Duurzaam beheer en onderhoud in de praktijk: prestatiemonitoring. Pieter Mensink

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Duurzaam beheer en onderhoud in de praktijk: prestatiemonitoring. Pieter Mensink"

Transcriptie

1 Duurzaam beheer en onderhoud in de praktijk: prestatiemonitoring Pieter Mensink

2 Prestatiemonitoring de sleutel tot adequaat installatiebeheer ing. P. Mensink (Pieter)

3 De praktijk: het huishoudboekje 61

4 Energiekosten: 30,- per dag Oorzaak: niet goed afstellen bevochtiger 62

5 Bron niet op vol vermogen, koelmachine aan. Elektra-derving 1,5MWh in de maand augustus 63

6 Drukregeling lbk niet goed afgesteld. Na verbetering gemiddeld 14% minder toeren: voor een lbk van m³/h betekent dit een besparing van ca12mwhe per jaar. 64

7 X1.000 [euro] Gemeten besparing na optimalisatietraject WKO 65

8 Definitie van KPI s Opzet meet- en monitoringssysteem Bepalen van de benodigde input 66

9 Houden of wegdoen? Monitoring zelf of contracteren Bij onderhoudspartij of derden Wat is de trigger Welke betrokkenheid blijft, wat is daarvoor nodig? 67

10 bijdrage 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% derden zelf 20% 10% 0% uitbesteden 68

11 Processen borgen in interne organisatie Rüdiger Drissen

12 Duurzaam beheer; Proces borgen in een interne organisatie Ing. Rudiger Drissen 70

13 Uw ervaringen met prestatiecontracten? Welke rol heeft u als opdrachtgever? Hoe bewaakt u de kwaliteit, de afspraken en energiebesparingen? Hoe agendeert u de duurzame kant van het onderhoud? 71

14 Markt ervaringen prestatiecontracten Aannemers; zitten veelal nog in leertraject. Volle cursussen Nen 2767; hebben in crisistijd een hoge risico bereidheid; hebben Interne processen onvoldoende gereed om prestatie eisen te realiseren; acteren nog onvoldoende pro actief; voor o.a. kwaliteit, service of optimaliseren; hebben moeite met het aantonen van behalen/afwijken prestaties; contracten stranden meestal op communicatie; Verwachtingen van opdrachtgevers worden niet behaald. 72

15 Uw ervaringen impact op de interne organisatie? Welke organisatorische aanpassingen zijn er doorgevoerd? Waar liep u tegen aan? Wat ging er goed? Waarom wilde u Prestatie contracten? Is het beoogde doel bereikt? Bent u tevreden? 73

16 Markt ervaringen Verwachtingen opdrachtgever Kostenreductie; loonkosten/reorganisatie of budgettaire bezuinigingen; Verhogen klimaatcomfort en/of verlagen aantal storingen; Opdrachtgever ontzorgen; Risico s van investeringen bij derden wegleggen; Exploitatiekosten reductie; Verduurzaming bedrijfsvoering; Waarde behoud installaties. 74

17 Markt ervaringen Impact intern organisatie Opzet regieorganisatie verloopt vaak moeizaam; Transitie; beste resultaat met begeleiding door externe expertise; Medewerkers omscholen en begeleiden; Communicatie op hoge frequentie voeren om vertrouwen te krijgen en bij te sturen. 75

18 Uw ervaringen Valkuilen prestatiecontract? Welke valkuilen bij; Opzet contracten? Aanbesteding? Opstart / implementatie? Beheer? Wat ging er goed? 76

19 Markt ervaringen Valkuilen prestatiecontracten 1/2 Uitbesteden zelf niets meer doen! Toezicht, controle en communicatie noodzakelijk; Risico s uitbesteden, verhoogd de kosten; Strakke contracten beperken de vrijheid, verantwoording en innovatie van de aannemer én vergen meer toezicht/controle; Bonus/malus; malussen zijn risico s en verhogen de prijs of verlagen de inzet/kwaliteit. 77

