CO2 energie management actie plan Bedrijf en projecten volgens ISO 50001

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CO2 energie management actie plan Bedrijf en projecten volgens ISO 50001"

Transcriptie

1 CO2 energie management actie plan Bedrijf en projecten volgens ISO Periode: Elk halfjaar Scope: ISO Laatste update: 28 maart 2014 Opgesteld door: Siemon Bruinsma QHSE manager Akkoord A. Knoop CO2_actieplan_ISO_50001_Imtech_TI_ maart van 15

2 Inhoudsopgave Inleiding en verantwoording Een kwantitatieve reductiedoelstelling voor scope 1 & 2 emissie, en een plan van aanpak inclusief maatregelen in de projecten (SKAO 3.B.1) Onderwerp en omvang van de doelstelling Scope indeling SKAO versie Reductiedoelstelling Bedrijf 2008 t/m Doelstellingen Periode Voortgang Conclusie Reductiedoelstelling Bedrijf 2013 t/m Doelstellingen Periode Voortgang Plan van aanpak CO2-reducerende maatregelen + indicatie voor het bedrijf Plan van aanpak CO2-reducerende maatregelen + indicatie Per project Energie management actieplan, onderschreven door hoger management, gecommuniceerd en geïmplementeerd (SKAO 3.B.2) Uitvoeren van een energie review (ISO ) Opstellen referentie kader (ISO ) Vastleggen van performance indicators voor monitoren (ISO ) Doelstellingen, taakstellingen en management actieplan energie (ISO ) Monitoring, meten en analyseren (ISO ) Afwijkingen, correcties, corrigerende en preventieve maatregelen (ISO ) Op basis van 2 ketenanalyses / 2 ketens van activiteiten scope 3, CO₂-reductiedoelstellingen en een plan van aanpak inclusief maatregelen (SKAO 4.B.1) Scope 3 berekening Projecten en mobiliteit SKAO H3.1 Algemene doelstellingen scope SKAO 4.B.2 Tenminste halfjaarlijks intern en extern rapporteren over de voortgang ten opzichte van de doelstellingen SKAO 5.B.1 Rapporteren van de emissie-inventaris scope 1, 2 en 3, alsmede de voortgang in reductiedoelstellingen SKAO 5.B.2 Slagen in het realiseren van de reductiedoelstellingen SKAO H3.3 Scope 3 ervaringen en tussenmeting + meetmethode Mogelijkheden voor individuele bijdrage Bijlage CO2 footprint (scope 1 & 2 emissies) CO2_actieplan_ISO_50001_Imtech_TI_ maart van 15

3 Inleiding en verantwoording In het kader van o.a. de CO2 prestatieladder 2.1 (zie vraag 3.B.1 en 3.B.2., en de ISO is dit energie management actieplan van opgesteld. Dit plan geeft invulling aan het Energy Management System Model. Figuur 1: Energy Management System Model (ISO 50001) CO2_actieplan_ISO_50001_Imtech_TI_ maart van 15

4 1 Een kwantitatieve reductiedoelstelling voor scope 1 & 2 emissie, en een plan van aanpak inclusief maatregelen in de projecten (SKAO 3.B.1) 1.1 Onderwerp en omvang van de doelstelling De kwantitatieve reductiedoelstelling is geformuleerd op bedrijfsniveau voor de scope 1 en 2 emissie afzonderlijk, en dient betrekking te hebben op de projecten, en significant te zijn en vergelijkbaar met die van sectorgenoten. Significant slaat hier terug op de eigen situatie van het bedrijf. De doelstellingen worden gekozen voor de meest materiële emissies. 1.2 Scope indeling SKAO versie 2.1 Figuur 1.2: Scope indeling volgens SKAO versie 2.1 CO2_actieplan_ISO_50001_Imtech_TI_ maart van 15

5 1.3 Reductiedoelstelling Bedrijf 2008 t/m 2012 Doelstellingen Periode De jaarlijkse doelstelling is > 1 % CO2 reductie. De totale doelstelling is 10 % CO2 reductie in Het basisjaar van de metingen is Scope 1: 1,25% CO2 reductie per jaar. Scope 2: 0,5 % CO2 reductie per jaar. Scope 3: > 0 % CO2 reductie per jaar. Voortgang Scope 1 en 2 CO2 per scope 2008 index 2009 index 2010 index 2011 index 2012 index scope 1 (in ton) , , , ,0 scope 2 (in ton) , , , ,2 Scope 1+2 (in ton) Scope 3 in CO2 (TON) SKAO GHG scope scope 3.1 scope Purchased Goods & Services scope 3.2 scope Capital Goods scope 3.3 scope Fuel- and Energy- Related Activities Not Included in Scope 1 or scope 3.4 scope Transportation & Distribution (Upstream) scope 3.5 scope Waste Generated in Operations scope Business Travel (personal cars & air travel) scope 3.7 scope Employee Commuting scope 3.8 scope Leased Assets (Upstream) scope 3.9 scope Investments scope 3.10 scope Transportation & Distribution (Downstream) scope 3.11 scope Processing of Sold Products scope 3.12 scope Use of Sold Products scope 3.13 scope End-of-Life Treatment of Sold Products scope 3.14 scope Leased Assets (Downstream) scope 3.15 scope Franchises Let wel: scope 3.10 t/m 3.14 staan op 0 omdat zij onbekend zijn (niet uit te rekenen). Conclusie Scope De totale reductie in CO2 is niet gehaald in deze 5 jaren. Doelstelling was om in 2012 te komen tot een index van 90 en dit is 96 geworden. Wat hier heeft meegespeeld is de economische crisis waardoor minder kieskeurig is ingeschreven op projecten en waardoor relatief meer projecten verder van huis werden gescoord. Daarnaast is het aantal panden verminderd wat invloed heeft gehad op de reisafstanden en dus het brandstofverbruik. In 2011 was de CO2 uitstoot zelfs nog groter dan in 2008 (het basisjaar). Scope 1 In scope 1 heeft zich te weinig reductie voortgedaan. Doelstelling was om te komen tot een indexgetal van ten hoogste 93,75 maar dit is blijven steken op 98. Er is zelfs in 2011 een piek geweest op een indexgetal van 104,6. Weliswaar is met zuiniger voertuigen gereden maar dat effect werd opgeheven door meer km s per voertuig vanwege de langere reisafstanden van huis naar de projectlocaties en van huis naar kantoor vanwege de sluiting van een aantal panden. Scope 2 In scope 2 heeft zich wel een reductie voortgedaan. Doelstelling was om te komen tot een indexgetal van ten hoogste 97,5. De daadwerkelijke cijfer is 78,7 geworden. Dit is grotendeels ontstaan door sluiting van panden. In 2009 en 2010 is er nog even een sterkere reductie geweest van de index en dat kwam door het gebruik van groene stroom in plaats van grijze stroom. In 2011 en 2012 werd weliswaar dezelfde groene stroom gekocht maar deze voldeed niet aan de scherpere voorwaarden van SKAO per juli CO2_actieplan_ISO_50001_Imtech_TI_ maart van 15

6 Scope 3 In scope 3 heeft zich geen reductie voortgedaan. De cijfers per item in scope 3 zijn moeilijk te achterhalen en zijn gebaseerd op onderbouwde schattingen. De onzekerheid is dermate groot bij de schattingen dat er geen uitspraken over kunnen worden gedaan of er nu wel of geen reductie in CO2 is geweest in scope 3 in de periode besteedt meer uit aan onderaannemers en leveranciers (dus meer volume), maar tegelijkertijd gaan deze onderaannemers en leveranciers ook zuiniger werken (o.a. groene stroom, zuiniger voertuigen, etc). De inschatting is dat het zuiniger zijn per geproduceerde eenheid wordt opgeheven door meer een groter volume aan eenheden, dus de CO2 uitstoot van scope 3 activiteiten zal ongeveer gelijk zijn. 1.3 Reductiedoelstelling Bedrijf 2013 t/m 2018 Vanwege de grote reorganisatie medio 2013 en de samenvoeging met het voormalige Peek Traffic BV is besloten om een nieuwe doelstellingsperiode van 5 jaar te starten. Vanwege de problemen met betrekking tot cashflow en winst die Imtech NV en daarmee ook de divisie hebben gehad per februari 2013, is de aandacht voor CO2 reductie enigszins op de achtergrond geraakt. Financieel sterker worden en overleven is nu de primaire focus van het bedrijf. Door Imtech NV is dus nog geen CO2 reductiedoelstelling gecommuniceerd. Om toch een doelstelling voor BV te geven is gekozen voor voorlopig de volgende: Doelstellingen Periode De jaarlijkse doelstelling is > 0 % CO2 reductie. De totale doelstelling is >0 % CO2 reductie in Het basisjaar van de metingen wordt Scope 1: >0% CO2 reductie per jaar. Scope 2: >0% CO2 reductie per jaar. Scope 3: >0 % CO2 reductie per jaar. Voortgang Ten opzicht van 2012 is er een enorme reductie in CO2 uitstoot geweest van meer dan 10 %. Dit getal is onzuiver vanwege de grote reorganisatie medio 2013 en de samenvoeging met het voormalige Peek Traffic BV. CO2 per scope 2008 index 2009 index 2010 index 2011 index 2012 index 2013 index scope 1 (in ton) , , , , ,7 scope 2 (in ton) , , , , ,4 Scope 1+2 (in ton) Voor de voortgang tussen 2013 en 2018 zijn nog geen concrete cijfers, behalve dan het basisjaar CO2_actieplan_ISO_50001_Imtech_TI_ maart van 15

