Belangrijkste ontwikkelingen in afgelopen kwartaal. In deze WOX: Thema: Amsterdam voorloper in voorzichtig herstel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Belangrijkste ontwikkelingen in afgelopen kwartaal. In deze WOX: Thema: Amsterdam voorloper in voorzichtig herstel"

Transcriptie

1 Belangrijkste ontwikkelingen in afgelopen kwartaal In deze WOX: Voorzichtig herstel: Meerdere woningmarkt indicatoren zijn positief. Herstel is nog niet zeker. Op jaarbasis is nog steeds sprake van een daling van 2,2%. Verbetering in de woningprijsontwikkeling: De gemiddelde woningprijs daalt nog steeds op jaarbasis, echter de snelheid van de daling neemt af. Ten opzichte van het vorige kwartaal stegen de prijzen met 1,1% naar een gemiddelde woningwaarde van In een kwart van de Nederlandse buurten stegen de prijzen op jaarbasis. Marktliquiditeit verbetert licht: De verhouding tussen het aanbod en de verkopen is licht verbeterd naar een factor 2,0. Hiermee duurt het circa 24 maanden voordat de bestaande voorraad koopwoningen wordt verkocht. Aantal woningverkopen stijgt: Het aantal woningverkopen is ten opzichte van het vorig kwartaal gestegen met 5,3%. Op jaarbasis daalt het aantal verkochte woningen nog met 4,0%. Thema: Amsterdam voorloper in voorzichtig herstel Introductie 1 Thema onderzoek 2 Woningwaarde 5 Voorspelling 6 Prijsontwikkelingen 7 Segment analyses 9 Betaalbaarheid woning 10 Marktliquiditeit 11 Woningverkopen 13 Hypotheekmarkt 13 Executieverkopen en achterstanden 14 Nieuwbouw 15 Commercieel Vastgoed 17 Overzicht Nederlandse woningmarkt 19 Calcasa analyseerde de woningmarktontwikkelingen in het derde kwartaal van 2013 en signaleerde meerdere indicatoren die wijzen in de richting van een voorzichtig herstel van de woningmarkt: het aanbod daalt, het aantal verkooptransacties neemt toe en de negatieve prijsontwikkeling vlakt af. In Amsterdam is het afgelopen kwartaal de marktliquiditeit gestegen met 10,8% tot een aanbod/verkoopquote van 1,0. De gemiddelde woningwaarde nam in dezelfde periode toe met 1,0%. CALCASA WOX Q Calcasa WOningprijsindeX (WOX) (1995=100)* 239 Prijsverandering J-O-J prijsverandering WOX -2,2% Tabel 1 Calcasa kengetallen Q32013 K-O-K prijsverandering WOX 1,1% J-O-J prijsverandering WOX gecorrigeerd voor inflatie -5,0% Woningprijsvoorspelling Voorspelling J-O-J 2013Q4-2,4% Voorspelling K-O-K 2013Q4-0,3% Betaalbaarheid wonen Betaalbaarheidsindex 18,0% Verbetering betaalbaarheid J-O-J 10,0% Verbetering betaalbaarheid K-O-K 1,1% Woningverkopen Aantal woningverkopen op jaarbasis J-O-J verandering aantal woningverkopen -4,0% K-O-K verandering aantal woningverkopen 5,3% 1

2 Amsterdam voorloper positieve marktontwikkelingen De gemiddelde woningwaarde is voor het eerst sinds 2011 weer toegenomen. Dit kwartaal is deze met 1,1% gestegen naar een gemiddelde van 227 duizend euro. De jaar-op-jaarontwikkeling is nog negatief met een prijsdaling van 2,2%. Deze daling is de afgelopen drie kwartalen wel afgevlakt. Calcasa zocht op lager schaalniveau naar regio s/gebieden met een positieve prijsontwikkeling. De regio met de grootste positieve prijsontwikkeling in de afgelopen kwartalen is Zeeuwsch-Vlaanderen. In deze regio zijn specifieke ontwikkelingen en omstandigheden die het tot een groeiregio maken. Hierover bericht Calcasa in een speciale tussenuitgave dit jaar. Op zoek naar voorlopers in de markt ziet Calcasa een positieve marktontwikkeling in een aantal grote steden in Nederland. Groningen, Amsterdam, Utrecht, Den Haag, Rotterdam, Eindhoven, Arnhem en Nijmegen kennen momenteel het hoogste aandeel woningverkopen (zie Figuur 3). De marktliquiditeit voor die gebieden is positief met een toename van het aantal verkopen, een daling van de aanbod/verkoopquote en in enkele gebieden een toename van de gemiddelde woningwaarde. In deze ontwikkeling loopt Amsterdam voorop. De marktliquiditeit van de woningmarkt kan op diverse manieren worden gemeten. Een van de manieren is de verhouding tussen wat wordt verkocht in een gebied af te zetten tegen wat te koop staat. Een andere mogelijkheid is om wat wordt verkocht af te zetten tegen de gehele koopwoningvoorraad in een gebied. Beide kengetallen zeggen iets over het verkoopklimaat c.q. de marktliquiditeit. Sinds de crisis steeg het aanbod van woningen en namen de transacties af. Hierdoor ontstond een enorme verkoopportefeuille (zie ook Figuur 10 op pagina 11). In Amsterdam is de marktliquiditeit het afgelopen kwartaal fors verbeterd (10,8%). De verhouding tussen het aanbod en de verkopen in een jaar is naar een factor 1,0 toegegroeid, wat inhoudt dat gedurende het afgelopen jaar evenveel woningen zijn verkocht als wordt aangeboden. In Amsterdam worden veel woningen aangeboden (8,1% van de koopwoningvoorraad), maar ook veel verkocht (7,8% van de koopwoningvoorraad). Zoals te zien is in Figuur 1 heeft in Amsterdam het jaarlijks aantal verkopen het totale jaarlijkse aanbod bijna genaderd. Voor Amsterdam-Centrum geldt zelfs dat de marktliquiditeit onder de 1 ligt met een aanbod/verkoopfactor van 0,75. Aanbod versus verkopen in Amsterdam Aantal jaarlijkse transacties in Amsterdam Aantal jaarlijks te koop aangeboden woningen in Amsterdam Figuur 1 Het jaarlijks aantal verkopen afgezet tegen het jaarlijkse aanbod per kwartaal in de gemeente Amsterdam in de periode

3 De gemiddelde woningwaarde is met 1,0% toegenomen in het afgelopen kwartaal en ten opzichte van een half jaar geleden bedraagt de stijging 2,7%. Sinds begin 2013 is er een opgaande lijn in de prijsontwikkeling van Amsterdam waar te nemen (zie Figuur 2). Nog niet in elke regio is ook al een gunstige jaar-op-jaar prijsontwikkeling te ontdekken in het derde kwartaal van In het afgelopen kwartaal stegen de prijzen, maar om van een opgaan de trend te spreken zijn een aantal opeenvolgende kwartalen met een positieve prijsontwikkeling nodig. Gemiddelde woningprijsontwikkeling Nederland en Amsterdam Figuur 2 10% 8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% -10% '08 '09 '10 '11 '12 '13 Gemiddelde jaar-op-jaar woningprijsontwikkeling per kwartaal in Amsterdam en Nederland in de periode J-O-J prijsverandering Nederland J-O-J prijsverandering Amsterdam Figuur 3 Aantal woningverkopen ten opzichte van de koopwoningvoorraad (in %) per gemeente in Nederland 3

4 Voor een aantal grote steden zijn de woningmarktindicatoren positiever dit kwartaal, echter herstel is nog niet zeker. Op jaarbasis is er vaak nog steeds een negatieve woningprijsontwikkeling. Wel kennen Utrecht, Den Haag, Rotterdam, Eindhoven, Arnhem, Groningen en Nijmegen momenteel een hogere marktliquiditeit dan het Nederlands gemiddelde (zie Figuur 3). In de grote steden heeft het aantal verkopen op jaarbasis in omvang het totale aanbod meer genaderd. In drie van de vijf grote steden is de gemiddelde woningwaarde gestegen het afgelopen half jaar (zie Tabel 2). Op kwartaalbasis stijgen de prijzen in alle grote steden. Marktliquiditeit (aanbod/ verkopen) Kwartaalverandering marktliquiditeit Gemeenten 1/2 jaars prijsontwikkeling % koopvoorraad verkocht % koopvoorraad aangeboden Amsterdam 2,7% 7,8% 8,1% 1,04 10,8% Den Haag 4,4% 4,3% 6,7% 1,57 8,6% Rotterdam 3,9% 4,2% 8,5% 2,00 4,3% Utrecht -1,6% 4,6% 7,0% 1,53 8,4% Eindhoven -0,8% 4,6% 7,0% 1,54 11,9% Nederland 0,1% 3,2% 6,7% 2,02 8,2% Tabel 2 Marktindicatoren in de vijf grote steden van Nederland Tekort aan woningen grote steden verwacht In figuur 4 is de woningvoorraad voor 2015 weergegeven (alle woningen) en de voorspelde tekorten voor 2015 (Primos 2013, ABF). De figuur laat ons zien dat in steden als Utrecht, Groningen en Amsterdam over een paar jaar een tekort aan woningen zal zijn van respectievelijk 8,3%, 7,7% en 7,2% van de woningvoorraad prognose voor Voor Amsterdam gaat het dan om bijna 30 duizend woningen (zowel huur als koop) voor Bij een aantrekkende woningmarkt en een gebrek aan voldoende nieuwbouw zullen deze tekorten de druk op de regionale woningmarkten gaan verhogen. 100% 98% 96% 94% Figuur 4 Totale woningvoorraad en voorspelde woningtekort in 2015 voor een aantal grote steden in Nederland Bron: ABF primos 2013, bewerking Calcasa 92% 90% 88% 86% Eindhoven Arnhem Rotterdam Den Haag Nijmegen Amsterdam Groningen Utrecht Woningvoorraad 2015 Woningtekort

