Windows 7: implementatie en migratie in de praktijk

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Windows 7: implementatie en migratie in de praktijk"

Transcriptie

1 In het kort: Opzetten Windows 7- proefimplementaties Aanpak van en eisen aan migratieprojecten Softwarecompatibiliteit, XP Mode en Shims Windows 7: implementatie en migratie in de praktijk Danny Burlage De afgelopen maanden hebben we in Technet Magazine al regelmatig geschreven over Windows 7. Er werd dan voornamelijk vanuit een testsituatie beschreven wat de mogelijkheden van Windows 7 zijn. In dit artikel gaan we een stuk verder. Hier krijgt u een helder beeld van een aantal uitgevoerde implementaties en migraties van Windows 7 bij een elftal bedrijven. Nu de release candidate van Windows 7 beschikbaar is, heeft mijn bedrijf de mogelijkheid gekregen om, ondersteund door Microsoft, bij elf klanten in een liveomgeving Windows 7 te implementeren. In dit artikel krijgt u een helder beeld van de evaringen bij deze projecten. Wat er goed is gegaan, maar vooral: tegen welke problemen zijn we aangelopen bij deze migraties? Eerste indrukken Ons bedrijf is een ICT-organisatie met een hoog gehalte aan technisch specialisten. Het is dan ook niet verwonderlijk dat iedereen direct bij het beschikbaar komen van de eerste bits direct wilde experimenteren met Windows 7. Tot dusver zijn de eigen ervaringen met Windows 7 eigenlijk louter positief geweest en ook van collega s en klanten horen wij niets dan lof over het nieuwe besturingssysteem van Microsoft. Waar we in voorgaande artikelen alleen nog konden spreken over ervaringen in de eigen testomgeving in zogeheten labsituaties, kunnen we inmiddels terugkijken op elf succesvolle implementaties van Windows 7 bij bedrijven. Dergelijke migratietrajecten zijn uiteraard alleen mogelijk na een grondige testfase. In dit artikel doen wij onze ervaringen bij deze implementaties uit de doeken. Zo zullen we precies beschrijven hoe de implementaties zijn uitgevoerd, wat er goed is gegaan, maar vooral ook wat de aandachtspunten zijn voor uw eigen Windows 7 migratietraject. Minimumeisen Het aantal organisaties waar we een Windows 7-proefimplementatie uitvoeren, is wel degelijk groter dan elf. Er zijn echter slechts elf organisaties die voldoen aan de minimale eisen die Microsoft aan onder- 46 juli 2009

2 steunde proefimplementaties bij bedrijven stelt. De belangrijkste eis is dat het bedrijf in kwestie vooraf de toezegging doet dat minimaal 250 werkstations direct na de lanceerdatum van Windows 7 gemigreerd worden. Tenmiste, als de geschiktheid van Windows 7 in de testfase is gebleken. In praktijk leidt deze toezegging ertoe dat de meeste organisaties die meedoen aan het proefproject, hun gehele organisatie zullen migreren. Negen van de elf organisaties die participeren in het project, bevinden zich in de publieke sector. Dit zijn bijvoorbeeld onderwijsinstellingen of (semi-)overheidsinstellingen. Daarnaast participeren een adviesbureau en een retail organisatie in het proefproject. De redenen van participatie zijn divers. Zo wordt deelgenomen omdat men voorop wil lopen met nieuwe technologie, of men verwacht dat dit een direct concurrentievoordeel kan bieden. Ook enkele organisaties doen mee, omdat een (groot) deel van het hardwarepark aan vervanging toe is. Men draait bijvoorbeeld nog Windows XP en in zo n geval is het direct implementeren van Windows 7 de eerstvolgende logische stap. Uit beheeroogpunt wordt ook wel voor Windows 7 gekozen, omdat men wil profiteren van de voordelen die Windows 7 op dat gebied heeft, vergeleken met eerdere Windows-versies. Dit laatste geval, namelijk het profiteren van beheervoordelen, vereist in veel gevallen overigens ook dat de backend, ofwel onderliggende Windows Infrastructuur, aandacht vereist. Zo zijn veel van de voordelen op netwerken beheergebied alleen te gebruiken als de backend tevens (gedeeltelijk) gemigreerd is naar Windows Server 2008 R2. Voorbeelden daarvan zijn onder meer de functies Branche Cache en Direct Access. We zullen in dit artikel met name ingaan op de ervaringen met het uitrollen van Windows en niet zozeer op de implementatie van nieuwe functionaliteiten. Aanpak migratieprojecten De Windows 7-migratieprojecten die wij uitvoeren, worden grofweg onderverdeeld in de volgende stappen: 1. Business Case; 2. Analyse; 3. Pilot; 4. Voorbereidingen; 5. Deployment; 6. Nazorg. Aangezien we in dit artikel met name iets willen zeggen over de ervaringen met het uitrollen van Windows 7, zullen we de procesgang in de individuele stappen niet uitgebreid bespreken. Het opstellen en aanpassen van de Business Case kan overigens wel interessante informatie geven. Een voorbeeld hiervan is te vinden op mijn weblog, Hard- en software De systeemeisen voor Windows 7 verschillen niet veel van Windows Vista. Qua processor geldt dezelfde specificaties: een 1 GHz 32- of 64-bit cpu is voldoende. Verder is er slechts 1 GB meer harddiskruimte nodig voor de installatie van Windows 7 (16 GB in plaats van 15 GB). Voor het interne geheugen is de minimumspecificatie flink opgeschroefd. Waar Windows Vista nog met 512 MB goed functioneerde, is voor Windows 7 minimaal 1 GB nodig (2 GB voor een 64-bit installatie). Deze minimale hardwarevereisten zijn overigens nog niet definitief, maar betreffen de minimale hardwarevereisten voor een Windows 7-systeem dat is geïnstalleerd op basis van de Windows 7 Enterprise Release Candidate. De tot nu toe opgedane ervaringen zijn echter heel anders. Windows 7 werkt bijvoorbeeld prima op een systeem met 512 MB intern geheugen. Microsoft raadt dit echter niet aan. Profiteren van de beheervoordelen van Windows 7 vereist ook een upgrade van de backend naar WS 2008 R2 Om met een programma te onderzoeken of hardware voldoet aan de minimale systeemvereisten van Windows 7 kan de Windows 7 Upgrade Advisor gebruikt worden. Deze tool scant een enkel systeem en geeft in een rapportage weer of het systeem aan de minimale systeemvereisten voldoet. De Upgrade Advisor is te vinden op www. microsoft.com/windows/windows-7/ upgrade-advisor.aspx. Als er meerdere pc-configuraties beoordeeld moeten worden op geschiktheid voor Windows 7, bijvoorbeeld een geheel netwerk, dan is het verstandiger om een scanning tool te gebruiken. Hiervoor voldoen doorgaans alle standaard hardware-scanningstools (zoals SCCM, Altiris). Het is echter ook mogelijk de gratis MAP (Microsoft Assessment Planning) Toolkit te gebruiken (zie Figuur 1). De nieuwste bètaversie die Windows 7 ondersteunt, is te vinden op juli

