Informatie over de Klantcontact Monitor. Continue, realtime en online inzicht in de klantbeleving over verschillende klantcontact kanalen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Informatie over de Klantcontact Monitor. Continue, realtime en online inzicht in de klantbeleving over verschillende klantcontact kanalen"

Transcriptie

1 Informatie over de Klantcontact Monitor Continue, realtime en online inzicht in de klantbeleving over verschillende klantcontact kanalen

2 DE KLANTBELEVING IN BEELD Innovatief dashboard geeft inzicht in de klantbeleving over alle klantcontact kanalen. Op basis van 20 jaar onderzoekservaring introduceert Quality Support een uniek concept in Nederland op het gebied van meten van klantbeleving over alle mogelijke klantcontact kanalen. KERNWOORDEN De kernwoorden zijn betaalbaar, continu beschikbaar, inzicht in trends, vergelijking door (branche) benchmarking, kortom inzicht en bewustwording in de performance van de afhandeling van klantcontacten. ONZE MISSIE Onze missie is door gebruik te maken van innovatieve technologie op een laagdrempelige wijze de kwaliteit van de klantcontacten over alle klantcontact kanalen op een eenvoudige wijze middels een webbased dashboard inzichtelijk te maken. Hierdoor verkrijgen organisaties over alle klantcontactkanalen heen inzicht in de klantbeleving en ontstaat bewustwording over de geleverde performance. DOEL VAN DE KLANTCONTACT MONITOR Het door continue meten gericht inzicht verwerven in de huidige performance. Inzicht en bewustwording! Op basis hiervan kunnen desgewenst adequate maatregelen worden genomen om de kwaliteit van de klantcontacten te optimaliseren en daar waar mogelijk het aantal klantcontacten te reduceren. De voordelen zijn bijvoorbeeld kostenreductie, verhoging van de klanttevredenheid en verhoging van de medewerkertevredenheid. De essentie is: meten is weten - benchmarking - trendanalyses. Inzicht in de huidige performance en klantbeleving op kanaalniveau is cruciaal. WAT IS DE KLANTCONTACT MONITOR? De Klantcontact Monitor is een webbased dashboard dat u inzicht geeft in de mate van klanttevredenheid over uw performance van de afhandeling van uw klantcontacten over uw belangrijkste klantcontact kanalen U kunt op iedere willekeurige plaats inloggen via Internet om uw resultaten te bekijken Drill down functionaliteit voor trendanalyses en voortschrijdend gemiddelde Benchmarking (desgewenst per branche) U kunt zelf de kanalen, de gewenste steekproef en verversingssnelheid aangeven Een laagdrempelige eenvoudige methode met online inzicht in de klantbeleving VOORDELEN VAN DE KLANTCONTACT MONITOR Continue inzicht in de geleverde kwaliteit Trendinzicht door indexcijfers Waarschuwingssysteem via bij achterblijvende resultaten Desgewenst inzicht op teamniveau of per vestiging Benchmark gegevens (algemeen of brancheniveau) Assessment tool voor outsourcing partner Initieert verbeteracties en geeft inzicht of de maatregelen effectief zijn TELEFONIE Score: 7.80 BALIEBEZOEK Score: 7.25

3 VOOR WIE? Wij zijn geneigd om te vragen: voor wie niet? Iedere organisatie met externe contacten zou geïnteresseerd moeten zijn in hoe deze contacten door derden worden ervaren. Natuurlijk zijn van oudsher de commerciële organisaties hier het vaakst mee bezig omdat dit rechtstreeks invloed heeft op de inkomsten. Dikwijls is klantbeleving een issue voor gemeenten, provincies en andere overheidsinstanties (voorbeeld Gemeente heeft antwoord ). Ook woningbouwverenigingen en zorginstellingen noemen huurders en patiënten steeds vaker relaties en cliënten. Daar waar de klant te kiezen heeft is het van belang te weten hoe die klant over ons denkt. Niemand kan zich ontevreden klanten veroorloven. De Klantcontact Monitor is gebaseerd op een even zo slim als eenvoudig principe. De respondent geeft direct na afloop van het contact met uw organisatie zijn of haar waardering over de kwaliteit van het contact in de vorm van een (rapport) cijfer. Als opdrachtgever bepaalt u zelf welke klantcontact kanalen in het onderzoek worden betrokken en de omvang van de steekproef. Hiermee heeft u dus doorlopend inzicht in hoe de klant over uw organisatie denkt. Zijn de resultaten binnen op niveau? Uitstekend, niets aan doen! Zijn de resultaten onder de maat? Tijd voor actie en nader onderzoek om de oorzaken te achterhalen. De wijze waarop de respondent zijn waardering kenbaar kan maken verschilt natuurlijk per klantkanaal. Hieronder worden de diverse kanalen met de werkwijze in het kort beschreven. TELEFONIE Uw klanten die telefonisch contact met u hebben opgenomen worden door onze volledig geautomatiseerde uitbel applicatie benaderd om een waardering voor het klantcontact te geven. Maximaal vier vragen met gesloten antwoorden. We kunnen hier ook desgewenst NPS score aan toevoegen. Dagelijks of wekelijks upload u de telefoonnummers van deze klanten via onze website. Een steekproef wordt vervolgens ingeladen in onze uitbel applicatie en uw klanten kunnen u feedback geven. De uitkomsten worden online getoond in de Klantcontact Monitor. & WEBFORMULIEREN Uw klanten die via (ook webmail) contact met u hebben gehad worden op basis van een steekproef door onze online enquêtetool benaderd om hun waardering te Score: 7.10 SOCIAL MEDIA Score: 4.33

