van kennis naar wijsheid van data naar informatie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "van kennis naar wijsheid van data naar informatie"

Transcriptie

1

2 van kennis naar wijsheid van data naar informatie

3

4 Information intelligence Wij streven naar kwalitatief hoogwaardige en duurzame zorg. Hoe we dat doen? Door zorginstellingen in binnen- en buitenland te faciliteren bij het nemen van geïnformeerde steeds hoger. Degelijke informatievoorziening om de juiste besluitvorming op te baseren is cruciaal geworden. Alleen data, informatie en kennis is niet meer genoeg. besluiten. Met ruim twintig jaar ervaring in de zorg sturen wij voortdurend op de laatste ontwikkelingen in de markt. Elke zorginstelling heeft haar eigen patiënten, kenmerken, werkwijzen en specialisaties en daarom werken we intensief samen: co-creatie zit in ons DNA. De informatietechnologie in de zorg heeft een grote vlucht genomen. De behoefte is ontwikkeld van Data naar Informatie en van Kennis naar Wijsheid. Binnen de zorg dalen de budgetten, neemt de complexiteit verder toe en worden de kwaliteitsstandaarden We zijn ons bewust van de maatschappelijke verantwoordelijkheid die werken in het zorgdomein met zich meebrengt. Daarom zijn wij er altijd op gericht dat onze producten en diensten waarde toevoegen aan het zorgproces en ondersteuning bieden aan degelijk geïnformeerde besluitvorming. Al ons handelen komt voort uit onze drie kernwaarden: inspirerend, verbindend en scherpzinnig.

5 Bijdragen aan kwalitatief hoogwaardige en duurzame zorg is onze drijfveer. We worden gevoed door de inspiratie die wij krijgen van onze klanten en van elkaar. We ontwikkelen onze oplossingen daarom altijd vraaggestuurd, in co-creatie met de klant. Uit samenwerking komen namelijk ook de beste innovaties. Onze kracht ligt bij inspireren zorgeconomen en informatietechnologen die samen met u werken aan de juiste oplossing voor uw zorginstelling. Hiermee kunnen we ons gezamenlijke doel bereiken: kwalitatief hoogwaardige en duurzame zorgprestaties.

6 Bestuurlijk inzicht wordt mede mogelijk door het verbinden van data, informatie en kennis. Dit noemen wij Wijsheid. Binnen een zorginstelling wordt vaak met verschillende bronnen gewerkt. Hierdoor worden data, definities, parameters en indicatoren verschillend geïnterpreteerd. Dit bemoeilijkt uiteindelijk besluitvorming. Wij hebben daarom een verbindend concept ontwikkeld onder de naam Performation Tetris. Uw strategie en bedrijfsvoering is hierbij het uitgangspunt zodat u op basis van uw eigen, meest recente informatie, verbinden geïnformeerde besluiten kunt nemen die ten goede komen van de kwaliteit en duurzaamheid van de door u geboden zorg. Deze verbindende rol rekenen wij ook tot onze verantwoordelijkheid als kennis- en gesprekspartner op het gebied van information intelligence in de zorg. Dit doen we altijd in het belang en in opdracht van onze opdrachtgevers: de zorgaanbieders.

7 Professionaliteit bij Performation komt tot uitdrukking in onze scherpzinnige houding. Kritisch zijn op jezelf, op de organisatie, op je collega s en op je klanten. Niet kritisch zijn om het kritisch zijn, maar scherpzinnig om te groeien en het beste te halen uit onze klanten en onszelf. Doen we dit samen, dan wordt het doel eerder bereikt. Scherpzinnig betekent analyseren, doorvragen en goed luisteren, niet alleen naar de scherpzinnig klant maar ook naar haar klanten. De klant en de patiënt zitten aan het einde van de keten en dat betekent dat een ieder in de keten met en over zijn klanten denkt in plaats van voor zijn klanten. Scherpzinnig betekent voor ons ook: altijd verder en beter willen. De zorg is altijd in beweging, dus wij ook.