7 1.4 Plan van aanpak CO2-reducerende maatregelen + indicatie voor het bedrijf FM = Facility Manager, CF = Car Fleet Manager, Dir = directie, PL= Projectleiders, WVB = Werkvoorbereiders / planners CO2-reducerende maatregelen resultaten Scope 1.1 kwantitatieve reductie per jaar Op gasverbruik Verant woordelijke Isolatie 1% geen bewuste acties FM Temperatuur binnenklimaat 1% geen aanvullende acties FM Bij huur ander pand kijken naar energieverbruik 1% niet altijd gegevens over bekend FM Roldeuren van verwarmde loodsen die snel dichtgaan na 3% FM openen Stookgedrag (afstellen thermostaat) 2% Moeizaam te realiseren FM Scope 1.2 Koelkasten en Airco lekverliezen Op lekkage Bij vervanging investeren in: Energiezuiniger systemen (bijvoorbeeld Koelkasten A++) 5% Gedaan in kantine amersfoort FM / Inkoop Airco s met milieuvriendelijker gassen 5% Bij vervanging FM / Inkoop Scope 1.3 CO2-emissies door gebruik eigen wagenpark Op brandstof Keuzebeperking leaserijders geel kenteken (tot en met label C) verbruik 3% Sinds 2011 Leaseregeling 2012 CO uitstoot gestuurd CF/Dir/ Imtech NV Bij vervanging materieel: motoren met laatste euronorm 2% Sinds 2008 CF motor kiezen Bij vervanging van materieel kijken of a. het echt 2% sinds 2009 wordt dit door CF/Dir noodzakelijk is, b gebruiksdoel (kan het niet met een kleiner voertuig), c. alternatieven. wagenparkbeheer actief en bewust gedaan Carpoolen naar projecten 2% PL 4x10 uur rooster ipv 5x8 uur (scheelt een keer woon-werk 1% PL vervoer per week) Overnachten in hotels bij projecten met reisafstand > 100 1% PL km Scope 2.1 Gebruik prive-auto's voor zakelijk verkeer Op gedeclareerde km s Beperken door meerijden met medewerkers met wel een leaseauto Scope 2.2 Vliegen Is vliegen echt noodzakelijk of kan het ook met een teleconferentie? Scope 2.3 Electriciteitsgebruik 1% gebeurt op eigen initiatief leaserijder / eigen autobezitter, dus geen beleid Op vluchten in 2010 is een teleconferentie systeem aangeschaft Op KwH verbruik Groene stroom wisselend In 2009 en 2010 sinds 2011 geen groene stroom meer dat voldoen SMK norm Energiezuinige apparaten 10% Meer laptops ipv pc s ICT Dimschakelaars 1% FM Elektronische ogen in ruimtes 1% FM LED toepassingen 10% FM Zonnepanelen op kleinere panden (rendabele terugverdientijd bij een elektraverbruik < kwh van een pand in verband met de gestaffelde energiebelasting) Scope 3 Bundelen orders waardoor aflevermomenten worden beperkt Onderaannemers / leveranciers in de buurt van de projectlocatie contracteren - Geen geld voor? PL Dir Imtech NV divers 2% WVB / Inkoop 2% WVB / Inkoop Opmerking: voor scope 1.3, de eerste 3 punten uit deze tabel, is een separate besparingspotentieelberekening gedaan. De berekeningen zijn terug te vinden in CO2_actieplan_ISO_50001_Imtech_TI_carfleet_ , De reden dat voor 1.3 is gekozen om gedetailleerd uit te werken heeft te maken met: Het significante aandeel van scope 1.3 in de totale CO2 uitstoot De mate van invloed om de keuzes te bepalen CO2_actieplan_ISO_50001_Imtech_TI_ maart van 15

8 1.5 Plan van aanpak CO2-reducerende maatregelen + indicatie Per project de maatregelen van deze lijst die het bedrijf in het project gaat toepassen, of het geplande moment waarop, gezien de projectplanning, de maatregelen zullen worden benoemd die het bedrijf in het project gaat toepassen. CO2-reducerende maatregelen kwantitatieve reductie per jaar resultaten verantwoordelijke Scope 1.3 CO2-emissies door gebruik eigen wagenpark Carpoolen naar projecten 4x10 uur rooster ipv 5x8 uur (scheelt een keer woon-werk vervoer per week) Overnachten in hotels bij projecten met reisafstand > 100 km Scope 3 Bundelen orders waardoor aflevermomenten worden beperkt Onderaannemers / leveranciers in de buurt van de projectlocatie contracteren 2% op brandstofverbruik 1% op brandstofverbruik 1% op brandstofverbruik 2% op transportbewegingen 2% op doorbelaste km prijs PL PL PL PL PL De maatregelen voor de projecten zijn duidelijk afgeleid van de kwantitatieve doelstelling op bedrijfsniveau. Deze maatregelen kunnen van technische aard zijn en/of van procesmatige aard (bv het bouwproces). In een bepaald project waarop CO2-gerelateerd gunningvoordeel verkregen is, kan een specifieke CO2-prestatie niet aan de orde zijn, omdat geen van de maatregelen van toepassing zijn. Hiervoor kunnen twee redenen zijn: a. de maatregelen op bedrijfsniveau zijn niet relevant of relatief duur in dit specifieke project b. Een maatregel zou wel kunnen worden geïmplementeerd maar bedrijf kiest er, degelijk onderbouwd, voor om het niet te doen. (Voorbeeld: in een eerste jaar wil men maar in beperkt aantal projecten ervaring opdoen met een specifieke maatregel om die pas later breed uit te rollen in alle projecten). Ervaring is opgedaan met een specifiek project: meterwisseling in opdracht van Alliander. CO2_actieplan_ISO_50001_Imtech_TI_ maart van 15

9 2. Energie management actieplan, onderschreven door hoger management, gecommuniceerd en geïmplementeerd (SKAO 3.B.2) Om continue te kunnen voldoen aan de eisen (repeterend, procesmatig) wordt in termen van de ISO ten minste verwacht dat voldaan is aan de volgende criteria:. 2.1 Uitvoeren van een energie review (ISO ) The organization shall develop, record, and maintain an energy review. The methodology and criteria used to develop the energy review shall be documented. To develop the energy review, the organization shall: a) analyse energy use and consumption based on measurement and other data, i.e. identify current energy sources; evaluate past and present energy use and consumption; Dit is geborgd in (procedures gepubliceerd op intranet):: 100P1170 CO2 Actualiseren basisbestanden 100P1171 CO2 CI controle Emissie inventaris b) based on the analysis of energy use and consumption, identify the areas of significant energy use, i.e. identify the facilities, equipment, systems, processes and personnel working for, or on behalf of, the organization that significantly affect energy use and consumption; identify other relevant variables affecting significant energy uses; determine the current energy performance of facilities, equipment, systems and processes related to identified significant energy uses; estimate future energy use and consumption; Dit is geborgd in (procedures gepubliceerd op intranet):: 100P1170 CO2 Actualiseren basisbestanden 100P1171 CO2 CI controle Emissie inventaris c) identify, prioritize and record opportunities for improving energy performance. Dit is vastgelegd in hoofdstuk 1.6 en 1.7. De energy review vind jaarlijks plaats. 2.2 Opstellen referentie kader (ISO ) Referentiekader is basisjaar 2008 voor de periode en 2013 voor de periode Dit is zo gekozen omdat: Er medio 2013 een grote reorganisatie heeft plaatsgevonden bij Begin 2013 Peek Traffic BV is geïntegreerd in (wijziging boundary). 2.3 Vastleggen van performance indicators voor monitoren (ISO ) Performance indicators: Totale CO2 uitstoot CO2 in ton per miljoen euro omzet CO2 in ton per medewerker Sector benchmark: niet echt een concurrent gevonden met dezelfde portfolio van aktiviteiten. 2.4 Doelstellingen, taakstellingen en management actieplan energie (ISO ) Algemene doelstelling en doelstellingen per scope: hoofdstuk 1.2 Taakstelling en management actieplan: hoofdstuk 1.4 en 1.5 CO2_actieplan_ISO_50001_Imtech_TI_ maart van 15

