaking. C.A. van der Eem

ITIL V3. een kennismaking. C.A. van der Eem een kennismaking C.A. van der Eem VOORWOORD een kennismaking Dit is de derde uitgave van ITIL een kennismaking. Dit boek behandelt de onderdelen van foundations. Uitgangspunt is vooral het basisbegrip

Nadere informatie

Business Process Management

Business Process Management Business Process Management Prof. dr. Manu De Backer Universiteit Antwerpen Katholieke Universiteit Leuven Hogeschool Gent Wat is een bedrijfsproces? Een verzameling van (logisch) gerelateerde taken die

Nadere informatie

Proefexamen ITIL Foundation

Proefexamen ITIL Foundation Proefexamen ITIL Foundation 1. Van welk proces is risicoanalyse een essentieel onderdeel? a. IT Service Continuity Management b. Service Level Management c. Capacity Management d. Financial Management

Nadere informatie

SAMENVATTING ITIL V3 FOUNDATION

SAMENVATTING ITIL V3 FOUNDATION V3 Sa me nva t t i ng Service Management Servicemanagement is het geheel van gespecialiseerde capabilities waarmee een organisatie waarde levert aan de klant in de vorm van services. (capabilities = resources,

Nadere informatie

ISO 20000 for CTG Europe

ISO 20000 for CTG Europe ISO 20000 for CTG Europe 30/05/07 Dirk Vangoidsenhoven 1 Agenda Voorstelling Project Doel & Scope Projectorganisatie Project aanpak en planning De resultaten High level assessment De resultaten Detailed

Nadere informatie

EXIN Itil V3 Nederlands

EXIN Itil V3 Nederlands EXIN Itil V3 Nederlands Number: EX0-101 Passing Score: 650 Time Limit: 60 min File Version: 1.1 http://www.gratisexam.com/ EXIN Itil V3 Proefexamen "Nederlands" Klik op "begin" om het proefexamen te doen!

Nadere informatie

Business Continuity Management. Pieter de Ruiter 1 / MAXIMAAL DRIE WOORDEN

Business Continuity Management. Pieter de Ruiter 1 / MAXIMAAL DRIE WOORDEN Business Management Pieter de Ruiter 1 / MAXIMAAL DRIE WOORDEN Lelystad, 29 juni 2009 AGENDA Waarom Business Management? Hoe pakken we BCM aan? Wat is de relatie van BCM met SABSA? SCS Lelystad en mijn

Nadere informatie

ISO 9001: Niets aan de hand! Enkele cosmetische wijzigingen... of toch niet?

ISO 9001: Niets aan de hand! Enkele cosmetische wijzigingen... of toch niet? ISO 9001:2015... Niets aan de hand! Enkele cosmetische wijzigingen... of toch niet? NNK bijeenkomst, 09 september 2014 Bob Alisic / ActinQ V2.1 Waarom een nieuwe versie van ISO 9001? De norm in lijn te

Nadere informatie

De essentie van de nieuwe ISO s. Dick Hortensius, NEN Milieu & Maatschappij

De essentie van de nieuwe ISO s. Dick Hortensius, NEN Milieu & Maatschappij De essentie van de nieuwe ISO s Dick Hortensius, NEN Milieu & Maatschappij 1 Waar ik het over ga hebben De uitdaging en de oplossing De HLS voor iedereen De HLS voor wie het wil Waar we staan en wat er

Nadere informatie

Brochure ITIL Foundation

Brochure ITIL Foundation Brochure ITIL Foundation Over Pink Elephant Pink Elephant is een internationale kennisleider op het gebied van bedrijfsinnovatie en bedrijfsverandering. Met advies- en IT dienstverlening haalt Pink Elephant

Nadere informatie

ISO Stephanie Jansen - NEN Henk Kwakernaak - KWA

ISO Stephanie Jansen - NEN Henk Kwakernaak - KWA ISO 45001 Stephanie Jansen - NEN Henk Kwakernaak - KWA overheid industrie vakbonden NGO s consumenten consultancy/ wetenschap Missie: het kennisnetwerk op gebied van normontwikkeling en normtoepassing