20 Markt ervaringen Valkuilen prestatiecontracten 2/2 Conditie-eisen omschreven zonder relevantie; Prestatie eisen voor bestaande installaties; Verval opgenomen; Korte looptijd geen winst te halen (nieuwbouw); Bij opdrachtgevers: Bereidheid personeel te veranderen; Veranderde werkwijze bij storingen/klachten; Onderhoudsadviezen niet getoetst aan budget of beleid. 78

21 Meerwaarde Prestatie onderhoudscontracten Kosten onderhoud lagere tijd inzichtelijk, Investeringspieken worden vermeden, Verhogen klimaatcomfort en/of verlagen aantal storingen; Opdrachtgever ontzorgen; Exploitatiekosten reductie; Verduurzaming bedrijfsvoering; Waarde behoud installaties einde contract. 79

22 Aandachtspunten opdrachtgever Eerst doelstellingen en beleidskaders opstellen Bepaal bijpassend wijze van B&O Personeel informeren en betrekken bij opzet regieorganisatie, Communicatie hoge frequentie, Onderhoudsplan jaarlijks toetsen aan budget en beleid. Bewaken / monitoren prestatie eisen, Toezicht houden op kwaliteit of audits toepassen. 80

23 Workshop MJA-deelnemers Installaties en prestatieborging Pauze

24 Leidraad Prestatiecontracten beheer en onderhoud gebouwen Selina Roskam, Agentschap NL

25 Energiebesparing in Prestatiecontracten Prestatiecontracten maken de prestatie van de leverancier meetbaar en objectief evalueerbaar 25 april 2013 Selina Roskam MJA Workshop Installaties

26 Waarom energiebesparing in het prestatiecontract? Beheer en onderhoud hebben veel invloed op energieverbruik Beheer- en onderhoudsfase duurt het langst Comfort en energiebesparing gaan hand in hand Energiebesparing is een gedeelde verantwoordelijkheid Garanties geven op energiebesparing is te doen Energiebesparing vereist van meerdere partijen inzet Risico neerleggen bij die partij die dat het beste kan beheersen 84 MJA Workshop Installaties

27 Wat komt terug in het prestatiecontract? 1. Inleiding 1.1 Inleiding: de considerans 1.2 Doelstelling 1.3 Definities 2. Scope 2.1 Locaties 2.2 Installaties 2.3 Contractperiode 2.4 Specifieke taken 3. KPI s 3.1 Klanttevredenheid 3.2 Duurzaam beheer 3.3 Kosten en kwaliteit 3.4 Binnenklimaat 3.5 Innovatie 4. Voorwaarden 4.1 Technisch 4.2 Commercieel 4.3 Organisatorisch 4.4 Juridisch 85 MJA Workshop Installaties

28 Resultaatgebieden beheer en onderhoud A. Klanttevredenheid Overall Klimaat Dienstverlening E. Innovatie Vernieuwing Revisiegegevens Planet en Profit Optimaal beheer en onderhoud op basis van prestaties People B. Duurzaam beheer Elektriciteit/m 2 Warmte (gas)/m 2 Stadswarmte/m 2 Planet D. Binnenklimaat Temperatuur CO 2 -concentratie Verlichtingsterkte Geluidsniveau People C. Kosten / kwaliteit Onderhoudskosten/m 2 Energiekosten/m 2 Status installaties Storingen Profit 86 MJA Workshop Installaties

29 87 MJA Workshop Installaties Voorbeeldwaarden

30 Top 3 tips Zorg voor voldoende dekking en draagvlak binnen de organisatie. Leg afspraken SMART vast, meet en rapporteer. Werk op basis van vertrouwen, een goede considerans en feiten. Zorg dat je een deskundige en kritische klant bent. 88 MJA Workshop Installaties