8 Kostprijzen Marktontwikkeling en verkoopprijzen Schadelast voorspelling en vulling plafond Budgetteren Basisregistratie Monitoren productie en efficiency Medische processen en uitkomsten Klinische registratie en patiëntveiligheid Kostprijzen Marktontwikkeling en verkoopprijzen Schadelast voorspelling en vulling plafond Budgetteren Basisregistratie Monitoren productie en efficiency Medische processen en uitkomsten Klinische registratie en patiëntveiligheid Kostprijzen Marktontwikkeling en verkoopprijzen Schadelast voorspelling en vulling plafond Budgetteren Basisregistratie Monitoren productie en efficiency Medische processen en uitkomsten Klinische registratie en patiëntveiligheid Kostprijzen Marktontwikkeling en verkoopprijzen Schadelast voorspelling en vulling plafond Budgetteren Basisregistratie Monitoren productie en efficiency Medische processen en uitkomsten Klinische registratie en patiëntveiligheid Performation Tetris Financieel gezond Elke patiënt doorloopt in een ziekenhuis zijn of haar eigen behandelroute, waarbij de verschillende soorten professionals elk vanuit hun eigen perspectief naar de patiënt kijken en er een individueel informatiespoor ontstaat. Performation verbindt deze verschillende perspectieven, waardoor iedereen in huis over dezelfde data beschikt en de patiënt daadwerkelijk centraal staat. Beslissingen kunnen nu met zekerheid worden genomen op basis van eenduidige informatie. Onze informatietools kennen allen een plek in de Performation Tetris. Ze bieden oplossingen per (sub)thema waarbij de medewerkers exclusief worden bediend met die informatie die van belang is voor hun werk. Zo faciliteren wij bij het nemen van de juiste beslissingen, op elk niveau in en zelfs buiten het huis. In de informatiebehoefte van ziekenhuizen onderscheiden we vier kernthema s: registratie, financiën, marktpositie en zorgkwaliteit. Deze thema s worden gebenchmarkt, zowel op interne performance Goede marktpositie Kostprijzen Marktontwikkeling en verkoopprijzen Schadelast voorspelling en vulling plafond Budgetteren Basisregistratie Monitoren productie en efficiency Medische processen en uitkomsten Klinische registratie en patiëntveiligheid De allerbeste zorg als op de performance in de markt, ten opzichte van andere ziekenhuizen. Zoals een bekend gezegde luidt: het geheel is meer dan de som der delen. Registratie op orde De Performation Tetris is opgebouwd uit alle producten die ook afzonderlijk beschikbaar zijn. Financieel gezond Financieel gezond Financieel gezond Financieel gezond Goede marktpositie Goede marktpositie De allerbeste zorg De allerbeste zorg De allerbeste zorg Goede marktpositie De allerbeste zorg Goede marktpositie Registratie op orde Registratie op orde Registratie op orde Registratie op orde Registratie op orde Een goede basisregistratie is voorwaardelijk voor het leveren van kwalitatief hoogwaardige zorg. We leggen de focus op foutloos registreren en controleren op doelmatigheid en kwaliteit van de zorg. Goede marktpositie Eenduidige informatie over adherentie, patiëntstromen, gemaakte afspraken met verzekeraars, de productie en het sturen op volumenormen is van groot belang voor het verkrijgen en behouden van een goede marktpositie. Financieel gezond Een financieel gezond ziekenhuis heeft het hele jaar door inzicht in de financiële positie. Het stuurt via een planning en control cyclus, heeft daarnaast duidelijke budgetafspraken en een betrouwbare meerjarenbegroting. De allerbeste zorg Om kwalitatief hoogwaardige zorg te leveren die ook in de toekomst betaalbaar blijft, is informatie nodig over aantallen behandelde patiënten, medische processen en uitkomsten van zorg. Met de benchmark van Performation wordt de positie van uw ziekenhuis bepaald op kwaliteit en doelmatigheid.