Nadere informatie

Gegevens documentbeheer

Gegevens documentbeheer Gegevens documentbeheer Documentgegevens Documentnaam Doel van het document Gedetailleerde syllabus om kandidaten van de Bridge Training die al in het bezit zijn van een Foundation Certificaat van eerdere

Nadere informatie

Voorbeeldexamen. ISO/IEC 20000 Foundation in IT Service Management according to ISO/IEC 20000 editie 2008

Voorbeeldexamen. ISO/IEC 20000 Foundation in IT Service Management according to ISO/IEC 20000 editie 2008 Voorbeeldexamen IS20F.NL ISO/IEC 20000 Foundation in IT Service Management according to ISO/IEC 20000 editie 2008 inhoud 2 inleiding 3 voorbeeldexamen 13 antwoordindicatie 32 evaluatie EXIN Hét exameninstituut

Nadere informatie

EXIN Itil V3 Nederlands

EXIN Itil V3 Nederlands EXIN Itil V3 Nederlands Number: EX0-101 Passing Score: 650 Time Limit: 60 min File Version: 1.0 http://www.gratisexam.com/ EXIN Itil V3 Proefexamen "Nederlands" Klik op "begin" om het proefexamen te doen!

Nadere informatie

CobiT. Drs. Rob M.J. Christiaanse RA PI themabijeenkomst Utrecht 29 juni 2005 9/2/2005 1

CobiT. Drs. Rob M.J. Christiaanse RA PI themabijeenkomst Utrecht 29 juni 2005 9/2/2005 1 CobiT Drs. Rob M.J. Christiaanse RA PI themabijeenkomst Utrecht 29 juni 2005 9/2/2005 1 Control objectives for information and related Technology Lezenswaardig: 1. CobiT, Opkomst, ondergang en opleving

Nadere informatie

EXIN Agile Scrum Foundation

EXIN Agile Scrum Foundation Voorbeeldexamen EXIN Agile Scrum Foundation Editie april 2014 Copyright 2014 EXIN All rights reserved. No part of this publication may be published, reproduced, copied or stored in a data processing system

Nadere informatie

A-1: Zijn de procedures omtrent het beheer van de IT infrastructuur vastgelegd?

A-1: Zijn de procedures omtrent het beheer van de IT infrastructuur vastgelegd? ITIL CHECKLIST: Algemeen A-1: Zijn de procedures omtrent het beheer van de IT infrastructuur vastgelegd? A-2: Wordt gebruik gemaakt van een geautomatiseerd administratie systeem waar alle gegevens in kunnen

Nadere informatie

Seminar BSC & IBM Cognos 8 22 September 2009 Yves Baggen- Solution Architect BI Charles van der Ploeg Partner en adviseur van Decido

Seminar BSC & IBM Cognos 8 22 September 2009 Yves Baggen- Solution Architect BI Charles van der Ploeg Partner en adviseur van Decido Seminar BSC & IBM Cognos 8 22 September 2009 Yves Baggen- Solution Architect BI Charles van der Ploeg Partner en adviseur van Decido 2008 IBM Corporation 2 3 Vraag? Hoe goed kent u uw bedrijfsvisie en

Nadere informatie

FEDICT IAM SERVICE LEVEL AGREEMENT

FEDICT IAM SERVICE LEVEL AGREEMENT FEDICT IAM SERVICE LEVEL AGREEMENT Table of Content 1. Inleiding Dit ( SLA or Agreement ) is geldig voor de IAM Service tussen de klant (Fedict) en de nieuwe opdrachtnemer van het M1016 contract. Dit document

Nadere informatie

ISA SP-99 Manufacturing and Control Systems Security

ISA SP-99 Manufacturing and Control Systems Security ISA SP-99 Manufacturing and Control Systems Security IT Security in de industrie, 11 mei 2006 Standards Certification Education & Training Publishing Conferences & Exhibits Bianca Scholten, ISA Netherlands