3 Figuur 1 De MAP Toolkit is handig om een volledig netwerk te scannen op de geschiktheid voor Windows 7 MAP stelt een beheerder in staat het complete netwerk te inventariseren en vervolgens een rapportage op te leveren waarin wordt aangegeven of het hardwarepark voldoet aan de minimale systeemvereisten voor een migratie naar Windows 7 Enterprise. De rapportage geeft zowel totaaloverzichten als gedetailleerde rapportages op computerniveau. Verder wordt naast de geschiktheid van hardware voor een migratie naar Windows 7 tevens aangegeven of computers voorzien zijn van antivirus en -malwaresystemen en wordt er aangegeven of de Windows Firewall is ingeschakeld. Het gebruik van MAP vergt geen lokale installatie, wat een groot voordeel kan zijn. Wel is vereist dat alle systemen die geanalyseerd moeten worden ingeschakeld zijn. Met name bij het scannen van laptops die niet in het netwerk aanwezig zijn, kan dit dus een probleem opleveren. Bij de proefimplementaties die zijn uitgevoerd, konden we globaal gezien de volgende conclusies trekken over upgrades van bestaande hardwareconfiguraties. Systemen aangeschaft in 2008 en 2009: alles voldoet Systemen aangeschaft in 2006 en 2007: soms upgrade van intern geheugen nodig Systemen aangeschaft in 2004 en 2005: grotendeels een upgrade van het intern geheugen nodig Applicatieonderzoek Eén van de meest belangrijke aandachtspunten bij de migratie naar een nieuw besturingssysteem is de mate waarin bestaande applicaties ondersteund worden, dan wel of er goede alternatieven beschikbaar zijn. Een besturingssysteem kan immers nog zoveel voordelen bieden, als gebruikers de noodzakelijke applicaties er niet op kunnen gebruiken, zullen ze er niets aan hebben. Globaal kan gezegd worden dat als een applicatie onder Windows Vista SP1 werkt, de applicatie ook onder Windows 7 zal functioneren. Organisaties die gebruikmaken van Windows Vista en de upgrade naar SP1 in een eerder stadium hebben uitgevoerd, kunnen dus relatief veilig stellen dat er met Windows 7 geen problemen met applicaties zullen optreden. De eerste ervaringen bij de uitgevoerde proefimplementaties hebben dat ook bevestigd. Van de meer dan geteste applicaties blijken verreweg de meeste probleemloos onder Windows 7 te werken. Daarbij dient er rekening mee gehouden te worden dat de geteste applicaties overwegend komen van proefimplementaties bij organisaties die Windows XP SP3 gebruikten. Om te bekijken of applicaties voldoen aan een migratie naar Windows 7, kunnen verschillende tools worden ingezet. De meest belangrijke is de Application Compatibility Toolkit (ACT 5.5). Dit is een gratis door Microsoft beschikbaar gestelde tool om de geschiktheid van applicaties te kunnen bepalen voor Windows 7. ACT kan overigens ook gebruikt worden voor Windows Vista. Om ACT te kunnen gebruiken dient een ACT-server ingezet te worden. Vervolgens wordt op enkele veelgebruikte werkstations een ACT-client geïnstalleerd. Dit moeten clients zijn die daadwerkelijk gebruikt worden. De reden hiervoor is dat ACT alleen de applicaties die ook daadwerkelijk opgestart worden, analyseert. ACT analyseert alle opgestarte applicaties op verschillende manieren. Zo wordt bekeken welke functies van het OS worden aangesproken, zoals bijvoorbeeld DLL s. Als bepaalde functies niet meer beschikbaar zijn in het besturingssysteem (Windows 7), zal dit gerapporteerd worden. Daarnaast worden alle applicaties vergeleken met een door Microsoft onderhouden database met daarin een lijst van wel- en niet-ondersteunde software. 48 juli 2009

4 Zodra een applicatie wordt opgestart waarvan in de database is aangegeven dat deze niet compatible is, zal dit tevens gerapporteerd worden. Overigens wordt het ook aangegeven als een applicatie getest wordt die als werkend in de database naar voren komt. Deze database wordt gevoed door system- integrators die aangeven welke applicaties wel en welke applicaties niet compatible zijn. Naast het analyseren van compatibiliteit met betrekking tot het OS wordt ook be keken of er functies in de browser worden aangesproken. Indien dit het geval is, wordt bekeken of de desbetreffende applicaties goed werken onder IE8. Naast het gebruik van ACT kan tevens op het Windows Vista Compatibility Center gecontroleerd worden of applicaties geschikt zijn voor Windows Vista (zie Figuur 2). Hoewel dit niet direct betekent dat deze applicaties ook onder Windows 7 goed werken, geeft het in ieder geval een beeld. Naar verwachting zal deze website binnenkort ook informatie geven over applicatiecompatibiliteit onder Windows 7. Windows XP Modus en Med-V Met de komst van Windows 7 introduceert Microsoft Windows XP Modus - in feite een volwaardig virtueel Windows XP SP3-besturingssysteem op Windows 7. Met Windows XP Modus is het mogelijk om applicaties die niet op Windows 7 geïnstalleerd kunnen worden, alsnog via deze virtuele Windows XP aan te bieden. De virtuele Windows XP wordt gestart waarna de installatie van de betreffende applicatie kan plaatsvinden. Na installatie van de applicatie kan deze vanuit Windows 7 transparant op de gebruikelijke wijze gestart worden. Om gebruik te maken van Windows XP Modus is hardwarevirtualisatie (VT-support) vereist. Het gebruik van Windows XP Modus richt zich met name op thuis gebruik of kleine organisaties. Voor grotere omgevingen waarin de XP-image beheerd en centraal gedistribueerd moet worden, zal XP Modus niet toereikend zijn. Hiervoor is Med-V beter geschikt. Deze tool doet grofweg hetzelfde als Windows XP Modus (en meer), maar moet aangeschaft worden als onderdeel van het Microsoft Desktop Optimization Pack (MDOP). Software en Shims Hoewel uit onze ervaring is gebleken dat de meeste applicaties prima functioneren onder Windows 7, zeker bij een migratie vanaf Vista of Windows XP SP3, zullen sommige applicaties toch problemen geven. Natuurlijk kan er in dergelijke gevallen voor gekozen worden om met de XP Modus van Windows 7 te werken of Med-V te gebruiken. Hier kleeft echter ook een groot nadeel aan. Na de migratie zal namelijk ook dit oudere besturingssysteem ondersteund moeten worden. Een goed alternatief dat zeker het overwegen waard is voordat Windows XP Modes of Med-V wordt ingezet, is het inzetten van zogenoemde Shims. Dit zijn kleine stukjes code die in basis niets anders doen dan de applicatie voor de gek houden. Zo is het mogelijk om een applicatie te doen geloven dat het op een ander besturingssysteem wordt uitgevoerd of met beheerrechten werkt, terwijl de gebruiker in feite een normale gebruiker is. De Shim vertelt de applicatie in feite dat de gebruiker wel met beheerrechten werkt of dwingt de applicatie gewoonweg de betreffende handeling niet uit te voeren. Figuur 2 Het Vista Compatibility Center geeft in een overzicht weer of een systeem geschikt is voor Vista, wat in de meeste gevallen ook geldt voor Windows 7 Microsoft Desktop Optimization Pack Het Microsoft Desktop Optimization Pack (MDOP) is een bundeling van enkele producten die het optimaliseren, beheren en uitrollen van desktops en applicaties vereenvoudigen. De onderdelen van MDOP zijn AIS (Asset Inventory Services), DEM (Desktop Error Monitoring), DART (Diagnostics and Recovery Toolset), AGPM (Advanced Group Policy Monitoring), App-V (Application Virtualization) en Med-V (Microsoft Enterprise Desktop Virtualization). MDOP kan voor enkele euro s worden aangeschaft door klanten van Microsoft die beschikken over zogenoemde Software Assurance-licenties voor Windows. juli

