Datacommunicatie II: Lijst van mogelijke examenvragen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Datacommunicatie II: Lijst van mogelijke examenvragen"

Transcriptie

1 Datacommunicatie II: Lijst van mogelijke examenvragen Tom Van Haute & Willem Dumon - 4Elicti Inleiding tot Telefonie 1.1 Bespreek de opbouw van het telefoonnetwerk a.d.h.v. een schematische voorstelling. Welke trends hebben de laatste decennia plaats gevonden? Figuur 1: Schematische voorstelling telefoonnetwerk Lokaal net: abonnees telefooncentrale (satelliet- of eindcentrale, sectorieel - of zonecentrum), via abonneeleiding = twisted pairs, stervormig dit vormt het access network (cf infra) Junctienet: lokale centrales (Local Exchange LEX) zonecentra (Transit Exchange TEX) via junctiekabels, stervormig, TDM of FDM Interzonaal net: zonecentra onderling via trunkverbindingen, HF - coax - straalverbinding - digitaal Internationaal net: coax - optisch, radioverbinding - satelliet & signaalversterkers Trends: 1st alles analoog: contactschakelaars, draaggolftelefonie tss de grote stations digitaal (coax of glasvezel) = junctie/trunkverb ing digitale schakelaars nu alles digitaal behalve laatste stuk tot eindgebruiker volledig digitale transmissie tss eindgebruikers 1

2 optische vezels tss LEX s & TEX s, soms ook radioverbindingen vroeger getrapt werken: beginnen met dikke kabels & altijd verder opsplitsen, nu optische vezels zo ver mog, last mile twisted pair (wrv 1 gebruikt, andere redundant (2e lijn of backup)) 1.2 Behandel TDM (Tijdsmultiplexing) in het licht van de Europese & Amerikaanse systemen Europa: basisframe = 32 kanalen (= time slots, 0-31) elk 8 PCM bits 0: framing, synchronisatie - 16: signalisatie 30 échte spraakkanalen frame = 125 µs 8000 frames/s 8 bit/kanaal (met 32 kanalen) 2 Mbps Europse hiërarchie: 4 basisframes combineren (= systeem 2e orde) 8Mbps, 4 2 de orde comb n (= systeem 3e orde) 32Mbps Amerika: basisframe = 24 échte kanalen (= time slots) elk frame afgesloten met framing pulse F 1 frame = 193 bits = 1.5 Mpbs signalisatie: 8e bit v elk kanaal in elk 6e frame 2 Digitale Telephonie 2.3 Hoe gebeurt de DAC & ADC van spraaksignalen? ADC = Analoog naar Digitaal: continue signaal samplen Pulse Amplitude Modulation PAM samples DAC = Digitaal naar Analoog: LDF met afsnijfreq = fs 2 waarbij (Nyquist): f s = 1 2. f max T s bij regeneratie: gevoeligheid vr externe storing <<< bij digitale als bij analoge transmissie 2.4 Bespreek de voor- & nadelen van digitale communicatie Voordelen: mulitplexing: TDM = gemakkelijk verschillende signalen multiplexen mogelijk (vb. data & spraak) signaleringsinformatie (vb tel-nr) = digitaal IC technologie cryptografie gemakkelijk te gebruiken Signal/Noise ratio zeer goed Regeneratie ipv versterking: gemakkelijk ruis/storingen eruit want verschil tss 0 & 1 Nadelen: spraak: nood aan 64 kpbs = worst case 32kHz analoog enkel 3.4 khz extra circuits nodig voor codecs & modems synchronisatie zeer belangrijk (midden v pulse checken flanken checken) 2

3 2.5 Wat betekent kwantisatiefouten bij digitalisering van analoge signalen? Waarom bestaat er zoiets als companding? n bits 2 n mogelijke waarden waarin min/max verdeeld w Figuur 2: Voorstelling kwantisatiefouten Altijd verschil tss origineel signaal & digitale sample verschil = e = kwantiseringsruis (onvoorspelbaar) Voor betere S/N-verhouding ē2 reduceren: ē 2 = Q2 12 groter aantal bits: n veel bandbreedte nodig vr transmissie Companding: vast # bits (n = c te ) = nt-lineair ADC: kleine sign-waarde = dichter bij 0 kleine stapgrootte Q grote sign-waarde = dichter bij V max grote Q 8 bits met companding = 12/13 bits lineair (voor dezelfde kwaliteit) Figuur 3: Voorstelling companding 2.6 Wat is de origine van 64kbps bij overdracht van spraaksignalen? Bestaan er nog andere mogelijkheden? Origine: transmissie over 3.4kHz samplen f s = 2 f orig = 8kHz & 8 bits/sample 64kbps Andere afgeleid v PCM met zelfde kwaliteit: Differential Pulse Code Manipulation = DPCM: verschil tss vorig & huidig sample coderen 56kpbs voorspellen Linear Predictive Coding = LPC (complexere voorspelling): 3 vorige samples opslaan & met bep coëff n vermenigvuldigen, verschil tss voorspelling & huidig sample opslaan (evt. coëff n aanpassen = Adaptive LPC) coëff n ook meezenden, lagere bitrate, complexer 3