4 HOE WERKT DE KLANTCONTACT MONITOR? geven. De mailadressen van uw klanten kunnen dagelijks via onze applicatie worden doorgegeven waarna ze worden ingeladen in onze enquêtetool waarmee klanten hun mening wordt gevraagd. Een link in uw antwoordmail naar de enquêtetool is ook een optie. Maximaal vier vragen. Uiteraard worden ook deze resultaten in uw Klantcontact Monitor getoond. WEBSITE Wij installeren een pop-up scherm op uw website zodat klanten hun waardering aan het einde van het website bezoek kunnen geven. Deze waardering in de vorm van een rapportcijfer wordt automatisch verwerkt in uw Klantcontact Monitor. KLACHTAFHANDELING De waardering van klanten over de wijze waarop klachten worden afgehandeld wordt door de Klantcontact Monitor ook aan u gepresenteerd. In principe vragen wij respondenten te reageren via hetzelfde kanaal als wat voor de klacht gebruikt is. FYSIEK BEZOEK Aan balie, showroom, winkel, restaurant of in het openbaar vervoer.. Hoe tevreden verlaat de klant uw organisatie? Nabij de uitgang wordt een zuil (of een Ipad) geplaatst waar de bezoeker in de vorm van een rapportcijfer gevraagd wordt zijn BUITENDIENST MEDEWERKERS Na gereed melding van een levering of een reparatie door een chauffeur of technisch medewerker wordt de bezochte consument gebeld of g d door onze geautomatiseerde applicatie en de tevredenheid van de klant gemeten. Dit is ook mogelijk voor bijvoorbeeld uw commerciële buitendienst medewerkers. Zie voor de werkwijze verder onder telefonie. MEDEWERKERTEVREDENHEIDSONDERZOEK Tevreden medewerkers maken tevreden klanten. Inzicht in de waardering van uw medewerkers over de organisatie, de werkomgeving, de taken en verantwoordelijkheden helpt u nog beter in te spelen op de wensen en eisen en zodoende een plezierig werkklimaat te realiseren. SOCIAL MEDIA Uw Webcare Teams hebben contact met (potentiële) klanten. Wij vragen de respondent hoe dit contact wordt ervaren door het te waarderen met een concreet rapportcijfer. De effectiviteit en de mate van klanttevredenheid van uw Webcare Team doorlopend in beeld. Of wij monitoren voor u hoe vaak uw organisatie ter sprake komt in de gekozen media en of het sentiment positief is of juist niet. mening te geven over de wijze waarop hij of zij te woord is gestaan. Het gemiddelde cijfer kan lokaal worden getoond en wordt natuurlijk ook periodiek verzonden naar de server verbonden met uw Klantcontact Monitor. WEBSITE Score: 7.76 KLACHTENAFHANDELING Score: 4.67

