High Performance Schools

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "High Performance Schools"

Transcriptie

1 CBE Amsterdam Office Herengracht BV Amsterdam phone +31 (0) websites High Performance Schools Primair Onderwijs Drs. Pim Pollen MBA, Managing Partner Dr. Olaf McDaniel, Managing Partner Drs. Heleen van den Engel, Principal Consultant Marlou van Beek MMC CMC, Program Manager High Performance Schools connecting developing accelerating people processes strategies

2 High Performance Het onderwijs slaagt er onvoldoende in om de bij kinderen aanwezige talenten voldoende naar boven te halen. Excellente Cito scores aan het eind van het Primair Onderwijs zijn niet voldoende om een High Performance School te zijn en leerlingen voor te bereiden op de eisen van de maatschappij voor hún toekomst. Scholen kunnen meer uit hun leerlingen halen dan een hoge score aan het einde. Gaat het bij het predicaat High Performance niet veel meer om leerwinst dan om eindscores? En komt de toegevoegde waarde van het onderwijs wel voldoende in beeld in de vorm van sociale opbrengsten en een minimum niveau van álle schoolverlaters? Met andere woorden, wat maakt een High Performance School anders dan een goed presterende school? En welke handvatten kunnen wij uw school aanreiken om High Performance te worden? In deze brochure gaan we in op de bovenstaande vragen om het concept en de bijbehorende programma-aanpak van de High Performance Schools te verduidelijken. We can do better! CBE nodigt u uit om, vanuit maatschappelijke betrokkenheid en in samenwerking met ambitieuze collega-besturen en scholen voor primair en voortgezet onderwijs, krachten te bundelen en deel te nemen aan een expeditie naar High Performance Schools. Wij hebben hoge verwachtingen geformuleerd ten aanzien van de kwaliteit van het onderwijs in Nederland en de wijze waarop onderwijs maatschappelijke waarde kan creëren. Wij willen samen met u een hoger doel bereiken dan nu gerealiseerd wordt en gaan uit van de verwachting dat dit ook kan! Ambitieuze scholen en besturen Met alle theoretische kennis en internationale ervaringen die wij bezitten heeft CBE het programma High Performance Schools ontwikkeld. In dit programma gaan wij samen met u en andere bestuurders aan de slag om op basis van een integrale aanpak excellentie te bereiken. Het HPS programma begeleidt scholen in hun ambitie om een High Performance School te worden. De aanpak is gebaseerd op de nieuwste inzichten en wetenschappelijk aangetoonde werkwijzen. Dit maakt het tot een rijk programma met context gerichte interventies die allen als rode draad binnen het programma gericht zijn op het verhogen van leerrendement en optimaliseren van talentontwikkeling bij leerlingen! Move to the next level Voor u ligt de projectaanpak van dit programma waarmee wij u, als ambitieuze school, uitnodigen om een High Performance School te worden. Dit gebeurt door middel van krachtig leiderschap, ambitieuze teams, goed georganiseerde bedrijfsvoering en continue monitoring en bijsturing van de Performance van de school. Doelstelling Een High Performance School is een school waar leerlingen in een gezonde omgeving uitgedaagd worden om het beste uit zichzelf te halen. Samen met u kunnen wij High Performance Schools realiseren waar excellent onderwijs wordt gegeven, de focus gericht is op ontwikkelen van talent en leerrendement, en uitstekende docenten en schoolleiders die binnen een innovatieve cultuur maatschappelijke (meer)waarde creëren! Kortom, High Performance Schools leiden leerlingen op tot wereldburgers van morgen en doen dat met innovatieve mensen, materialen en middelen! Scholen verbinden zich om binnen een programma van twee jaar, - gerelateerd aan de context en de beginsituatie van de school-, hun performance te verbeteren om zich als einddoel- te ontwikkelen tot een High Performance School. Het programma heeft tot doel een integraal model op te leveren voor de ontwikkeling van een High Performance School. Het model bevat ijkpunten (wat is een High Performance School?) en handvatten om High Performance gefaseerd en afhankelijk van de startpositie van uw school te ontwikkelen (hoe pakt u het aan?).

3 Kenmerken High Performance School Aanpak De afgelopen jaren is door veel scholen hard geïnvesteerd om de kwaliteit op peil te houden en te verbeteren, maar dit gebeurde vooral op bepaalde deelgebieden, zoals kwaliteitszorg, competentie management of opbrengst gericht werken. Van deze fasen hebben we veel geleerd over een lineaire benadering van complexe factoren. Onze ervaring daarbij is dat de complexiteit van factoren rondom het veranderingsproces invloed hebben op het behalen van het gewenste resultaat. Te vaak wordt er op één beperkt spectrum gestuurd, terwijl werkelijke vooruitgang zich uitstrekt over meerdere terreinen. In de High Performance School aanpak gaan we uit van een integrale en gelijktijdige aanpak van onderwijsinhoud, veranderingsdynamiek, besturing en professionalisering. Hierbij gaan we uit van wetenschappelijk en empirisch beproefde interventies. Bij ieder thema wordt aangesloten bij de ontwikkelingsfase van de school, een essentieel onderdeel om een duurzame en consistente ontwikkeling te kunnen realiseren. In onze opvatting en de programma-aanpak gaat het hierbij om bovenstaande zes hoofdthema s, die CBE heeft gebundeld als dé onderscheidende kenmerken van een High Performance School. Opbrengsten Opbrengsten 1 e programmajaar U heeft een onderscheidende en richtinggevende visie op High Performance Schools ontwikkeld, die verbindt, inspireert en tot de verbeelding spreekt. U heeft op basis van wetenschappelijk bepaalde Prestatie Indicatoren inzicht in de huidige status van uw school. U heeft a.h.v. een assessment inzicht in het effect van uw leiderschap en performance, waar u goed in bent en op welke wijze u zichzelf en anderen verder kunt ontwikkelen. U heeft uw kennis vergroot t.a.v.; Internationale ontwikkelingen en Macro Educational System Improvement; Kenmerken van HP Organizations en HP Schools; Optimaliseren van leerrendement en talentontwikkeling; Ontwikkeling tot Extra Ordinary Leadership; nieuwe toekomstgerichte onderwijsconcepten; Veranderingen regisseren Opbrengsten 2 e programmajaar Uw school maakt gebruik van een effectief performancesysteem om resultaten en ontwikkeling te monitoren en bij te sturen. Uw school heeft -in interactie met de stakeholdersambities en normeringen ten aanzien van het leerrendement op organisatieniveau vastgesteld. Docenten en leraren hebben aan de hand van Teacher Succes Scan inzicht in vakmanschap, waar zij goed in zijn en op welke wijze zij zichzelf en anderen kunnen ontwikkelen. De deelnemers hebben te ondernemen interventies in een transitieplan vastgelegd. Opbrengsten na 2 programma jaren Scholen maken gebruik van instrumenten die beschikbaar zijn om de gemeten Prestatie Indicatoren in detail verder (zelf) te beoordelen en te ontwikkelen (nulmeting, monitor, zelfevaluatie, collegiale evaluatie, auditing). De school heeft een aanpak ontwikkeld om het leerrendement en talentontwikkeling van elke leerling te maximaliseren; De school heeft een onderzoekende cultuur en gebruikt data als uitgangspunt van handelen Learning Research and Empowerment zijn geïnstitutionaliseerd als hoofdprocessen.

4 Students achievement Kenmerk 1 Een High Performance School is een school waar leerlingen in een veilige en gezonde omgeving uitgedaagd worden om het beste uit zichzelf te halen. De leerlingen worden door professionals gestimuleerd om te groeien, te exploreren, te onderzoeken en te experimenteren. Tijdens een uitdagende onderwijstijd worden zij uitgedaagd om beter te worden dan zichzelf door telkens de lat een stukje hoger te leggen. De High Performance School is gericht op het halen van optimaal leerrendement gericht het beheersen en toepassen van kennis én toekomstgerichte lifetime skills voor alle leerlingen. Leerlingen wordt geleerd eigenaarschap te nemen voor hun eigen leerproces, zij presenteren hun ontwikkeling aan de hand van een portfolio en stellen in overleg met de begeleidende docenten leerdoelen voor zichzelf. Het ontwikkelen van zelfvertrouwen en authenticiteit zorgt er voor dat leerlingen zelfbewust de wereld tegemoet treden, waarin ze steeds beter leren om te gaan met complexe situaties. High Performance Schools zien excellente beheersing van kennis als basisvaardigheid, maar zijn zeker ook gericht op het ontwikkelen van de metacognitie en 21st Century Skills van leerlingen. Leerlingen wordt geleerd probleem- en oplossingsgericht te kunnen denken, samen te kunnen werken en waarde- en omgevingsbewust en gezond te leven. Bèta, Alfa en Gamma vakken worden integraal en contextrijk vanuit een mondiaal perspectief aangeboden. Excellent Education Kenmerk 2 Een High Performance School biedt een excellent onderwijsprogramma aan, dat verder gaat dan het behoud van het huidige onderwijscurriculum en uitdaagt tot verrijking van het onderwijsprogramma. Hierbij valt te denken aan verdere verbreding en verdieping van initiatieven die voorbereiden op vakintegratie en het afstemmen van het onderwijsaanbod aan de persoonlijke leerbehoeften van leerlingen. Binnen de High Performance School wordt gebruik gemaakt van relevante data en relevant onderzoek naar succesfactoren die het onderwijs mee neemt naar excellentie en leerrendement bij leerlingen vergroot. Naar aanleiding van een door het Robert Marzano uitgevoerde meta-analyse is gebleken dat de vakmanschap van leraren met daarbinnen de beheersing van pedagogisch en didactische vaardigheden de meest cruciale factor is die het onderwijsrendement bij leerlingen beïnvloeden. In samenwerking met /en met gebruik van de vragenlijst van Marzano wordt in kaart gebracht in hoeverre uw school gebruik maakt van het inzetten van succesfactoren die het leerrendement van uw leerlingen positief beïnvloeden. Een High Performance School kijkt naar de mogelijkheden om leerlingen het beste van zichzelf te laten zien! Binnen het High Performance School traject worden Evidence Based werkmethodes ingezet om onderwijs te verbeteren. De theorie van Robert Marzano is daar één van; maar daarnaast kijken we ook naar andere concepten.