9 Notiz Een goede basisregistratie is voorwaardelijk voor goede informatie en aansturing van het ziekenhuis. Notiz helpt u hiermee door controles uit te voeren op de bronsystemen in het ziekenhuis ten aanzien van de rechtmatigheid, doelmatigheid en kwaliteit van de registratie en declaratie. Notiz controleert automatisch op verplichte en generieke regels, zoals de regels van het Controleplan Correct Declareren, maar ook op specifieke regels, bijvoorbeeld over kwaliteitsparameters en medische calamiteiten. U heeft de mogelijkheid om zelf regels op te stellen en toe te voegen. Daarnaast werken ziekenhuizen samen door regels op te stellen per Ziekenhuis Informatiesysteem (ZIS), per categorie of per specialisme en deze onderling met elkaar te delen. De controles van Notiz resulteren in overzichtelijke werklijsten waarmee afdelingen en secretariaten direct aan de slag kunnen. Kostprijzen Veel ziekenhuizen berekenen jaarlijks hun kostprijzen met Performation. Met onze online tool kunt u altijd en overal eenvoudig uw kostprijzen berekenen en raadplegen op het door u gewenste detailniveau. U wijzigt en valideert de data eenvoudig en online. Met één druk op de knop exporteert u de data naar Excel en ook importeren vanuit Excel werkt gemakkelijk. Het Standaard Kosten en Opbrengsten Model (SKOM) maakt onze werkwijze vergelijkbaar, transparant en betrouwbaar, zowel voor uw ziekenhuis als voor de aanlevering aan de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). We sturen sterk aan op een decentrale aanpak bij het bepalen van de kostprijzen. Hiermee creëert u draagvlak op de verschillende afdelingen en sluiten de kostprijzen aan bij uw processen. Onze ervaren consultants bieden, indien gewenst, volledige begeleiding bij het project. Wanneer u direct advies nodig heeft, kijken zij online met u mee.

10 Begroten en scenarioanalyse Met deze online tool helpt Performation u met het complexe begrotingsproces en het doorrekenen van verschillende scenario s. U kunt scenario s doorrekenen en begroten op basis van prijs en hoeveelheid, waarbij u een deel van de kosten instelt als variabel en een deel als vast. Bij wijzigende aantallen veranderen de kosten mee, afhankelijk van de ingestelde variabiliteit. U kunt ervoor kiezen om de hele begroting te laten maken door uw financiële afdeling. Met deze tool kunt u echter ook decentraal begroten; per zorgafdeling. U kunt een betrouwbare begroting opstellen op basis van activiteiten, profielen en kosten per DOT zorgproduct en/of diagnose. Bij verschuivingen in het primaire proces verschaft de tool u inzicht in de kostenverschuiving, productieverschuiving en de benodigde capaciteit. U ziet direct of er capaciteitsproblemen ontstaan, doordat ook met de beschikbare capaciteit wordt gerekend. De input voor deze tool is met name gebaseerd op de uitkomsten van uw kostprijsmodel. Dimenzion De online tool Dimenzion is opgebouwd uit verschillende tegels. Dimenzion voorziet u van informatie over kosten, opbrengsten, behandelmix, processen en uitkomsten. Uw gegevens worden waar mogelijk afgezet tegen een zelfgekozen peer group. De tool voorziet in ieders informatiebehoefte doordat het is opgebouwd uit verschillende dashboards. Zo bestaat er een dashboard voor de zorgmanager en een ander dashboard voor de medisch specialist. De tegels op dit dashboard samengenomen bieden u de informatie die u nodig heeft om goed geïnformeerde besluiten te nemen. Per tegel geven we de prestaties van uw ziekenhuis op verschillende indicatoren weer, in vergelijking met de prestaties van andere ziekenhuizen. U kunt eenvoudig en kosteloos maandelijks de data verversen, zo kunt u snel bijsturen waar nodig en krijgt u inzicht in trends.