5 Bij Windows 7 worden de zogenoemde Shims geleverd in de vorm van patches. Daarmee zijn al Shims beschikbaar gesteld voor enkele duizenden applicaties. Daarnaast is het mogelijk om zelf Shims aan te maken via de ACT ( Application Compatibility Toolkit.) Wijze van migreren Voor de migratie van nieuwe en bestaande systemen naar Windows 7 zijn meerdere uitrolstrategieën mogelijk. Grofweg zijn er vier strategieën te onderscheiden. High-Touch met media (dvd s) Deploymentstrategie waarbij alle computers geïnstalleerd worden met een dvd. Dit is uiteraard alleen handig voor de installatie van enkele systemen. Microsoft gaat uit van implementaties tot 100 systemen, maar in de praktijk is het niet aan te raden voor de installatie van meer dan tien systemen. High-Touch met standaard-image Deploymentstrategie waarbij gebruikgemaakt wordt van een standaard-image, inclusief applicaties en configuratie. Gedurende de installatie van systemen is interactie met een beheerder/gebruiker noodzakelijk. Microsoft raadt dit aan voor implementaties van 100 tot 200 systemen. In de praktijk is deze methode echter niet aan te raden voor de installatie van meer dan 50 systemen. Lite Touch Deploymentstrategie waarbij slechts voor het opstarten van de installatie interactie met een beheerder/gebruiker nodig is. Microsoft raadt dit aan voor implementaties van 200 tot 500 systemen. In de praktijk is het al aan te raden voor de installatie van meer dan 50 systemen. Zero Touch Migratiestrategie waarbij in zijn geheel geen interactie met de systemen noodzakelijk is. Voor deze implementatiestrategie is System Center Configuration Manager 2007 nodig naast de standaard migratietooling. Microsoft raadt deze werkwijze aan voor implementaties van 500 systemen of meer. In de praktijk is het echter aan te raden voor de installatie van meer dan 100 systemen als SCCM beschikbaar is. Voor de proefimplementaties die door ons zijn uitgevoerd, is ervoor gekozen de Lite Touch deployment-methodiek te gebruiken. Centraal in de Lite Touch-methodiek staat de Microsoft Deployment Toolkit Solution Accelerator (MDT). Dit is in feite de vroegere Business Desktop Deployment (BDD) Solution Accelerator. Dit is een gratis door Microsoft samengestelde set applicaties en daarbij horende methodiek, waarmee grofweg referentiesystemen voor Windows 7 samen te stellen en installeren zijn, inclusief alle benodigde software en drivers. Voor Windows 7 is een nieuwe versie van MDT gelanceerd (zie Figuur 3). De voordelen van deze nieuwe versie (2010, momenteel in bèta) ten opzichte van MDT 2008 zijn onder meer dat de mogelijkheden voor scripting enorm zijn uitgebreid en dat meerdere distributiepunten zijn in te richten. Op die manier is het mogelijk om op verschillende punten in de organisatie (lees: fysieke locaties) een MDT 2010-distributieserver in gebruik te nemen vanwaar images verspreid kunnen worden. Hiermee wordt netwerkverkeer minder zwaar belast. Met name voor organisaties met meerdere vestigingen is dit van groot belang. MDT en WDS MDT moet worden ingezet in combinatie met de Windows Deployment Server (WDS). WDS wordt voor de daadwerkelijke distributie van de images gebruikt. Op de WDS is een zogenoemde boot-image aanwezig. Dit boot-image wordt initieel met MDT gegenereerd, waarna het gekopieerd wordt naar WDS. In het boot-image staan de verwijzingen naar de MDT-server(s) waar de WIM-images staan. Vervolgens is het mogelijk om de clients met PXE Boot op te starten (de bekende F12 bij opstarten), waarna de installatie kan plaatsvinden. Het nadeel van MDT is dat er altijd een aantal handmatige acties uitgevoerd moet worden. Zeker personen die goed kunnen scripten, zullen het grootste gedeelte van de benodigde handelingen die tijdens een installatie kunnen/moeten worden uitgevoerd, makkelijk kunnen automatiseren. Hierbij is het zelfs mogelijk om op basis van een database gebruikersspecifieke instellingen en applicaties te installeren. Het grote voordeel van MDT is dat de referentie-images modulair zijn. Hierdoor kunnen applicaties en drivers gemakkelijk worden ingevoegd of weggehaald. Hiermee hoeft voor het multihardwareplatform dus slechts één image gebruikt te worden. De juli

6 Figuur 3 Met Microsoft Desktop Deployment Solution Accelerator (MDT) kunnen referentiesystemen voor Windows 7 samengesteld worden veelgebruikte Ghosting-technologie die populair is bij veel organisaties, is in vergelijking hiermee zeer inflexibel en heeft naar mijn mening zijn langste tijd gehad. User State Migration Tool Bij de meeste proefimplementaties die wij uitvoeren in de TAP-programma s, worden geheel nieuwe computers in gebruik genomen, waardoor de User State Migration Tool door ons nauwelijks ingezet hoeft te worden. De nieuwe versie van de USMT biedt echter wel een enorm aantal voordelen ten opzichte van oudere versies. In deze nieuwe versie van USMT worden data binnen een eigen tijdelijke partitie geplaatst, waarna de upgrade of herinstallatie naar Windows 7 kan plaatsvinden. In feite wordt aangegeven dat de desbetreffende data niet overschreven mogen worden en links naar de data worden later hersteld. Hierbij is het tevens mogelijk om bijvoorbeeld de harddisk te formatteren. Nadat de installatie heeft plaatsgevonden, kunnen vervolgens alle data teruggezet worden, waarna de partitie weer wordt opgeheven. Dit voorkomt trage kopieerhandelingen over het netwerk. Aandachtsgebieden Hiervoor hebben we voornamelijk beschreven op welke manier de proefimplementaties zijn uitgevoerd. Onderdeel van elke proefimplementatie was een helder assessment, waarbij de huidige omgeving in kaart is gebracht. Toch zijn bij vrijwel alle proefimplementaties wel problemen en aandachtspunten naar boven gekomen die vervolgens zijn opgelost en gedocumenteerd om bij andere migraties toegepast te worden. Die aandachtpunten zullen we hierna per categorie behandelen. Firmware en BIOS Bij meerdere projecten zijn problemen ondervonden met de firmware, ofwel de BIOS-versies, van de systeemhardware. Door werkstations en andere hardware te voorzien van de nieuwste BIOS-updates zijn deze problemen opgelost. De problemen met oudere firmware en verouderde BIOS-versies kwamen voornamelijk voor bij systemen van voor Daarnaast zijn bij enkele projecten door gebruikers relatief vage problemen gemeld. Hierbij werden klachten genoemd als het systeem is niet stabiel en de systemen lopen vaak vast. Doorgaans was hiervoor niet direct een duidelijke oorzaak aan te wijzen. In al deze gevallen is ervoor gekozen direct te analyseren of er nieuwe BIOS- of firmware-updates beschikbaar waren. Na het installeren van deze updates waren vervolgens in alle gevallen de vage klachten verdwenen. Driver-problemen Bij meerdere migraties kwamen problemen met beschikbare drivers naar voren. Hierbij was sprake van hardware waarvoor nog niet de nieuwste drivers beschikbaar waren. Doordat Microsoft de meeste hardwareleveranciers betrokken heeft bij de ontwikkeling van Windows 7, zijn de driver-problemen in veel gevallen op te lossen door eventuele nieuwe drivers op te halen via Windows Update. Activatie Een productsleutel meegeven bij een deployment is geen enkel probleem. Vervolgens dient het systeem echter nog geactiveerd te worden. Het activeren van Windows 7 kan via een script gebeuren. Dit kan onder meer door middel van een bij MDT geleverd vbs-script. In omgevingen waarbij gebruikers standaard geen rechten hebben om het internet te bezoeken, gaf dit echter de nodige problemen. Internettoegang nodig Toegang tot het internet is niet alleen voor activatie van systemen noodzakelijk. 52 juli 2009

7 Tijdens de installatie is voor verschillende componenten toegang tot het internet wenselijk. Denk daarbij aan het distribueren van Windows-updates als binnen het netwerk geen gebruikgemaakt wordt van een zogenoemde WSUS-server. Policies voor Windows 7 In gemixte omgevingen waarbij Windows XP gebruikt wordt, verdient de inrichting van policies en login-scripts de nodige aandacht. Windows XP-machines krijgen weliswaar niet de Windows 7-policies, maar Windows 7-machines krijgen wel de Windows XP-policies. Hiermee kunnen Windows 7-systemen onnodig beperkt worden in hun functionaliteit. Een oplossing voor dit probleem is om de policies zo in te richten dat deze alleen op specifieke OU s worden toegepast, waarbij managed computers op basis van hun OS aan een bepaalde OU worden toegevoegd. Windows Server 2003 In omgevingen waar Windows Server 2003 voor de Active Directory Services gebruikt wordt, dienen zogenoemde ADMX Templates te worden toegevoegd. Deze zijn nodig om de group policies voor Windows 7 aan te maken. Login-scripts In verscheidene omgevingen zijn problemen ondervonden met de login-scripts. Zo werd bij verschillende omgevingen Windows XP SP3 automatisch door middel van een login-script gedistribueerd. Dit stuit op de nodige problemen met Windows 7. Daarnaast werden bij organisaties waarbij een Nederlandstalige Windows XP-versie in gebruik was, de nodige problemen ondervonden met folder-redirection. De reden hiervoor is dat de weergave van Windows 7-systemen los staat van de onderliggende bestandsstructuur. Zo wordt de map Mijn Documenten taalonafhankelijk (Engels) op het bestandssysteem onder User\Documents opgeslagen, maar weergegeven in de taal van het besturingssysteem. Gebruikerservaringen Zonder Microsoft al te veel de hemel in te prijzen, kunnen we toch stellen dat de gebruikerservaringen vooralsnog louter positief te noemen zijn. Gebruikers die eerder met Windows Vista werkten, merken in eerste instantie nauwelijks verschil. Natuurlijk zijn er wel enkele zaken die Aanvullende informatie Windows 7 RC download: Windows 7 upgrade advisor: MAP Toolkit: Map 4.0 op connect: https://connect.microsoft.com/site/sitehome.aspx?siteid=297 ACT: Compatibility Center: MDT: https://connect.microsoft.com/site/sitehome.aspx?siteid=14 gebruikers opvallen, zoals een gewijzigde ribbon, maar het uiterlijk is grotendeels hetzelfde. Althans voor wat betreft het werken met de omgeving. Bij doorvragen blijkt echter dat met name moeilijk kwantificeerbare zaken als het gevoel dat het werkstation heel snel reageert als zeer positief ervaren wordt. Bij voormalige Windows XP-gebruikers ligt dit echter compleet anders. Naast een compleet gewijzigd uiterlijk wordt met name de zoekoptie als zeer positief ervaren. Ook snelheid wordt hier aangemerkt als voordeel, hoewel dit minder vaak als antwoord op de onderzoeksvragen naar boven komt. Wel is duidelijk dat geen enkele van de testgebruikers (200 tot dusver) een cursus nodig heeft gehad bij de switch van Windows XP of Vista naar Windows 7. Migreren of niet? Naar aanleiding van de proefprojecten die wij hebben uitgevoerd, zullen onze klanten de komende periode voor een keuze staan of ze de gehele organisatie zullen gaan migreren naar Windows 7. De testresultaten zijn vooralsnog zo overduidelijk positief dat in ieder geval wij zullen adviseren om de migraties door te zetten. Hopelijk heeft u als lezer ook een helder beeld gekregen van de vereisten voor een migratie naar Windows 7, maar vooral ook van de voordelen die het nieuwe besturingssysteem kan bieden. } Danny Burlage is oprichter en CTO van Wortell, waar hij zich bezighoudt met de evaluatie van nieuwe technologieën die het bedrijf gaat ondersteunen en op welke wijze aan intern kennisbeleid wordt gedaan. U kunt hem bereiken op juli