4 Adaptive DPCM = ADPCM 40kbps (of minder) Delta Modulatie 32kbps, f s = 32kHz & 1 bit/sample 2.7 Wat was het opzet van ISDN? ISDN: Integrated Services Digital Network: integratie v alle soorten netwerken & services in 1 enkel netwerk (PSTN, Packet Switching, Radio & TV) PSTN: abonneelijn analoog, netwerk meestal digitaal ISDN: alles digitaal & extra services 2.8 Bespreek BRA & PRA & het gebruik van B- & D-kanalen ISDN = combinatie B- & D-kanalen B-kanalen beschikbaar vr eindgebruiker 64kbps/kanaal (exact digitale telefonie) optimale QoS (<<<delay, geen jitter, <<<packet loss) circuit switched, packet switched als service mogelijk vr PCM gecodeerde spraak & vr 64kbps data (packet/circuit switched) D-kanalen prioriteit voor controle & signalisatie 16 of 64kbps (afh v ISDN toegangstype) packet switched signalisatie-info tss eindgebruiker-netwerk of netwerknodes onderling, altijd voorrang ook beschikbaar vr telemetrie (op afstand meten v parameters) BRA = Basic Rate Access: S 0, 192 kbps, gebruikt vr bij eindgebruikers 2x B-kanaal 64 kbps, per B-kanaal 2 bytes/250µs 1x D-kanaal 16 kbps framing, synchr 48 kbps B1(16 bits) B2(16 bits) D(4bits) F&S(12bits) PRA = Primary Rate Access: veel hogere transmissiesnelheid nodig, om LAN a/e ISDN-netwerk te koppelen Europa = S 2 : 2048kbps = 2Mbps 30x B-kanaal 64kbps 1x D-kanaal 64kbps 1 kanaal vr framing/synchr 64kbps Amerika = S 1 : 1544 kbps 23x B-kanaal 64kbps 1x D-kanaal 64kbps framing, synchr 8kbps Gebruik v B-kanalen: in BRA of PRA k de B-kanalen onafh v elkr gebruikt w Info-transmissie: 1 B-kanaal verbindt 2 eindgebruikers, deze lijn k nt w gesplits dr het netwerk 2 kanalen samen = kanaalbundeling: BRA 128kbps (hogere datatransmissie) 3x BRA = 6x PRA 384kbps: video conferencing Packet Switched Operatiemodus: ISDN doet alsof echt X.25 netwerk 4

5 2.9 Hoe wordt een eindgebruiker aangesloten aan het ISDN-netwerk? Behandel de verschillende interfaces & toestellen binnen de klantinfrastructuur (customer premises) Figuur 4: Aansluiten ISDN klant U-interface = abonneelijn, V-interface = tss Line Termination (LT) & Exchange Termination (ET) interfaces = reference points tss LT-ET-NT = functional groupings NT1 = Network Termination type 1 = bel interface tss interne infrastructuur & ISDN-netw, zorgt vr: conversie v 4 (2 Tx, 2 Rx) 2 dragers & vice versa netwerk onderhoud (testing) adressering tt 8 apparaten die ermee verbonden zijn nt-isdn-apparaten moeten via Terminal Adapter (TA) verbonden zijn Customer Premises: Zonder NT2 (Eenvoudig) zie figuur 5, S/T interface (gemeensch) Met NT2 (voor extra LAN) zie figuur 6, S & T interface zijn gescheiden door NT2 (S meest belangrijke) Figuur 5: Customer Premises: zonder NT2 Figuur 6: Customer Premises: met NT2 5

6 Elementen: TE1: Terminal Equipment, type 1 = digitale ISDN terminal TE2: Terminal Equipment, type 2 = non-isdn end-equipment, vereist TA TA: Terminal Adapter protocol convertor R-interface: is voor de nt-isdn toestellen NT2 = Netwerk Termination, type 2 = slimmer dan NT1, k switchen 2.10 Hoe gebeurt de datatransmissie tussen een ISDN klant met PC aangesloten op een modem van 33.6kbps & een POTS klant tevens met een PC aangesloten op een modem van 33.6kbps? Bij spraak = telefonie: netwerk zorgt voor conversie van protocol & ADC, DAC. Bij data: zie figuur 7 1. ISDN Terminal produceert 33.6kbps data Figuur 7: ISDN - POTS 2. V.34bis-modem vormt digitaal signaal om tot een analoog signaal (sinusgolf) 3. TA vormt analoog modem signaal om tot 64kpbs digitaal signaal, verstuurt in het ISDN frame format & leidt het pakket naar zijn bestemming over ISDN netwerk 4. Bij Local Exchange van ontvanger digitaal nr analoog signaal nr bestemming via POTS abonneelijn 5. bij ontvangers premises V.34bis modem: analoog digitale bitstream (33.6 kbps) Zender & ontvanger moeten dezelfde modem hebben! 2.11 Vergelijk de verschillende voor- & nadelen van circuit geschakelde systemen met de voor- & nadelen van pakket geschakelde systemen voor het gebruik van real-time diensten. Circuit Switching: PSTN, ISDN Voordelen: Directe communicatie Eenvoudige PCM codec Praktisch gn vertraging, enkel tijd nodig om door netwerk te gn 6

7 gn delay jitter gn velies van code woorden hoge kwaliteit! Nadelen: netwerken voor spraak & data (internet) bandbreedte nt volledig gebruikt (35%) Packet Switching: VoIP Voordelen: Gebruikt enkel bandbreedte wnnr nodig 1 netwerk (internet) vr data & spraak goedkoper Nadelen: Gebruik v pakketten vr transmissie Tijdsvertraging = onvoorspelbaar Delay jitter Pakketverlies afhankelijk v elektriciteit 911 of 112 noodoproepen plaatsbepaling nt mogelijk 2.12 Wat zijn de belangrijkste obstakels voor het gebruik van telefonie & real-time streaming video over het Internet? Bespreek kort Gebruik v pakketten: headers & trailers te veel overhead Stille periodes: tijdens gesprek slechts 35% v/d spraakinformatie Time delay door: spraak die moet omgevormd w i/d coder netwerk transit delay: afstand, packet processing & queues in routers omvorming in decoder Jitter: variatie v/d tijdsvertraging dr variabele queuevertraging Echo: dr koppeling microfoon & speakers Pakketverliezen: real time dus gn tijd om heruitzending Betrouwbaarheid: elektriciteit nodig (pc s), noodoproepen (plaatsbepaling) & dataveiligheid 2.13 Voor elk van de obstakels voor het gebruik van telefonie & realtime streaming video over het internet, bespreek hoe men deze tracht te omzeilen. Gebruik v pakketten: compressie CS-ACELP: 1 frame (80bits)/10ms = 8kbps Stille Periodes: Voice Activity Detector VAD: evalueert energie v/d samples, kanaal geactiveerd als E > E min, kanaal gedesactiveerd als E < E min vr bep t probleem: begin v spraak k eruit vliegen: look-ahead: enkele ms in geheugen, kanaal activeren voor spraak extra delay 7

