Openbare versie. BV Nico Bolkesteinlaan SE Deventer fax KvK nummer moet nog verkregen worden.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Openbare versie. BV Nico Bolkesteinlaan 75 7416 SE Deventer 0570-501 770 fax 0570-501477 KvK nummer moet nog verkregen worden."

Transcriptie

1 Openbare versie In deze openbare versie van de Concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken [...] aangegeven. 1. Inlichtingen over de betrokken organisaties 1.1 Vermeld voor iedere betrokken organisatie: - naam en - indien anders handelsnaam - rechtsvorm - adres, telefoon- en faxnummer en eventueel elektronisch postadres - handelsregisternummer of het buitenlands register en registratienummer van de betrokken organisaties - contactpersoon. Betrokken organisaties: 1 Huisartsenzorg Regio Deventer BV (hierna te noemen: HRD) Lovinklaan HX Arnhem Postbus 2154, 6802 CD Arnhem Tel Fax [ ] KvK Vestigingsnummer: Deze BV heeft 3 dochter-bv s: - Huisartsen Diabeteszorg regio Deventer BV. - Huisartsen regio Deventer Productontwikkeling BV. - GGZ Huisartsenzorg regio Deventer BV. 2. Spoedpost Huisartsenzorg Deventer e.o. (hierna te noemen: SHD) BV Nico Bolkesteinlaan SE Deventer fax KvK nummer moet nog verkregen worden. Dit is een afsplitsing van: Stichting Dienstverlening Huisartsenzorg Stedendriehoek Lage Bergweg GT Beekbergen KvK: Vestigingsnummer Deventer: Bestuurder: Dr. A. Maussart Zie uitgebreide toelichting vooraf en zie vraag 2.1 voor een korte beschrijving van de concentratie. 1.2 Geef een beschrijving van de (bedrijfs)activiteiten van alle betrokken organisaties en geef aan in welke sectoren zij werkzaam zijn. 1. Huisartsenzorg Regio Deventer BV De Huisartsenzorg regio Deventer levert ketenzorg waarbij o.a. huisartsen betrokken zijn, te weten diabetes, COPD en GGZ. De HRD organiseert de ketenzorg, sluit een contract met de

2 zorgverzekeraar voor de totale ketenzorg en koopt de verschillende onderdelen van de ketenzorg in bij onderaanbieders. 2. Spoedpost Huisartsenzorg Deventer e.o. BV Nu nog onderdeel van Stichting Dienstverlening Huisartsenzorg Stedendriehoek (SDHS). De SDHS heeft op dit moment het contract met de zorgverzekeraar voor spoedeisende huisartsenzorg in de ANW-uren. Met de afsplitsing van de Spoedpost Huisartsenzorg Deventer e.o. zal dit contract voergaan op SHD. De SHD verleent spoedeisende huisartsenzorg buiten kantooruren in de regio Deventer. Zij doet dit namens de huisartsen uit de regio die bij de Spoedpost zijn aangesloten. De aangesloten huisartsen verlenen de daadwerkelijke zorg. 1.3 Vermeld de namen, adressen, telefoonnummers, faxnummers, eventuele elektronische postadressen en functies van de aangewezen contactpersonen. - HRD: [ ] - SDHS - SHD Dr. A. Maussart Drs. H.J.M. van Son bestuurder directeur Lage Bergweg 10 Nico Bolkesteinlaan GT Beekbergen 7416 SE Deventer Tel tel [ ] [ ] 1.4 Geef aan welke van de betrokken organisaties zorgaanbieder zijn. Zorgaanbieders: - Huisartsenzorg Regio Deventer e.o. BV. Zie voor een toelichting vraag Spoedpost Huisartsenzorg Deventer e.o. BV. Zie voor toelichting vraag Geef voor elk van de betrokken zorgaanbieders aan door hoeveel personen zij in de regel zorg doen verlenen. Licht uw antwoord toe. - HRD: 125; 90 praktijkhouders (die overigens niet elke maand zorg verlenen voor de HRD) en 35 praktijkondersteuners. - SHD: 210; bezetting: 5 huisartsen per weekdag, 11 per weekenddag = gemiddeld 210 per maand. 2. Gegevens over de concentratie 2.1 Beschrijf het karakter van de operatie: - Vermeld daarbij of het gaat om een fusie, de verkrijging van uitsluitende of gezamenlijke zeggenschap of de totstandbrenging van een gemeenschappelijke organisatie, in de zin van artikel 27 van de Mededingingswet. Het verkrijgen van uitsluitende zeggenschap - Zet uiteen hoe de structuur van eigendom en zeggenschap er na de concentratie uit zal zien. Samenvatting van de concentratie Huidige situatie Op dit moment is er sprake van een Zorggroep: Huisartsenzorg Regio Deventer, waaronder 3 ketenzorg BV s hangen: Diabetes, GGZ en Productontwikkeling. Enig aandeelhouder is de Stichting administratie KantoorHuisartsenzorg Regio Deventer. De huisartsen in de regio zijn certificaathouder van de STAK. De HRD heeft contract afgesloten met individuele huisartsen in de regio voor het leveren van chronische zorg. Daarnaast is sprake van de Stichting Dienstverlening Huisartsenzorg Stedendriehoek. Onder deze stichting vallen 4 huisartsenposten: Apeldoorn, Zutphen, Oost-Achterhoek en Salland (=Deventer). Alle vier deze huisartsenposten hebben een eigen tariefbeschikking van de NZa. Huisartsen hebben een aansluitovereenkomst met de SDHS. Hierin wordt geregeld dat:

3 - zij hun ANW-zorg uitbesteden aan de betreffende huisartsenpost van de SDHS; - zij zelf zorg verlenen binnen de huisartsenpost - onder welke voorwaarde bovenstaande gebeurt. Tot slot is er een Huisartsen Vereniging Deventer e.o. waarvan praktijkhoudende huisartsen en niet-praktijkhoudende huisartsen in de regio lid zijn. Deze vereniging is het aanspreekpunt voor derden aangaande overkoepelende werkafspraken in de regio (bv. transmurale werkafspraken met het ziekenhuis), organiseert nascholing en regiobrede kwaliteitsprojecten.

4 Een en ander is in onderstaand figuur samengevat.

5 Nieuwe situatie De concentratie betreft het samenbrengen van de bestaande regionale huisartsenorganisaties, te weten Huisartsenpost, ketenzorggroep en huisartsenvereniging. Totale omzet < 10 mln. Verzorgingsgebied inwoners. In de praktijk betreft de concentratie: - Een concentratie op bestuurlijk niveau (1 bestuur en 1 directie i.p.v. meerdere directies en besturen. - Een concentratie van het secretariaat (betreft 2 medewerkers) - Een concentratie van de kwaliteitsactiviteiten; d.w.z. o 1 kwaliteitsfunctionaris die eerst voor slechts 1 (deel)organisatie werkte gaat nu voor de totale organisatie werken o De verschillende kwaliteitscommissies en scholingscommissies van de deelorganisaties gaan aangestuurd worden vanuit 1 directie en gaan hun activiteiten afstemmen. o Gezamenlijke kwaliteitsprojecten worden voor de deelorganisaties uitgevoerd. - Een concentratie van de ICT-activiteiten: er komt 1 ICT-beleid voor de verschillende deelorganisaties en facilitering op ICT-gebied vindt plaats vanuit 1 ICT-commissie (de wijziging betreft een deel van de werkzaamheden van 1 medewerker). Integratie van primaire processen is nadrukkelijk geen doelstelling. In de dagelijkse zorgverlening treden geen veranderingen op. De concentratie grijpt dus in op het werk van 4 medewerkers. NB. De dagpraktijken zijn geen onderdeel van deze concentratie. De concentratie gaat juridisch op de volgende manier plaatsvinden: De huisartsenzorg regio Deventer bv. wordt omgezet in Huisartsen Coöperatie Deventer e.o. (Bijlage: Akte omzetting en statutenwijziging Huisartsenzorg regio Deventer BV in coöperatie) Bij deze omzetting: (i) worden de aandeelhouders (voorheen de certificaathouders) lid van de coöperatie; (ii) komen de aandelen in het kapitaal van Huisartsenzorg Regio Deventer B.V. te vervallen; en (iii) wordt de waarde van de certificaten per voormalig certificaathouder aangehouden op een individuele risicodragende ledenrekening. Stichting Administratiekantoor Huisartsenzorg regio deventer houdt op te bestaan. De stichting SDHS wordt gesplitst in SDHS (het facilitaire deel en detachering) en vier BV s waarin de afzonderlijke huisartsenposten worden ondergebracht. Voor een beschrijving van de overdracht van activa en passiva zie de bijlagen beschrijving splitsende vennootschap SDHS en beschrijving vermogensbestanddelen per BV (zie verder bijlagen: Concept statuten Spoedpost Huisartsenzorg Deventer e.o. BV, Voorstel tot splitsing SDHS, Toelichting bij het voorstel tot splitsing SDHS, Concept Akte overdracht aandelen Spoedpost Huisartsenzorg Deventer e.o. BV) De coöperatie wordt enig aandeelhouder van de nieuw op te richten Holding Huisartsenzorg Deventer e.o. BV. (bijlage: Akte oprichting Holding Huisartsenzorg Deventer e.o. BV) Deze holding krijgt alle aandelen van de 3 dochter-bv s, te weten: a. Ketenorganisatie Huisartsenzorg Deventer e.o. BV Deze BV heeft 3 dochter-bv s: - Chronische zorg huisartsenzorg Deventer e.o. BV - GGZ huisartsenzorg Deventer e.o. BV - Productontwikkeling huisartsenzorg Deventer e.o. BV Hierin wordt de ketenzorg ondergebracht die eerder vanuit de drie dochters van de HRD werd geleverd. In deze BV zit geen personeel.