10 2.5 Monitoring, meten en analyseren (ISO ) Dit is geborgd in (procedures gepubliceerd op intranet): 100P1170 CO2 Actualiseren basisbestanden 100P1171 CO2 CI controle Emissie inventaris De monitoring van het huidige energieverbruik is over het geheel redelijk betrouwbaar Gas en elektra: Eigenlijk alleen goed te doen op jaarbasis met jaarafrekening. De jaarafrekeningen van de leverancier in 2012 en 2013 is zeer matig te noemen. Om dit te verbeteren is eind 2013 toestemming verkregen van de directie om de panden uit te rusten met slimme meters. De realisatie daarvan zal waarschijnlijk begin 2014 plaatsvinden. Brandstofverbruik: correcte cijfers per half jaar Vliegbewegingen: correcte cijfers per halfjaar Eigen voertuiggebruik: correcte cijfers per halfjaar Koelkasten en airco s: geen aanvullende oplossingen noodzakelijk 2.6 Afwijkingen, correcties, corrigerende en preventieve maatregelen (ISO ) Dit is geborgd in (procedures gepubliceerd op intranet): 100P1170 CO2 Actualiseren basisbestanden 100P1171 CO2 CI controle Emissie inventaris Bij alleen de gegevens die voortkomen uit de facturatie van gas en licht zijn er soms verschillen in jaarverbruik te zien (buiten een marge van 20%). Uit navraag blijkt dan vaak dat het gebruiksdoel van een pand is gewijzigd of omdat er meer of minder medewerkers gebruik maken van een pand. CO2_actieplan_ISO_50001_Imtech_TI_ maart van 15

11 3. Op basis van 2 ketenanalyses / 2 ketens van activiteiten scope 3, CO₂reductiedoelstellingen en een plan van aanpak inclusief maatregelen (SKAO 4.B.1) 3.1 Scope 3 berekening Onderstaand de grafiek met de getallen (rode cijfers zijn schattingen / prognoses). Let op dat hier bij scope 3 nr 6 dubbel meegeteld wordt (deze zitten ook al in scope 2 van de SKAO indeling). CO2 uitstoot per miljoen euro productie (scope 1 en gerelateerd naar bouwplaatsen) werkelijk werkelijk werkelijk werkelijk werkelijk werkelijk CO2 in ton (bouwplaatsen) Productie in miljoen euro CO2 per 1 miljoen euro omzet (in ton CO2) 48,88 44,61 42,87 42,83 42,56 36,81 index CO2 per miljoen euro omzet (basisgetal 2008 = 100) scope 3: CO2 derden (o.a. leveringen en diensten) Scope 3 CO2 totaal (in ton CO2) Totaal Scope 1,2 en 3 bouwplaatsgerelateerd CO2 uitstoot scope 1,2 en werkelijk werkelijk werkelijk werkelijk werkelijk werkelijk scope 1 'directe emissies' scope 2 'indirecte emissies' scope 3 met GHG scope 3 categorieen 1. Purchased Goods & Services Capital Goods Fuel- and Energy- Related Activities Not Included in Scope 1 or Transportation & Distribution (Upstream) Waste Generated in Operations Business Travel Employee Commuting , , Leased Assets (Upstream) Investments Transportation & Distribution (Dow nstream) Processing of Sold Products Use of Sold Products End-of-Life Treatment of Sold Products Leased Assets (Dow nstream) Franchises totaal scope 1,2 en index (basisjaar 2008 = 100) Let wel: scope 3.10 t/m 3.14 staan op 0 omdat zij onbekend zijn (niet uit te rekenen). CO2_actieplan_ISO_50001_Imtech_TI_ maart van 15

12 3.2 Projecten en mobiliteit Onderverdeling locaties / mobiliteit per scope (SKAO CO2 prestatieladderindeling) locaties mobiliteit locaties mobiliteit locaties mobiliteit locaties mobiliteit locaties mobiliteit locaties mobiliteit Fuel used (for heating buildings, etc) Airco and refrigerants (in buildings) Business car travel Personel cars for business travel Business air travel Indirect sources (electricity & district heating) Totaal per locatie of mobiliteit (in ton CO2) in % 13,9% 86,1% 9,6% 90,4% 10,0% 90,0% 12,1% 87,9% 12,0% 88,0% 18,2% 81,8% Totaal per locatie of mobiliteit naar scope in % scope 1 4,8% 84,5% 4,8% 88,8% 5,0% 88,3% 4,8% 86,8% 4,5% 86,8% 6,5% 80,4% Scope 2 9,0% 1,6% 4,7% 1,6% 5,0% 1,7% 7,3% 1,1% 7,5% 1,2% 11,7% 1,4% Onderverdeling locaties / mobiliteit per scope (GHG indeling) locaties mobiliteit locaties mobiliteit locaties mobiliteit locaties mobiliteit locaties mobiliteit locaties mobiliteit Fuel used (for heating buildings, etc) Airco and refrigerants (in buildings) Business car travel Indirect sources (electricity & district heating) Totaal per locatie of mobiliteit (in ton CO2) in % 14,0% 86,0% 9,7% 90,3% 10,0% 90,0% 12,2% 87,8% 12,0% 88,0% 17,6% 82,4% Totaal per locatie of mobiliteit naar scope in % scope 1 4,9% 86,0% 4,9% 90,3% 5,1% 90,0% 4,9% 87,8% 4,6% 88,0% 6,7% 82,4% Scope 2 9,0% 0,0% 4,7% 0,0% 4,9% 0,0% 7,4% 0,0% 7,5% 0,0% 10,9% 0,0% Meest dominante CO2 emissies Uit de tabel blijkt dat de meeste CO2 veroorzaakt wordt Door gebruik van de klant (use of sold products) Leveranciers en onderaannemers (purchased goods & services) Uit deze 2 grootste CO2 emissiebronnen is één ketenanalyse opgesteld. Uit de andere categorieën is ook één ketenanalyse opgesteld. Per ketenanalyse (afhankelijk van het soort project) is de omvang van de upstream en waar van toepassing downstream emissies gekwantificeerd. 3.3 SKAO H3.1 Algemene doelstellingen scope 3 Per ketenanalyse (2 stuks) zijn de doelstellingen specifiek gemaakt die zeer significant zijn (beide zijn te kwalificeren als middenmotor omdat in beide scope 3 activiteiten nog wel wat CO2 reductie valt te behalen). Het gaat om ketenanalyses voor: CO2 Ketenanalyse en keteninitiatief Meterwisselingen slimme meter CO2 Ketenanalyse en keteninitiatief coating EC 2.5 verkeersregelautomaat De ketenanalyses zijn aparte documenten die opgesteld zijn conform de richtlijnen uit het GHG protocol en de eisen van de SKAO prestatieladder versie SKAO 4.B.2 Tenminste halfjaarlijks intern en extern rapporteren over de voortgang ten opzichte van de doelstellingen De rapportages vormen een stimulans om bij voortduring te werken aan de realisatie van de CO2-reductiedoelstellingen voor scope 1, 2 en 3. Daarom vinden de voortgangsrapportages regelmatig jaarlijks of regelmatig halfjaarlijks plaats. Onderscheiden worden scope 1, 2 en 3 (op niveau 4 en 5) gerelateerde eisen. Een rapport, als voorbeeld, dat handelt over de voortgang van de realisatie van een eis inzake scope 1 & 2 zal beide scopes apart moeten behandelen. Zo n rapport dient van elke scope de voortgang ten opzichte van de betreffende doelstelling aan te geven; de voortgangsrapporten daarna op eenzelfde, vergelijkbare manier. Voorbeeld: rapport nummer N geeft aan dat in scope 1 60% van de scope 1 doelstelling is gerealiseerd, en in scope 2 nog 0% van de scope 2 doelstelling. Vervolgens geeft rapport nummer N+1 aan dat in scope 1 80% van de scope 1 doelstelling is gerealiseerd, en in scope 2 inmiddels 30% van de scope 2 doelstelling. Zodat duidelijk voortgang is te constateren. CO2_actieplan_ISO_50001_Imtech_TI_ maart van 15

13 3.5 SKAO 5.B.1 Rapporteren van de emissie-inventaris scope 1, 2 en 3, alsmede de voortgang in reductiedoelstellingen De rapportages vinden regelmatig halfjaarlijks plaats, of vaker en ook dan regelmatig. Ladderbeoordeling door de ladderci Bij de jaarlijkse ladderbeoordeling vergewist de ladderci zich er o.a. van - dat de rapportages regelmatig worden uitgebracht, en - dat de emissie-inventarissen voortgang laten zien zoals aangegeven bij de overeenkomende eisen op de onderliggende niveaus, en bovendien - dat het bedrijf voortgang boekt met het completeren van haar scope 3 emissies, en - dat deze voortgang halfjaarlijks is. 3.6 SKAO 5.B.2 Slagen in het realiseren van de reductiedoelstellingen De reductiedoelstellingen van het bedrijf als geheel zijn gerealiseerd, of het bedrijf is aantoonbaar op het goede pad om deze te gaan realiseren. Het verkrijgen en behouden van het CO₂-bewust Certificaat niveau 5 betekent dat het bedrijf dit elk jaar opnieuw bij de jaarlijkse ladderbeoordeling kan aantonen. Er moeten dan elk jaar nieuwe, verdergaande maatregelen genomen zijn die leiden tot het behalen van weer een nieuwe reductiedoelstelling die hoger is dan het in het voorgaande jaar behaalde prestatieniveau. Dit is mogelijk in twee situaties: - in geval er doelstellingen op langere termijn zijn vastgesteld, en voor elk jaar op het pad daar naartoe de bijbehorende tussenliggende mijlpalen gekwantificeerd zijn (verdergaand dan gesteld ad 3.B.1 bij de jaarlijkse ladderbeoordeling). Indien door voorzienbare ontwikkelingen en ondanks reductiemaatregelen tijdelijk een toename van emissies is te verwachten dient dit in het pad te zijn uitgedrukt. of: - in geval er voor elk komend jaar afzonderlijk, steeds nieuwe reductiedoelstellingen worden vastgesteld. Uiteraard gelden in beide situaties de eisen m.b.t. het specificeren per project waarop CO₂gerelateerd gunningvoordeel verkregen is. Ladderbeoordeling door de ladderci Bij de jaarlijkse ladderbeoordeling vergewist de ladderci zich er o.a. van - dat het bedrijf in de te beoordelen periode aantoonbaar zijn reductiedoelstellingen uit eisen 3.B.1 en 4.B.1 heeft gerealiseerd, of - dat het bedrijf door onvoorziene omstandigheden zijn reductiedoelstellingen incidenteel niet heeft gehaald, en - dit goed kan verklaren, en - extra maatregelen neemt om een inhaalslag te maken. 3.7 SKAO H3.3 Scope 3 ervaringen en tussenmeting + meetmethode Scope 3 van de CO2 prestatieladder Doelstellingen uit 2 belangrijke ketenanalyses / sectorinitiatieven CO2 Ketenanalyse en keteninitiatief Meterwisselingen slimme meter CO2 Ketenanalyse en keteninitiatief coating EC 2.5 verkeersregelautomaat CO2_actieplan_ISO_50001_Imtech_TI_ maart van 15