Windows 7 juist nu! Frank Spuls v-fspuls@microsoft.com 11 november 2009

Windows 7 juist nu! Frank Spuls v-fspuls@microsoft.com 11 november 2009 juist nu! Frank Spuls v-fspuls@microsoft.com 11 november 2009 Inspelen op veranderingen Hoofdkantoor Werkenop afstand Mobiele en flexibele medewerkers Bijkantoren 2 Slide 3 Voornaamste conclusies Er is

Nadere informatie

Virtueel of Fysiek. Uitdagingen bij migratie naar Windows 7

Virtueel of Fysiek. Uitdagingen bij migratie naar Windows 7 Het jaar 2011/2012 staat voor veel organisaties in het teken van Windows 7. De overstap van Windows XP naar Windows 7 lijkt in eerste instantie eenvoudig te zijn maar blijkt in de praktijk toch complex.

Nadere informatie

Na standaardisatie van haar vestigingen op Windows 7 en App-V ervaart Dekker Zevenhuizen een betere performance en eenvoudiger beheer

Na standaardisatie van haar vestigingen op Windows 7 en App-V ervaart Dekker Zevenhuizen een betere performance en eenvoudiger beheer Na standaardisatie van haar vestigingen op Windows 7 en App-V ervaart Dekker Zevenhuizen een betere performance en eenvoudiger beheer Organisatie Dekker Zevenhuizen is in Nederland marktleider op het gebied

Nadere informatie

De laatste versie is beschikbaar Van onze software

De laatste versie is beschikbaar Van onze software De laatste versie is beschikbaar Van onze software In dit document informeren wij u over Aandachtspunten installatie pagina 2 van 5 Systeemeisen pagina 3 van 5 Releasenotes pagina 5 van 5 Versie 2013.12.01

Nadere informatie

Helpt je op weg met de upgrade. Augustus 2015 - Presentator

Helpt je op weg met de upgrade. Augustus 2015 - Presentator Helpt je op weg met de upgrade Augustus 2015 - Presentator 1 1. Controle compatibiliteit van het systeem en programmatuur Windows 7 en 8.1 Als het Windows 10 downloaden icoon in het systeem vak staat:

Nadere informatie

SuperOffice Systeemvereisten

SuperOffice Systeemvereisten Minimale systeemvereisten voor SuperOffice CRM De minimale systeemvereisten voor SuperOffice CRM zijn tevens afhankelijk van het besturingssysteem en de services/applicaties die op het systeem actief zijn.

Nadere informatie

Windows XP Migratie opties. Bart van Dijk (b.van.dijk@hccnet.nl)

Windows XP Migratie opties. Bart van Dijk (b.van.dijk@hccnet.nl) Windows XP Migratie opties Bart van Dijk (b.van.dijk@hccnet.nl) Windows XP Migratie opties Wat is het probleem met Windows XP De opties te vervanging van Windows XP Migratie naar Linux Mint Probleem met

Nadere informatie

Qliq Primair Onderwijs en MDOP

Qliq Primair Onderwijs en MDOP Qliq Primair Onderwijs en MDOP Even voorstellen: Ger Dirks: Na 30 jaar leerkracht nu ruim 7 jaar bovenschool ICT- Coördinator met een breed takenpakket. Implementatie van digitale (leer)middelen in het

Nadere informatie

Helpt je op weg met de upgrade. Augustus 2015 - Presentator

Helpt je op weg met de upgrade. Augustus 2015 - Presentator Helpt je op weg met de upgrade Augustus 2015 - Presentator 1 1. Controle compatibiliteit van het systeem en programmatuur Windows 7 en 8.1 Als het Windows 10 downloaden icoon in het systeem vak staat:

Nadere informatie

PGGM. Inkomensverzorger voor de sector zorg en welzijn. Hans de Harde Sr. ICT Architect Fysieke Infrastructuur

PGGM. Inkomensverzorger voor de sector zorg en welzijn. Hans de Harde Sr. ICT Architect Fysieke Infrastructuur PGGM Inkomensverzorger voor de sector zorg en welzijn Hans de Harde Sr. ICT Architect Fysieke Infrastructuur Wat doet PGGM Uitvoeringsorganisatie collectieve pensioenregelingen voor de sector zorg en welzijn

Nadere informatie

Hoe schaf je Microsoft producten aan?

Hoe schaf je Microsoft producten aan? Hoe schaf je Microsoft producten aan? Emile van Thienen Senior Software License Specialist emile@centralpoint.nl Microsoft Licenties Wat zijn Microsoft licenties Gebruikers recht/overeenkomst Elke onderneming

Nadere informatie

Systeemeisen Exact Compact product update 406

Systeemeisen Exact Compact product update 406 1 van 6 08-10-2013 12:07 Exact Compact Systeemeisen Exact Compact product update 406 Een pressionele administratie moet bedrijfszeker zijn. U moet er in het dagelijks gebruik snel en zonder onderbrekingen

Nadere informatie

Installatiehandleiding

Installatiehandleiding Installatiehandleiding TiSM- PC 10, 25, 100 en PRO Behorende bij TiSM Release 11.1 R e v i s i e 1 1 1 0 28 De producten van Triple Eye zijn onderhevig aan veranderingen welke zonder voorafgaande aankondiging

Nadere informatie

ManualMaster Systeem 6.1 (ManualMaster Administrator, ManualMaster WebAccess en ManualMaster WebEdit)

ManualMaster Systeem 6.1 (ManualMaster Administrator, ManualMaster WebAccess en ManualMaster WebEdit) Let op: de versie op de gebruikerswebsite kan worden bijgewerkt! Het kan dus zijn dat uw geprinte versie verouderd is. Van toepassing op ManualMaster Systeem 6.1 (ManualMaster Administrator, ManualMaster

Nadere informatie

AVANCE Application Management

AVANCE Application Management AVANCE Application Management AVANCE Application Management is een 100% dochteronderneming van AVANCE ICT Groep Nederland en is gespecialiseerd in het virtualiseren en (re)packagen van applicaties. Door

Nadere informatie

End of Support. Windows XP Office 2003. maar ook: Exchange 2003 (oa gebruikt in SBS 2003) (link met gegevens) SQL 2000

End of Support. Windows XP Office 2003. maar ook: Exchange 2003 (oa gebruikt in SBS 2003) (link met gegevens) SQL 2000 End of Support Windows XP Office 2003 maar ook: Exchange 2003 (oa gebruikt in SBS 2003) (link met gegevens) SQL 2000 Oplossingen Niets doen en afwachten Upgrade licentie bestaande PC Nieuwe PC hardware

Nadere informatie

Agenda. doelstelling situering voor- en nadelen functionaliteit opbouw voorwaarden besluitvorming

Agenda. doelstelling situering voor- en nadelen functionaliteit opbouw voorwaarden besluitvorming 12/10/2010 1 Agenda doelstelling situering voor- en nadelen functionaliteit opbouw voorwaarden besluitvorming 2 doelstelling (nood aan) Windows 2008R2 situeren overzicht geven functionaliteit praktische

Nadere informatie

Controlelijst upgrade Windows 7 / Windows 8.1. naar Windows 10.

