art. 23 De productie van sociale woningen nu en straks # deel 1/ Terreinen, financiën

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "art. 23 De productie van sociale woningen nu en straks # 58 10-11-12 deel 1/ Terreinen, financiën"

Transcriptie

1 Drimdlijks dossir v d BBRoW Afzdr: BBRoW, Hgouwki 29, 1080 Brussl rt. 23 Idr hft ht rcht mswrdig lv t lid. Dit rcht omvt ht rcht op bhoorlijk huisvstig. BlgiË PP 1000 Brussl 1 fgiftktoor: 1000 Brussl 1 N 1/1837 Toltigsr: P # D producti v socil woig u strks dl 1/ Trri, ficië

2 BBRoW Wrr V Mighm, Ilhm Bsïd, Crol Dumot, A Buwlickx & Lurc Evrrd. Tl. : Mil : Wbsit : Hbb bijgdrg d rdcti ht hrlz v dit ummr: A Buwlickx, Ilhm Bsïd, Liévi Chmi, Crol Dumot, Wrr V Mighm. Foto s Christos Doulkridis, Cthri Atoi, Jcqus Dls, Fcho Dlig. Ihoud Ilidig _3 1/ Ht trritorium v _4 d socil huisvstig: wr wil m og bouw? 2/ D ficië v d opbr _7 vstgod-mtschppij d ffct rv op d ivstrig ht dolpublik Coclusi _13 Ly-out Élis Dbouy Druk J. Diu-Brichrt Vrzdig i smwrkig mt ETIKET, Atlir Groot Eild. Gspcilisrd i miligs vrzdwrk Wrfs v ht Akrov-projct i V.U. Wrr V Mighm, Hgouwki 29, 1080 Molbk Dz publicti wordt uitggv mt subsidis v ht Brussls Hoofdstdlijk Gwst, Itgrti vi d huisvstig v d Frs Gmschp. D ld v RBDH/BBRoW otvg Art.23 grtis. U k zich bor op Art. 23 vi btlig v 20 Euro pr jr op os rkigummr BE mt d mddlig Abomt Art. 23. N ISSN Rssmblmt Bruxllois pour l Droit à l Hbitt Brussls Bod voor ht Rcht op Wo 2 _ rt. 23 #

3 Ilidig Voor dit iuw ummr v Art. 23 wijd w l oz dcht d socil huisvstig. E sctor di di dcht mr d odig hft. Idr is ht rovr s dt r mr socil woig odig zij, juist omdt z og btlbr zij voor gzi mt lg ikom, mr toch stoot d rlisti rv op hidrpl. Er is orm kloof tuss d drigd ood v vl tiduizd gzi d trghid wrm ht socil woigprk groit. Rsultt is dt d wchttijd voor socil woig is togom dt wchttijd v 10 jr rdr rgl d uitzodrig is gword. Ht grootst problm ligt bij d producti v iuw socil woig. Ht socil woigprk groit uwlijks. Vdg blijft m hg rod woig, wt trwijl m lgs d k wiig socil woig bijbouwd, mot dr word lggmkt voor rovti. Bij sttus quo. E odrtuss blijft d vrg r socil woig stijg. I 2013 wr gzi kdidt. Wrom is ht zo moilijk om socil woig t producr i Brussl? Op di vrg will w twoord zok i dit ummr. W m tw thm s odr d lop: ht grodbzit d ficië. Voor ht grodbzit hbb w gkk ho ht stt mt d opbr bouwtrri: hovl zij r og bschikbr, ku z sl word otwikkld voor wlk typ woig zij z bstmd. Drbij hbb w ht Pl voor d Huisvstig v dichtbij tg ht licht ghoud. Mr ook dr blgrijk Brussls trri wijk hbb w bkk, wt zlfs l is ht Gwst g igr v d grod, z k vi hr stdbouwkudig blid toch politik vor di t god komt ll Brusslrs. Voor d ficië hbb w os fgvrgd of d ficiël situti v d opbr vstgodmtschppij d stumtrgl v ht Gwst tolt om og socil woig t producr di godkoop ku word vrhuurd gzi mt lg ikom. Op dit momt hbb w voorl d std v zk glysrd, mt d bdolig om i twd fs mr cocrt voorstll t formulr. Trouws dr thm s vorm ook uitdgig v d socil huisvstigssctor: d rovti v ht bstd woigprk, d pk v d lgstd, d fusi v d mtschppij di vl tijd rgi zl opslorp, d wisslwrkig tuss BGHM mtschppij fudmtl spct wr w i volgd publicti dipr op ig. h rt. 23 # 58 _ 3

4 1/ Ht trritorium v d socil huisvstig: wr wil m og bouw? Om woig t bouw hb j trri odig. Om t wt t kom wrom ht zolg slpt om socil woig t bouw, hbb w i dit rtikl ht opbr grodbzit v d socil huisvstigsmtschppij, mr ook v Gwst gmt odr d lop gom. Vrvolgs g w ovr wlk istrumt ht Gwst bschikt om stdbouwkudig blid t vor dt d socil huisvstig k odrstu. Wrr V Mighm Dz tkst is smvttig v d oorsproklijk vrsi i ht Frs. U k di volldig tkst mt tbll illustrtis trugvid i d Frstlig pgi s v os tijdschrift. 4 _ rt. 23 #

5 Ht trritorium v d socil huisvstig / Trri vid voor socil huisvstig is clvritocht Ht Pl voor d Huisvstig, dt l dtrt uit 2004, toot ho moilijk ht is om sl voldod trri t vid voor d bouw v socil woig. D mbiti v ht Pl ws om op 5 jr tijd opbr woig t bouw (3.500 socil middlgrot huurwoig). Op di mir wild d Brussls rgrig d zr lg producti v socil woig sids 1990 igszis godmk. Bij vg v ht Pl voor d Huisvstig ws chtr og it gwt wr d woig zoud gbouwd word. D bdolig ws om gmt, ocmw s, opbr vstgodmtschppij gwst t ovrhl trri tr bschikkig t stll. Op ht id v d lgisltuur ko m 40-tl projct oplijst, mr uitidlijk zou ht tot 2013 dur voorlr ll trri voor d woig gïdtificrd wr. Dit gbrk fficiëti voorbridig is itrpllrd. E mt d Alliti Wo 1, i sptmbr 2013 godgkurd door d rgrig Vrvoort, zi w opiuw htzlfd problm opduik. D odig ficiël middl zij wliswr voorzi voor d rlisti v odr dr socil middlgrot woig, mr d trri voor d bouw rv zij og mr gdltlijk gkd. Is ht gbrk opbr trri myth of rlitit? Bij d BGHM d opbr vstgodmtschppij word l vl jr og uwlijks trri gkocht. Ht hoft d ook it t vrwodr dt d moglijkhd om t bouw vrmidr. Ht ig trri v grot omvg is ht gkd Dms Blchs i St Pitrs Woluw, 10 h groot opgom i ht Pl voor d Huisvstig. L Cmbr hft i 2007 i opdrcht v d sttsscrtris voor huisvstig gdtillrd ivtris opgstld v d opbr trri, grotr d m². Di ivtris tood dt zr groot dl v d opbr trri i hd wr v d gmt. 2 E toch wrd voor ht Pl voor d Huisvstig voorl trri losgwkt bij ht Gwst d opbr vstgodmtschppij zlf. Ook bij d rst projctoprop voor d Alliti Wo mot w di vststllig do. D gmt kom slchts spordisch ovr d brug mt hu trri. Wrom is dt zo? Socil huisvstig is it cht i d mod! E blgrijk rd wrom gmt hu trri it will fst, ws zkr ht gbrk ovrlg coörditi tuss gwst gmt i d vgsjr v ht Pl. D itti v d tomlig sttsscrtris om sl t g lidd rto dt gmt buurtbwors zich tg d pl om socil woig t rlisr hftig vrztt. Mr og fudmtlr problm duikt ook op: d mst gmt d pltslijk vrkoz zi ht ut it v d bouw v socil woig, ls d komst v iwors mt lg ikom hbb dikwijls dr projct, dr typs bwors voor og voor hu trri. Bij d projct v ht Pl voor d Huisvstig zij r voldod voorbld t vid wr d vklijk pl v ht Gwst botst op jt v buurtbwors of gmt: Ukkl, St Agth Brchm, St Lmbrchts Woluw Omwill v budgttir rd vrkiz gmt OCMW projct di zij bstmd voor middlgrot ikoms. E tl gmt hbb trouws trri vrkocht privé-promotr om r duurdrd woig t bouw. Al dz rd hbb rto glid dt slchts 9 gmt zich hbb igschrv i ht rst Pl voor d Huisvstig d og mrdls voor middlgrot huurwoig. D orm v 15% is l wr vrgt! D mst opbr bouwtrri bvid zich i d 2 kroo v ht Gwst, dikwijls i gmt wr R 1/ D Alliti Wo is mrjrig ivstrigspl (953 miljo uro) voor odr dr d bouw v socil middlgrot opbr woig, zowl huur ls koopwoig. D oprtor zij d BGHM mt huurwoig, Citydv mt koopwoig, ht Woigfods (1.000 woig), d wijkcotrct (600) CLT Brussl (120). 2/ I d ivstris zij d trri v d SAF (société d cquisitio focièr) it opgom. Dz mtschppij v opbr rcht hft i opdrcht v ht Gwst tl trri v d NMBS gkocht: Jospht (28 h), Dlt (9,5 h), Mosbrg i Ukkl Schrbk- Vormig (Vilvoordl) rt. 23 # 58 _ 5