8 Discontinuous Transmission DTX: mogelijkh v/d codec om transmissie volledig te stoppen als VAD een stille periode detecteert advanced: transmissie nt volledig stoppen, silence mode (minder BW), CNG Comfort Noise Generation CNG: 8rgrondgeluid dat ontvanger nt denkt dat lijn dood Tijdsvertragingen: in coder/decoder: nt te vl samples per codewoord, maar nt te weinig of compressie heeft gn nut meer CS-ACELP Netwerkvertragingen: High-priority routing v spraakpakketten Reserve netwerkmiddelen queue-delay zo laag mog Packethandling versnellen (vb MPLS, zie later) Jitter: signaal tijdelijk opslaan in elastische buffer & heruitzenden advh gemiddelde inkomst v signaal, extra delay (smoothing delay) Verlies v Pakketten: Forward Error Correction proberen te reconstrueren adhv vorige pakketten of gwn vorig codewoord heruitzenden Betrouwbaarheid: netstroom: batterijen noodnummers: vertalen in IP-adres met geografische info dataveiligheid: encryptie in meeste standaarden 2.14 Maak een high-level schematische voorstelling van hoe de telefooncommunicatie van een IP klant naar een ISDN klant gebeurt. Behandel kort de verschillende blokken & hun functie. Figuur 8: VoIP - ISDN 1. Geluid spreken: omzetten nr bitstream (ADC) & encoderen (CS-ACELP) 2. Geluid horen: omgekeerde 3. Geluidspakket verstuurd via IP-netwerk met RTP (Realtime Transport Protocol) 4. Jitter Buffer: vangt de variërende tijdsvertragingen op 8

9 5. IP stack bevat protocollen om connectie op te zetten, geluidspakketten te versturen & verbinding te sluiten 6. ISDN eindgebruiker: klassiek ISDN 7. ISDN IP IP geluidssignalen omzetten nr ISDN geluidssign & omgekeerd Soort IFW (interworking function) bevat ook: IP stack & Jitter buffer IP voice lineair spraaksignaal (= gn companding/compressie, gwn analoog gecodeerd met PCM) PCM met companding spraaksignaal (ISDN) 2.15 Wat is RTP? Real Time Transport Protocol = pakketformaat om audio/video over het internet te sturen, gebruikt RTCP (RControlP), onafh v onderliggende lagen voorziet eind-tot-eind netwerk transport functies voor app ies die real-time data (audio,video & simulatie) versturen over multicast & unicast netwerkservices. transport v standaard/nt standaard spraak & video signalen als in TCP/IP netwerk: meestal bovenop UDP gn standaard TCP of UDP poort gn voorziening voor QoS: gn verzkrde aankomst, enkel inkapseling, gn verschil vr routers tss IP - RTP, gn bronadres elke bron mogelijkheid versturing eigen RTP pakketstream (vb videoconference met 2 deelnemers = 4 RPT-streams (2 audio streams (elke richting 1) & 2 video streams) MPEG (audio/video gebundeld) dan slechts 2 streams) Unicast/Multicast: 1 1, 1 veel, veel veel 2.16 Hoe ziet de header van een RTP pakket eruit? Bespreek kort de functie van de verschillende velden Figuur 9: RTP header Ver = version (2bits): RTP versienummer (geset op 2) P = Paddingbit X = Extensionbit CC = CSRC Count (4 bits): aantal CSRC identifiers die de fixed header volgen = # personen in gesprek M = Markerbit PT = Payload Type (7 bits): duidt formaat v payload aan, interpretatie vd payload bij de applicatie (std code mappen of speciale code) & RTP zender altijd 1 PT op elk tijdstip 9

10 Sequence Number (16 bits): ++ vr elk verzonden RTP pakket, pakketverlies detecteren, volgorde reconstrueren & initiële waarde onvoorspelbaar (random) encryptie betrouwbaarder Timestamp (32 bits): samplingmoment v/d eerste byte v RTP-datapakket, vr synchr & jitterberekening, initieel randomwaarde SSRC = Synchronization source (32 bits): identificeert de synchronisatie bron (apparaat v wr data komt vb micro) random gekozen geen 2 synchr bronnen in dezelfde RTP sessie zullen dezelfde SSRC hebben, voorzien op detecteren & oplossen van botsingen als deelnemer aan RTP sessie meerdere streams genereert versch SSRC s CSRC = Contributing Resource (32bits, rij v 0 15 CSRC elementen (elk 32 bit)): identificeert de bijdragende bronnen voor de payload, # zie CC-veld, elke CSRC ingevoerd door mixers (zorgen dat bvb versch personen in 1 gesprek gemengd w) & mixers gebruiken de SSRC vd bijdragende bronnen (om te syncen) 2.17 Wat is SIP? SIP = Session Initiation Protocol App ie -level protocol vr opzetten, aanpassen & beëindigen v/e realtime sessie tss deelnemers in IP netwerk Belangrijke drijvende kracht: VoIP mogelijk maken Ondersteunt single media & multimdedia sessies, incl teleconferenties Signalisatieprotocol: zet e partij aan om oproep te doen nr andere partij & om te onderhandelen over parameters v/e multimedia sessie Audio/video info-transfer RTP Facetten: gebruikerslocatie k veranderen remote access gebruikersbeschikbaarheid: wil/kan de opgebelde wel antw n gebruikersmogelijkheden: welke media & parameters gebruiken sessie-setup: punt-tt-punt & multipartij calls met over1gekomen parameters sessie-management: parameters veranderen, beëindigen, services oproepen Componenten: Client: netw-element dat SIP-requests stuurt & antw n ontvangt, moet nt noodz interageren met e persoon (vb proxy) Server: netw-element dat SIP-requests ontvangt & antw n stuurt User Agent UA: in ieder SIP-eindstation, User Agent Client (requests sturen) & User Agent Server (requests ontvangen & accepteren, doorsturen of weigeren) Redirect Server: gebruikt tijdens sessie init om adres v gebeld apparaat te 8rhalen & stuurt dat door naar apparaat dat wil bellen Proxy Server: zowel server als client, requests maken vr andere clients, routing (bericht interpreteren, evt. aanpassen & doorsturen) Registrar: server die Register-requests accepteert (bevatten info die mt bijgehouden w) Location Service: info opvragen over locatie v/d beller (SIP op IP mapping) 10