Controlelijst upgrade Windows 7 / Windows 8.1. naar Windows 10. Controlelijst upgrade Windows 7 / Windows 8.1. naar Windows 10. 1. Controleer compatibiliteit van systeem en programmatuur. 2. Inventariseer of het een 32 bits of 64 bits systeem betreft 3. Zorg dat alle

Nadere informatie

INSTALLATIE HANDLEIDING

INSTALLATIE HANDLEIDING INSTALLATIE HANDLEIDING REKENSOFTWARE MatrixFrame MatrixFrame Toolbox MatrixGeo 1 / 9 SYSTEEMEISEN Werkstation met minimaal Pentium 4 processor of gelijkwaardig Beeldschermresolutie 1024x768 (XGA) Windows

Nadere informatie

MINIMALE SYSTEEMEISEN. Vakware 6

MINIMALE SYSTEEMEISEN. Vakware 6 MINIMALE SYSTEEMEISEN Vakware 6 INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 3 1. BESTURINGSSYSTEMEN... 4 2. WEBAPPLICATIES... 5 2.1 Vakware Digitale Werkbon... 5 3. HARDWARE-EISEN... 6 3.1 Database server(s)... 6 3.2 Werkstation(s)/client(s)...

Nadere informatie

Pagina 1. Installatiehandleiding vanaf versie 2017

Pagina 1. Installatiehandleiding vanaf versie 2017 Pagina 1 Installatiehandleiding vanaf versie 2017 Inhoudsopgave Update stand alone DATAflor BUSINESS (single user)... 3 Update server DATAflor BUSINESS... 6 Update client DATAflor BUSINESS (na server update)...

Nadere informatie

ASSISTANCE SOFTWARE INSTALLATIE-EISEN ASSISTANCE SOFTWARE FOR MICROSOFT DYNAMICS. Author : AV. Datum : 30 augustus 2013 Versie : 6 Status : Definitief

ASSISTANCE SOFTWARE INSTALLATIE-EISEN ASSISTANCE SOFTWARE FOR MICROSOFT DYNAMICS. Author : AV. Datum : 30 augustus 2013 Versie : 6 Status : Definitief ASSISTANCE SOFTWARE INSTALLATIE-EISEN ASSISTANCE SOFTWARE FOR MICROSOFT DYNAMICS Author : AV Datum : 30 augustus 2013 Versie : 6 Status : Definitief INHOUD INTRODUCTIE... 1 1. WERKSTATIONS... 2 1.1 GEBRUIKERS

Nadere informatie

INSTALLATIEPROCEDURE EN SYSTEEMEISEN Netwerkversie per oktober 2011

INSTALLATIEPROCEDURE EN SYSTEEMEISEN Netwerkversie per oktober 2011 INSTALLATIEPROCEDURE EN SYSTEEMEISEN Netwerkversie per oktober 2011 SAMENVATTING Een professioneel softwarepakket vraagt om een professionele installatie. Om te voorkomen dat op het moment van installatie

Nadere informatie

Uw applicaties werkend op Windows platform

Uw applicaties werkend op Windows platform Uw applicaties werkend op Windows platform Albert Hooyer Productmanager Over BRAIN FORCE Internationale IT- leverancier van best practices, effectieve diensten en intelligente producten. Klanten profiteren

Nadere informatie

SYSTEEMVEREISTEN TRACK VERZUIM 4

SYSTEEMVEREISTEN TRACK VERZUIM 4 SYSTEEMVEREISTEN TRACK VERZUIM 4 Copyright Tredin B.V. te Lelystad Niets uit deze uitgave mag verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt (voor willekeurig welke doeleinden) door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

Windows XP Migratie Sessie, SLBdiensten en Microsoft.

Windows XP Migratie Sessie, SLBdiensten en Microsoft. Windows XP Migratie Sessie, 10 juni 2013 Windows XP Migratie Sessie, SLBdiensten en Microsoft. In de loop van 2014 stopt Microsoft met de ondersteuning van Windows XP. Daarom organiseerde SLBdiensten op

Nadere informatie

Windows 8 Consumers preview

Windows 8 Consumers preview Windows 8 Consumers preview Een introductie door Ron Verschuren HCC!Hardware ondersteuning regio Midden Brabant 1 Agenda voor deze presentatie : De tijdlijn en de verdere ontwikkeling. Welke versies en

Nadere informatie

HET BESTURINGSSYSTEEM

HET BESTURINGSSYSTEEM HET BESTURINGSSYSTEEM Een besturingssysteem (ook wel: bedrijfssysteem, in het Engels operating system of afgekort OS) is een programma (meestal een geheel van samenwerkende programma's) dat na het opstarten

Nadere informatie

Snel, betrouwbaar en voordelig Emile van Thienen

Snel, betrouwbaar en voordelig Emile van Thienen Snel, betrouwbaar en voordelig Emile van Thienen Licensing & Software Specialist Microsoft Volume Licensing Open License 2 jaar, licenties eeuwig durend Software Assurance optioneel Level-C vanaf 250 werkplekken

Nadere informatie

INSTALLATIE NIS UPDATE Q3-2014-03 Q3-2014-03

INSTALLATIE NIS UPDATE Q3-2014-03 Q3-2014-03 INSTALLATIE NIS UPDATE Q3-2014-03 Q3-2014-03 2014 Van Brug Software B.V. Hoewel deze handleiding met zeer veel zorg is samengesteld, aanvaardt Van Brug Software B.V. geen aansprakelijkheid voor enige schade

Nadere informatie

NSi Output Manager Veelgestelde vragen. Version 3.2

NSi Output Manager Veelgestelde vragen. Version 3.2 NSi Output Manager Veelgestelde vragen Version 3.2 I. Algemene productinformatie 1. Wat is nieuw in Output Manager 3.2? NSi Output Manager 3.2 bevat diverse verbeteringen aan serverzijde, waarbij de meest

Nadere informatie

Cerussa FIN Pre-requirements

Cerussa FIN Pre-requirements Pre-requirements Inhoudstafel A. Algemeen... 3 B. Type installaties... 3 C. Hardware en software vereisten... 4 1. PC Clients... 4 2. Terminal Server Clients (Thin Clients)... 4 3. Server... 4 D. Operating

Nadere informatie

Installatie handleiding Reinder.NET.Optac

Installatie handleiding Reinder.NET.Optac Installatie handleiding Reinder.NET.Optac Versie : 2012.1.0.1 Inhoudsopgave 1 Systeemvereisten... 2 2 Pincode... 2 3 Licentie... 2 4 Installatie... 2 5 Eerste gebruik... 4 Titel Pagina 1 van 6 23-1-2012

Nadere informatie

FULL HOUSE INSTALLATIEPROCEDURE EN SYSTEEMEISEN Netwerkversie per oktober 2010

FULL HOUSE INSTALLATIEPROCEDURE EN SYSTEEMEISEN Netwerkversie per oktober 2010 FULL HOUSE INSTALLATIEPROCEDURE EN SYSTEEMEISEN Netwerkversie per oktober 2010 SAMENVATTING Een professioneel softwarepakket vraagt om een professionele installatie. Om te voorkomen dat op het moment van

Nadere informatie

HA in de praktijk. Database en Server Consolidatie

HA in de praktijk. Database en Server Consolidatie HA in de praktijk Database en Server Consolidatie SPREKER : E-MAIL : DATUM : Johan Westerduin, Peter Vermaat jwesterduin@transfer-solutions.com, pvermaat@transfer-solutions.com 14 oktober 2010 WWW.TRANSFER-SOLUTIONS.COM

Nadere informatie

INSTALLATIE NIS UPDATE Q2-2014-02 Q2-2014-02

INSTALLATIE NIS UPDATE Q2-2014-02 Q2-2014-02 INSTALLATIE NIS UPDATE Q2-2014-02 Q2-2014-02 2014 Van Brug Software B.V. Hoewel deze handleiding met zeer veel zorg is samengesteld, aanvaardt Van Brug Software B.V. geen aansprakelijkheid voor enige schade

Nadere informatie

Dit document beschrijft de hardware eisen voor het gebruik van WBI software.