5 Gemiddelde woningwaarde stijgt op kwartaalbasis De WOX (1995 = 100) noteert een stand van 239 punten. Gemiddelde woningwaarde: euro. K-O-K prijsverandering: +1,1%. J-O-J prijsverandering: -2,2% Gemiddelde woningprijs Nederland (x 1.000) 10% 5% Figuur 5 Gemiddelde woningprijs (x 1.000) en J-O-J prijsverandering in Nederland 230 0% 210-5% 190 '05 '06 '07 '08 '09 '10 '11 '12 '13-10% Gemiddelde woningprijs (x 1000) Prijsverandering Sinds halverwege 2011 daalde de gemiddelde woningwaarde elke kwartaal. Dit kwartaal stijgt de gemiddelde woningwaarde voor het eerst sinds 2011 weer. Gemiddelde prijs eengezinswoningen: euro. Gemiddelde prijs meergezinswoningen: euro. K-O-K prijsontwikkeling eengezinswoningen: +1,2%. K-O-K prijsontwikkeling meergezinswoningen: +0,8%. J-O-J prijsontwikkeling eengezinswoningen: -2,3%. J-O-J prijsontwikkeling meergezinswoningen: -1,7%. 4% 2% Prijsverandering per kwartaal (in %) Figuur 6 K-O-K prijsverandering van één-en meergezinswoningen in Nederland 0% -2% -4% -6% 11K2 11K3 11K4 12K1 12K2 12K3 12K4 13K1 13K2 13K3 Eengezinswoningen Meergezinswoningen 5

6 Voorspelling daling woningprijs neemt af Voorspelling woningprijsontwikkeling vierde kwartaal 2013 K-O-K voorspelling WOX: -0,3%. J-O-J voorspelling WOX: -2,4%. Uitgesplitst naar woningtype, voorspelt Calcasa een daling van de woningprijs op jaarbasis van:»» -2,8% voor eengezinswoningen.»» -1,4% voor meergezinswoningen. Voorspelling woningprijsontwikkeling naar landsdeel West-Nederland: -1,8%. Noord-Nederland: -2,5%. Oost-Nederland: -3,4%. Zuid-Nederland: -3,5%. Provincie Zeeland presteert het beste De gemiddelde woningwaarde is het hardst gestegen in de provincie Zeeland: +2,4% op jaarbasis. Hierover meer in een speciale tussenuitgave van de WOX. De grootste daling vond plaats in de provincie Groningen:- 4,3%. 3e Kwartaal Gemiddelde prijs Gemiddelde prijs Prijsverandering 2013 eengezins- meergezins- t.o.v. 3e kwartaal woningen woningen 2012 Groningen ,3% Friesland ,4% Drenthe ,9% Tabel 3 Gemiddelde prijs en J-O-J prijsverandering in Nederland Overijssel ,5% Flevoland ,9% Gelderland ,5% Utrecht ,4% Noord-Holland ,6% Zuid-Holland ,1% Zeeland ,4% Noord-Brabant ,5% Limburg ,8% Nederland ,2% 6

7 Grootste daler Corop-regio Noord-Limburg Grootste daler op jaarbasis is de regio Noord-Limburg met een jaar-op-jaar ontwikkeling van -7,8%. Grootste stijger op jaarbasis is de regio Zeeuwsch-Vlaanderen met een jaar-op-jaar ontwikkeling van +5,5%. In 8 van de 40 Corop-regio s steeg de gemiddelde woningwaarde met 0 tot 5,5% in het afgelopen jaar. In 6 van de 40 Corop-regio s daalde de gemiddelde woningwaarde met 5% of meer in het afgelopen jaar. Een overzicht van de gemiddelde prijzen per Corop-regio en de prijsontwikkeling in het afgelopen jaar staan vermeld in de Bijlage: figuur 26 en 27. Zuidwest-Gelderland grootste daler sinds piek Grootste daler sinds de top van de markt (3Q2008) is wederom de Coropregio Zuidwest-Gelderland: -20,1%. Grootste stijger sinds de top van de markt is er nog niet. De Corop-regio waar de prijzen het minst gedaald zijn sinds halverwege 2008 is de regio Zeeuwsch-Vlaanderen: -3,6%. Alle woningen Top van de markt (Q32008) Afgelopen jaar Tabel 4 Corop gebieden Laagste daling Zeeuwsch-Vlaanderen -3,6% 5,5% Noord-Friesland -8,6% 4,8% Overig Groningen -9,0% -4,5% Top 5 Corop-gebieden in daling en stijging van de gemiddelde woningwaarde sinds de top van de markt in 2008 en in het afgelopen jaar in Nederland Overig Zeeland -9,2% 1,3% Zuidwest-Overijssel -9,3% -3,0% Hoogste daling Zuidwest-Gelderland -20,1% -7,1% Zuidoost-Noord-Brabant -17,7% -2,4% Achterhoek -17,6% -5,2% Veluwe -17,3% -3,3% Noordoost-Noord-Brabant -16,9% -5,7% 7

8 Kwart van buurten vertoont positieve prijsontwikkeling Voor het eerst sinds halverwege 2011 stijgt de gemiddelde woningwaarde weer. In 4% van alle buurten is de gemiddelde woningwaarde met meer dan 5% gestegen. Dit zijn voornamelijk buurten in Terneuzen, Sluis, Hulst en Leeuwarden. In het gros van alle buurten (76%) in Nederland is de gemiddelde woningwaarde nog wel gedaald het afgelopen jaar. De daling van de meeste buurten (59%) is echter gering met 0 tot -5% op jaarbasis. In 17% van de buurten is de prijsdaling fors geweest het afgelopen jaar. In buurten daalde de gemiddelde woningwaarde tussen de 5 en 10%. Dit zijn voornamelijk buurten in de Achterhoek, Noordoost-Noord-Brabant, Zuidwest-Gelderland, de Kop van Noord-Holland en delen van Groningen en Zuidwest-Drenthe. Aantal buurten (in%) naar 1 jaar prijsontwikkeling 4% 17% 20% -5 tot -10% -5 tot 0% 0 tot +5% +5-10% Figuur 7 Percentage buurten naar 1 jaar prijsontwikkeling in 4 categorieën in Nederland 59% Meer informatie over de prijsontwikkeling op diverse regionale schaalniveaus is te raadplegen via de Calcasa WOX online (calcasa.nl/woxonline). 8

9 Woningen duizend minst hard in waarde gedaald Woningen in de prijsgroep tot euro zijn het afgelopen jaar het minst hard in waarde gedaald: -0,4%. Woningen in de prijscategorie tot euro zijn het hardst in waarde gedaald het afgelopen jaar. Daar betrof de prijsdaling 2,9%. Prijsklasse Jaar-op-jaar prijsontwikkeling Minder dan ,8% tot ,5% tot ,9% tot ,4% Meer dan ,0% Tabel 5a Prijsontwikkelingen naar prijsklasse in Nederland Alle woningen -2,2% Appartementen minst hard in waarde gedaald De laagste waardedaling is voor de (half) vrijstaande woningen gebouwd in de vooroorlogse periode (-0,7%). De grootste waardedaling zien we terug bij de (half-) vrijstaande woningen gebouwd na 1980 (-3,1%). Naar woningtype is de laagste waardedaling voor de appartementen gebouwd voor 1944 (-1,5%) en na 1980 (-1,5%). Jaar-op-jaar prijsontwikkeling Bouwjaar Tabel 5b Woningtype tot vanaf 1980 (Half-) Vrijstaand -0,7% -3,0% -3,1% Hoek/rijwoning -1,6% -2,9% -2,1% Prijsontwikkelingen naar woningtype en bouwjaar in Nederland Appartement -1,5% -2,3% -1,5% 9

10 Betaalbaarheid wonen verbetert met 41,2% sinds piek De betaalbaarheid* van het wonen blijft verbeteren; het wonen is sinds halverwege de jaren 90 niet meer zo goedkoop geweest. In dit kwartaal wordt gemiddeld 18,0% van het netto maandinkomen uitgegeven aan netto woonlasten (zie Figuur 8). Sinds de top van de markt (eind 2008) is de betaalbaarheid van het wonen met 41,2% fors verbeterd: toen gaf men gemiddeld nog 30,6% uit aan netto woonlasten. J-O-J ontwikkeling van de netto woonlasten: -10,0%. K-O-K ontwikkeling van de netto woonlasten: -1,1%. Betaalbaarheidsindex Nederland (in %) Figuur Betaalbaarheidsindex Nederland (in %). Het deel van het netto maandinkomen dat gebruikt wordt voor de netto woonlasten '95 '96 '97 '98 '99 '00 '01 '02 '03 '04 '05 '06 '07 '08 '09 '10 '11 '12 '13 % < 17,0 17,0 < 18,0 18,0 < 21,0 Figuur 9 Betaalbaarheidsindex Nederland (in %) naar gemeente. 21,0 < 23,0 23,0 *De betaalbaarheidsindex geeft het deel van het netto huishoudinkomen weer dat wordt uitgegeven aan de netto woonlasten. Bij de berekening van deze netto woonlasten is uitgegaan van de aankoop van een woning bij de gemiddelde WOX woningprijs, de gemiddelde hypotheekrente en het gemiddeld huishoudinkomen in de betreffende periode. In de totale netto woonlasten wordt rekening gehouden met fiscale aspecten zoals hypotheekrenteaftrek, woningforfait, de lokale belastingen en de kosten voor onderhoud van de woning. Door deze netto woonlasten op het gemiddelde netto huishoudinkomen te delen wordt een maat gekregen voor de betaalbaarheid van woningen. 10

11 Marktliquiditeit verbetert verder Het aantal verkopen is voor het eerst weer gestegen (zie Figuur 10). Het jaarlijks aantal verkochte woningen ligt in het derde kwartaal rond de 129,5 duizend woningen. Dit is nog wel een daling van 4,0% ten opzichte van een jaar geleden, echter ten opzichte van het vorige kwartaal betreft het een stijging van 5,3%. Het aanbod is de laatste jaren sterk gegroeid, maar neemt de laatste twee kwartalen af. In Q3 van 2013 worden er ruim 261,2 duizend woningen aangeboden: een daling van 4,3% op jaarbasis. Het percentage verkochte woningen t.o.v. het totale aantal koopwoningen noemen we de marktliquiditeit. De marktliquiditeit voor heel Nederland komt uit op 3,2%. Dit is een verbetering van 4,0% op jaarbasis en van 5,3% ten opzichte van het vorige kwartaal. In het derde kwartaal van 2008 werd er nog gemiddeld 5,8% van de koopwoningvoorraad verkocht. De marktliquiditeit is hiermee gedaald met 44,8% sinds de start van de crisis. De marktliquiditeit is het hoogst in Groot-Amsterdam (5,1%) en in Agglomeratie s-gravenhage en Overig Groningen (3,9%). In de Coropregio s Delfzijl e.o., Oost-Groningen en de Achterhoek is de marktliquiditeit het laagst met 2,3% respectievelijk 2,4% (zie Figuur 11). Bestaande koopwoningen: aanbod versus verkopen Figuur 10 Jaarlijks verkochte woningen afgezet tegen het totale aantal te koop staande koopwoningen in Nederland, Bron: Verscheidene makelaars, bewerking Calcasa '00 '01 '02 '03 '04 '05 '06 '07 '08 '09 '10 '11 '12 '13 Aanbod totaal Jaarlijks verkocht De gemiddelde vraagprijs ligt rond de 293 duizend euro. De gemiddelde verkooptijd is 20,1 maanden. De verhouding tussen te koop staand en verkocht is in het laatste kwartaal gedaald naar een factor 2,0. Dit betekent dat het gemiddeld genomen circa 24 maanden duurt voordat de bestaande voorraad te koop staande woningen verkocht is in het huidige verkoopklimaat. De verhouding tussen het aantal te koop staande en verkochte woningen is met een cijfer van 1,3 het laagst in Groot-Amsterdam. Een gunstigere aanbod/verkoopquote vinden we terug in de regio s Zeeuwsch-Vlaanderen (1,3), Zaanstreek (1,5) en Delft en Westland (1,5) (zie Figuur 12). De aanbod/verkoopquote is het hoogst in het noorden en oosten van het land. Oost-Groningen voert de lijst aan met een verhoudingscijfer van 3,8, gevolgd door Delfzijl e.o. met een cijfer van 3,2. 11