5 Culture of change Kenmerk 3 Bij het realiseren van een HPS is het creëren van een innovatief vermogen en kennis van veranderkunde essentieel. Uit literatuur blijkt dat niet-succesvolle onderwijsinnovaties het algemene kenmerk hebben geen rekening te hebben gehouden met opgebouwde kennis en ervaringen over verandermanagement. Kennis over veranderen wordt in dit verband gezien als het begrijpen van, en inzicht hebben in veranderingsprocessen en de krachten en succesfactoren die van invloed zijn op verandering in de praktijk (Fullan/ van Beek). HPS besteden aandacht aan de strategie en wijze waarop veranderingen worden voorbereid en uitgevoerd, en hebben daarbij steeds oog voor het genereren en vermeerderen van nieuwe kennis én de input en kwaliteit van interne en externe relaties. Zij verbeteren en vernieuwen continu, opereren lange termijn gericht, en acteren open en actiegericht. (André de Waal). Het verbeteren van de performance van de onderwijsorganisatie is gericht op Het spreken van elkaars taal of liever nog het samen ontwikkelen van een gezamenlijke nieuwe taal. Dit wordt georganiseerd door aan de ene kant collectieve kracht te initiëren, te ontwikkelen en te mobiliseren, en aan de andere kant ontwikkeling van het handelen van individuele professionals door middel van een onderzoekende open houding binnen een evaluatiecultuur. Extra Ordinary Leadership Kenmerk 4 In een perfecte stabiele en controleerbare onderwijsomgeving is managen (planning, budgettering en controle) voldoende, maar het wordt anders in een complexe en dynamische onderwijsomgeving waar ook nog hoge verwachtingen zijn ten aanzien van de resultaten. In het belang van leerlingen is aan de ene kant continuïteit van de organisatie relevant, terwijl tegelijkertijd de maatschappij vraagt om kinderen op te leiden tot wereldburgers van morgen, wat niet kan zonder vernieuwend en innovatief onderwijs! High Performance Schools vragen naast krachtig en breed gedragen leiderschap (distributive leadership) en kennis van vaardigheden om veranderingsprocessen binnen scholen te kunnen regisseren die noodzakelijk zijn om kinderen op te kunnen leiden tot de wereldburgers van de toekomst. Een van de cruciale bepalende succesfactoren bij het realiseren van High Performance Schools gaat over leiderschap. Ervaring en onderzoek leert ons welke leiderschapskenmerken belangrijk zijn om innovaties effectief en succesvol vorm te kunnen geven. Daarbij maken we gebruik van ervaringen en onderzoek naar succesvolle leiders. Binnen de High Performance Schools krijgt u handvaten om uw leiderschap verder te ontwikkelen tot Extraordinary Performance. Binnen het High Performance School Programma geeft de theorie van Michael Fullan, de research van Joe Folkman en uw persoonlijk leiderschapsassessment van Zenger & Folkman u informatie over uw huidige leiderschapsstijl. Daarbij is het versterken van uw kracht uitgangspunt van ontwikkeling. Hoe ontwikkelt u een ondernemende school die excelleert door vernieuwende aanpakken, producten en programma s? Een school die echt weet wat leerlingen willen in deze tijd, een school die leren tot een avontuur weet te maken? Binnen het High Performance School Programma creëert u zelf nieuwe strategieën die appelleren aan Spoetnik moments en verder rijken dan uw beleving aan kan geven.

6 High Performance Professionals Kenmerk 5 Volgens het onderzoek van André de Waal (2008) worden succesvolle organisaties gekenmerkt door ruimdenkende medewerkers die open staan voor nieuwe kennis en ervaringen. De vraag is vooral hoe open je mensen voor verandering. Het aspect zingeving speelt hierbij een cruciale rol. Zingeving is gerelateerd aan uitdaging en doelgerichtheid. Een inspirerende gedachte daagt uit om grenzen te verkennen en vervolgens een richtinggevend perspectief te worden. Binnen het programma wordt het werken vanuit zingeving binnen een gezamenlijke leercultuur centraal gesteld, waar inhoud wordt gegeven aan strategieën die ontworpen zijn om mensen van elkaar te laten leren (de kennisdimensie), en zich gezamenlijk betrokken en verantwoordelijk voelen voor verbetering (de dimensie van betrokkenheid). Bij succesvolle innovaties leert men constant gedurende de implementatie. Een van de meest krachtige drijfveren bij verandering is het leren van collega s (peers), vooral van diegene die bij de implementatie van nieuwe ideeën een stap verder zijn. (Michael Fullan). Binnen het programma worden professionals uitgenodigd kennis te delen en te creëren. De inhoud gaat over het stimuleren van professioneel handelen binnen het primair proces. Daarbij zullen evidence based werkmethodes ingezet worden om het primair proces te monitoren en versterken. Creating Public Value Kenmerk 6 High Performance Schools werken vanuit een maatschappelijke waardecreatie op langere termijn, waarin de verbinding gemaakt wordt tussen een breed en steeds vernieuwend mondiaal perspectief én een smaller, veilig en beschermend locaal perspectief. De HPS geeft uiting aan Think Global, act Local! (David Ulrich) en slaat voor haar leerlingen een brug tussen heden en toekomst. De High Performance School heeft contact met de omgeving hoog in het vaandel staan en betrekt stakeholders bij haar beleidbepaling. Dit realiseert zij door ontwikkeling van een biografische identiteit gebaseerd op het verbinden van haar maatschappelijke opdracht aan ambitie, kernwaarden en kernkwaliteit. De High Performance School ziet onderwijs als sleutel tot economische groei, welzijn en gezondheid en richt haar focus op het verwerven van leerrendement op toekomstgerichte life-time skills. Hierbij denken wij aan een excellente beheersing van basisvaardigheden, eigenaarschap nemen voor het eigen leerproces, probleem en oplossingsgericht kunnen denken, kunnen samenwerken, waarde- en omgevingsbewust leven. De diepere en morele betekenisgeving van de High Performance School is uitgangspunt voor het ontwikkelen van een biografische identiteit. In de kern gaat het hierbij om het creëren van een focus die mensen samenbindt, anders dan de identiteit en de onderwijsvisie. Een onderwijsvisie bevat algemene uitspraken over wat wordt verstaan onder goed onderwijs, goede leerlingbegeleiding en leerlingenzorg, evenals uitspraken over de opdracht en context van het onderwijs. Maar krijgen de medewerkers hierbij het gevoel dat deze uitspraken specifiek gelden voor deze school? Een gevoel dat onmiddellijk ontstaat bij het binnentreden van de school, door het gedrag van de conciërge of een passerende docent? Een gemeenschappelijke focus die allen, leiding, teams en leerlingen, verbindt? Op een dieper niveau is de biografische identiteit van alle High Performance Schools gelegen in betekenisgeving welke gebaseerd is op het verbeteren van de samenleving door het verbeteren van het onderwijssysteem; het vergroten van kansen voor iedereen! Kortom: de organisatie heeft als basis voor groei en ontwikkeling haar passie verbonden met prestatie!