6 Ht trritorium v d socil huisvstig / Coclusi ht prctg socil woig lg is (Oudrgm, Ukkl, St Pitrs Woluw). D vorig Brussls rgrig hd dol vooropgstld v 15% opbr woig v socil rd i idr Brussls gmt. E iititif dt r ffctif hd to ku lid dt gmt i ovrlg mt ht Gwst mr opbr woig zoud rlisr. Jmmr gog is dz bslissig v d rgrig it omgzt i cocrt mtrgl iititiv. Ogtwijfld omdt r bi d rgrig l g kkoord ws ovr juist dfiiti v opbr woig v socil rd. Gvolg is dt d 15%-orm it mr is opgom i ht otwrp v GWOP i ht iuw rgrkkoord. E gmist ks. E t wiig socil stdsprojct Mr it ll d gmt zij zr schoorvotd om hu trri t lt gbruik voor d bouw v socil woig. Ook ht Gwst zou mr ispig ku lvr, i ht bijzodr voor d vrogr trri v d NMBS di ht Gwst id 2005 hft gkocht. Ht trri Jospht, 28 h tuss Schrbk Evr, is v d grootst opbr trri. D stdbouwkudig tokomst rv is d ook izt v vl politik blg. D rgrig is i pricip kkoord om 66% v d sit t wijd huisvstig. Er zoud woig kom, wrv uitidlijk uwlijks 478 socil woig mr d dur, privt woig. E dl v d sit zl dus word vrkocht d privésctor. Ook ht Gwst hft lsmr mr d itti om i hr blid d socil huisvstig i d hok t drukk. Di itti komt strk tot uitig i wt d Brussls rgrig hr stdsprojct omt. Zowl i ht otwrp v Gwstlijk Otwikkligspl ls ht Gwstlijk Bstmmigspl komt duidlijk r voor dt m ll prioritit wil lgg op d Klzo 10 iuw wijk. E drbij is ht d huisvstig v middlgrot of hog ikoms di op d bovst plk ligt. D pr schrs istrumt (stdbouwkudig lst, voorkooprcht, blstig op d mrwrd) di di itti zoud ku omkdr wrdoor d otwikklig v duurdr woig k word gwd om ook socil woig t rlisr zij d wr ovoldod prcis. D producti v socil woig gt trg, zr trg, t trg. E ht opbr grodbzit hft r zkr its m t mk. Nit zozr omdt dit zou otbrk, mr voorl omdt opbr trri moilijk t mobilisr zij, zkr wr ht d bdolig is om r socil woig t bouw. Ht Pl voor d Huisvstig i midr mt d Alliti Wo zij hirv sprkd voorbld. Projct word tgghoud, igtrokk of g ps door zr lg odrhdlig, mr ht is voorl d visi op d otwikklig v d trri di sriuz hidrpl vormt. D houdig v vl gmt t opzicht v ht Pl voor d Huisvstig d owil om trri f t st, vidt cho i d ittis v ht Gwst voor d ltst grot gwstlijk grodrsrvs. Brussl mot volgs di visi ttrctiv std word, mr d wl vitri, std zodr rm, std wr rmod i d hok wordt gdrog. D lg producti v socil woig bvstigt dt. D politici k ht problm v d rmod i dz std, mr vrkiz toch om d otwikklig v dz std vi t bt v privt promotor t lt vrlop. T kost v vl voorl hog ikoms will trkk zl d problm v rmod cht it oploss. D mir wrop d ovrhid omgt mt hr trri d plts di ht voorzit voor socil huisvstig, mkt dit lls duidlijk. h 6 _ rt. 23 #

7 2/ d v ë i c i f D d o g t s v r b op j i p p h c s t p m o v r t c f d f g i r t s v d i k i l b u p l ht do ël t d fici m lk w i trgl w I dit rtikl g d stum s M V O ls Bruss g t situti v d socil woi m o t l to g o g huurprijs l v ht gwst g t vrhur bouw t. lg ikom t m i gz ighm M Wrr V rt. 23 # 58 _7

8 D ficië v d opbr vstgodmtschppij / Voor d mst OVM s is ht dlict vwichtsofig gword om d odig rovtiwrk of iuwbouwprojct uit t vor, lg socil huurprijz t htr d schuld uit ht vrld trug t btl. Wr opbr vstgodmtschppij (OVM) rovti- of iuwbouwprojct wil rlisr, d zl z i d rst plts g of ht projct r mists it to lidt dt d ficiël schuld ggv wr ll Brussls OVM s m worstl og tom I pricip zou d mtschppij ht projct ku ficir mt ig middl, mr voor projct v ig omvg zij d mtschppij gwz op subsidis v ht Brussls Gwst of Bliris op d rtloz krdit v d BGHM. D ivstrigssubsidi v ht Brussls Gwst Om d 4 jr stlt d Brussls Gwstlijk Huisvstigsmtschppij (BGHM) lijst op v rovti- bouwprojct di op stu zull ku rk v ht Gwst. D mtschppij di stvst dubbl zovl projct i, wruit d BGHM kuz mkt, rkig houdd mt ht budgt dt d Rgrig wil vrijmk rks prioritir critri. D prioritir rovtiprojct I d bhrovrkomst tuss Gwst BGHM is fgsprok dt voor d tokig v subsidis krdit volgd wrk prioritir zij: vilighid (lift, CO, lktricitit, brdbviligig, z...); wgwrk v gbrk miimumcomfort; id mk lgstd; vrbtrig v d rgikwlitit; drigd wrk d mt wri d mtschppij d projct v ht vorig 4-jrprogrmm s hft grlisrd. D mtschppij wrv d projct uitidlijk i d virjrprogrmm s zij opgom, godgkurd door d Rgrig, ku voor d ficirig brop do op subsidi v 50% /of krdit bij d BGHM di op trmij v 33 jr mot word trugbtld tg rtvot v 0.15%. Ht is opmrklijk dt d gwstlijk ivstrigssubsidi op titl jr tijd strk is togom. Voor 2002 ws r hlml g sprk v subsidi. Vf 2002 wrd d rovtiwrk voor 25% gsubsidird. I 2006 wrd bslist om it ll rovtiwrk, mr ook projct v iuwbouw 50% t subsidiër. 1 Voor d ltst tw virjrprogrmm s ( ) wrd door d Brussls rgrig i ht totl 506 miljo uro voorzi. Drv is ook 20 miljo bstmd voor drigd wrk. D budgtt v d virjrprogrmm s zij bij volldig bstmd voor rovtiprojct. D iuwbouwprojct word grlisrd mt xtr ficiël middl di zij opzijgzt i ht kdr v ht Pl voor d Huisvstig d Alliti Wo. Voor d glukkig: d fdrl subsidis v Bliris D OVM s ku ook probr om fdrl subsidis bi t hl. Ht fdrl Bliris-fods dt i ovrlg mt d Brussls rgrig grot ifrstructuurwrk subsidirt i Brussl vrlt sids tl jr ook subsidis voor grot rovtiprojct v socil woig. I ht ltst ivstrigsprogrmm ( ) wordt 35 miljo uro voorzi voor 5 projct. Bijzodr itrsst voor d OVM s is ht fit dt Bliris 100% v d ivstrigskost subsidirt! Ommkr v d mdill is dt mt Bliris bijkomd prtr i ht projct stpt vuit fdrl ivu, wt xtr ovrlg vrtwoordig vrist wt i ht vrld tot vl vrtrgig hft glid. Voor d tokomst stlt zich d vrg of bij ht Blirisfods og zovl gld zl word vrijgmkt voor socil rovtiprojct. D tkst v ht Brussls rgrkkoord lgt immrs dr klmto. Ht Bliris-fods zl prioritir gwd mot word voor mobilitit tr odrstuig v ht ruimtlijk ordigsblid, i ht bijzodr door trri of gbouw t vrwrv voor gwstlijk opbr oprtor. 8 _ rt. 23 #

9 Zicht op ht Akrov-projct i Els. Bovdi vlt ht Blirisfods odr d bvogdhid v fdrl miistr Didir Rydrs (MR), di ogtwijfld dr visi hft op d wdig v d middl d Brussls Miistr-Prsidt Rudi Vrvoort (PS). Mr ifo ovr Bliris d vrschilld projct: Is d bouw/rovti v socil woogbouw ficil hlbr? Mt d 50%-subsidi v ht gwst d lig zodr itrst v d BGHM mot ht toch hlbr zij om socil woig t bouw of t rovr t vrhur tg socil prijs? Om di vrg t btwoord, hbb w vrij willkurig tw rct projct gom r brkig op losglt om t wt wt d bouw of rovti v socil woig d mtschppij kost. 2 D OVM Hbittio Modr uit St Lmbrchts Woluw wil fbrk/iuwbouwprojct rlisr voor 37 pprtmt voor totlbudgt v 5 miljo uro. Rkig houdd mt d gwstsubsidi, kost dit projct d mtschppij 2,5 miljo uro. D mdlijks kostprijs pr pprtmt (trugbtlig v d lig d BGHM d xploittikost) rm wij op 430 uro. I ovrlg mt d BGHM k d mtschppij bsishuurprijs vstlgg tuss 3 10% v d gctulisrd kostprijs v ht projct, wt rkomt op mrg v 152 à 563 uro i thori tolt om d kostprijs t rcuprr. D OVM Foyr Forstois wil pssiv iuwbouw rlisr v 12 woig voor totl budgt v 2,3 miljo uro. Rkig houdd mt d gwstlijk ivstrigssubsidi subsidi Voorbldgbouw 3, kost dit projct d mtschppij 1 miljo uro. D mdlijks kostprijs d rm wij op 560 uro. I ovrlg mt d BGHM k d mtschppij bsishuurprijs vstlgg tuss 3 10% v d R 1/ D lgm bgisl v d ficirig v d vstgodctivitit izk bouw rovti i d Brussls socil huisvstigsctor word i d rtikl 60 t/m 65 v d Brussls Huisvstigscod opgsomd. 2/ Voor oz brkig hbb w d flossigskost v d lig op 33 jr bij d BGHM opgtld bij forfitir, mdlijks bdrg v 250 uro voor d xploittikost v ht pprtmt (odrhoud, tks, vrzkrig, prsolskost ). Dit forfitir bdrg hbb w brkd op bsis v d jrrkig v d mtschppij. 3/ D gwstlijk subsidi Voorbldgbouw : Sids 2007 orgisrd ht Brussls Hoofdstdlijk Gwst projctoprop om d bouw of d rovti v Voorbldgbouw (rgizuiig of pssiv gbouw) t bvordr. Drbij hdd ook OVM s d moglijkhid om rovti- of iuwbouwprojct voor t drg. V d 243 gslctrd projct zij r chtr slchts zstl projct v OVM s, di kod rk op subsidi v 100 uro/m² rt. 23 # 58 _ 9