11 Marktanalyse De Marktanalyse geeft u via een online module inzicht in patiëntstromen en marktaandelen in uw regio. Het marktaandeel wordt over de tijd inzichtelijk gemaakt. Tevens biedt de tool inzicht in de mate van praktijkvariatie: hoeveel patiënten worden in uw regio bij een specialisme of diagnose behandeld ten opzichte van heel Nederland? Het marktaandeel van het ziekenhuis wordt afgezet tegen de lokale ziekteprevalentie per specialisme of diagnose. Dit zorgt voor inzicht in spreiding van zorg. Met deze informatie wordt onderhandelen met zorgverzekeraars gemakkelijker en kunnen gerichte acties uitgevoerd worden richting eerste- of derdelijns zorgaanbieders. DOT Intelligence De wet- en regelgeving rond DOT zorgproducten verandert voortdurend. Hierdoor is het moeilijk om de productie over verschillende jaren met elkaar te vergelijken en om goede voorspellingen te doen voor de toekomst. DOT Intelligence zet de historische productie af tegen de nieuwste wet- en regelgeving. We corrigeren voor veranderende registratieregels. Onze ervaren consultants helpen met het interpreteren van de informatie. Op deze manier krijgt u een duidelijk beeld van de te verwachten productie met de nieuwe regelgeving, kunt u productie vergelijken over verschillende jaren en kunt u betrouwbare voorspellingen doen. Met deze informatie staat u sterk in de onderhandelingen met zorgverzekeraars en kunt u eenvoudig de omzet en het onderhandenwerk bij de jaarafsluiting bepalen.

12 Cloud Business Intelligence en Datagateway Informatie is noodzakelijk om uw ziekenhuis goed te besturen. Om vanuit alle verschillende bronnen, systemen en definities van data te komen tot informatie, hebben we de datagateway ontwikkeld. Door het consolideren van de datastroom en hier de juiste definities bij vast te leggen bent u in staat om uw managementinformatie accuraat en tijdig te realiseren. Cloud-BI geeft u inzicht in uw financiële, personele en zorgproductie informatie. X-IS Inzicht in de opbrengsten van kwaliteitsverbeteringen in de zorg wordt steeds belangrijker. In 2014 besloten Performation en Medical Research Data Management (MRDM) daarom de handen ineen te slaan en X-IS op te richten. DICA ondersteunt dit initiatief met wetenschappelijke kennis. X-IS brengt medische en financiële professionals samen om de kwaliteit van zorg te verbeteren en de kosten te reduceren. We combineren de klinische kwaliteitsgegevens van DICA registraties met kosteninformatie om inzicht te krijgen in de waarde van zorg. Deze informatie is beschikbaar voor alle DICA registraties. Voor patiënten met darmkanker, vaatchirurgie en borstkanker zijn benchmarks beschikbaar. X-IS werkt aan het opzetten van landelijke benchmarks voor alle kwaliteitsregistraties.

13

Onderzoek Stuurinformatie MKB. en invloed op dienstverlening

Onderzoek Stuurinformatie MKB. en invloed op dienstverlening Onderzoek Stuurinformatie MKB en invloed op dienstverlening Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1 PROBLEEMANALYSE... 3 1.1 INLEIDING EN RELATIE MET AFSTUDEERSCRIPTIE... 3 1.2 PROBLEEMSTELLING... 3 1.3 DEELVRAGEN...