7 Programma aanpak Leren in een High Performance School In een High Performance School is niet de persoonlijke ontwikkeling van de medewerker het startpunt, maar de ontwikkeling van de gehele schoolorganisatie. Leren en werken zijn geïntegreerd en leveren een directe bijdrage aan de doelstellingen van de organisatie. Bij hoge ambities ten aanzien van het realiseren van een High Performance School is ontwikkeling van de gehele organisatie essentieel. Continous Performance Improvement Learning Research Empowerment Figuur 1 Continous Performance Improvement, De interventies en activiteiten die rondom het ontwikkelen van High Performance Schools ingezet zullen worden, zijn gebaseerd op uitgangspunten uit theorie en praktijk. De aanpak is gebaseerd op drie met elkaar verbonden pijlers; Learning, Research en Empowerment die alleen in gezamenlijkheid kunnen zorgen voor het bereiken van een duurzame performance ontwikkeling. Kennis ontwikkeling, onderzoek en professionele verantwoordelijkheid & verantwoording zijn elementen die richting geven aan de expeditie naar een High Performance School. Learning Alle Learning programma onderdelen hebben als eerste theoretisch uitgangspunt het sociaal constructivisme. Het sociaal constructivisme is een moderne leertheorie die ervan uitgaat dat mensen zelf betekenis verlenen aan hun omgeving en dat sociale processen hierbij een prominente rol spelen. Kennis wordt door iedere persoon op een eigen wijze geconstrueerd, waarbij men sterk wordt beïnvloed door de reacties en opvattingen in de sociale omgeving. In de vertaling van het sociaal constructivisme naar de dagelijkse praktijk vormt het leren als een sociaal proces het uitgangspunt. Belangrijke argumenten om binnen het programma deelnemers zoveel mogelijk hun eigen leren te laten vormgeven, komen voort uit de constructivistische leertheorieën. De centrale aanname van de constructivistische theorie is dat het verwerven van kennis en vaardigheden niet zozeer het gevolg is van een directe overdracht van kennis, maar eerder het resultaat van (constructieve) denkactiviteiten van de personen zelf: we leren door nieuwe informatie te verbinden aan wat we al weten (voorkennis). Vanuit de constructivistische opvatting orderenen directeuren zelf de voor hen relevante informatie, en maken zelf de keuzes welke onderdelen op welke wijze en in welke volgorde geïmplementeerd worden. Het HPS programma biedt hierin een inspirerende, stimuleren en coachende rol, maar het eigenaarschap blijft ten alle tijde bij de deelnemer. Learning interventies Navigatie Room Deelnemers komen maandelijks bijeen tijdens een navigatieroom, waar door middel van inspirerende gastcolleges alle kernelementen uit de HPS aanpak in modules worden aangeboden. In een programma worden directies in een Navigatie Room opgeleid om de transitie naar een High Performance Schools te kunnen maken. De Navigatie Room heeft een looptijd van twee schooljaren en wordt in Amsterdam georganiseerd. Expeditie Teams Uit de Navigatie Room worden aan de hand van de context, ambitie en ontwikkelwensen van de verschillende scholen Expeditie Teams gevormd. Binnen deze teams zal het accent liggen op het ontwikkelen van het eigen leiderschap en het maken van een transitieplan voor de eigen organisatie. Peer-learning is hierbij uitgangspunt. Studiereizen Engeland en Canada Deelnemers aan het programma High Performance Schools kunnen deelnemen aan Internationale studiereizen naar Engeland of Canada. U maakt kennis met onderwijsconcepten die mede door de interventies van prof. John West Burnham (GB) en prof. dr. Michael Fullan (CA) tot topprestaties bij scholen geleid hebben. Tijdens deze inspirerende reizen werkt u met prof. dr. John West Burnham (GB), Joanne Quinn MBA en/of Michael Fullan (CA) en aanschouwt u de praktijk bij scholenbezoeken.

8 Research Het tweede uitgangspunt voor de invulling van het programma gaat over het verzamelen en inzetten van data als uitgangspunt van handelen en continue onderwijsverbetering. Het onderzoek richt zich op wat relevant is voor het overbruggen van de status quo van de organisatie naar een High Performance School. De organisatie werkt met een systeem waarmee de performance van de organisatie op zes onderdelen wordt gemeten en in verband gebracht wordt met het leerrendement van leerlingen. Wetenschappelijk onderzoek Wetenschappelijk onderzoek naar mogelijke programma-effecten op het leerrendement van leerlingen is onderdeel van het programma. Het wetenschappelijk onderzoek dient o.m. antwoord te geven op onderstaande vragen: 1. Wat zijn (t.a.v. alle zes kenmerken) standaard normeringen voor HPS in Nederland? 2. Op welke wijze voldoet uw school aan de normering van de HPS indicatoren? (HPS Scan) 3. Wat zijn kenmerkende verschillen en waarneembare indicatoren die relevante invloed hebben op ontwikkeling (uw) scho(o)len tot HPS? 4. Wat zijn de effecten van het HPS programma op de ontwikkeling van de HPS? Belang onderzoek Het onderzoek is voor de Nederlandse ontwikkeling van de kwaliteit van het onderwijs van evident belang. Het toont aan in hoeverre de indicatoren van High Performance Schools in het onderwijs direct effect hebben op de wijze waarop verbeteringen van de leerlingenresultaten binnen scholen gerealiseerd kunnen worden. Als het onderzoek een significante ontwikkeling van Return On Investment in de scholen aantoont, is hiermee een evident instrument ontwikkeld voor optimaliseren van leerrendement! Research interventies High Performance School Scan Ter ondersteuning van het proces om uw ambitie op uw school te verwezenlijken zal middels een High Performance School Scan uw school worden onderzocht. In deze scan zijn verschillende instrumenten opgenomen die informatie geven over de verschillende HPS kenmerken. Bij de scan worden diverse instrumenten ingezet. Hierbij kunt u o.m. denken aan onderzoek naar uw leiderschap performance, toepassing van een onderzoekende cultuur, leeropbrengst & leerrendement, toepassing van de door dr. Robert Marzano beproefde onderwijs succes factoren, stakeholders onderzoek en het Extra Odinary Leadership Assessment en de Teachers Succes Scan. 5. High Performance 4. Excellent 3. Bovengemiddeld / goed 2. Voldoende 1. Zwak Bepalen van de wijze waarop scholen aan de normering van de High Performance School voldoen Leerrendement Maatschappelijke waarde Excellent Onderwijs Extra Ordinary Leaderschip Innovatief vermogen Vakmanschap professionals Extraordinary Leadership Assessment Eén van de onderzoeksinstrumenten die worden ingezet is het Extra Ordinairy Leadership Assessment. Een instrument wat gebaseerd op wetenschappelijk bewezen effectieve leiderschapscompetenties en aspecten die hier invloed op hebben. Deelnemers aan de Navigatieroom leren door middel van een 360 feedback wat hun sterke leiderschapscompetenties zijn en hoe zij hun effectiviteit binnen de organisatie significant kunnen verbeteren door hun kracht verder te ontwikkelen. Teacher Succes Scan Een tweede onderzoeksinstrument is de Teacher Succes Scan. De Teachers Succes Scan heeft betrekking op ambitie en eigen inschatting van gewenste performance gericht op het succesvol inzetten van BIO competenties Het resultaat van de ingevulde vragenlijsten wordt gepresenteerd in overzichtelijke schema s waaruit u kunt aflezen in hoeverre bepaalde competenties voldoende aanwezig in uw school. Deze schema s geven tevens weer welke docenten zouden kunnen samenwerken om bepaalde competenties te versterken, welke afdelingen kennis zouden kunnen uitwisselen en welke competenties er nog in zijn geheel ontbreken in de organisatie.

9 Empowerment Empowerment Interventies Het derde uitgangspunt voor de invulling van het programma is gelegen in het ontwikkelen van vakmanschap en het nemen van professionele verantwoordelijkheid. Het creëren van een nieuwe evidence based- en data driven werkwijze is daar een essentieel onderdeel van. Meta Krüger, universitair docent aan de UVA, geeft aan dat de vraag naar evidence-based werken in het onderwijs toeneemt. Zij stelt: Daarvoor wordt van zowel schoolleiders als leraren een onderzoekende houding vereist. Volgens Earl en Katz (2006) vereist dit een omslag in denken van zowel bestuurders, schoolleiders als leraren. In plaats van zich te baseren op impliciete kennis zullen zij moeten gaan werken met expliciete kennis op bewijs gebaseerde kennis. De programma-aanpak rondom Empowerment is theoretisch gebaseerd op het werk van Karl Weijck (2005), Michael Fullan (2007), Joanne Quinn (2011) Lorna Earl & Steven Katz (2006; 2007), Robert Marzano (2007) en Eric Verbiest (2004). Scholen werken in leergemeenschappen aan capacity building with a focus on results. Dit betekent dat ondersteuning van scholen gericht is op het creëren van Expeditie Teams met een onderzoekende cultuur waarin het werken met en leren van data centraal staat. De organisatie denkt en werkt projectmatig, er is geen eilandcultuur. Feedbacksystemen zijn structureel opgenomen in de organisatie. De organisatie wisselt actief kennis en ervaringen uit met andere organisaties en maakt deel uit van Learning Groups en Learning Fairs. Expertiseontwikkeling van medewerkers en leerteams, en uitwisseling van deze expertise staan centraal. Kortom, in een High Performance school is leren zichtbaar en voelbaar het hoofd aandachtsgebied, voor iedereen. Inspiratie Sessies School Teams In de loop van het eerste programmajaar is er ruimte voor het creëren van draagvlak bij de teams. Per organisatie worden inspiratiesessies georganiseerd waarvoor door de school de teamleden, MR, een vertegenwoordiging van ouders en directe stakeholders zijn uitgenodigd. Learning Fair Tijdens het programmaverloop zullen voor én door alle deelnemende scholen Learning Fairs georganiseerd worden waarin scholen elkaar resultaten van hun ontwikkeling tot High Performance School presenteren.