11 2.18 Hoe verhouden SIP & RTP zich m.b.t. VoIP? Wat is hun functie? SIP: opzetten sessie: adhv Session Description Protocol SDP (hoe media gecodeerd), UAC doet request, UAS ontvangt antw aanpassen sessie: deelnemers toevoegen, parameters veranderen beëindigen sessie RTP: encapsuleren in RTP-pakketten & punt-tot-punt versturen v/d audio/video 2.19 Hoe gebeurt het opzetten van een verbinding voor real-time streaming toepassingen over het Internet mbv SIP? Bespreek aan de hand van een voorbeeld. 1. INVITE sip:jeffdomain2.net Trying (100 = message code) 3. DNS query domain2.net 4. DNS response INVITE: to sip:jeffdomain2.net Trying 7. LS Query 8. LS Response: ook: Jeff is ingelogd & beschikbaar voor SIP-berichten 9. INVITE sip:jeffdomain2.net als laatste stuurt Louis UAC een ACK naar Jeff s UAS om finaal antw te bevestigen, rechtstreeks zonder proxies want kennen elkaars adres data-uitwisseling over 1 RTP-streams k beginnen. Figuur 10: Opzetten van een verbinding mbv SIP 11

12 3 Optische Communicatie 3.20 Bespreek aan de hand van een figuur de Modified Chemical Vapour techniek voor de productie van optische vezels. Figuur 11: Modified Chemical Vapour Deposition Techniek Verschillende chloorverbindingen w gecombineerd met O 2, deze gassamenstellingen vormen laagjes in de glazen buis. Dit k allemaal geregeld w waardoor het brekingsindexprofiel v/d kern op e quasi continue manier k veranderen (graded index vezels). Het gebruik v chloorverbinding = belangrijk, want Cl 2 reageert met H 2 O, waardoor geen OH -neerslag gevormd w in het glas (OH -ionen zijn e belangrijke oorzaak v lichtabsorptie, dus v/d verzwakking). Eens het gewenst # laagjes ( 100), w de holle buis samengesmolten & gebruikt om vezels v/t trekken Hoe gebeurt de lichtgeleiding in een optische vezel & wat is de betekenis van een propagerende mode? Totale Interne Reflectie TIR: voldoende kleine hoek (met as v vezel) perfecte reflectie bij 2 e reflectie met wand (andere kant) moet de lichtstraal constructief interfereren met zichzelf (in fase) k enkel bij bepaalde hoeken verschillende propagatiemodes aantal = N = [ ] 2 2π n 1 λ a n 1 = brekingsindex v/d kern λ = golflengte v/h licht a = straal v/d kern = n 1 - n 2 = verschil in brekingsindex tss kern & mantel versch de modes = versch de voortplangtingsnelheden multimodale dispersie 3.22 Bespreek drie mogelijk types van vezel mbt hun eigenschappen aangaande signaaldispersie. Signaaldispersie: 1 lichtstraal bestaat uit meerdere stralen, die elk hun weg door de vezel zoeken hoe langer de vezel hoe groter de spreiding 1. Step index multimode vezel: vrij sterke multimodale dispersie aanwezig, gn aanpassingen 12

13 2. Graded index multimode vezel: λ 1 nt-axiale moden lopen gedeeltelijk met lagere n brekingsindex n, dus grotere snelheid transmissiesnelheid v versch moden ongeveer gelijk 3. Step index monomode vezel: vermijden dat >1 mode voortgeplant w door index 5µm 3.23 Geef een overzicht van de verschillende bijdrages tot lichtattenuatie in optische vezels. 1. Scattering: Lineaire Scattering: door inhomogeniteiten in het glas Raleigh Scattering: microscopische inhomogeniteiten (dr variaties in glasdensiteit & -samenstelling), die zich manifesteren als fluctuaties i/d brekingsindex n, wrdoor e lichtstraal w verstrooid in versch richtingen, wrdoor e deel v/d lichtenergie verloren gaat Mie Scattering: inhomogeniteiten vglbaar met λ (dr nt-perfect cilindrische structuur v/d golfgeleider, onregelmatige overgang kern-mantel, ingesloten belletjes, fluctuaties in φ,...) Niet-lineaire Scattering: enkel bij heel hoog vermogen Brillouin Scattering: soort lichtmodulatie tgv thermische moleculaire vibraties i/d vezel Raman Scattering: Brillouin, maar vermogensdrempel nodig vr Raman Scat. = 3x groter 2. Absorptie: tgv materiaalsamenstelling & fabricatieproces, omgezet in warmte Intrinsieke Absorptie: dr interactie v lichte met enkele glascomponenten hoe zuiverder glas hoe minder Extrinsieke Absorptie: dr onzuiverheden i/h glas, meestal ionen (vral OH ) contact mt H 2 O vermijden 3. Kromming v/d kabel: geen TIR meer 3.24 Bespreek de positionering (i.f.v. λ) van de transmissievensters bij optische vezels. In figuur 12 is duidelijk te zien dat de beste golflengtes λ te vinden zijn bij de minima in de grafiek, nl bij 1300, 1550, & historisch gezien bij 850µm. Hier is de OH -absorptie minimaal. Figuur 12: Transmissievensters 13