12 % < 2,7 2,7 < 2,9 2,9 < 3,1 3,1 < 3,3 Figuur 11 Marktliquiditeit: percentage verkochte woningen t.o.v. het totale aantal koopwoningen in het laatste jaar per Corop-regio in Nederland 3,3 factor < 1,70 1,70 < 2,00 2,00 < 2,30 2,30 < 2,60 Figuur 12 Aanbod/verkoopquote alle woningen per Corop-regio in Nederland 2,60 12

13 Stijging aantal woningverkopen Het aantal verkopen op jaarbasis komt dit kwartaal uit op 129,5 duizend. Dit is een forse stijging ten opzichte van het derde kwartaal van Toen werden op jaarbasis 123 duizend woningen verkocht. J-O-J ontwikkeling aantal jaarlijkse verkopen: -4,0%. K-O-K ontwikkeling aantal jaarlijkse verkopen: +5,3%. Aantal woningverkopen en veranderingen 10% 5% 0% -5% -10% Figuur 13 Aantal woningverkopen op jaarbasis en K-O-K verandering aantal woningverkopen op jaarbasis in Nederland Bron: CBS, Kadaster en bewerking Calcasa -15% '00 '01 '02 '03 '04 '05 '06 '07 '08 '09 '10 '11 '12 ' K-O-K verandering aantal woningverkopen Aantal woningverkopen op jaarbasis * Calcasa toont het aantal woningverkopen op jaarbasis om de lange termijn trend(gecorrigeerd voor seizoenseffecten) te tonen. Aantal verstrekte hypotheken met 0,5% gestegen Aantal verstrekte hypotheken op jaarbasis bedraagt 175,2 duizend in het derde kwartaal van Daling aantal verstrekte hypotheken op jaarbasis met 60,2% sinds de top van de markt in J-O-J ontwikkeling aantal verstrekte hypotheken: -12,0%. K-O-K ontwikkeling aantal verstrekte hypotheken: +0,5%. Aantal hypotheken en veranderingen 20% 10% Figuur 14 Aantal verstrekte hypotheken en K-O-K verandering aantal hypotheken op jaarbasis in Nederland Bron: CBS, Kadaster en bewerking Calcasa 0% % % '00 '01 '02 '03 '04 '05 '06 '07 '08 '09 '10 '11 '12 ' K-O-K verandering aantal hypotheken Aantal verstrekte hypotheken 13

14 Wederom daling van executieverkopen Ondanks de toenemende betalingsachterstanden en werkeloosheid daalt het aantal executieverkopen. Op jaarbasis is het aantal executieverkopen met 29,1% gedaald tot een niveau van Dit wordt verklaard doordat banken vaker kiezen voor gedwongen onderhandse verkopen in plaats van executoriale verkopen. In het derde kwartaal van 2011 was 1,5% van het aantal woningverkopen een gedwongen verkoop tegenover 1,2% in het huidige kwartaal (zie figuur 15). Aantal executies ,0% 1,5% 1,0% Figuur 15 Aantal executieverkopen op jaarbasis en aandeel executieverkopen in het totale aantal woningverkopen in Nederland Bron: CBS, Kadaster en bewerking Calcasa 750 0,5% 0 '00 '01 '02 '03 '04 '05 '06 '07 '08 '09 '10 '11 '12 '13 0,0% Executieverkopen per jaar Aandeel executies in totaal aantal transacties Toename huishoudens met betalingsachterstanden Momenteel hebben huishoudens moeite met het betalen van hun hypotheek (BKR, hypotheekbarometer, 2013). Dit is een toename van 12,1% sinds een half jaar geleden. In de afgelopen periode hebben extra huishoudens moeite met het betalen van hun hypotheek (BKR, hypotheekbarometer, 2013). Sinds 2011 neemt het aantal huishoudens met betalingsachterstanden fors toe, zoals te zien is in Figuur 16. Begin 2007 waren er 30 duizend huiseigenaren met betalingsproblemen, in 2011 liep dat op naar 65 duizend en begin 2013 nam dat aantal verder toe naar 82 duizend. Sinds 2007 is het aantal huiseigenaren met betalingsproblemen met 206% gestegen. 14

15 Kredietnemers met betalingsachterstanden op hun hypotheek Figuur 16 Aantal kredietnemers met een betalingsachterstand op hun hypotheek in de jaren Bron: BKR, bewerking Calcasa '07 '08 '09 '10 '11 '12 '13 Verkoop nieuwbouwwoningen neemt toe Het eerste kwartaal van 2013 liet een terugval zien in het aantal verkochte nieuwbouwwoningen naar In het tweede kwartaal is het aantal verkochte nieuwbouwwoningen fors toegenomen naar een aantal van Dit is een stijging van 48,1% ten opzichte van het vorige kwartaal. Afname aantal verkochte nieuwbouwwoningen op jaarbasis met 9,4%. Gemiddelde verkoopprijs van nieuwbouwkoopwoningen is euro. Daling gemiddelde verkoopprijs op jaarbasis van 0,7%. De nieuwbouw heeft momenteel een zwakkere positie in de woningmarkt. In de dalende markt is het dure nieuwbouwsegment als eerste weggevallen. Verkoopprijs en aantal nieuwbouwverkopen in Nederland Figuur 17 Aanbod van nieuwbouwwoningen afgezet tegen de verkoopportefeuille en de verkoop van nieuwbouwwoningen per kwartaal per jaar in Nederland, Bron: MNW, bewerking Calcasa '05 '06 '07 '08 '09 '10 '11 '12 ' Aantal verkopen Verkoopprijs 15

16 Aanbod en verkopen nieuwbouwwoningen nemen toe Het aanbod van nieuwbouwwoningen neemt weer toe in het tweede kwartaal van Er staan momenteel nieuwe woningen te koop. Dit is een J-O-J stijging van 10,6%. Ten opzichte van het vorige kwartaal bedraagt de stijging 33,4%. Ook het aantal verkopen volgt een gelijke trend. Er zijn in het tweede kwartaal van 2013 weer meer nieuwbouwwoningen verkocht. Een stijging van 48,1% ten opzichte van het eerste kwartaal van Ten opzichte van een jaar geleden is er nog wel een daling te zien van 9,4%. De verkoopportefeuille van nieuwbouwwoningen nam de afgelopen jaren toe tot een aantal van nieuwbouwwoningen in het eerste kwartaal van Halverwege 2013 is daar een verandering in gekomen (grotendeels doordat de nieuwbouw tot stilstand is gekomen en door een toename van het aantal verkopen in 2013). Aan het einde van het derde kwartaal 2013 zitten er nog nieuwbouwwoningen in de verkoopportefeuille. Dit is een J-O-J afname van 13,9%. Ten opzichte van het vorige kwartaal bedraagt de afname 6,1%. Nieuwbouw: aanbod versus verkoop Figuur 18 Aanbod van nieuwbouwwoningen afgezet tegen de verkoopportefeuille en de verkoop van nieuwbouwwoningen per kwartaal per jaar in Nederland, Bron: MNW, bewerking Calcasa '05 '06 '07 '08 '09 '10 '11 '12 '13 Aanbod nieuwbouw koopwoningen Verkoopportefeuille koopwoningen Verkoop nieuwbouw koopwoningen 16

17 Daling huurwaardes kantoren en winkels zet door De Calcasa PropertyNL RPI (Retail Price Index) toont aan dat de winkelhuurprijs per vierkante meter het afgelopen jaar 16,3% is gedaald. Voor commercieel vastgoed is de kleinste daling van de huurprijs in het afgelopen teruggevonden bij de kantoren (Office Price Index, OPI). De daling betrof daar 3,9%. De huurprijs van bedrijfsruimten daalde nog op jaarbasis, maar ten opzichte van het tweede kwartaal 2013 is er een lichte stijging waargenomen. De drie vastgoedindexen zijn volledig gebaseerd op gerealiseerde transacties en niet op taxaties van professionals. De werkelijke situatie rond de huurinkomsten is mogelijk nog grimmiger: in de gerealiseerde huurprijzen zijn eventuele incentives die de eigenaar geeft op de huurprijs niet meegenomen. Calcasa Commercieel Vastgoed Indexen (2001Q4 = 100) Figuur 19 Ontwikkeling Calcasa commerciële vastgoed indices (2001Q4=100) '02 '03 '04 '05 '06 '07 '08 '09 '10 '11 '12 '13 Kantoren Winkels Bedrijfsruimten Huurprijsontwikkeling commercieel vastgoed De grootste daling van de vastgoedindexen in de afgelopen 3 jaar heeft plaatsgevonden bij de winkels (zie Tabel 6). Ten opzichte van het derde kwartaal 2010 is de gemiddelde huurprijs van winkels het meest gedaald met 15,5% tot een gemiddelde huurprijs van 152 euro per m 2. De gemiddelde huurprijs van bedrijfsruimten daalde het minst met 8,7% in de afgelopen 3 jaar. De gemiddelde huurprijs van bedrijfsruimten komt neer op 60 euro per m 2. 17