31 Top 3 valkuilen Managen van het contract op de input, de onderhoudsprocessen zelf. Managen dient op outputbasis te gebeuren. Uitgebreide, complexe contracten. Het te eenzijdig opleggen van waarden voor de KPI s. Er dient overeenstemming te zijn over de te realiseren waarden door de aanbieder. 89 MJA Workshop Installaties

32 Eisen aan aanbieders Onder andere: De aanbieder dient bereid te zijn om risico s te nemen en garanties te geven In staat zijn om voor een specifiek gebouw aan te geven wat er mogelijk is op het gebied van de te realiseren waarden voor KPI s. Bij voorkeur dient de aanbieder het energieverbruik te kunnen monitoren. Aanbieder dient de benodigde certificeringen te hebben en benodigde keuringen uit kunnen voeren. Partner die meedenkt over en streeft naar continu verbeteren. De aanbieder dient proactief verbetervoorstellen te doen. Op de hoogte van technologische ontwikkelingen en nieuwe technieken. 90 MJA Workshop Installaties

33 91 MJA Workshop Installaties

34 Installatie Performance Scan Dick van t Slot

35 Poll Werkt uw installatie goed? Geen optimalisaties mogelijk 0-5% besparing 5-10% besparing 10-20% besparing >20% besparing 93

36 Praktijkonderzoek 80% van installaties niet optimaal Zowel nieuwbouw als bestaand Gemiddelde reductie 23% van klimaatenergie Verwarming Koeling 94

37 Installatie performance scan

38 IPS Wat is het Compacte scan Gestandaardiseerd Installatie Koeling, verwarming Opwekking, distributie afgifte Eenvoudige optimalisatiemogelijkheden 96

39 IPS Hoe, wie, wat, wanneer Combinatie onderhoud 2-4 uur Vragenlijst Gebouwgegevens Documentatie Meetpunten Doelgroep: eigenaren en beheerders 97

40 IPS Voordelen Comfortabeler gebouw Lagere energierekening Invulling EPBD Art 14, 15, 16, 17 Verplicht 98

41 IPS Ervaringen Steenwijkerland: De resultaten/adviezen zijn breder dan bij regulier onderhoud worden gevonden 99

42 IPS Ervaringen Conservatorium Amsterdam Er waren comfortklachten, en met de IPS ben ik in korte tijd te weten gekomen waar de problemen zitten 100

43 IPS Ervaringen Universiteit Amsterdam Met relatief weinig input, krijg je heel waardevolle informatie boven water 101

44 IPS Ook een kans voor uw organisatie? 102

45 Monitoring met energieprofielen Wouter Wienk, Agentschap NL

46 Monitoring met energieprofielen meet de werkelijke prestaties van het gebouw Wouter Wienk Agentschap NL Bert Elkhuizen Cofely-GDF Suez

47 Benchmarking op kwaliteit, onderzoek liet zien Het gemeten energiegebruik was 25% hoger dan verwacht. In meer dan 70% van de onderzochte gebouwen werkte de installatie niet naar behoren. 90% van de problemen met het binnenklimaat en comfort zijn direct te relateren aan het niet goed werken van de installatie. Oorzaken 15% engineering fouten. 85% opleveringsfouten (gebrek aan commissioning) en verkeerd management, bedrijfvoering en onderhoud.

48 Nieuwe aanpak: energieprofielen Gemeten verbruik versus verwachting. Constatering of er verbetermogelijkheden zijn. Aandachtpunten voor nader onderzoek. Eigen hoofdmeters. Lage kosten Internationaal (Energy signatures) geaccepteerd (US, UK, Dld) Kan ook op detailniveau (WP, warmtewisselaar)

49 Dit is een energieprofiel

50 Herkennen van energieprofielen (basisvormen aanbod) Gasketel Kantelpunt temp. Verwarmen warmtepomp (gas) Verwarmen + tapwater Stadsverwarming met zomerverliezen WKK + AKM X-as: Buitentemperatuur Y-as: Energiegebruik per uur

