Uw tandartsverzekering TandVerzorgd

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Uw tandartsverzekering TandVerzorgd"

Transcriptie

1 Uw tandartsverzekering TandVerzorgd

2 Menzis biedt verschillende tandartsverzekeringen (TandVerzorgd, TV) aan. Voor jongeren biedt Menzis de JongerenVerzorgd () aan. Dit is een aanvullende verzekering en tandartsverzekering in één. U vindt hierna wat er in deze verschillende tandartsverzekeringen verzekerd is. Op uw zorgpolis staat welke tandartsverzekering u heeft. T Basisverzekering en tandartsverzekering De volledige prothese (kunstgebit) is gedeeltelijk verzekerd in de Basisverzekering. Voor jongeren tot en met 7 jaar is de mondzorg verzekerd in de Basisverzekering, maar niet de orthodontie en kroon en brugwerk. Wat in de Basisverzekering is verzekerd vindt u onder B9. Wat in uw tandartsverzekering is verzekerd, vindt u hier en in de tabel hierna. CCLet op T tot en met T8 gelden voor TandVerzorgd, en. T, 4, 5, 7 en 8 gelden voor TandVerzorgd 4. T Systeem van codes Zorgaanbieders declareren in codes. Deze codes staan voor bepaalde verrichtingen. Bijvoorbeeld: V eenvlaksvulling. De verrichtingen, codes en de tarieven zijn wettelijk vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit. U kunt ze vinden op de website De omschrijvingen in de tabel hierna hebben wij aangepast in duidelijkere taal. CCLet op Uw tandartsverzekering vergoedt alleen als de wet en regelgeving wordt nageleefd. Declareert uw zorgaanbieder in strijd met de wet en regelgeving? Dan krijgt u geen vergoeding. T Vergoeding U krijgt vergoeding van kosten volgens de tabel met verrichtingen die hierna volgt. De meest recente versie van de tabel is geldig. Deze is te vinden op de website De gedrukte versie kan dus verouderd zijn. CCLet op Niet elke verrichting is verzekerd. De code staat dan niet vermeld, of er staat een streepje. Ook kunnen er voorwaarden en beperkingen gelden. Bijvoorbeeld in het percentage van de vergoeding, in het aantal verrichtingen, of er geldt een maximumbedrag. Dat vindt u hierna of in de tabel. De genoemde maximeringen gelden voor de verrichting, ongeacht welke zorgaanbieder de verrichting in rekening brengt. Als in de tabel BV staat, is de verrichting verzekerd in de Basisverzekering. Kijkt u dan voor vergoeding in artikel B9. U krijgt geen vergoeding voor bijkomende kosten, zoals techniek en materiaalkosten. De wijze waarop deze kosten worden gedeclareerd is daarbij niet van belang. T4 Welke zorgaanbieder U kunt naar een tandarts, kaakchirurg, orthodontist, vrijgevestigd mondhygiënist of gecontracteerd tandprotheticus. CCLet op Alleen de kosten van een zorgaanbieder gevestigd in Nederland of de grensstreek worden vergoed. Gaat u voor een partiële prothese of frameprothese naar een tandprotheticus die geen contract met Menzis heeft? Dan krijgt u geen vergoeding. Wij raden u aan bij kostbare behandelingen vooraf een begroting aan uw zorgaanbieder te vragen. Als hij daarbij de verrichtingencodes aangeeft, kunt u nagaan welk deel van de kosten onder uw tandartsverzekering valt. T5 Verwijzing mondhygiënist Voor vullingen en röntgenfoto s bij een mondhygiënist heeft u een verwijzing van de tandarts nodig. T6 Techniek en materiaalkosten worden niet vergoed Bij diverse verrichtingen kan de tandarts techniekkosten of materiaalkosten in rekening brengen. Techniek en materiaalkosten worden niet vergoed. Op de nota van de tandarts wordt voor deze kosten soms dezelfde code gebruikt als voor de bijbehorende verrichting. Ook dan worden techniek en materiaalkosten niet vergoed. Bij de vervaardiging van kronen, bruggen of prothesewerk kunt u de tandarts vragen om specificatie van de techniek en materiaalkosten. T7 Hoe declareert u de nota In de meeste gevallen ontvangt u een nota van uw zorgaanbieder. Deze betaalt u en u dient hem in bij Menzis. Gebruikt u daarvoor het declaratieformulier. Met een aantal zorgaanbieders heeft Menzis een betalingsafspraak. U krijgt in dat geval geen nota van de zorgaanbieder. Menzis betaalt dan direct aan de zorgaanbieder. CCLet op Als Menzis aan de zorgaanbieder meer betaalt dan waarop u volgens uw verzekering recht heeft, ontvangt u voor het verschil een nota van Menzis. Verzekeringsvoorwaarden, TandVerzorgd