Dit document beschrijft de hardware eisen voor het gebruik van WBI software. gebruikers van het WBI instrumentarium Hardware eisen WBI2017 Zuiderwagenplein 2 8224 AD LELYSTAD Postbus 2232 3500 GE UTRECHT T 0320 298411 F 0320 249218 www.rijkswaterstaat.nl Contactpersoon Robert Slomp

Nadere informatie

Intramed procedure. Intramed en Windows 7. 1. Upgraden naar Windows 7

Intramed procedure. Intramed en Windows 7. 1. Upgraden naar Windows 7 1. Upgraden naar Windows 7 Voorbereiding Als u straks gebruik wilt maken van een applicatie die nu op een andere computer draait, raden wij u aan om voordat u tot de installatie overgaat alle eventuele

Nadere informatie

TALIS. Systeemeisen. Versie 1 CREATED WITH

TALIS. Systeemeisen. Versie 1 CREATED WITH Systeemeisen Versie 1 Aangemaakt op: 12-2-2017 17:37:39 Status: Approved CREATED WITH Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 1.1 Netwerk 4 1.2 en Microsoft Office 2007/2010/2013 4 1.3 Virtualisatie 4 2. 5 2.1 Stand-alone

Nadere informatie

Factuur2King 2.1 installeren (ook bij upgrades)

Factuur2King 2.1 installeren (ook bij upgrades) Factuur2King 2.1 installeren (ook bij upgrades) Pak het Factuur2King.zip bestand uit en plaats de bestanden op de gewenste locatie op de PC (de locatie maakt niet uit). Controleer dat de volgende twee

Nadere informatie

Upgrade EEPC 7.0.2 naar Drive Encryption 7.1

Upgrade EEPC 7.0.2 naar Drive Encryption 7.1 Upgrade EEPC 7.0.2 naar Drive Encryption 7.1 Inhoud 1 Kenmerken... 3 1.1 Hardware eisen... 3 1.2 Software eisen... 3 2 Upgrade-paden... 4 2.1 De stappen in het kort... 4 3 Start... 5 3.1 Upgrade de EEAdmin

Nadere informatie

Windows Configuratie. yvan vander sanden. 8 maart 2015

Windows Configuratie. yvan vander sanden. 8 maart 2015 Windows Configuratie yvan vander sanden 8 maart 2015 Windows bevat veel configuratiemogelijkheden die je als IT-er kan aanpassen. De meeste instellingen zijn standaard al ok, maar het kan gebeuren dat

Nadere informatie

HANDLEIDING Installatie TESTS 2012

HANDLEIDING Installatie TESTS 2012 HANDLEIDING Installatie TESTS 2012 INHOUDSOPGAVE: Algemeen:... 2 Installatie instructies voor stand-alone computer.. 2 Uitsluitend voor netwerk-installatie.. 6 Client installatie deel 1... 6 Deel 2 netwerkinstallatie:

Nadere informatie

INSTALLATIE NIS UPDATE 2014-Q4 2014-Q4

INSTALLATIE NIS UPDATE 2014-Q4 2014-Q4 INSTALLATIE NIS UPDATE 2014-Q4 2014-Q4 2014 Van Brug Software B.V. Hoewel deze handleiding met zeer veel zorg is samengesteld, aanvaardt Van Brug Software B.V. geen aansprakelijkheid voor enige schade

Nadere informatie

Rent+ Pre-requirements

Rent+ Pre-requirements Pre-requirements Inhoudstafel A. Algemeen... 3 B. Type installaties... 3 C. Hardware en software vereisten... 4 1. PC Clients... 4 2. Terminal Server Clients (Thin Clients)... 4 3. Server... 4 D. Operating

Nadere informatie

Planning and Managing Windows 7 Desktop Deployments and Environments

Planning and Managing Windows 7 Desktop Deployments and Environments Planning and Managing Windows 7 Desktop Deployments and Environments 1. Preparing to Deploy Windows 7 Business Desktops Desktop Client Lifecycle Procurement: welke regelgeving heb ik in mijn bedrijf? Hardware:

Nadere informatie

Internet Veiligheidspakket van KPN Handleiding Windows XP, Vista, 7,8 Versie 13.04.19

Internet Veiligheidspakket van KPN Handleiding Windows XP, Vista, 7,8 Versie 13.04.19 Internet Veiligheidspakket van KPN Handleiding Windows XP, Vista, 7,8 Versie 13.04.19 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Systeemeisen... 4 3 Installatie... 5 4 Gebruik en instellingen... 12 4.1 Algemeen...

Nadere informatie

SYSTEEMEISEN UNIT4 MULTIVERS EXTENDED SPE

SYSTEEMEISEN UNIT4 MULTIVERS EXTENDED SPE SYSTEEMEISEN UNIT4 MULTIVERS EXTENDED SPE Systeemeisen by UNIT4 2013 UNIT4 Multivers Extended SPE De nieuwe versie van UNIT4 Multivers Extended SPE is een Service Pack georiënteerde versie die technisch

Nadere informatie

Allereerst: W10TP heeft geen installatie-code nodig!

Allereerst: W10TP heeft geen installatie-code nodig! Allereerst: W10TP heeft geen installatie-code nodig! Hij is er echter wel: NKJFK-GPHP7-G8C3J-P6JXR-HQRJR Voor het eerst in de geschiedenis heeft Microsoft de beslissing genomen om Test Software ter beschikking

Nadere informatie

Functionele beschrijving: scannen naar van Brug software.

Functionele beschrijving: scannen naar van Brug software. Functionele beschrijving: scannen naar van Brug software. Algemeen Met de KYOCERA scannen naar van Brug Software beschikt u over een efficiënte oplossing om uw documenten te scannen naar het Notarieel

Nadere informatie

Software. Installatiehandleiding. KUKA.Sim Viewer KUKA.Sim Layout KUKA.Sim Tech KUKA.Sim Pro KUKA.Sim Bibliotheek van componenten. Versie 2.

Software. Installatiehandleiding. KUKA.Sim Viewer KUKA.Sim Layout KUKA.Sim Tech KUKA.Sim Pro KUKA.Sim Bibliotheek van componenten. Versie 2. Software KUKA.Sim Viewer KUKA.Sim Layout KUKA.Sim Tech KUKA.Sim Pro KUKA.Sim Bibliotheek van componenten Versie 2.1 KUKA.Sim 2.1 2010-01-05 Bladzijde 1/11 Copyright KUKA Roboter GmbH Dit handboek mag -

Nadere informatie

SYSTEEMEISEN SCENARIO ADVIES

SYSTEEMEISEN SCENARIO ADVIES Scenario Advies SYSTEEMEISEN SCENARIO ADVIES Oktober 2015 Versie 1.2 Hoofdstuk 1, Inleiding Systeemeisen Scenario Advies Inhoud 1 Inleiding Systeemeisen Scenario Advies... 1 2 Systeemeisen... 1 2.1 Besturingssystemen...

Nadere informatie

Leones. Business Case Service Management Tool

Leones. Business Case Service Management Tool Leones Business Case Service Management Tool Inhoudsopgave 1. AFBAKENING... 3 1.1 DOEL... 3 1.2 AANNAMES... 3 1.3 HUIDIGE SITUATIE... 3 1.4 PROBLEEMSTELLING... 3 1.5 WAT ALS ER NIETS GEBEURT?... 3 2. OPTIES...

Nadere informatie

PictoWorks Netwerk infrastructuur

PictoWorks Netwerk infrastructuur PictoWorks Netwerk infrastructuur dongle server file server validatie bestandsuitwisseling Op de file server bevindt zich de client-software van PictoWorks: {PictoWorks-directory} thumbs\ pictogrammen\

Nadere informatie

Windows 10 Workshop 1 Is uw computer klaar voor Windows 10

Windows 10 Workshop 1 Is uw computer klaar voor Windows 10 Windows 10 Windows 10 Workshop 1 Is uw computer klaar voor Windows 10 Gratis.......over naar Windows 10: Gratis upgrade van Windows 7 / 8.1 naar Windows 10; Gedurende 1 jaar (tot 30/7-2016); Na upgrade:

Nadere informatie

Functionele beschrijving: scannen naar Exact Globe.

Functionele beschrijving: scannen naar Exact Globe. Functionele beschrijving: scannen naar Exact Globe. Algemeen Met de KYOCERA scannen naar Exact Globe beschikt u over een efficiënte oplossing om uw documenten te scannen naar Exact Globe. Met deze oplossing

Nadere informatie

Installatie Remote Backup

Installatie Remote Backup Juni 2015 Versie 1.2 Auteur : E.C.A. Mouws Pagina 1 Inhoudsopgave BusinessConnect Remote Backup... 3 Kenmerken... 3 Beperkingen... 3 Gebruik op meerdere systemen... 3 Systeemeisen... 4 Support... 4 Installatie...