10 Organisatie Het High Performance Schools programma heeft een duur van twee jaar. In deze twee jaar neemt u deel aan de Navigatieroom. Een Navigatieroom is een integrale serie Masterclasses waarin u samen met andere deelnemers relevante en kwalitatief hoogwaardige kennis verkrijgt, welke gericht is op het ontwikkelen van uw school tot High Performance School. Maandelijks komt u bijeen om met elkaar onder begeleiding van verschillende gastsprekers te verkennen hoe u uw expeditie kunt vormgeven op uw school. Samen met Nationale en Internationale experts op de verschillende kenmerken van High Performance Schools wordt hierin een koppeling gemaakt tussen theorie en praktijk. Voor elk van de HPS-kenmerken maken we, samen met u, een data-analyse van uw school. Ieder kenmerk is gekoppeld aan een onderzoekstraject; deze trajecten leveren bij elkaar opgeteld een zeer volledige scan die de huidige staat van uw school weergeeft. Deelname aan het High Performance Programma is intensief en inspirerend. Het zorgt ervoor dat u gebruik makend van de talenten en sterke kracht binnen uw school nieuwe energie genereert die leidt tot de geweldige IPC-onderwijs-omschrijving: GREAT LEARNING, GREAT TEACHING, GREAT FUN! Research Learning Kwartaal 1 Students achievement Onderzoek leerrendement 1 e programmajaar : Navigatieroom met Masterclasses Extraordinary Leadership Assessment Extraordinary Leadership Kwartaal 2 Kwartaal 3 Kwartaal 4 Creating Change Onderzoek Evidence Based werken Creating Public Value Stakeholders- Onderzoek- High Performance Professionals Teachers Succes Scan Excellent Education Onderzoek onderwijs inhoud & onderijs aanbod Empowerment Transitieplan Scholen Onderzoek Masterclass Research Learning Kwartaal 1 Kwartaal 2 Kwartaal 3 Kwartaal 4 Students achievement Onderzoek 21 Century Skills 2 e programmajaar : Navigatieroom met Masterclasses Extraordinary Leadership Assessment Inspiring Leader Creating Change Onderzoek CapacityBuiding Creating Public Value Onderzoek Social Capital High Performance Professionals Assessment Extra Ordinary Performer Excellent Education Marzano onderzoek Empowerment, Learning en Research; Implementatie transitieplan en continue monitoring en ontwikkeling Onderzoek Masterclass

11 Kwaliteitsgarantie De High Performance School heeft duidelijke zachte en harde kanten. De zachte kanten zijn gericht op het samen ontwikkelen van een biografische identiteit en het met elkaar willen bereiken van een hoger doel, de harde kanten zijn te vinden in de duidelijke wijze waarop de Performance van de school en de professionals omschreven, geëvalueerd en beoordeeld worden. Ook het veranderproces om te komen tot een High Performance School heeft echter zowel harde als zachte kanten, waarbij aan de ene kant ruimte gecreëerd wordt voor het ontwikkelen van het innovatief vermogen van de school met daarbinnen het accent op een evaluatiecultuur, terwijl aan de harde kant deze ruimte gekoppeld wordt aan duidelijk resultaatgerichte afspraken over de voortgang en ontwikkeling van de organisatie. Collectieve ambitie Bij het realiseren van de ambitie rondom High Performance Schools zijn alle betrokkenen vanuit hun rol verantwoordelijk voor het resultaat. Alle partners die binnen het programma High Performance Schools participeren, leveren hun bijdrage om te komen tot de geschetste resultaten. Persoonlijke ambitie Deelnemers die participeren in het High Performance School Programma hebben allen gemeen dat ze vanuit persoonlijke ambitie en drive de performance van hun school willen verbeteren. En daarmee leggen ze de lat een flink stuk hoger! Programma onderdelen uit de persoonlijke ambitielijn zijn dan ook gericht op het versterken van leiderschapskwaliteiten die het mogelijk maken om een High Performance School te worden. Audit Er zijn heldere normeringen vastgesteld die bepalen of een High Performance School aan de kwaliteitsgarantie voldoet. Tijdens het programma worden gegevens voor deze kwaliteitsgarantie door middel van zowel kwalitatieve als kwantitatieve metingen bij interne en externe stakeholders door de school zelf met behulp van de HPS scan in kaart gebracht. Na het doorlopen van het programma kunnen scholen er voor kiezen om door middel van een onafhankelijke audit te laten bepalen of zij aan de normeringen voldoet. Een High Performance School mag zich zodanig noemen als zij op alle onderdelen aan de genoemde normering voldoet. Advisory Board Aan het High Performance School Programma is een Advisory Board verbonden waarin betrokken deskundigen als Prof. dr. John West Burnham, Joanne Quinn MBA, dr. André de Waal, dr. Meta Kruger en Leon de Wit Bestuurder Pimair Onderwijs zitting nemen. De Advisory Board monitort de procesvoortgang en adviseert de programmaleiding ten aanzien van verdere programmaontwikkeling. Nationale en Internationale Partners CBE werkt bij de ontwikkeling, toetsing en vormgeven van het (les)programma en het wetenschappelijk onderzoek samen met Nationale en Internationale hoogleraren, adviseurs en netwerkorganisaties. Onderstaande instanties en personen zijn op deelaspecten betrokken bij het programma: Prof. John West Burnham PhD (GB) Prof Michael Fullan PhD (CA) Joanne Quinn MBA (CA) Prof Andy Hargreaves PhD (US) Douglas Reeves PhD (US) Robert Marzano PhD Laboratory (US); Joe Folkman PhD, Zenger Folkman (US) Ass. Prof. dr. André de Waal HPO Center Ass. Prof. dr. Meta Kruger, UVA Amsterdam NASSP Leading Schools (US) Successful Practices Network Inc.(US) Drs. Andrea van de Velde, IPC Drs. Karel Philipsen, Early Bird Aanvullend programma aanbod CBE organiseert naast het HPS-programma voor alle deelnemende scholen diverse aanvullende activiteiten voor ondermeer bestuurders, teamleiders en docenten. a.) Het Internationaal Onderwijscongres, oktober 2011 Making Shift Happen (www.makingshifthappen.net) b.) De HPS Board Room voor bestuurders van deelnemers (www.highperfroamceschool.nl/hps- Boardroom) c.) De High Performance School Society (www.highperfroamcesschools.nl/society)

12 CBE Amsterdam Office Herengracht BV Amsterdam phone +31 (0) websites Het High Performance School programma haalt het beste uit uw organisatie en zorgt dat leerlingen het excellente onderwijs krijgen wat u ze wilt bieden! Verbeter-expeditie Expeditie naar High Performance Schools Zwak naar Voldoende Voldoende naar Goed Goed naar Uitstekend Uitstekend naar Excellent Excellent naar High Performance Thema s Processen op basis kwaliteitsniveau Regisseren van van leiderschap en vakmanschap Performance gericht Vernieuwd lerend Focus op toekomstgericht global learning Organiseren Equiperen Presteren Transformeren Innoveren 2011 CBE GROUP H. van den Engel, M. van Beek All rights reserved Interesse? Op dit moment werken in Nederland scholen voor Primair en Voortgezet Onderwijs in dit programma aan hun ambitie om een High Performance School te worden. Bent u ook geïnteresseerd en wilt met ons en/of een van de huidige deelnemers in gesprek om nadere informatie te verkrijgen en ervaringen te horen? Neem dan contact op met de programmaleider High Performance Schools: Marlou van Beek MMC CMC: of Wij kijken uit naar een ontmoeting met u! Sector Primair onderwijs Voortgezet Onderwijs Primair Onderwijs Voortgezet Onderwijs Deelname groep Deelnemende scholen 1 e Pilot-groep Deelnemende Scholen 1 e Pilot-groep Deelnemende en/of belangstellende school 2 e Pilot-groep Deelnemende en/of belangstellende school 2 e Pilot-groep connecting developing accelerating people processes strategies

High Performance Schools

High Performance Schools Marlou van Beek is senior consultant bij CBE en programmaleider van het High Performance Schools-programma. E-mail: m.vanbeek@cbe-group.com. John West-Burnham is professor onderwijskundig leiderschap bij

Nadere informatie

Deel 1 Leon de Wit, SOORH. Moral purpose; een kind wat een dag niet leert, is een verloren dag!!

Deel 1 Leon de Wit, SOORH. Moral purpose; een kind wat een dag niet leert, is een verloren dag!! Deel 1 Leon de Wit, SOORH Moral purpose; een kind wat een dag niet leert, is een verloren dag!! Opbrengst gericht besturen = opbrengstgericht leiderschap Wie zijn wij Ruud Blaas, directeur Openbare Montessorischool

Nadere informatie

Evidence-based werken in het onderwijs

Evidence-based werken in het onderwijs Evidence-based werken in het onderwijs Het belang van een onderzoekende houding Gastcollege Hanzehogeschool Groningen Lectoraat Integraal jeugdbeleid 12 november 2008 Meta Krüger Opbouw college Evidence-based:

Nadere informatie

Competenties directeur Nije Gaast

Competenties directeur Nije Gaast Competenties directeur Nije Gaast De s voor directeuren van Nije Gaast zijn vertaald in vijf basiss. De beschrijving is gebaseerd op de schoolleiderscompententies die landelijk zijn vastgesteld en zijn

Nadere informatie

DE KRACHT VAN HET COLLECTIEF ONDERWIJS VAN MORGEN

DE KRACHT VAN HET COLLECTIEF ONDERWIJS VAN MORGEN Op weg naar 2020 Dit is het verhaal van de NUOVO scholengroep. Verantwoordelijk voor voortgezet onderwijs aan ruim 5.000 leerlingen in de stad Utrecht. Tien openbare scholen bieden samen een breed aanbod:

Nadere informatie

De PLG-bril. De drie capaciteiten

De PLG-bril. De drie capaciteiten De PLG-bril De PLG-bril (Verbiest, 2008) kan als hulpmiddel gebruikt worden om na te gaan in hoeverre de leerprocessen op verschillende niveaus met elkaar verbonden zijn en verbonden zijn aan de koers.