18 Nederland Index (2001Q4=100) Gemiddelde jaarontwikkeling huur per m 2 3 jaar ontwikkeling Kantoren (OPI) ,9% -9,7% Winkels (RPI) ,3% -15,5% Bedrijfsruimten (IPI) ,4% -8,7% Tabel 6 Kerngetallen huurwaardeontwikkeling commercieel vastgoed in Nederland PropertyNL Calcasa PropertyNL gemiddelde huur per m 2 Figuur 20 Ontwikkeling gemiddelde huurwaarde kantoren op basis van Calcasa PropertyNL OPI PropertyNL '02 '03 '04 '05 '06 '07 '08 '09 '10 '11 '12 '13 OPI RPI IPI Wetenschappelijk verantwoorde methodiek vastgoed index Calcasa berekent de prijsontwikkelingen van het commercieel vastgoed op een unieke wijze door gebruik te maken van gerealiseerde huurtransacties, die door de researchafdeling van PropertyNL worden verzameld en gecontroleerd. Calcasa vertaalt de huurtransacties naar de waarde van de gehele voorraad commercieel vastgoed. Om dit te bewerkstelligen wordt een hedonische modelleringtechniek gebruikt. Omdat met deze methode elk kwartaal de gehele voorraad wordt gewaardeerd, geeft dit een nauwkeuriger en robuuster beeld van de ontwikkelingen op de commercieel vastgoedmarkt dan door gebruik te maken van gemiddelde huurwaarden of repeat-sales modellen die tot nu toe in het buitenland vaak werden gebruikt. Bij het toepassen van een hedonische methode is het van groot belang dat objecten en hun locatie goed beschreven worden aan de hand van kenmerken die de prijs kunnen beïnvloeden. Daarom wordt binnen het hedonische indexmodel een scala aan kenmerken van het object meegenomen, bijvoorbeeld oppervlakte en bouwjaar. Maar belangrijker is dat ook een groot aantal variabelen die de locatie beschrijven in het model zijn opgenomen. Voorbeelden zijn de afstanden tot belangrijke voorzieningen als stadscentra, vliegvelden, treinstations en snelwegen. Op deze wijze brengt Calcasa vanaf nu elk kwartaal een index uit voor de kantorenmarkt (met oppervlakte boven de 200m 2 ) die in PropertyNL en het Calcasa WOX Kwartaalbericht worden gepubliceerd. 18

19 Overzicht Nederlandse woningmarkt Grote steden Alle woningen Eengezinswoningen Appartementen Koopwoningen Huurwoningen Totale bevolking Totaal huishoudens Amsterdam % 74% ,0 Rotterdam % 65% ,3 Den Haag % 55% ,0 Utrecht % 53% ,9 Jaarlijkse verkopen Huidig aanbod Verkooptijd (mnd) Tabel 7 Kerngetallen voor de Nederlandse woningmarkt Bron: CBS, Kadaster Eindhoven % 55% ,2 Provincies Groningen % 44% ,6 Friesland % 39% Drenthe % 36% ,8 Overijssel % 41% ,5 Flevoland % 36% ,9 Gelderland % 41% Utrecht % 42% ,8 Noord-Holland % 52% ,2 Zuid-Holland % 50% ,9 Zeeland % 35% ,4 Noord-Brabant % 40% ,8 Limburg % 41% ,1 Nederland 7, % 44% ,1 Woningvoorraad 1-jaars prijsontwikkeling grote steden Figuren 21 & 22 31% 12% Aantal koopwoningen 57% Aantal corporatie huurwoningen 4.0% 2.0% 0.0% -2.0% -4.0% -6.0% Aantal huurwoningen in bezit van overige -8.0% verhuurders -10.0% Alle woningen Eengezinswoningen Appartementen Bron figuur 21: CBS Bron figuur 22: Calcasa Hypotheekcijfers Nederland Utrecht Eindhoven Rotterdam Den Haag Amsterdam Ontwikkeling relatief marktaandeel hypotheekverstrekkers Tabel 8 & Figuur 23 J-O-J Q Aantal verandering NHG verkopen ,6% Executieverkopen ,1% HH betalingsproblemen ,9% Hypotheekverkopen ,0% Totale hypotheekschuld (x ) ,2% 1,0% 4,4% 1,0% 0,8% 0,6% -0,2% -0,6% -0,6% -2,7% -5,3% Rabobank Argenta spaarbank Florius Nationale Nederlanden Westland Utrecht ABN-AMRO Syntrus Achmea ING Delta Lloyd Bron tabel 8: NHG, BKR, DNB Bron figuur 23: Calcasa, IG&H Macro-economische cijfers BNP, inflatie en werkloosheid in Nederland ( ) De WOX vs totale Nederlandse hypotheekschuld ( ) BNP, inflatie en werkloosheid in Nederland ( ) BNP Inflatie Werkloosheid 10% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% De WOX versus de totale Nederlandse hypotheekschuld ( ) WOX (1995=100) Hypotheekschuld (DNB) Figuren 24 & 25 Bron figuur 24: DNB, CBS Bron figuur 25: Calcasa, DNB 19

20 Bijlage alle vrijstaande semi- hoek- tussen- eengezinswoningen vrijstaand woningen woningen woningen Groningen Friesland Drenthe Overijssel Tabel 9 Gemiddelde woningprijs eengezinswoningen naar woningtype per provincie in het derde kwartaal van 2013 (in euro s) Flevoland Gelderland Utrecht Noord-Holland Zuid-Holland Zeeland Noord-Brabant Limburg Nederland beneden- alle portiek galerij maison- boven meergezinsflat flat nette woning woningen Groningen Friesland Drenthe Overijssel Flevoland Tabel 10 Gemiddelde woningprijs meergezinswoningen naar woningtype per provincie in het derde kwartaal van 2013 (in euro s) Gelderland Utrecht Noord-Holland Zuid-Holland Zeeland Noord-Brabant Limburg Nederland

21 Hoogste Laagste woningwaarde woningwaarde Gemeenten (x 1.000) Gemeenten (x 1.000) Bloemendaal 575 Schiedam 158 Wassenaar 503 Terneuzen 155 Naarden 434 Brunssum 154 Heemstede 432 Veendam 154 Tabel 11 Top 10 hoogste en laagste woningwaarde per gemeente met meer dan 5 duizend koopwoningen in Nederland in het derde kwartaal van 2013 (x 1000 euro) De Bilt 382 Kerkrade 153 Bussum 360 Den Helder 153 Zeist 358 Heerlen 150 Wijdemeren 358 Leeuwarden 148 Utrechtse Heuvelrug 355 Oldambt 147 Bergen (NH.) 339 Delfzijl 140 Hoogste Laagste ontwikkeling ontwikkeling Gemeenten laatste jaar Gemeenten laatste jaar Hulst 6,0% Culemborg -8,6% Sluis 5,9% Horst aan de Maas -8,2% Dongeradeel 5,6% Venlo -7,7% Franekeradeel 5,6% Venray -7,6% Tabel 12 Top 10 hoogste en laagste ontwikkeling per gemeente met meer dan 5 duizend koopwoningen in Nederland in het derde kwartaal van 2013 (in %) Boarnsterhim 5,4% Peel en Maas -7,6% Tytsjerksteradiel 5,1% Tiel -7,1% Terneuzen 5,1% Zaltbommel -7,0% Achtkarspelen 4,8% Bloemendaal -6,6% Leeuwarden 4,4% Sint-Michielsgestel -6,6% Bergen (NH.) 3,4% Buren -6,5% 21

22 euro < < < < Figuur 26 Gemiddelde woningprijs per Corop regio in Nederland in het derde kwartaal van 2013 (in euro s) % < -6,0-6,0 < -3,0-3,0 < 0,0 Figuur 27 Woningprijsontwikkeling per Corop regio in het derde kwartaal van 2013 t.o.v. hetzelfde kwartaal vorig jaar (in %) 0,0 < 3,0 3,0 22

23 euro < < < < Figuur 28 Gemiddelde woningprijs per gemeente in Nederland in het derde kwartaal van 2013 (in euro s) % < -6,0-6,0 < -3,0-3,0 < 0,0 Figuur 29 Woningprijsontwikkeling per gemeente in Nederland in het derde kwartaal van 2013 t.o.v. hetzelfde kwartaal vorig jaar (in %) 0,0 < 3,0 3,0 23

24 Over Calcasa Calcasa is een onafhankelijk technologiebedrijf gespecialiseerd in de statistische analyse en waardering van onroerend goed. Het Calcasa Automated Valuation Model (AVM) voor de waardering van individuele woningen is uniek door zijn hoge dekkingsgraad en nauwkeurigheid. Het wordt internationaal erkend door de drie grote kredietbeoordelaars en de toezichthouders. Hypotheekverstrekkers, investeerders, intermediairs, validatie-instituten, woningbouwcorporaties, consumentenorganisaties, vastgoedbedrijven, makelaarsorganisaties, overheidsinstellingen en toezichthouders vertrouwen dagelijks op de oplossingen van Calcasa. Calcasa WOX: Een betrouwbare huisprijsindex Calcasa WOX is aantoonbaar de meest betrouwbare woningprijsindex van Nederland. Calcasa berekent elk kwartaal een betrouwbare woningprijsindex voor iedere provincie, gemeente, wijk en buurt in Nederland. De woningprijsindex wordt berekend op basis van de landelijke transactiegegevens vanaf 1993 en de overige woning- en locatiegegevens uit de database. De brongegevens worden modelmatig getoetst op integriteit, zodat niet-representatieve gegevens worden weggelaten bij de indexberekening. In de ontwikkelde methodiek wordt rekening gehouden met onder- of oververtegenwoordiging van de verkochte woningen ten opzichte van de bestaande woningvoorraad in het gebied. In tegenstelling tot de meeste huisprijsindexen brengt de Calcasa WOX dus niet simpelweg de toevallige ontwikkeling van de verkoopprijzen in kaart, maar de prijsontwikkeling van de totale voorraad koopwoningen. WOX Monitor De WOX en de overige woningmarktgegevens zijn online raadpleegbaar via de WOX Monitor. Uniek is dat deze gegevens beschikbaar zijn voor iedere buurt, wijk en gemeente in Nederland. Meer dan 500 relevante variabelen zijn opgenomen in de WOX Monitor. Elk kwartaal wordt deze geüpdatet en verder uitgebreid met nieuwe onderwerpen. De online monitor is 24/7 beschikbaar, zeer snel, gebruiksvriendelijk en biedt u talloze analyse en presentatiemogelijkheden. European AVM Alliance (EAA) Calcasa is een stichtend lid van de EAA dat werd gelanceerd als een pan-europees initiatief eind De missie is het bevorderen en het standaardiseren van het gebruik van AVMs resulterend in een consistente benadering van geautomatiseerde waardebepalingen in Europa. De andere leden zijn Hometrack (UK), Eiendomsverdi (Noorwegen) en IAZI (Zwitserland). 24

In deze WOX: Belangrijkste ontwikkelingen in afgelopen kwartaal. Appartementen Noord- en Zuid-Holland trekken woningmarkt uit het slop