Nadere informatie

Welkom bij IT-Workz. Etten-Leur, 16 november 2010. Altijd en overal werken en leren. Applicatie en Desktop Delivery met Quest vworkspace

Welkom bij IT-Workz. Etten-Leur, 16 november 2010. Altijd en overal werken en leren. Applicatie en Desktop Delivery met Quest vworkspace Welkom bij IT-Workz Altijd en overal werken en leren Applicatie en Desktop Delivery met Quest vworkspace Etten-Leur, 16 november 2010 IT-Workz is de verzelfstandigde Dienst ICT van het ROC West-Brabant.

Nadere informatie

VMware ThinApp. Application Virtualization Platform that enables complex software to be delivered as self-contained EXE files

VMware ThinApp. Application Virtualization Platform that enables complex software to be delivered as self-contained EXE files VMware ThinApp Application Virtualization Platform that enables complex software to be delivered as self-contained EXE files Edwin Friesen Senior Solution Consultant @ Ictivity B.V. edwin.friesen@ictivity.nl

Nadere informatie

Dit is een greep uit mijn stageverslag. 4. Citrix migratie

Dit is een greep uit mijn stageverslag. 4. Citrix migratie Dit is een greep uit mijn stageverslag 4. Citrix migratie Tijdens de eerste weken van mijn stage ben ik bezig geweest met het migreren van computer on wheels(cow s). Daarnaast heb ik ook de gebruikers

Nadere informatie

Windows Server 2003 End of support

Windows Server 2003 End of support Windows Server 2003 End of support Wat betekent dit voor mijn organisatie? Remcoh legt uit Met dit nieuwsitem brengt Remcoh de naderende End of Support datum voor Windows Server 2003 onder uw aandacht.

Nadere informatie

WINDOWS 10 Waarom Windows 10? Grootste veranderingen Wanneer upgraden? Installatie Instellingen Ervaringen

WINDOWS 10 Waarom Windows 10? Grootste veranderingen Wanneer upgraden? Installatie Instellingen Ervaringen Waarom Windows 10? Grootste veranderingen Wanneer upgraden? Installatie Instellingen Ervaringen De Pionier 2015 Waarom Windows 10? (1) Windows 10 is een Service, d.w.z. gedurende de levensduur van de hardware

Nadere informatie

HANDBOEK LSM BASISPRINCIPES LSM

HANDBOEK LSM BASISPRINCIPES LSM Pagina 1 1.0 BASISPRINCIPES LSM 1.1. SYSTEEMEISEN VANAF LSM 3.1 SP1 (WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN) ALGEMEEN Lokale administratorrechten voor de installatie Communicatie: TCP/IP (NetBios actief), LAN (aanbevolen:

Nadere informatie

Pervasive Server V9 Installatiegids

Pervasive Server V9 Installatiegids Pervasive Server V9 Installatiegids 1 Inhoudsopgave 1. Om te beginnen... 3 2. Systeemeisen... 3 2.1 Server... 3 2.1.1 Hardware... 3 2.1.2 Software... 3 2.2 Client... 3 2.2.1 Hardware... 3 2.2.2 Software...

Nadere informatie

Installatiehandleiding release ADOMI 2014.1 ASD 6.10

Installatiehandleiding release ADOMI 2014.1 ASD 6.10 Installatiehandleiding release ADOMI 2014.1 ASD 6.10 Heeft u vragen over deze tekst, dan kunt u e-mailen naar support@tweesnoeken.nl. Algemeen Zorg ervoor dat u als beheerder (administrator) van de pc

Nadere informatie

Planbord installatie instructies

Planbord installatie instructies Planbord installatie instructies Uit Comprise Wiki Inhoud 1 Basis installatie 1.1 Installeren 1.1.1 Microsoft Data Access Components 1.2 De eerste keer starten 2 Veelgestelde vragen 2.1 "Network resource

Nadere informatie

INSTALLATIE NIS UPDATE 2014-Q4-01 2014-Q4-01

INSTALLATIE NIS UPDATE 2014-Q4-01 2014-Q4-01 INSTALLATIE NIS UPDATE 2014-Q4-01 2014-Q4-01 2014 Van Brug Software B.V. Hoewel deze handleiding met zeer veel zorg is samengesteld, aanvaardt Van Brug Software B.V. geen aansprakelijkheid voor enige schade

Nadere informatie

Naar de cloud: drie praktische scenario s. Zet een applicatiegerichte cloudinfrastructuur op. whitepaper

Naar de cloud: drie praktische scenario s. Zet een applicatiegerichte cloudinfrastructuur op. whitepaper Naar de cloud: drie praktische scenario s Zet een applicatiegerichte cloudinfrastructuur op whitepaper Naar de cloud: drie praktische scenario s Veel bedrijven maken of overwegen een transitie naar de

Nadere informatie

4.01.2 De computer, software

4.01.2 De computer, software 4.01.2 De computer, software Voor de werking van en met een computer zijn 3 dingen nodig 1. De computer zelf (hardware) 2. Programma's (software) 3. Randapparatuur(hardware) Opmerking vooraf In deze les

Nadere informatie

KPN Server Back-up Online

KPN Server Back-up Online KPN Server Back-up Online Snel aan de slag met Server Back-up Online Server Versie 6.1, built 2011 d.d. 20-08-2012 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Ondersteunde besturingssystemen... 3 2 Installatie...

Nadere informatie

Functionele beschrijving: scannen naar UNIT4 Cura Documentmanagement.

Functionele beschrijving: scannen naar UNIT4 Cura Documentmanagement. Functionele beschrijving: scannen naar UNIT4 Cura Documentmanagement. Algemeen Met KYOCERA scannen naar UNIT4 Cura Documentmanagement beschikt u over een efficiënte oplossing om uw documenten te scannen

Nadere informatie

uziconnect Installatiehandleiding

uziconnect Installatiehandleiding uziconnect Installatiehandleiding VANAD Enovation is een handelsnaam van ENOVATION B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, opgeslagen in een

Nadere informatie

FAQ Aura Client/Server

FAQ Aura Client/Server FAQ Aura Client/Server Wat is een Client/Server applicatie? Een Client/Server applicatie (ook wel C/S genoemd) is een software applicatie die op een efficiënte manier gebruikmaakt van zogenaamde clients

Nadere informatie

Handleiding voor het inloggen op Terminal Server van GLT-PLUS

Handleiding voor het inloggen op Terminal Server van GLT-PLUS Handleiding voor het inloggen op Terminal Server van GLT-PLUS Voor inloggen vanuit huis, GLT en NAM Geschreven door: Business Information Datum: 4-5-2011 ENOVIA: 01335559-0001 rev D ENOVIA nummer: 01335559-0001

Nadere informatie

Het werken met policies onder samba3 Steve Weemaels 01-03-2005

Het werken met policies onder samba3 Steve Weemaels 01-03-2005 Het werken met policies onder samba3 Steve Weemaels 01-03-2005 1. Poledit: Poledit is een tool die we gaan gebruiken om policies te specifiëren. Zaken zoals: toegang tot opties in het control panel, uitzicht

Nadere informatie

Toelichting - Harddisk vervangen

Toelichting - Harddisk vervangen Toelichting - Harddisk vervangen 1) Harddisk controle Voor een aantal problemen kan het belangrijk zijn om de harddisk te controleren op defecten. Defecte harddisk gevonden - Wat is het probleem a) De

Nadere informatie

Functionele beschrijving: scannen naar UNIT4 DocumentManager

Functionele beschrijving: scannen naar UNIT4 DocumentManager Functionele beschrijving: scannen naar UNIT4 DocumentManager Algemeen Met de KYOCERA Scannen naar UNIT4 DocumentManager beschikt u over een efficiënte oplossing om uw documenten te scannen naar UNIT4 DocumentManager

Nadere informatie

Dit kunt u vinden op internet via deze link: http://www.adobe.com/nl/products/digitaleditions/help/

Dit kunt u vinden op internet via deze link: http://www.adobe.com/nl/products/digitaleditions/help/ BELANGRIJKE NOOT OVER e-books: e-books in epub formaat, zijn beveiligd met DRM (Digital Rights Management) Om digitale E-Books te downloaden en lezen op uw ereader, epub formaat, heeft u het programma

Nadere informatie

Windows 10 Installatie

Windows 10 Installatie Windows 10 installatie september 2015 Rob van Geuns Auteurs: Martin Bekelaar, Henk Geesink, Rob van Geuns, Ger Stok, Mathieu Geelen 1 Deze presentatie bestaat uit: 1. Systeemeisen 2. Wat krijgen we? 3.