Nadere informatie

BiZZdesign. Bouwen van sterke en wendbare organisaties met behulp van standaarden, methode, technieken en tools. Research & Development

BiZZdesign. Bouwen van sterke en wendbare organisaties met behulp van standaarden, methode, technieken en tools. Research & Development BiZZdesign Bouwen van sterke en wendbare organisaties met behulp van standaarden, methode, technieken en tools Research & Development 1 Profile CV Joost Niehof Name Grade Nationality Residence Role Joost

Nadere informatie

Brochure ITIL Operational Support and Analysis

Brochure ITIL Operational Support and Analysis Brochure ITIL Operational Support and Analysis Over Pink Elephant Pink Elephant is een internationale kennisleider op het gebied van bedrijfsinnovatie en bedrijfsverandering. Met advies- en IT dienstverlening

Nadere informatie

Introduction to IBM Cognos Express = BA 4 ALL

Introduction to IBM Cognos Express = BA 4 ALL Introduction to IBM Cognos Express = BA 4 ALL Wilma Fokker, IBM account manager BA Ton Rijkers, Business Project Manager EMI Music IBM Cognos Express Think big. Smart small. Easy to install pre-configured

Nadere informatie

DE GUYIN METHODE. 22 juni 2005 GUYIN 1

DE GUYIN METHODE. 22 juni 2005 GUYIN 1 DE GUYIN METHODE 22 juni 2005 GUYIN 1 Introductie Wat is De GUYIN methode? --- Waarom de GUYIN methode. --- 22 juni 2005 GUYIN 2 Introductie Schoonmaak Management Het op procesmatige wijze effectief en

Nadere informatie

Brochure ISO 20000 Foundation

Brochure ISO 20000 Foundation Brochure ISO 20000 Foundation Over Pink Elephant Bedrijfshistorie Pink Elephant is een Nederlandse IT onderneming die rond 1980 is ontstaan als bijverdienste van een drietal studenten aan de Technische

Nadere informatie

BENT U ER KLAAR VOOR?

BENT U ER KLAAR VOOR? ISO 9001:2015 EN ISO 14001:2015 HERZIENINGEN ZIJN IN AANTOCHT BENT U ER KLAAR VOOR? Move Forward with Confidence WAT IS NIEUW IN ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 MEER BUSINESS GEORIENTEERD KERNASPECTEN "LEIDERSCHAP

Nadere informatie

Het Modellenbos. Machteld Meijer. Getronics PinkRoccade 10 november 2005

Het Modellenbos. Machteld Meijer. Getronics PinkRoccade 10 november 2005 Het Modellenbos Machteld Meijer Getronics PinkRoccade 10 november 2005 CMMI BiSL BiSL DSDM Prince2 Prince2 ITServiceCMM CMM Cobit RUP ASL ASL ITIL 6 sigma BiSL Het modellenbos De modellen ASL INK MSF BiSL

Nadere informatie

Trefdag ZORG. Meer resultaten. door strategische inzet. van middelen

Trefdag ZORG. Meer resultaten. door strategische inzet. van middelen Trefdag ZORG Meer resultaten door strategische inzet van middelen September 2013 Francis Manas fm@amelior.be Herkenbaar? Aantal projecten neemt toe Projecten zonder link met doelen organisatie: geen fit

Nadere informatie

Mastersessies 2015 Blok 6. Levering, Regie en Governance

Mastersessies 2015 Blok 6. Levering, Regie en Governance Mastersessies 2015 Blok 6 Levering, Regie en Governance eter M. Bakker Interim manager Agenda 1. Doelstellingen 2. Ken uw leverancier en wat is dat eigenlijk: regie? 3. Wanneer is regie succesvol? 4. Hoe

Nadere informatie

Offshore Outsourcing van Infrastructure Management

Offshore Outsourcing van Infrastructure Management Offshore Outsourcing van Infrastructure Management an emerging opportunity dr. Erik Beulen Atos Origin/Tilburg University 1 Agenda Introductie Ontwikkelingen Risicovergelijking Best practices Conclusies