5 DE VOICE OF THE CUSTOMER VRAGEN De opdrachtgever is geheel vrij om zelf de vragen die gesteld dienen te worden op te geven. Uitgangspunt van de Klantcontact Monitor is om de vragenset zo beperkt mogelijk te houden. Inzoomen en verdiepingsvragen zijn altijd mogelijk als in eerste instantie een lager dan gewenst resultaat is geconstateerd. RAPPORTAGE EN TRENDANALYSES Ook de rapportage kunt u geheel naar eigen wensen in (laten) richten. Vanzelfsprekend is op ieder vraagniveau en iedere tijdseenheid te rapporteren. De applicatie zelf verzorgt automatisch trendanalyses en rapportages waarbij de ingestelde thresholds in de vorm van bijvoorbeeld service levels kunnen worden getoetst. Standaard worden vaak vragen gebruikt zoals: De mate van tevredenheid over de bereikbaarheid De mate van tevredenheid over de vriendelijkheid van de medewerker De mate van tevredenheid over deskundigheid van de medewerker De mate van tevredenheid uitgedrukt in een rapportcijfer In welke mate zou de respondent de organisatie aanbevelen aan vrienden of familie (NPS) In het dashboard kunt u vervolgens kiezen welk(e) kengetal(len) u wilt tonen. Alleen het rapportcijfer of de NPS score of een gemiddelde van de uitkomsten van de verschillende vragen of misschien zelfs wel alle drie. OPEN VRAGEN Logischerwijs ligt het gebruik van gesloten vragen of het gebruik van een 5 punts VERVERSINGSSNELHEID Dit is in enige mate afhankelijk van de gekozen werkwijze maar als uitgangspunt hanteren wij het gegeven dat iedere beoordeling binnen enkele seconden in het dashboard zichtbaar wordt. De relevantie hiervan wordt mede bepaald door het aantal respondenten en dus de steekproefomvang. INBRENG VAN EIGEN DATASETS Het is mogelijk om resultaten van eigen data analyses (bijvoorbeeld uit de ACD of uit eigen onderzoek) te gebruiken in ons dashboard. Van belang is om de wijze van uploaden en het format van de data tevoren af te spreken en dan kunt u tegen zeer lage kosten uw eigen data in het dashboard tonen. Wij hanteren hiervoor open standaarden zodat integratie altijd mogelijk is. Likerschaal voor de hand. In sommige gevallen kan het wenselijk zijn om een open vraag te stellen. De ingesproken of getypte antwoorden kunnen dan worden gedownload (tekst file of WAV file) voor nadere analyse. Dit kunt u of zelf ter hand nemen of uitbesteden aan ons zodat we dit voorbereid en uitgewerkt aan u kunnen aanbieden.

6 KANAALKEUZE De opdrachtgever is vrij de kanalen te kiezen welke ingebracht moeten worden in het dashboard. Daarnaast is er ook de keuze of de data wordt verzameld door ons of door de eigen organisatie. Gezien het belang van consistentie en kwaliteit over de diverse kanalen geloven wij in het meten van zoveel mogelijk kanalen en dan op een statistisch verantwoorde methode. Zo nemen wij vanzelfsprekend geen verantwoordelijkheid voor de integriteit van de data die niet door ons is verzameld. EN ALS DE RESULTATEN ONDER DE MAAT ZIJN? Als u niet tevreden bent over de klantbeleving is het zaak om eerst de werkelijke oorzaken te achterhalen om vervolgens na te denken over de te implementeren verbetermaatregelen. In een aantal gevallen zal het direct duidelijk zijn wat de reden voor ontevredenheid is. In andere situaties is mogelijk nader verdiepend onderzoek nodig. Ook hierin kunnen we u met raad en daad terzijde staan. STEEKPROEFOMVANG Afhankelijk van de aantallen klantcontacten per maand moet worden nagedacht of het wenselijk is om alle klanten uit te nodigen om deel te nemen aan het onderzoek of dat er sprake kan zijn van een bijvoorbeeld een ad random steekproef. Statistische representativiteit maar zeker ook de kostencomponent spelen hier een rol van betekenis. Doorgaans voor grotere organisaties levert een steekproef van circa 20% (als vuistregel) van alle klantcontacten een zuiver en statistisch verantwoord beeld op. Calculerend en redenerend vanuit een statistiek benadering (95% nauwkeurigheid en 95% betrouwbaarheid) zou een steekproef van netto 800 enquêtes per rapportage periode (wekelijks of maandelijks) voldoende moeten zijn. De uitkomsten van de enquêtes worden dan online realtime verzameld en gegroepeerd weergegeven over de gewenste periode. Graag adviseren wij u over de opbouw en inrichting van het onderzoek. CONCEPT EN REALISATIE De Klantcontact Monitor is een concept van Quality Support. Technisch mogelijk gemaakt door Telecats en Netgemak. Telecats heeft de IVR en spraaktechnologie voor haar rekening genomen en Netgemak tekende voor de overzichtelijke en veilige webomgeving voor zowel de beheerders als de gebruikers van het dashboard. Een mooi voorbeeld van een partnership waarin functionele technologie, design en gebruikersgemak zijn samengesmolten in een succesvol concept. MEER WETEN? Kijkt u op onze site (www.klantcontactmonitor.nl) en bekijk het filmpje op de home page, binnen 2 minuten weet u exact wat de voordelen van de Klantcontact Monitor zijn. Wilt u een voorbeeld zien van hoe de Klantcontact Monitor eruit kan zien log dan in op de site met als inlognaam demo en wachtwoord demokcm. Quality Support BV Wagenhoeve PB Houten Postbus GB Houten T F