10 D ficië v d opbr vstgodmtschppij / gctulisrd kostprijs v ht projct, wt rkomt op mrg v 210 à 695 uro i thori tolt om d kostprijs t rcuprr. Dz voorbld lijk t gv dt d rlisti v iuwbouwprojct dt k rk op d gwstlijk ivstrigssubsidi v 50%, vuit ficil oogput hlbr is. Mr toch zij r tl blgrijk lmt di d d dirctur of d dirctric v d OVM ku do twijfl D bstd ficiël schuld D mst mtschppij mot og ltijd fbtl voor lig projct uit ht (vrr) vrld. Tot voor 1994 bijvoorbld most d mtschpp d BGHM itrstvot v 2.5% btl voor krdit op lifst 66 jr. I 2012 drog d OVM s sm globl schuld v 1 miljrd uro. Di grot schuldlst hft uitrrd ffct op ht vrmog v d mtschppij om op utoom mir ivstrig t do. Di schuldlst wgt dus op d mtschppij, howl hij door d ispig tomd subsidis v ht Gwst igszis fmt. D mst mtschppij slgd r i om i 2013, jrlijks schuldfbtlig mt subsidis, juist uit ht rood t blijv of zlfs kli wist t mk ( uro gmiddld pr mtschppij). Mr d mrg om vl bijkomd schuld t g, blijft kli bij d mtschppij. D lgr huurikomst D voormst bro v ikomst v d mtschppij zij d huurgld v hu socil huurdrs. Mr juist di ikomstbro vrmidrt. Drvoor zij tw blgrijk oorzk. 1. Mr rm socil huurdrs D ltst jr zi w dt d ikoms v d iuw socil huurdrs bij ll mtschppij lgr ligg d d huurdrs di vrtrkk. D socil huisvstigsmtschppij huisvst dus lsmr mr huurdrs mt lg ikom. Op zich is dt god zk btwoord d mtschppij op di mir hu opbr, socil missi di z volgs os mot vrvull. E v d gvolg v di voluti i d socil huurdrsbvolkig is wliswr dt d mtschppij lgr rël huurprijz i, gzi d huurprijs v socil woig wordt brkd i fucti v ht ikom. Ht vrschil tuss d bsishuurprijs d lgr rël huurprijs di d huurdrs mot btl, ht ht mtschpplijk tkort. Dt tkort is op 10 jr tijd bij vrdubbld. I 2012 otrd 25 v d 33 Brussls OVM s mtschpplijk tkort v i ht totl 26 miljo uro. Mr ook hir komt ht Brussls Gwst d mtschppij t hulp mt d zogmd Solidrititstolg. 4 Sids 1990 gft d Brussls rgrig vi d BGHM immrs d OVM s mt structurl mtschpplijk tkort subsidi di vklijk ovrkwm mt 60% glidlijk is togom tot 75% v ht globl mtschpplijk tkort v ht voorgd jr. I 2013 wrd subsidi v 19,6 miljo uro uitgrikt. 5 E twd blgrijk lmt zij d tomd chtrstll bij btlig v huur lst. Eid 2012 wr r mr d socil huurgzi mt huurchtrstl 6, voor totl bdrg v 12,8 miljo uro. D mtschppij zi dt z chtrstllig huur lst it ltijd ku rcuprr zij vrplicht om dt i t schrijv ls vrlis. I 2012 ws dt ht gvl voor 7 miljo uro (4%) op totl v 178 miljo uro ikomst v huur lst (130 miljo huurikomst/48 miljo uro lst). 2. Lgstd E twd blgrijk oorzk voor d lgr huurikomst, is d togom lgstd bij d socil huisvstigsmtschppij. Socil huurwoig st lg, it ll tuss tw huurcotrct i, mr ook door vrwrlozig of omdt r rovtiprojct gpld 10 _ rt. 23 #

11 D ficië v d opbr vstgodmtschppij / Nr iuw brkig v d socil huurprijs? zij. Juist omdt r mr rovtiprojct word gpld, kom r mr socil woig lg t st. Eid 2012 stod v d socil woig lg. Di lgstd kostt i 2012 d mtschppij lifst 13 miljo uro midrikomst. Ht is d ook obgrijplijk dt it mr mtschppij gbruik mk v d moglijkhid om hu lgstd woig vi tijdlijk gbruiksovrkomst t lt bwo, wt it ll oplossig k zij voor tl gzi, mr ook og s ikomst oplvrt voor d OVM s. E op trmij? U hft odrtuss bgrp dt ht voor d mst OVM s dlict vwichtsofig is gword om d odig rovtiwrk of iuwbouwprojct uit t vor, lg socil huurprijz t htr d schuld uit ht vrld trug t btl. Grot rovti- of bouwprojct zodr subsidis v ht Brussls Gwst of Bliris, op bsis v d ig ikomst dus, zij qusi omoglijk gword. Mtschppij wrv d projct it zij opgom i d virjrprogrmm s zi zich vrplicht om di projct uit t stll, t kost v d socil huurdrs. D vrg r ficiël odrstuig is zkr dubbl zo groot ls u voorzi is i d virjrprogrmm s. Ht stt ook vst dt ht mtschpplijk tkort v d OVM s door d tomd vrrmig v d socil huurdrs og zl stijg. Voor d mtschppij di hu publik, socil missi will blijv vrvull door huurdrs mt (zr) lg ikom dglijk t huisvst zij d uitdgig groot. R 4/ Bsluit v 6 dcmbr 2012: t wd voor trugbtlig v d lig (80% v d tolg gt drrto), socil bglidig v d huurdrs (8%) bhr v ht ptrimoium (12%). 5/ Ht mchism v d Solidrititstolg lidt r wl to dt tl mtschppij hu bsishuuprijz vrij hoog istll, zodt z op di mir mr subsidis ku bihl. 6/ Wrv wliswr d hlft mt schuld klir d 300 uro. D brkig v d huurprijs voor socil woig is igwikkld. D kostprijs v d woig, d ikoms v d huurdr, d smstllig v zij gzi ht typ woig dt hij btrkt, vrschilld vrmidrig, toslg divrs plfods spl llml rol. Mr iformti ovr d juist brkig v d huurprijs di v topssig zij voor ll OVM s vidt u op d wbsit v d BGHM. Di igwikkldhid, mr voorl ht fit dt ht vrschil groit tuss d thortisch bsishuurprijs d lgr rël huurprijs, dot bij vrschilld mtschppij d rop wrklik voor iuw brkig v d socil huurprijs, vrst hogr huurprijs di rvoor mot zorg dt d mtschppij mr ikomst hbb midr fhklijk word v d gwstlijk solidrititstolg. I studi uit 2012 uitgvord op vrg v d BGHM 7 word tl pists odrzocht om d socil huurprijs op t trkk dus mr ikomst t grr voor d mtschppij. Di pist zij odr mr ht vrhog v d miimumhuurprijs, ht vrhog v ht mximl prctg huur/ ikom, lgr, forfitir vrmidrig voor kidr t lst, mr ook ht vstlgg v d huur i fucti v d rgiprstti (hog lst, lgr huurprijs lg lst, hogr huurprijs) d kwlitit v d woig. N vl simultis luidt d coclusi dt op di mir d ikomst v d mtschppij gmiddld mt 3% zoud stijg, wliswr mt blgrijk vrschill tuss d OVM s (gd v dlig mt 9% tot stijgig mt 30%). Mt d bvlig v d studi is tot u to it vl gburd. Bij d BGHM hft m og tl dr simultis uitgvord, mr cht hrvormig stt zkr it i d stigrs. Bovdi is r i ht huidig rgrkkoord kl og sprk v vrvoudigig v d huurprijsbrkig. h 7/ SLRB, Alys ds prspctivs ficièrs sctorills, rpport fil 23/12/ rt. 23 # 58 _ 11

12 D ficië v d opbr vstgodmtschppij / Drom zij tl mtschppij vrgd prtij om d tusskomst v ht Brussls gwst i ht mtschpplijk tkort op t trkk v 75 tot 100%. D vrg is of ht Brussls Gwst hr ficiël ispig voor d socil huisvstigssctor og vrdr zl will optrkk. W zij gigd om t dk v it, jmmr gog. D Brussls rgrig hft d ltst 10 jr mt d vrschilld virjrprogrmm s, ht Pl voor d Huisvstig d Alliti Wo vl ficiël middl voorzi voor socil huisvstig. D komd jr zl d fusi v d mtschppij vl dcht rgi opslorpt. I thori zou d hlvrig v ht tl mtschppij mot lid tot mr fficiët bhr. Bi d rgrig is m d ook vll gigd om t zgg dt z ht u rst mr s to. Adr mtschppij vrz dt d socil huisvstigssctor vl t fhklijk wordt v gwstsubsidis zi rdr oplossig i hrvormig v d huurprijsbrkig di mr huurikomst mot oplvr (zi kdr) i d vrhurig v vl mr middlgrot huurwoig. Hiri hft d vorig rgrig l blgrijk kuz gmkt. Z hft immrs d mtschppij d moglijkhid ggv om (mits kkoord v d rgrig) bij iuwbouwprojct grot rovtiprojct tot 40% v d woig t vrhur gzi mt middlgroot ikom. Er zij u l mtschppij di vid dt dt it gog is vrgd prtij zij om tot 100% v projct t voorzi voor middlgrot woig! Op 31 dcmbr 2013 wr r gzi mt socil ikom kdidt voor d huur v socil woig. h 12 _ rt. 23 #

13 Coclusi Wrr V Mighm Op dit igst momt st r mr d gzi op d wchtlijst voor socil huurwoig. Vl mr socil woig bijbouw is d ook logisch is di w mt d Brussls Bod voor ht Rcht op Wo l jr vrddig. Om socil woig bij t bouw zij tw zk fudmtl: bschikk ovr d odig trri voldod ficiël middl. I dit ummr v Art. 23 hbb w di tw spct odr d lop gom. Om mr mt mt d dur i huis t vll: d opbr vstgodmtschppij d BGHM zlf hbb og mr wiig trri i bzit. D mst trri di z og ovr hdd, hbb z d ltst jr grsrvrd voor d og uit t vor projct v ht Pl voor d Huisvstig. Omdt d BGHM d OVM s dcilg ook uwlijks trri hbb gkocht, rkt hu grodrsrv zo god ls op. Wi r wl og ovr trri bschikk zij d gmt, d OCMW s ht Gwst. Ht hoft d ook it t vrwodr dt d Brussls rgrig i 2004, to z ht Pl voor d Huisvstig lcrd voor d bouw v 3500 socil middlgrot huurwoig, op zok gig r gmt di hu grod wild fst. Di zoktocht is grotdls mislukt. Nu w idlijk zicht hbb op ll 85 projct v ht Pl voor d Huisvstig, lifst 10 jr d lcrig rv, mot w vststll dt r slchts 9 gmt trri tr bschikkig hbb gstld. D blgrijkst rd voor di mislukkig zij v politik rd. D mst gmtlijk trri ligg i d zogmd twd kroo, dikwijls i gmt R rt. 23 # 58 _ 13

14 Coclusi / mt lg prctg socil woig. D lokl vrkoz hbb mt di trri iglijk dr pl zij zkr it gigd om z f t st voor d huisvstig v socil huurdrs. Ht Pl voor d Huisvstig is vrr v uitgvord. D vorig Brussls rgrig hft wl l d odig budgtt vrijgmkt voor twd Pl, d Alliti Wo, wrm z og s socil middlgrot huurwoig wil rlisr. Mr opiuw stlt zich htzlfd problm: d rgrig wt og mr gdltlijk wr di woig zull kom dus drigt d cocrt rlisti og jr op zich t lt wcht. Ht Gwst hft wliswr og tl grot gwstlijk trri di z d komd jr wil bbouw, mr voorzit hir om blgrijk dl t vrkop d privésctor i plts v mximl t voorzi voor publik huisvstig. D tokomstig otwikklig uitbridig v d socil huisvstig wordt mt dr woord vrhidrd door politik visi op dit Gwst wrbij gzi mt lg ikom lsmr mr i d mrg vrzil. Di tds v mr dcht i ht wooblid voor gzi mt middlgroot ikom, vid w ook lsmr mr trug i d socil huisvstigssctor zlf. Op ficil vlk st ll Brussls OVM s voor tw grot problm: z mot grot schuld floss (voor d gs sctor sprk w ovr schuld v lifst 1 miljrd uro) zi d huurikomst vrmidr door vrrmig v d socil huurdrs mr lgstd. D Brussls rgrig hft ochts grot ispig glvrd om d mtschppij ficil bij t st. Sids pr jr subsidirt ht Gwst d bouw- rovtiprojct v socil woig 50% compsrt ht Gwst 75% v ht vrlis huurikomst bij d mtschppij di mr rm huurdrs huisvst. Hirdoor slg bij ll mtschppij ri om juist uit ht rood t blijv. Mr d mrg om vl iuw projct t rlisr blijft kli. Ht stt u l vst dt ht mtschpplijk tkort v d OVM s door d tomd vrrmig v d socil huurdrs d komd jr og zl stijg. Drom zij tl mtschppij vrgd prtij om d tusskomst v ht Brussls gwst i ht mtschpplijk tkort op t trkk v 75 tot 100% om d huidig huurprijsbrkig fudmtl t wijzig mt d bdolig om mr huurikomst t hbb. Eiglijk zgg z: w will oz socil missi blijv vrvull om huurdrs mt lg ikom dglijk btlbr t huisvst zok drvoor oplossig. Adr mtschppij vid dt z it t fhklijk mog word v subsidis v ht Gwst zij vrg d prtij om mr gmgd publik t trkk. D vorig Brussls rgrig hft tuss di tw optis hr kuz gmkt. E kuz wr w ht ls BBRoW it m s zij. Z hft d mtschppij d moglijkhid ggv om (mits kkoord v d rgrig) bij iuwbouwprojct grot rovtiprojct tot 40% v d woig t vrhur gzi mt middlgroot ikom. Mr r zij u l mtschppij di vid dt dt it gog is vrgd prtij zij om tot 100% v projct t voorzi voor middlgrot huurwoig! h 14 _ rt. 23 #