Nadere informatie

Samen. stevige. ambities. werken aan. www.schoolaanzet.nl

Samen. stevige. ambities. werken aan. www.schoolaanzet.nl Samen werken aan stevige ambities www.schoolaanzet.nl School aan Zet biedt ons kennis en inspiratie > bestuurder primair onderwijs Maak kennis met School aan Zet School aan Zet is de verbinding tussen

Nadere informatie

Master Innovation & Leadership in Education

Master Innovation & Leadership in Education Master Innovation & Leadership in Education Splinternieuwe opleiding voor het bereiken van het hoogste niveau als schoolleider. Daarmee bedoelen we: in staat zijn de ontwikkeling van een school te leiden

Nadere informatie

MASTERCLASS VERANDERMANAGEMENT

MASTERCLASS VERANDERMANAGEMENT MASTERCLASS VERANDERMANAGEMENT INZICHT, OVERZICHT EN VAARDIGHEDEN VOOR HET LEIDEN VAN VERANDERING NYENRODE. A REWARD FOR LIFE 1 2 VOORWOORD Ontwikkelingen in de omgeving en binnen organisaties worden complexer

Nadere informatie

Op expeditie naar waarde(n)

Op expeditie naar waarde(n) Op expeditie naar waarde(n) 21e eeuwse educatie Effectief leiderschap Vakmanschap: de leraar doet ertoe! Verbinding met de gemeenschap Waardengedreven onderwijs Op expeditie naar waarde(n) De hele opvoeding

Nadere informatie

Deze geaccrediteerde master ontwikkelt en ondersteunt de professionalisering van onderwijskundige leiders in het vo en mbo. In samenwerking met:

Deze geaccrediteerde master ontwikkelt en ondersteunt de professionalisering van onderwijskundige leiders in het vo en mbo. In samenwerking met: Executive MBA Service management Onderwijs Deze geaccrediteerde master ontwikkelt en ondersteunt de professionalisering van onderwijskundige leiders in het vo en mbo. In samenwerking met: De wereld waarin

Nadere informatie

Purmerendse ScholenGroep. High Performance Scholen

Purmerendse ScholenGroep. High Performance Scholen Purmerendse ScholenGroep High Performance Scholen High Performance Scholen De Waal: De vijf pijlers van een HPO 1. Het management is van een hoge kwaliteit en combineert integriteit en coachend leiderschap

Nadere informatie

Werken met data in de onderzoekende school

Werken met data in de onderzoekende school Werken met in de onderzoekende school SOK-congres Affligem, 6 juni 2014 Meta Krüger Lector leiderschap in het onderwijs Waarom onderzoeksmatig werken? Onderzoekende scholen: perspectieven op werken met

Nadere informatie

Leren excelleren Strategisch beleid PRIMOvpr 2015-2019

Leren excelleren Strategisch beleid PRIMOvpr 2015-2019 Leren excelleren Strategisch beleid PRIMOvpr 2015-2019 Onderwijsgroep PRIMO vpr Stichting voor Openbaar Primair Onderwijs Voorne-Putten en regio Kwaliteit op een hoger plan brengen Wie zijn we? Sinds 1

Nadere informatie

Bantopa (Samen)werken aan Samenwerken

Bantopa (Samen)werken aan Samenwerken Bantopa (Samen)werken aan Samenwerken Masterclass - Alliantievaardigheden Een praktische leidraad voor toekomstige alliantiemanagers Samenwerken als Kerncompetentie De complexiteit van producten, processen

Nadere informatie

Samenwerking. Betrokkenheid

Samenwerking. Betrokkenheid De Missie Het Spectrum is een openbare school met een onderwijsaanbod van hoge kwaliteit. We bieden het kind betekenisvol onderwijs in een veilige omgeving. In een samenwerking tussen kind, ouders en school

Nadere informatie

Onderwijs van de 21ste eeuw:

Onderwijs van de 21ste eeuw: Onderwijs van de 21ste eeuw: didactiek, wetenschap en technologie 2015-2016 ACADEMIE PEDAGOGIEK EN ONDERWIJS saxion.nl/apo Onderwijs van de 21 ste eeuw: didactiek, wetenschap en technologie Professionaliseringsaanbod

Nadere informatie

Excellent onderwijs nader bekeken Kees Vernooij

Excellent onderwijs nader bekeken Kees Vernooij Excellent onderwijs nader bekeken Kees Vernooij EXCELLENT ONDERWIJS NADER BEKEKEN Dr. Kees Vernooij Lector emeritus Effectief taal- en leesonderwijs Kenniscentrum Expertis Motto Excellente scholen zijn

Nadere informatie

spoorzoeken en wegwijzen

spoorzoeken en wegwijzen spoorzoeken en wegwijzen OVERZICHT OPLEIDINGEN OPBRENGSTGERICHT LEIDERSCHAP Opbrengstgericht leiderschap Opbrengstgericht werken en opbrengstgericht leiderschap zijn termen die de afgelopen jaren veelvuldig

Nadere informatie

ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA

ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA VOORWOORD Hoe leiden we elke student op tot de professional voor de wereld van morgen? Met de blik op 2025 daagt die vraag

Nadere informatie

Professionele leergemeenschap in het primair onderwijs. Myriam Lieskamp CNV Onderwijs

Professionele leergemeenschap in het primair onderwijs. Myriam Lieskamp CNV Onderwijs Professionele leergemeenschap in het primair onderwijs Myriam Lieskamp CNV Onderwijs Programma Wat is onderwijs 2032? Vijf niveaus van hoog betrouwbare scholen Wat is een professionele leergemeenschap

Nadere informatie

Een symbiose van onderwijskwaliteit en kwaliteitszorg

Een symbiose van onderwijskwaliteit en kwaliteitszorg I nleiding Een symbiose van onderwijskwaliteit en kwaliteitszorg Onderwijskwaliteit en kwaliteitszorg zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden in het primair onderwijs (PO). Onderwijskwaliteit staat voor

Nadere informatie

cjcbejbv ejveneke nvknevm m

cjcbejbv ejveneke nvknevm m Welkom! Bij de miniconferentie Formatief toetsen 26 maart 2013 cjcbejbv ejveneke nvknevm m Cees van der Vleuten Universiteit Maastricht Aanleiding voor deze middag Doelen van vanmiddag Kennismaken - ontmoeten

Nadere informatie

Piter Jelles Strategisch Perspectief

Piter Jelles Strategisch Perspectief Piter Jelles Strategisch Perspectief Strategisch Perspectief Inhoudsopgave Vooraf 05 Piter Jelles Onze missie 07 Onze ambities 07 Kernthema s Verbinden 09 Verbeteren 15 Vernieuwen 19 Ten slotte 23 02 03

Nadere informatie

Lumina Life voor duurzame gezondheid en vitaliteit van mens en organisatie

Lumina Life voor duurzame gezondheid en vitaliteit van mens en organisatie Lumina Life voor duurzame gezondheid en vitaliteit van mens en organisatie Lumina Life is een uniek instrument dat medewerkers in de zakelijke markt helpt om duurzaam gezond en vitaal te kunnen blijven

Nadere informatie

EFQM model theoretisch kader

EFQM model theoretisch kader EFQM model theoretisch kader Versie 1.0 2000-2009, Biloxi Business Professionals BV 1. EFQM model EFQM staat voor European Foundation for Quality Management. Deze instelling is in 1988 door een aantal

Nadere informatie

Leidinggeven aan onderzoekende scholen in de 21 ste eeuw

Leidinggeven aan onderzoekende scholen in de 21 ste eeuw Leidinggeven aan onderzoekende scholen in de 21 ste eeuw Vier jaar onderzoek naar onderzoeksmatig leiderschap: welke inzichten levert het op? Meta Krüger Lector leiderschap in het onderwijs Inhoud lezing

Nadere informatie

NIEUW LEADERSHIP IN EDUCATION MASTER

NIEUW LEADERSHIP IN EDUCATION MASTER NIEUW LEADERSHIP IN EDUCATION MASTER Leadership IN EDUCATION (MASTER) Van leidinggevenden in het onderwijs wordt verwacht dat zij in staat zijn duurzame schoolontwikkeling te realiseren en onderwijsinnovatie

Nadere informatie

Leraar basisonderwijs LB

Leraar basisonderwijs LB Leraar basisonderwijs LB Functiewaardering: 43343 43333 43 33 Salarisschaal: LB Werkterrein: Onderwijsproces -> Leraren Activiteiten: Beleids- en bedrijfsvoeringsondersteunende werkzaamheden, overdragen

Nadere informatie

Op weg naar een integraal kindcentrum. Janny Reitsma

Op weg naar een integraal kindcentrum. Janny Reitsma Op weg naar een integraal kindcentrum Janny Reitsma Programma: Verkenning van het integraal kindcentrum Leiderschap: mensen in beweging zetten Leiderschap: planmatig organiseren Leren als strategie voor