Nadere informatie

Information Integration Center

Information Integration Center BROCHURE Information Integration Center EENVOUD DOOR INTEGRATIE Axians Rivium Boulevard 41 2909 LK Capelle aan den IJssel Tel: +31 88 988 96 00 - www.axians.nl BROCHURE INFORMATION INTEGRATION CENTER 2

Nadere informatie

SHARED SERVICE MANAGEMENT

SHARED SERVICE MANAGEMENT SHARED SERVICE MANAGEMENT Service Management Simplified 2 SHARED SERVICE MANAGEMENT CONTENTS 03 AMPHIA DRAAGT ZORG VOOR DE TOEKOMST 07 KIES U ROUTE NAAR EEN PROFESSIONELERE DIENSTVERLENING 11 EEN STAP

Nadere informatie

Exact Financials Enterprise Risicobeheersing, compliance en control

Exact Financials Enterprise Risicobeheersing, compliance en control Exact Financials Enterprise Risicobeheersing, compliance en control Inhoud 2 Passend bij uw behoeften 4 Exact Financials Enterprise, het product 6 Exact Financials Enterprise en u 8 Financieel management

Nadere informatie

Blauwe Zorg. Regio-experiment voor duurzame zorg in Maastricht en Heuvelland

Blauwe Zorg. Regio-experiment voor duurzame zorg in Maastricht en Heuvelland Blauwe Zorg Regio-experiment voor duurzame zorg in Maastricht en Heuvelland Auteurs ZIO G. Schulpen R. Meerlo C. van Uden VGZ T. Dekkers A. van Hees Huis voor de Zorg J. Maes Oktober 2012 www.zio.nl www.vgz.nl

Nadere informatie

Wel of niet investeren in uw ICT Hak snel én onderbouwd de knoop door dankzij applicatieportfoliomanagement

Wel of niet investeren in uw ICT Hak snel én onderbouwd de knoop door dankzij applicatieportfoliomanagement Wel of niet investeren in uw ICT Hak snel én onderbouwd de knoop door dankzij applicatieportfoliomanagement Is het echt nodig om de overstap te maken naar de nieuwste versie van onze applicatie? Volgens

Nadere informatie

Transitiescan 2014 door de BDO Branchegroep Zorg ZORG ÉN OPTIMISME

Transitiescan 2014 door de BDO Branchegroep Zorg ZORG ÉN OPTIMISME Transitiescan 2014 door de BDO Branchegroep Zorg ZORG ÉN OPTIMISME STAGNATIE DREIGT, ALERTHEID BLIJFT GEBODEN 'Zijn Nederlandse zorginstellingen klaar voor de aangekondigde transities in de zorgsector?'

Nadere informatie

Kennis van de Overheid. Maatschappelijke opgaven vragen proactieve control. Van versnipperde ondersteuning naar public business control

Kennis van de Overheid. Maatschappelijke opgaven vragen proactieve control. Van versnipperde ondersteuning naar public business control Kennis van de Overheid Maatschappelijke opgaven Van versnipperde ondersteuning naar public business control Ontwikkelingen in het openbaar bestuur gaan zo snel en zijn dermate complex dat de traditionele

Nadere informatie

ChipSoft Bedrijfsprofiel

ChipSoft Bedrijfsprofiel ChipSoft Bedrijfsprofiel!"#$% &%'!"#$% (!"#$)* #+, )-./000 1*12 ChipSoft ZIS B.V. (ChipSoft). Deze uitgave blijft eigendom van ChipSoft. Niets uit deze uitgave mag verveelvoudigd en/of openbaar worden

Nadere informatie

Dichter bij de klant. Strategisch zorginkoopbeleid. 2014-2016 Op weg naar toekomstbestendige zorg

Dichter bij de klant. Strategisch zorginkoopbeleid. 2014-2016 Op weg naar toekomstbestendige zorg Dichter bij de klant Strategisch zorginkoopbeleid 2014-2016 Op weg naar toekomstbestendige zorg juli.2014 1 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Ontwikkelingen en trends 3. Speerpunten voor de zorginkoop 2014-2016

Nadere informatie

Toezicht houden onder de loep. Het intern toezicht in het primair onderwijs

Toezicht houden onder de loep. Het intern toezicht in het primair onderwijs Toezicht houden onder de loep Het intern toezicht in het primair onderwijs Toezicht houden onder de loep Het intern toezicht in het primair onderwijs 2 toezicht houden onder de loep Inhoudsopgave Voorwoord