Onze Hervormde Gemeente is mij veel waard

Onze Hervormde Gemeente is mij veel waard Acti Krkbls 2016 Oz Hrvormd Gmt is mij vl wrd Hrvormd Gmt Elburg Acti krkbls 2016 D krk is v groot blg: - D krk, wr lk zodg d vrkodigig v ht Evgli pltsvidt di vl ms tot stu is. - D krklijk gmt, di zich

Nadere informatie

is wo u r h c i d n . n Bel 078 15 50 10 Surf www.citycareplus.be

is wo u r h c i d n . n Bel 078 15 50 10 Surf www.citycareplus.be is wo I all c rt thu omfo ACTIVE t i g l l i w h c o t.. bb h k u r d t h i d s m r o o Bl 078 15 50 10 -v Surf www.citycarplus.b OVER CITY CARE PLUS City Car Plus is igtijds, oafhaklijk orgaisati di j

Nadere informatie

Tevredenheid van patiënten over het afleveren van overgehevelde geneesmiddelen: TNF-alfaremmers, orale oncolytica en groeihormonen

Tevredenheid van patiënten over het afleveren van overgehevelde geneesmiddelen: TNF-alfaremmers, orale oncolytica en groeihormonen Tvrdhid va patiët ovr ht aflvr va ovrghvld gsmiddl: TNF-alfarmmrs, oral ocolytica groihormo E odrzok i opdracht va d Ndrlads Vrigig va Zikhuiz (NVZ), d Ndrlads Fdrati va Uivrsitair Mdisch Ctra (NFU), d

Nadere informatie

Leren in geuren en kleuren. Informatiebrochure

Leren in geuren en kleuren. Informatiebrochure Iformtibrochur Lr i gur klur Bt oudr/vrzorgr, O tm Hrtlijk wlkom i d klurrijk wrld v bichool D Rgboog. Nt zol rgboog tt ook oz chool voor omgvig vol klur: omgvig di rcht dot d vrchill tu kidr, h zichzlf

Nadere informatie

is wo t n t m r o v e n e g r e b n e n e v n ARE - Bel 078 15 50 10 Surf www.citycareplus.be

is wo t n t m r o v e n e g r e b n e n e v n ARE - Bel 078 15 50 10 Surf www.citycareplus.be is wo I all c rt thu omfo rs g r o z l t a m r o o v ARE - C t m o m hu a v t i g i d.. d v ho b g r o z & Bl 078 15 50 10 Surf www.citycarplus.b OVER CITY CARE PLUS City Car Plus is igtijds, oafhaklijk

Nadere informatie

CHeCk it out! Jij komt toch ook een keer kijken?

CHeCk it out! Jij komt toch ook een keer kijken? CHCk t out! Jj komt toch ook kr kjk? Op Dg Ht Huygs Collg Rchmowl lrt jou ho j ht bst ut jzlf kut hl. Dt komt omdt j: 1. j hr mt thus volt 2. d brugkls op ht just vu ls krjgt 3. vl utdgg krjgt 4. d bgldg

Nadere informatie

Algemene opmerkingen vooraf

Algemene opmerkingen vooraf Algm pmrkig vraf Blagrijkst mthdlgisch cmmtaar p d vraglijst is dat r hlmaal it gvraagd wrdt aar h d App gbruikt wrdt, f dat aasluit bij ht dl va d App. Er wrdt all gvraagd f ms ku film mt hu tlf, f d

Nadere informatie

Sleutels. Inhoud van deze Les

Sleutels. Inhoud van deze Les Koi klijk Uw koikrijk kom, Uw wil gsid, o rd zols i d hml. Mhüs 6:10 O c h Ihoud v dz Ls! Risbgg Kli glob! Objcls uiodigig Sluls Wij hbb ls ki v God Koiklijk o gkrg Di Koiklijk o is uiodigig om d Hml r

Nadere informatie

Verzuimprotocol. Inleiding

Verzuimprotocol. Inleiding Ilidig Voor volgd schooljaar hft d schoollidig i samwrkig mt d vrzuimcoördiator adr btrokk fuctis iuw protocol mt btrkkig tot vrzuim (t-laat-kom, o- goorloofd absti, vrwijdrig uit d ls) vorm ggv. Naar

Nadere informatie

Evolutie van zoekmachines

Evolutie van zoekmachines D voluti va zokmachis Marc va Somr Kiswrkrs spdr gmiddld mr da 12 uur pr wk mt zok aar iformati. Ht was da ook Googl di d d zokmarkt aatal jar gld dfiitif opbrak imiddls bkdhid hft vrgaard bij zowl priv-

Nadere informatie

Onderwijsvorm. Doelstelling Versterken van de vaardigheden die kinderen nodig hebben om gezonde keuzes te maken

Onderwijsvorm. Doelstelling Versterken van de vaardigheden die kinderen nodig hebben om gezonde keuzes te maken L O H O L Kutr 2.5 6j Vrstrk v d vrdighd di kutrs 1 grd LO 6-8j 2 grd LO 8-10j 3 grd LO 10-12j Vrstrk v d kis vrdighd di kidr odig hbb om gzod kuzs t mk g coho t drik Wtgvig: wi k coho kop wr D smstig

Nadere informatie

Handhavingsstrategie Drank- en Horecawet

Handhavingsstrategie Drank- en Horecawet Hadhavigsstratgi Drak- Horcawt gcostatrd N Gwldig! Catgori 1 Licht ovrtdig Waarschuwig Catgori 1 Ja N Ja 1. Waarschuwig 2. Bstuurlijk bot 3. Itrkk vrguig of tijdlijk vrbod tot vrkoop 4. Catgori 2 Middlzwar

Nadere informatie

Gelijknamige breuken kun je eenvoudig bij elkaar optellen of van elkaar aftrekken:

Gelijknamige breuken kun je eenvoudig bij elkaar optellen of van elkaar aftrekken: Brukn optlln n ftrkkn Vrknnn Opgv 1 Ton n Hns stlln smn n grot pizz. Ton t d hlft vn d pizz op, Hns t 3 dl vn d pizz. 8 Wlk dl vn d pizz tn z smn op? Wlk dl vn d pizz t Ton mr op dn Hns? nm: Imgs/R1003.jpg

Nadere informatie

Gemeente en corporaties onderzoeken mogelijkheden sociale woningbouw

Gemeente en corporaties onderzoeken mogelijkheden sociale woningbouw Woovst Gmt corportis odrzok mogijkhd soci woigbouw Aidig Op 15 dcmbr 2015 hft d gmtrd bsot om d mogijkhd v soci woigbouw t odrzok op dri octis: Ovrgoo, d Str Rijd. Aidig hirvoor is d tomd vrg r soci huurwoig

Nadere informatie

Nieuws brief. Nieuwsbrief december 2013. Sinterklaas op school. T. Delgrosso Directeur

Nieuws brief. Nieuwsbrief december 2013. Sinterklaas op school. T. Delgrosso Directeur Niuws brif Niuwsbrif dcmbr 2013 Hir d laatst iuwsbrif va ht jaar 2013. Was spad jaar, waari vl is gburd, mt wl als d mst spad zak d ovrgag aar ht cotiuroostr d officiël crtificrig aar D Vrdzam School.

Nadere informatie

VLAGGENINDUSTRIE GRONINGEN B.V.

VLAGGENINDUSTRIE GRONINGEN B.V. DOEKBEDRUKKING 2015 VLAGGENINDUSTRIE GRONINGEN B.V. Vlaggidustri Groig bv staat voor: iovatif, vooruitstrvd, kwalitatif hoog ivau, cocurrrd prijz sll lvrtijd. Bovdi wrk w mt zr activ thousiast bi buitdist

Nadere informatie

Aan de slag met participatie

Aan de slag met participatie A d slg mt prtiipti Dz libr pdf is ht bst t (prttyp) gbrui vuit Adb Rdr mt lptp f dstp. Op tlf f tblt Dz iirtigids t 4 ruts, di st vr d itrti tuss prtij i vir fs v mgvigrs. wrt d muisli-futi g it. Mmt

Nadere informatie

oefenbundel voor het tweede leerjaar

oefenbundel voor het tweede leerjaar ofbudl voo ht twd ljaa lihoud aad bo taal: pictogamm mdiëig Tijd voo Taal acct - Taal 2 taalbschouwig taal: lz schijv acctactivitit Tijd voo Taal acct - Taal 2 vijkig spllig: i, i mdiëig Tijd voo Taal

Nadere informatie

Nieuwsbrief 1 / 2. Deze week: 5 september Beste ouders / verzorgers,

Nieuwsbrief 1 / 2. Deze week: 5 september Beste ouders / verzorgers, Niuwsbrif 1 / 2 Dz wk: Bijbls gschidis Oudrbzok Bij ht thma: Pompom lolo Lttrfst! Studidag Afschid mstr va Dijk Klutruitspraak Voor all data gldt: Do Volt (zo d Hr wil wij lv) 5 sptmbr 2016 Bst oudrs /

Nadere informatie

Joyce. Ik meen Psalm 23 te horen, The Lord is my shepherd - Heb ik dat goed gehoord?

