GLOBALISATIE VAN DE GEHERSTRUCTUREERDE STATISTIEKSTATEN NIET-LEVEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GLOBALISATIE VAN DE GEHERSTRUCTUREERDE STATISTIEKSTATEN NIET-LEVEN"

Transcriptie

1 VMVM GLOBALISATIE VAN DE GEHERSTRUCTUREERDE STATISTIEKSTATEN NIET-LEVEN BOEKJAAR

2 GLOBALISATIE VAN DE GEHERSTRUCTUREERDE STATISTIEKSTATEN NIET-LEVEN IN Assuralia heeft de globalisatie uitgevoerd van de basisstatistiekstaten voor de verzekeringsverrichtingen NIET-LEVEN, die opgelegd zijn bij de Mededelingen D.95 en volgende van de CBFA. Wij hebben op de gegevens van één boekhoudkundig analyseschema toegepast, en niet per voorvalsjaar, voor : alle verrichtingen NIET-LEVEN; de verzekeringen Allerlei Risico s en Transport en BA-motorrijtuigen; de 18 verzekeringstakken gedefinieerd door de Europese nomenclatuur; de productgroepen gedefinieerd door de Mededelingen D.94, D.95 en volgende van de CBFA; de basisproducten. De in dit verslag voorgestelde resultaten volgen bovenvermelde volgorde. De beschrijving van elke rubriek van de resultatenrekening is opgenomen op de volgende bladzijde. De codes stemmen overeen met de regelnummers van de officiële statistiekstaten. Voor elke tak, productengroep en elk product werden de volgende gegevens berekend. 1. Alle algemene kosten, gedefinieerd als de som van de volgende posten: Andere beheerskosten met betrekking tot de acquisitie; Interne schadebeheerskosten; Administratiekosten; Beleggingsbeheerskosten. 2. De gemiddelde technische voorzieningen, namelijk de helft van alle voorzieningen bij het begin van het boekjaar + de absolute waarde van alle voorzieningen op het einde van het boekjaar + de overgedragen ontvangen voorzieningen + de absolute waarde van de overgedragen afgestane voorzieningen - de absolute waarde van de bij het begin van het boekjaar te recupereren technische lasten - de op het einde van het boekjaar te recupereren technische lasten. 3. Het rendement van de technische voorzieningen, dat gelijk is aan de beleggingsopbrengsten verminderd met de beleggingskosten gedeeld door de gemiddelde technische voorzieningen. 4. FDR (Financial Dependency Ratio) : verhouding tussen het technische resultaat en de gemiddelde technische voorzieningen vermenigvuldigd met 1. Voor nadere inlichtingen kan u contact opnemen met de heer Alex Maselis (02/ ) van de afdeling Verzekeringstechnische Studies van Assuralia.

3 Geherstructureerde statistiekstaat niet-leven Rubrieken Codes - Premies en bijkomende kosten voor niet-verdiende premies en lopende risico s Waarvan : Begin 3.1.A A.2 + Einde Z Z.2 - Overgedragen ontvangen 3.1.T.a + Overgedragen afgestane T.b - Schadelast - Betaalde bedragen waarvan : Uitkeringen Externe beheerskosten van schadegevallen Interne beheerskosten van schadegevallen Teruggewonnen technische lasten Wijzigingen en overdrachten voor voorzieningen voor schadegevallen waarvan aangegeven(1), IBNR (2) en beheerskosten (3) Waarvan : Begin 3.2.A.( ) + Einde Z.( ) - Overgedragen ontvangen 3.2.T.a + Overgedragen afgestane T.b - Terug te vorderen technische lasten : begin van het boekj A - Terug te vorderen technische lasten : einde van het boekj Z + Wijzigingen en overdrachten van andere technische voorzieningen (waaronder vergrijzing en egalisatie) waarvan : Begin ( ).A + Einde - ( ).Z - Overgedragen ontvangen ( ).T.a + Overgedragen afgestane - ( ).T.b - Andere opbrengsten en technische lasten Winstdeling en restorno s - Betaalde bedragen Wijzigingen en overdrachten van voorzieningen voor W.B. waarvan : Begin 5.2.A + Einde Z Z.2 - Overgedragen ontvangen 5.2.T.a + Overgedragen afgestane T.b - Bedrijfskosten Acquisitiekosten - Commissielonen voor acquisitie Andere acquisitiekosten Administratiekosten Bruto saldo voor beleggingsopbrengsten Beleggingsopbrengsten, min beleggingslasten 8 + OPM. : Beleggingsopbrengsten + Beheerskosten van beleggingen - Bruto technisch financieel saldo Afgestane herverzekering saldo 9 + Netto technisch- financieel saldo

4 TECHNISCH-FINANCIELE RESULTATEN TOTAAL NIET-LEVEN VERRICHTINGEN

5 Tak : B.O.A.R. Groep : Totaal 01.I tot 18.I Product=TOTG ,00% Premies en bijkomende kosten ,31% Page 1 voor niet-verdiende premies en lopende risico's ,31% waarvan: Begin ,35% Einde ,76% Overgedragen ontvangen ,13% Overgedragen afgestane ,04% ,75% Schadelast ,83% - Betaalde bedragen ,98% waarvan: Uitkeringen ,00% Externe beheerskosten van schadegevallen ,81% Interne beheerskosten van schadegevallen ,91% Teruggewonnen technische lasten ,75% - Wijzigingen en overdrachten voor voorzieningen voor schadegevallen ,85% waarvan: (1) Aangegeven schadegevallen Begin ,65% Einde ,00% (2) IBNR schadegevallen Begin ,85% Einde ,11% (3) Beheerskosten Begin ,38% Einde ,67% Overgedragen ontvangen ,00% Terug te vorderen technische lasten: begin van het boekjaar ,79% Terug te vorderen technische lasten: einde van het boekjaar ,82% ,60% waarvan: Begin ,66% Einde ,26% Andere opbrengsten en technische lasten ,25% Winstdeling en restorno's ,07% - Betaalde bedragen ,97% - Wijzigingen en overdrachten van voorzieningen voor winstdeling ,10% waarvan: Begin ,23% Einde ,33% Overgedragen ontvangen 2 0,00% Overgedragen afgestane -2 0,00% Bedrijfskosten ,94% Acquisitiekosten ,01% - Commissielonen voor acquisitie ,87% - Andere acquisitiekosten ,14% Administratiekosten ,93% Bruto saldo voor beleggingsopbrengsten ,32% Beleggingsopbrengsten, min beheerskosten ,85% Beleggingsopbrengsten zonder beheerskosten ,20% Beheerskosten van beleggingen ,35% Bruto technisch-financieel saldo ,17% Opmerkingen: Geheel van algemene kosten ,33% Gemiddelde technische voorzieningen ,91% Rendement van de technische voorzieningen 4,27% FDR: -1,00%

6 TECHNISCH-FINANCIELE RESULTATEN VERRICHTINGEN ALLERLEI RISICO S en TRANSPORT EN BA-MOTORRIJTUIGEN

7 Tak : Allerlei risico's en transport Groep : Totaal 01.I tot 18.I behalve 10a.I tot 10a.IIII Product=TOT ,00% Premies en bijkomende kosten ,47% Page 2 voor niet-verdiende premies en lopende risico's ,47% waarvan: Begin ,50% Einde ,07% Overgedragen ontvangen ,15% Overgedragen afgestane ,04% ,47% Schadelast ,56% - Betaalde bedragen ,34% waarvan: Uitkeringen ,79% Externe beheerskosten van schadegevallen ,44% Interne beheerskosten van schadegevallen ,98% Teruggewonnen technische lasten ,87% - Wijzigingen en overdrachten voor voorzieningen voor schadegevallen ,22% waarvan: (1) Aangegeven schadegevallen Begin ,79% Einde ,59% (2) IBNR schadegevallen Begin ,10% Einde ,49% (3) Beheerskosten Begin ,09% Einde ,20% Overgedragen ontvangen ,14% Terug te vorderen technische lasten: begin van het boekjaar ,57% Terug te vorderen technische lasten: einde van het boekjaar ,51% ,53% waarvan: Begin ,26% Einde ,78% Andere opbrengsten en technische lasten ,45% Winstdeling en restorno's ,92% - Betaalde bedragen ,84% - Wijzigingen en overdrachten van voorzieningen voor winstdeling ,08% waarvan: Begin ,08% Einde ,16% Overgedragen ontvangen 2 0,00% Overgedragen afgestane -2 0,00% Bedrijfskosten ,31% Acquisitiekosten ,70% - Commissielonen voor acquisitie ,19% - Andere acquisitiekosten ,51% Administratiekosten ,61% Bruto saldo voor beleggingsopbrengsten ,22% Beleggingsopbrengsten, min beheerskosten ,55% Beleggingsopbrengsten zonder beheerskosten ,91% Beheerskosten van beleggingen ,35% Bruto technisch-financieel saldo ,77% Opmerkingen: Geheel van algemene kosten ,46% Gemiddelde technische voorzieningen ,68% Rendement van de technische voorzieningen 4,08% FDR: -2,49%

8 Tak : B.A. Motorrijtuigen Groep : Totaal 10a.I tot 10a.III Product=TOT ,00% Premies en bijkomende kosten ,19% Page 3 voor niet-verdiende premies en lopende risico's ,19% waarvan: Begin ,61% Einde ,80% ,57% Schadelast ,96% - Betaalde bedragen ,08% waarvan: Uitkeringen ,99% Externe beheerskosten van schadegevallen ,49% Interne beheerskosten van schadegevallen ,40% Teruggewonnen technische lasten ,80% - Wijzigingen en overdrachten voor voorzieningen voor schadegevallen ,88% waarvan: (1) Aangegeven schadegevallen Begin ,70% Einde ,44% (2) IBNR schadegevallen Begin ,02% Einde ,32% (3) Beheerskosten Begin ,96% Einde ,52% Terug te vorderen technische lasten: begin van het boekjaar ,41% Terug te vorderen technische lasten: einde van het boekjaar ,12% ,23% waarvan: Begin ,70% Einde ,48% Andere opbrengsten en technische lasten ,28% Winstdeling en restorno's ,13% - Betaalde bedragen ,92% - Wijzigingen en overdrachten van voorzieningen voor winstdeling ,21% waarvan: Begin ,41% Einde ,61% Bedrijfskosten ,56% Acquisitiekosten ,29% - Commissielonen voor acquisitie ,51% - Andere acquisitiekosten ,78% Administratiekosten ,27% Bruto saldo voor beleggingsopbrengsten ,13% Beleggingsopbrengsten, min beheerskosten ,46% Beleggingsopbrengsten zonder beheerskosten ,75% Beheerskosten van beleggingen ,30% Bruto technisch-financieel saldo ,32% Opmerkingen: Geheel van algemene kosten ,74% Gemiddelde technische voorzieningen ,52% Rendement van de technische voorzieningen 5,02% FDR: 4,94%

9 TECHNISCH-FINANCIELE RESULTATEN DE 18 VERZEKERINGSTAKKEN zoals gedefinieerd door de Europese nomenclatuur

10 Tak : 01 Ongevallen Groep : Totaal 01.I tot 01.VIII ,00% Premies en bijkomende kosten ,94% Page 4 voor niet-verdiende premies en lopende risico's ,06% waarvan: Begin ,70% Einde ,64% ,98% Schadelast ,34% - Betaalde bedragen ,32% waarvan: Uitkeringen ,35% Externe beheerskosten van schadegevallen ,82% Interne beheerskosten van schadegevallen ,12% Teruggewonnen technische lasten ,97% - Wijzigingen en overdrachten voor voorzieningen voor schadegevallen ,02% waarvan: (1) Aangegeven schadegevallen Begin ,77% Einde ,66% (2) IBNR schadegevallen Begin ,62% Einde ,59% (3) Beheerskosten Begin ,95% Einde ,51% Overgedragen ontvangen ,34% Terug te vorderen technische lasten: begin van het boekjaar ,63% Terug te vorderen technische lasten: einde van het boekjaar ,69% ,65% waarvan: Begin ,54% Einde ,19% Andere opbrengsten en technische lasten ,14% Winstdeling en restorno's ,85% - Betaalde bedragen ,67% - Wijzigingen en overdrachten van voorzieningen voor winstdeling ,18% waarvan: Begin ,99% Einde ,16% Bedrijfskosten ,26% Acquisitiekosten ,89% - Commissielonen voor acquisitie ,47% - Andere acquisitiekosten ,42% Administratiekosten ,36% Bruto saldo voor beleggingsopbrengsten ,24% Beleggingsopbrengsten, min beheerskosten ,62% Beleggingsopbrengsten zonder beheerskosten ,90% Beheerskosten van beleggingen ,28% Bruto technisch-financieel saldo ,38% Opmerkingen: Geheel van algemene kosten ,19% Gemiddelde technische voorzieningen ,67% Rendement van de technische voorzieningen 5,29% FDR: 0,76%