6 b. Kwaliteit en Ondersteuning Huisartsenzorg Deventer e.o (nieuw op te richten) In deze BV zit geen personeel. c. Spoedpost Huisartsenzorg Deventer e.o. In deze BV zitten zo n 35 personeelsleden (15 fte) Bijlagen: - Akte inbreng in Holding Huisartsenzorg Deventer e.o. - Akte inbreng in ketenorganisatie Huisartsenzorg Deventer e.o. BV - Akte oprichting ketenorganisatie Huisartsenzorg deventer e.o. BV - Akte oprichting kwaliteit en ondersteuning Huisartsenzorg Deventer e.o. BV - Akte statutenwijziging Huisartsen Diabeteszorg regio Deventer BV - Akte statutenwijziging Huisartsen GGzorg regio Deventer BV - Akte statutenwijziging Huisartsen regio Deventer Productontwikkeling BV - Beschrijving inbreng in Holding Huisartsenzorg Deventer e.o. BV - Beschrijving inbreng in ketenorganisatie Huisartsenzorg Deventer e.o. BV HVDO wordt ontbonden. (bijlage Getekende uittreksel notulen van de ALV d.d. 7 oktober 2014 (ontbinding HVDO en omzetting HRD) Hiermee gaat gepaard: - Uitkering ten titel van liquidatie-uitkering van een bedrag aan liquide middelen dat gelijk is aan het bedrag dat in de per 7 oktober 2014 voor Huisartsenvereniging Deventer en Omstreken op te stellen vermogensopstelling als voorziening voor WDH/kwaliteit is opgenomen aan de BV Kwaliteit en Ondersteuning Huisartsenzorg Deventer e.o. B.V., onder de verplichting voor die vennootschap om die middelen aan te wenden conform de verplichtingen waarvoor de voorzieningen zijn gevormd; en - uitkering ten titel van liquidatie-uitkering van het resterende bedrag aan liquide middelen aan Huisartsenzorg Regio Deventer B.V. (alsdan Huisartsen Coöperatie Deventer en Omstreken U.A.), onder de verplichting voor de coöperatie om die middelen aan te wenden conform het huidige doel van Huisartsenvereniging Deventer en Omstreken. - Activiteiten van HVDO niet aangaande kwaliteit worden overgenomen door de HCDO. SDHS blijft een facilitaire organisatie die diensten verleent aan o.a. de Holding. De bijlage Toelichting agendapunten vergadering huisartsen Deventer (omzetting HRD in coöperatie) bevat de toelichting van de notaris op juridische stappen van de omzetting.

7

8 - Vermeld alle overeenkomsten en transacties die de concentratie belichamen of die daarmee samenhangen. Met de concentratie samenhangende overeenkomsten en transacties dienen ook te worden vermeld indien deze reeds zijn aangegaan of uitgevoerd. Akten m.b.t. de concentratie: - Akte inbreng in Holding Huisartsenzorg deventer e.o. - Akte inbreng in ketenorganisatie Huisartsenzorg Deventer e.o. BV - Akte omzetting en statutenwijziging Huisartsenzorg regio Deventer BV in coöperatie - Akte oprichting Holding Huisartsenzorg Deventer e.o. BV - Akte oprichting ketenorganisatie Huisartsenzorg deventer e.o. BV - Akte oprichting kwaliteit en ondersteuning Huisartsenzorg Deventer e.o. BV - Akte statutenwijziging Huisartsen Diabeteszorg regio Deventer BV - Akte statutenwijziging Huisartsen GGzorg regio Deventer BV - Akte statutenwijziging Huisartsen regio Deventer Productontwikkeling BV - Beschrijving inbreng in Holding Huisartsenzorg Deventer e.o. BV - Beschrijving inbreng in ketenorganisatie Huisartsenzorg Deventer e.o. BV - Concept statuten Spoedpost Huisartsenzorg Deventer e.o. BV - Concept Akte overdracht aandelen Spoedpost Huisartsenzorg Deventer e.o. BV - Getekende voorstel tot splitsing SDHS - Getekende beschrijving - Getekende toelichting bij het voorstel tot splitsing SDHS - Toelichting bij omzetting HRD in coöperatie - Afschrift getekende notulen vergadering ALV (opheffing en omzetting) 2.2 Beschrijf de wijze waarop en het tijdsbestek waarbinnen de concentratie zal worden gerealiseerd. Beschrijf hierbij: - welke activiteiten de organisatie na concentratie zal ontplooien; Vanuit haar missie om de huisartsenzorg te verbeteren door regionale samenwerking, richt de HCDO zich met name op het ondersteunen en ontzorgen van huisartsen. Dat ondersteunen kan zo ver gaan, dat een deel van de zorg wordt overgenomen als dit meerwaarde biedt en deze meerwaarde wordt onderschreven door de huisartsen. Dat geldt bijvoorbeeld voor de Huisartsenpost en een deel van de chronische ketenzorg. Daarmee is de HCDO dus zowel ondersteunend aan de huisartsenzorg als levert zij ook zelf huisartsenzorg. Concrete activiteiten: Ketenorganisatie Huisartsenzorg Deventer e.o. levert diabetes-, COPD-, en GGZketenzorg. In de nabije toekomst volgt astma en VRM. Spoedpost Huisartsenzorg Deventer e.o. verzorgt de spoedeisende huisartsenzorg buiten kantoortijden. Dit gebeurt in samenwerking met de SEH van het Deventer Ziekenhuis vanuit de Spoedpost Deventer. Kwaliteit en Ondersteuning Huisartsenzorg Deventer e.o. houdt zich bezig met regionaal kwaliteitsbeleid, scholing, (transmurale) werkafspraken, beleidsvorming met regionale partners en ICT. Dit onderdeel staat zowel ten dienste van de huisartsenpraktijken als de huisartsenpost en de ketenzorgorganisatie. - over welke periode de daadwerkelijke integratie van (onderdelen van) de organisaties zich uitstrekt; Voorbereidingen reeds nu gestart. Vanaf 1 januari 2015 moet de concentratie juridisch een feit zijn. - hoe het implementatieplan eruit ziet. Hiertoe behoort ook een goede inventarisatie van integratieproblematiek bij de bedrijfsvoering (ICT-systemen, financiële systemen, integratie van ondersteunende en operationele processen e.d.). Gezien het karakter van de concentratie (met name concentratie op bestuurlijk niveau en op enkele ondersteunende processen) is een dergelijk implementatieplan niet van toepassing. Integratie van primaire processen is geen doelstelling. Wat betreft de bestuurlijke integratie:

9 - de besturen van de huidige organisaties vergaderen reeds sinds een jaar 2 wekelijks met elkaar. - De beoogde directie (2-hoofdig) van de nieuwe organisatie is ook reeds betrokken bij deze vergaderingen - De beoogde directie bereidt nu al tezamen de concentratie voor. - De huidige directie en beoogde directie stemmen tot de overgangsdatum het beleid gezamenlijk af, zodat de overgang probleemloos verloopt. Wat betreft de integratie van de ondersteunende dienstverlening: - Systemen zijn nu al verregaand geïntegreerd doordat gebruik wordt gemaakt van zelfde ICT-dienstverlener (en eigen netwerk) en er een gezamenlijke ICT-commissie functioneert die nu reeds alle ICT-vraagstukken in gezamenlijkheid voor de organisaties oppakt. - Facilitaire dienstverlening is al verregaand geïntegreerd doordat gebruik wordt gemaakt van zelfde facilitaire dienstverlener (o.a. voor financiële administratie en Human Resource Management). - T.a.v. Kwaliteit: Er zijn nu verscheidene commissies, bestaande uit huisartsen, actief. Zij houden zich bezig met deskundigheidsbevordering, werkprocessen en kwaliteitsbevordering in het algemeen. Deze commissies worden samengebracht in de BV Kwaliteit en Ondersteuning. Er zijn reeds twee kwaliteitsconferenties georganiseerd waarin alle betrokkenen bij elkaar zijn gebracht en hebben bijgedragen aan nieuwe afspraken rondom de samenwerking en afstemming binnen de BV Kwaliteit en Ondersteuning. Gezien deze beperkte omvang van de verandering is een implementatieplan niet van toepassing. 2.3 Beschrijf de doelstellingen van de concentratie. - Ondersteunende diensten voor de huisartsenzorg (kwaliteitsbeleid, ICT, scholing, transmurale werkafspraken, samenwerking gemeenten, ketenzorg etc.) worden vanuit 1 organisatie geregeld voor zowel reguliere dagzorg, huisartsenketenzorg, als avond-, nacht-, en weekendzorg, waardoor efficiëntie hoger is en kwaliteit beter. - Betere afstemming tussen de verschillende onderdelen van de huisartsenzorg in de regio - 1 duidelijk zichtbare en aanspreekbare partij voor de huisartsenzorg naar buiten toe - Minder bestuurlijke drukte, grotere slagvaardigheid. 2.4 Beschrijf de redenen voor concentratie. Beschrijf daarbij welke alternatieven in de voorbereiding in beschouwing zijn genomen en waarom concentratie daarbij uiteindelijk de voorkeur heeft gekregen. Alternatieven die overwogen zijn: - Het naast elkaar laten bestaan van de verschillende organisaties en alleen beleidsmatig samenwerken. Concentratie heeft de voorkeur gekregen aangezien de kans om de doelen te bereiken hiermee het grootst is. Verscheidene organisaties leidt tot vrijblijvendheid, onduidelijkheid in aanspreekpunt voor ketenpartners, minder eenduidigheid van beleid (tegengestelde activiteiten), hogere bestuurskosten. Zie ook Gegevens over de gevolgen van de concentratie 3.1 Beschrijf de financiële gevolgen van de concentratie voor de betrokken zorgaanbieder(s). Overleg hierbij ten minste: - het businessplan met de verwachte kosten en baten van de concentratie; - de verwachte synergievoordelen in de vijf jaren na de transactie. Businessplan niet aanwezig gezien karakter van de concentratie (zie 2.2). Synergievoordelen zijn meer kwalitatief van aard (zie doelen van concentratie) dan kwantitatief. Financiële gevolgen zijn zeer beperkt aangezien er alleen beperkte wijzigingen plaatsvinden t.a.v. inzet bestuur, inzet directie, inzet personeel op het gebied van kwaliteitszorg, ICT en secretariaat. Synergievoordelen zijn mn. te verwachten t.a.v.: - Bestuurlijke inzet: o minder bestuursleden nodig doordat niet meer voor elke organisatie apart een bestuur nodig is: besparing van ,- - Ondersteunende diensten:

10 o Synergie-effecten mn. te verwachten op het gebied van kwaliteitszorg, ICT en secretariële ondersteuning. Werkzaamheden zullen uitgebreid worden op dit gebied meer doen met zelfde aantal mensen. Door een gezamenlijk ICT-beleid wordt uniform gebruik van het medisch dossier bevorderd. Dit moet bijdragen aan betere zorg. Daarnaast wordt door de uniforme ondersteuning voor zowel de huisartsenpraktijken, Spoedpost en ketenorganisatie bespaard op tijd en geld t.a.v ICT. Dit is niet exact te kwantificeren, omdat het per praktijk verschilt hoeveel tijd er nu besteed wordt aan ICT-zaken. Daarnaast draagt de centrale ondersteuning bij aan gemak en werkplezier van de zorgverleners. kwaliteitszorg: deskundigheidsbevorderende activiteiten worden voortaan in samenhang uitgevoerd voor alle medewerkers in de huisartsenzorg: huisartsen, praktijkondersteuners, praktijkassistenten en triagisten op de huisartsenpost. Dit voorkomt dat kosten onnodig dubbel worden gemaakt en het bevordert de afstemming en daarmee de ketenkwaliteit. Kwaliteitsbeleid: dit wordt voortaan vanuit de BV Kwaliteit en Ondersteuning vormgegeven waardoor ook hierbij onnodig dubbel werk wordt voorkomen en afstemming en ketenkwaliteit wordt bevorderd. Secretariële ondersteuning: Door samenvoeging is (telefonische) bereikbaarheid fulltime gerealiseerd (voorheen niet mogelijk met ieder 1 parttime werkende secretaresse). Daarnaast worden doublures uit het werk gehaald door als 1 secretariaat te werken in plaats van 3. o Minder overhead door opzegging oude kostenverdeelovereenkomst: (jaarlijks). Deels worden deze werkzaamheden zelf uitgevoerd ,-. Per saldo een besparing van Eenmalige kosten: - Advieskosten: Communicatiekosten: Licht uw antwoord toe. Geef daarbij aan wie de financier(s) is/zijn en of uw business case wordt ondersteund door financiers. Gezien het karakter van de concentratie zijn geen financiers betrokken. 3.2 Beschrijf de gevolgen van de concentratie voor de zorgverlening aan de cliënt. Uiteindelijk moet de concentratie leiden tot verbeteringen in de zorg, doordat: - Ondersteuning voor huisartsen professioneler is geregeld - Verschillende onderdelen van de huisartsenzorg beter op elkaar afgestemd zijn - ketenpartners met een aanspreekpunt eensluidende transmurale afspraken kunnen maken voor het hele continuüm van huisartsenzorg in de regio. Dit komt samenwerking met de ketenpartners en uiteindelijk de patiëntenzorg ten goede.