Nadere informatie

Box 2: Vaststellen beginsituatie Handelingsgericht werken op PABO s en lerarenopleidingen VO

Box 2: Vaststellen beginsituatie Handelingsgericht werken op PABO s en lerarenopleidingen VO Kees Dijkstra (Windesheim), Els de Jong (Hogeschool Utrecht) en Elle van Meurs (Fontys OSO). 31 mei 2012 Box 2: Vaststellen beginsituatie Handelingsgericht werken op PABO s en lerarenopleidingen VO Doel

Nadere informatie

Succesvolle leerlingen in een kleurrijke omgeving februari 2015

Succesvolle leerlingen in een kleurrijke omgeving februari 2015 - Missie/Visie - Succesvolle leerlingen in een kleurrijke omgeving februari 2015 Op AMS staat de leerling centraal. Dat betekent dat alles wat we doen er op gericht is om iedere leerling zo goed mogelijk

Nadere informatie

Certified Public Manager Program (CPM) voor Senior Public Controllers

Certified Public Manager Program (CPM) voor Senior Public Controllers Certified Public Manager Program (CPM) voor Senior Public Controllers The European professional practice qualification for public service leaders Inschrijving vóór 1 juli 2016 = 10% korting op inschrijvingskosten

Nadere informatie

FIT-traject onderwijsvernieuwing met ICT en sociale media. draagvlak inspiratie motivatie vernieuwing 21st century skills borging

FIT-traject onderwijsvernieuwing met ICT en sociale media. draagvlak inspiratie motivatie vernieuwing 21st century skills borging FIT-traject onderwijsvernieuwing met ICT en sociale media draagvlak inspiratie motivatie vernieuwing 21st century skills borging Via het Klavertje 4 Model zet u sociale media en ICT breed in Didactische

Nadere informatie

Innoveren als avontuurlijke tocht

Innoveren als avontuurlijke tocht Innoveren als avontuurlijke tocht Innoveren als avontuurlijke tocht Oriëntatie op het gebied Omgaan met het onverwachte Het gebied doorgronden Zoeken naar doorwaadbare plekken Rust nemen en op kracht komen

Nadere informatie

Naar een professionele cultuur

Naar een professionele cultuur Naar een professionele cultuur Cultuur is de allesbepalende factor van organisatie-effectiviteit. Een cultuur is op zich niet goed of fout; ze past wel of niet bij de omstandigheden waarin een school zich

Nadere informatie

KWALITEITSKAART. Scan opbrengstgericht besturen. Opbrengstgericht werken vraagt om opbrengstgericht besturen. Waarom deze scan?

KWALITEITSKAART. Scan opbrengstgericht besturen. Opbrengstgericht werken vraagt om opbrengstgericht besturen. Waarom deze scan? KWALITEITSKAART Opbrengstgericht werken PO Opbrengstgericht werken vraagt om opbrengstgericht besturen Opbrengstgericht werken (OGW) is het systematisch en doelgericht werken aan het maximaliseren van

Nadere informatie

Inhoudsopgave: Inleiding. Hoofdstuk 1: Achtergrond van de vragenlijst 1.1 : Het Team Leadership Competence Model

Inhoudsopgave: Inleiding. Hoofdstuk 1: Achtergrond van de vragenlijst 1.1 : Het Team Leadership Competence Model Inhoudsopgave: Inleiding Hoofdstuk 1: Achtergrond van de vragenlijst 1.1 : Het Team Leadership Competence Model Hoofdstuk 2: De Team Leadership Competence Questionnaire 2.1 : Opbouw van de lijst 2.2 :

Nadere informatie

Leergang Transformatief Leiderschap

Leergang Transformatief Leiderschap feedback geven living labs advie processen/bijeenkomsten transformatief leiderschap coach perso Leergang Transformatief Leiderschap Anderen bewegen begint bij jezelf Succesvol mensen en organisaties in

Nadere informatie

Strategisch HRM in het voortgezet onderwijs. Peter Leisink

Strategisch HRM in het voortgezet onderwijs. Peter Leisink Strategisch HRM in het voortgezet onderwijs Peter Leisink Opzet van deze leergang Introductie Strategisch HRM in het voortgezet onderwijs: inhoudelijke verkenning Programma en docenten leergang strategisch

Nadere informatie

Differentiëren, onderwijs passend maken. Schoolpsychologencongres 2017 Otto de Loor

Differentiëren, onderwijs passend maken. Schoolpsychologencongres 2017 Otto de Loor Differentiëren, onderwijs passend maken Schoolpsychologencongres 2017 Otto de Loor (o.deloor@netwerkonderwijsadviseurs.nl) Differentiëren, onderwijs passend maken Didactische, organisatorische en pedagogische

Nadere informatie

STRATEGISCH BELEIDSPLAN

STRATEGISCH BELEIDSPLAN STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2016 2020 Strategisch beleidsplan PCO Gelderse Vallei Inleiding Voor u ligt het strategische beleidsplan (SBP) 2016 tot en met 2020. Bij het tot stand komen van dit SBP is als eerste

Nadere informatie

telefoon (088)

telefoon (088) VISIE OP KWALITEIT datum 4-2-2016 onderwerp Visie op kwaliteit Programma Herijking Kwaliteitssysteem van S.V. Damsma contactpersoon S.V. Damsma telefoon (088) 525 69 01 e-mail sv.damsma@avans.nl Visie

Nadere informatie

Leiderschap op school

Leiderschap op school De 21 essentiële taken van de schoolleider Vraag vooraf: Waar besteedt de schoolleider de meeste tijd aan? Bron: J.Visser/A.van der Veen/A.Ros (1999) De wetenschap aan het woord Robert J. Marzano Onderzoekswetenschapper

Nadere informatie

PROFIEL. Adviseur Onderwijs HAS Hogeschool

PROFIEL. Adviseur Onderwijs HAS Hogeschool PROFIEL Adviseur Onderwijs HAS Hogeschool 1. De organisatie Dit profiel wordt gebruikt om potentiële kandidaten in het kort te informeren over de functie Adviseur Onderwijs, HAS Hogeschool en haar context.

Nadere informatie

Uitwerkingen van Brainpower sessies

Uitwerkingen van Brainpower sessies Hieronder zijn de resultaten van de Brainpower ingeklonken weergegeven. We zijn zo dicht mogelijk gebleven bij de geschreven teksten, maar hebben de tweedeling leraar/directeur weggelaten. Het is voor

Nadere informatie

Change. Making Change Happen!

Change. Making Change Happen! Change MANaGEMENT Making Change Happen! 2 Uw organisatie verandert. Vaak onder druk van de markt, aandeelhouders of belanghebbenden. Maar soms gewoon omdat u zelf gelooft dat het beter kan. Het merendeel

Nadere informatie

Ondernemend werken in welzijnsorganisaties

Ondernemend werken in welzijnsorganisaties Training & Advies Ondernemend werken in welzijnsorganisaties Betere resultaten met nieuwe competenties Ondernemend werken in welzijnsorganisaties De welzijnssector is sterk in beweging, dat weet u als

Nadere informatie

Interventies bij organisatieverandering Succesvol veranderen

Interventies bij organisatieverandering Succesvol veranderen Interventies bij organisatieverandering Succesvol veranderen Het succesvol doorvoeren van organisatieverandering vraagt nogal wat. De uitdaging is om de beoogde verandering werkbaar te maken en te borgen

Nadere informatie

ALEXANDER GIELE Competentiemonitor Ingevuld door : C.M.T. Ruppert Ingevuld op : 19 december 2013

ALEXANDER GIELE Competentiemonitor Ingevuld door : C.M.T. Ruppert Ingevuld op : 19 december 2013 ALEANDER GIELE Competentiemonitor Ingevuld door : C.M.T. Ruppert Ingevuld op : 19 december 2013 Deze monitor is ingevuld op basis van een eerste gesprek, een lesobservatie en een nagesprek (soms in andere

Nadere informatie

Post HBO opleiding Management in Zorg en Welzijn

Post HBO opleiding Management in Zorg en Welzijn Zorg en Welzijn Algemeen De post-hbo opleiding Management in Zorg en Welzijn is een opleiding van 1,5 jaar voor mensen met een afgeronde hbo-opleiding die werkzaam zijn in de sector zorg en welzijn en

Nadere informatie

Global Project Performance

Global Project Performance Return on investment in project management P3M3 DIAGNOSTIEK IMPLEMENTATIE PRINCE2 and The Swirl logo are trade marks of AXELOS Limited. P3M3 -DIAGNOSTIEK (PROJECT PROGRAMMA PORTFOLIO MANAGEMENT MATURITY

Nadere informatie

Opbrengstgericht werken (OGW)

Opbrengstgericht werken (OGW) ALITEITSKAART werken (OGW) werken (OGW) OPBRENGSTGERICHT LEIDERSCHAP PO werken (OGW) is het systematisch en doelgericht werken aan het maximaliseren van prestaties. De uitkomsten van onderzoek van de resultaten

Nadere informatie

) en geeft het handvatten om via coaching te werken aan collegialiteit. en professionaliteit (domein 4 ).