11 Tak : 01 Ongevallen (zonder Arbeidsongevallen) Groep : Totaal 01.I tot 01.IV + 01.VIII ,00% Premies en bijkomende kosten ,05% Page 5 voor niet-verdiende premies en lopende risico's ,05% waarvan: Begin ,87% Einde ,92% ,43% Schadelast ,54% - Betaalde bedragen ,29% waarvan: Uitkeringen ,33% Externe beheerskosten van schadegevallen ,42% Interne beheerskosten van schadegevallen ,84% Teruggewonnen technische lasten ,30% - Wijzigingen en overdrachten voor voorzieningen voor schadegevallen ,25% waarvan: (1) Aangegeven schadegevallen Begin ,63% Einde ,61% (2) IBNR schadegevallen Begin ,64% Einde ,54% (3) Beheerskosten Begin ,12% Einde ,05% Overgedragen ontvangen ,22% Terug te vorderen technische lasten: begin van het boekjaar ,76% Terug te vorderen technische lasten: einde van het boekjaar ,09% ,83% waarvan: Begin ,09% Einde ,26% Andere opbrengsten en technische lasten 778 0,00% Winstdeling en restorno's ,71% - Betaalde bedragen ,73% - Wijzigingen en overdrachten van voorzieningen voor winstdeling ,02% waarvan: Begin ,36% Einde ,34% Bedrijfskosten ,64% Acquisitiekosten ,72% - Commissielonen voor acquisitie ,00% - Andere acquisitiekosten ,72% Administratiekosten ,92% Bruto saldo voor beleggingsopbrengsten ,94% Beleggingsopbrengsten, min beheerskosten ,75% Beleggingsopbrengsten zonder beheerskosten ,88% Beheerskosten van beleggingen ,13% Bruto technisch-financieel saldo ,68% Opmerkingen: Geheel van algemene kosten ,61% Gemiddelde technische voorzieningen ,40% Rendement van de technische voorzieningen 6,00% FDR: -30,19%

12 Tak : 01 Ongevallen Groep : 01.V tot 01.VII Arbeidongevallen wet 1967 en wet 1971 Product=01.V.1 tot 01.VII ,00% Premies en bijkomende kosten ,90% Page 6 voor niet-verdiende premies en lopende risico's ,10% waarvan: Begin ,07% Einde ,03% ,80% Schadelast ,40% - Betaalde bedragen ,13% waarvan: Uitkeringen ,83% Externe beheerskosten van schadegevallen ,28% Interne beheerskosten van schadegevallen ,52% Teruggewonnen technische lasten ,49% - Wijzigingen en overdrachten voor voorzieningen voor schadegevallen ,28% waarvan: (1) Aangegeven schadegevallen Begin ,63% Einde ,15% (2) IBNR schadegevallen Begin ,28% Einde ,95% (3) Beheerskosten Begin ,90% Einde ,34% Overgedragen ontvangen ,38% Terug te vorderen technische lasten: begin van het boekjaar ,88% Terug te vorderen technische lasten: einde van het boekjaar ,85% ,44% waarvan: Begin ,91% Einde ,34% Andere opbrengsten en technische lasten ,73% Winstdeling en restorno's ,24% - Betaalde bedragen 0 0,00% - Wijzigingen en overdrachten van voorzieningen voor winstdeling ,24% waarvan: Begin ,21% Einde ,45% Bedrijfskosten ,23% Acquisitiekosten ,70% - Commissielonen voor acquisitie ,69% - Andere acquisitiekosten ,01% Administratiekosten ,53% Bruto saldo voor beleggingsopbrengsten ,04% Beleggingsopbrengsten, min beheerskosten ,38% Beleggingsopbrengsten zonder beheerskosten ,36% Beheerskosten van beleggingen ,99% Bruto technisch-financieel saldo ,34% Opmerkingen: Geheel van algemene kosten ,05% Gemiddelde technische voorzieningen ,93% Rendement van de technische voorzieningen 5,26% FDR: 2,05%

13 Tak : 02 Ziekte Groep : Totaal 02.I tot 02.V ,00% Premies en bijkomende kosten ,16% Page 7 voor niet-verdiende premies en lopende risico's ,16% waarvan: Begin ,41% Einde ,56% ,86% Schadelast ,16% - Betaalde bedragen ,55% waarvan: Uitkeringen ,98% Externe beheerskosten van schadegevallen ,48% Interne beheerskosten van schadegevallen ,64% Teruggewonnen technische lasten ,54% - Wijzigingen en overdrachten voor voorzieningen voor schadegevallen ,60% waarvan: (1) Aangegeven schadegevallen Begin ,71% Einde ,09% (2) IBNR schadegevallen Begin ,28% Einde ,33% (3) Beheerskosten Begin ,76% Einde ,92% Terug te vorderen technische lasten: begin van het boekjaar ,01% Terug te vorderen technische lasten: einde van het boekjaar ,01% ,67% waarvan: Begin ,59% Einde ,26% Andere opbrengsten en technische lasten ,00% Winstdeling en restorno's ,03% - Betaalde bedragen ,03% - Wijzigingen en overdrachten van voorzieningen voor winstdeling 0 0,00% waarvan: Begin ,01% Einde ,01% Bedrijfskosten ,13% Acquisitiekosten ,34% - Commissielonen voor acquisitie ,25% - Andere acquisitiekosten ,09% Administratiekosten ,79% Bruto saldo voor beleggingsopbrengsten ,01% Beleggingsopbrengsten, min beheerskosten ,61% Beleggingsopbrengsten zonder beheerskosten ,79% Beheerskosten van beleggingen ,18% Bruto technisch-financieel saldo ,61% Opmerkingen: Geheel van algemene kosten ,70% Gemiddelde technische voorzieningen ,96% Rendement van de technische voorzieningen 3,67% FDR: -0,01%

14 Tak : 03 Voertuigcasco Groep : Totaal 03.I tot 03.III ,00% Premies en bijkomende kosten ,04% Page 8 voor niet-verdiende premies en lopende risico's ,96% waarvan: Begin ,87% Einde ,91% ,83% Schadelast ,69% - Betaalde bedragen ,54% waarvan: Uitkeringen ,90% Externe beheerskosten van schadegevallen ,09% Interne beheerskosten van schadegevallen ,61% Teruggewonnen technische lasten ,05% - Wijzigingen en overdrachten voor voorzieningen voor schadegevallen ,15% waarvan: (1) Aangegeven schadegevallen Begin ,21% Einde ,88% (2) IBNR schadegevallen Begin ,29% Einde ,98% (3) Beheerskosten Begin ,76% Einde ,74% Terug te vorderen technische lasten: begin van het boekjaar ,71% Terug te vorderen technische lasten: einde van het boekjaar ,90% ,60% waarvan: Begin ,34% Einde ,75% Andere opbrengsten en technische lasten ,33% Winstdeling en restorno's ,07% - Betaalde bedragen ,82% - Wijzigingen en overdrachten van voorzieningen voor winstdeling ,25% waarvan: Begin ,51% Einde ,76% Bedrijfskosten ,39% Acquisitiekosten ,34% - Commissielonen voor acquisitie ,89% - Andere acquisitiekosten ,45% Administratiekosten ,05% Bruto saldo voor beleggingsopbrengsten ,78% Beleggingsopbrengsten, min beheerskosten ,80% Beleggingsopbrengsten zonder beheerskosten ,87% Beheerskosten van beleggingen ,07% Bruto technisch-financieel saldo ,58% Opmerkingen: Geheel van algemene kosten ,17% Gemiddelde technische voorzieningen ,70% Rendement van de technische voorzieningen 6,16% FDR: -4,51%

15 Tak : 04,05,06,07,10b,11,12,13* Transport Groep : Totaal 04.I tot 07.I + 10b.I tot 13*.I Casco, vervoerde goederen en BA ,00% Premies en bijkomende kosten ,06% Page 9 voor niet-verdiende premies en lopende risico's ,06% waarvan: Begin ,06% Einde ,11% ,99% Schadelast ,31% - Betaalde bedragen ,24% waarvan: Uitkeringen ,06% Externe beheerskosten van schadegevallen ,95% Interne beheerskosten van schadegevallen ,20% Teruggewonnen technische lasten ,96% - Wijzigingen en overdrachten voor voorzieningen voor schadegevallen ,07% waarvan: (1) Aangegeven schadegevallen Begin ,30% Einde ,93% (2) IBNR schadegevallen Begin ,87% Einde ,67% (3) Beheerskosten Begin ,27% Einde ,91% Terug te vorderen technische lasten: begin van het boekjaar 0 0,00% Terug te vorderen technische lasten: einde van het boekjaar 496 0,00% ,04% waarvan: Begin ,20% Einde ,16% Andere opbrengsten en technische lasten ,14% Winstdeling en restorno's ,87% - Betaalde bedragen ,69% - Wijzigingen en overdrachten van voorzieningen voor winstdeling ,18% waarvan: Begin ,44% Einde ,63% Bedrijfskosten ,89% Acquisitiekosten ,90% - Commissielonen voor acquisitie ,83% - Andere acquisitiekosten ,07% Administratiekosten ,99% Bruto saldo voor beleggingsopbrengsten ,12% Beleggingsopbrengsten, min beheerskosten ,84% Beleggingsopbrengsten zonder beheerskosten ,86% Beheerskosten van beleggingen ,02% Bruto technisch-financieel saldo ,96% Opmerkingen: Geheel van algemene kosten ,28% Gemiddelde technische voorzieningen ,28% Rendement van de technische voorzieningen 1,97% FDR: -18,35%

16 Tak : 04,05,06 Transport Groep : XII Casco Product=04.I.1 tot 06.I.1 Casco ,00% Page 10 Premies en bijkomende kosten ,95% voor niet-verdiende premies en lopende risico's ,95% waarvan: Begin ,45% Einde ,41% ,13% Schadelast ,94% - Betaalde bedragen ,03% waarvan: Uitkeringen ,74% Externe beheerskosten van schadegevallen ,03% Interne beheerskosten van schadegevallen ,02% Teruggewonnen technische lasten ,77% - Wijzigingen en overdrachten voor voorzieningen voor schadegevallen ,91% waarvan: (1) Aangegeven schadegevallen Begin ,24% Einde ,41% (2) IBNR schadegevallen Begin ,19% Einde ,63% (3) Beheerskosten Begin ,36% Einde ,67% Terug te vorderen technische lasten: begin van het boekjaar 0 0,00% Terug te vorderen technische lasten: einde van het boekjaar 0 0,00% ,66% waarvan: Begin ,06% Einde ,40% Andere opbrengsten en technische lasten ,53% Winstdeling en restorno's ,38% - Betaalde bedragen ,21% - Wijzigingen en overdrachten van voorzieningen voor winstdeling ,17% waarvan: Begin ,97% Einde ,14% Bedrijfskosten ,85% Acquisitiekosten ,96% - Commissielonen voor acquisitie ,04% - Andere acquisitiekosten ,93% Administratiekosten ,89% Bruto saldo voor beleggingsopbrengsten ,97% Beleggingsopbrengsten, min beheerskosten ,82% Beleggingsopbrengsten zonder beheerskosten ,82% Beheerskosten van beleggingen ,00% Bruto technisch-financieel saldo ,16% Opmerkingen: Geheel van algemene kosten ,84% Gemiddelde technische voorzieningen ,96% Rendement van de technische voorzieningen 1,39% FDR: 8,38%