11 Beschrijf hierbij, voor zover van toepassing, ten minste: - veranderingen in het aanbod van zorg; Geen. Ketenzorgorganisatie en spoedpost blijven dezelfde zorg leveren. Er vindt geen verschuiving plaats, aangezien de concentratie niet het primaire proces betreft. - de herinrichting van de zorgprocessen; Geen. De zorgprocessen van Ketenzorgorganisatie en Spoedpost blijven hetzelfde. De concentratie betreft immers niet het primaire proces. - de verplaatsing van zorgaanbod tussen locaties; Geen. De concentratie betreft immers niet het primaire proces. De ketenzorg blijft geleverd worden door de gecontracteerde zorgpartners en de spoedeisende huisartsenzorg blijft geleverd worden vanuit de 2 locaties van de Spoedpost. - de verandering van het aantal locaties waar zorg wordt verleend; Geen. De concentratie betreft immers niet het primaire proces. De ketenzorg blijft geleverd worden door de gecontracteerde zorgpartners en de spoedeisende huisartsenzorg blijft geleverd worden vanuit de 2 locaties van de Spoedpost. - de aanpassing van de schaalgrootte van de zorgverlening op de locaties. Geen. De concentratie betreft immers niet het primaire proces. Er is dan ook geen verandering in de schaalgrootte van de zorgverlening. Ga hierbij uit van het tijdsbestek waarbinnen alle uit de concentratie voortkomende veranderingen in de zorgverlening zijn gerealiseerd. 3.3 Beschrijf de risico s van de concentratie voor de bereikbaarheid van de zorg en de wijze waarop deze risico s worden ondervangen. geen Onder vraag 3.2 heeft u de eventuele veranderingen in het zorgaanbod en de locaties waar zorg wordt verleend beschreven. Beschrijf welke risico s deze veranderingen met zich meebrengen voor de bereikbaarheid van de zorg. Geen gevolgen Beschrijf hierbij, voor zover van toepassing, ten minste: - de gevolgen van de concentratie voor het aantal locaties dat cliënten kunnen bezoeken; - de gevolgen van de concentratie voor de reisafstand die cliënten moeten afleggen. 3.4 Beschrijf de risico s van de concentratie voor de kwaliteit van de zorg en de wijze waarop deze risico s worden ondervangen. Beschrijf hierbij ten minste: - wat het verwachte effect van de concentratie is op de cliënttevredenheid. Uiteindelijk moet cliënttevredenheid toenemen. Maar direct meetbaar effect is niet te verwachten, gezien het feit dat concentratie geen directe betrekking heeft op het primaire proces. - hoe is geborgd dat het bestuur gedurende het concentratieproces voldoende aandacht heeft voor het primaire proces. Concentratieproces is een relatief eenvoudig proces en daardoor niet zodanig ingrijpend dat er een risico is op het veronachtzamen van het primaire proces. Bovendien heeft concentratieproces weinig gevolgen voor het primaire proces - hoe u het risico inschat op kwaliteitsverlies door bijvoorbeeld: o cultuurverschillen tussen de concentrerende organisaties; geen risico. In alle organisaties werken dezelfde huisartsen. o stagnerende implementatie van de concentratie; Geen risico. Proces is eenvoudig. Bovendien betreft de concentratie niet het primaire proces. o vertrekkend personeel. Geen risico. Merendeel van de mensen blijft hetzelfde werk doen. Alleen voor ondersteunend personeel (4 personen) verandert werksituatie. Zij staan allen achter dit proces (is getoetst). - welke scenario s voor risicobeheersing u heeft opgesteld; aangezien de risico s als nihil worden ingeschat zijn er ook geen scenario s voor risicobeheersing opgesteld. - de wijze waarop u het optreden van dergelijke risico s monitort. Aangezien de risico s nihil zijn, is er ook geen procedure opgesteld om dergelijke risico s te monitoren. 4. Gegevens over de continuïteit van cruciale zorg 4.1 Indien één of meer van de betrokken zorgaanbieders voorafgaand aan de concentratie één of meer van de genoemde vormen van cruciale zorg aanbiedt, beschrijf de gevolgen van de concentratie voor de continuïteit van: - ambulancezorg - spoedeisende hulp

12 - acute verloskunde - crisisopvang geestelijke gezondheidszorg - AWBZ, bezien in de sociale context a. Beschrijf in geval van ambulancezorg, spoedeisende hulp of acute verloskunde ten minste de verandering van spreiding en capaciteit (per locatie) van deze zorg. De Huisartsenpost verleent spoedeisende huisartsenzorg (dit is niet hetzelfde als een Spoedeisende Hulp van een ziekenhuis). Er verandert echter niets in spreiding en capaciteit. b. Beschrijf in geval van crisisopvang geestelijke gezondheidzorg ten minste de verandering van afspraken over crisisopvang in de regio( s) waarin u actief bent. c. Beschrijf in geval van AWBZ de verandering in de sociale context van de zorg zoals de geografische ligging van het zorgaanbod, het bij je partner kunnen blijven wonen en de aansluiting bij de godsdienst of levensovertuiging van cliënten en hun leefomgeving. 4.2 Beschrijf of door de concentratie de normen voor deze vormen van cruciale zorg in gevaar komen en de wijze waarop deze risico s worden ondervangen. 5. Gegevens over de betrokkenheid van cliënten, personeel en andere stakeholders 5.1 Vermeld indien van toepassing, van elke betrokken zorgaanbieder, naam, adres, telefoonnummer en eventuele elektronisch postadres van de voorzitter van de cliëntenraad. De betrokken organisaties beschikken niet over een cliëntenraad. De SDHS/SHD dient formeel wel over een cliëntenraad te beschikken. Sinds 2008 is er echter onduidelijkheid of een cliëntenraad verplicht blijft voor een huisartsenpost in de nieuwe wet cliëntenrechten. In afwachting daarvan is, branchebreed het besluit over de instelling van een cliëntenraad uitgesteld. Helaas heeft de nieuwe Wet Cliëntenrechten langer op zich laten wachten dan verwacht en is deze nu helemaal van de baan. Er is wel reeds besloten om voor de nieuwe organisatie te gaan werken met een patiëntenplatform voor de totale organisatie. 5.2 Beschrijf indien van toepassing, voor elke betrokken zorgaanbieder: a. Het verloop van de raadpleging van cliënten: - Op welke wijze zijn cliënten betrokken bij het voornemen om een concentratie tot stand te brengen? n.v.t. - Op welke wijze hebben cliënten hun oordeel en aanbevelingen kenbaar kunnen maken? - Zijn cliënten van mening dat de zorgaanbieder hen voldoende tijd heeft gegeven om te reageren op het concentratievoornemen? - Zijn cliënten in de gelegenheid gesteld om, indien gewenst, een deskundige te raadplegen? Zijn cliënten van mening dat de zorgaanbieder hen hiervoor voldoende tijd en zo nodig (financiering van) expertise ter beschikking heeft gesteld, zodat een oordeel over de concentratie kan worden gegeven? b. Of cliënten van mening zijn dat zij tijdig en op begrijpelijke wijze aantoonbaar voldoende geïnformeerd zijn over: - de verwachte gevolgen van de concentratie voor de inrichting van de zorg - de inhoud van de concentratieplannen - de mogelijkheden om daar bezwaar tegen te maken - de mogelijkheden om alternatieven of andere zienswijzen in te brengen - de manier waarop oordelen of aanbevelingen hierover kenbaar kunnen worden gemaakt. c. Het oordeel van cliënten: - Hoe luidt het oordeel en de aanbevelingen van cliënten over het voornemen tot concentratie?

13 - Zijn het oordeel en de aanbevelingen van cliënten overtuigend en beargumenteerd meegewogen in de besluitvorming tot concentratie? Indien aanbevelingen van cliënten niet zijn overgenomen, geef aan waarom niet. 5.3 Vermeld indien van toepassing, van elke betrokken zorgaanbieder, naam, adres, telefoonnummer en eventuele elektronisch postadres van de voorzitter van de ondernemingsraad. SHD: Omdat de huisartsenpost nu nog onderdeel is van de SDHS, is de OR van de SDHS én de Onderdeelscommissie van de Huisartsenpost Salland betrokken bij dit proces. Voorzitter OR SDHS: Dhr. M. Verlaan [ ] De andere betrokken organisatie heeft geen OR, aangezien daar geen personeel in dienst is. 5.4 Beschrijf indien van toepassing, voor elke betrokken zorgaanbieder: a. Het verloop van de raadpleging van het personeel: - Op welke wijze is het personeel betrokken bij het voornemen om een concentratie tot stand te brengen? 1. Adviesaanvraag voor opsplitsing van SDHS in 4 BV s (een BV per huisartsenpost) ligt op dit moment voor. Daarbij is ook het vervolgtraject uiteengezet, nl. dat BV Huisartsenpost Deventer onderdeel wordt van HCDO. 2. meerdere informatiebijeenkomsten voor personeel. 3. meerdere overlegmomenten tussen OR en RvB SDHS en tussen OC en directie Huisartsenpost sinds Op welke wijze heeft het personeel zijn oordeel en aanbevelingen kenbaar kunnen maken? Via meerdere overlegvergaderingen tussen OR en RvB en tussen OC en directie huisartsenpost. OR heeft een positieve officiële reactie gegeven op adviesaanvraag. (zie bijlage) - Is het personeel van mening dat de zorgaanbieder hen voldoende tijd gegeven heeft om te reageren op het concentratievoornemen? Ja. - Is het personeel in de gelegenheid gesteld om, indien gewenst, een deskundige te raadplegen? Is het personeel van mening dat de zorgaanbieder hen hiervoor voldoende tijd en zo nodig (financiering van) expertise ter beschikking heeft gesteld, zodat een oordeel over de concentratie kan worden gegeven? Ja, deskundige is, op kosten van werkgever, ingeschakeld door OR b. Of het personeel van mening is dat het tijdig en op begrijpelijke wijze aantoonbaar voldoende geïnformeerd is over: - de verwachte gevolgen van de concentratie voor de inrichting van de zorg - de inhoud van de concentratieplannen - de mogelijkheden om daar bezwaar tegen te maken - de mogelijkheden om alternatieven of andere zienswijzen in te brengen - de manier waarop oordelen of aanbevelingen hierover kenbaar kunnen worden gemaakt. c. Het oordeel van het personeel: - Hoe luidt het oordeel en de aanbevelingen van het personeel over het voornemen tot concentratie? Oordeel van OR is positief (zie bijlage). Aanbeveling gedaan om een PvT met OR-rechten op te richten. Dit is inmiddels toegezegd (zie bijlage). - Zijn het oordeel en de aanbevelingen van het personeel overtuigend en beargumenteerd meegewogen in de besluitvorming tot concentratie? Indien aanbevelingen van het personeel niet zijn overgenomen, geef aan waarom niet. n.v.t.