Whitepaper Het klantcontactmodel. De weg naar onderscheidend klantcontact

Whitepaper Het klantcontactmodel. De weg naar onderscheidend klantcontact Whitepaper Het klantcontactmodel 1 Inleiding Hoe belangrijk is klantcontact voor uw organisatie? Hebt u uw klantcontactproces dik voor elkaar of hebt u het gevoel dat het beter kan? Hoe doen andere organisaties

Nadere informatie

Onderzoeksopzet energie.tevreden.nl. Versie 1.0 120711. pagina 1 van 10

Onderzoeksopzet energie.tevreden.nl. Versie 1.0 120711. pagina 1 van 10 Onderzoeksopzet energie.tevreden.nl Versie 1.0 120711 pagina 1 van 10 Inhoudsopgave Onderzoeksopzet 1. Doelstelling(en) onderzoek... 3 2. Opzet onderzoek... 3 3. Noodzaak tot zorgvuldige naleving onderzoeksopzet...

Nadere informatie

Team 8 Jeroen Wijdenes Menno Kayser Yiri Huijzen Jim Perk. Hogeschool van Amsterdam Commerciële economie Semester 7-2010. E-commerce.

Team 8 Jeroen Wijdenes Menno Kayser Yiri Huijzen Jim Perk. Hogeschool van Amsterdam Commerciële economie Semester 7-2010. E-commerce. Team 8 Jeroen Wijdenes Menno Kayser Yiri Huijzen Jim Perk Hogeschool van Amsterdam Commerciële economie Semester 7-2010 E-commerce 30 maart, 2010 Doel van de site Inhoud Inleiding... 3 Managementsamenvatting...

Nadere informatie

Sturen op Antwoord. Meten en verbeteren van uw klantcontact

Sturen op Antwoord. Meten en verbeteren van uw klantcontact Sturen op Antwoord Meten en verbeteren van uw klantcontact 1 Opdrachtgever Overheid heeft Antwoord, namens het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het ministerie van Algemene Zaken

Nadere informatie

Vier maal meer rendement uit uw klanttevredenheidsonderzoek

Vier maal meer rendement uit uw klanttevredenheidsonderzoek Vier maal meer rendement uit uw klanttevredenheidsonderzoek Elke klant telt! Hoe krijgen we die houding in het primaire proces? Jean-Pierre Thomassen TNO management Consultants Govert Janssen Tevreden

Nadere informatie

Digitaal en gebruikersperspectief

Digitaal en gebruikersperspectief Digitaal en gebruikersperspectief In opdracht van: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Publicatienummer: 2013.127-1404 Datum: Utrecht, februari 2014 Auteurs: Robbin te Velde Jaap Veldkamp

Nadere informatie

Wat trendwatchers zeggen over 2014 en wat dit betekent voor uw CRM strategie

Wat trendwatchers zeggen over 2014 en wat dit betekent voor uw CRM strategie Wat trendwatchers zeggen over 2014 en wat dit betekent voor uw CRM strategie In het begin van een nieuw jaar wordt vaak aandacht besteed aan ontwikkelingen en trends die hun stempel gaan drukken op 2014.

Nadere informatie

Customer Service & Customer Experience

Customer Service & Customer Experience Optimalisatie van Customer Service & Customer Experience NewRatio B.V. Copyright: Amsterdam NewRatio Office: / BiXyte Atrium - Strawinskylaan Datum: 3051-1077 05-02-2012 ZX Amsterdam Auteurs: Rotterdam

Nadere informatie

Quality as a Service. Waarom QaaS? CeneSam, Februari 2014

Quality as a Service. Waarom QaaS? CeneSam, Februari 2014 Quality as a Service Waarom QaaS? CeneSam, Februari 2014 Inleiding Waarom QaaS? of anders gezegd Waarom zou u vandaag nog moeten beginnen met Quality as a Service? Via dit document willen wij u niet alleen

Nadere informatie

Kompass Nederland. Vinden en gevonden worden op Internationaal Niveau!