17 Tak : 10b,11,12,13* Transport Groep : XIV Aansprakelijkheden Product=10b.I.1 tot 13*.I.1 Aansprakelijkheden ,00% Page 11 Premies en bijkomende kosten ,89% voor niet-verdiende premies en lopende risico's ,89% waarvan: Begin ,33% Einde ,22% ,11% Schadelast ,53% - Betaalde bedragen ,45% waarvan: Uitkeringen ,32% Externe beheerskosten van schadegevallen ,88% Interne beheerskosten van schadegevallen ,17% Teruggewonnen technische lasten ,93% - Wijzigingen en overdrachten voor voorzieningen voor schadegevallen ,08% waarvan: (1) Aangegeven schadegevallen Begin ,15% Einde ,92% (2) IBNR schadegevallen Begin ,85% Einde ,49% (3) Beheerskosten Begin ,23% Einde ,90% Terug te vorderen technische lasten: begin van het boekjaar 0 0,00% Terug te vorderen technische lasten: einde van het boekjaar 0 0,00% ,01% waarvan: Begin ,05% Einde ,03% Andere opbrengsten en technische lasten ,39% Winstdeling en restorno's 836 0,01% - Betaalde bedragen 836 0,01% - Wijzigingen en overdrachten van voorzieningen voor winstdeling 0 0,00% Bedrijfskosten ,28% Acquisitiekosten ,73% - Commissielonen voor acquisitie ,36% - Andere acquisitiekosten ,37% Administratiekosten ,55% Bruto saldo voor beleggingsopbrengsten ,61% Beleggingsopbrengsten, min beheerskosten ,68% Beleggingsopbrengsten zonder beheerskosten ,68% Beheerskosten van beleggingen -99 0,00% Bruto technisch-financieel saldo ,29% Opmerkingen: Geheel van algemene kosten ,09% Gemiddelde technische voorzieningen ,09% Rendement van de technische voorzieningen 2,82% FDR: -9,75%

18 Tak : 04 Casco spoorwegmateriaal Groep : 04.I Casco spoorwegmateriaal Product=04.I.1 Casco spoorwegmateriaal 0 0,00% Page 12 Premies en bijkomende kosten 0 0,00% voor niet-verdiende premies en lopende risico's 0 0,00% 0 0,00% Schadelast 0 0,00% - Betaalde bedragen 0 0,00% waarvan: Uitkeringen 0 0,00% Externe beheerskosten van schadegevallen 0 0,00% Interne beheerskosten van schadegevallen 0 0,00% Teruggewonnen technische lasten 0 0,00% - Wijzigingen en overdrachten voor voorzieningen voor schadegevallen 0 0,00% waarvan: (1) Aangegeven schadegevallen Begin 0 0,00% (2) IBNR schadegevallen Begin 0 0,00% (3) Beheerskosten Begin 0 0,00% Terug te vorderen technische lasten: begin van het boekjaar 0 0,00% Terug te vorderen technische lasten: einde van het boekjaar 0 0,00% 0 0,00% Andere opbrengsten en technische lasten 0 0,00% Winstdeling en restorno's 0 0,00% - Betaalde bedragen 0 0,00% - Wijzigingen en overdrachten van voorzieningen voor winstdeling 0 0,00% Bedrijfskosten 0 0,00% Acquisitiekosten 0 0,00% - Commissielonen voor acquisitie 0 0,00% - Andere acquisitiekosten 0 0,00% Administratiekosten 0 0,00% Bruto saldo voor beleggingsopbrengsten 0 0,00% Beleggingsopbrengsten, min beheerskosten 0 0,00% Beleggingsopbrengsten zonder beheerskosten 0 0,00% Beheerskosten van beleggingen 0 0,00% Bruto technisch-financieel saldo 0 0,00% Opmerkingen: Geheel van algemene kosten 0 0,00% Gemiddelde technische voorzieningen 0 0,00% Rendement van de technische voorzieningen 0,00% FDR: 0,00%

19 Tak : 05 Luchtvaartuigcasco Groep : Totaal 05.I ,00% Page 13 Premies en bijkomende kosten ,57% voor niet-verdiende premies en lopende risico's ,57% waarvan: Begin ,46% Einde ,03% ,61% Schadelast ,85% - Betaalde bedragen ,12% waarvan: Uitkeringen ,54% Externe beheerskosten van schadegevallen ,03% Interne beheerskosten van schadegevallen ,36% Teruggewonnen technische lasten ,81% - Wijzigingen en overdrachten voor voorzieningen voor schadegevallen ,72% waarvan: (1) Aangegeven schadegevallen Begin ,07% Einde ,00% (2) IBNR schadegevallen Begin ,42% Einde ,70% (3) Beheerskosten Begin ,07% Einde ,59% Terug te vorderen technische lasten: begin van het boekjaar 0 0,00% Terug te vorderen technische lasten: einde van het boekjaar 0 0,00% ,40% waarvan: Begin ,43% Einde ,03% Andere opbrengsten en technische lasten ,73% Winstdeling en restorno's ,89% - Betaalde bedragen ,66% - Wijzigingen en overdrachten van voorzieningen voor winstdeling ,23% waarvan: Begin ,71% Einde ,94% Bedrijfskosten ,86% Acquisitiekosten ,26% - Commissielonen voor acquisitie ,88% - Andere acquisitiekosten ,38% Administratiekosten ,60% Bruto saldo voor beleggingsopbrengsten ,47% Beleggingsopbrengsten, min beheerskosten ,23% Beleggingsopbrengsten zonder beheerskosten ,23% Beheerskosten van beleggingen 0 0,00% Bruto technisch-financieel saldo ,24% Opmerkingen: Geheel van algemene kosten ,34% Gemiddelde technische voorzieningen ,72% Rendement van de technische voorzieningen 0,98% FDR: 11,51%

20 Tak : 06 Casco schepen Groep : Totaal 06.I ,00% Page 14 Premies en bijkomende kosten ,98% voor niet-verdiende premies en lopende risico's ,98% waarvan: Begin ,43% Einde ,41% ,50% Schadelast ,50% - Betaalde bedragen ,46% waarvan: Uitkeringen ,64% Externe beheerskosten van schadegevallen ,70% Interne beheerskosten van schadegevallen ,12% Teruggewonnen technische lasten ,00% - Wijzigingen en overdrachten voor voorzieningen voor schadegevallen ,96% waarvan: (1) Aangegeven schadegevallen Begin ,76% Einde ,91% (2) IBNR schadegevallen Begin ,94% Einde ,12% (3) Beheerskosten Begin ,83% Einde ,53% Terug te vorderen technische lasten: begin van het boekjaar 0 0,00% Terug te vorderen technische lasten: einde van het boekjaar 0 0,00% 0 0,00% Andere opbrengsten en technische lasten 7 0,00% Winstdeling en restorno's 0 0,00% - Betaalde bedragen 0 0,00% - Wijzigingen en overdrachten van voorzieningen voor winstdeling 0 0,00% Bedrijfskosten ,15% Acquisitiekosten ,16% - Commissielonen voor acquisitie ,44% - Andere acquisitiekosten ,72% Administratiekosten ,98% Bruto saldo voor beleggingsopbrengsten ,64% Beleggingsopbrengsten, min beheerskosten ,40% Beleggingsopbrengsten zonder beheerskosten ,40% Beheerskosten van beleggingen ,00% Bruto technisch-financieel saldo ,75% Opmerkingen: Geheel van algemene kosten ,83% Gemiddelde technische voorzieningen ,96% Rendement van de technische voorzieningen 2,34% FDR: 1,13%

21 Tak : 07 Vervoerde goederen Groep : 07.I Vervoerde goederen Product=07.I.1 Vervoerde goederen ,00% Page 15 Premies en bijkomende kosten ,78% voor niet-verdiende premies en lopende risico's ,78% waarvan: Begin ,63% Einde ,41% ,12% Schadelast ,23% - Betaalde bedragen ,66% waarvan: Uitkeringen ,16% Externe beheerskosten van schadegevallen ,14% Interne beheerskosten van schadegevallen ,73% Teruggewonnen technische lasten ,36% - Wijzigingen en overdrachten voor voorzieningen voor schadegevallen ,57% waarvan: (1) Aangegeven schadegevallen Begin ,36% Einde ,28% (2) IBNR schadegevallen Begin ,67% Einde ,09% (3) Beheerskosten Begin ,89% Einde ,12% Terug te vorderen technische lasten: begin van het boekjaar 0 0,00% Terug te vorderen technische lasten: einde van het boekjaar 496 0,00% 0 0,00% Andere opbrengsten en technische lasten ,03% Winstdeling en restorno's ,85% - Betaalde bedragen ,63% - Wijzigingen en overdrachten van voorzieningen voor winstdeling ,22% waarvan: Begin ,52% Einde ,74% Bedrijfskosten ,66% Acquisitiekosten ,25% - Commissielonen voor acquisitie ,19% - Andere acquisitiekosten ,06% Administratiekosten ,41% Bruto saldo voor beleggingsopbrengsten ,22% Beleggingsopbrengsten, min beheerskosten ,17% Beleggingsopbrengsten zonder beheerskosten ,20% Beheerskosten van beleggingen ,03% Bruto technisch-financieel saldo ,39% Opmerkingen: Geheel van algemene kosten ,23% Gemiddelde technische voorzieningen ,35% Rendement van de technische voorzieningen 1,90% FDR: -42,74%

22 Tak : 08,09 Brand en andere schade aan goederen Groep : Totaal 08,09.I tot 08,09.VI ,00% Page 16 Premies en bijkomende kosten ,92% voor niet-verdiende premies en lopende risico's ,92% waarvan: Begin ,78% Einde ,70% ,08% Schadelast ,29% - Betaalde bedragen ,36% waarvan: Uitkeringen ,26% Externe beheerskosten van schadegevallen ,64% Interne beheerskosten van schadegevallen ,78% Teruggewonnen technische lasten ,32% - Wijzigingen en overdrachten voor voorzieningen voor schadegevallen ,93% waarvan: (1) Aangegeven schadegevallen Begin ,50% Einde ,65% (2) IBNR schadegevallen Begin ,92% Einde ,29% (3) Beheerskosten Begin ,11% Einde ,09% Terug te vorderen technische lasten: begin van het boekjaar ,11% Terug te vorderen technische lasten: einde van het boekjaar ,69% ,78% waarvan: Begin ,40% Einde ,18% Andere opbrengsten en technische lasten ,17% Winstdeling en restorno's ,18% - Betaalde bedragen ,08% - Wijzigingen en overdrachten van voorzieningen voor winstdeling ,10% waarvan: Begin ,65% Einde ,75% Overgedragen afgestane -2 0,00% Bedrijfskosten ,76% Acquisitiekosten ,95% - Commissielonen voor acquisitie ,37% - Andere acquisitiekosten ,57% Administratiekosten ,82% Bruto saldo voor beleggingsopbrengsten ,16% Beleggingsopbrengsten, min beheerskosten ,18% Beleggingsopbrengsten zonder beheerskosten ,29% Beheerskosten van beleggingen ,11% Bruto technisch-financieel saldo ,34% Opmerkingen: Geheel van algemene kosten ,28% Gemiddelde technische voorzieningen ,11% Rendement van de technische voorzieningen 4,41% FDR: -5,82%