14 5.5 Beschrijf welke andere stakeholders zoals zorgverzekeraars/zorgkantoren, banken en regionale en lokale overheden - bij de concentratie zijn betrokken en wat hun relatie is tot de betrokken zorgaanbieders. Zorgverzekeraar: Eno Andere stakeholders niet van toepassing aangezien er geen andere direct belanghebbenden zijn bij de concentratie. Financiers n.v.t. omdat betrokken organisaties geen lang vreemd vermogen hebben. 5.6 Vermeld de namen, adressen, telefoonnummers, faxnummers, eventuele elektronische postadressen en naam en functies van contactpersonen van deze stakeholders. Eno: Dhr. J. Rosenkamp, inkoper eerstelijnszorg Munsterstraat EV Deventer Postbus AD Deventer [ ] 5.7 Beschrijf voor elke stakeholder: a. Het verloop van de raadpleging van de stakeholder: - Op welke wijze zijn stakeholders betrokken bij het voornemen om een concentratie tot stand te brengen? Eno is in meerdere overleggen mondeling geïnformeerd: : bestuurlijk overleg met vanuit Eno aanwezig: K. Middelman en J. Rosenkamp : bestuurlijk overleg met vanuit Eno aanwezig: K. Middelman en J. Peters. Daarnaast is een schriftelijke uitleg gegeven. Eno heeft in deze overleggen laten weten de plannen van de concentratie te steunen. - Op welke wijze hebben stakeholders hun oordeel en aanbevelingen kenbaar kunnen maken? - Zijn de stakeholders van mening dat de zorgaanbieder hen voldoende tijd heeft gegeven om te reageren op het concentratievoornemen? b. Of stakeholders van mening zijn dat zij tijdig en op begrijpelijke wijze aantoonbaar voldoende geïnformeerd zijn over: - de inhoud van de concentratieplannen - de mogelijkheden om daar bezwaar tegen te maken - de mogelijkheden om alternatieven of andere zienswijzen in te brengen - de manier waarop oordelen of aanbevelingen hierover kenbaar kunnen worden gemaakt. n.v.t. c. Het oordeel van stakeholders: - Hoe luidt het oordeel en de aanbevelingen van stakeholders over het voornemen tot concentratie? - Zijn het oordeel en de aanbevelingen van stakeholders overtuigend en beargumenteerd meegewogen in de besluitvorming tot concentratie? Indien aanbevelingen van overige stakeholders niet zijn overgenomen, geef aan waarom niet. n.v.t. 6. Mee te zenden documenten 6.1 Een gedateerd exemplaar van de meest recente stukken op grond waarvan de concentratie tot stand zal komen. De stukken moeten duidelijkheid geven over de (voorgenomen) binding die ten grondslag ligt aan de concentratie. In het bijzonder moet blijken welke de eigendoms- en zeggenschapsverhoudingen na de concentratie zullen zijn.

15 6.2 Een schriftelijk bewijsstuk, waaruit de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de aangewezen contactpersoon of -personen blijkt. Deze vraag heeft zowel betrekking op functionarissen van de betrokken partijen als op externe adviseurs, zoals advocaten. 6.3 Alle definitieve versies van schriftelijke stukken over de concentratieplannen waarmee u cliënten, personeel en eventuele andere stakeholders over de concentratieplannen hebt geïnformeerd. Vermeld op ieder document de datum waarop het is opgesteld. Plaats en datum: Deventer, Handtekening(en):

MELDING. in de zin van artikel 49a van de Wet marktordening gezondheidszorg van een voorgenomen CONCENTRATIE

MELDING. in de zin van artikel 49a van de Wet marktordening gezondheidszorg van een voorgenomen CONCENTRATIE MELDING in de zin van artikel 49a van de Wet marktordening gezondheidszorg van een voorgenomen CONCENTRATIE in de zin van artikel 27, lid 1, sub a, van de Mededingingswet tussen Stichting Dienstverlening

Nadere informatie

Besluit zorgspecifieke concentratietoets Kenmerk /158606

Besluit zorgspecifieke concentratietoets Kenmerk /158606 Besluit zorgspecifieke concentratietoets Betreft: Stichting Dienstverlening Huisartsenzorg Stedendriehoek - Huisartsenzorg Regio Apeldoorn B.V. - Huisartsenzorg Oost Achterhoek B.V. - Huisartsenzorg Regio

Nadere informatie

OPENBARE VERSIE FUSIE-EFFECT RAPPORTAGE. IN DE ZIN VAN ARTIKEL 49a WET MARKTORDENING GEZONDHEIDSZORG INZAKE DE VOORGENOMEN FUSIE TUSSEN

OPENBARE VERSIE FUSIE-EFFECT RAPPORTAGE. IN DE ZIN VAN ARTIKEL 49a WET MARKTORDENING GEZONDHEIDSZORG INZAKE DE VOORGENOMEN FUSIE TUSSEN FUSIE-EFFECT RAPPORTAGE IN DE ZIN VAN ARTIKEL 49a WET MARKTORDENING GEZONDHEIDSZORG INZAKE DE VOORGENOMEN FUSIE TUSSEN COÖPERATIEVE HUISARTSENDIENST NOORD-BRABANT NOORDOOST U.A EN COÖPERATIEVE CENTRALE

Nadere informatie

Formulier Melding concentratie bij de NZa

Formulier Melding concentratie bij de NZa Nederlandse Zorgautoriteit Formulier Melding concentratie bij de NZa - Alle in het formulier onderstreepte begrippen worden in de bijlage bij het formulier toegelicht. - Neem onderstaand formulier over

Nadere informatie

20 April 2015. 1. Inlichtingen over de betrokken organisaties. 1.1 De betrokken organisaties zijn:

20 April 2015. 1. Inlichtingen over de betrokken organisaties. 1.1 De betrokken organisaties zijn: In deze openbare versie van de concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken [ ] aangegeven.

Nadere informatie

MELDING. ingevolge artikel 49a Wet marktordening gezondheidszorg van een voorgenomen CONCENTRATIE. tussen. Assist B.V., Fundis Holding B.V.

MELDING. ingevolge artikel 49a Wet marktordening gezondheidszorg van een voorgenomen CONCENTRATIE. tussen. Assist B.V., Fundis Holding B.V. Pagina 1 van 14 MELDING ingevolge artikel 49a Wet marktordening gezondheidszorg van een voorgenomen CONCENTRATIE tussen Assist B.V., Fundis Holding B.V., en Vierstroom Hulp Thuis B.V. Zaaknummer: 101921

Nadere informatie

Formulier Melding concentratie bij de NZa. Ingevolge artikel 49a Wet marktordening gezondheidszorg. tussen. Stichting ORO.

Formulier Melding concentratie bij de NZa. Ingevolge artikel 49a Wet marktordening gezondheidszorg. tussen. Stichting ORO. Formulier Melding concentratie bij de NZa Ingevolge artikel 49a Wet marktordening gezondheidszorg tussen Stichting ORO en Stichting Diomage 22 december 2014 aanvulling op 14 januari 2015 n.a.v. vragen

Nadere informatie

Openbare versie. In deze openbare versie van de Concentratiemelding zijn delen. van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van

Openbare versie. In deze openbare versie van de Concentratiemelding zijn delen. van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van Openbare versie In deze openbare versie van de Concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken

Nadere informatie

Formulier Melding Concentratie NZa

Formulier Melding Concentratie NZa Formulier Melding Concentratie NZa betreffende de concentratie tussen umcgroningen Thuis B.V. en PartiCura Groningen Openbare versie In deze openbare versie van de Concentratiemelding zijn delen van de

Nadere informatie

MELDING. Ingevolge artikel 49a Wet marktordening gezondheidszorg van een voorgenomen CONCENTRATIE. tussen. Stichting Rivas Zorggroep

MELDING. Ingevolge artikel 49a Wet marktordening gezondheidszorg van een voorgenomen CONCENTRATIE. tussen. Stichting Rivas Zorggroep MELDING Ingevolge artikel 49a Wet marktordening gezondheidszorg van een voorgenomen CONCENTRATIE tussen Stichting Rivas Zorggroep enerzijds en anderzijds Vegro Verpleegartikelen B.V. In deze openbare versie

Nadere informatie

Melding concentratie. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie.