Nadere informatie

Informatiegestuurd en transparant samenwerken

Informatiegestuurd en transparant samenwerken Informatiegestuurd en transparant samenwerken Position paper voor de ontwikkeling van business intelligence in de veiligheidsregio s Auteur: Redactie: Input: Eindredactie: Status: Versienummer: 1.0 Datum:

Nadere informatie

ICT portfoliomanagement De status in Nederland in 2010 Kenniskring portfolio management

ICT portfoliomanagement De status in Nederland in 2010 Kenniskring portfolio management ICT portfoliomanagement De status in Nederland in 2010 Kenniskring portfolio management ICT portfoliomanagement 1 ICT portfoliomanagement Kenniskring portfolio management Lectoraat ICT governance, Fontys

Nadere informatie

Voogd & Voogd Verzekeringen. Diane Vroegindeweij [INFORMATIEMANAGEMENT. ROLF BRUINS & BERT PINKSTER] Samenvatting Informatiemanagement

Voogd & Voogd Verzekeringen. Diane Vroegindeweij [INFORMATIEMANAGEMENT. ROLF BRUINS & BERT PINKSTER] Samenvatting Informatiemanagement 2013 Voogd & Voogd Verzekeringen Diane Vroegindeweij [INFORMATIEMANAGEMENT ROLF BRUINS & BERT PINKSTER] Samenvatting Informatiemanagement 1 Hoofdstuk 1 De kenniswerker Kennis is in de westerse maatschappij

Nadere informatie

Job profiel Finance Manager Arts en Zorg

Job profiel Finance Manager Arts en Zorg Koningsstraat 53 1211 NK Hilversum Nederland Telefoon +31 35 6460343 Fax +31 35 6460345 www.careeropeners.nl Job profiel Finance Manager Career Openers puts a-players in contact with a-companies. For top

Nadere informatie

investeert in kennisontwikkeling met Cliënten DataBank

investeert in kennisontwikkeling met Cliënten DataBank Winter 2014 / 2015 Read.me verschijnt meerdere keren per jaar en wordt verspreid onder relaties van Furore 38 s Heeren Loo Zorggroep investeert in kennisontwikkeling met Cliënten DataBank Bas Bijl, Programmamanager

Nadere informatie

Rapportage Werken aan de Zorg November 2010 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Plexus en BKB

Rapportage Werken aan de Zorg November 2010 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Plexus en BKB Rapportage Werken aan de Zorg November 2010 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Plexus en BKB M eer T ijd voor de C liënt Meer Tijd voor de Cliënt Werken aan de Zorg 2 1 Voorwoord Deze inventarisatie

Nadere informatie

Stuurinformatie in de Gezondheidszorg: Keurslijf of Kompas?

Stuurinformatie in de Gezondheidszorg: Keurslijf of Kompas? Stuurinformatie in de Gezondheidszorg: Keurslijf of Kompas? Dit rapport is tot stand gekomen door samenwerking tussen Nyenrode Business Universiteit en ConQuaestor. De Nyenrode Business Universiteit is

Nadere informatie

Gemeente. Gedreven. Data. (Big) Rol en positie van gemeenten in een samenleving van Big en Open Data. In samenwerking met

Gemeente. Gedreven. Data. (Big) Rol en positie van gemeenten in een samenleving van Big en Open Data. In samenwerking met (Big) Data Gedreven Gemeente Rol en positie van gemeenten in een samenleving van Big en Open Data In samenwerking met Maart 2015, 1ste editie PDF, Den Haag Auteurs Eric de Kruik, Kwaliteitsinstituut Nederlandse