14 3.25 Waarom wordt de bandbreedte van een optische vezel uitgedrukt in frequentie afstand? Illustreer aan de hand van een figuur. Omwille v dispersie w e uitgezonden signaal (figuur 13a) gespreid i/d tijd. Als de ontvanger zich dicht bij de zender bevindt, zijn de pulsen ng enigszins te onderscheiden (figuur 13b), als de ontvanger zich te ver bevindt is dit nt meer het geval (figuur 13c). Figuur 13: Effect van pulsspreiding Hoe verder de ontvanger zich bevindt, hoe trager de pulsen elkr mogen opvolgen snelheid BW = c te, ofwel ver zenden maar trager, ofwel vlug zenden maar minder ver 3.26 Welke soorten disperie zijn er? Wat is hun fysische oorzaak? Intermodale = (multi)modale dispersie: tgv verschil in voortplantingssnelheid tss versch modes tijdsvertraging tov elkaar output puls breder Intramodale = chromatische dispersie: tgv feit dat snelheid v/d puls ifv λ is licht versch componenten versch snelheden Materiaaldispersie: brekingsindex = afh v λ versch λ = versch snelheid Laser beter dan LED Golfgeleiderdispersie: geometrie v/d vezel groepssnelheid v iedere mode verandert als golflengte v/h licht verandert (bv dr inhomogeniteiten) 3.27 Wat is de betekenis van numerieke apertuur? Numerieke Apertuur NA = sin(θ a,max ) waarbij θ a de hoek is waaronder het licht v/d bron de kern betreedt, bij θ a,max treedt ng net TIR op. step index vezel: NA = 1 n 3 n 2 1 n 2 2 graded index vezel: NA(r) = 1 n 3 n2 (r) n 2 2 n 3 = 1 als de lichtinvoer vanuit lucht gebeurt 3.28 Welke lichtbronnen worden typisch gebruikt bij optische vezels? Behandel hun voor & nadelen in het licht van hun karakteristieke eigenschappen LED = Light Emitting Diode voorwaarts gepolariseerde PN junctie (= diode) wrbij de E door recomb v gaten & e emissie v lichte geeft (in bep kleur die past in 1 v/d transmissievensters) 14

15 meestal met al stukje glasvezel er aan verbonden (pigtail), op e optimale manier a/d LED gekoppeld nadelen: oppervlaktestraler λ << NA = 0.9 tt 0.2 vr met ingebouwde lens nt veel licht in kern gebracht lage modulatiesnelheid grote stijgtijd grotere bandbreedte meer kans op chromatische dispersie voordelen: prijs, betrouwbrh, eenvoudige sturing, goeie lineariteit tss sturing & lichtvermogen, lager vermogenverbruik LASER ook vrwaarts gepol PN junctie, maar zr hoge stroomdichtheid populatie-inversie v gaten & e meer gaten & e in geëxciteerde toestand licht versterkt nadelen: prijs, betrouwbrh, moeilijke sturing, stroom-licht karakteristiek ifv temp & veroudering (nt lineair dus) voordelen: groter lichtvermogen, hogere modulatiefreq mogelijk, monochromatischer licht ( chrom.disp ), korte stijgtijd 3.29 Welke types van optische detectoren zijn er? APD = Avalanche Photo Diode invers gepolariseerde PN junctie met opgedreven stroom door licht lawine doorslag: gaten & e botsen met andere die ook vrijkomen grote stroom PIN fotodiode P-gebied + Intrinsiek gebied + N-gebied = diode, w invers gepolariseerd & stroomgrootte afh v intensiteit v licht. door lichtinval in I-gebied gat-e -paren gecreëerd, die dr inverse polarisatiestroom afgevoerd w voordeel: zr korte schakeltijd, groter lineair gebied, kleinere donkerstroom & geringe ruststroom nadelen: minder gevoelig dan APD versterker mee-installeren 3.30 Waarom is geïntegreerde optica geïntroduceerd? Welke voordelen zijn er aan verbonden? Bij geïntegreerde optica w de lichtbundel nt 1 st omgezet i/e elektrisch signaal om daarop de bewerkingen te doen, waarna terug op optische signalen w overgegaan. Alle bewerkingen gebeuren op het optisch signaal, zowel het schakelen v/d signalen, doorverbinden of verdelen. Voordelen: compact, bescherming tegen thermale drift, vochtigheid & vibratie, lage stroomeisen & lage kost (bulkfabricatie) 3.31 Hoe werken een beamsplitter & optische schakelaar? Beamsplitter Y-juncties signalen v versch bronnen combineren OF vermogen v 1 signaal splitsen. Hoe groter hoek afsplitsing vermogentransmissie 15

16 Optische schakelaar brekingsindex n v/d golfgeleider verandert evenredig met aangelegd elektrisch veld aan ene kant n, andere kant n dwingen bep uitgang nemen elektro-optische, geschakelde directionele koppelaar brekingsindexen v 2 parallelle stripvormige golfgeleiders apart v elkaar regelen met elektrodes via uitdovende velden buiten geleiders transversale koppeling optische E overdragen 3.32 Hoe werkt een optische modulator? De variatie v/d brekingsindex n tgv/e aangelegd elektrisch veld veroorzkt ook e faseverandering v/h licht dat drheen het materiaal voortgeplant w, deze verschuivingen zijn accumulatief over de volledige afstand doorlopen i/h materiaal. fasemodulator: gwn elektrodes a weerszijden v golfgeleider n veranderen intensiteitsmodulator: Y junctie 1 elektr a buitenkanten, andere i/d midden Y junctie om trug samen te brengen. bij bep spanning 180 faseverandering destructief: gn sign mr = OFF-toestand 3.33 Wat bedoelt men met dispersion limited & loss limited systems? Dispersion Limited Systems = systemen wrbij de dispersie de beperkende factor is Loss Limited Systems = systemen wrbij de attenuatie de beperkende factor is 3.34 Bespreek de werking & de voordelen van Erbium-doped Fiber versterkers. Figuur 14: Basisschema EDFA-systeem cf figuur 14: gain medium = optische vezel gedopeerd met zr kleine hoeveelh Erbium (λ-bereik 1550nm), optisch gepompt mbv laserdiode, optisch pompvermogen in vezelkern via golflengtemultiplexer WDM. Voordelen: gedopeerde filter = compatibel met communicatievezel direct verbinden versterking in transmissievenster rond 1550nm minst fiberverzwakking EDFA s koppelen grote BW (35nm) aan hoge winst (30dB) grote saturatiewaarde v uitgangsvermogen P out weinig ruis bruikbr bij zr hoge snelheden (tt 100Gbps) ongevoelig vr overspraak & vervorming, perfecte lineariteit boven 100kHz gewaarborgd 16