23 Tak : 10a B.A. Motorrijtuigen Groep : Totaal 10a.I tot 10a.III ,00% Page 17 Premies en bijkomende kosten ,19% voor niet-verdiende premies en lopende risico's ,19% waarvan: Begin ,61% Einde ,80% ,57% Schadelast ,96% - Betaalde bedragen ,08% waarvan: Uitkeringen ,99% Externe beheerskosten van schadegevallen ,49% Interne beheerskosten van schadegevallen ,40% Teruggewonnen technische lasten ,80% - Wijzigingen en overdrachten voor voorzieningen voor schadegevallen ,88% waarvan: (1) Aangegeven schadegevallen Begin ,70% Einde ,44% (2) IBNR schadegevallen Begin ,02% Einde ,32% (3) Beheerskosten Begin ,96% Einde ,52% Terug te vorderen technische lasten: begin van het boekjaar ,41% Terug te vorderen technische lasten: einde van het boekjaar ,12% ,23% waarvan: Begin ,70% Einde ,48% Andere opbrengsten en technische lasten ,28% Winstdeling en restorno's ,13% - Betaalde bedragen ,92% - Wijzigingen en overdrachten van voorzieningen voor winstdeling ,21% waarvan: Begin ,41% Einde ,61% Bedrijfskosten ,56% Acquisitiekosten ,29% - Commissielonen voor acquisitie ,51% - Andere acquisitiekosten ,78% Administratiekosten ,27% Bruto saldo voor beleggingsopbrengsten ,13% Beleggingsopbrengsten, min beheerskosten ,46% Beleggingsopbrengsten zonder beheerskosten ,75% Beheerskosten van beleggingen ,30% Bruto technisch-financieel saldo ,32% Opmerkingen: Geheel van algemene kosten ,74% Gemiddelde technische voorzieningen ,52% Rendement van de technische voorzieningen 5,02% FDR: 4,94%

24 Tak : 10b B.A. Vervoerder Groep : Totaal 10b.I ,00% Page 18 Premies en bijkomende kosten ,17% voor niet-verdiende premies en lopende risico's -85-0,17% waarvan: Begin ,24% Einde ,41% ,92% Schadelast ,92% - Betaalde bedragen ,92% waarvan: Uitkeringen ,04% Externe beheerskosten van schadegevallen ,74% Interne beheerskosten van schadegevallen ,14% Teruggewonnen technische lasten 0 0,00% - Wijzigingen en overdrachten voor voorzieningen voor schadegevallen ,85% waarvan: (1) Aangegeven schadegevallen Begin ,67% Einde ,48% (2) IBNR schadegevallen Begin ,29% Einde ,31% (3) Beheerskosten Begin ,01% Einde ,33% Terug te vorderen technische lasten: begin van het boekjaar 0 0,00% Terug te vorderen technische lasten: einde van het boekjaar 0 0,00% 0 0,00% Andere opbrengsten en technische lasten 0 0,00% Winstdeling en restorno's 0 0,00% - Betaalde bedragen 0 0,00% - Wijzigingen en overdrachten van voorzieningen voor winstdeling 0 0,00% Bedrijfskosten ,85% Acquisitiekosten ,21% - Commissielonen voor acquisitie ,94% - Andere acquisitiekosten ,27% Administratiekosten ,65% Bruto saldo voor beleggingsopbrengsten ,07% Beleggingsopbrengsten, min beheerskosten ,87% Beleggingsopbrengsten zonder beheerskosten ,07% Beheerskosten van beleggingen -96-0,20% Bruto technisch-financieel saldo ,94% Opmerkingen: Geheel van algemene kosten ,26% Gemiddelde technische voorzieningen ,37% Rendement van de technische voorzieningen 6,26% FDR: -40,89%

25 Tak : 11 B.A. Luchtvaartuigen Groep : Totaal 11.I ,00% Page 19 Premies en bijkomende kosten ,66% voor niet-verdiende premies en lopende risico's ,66% waarvan: Begin ,83% Einde ,49% ,78% Schadelast ,06% - Betaalde bedragen ,25% waarvan: Uitkeringen ,49% Externe beheerskosten van schadegevallen ,13% Interne beheerskosten van schadegevallen ,55% Teruggewonnen technische lasten ,92% - Wijzigingen en overdrachten voor voorzieningen voor schadegevallen ,81% waarvan: (1) Aangegeven schadegevallen Begin ,96% Einde ,98% (2) IBNR schadegevallen Begin ,62% Einde ,93% (3) Beheerskosten Begin ,67% Einde ,15% Terug te vorderen technische lasten: begin van het boekjaar 0 0,00% Terug te vorderen technische lasten: einde van het boekjaar 0 0,00% 0 0,00% Andere opbrengsten en technische lasten ,26% Winstdeling en restorno's 917 0,01% - Betaalde bedragen 917 0,01% - Wijzigingen en overdrachten van voorzieningen voor winstdeling 0 0,00% Bedrijfskosten ,05% Acquisitiekosten ,52% - Commissielonen voor acquisitie ,17% - Andere acquisitiekosten ,35% Administratiekosten ,53% Bruto saldo voor beleggingsopbrengsten ,17% Beleggingsopbrengsten, min beheerskosten ,85% Beleggingsopbrengsten zonder beheerskosten ,85% Beheerskosten van beleggingen 0 0,00% Bruto technisch-financieel saldo ,02% Opmerkingen: Geheel van algemene kosten ,43% Gemiddelde technische voorzieningen ,31% Rendement van de technische voorzieningen 2,75% FDR: -17,68%

26 Tak : 12 B.A. Schepen Groep : Totaal 12.I 0 0,00% Page 20 Premies en bijkomende kosten 0 0,00% voor niet-verdiende premies en lopende risico's 0 0,00% ,00% Schadelast 0 0,00% - Betaalde bedragen 0 0,00% waarvan: Uitkeringen 0 0,00% Externe beheerskosten van schadegevallen 0 0,00% Interne beheerskosten van schadegevallen 0 0,00% Teruggewonnen technische lasten 0 0,00% - Wijzigingen en overdrachten voor voorzieningen voor schadegevallen 0 0,00% waarvan: (1) Aangegeven schadegevallen Begin 0 0,00% (2) IBNR schadegevallen Begin 0 0,00% (3) Beheerskosten Begin 0 0,00% Terug te vorderen technische lasten: begin van het boekjaar 0 0,00% Terug te vorderen technische lasten: einde van het boekjaar 0 0,00% ,00% waarvan: Begin ,00% Einde ,00% Andere opbrengsten en technische lasten 0 0,00% Winstdeling en restorno's 0 0,00% - Betaalde bedragen 0 0,00% - Wijzigingen en overdrachten van voorzieningen voor winstdeling 0 0,00% Bedrijfskosten 0 0,00% Acquisitiekosten 0 0,00% - Commissielonen voor acquisitie 0 0,00% - Andere acquisitiekosten 0 0,00% Administratiekosten 0 0,00% Bruto saldo voor beleggingsopbrengsten ,00% Beleggingsopbrengsten, min beheerskosten 153 0,00% Beleggingsopbrengsten zonder beheerskosten 155 0,00% Beheerskosten van beleggingen -2 0,00% Bruto technisch-financieel saldo ,00% Opmerkingen: Geheel van algemene kosten -2 0,00% Gemiddelde technische voorzieningen ,00% Rendement van de technische voorzieningen 5,02% FDR: -38,19%

27 Tak : 13* B.A. spoorweg en andere B.A. vervoer Groep : Totaal 13*.I ,00% Page 21 Premies en bijkomende kosten ,47% voor niet-verdiende premies en lopende risico's ,47% waarvan: Begin ,03% Einde ,50% ,44% Schadelast ,79% - Betaalde bedragen ,10% waarvan: Uitkeringen ,73% Externe beheerskosten van schadegevallen ,04% Interne beheerskosten van schadegevallen ,37% Teruggewonnen technische lasten ,04% - Wijzigingen en overdrachten voor voorzieningen voor schadegevallen ,68% waarvan: (1) Aangegeven schadegevallen Begin ,29% Einde ,73% (2) IBNR schadegevallen Begin ,63% Einde ,72% (3) Beheerskosten Begin ,63% Einde ,79% Terug te vorderen technische lasten: begin van het boekjaar 0 0,00% Terug te vorderen technische lasten: einde van het boekjaar 0 0,00% 0 0,00% Andere opbrengsten en technische lasten ,35% Winstdeling en restorno's -81-0,01% - Betaalde bedragen -81-0,01% - Wijzigingen en overdrachten van voorzieningen voor winstdeling 0 0,00% Bedrijfskosten ,45% Acquisitiekosten ,79% - Commissielonen voor acquisitie ,38% - Andere acquisitiekosten ,41% Administratiekosten ,67% Bruto saldo voor beleggingsopbrengsten ,90% Beleggingsopbrengsten, min beheerskosten ,87% Beleggingsopbrengsten zonder beheerskosten ,87% Beheerskosten van beleggingen 0 0,00% Bruto technisch-financieel saldo ,03% Opmerkingen: Geheel van algemene kosten ,45% Gemiddelde technische voorzieningen ,66% Rendement van de technische voorzieningen 2,94% FDR: 17,29%

28 Tak : 13 Andere B.A. (behalve transport) Groep : Totaal 13.I tot 13.V ,00% Page 22 Premies en bijkomende kosten ,43% voor niet-verdiende premies en lopende risico's ,43% waarvan: Begin ,46% Einde ,89% ,80% Schadelast ,24% - Betaalde bedragen ,75% waarvan: Uitkeringen ,07% Externe beheerskosten van schadegevallen ,47% Interne beheerskosten van schadegevallen ,62% Teruggewonnen technische lasten ,42% - Wijzigingen en overdrachten voor voorzieningen voor schadegevallen ,49% waarvan: (1) Aangegeven schadegevallen Begin ,28% Einde ,71% (2) IBNR schadegevallen Begin ,44% Einde ,35% (3) Beheerskosten Begin ,94% Einde ,27% Terug te vorderen technische lasten: begin van het boekjaar ,58% Terug te vorderen technische lasten: einde van het boekjaar ,75% ,54% waarvan: Begin ,23% Einde ,77% Andere opbrengsten en technische lasten ,11% Winstdeling en restorno's ,13% - Betaalde bedragen ,88% - Wijzigingen en overdrachten van voorzieningen voor winstdeling ,25% waarvan: Begin ,31% Einde ,56% Overgedragen ontvangen 2 0,00% Bedrijfskosten ,21% Acquisitiekosten ,18% - Commissielonen voor acquisitie ,21% - Andere acquisitiekosten ,98% Administratiekosten ,03% Bruto saldo voor beleggingsopbrengsten ,99% Beleggingsopbrengsten, min beheerskosten ,26% Beleggingsopbrengsten zonder beheerskosten ,99% Beheerskosten van beleggingen ,73% Bruto technisch-financieel saldo ,25% Opmerkingen: Geheel van algemene kosten ,36% Gemiddelde technische voorzieningen ,94% Rendement van de technische voorzieningen 3,29% FDR: -5,08%

29 Tak : 14,15 Krediet en Borgtocht Groep : Totaal 14,15.I ,00% Page 23 Premies en bijkomende kosten ,80% voor niet-verdiende premies en lopende risico's ,20% waarvan: Begin ,60% Einde ,41% ,41% Schadelast ,42% - Betaalde bedragen ,54% waarvan: Uitkeringen ,67% Externe beheerskosten van schadegevallen ,21% Interne beheerskosten van schadegevallen ,98% Teruggewonnen technische lasten ,32% - Wijzigingen en overdrachten voor voorzieningen voor schadegevallen ,12% waarvan: (1) Aangegeven schadegevallen Begin ,75% Einde ,75% (2) IBNR schadegevallen Begin 649 0,02% Einde ,27% (3) Beheerskosten Begin ,98% Einde ,00% Terug te vorderen technische lasten: begin van het boekjaar 0 0,00% Terug te vorderen technische lasten: einde van het boekjaar ,40% 526 0,01% waarvan: Begin ,04% Einde ,03% Andere opbrengsten en technische lasten -39 0,00% Winstdeling en restorno's 0 0,00% - Betaalde bedragen 0 0,00% - Wijzigingen en overdrachten van voorzieningen voor winstdeling 0 0,00% Bedrijfskosten ,92% Acquisitiekosten ,42% - Commissielonen voor acquisitie ,67% - Andere acquisitiekosten ,76% Administratiekosten ,49% Bruto saldo voor beleggingsopbrengsten ,67% Beleggingsopbrengsten, min beheerskosten ,60% Beleggingsopbrengsten zonder beheerskosten ,93% Beheerskosten van beleggingen ,33% Bruto technisch-financieel saldo ,28% Opmerkingen: Geheel van algemene kosten ,56% Gemiddelde technische voorzieningen ,72% Rendement van de technische voorzieningen 0,24% FDR: -19,66%