Joyce. Ik meen Psalm 23 te horen, The Lord is my shepherd - Heb ik dat goed gehoord? I dz rubrik will w u grg its lt lz v Gods krchtig hd di w i os wrk mog rvr. Ms gv i dz rubrik hu gtuigis v hu btrokkhid bij ht wrk v Nr Hous of v ht gloof kom door d lifd v God. Dit kr: Joyc Vorig jr b

Nadere informatie

Avond voor bewonerscommissies. 13 november 2012

Avond voor bewonerscommissies. 13 november 2012 Avod voor bworscommsss 13 ovmbr 212 Prormm Wlkom! Kuz voor w v/d dr odrwrp Adr odrwrp vold bjkoms Ircv bjkoms: 2:1 VOC: Frs v Dusscho Tom v d Br 2:5 Bro 213: Dor Lomm 21: Jrpl voor bd: Advsurs lfomv 3

Nadere informatie

De scholen zijn weer begonnen Handleiding 2010

De scholen zijn weer begonnen Handleiding 2010 D schol zij wr bgo Hadlidig 2010 Kidr zij kwtsbaar i ht vrkr. Vl t vaak rak zij btrokk bij ogval, vooral i d rst dri maad va ht iuw schooljaar. Ook voor automobilist is ht a d zomrvakati wr v w dat schoolgaad

Nadere informatie

Inschrijvingsdocumenten voor de aanvraag van een sociale woongelegenheid bij de Sociale Huisvesting regio Landen cvba-so voor het jaar 2015.

Inschrijvingsdocumenten voor de aanvraag van een sociale woongelegenheid bij de Sociale Huisvesting regio Landen cvba-so voor het jaar 2015. Inschrijvingsdocumntn voor d nvrg vn n socil woonglgnhid bij d Socil Huisvsting rgio Lndn cvb-so voor ht jr 0. IN TE VULLEN DOCUMENTEN Documnt: Inschrijving prsonn Kuzlijst - formulir: Inschrijving: kuz

Nadere informatie

W elkom in een nieuwe editie van het Huygensbulletin, nummer

W elkom in een nieuwe editie van het Huygensbulletin, nummer W lkom i iuw diti v ht Huygsbullti, ummr tw lwr. W zij imiddls bld i 1672 hbb hl wt orustig bwog jr chtr d rug. Er is d ook vl om op trug t blikk i dit bullti. Vl lsplzir! Crtoo Christi Huygs, Bob Albrts

Nadere informatie

Buurtparkjes en speelplekken

Buurtparkjes en speelplekken Oktobr 2014 PAGINA 1 In dit nummr Buurtparkjs n splplkkn Niuwbouw Vinknstraat n Parkitstraat bijna klaar! Start wrkzaamhdn opnbar ruimt. Aanlg niuw rioolstlsl Schoon grondwatr Crossbaan, ht succs Binnnkort

Nadere informatie

10 januari 2013. Hazeldonk-Meer. Wijkplan inhoud u

10 januari 2013. Hazeldonk-Meer. Wijkplan inhoud u 10 jri 2013 Hzldok-Mr Wijkpl ihod ls mr Prkmgmt Logistic Ctr Hzldok-Mr D odrmrsvrigig LCHM wrkt prkmgmt odr ht motto: smwrkig door sm t wrk Focs LCHM kwlititsvrbtrig trri ctrl ikoop bsiss to bsiss mr ld

Nadere informatie

Mamut One. Een nieuwe en eenvoudigere werkdag in 2009! Mamut One. - E3 Silver. Alles in één oplossing

Mamut One. Een nieuwe en eenvoudigere werkdag in 2009! Mamut One. - E3 Silver. Alles in één oplossing Mamut O E iuw voudir wrkda i 2009! RRducr uw kost haal ht pottiël uit uw odrmi, mt éé bruiksvridlijk complt IT-oplossi Ls mr op paia 4 i d i b Aa Alls i éé oplossi Gbruiksvridlijk bokhoudi Efficiët ordrs

Nadere informatie

Jubileum Moerstee Glasspecialist

Jubileum Moerstee Glasspecialist Jubilumuitgv tr glghid v ht 30-jrig bst v Glshdl Morst Jubilum Morst Glsspcilist Trds i glsitriurs Gls ls mbcht Gvol voor gls covr voorstl_df.idd 1 17-11-2008 08:52:56 V hrt gflicitrd mt d opig v ht iuw

Nadere informatie

In figuur 5-1 zie je een afbeelding van de snelheidsmeter en de kilometerteller van een nieuwe auto.

In figuur 5-1 zie je een afbeelding van de snelheidsmeter en de kilometerteller van een nieuwe auto. Opgvn Vrkr In ht vrkr spln snlhi n krht n lngrijk rol. W zulln topssingn kijkn wrij voorl ook vilighi in ht vrkr n o zl komn. Opgv 1 In figuur 5-1 zi j n fling vn snlhismtr n kilomtrtllr vn n niuw uto.

Nadere informatie

Christmas time 2.0! Lesbrief

Christmas time 2.0! Lesbrief Lsbrif Christms tim 2.0! En updt vn ht succsvoll Tumult krstspl vn vorig jr. In smnwrking mt Musicbox is d muzikrond nu n krstmuzikquiz gwordn di j klssikl ls fsluiting vn ht spl dot: vl plzir n lvst hl

Nadere informatie

Kennismaking met Photoshop

Kennismaking met Photoshop Hoofdstuk Knnismaking mt Photoshop Hoofdstuk, ht bgin van onz boind tocht doorhn Photoshop. Waarschijnlijk was j tot nu to gwoon om mt programma s van Microsoft t wrkn. Z hbbn allmaal n zlfd look n fl.

Nadere informatie

H 0 5 R R -F 5 x 1, 5 m m

H 0 5 R R -F 5 x 1, 5 m m I b u w k k p l t H I C 6 4 4 0 3 X G l v r s t d z h d l d g t l z! B s t k l t, D k u v r h t k p v -p r d Bu c kt W h p d t u d b s t r s u l t t v r k r p r d u c t, d t v r v r d g d s m t d l l r

Nadere informatie

Duurzaam (ver)bouwen. Noordoost-Brabant 2013-2016

Duurzaam (ver)bouwen. Noordoost-Brabant 2013-2016 t e v o C l io g Re Duurzm (ver)bouwe Noordoost-Brbt 2013-2016 e w u o b e m S d i e h m duurz Duurzm Bouwe Grodstoffe worde schrser, het eergievrgstuk ijpeder e os klimt verdert. Duurzm bouwe e verbouwe

Nadere informatie

WONEN - TUINEN - BROCANTE - WORKSHOPS RECEPTEN - UITJES & REIZEN - SHOPPING... nummer 1-6,95

WONEN - TUINEN - BROCANTE - WORKSHOPS RECEPTEN - UITJES & REIZEN - SHOPPING... nummer 1-6,95 WONEN - TUINEN - BROCANTE - WORKSHOPS RECEPTEN - UITJES & REIZEN - SHOPPING... ummr 1-6,95 hrjs v hou Wil j w wr j z rikl ku kop? Suur v mil r ifo@phsiry.l 15 rokls i 36 kli f lsjs Ruculus is boisch m

Nadere informatie

Sport. retail. Special sportretail. Over sportparticipatie en sportpromotie. Samen Nederland laten sporten. Iets magisch! Sportwinkel steunt de sport

Sport. retail. Special sportretail. Over sportparticipatie en sportpromotie. Samen Nederland laten sporten. Iets magisch! Sportwinkel steunt de sport Ovr sportprticipti sportpromoti Sport rtil Sm Ndrld lt sport Its mgisch! Sportwikl stut d sport Spcil sportrtil juri 2011 uitgv i.s.m. Adviscommissi MKB Sportdtilhdl Voorwoord Wist Voor d ruim 4.000 sportspcilzk

Nadere informatie

Expositie Cocky van Bueren in Trefpunt. CCIV-lezing over romaanse en gotische kunst. Nadere kennismaking met nieuwe diakenen

Expositie Cocky van Bueren in Trefpunt. CCIV-lezing over romaanse en gotische kunst. Nadere kennismaking met nieuwe diakenen 11 Krkbld v d Protstts Gmt t Jrgg 25, r. 11 14 ovmbr 2014 CCIV-lzig ovr roms gotisch kust Expositi Cocky v Bur i Trfput Ndr kismkig mt iuw d pgi 3 pgi 5 pgi 13 Gdchtiszodg Dk dirbr dod V d rdcti Wilhlmrk

Nadere informatie

12c u 1000 = =

12c u 1000 = = G&R vwo C dl 3 9 Rij C. vo Schwartzbrg 1/10 1a A hoort bij rij IV; B hoort bij rij II; C hoort bij rij III D hoort bij rij I. 1b Bij rij I: 36, 49, 64; bij rij II: 8000, 16000, 3000; bij rij III: 17, 19,

Nadere informatie

Interpretatie onderzoek ʹkind en eredienstʹ

Interpretatie onderzoek ʹkind en eredienstʹ Itrprtti drzk ʹkid rditʹ Juri 2008. 128 fruir zij igvrd. 125 fruir zij igvud. Op 350 ptvkk i dt 36. D rp k rprttif gcht wrd vr ht gh. t dz kttkig: - V d 54 gzi, wrv kidr d crch+ bzk, hbb 33 grgrd p tig

Nadere informatie

Machten. Inhoud Machten

Machten. Inhoud Machten Mchtn Inhoud Mchtn Mchtn n mchtsvrhffn Evn n onvn mchtn Vrmnigvuldign vn mchtn Dln vn mchtn Mcht vn n mcht Mchtn vn productn 7 Mchtn vn rukn Sustiturn vrvngn vn n lttr door n gtl Wortls n mchtn mt grokn

Nadere informatie

Buurtcoöperatie Nobelhorst Verslag Algemene Ledenvergadering 26 mei 2015

Buurtcoöperatie Nobelhorst Verslag Algemene Ledenvergadering 26 mei 2015 Buurtcoöprati Noblhorst Vrslag Algm Ldvrgadrig 26 mi 2015 Aawzig ld L. Zuur - D. Schutt - L. Walstij - M. Jokr - J. Voskamp - A. d Vrd - M. d Vris - M.C. Vyt- S. Vos - G. Vos - E. Tool - J. Struik - N.

Nadere informatie

Kinderboekenweek. Wie heeft de gouden griffel gewonen? : Simon van der geest. Welk boek heeft de gouden griffel gewonen?

Kinderboekenweek. Wie heeft de gouden griffel gewonen? : Simon van der geest. Welk boek heeft de gouden griffel gewonen? Kindrboknwk Dit jaar vond d Kindrboknwk plaats van 7 t/m 18 oktobr. Dit hbbn w op school ook gvird. W haddn grot opning, waarbij Mstr Hans tw profjs voordd n w op ht lidj van Kindrn voor Kindrn gingn dansn.