Nadere informatie

Kwaliteitszorg is niet aangeboren, maar aangeleerd. ISO/IEC 20000 en de opleiding en certificering van IT-servicemanagement-professionals

Kwaliteitszorg is niet aangeboren, maar aangeleerd. ISO/IEC 20000 en de opleiding en certificering van IT-servicemanagement-professionals Certificering Kwaliteitszorg is niet aangeboren, maar aangeleerd 3.2 Kwaliteitszorg is niet aangeboren, maar aangeleerd ISO/IEC 20000 en de opleiding en certificering van IT-servicemanagement-professionals

Nadere informatie

Brochure ITIL Foundation

Brochure ITIL Foundation Brochure ITIL Foundation Over Pink Elephant Bedrijfshistorie Pink Elephant is een Nederlandse IT onderneming die rond 1980 is ontstaan als bijverdienste van een drietal studenten aan de Technische Universiteit

Nadere informatie

Risk & Requirements Based Testing

Risk & Requirements Based Testing Risk & Requirements Based Testing Tycho Schmidt PreSales Consultant, HP 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. The information contained herein is subject to change without notice Agenda Introductie

Nadere informatie

Advies Service Management

Advies Service Management Advies Service Management Service Management binnen Cronus op basis van ITIL Auteurs: Anton Post en Dennis Westhuis Klas: M2B SLB groep: 10PSH Datum: 03-03-07 Vak: ISERPU Revisie Inleverdatum 1 12-03-07

Nadere informatie

erbeterdezaak.nl Processen managen Een inleiding erbeterdezaak.nl

erbeterdezaak.nl Processen managen Een inleiding erbeterdezaak.nl Processen managen Een inleiding Proces cultuur De klant komt eerst Zorg dat je altijd waarde toevoegt Moedig eigen initiatief aan Geef medewerkers ruimte Moedig teamwerk aan Beloon team prestaties Werk

Nadere informatie

Hoe start ik een test competence center of excellence? Thomas Veltman 1-5-2012

Hoe start ik een test competence center of excellence? Thomas Veltman 1-5-2012 Hoe start ik een test competence center of excellence? Thomas Veltman 1-5-2012 10 jaar ervaring met TCoE 2 Iedereen heeft zijn eigen verhaal Opdracht Gever Development Leverancier Tester Manager TCoE Test

Nadere informatie

Agenda. 1. Introductie CIBER. 2. Visie Cloud Services. 4. Hoe kan CIBER hepen. 2 Titel van de presentatie

Agenda. 1. Introductie CIBER. 2. Visie Cloud Services. 4. Hoe kan CIBER hepen. 2 Titel van de presentatie CIBER Nederland BV Agenda SURF 1. Introductie CIBER 2. Visie Cloud Services 3. Visiei Position Paper Beliefs 4. Hoe kan CIBER hepen 2 Titel van de presentatie 1. Introductie CIBER Nederland? Feiten en

Nadere informatie

End-to-End testen: de laatste horde

End-to-End testen: de laatste horde End-to-End testen: de laatste horde Dieter Arnouts Agenda Begrip End-to-End testen in het test proces Praktische aanpak End-to-End Test Omgeving Uitdagingen End-to-End testen: De laatste horde 11/10/2010

Nadere informatie

HP ITSM Assessment Services HP Services

HP ITSM Assessment Services HP Services HP ITSM Assessment Services HP Services Uit HP s ervaring met duizenden enterprise-klasse IT-omgevingen blijkt dat periodieke evaluaties essentieel zijn voor uw operationele succes. U dient de juiste serviceniveaus

Nadere informatie

2010 Integrated reporting

2010 Integrated reporting 2010 Integrated reporting Source: Discussion Paper, IIRC, September 2011 1 20/80 2 Source: The International framework, IIRC, December 2013 3 Integrated reporting in eight questions Organizational