30 Tak : 16 Diverse geldelijke verliezen Groep : Totaal 16.I Product=16.I.1 Diverse geldelijke verliezen ,00% Page 24 Premies en bijkomende kosten ,97% voor niet-verdiende premies en lopende risico's ,03% waarvan: Begin ,84% Einde ,81% ,08% Schadelast ,73% - Betaalde bedragen ,81% waarvan: Uitkeringen ,47% Externe beheerskosten van schadegevallen ,08% Interne beheerskosten van schadegevallen ,97% Teruggewonnen technische lasten ,71% - Wijzigingen en overdrachten voor voorzieningen voor schadegevallen ,08% waarvan: (1) Aangegeven schadegevallen Begin ,10% Einde ,13% (2) IBNR schadegevallen Begin ,65% Einde ,79% (3) Beheerskosten Begin ,94% Einde ,65% Terug te vorderen technische lasten: begin van het boekjaar ,63% Terug te vorderen technische lasten: einde van het boekjaar ,59% ,20% waarvan: Begin ,10% Einde ,30% Andere opbrengsten en technische lasten ,01% Winstdeling en restorno's ,14% - Betaalde bedragen ,15% - Wijzigingen en overdrachten van voorzieningen voor winstdeling ,01% waarvan: Begin ,09% Einde ,09% Bedrijfskosten ,28% Acquisitiekosten ,04% - Commissielonen voor acquisitie ,50% - Andere acquisitiekosten ,54% Administratiekosten ,24% Bruto saldo voor beleggingsopbrengsten ,64% Beleggingsopbrengsten, min beheerskosten ,67% Beleggingsopbrengsten zonder beheerskosten ,71% Beheerskosten van beleggingen ,04% Bruto technisch-financieel saldo ,31% Opmerkingen: Geheel van algemene kosten ,78% Gemiddelde technische voorzieningen ,63% Rendement van de technische voorzieningen 3,89% FDR: -21,33%

Levensverzekeringen tak 21 tak22 Rechtstreekse zaken individueel (zonder KB 14 mei 69) groep (zonder KB 14 mei 69) KB 14 mei 1969 Totaal Totaal

Levensverzekeringen tak 21 tak22 Rechtstreekse zaken individueel (zonder KB 14 mei 69) groep (zonder KB 14 mei 69) KB 14 mei 1969 Totaal Totaal C.D.V. Statistieken Leven : Collectie Rentabiliteit (1) Bijlage I Levensverzekeringen tak 21 tak22 Rechtstreekse zaken individueel (zonder KB 14 mei 69) groep (zonder KB 14 mei 69) KB 14 mei 1969 Totaal

Nadere informatie

01.I. algemene 01.II. verkeersindividuele 01.III. collectieve 01.IV. afhankelijkheid 01.V. arbeidsongevallen wet v.

01.I. algemene 01.II. verkeersindividuele 01.III. collectieve 01.IV. afhankelijkheid 01.V. arbeidsongevallen wet v. 0 1 O N G E V A L L E N I. algemene II. verkeersindividuele III. collectieve individuele 1. algemene 2. forfaitaire 3. gemeen (2) + (3) 4. individuele recht collectieve 01.I. algemene 01.II. verkeersindividuele

Nadere informatie

MEDEDELING NR. D. 100

MEDEDELING NR. D. 100 Brussel, 23 juli 1992 55415/PC4/MG MEDEDELING NR. D. 100 Betreft : Statistiekstaat van de levensverzekeringen. (rechtstreekse verzekeringsverrichtingen in België). ---------- ---------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

:Rendabiliteit van de categorieën van verzekeringsprodukten LEVEN.

:Rendabiliteit van de categorieën van verzekeringsprodukten LEVEN. 57.620/PC4/VK Brussel, 3 december 1992. MEDEDELING D. 104. Betreft :Rendabiliteit van de categorieën van verzekeringsprodukten LEVEN. I. INLEIDING. In het raam van de a posteriori controle, is het van

Nadere informatie

P I E T T E & P A R T N E R S

P I E T T E & P A R T N E R S Voor een rimpelloze zekerheid Verzekeringsonderneming toegelaten onder het codenummer 1037 om de takken "Ongevallen", "Voertuigcasco met uitzondering van rollend spoorwegmaterieel", "B.A. Motorrijtuigen",

Nadere informatie

ACTIEF. Scmactn.doc [22]

ACTIEF. Scmactn.doc [22] ACTIEF I. Oprichtingskosten... 20 II. Immateriële vaste activa... 21 III. Materiële vaste activa... 22/27 A. Terreinen en gebouwen...22 B. Installaties, machines en uitrusting...23 C. Meubilair en rollend

Nadere informatie

Betreft : ACTIE - Aanvraag van de incasso s 2012 en certificeringverslag welke uiterlijk op 30 juni 2013 aan de vzw TRIP moeten bezorgd worden.

Betreft : ACTIE - Aanvraag van de incasso s 2012 en certificeringverslag welke uiterlijk op 30 juni 2013 aan de vzw TRIP moeten bezorgd worden. Ter attentie van de leden van TRIP VZW TRIP de Meeûssquare 29 B- 1000 BRUSSEL Tel. +32 2 547 56 11 marc.dierckx@trip- vzw.be md 130410 Aanvraag premie-incasso 2012 en certificeringverslag Brussel, 10 april

Nadere informatie

MEDEDELING NR. D.146 - A

MEDEDELING NR. D.146 - A REGL/A:/D.146/GM Brussel, 19 april 1996 MEDEDELING NR. D.146 - A (Deze mededeling vernietigt en vervangt de mededeling nr. D. 92) Betreft : Te volgen procedures voor de uitoefening van verzekeringsactiviteiten

Nadere informatie

MEDEDELING NR. D.146 - C

MEDEDELING NR. D.146 - C REGL/A:/D.146/GM Brussel, 19 april 1996 MEDEDELING NR. D.146 - C (Deze mededeling vernietigt en vervangt de mededeling nr. D. 92) Betreft : Te volgen procedures voor de uitoefening van verzekeringsactiviteiten

Nadere informatie

MEDEDELING NR. D.146 - B

MEDEDELING NR. D.146 - B REGL/A:/D.146/GM Brussel, 19 april 1996 MEDEDELING NR. D.146 - B (Deze mededeling vernietigt en vervangt de mededeling nr. D. 92) Betreft : Te volgen procedures voor de uitoefening van verzekeringsactiviteiten

Nadere informatie

CONTROLEDIENST VOOR DE VERZEKERINGEN

CONTROLEDIENST VOOR DE VERZEKERINGEN CONTROLEDIENST VOOR DE VERZEKERINGEN JAARVERSLAG 2001-2002 BLANCO PAGE CONTROLEDIENST VOOR DE VERZEKERINGEN JAARVERSLAG 2001-2002 BLANCO PAGE CONTROLEDIENST VOOR DE VERZEKERINGEN BLANCO PAGE 2001-2002

Nadere informatie

Boekhouding OFP / IBP

Boekhouding OFP / IBP Boekhouding OFP / IBP 27 maart 2014 Harold François Agenda Algemene boekhouding Boekhouding OFP/IBP 2 Agenda Algemene boekhouding Boekhouding OFP/IBP 3 Boekhoudkundige verplichtingen Wet dd. 17/07/1975

Nadere informatie

CONTROLEDIENST VOOR DE VERZEKERINGEN

CONTROLEDIENST VOOR DE VERZEKERINGEN CONTROLEDIENST VOOR DE VERZEKERINGEN Jaarverslag 2002-2003 Deze jaarverslagen zijn de laatste die de Commissie en de Controledienst als afzonderlijke instellingen zullen bekend maken. Zij werden door

Nadere informatie

Circulaire betreffende de opties voor nationale toezichthouders in de Solvency II rapportage

Circulaire betreffende de opties voor nationale toezichthouders in de Solvency II rapportage de Berlaimontlaan 14 BE-1000 Brussel tel. +32 2 221 38 12 fax + 32 2 221 31 04 ondernemingsnummer: 0203.201.340 RPR Brussel www.nbb.be Circulaire Brussel, 13 juli 2016 Kenmerk: NBB_2016_33 uw correspondent:

Nadere informatie

VSJ010 Vennootschappelijke balans voor winstbestemming

VSJ010 Vennootschappelijke balans voor winstbestemming VSJ010 Vennootschappelijke balans voor winstbestemming Immateriële vaste activa Boekjaar Vorig boekjaar 1.1 Value of business acquired VSJ025 1 kolom 1 VSJ025 1.1 kolom 1 1.2 Goodwill VSJ025 1 kolom 2

Nadere informatie

Identificatie rapportering Brussel

Identificatie rapportering Brussel Identificatie rapportering 2014 Naam entiteit: Categorie: Adres: Contactpersoon : Vlaams Woningfonds rechtspersoon Ieperlaan41 1000 Brussel Guy Servotte Telefoonnummer: 02/548.91.31 Soort rapportering:

Nadere informatie

Aansluitingsformulier voor de verzekering BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID voor BZB-leden

Aansluitingsformulier voor de verzekering BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID voor BZB-leden Aansluitingsformulier voor de verzekering BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID voor BZB-leden Als er onvoldoende ruimte is voorzien voor het beantwoorden van een vraag, schrijf dan zie bijvoegsel en schrijf het nummer

Nadere informatie

Kerncijfers en voornaamste resultaten van de Belgische verzekeringsmarkt in 2013

Kerncijfers en voornaamste resultaten van de Belgische verzekeringsmarkt in 2013 Nr. 38 Weekblad van 6 november 2014 Kerncijfers en voornaamste resultaten van de Belgische verzekeringsmarkt in 2013 1. Inleiding: levensverzekering krijgt klappen 2 2. Premie-inkomsten en marktaandelen

Nadere informatie

Algemene Vergadering van 20 april 2013. Jaarrekening op 31 december 2012. Verslag van de Secretaris Penningmeester

Algemene Vergadering van 20 april 2013. Jaarrekening op 31 december 2012. Verslag van de Secretaris Penningmeester Algemene Vergadering van 20 april 2013 Jaarrekening op 31 december 2012 Verslag van de Secretaris Penningmeester Ledenbijdragen 2013 Geachte Confraters, Dames en Heren, Ik heb de eer u verslag uit te brengen

Nadere informatie

Kerncijfers en voornaamste resultaten van de Belgische verzekeringsmarkt in 2005

Kerncijfers en voornaamste resultaten van de Belgische verzekeringsmarkt in 2005 ssur Nr. 31 Weekblad van 5/10/2006 Kerncijfers en voornaamste resultaten van de Belgische verzekeringsmarkt in 2005 1. Inleiding 02 2. Incasso's 04 3. Financiële opbrengsten en beleggingen 06 3.1. Analyse

Nadere informatie

Verslag van de Secretarispenningmeester

Verslag van de Secretarispenningmeester Verslag van de Secretarispenningmeester Geachte confraters, Dames en heren, Ik heb de eer u verslag uit te brengen over de jaarrekening 2013. Dit rapport werd u eveneens toegestuurd in maart 2014, samen

Nadere informatie

VZW Verkort schema. 1. Volle eigendom van de vereniging 2. Andere. waarvan niet rentedragende vorderingen of gekoppeld aan een abnormaal lage rente

VZW Verkort schema. 1. Volle eigendom van de vereniging 2. Andere. waarvan niet rentedragende vorderingen of gekoppeld aan een abnormaal lage rente 1 ACTIEF ACTIEF VASTE ACTIVA I. Oprichtingskosten II. Immateriële vaste activa (bijlage I, A) 215000 Website 215009 Af schrijving op website 20/28 20 21 21 21 30.500,00 30.500,00 (30.500,00) (30.500,00)