Nadere informatie

Op de. Doe mee aan de Nationale Spreekbeurtactie van UNICEF. Blad voor UNICEF-kids. Sterling uit Haïti vond dankzij UNICEF haar vader terug

Op de. Doe mee aan de Nationale Spreekbeurtactie van UNICEF. Blad voor UNICEF-kids. Sterling uit Haïti vond dankzij UNICEF haar vader terug Blad voor UNICEF-kids sptmbr oktobr 2010, ummr 4 Op d vlucht Strlig uit Haïti vod dakzij UNICEF haar vadr trug Do m aa d Natioal Sprkburtacti va UNICEF Mt puzzl tkwdstrijd! Os rst id was dat j 3 kokjs

Nadere informatie

Lekker puzzelen en lekker met taal bezig zijn. Puzzel mee! Ria van Adrichem Leonie van de Wetering. jaargang 1 2006/2007. serie 1

Lekker puzzelen en lekker met taal bezig zijn. Puzzel mee! Ria van Adrichem Leonie van de Wetering. jaargang 1 2006/2007. serie 1 Lkk puzz kk mt t bzig zij Puzz m! Ri v Adichm Li v d Wtig jgg 1 2006/2007 si 1 Vmgvig Hi Ku Puzz m! jgg 1, 2006/2007, si 1 ISBN 90-71740-85-4 2006 D Stip Eductif Nits uit dz uitgv mg gkpid wd zd uitdukkijk

Nadere informatie

CBS Nije-Kroost 18 april 2013 www.cbsnijekroost.nl

CBS Nije-Kroost 18 april 2013 www.cbsnijekroost.nl CBS Nij-Kroost 18 april 2013 www.cbsnijkroost.nl Vanuit d gropn Niuw lrlingn: in grop 1/2c: Rol Vnmans Gropn 1 n 2 Wi wil in d mivakanti ons poppnmubilair schildrn? Graag vn contact opnmn mt juf Lia. Op

Nadere informatie

StickPraet. Week 21. Deze week: Held van de week. Wedstrijd- verslagen

StickPraet. Week 21. Deze week: Held van de week. Wedstrijd- verslagen StickPrt Wk 21 Dz wk: Hld v d wk Wdstrijd- vrslg Ihoud Agd Liv ld, Alwr d llrltst StickPrt v dit sizo! Dt btkt ook dt ht hockysizo 2014-2015 t id is. D slctis zij wr bgo wij ku g bgi mt ht vorm v iuw tms

Nadere informatie

Brand Activation. Created by Marina Hoogeveen

Brand Activation. Created by Marina Hoogeveen Brad Actvato. Cratd by Mara Hoogv Aadacht Om Dazzlg Styl odr d aadacht t brg mot allrrst vst kaartjs va d uw husstjl word otworp word gdrukt. Daaraast zal d tokomstg uw tractv wbst ht blagrjkst commucat

Nadere informatie

Portfolio. mobiel 06 48 10 91 93 Hogesteeg 33 3911 VT Achterberg www.profielmedia.nl info@profielmedia.nl

Portfolio. mobiel 06 48 10 91 93 Hogesteeg 33 3911 VT Achterberg www.profielmedia.nl info@profielmedia.nl Prtfli mbil 06 48 10 91 93 Hgstg 33 3911 VT Achtrbrg www.prfilmdi.l if@prfilmdi.l ffic JBsupprt W&S Buw rdmt Wim Willms mbil 06-47908434 Vtiusschl vilig p wg Oud Wittrd S chut itrim drwijz mt gvl Ndridsstrt

Nadere informatie

ZWANGER EN FIT waarom en op welke manier sporten goed is voor zwangere vrouwen...

ZWANGER EN FIT waarom en op welke manier sporten goed is voor zwangere vrouwen... ZWANGER EN FIT wrm p wlk mir sprt gd is vr zwgr vruw Bkswg 21F 7031 AT Whl / 06-23 61 18 25 / if@fitwijzrcm / wwwfitwijzrcm ZWANGER EN FIT Dr: Cr v Hrd, fysithrput Bwg is blgrijk vr j lichm, k wr j zwgr

Nadere informatie

4.1 Op ontdekkingsreis

4.1 Op ontdekkingsreis LB 4-5 4. Op tdkkigsis > Kijk fbdig. Wk zi h bij d jgs? O Os schip is zischip. O Wij v m v s pzi. O Wij wk p ht schip. O Wij v gs i bkd d. O W zi bkd vgs. > Ls Uit ht dgbk v Vsc d Gm. Wt hft Vsc d Gm mgm

Nadere informatie

ov haaglanden Opwegnaar Deze tevreden reizigers gingen u voor

ov haaglanden Opwegnaar Deze tevreden reizigers gingen u voor ztrd 8 dcmbr 2012 www.d.l 4 PUZZELEN MET DE DIENSTREGELING 8 GEVONDEN VOORWERPEN 10 DE PSYCHOLOGIE VAN HET WACHTEN 12 KINDEREN ZIJN EEN BEETJE DRUK ov hld Opwr Dz tvrd rizirs i u voor Chir, 18 jr Mlvi,

Nadere informatie

TESTEN VAN VERSCHILLENDE STRATEGIËN VOOR HET BESTRIJDEN VAN RAND IN GRONDTEELT SLA

TESTEN VAN VERSCHILLENDE STRATEGIËN VOOR HET BESTRIJDEN VAN RAND IN GRONDTEELT SLA TESTEN VAN VERSCHILLENDE STRATEGIËN VOOR HET BESTRIJDEN VAN RAND IN GRONDTEELT SLA Profcod: gg13 slravl Uitgvord i opdracht va: Proviciaal Profctrum voor d Grottlt Oost-Vlaadr vzw Tchisch Comité Karrwg

Nadere informatie

KALENDER VOOR ADVENT EN KERST

KALENDER VOOR ADVENT EN KERST KALENDER VOOR ADVENT EN KERST Modrs van Jzus Tamar Rachab Ruth Batsba Maria 27 NOVEMBER 1 JANUARI 2011 Stunpunt Liturgi Dputatn Krkmuzik n Dputatn Erdinst Kon. Wilhlminalaan 3-5 3818 HN Amrsfoort t. 033-4569892

Nadere informatie

NAJAAR FASHION TIPS MADE WITH L VE. Milaan, München. Alles wat u wilt weten over de laatste trends door mode expert May-Britt Mobach

NAJAAR FASHION TIPS MADE WITH L VE. Milaan, München. Alles wat u wilt weten over de laatste trends door mode expert May-Britt Mobach OPTIEK VISIE Mil, Müch Prijs Itrtiol optibrz Uw bioritm mr i bls? Dt! NAJAAR 05 MADE WITH L VE Ht vrhl chtr ht motr NAJAAR FASHION TIPS Alls wt wilt wt ovr d ltst trds door mod xprt My-Britt Mobch Opti

Nadere informatie

SNELWEG SNELWEG. assengroningenassengroningen. groningenassengroningenassen. assengroningenassengroningen DE FIETS. groningenassengroningenassen

SNELWEG SNELWEG. assengroningenassengroningen. groningenassengroningenassen. assengroningenassengroningen DE FIETS. groningenassengroningenassen ssroi ssroiss oiss PROGRAMMA Itroducti Plforum - Gdputrd Hk Brik - 5 burus Afrodi ssroi FIETS ASSEN GRONINGEN 30 km lt Grot pdl tuss Ass Groi Tusslid ldschpplijk bid mt kr ssroi DE AMBITIE! Mr ms op fits

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2011/2012

JAARVERSLAG 2011/2012 JAARVERSLAG NL 2011/2012 sm strk voorwoord 1 2 6. Bmbo plt voor pdcorridor i Qilig, Chi Bld: WWF-Chi 7. Turtl Cmp voor kidr, Mlisië Bld: WWF/Gvi Jolis succs bok do w sm 3 6 4 7 5 4. Nushoorvrhuizig, Zuid-Afrik

Nadere informatie

Greentec boomknippers, -zagen en houttangen

Greentec boomknippers, -zagen en houttangen Grtc boomkipprs, -zag houttag Grtc 150 bom- takk kipschaar D Grtc bom,- takkkipschaar is otwikkld om ht arbidsitsiv gvaarlijk wrk voor d ms t vrmidr. E tvs om i kortr tijd mr bom t kapp. D kli kipschaar

Nadere informatie

Verzoek om kwijtschelding particulieren 2016

Verzoek om kwijtschelding particulieren 2016 Vrzok om kwijtshling prtiulirn 2016 Mt it formulir kunt u kwijtshling vrgn vn lsting. Bntwoor vrgn, onrtkn ht formulir n stuur ht zo snl moglijk trug. U mot op ll vrgn i op u vn topssing zijn vollig n

Nadere informatie

AMER BREED. een eigen woning voor tessa. Afscheid van. Magazine van Amerpoort / 10e jaargang december 2013

AMER BREED. een eigen woning voor tessa. Afscheid van. Magazine van Amerpoort / 10e jaargang december 2013 AMER BREED 4 Magazi va Amrpoort / 10 jaargag ig woig voor tssa Afschid va AGENDA 13 jauari 2014 Niuwjaarsrcpti Culturl Ctrum op locati Niuwoord, Muzpli 105 i Baar va 16.00 tot 18.00 uur. U bt va hart wlkom

Nadere informatie

Dit is wat de IVW u allemaal. oplevert

Dit is wat de IVW u allemaal. oplevert Dit is wt IVW u llml oplt D uitstk liggig i mtopoolgio Amstm jlg omstiti, it gbi hft l l zichzlf. Ht zij cht ms i ctif zij smwk, i succs mk. Voo zichzlf oo lk. Ht twk IVW splt i blgijk ol. E cti igig,

Nadere informatie

Een moderne gelijkenis

Een moderne gelijkenis 4 Krkld v d Protstts Gmt t Jrgg 2, r. 4 pril 205 D stuurgrop pioir E modr glijkis Ps ws fst pgi 5 pgi pgi 2 Ht is fij om krkdist mt sgzid ms t lv V d rdcti Eé v d rm v d Vrlossrkrk AGENDA Dt r i ovr d

Nadere informatie

Wereldwijd n 1 in huidverzorging. Littekens Huidstriemen. Vraag raad aan uw apotheker bio-oil.com

Wereldwijd n 1 in huidverzorging. Littekens Huidstriemen. Vraag raad aan uw apotheker bio-oil.com Wrldwijd 1 i huidvrzorgig Liks Huidsrim Vraag raad aa uw apohkr bio-oil.com UNIEKE FORMULE Bio-Oil is gspcialisrd huidvrzorgigsproduc da aabvol word als hulp bij h vrmidr va d zichbaarhid va LITTEKENS

Nadere informatie

ONLINE OPLOSSINGSGERICHT WERKEN EMPOWERMENT VOOR CLIËNT EN HULPVERLENER. Nascholingscentrum Maatschappelijk Werk www.ncmw.nl

ONLINE OPLOSSINGSGERICHT WERKEN EMPOWERMENT VOOR CLIËNT EN HULPVERLENER. Nascholingscentrum Maatschappelijk Werk www.ncmw.nl ONLINE OPLOSSINGSGERICHT WERKEN EMPOWERMENT VOOR CLIËNT EN HULPVERLENER Naschoigsctrum Maatschappijk Wrk www.cmw. WAT IS DE KORTE OPLOSSINGSGERICHTE THERAPIE? D Soutio- Focussd Thrapy is otwikkd door Isoo

Nadere informatie

financiële analyse Inkomenssituatie van de heer B Voorbeeld en mevrouw A Voorbeeld Leeftijd van de heer B Voorbeeld

financiële analyse Inkomenssituatie van de heer B Voorbeeld en mevrouw A Voorbeeld Leeftijd van de heer B Voorbeeld fiaciël aalys Psi-situati. Btrft: Grafisch vrstllig issituati (i Eur's) t bhv va d hr B Vrbld vruw A Vrbld ssituati va d hr B Vrbld vruw A Vrbld Lftijd va d hr B Vrbld Ldist Alg udrdswt Psirglig Hiat 15.200