Nadere informatie

Leren vernieuwen Managementinformatie aan het stuur

Leren vernieuwen Managementinformatie aan het stuur Leren vernieuwen Managementinformatie aan het stuur Managementinformatiesystemen in het MBO Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Mogelijkheden 4 3 en analyse vier scholen 6 3.1 Wellantcollege 8 3.2 Noorderpoortcollege

Nadere informatie

www.pwc.nl Marktstudie financiële functie Goed voorbereid op de toekomst

www.pwc.nl Marktstudie financiële functie Goed voorbereid op de toekomst www.pwc.nl Marktstudie financiële functie Goed voorbereid op de toekomst Maart 2014 2 Marktstudie financiële functie PwC Inhoud Introductie 6 Samenvatting 8 Financiële functie als business partner 9 Inzicht

Nadere informatie

Rekenschap en transparantie moet je omarmen. Sneller Beter - Rekenschap en transparantie in de zorg

Rekenschap en transparantie moet je omarmen. Sneller Beter - Rekenschap en transparantie in de zorg Rekenschap en transparantie moet je omarmen Sneller Beter - Rekenschap en transparantie in de zorg Eindrapportage AEGON mei 2005 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Managementsamenvatting 5 Ontwikkelingen in de

Nadere informatie

Open State Programma 2013-2015

Open State Programma 2013-2015 Open State Programma 2013-2015 Open State anno 2013... 2 Transparantie en openheid... 3 Open data en open overheid... 3 Nederland... 4 Europa... 4 Internationaal... 5 Open Politiek en Transparantie...

Nadere informatie

SLIm SAmeNWerKeN AAN ICT. Applicatiesanering en contract management: De basis op orde

SLIm SAmeNWerKeN AAN ICT. Applicatiesanering en contract management: De basis op orde SLIm SAmeNWerKeN AAN ICT Applicatiesanering en contract management: De basis op orde Slim Samenwerken aan ICT Applicatiesanering en contractmanagement: De basis op orde Colofon Samenstelling Uitgebracht

Nadere informatie

2014-2017. rd in registers. Het CIBG zet de standaard in registers. e standaard in registers. Het CIBG zet de standaard in regis

2014-2017. rd in registers. Het CIBG zet de standaard in registers. e standaard in registers. Het CIBG zet de standaard in regis 2014-2017 Het CIBG zet de standaard in registers. Strategisch Business Plan CIBG Het CIBG zet de standaa rd in registers. Het CIBG zet de standaard in registers. G zet de standaard in registers. e standaard

Nadere informatie

Business en IT: vraag en aanbod De waarde van business informatiemanagement

Business en IT: vraag en aanbod De waarde van business informatiemanagement Business en IT: vraag en aanbod De waarde van business informatiemanagement 2 Business en IT: vraag en aanbod Is uw organisatie sterk afhankelijk van een goede informatievoorziening? Dan heeft u reden

Nadere informatie

Toepassingsmogelijkheden en voordelen sociaal intranet voor het HBO en WO

Toepassingsmogelijkheden en voordelen sociaal intranet voor het HBO en WO Toepassingsmogelijkheden en voordelen sociaal intranet voor het HBO en WO De ontwikkelingen in de markt gaan snel, ook in het onderwijs. Veel van die ontwikkelingen hebben te maken met de snelheid van

Nadere informatie

Voorwoord 3 Inleiding 4 Een blik vooruit 5

Voorwoord 3 Inleiding 4 Een blik vooruit 5 Inhoud 1. 2. Voorwoord 3 Inleiding 4 Een blik vooruit 5 Actuele thema s bij het uitvoeren van projecten 7 Het kwaliteitshandboek 9 Software die nu in gebruik is 10 Integratie van softwareoplossingen 16

Nadere informatie

Marketing Balanced Scorecard

Marketing Balanced Scorecard Balanced Scorecard Door: Drs. Y. Mandour & Drs. Philip Waalewijn In deze economisch donkere tijden stellen we meer en meer vragen over het effect van onze marketing uitgaven. Met de Balanced Scorecard

Nadere informatie