Nadere informatie

KERNCIJFERS EN VOORNAAMSTE RESULTATEN VAN DE BELGISCHE VERZEKERING IN 2001

KERNCIJFERS EN VOORNAAMSTE RESULTATEN VAN DE BELGISCHE VERZEKERING IN 2001 30 26.09.02 1. INLEIDING 2. INCASSO S KERNCIJFERS EN VOORNAAMSTE RESULTATEN VAN DE BELGISCHE VERZEKERING IN 3. TECHNISCHE VOORZIENINGEN EN BELEGGINGEN 3.1 Analyse van de technische voorzieningen 3.2 Analyse

Nadere informatie

Kerncijfers en voornaamste resultaten van de Belgische verzekeringsmarkt in 2003

Kerncijfers en voornaamste resultaten van de Belgische verzekeringsmarkt in 2003 ssur Nr. 31 Weekblad van 30/09/2004 Kerncijfers en voornaamste resultaten van de Belgische verzekeringsmarkt in 2003 1. Inleiding 02 2. Incasso's 04 3. Technische voorzieningen en beleggingen 06 3.1. Analyse

Nadere informatie

STATISTISCHE REEKS KERNCIJFERS EN VOORNAAMSTE RESULTATEN VAN DE BELGISCHE VERZEKERING IN 2002 BVVO 25.09.03

STATISTISCHE REEKS KERNCIJFERS EN VOORNAAMSTE RESULTATEN VAN DE BELGISCHE VERZEKERING IN 2002 BVVO 25.09.03 3 25.9.3 1. INLEIDING 2. INCASSO S KERNCIJFERS EN VOORNAAMSTE RESULTATEN VAN DE BELGISCHE VERZEKERING IN 3. TECHNISCHE VOORZIENINGEN EN BELEGGINGEN 3.1 Analyse van de technische voorzieningen 3.2 Analyse

Nadere informatie

Universitair Ziekenhuis Gent Jaarrekening 2014

Universitair Ziekenhuis Gent Jaarrekening 2014 Universitair Ziekenhuis Gent Jaarrekening 2014 Bijlage bij het koninklijk besluit betreffende de jaarrekeningen van de ziekenhuizen Codering Afdeling 1. 2014 2013 BALANS VOOR VERWERKING ACTIVA VASTE ACTIVA

Nadere informatie

Bijlage bij het koninklijk besluit betreffende de jaarrekeningen van de ziekenhuizen

Bijlage bij het koninklijk besluit betreffende de jaarrekeningen van de ziekenhuizen Bijlage bij het koninklijk besluit betreffende de jaarrekeningen van de ziekenhuizen Codering Afdeling 1. 2010 2009 BALANS NA VERWERKING ACTIVA VASTE ACTIVA 20/28 99.203 88.118 I. Oprichtingskosten 20

Nadere informatie

Voor het bedrijf. Climasoft nv. Vertegenwoordigd door Dirk Maartens. Financiële planningen. van januari 2010 tot december 2012

Voor het bedrijf. Climasoft nv. Vertegenwoordigd door Dirk Maartens. Financiële planningen. van januari 2010 tot december 2012 Financieel plan Voor het bedrijf Vertegenwoordigd door Dirk Maartens Financiële planningen van januari 2010 tot december 2012 Studie gerealiseerd op 10 januari 2010 door De Heer Deckers op basis van de

Nadere informatie

Kerncijfers en voornaamste resultaten van de Belgische verzekeringsmarkt in 2009

Kerncijfers en voornaamste resultaten van de Belgische verzekeringsmarkt in 2009 Nr. 32 Weekblad van 21 oktober 2010 Kerncijfers en voornaamste resultaten van de Belgische verzekeringsmarkt in 2009 1. Inleiding: V voor veerkracht 2 2. Incasso s 5 3. Financiële opbrengsten en beleggingen

Nadere informatie

Deze mededeling geeft een beknopt overzicht van de belangrijkste vaststellingen van dit onderzoek.

Deze mededeling geeft een beknopt overzicht van de belangrijkste vaststellingen van dit onderzoek. FSMA_2016_10 dd. 9/06/2016 Deze mededeling gaat over de verzekeringsovereenkomsten Brand Eenvoudige Risico s voor woningen (hierna woningverzekering ) die door verzekeringsondernemingen worden aangeboden

Nadere informatie

Aansluitingsformulier voor de verzekering van de burgerrechtelijke beroepsaansprakelijkheid. Verzekeringsbemiddeling en distributie van verzekeringen

Aansluitingsformulier voor de verzekering van de burgerrechtelijke beroepsaansprakelijkheid. Verzekeringsbemiddeling en distributie van verzekeringen 1 Aansluitingsformulier voor de verzekering van de burgerrechtelijke beroepsaansprakelijkheid Verzekeringsbemiddeling en distributie van verzekeringen Verzekeringsmakelaars en -agenten 1. Algemene gegevens

Nadere informatie

Nationale Staat: Structurele bedrijfsstatistieken

Nationale Staat: Structurele bedrijfsstatistieken Nationale Staat: Structurele bedrijfsstatistieken Summary doc 1 Doel In hoofdlijnen snel inzicht krijgen in het gemiddeld aantal fte s gedurende het boekjaar. Deze informatie dient met name voor statistische

Nadere informatie

onderneming : Algemene informatie Naam onderneming Ondernemingsvorm (maak een keuze uit de lijst) Minimum geplaatst kapitaal 18.

onderneming : Algemene informatie Naam onderneming Ondernemingsvorm (maak een keuze uit de lijst) Minimum geplaatst kapitaal 18. bij oprichting Algemene informatie Naam onderneming Ondernemingsvorm (maak een keuze uit de lijst) Minimum geplaatst kapitaal Kapitaal volgens oprichtingsstatuten Minimum inbreng in speciën jaar 1 18.550,00

Nadere informatie

Betalingsbalans en sectorrekeningen Kwartaalrapportage voor de maandvariant. Versie 2.0. Profiel: VRM - Verzekeringsinstellingen

Betalingsbalans en sectorrekeningen Kwartaalrapportage voor de maandvariant. Versie 2.0. Profiel: VRM - Verzekeringsinstellingen Betalingsbalans en sectorrekeningen Kwartaalrapportage voor de maandvariant Profiel: VRM - Verzekeringsinstellingen Versie 2.0 De Nederlandsche Bank NV, 2005 Inhoud Inhoudsopgave Formulier Omschrijving

Nadere informatie

Gedetailleerde Jaarrekening 2015 Omschrijving Codes Boekj Vorig boekj.

Gedetailleerde Jaarrekening 2015 Omschrijving Codes Boekj Vorig boekj. 001 C.D.F. vzw Gedetailleerde Jaarrekening 2015 Omschrijving Codes Boekj. 2015 Vorig boekj. ACTIVA VASTE ACTIVA 20/28 6 422,87 10 688,98 I Oprichtingskosten 20 II Immateriële Vaste Activa 21 0,00 10 453,00

Nadere informatie

Ons kantoor. Groep NBA verzekeringsmakelaars - handelsnaam. Feys, Renard, Bossuyt & Sinnesael NV officiële benaming Kennedypark 24/1 8500 Kortrijk

Ons kantoor. Groep NBA verzekeringsmakelaars - handelsnaam. Feys, Renard, Bossuyt & Sinnesael NV officiële benaming Kennedypark 24/1 8500 Kortrijk Ons kantoor Groep NBA verzekeringsmakelaars - handelsnaam Feys, Renard, Bossuyt & Sinnesael NV officiële benaming Kennedypark 24/1 8500 Kortrijk RPR 413645216 Telefoon: 056 231 870 Fax: 056/ 223 541 E-mail:

Nadere informatie

STAAT VAN HET VRIJ VERMOGEN

STAAT VAN HET VRIJ VERMOGEN C.D.V. - D. 135/D/COR1 STAAT VAN HET VRIJ VERMOGEN Deze staat bevat de gegevens, bestemd voor de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen (Belgische toezichthouder inzake verzekeringen) betreffende

Nadere informatie

VASTE ACTIVA 20/ , ,83. I. Oprichtingskosten , ,45

VASTE ACTIVA 20/ , ,83. I. Oprichtingskosten , ,45 IMELDAZIEKENHUIS ACTIVA Codering Boekjaar Voorgaand boekjaar 31.12.2015 31.12.2014 VASTE ACTIVA 20/28 90.018.468,84 93.315.397,83 I. Oprichtingskosten 20 311.038,94 462.863,45 II. Immateriële vaste activa

Nadere informatie

STAAT VAN HET VRIJ VERMOGEN

STAAT VAN HET VRIJ VERMOGEN STAAT VAN HET VRIJ VERMOGEN Deze staat bevat de gegevens, bestemd voor de Controledienst voor de Verzekeringen, betreffende het vrij vermogen van de herverzekeringsonderneming (1) I. ADMINISTRATIEVE GEGEVENS

Nadere informatie

Nota. Jaarrekening 2014 Balans en resultatenrekening per 31/12/2014

Nota. Jaarrekening 2014 Balans en resultatenrekening per 31/12/2014 Nota RBR auteur a 66 55 dossier 20150331_financieelverslag bestand 31 maart 2015 Datu m Jaarrekening 2014 Balans en resultatenrekening per 31/12/2014 1 Situering Door de invoering van de programmawet van

Nadere informatie

1. BALANS NA WINSTVERDELING. Codes 20/28 22/27 22 23 24 25 26 27 29/58 40/41 50/53 54/58

1. BALANS NA WINSTVERDELING. Codes 20/28 22/27 22 23 24 25 26 27 29/58 40/41 50/53 54/58 VKT2. 1. BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA 20/28 3.591,29 I. Oprichtingskosten... 20 3.591,29 II. Immateriële vaste activa (toel. I,A)... 21 III. IV. Materiële vaste activa (toel. I,B)... A.

Nadere informatie

Opgesteld te Halle op 7 september 2009. De Raad van bestuur, Bijlage: Staat van activa en passiva per 31/07/2009. Piet Colruyt), bestuurder

Opgesteld te Halle op 7 september 2009. De Raad van bestuur, Bijlage: Staat van activa en passiva per 31/07/2009. Piet Colruyt), bestuurder Verslag van de Raad van Bestuur van Etn. Fr. Colruyt NV aan de Buitengewone Algemene Vergadering van de aandeelhouders van 16 oktober 2009 inzake doelwijziging De Raad van Bestuur verklaart te zijn samengekomen

Nadere informatie

KERNCIJFERS EN VOORNAAMSTE RESULTATEN VAN DE BELGISCHE VERZEKERING IN 2000

KERNCIJFERS EN VOORNAAMSTE RESULTATEN VAN DE BELGISCHE VERZEKERING IN 2000 3 27.9.1 KERNCIJFERS EN VOORNAAMSTE RESULTATEN VAN DE BELGISCHE VERZEKERING IN 1. OVERGANG 2. INCASSO 2.1 Reële groei en penetratiegraad 2.2 Niet-levensverzekeringen: matige vooruitgang 2.3 Levensverzekeringen:

Nadere informatie

Omzet in jaar 5 Jaaromzet , , , , ,00 Variabele kosten , , , , ,00

Omzet in jaar 5 Jaaromzet , , , , ,00 Variabele kosten , , , , ,00 Financieel plan Naam: Adres: Telefoon: Email: michiel decavel bieststraat, 86, 86 8560 WEVELGEM decavele@hotmail.com Overzicht van de omzet Overzicht totale omzet Jaaromzet 187 500,00 187 500,00 187 500,00

Nadere informatie

BE EUR 15/05/2012. Blz. Datum neerlegging. Nr. NAT. D CONSO 1.1

BE EUR 15/05/2012. Blz. Datum neerlegging. Nr. NAT. D CONSO 1.1 47 15/05/2012 BE 0404.456.148 104 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 12117.00502 CONSO 1.1 Letter Actief Codes Eindtotaal Eindtotaal 31/12/2010 31/12/2011 A. B. Immateriële activa 21 78.080 3.060.746

Nadere informatie

Kerncijfers en voornaamste resultaten van de Belgische verzekeringsmarkt in 2014

Kerncijfers en voornaamste resultaten van de Belgische verzekeringsmarkt in 2014 Nr. 33 Weekblad van 29 oktober 2015 Kerncijfers en voornaamste resultaten van de Belgische verzekeringsmarkt in 2014 1. Inleiding: Van hagelstormen en financieel spookweer 2 2. Premie-inkomsten en marktaandelen

Nadere informatie

Evolutie van de schadefrequentie 2003-2012 in de BA motorrijtuigen verzekering

Evolutie van de schadefrequentie 2003-2012 in de BA motorrijtuigen verzekering Evolutie van de schadefrequentie 2003-2012 in de BA motorrijtuigen verzekering Inhoud 1. Aantal schadegevallen BA toerisme en zaken... 2 Schadefrequentie BA toerisme en zaken... 2 Schadefrequentie van

Nadere informatie

Kerncijfers en voornaamste resultaten van de Belgische verzekeringsmarkt in 2011

Kerncijfers en voornaamste resultaten van de Belgische verzekeringsmarkt in 2011 Nr. 32 Weekblad van 25 oktober 2012 Kerncijfers en voornaamste resultaten van de Belgische verzekeringsmarkt in 2011 1. Inleiding: Niettegenstaande barslechte omstandigheden... 2 2. Incasso s en marktaandelen

Nadere informatie

Informatie over ons kantoor

Informatie over ons kantoor Informatie over ons kantoor NV Verzekeringen P. Geeurickx & Co info@geeurickx.be Leopoldlaan 85 bus 1 9300 Aalst Tel. 053 78 74 75 Fax 053 78 73 61 e-mail : info@geeurickx.be RPR: 0422.714.221 Verzekeringsmakelaar

Nadere informatie

SIBELGA. Intercommunale vereniging die de vorm heeft aangenomen van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Boekjaar 2013.