Kompass Nederland. Vinden en gevonden worden op Internationaal Niveau! Kompass Nederland Vinden en gevonden worden op Internationaal Niveau! Kompass verbindt U zoekt, wij leveren. Met zowel internationaal als nationaal gedetailleerde bedrijfs-, branche- en marketinginformatie

Nadere informatie

White Paper. We kunnen niet zonder de telefoon! Wat is de plaats van de telefoon in de huidige omni channel klantcontact omgeving?

White Paper. We kunnen niet zonder de telefoon! Wat is de plaats van de telefoon in de huidige omni channel klantcontact omgeving? Quality Support BV Wagenhoeve 57 3992 PB Houten Postbus 279 3990 GB HOUTEN T 030 63 522 75 K.v.K. Utrecht nr. 30192231 NL75ABNA0630730458 White Paper We kunnen niet zonder de telefoon! Wat is de plaats

Nadere informatie

Productportfolio MTTM.nl

Productportfolio MTTM.nl Productportfolio MTTM.nl nuari 2014 1 Voorwoord MTTM.nl is dé fullservice telecom aanbieder voor de zakelijke markt. Wij zijn gespecialiseerd in servicenummers en bieden daarnaast een breed pakket aan

Nadere informatie

SERVICEMARKETING. Whitepaper voor online professionals.

SERVICEMARKETING. Whitepaper voor online professionals. SERVICEMARKETING. Whitepaper voor online professionals. INHOUD. Klik om direct naar de pagina te springen. Inleiding. p. 3 1. Het belang van servicemarketing. p. 4 1.1. Service versus sales. p. 5 1.2.

Nadere informatie

Uitwerking onderdelen werkplan

Uitwerking onderdelen werkplan Uitwerking onderdelen werkplan Het Nationaal Platform Data Model (NPDM) heeft een werkplan opgesteld om richting te geven aan de activiteiten voor de komende maanden en inzicht te krijgen in de benodigde

Nadere informatie

Business case. Online contact centers

Business case. Online contact centers Business case Online contact centers 1 Versie Inhoud 1. Inleiding... 3 2. De verschillende alternatieven... 3 2.1 Optie 1: inhouse contactcenter... 3 2.2 Optie 2: facilitair contactcenter... 4 2.3 Online

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Kengetallen 3. 2. DM Barometer 4 2.1. Onderzoeksopzet 4 2.2. Special: De marketeer in 2011 4 2.3. Respondenten 4

Inhoudsopgave. 1. Kengetallen 3. 2. DM Barometer 4 2.1. Onderzoeksopzet 4 2.2. Special: De marketeer in 2011 4 2.3. Respondenten 4 Inhoudsopgave 1. Kengetallen 3 2. DM Barometer 4 2.1. Onderzoeksopzet 4 2.2. Special: De marketeer in 2011 4 2.3. Respondenten 4 3. Hoe gaat de marketeer 2011 in? 5 3.1. De marketeer is behoedzaam 5 4.

Nadere informatie

ONLINE MARKETING- COMMUNICATIEPLAN

ONLINE MARKETING- COMMUNICATIEPLAN ONLINE MARKETING- COMMUNICATIEPLAN Creatie en communicatie in de praktijk Project Minor blok 2 Marketingcommunicatie Academie voor Marketing ONLINE MARKETINGCOMMUNICATIEPLAN ICT-BANEN CREATIE EN COMMUNICATIE

Nadere informatie

Review: Het succes van online mond-tot-mond reclame HENK & KLAAS KROEZEN

Review: Het succes van online mond-tot-mond reclame HENK & KLAAS KROEZEN Review: Het succes van online mond-tot-mond reclame HENK & KLAAS KROEZEN VOORWOORD Marco Derksen VOORWOORD Vanaf het moment dat ik begon aan mijn eerste online community heb ik me ook bezig gehouden met

Nadere informatie

7 Aandachtspunten om een verkeerde CRM software selectie te voorkomen

7 Aandachtspunten om een verkeerde CRM software selectie te voorkomen 7 Aandachtspunten om een verkeerde CRM software selectie te voorkomen Organisaties die zich op dit moment (opnieuw) in een CRM software selectie traject begeven, hebben een grote uitdaging. Daar waar vroeger

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. DM Barometer 3 1.1. Onderzoeksopzet 3 1.2. Special: De marketeer in 2010 3 1.3. Respondenten 3. 2.