In deze WOX: Belangrijkste ontwikkelingen in afgelopen kwartaal. Appartementen Noord- en Zuid-Holland trekken woningmarkt uit het slop Belangrijkste ontwikkelingen in afgelopen kwartaal In deze WOX: Herstel zet door in Noord- en Zuid-Holland: De gemiddelde woningwaarde stijgt met 1,2% op jaarbasis naar 229.000. De grootste stijging vinden

Nadere informatie

Belangrijkste ontwikkelingen in afgelopen kwartaal. In deze WOX: Thema: Aantal koopwoningen <100 dzd euro verdubbeld

Belangrijkste ontwikkelingen in afgelopen kwartaal. In deze WOX: Thema: Aantal koopwoningen <100 dzd euro verdubbeld Belangrijkste ontwikkelingen in afgelopen kwartaal In deze WOX: Stabilisatie in de woningprijsontwikkeling: De gemiddelde woningprijs is ten opzichte van het vorige kwartaal met 0,1% toegenomen. De gemiddelde

Nadere informatie

In deze WOX: Belangrijkste ontwikkelingen in afgelopen kwartaal

In deze WOX: Belangrijkste ontwikkelingen in afgelopen kwartaal Belangrijkste ontwikkelingen in afgelopen kwartaal In deze WOX: Gemiddelde woningwaarde stijgt fors: De gemiddelde woningwaarde stijgt met 3,5% op jaarbasis naar 235 duizend euro. De grootste stijging

Nadere informatie

In deze WOX: Belangrijkste ontwikkelingen in afgelopen kwartaal. Woningkoper betaalt 11,5% minder dan vraagprijs

In deze WOX: Belangrijkste ontwikkelingen in afgelopen kwartaal. Woningkoper betaalt 11,5% minder dan vraagprijs Belangrijkste ontwikkelingen in afgelopen kwartaal In deze WOX: Herstel zet overtuigend door: De gemiddelde woningwaarde stijgt met 3,4% op jaarbasis naar 231 duizend euro. De grootste stijging op provinciaal

Nadere informatie

In deze WOX: Belangrijkste ontwikkelingen in het afgelopen kwartaal. 20 jaar woningprijzen en betaalbaarheid

In deze WOX: Belangrijkste ontwikkelingen in het afgelopen kwartaal. 20 jaar woningprijzen en betaalbaarheid Belangrijkste ontwikkelingen in het afgelopen kwartaal Aantal verkopen per jaar op niveau eind 2008: Het jaarlijkse aantal verkopen is wederom sterk toegenomen (14,7%) en heeft het niveau van eind 2008

Nadere informatie

In deze WOX: Belangrijkste ontwikkelingen in afgelopen kwartaal

In deze WOX: Belangrijkste ontwikkelingen in afgelopen kwartaal Belangrijkste ontwikkelingen in afgelopen kwartaal In deze WOX: Hoogste prijsstijgingen in sterk verstedelijkt gebied: De gemiddelde woningwaarde blijft ook dit kwartaal stijgen (3,8%) naar een gemiddelde

Nadere informatie

Belangrijkste ontwikkelingen in afgelopen kwartaal. In deze WOX: Thema onderzoek: 130 miljard woningwaarde verdampt

Belangrijkste ontwikkelingen in afgelopen kwartaal. In deze WOX: Thema onderzoek: 130 miljard woningwaarde verdampt Belangrijkste ontwikkelingen in afgelopen kwartaal In deze WOX: Marktliquiditeit gedaald: De verhouding tussen het aanbod en de verkopen is gestegen naar een factor 2,2. Hiermee duurt het ongeveer 26 maanden

Nadere informatie

Calcasa WOX 1 e kwartaal Tabel 1a CALCASA INDEXEN Q Calcasa vastgoed prijsindexen Bron: Calcasa, PropertyNL. Tabel 1b.

Calcasa WOX 1 e kwartaal Tabel 1a CALCASA INDEXEN Q Calcasa vastgoed prijsindexen Bron: Calcasa, PropertyNL. Tabel 1b. Inhoud: Landelijke waardeontwikkeling -7,9% Prijsontwikkeling kwartaal op kwartaal -2,5% Betaalbaarheid op jaarbasis verbeterd 13,4% Aantal transacties gedaald -0,9% Executieverkopen t.o.v. voorgaand jaar

Nadere informatie

In deze WOX: Belangrijkste ontwikkelingen in het afgelopen kwartaal. 26% van de verkochte woningen heeft geen energielabel

In deze WOX: Belangrijkste ontwikkelingen in het afgelopen kwartaal. 26% van de verkochte woningen heeft geen energielabel Belangrijkste ontwikkelingen in het afgelopen kwartaal Aanbod daalt en verkopen nemen toe: Het aanbod van woningen daalt, ten opzichte van een jaar geleden worden er 15,1% minder woningen aangeboden. Het

Nadere informatie

In deze WOX: Belangrijkste ontwikkelingen in afgelopen kwartaal

In deze WOX: Belangrijkste ontwikkelingen in afgelopen kwartaal Belangrijkste ontwikkelingen in afgelopen kwartaal In deze WOX: Aantal verkopen op niveau eind 2008: Het jaarlijkse aantal verkopen is wederom sterk toegenomen (26,8%) en heeft het niveau van eind 2008

Nadere informatie

DE WOX 4E KWARTAAL 2007

DE WOX 4E KWARTAAL 2007 DE WOX 4E KWARTAAL 2007 Regio Den Haag en Rotterdam blijven achter bij landelijke prijsontwikkeling Delft, 29 januari In het afgelopen kwartaal is de gemiddelde woningprijs met 4,3% gestegen ten opzichte

Nadere informatie

In deze WOX: Belangrijkste ontwikkelingen in het afgelopen kwartaal

In deze WOX: Belangrijkste ontwikkelingen in het afgelopen kwartaal Belangrijkste ontwikkelingen in het afgelopen kwartaal Woningprijzen stijgen hard in Utrecht en Noord-Holland: in de provincie Noord-Holland steeg de gemiddelde woningprijs met 10, op jaarbasis. In de

Nadere informatie

In deze WOX: Belangrijkste ontwikkelingen in het afgelopen kwartaal

In deze WOX: Belangrijkste ontwikkelingen in het afgelopen kwartaal Belangrijkste ontwikkelingen in het afgelopen kwartaal Woningprijzen stijgen het hardst in de Randstad: in de provincie Noord- Holland steeg de gemiddelde woningprijs met 8,6% op jaarbasis. In de gemeente

Nadere informatie

Calcasa WOX 2 e kwartaal 2012

Calcasa WOX 2 e kwartaal 2012 Inhoud: Landelijke waardeontwikkeling -3,7% Prijsontwikkeling kwartaal op kwartaal -1,4% Betaalbaarheid op jaarbasis verbeterd +12,5% Aantal transacties gedaald -1,9% Executieverkopen t.o.v. voorgaand

Nadere informatie

In deze WOX: Belangrijkste ontwikkelingen in het afgelopen kwartaal

In deze WOX: Belangrijkste ontwikkelingen in het afgelopen kwartaal The WOX Quarterly Q2 2017 Belangrijkste ontwikkelingen in het afgelopen kwartaal Woningprijzen stijgen het hardst in de Randstad: in Noord-Holland steeg de gemiddelde woningprijs met 12,6% op jaarbasis.

Nadere informatie

Calcasa WOX 3 e kwartaal 2012

Calcasa WOX 3 e kwartaal 2012 Inhoud: Landelijke waardeontwikkeling -8,2% Prijsontwikkeling kwartaal op kwartaal -4,3% Betaalbaarheid op jaarbasis verbeterd +12,6% Aantal transacties gedaald -6,9% Executieverkopen t.o.v. voorgaand

Nadere informatie

Calcasa WOX 4 e kwartaal 2012

Calcasa WOX 4 e kwartaal 2012 Inhoud: Landelijke waardeontwikkeling -6,3% Prijsontwikkeling kwartaal op kwartaal +0,1% Betaalbaarheid op jaarbasis verbeterd +14,2% Aantal transacties op kwartaalbasis gestegen +2,3% Voorspelling jaarontwikkeling

Nadere informatie

In deze WOX: Belangrijkste ontwikkelingen in het afgelopen kwartaal

In deze WOX: Belangrijkste ontwikkelingen in het afgelopen kwartaal The WOX Quarterly Q3 2017 Belangrijkste ontwikkelingen in het afgelopen kwartaal Woningprijzen stijgen het hardst in de Randstad: in Noord-Holland steeg de gemiddelde woningprijs met 10,5% op jaarbasis.

Nadere informatie

In deze WOX: Belangrijkste ontwikkelingen in het afgelopen kwartaal

In deze WOX: Belangrijkste ontwikkelingen in het afgelopen kwartaal Belangrijkste ontwikkelingen in het afgelopen kwartaal Woningprijzen stijgen het hardst in de Randstad: in Noord-Holland steeg de gemiddelde woningprijs met 11,6% op jaarbasis. In Amsterdam was de prijsstijging

Nadere informatie

DE WOX 2E KWARTAAL 2008

DE WOX 2E KWARTAAL 2008 DE WOX 2E KWARTAAL 2008 Woningprijs stagneert: eerste dalingen op gemeenteniveau zichtbaar Delft, 21 juli De gemiddelde prijs van een woning steeg ten opzichte van het vorige kwartaal met slechts 0,1%.