14 4 Mogelijkheden voor individuele bijdrage Voorbeelden Toepassen het nieuwe rijden Energiezuinige leaseauto uitkiezen (A label of 14 of 20 % bijtelling voertuig) Kan het niet kleiner (bedrijfsbus of kan het ook met een combo? Opruimen voertuig (gewichtsbeperking, moet ik alles altijd meenemen?) Imperiaal eraf of leeghalen (verminderen luchtweerstand, moet ik altijd alles meenemen) Roldeur van verwarmde opslagruimtes achter je dicht doen (zeker in de winter) Ramen kantoor dicht houden (zeker in de winter) Voertuigen niet stationair laten draaien als dat niet nodig is Tank wat je moet tanken (elk jaar komt het meerdere keren voor dat benzinerijders bijvoorbeeld diesel tanken) Afspraken combineren in één rit (efficient plannen) Medewerkers aannemen die niet te ver van het werk / vestiging / project af wonen Onderaannemers inzetten die niet te ver van het werk / vestiging / project af wonen Bestellingen bundelen bij dezelfde leverancier en creeer bestelmomenten (dus eens per week bestellen en niet steeds ad hoc per dag) Kies geen SUV of Cross over (wordt wellicht beleid per 2013) Controleer regelmatig de bandenspanning (liever een iets te hoge spanning) Lever uw individuele printer in en gebruik de gedeelde bulkprinters Print zwart-wit en niet kleur (kleur alleen als het echt nodig is) Print dubbelzijdig of liever print helemaal niet! Laat geen apparatuur aanstaan als u uw werkruimte voor langere tijd verlaat Neem de benenwagen als u van het Imtech pand naar Peek moet Medewerkers voor een aantal nachten laten overnachten in plaats van heen en weer laten rijden indien de projectlocatie op grote afstand is van de vestiging Materialen direct op locatie bezorgen, indien mogelijk Et cetera Suggesties: En Intranet MVO pagina CO2_actieplan_ISO_50001_Imtech_TI_ maart van 15

15 Bijlage CO2 footprint (scope 1 & 2 emissies) CO 2 uitstoot per 1 miljoen euro omzet in ton CO2 Blauwe cijfers = geverifieerde getallen, rode cijfers = schattingen 9,00 8,50 8,00 7,50 CO2 per medewerker (CO2 in ton), SKAO indeling 8,19 7,72 7,76 8,67 8,70 8,55 CO2 per medewerker (CO2 in ton) 7,00 werkelijk werkelijk werkelijk werkelijk werkelijk werkelijk ,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 0,00 CO2 per 1 miljoen euro omzet (in ton CO2), SKAO indeling 56,74 49,34 47,63 48,74 50,16 43,84 werkelijk werkelijk werkelijk werkelijk werkelijk werkelijk CO2 per 1 miljoen euro omzet (in ton CO2) CO2_actieplan_ISO_50001_Imtech_TI_ maart van 15

CO2 energie management actie plan Bedrijf en projecten volgens ISO 50001

CO2 energie management actie plan Bedrijf en projecten volgens ISO 50001 CO2 energie management actie plan Bedrijf en projecten volgens ISO 50001 Periode: Elk halfjaar Scope: ISO 50001 Laatste update: 6 augustus 2014 Opgesteld door: Siemon Bruinsma siemon.bruinsma@imtech.com

Nadere informatie

Memo introductie inventarisatie scope 3

Memo introductie inventarisatie scope 3 Memo introductie Memo introductie CO 2 -prestatieladder MVO medewerker Naam: R. van Mourik Manager QHSE Naam: B.F. Maas Datum: 7 november 2014 Datum: 7 november 2014 Handtekening: Handtekening: Kamer van

Nadere informatie

VERSIEBEHEER. Aangepast Omschrijving

VERSIEBEHEER. Aangepast Omschrijving VERSIEBEHEER Versie Datum Aangepast door Omschrijving 1.2 18/5/215 KMe Tabel 1 geactualiseerd i.v.m. nieuwe uitstootgegevens 214 1.1 12/5/214 KMe Tabel 1 geactualiseerd i.v.m. Eemland 1. 12/7/213 CBl/KMe

Nadere informatie

[NIEUWSBRIEF NR. 2 JELLE BIJLSMA BV] 1 december 2014

[NIEUWSBRIEF NR. 2 JELLE BIJLSMA BV] 1 december 2014 Voortgangsrapportage CO 2-emissiereductie Graag informeren wij u over de uitkomsten van onze eerste voortgangsrapportage sinds we gecertificeerd zijn op de CO 2-prestatieladder. De gehele voortgangsrapportage

Nadere informatie

CO₂ Reductieplan. CO₂ Reductieplan. Datum 13-5-2015. Versie 1.1. Rapportnr 3B.RED-PLAN2015-1.1. Opgesteld door. A. van de Wetering & H.

CO₂ Reductieplan. CO₂ Reductieplan. Datum 13-5-2015. Versie 1.1. Rapportnr 3B.RED-PLAN2015-1.1. Opgesteld door. A. van de Wetering & H. 1 van 9 Datum Rapportnr Opgesteld door Gedistribueerd aan A. van de Wetering & H. Buuts 1x Directie 1x KAM Coördinator 1x Handboek CO₂ Prestatieladder 1 2 van 9 INHOUDSOPGAVE 1. CO₂ REDUCTIEBELEID Het

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan. 24 september 2015

Energiemanagement actieplan. 24 september 2015 Energiemanagement actieplan 24 september 2015 Energie Management Actieplan 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Reductiedoelstellingen 4 2.1 Bedrijfsdoelstelling 4 2.2 Scope 1 4 2.3 Scope 2 4 2.4 Scope

Nadere informatie

Rangorde scope 3 emissies CO 2 -Prestatieladder niveau 4

Rangorde scope 3 emissies CO 2 -Prestatieladder niveau 4 CO 2 -Prestatieladder niveau 4 Inzicht in energieverbruik Scope 3 emissiebronnen Op grond van normeis 4.A.1. van het Handboek zijn de meest materiële scope 3 emissies over het jaar 2013 in kaart gebracht.

Nadere informatie

CO2 emissie inventaris Scope 1 & 2 volgens ISO 14064-1 & scope 3 energie management actie plan Bedrijf en projecten volgens ISO 50001

CO2 emissie inventaris Scope 1 & 2 volgens ISO 14064-1 & scope 3 energie management actie plan Bedrijf en projecten volgens ISO 50001 CO2 emissie inventaris Scope 1 & 2 volgens ISO 14064-1 & scope 3 energie management actie plan Bedrijf en projecten volgens ISO 50001 Periode: 2013 2015 Scope: Scope 1 & 2 volgens ISO 14064-1 + Scope 3

Nadere informatie

Bepaling rangorde meest materiële scope 3 emissiebronnen van BAM Infratechniek

Bepaling rangorde meest materiële scope 3 emissiebronnen van BAM Infratechniek Bepaling rangorde meest materiële scope 3 emissiebronnen van Scope Scope 3 3 emissiebronnen 2-7-2012 Rapport opgesteld door KAM afdeling Versie: 1 Deze rapportage toont de rangorde van de meest materiële

Nadere informatie

CO2 emissie inventaris Scope 1 & 2 volgens ISO 14064-1 energie management actie plan Bedrijf en projecten volgens ISO 50001

CO2 emissie inventaris Scope 1 & 2 volgens ISO 14064-1 energie management actie plan Bedrijf en projecten volgens ISO 50001 CO2 emissie inventaris Scope 1 & 2 volgens ISO 14064-1 energie management actie plan Bedrijf en projecten volgens ISO 50001 Periode: 2008 2014 Scope: Scope 1 & 2 volgens ISO 14064-1 + Scope 3 Versie CO2