17 versterkingsfactor afh v polarisatie v/h licht gebruiken in: zr snelle trunkverbindingen, distributienetw n mt meerdere kanalen, analoge video distr-netw n & breedband abonneenetw n 3.35 Behandel het principe van backscatter metingen op optische vezels. Adhv Optical Time Domain Reflectometer OTDR: pulsgenerator stuurt laserdiode aan door fiber reflectie nr detector (APD) Boxcar Averager logaritmische versterker grafiek wruit blijkt dat teruggekaatst licht lineair ifv afstand, op fouten na Boxcar Averager: ruis uit reflectie, S/N per punt/tijdstip n samples, gemiddelde ervan verbetering met n 4 Inleiding tot Wide Area Networks 4.36 Welke zijn de belangrijkste multiplextechnieken die gebruikt worden? Frequency Division Multiplexing FDM: vrnamelijk bij isochrone diensten (radio, kabeltv) (Synchrone) Time Division Multiplexing TDM: isochrone diensten, frames met vaste structuur v time slots Statistical TDM: nt isochrone diensten, enkel transmissietijd beschikbr stellen vr werkende gebruikers, gn framestruct Wavelength Division Multiplexing WDM: fibers, gemoduleerde sign n v meerdere bronnen drsturen Dense WDM: (zr) dicht bij elkr liggende λ s Space Division Multiplexing SDM: vb meerdere telefoonlijnen/kabel isochrone diensten = synchroon: tijdseisen, timing asynch 4.37 Hoe verhouden circuit switching & pakket switching zich tot de mogelijke multiplex technieken? Circuit Switched: directe verbinding tss bron & bestemming, gn grote tijdsvertragingen, continue datastroom FDM & TDM mogelijk, zolang de signalen gn vervormingen of tijdsvertragingen ondervinden Packet Switched: tranmissiecapaciteit gedeeld ifv vraag, bursty trafiek statische multiplexing STDM 4.38 Bespreek de evolutie in de tijd van netwerken aan de hand van een aantal figuren. Figuur 15: ipv leased lines, meer versch lokale netw n onderling verbinden = Virtual Private Networks VPNs. Ivm info-transport: meer nr MPLS of optische netw n Figuren 16a, 16b & 17a: volume v spraakcomm zal nt vl meer toenemen, dataverkeer wel & w dus belangrijker POTS-to-Packet revolutie 1 active network Figuur 17b: active netwerk (vb IP netw) = backbone, toegankelijk vanuit access networks via de switching 17

18 Figuur 15: Evolutie in netwerken voor datatransmissie (a) Verdeling v spraak/dataverkeer - vroeger (b) Verdeling spraak/dataverkeer - nu Figuur 16: Evolutie van netwerken (a) Evolutie naar 1 netwerk (b) Netwerkhiërarchie Figuur 17: Evolutie van netwerken 18

19 5 access Networks 5.39 Schets schematisch de lokalisatie van het access netwerk binnen de netwerkhiërarchie & illustreer aan de hand van een voorbeeld. Figuur 18: Situering van het access network Access netw = deel v/h geheel dat instaat vr verbinding v eindgebruiker a/h core netw geschakeld telefoonnetw PSTN: access terminal = telefoontoestel/fax, transmissielijnen = UTP & gateway = Local Exchange LEX (schakelsysteem) coaxiale kabel = toegang tt CATV netw: terminal = tv/radio, gateway = head end (ontvangen & doorsturen mbv FDM nr abonnees) air interface = toegang tt mobiel netw: gateway = Mobile Switcing Center MSC, geeft oa toegang tt PSTN pc s inet: access netw = LAN, aangesloten op edge router v inet 5.40 Hoe is een ADSL abonnee aangesloten aan het netwerk? Behandel aan de hand van een figuur de verschillende functieblokken. Figuur 19: Aansluting van een ADSL abonnee bij abonnee thuis: splitter om spraakband v ADSL band te scheiden, modem tss splitter & pc (utp of usb) 19

20 twisted pair tot Digital Subscriber Line Access Multiplexer DSLAM: verbindt groot # abonnees met telefoonnetw & /of internet spraakband signaal nr telefoonnetw POTS geleid ADSL signaal omgezet in gwn digitaal sign access aggregation netw Broadband Remote Access Server publiek inet/service provider 5.41 Welke aanpassingen waren nodig a/h klassieke coaxiale kabelnetwerk opdat dit ook zou kunnen gebruikt worden voor telefoon- & internetverkeer? Bespreek adhv/e aantal figuren. Figuur 20: Structuur van CATV netwerk Klassieke coax-netw = CATV: boomstructuur, Head End HE ontvangt gemoduleerd signaal (radio/tv), demoduleren, trug moduleren vr gepaste netw + lokale zenders mee-moduleren Unidirectioneel netw Bidirectioneel: Figuur 21: Upgrade coaxiaal nr Hybrid Fiber Coax HFC access netwerk v analoge nr digitale transmissie (of combinatie) 20

De integratie van een telefooncentrale in een virtuele omgeving

De integratie van een telefooncentrale in een virtuele omgeving Departement Industriële Wetenschappen en Technologie Opleiding Bachelor in de elektronica-ict Afstudeerrichting ICT De integratie van een telefooncentrale Eindwerk aangeboden tot het behalen van het diploma

Nadere informatie

TECHN 25. De Laatste Mijl Weegt het Zwaarst. 1. Inleiding. Technische uitgave van de SmalS-MvM

TECHN 25. De Laatste Mijl Weegt het Zwaarst. 1. Inleiding. Technische uitgave van de SmalS-MvM 25 Technische uitgave van de SmalS-MvM 4/2003 7/2003 De Laatste Mijl Weegt het Zwaarst 1. Inleiding Het gebruik van het Internet is de laatste jaren exponentieel gegroeid. Traditioneel bellen privé gebruikers

Nadere informatie

VRAGENLIJST COM. NETW. 12 13

VRAGENLIJST COM. NETW. 12 13 VRAGENLIJST COM. NETW. 12 13 INFO Auteur: Nikolas Taillieu Bron: slides van Prof. Piet Demeester, boek Computer Networking: International Version: A Top- Down Approach (5 de editie), Computer Networking:

Nadere informatie

Samenvatting Gedistribueerde Systemen. Dumon Willem

Samenvatting Gedistribueerde Systemen. Dumon Willem Samenvatting Gedistribueerde Systemen Dumon Willem 2009-2010 Hoofdstuk 1 Basis 1.1 Karakterisatie van een Gedistribueerd Systeem 1.1.1 Terminologie Gedistribueerd systeem = software/hardware componenten,

Nadere informatie

Masterproef Remote maintenance van een mobiel landbouwvoertuig

Masterproef Remote maintenance van een mobiel landbouwvoertuig Masterproef Remote maintenance van een mobiel landbouwvoertuig Studiegebied Industriële wetenschappen en technologie Opleiding Master in de industriële wetenschappen: elektrotechniek Afstudeerrichting

Nadere informatie

Universiteit Gent Faculteit Toegepaste Wetenschappen. Vakgroep Informatietechnologie (INTEC) Voorzitter : Prof. Dr. Ir. P. Lagasse

Universiteit Gent Faculteit Toegepaste Wetenschappen. Vakgroep Informatietechnologie (INTEC) Voorzitter : Prof. Dr. Ir. P. Lagasse Universiteit Gent Faculteit Toegepaste Wetenschappen Vakgroep Informatietechnologie (INTEC) Voorzitter : Prof. Dr. Ir. P. Lagasse Dimensionering van ATM/IP netwerken op basis van trafiekgegevens door Adelbert

Nadere informatie

Studie communicatiemiddelen voor slimme meters (VREG 2006/0192)

Studie communicatiemiddelen voor slimme meters (VREG 2006/0192) Studie communicatiemiddelen voor slimme meters (VREG 2006/0192) mei 2007 K.U.Leuven - ESAT/ELECTA Geert Deconinck, David Bekaert, Pieter Jacqmaer, Tom Loix, Tom Rigole, Bart Verbruggen Kasteelpark Arenberg

Nadere informatie

Een introductie voor netwerken en video over TCP/IP door Edwin Schriel.

Een introductie voor netwerken en video over TCP/IP door Edwin Schriel. Een introductie voor netwerken en video over TCP/IP door Edwin Schriel. Pagina ( s) Inhoudsopgave. 1 Inleiding. 2 Wat is een netwerk. 3 IP adres. 3 IP netwerken. 3 Ethernet. 4 Hub(s) en switches. 5 Bruggen.

Nadere informatie

REDUNDANTIE. 2 april 2006 SNB LIA Gert Bon en Rob Prickaerts

REDUNDANTIE. 2 april 2006 SNB LIA Gert Bon en Rob Prickaerts REDUNDANTIE 2 april 2006 SNB LIA Gert Bon en Rob Prickaerts Inleiding Van alle onderwerpen van de IT, roept een onderwerp als redundantie niet veel vreugde op binnen een organisatie. De extra uitgaven

Nadere informatie

GENERIEK ACCOUNTING FRAMEWORK

GENERIEK ACCOUNTING FRAMEWORK GENERIEK ACCOUNTING FRAMEWORK Arthur de Jong afstudeerverslag 2001 01 30 West Consulting BV Delftechpark 5 2628 XJ Delft Postbus 3318 2601 DH Delft 015 219 1600 http://www.west.nl/ info@west.nl Technische

Nadere informatie

Netwerken & Internetten Inhoud

Netwerken & Internetten Inhoud Forensische informatica Netwerken & Internetten 1-59 Netwerken & Internetten Inhoud Netwerken & Internetten... 1 Inhoud...1 1. Netwerken...3 1.1. Inleiding...3 1.2. Wat is een netwerk?...3 1.3. Soorten

Nadere informatie

Voice over IP ontwikkelt zich stormachtig en niet in de laatste

Voice over IP ontwikkelt zich stormachtig en niet in de laatste Artikel Security-aspecten bij Voice over IP Will Franken Voice over IP (VoIP) is een techniek die het mogelijk maakt om datanetwerken in te zetten voor telefonie. De populariteit van VoIP neemt toe zowel

Nadere informatie

IP Telefonie. Afstudeerscriptie. door Steyn Huizinga. Afstudeerstage bij ASP4all Hosting B.V. Technische Informatica Hogeschool van Amsterdam

IP Telefonie. Afstudeerscriptie. door Steyn Huizinga. Afstudeerstage bij ASP4all Hosting B.V. Technische Informatica Hogeschool van Amsterdam Afstudeerscriptie door Steyn Huizinga Afstudeerstage bij Technische Informatica Hogeschool van Amsterdam Copyright ASP4ALL Hosting B.V. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of op andere

Nadere informatie

Firewalls en IDS. door Dieter Handschoewerker. Firewalls en IDS Pagina 1/80

Firewalls en IDS. door Dieter Handschoewerker. Firewalls en IDS Pagina 1/80 Firewalls en IDS door Dieter Handschoewerker Firewalls en IDS Pagina 1/80 Inhoudstabel Introductie 4 Deel 1 : Firewalls 5 Definitie van een firewall 5 Kenmerken van een firewall 5 Waartegen een firewall

Nadere informatie

A X S GUARD À LA CARTE

A X S GUARD À LA CARTE A X S GUARD À LA CARTE 1 Inhoud 1 Inhoud...2 2 3 Copyrights en gebruiksvoorwaarden...3 Over dit document...3 4 Wat is axs GUARD?...4 5 Wat is de à la Carte Configurator?...4 6 7 Wat zijn axs GUARD performance

Nadere informatie

Telecommunicatiediensten voor het koppelen van locaties in de zakelijke markt

Telecommunicatiediensten voor het koppelen van locaties in de zakelijke markt Telecommunicatiediensten voor het koppelen van locaties in de zakelijke markt In opdracht van: OPTA Project: 2010.047 Publicatienummer: 2010.047.1021 Datum: Utrecht, augustus 2010 Auteurs: ir. ing. Reg