51 Gasverbruik Werkelijk profiel WKK + AKM SFG GAS :00-23:00 Nacht Buitentemperatuur

52 Herkennen energieprofielen elektriciteit (basisvormen) kantelpunttemperatuur Warmtepomp (Elec) Koelen Verwarmen Koelmodus Koelen + kantoorapparatuur Stadskoeling X-as: Buitentemperatuur Y-as: Energiegebruik kwh

53 Voorbeeld gebouw

54 Achtergrond informatie Redelijk standaard kantoorgebouw 1996 (Energielabel E) BVO= m² Belangrijkste energie leveranciers/gebruikers 1. Gasgestookte ketel 2. Koelmachine met ijsopslag (elek.) 3. Verlichting (elek.) 4. Kantoorapparatuur (elek.) 5. Warmtapwater (minimal) (elek.)

55 Normal onderhoud & energiemanagement

56 Gas energy signature 2009 (8760 hours) Opening hours Unnecessary heating

57 Results

58 Voorbeeld gebouw Gasgestookte ketels Warmtapwater met gasketel Gasgestookte stoombevochtigers Ongeïsoleerd, veel massa WKO met kleine wp Absorptiekoelmachines Koelmachines

59 Voorbeeld gebouw

60 26/9/201 1 Euronext, Amsterdam Analysis based on hourly gasdata

61 26/9/201 1

62 GAS ELEKTRICITEIT 26/9/201 1 WKO TU-Eindhoven Gebouw Vertigo WKO functioneert maar er is ruimte voor verbetering in de regelstrategie voor de aansturing van de ketel en de warmtepomp.

63

64 Internationaal More information: Building EQ Background information and 12 demonstration buildings Sample annual report real energy performance with signatures US BPP Report Online monitoring performance heatpumps with EU-label Live heatpump

65 Reference buildings

66 Samenvatting Gebruik de elektriciteitmeter en gasmeter voor het monitoren van het werkelijke gebruik. Gebruik de energieprofielenmethode om te constateren of het energiegebruik nog steeds overeenkomt met de verwachting. Een energieprofiel zegt heel veel over de gebouwprestatie en het onderhoud. Helpt om aandacht te genereren voor energiegebruik Goedkoop Geeft veel informatie Met de tool Energy benchmark (Cofely) kunnen eenvoudig op afstand grote aantallen gebouwen eenvoudig worden gescand.

67 Bedankt voor jullie aandacht. Vragen?

68 Evaluatie en afsluiting Gabrielle Uitbeijerse

69 Evaluatie Verwachtingen Inhoud en onderwerpen Discussie U ontvangt een link per naar Digitaal evaluatieformulier Presentaties van de middag (pdf)

70 Workshop MJA-deelnemers Installaties en prestatieborging Diner rond 17:45 uur Dank voor uw deelname!

Gebouwmonitoring met energieprofielen Energieverspilling eenvoudig opsporen en verhelpen

Gebouwmonitoring met energieprofielen Energieverspilling eenvoudig opsporen en verhelpen Gebouwmonitoring met energieprofielen Energieverspilling eenvoudig opsporen en verhelpen 1 Bebouwmonitoring met energieprofielen Inhoud De energieprofielaanpak 3 1. Waarom energieprofielen? 4 2. Hoe werkt

Nadere informatie

SKB-project WKO waar voor je geld! - De Praktijk -

SKB-project WKO waar voor je geld! - De Praktijk - SKB-project WKO waar voor je geld! SKB-project WKO waar voor je geld! Januari 2014 Hoofdauteurs OD NZKG/ Marlies Lambregts en Patrick Teunissen Co-auteurs IF Technology/ Marc Koenders en DWA/ Hans Buitenhuis

Nadere informatie

White Paper. RETScreen. Business case tool voor energie-efficiënte gebouwen met een gezond binnenklimaat