Nadere informatie

CO2 emissie inventaris Scope 1 & 2 volgens ISO 14064-1 & scope 3 energie management actie plan Bedrijf en projecten volgens ISO 50001

CO2 emissie inventaris Scope 1 & 2 volgens ISO 14064-1 & scope 3 energie management actie plan Bedrijf en projecten volgens ISO 50001 CO2 emissie inventaris Scope 1 & 2 volgens ISO 14064-1 & scope 3 energie management actie plan Bedrijf en projecten volgens ISO 50001 Periode: 2013 2015 Scope: Scope 1 & 2 volgens ISO 14064-1 + Scope 3

Nadere informatie

CO 2 -Prestatieladder

CO 2 -Prestatieladder CO 2 -Prestatieladder Energiemanagement actieplan Schilderwerken De Boer Obdam B.V. 2015 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 Auteur(s): R. de Boer (Schilderwerken

Nadere informatie

Voortgangsrapportage CO 2 reductiedoelstellingen

Voortgangsrapportage CO 2 reductiedoelstellingen Voortgangsrapportage CO 2 reductiedoelstellingen BAM Infra Nederland bv Periode Q4 2015 (cumulatief) Versie 1 Extern Datum 2016-02-19 Auteur J. van den Elshout, T. Wennink Goedkeuring C. K. den Uil, Hoofd

Nadere informatie

Scope 3 emissie inventarisatie

Scope 3 emissie inventarisatie Pagina: 1 van 12 Scope 3 emissie inventarisatie Pagina: 2 van 12 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Methode (bepaling relevantie scope 3 emissie categorie)... 4 2.1. Rangorde categorieën scope 3 emissies

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan 2017

Energiemanagement actieplan 2017 Energiemanagement actieplan 2017 Energie Management Actieplan 2017 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Reductiedoelstellingen 4 2.1 Bedrijfsdoelstelling 4 2.2 Scope 1 4 2.3 Scope 2 4 3. Plan van Aanpak 5 3.1

Nadere informatie

Document: Energie management actieplan

Document: Energie management actieplan Energie management actieplan Conform 3.B.2. Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 & 4.6.4 Biemond en van Pelt B.V. Auteur(s): H. van Pelt, Directie & CO 2 -functionaris

Nadere informatie

CO 2 -Prestatieladder

CO 2 -Prestatieladder Adviesbureau B.V Sint Bavostraat 60C 4891 CK RIJSBERGEN Telefoon (076) 597 47 16 CO 2 -Prestatieladder 3.A.1 Emissie-inventaris met CO2-Footprint www.apconbv.com ..........................................................................................

Nadere informatie

Energie meetplan Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.2

Energie meetplan Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.2 Energie meetplan 2012-2017 Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Doelstellingen... 4 3. Planning meetmomenten... 5 3.1 Traffic Service Nederland totaal... 5

Nadere informatie

Reductiebeleid en (kwantitatieve) doelstellingen (3.B.1)

Reductiebeleid en (kwantitatieve) doelstellingen (3.B.1) Reductiebeleid en (kwantitatieve) doelstellingen (3.B.1) Directie: K.J. de Jong Handtekening: KAM-Coördinator: D.T. de Jong Handtekening: Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Het CO 2 -reductiebeleid van

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan 2016

Energiemanagement actieplan 2016 Energiemanagement actieplan 2016 Energie Management Actieplan 2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Reductiedoelstellingen 4 2.1 Bedrijfsdoelstelling 4 2.2 Scope 1 4 2.3 Scope 2 4 3. Plan van Aanpak 5 3.1

Nadere informatie

Ketenanalyse beton Max Bögl Nederland B.V.

Ketenanalyse beton Max Bögl Nederland B.V. Ketenanalyse beton Max Bögl Nederland B.V. Foto: Thea van den Heuvel/DAPh Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1. Wat is een ketenanalyse 3 1.2. Activiteiten Max Bögl 3 1.3. Opbouw 3 Stap 1: Globale berekening

Nadere informatie

CO 2 reductieplan: doelstellingen en voortgang Thales Transportation Systems 2 e half jaar 2015

CO 2 reductieplan: doelstellingen en voortgang Thales Transportation Systems 2 e half jaar 2015 UNCLASSIFIED TOL: 0006 0000795431 CO 2 reductieplan: doelstellingen en voortgang Thales Transportation Systems 2 e half jaar 2015 Conform de CO 2 prestatieladder 3.0 CO 2 reductieplan: doelstellingen en

Nadere informatie

ENERGIEBEOORDELING 2012 H1

ENERGIEBEOORDELING 2012 H1 Versie 1.0 Datum: 4 OKTOBER 2012 ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIES - AANDRIJFSYSTEMEN - TECHNISCHE AUTOMATISERING PANELENBOUW - SERVICE EN ONDERHOUD - PLAATWERK - TECHNISCHE DIENSTVERLENING DOMOTICA - ENERGIEMANAGEMENT

Nadere informatie

Arnold Maassen Holding BV. Voortgangsrapportage scope 1 en 2 1e halfjaar 2014

Arnold Maassen Holding BV. Voortgangsrapportage scope 1 en 2 1e halfjaar 2014 Arnold Maassen Holding BV Voortgangsrapportage scope 1 en 2 1e halfjaar 2014 G.R.M. Maassen 24-10-2014 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Scope 1 en 2... 3 2.1 Voortgang in relatie tot reductiedoelstellingen....

Nadere informatie

CO 2 managementplan. Jan Knijnenburg B.V. Auteur: Adviseur MVO Consultants. Versie: 1.0. Handtekening autoriserend verantwoordelijk manager

CO 2 managementplan. Jan Knijnenburg B.V. Auteur: Adviseur MVO Consultants. Versie: 1.0. Handtekening autoriserend verantwoordelijk manager CO 2 managementplan Jan Knijnenburg B.V. Auteur: Adviseur MVO Consultants Versie: 1.0 Datum: xx-xx-2015 Handtekening autoriserend verantwoordelijk manager Authorisatiedatum: Naam:.. Inhoud 1 Inleiding...

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan 2016

Energiemanagement actieplan 2016 Energiemanagement actieplan 2016 September 2016 Energie Management Actieplan 2015-2020 (versie 3.0) Pagina 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Reductiedoelstellingen 4 2.1 Bedrijfsdoelstelling 4 2.2 Scope

Nadere informatie

Inhoudsopgave: 1. Inleiding 3. 2. Reductiedoelstellingen 4 2.1 Algemeen 2.2 Per scope

Inhoudsopgave: 1. Inleiding 3. 2. Reductiedoelstellingen 4 2.1 Algemeen 2.2 Per scope Energie management actieplan Conform 3.B.2 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 CO 2 -prestatieladder Niveau 3 Auteur(s): F. Reijm () A.T. Zweers (A.T.

Nadere informatie

14 april 2013 (JF) Energie Management Actieplan 2013 1

14 april 2013 (JF) Energie Management Actieplan 2013 1 Energie Management Actieplan 2013 14 april 2013 (JF) Energie Management Actieplan 2013 1 Inhoudsopgave 6.1 Reductiedoelstellingen 3 6.2 Plan van aanpak 3 6.3 Samenvatting 6 Energie Management Actieplan

Nadere informatie

CO 2 Nieuwsbrief Eerste voortgangsrapportage scope 3 doelstellingen

CO 2 Nieuwsbrief Eerste voortgangsrapportage scope 3 doelstellingen Eerste voortgangsrapportage scope 3 doelstellingen September 2017 Eerste voortgangsrapportage CO 2 -emissiereductie. Graag informeren wij u over de voortgang van onze scope 3 doelstellingen. Recent hebben

Nadere informatie

Energie Management ACTIE Plan

Energie Management ACTIE Plan 1. Inleiding Het Energie Management ACTIE Plan (EMAP) geeft weer hoe binnen Schulte en Lestraden B.V. de zogenaamde stuurcyclus (Plan-Do-Check-Act) wordt ingevuld om de prestaties en doelstellingen van

Nadere informatie

Ketenanalyse Afval in project "Nobelweg te Amsterdam"

Ketenanalyse Afval in project Nobelweg te Amsterdam Ketenanalyse Afval in project "Nobelweg te Amsterdam" 4.A.1_2 Ketenanalyse afval in project "Nobelweg te Amsterdam" 1/16 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1. Wat is een ketenanalyse 3 1.2. Activiteiten Van

Nadere informatie

Driebergse Weg- en Waterbouw B.V.

Driebergse Weg- en Waterbouw B.V. Pagina: 1 van 5 Projectnaam, project 1: Groot onderhoud openbare ruimte Noord Oost Opdrachtgever : Organisatie (bedrijf): Internetsite: Opgesteld door: Geaccordeerd door: Driebergse Weg- en Waterbouw B.V.