) en geeft het handvatten om via coaching te werken aan collegialiteit. en professionaliteit (domein 4 ). Focus op professie Zoekt u een effectieve aanpak om de prestaties van leerlingen te verbeteren? Stelt u het vakmanschap van leraren daarin centraal? Wilt u werken aan sleutelfactoren zoals effectief klassenmanagement,

Nadere informatie

Masterclass Value of Information. Waarde creëren voor de business

Masterclass Value of Information. Waarde creëren voor de business Masterclass Value of Information Waarde creëren voor de business Informatie en informatietechnologie maken het verschil bij de ontwikkeling van nieuwe business ideeën. Met informatie kunnen nieuwe innovatieve

Nadere informatie

Persoonlijk Leiderschap in het Onderwijs. "Van reactief naar creatief"

Persoonlijk Leiderschap in het Onderwijs. Van reactief naar creatief Persoonlijk Leiderschap in het Onderwijs "Van reactief naar creatief" In veel scholen is het klassiek hiërarchisch leiderschap niet langer toereikend. De veranderingen in de maatschappij en daarmee ook

Nadere informatie

MEDEZEGGENSCHAP EN SUCCESFACTOREN. Ruysdael onderzoek 2015

MEDEZEGGENSCHAP EN SUCCESFACTOREN. Ruysdael onderzoek 2015 MEDEZEGGENSCHAP EN SUCCESFACTOREN Ruysdael onderzoek 2015 Succes maak je samen Ruysdael is gespecialiseerd in innovatie van mens en organisatie. Vanuit de overtuiging dat je samen duurzame meerwaarde creëert.

Nadere informatie

Leergang Hoger Management

Leergang Hoger Management Leergang Hoger Management Ontwikkelen van leiderschap in het voortgezet onderwijs 1 Een samenwerking tussen Marant Interstudie en Kennisland. 2 De samenwerking tussen Marant Interstudie en Kennisland verbindt

Nadere informatie

MISSIE - VISIE - MOTTO

MISSIE - VISIE - MOTTO MISSIE - VISIE - MOTTO Mei 2015 Versie 4.0 Inhoudsopgave INLEIDING 3 WAAR KOMT DIT VANDAAN? 3 MISSIE: WAAR STAAN WE VOOR? 4 VISIE: WAT DOEN WE EN WAAROM? 4 MOTTO, KORT EN KRACHTIG 5 2 INLEIDING Elke organisatie,

Nadere informatie

Training KED-Coach Basis

Training KED-Coach Basis Training KED-Coach Basis Nederland Onze Trainingen en Diensten Het team van KED-SENS heeft haar aanbod van trainingen en diensten overzichtelijk in kaart gebracht. Alle mensen zijn uniek en leren en ontwikkelen

Nadere informatie

Training & Ontwikkeling

Training & Ontwikkeling Inleiding FOCUS Leren & Ontwikkelen uit Wormerveer is een sterk groeiende Human Resources Development dienstverlener met een duidelijke focus op resultaatgerichtheid en professionalisering. Wij onderscheiden

Nadere informatie

De ervaren commissaris verdiept en vernieuwt. Ook zichzelf.

De ervaren commissaris verdiept en vernieuwt. Ook zichzelf. De ervaren commissaris verdiept en vernieuwt. Ook zichzelf. High Level Toezicht in de Zorg High Level Toezicht in de Zorg VERDIEPEN DOOR REFLECTIE Het bieden van goede zorg aan cliënten, is de kern van

Nadere informatie

STICHTING KINDANTE. Visie Personeel

STICHTING KINDANTE. Visie Personeel STICHTING KINDANTE Visie Personeel Visie Personeel 1 Inleiding De onderwijskundige visie van stichting Kindante vormt de basis voor de wijze waarop de Kindantescholen hun onderwijs vormgeven. Dit vraagt

Nadere informatie

Samenvatting Hoofdstuk 1

Samenvatting Hoofdstuk 1 Samenvatting Dit proefschrift onderzocht manieren om community ontwikkeling in opleidingsscholen te stimuleren. De vier studies leverden inzichten op in de manier waarop docentenin-opleiding (dio s) samenwerken

Nadere informatie

ICT als aanjager van de onderwijstransformatie

ICT als aanjager van de onderwijstransformatie ICT als aanjager van de onderwijstransformatie ICT als aanjager van de onderwijstransformatie Technologische innovatie biedt het onderwijs talloze mogelijkheden. Maar als we die mogelijkheden echt willen

Nadere informatie

VRAGENLIJST FORMATIEF TOETSEN DOCENT

VRAGENLIJST FORMATIEF TOETSEN DOCENT VRAGENLIJST FORMATIEF TOETSEN VRAGENLIJST FORMATIEF TOETSEN DOCENT EEN FEEDBACK INSTRUMENT VOOR DOCENTEN EEN FEEDBACK INSTRUMENT VOOR DOCENTEN CHRISTEL WOLTERINCK C.H.D.WOLTERINCK@UTWENTE.NL CHRISTEL C.H.D.WOLTERINCK@UTWENTE.NL

Nadere informatie

HR Performance Management

HR Performance Management HR Performance Management Door: Bernadette van de Laak Inleiding Bij Performance Management (PM) gaat het erom dat menselijk kapitaal binnen een organisatie dusdanig wordt georganiseerd, dat stijging van

Nadere informatie

' Dit is de tijd die niet verloren gaat: iedre minuut zet zich in toekomst om.' M. Vasalis

' Dit is de tijd die niet verloren gaat: iedre minuut zet zich in toekomst om.' M. Vasalis IDENTITEITS- BEWIJS ' Dit is de tijd die niet verloren gaat: iedre minuut zet zich in toekomst om.' M. Vasalis 2 Onderwijs draait om mensen Als wij in onze onderwijsinstelling iets willen bereiken, dan

Nadere informatie

TAMTOM TALENTNAVIGATIE

TAMTOM TALENTNAVIGATIE TAMTOM TALENTNAVIGATIE EEN INTEGRALE ZIENSWIJZE ERNST JAN REITSMA Talent. Wat je goed kan. Passie. Wat je graag doet. Aandacht voor Talentontwikkeling Gallup, Wiseman, de Leadership Council en vele anderen

Nadere informatie

Het uur van de waarheid

Het uur van de waarheid BDO ONDERZOEK VERANDERCAPACITEIT GEMEENTEN Het uur van de waarheid Integrale uitvoering Participatiewet bij SW/SD; hoe vergroot je de verandercapaciteit? Saar Spanjaard, algemeen directeur Avres Anton

Nadere informatie

leergang KLEUR BEKENNEN Kleedkamergesprekken over leiderschapsontwikkeling

leergang KLEUR BEKENNEN Kleedkamergesprekken over leiderschapsontwikkeling leergang KLEUR BEKENNEN Kleedkamergesprekken over leiderschapsontwikkeling editie 2011 Leiderschap zit vol met paradoxen. De tegenstelling tussen betrokkenheid en distantie, tussen innovatie en behoudendheid,

Nadere informatie

De ontwikkeling van de Mondriaan methode VISIE OP PROFESSIONALISEREN

De ontwikkeling van de Mondriaan methode VISIE OP PROFESSIONALISEREN M.11i.0419 De ontwikkeling van de Mondriaan methode VISIE OP PROFESSIONALISEREN versie 02 M.11i.0419 Naam notitie/procedure/afspraak Visie op professionaliseren Eigenaar/portefeuillehouder Theo Bekker

Nadere informatie

BESTURINGSFILOSOFIE GEMEENTE GOOISE MEREN

BESTURINGSFILOSOFIE GEMEENTE GOOISE MEREN BESTURINGSFILOSOFIE GEMEENTE GOOISE MEREN Projectleider Afdeling Iris van Gils Kerngroep Visie/Missie Datum 28 november 2014 Planstatus Vastgesteld in de Fusieraad 24 november 2014 Opdrachtgever Stuurgroep

Nadere informatie

Onderwijsmanagement. Doelgroep

Onderwijsmanagement. Doelgroep Onderwijsmanagement Cursus voor schoolleiders en middenmanagementfunctionarissen die geen (recente) opleiding managementvaardigheden hebben gevolgd. Met name mensen die op zo n positie terechtkomen vanuit

Nadere informatie

Het Management Skills Assessment Instrument (MSAI)

Het Management Skills Assessment Instrument (MSAI) Het Management Skills Assessment Instrument (MSAI) Het zelfbeoordelingsformulier Het doel van deze evaluatie is om u te helpen bij het bepalen van de belangrijkste aandachtsvelden van uw leidinggevende

Nadere informatie

Leiderschapscompetenties ( niet vakmanschap of inhoudelijke professionaliteit)

Leiderschapscompetenties ( niet vakmanschap of inhoudelijke professionaliteit) Leiderschapscompetenties ( niet vakmanschap of inhoudelijke professionaliteit) We delen de competenties in drie groepen in, zij het dat we de volgorde enigszins hebben gewijzigd, conform het model dat

Nadere informatie

Wij bieden, op maat, een uitgebreid en intensief begeleidingstraject op de werkplek aan.