Nadere informatie

Matrix organisatie ontwikkeld door de heer Deming

Matrix organisatie ontwikkeld door de heer Deming ITIL v 3 SAMENVATTING Docent Taco Voorman / Tvoorman@gmail.com ITIL = Information Technology Infrastructure Library VOORWOORD De leverancier van de dienst, maakt het proces! Bussiness Technisch Gebruiker

Nadere informatie

ITIL v3 en ASL, een Latrelatie

ITIL v3 en ASL, een Latrelatie dossier SOA- en applicatiebeheer ITIL v3 en ASL, een Latrelatie Verwantschap is groot, maar filosofieën erachter verschillen In de nieuwe versie van ITIL is vrij veel veranderd. Aspecten van applicatiebeheer

Nadere informatie

ISO/IEC Governance of InformationTechnology. Yvette Backer ASL BiSL Foundation. 16 juni ISO Governance of Information Technoloy 1

ISO/IEC Governance of InformationTechnology. Yvette Backer ASL BiSL Foundation. 16 juni ISO Governance of Information Technoloy 1 ISO/IEC 38500 Governance of InformationTechnology Yvette Backer ASL BiSL Foundation 16 juni 2016 ISO 38500 Governance of Information Technoloy 1 Achtergrond Yvette Backer Zelfstandig consultant en trainer,

Nadere informatie

Examen BiSLF Business Information Management Foundation

Examen BiSLF Business Information Management Foundation Examen BiSLF Business Information Management Foundation Publicatiedatum Startdatum 1 januari 2006 1 oktober 2005 Doelgroep De doelgroep voor deze module heeft in zijn of haar functie een rol bij het aansturen,

Nadere informatie

Een framework voor applicatiebeheer

Een framework voor applicatiebeheer Een framework voor applicatie Mark Smalley ASL-Foundation www.aslfoundation.org SPIder, Utrecht, 10 juni 2003 Agenda Positionering applicatie Wat is ASL Waarom ASL Hoe ziet ASL eruit Samenwerking domeinen

Nadere informatie

Expert level Improving the testing process

Expert level Improving the testing process Expert level Improving the testing process Eerste praktijkervaringen Smaakmaker voor najaarsevent www.improveqs.nl (info@improveqs.nl) Eduard Hartog Isabelle Robrechts Version 1.1 Agenda Opbouw training

Nadere informatie

APMG-International Webinar. ITIL Editie 2011 Wednesday 16 Mei 2012 / 15:30 CET Presented by Karel Höster

APMG-International Webinar. ITIL Editie 2011 Wednesday 16 Mei 2012 / 15:30 CET Presented by Karel Höster www.apmg-international.com APMG-International Webinar (In samenwerking met Ultracomp Academy) ITIL Editie 2011 Wednesday 16 Mei 2012 / 15:30 CET Presented by Karel Höster www.apmg-international.com ITIL

Nadere informatie

Module Assetmanagement. Module XX / verkorte versie & ref. ISO 55002

Module Assetmanagement. Module XX / verkorte versie & ref. ISO 55002 Module Assetmanagement Module XX / verkorte versie & ref. ISO 55002 Ton Beckers, 21/10/2014 Structuur ISO 9001 5. Directieverantwoordelijkheid 8. meting, analyse en verbetering 4. Kwaliteitsmanagementsysteem

Nadere informatie

Bedrijfscontinuïteit met behulp van een BCMS

Bedrijfscontinuïteit met behulp van een BCMS Bedrijfscontinuïteit met behulp van een BCMS 26 november 2014 Aart Bitter@ISGcom.nl www.information-security-governance.com Disaster Recovery Plan 2 The Bitter Brew Case To Brew or not to Brew, That s

Nadere informatie

Enterprise Architectuur. een duur begrip, maar wat kan het betekenen voor mijn gemeente?

Enterprise Architectuur. een duur begrip, maar wat kan het betekenen voor mijn gemeente? Enterprise Architectuur een duur begrip, maar wat kan het betekenen voor mijn gemeente? Wie zijn we? > Frederik Baert Director Professional Services ICT @frederikbaert feb@ferranti.be Werkt aan een Master

Nadere informatie