Nadere informatie

Een duurzame toekomst, deel 2

Een duurzame toekomst, deel 2 Een duurzame toekomst, deel 2 Rapportage van de carbon footprint van 4Infra 2013 Definitieve rapportage Verantwoording Titel : Een duurzame toekomst, deel 2 Projectnummer : Referentienummer : Revisie :

Nadere informatie

Arnold Maassen Holding BV. Voortgangsrapportage scope 1 en 2 1e halfjaar 2015

Arnold Maassen Holding BV. Voortgangsrapportage scope 1 en 2 1e halfjaar 2015 Arnold Maassen Holding BV Voortgangsrapportage scope 1 en 2 1e halfjaar 2015 G.R.M. Maassen 2-9-2015 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Scope 1 en 2... 3 2.1 Voortgang in relatie tot reductiedoelstellingen....

Nadere informatie

Jade Beheer B.V. 4.A.1 Meest materiele scope III emissies

Jade Beheer B.V. 4.A.1 Meest materiele scope III emissies Jade Beheer B.V. 4.A.1 Meest materiele scope III emissies Meest materiele scope III emissies Inleiding Dit rapport bevat een analyse van de scope III emissies van Jade Beheer B.V. om te voldoen aan eis

Nadere informatie

Voortgangsrapportage CO 2 reductiedoelstellingen

Voortgangsrapportage CO 2 reductiedoelstellingen Voortgangsrapportage CO 2 reductiedoelstellingen BAM Infra Nederland bv Periode Q2 2015 (cumulatief) Versie 1 - Extern Datum 2015-09-18 Auteur J. van den Elshout, T. Wennink Goedkeuring C. K. den Uil,

Nadere informatie

Scope 1 doelstelling Scope 2 doelstelling Scope 1 en 2 gecombineerd 5% CO 2- reductie. 30% CO 2- reductie in 2016 6% CO 2 -reductie in 2016 ten

Scope 1 doelstelling Scope 2 doelstelling Scope 1 en 2 gecombineerd 5% CO 2- reductie. 30% CO 2- reductie in 2016 6% CO 2 -reductie in 2016 ten B. Kwantitatieve doelstellingen & beleid 1 INLEIDING Verhoef wil concreet en aantoonbaar maken dat we ons inspannen om CO 2 te reduceren. Daarvoor hebben wij dit reductiebeleid opgesteld. 2 HET CO 2 REDUCTIE

Nadere informatie

CO2-reductieplan 2015

CO2-reductieplan 2015 CO2-reductieplan 2015 Samen zorgen voor minder CO2 Rapportage 2015 1 Inleiding Dit CO₂-reductieplan heeft, net zoals het volledige energiemanagementsysteem, zowel betrekking op de totale bedrijfsvoering

Nadere informatie

Energie audit verslag Certificering op CO 2 -prestatieladdder

Energie audit verslag Certificering op CO 2 -prestatieladdder Energie audit verslag Certificering op CO 2 -prestatieladdder CO 2 -prestatieladder Niek Konijn Holding B.V. Niveau 3 Auteur(s): J.N. Bruinsma (Niek Konijn Holding B.V.) M. de Lange (Nedcon Organisatieadvies

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan 2015. 25 september 2015

Energiemanagement actieplan 2015. 25 september 2015 Energiemanagement actieplan 2015 25 september 2015 Energie Management Actieplan 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Reductiedoelstellingen 4 2.1 Bedrijfsdoelstelling 4 3. Plan van Aanpak 5 4. Deelname

Nadere informatie

Emissie-inventarisrapport

Emissie-inventarisrapport Emissie-inventarisrapport CO 2 -prestatieladder MVO medewerker Naam: S. Gorter Algemeen directeur Naam: M. van Vuuren-Sanders Datum: Datum: Handtekening: Handtekening: Cofely Energy & Infra BV Kamer van

Nadere informatie

Energie Management ACTIE Plan

Energie Management ACTIE Plan 1. Inleiding Het Energie Management ACTIE Plan (EMAP) geeft weer hoe binnen A-GARDEN.V. de zogenaamde stuurcyclus (Plan-Do-Check-Act) wordt ingevuld om de prestaties en doelstellingen van het energiemanagement

Nadere informatie

Energie Management Actieplan 2014 tot Extern

Energie Management Actieplan 2014 tot Extern Energie Management Actieplan 2014 tot 2017 -Extern Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder Opgesteld door: G.J. Bos (Directie) E. Drijfhout (CO2-functionaris) CO2-Prestatieladder Niveau 3 Energie Management

Nadere informatie

Energie Beoordeling Co2 reductie

Energie Beoordeling Co2 reductie Energie Beoordeling Co2 reductie Opgesteld door: Cheryl de Vette VGMK coördinator 2.A.3 Energie Beoordeling 2016 Van Beek Infra Groep B.V. Conform Co2 Prestatieladder 3.0 Datum: 13-5-2016 Inhoud 1. Inleiding...

Nadere informatie

Ketenanalyse stalen kozijnen in project "Mauritshuis"

Ketenanalyse stalen kozijnen in project Mauritshuis Ketenanalyse stalen kozijnen in project "Mauritshuis" Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1. Wat is een ketenanalyse 3 1.2. Activiteiten Koninklijke Woudenberg 3 1.3. Opbouw 4 Stap 1: Globale berekening van

Nadere informatie

PERIODIEKE RAPPORTAGE 1E HELFT 2015

PERIODIEKE RAPPORTAGE 1E HELFT 2015 PERIODIEKE RAPPORTAGE 1E HELFT 2015 Opdrachtgever : Directie Project : Opgesteld : RBe Gecontroleerd : KvV Vrijgegeven : RBe Referentie : Periodieke rapportage 1e helft 2015 Versie : 1.0 Status : Definitief

Nadere informatie

Emissie-inventaris rapport Speer Infra B.V.

Emissie-inventaris rapport Speer Infra B.V. Emissie-inventaris rapport Speer Infra B.V. 1 Beschrijving van de Organisatie Hieronder volgt een korte beschrijving van de organisatie. Verdere informatie is te vinden op de website: http://www.speerinfra.nl/

Nadere informatie

CO2-reductieplan. Samen zorgen voor minder CO2. Rapportage M

CO2-reductieplan. Samen zorgen voor minder CO2. Rapportage M CO2-reductieplan Samen zorgen voor minder CO2 Rapportage 2016-6M 1 Inleiding Dit CO₂-reductieplan heeft, net zoals het volledige energiemanagementsysteem, zowel betrekking op de totale bedrijfsvoering

Nadere informatie

CO 2 -Prestatieladder

CO 2 -Prestatieladder Adviesbureau B.V Sint Bavostraat 60C 4891 CK RIJSBERGEN Telefoon (076) 597 47 16 CO 2 -Prestatieladder 3.C.1-4.B.2 5.B.1 Halfjaarrapportage 2016 H1 www.apconbv.com ..........................................................................................

Nadere informatie

3B1 Reductiebeleid en Doelstellingen. Datum : 3 jul. 2014 Door : Sandra Kleef Functie : KAM-manager Versie : 2014.1

3B1 Reductiebeleid en Doelstellingen. Datum : 3 jul. 2014 Door : Sandra Kleef Functie : KAM-manager Versie : 2014.1 3B1 Reductiebeleid en Doelstellingen Datum : 3 jul. 2014 Door : Sandra Kleef Functie : KAM-manager Versie : 2014.1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 2 INLEIDING 3 01. HET CO2-REDUCTIEBELEID VAN ONS BEDRIJF 3

Nadere informatie

Derde voortgangsrapportage CO2-emissiereductie.

Derde voortgangsrapportage CO2-emissiereductie. Derde voortgangsrapportage CO2-emissiereductie. Graag informeren wij u over de uitkomsten van onze Carbon Footprint en de derde CO 2 Emissie-inventarisatie, dit alles over 2014. Hierin zijn de hoeveelheden

Nadere informatie

Ketenanalyse staal Max Bögl Nederland B.V.

Ketenanalyse staal Max Bögl Nederland B.V. Ketenanalyse staal Max Bögl Nederland B.V. 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Hoofdstuk 1 Inleiding... 3 1.1 Wat is een ketenanalyse... 3 1.2 Activiteiten Max Bögl... 3 1.3 Opbouw... 3 Stap 1: Globale

Nadere informatie

CO₂-nieuwsbrief. De directe emissie van CO₂ - vanuit scope 1 is gemeten en berekend als 1.226 ton CO₂ -, 95% van de totale footprint.

CO₂-nieuwsbrief. De directe emissie van CO₂ - vanuit scope 1 is gemeten en berekend als 1.226 ton CO₂ -, 95% van de totale footprint. Derde voortgangsrapportage CO₂-emissie reductie Hierbij informeren wij u over de uitkomsten van onze Carbon Footprint en de derde CO₂ -emissie inventarisatie, betreffende de periode van juni 2014 tot en

Nadere informatie

CO2 reductiedoelstellingen 2020. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 3.0

CO2 reductiedoelstellingen 2020. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 3.0 CO2 reductiedoelstellingen 2020 Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 3.0 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1. Doelstellingen 3 2 Subdoelstellingen 4 2.1. Subdoelstelling kantoren 4 2.2. Subdoelstelling

Nadere informatie

Energie Management ACTIE Plan

Energie Management ACTIE Plan 1. Inleiding Het Energie Management ACTIE Plan (EMAP) geeft weer hoe binnen Arnold Maassen Holding de zogenaamde stuurcyclus (Plan-Do-Check-Act) wordt ingevuld om de prestaties en doelstellingen van het

Nadere informatie

Voortgang CO2 reductiedoelstellingen. Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.2

Voortgang CO2 reductiedoelstellingen. Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.2 Voortgang CO2 reductiedoelstellingen Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Voortgang subdoelstellingen 4 2.1. Voortgang subdoelstelling kantoor 4 2.2. Voortgang subdoelstelling

Nadere informatie

Energie Management Actieplan

Energie Management Actieplan Energie Management Actieplan Nistelrode, februari 2016 Opgesteld door: M. Schakenraad (intern) A. Heerkens (extern) Akkoord directie: Dhr. A. Strijbosch Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Reductiedoelstellingen...