Nadere informatie

Extra uitleg bij installatie EPB-software 3G

Extra uitleg bij installatie EPB-software 3G Extra uitleg bij installatie EPB-software 3G Inhoud VOORWOORD... 2. INSTALLEREN... 2. Systeemvereisten... 2.2 Softwarecompatibiliteit... 2 2. VAAK VOORKOMENDE PROBLEMEN... 2 2. Installatie- of opstartproblemen...

Nadere informatie

Project Owner. Date : 3-6-2009. Version : 1.1

Project Owner. Date : 3-6-2009. Version : 1.1 Project Project Owner : Basisvoorwaarden DDV : NPO Date : 3-6-2009 Version : 1.1 Status : Definitief Revision History Revision Date By Description 0.1 11-2-2005 Dylan van Rijsbergen 0.2 14-2-2005 Dylan

Nadere informatie

Installatiehandleiding

Installatiehandleiding Installatiehandleiding Rekensoftware MatrixFrame versie 5.3 MatrixTools versie 5.3 1 / 8 Systeemeisen Minimale systeemeisen voor werkstation: Microsoft Windows 7, 8 of 10 (32 of 64 bits) Intel Core i5

Nadere informatie

Windows 7. Een Introductie HCC Beginners IG H.C.A.H. Moerkerken h.moerkerken@kader.hcc.nl

Windows 7. Een Introductie HCC Beginners IG H.C.A.H. Moerkerken h.moerkerken@kader.hcc.nl Windows 7 Een Introductie HCC Beginners IG H.C.A.H. Moerkerken h.moerkerken@kader.hcc.nl Windows 7. Windows 7 is het nieuwste OS voor PCs van Microsoft. W7 is geïntroduceerd op 22 oktober 2009 Was oorspronkelijk

Nadere informatie

Vraag : Antwoord : Meer Infos.pdf. Wat zijn de minimum systeemeisen voor Bouwsoft?

Vraag : Antwoord : Meer Infos.pdf. Wat zijn de minimum systeemeisen voor Bouwsoft? Vraag : Wat zijn de minimum systeemeisen voor Bouwsoft? Antwoord : Systeemvereisten lokale pc of netwerk / Verdere technische info bouwsoft.eu 1. Pc met pentium III 1000Mhz - 512MB RAM (1GB igv Vista)-

Nadere informatie

Technische Specificaties

Technische Specificaties Technische Specificaties 1) Installatie Om Sophia te starten, hoeft niets geïnstalleerd te worden op de server. Sophia is een Windows applicatie: Sophia.ECDL.exe (app. 15 MB) Bij de installatie zal er

Nadere informatie

Functionele beschrijving: scannen naar Trivium FORTUNA.

Functionele beschrijving: scannen naar Trivium FORTUNA. Functionele beschrijving: scannen naar Trivium FORTUNA. Algemeen Met KYOCERA scannen naar Trivium FORTUNA beschikt u over een efficiënte oplossing om uw documenten te scannen naar Trivium FORTUNA. Met

Nadere informatie

Pervasive Server V10 SP3 Installatiegids

Pervasive Server V10 SP3 Installatiegids Pervasive Server V10 SP3 Installatiegids 1 Inhoudsopgave Pervasive Server V10 SP3 Installatiegids... 1 Inhoudsopgave... 2 1. Om te beginnen... 3 2. Systeemeisen... 3 2.1 Server... 3 2.1.1 Hardware... 3

Nadere informatie

Is het website niet beschikbaar, dan is op de methodewebsite de datasheet te vinden van de twee appliances:

Is het website niet beschikbaar, dan is op de methodewebsite de datasheet te vinden van de twee appliances: Korte omschrijving van dit practicum Aan de hand van werkblad 2 gaan we op internet enkele appliances zoeken en analyseren. We proberen de voornaamste voor- en nadelen te vinden. Verder zoeken we appliances

Nadere informatie

Hoe schaf je Microsoft producten aan?

Hoe schaf je Microsoft producten aan? Hoe schaf je Microsoft producten aan? Emile van Thienen Software Licensing Specialist emile@centralpoint.nl Twitter mee op #CPCP Microsoft Licenties Wat zijn Microsoft licenties Gebruikers recht/overeenkomst

Nadere informatie

Installatiehandleiding Norman Endpoint Protection SOHO Small Office Home Office

Installatiehandleiding Norman Endpoint Protection SOHO Small Office Home Office Installatiehandleiding Norman Endpoint Protection SOHO Small Office Home Office Installatiehandleiding NPRO SOHO licentie 1 12-november-2013 Inhoudsopgave Introductie... 3 Systeemvereisten... 3 Norman

Nadere informatie

Infrastructuur en platformen

Infrastructuur en platformen Infrastructuur en platformen Het Configuratie Management Team (CMT) binnen Centric volgt de ontwikkelingen op het terrein van infrastructuur en platformen. Bij elke ontwikkeling zal bepaald worden of dit

Nadere informatie

Graag voor gebruik lezen. Borduurwerk editing software. Installatiegids

Graag voor gebruik lezen. Borduurwerk editing software. Installatiegids Graag voor gebruik lezen Borduurwerk editing software Installatiegids Lees eerst het volgende voordat u het cdrompakket opent Hartelijk dank voor de aanschaf van deze software. Lees de onderstaande Productovereenkomst

Nadere informatie

Workshop : Overstappen naar Windows 8

Workshop : Overstappen naar Windows 8 Workshop : Overstappen naar Windows 8 Inleiding Windows 8 is klaar en iedere pc met XP, Vista of Windows 7 komt volgens Microsoft in aanmerking voor een upgrade. Maar hoe upgraden zonder gegevens te verliezen?

Nadere informatie

Nieuwe Installatie/Factuur2King bijwerken

Nieuwe Installatie/Factuur2King bijwerken Nieuwe Installatie/Factuur2King bijwerken Volg de onderstaande stappen om een nieuwe versie van Factuur2King 2.1 te installeren of een bestaande installatie bij te werken. 1. Uitpakken zipbestanden Pak

Nadere informatie

Beknopte Handleiding. Contact Connect

Beknopte Handleiding. Contact Connect Beknopte Handleiding Contact Connect Inhoud Inleiding... 3 Contact Connect... 4 Select-to-dial... 4 Minimale systeemeisen... 4 Installatie... 5 Gespreksherkenning... 6 HAAGCOM Pagina 2 van 6 2015 Inleiding

Nadere informatie

Technische Specificaties

Technische Specificaties Technische Specificaties 1) Installatie Om Sophia te starten, hoeft niets geïnstalleerd te worden op de server. Sophia is een Windows applicatie: Sophia.ECDL.exe (app. 30 MB) Bij de installatie zal er

Nadere informatie

Cerussa Mobile / MyCerussa Pre-requirements

Cerussa Mobile / MyCerussa Pre-requirements Pre-requirements Inhoudstafel A. Algemeen... 3 B. Type installaties... 3 C. Hardware en software vereisten... 4 1. PC Clients... 4 2. Mobile Device... 4 3. Server... 4 4. WI-FI... 4 D. Operating System

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE. PERSONALIA: Naam : M. Geboortejaar : 1969 Burgerlijke staat : Ongehuwd FUNCTIE. : Infrastructuur Specialist

CURRICULUM VITAE. PERSONALIA: Naam : M. Geboortejaar : 1969 Burgerlijke staat : Ongehuwd FUNCTIE. : Infrastructuur Specialist CURRICULUM VITAE PERSONALIA: Naam : M. Woonplaats : Rotterdam Nationaliteit : Nederlandse Geboortejaar : 1969 Burgerlijke staat : Ongehuwd FUNCTIE : Infrastructuur Specialist PROFIEL: Onze medewerker heeft

Nadere informatie

Pervasive Server V9 Installatiegids

Pervasive Server V9 Installatiegids Pervasive Server V9 Installatiegids 1 Inhoudsopgave 1. Om te beginnen... 3 2. Systeemeisen... 3 2.1 Server... 3 2.1.1 Hardware... 3 2.1.2 Software... 3 2.2 Client... 3 2.2.1 Hardware... 3 2.2.2 Software...

Nadere informatie