Nadere informatie

eekhoorns Alles over 10 adopteer een kanjer! 12 reportage: blad voor jonge dierenbeschermers 1 interview met freek vonk tussen de dino s

eekhoorns Alles over 10 adopteer een kanjer! 12 reportage: blad voor jonge dierenbeschermers 1 interview met freek vonk tussen de dino s ummr 2: jui 2014 jrgg 35 6 itrviw mt frk vok tuss d dio s 10 doptr kjr! 12 rportg: ko + wi = blij lls ovr khoors kttrluk: riskwrttspl i miiformt! bld voor jog dirbschrmrs 1 t s o P r Ikki voo Hyy, ik ls

Nadere informatie

9 1 2013 EuroVisie. Jaargang. Nummer Augustus

9 1 2013 EuroVisie. Jaargang. Nummer Augustus EV Jrgag Commissis Studt i Amstrdam Sarajvo Ltlad Europs burgr Nummr Augustus 9 1 2013 EuroVisi Nom willkurig problm, vrg da op vrotwrdigd too E wat dot Europa?! j oogst alom wodrig Ht Bstuur 2013-2014:

Nadere informatie

GOED WONEN. Niet zwart-wit. info-magazine. winter 2014. In dit nummer: 1 Voorwoord. 2 Terugblik 2014. 4 Een nieuwe functie, de senior medewerker wonen

GOED WONEN. Niet zwart-wit. info-magazine. winter 2014. In dit nummer: 1 Voorwoord. 2 Terugblik 2014. 4 Een nieuwe functie, de senior medewerker wonen GOED WONEN ifo-magazi witr 2014 Nit zwart-wit I dit ummr: 1 Voorwoord 2 Trugblik 2014 4 E iuw fucti, d sior mdwrkr wo 5 HBV BRES 6 Ergimaatrgl, profprojct i Swalm 7 Goud Huurdrs 8 Marsmatjs, vrwijdr asbst

Nadere informatie

In dit nummer: A dam leent geld uit voor energiebesparing China naar 21 GWp in 2012. Energiedebat Utrecht. Van de redactie

In dit nummer: A dam leent geld uit voor energiebesparing China naar 21 GWp in 2012. Energiedebat Utrecht. Van de redactie Jaargag 9 ummr 3 sptmbr 2012 Va d rdacti Colofo Powr to th popl is uitgav va d ZPV. Ldaatal: 1.434 Opgstld vrmorg: ca 3117 kwp Ergibsparig: 2649 MWh/jaar Co2 bsparig: 1456 to/jaar I dit ummr: Mdwrkrs Voorzittr:

Nadere informatie

8SQEXIR 6MNO EER P]GSTIIR +SIHI FVSR ZER ZMXEQMRI % IR ' 4EWWIRH MR HI 7GLMNJ ZER :MNJ -XEPMEERW +IPI KITIPHI 6SQE XSQEXIR +ITIPHI 6SQE XSQEXIR

8SQEXIR 6MNO EER P]GSTIIR +SIHI FVSR ZER ZMXEQMRI % IR ' 4EWWIRH MR HI 7GLMNJ ZER :MNJ -XEPMEERW +IPI KITIPHI 6SQE XSQEXIR +ITIPHI 6SQE XSQEXIR Cppl is Itlis fmilibrijf, mt lg triti v vrvrigig istributi v hgwrig vslpruct. Os rfg trt uit 1908 t fmili Cppl is bg mt ht srvr vrkp v t wij i ht Itlis Mrct S Svri Slr. I 1952 bg Erst Cppl mt mt ht iblikk

Nadere informatie

Blad voor UNICEF-kids. November 2009 januari 2010, nummer 5. Het grote. kregen. nummer. j i. n pr s. rechten KINDERRECHTENSPECIAL

Blad voor UNICEF-kids. November 2009 januari 2010, nummer 5. Het grote. kregen. nummer. j i. n pr s. rechten KINDERRECHTENSPECIAL Blad voor UNICEF-kids Novmbr 2009 jauari 2010, ummr 5 o t E... krg r d i w K rcht Ht grot t s f ummr! vraag s j i pr Mt strips s l, sligr, puzz KINDERRECHTENSPECIAL E u is ht fst! Foto: UNICEF/Tatiaa Guiara

Nadere informatie

Artikel 1 Begripsbepaling

Artikel 1 Begripsbepaling a v l d E mo Pr u u a S l o i s ofs Pr-ambul Social parrs i h odrwijs srv r aar sam m SBL d wlijk zorgplich voor profssiol auoomi profssiol ruim op all odrwijsisllig vral i profssiol sauu. Zij bid hirbij

Nadere informatie

TOPBUYERS PUBLIEK. I n k o o p p a r t n e r m e t v NUMMER 39 JAARGANG 5

TOPBUYERS PUBLIEK. I n k o o p p a r t n e r m e t v NUMMER 39 JAARGANG 5 JAARGANG 5 NUMMER 39 TOPBUYERS PUBLIEK Wij lvrn Inkoo/Aanbstding scialistn o idr gbid binnn d ublik sctor. Sinds 2002 bouwn w aan n databas waarin w Inkoo/Aanbstding scialistn rgistrrn. Door middl van

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Een goed (fondsenwerving) voorbeeld doet goed volgen

Nieuwsbrief. Een goed (fondsenwerving) voorbeeld doet goed volgen s d a l r d N r w 5 1 0 2 k u t s b t r lukr gror schor gzod r r c r a t v r gzllg r s p o r t v brus l f b a a dr rdr dr k d rum rd o w g r frjk t a t Dakzj u! am Nams ht t ds va Lokal Fo s Ndrlad w g

Nadere informatie

O.B.S. t Kraaienest. Wilt u a.u.b. goed controleren of de fiets van uw kind helemaal in orde is? Zorg ook voor een goed, stevig slot.

O.B.S. t Kraaienest. Wilt u a.u.b. goed controleren of de fiets van uw kind helemaal in orde is? Zorg ook voor een goed, stevig slot. O B S OBS Kraais Koigi Wilhlmiasraa 5 3265 BH Pirshil lfoo/fax 0186-691661 mail: mroh@kraaisschooll K r Pirshil, 15 april 2015 a a Aa d oudrs/vrzorgrs va grop 7/ 8 va i Kraais Bs oudrs, Op wosdag 1, dodrdag

Nadere informatie

Diaconie heeft nieuwe voorzitter

Diaconie heeft nieuwe voorzitter 5 Krkblad va d Protstats Gmt t Jaargag 26, r. 5 15 mi 2015 Ré Pl schrijft iuw dichtbudl Diacoi hft iuw voorzittr Christi va d Ed bomd tot zikhuispastor pagia 4 pagia 8 Achtr d lamp, achtr d ma mt hu hod,

Nadere informatie

Houtversnipperaars. Energie uit de natuurlijke kringloop HM 4/6-300 HM 6-300 VM HM 5/6/8-400 HM 4/6-300 EM & 5/6/8-400 EM HM 8/10-500 K & HM 14-800 K

Houtversnipperaars. Energie uit de natuurlijke kringloop HM 4/6-300 HM 6-300 VM HM 5/6/8-400 HM 4/6-300 EM & 5/6/8-400 EM HM 8/10-500 K & HM 14-800 K Hutvipp 4/6-3 Pg. 2 / 3 6-3 VM Pg. 4 / 5 5/6/8-4 Pg. 6 / 7 4/6-3 EM & 5/6/8-4 EM Pg. 8 / 9 8/1-5 K & 14-8 K Pg. 1 / 11 1-5 KT & 14-8 KT Pg. 12 / 13 14-8 KL Pg. 14 / 15 Egi uit d tuulijk kiglp 2 Stmdimt

Nadere informatie

ASSESSMENT. Assessment. Wat is een assessment? Belang voor deelnemers Belang voor de werkgever Vijf stappen Waarom kiezen voor HRD Group? Interesse?

ASSESSMENT. Assessment. Wat is een assessment? Belang voor deelnemers Belang voor de werkgever Vijf stappen Waarom kiezen voor HRD Group? Interesse? Assssmnt Assssmnt Wat is n assssmnt? Blang voor dlnmrs Blang voor d wrkgvr Vijf stappn Waarom kizn voor HRD Group? Intrss? Bnt u gïntrssrd in onz assssmnts? Nm dan grust contact mt ons op. T 030-6911138

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO

Correctievoorschrift VWO Corrctivoorschrift VWO 008 tijdvak wiskund B Ht corrctivoorschrift bstaat uit: Rgls voor d boordling Algmn rgls 3 Vakspcifik rgls 4 Boordlingsmodl 5 Inzndn scors Rgls voor d boordling Ht wrk van d kandidatn

Nadere informatie

wecycle.nl/city Wat weet jij van recyclen?

wecycle.nl/city Wat weet jij van recyclen? wyl.l/iy W w jij v yl? Bs yl-f, W luk d j d slg g m h Wyl Ciy Dbk. I di Dbk vid j puzzls llli ifmi v h yl v kli lkish pp splmp. D yl zij mid gdsff ui d uu dig. E ku wij blijv gi v z mbiljs, klks TV s.

Nadere informatie

fysieke belasting voor zorgverleners en medewerkers ondersteunende diensten in de gehandicaptenzorg

fysieke belasting voor zorgverleners en medewerkers ondersteunende diensten in de gehandicaptenzorg fysik lsting voor zorgvrlnrs n mwrkrs onrstunn instn in ghniptnzorg zorgvrlnrs n onrstunn instn ghniptnzorg Voor mr informti, Vrtr- Prioritit AktiBlok rplg: punt? (< lg - - - - - hoog >) kruis n * ** ***

Nadere informatie

Integralen. onbepaalde integralen. oneigenlijke integralen. gemiddelde functiewaarde op een interval

Integralen. onbepaalde integralen. oneigenlijke integralen. gemiddelde functiewaarde op een interval Intgrln onld intgrln onignlijk intgrln gmiddld funtiwrd o n intrvl Onld intgrl En onld intgrl wordt ogshrvn ls: f ( d ) wrin f() n willkurig funti is. En r gldt: f ( d ) = F( ) + Wrij F() d rimitiv funti

Nadere informatie

Aanvraagformulier Persoonsgebonden Budget Verpleging en Verzorging

Aanvraagformulier Persoonsgebonden Budget Verpleging en Verzorging Anvrgormulir Prsoonsgonn Bugt Vrplging n Vrzorging DEEL 3: Bugtpln Dit ugtpln wort oor vrzkr o wttlijk vrtgnwoorigr ingvul. 1 (En tolihting op ht ormulir stt in ijlg) 1. Grssr Dit ormulir is stm voor:

Nadere informatie

Karrenevalskraant van t Aogje Jaargang 53 2014 Daor kunde meej vor d n dag komme!