Nadere informatie

ENERGIE MANAGEMENT ACTIEPLAN 2015

ENERGIE MANAGEMENT ACTIEPLAN 2015 ENERGIE MANAGEMENT ACTIEPLAN 2015 Hemmen Aanneming Wegenbouw B.V. www.hemmen-bv.nl Emmen, juni 2015 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Reductiedoelstellingen 3 2.1.1. Bedrijfsdoelstellingen 3 2.1.2. Scope

Nadere informatie

Ketenanalyse Woon-werk verkeer VBK Noord B.V. Opgesteld volgens de eisen van ISO 14064-1 en het Greenhouse Gas Protocol

Ketenanalyse Woon-werk verkeer VBK Noord B.V. Opgesteld volgens de eisen van ISO 14064-1 en het Greenhouse Gas Protocol Ketenanalyse Woon-werk verkeer VBK Noord B.V. Opgesteld volgens de eisen van ISO 14064-1 en het Greenhouse Gas Protocol Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1. Wat is een ketenanalyse 3 1.2. Activiteiten VBK

Nadere informatie

CO 2 managementplan. 1 Inleiding

CO 2 managementplan. 1 Inleiding CO 2 managementplan Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1 Energie meetplan... 4 1.2 Planning meetmomenten... 4 1.3 Cofely Zuid Nederland... 4 Scope 1 emissies... 4 Scope 2 emissies... 4 1.4 Project Renovatie gemaal

Nadere informatie

Energie management Actieplan

Energie management Actieplan Energie management Actieplan Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.2 Auteur: Mariëlle de Gans - Hekman Datum: 30 september 2015 Versie: 1.0 Status: Concept Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Doelstellingen...

Nadere informatie

P. DE BOORDER & ZOON B.V.

P. DE BOORDER & ZOON B.V. Footprint 2013 Wapeningscentrale P. DE BOORDER & ZOON B.V. Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Datum Versie Opsteller Gezien 31 maart 2014 Definitief Dhr. S.G. Jonker Dhr. K. De Boorder 2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

CO 2 -Prestatieladder

CO 2 -Prestatieladder CO 2 -Prestatieladder Emissie-inventaris Schilderwerken De Boer Obdam B.V. 2014 3.A. Emissie-inventaris 2014 (2015.001) Pagina 1 van 12 Inhoudsopgave Inleiding en verantwoording... 3 1 Beschrijving van

Nadere informatie

Kwalitatieve en kwantitatieve scope 3 analyse

Kwalitatieve en kwantitatieve scope 3 analyse Kwalitatieve en kwantitatieve scope 3 analyse CO 2 -Prestatieladder niveau 5 Goedkeuring en autorisatielijst Type Naam Functie Colofon Titel Paraaf Ke Opsteller M. van Eijk Beleidsadviseur tenanalys Goedkeuring

Nadere informatie

Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2015

Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2015 Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2015 Energie Audit Verslag 2014/Energie Management Actieplan 2015 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Bedrijf 4 3. Energieverbruik en energiegebruikers

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan februari 2017

Energiemanagement actieplan februari 2017 Energiemanagement actieplan 2017 15 februari 2017 Datum:... Paraaf directie:... Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 2. Reductiedoelstellingen 5 3. Plan van Aanpak 6 3.1 Maatregelen voor behalen van reductiedoelstelling

Nadere informatie

Energie Management Programma 3.B.2

Energie Management Programma 3.B.2 Energie Management Programma 3.B.2 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Reductiedoelstellingen 2012-2016... 3 3 Reductiemaatregelen... 5 4 Budgettering... 6 Schuuring Pagina 1 van 6 1 Inleiding Dit document

Nadere informatie

Energie management actieplan

Energie management actieplan BRUCO ZEGVELD B.V. HEIFRA B.V. Energie management actieplan Conform 3.B.2 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 Bruco Zegveld B.V. Ouwejan & F. de Bruijn

Nadere informatie

CO2 managementplan. Max Bögl

CO2 managementplan. Max Bögl CO2 managementplan Max Bögl Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Energie meetplan... 4 2.1 Planning meetmomenten... 4 2.2 Vergelijking met vergelijkbare organisaties... 5 3 Energiemanagement actieplan... 6 4 Stuurcyclus...

Nadere informatie

Voortgang CO 2 Reductie doelstellingen

Voortgang CO 2 Reductie doelstellingen Voortgang CO 2 Reductie doelstellingen Abbink Boekelo Wegenbouw B.V. Enschede, 27 maart 2017 C. Slotman. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: 1 Inleiding Dit CO2-reductieplan heeft, net

Nadere informatie

CO2 managementplan VAN DER GRIFT EN VALKENBURG ONDERHOUD BV. Auteur: Margriet de Jong. Versie: 1.0. Handtekening autoriserend verantwoordelijk manager

CO2 managementplan VAN DER GRIFT EN VALKENBURG ONDERHOUD BV. Auteur: Margriet de Jong. Versie: 1.0. Handtekening autoriserend verantwoordelijk manager CO2 managementplan VAN DER GRIFT EN VALKENBURG ONDERHOUD BV Auteur: Margriet de Jong Versie: 1.0 Datum: 14-04-2015 Handtekening autoriserend verantwoordelijk manager Authorisatiedatum: Naam:.. Inhoud 1

Nadere informatie

Periodieke rapportage [2016, eerste helft]

Periodieke rapportage [2016, eerste helft] Periodieke rapportage [2016, eerste helft] Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Basisgegevens... 3 2.1 Beschrijving van de organisatie... 3 2.2 Verantwoordelijkheden... 3 2.3 Referentiejaar... 3 2.4 Rapportageperiode...

Nadere informatie

Gubbels Beheer Postbus 18 5268 ZG HELVOIRT tel: 0411-641980 fax: 0411-643072 www.gubbels.nl

Gubbels Beheer Postbus 18 5268 ZG HELVOIRT tel: 0411-641980 fax: 0411-643072 www.gubbels.nl A. B. Emissie CO2-reductie Inventaris Versie 2.0 Auteur Gubbels Gubbels Beheer Postbus 18 5268 ZG HELVOIRT tel: 0411-641980 fax: 0411-643072 www.gubbels.nl 1/12 Inhoudsopgave Invalshoek B. CO2-reductie...

Nadere informatie

Energie Management Actieplan

Energie Management Actieplan Energie Management Actieplan Conform 3.B.2 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 Veko Lightsystems International B.V. Auteur(s): T. van Kleef, Operations

Nadere informatie

Reductiebeleid en (kwantitatieve) doelstellingen (3.B.1)

Reductiebeleid en (kwantitatieve) doelstellingen (3.B.1) Reductiebeleid en (kwantitatieve) doelstellingen (3..1) Directie: K.J. de Jong Handtekening: KAM-Coördinator: D.T. de Jong Handtekening: Versienummer: 1 Autorisatiedatum: 01-04-2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

Halfjaarlijkse CO 2 rapportage 2015

Halfjaarlijkse CO 2 rapportage 2015 Halfjaarlijkse CO 2 rapportage 2015 Status: Definitief Datum van uitgifte: 16-08-2015 Datum van ingang: 07-09-2015 Versienummer: 1.0 Inhoud 1. INLEIDING... 3 2. CO 2 EMISSIES 1E HALFJAAR 2015... 4 2.1

Nadere informatie

3.B.2 Energie management actieplan Ter Riele B.V.

3.B.2 Energie management actieplan Ter Riele B.V. 3.B.2 Energie management actieplan Ter Riele B.V. Datum: 10-12-2014 Versie: 1 Inleiding Ter Riele B.V. (Ter Riele) heeft besloten om door middel van de CO 2 Prestatieladder structureel haar CO 2-uitstoot

Nadere informatie

Energie management actieplan 2014

Energie management actieplan 2014 Energie management actieplan 2014 Status: Definitief 3.B.1 en 3.B.2 Versie 2014/1 Uitgegeven door: Van Wijk Nieuwegein Copyright 2014 Van Wijk Nieuwegein Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

1. Inleiding. 4.B.2 Voortgangsrapportage 1 januari 2015 / 30 juni 2015. CO2 prestatieladder. 25 augustus 2015 versie 1. Inhoud. 1.