Inhoudsopgave. 1. DM Barometer 3 1.1. Onderzoeksopzet 3 1.2. Special: De marketeer in 2010 3 1.3. Respondenten 3. 2. Inhoudsopgave 1. DM Barometer 3 1.1. Onderzoeksopzet 3 1.2. Special: De marketeer in 2010 3 1.3. Respondenten 3 2. De kengetallen 5 3. Hoe gaat de marketeer 2010 in? 6 3.1. Vol vertrouwen 6 3.2. Google

Nadere informatie

I m a Chief Experience Officer

I m a Chief Experience Officer user experience I m a Chief Experience Officer In het verleden maakten innovaties als de PC en mobiele telefoon eerst hun entree in de zakelijke markt. Pas veel later en na sterke prijsdalingen werden

Nadere informatie

Het Nationale Klantbelevingsonderzoek 2012. Beleef en beïnvloed de klant!

Het Nationale Klantbelevingsonderzoek 2012. Beleef en beïnvloed de klant! Het Nationale Klantbelevingsonderzoek 2012 Beleef en beïnvloed de klant! Klantenbinding is essentieel voor organisaties om te overleven. Klanten worden steeds veeleisender; naast een goede functionele

Nadere informatie

Scriptie onderzoeksemester

Scriptie onderzoeksemester Scriptie onderzoeksemester Auteurs Opdrachtgever Hugo Zonderland esser-emmerik Document Opdrachtgever Scriptie onderzoeksemester esser-emmerik Herman Versteegt herman@esser-emmerik.nl Wouter van Emmerik

Nadere informatie

Informatieset Uw ICT, altijd en overal

Informatieset Uw ICT, altijd en overal Informatieset Uw ICT, altijd en overal Tendenz ICT is aangesloten bij: Wie zijn wij? TendenZ ICT is uw ervaren ICT-partner die u adviseert, ondersteunt en volledig kan ontzorgen op het gebied van al uw

Nadere informatie

Rick Koopman. Datum Utrecht, november 2014. Auteurs Pieter Pinxten MSc Rick Koopman MSc. Onderzoek Advies Training - Strategie

Rick Koopman. Datum Utrecht, november 2014. Auteurs Pieter Pinxten MSc Rick Koopman MSc. Onderzoek Advies Training - Strategie GBBO Maakt dienstverlening makkelijk Euclideslaan 60 3584BN Utrecht 030 27 460 26 www.gbbo.nl Rick Koopman Effecten van toptakenwebsites en elf tips om het aandeel digitale transacties te verhogen In opdracht

Nadere informatie

Herziene editie 2014-2015. Inclusief 4 handige tools die je direct kan downloaden HET GROTE. ebook WEBINAR HANDBOEK.

Herziene editie 2014-2015. Inclusief 4 handige tools die je direct kan downloaden HET GROTE. ebook WEBINAR HANDBOEK. Herziene editie 2014-2015 Inclusief 4 handige tools die je direct kan downloaden ebook HET GROTE WEBINAR HANDBOEK DEEL DIT ebook INHOUDSOPGAVE 1 IK GELOOF IN WEBINARS Verhalen uit de praktijk Pagina 4

Nadere informatie

Waarom kiezen voor Cloud Computing?

Waarom kiezen voor Cloud Computing? Waarom kiezen voor Cloud Computing? De grootste verandering in de ICT sinds de opkomst van het internet 1 Een White Paper is een document dat uitgebreide, objectieve en relevante informatie biedt over

Nadere informatie

Samen Online Ondernemen Startersgids

Samen Online Ondernemen Startersgids Samen Online Ondernemen Startersgids Google Adwords voor Ondernemers Editie 2015 Index Index... 1 1. Hoe past Google AdWords binnen mijn marketingstrategie?... 2 1.1 Het bepalen van een goede AdWords-strategie...

Nadere informatie

Whitepaper: CRM in de cloud Het Nieuwe Verkopen

Whitepaper: CRM in de cloud Het Nieuwe Verkopen Whitepaper: CRM in de cloud Het Nieuwe Verkopen Inhoudsopgave 1 Managementsamenvatting 4 2 Belang van CRM 5 Definitie CRM 5 Klantcontact en CRM 5 De klantrelatie centraal 5 Van spreadsheet naar CRM software

Nadere informatie