White Paper. RETScreen. Business case tool voor energie-efficiënte gebouwen met een gezond binnenklimaat White Paper RETScreen Business case tool voor energie-efficiënte gebouwen met een gezond binnenklimaat Maak met de gratis RETScreen software zelf de financiële business case voor een project waarbij energiereductie,

Nadere informatie

Verduurzamen van gemeentelijk vastgoed en de mogelijke rol van ESCo s

Verduurzamen van gemeentelijk vastgoed en de mogelijke rol van ESCo s Verduurzamen van gemeentelijk vastgoed en de mogelijke rol van ESCo s Rapportage van een kwalitatief onderzoek in opdracht Agentschap NL Referentienummer UGC1300002 drs. Peter Paul van Kempen en ir. Jan

Nadere informatie

inhoudsopgave VOORWOORD Directie 4 licht leveren in plaats van lampjes Interview met Thomas Rau 5

inhoudsopgave VOORWOORD Directie 4 licht leveren in plaats van lampjes Interview met Thomas Rau 5 mvo jaarverslag 2012 inhoudsopgave VOORWOORD Directie 4 licht leveren in plaats van lampjes Interview met Thomas Rau 5 BELEIDSVERKLARING 6 PEOPLE Voorwoord - Manager HRM Frank Schoof 9 Personeelsbeleid

Nadere informatie

Bouw & Techniek Wilt u meer weten over een van onze producten of diensten? Neem dan contact met ons op:

Bouw & Techniek Wilt u meer weten over een van onze producten of diensten? Neem dan contact met ons op: Bouw & Techniek Technisch uitblinken met Sportfondsen Nederland NEDERLAND GROEP Sportfondsen uw bouwkundig en installatietechnisch adviseur Sportfondsen Nederland exploiteert niet alleen ruim 300 uiteenlopende

Nadere informatie

VERGROENING VAN VASTGOED ALS VOORWAARDE VOOR DUURZAAM SUCCES

VERGROENING VAN VASTGOED ALS VOORWAARDE VOOR DUURZAAM SUCCES medianieuwsbrief NIEUWSbrief nummer 3 December 2010 VERGROENING VAN VASTGOED ALS VOORWAARDE VOOR DUURZAAM SUCCES Voordat de oprichting van Cofely Energy Solutions een feit was - op de kop af nu één jaar

Nadere informatie

Bewust inkopen van energie leidt tot structureel lagere kosten

Bewust inkopen van energie leidt tot structureel lagere kosten Bewust inkopen van energie leidt tot structureel lagere kosten 10 TIPS voor het succesvol inkopen van elektriciteit en gas 1 Voorwoord door Jeroen Setz Jammer, maar we hebben in ieder geval een leuke avond

Nadere informatie

Energie-efficiënt herinrichten van computerruimten en datacenters

Energie-efficiënt herinrichten van computerruimten en datacenters Energie-efficiënt herinrichten van computerruimten en datacenters september 2013 Inhoudsopgave Voorwoord Deel 1 Deel 2 Deel 3 Wereldbeeld 4 Inleiding 6 Het energetisch optimale datacenter 9 De EUE voorbij

Nadere informatie

De stooklijn onder het mes

De stooklijn onder het mes De stooklijn onder het mes Optimalisering van installaties in de gezondheidszorg >> Als het gaat om energie en klimaat Inleiding en inhoud Deze brochure geeft u inzicht in actuele kennis en ervaringen

Nadere informatie

Zorgvastgoed met de energiemeter op nul; een kans!