Wij bieden, op maat, een uitgebreid en intensief begeleidingstraject op de werkplek aan. Profielschets directeur OBS Het Toverkruid ELK KIND IS UNIEK! Algemeen In de gemeente Asten zijn twee basisscholen van PlatOO gesitueerd; OBS Het Toverkruid en OBS de Horizon. PlatOO zoekt voor OBS Het

Nadere informatie

Presentatie Directie 2-daagse Meesterschap Kijkduin 5 en 6 september 2013 DEEL 2

Presentatie Directie 2-daagse Meesterschap Kijkduin 5 en 6 september 2013 DEEL 2 * Presentatie Directie 2-daagse Meesterschap Kijkduin 5 en 6 september 2013 DEEL 2 * -Wat is het MEESTERSCHAP Van LEIDERSCHAP? Wat dragen wij als schoolleider bij aan de kwaliteiten / opbrengsten van de

Nadere informatie

De curriculum van de masteropleiding PM MBO kan op verschillende niveau s bekeken worden:

De curriculum van de masteropleiding PM MBO kan op verschillende niveau s bekeken worden: Marco Snoek over de masteropleiding en de rollen van de LD Docenten De curriculum van de masteropleiding PM MBO kan op verschillende niveau s bekeken worden: Het intended curriculum : welke doelen worden

Nadere informatie

Profielschets. Teamleider vwo bovenbouw

Profielschets. Teamleider vwo bovenbouw Profielschets Teamleider vwo bovenbouw Rotterdam, 2016 Profielschets Teamleider vwo bovenbouw (LD) Libanon Lyceum Omvang: 1,0 fte met een beperkte lesgevende taak. Vooraf Het Libanon Lyceum in Rotterdam

Nadere informatie

projectplan professionaliseringstraject Technisch College Velsen Samenwerkingsverband VO Zuid-Kennemerland 2014-2016

projectplan professionaliseringstraject Technisch College Velsen Samenwerkingsverband VO Zuid-Kennemerland 2014-2016 projectplan professionaliseringstraject Technisch College Velsen Samenwerkingsverband VO Zuid-Kennemerland 2014-2016 Doelstellingen professionaliseringstraject Het SWV heeft als doelstellingen voor het

Nadere informatie

SECURE BASE LEADERSHIP UNIEKE TOP EXECUTIVE COURSE MET GROTE IMPACT. Creëer als leider een cultuur voor continue innovatie en exponentiële groei!

SECURE BASE LEADERSHIP UNIEKE TOP EXECUTIVE COURSE MET GROTE IMPACT. Creëer als leider een cultuur voor continue innovatie en exponentiële groei! SECURE BASE LEADERSHIP UNIEKE TOP EXECUTIVE COURSE MET GROTE IMPACT Creëer als leider een cultuur voor continue innovatie en exponentiële groei! WIJ STARTEN HET TRAJECT MET EEN PERSONAL DIALOGUE (BEWUSTWORDING)

Nadere informatie

Ontwerpkit Studentnabij Onderwijs

Ontwerpkit Studentnabij Onderwijs Ontwerpkit Studentnabij Onderwijs Binnen FHICT hebben we een ambitieuze visie op onderwijs. Hier komen diverse onderwijsdoelen uit voort. De ontwerpkit is een praktische vertaling van onze visie en is

Nadere informatie

Professionaliseringstraject voor de LC/LD docent

Professionaliseringstraject voor de LC/LD docent Amersfoortse Docenten Academie Professionaliseringstraject voor de LC/LD docent in samenwerking met: Professionaliseringstraject voor de LC/LD docent De Academie nodigt jou uit om deel te nemen aan ons

Nadere informatie

Management & Organisatie

Management & Organisatie Management & Organisatie Algemeen De Master Leiderschap wordt verzorgd door het Instituut voor Bedrijfskunde, Hanzehogeschool Groningen. Durf uzelf (verder) te ontwikkelen tot de inspirerende leider met

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN NADERONDERZOEK. IJburgcollege

RAPPORT VAN BEVINDINGEN NADERONDERZOEK. IJburgcollege RAPPORT VAN BEVINDINGEN NADERONDERZOEK IJburgcollege Plaats: Amsterdam BRIN-nummer:28DH-00 edocsnummer: 4258514 Onderzoek uitgevoerd op: 29 mei 2013 Conceptrapport verzonden op: 20 juni 2013 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

FiT. Mastering Financiality. In tien maanden tijd je circle of influence vergroten

FiT. Mastering Financiality. In tien maanden tijd je circle of influence vergroten FiT Mastering Financiality. In tien maanden tijd je circle of influence vergroten Vergroot je circle of influence Niemand kan de financiële gevolgen van strategische beslissingen beter inzichtelijk maken

Nadere informatie

Strategisch beleid 2015-2019 Het proces

Strategisch beleid 2015-2019 Het proces Strategisch beleid 2015-2019 Het proces Beleidsjaar 14-15 we maken de balans op Missie en kernwaarden/uitgangspunten Dit zijn wij, hier staan we voor Nadere analyse Wat gaat goed, wat pakken we aan Wat

Nadere informatie

Box 1: Matrix Handelingsgericht werken Schoolwide Positive Behavior Support Oplossingsgericht werken

Box 1: Matrix Handelingsgericht werken Schoolwide Positive Behavior Support Oplossingsgericht werken Kees Dijkstra (Windesheim), Els de Jong (Hogeschool Utrecht) en Elle van Meurs (Fontys OSO). 31 mei 2012 Box 1: Matrix Handelingsgericht werken Schoolwide Positive Behavior Support Oplossingsgericht werken

Nadere informatie

Schooljaarplan Planperiode Versie 1 Datum Augustus Adres t Witzand 22. Telefoon

Schooljaarplan Planperiode Versie 1 Datum Augustus Adres t Witzand 22. Telefoon Planning Schooljaarplan Planperiode 2015-2019 Versie 1 Datum Augustus 2015 Naam school Adres t Witzand 22 Postcode OBS Prins Willem Alexander 9463PA Telefoon 0592 262400 E-mail Directeur pwa@primah.org

Nadere informatie

P.1 Creëren van een veilig en stimulerend leerklimaat

P.1 Creëren van een veilig en stimulerend leerklimaat Pedagogisch bekwaam P.1 Creëren van een veilig en stimulerend leerklimaat Resultaat De meeste leerlingen voelen zich veilig en worden gestimuleerd en uitgedaagd om te leren. Ze zijn actief en betrokken

Nadere informatie

Leergang Leiderschap voor Professionals

Leergang Leiderschap voor Professionals Leergang Leiderschap voor Professionals Zonder ontwikkeling geen toekomst! Leergang Leiderschap voor Professionals Tijden veranderen. Markten veranderen, organisaties en bedrijven veranderen en ook de

Nadere informatie

Leiderschapsversterkend Programma www. mlacademy.nl

Leiderschapsversterkend Programma www. mlacademy.nl Focus on talent and ambition Leiderschapsversterkend Programma www. mlacademy.nl The task of the leader is to get his people from where they are to where they have not been. Henry A. Kissinger Als leidinggevende

Nadere informatie

Training Leiderschap. Nederland

Training Leiderschap. Nederland Training Leiderschap Nederland Onze Trainingen en Diensten Het team van KED-SENS heeft haar aanbod van trainingen en diensten overzichtelijk in kaart gebracht. Alle mensen zijn uniek en leren en ontwikkelen

Nadere informatie

Antreum RAPPORT TLC-Q. Test Kandidaat Administratienummer: Datum: 01 Sep 2011. de heer Consultant

Antreum RAPPORT TLC-Q. Test Kandidaat Administratienummer: Datum: 01 Sep 2011. de heer Consultant RAPPORT TLC-Q Van: Test Kandidaat Administratienummer: Datum: 01 Sep 2011 Normgroep: Advies de heer Consultant 1. Inleiding Het leiden van een team vraagt om een aantal specifieke competenties. Dit rapport

Nadere informatie

Fricolore Academy in samenwerking met Penta Nova. Middenmanagement (MMOT)

Fricolore Academy in samenwerking met Penta Nova. Middenmanagement (MMOT) Fricolore Academy in samenwerking met Penta Nova Middenmanagement (MMOT) Doelgroep Inhoud Docenten die belangstelling hebben voor een functie als team- of afdelingsleider. Oriëntatie op management is bedoeld

Nadere informatie

Training KED-Coach Gevorderd

Training KED-Coach Gevorderd Training KED-Coach Gevorderd Nederland Onze Trainingen en Diensten Het team van KED-SENS heeft haar aanbod van trainingen en diensten overzichtelijk in kaart gebracht. Alle mensen zijn uniek en leren en

Nadere informatie

De schoolleider van de toekomst: onderzoeksmatig leiderschap

De schoolleider van de toekomst: onderzoeksmatig leiderschap De schoolleider van de toekomst: onderzoeksmatig leiderschap Congres VO-Raad: kiezen voor klasse Nieuwegein,14 maart 2013 Meta Krüger Lector Leiderschap in het Onderwijs Op zoek naar nieuw leiderschap:

Nadere informatie

thomas more hogeschool Leiderschapsacademie

thomas more hogeschool Leiderschapsacademie thomas more hogeschool Leiderschapsacademie Colofon 2015 Rotterdam, mei 2015 Thomas More Hogeschool, Rotterdam Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in

Nadere informatie

SKPO Profielschets Lid College van Bestuur

SKPO Profielschets Lid College van Bestuur SKPO Profielschets Lid College van Bestuur 1 Missie, visie SKPO De SKPO verzorgt goed primair onderwijs waarbij het kind centraal staat. Wij ondersteunen kinderen om een stap te zetten richting zelfstandigheid,

Nadere informatie