Nadere informatie

DE WOX 1E KWARTAAL 2008

DE WOX 1E KWARTAAL 2008 DE WOX 1E KWARTAAL 2008 Zowel prijsdalingen als forse prijsstijgingen op gemeentelijk niveau begin 2008 Delft, mei In het afgelopen kwartaal is de gemiddelde woningprijs met 3,7% gestegen ten opzichte

Nadere informatie

In deze WOX: Belangrijkste ontwikkelingen in afgelopen kwartaal

In deze WOX: Belangrijkste ontwikkelingen in afgelopen kwartaal Belangrijkste ontwikkelingen in afgelopen kwartaal In deze WOX: Gemiddelde woningwaarde Randstad stijgt fors: De gemiddelde woningwaarde stijgt met 3,9% op jaarbasis naar 236 duizend euro. De grootste

Nadere informatie

Calcasa rapport goedkope koopwoningen 2013

Calcasa rapport goedkope koopwoningen 2013 Inhoud: Prijsontwikkeling Voorraadontwikkeling Aanbod & transacties Verschil koopsom en vraagprijs Goedkoopste enclaves, buurten en straten Calcasa rapport goedkope koopwoningen 2013 Aantal koopwoningen

Nadere informatie

Calcasa Jaarverslag 2014 Miljoenenwoningen

Calcasa Jaarverslag 2014 Miljoenenwoningen Inhoud: Prijsontwikkeling Voorraadontwikkeling Aanbod & transacties Verschil koopsom en vraagprijs Duurste regio s, gemeenten, buurten en straten Calcasa Jaarverslag 2014 Miljoenenwoningen Aantal miljoenenwoningen

Nadere informatie

WAARDEGEGEVENS 51 F, 1234 AB

WAARDEGEGEVENS 51 F, 1234 AB WAARDEGEGEVENS Voorbeeldstraat 51 F, 1234 AB Woonplaats 8 maart 2016 CALCASA WAARDEBEPALING Woning Adres: Postcode: Buurt: Wijk: Gemeente: Voorbeeldstraat 51 F 1234 AB Woonplaats Buurt Wijk Woonplaats

Nadere informatie

WAARDEBEPALING 51 F, 1234 AB

WAARDEBEPALING 51 F, 1234 AB WAARDEBEPALING Voorbeeldstraat 51 F, 1234 AB Woonplaats 26 augustus 2016 CALCASA WAARDEBEPALING Waardebepaling 8 maart 2016 Adres: Voorbeeldstraat 51 F Postcode: 1234 AB Woonplaats Calcasa marktwaarde:

Nadere informatie

De duurste buurten en straten van Nederland in 2011

De duurste buurten en straten van Nederland in 2011 Inhoud: Rijkste enclaves Duurste buurten Duurste straten Meeste miljoenenwoningen Prijsontwikkelingen Calcasa Jaarverslag 2011 Miljoenenwoningen De duurste buurten en straten van Nederland in 2011 Jaarlijks

Nadere informatie

Waardebepaling Waardebepaling

Waardebepaling Waardebepaling Waardebepaling Waardebepaling Burgemeester A. van Walsumlaan 95 VLAARDINGEN 27 januari 2016 Aangevraagde woning Woning Adres: Postcode / plaats: : Gemeente: Burgemeester A. van Walsumlaan 95 3135 WE VLAARDINGEN

Nadere informatie

WAARDEBEPALING 51 F, 1234 AB

WAARDEBEPALING 51 F, 1234 AB WAARDEBEPALING Voorbeeldstraat 51 F, 1234 AB Woonplaats 7 april 2016 CALCASA WAARDEBEPALING Waardebepaling 8 maart 2016 Adres: Voorbeeldstraat 51 F Postcode: 1234 AB Woonplaats Calcasa marktwaarde: 497.000

Nadere informatie

Waardebepaling Waardebepaling

Waardebepaling Waardebepaling Waardebepaling Waardebepaling Voorbeeldstraat 98 F Woonplaats 30 april 2015 Aangevraagde woning Woning Kenmerken Adres: Voorbeeldstraat 98 F Woningsoort: Beneden/bovenwoning / plaats: 2123 HL Woonplaats

Nadere informatie

Waardebepaling Waardebepaling

Waardebepaling Waardebepaling Waardebepaling Waardebepaling Voorbeeldstraat 98, Woonplaats 26 maart 2013 Aangevraagde woning Woning Adres: Postcode / plaats: Buurt: Gemeente: Voorbeeldstraat 98 3353 BK Woonplaats Buurtnaam Gemeentenaam

Nadere informatie

Woningmarktcijfers Nederland derde kwartaal 2008

Woningmarktcijfers Nederland derde kwartaal 2008 Woningmarktcijfers Nederland derde kwartaal 2008 In dit kwartaalbericht van Woningmarkcijfers.nl de volgende onderwerpen: - prijsontwikkelingen en transacties september - prijsontwikkelingen en transacties

Nadere informatie

WAARDEGEGEVENS 51 F, 1234 AB

WAARDEGEGEVENS 51 F, 1234 AB WAARDEGEGEVENS Voorbeeldstraat 51 F, 1234 AB Woonplaats 7 april 2016 CALCASA WAARDEBEPALING Woning Adres: Postcode: Buurt: Wijk: Gemeente: Voorbeeldstraat 51 F 1234 AB Woonplaats Buurt Wijk Woonplaats

Nadere informatie

WAARDEGEGEVENS 41 F, 1234 AB

WAARDEGEGEVENS 41 F, 1234 AB WAARDEGEGEVENS Voorbeeldstraat 41 F, 1234 AB Woonplaats 22 mei 2017 CALCASA WAARDEBEPALING Woning Adres: Postcode: Buurt: Wijk: Gemeente: Voorbeeldstraat 41 F 1234 AB Woonplaats Buurt Wijk Gemeente Kenmerken

Nadere informatie

Nederland telt 30% minder miljoenenwoningen

Nederland telt 30% minder miljoenenwoningen Inhoud: Prijsontwikkeling Voorraadontwikkeling Aanbod & transacties Verschil koopsom en vraagprijs Duurste enclaves, gemeenten, buurten en straten Calcasa Jaarverslag 2012 Miljoenenwoningen Nederland telt

Nadere informatie

Woningtransacties per maand, Nederland 2013-2015

Woningtransacties per maand, Nederland 2013-2015 Uitstekend eerste halfjaar 2015 Nederlandse woningmarkt De Nederlandse woningmarkt heeft een prima eerste half jaar achter de rug. In de eerste 6 maanden van 2015 werden door het Kadaster 75.249 woningtransacties

Nadere informatie

Calcasa Jaarverslag 2015 Miljoenenwoningen

Calcasa Jaarverslag 2015 Miljoenenwoningen Inhoud: Prijsontwikkeling Voorraadontwikkeling Aanbod & transacties Verschil koopsom en vraagprijs Duurste regio s, gemeenten, buurten en straten Calcasa Jaarverslag 2015 Miljoenenwoningen Aantal miljoenenwoningen

Nadere informatie

Economie van de Woningmarkt: universele en regionale marktmechanismen

Economie van de Woningmarkt: universele en regionale marktmechanismen Economie van de Woningmarkt: universele en regionale marktmechanismen Steunpunt Wonen Vlaanderen: Universiteiten Leuven, Hasselt, Antwerpen en Delft 17 mei 2016 Dr. Paul de Vries Woningmarkteconoom Kennis

Nadere informatie

Nederland telt 31 duizend miljoenenwoningen

Nederland telt 31 duizend miljoenenwoningen Inhoud: Prijsontwikkeling Voorraadontwikkeling Aanbod & transacties Verschil koopsom en vraagprijs Duurste enclaves, gemeenten, buurten en straten Calcasa Jaarverslag 2013 Miljoenenwoningen Nederland telt

Nadere informatie

DE WOX 4E KWARTAAL 2008

DE WOX 4E KWARTAAL 2008 DE WOX 4E KWARTAAL 2008 Gemiddelde woningprijs in 2008 met 1,1% gestegen Delft, 29 januari De gemiddelde prijs van een woning is in het afgelopen kwartaal licht gedaald tot 256.000. Dit is echter nog steeds

Nadere informatie

WAARDEBEPALING 41 F, 1234 AB

WAARDEBEPALING 41 F, 1234 AB WAARDEBEPALING Voorbeeldstraat 41 F, 1234 AB Woonplaats 22 mei 2017 CALCASA WAARDEBEPALING Waardebepaling 22 mei 2017 Adres: Voorbeeldstraat 41 F Postcode: 1234 AB Woonplaats Calcasa marktwaarde: 200.000

Nadere informatie

Woningmarktcijfers 4e kwartaal 2012

Woningmarktcijfers 4e kwartaal 2012 7 januari 2013 NVM Data & Research Niveau (t.o.v.) 2012-3 (t.o.v.) 2011-4 Opmerking Aantal transacties 25.031 + 31,8% +13,9% Gemiddelde verandering t.o.v. 3 e kwartaal: +3,1%. Totale markt naar schatting

Nadere informatie

Calcasa Jaarverslag 2016 Miljoenenwoningen

Calcasa Jaarverslag 2016 Miljoenenwoningen Inhoud: Prijsontwikkeling Voorraadontwikkeling Aanbod & transacties Verschil koopsom en vraagprijs Duurste regio s, gemeenten, buurten en straten Calcasa Jaarverslag 2016 Miljoenenwoningen Meer miljoenenwoningen

Nadere informatie

Woningmarktontwikkelingen landelijk en regionaal

Woningmarktontwikkelingen landelijk en regionaal Woningmarktontwikkelingen landelijk en regionaal Bouw en woonweken in Drenthe Platform Wonen Assen Paul de Vries Senior Woningmarkteconoom Rabobank Kennis en Economisch onderzoek 11 juni 2015 Agenda Actuele

Nadere informatie

Koopsom per maand, Nederland 2012-2013

Koopsom per maand, Nederland 2012-2013 Persbericht Woningmarktcijfers.nl, Heerlen 21-01-2014 Nederlandse woningmarkt stabiel in tweede halfjaar 2013 De gemiddelde koopsom van de door het Kadaster geregistreerde woningtransacties kwam in december

Nadere informatie

Woningtransacties per kwartaal Nederland

Woningtransacties per kwartaal Nederland Woningtransacties op niveau 2008, koopsom slechts 10% onder topjaar De Nederlandse woningmarkt draait op volle toeren. In de eerste negen maanden van 2015 zijn door het Kadaster 125.859 woningtransacties

Nadere informatie

Marktontwikkeling koopwoningen

Marktontwikkeling koopwoningen 0,0 0,2 0, 0, 0,10 0,0 0,00 9 Woningen worden weer verkocht als (te) warme broodjes De verkoopquote is sinds het vierde kwartaal van 1 gestegen van % naar 2%, een stijging van procentpunten. De verkoopquote

Nadere informatie

Bijlage I: Woningmarktcijfers 3 e kwartaal 2008

Bijlage I: Woningmarktcijfers 3 e kwartaal 2008 Bijlage I: Woningmarktcijfers 3 e kwartaal 2008 De prijs van de gemiddelde verkochte woning daalt met -0,3% licht in het 3 e kwartaal van 2008. De prijs per m 2 stijgt daarentegen licht met 0,3%. De prijsontwikkeling

Nadere informatie

TIJDSCHRIFT VOOR DE volkshuisvesting nummer 1 februari 2011. De Eindhovense wijk Woensel kende in 2010 de laagste prijsontwikkeling in heel Nederland.