Nadere informatie

INLEIDING: THEMA, DOELSTELLINGEN en ORGANISATIE

INLEIDING: THEMA, DOELSTELLINGEN en ORGANISATIE Draadloos WiFi Mijn eigen thuisnetwerk leren configureren en beveiligen Handleiding-syllabus. INLEIDING: THEMA, DOELSTELLINGEN en ORGANISATIE Thema: Een draadloze verbinding met WiFi In deze handleiding

Nadere informatie

Internet security. de beveiliging van aan internet gekoppelde netwerken

Internet security. de beveiliging van aan internet gekoppelde netwerken Internet security de beveiliging van aan internet gekoppelde netwerken ir. Kees Hogewoning ing. Gerrit Th. Lith ing. Marco G.M. van der Kraan Erwin A.J. Verburg en anderen Internet security De beveiliging

Nadere informatie

industrial ethernet R.A.Hulsebos

industrial ethernet R.A.Hulsebos industrial ethernet industrial ethernet R.A.Hulsebos Inhoud 1. Dertig jaar Ethernet 13 1.1 Still going strong 13 1.2 Richting industrieel gebruik 13 1.3 Positie van Ethernet ten opzichte van veldbussen

Nadere informatie

One van KPN Dienstbeschrijving Office Access Release 10.1 Juni 2013

One van KPN Dienstbeschrijving Office Access Release 10.1 Juni 2013 One van KPN Dienstbeschrijving Office Access Release 10.1 Juni 2013 One Release 10.1 juni 2013 Inhoudsopga ve 1 Inleiding... 3 1.1 Positie van Office Access binnen de One-dienstverlening... 4 1.2 Functionele

Nadere informatie

H2 Laag-2 switchen, H6 Virtuele LANs (VLANs) H7 Een Cisco-internetwerk

H2 Laag-2 switchen, H6 Virtuele LANs (VLANs) H7 Een Cisco-internetwerk Sybex Cisco CCNA Reader Datacom ICT4 H2 Laag-2 switchen, H6 Virtuele LANs (VLANs) H7 Een Cisco-internetwerk beheren, H9 Verkeer met toegangslijsten beheren & H10 WAN-protocollen Appendix B De Catalyst

Nadere informatie

VOORWOORD. 1) Basis configuratie 2) Initialisatie van de IPphones 3) Directory Numbers & Ephones 4) Dial Peers

VOORWOORD. 1) Basis configuratie 2) Initialisatie van de IPphones 3) Directory Numbers & Ephones 4) Dial Peers VOORWOORD Voor de OA VoIP moeten we labo s enkele maken. In dit verslag is een samenvatting te vinden van alle labo s die gedurende het jaar gemaakt zijn. 1) Basis configuratie 2) Initialisatie van de

Nadere informatie

1 Klassiek lagenmodel vs. TCP/IP

1 Klassiek lagenmodel vs. TCP/IP 1 Klassiek lagenmodel vs. TCP/IP 1.1 Inleiding Om alle netwerkhardware met elkaar te laten communiceren zijn er communicatieprotocollen nodig. Deze verzameling afspraken zorgt ervoor dat we samen met de

Nadere informatie

Vraag en aanbod Next-Generation Infrastructures 2010 2020

Vraag en aanbod Next-Generation Infrastructures 2010 2020 Brassersplein 2 Postbus 5050 2600 GB Delft www.tno.nl TNO-rapport T +31 15 285 70 00 F +31 15 285 70 57 info-ict@tno.nl Vraag en aanbod Next-Generation Infrastructures 2010 2020 Datum 25 februari 2010

Nadere informatie

De Juniper Networks NonStop Wireless LAN oplossing.

De Juniper Networks NonStop Wireless LAN oplossing. De Juniper Networks NonStop Wireless LAN oplossing. Juniper Networks heeft met de introductie van de NonStop Wireless LAN oplossing een nieuwe Wireless LAN-generatie gerealiseerd, die organisaties bevrijdt

Nadere informatie

Telecommunicatie. De mobiele telefoon INHOUDSOPGAVE. 1 Telecommunicatie...78. 2 De mobiele telefoon...97

Telecommunicatie. De mobiele telefoon INHOUDSOPGAVE. 1 Telecommunicatie...78. 2 De mobiele telefoon...97 Telecommunicatie De mobiele telefoon INHOUDSOPGAVE 1 Telecommunicatie...78 1.1 Een stukje geschiedenis... 79 1.2 Radiogolven... 81 1.3 Overbrengen van informatie... 85 1.4 Digitalisering... 88 Opgaven...

Nadere informatie

Onderzoek naar een professionele ICT infrastructuur. Andree Toonk Leendert van Doesburg

Onderzoek naar een professionele ICT infrastructuur. Andree Toonk Leendert van Doesburg Onderzoek naar een professionele ICT infrastructuur Andree Toonk Leendert van Doesburg 2 februari 2004 Samenvatting In de huidige maatschappij worden ICT diensten steeds belangrijker. Een trend is dat

Nadere informatie

Aflevering van gepersonaliseerde multimediale data in peer-to-peer netwerken

Aflevering van gepersonaliseerde multimediale data in peer-to-peer netwerken Aflevering van gepersonaliseerde multimediale data in peer-to-peer netwerken Birger Anckaert Promotor: prof. dr. ir. Rik Van de Walle Begeleiders: dr. Davy Van Deursen, Erik Mannens Masterproef ingediend

Nadere informatie

Samenvatting Systeem- en Netwerkbeheer

Samenvatting Systeem- en Netwerkbeheer Samenvatting Systeem- en Netwerkbeheer Dumon Willem - 3ELICTi 24 juni 2009 1 Basis GNU/Linux 1.1 Opbouw & structuur GNU/Linux Linux = kern BS = kernel: device drivers, network stack (protocollen, firewall,

Nadere informatie

Les D-03 Internet. 2011, David Lans

Les D-03 Internet. 2011, David Lans Les D-03 Internet In deze les staan we stil bij internet. Het gebruik van internet met al haar mogelijkheden is niet meer weg te denken in ons dagelijks leven. We verzamelen informatie, leren, communiceren

Nadere informatie