Melding concentratie. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie. Melding concentratie Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie van Mutsaersstichting en Psychologenpraktijk Oog B.V. d.d. 13 november

Nadere informatie

Formulier Melding concentratie bij de NZa

Formulier Melding concentratie bij de NZa Formulier Melding concentratie bij de NZa - Alle in het formulier onderstreepte begrippen worden in de bijlage bij het formulier toegelicht. - Neem onderstaand formulier over en vul per vraag uw antwoord

Nadere informatie

Melding concentratie. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie.

Melding concentratie. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie. In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring van een concentratie zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante

Nadere informatie

MELDING. in de zin van artikel 49a van de Wet marktordening gezondheidszorg van een voorgenomen CONCENTRATIE

MELDING. in de zin van artikel 49a van de Wet marktordening gezondheidszorg van een voorgenomen CONCENTRATIE In deze openbare versie van de concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken [ ] aangegeven.

Nadere informatie

1.2 Geef een beschrijving van de (bedrijfs)activiteiten van alle betrokken organisaties en geef aan in welke sectoren zij werkzaam zijn.

1.2 Geef een beschrijving van de (bedrijfs)activiteiten van alle betrokken organisaties en geef aan in welke sectoren zij werkzaam zijn. Formulier melding concentratie 1. Inlichtingen over de betrokken organisaties 1.1 Vermeld voor iedere betrokken organisatie: - naam en - indien anders handelsnaam - rechtsvorm - adres, telefoon- en faxnummer

Nadere informatie

Melding concentratie. Formulier betreffende de melding van een voorgenomen concentratie van. Stichting Alliade en BV Ouderenpsychiatrie Friesland

Melding concentratie. Formulier betreffende de melding van een voorgenomen concentratie van. Stichting Alliade en BV Ouderenpsychiatrie Friesland 1 Melding concentratie Formulier betreffende de melding van een voorgenomen concentratie van Stichting Alliade en BV Ouderenpsychiatrie Friesland Versie d.d. 13 mei 2015 2 Inhoudsopgave Pagina 1. Inlichtingen

Nadere informatie

Melding. Concentratie. PGZ Groep BV

Melding. Concentratie. PGZ Groep BV Melding Ingevolge artikel 49a wet marktverordening gezondheidszorg van een voorgenomen Concentratie waarbij PGZ Groep BV zeggenschap verkrijgt over PGZ Zorgverlening B.V. PGZ Zorgverlening Zuid-Limburg

Nadere informatie

ABN AMRO EFFECTEN COMPAGNIE B.V.

ABN AMRO EFFECTEN COMPAGNIE B.V. In deze openbare versie van de concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken [ ] aangegeven.

Nadere informatie

MELDING. in de zin van artikel 49a van de Wet marktordening gezondheidszorg van een voorgenomen CONCENTRATIE

MELDING. in de zin van artikel 49a van de Wet marktordening gezondheidszorg van een voorgenomen CONCENTRATIE MELDING in de zin van artikel 49a van de Wet marktordening gezondheidszorg van een voorgenomen CONCENTRATIE in de zin van artikel 27, lid 1, sub b, van de Mededingingswet tussen Thebe Kraamzorg B.V. en

Nadere informatie

Formulier melding concentratie. Openbare versie. In deze openbare versie van de Concentratiemelding zijn delen

Formulier melding concentratie. Openbare versie. In deze openbare versie van de Concentratiemelding zijn delen Formulier melding concentratie Openbare versie In deze openbare versie van de Concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten

Nadere informatie

Openbare versie. Formulier melding concentratie

Openbare versie. Formulier melding concentratie Openbare versie In deze openbare versie van de Concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken

Nadere informatie

Betreft: Nieuw op te richten gemeenschappelijke onderneming in de vorm van een eerstelijns fysiotherapiepraktijk Park Zwanenberg

Betreft: Nieuw op te richten gemeenschappelijke onderneming in de vorm van een eerstelijns fysiotherapiepraktijk Park Zwanenberg In deze openbare versie van de concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken [ ] aangegeven.

Nadere informatie

Formulier Melding concentratie bij de NZa

Formulier Melding concentratie bij de NZa Formulier Melding concentratie bij de NZa - Alle in het formulier onderstreepte begrippen worden in de bijlage bij het formulier toegelicht. - Neem onderstaand formulier over en vul per vraag uw antwoord

Nadere informatie

Aan Nederlandse Zorgautoriteit t.a.v. de heer Schipper per mail: info@nza.nl o.v.v. zorgfusietoets

Aan Nederlandse Zorgautoriteit t.a.v. de heer Schipper per mail: info@nza.nl o.v.v. zorgfusietoets Aan Nederlandse Zorgautoriteit t.a.v. de heer Schipper per mail: info@nza.nl o.v.v. zorgfusietoets Datum : 12-5-2014 / 15-7-2014 Kenmerk : LK1205201401 Onderwerp : Melding voorgenomen fusie /tweede indiening

Nadere informatie

MELDING CONCENTRATIE STICHTING LIEVEGOED STICHTING AMARANT GROEP

MELDING CONCENTRATIE STICHTING LIEVEGOED STICHTING AMARANT GROEP MELDING ingevolge artikel 49a Wet marktordening gezondheidszorg van een voorgenomen CONCENTRATIE waarbij STICHTING LIEVEGOED zeggenschap verkrijgt over twee locaties met gehandicaptenzorg van STICHTING

Nadere informatie

Besluit zorgspecifieke concentratietoets Kenmerk /170020

Besluit zorgspecifieke concentratietoets Kenmerk /170020 Besluit zorgspecifieke concentratietoets Betreft: Stichting BrabantZorg een onderdeel van Arjajuni B.V. een onderdeel van Imli B.V. Melding 1. Op 20 november 2014 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)

Nadere informatie

Formulier Melding concentratie bij de NZa

Formulier Melding concentratie bij de NZa 1 Formulier Melding concentratie bij de NZa - Alle in het formulier onderstreepte begrippen worden in de bijlage bij het formulier toegelicht. - Neem onderstaand formulier over en vul per vraag uw antwoord

Nadere informatie

1.2 Geef een beschrijving van de (bedrijfs)activiteiten van alle betrokken organisaties en geef aan in welke sectoren zij werkzaam zijn.

1.2 Geef een beschrijving van de (bedrijfs)activiteiten van alle betrokken organisaties en geef aan in welke sectoren zij werkzaam zijn. In deze openbare versie van de concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven. Formulier

Nadere informatie

MELDINGSFORMULIER CONCENTRATIE

MELDINGSFORMULIER CONCENTRATIE In deze openbare versie van de concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken [ ] aangegeven.

Nadere informatie

MELDING. in de zin van artikel 49a van de Wet marktordening gezondheidszorg van een voorgenomen CONCENTRATIE

MELDING. in de zin van artikel 49a van de Wet marktordening gezondheidszorg van een voorgenomen CONCENTRATIE MELDING in de zin van artikel 49a van de Wet marktordening gezondheidszorg van een voorgenomen CONCENTRATIE in de zin van artikel 27, lid 1, sub b, van de Mededingingswet tussen Stichting Riwis Zorg &

Nadere informatie

Openbare versie. In deze openbare versie van de Concentratiemelding zijn delen. van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van

Openbare versie. In deze openbare versie van de Concentratiemelding zijn delen. van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van Openbare versie In deze openbare versie van de Concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken

Nadere informatie

Formulier Melding Concentratie NZa

Formulier Melding Concentratie NZa Formulier Melding Concentratie NZa betreffende de concentratie tussen Brocacef Ziekenhuisfarmacie B.V en Stichting Synergos In deze openbare versie van de concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen

Nadere informatie

Besluit tot goedkeuring concentratie Kenmerk

Besluit tot goedkeuring concentratie Kenmerk Besluit tot goedkeuring concentratie In deze openbare versie van het besluit zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante

Nadere informatie

Besluit tot goedkeuring concentratie

Besluit tot goedkeuring concentratie Besluit tot goedkeuring concentratie Besluit van de Nederlandse Zorgautoriteit als bedoeld in artikel 49c van de Wet marktordening gezondheidszorg. Betreft: Equipe Zorgbedrijven TopCo B.V. Handtherapie

Nadere informatie

Besluit zorgspecifieke concentratietoets Kenmerk 112895/188247

Besluit zorgspecifieke concentratietoets Kenmerk 112895/188247 Besluit zorgspecifieke concentratietoets Betreft: Holland Venture Ondernemers Fonds II B.V. RDW Holding B.V. Melding 1. Op 11 januari 2015 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een aanvraag ontvangen

Nadere informatie

Besluit tot goedkeuring concentratie

Besluit tot goedkeuring concentratie Besluit tot goedkeuring concentratie Besluit van de Nederlandse Zorgautoriteit als bedoeld in artikel 49c van de Wet marktordening gezondheidszorg. Betreft: Dental Clinics Nederland B.V. Maatschap Sillekens/Sillekens-Wijdeveld

Nadere informatie

Nederlandse Zorgautoriteit 27 februari 2015 te Utrecht

Nederlandse Zorgautoriteit 27 februari 2015 te Utrecht Nederlandse Zorgautoriteit 27 februari 2015 te Utrecht AANVULLING van de MELDING CONCENTRATIE NZa van 17 februari 2015 als bedoeld in artikel 49a van de Wet marktordening gezondheidszorg inzake de verwerving

Nadere informatie

MELDING. in de zin van artikel 49a van de Wet marktordening gezondheidszorg van een voorgenomen CONCENTRATIE

MELDING. in de zin van artikel 49a van de Wet marktordening gezondheidszorg van een voorgenomen CONCENTRATIE In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven.

Nadere informatie

Zorgspecifieke concentratietoets

Zorgspecifieke concentratietoets In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven.

Nadere informatie

Besluit zorgspecifieke concentratietoets Kenmerk /166770

Besluit zorgspecifieke concentratietoets Kenmerk /166770 Besluit zorgspecifieke concentratietoets Betreft: Brocacef Groep N.V. - Mediq Apotheken Nederland B.V, Mediq Pharma Logistics B.V. en Distrimed B.V. Melding 1. Op 27 januari 2015 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

Betreft: overname van de activa en activiteiten van Tandartspraktijk Bauer te Enschede door Samenwerkende Tandartsen Nederland BV

Betreft: overname van de activa en activiteiten van Tandartspraktijk Bauer te Enschede door Samenwerkende Tandartsen Nederland BV Betreft: overname van de activa en activiteiten van Tandartspraktijk Bauer te Enschede door Samenwerkende Tandartsen Nederland BV In deze openbare versie van de Concentratiemelding zijn delen van de tekst

Nadere informatie

AANVRAAG G SQUARE HEALTHCARE PRIVATE EQUITY LLP DUO-MED HOLDING B.V.

AANVRAAG G SQUARE HEALTHCARE PRIVATE EQUITY LLP DUO-MED HOLDING B.V. In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven.

Nadere informatie

Openbare versie. Formulier melding concentratie. 1. Inlichtingen over de betrokken organisaties. 1.1 Vermeld voor iedere betrokken organisatie:

Openbare versie. Formulier melding concentratie. 1. Inlichtingen over de betrokken organisaties. 1.1 Vermeld voor iedere betrokken organisatie: Openbare versie In deze openbare versie van de Concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken

Nadere informatie

Besluit tot goedkeuring concentratie

Besluit tot goedkeuring concentratie Besluit tot goedkeuring concentratie Besluit van de Nederlandse Zorgautoriteit als bedoeld in artikel 49c van de Wet marktordening gezondheidszorg. Betreft: Holding Apotheek Grave B.V. BENU Apotheek Dubbeldam

Nadere informatie

Zorgspecifieke concentratietoets

Zorgspecifieke concentratietoets In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven.

Nadere informatie

VERTROUWELIJKHEID ALGEMENE TOELICHTING OP DE MELDING

VERTROUWELIJKHEID ALGEMENE TOELICHTING OP DE MELDING Betreft: overname van de activa en activiteiten van Tandartspraktijk Centrum voor Tandheelkunde Hoofdstraat te Zetten door Samenwerkende Tandartsen Nederland BV VERTROUWELIJKHEID 1. Deze melding bestaat

Nadere informatie

Formulier Melding Concentratie Samenwerkende Tandartsen J.W.M. Polman B.V. Groenlo Pagina 1

Formulier Melding Concentratie Samenwerkende Tandartsen J.W.M. Polman B.V. Groenlo Pagina 1 In deze openbare versie van de concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken [ ] aangegeven.

Nadere informatie

Melding concentratie. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de. concentratie.

Melding concentratie. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de. concentratie. Melding concentratie Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie van Stichting ActiefTalent en Parnassia Groep B.V. d.d. 21 augustus

Nadere informatie

Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets

Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets Betreft: Zorg van de Zaak Netwerk B.V. Stichting Christelijke GGZ - Stichting voor Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg van de Nederlandse Gereformeerde

Nadere informatie

Zorgspecifieke concentratietoets

Zorgspecifieke concentratietoets In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring van een concentratie zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante

Nadere informatie

Openbare versie VERTROUWELIJKHEID

Openbare versie VERTROUWELIJKHEID Openbare versie In deze openbare versie van de Concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken

Nadere informatie

Openbare versie. Melding concentratie

Openbare versie. Melding concentratie Openbare versie In deze openbare versie van de Concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken

Nadere informatie

Melding concentratie. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie.

Melding concentratie. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie. In deze openbare versie van de concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken [ ] aangegeven.

Nadere informatie

Besluit tot goedkeuring concentratie

Besluit tot goedkeuring concentratie Besluit tot goedkeuring concentratie Besluit van de Nederlandse Zorgautoriteit als bedoeld in artikel 49c van de Wet marktordening gezondheidszorg. Betreft: Brocacef Groep N.V. Apotheek De Esch Rotterdam

Nadere informatie

Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie. van

Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie. van M ELDING CO NCENT RATIE Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie van Stichting voor Geestelijke Gezondheidszorg en Maatschappelijke

Nadere informatie

Melding concentratie. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie.

Melding concentratie. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie. In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven.

Nadere informatie

Besluit zorgspecifieke concentratietoets Kenmerk 91867/157842

Besluit zorgspecifieke concentratietoets Kenmerk 91867/157842 Besluit zorgspecifieke concentratietoets Betreft: Universitair Medisch Centrum Groningen - Stichting De Ommelander Ziekenhuis Groep Melding 1. Op 17 juli 2014 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)

Nadere informatie

Openbare versie. Melding concentratie

Openbare versie. Melding concentratie Openbare versie In deze openbare versie van de Concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken

Nadere informatie

MELDING CONCENTRATIE. betreffende de voorgenomen concentratie in de zin van artikel 49a Wmg van. Top-Care Holding BV als verkrijger

MELDING CONCENTRATIE. betreffende de voorgenomen concentratie in de zin van artikel 49a Wmg van. Top-Care Holding BV als verkrijger In deze openbare versie van de concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken [ ] aangegeven.

Nadere informatie

NL Healthcare B.V. Mentaal Beter Cure B.V., AIM B.V. Bizi B.V.

NL Healthcare B.V. Mentaal Beter Cure B.V., AIM B.V. Bizi B.V. MELDING ingevolge artikel 49a Wet marktordening gezondheidszorg van een voorgenomen CONCENTRATIE tussen NL Healthcare B.V. enerzijds en anderzijds Mentaal Beter Cure B.V., de activiteiten van AIM B.V.

Nadere informatie

Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets

Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets In deze openbare versie van dit besluit zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen

Nadere informatie

MELDING CONCENTRATIE. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie.

MELDING CONCENTRATIE. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie. In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven.

Nadere informatie

Zorgspecifieke concentratietoets

Zorgspecifieke concentratietoets In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven.

Nadere informatie

Zorgspecifieke concentratietoets

Zorgspecifieke concentratietoets In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken [ ] aangegeven.