TIJDSCHRIFT VOOR DE volkshuisvesting nummer 1 februari 2011. De Eindhovense wijk Woensel kende in 2010 de laagste prijsontwikkeling in heel Nederland. 31 De Eindhovense wijk Woensel kende in 2010 de laagste prijs in heel Nederland. (Foto Jos Lammers / Hollandse Hoogte) Goed en slecht presterende wijken in 2010 De centrumwijken in Amsterdam, Rotterdam

Nadere informatie

Woningmarktcijfers 1e kwartaal 2013

Woningmarktcijfers 1e kwartaal 2013 8 april 2013 NVM Data & Research Niveau (t.o.v.) 2012-4 (t.o.v.) Opmerking Aantal transacties 17.577-30,3% - 6,4% Gemiddelde verandering t.o.v. 4 e kwartaal: -8,5%. Totale markt naar schatting 23.750 woningen.

Nadere informatie

Gemiddelde verkoopprijs woonhuizen stijgt in 2004 (daling in het 4 e kwartaal)

Gemiddelde verkoopprijs woonhuizen stijgt in 2004 (daling in het 4 e kwartaal) Persbericht In de bijlagen is een uitsplitsing per woningtype opgenomen! Datum Gemiddelde verkoopprijs woonhuizen stijgt in (daling in het 4 e kwartaal) De gemiddelde verkoopprijs van woonhuizen is in

Nadere informatie

Kwartaalbericht Woningmarkt

Kwartaalbericht Woningmarkt Markt voor bestaande woningen Woningprijzen dalen verder De prijzen voor bestaande koopwoningen zijn in het derde kwartaal van 211 voor het vierde achtereenvolgende kwartaal gedaald. Op basis van de index

Nadere informatie

Bijlage I: Woningmarktcijfers 1 e kwartaal 2008

Bijlage I: Woningmarktcijfers 1 e kwartaal 2008 Bijlage I: Woningmarktcijfers 1 e kwartaal 2008 De prijs van de gemiddelde verkochte woning stijgt met 0,4% in het 1e kwartaal van 2008. De stijging van de prijs per m2 is met 0,7% iets hoger. De stijging

Nadere informatie

Woningmarktcijfers: huidige stand van zaken & blik op de toekomst. Pieter van Santvoort, 15 april 2014 @pmjvansantvoort

Woningmarktcijfers: huidige stand van zaken & blik op de toekomst. Pieter van Santvoort, 15 april 2014 @pmjvansantvoort Woningmarktcijfers: huidige stand van zaken & blik op de toekomst Pieter van Santvoort, 15 april 2014 @pmjvansantvoort Onze diensten Van Santvoort Makelaars helpt al sinds 1976 bij transacties van: Bestaande

Nadere informatie

Bijlage I: Woningmarktcijfers 4 e kwartaal 2007

Bijlage I: Woningmarktcijfers 4 e kwartaal 2007 Bijlage I: Woningmarktcijfers 4 e kwartaal 2007 De prijs van de gemiddelde verkochte woning stijgt met 1,2% in het 4 e kwartaal van 2007. De stijging van de prijs per m 2 is met 0,3% veel lager. De stijging

Nadere informatie

Hypotheken update Q1 2015

Hypotheken update Q1 2015 Hypotheken update Q1 2015 Hypotheekmarkt presteert wederom goed IG&H Consulting & Interim houdt u graag op de hoogte van de ontwikkelingen in de hypotheekmarkt. In deze hypotheekupdate informeren wij u

Nadere informatie

Woningmarktrapport 4e kwartaal 2015. Gemeente Amsterdam

Woningmarktrapport 4e kwartaal 2015. Gemeente Amsterdam Woningmarktrapport 4e kwartaal 215 Gemeente Amsterdam Aantal verkochte woningen naar type (NVM) 3 Aantal verkocht 25 2 15 1 5 Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement 1e kwartaal

Nadere informatie

Ontwikkelingen in de stadsdelen

Ontwikkelingen in de stadsdelen 21 14 In de eerste drie kwartalen van 14 is het totaal aantal transacties met een stijging van 4% sterk toegenomen ten opzichte van de eerste drie kwartalen van 1. De markt lijkt bezig met een sterke opleving.

Nadere informatie

Woningmarktrapport 3e kwartaal 2015. Gemeente Rotterdam

Woningmarktrapport 3e kwartaal 2015. Gemeente Rotterdam Woningmarktrapport 3e kwartaal 215 Gemeente Rotterdam Aantal verkochte woningen naar type (NVM) 9 Aantal verkocht 8 7 6 5 4 3 2 1 Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement 4e kwartaal

Nadere informatie

Stijging woningoverdrachten

Stijging woningoverdrachten Stijging woningoverdrachten Positieve noot: meer transacties In het tweede kwartaal wisselden 34.628 woningen van eigenaar, een stijging van 17,3% ten opzichte van een jaar geleden. Op jaarbasis gaat het

Nadere informatie

Woningmarkt Nederland Analyse e halfjaar, Woningmarktcijfers.nl

Woningmarkt Nederland Analyse e halfjaar, Woningmarktcijfers.nl Woningmarkt Nederland Analyse 2013 1 e halfjaar, Woningmarktcijfers.nl Fors minder woningtransacties De woningmarkt laat in de eerste zes maanden van 2013 nog geen teken van herstel zien. In deze periode

Nadere informatie

Rapport Huizenprijsontwikkelingen regio's in Nederland

Rapport Huizenprijsontwikkelingen regio's in Nederland Rapport Huizenprijsontwikkelingen regio's in Nederland Prijsindex Bestaande Koopwoningen naar COROP-gebieden en 25 grootste gemeenten CBS Den Haag Henri Faasdreef 312 2492 JP Den Haag Postbus 24500 2490

Nadere informatie

Marktontwikkeling koopwoningen

Marktontwikkeling koopwoningen 15 De Europese Schuldencrisis laat zijn sporen na In de vorige uitgave van WOON Amsterdam, najaar 2011, concludeerden we: Het is de onzekerheid over de toekomst die de markt afremt. Als het gaat om de

Nadere informatie

Prijsbewegingen op de koopwoningmarkt

Prijsbewegingen op de koopwoningmarkt 6 4 2 0 1995-2 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010-4 -6 Prijsbewegingen op de koopwoningmarkt OTB-cursus :De Markt van Koopwoningen Paul de Vries /TUDelft 6 4 2 0

Nadere informatie

Kwartaalbericht Woningmarkt

Kwartaalbericht Woningmarkt Markt voor bestaande woningen Woningprijzen dalen minder snel In het eerste kwartaal van 212 daalden de prijzen op basis van de prijsindex bestaande koopwoningen van het CBS/Kadaster met 1,% op kwartaalbasis.

Nadere informatie

ONTWIKKELING KOOPMARKT DEN HAAG EN HAAGLANDEN, 1 e helft 2009 EN 3 E KWARTAAL 2009

ONTWIKKELING KOOPMARKT DEN HAAG EN HAAGLANDEN, 1 e helft 2009 EN 3 E KWARTAAL 2009 Onderzoeksrapport Directie Beleid, Stafafdeling Onderzoek ONTWIKKELING KOOPMARKT DEN HAAG EN HAAGLANDEN, 1 e helft 2009 EN 3 E KWARTAAL 2009 COLOFON Uitgave Gemeente Den Haag DSO / Beleid / Onderzoek December

Nadere informatie

Bijlage I: Woningmarktcijfers 4 e kwartaal 2008

Bijlage I: Woningmarktcijfers 4 e kwartaal 2008 1998-2 1998-4 1999-2 1999-4 2000-2 2000-4 2001-2 2001-4 2002-2 2002-4 2003-2 2003-4 2004-2 2004-4 2005-2 2005-4 2006-2 2006-4 2007-2 2007-4 2008-2 2008-4 Bijlage I: Woningmarktcijfers 4 e kwartaal 2008

Nadere informatie

Woningmarktrapport 3e kwartaal Gemeente 's-gravenhage

Woningmarktrapport 3e kwartaal Gemeente 's-gravenhage Woningmarktrapport 3e kwartaal 216 Gemeente 's-gravenhage Aantal verkochte woningen naar type (NVM) 12 Aantal verkocht 1 8 6 4 2 Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement 4e kwartaal

Nadere informatie

Nederland - gemiddelde koopsom per kwartaal

Nederland - gemiddelde koopsom per kwartaal 2008-1 2008-2 2008-3 2008-4 2009-1 2009-2 2009-3 2009-4 2010-1 2010-2 2010-3 2010-4 2011-1 2011-2 2011-3 2011-4 2012-1 2012-2 2012-3 2012-4 2013-1 2013-2 2013-3 2013-4 2014-1 2014-2 Halfjaarbericht Woningmarktcijfers.nl,

Nadere informatie

Woningmarktrapport 3e kwartaal Gemeente Alphen aan den Rijn

Woningmarktrapport 3e kwartaal Gemeente Alphen aan den Rijn Woningmarktrapport 3e kwartaal 217 Gemeente Alphen aan den Rijn Aantal verkochte woningen naar type (NVM) 12 Aantal verkocht 1 8 6 4 2 Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement

Nadere informatie

BIJLAGE: Huurprijsontwikkeling op Pararius.nl, tweede kwartaal 2013

BIJLAGE: Huurprijsontwikkeling op Pararius.nl, tweede kwartaal 2013 BIJLAGE: Huurprijsontwikkeling op Pararius.nl, tweede kwartaal 2013 Huurprijsontwikkeling per kwartaal De gemiddelde huurprijs bleef vrijwel onveranderd en kende een lichte stijging van 1,2%. Huurprijsontwikkeling

Nadere informatie

Trends op de markt van koopwoningen en de hypotheekmarkt: verleden, heden en toekomst

Trends op de markt van koopwoningen en de hypotheekmarkt: verleden, heden en toekomst Trends op de markt van koopwoningen en de hypotheekmarkt: verleden, heden en toekomst Peter Boelhouwer 17-09-2015 Delft University of Technology Challenge the future Inhoud Was de crisis op de Nederlandse

Nadere informatie

Bijlage I: Woningmarktcijfers 1 e kwartaal 2009

Bijlage I: Woningmarktcijfers 1 e kwartaal 2009 Bijlage I: Woningmarktcijfers 1 e kwartaal 2009 De prijs van de gemiddelde verkochte woning daalt met -3,1% in het 1e kwartaal van 2009. De prijs per m2 daalt met -2,6%. De definitieve cijfers komen voor

Nadere informatie

Woningmarktrapport - 1e kwartaal 2012. Gemeente Wijdemeren

Woningmarktrapport - 1e kwartaal 2012. Gemeente Wijdemeren Woningmarktrapport - 1e kwartaal 212 Gemeente Wijdemeren Aantal verkochte woningen naar type (NVM) 25 aantal verkocht 2 15 1 5 Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement 2e kwartaal

Nadere informatie

UITSLAGEN WONEN ENQUÊTE

UITSLAGEN WONEN ENQUÊTE UITSLAGEN WONEN ENQUÊTE 3 E KWARTAAL 211 Gemaakt voor NVM Wonen Gemaakt door NVM Data & Research Inhoudsopgave 1 Introductie enquête... 3 1.1 Periode... 3 1.2 Respons... 3 2 Staat van de woningmarkt...