Zorgvastgoed met de energiemeter op nul; een kans! Zorgvastgoed met de energiemeter op nul; een kans! 1. Energie moet je oogsten! Energiestap voorziet een toekomst waarin gebouwen geen energiegebruikers zijn, maar energieopwekkers. Met de huidige stand

Nadere informatie

Partner worden: de 9 van SamenGroen

Partner worden: de 9 van SamenGroen Partner worden: de 9 van SamenGroen 1Wat speelt er? Alle hens aan dek! In 2050 zullen alle gebouwen energiezero moeten zijn. Om dat te bereiken zal het gemiddelde gebouw in 2030 minimaal aan energielabel

Nadere informatie

Haalbaarheidsonderzoek Milieukeur Datacenterkoeling

Haalbaarheidsonderzoek Milieukeur Datacenterkoeling Haalbaarheidsonderzoek Milieukeur Datacenterkoeling EINDRAPPORT CREM-project nr. 10.E45 Marcel van Westerhoven (uitvoering) Drs. Victor de Lange (projectleiding) Amsterdam, 23 juni 2010 CREM BV Spuistraat

Nadere informatie

Concept Spoorboekje van A naar D: werken aan het (duurzaamheids)spoor

Concept Spoorboekje van A naar D: werken aan het (duurzaamheids)spoor Concept Spoorboekje van A naar D: werken aan het (duurzaamheids)spoor sprogramma bij de reisgids voor duurzaamheid, energie en klimaat in Alphen aan den Rijn 2014-2020 Van A naar D: Alphen aan den Rijn

Nadere informatie

46 oktober 2010. compact. De Energie BV. Corporaties aan de slag met duurzaamheid

46 oktober 2010. compact. De Energie BV. Corporaties aan de slag met duurzaamheid 46 oktober 2010 compact De Energie BV Corporaties aan de slag met duurzaamheid De Energie BV Corporaties aan de slag met duurzaamheid 46 oktober 2010 compact Inhoud Voorwoord 3 1 Waarom een Energie BV?

Nadere informatie

Dienst Huisvesting juli 2011.

Dienst Huisvesting juli 2011. Energiejaarverslag Sedumdak van Spectrum gebouw 2010 Dienst Huisvesting juli 2011. 1 Voorwoord bij het Energie Jaarverslag 2010 Het jaarverslag 2010 is bedoeld als naslagwerk en geeft een goed beeld van

Nadere informatie

HC&H Consultants ADVIES PROJECTEN BEHEER. Processen Informatiesystemen Informatievoorziening Sturen op samenhang Mens & Organisatie

HC&H Consultants ADVIES PROJECTEN BEHEER. Processen Informatiesystemen Informatievoorziening Sturen op samenhang Mens & Organisatie HC&H Consultants ADVIES PROJECTEN BEHEER Processen Informatiesystemen Informatievoorziening Sturen op samenhang Mens & Organisatie OVER HC&H HC&H is een landelijk werkend adviesbureau voor woningcorporaties.

Nadere informatie

Rapportage onderzoek Real-time Reputatiemanagement: (augustus, 2012)

Rapportage onderzoek Real-time Reputatiemanagement: (augustus, 2012) 1 Real-time reputatiemanagement Rapportage onderzoek Real-time Reputatiemanagement: (augustus, 2012) 2 Real-time reputatiemanagement Samenvatting Dit onderzoek is uitgevoerd door Allard Rustenhoven, student

Nadere informatie

Verzuimkosten aanpakken binnen de zorg met slimme inzet e-hrm

Verzuimkosten aanpakken binnen de zorg met slimme inzet e-hrm Verzuimkosten aanpakken binnen de zorg met slimme inzet e-hrm In deze whitepaper worden een aantal concrete handvatten gegeven welke rol P&O kan pakken bij het verhogen van de kwaliteit van dienstverlening,

Nadere informatie

Performance. Investeren in meerwaarde

Performance. Investeren in meerwaarde Performance Investeren in meerwaarde Inhoud Performance met meerwaarde 6 12 14 16 22 Inhoud Colofon 05 Voorwoord John Brussel 06 Investeren in verbetering Interview Hennie van Pinxteren (Meander Medisch

Nadere informatie

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Slim Samenwerken aan ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Colofon Samenstelling Uitgebracht in opdracht