1. Inleiding. 4.B.2 Voortgangsrapportage 1 januari 2015 / 30 juni 2015. CO2 prestatieladder. 25 augustus 2015 versie 1. Inhoud. 1. 4.B.2 Voortgangsrapportage 1 januari 2015 / 30 juni 2015 CO2 prestatieladder 25 augustus 2015 versie 1 Inhoud 1. Inleiding 2. Voortgang CO2-emissies 3. Voortgang ten opzichte van reductiedoelstellingen

Nadere informatie

Milieu jaarverslag 2013-Q4

Milieu jaarverslag 2013-Q4 Milieu jaarverslag 2013-Q4 1. Inleiding In dit verslag worden gegevens gepubliceerd ten aanzien van energie met daaraan gekoppeld de CO 2 footprint. De dataverzameling en rapportage voor CO 2 gebeurt conform

Nadere informatie

Footprint Totaal scope 1 en 2. Scope 1 en 2 emissies Pilkes 2016 (totaal = 518,44 ton CO 2 )

Footprint Totaal scope 1 en 2. Scope 1 en 2 emissies Pilkes 2016 (totaal = 518,44 ton CO 2 ) Juli 2017 Extern Sinds november 2013 beschikt Pilkes over een CO2-bewust certificaat. In eerste instantie op niveau 3 van de ladder en vanaf januari 2015 is Pilkes gecertificeerd voor niveau 5 van de CO2-Prestatieladder.

Nadere informatie

5.B.1 CO 2 Reductie doelstellingen

5.B.1 CO 2 Reductie doelstellingen 5.B.1 CO 2 Reductie doelstellingen Nieuw-Vennep 21 november 2016 Dilia van der Want, afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: 1 Inleiding De CO2-reductiedoelstellingen hebben, net zoals het

Nadere informatie

Arnold Maassen Holding BV. Verslag energieaudit. Verslag over het jaar 2014. G.R.M. Maassen

Arnold Maassen Holding BV. Verslag energieaudit. Verslag over het jaar 2014. G.R.M. Maassen Arnold Maassen Holding BV Verslag energieaudit Verslag over het jaar 2014 G.R.M. Maassen Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Inventarisatie van energieverbruik en emissiebronnen... 3 3 Energieverbruik en CO 2 Footprint...

Nadere informatie

Rapport EXTERN CO 2 -systeem (periode 1 e en 2 e helft 2014) 2014H1+H2 Datum: 26-01-2015 Pagina: 1 van 8. Doc.naam: Organisatie: Internetsite:

Rapport EXTERN CO 2 -systeem (periode 1 e en 2 e helft 2014) 2014H1+H2 Datum: 26-01-2015 Pagina: 1 van 8. Doc.naam: Organisatie: Internetsite: Pagina: 1 van 8 Is rapport m.b.t.: Rapportage emissie inventaris (conform ISO 14064-1), CO 2 -footprint Plan van aanpak CO 2 -reductiedoelstellingen en maatregelen Rapportage vooruitgang CO 2 -reductiedoelstellingen

Nadere informatie

3.B.2 Energie Management Actieplan

3.B.2 Energie Management Actieplan Inleiding B.V. is in 2012 gecertificeerd voor niveau 3 van de CO 2 -prestatieladder. Op basis van de uitkomsten uit de interne audits van 2012 en de vragen vanuit de markt, is een vervolgtraject gestart

Nadere informatie

Nieuwe CO2 reductiedoelstellingen 2015 n.a.v. review eerste helft 2014

Nieuwe CO2 reductiedoelstellingen 2015 n.a.v. review eerste helft 2014 Nieuwe CO2 reductiedoelstellingen 2015 n.a.v. review eerste helft 2014 Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.2 3.B.1_1 CO 2 reductiedoelstellingen 2015 (23-09-2014) 1/12 Inhoudsopgave 1 Inleiding

Nadere informatie

Review CO2 reductiedoelstellingen

Review CO2 reductiedoelstellingen Review CO2 reductiedoelstellingen Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.2 3.B.1_2 Review CO 2 reductiedoelstellingen 23-09-2014 1/10 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Voortgang subdoelstellingen 4 2.1.

Nadere informatie

CO2-reductiedoelstellingen

CO2-reductiedoelstellingen CO2-reductiedoelstellingen Samen zorgen voor minder CO2 Boskoop 20-02-2017 P. van t Wout Akkoord directie: Datum: Handtekening: 1 Inleiding Dit CO 2 -reductieplan heeft, net zoals het volledige energiemanagementsysteem,

Nadere informatie

Energie management actieplan

Energie management actieplan Energie management actieplan Conform 3.B.2 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 Gebr. Dalmulder Infra Auteur(s): C.J.J. Dalmulder, directeur & CO 2-functionaris

Nadere informatie

Voortgangsrapportage 1 CO 2 -Prestatieladder

Voortgangsrapportage 1 CO 2 -Prestatieladder CO 2 -Prestatieladder Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 2. BRANDSTOF, SCOPE ÉÉN EMISSIE... 4 2.1 REDUCTIEDOELSTELLING... 4 2.2 RESULTATEN... 4 3. ELEKTRICITEIT, SCOPE TWEE EMISSIE... 5 3.1 REDUCTIEDOELSTELLING...

Nadere informatie

Ketenanalyse Woon-werk verkeer Hollandia BV. Opgesteld volgens de eisen van het Greenhouse Gas Protocol

Ketenanalyse Woon-werk verkeer Hollandia BV. Opgesteld volgens de eisen van het Greenhouse Gas Protocol Ketenanalyse Woon-werk verkeer Hollandia BV Opgesteld volgens de eisen van het Greenhouse Gas Protocol Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1. Wat is een ketenanalyse 3 1.2. Activiteiten Hollandia 3 1.3. Doel

Nadere informatie

Review CO2 reductiedoelstellingen

Review CO2 reductiedoelstellingen Transportbedrijf R.Vels & Zn. B.V. Review CO2 reductiedoelstellingen Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Voortgang subdoelstellingen 4 2.1. Voortgang subdoelstelling

Nadere informatie

CO 2 -Prestatieladder

CO 2 -Prestatieladder Adviesbureau B.V Sint Bavostraat 60C 4891 CK RIJSBERGEN Telefoon (076) 597 47 16 CO 2 -Prestatieladder 3.3.2 Emissie-inventaris met CO 2 -Footprint 7 juli 2014 www.apconbv.com ..........................................................................................

Nadere informatie

De CO2 gegevens over de eerste helft van 2015 zijn bekend!

De CO2 gegevens over de eerste helft van 2015 zijn bekend! De gegevens over de eerste helft van 2015 zijn bekend! Over het eerste half jaar van 2015 is er een nieuwe CO 2-Footprint opgesteld. Omdat de CO 2-Footprint slechts het eerste half jaar omvat is het moeilijk

Nadere informatie

Voortgangsrapportage 5 CO 2 -Prestatieladder

Voortgangsrapportage 5 CO 2 -Prestatieladder CO 2 -Prestatieladder Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 2. BRANDSTOF... 4 REDUCTIEDOELSTELLING... 4 RESULTATEN... 4 3. ELEKTRICITEIT... 5 4. GROENAFVAL... 6 KETENANALYSE... 6 REDUCTIEDOELSTELLING... 6 HOEVEELHEID

Nadere informatie

Carbon footprint 2011

Carbon footprint 2011 PAGINA i van 12 Carbon footprint 2011 Opdrachtgever: Stuurgroep MVO Besteknummer: - Projectnummer: 511133 Documentnummer: 511133_Rapportage_Carbon_footprint_2011_1.2 Versie: 1.2 Status: Definitief Uitgegeven

Nadere informatie

CO2 reductiedoelstellingen. Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.2

CO2 reductiedoelstellingen. Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.2 CO2 reductiedoelstellingen Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1. Doelstellingen 3 2 Subdoelstellingen 4 2.1. Subdoelstelling kantoren 4 2.2. Subdoelstelling brandstofverbruik

Nadere informatie

Handboek CO 2 prestatieladder versie 2015-01-21 Pagina 1 van 6

Handboek CO 2 prestatieladder versie 2015-01-21 Pagina 1 van 6 Handboek CO 2 prestatieladder versie 2015-01-21 Pagina 1 van 6 Voor organisatiestructuur wordt verwezen naar het gecertificeerde K.A.M. systeem van het bedrijf. Dit handboek is gebaseerd op de norm 20140404_Handboek_CO_2_Prestatieladder_2_2.

Nadere informatie

CO 2 Managementplan. Eti BV. Autorisatiedatum: 25-02-2016 Versie: 1.0. Handtekening autoriserend verantwoordelijke manager:

CO 2 Managementplan. Eti BV. Autorisatiedatum: 25-02-2016 Versie: 1.0. Handtekening autoriserend verantwoordelijke manager: CO 2 Managementplan Eti BV Auteur: John Nannings Autorisatiedatum: 25-02-2016 Versie: 1.0 Handtekening autoriserend verantwoordelijke manager: CO 2 Managementplan 2.C.2 & 3.B.2 Inhoud 1 INLEIDING... 3

Nadere informatie

Rapportage 2014 Swietelsky Rail Benelux B.V.

Rapportage 2014 Swietelsky Rail Benelux B.V. Rapportage 2014 Swietelsky Rail Benelux B.V. Energieverbruik en CO 2 emissies juni 2015 Opgesteld door: M. Kelger Rapportage 2014 Energieverbruik en CO2 emissies Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Energieverbruik

Nadere informatie