Nadere informatie

De Amsterdamse woningmarkt: voorzichtige stabilisatie

De Amsterdamse woningmarkt: voorzichtige stabilisatie De Amsterdamse woningmarkt: voorzichtige stabilisatie De problemen op de wereldwijde financiële markten hebben de economie inmiddels meer dan twee jaar in haar greep. Vanaf oktober 28 zijn de gevolgen

Nadere informatie

Woningmarktrapport - 4e kwartaal Gemeente s-hertogenbosch

Woningmarktrapport - 4e kwartaal Gemeente s-hertogenbosch Woningmarktrapport - 4e kwartaal 214 Gemeente s-hertogenbosch Aantal verkochte woningen naar type (NVM) 2 Aantal verkocht 18 16 14 12 1 8 6 4 2 Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement

Nadere informatie

Woningmarktrapport - 4e kwartaal 2013. Gemeente Dordrecht

Woningmarktrapport - 4e kwartaal 2013. Gemeente Dordrecht Woningmarktrapport - 4e kwartaal 213 Gemeente Dordrecht Aantal verkochte woningen naar type (NVM) 1 aantal verkocht 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement

Nadere informatie

Gemiddelde koopsom augustus stijgt met 3,19%

Gemiddelde koopsom augustus stijgt met 3,19% 24 tember 20 Gemiddelde koopsom ustus stijgt met 3,19% Woningwaarde-index Kadaster ustus stijgt naar 298.8 De Woningwaarde-index van het Kadaster is in de maand ustus 298,8 tegeer 295,6 in i 20. Een stijging

Nadere informatie

Regionale Analyse Regio 71 Eindhoven eo. 4e kwartaal 2013

Regionale Analyse Regio 71 Eindhoven eo. 4e kwartaal 2013 Regionale Analyse Regio 71 Eindhoven eo 4e kwartaal 2013 NVM Data & Research 9-1-2014 Gebiedsindeling: Regio 71 Eindhoven eo Gemeenten: Waarvan de plaatsen: Best Alle plaatsen Eindhoven Alle plaatsen Nuenen

Nadere informatie

IG&H Hypotheekupdate Q2 2012

IG&H Hypotheekupdate Q2 2012 IG&H Consulting & Interim Make strategy work! Augustus 2012 IG&H Hypotheekupdate Q2 2012 Geachte relatie, Hierbij ontvangt u de IG&H Hypotheekupdate voor het 2 e kwartaal van 2012. Wij wensen u veel leesplezier

Nadere informatie

Woningmarktrapport - 1e kwartaal Gemeente Beverwijk

Woningmarktrapport - 1e kwartaal Gemeente Beverwijk Woningmarktrapport - 1e kwartaal 215 Gemeente Beverwijk Aantal verkochte woningen naar type (NVM) 45 Aantal verkocht 4 35 3 25 2 15 1 5 Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement

Nadere informatie

Vastgoedbericht juni 2010

Vastgoedbericht juni 2010 Vastgoedbericht juni 20 Het Kadaster brengt maandelijks een vastgoedbericht uit. Hierin worden statistieken gepresenteerd met de ontwikkelingen van de afgelopen maand: de prijsindex, het aantal verkochte

Nadere informatie

Gemiddelde koopsom per regio Limburg 2014

Gemiddelde koopsom per regio Limburg 2014 Prima herstel woningmarkt in 2014. Ook in is het herstel op de woningmarkt in 2014 prima verlopen. De gemiddelde koopsom steeg in vergelijking met het gehele jaar 2013 met 3,9% tot 186.700. Dit blijkt

Nadere informatie

Hypotheekschuld in Nederland:

Hypotheekschuld in Nederland: Hypotheekschuld in Nederland: Loan to value / loan to income Ruimteconferentie, 21 mei 2013 Marcel van Wijk Vastgoed en Woningmarkt ac.vanwijk@cbs.nl Agenda Recente ontwikkelingen Onderzoeksopzet Hypotheekschuld

Nadere informatie

Woningmarktrapport - 4e kwartaal 2012. Gemeente Amsterdam

Woningmarktrapport - 4e kwartaal 2012. Gemeente Amsterdam Woningmarktrapport - 4e kwartaal 212 Gemeente Amsterdam Aantal verkochte woningen naar type (NVM) 18 aantal verkocht 16 14 12 1 8 6 4 2 Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement

Nadere informatie

Omgevingsrapport. Gemeente Texel

Omgevingsrapport. Gemeente Texel Omgevingsrapport Gemeente Texel 29 Aantal verkopen in gemeente & Marktaandeel NVM 175 aantal verkopen marktaandeel nvm 35% 17 165 16 3% 25% 155 2% 15 15% 145 14 135 1% 5% 13 22 23 24 25 26 27 28 % verkopen

Nadere informatie

Verkoop door woningcorporaties

Verkoop door woningcorporaties 2 14 Ruim 22.000 corporatiewoningen verkocht Vanaf 199 tot en met de eerste helft van 14 hebben de woningcorporaties ruim 22.000 bestaande woningen verkocht aan particulieren. Het aantal verkopen kwam

Nadere informatie

HUURWONINGMARKT H1 2017

HUURWONINGMARKT H1 2017 HUURWONINGMARKT H1 2017 INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 3 LANDELIJKE HUURWONINGMARKT... 4 Forse stijging huurprijzen kleine woningen... 4 Nieuwbouw en vooroorlogse huurwoningen het duurst... 5 Verschil in huurprijzen

Nadere informatie

Vastgoedbericht december 2009

Vastgoedbericht december 2009 Vastgoedbericht december 20 Het Kadaster brengt maandelijks een vastgoedbericht uit. Hierin worden statistieken gepresenteerd met de ontwikkelingen van de afgelopen maand: de prijsindex, het aantal verkochte

Nadere informatie

igg bouweconomie marktanalyse

igg bouweconomie marktanalyse igg bouweconomie marktanalyse indices en prognoses kwartaalbericht, - Het herstel van de bouwmarkt krijgt steeds duidelijker vormen. Na een periode van circa zeven jaar waarin de prijzen eigenlijk continu

Nadere informatie

Figuur 1: Ontwikkeling aantal leerlingen Figuur 2: Ontwikkeling aantal leerlingen 2009-2013 1 (index: 2009 = 100) 2014-2019 (index: 2014 = 100)

Figuur 1: Ontwikkeling aantal leerlingen Figuur 2: Ontwikkeling aantal leerlingen 2009-2013 1 (index: 2009 = 100) 2014-2019 (index: 2014 = 100) Het aantal leerlingen in het basisonderwijs is tussen 2010 en 2014 gedaald. In de provincie Limburg nam het aantal leerlingen in deze periode het sterkst af. In het voortgezet onderwijs is het aantal leerlingen

Nadere informatie

Verkoop nieuwbouwwoningen opnieuw lager Monitor Nieuwe Woningen Q2 2011 Cijfers en analyses

Verkoop nieuwbouwwoningen opnieuw lager Monitor Nieuwe Woningen Q2 2011 Cijfers en analyses Verkoop nieuwbouwwoningen opnieuw lager Monitor Nieuwe Woningen Q2 2011 Cijfers en analyses In het tweede kwartaal van 2011 is het aantal verkochte nieuwbouwwoningen gezakt naar circa 4.900 (zie figuur

Nadere informatie

jul/09 mei/09 jun/09 sep/09 sep/08 jan/09 feb/09 mrt/09 jun/09 aug/09 sep/09 aug/09

jul/09 mei/09 jun/09 sep/09 sep/08 jan/09 feb/09 mrt/09 jun/09 aug/09 sep/09 aug/09 HAAGSE MONITOR ECONOMISCHE RECESSIE 7 Deze monitor geeft zowel prognoses als gerealiseerde cijfers weer. Het vaststellen van gerealiseerde cijfers kost tijd, maar worden, zodra deze bekend zijn, in de

Nadere informatie

Regionale bedrijvendynamiek

Regionale bedrijvendynamiek M201224 Regionale bedrijvendynamiek Oprichtingen en opheffingen van bedrijven in de Nederlandse regio s in de periode 1988-2010 A. Bruins J.A.C. Vollebregt Zoetermeer, juli 2012 Regionale bedrijvendynamiek

Nadere informatie

januari 2007 Woningwaarde-index Kadaster (Nederland alle woningen jan 1995 = 100)

januari 2007 Woningwaarde-index Kadaster (Nederland alle woningen jan 1995 = 100) Persbericht Datum 14 20 augustus februari 2007 20 Gemiddelde koopsom januari stijgt met 2,21% Woningwaarde-index Kadaster januari stijgt tot 290,8 De Woningwaarde-index van het Kadaster is in de maand

Nadere informatie

Sprekende Cijfers. Kwartaalbericht Q1 Woningmarkt Pagina 1 van 9 regio Den Haag april Regio Den Haag

Sprekende Cijfers. Kwartaalbericht Q1 Woningmarkt Pagina 1 van 9 regio Den Haag april Regio Den Haag Sprekende Cijfers 2014-1 Woningmarkt regio Den Haag Sprekende Cijfers Kwartaalbericht Woningmarkt Pagina 1 van 9 regio Den Haag april 2014 Regio Den Haag Inleiding Robert Kuiper Rudi van Wechem Voor u

Nadere informatie

e kwartaal. Rapport gemeente Bloemendaal. Inhoud rapport:

e kwartaal. Rapport gemeente Bloemendaal. Inhoud rapport: Rapport gemeente Bloemendaal 2010 1 e kwartaal Inhoud rapport: Prijsontwikkeling per kwartaal Transacties op kwartaalbasis Prijsontwikkeling op jaarbasis Transacties op jaarbasis Verdeling naar koopsomklassen

Nadere informatie

Gemiddelde koopsom bestaande woningen Nederland

Gemiddelde koopsom bestaande woningen Nederland Uitstekend 2016 voor de Nederlandse woningmarkt De Nederlandse woningmarkt heeft een uitstekend jaar achter de rug. De gemiddelde koopsom is uitgekomen op 243.837, een stijging van 5,9% in vergelijking

Nadere informatie