Nadere informatie

Resultaat voorop dus mens centraal 1. Resultaat voorop dus mens centraal

Resultaat voorop dus mens centraal 1. Resultaat voorop dus mens centraal Resultaat voorop dus mens centraal 1 Resultaat voorop dus mens centraal Inhoud CiEP Basis 4 CiEP en Het Nieuwe Werken 8 CiEP Waardenprofielen 10 CiEP Energiek 14 CiEP voor Teams 18 e-ciep Basis 20 CiEP

Nadere informatie

www.pwc.nl Marktstudie financiële functie Goed voorbereid op de toekomst

www.pwc.nl Marktstudie financiële functie Goed voorbereid op de toekomst www.pwc.nl Marktstudie financiële functie Goed voorbereid op de toekomst Maart 2014 2 Marktstudie financiële functie PwC Inhoud Introductie 6 Samenvatting 8 Financiële functie als business partner 9 Inzicht

Nadere informatie

Project- en programmamanagement survey 2012. Haalt u eruit wat erin zit?

Project- en programmamanagement survey 2012. Haalt u eruit wat erin zit? Project- en programmamanagement survey 2012 Haalt u eruit wat erin zit? Inhoudsopgave 05 Voorwoord 06 Managementsamenvatting 09 Belang neemt toe 35 Quality Assessments 43 Conclusies en vooruitblik Het

Nadere informatie

Kompas energiebewust wonen en werken. Unplugged. Met het oog op de toekomst. U vindt meer op de cd-rom Unplugged, met het oog op de toekomst

Kompas energiebewust wonen en werken. Unplugged. Met het oog op de toekomst. U vindt meer op de cd-rom Unplugged, met het oog op de toekomst Kompas energiebewust wonen en werken Unplugged Met het oog op de toekomst U vindt meer op de cd-rom Unplugged, met het oog op de toekomst 1 Unplugged less is more Voor u ligt Unplugged met het oog op de

Nadere informatie

Groene datacenters. HVeel Hoe groen zijn datacenters? Welke groene

Groene datacenters. HVeel Hoe groen zijn datacenters? Welke groene Groene datacenters HVeel Hoe groen zijn datacenters? Welke groene organisaties staan nog in de kinderschoenen als het gaat om het maatregelen spelen hierbij een rol? En hoe realiseren van groene IT-doelstellingen

Nadere informatie

Zes verbeterpunten om van een geïntegreerd contract te komen tot een geïntegreerd eigenaarschap

Zes verbeterpunten om van een geïntegreerd contract te komen tot een geïntegreerd eigenaarschap Leerervaringen ISE Zes verbeterpunten om van een geïntegreerd contract te komen tot een geïntegreerd eigenaarschap INLEIDING De International School Eindhoven (ISE) kreeg haar nieuwe huisvesting dankzij

Nadere informatie

HANDREIKING EXTERN INHUREN

HANDREIKING EXTERN INHUREN HANDREIKING EXTERN INHUREN PIANOo PIANOo PIANOo PIANOo PIANOo PIANOo PIANOo PIANOo PIANOo PIANOo PIANOo De inhuur van externe werkkrachten in de publieke sector kortweg externe inhuur vraagt om een zorgvuldige

Nadere informatie

Bereik de top met ERP

Bereik de top met ERP Bereik de top met ERP 10 Succesfactoren voor ERP-selectie en implementatie op basis van gebruikerstevredenheid! INHOUDSOPAGE INLEIDING: ENTERPRISE RESOURCE PLANNING... 2 LEESWIJZER... 3 MANAGEMENTSAMENVATTING...

Nadere informatie

Thema: Schakels tot succes. Unica Online: duurzaam beheer met inzicht. AAFM zoekt samenwerking met technische dienstverlener

Thema: Schakels tot succes. Unica Online: duurzaam beheer met inzicht. AAFM zoekt samenwerking met technische dienstverlener succesfacto actoren over organisatie, processen, software en portfolio nummer 12 MAGA ZINE Acto Informatisering Thema: Schakels tot succes Credit management van levensbelang Unica Online: duurzaam beheer

Nadere informatie