SIBELGA. Intercommunale vereniging die de vorm heeft aangenomen van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Boekjaar 2013. 21.10.2013 S 813 SIBELGA Intercommunale vereniging die de vorm heeft aangenomen van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Boekjaar 2013 REKENINGEN OP 30 JUNI Toelichting bij de actieve

Nadere informatie

Interne Balans Ope > Afs 2012

Interne Balans Ope > Afs 2012 VASTE ACTIVA Pagina : 1 20/28 2.151,84 III. Materiële vaste activa (toel. I; B) C. Meubilair en rollend materieel 22/27 2.041,84 24 2.041,84 240100 240109 INFORMATICAMATERIEEL 3.336,00 AFSCHRIJVINGEN INFORMATICAMATERIEEL

Nadere informatie

Kerncijfers en voornaamste resultaten van de Belgische verzekeringsmarkt in 2008

Kerncijfers en voornaamste resultaten van de Belgische verzekeringsmarkt in 2008 Nr. 33 Weekblad van 22 oktober 2009 Kerncijfers en voornaamste resultaten van de Belgische verzekeringsmarkt in 2008 1. Inleiding: Na de storm 2 2. Incasso s 5 3. Financiële opbrengsten en beleggingen

Nadere informatie

CONTROLEDIENST VOOR DE VERZEKERINGEN MEDEDELING NR. D. 135

CONTROLEDIENST VOOR DE VERZEKERINGEN MEDEDELING NR. D. 135 CONTROLEDIENST VOOR DE VERZEKERINGEN Brussel, 19 april 1995. MEDEDELING NR. D. 135 (Gecoördineerde versie na mededeling D.224) Betreft : Aanwenden als dekkingswaarden van het "aandeel van de herverzekeraars

Nadere informatie

EMBARGO TOT MAANDAG 27 JUNI 2005-17.45 u. *******************************************

EMBARGO TOT MAANDAG 27 JUNI 2005-17.45 u. ******************************************* Boekjaar 2004/2005, afgesloten op 31 maart 2005 GROEP COLRUYT: verdere stijging van de resultaten ******** Omzet + 15,12 %; winst + 16,42 %; winst per aandeel + 18,78 % 1. Omzet excl. BTW + 15,12 % EUR

Nadere informatie

Straat nr. bus. Omschrijving van de activiteiten alsmede van de verbonden verenigingen, zijnde dochter- of zusterverenigingen. ... ... ... ... ...

Straat nr. bus. Omschrijving van de activiteiten alsmede van de verbonden verenigingen, zijnde dochter- of zusterverenigingen. ... ... ... ... ... vragenlijst VERZEKERING BESTUURDERSAANSPRAKELIJKHEID VERENIGINGEN ZONDER WINSTOOGMERK Deze vragenlijst dient zo volledig mogelijk ingevuld te worden, gedateerd en ondertekend. Volgende documenten dienen

Nadere informatie

Ons kantoor. Jean Nelissen NV Laagdorp 5 3570 Alken

Ons kantoor. Jean Nelissen NV Laagdorp 5 3570 Alken Ons kantoor Jean Nelissen NV Laagdorp 5 3570 Alken RPR 0434.221.686 Telefoon: 011 590 790 Fax: 011 590 791 E-mail: info@nelissenverzekeringen.be FSMA nr: 017920A Erkend als Verzekeringsmakelaar Toezichthoudende

Nadere informatie

3. Herziening van de methodologie met betrekking tot de sector van de verzekeringsinstellingen

3. Herziening van de methodologie met betrekking tot de sector van de verzekeringsinstellingen Integrale versie 3. Herziening van de methodologie met betrekking tot de sector van de verzekeringsinstellingen Om tegemoet te komen aan de voorschriften van het ESR 1995, werd de op de verzekeringsinstellingen

Nadere informatie

Gemeente Pepingen Advies bij nazicht van simulatie meerjarenplan

Gemeente Pepingen Advies bij nazicht van simulatie meerjarenplan & Answer to your Questions Gemeente Pepingen Advies bij nazicht van simulatie meerjarenplan 2014-2019 Technisch nazicht De simulatie (bijlage) van het meerjarenplan 2014-2015 is technisch correct opgebouwd.

Nadere informatie

Klynveld Peat Marwick Goerdeler

Klynveld Peat Marwick Goerdeler Klynveld Peat Marwick Goerdeler Bedrijfsrevisoren Helga Platteau Bedrijfsrevisor Verslag van het College van sen over de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2004 en

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ FORMULIEREN VOOR WINST- & VERLIESPOSTEN

TOELICHTING BIJ FORMULIEREN VOOR WINST- & VERLIESPOSTEN TOELICHTING BIJ FORMULIEREN VOOR WINST- & VERLIESPOSTEN 1. FORMULIEREN VOOR WINST- & VERLIESPOSTEN Gegevens over de winst- en verliesrekening zijn nodig om de statistiek kwartaalsectorrekeningen (Nationale

Nadere informatie

Nationale Staat: Winst- en verliesrekening (T2A tot en met T2F)

Nationale Staat: Winst- en verliesrekening (T2A tot en met T2F) Nationale Staat: Winst- en verliesrekening (T2A tot en met T2F) Summary doc 1 Doel In hoofdlijnen snel inzicht krijgen in de grootte en samenstelling van het resultaat van het verslagjaar en de ontwikkeling

Nadere informatie

eliminatie van wederzijdse vorderingen en schulden

eliminatie van wederzijdse vorderingen en schulden KDT Consolidatie 2 1 Procedure optellen van alle rubrieken (activa, passiva en resultatenrekeningen) van de enkelvoudige jaarrekeningen van de ondernemingen uit de consolidatiekring, alsof de groep van

Nadere informatie

Evolutie van de schadefrequentie 2002-2011 in de BA motorrijtuigen verzekering

Evolutie van de schadefrequentie 2002-2011 in de BA motorrijtuigen verzekering Evolutie van de schadefrequentie 2002-2011 in de BA motorrijtuigen verzekering Inhoud 1. Aantal schadegevallen BA toerisme en zaken... 2 Schadefrequentie BA toerisme en zaken... 2 Schadefrequentie van

Nadere informatie

Kerncijfers en voornaamste resultaten van de Belgische verzekeringsmarkt in 2010

Kerncijfers en voornaamste resultaten van de Belgische verzekeringsmarkt in 2010 Nr. 30 Weekblad van 30 oktober 2011 Kerncijfers en voornaamste resultaten van de Belgische verzekeringsmarkt in 2010 1. Inleiding: zwaar weer trotseren 2 2. Incasso s en marktaandelen 4 2.1. Incasso s

Nadere informatie

Kerncijfers en voornaamste resultaten van de Belgische verzekeringsmarkt in 2012

Kerncijfers en voornaamste resultaten van de Belgische verzekeringsmarkt in 2012 Nr. 35 Weekblad van 7 november 2013 Kerncijfers en voornaamste resultaten van de Belgische verzekeringsmarkt in 2012 1. Inleiding: De merkwaardige veerkracht van de verzekering maakte van 2012 een topjaar

Nadere informatie

De bestuurders van de NV IMMO-GENK ZUID, verklaren dat voor zover hen bekend:

De bestuurders van de NV IMMO-GENK ZUID, verklaren dat voor zover hen bekend: Bericht dd 26/08/2015 NV IMMO-GENK ZUID Havenlaan 12 1080 Brussel RPR 0464.358.497 Gereglementeerde informatie - KB 14 november 2007 Isin-code: BE0003740546 Als emittent van de deelbewijzen in de vastgoedbelegging

Nadere informatie

ACTIVA 31/12/2007. ProAcc Professional 2.26 (build 003) v2.26 OC-ANB BALANS Datum: 05/03/2008 17:41 1000 Brussel Pagina: 1

ACTIVA 31/12/2007. ProAcc Professional 2.26 (build 003) v2.26 OC-ANB BALANS Datum: 05/03/2008 17:41 1000 Brussel Pagina: 1 OC-ANB BALANS Datum: 05/03/2008 17:41 1000 Brussel Pagina: 1 2007 : Van 01/01/2007 tot ACTIVA VASTE ACTIVA 7.452,17 III. MATERIELE VASTE ACTIVA 7.452,17 B. INSTALLATIES MACHINES EN UITRUSTING 7.452,17

Nadere informatie

Voor het bedrijf. 'Computerworld' S-bvba

Voor het bedrijf. 'Computerworld' S-bvba Financieel plan Voor het bedrijf Vertegenwoordigd door Pieter Dirckx Financiële planningen van juli 2010 tot juni 2012 Studie gerealiseerd op 8 juni 2010 door Tom van DE BOEKHOUDWINKEL op basis van de

Nadere informatie

Reglement modulo 50+

Reglement modulo 50+ Reglement modulo 50+ Ethias nv rue des Croisiers 24 4000 Luik www.ethias.be info@ethias.be Verzekeringsonderneming toegelaten onder het nr. 0196 voor de beoefening van alle verzekeringstakken Niet-Leven,

Nadere informatie

CONTROLEDIENST VOOR DE VERZEKERINGEN

CONTROLEDIENST VOOR DE VERZEKERINGEN CONTROLEDIENST VOOR DE VERZEKERINGEN JAARVERSLAG - 2001 CONTROLEDIENST VOOR DE VERZEKERINGEN Verslag van de Controledienst voor de Verzekeringen - 2001 4 - 2001 Inhoudstafel I N H O U D S T A F E L Inhoudstafel...