Nadere informatie

Openbare versie. Handtekening

Openbare versie. Handtekening Openbare versie In deze openbare versie van de Concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken

Nadere informatie

Betreft: overname van de activa en activiteiten van Tandartspraktijk ZWAFERINK te ENSCHEDE door Samenwerkende Tandartsen Nederland BV

Betreft: overname van de activa en activiteiten van Tandartspraktijk ZWAFERINK te ENSCHEDE door Samenwerkende Tandartsen Nederland BV Betreft: overname van de activa en activiteiten van Tandartspraktijk ZWAFERINK te ENSCHEDE door Samenwerkende Tandartsen Nederland BV In deze openbare versie van de Concentratiemelding zijn delen van de

Nadere informatie

MELDING. ingevolge artikel 49a Wet marktordening gezondheidszorg van een voorgenomen CONCENTRATIE. tussen. Vierstroom Hulp Thuis B.V.

MELDING. ingevolge artikel 49a Wet marktordening gezondheidszorg van een voorgenomen CONCENTRATIE. tussen. Vierstroom Hulp Thuis B.V. MELDING ingevolge artikel 49a Wet marktordening gezondheidszorg van een voorgenomen CONCENTRATIE tussen Vierstroom Hulp Thuis B.V. en Stichting Zorgpartners Midden-Holland Openbare versie In deze openbare

Nadere informatie

Zorgspecifieke concentratietoets

Zorgspecifieke concentratietoets In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven.

Nadere informatie

Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets

Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets Betreft: MOB Drechtssteden B.V. Internos Katholieke Stichting Thuiszorg Melding 1. Op 14 maart 2016 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een aanvraag

Nadere informatie

Melding concentratie. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie.

Melding concentratie. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie. In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven.

Nadere informatie

Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets

Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets Betreft: MOB Maatschappelijk Ondersteuningsbureau B.V. Stichting Thuiszorgnet Melding 1. Op 2 januari 2017 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)

Nadere informatie

Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets

Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets Betreft: Stichting Cruciaal christelijke GGZ en de activiteiten van Stichting In de Bres Zorggroep, Stichting In de Bres tweedelijns specialistische

Nadere informatie

Openbare versie. Melding concentratie

Openbare versie. Melding concentratie Openbare versie In deze openbare versie van de Concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken

Nadere informatie

Versie KvK nr: contactpersoon: drs. L. Ars

Versie KvK nr: contactpersoon: drs. L. Ars In deze openbare versie van de concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken [ ] aangegeven.

Nadere informatie

Zorgspecifieke concentratietoets

Zorgspecifieke concentratietoets In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven.

Nadere informatie

Melding concentratie. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie.

Melding concentratie. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie. In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring van een concentratie zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante

Nadere informatie

Melding concentratie bij de NZA Ingevolge artikel 49a Wet Marktordening Gezondheidszorg van een voorgenomen

Melding concentratie bij de NZA Ingevolge artikel 49a Wet Marktordening Gezondheidszorg van een voorgenomen Melding concentratie bij de NZA Ingevolge artikel 49a Wet Marktordening Gezondheidszorg van een voorgenomen Concentratie waarbij Stichting Amarant Groep zeggenschap verkrijgt over één locatie met gehandicaptenzorg

Nadere informatie

Besluit tot goedkeuring concentratie

Besluit tot goedkeuring concentratie Besluit tot goedkeuring concentratie Besluit van de Nederlandse Zorgautoriteit als bedoeld in artikel 49c van de Wet marktordening gezondheidszorg. Betreft: Stichting ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen - Stichting

Nadere informatie

Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets

Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets Betreft: Parnassia Groep B.V. Stichting Riagg Rijnmond 1 van 7 Verzoek 1. Op 11 december 2014 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een aanvraag

Nadere informatie

Zorgspecifieke concentratietoets

Zorgspecifieke concentratietoets Zorgspecifieke concentratietoets In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen

Nadere informatie

Melding concentratie. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie.

Melding concentratie. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie. In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven.

Nadere informatie

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz. Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg, de Wet cliëntenrechten zorg en enkele andere wetten in verband met het tijdig signaleren van risico's voor de continuïteit van zorg alsmede in verband

Nadere informatie

Melding concentratie. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie.

Melding concentratie. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie. In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven.

Nadere informatie

Melding concentratie. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de. concentratie.

Melding concentratie. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de. concentratie. Melding concentratie Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie van IWAL B.V. en Parnassia Groep B.V. d.d. 8 december 2014 In deze

Nadere informatie

Melding concentratie. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie.

Melding concentratie. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie. In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven.

Nadere informatie

Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets

Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets Betreft: Stichting Humanitas DMH onderdeel van Zorg Stichting Vivence Melding 1. Op 7 november 2016 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een aanvraag

Nadere informatie

Stichting AntiStollingscentrum Oost-Nederland

Stichting AntiStollingscentrum Oost-Nederland In deze openbare versie van de concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken [ ] aangegeven.

Nadere informatie

02-12-15meldingNza. Stichting Sevagram bezoekadres: Henri Dunantstraat 3 6419 PB Heerlen tel.nr: 045-5602802 faxnr.: 045-5602892

02-12-15meldingNza. Stichting Sevagram bezoekadres: Henri Dunantstraat 3 6419 PB Heerlen tel.nr: 045-5602802 faxnr.: 045-5602892 In deze openbare versie van de concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken [ ] aangegeven.

Nadere informatie

Melding concentratie. door. Zorgpraktijken 1.5 B.V. over. Handtherapie Nederland B.V. Handtherapie Onderwijs B.V. Stichting Reva Clinic

Melding concentratie. door. Zorgpraktijken 1.5 B.V. over. Handtherapie Nederland B.V. Handtherapie Onderwijs B.V. Stichting Reva Clinic In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven.

Nadere informatie

Melding concentratie. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de voorgenomen concentratie

Melding concentratie. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de voorgenomen concentratie Melding concentratie Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de voorgenomen concentratie tussen Stichting Centrale Huisartsenpost West-Friesland

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Doelstelling CIHN

1. Inleiding. 2. Doelstelling CIHN WERKPLAN 2014-2017 1. Inleiding De Cliëntenraad is het orgaan dat zich inzet om de belangen van de patiënt van de CIHN te behartigen. Langzamerhand groeit de raad steeds meer in die rol. Vooral als je

Nadere informatie

Uw huisarts uit de regio Berlicum, Rosmalen, Empel en Den Bosch

Uw huisarts uit de regio Berlicum, Rosmalen, Empel en Den Bosch Het aantal patiënten met chronische zorg zoals diabetes, COPD en andere chronische ziektebeelden neemt toe. Dit vraagt om een beter gestructureerde organisatie van de gezondheidszorg. Uw huisarts uit de

Nadere informatie

Melding concentratie. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie.

Melding concentratie. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie. In deze openbare versie van de concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven. Melding

Nadere informatie

KLAASSEN MONDZORG BERGEN OP ZOOM B.V.

KLAASSEN MONDZORG BERGEN OP ZOOM B.V. In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken [ ] aangegeven.

Nadere informatie

Wij, de Raad van Bestuur van het Catharina Ziekenhuis, zijn uiteraard bereid mondeling de concentratie te komen toelichten.

Wij, de Raad van Bestuur van het Catharina Ziekenhuis, zijn uiteraard bereid mondeling de concentratie te komen toelichten. In deze openbare versie van de concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken [ ] aangegeven.

Nadere informatie

J.C. SCHUMACHER, TANDARTS

J.C. SCHUMACHER, TANDARTS In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken [ ] aangegeven.

Nadere informatie

Voor agendapunt 7 Vragen halfuur voor raadsleden (raadsvergadering 25 september)

Voor agendapunt 7 Vragen halfuur voor raadsleden (raadsvergadering 25 september) Voor agendapunt 7 Vragen halfuur voor raadsleden (raadsvergadering 25 september) In de bijlage de ambtelijke beantwoording over hoe het proces tot een fusiemelding bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)

Nadere informatie

CLIËNTENRAAD. Beleidsplan. Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode De cliënt als partner

CLIËNTENRAAD. Beleidsplan. Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode De cliënt als partner Beleidsplan Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode 2012 2016 De cliënt als partner 1 Inleiding De cliënt als partner In de afgelopen beleidsperiode heeft er in het Martini Ziekenhuis een verandering van

Nadere informatie

TANDHEELKUNDIG CENTRUM WALBURG B.V.

TANDHEELKUNDIG CENTRUM WALBURG B.V. In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken [ ] aangegeven.

Nadere informatie