Karrenevalskraant van t Aogje Jaargang 53 2014 Daor kunde meej vor d n dag komme! Krrvlskrt v t Aogj Jrgg 53 2014 Dor kud j vor d dg ko! D iuw Joffrs 5 Agguskbd wit Mottoot 7 Miistr v Plisi Zk gt strijd tg lui kopr 15 V d voorzittr t Aogs otto Bst crvlsvirdrs. Bij ht vrschij v dz gklurd

Nadere informatie

Zondag 13 maart 2016. Aanvang: 19.00 uur Regenboogkerk Epe Ontmoetingsdienst Thema: Wijs mij de weg

Zondag 13 maart 2016. Aanvang: 19.00 uur Regenboogkerk Epe Ontmoetingsdienst Thema: Wijs mij de weg Zondag 13 maart 2016. Aanvang: 19.00 uur Rgnboogkrk Ep Ontmotingsdinst Thma: Wijs mij d wg Voorgangr: Ds. A. M. van d Wtring Muzikal mdwrking: Chr. mannnkoor L o o f t d n H r O.l.v.: Frddy V l d k a m

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Thema s Trefwoord. Kalender. jaargang 10 - nummer 16-29 oktober 2015

Nieuwsbrief. Thema s Trefwoord. Kalender. jaargang 10 - nummer 16-29 oktober 2015 Niuwsbrif jaargang 10 - nummr 16-29 oktobr 2015 Thma s Trfwoord Wk 45 Thma: Arm n rijk D proft Amos zit ho in ht noordn van ht land d arm mnsn stds armr n d rijkn stds rijkr wordn. Dat vrschil zorgt voor

Nadere informatie

All about her! Pagina 8-9 Dé items zijn die je niet kunt missen volgens Kelly! Op zoek naar liefde? Ga snel naar pagina 10!

All about her! Pagina 8-9 Dé items zijn die je niet kunt missen volgens Kelly! Op zoek naar liefde? Ga snel naar pagina 10! All bout hr! Ht mgzi ovr d vrouw v tgwoordig Pgi 8-9 Dé itms zij di j it kut miss volgs Klly! Op zok r lifd? G sl r pgi 10! Nummr 6, Jui 2011 Colofo Ihoudsopgv Idr md is r wr iuw vrsi v ht mgzi All bout

Nadere informatie

Van Contrafeytsel* tot Selfie

Van Contrafeytsel* tot Selfie Van Contrafytsl* tot Slfi *portrt, bltnis. Rubns Privé toont d allrmooist n mst intim portrttn di Rubns ooit gmaakt hft. D wrkn dindn als hrinnring, nt als foto s vandaag n bijna 400 jaar latr zittn dz

Nadere informatie

Derde editie. Tweede Fase. du français garan

Derde editie. Tweede Fase. du français garan r z j i w mthod Drd diti Twd Fas aîtris m n n o b n U! d D accor ti! du français garan Drd diti Twd Fas lrn voor d praktijk én succs op d xamns. Mt d niuw, drd diti van wrkn lrlingn daar nog dolgrichtr

Nadere informatie

6 Moppentrommel. Heleen, bedankt voor alle energie die je in de schoolkrant hebt gestoken. We zullen je missen tijdens onze gezellige bijeenkomsten!

6 Moppentrommel. Heleen, bedankt voor alle energie die je in de schoolkrant hebt gestoken. We zullen je missen tijdens onze gezellige bijeenkomsten! ummr 15, pril 2015 Rvpost! Rvpost 2 Colum mstr Jochm Ev voorstll: mstr Joop 3 4 5 Kidr ht woord... Robi uit grop 7 Niuws uit d lrligrd Ntuurprojct & otbossig 7 8 9 10 Ik & mij fmili: Hugo uit grop 3 Bokkst:

Nadere informatie

Ajodakt Hoofdrekenen groep 5-6

Ajodakt Hoofdrekenen groep 5-6 Ajokt Hoofrknn grop - Dln t/m 0 n hogr, mt n zonr rst Colofon ũžěăŭƚ ŵăăŭƚ ĚĞĞů Ƶŝƚ ǀĂŶ ŚŝĞŵĞDĞƵůĞŶŚŽī ĞůĨƐƚĂŶĚŝŐ ǁĞƌŬĞŶ ŝƚ ďğɛƚăăƚ Ƶŝƚ ĞĞŶ ŐƌŽŽƚ ĂƐƐŽƌƟ ŵğŷƚ ůğğƌŵŝěěğůğŷ ǀŽŽƌ ĂůůĞ ůğğƌũăƌğŷ Op onz Z-sit

Nadere informatie

NEVAC examen Elementaire Vacuümtechniek Vrijdag 11 april 2003, 14:00-16:30 uur. Vraagstuk 1 (EV-03-1) (25 punten)

NEVAC examen Elementaire Vacuümtechniek Vrijdag 11 april 2003, 14:00-16:30 uur. Vraagstuk 1 (EV-03-1) (25 punten) NEVAC xmn Elmntir Vuümthnik Vrijg 11 pril 2003, 14:00-16:30 uur Vrgstuk 1 (EV-03-1) (25 puntn) En vuümsystm wort gëvur mt n olivrij pompsystm, t stt uit n voorvuümpomp n n turomolulirpomp. D pompsnlhi

Nadere informatie

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W +

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + D o e l m a t i g h e i d s t o e t s v o o r g e b i e d e n w a a r v o o r g e e n b o d e m b e h e e r p l a n i s v a s t g e s

Nadere informatie

Programma. Event: Verbinden met Lef 6 november 2013 Voor basisonderwijs en kinderopvang. http://wp.me/p2uhrb- 8T. Lees verder voor het programma..

Programma. Event: Verbinden met Lef 6 november 2013 Voor basisonderwijs en kinderopvang. http://wp.me/p2uhrb- 8T. Lees verder voor het programma.. Prgrmm hlpt juw lr- krcht zichtbr mk! Evt: Vrbi mt Lf 6 vmbr 2013 Vr bsisrwijs kirpvg Ir ms hft its mis wg t gv. E vrhl, tlt, btj cht f its t j it (mr)ig hbt. Vuit z gcht hb ik ht Evt: Vrbi mt Lf grgisr.

Nadere informatie

Bij de toepassing van de in paraplubestemmingsplan bedoelde ontheffing wordt verstaan onder:

Bij de toepassing van de in paraplubestemmingsplan bedoelde ontheffing wordt verstaan onder: HOOFDSTUK 2. REGELS PARAGRAAF 1 TOEPASSINGSREGELS Artikl 1 Topssingsrik Inin nit op gron vn nr plingn vn in ijlg 1 gnom stmmingsplnnn vrijstlling/onthffing kn worn vrln zijn urgmstr n wthours vog onthffing

Nadere informatie

Burgerkracht. Burgerkracht. Verbinden van. burgers h JAARVERSLAG 2014. talenten te dele VRIJWILLIGERSWINKEL JAARVERSLAG BURGERKRACHT 2014

Burgerkracht. Burgerkracht. Verbinden van. burgers h JAARVERSLAG 2014. talenten te dele VRIJWILLIGERSWINKEL JAARVERSLAG BURGERKRACHT 2014 t h c a r k r, N g TS WIL DOE L Burgrkracht VRIJWILLIGERSWINKEL JAARVERSLAG 2014 E IE D D I M N E E DT Vrbid va burgrs ElE N k i w rsr I E D E R g i l l i VOO Vrijw PLEK EEN? hft, ag t op m 1 tact t l.l

Nadere informatie

ontmoet KWARTAALMAGAZINE VOOR HUURDERS VAN YMERE ZOMER 2011

ontmoet KWARTAALMAGAZINE VOOR HUURDERS VAN YMERE ZOMER 2011 otmot KWARTAALMAGAZINE VOOR HUURDERS VAN YMERE ZOMER 2011 Btr Buurtprijs Bwors aa zt Stag J bt jog j wilt wat Tips! Watr bspar I Amstrdam-Noord git omwod va gvarird optrds tijds ht Mzigcocrt. Ls mr op

Nadere informatie

IN DEZE BRO. De Koedood 2 3 4 5 6 Overige eise 7 8 9

IN DEZE BRO. De Koedood 2 3 4 5 6 Overige eise 7 8 9 CHURE IN DEZE BRO z K i s l v K plts rcht ls w r B 1 z D K rcht 2 t Br K Dlt Kvls 3 p Hlls h c rs t W g Vrschrift Culturl Erf t h 4 r v t s Rijksi Vrschrift K ls v 5 k vrschrift Bbuwigs 6 rg Ovrig is uigsv

Nadere informatie

DATE HET UITBOUWEN VAN JULLIE AFDELING! IS DIT NU DE MODERNE ARBEIDSMARKT? KAJ SINT-PIETERS IS EEN FEIT UITBOUW IN BRUGGE.

DATE HET UITBOUWEN VAN JULLIE AFDELING! IS DIT NU DE MODERNE ARBEIDSMARKT? KAJ SINT-PIETERS IS EEN FEIT UITBOUW IN BRUGGE. KAJ-MAGAZINE JG 7 NR 3 - SEPTEMBER 2013 UP 2 DATE HET UITBOUWEN VAN JULLIE AFDELING! IS DIT NU DE MODERNE ARBEIDSMARKT? IS DIT NU DE MODERNE ARBEIDSMARKT? ZWARTBOEK INTERIM Lwrvig 13 Lacrig zwartbok itrim

Nadere informatie

:!g. Het wordt hoog tijd te bestellen! Uitgeverij. Ï$ì:!!g. !$ì:!g. Øq ÅDr. m::!g. KortenhoefDe Arend. Naar wens bestellen Kortenhoef, januari 2013

:!g. Het wordt hoog tijd te bestellen! Uitgeverij. Ï$ì:!!g. !$ì:!g. Øq ÅDr. m::!g. KortenhoefDe Arend. Naar wens bestellen Kortenhoef, januari 2013 Uitgvrij KorthofD Ard Koigiwg 9 11 CX Korthof Gacht Collga', Tlfoo: 035-53 Fax: 0-71970 NL5 SNSB 0931 355 uitgvrij@dard.l Kamr va Koophadl Hilvrum 30550 http://www.dard.l Naar w btll Korthof, jauari 013

Nadere informatie

tj e n e e INSTRUCTIES

tj e n e e INSTRUCTIES s l l B r k tj n s i r T rtnf i V Taa INSTRUCTIES 1. TinkrBll s uitnodigingn Printr n 1 vl A4-papir voor lk uitnodigingskaart Pn 2. Vrindschapsarmbandn Printr n 2 vlln A4-papir voor d armbnn Pn 3. TinkrBll

Nadere informatie

LEERJAAR 3 MUZISCHE VORMING

LEERJAAR 3 MUZISCHE VORMING VOORBEELDMATERIAAL HOEKENBOX LEERJAAR 3 MUZISCHE VORMING P. 02-03 Bldopvoding STOELEN D lrlingn ontwrpn n stol voor n figuur uit n sprookj. P. 04-05 Dramatisch Spl TABLEAU VIVANT mt KEITH HARING D lrlingn

Nadere informatie