Nadere informatie

KERNCIJFERS EN VOORNAAMSTE RESULTATEN VAN DE BELGISCHE VERZEKERING IN 1998

KERNCIJFERS EN VOORNAAMSTE RESULTATEN VAN DE BELGISCHE VERZEKERING IN 1998 KERNCIJFERS EN VOORNAAMSTE RESULTATEN VAN DE BELGISCHE VERZEKERING IN 1998 1. Inleiding 2. Incasso's 1. Analysegebied 2. Niet-levensverzekering : geboekte premies en nominale groei 3. Levensverzekeringen

Nadere informatie

AssurMiFID gedragsregels

AssurMiFID gedragsregels AssurMiFID gedragsregels Ons kantoor is gehouden tot het naleven van de "AssurMiFID-gedragsregels" en deelt u in u dit verband volgende informatie mee: 1. AANGEBODEN PRODUCTEN EN DIENSTEN 1.1. Informatie

Nadere informatie

Ethias Gemeen Recht - Onderlinge verzekeringsvereniging, toegelaten onder nr. 0165, voor de volgende verzekeringsverrichtingen: ongevallen, ziekte,

Ethias Gemeen Recht - Onderlinge verzekeringsvereniging, toegelaten onder nr. 0165, voor de volgende verzekeringsverrichtingen: ongevallen, ziekte, EEN WOORDJE UITLEG verzekering burgerlijke en contractuele aansprakelijkheid en tegen brand van de organisators van diverse manifestaties in de gemeentelijke feestzaal «De Zwalmparel» toebehorend aan het

Nadere informatie

Ethias Gemeen Recht - Onderlinge verzekeringsvereniging, toegelaten onder nr. 0165, voor de volgende verzekeringsverrichtingen: ongevallen, ziekte,

Ethias Gemeen Recht - Onderlinge verzekeringsvereniging, toegelaten onder nr. 0165, voor de volgende verzekeringsverrichtingen: ongevallen, ziekte, EEN WOORDJE UITLEG verzekering burgerlijke en contractuele aansprakelijkheid en tegen brand van de organisators van diverse manifestaties in de stadslokalen, andere dan onderwijs-, sport- en recreatie-instellingen

Nadere informatie

Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010

Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010 Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010 Inmaxxa BV Halfjaarbericht 2010 1 Inhoudsopgave Algemeen 3 Jaarverslag van de directie 4 Halfjaarbericht over de periode 1 januari 2010 tot en met

Nadere informatie

Eerbied voor het hout en respect voor de mens

Eerbied voor het hout en respect voor de mens Onderstaand treffen we informatie aan over de onderneming Lagae Hout N.V. en cijfergegevens uit de jaarrekeningen van 25, 26 en 27 Op basis van deze informatie gaan we de theorie van de ratioanalyse omzetten

Nadere informatie

Belgisch. Bureau. Autoverzekeraars. van de

Belgisch. Bureau. Autoverzekeraars. van de Belgisch Bureau van de Autoverzekeraars 2013 2 Jaarlijks verslag Boekjaar 2013 BELGISCH BUREAU VAN DE AUTOVERZEKERAARS V.Z.W. goedgekeurd door K.B. van 12 april 2004 Liefdadigheidstraat 33 bus 2 1210 Brussel

Nadere informatie

Toelichting bij het invullen van de Wft verzekeringsstaten voor herverzekeraars. Augustus 2008

Toelichting bij het invullen van de Wft verzekeringsstaten voor herverzekeraars. Augustus 2008 Toelichting bij het invullen van de Wft verzekeringsstaten voor herverzekeraars Augustus 2008 1. INLEIDING De Richtlijn herverzekeren 1 wordt in Nederland geïmplementeerd in de Wet op het financieel toezicht

Nadere informatie

Evolutie van de schadefrequentie 2001-2010 in de BA motorrijtuigen verzekering

Evolutie van de schadefrequentie 2001-2010 in de BA motorrijtuigen verzekering Evolutie van de schadefrequentie 2001-2010 in de BA motorrijtuigen verzekering Inhoud 1. Aantal schadegevallen BA toerisme en zaken... 2 Schadefrequentie BA toerisme en zaken... 2 Schadefrequentie van

Nadere informatie

1 Financieel overzicht 2012

1 Financieel overzicht 2012 1 Financieel overzicht 2012 Dit is een bijlage bij het persbericht jaarcijfers 2012 en vormt daar integraal onderdeel van Geconsolideerde balans In miljoenen euro 31 december 2012 31 december 2011 1 januari

Nadere informatie

Gebouwen en terreinen Inventaris Voorraden

Gebouwen en terreinen Inventaris Voorraden Balans per ACTIVA 31 december 2013 31 december 2012 Vaste activa Materiële vaste activa Gebouwen en terreinen 19.965 18.630 Inventaris 2.131 500 22.096 19.130 Vlottende activa Voorraden 245 427 Vorderingen

Nadere informatie

1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland mei 2016

1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland mei 2016 1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland - 1-3 mei 2016 1.1 Balans per 31 december 2015 (Na resultaatbestemming) 31 december 2015 31 december 2014 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

CANARA. Jaarlijks verslag Boekjaar 2006. Jaarlijks verslag voorgesteld aan de Gewone Algemene Vergadering van 31 MEI 2007. Jaarlijks Verslag 2006

CANARA. Jaarlijks verslag Boekjaar 2006. Jaarlijks verslag voorgesteld aan de Gewone Algemene Vergadering van 31 MEI 2007. Jaarlijks Verslag 2006 2 2006 CANARA V.Z.W. Liefdadigheidstraat 33 Bus 1 1210 BRUSSEL Jaarlijks verslag voorgesteld aan de Gewone Algemene Vergadering van 31 MEI 2007 Boekjaar 2006 Jaarlijks Jaarlijks verslag Boekjaar 2006 22006

Nadere informatie

3. HORIZONTALE EN VERTICALE ANALYSE

3. HORIZONTALE EN VERTICALE ANALYSE KDT Financiele analyse P02.00 1 3. HORIZONTALE EN VERTICALE ANALYSE 1 KDT Financiele analyse P02.00 2 3.1 HORIZONTALE ANALYSE doel techniek evolutie in de tijd vaststellen analyse beperkt tot 2 jaar per

Nadere informatie

1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland mei 2017

1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland mei 2017 1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland - 1-22 mei 2017 1.1 Balans per 31 december 2016 (Na resultaatbestemming) 31 december 2016 31 december 2015 ACTIVA Vaste activa Immateriële vaste

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG PENSIOENFONDS

FINANCIEEL VERSLAG PENSIOENFONDS BANK VAN DE NEDERLANDSE ANTILLEN (CENTRALE BANK) FINANCIEEL VERSLAG PENSIOENFONDS JAARTAL NAAM VAN HET FONDS INHOUD Ingesloten 1 Staat 400 Algemene Informatie 2 Staat 401 Specificatie van de activa 3 Staat

Nadere informatie

Bedrijfsrevisor. Verklaring over de jaarrekening zonder voorbehoud

Bedrijfsrevisor. Verklaring over de jaarrekening zonder voorbehoud Burg. CVBA Helga Platteau Verslag van het College van Commissarissen aan de Algemene Vergadering der Aandeelhouders van Euronav NV over de jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2008

Nadere informatie

BELGISCH BUREAU VAN DE AUTOVERZEKERAARS VZW

BELGISCH BUREAU VAN DE AUTOVERZEKERAARS VZW BELGISCH BUREAU VAN DE AUTOVERZEKERAARS VZW Erkend door K.B. van 12 april 2004 Liefdadigheidstraat 33 Bus 2 1210 Brussel Jaarlijks verslag voorgesteld aan de Gewone Algemene Vergadering van 21 mei 2015

Nadere informatie

INDICATIEVE STUDIE OPGESTELD DOOR

INDICATIEVE STUDIE OPGESTELD DOOR 13/01/2015 13:31.54 1 / 8 VERTROUWELIJK INDICATIEVE STUDIE OPGESTELD DOOR VOOR MYSAVINGS STATIONSSTRAAT 92 1930 ZAVENTEM Tel.: 023181550 GSM: E-Mail: info@mysavings.be Fax: De heer Voorbeeld MYSAVINGS

Nadere informatie

De verzekering tegen schade veroorzaakt door terrorisme

De verzekering tegen schade veroorzaakt door terrorisme De verzekering tegen schade veroorzaakt door terrorisme Versie april 2008 Doel van TRIP Vanaf 1 mei moet in bepaalde takken de schade veroorzaakt door terrorisme verplicht verzekerd worden. Om de solidariteit

Nadere informatie

Jaarlijks verslag voorgesteld aan de Gewone Algemene Vergadering van 30 mei 2005

Jaarlijks verslag voorgesteld aan de Gewone Algemene Vergadering van 30 mei 2005 O.V.V. goedgekeurd door K.B. van12 april 24 Liefdadigheidstraat 33 Bus 1 121 BRUSSEL Jaarlijks verslag voorgesteld aan de Gewone Algemene Vergadering van 3 mei 25 Boek jaar 24 2 GEMEENSCHAPPELIJK MOTORWAARBORGFONDS

Nadere informatie

Regelmatig sparen, een eerste stap naar een zekere toekomst!

Regelmatig sparen, een eerste stap naar een zekere toekomst! Globaal bruto rendement van 3% in 2013 op de premies For Kids 1 Regelmatig sparen, een eerste stap naar een zekere toekomst! For Kids De eerste stap naar een zekere toekomst! 1,50 % gewaarborgd 2 + eventuele

Nadere informatie

Interne Balans Ope 2013 --> Afs 2013

Interne Balans Ope 2013 --> Afs 2013 VASTE ACTIVA Pagina : 1 20/28 35.169,27 III. Materiële vaste activa (toel. I; B) B. Installaties; machines en uitrusting 22/27 35.169,27 23 1.000,43 230000 230009 INSTALLATIES, MACHINES EN UITRUSTING 2.776,11

Nadere informatie

Toelichting bij het budget

Toelichting bij het budget Toelichting bij het budget Heirstraat 239 3630 Maasmechelen NIS-code: 73107 Toelichting bij het budget 2015 Gemeente Maasmechelen INHOUDSTABEL Toelichting Exploitatiebudget per beleidsdomein (TB 1) 1 Evolutie

Nadere informatie

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23. For Kids 1. Type levensverzekering

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23. For Kids 1. Type levensverzekering Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23 For Kids 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering met gegarandeerde rentevoet (tak 21). Voor wat de winstdeling

Nadere informatie

Reglement modulo leerkracht 2010

Reglement modulo leerkracht 2010 Reglement modulo leerkracht 2010 Ethias nv rue des Croisiers 24 4000 Luik www.ethias.be info@ethias.be Verzekeringsonderneming toegelaten onder het nr. 0196 voor de beoefening van alle verzekeringstakken

Nadere informatie

Voorwoord... 7. Geconsolideerde balans na resultaatsverwerking... 9. Activa... 10. Passiva... 11. Geconsolideerde resultatenrekening...

Voorwoord... 7. Geconsolideerde balans na resultaatsverwerking... 9. Activa... 10. Passiva... 11. Geconsolideerde resultatenrekening... Gemeente Wuustwezel Arrondissement Antwerpen Provincie Antwerpen NIS-nummer 11053 JAARREKENING 2012 JAARVERSLAG Gasthuisstraat 11 2990 Wuustwezel Tel 03 633 52 10 Fax 03 633 07 53 Ontvanger: Secretaris:

Nadere informatie

Inverko NV boekt een operationele winst in 2013 van ,- en versterkt verder het eigen vermogen. Inverko Polymers B.V. draait beter dan verwacht.

Inverko NV boekt een operationele winst in 2013 van ,- en versterkt verder het eigen vermogen. Inverko Polymers B.V. draait beter dan verwacht. PERSBERICHT Leek, 28.03.2014 Inverko NV boekt een operationele winst in 2013 van 299.000,- en versterkt verder het eigen vermogen. Inverko Polymers B.V. draait beter dan verwacht. De geconsolideerde EBITDA

Nadere informatie

FONDS VOOR ARBEIDSONGEVALLEN

FONDS VOOR ARBEIDSONGEVALLEN 1 FONDS VOOR ARBEIDSONGEVALLEN AANSCHRIJVING NR. 2015/4 Toepassing van artikel 42bis van de AOW Deze aanschrijving vernietigt en vervangt de aanschrijvingen 88/5, 89/7 en 97/7 Met deze aanschrijving worden

Nadere informatie

Kerncijfers verzekeren in Nederland. september 2014

Kerncijfers verzekeren in Nederland. september 2014 Kerncijfers verzekeren in Nederland september 2014 In 2013 hebben Nederlandse verzekeraars: dagelijks gemiddeld zo n 200 miljoen euro uitgekeerd aan personen en bedrijven; 75 miljard euro aan premies ontvangen;

Nadere informatie