3 T8 Parodontologieprotocol Parodontologie is behandeling van het tandvlees (Tcodes). De behandelingen hebben een vaste volgorde: het parodontologieprotocol. De behandeling is belangrijk om een goede mondgezondheid te herstellen en te behouden. De vaste volgorde is wettelijk bepaald en is onderdeel van de tariefbeschikking. U kunt dit protocol vinden op de website Parodontologie is verzekerd in TandVerzorgd en 4, eenmalig voor de gehele verzekeringsduur. CCLet op Het aantal consulten nazorg dat wordt vergoed is gemaximeerd. U ontvangt alleen vergoeding als het protocol wordt gevolgd. Voorbeeld Uw zorgaanbieder stuurt u een nota voor nazorg. Deze krijgt u vergoed. Daarna ontvangt u een nota voor eerste tandvleesbehandelingen. Deze krijgt u niet vergoed. De vaste volgorde is niet gevolgd. T9 Gereserveerd T0 JongerenVerzorgd en TandVerzorgd U krijgt eenmaal tandsteen verwijderen (M50, M55, M59) per kalenderjaar vergoed. Zie T. U krijgt niet meer dan vier vullingen en vier röntgenfoto s in de mond (X0) per kalenderjaar vergoed. Zie T. U krijgt de toeslagcodes voor wortelkanaalbehandeling (E5 E57) alleen vergoed als de tandarts vooraf een uitgebreid onderzoek (E0) heeft uitgevoerd. Bent u 8 jaar of ouder? Techniek en materiaalkosten worden niet vergoed. Zie T6. T TandVerzorgd U krijgt tweemaal tandsteen verwijderen (M50, M55, M59) per kalenderjaar vergoed. Zie T. U krijgt niet meer dan zes vullingen en vier röntgenfoto s in de mond (X0) per kalenderjaar vergoed. Zie T. U krijgt de toeslagcodes voor wortelkanaalbehandeling (E5 E57) alleen vergoed als de tandarts vooraf een uitgebreid onderzoek (E0) heeft uitgevoerd. Bent u 8 jaar of ouder? Dan krijgt u bij kroon en brugwerk (Rcodes) niet meer dan drie gebitselementen per kalenderjaar vergoed. Zie T. Bent u 8 jaar of ouder? Techniek en materiaalkosten worden niet vergoed. Zie T6. Voor vergoeding van kroon en brugwerk uit uw tandartsverzekering heeft u vooraf toestemming van Menzis nodig als u jonger bent dan 8 jaar. Orthodontie onder de jaar is verzekerd tot een maximum bedrag van.000 voor de gehele verzekeringsduur. P en P krijgt u alleen vergoed in combinatie met een volledige prothese. Bent u jonger dan jaar? Dan krijgt u vergoeding voor tandvervangende hulp met nietplastische materialen en het aanbrengen van implantaten als het ter vervanging van een of meer ontbrekende, blijvende snij of hoektanden is die niet zijn aangelegd, of als het ontbreken van die tand(en) het directe gevolg is van een ongeval. U heeft vooraf toestemming van Menzis nodig. T TandVerzorgd U krijgt tweemaal tandsteen verwijderen (M50, M55, M59) per kalenderjaar vergoed. Zie T. U krijgt niet meer dan zes vullingen en zes röntgenfoto s in de mond (X0) per kalenderjaar vergoed. Zie T. U krijgt de toeslagcodes voor wortelkanaalbehandeling (E5 E57) alleen vergoed als de tandarts vooraf een uitgebreid onderzoek (E0) heeft uitgevoerd. Bent u 8 jaar of ouder? Dan krijgt u bij kroon en brugwerk (Rcodes) niet meer dan drie gebitselementen per kalenderjaar vergoed. Zie T. U krijgt niet meer dan twee implantaten per kalenderjaar vergoed. Zie T. Bent u 8 jaar of ouder? Techniek en materiaalkosten worden niet vergoed. Zie T6. Voor vergoeding van kroon en brugwerk uit uw tandartsverzekering heeft u vooraf toestemming van Menzis nodig als u jonger bent dan 8 jaar. Voor orthodontie onder de jaar geldt een maximum bedrag van.000 voor de gehele verzekeringsduur. Voor orthodontie boven de jaar geldt een maximum bedrag van.000 voor de gehele verzekeringsduur. Heeft u al een vergoeding gehad voor orthodontie onder de jaar? Dan wordt die vergoeding afgetrokken van het maximum bedrag voor orthodontie boven de jaar. P en P krijgt u alleen vergoed in combinatie met een volledige prothese. U krijgt niet meer dan één consult (T5 T56) parodontale nazorg per kalenderjaar vergoed. Zie T. Tandartsverzekering Verzekeringsvoorwaarden, TandVerzorgd

4 U krijgt niet meer dan één overzichtsfoto (X) per kalenderjaar vergoed. Zie T. Bent u jonger dan jaar? Dan krijgt u vergoeding voor tandvervangende hulp met nietplastische materialen en het aanbrengen van implantaten als het ter vervanging van een of meer ontbrekende, blijvende snij of hoektanden is die niet zijn aangelegd, of als het ontbreken van die tand(en) het directe gevolg is van een ongeval. U heeft vooraf toestemming van Menzis nodig. Voor verrichtingen door de kaakchirurg geldt een maximumbedrag van 500 per kalenderjaar. Alleen de in de tabel vermelde verrichtingen zijn verzekerd. T TandVerzorgd 4 U krijgt een vergoeding van van de kosten van tandheelkundige behandelingen en de bijbehorende materiaal en techniekkosten volgens de tabel, tot een maximum van.500 per kalenderjaar. CCLet op De bepalingen T, T4, T5, T7 en T8 zijn ook op de TandVerzorgd 4 van toepassing. U krijgt de toeslagcodes voor wortelkanaalbehandeling (E5 E57) alleen vergoed als de tandarts vooraf een uitgebreid onderzoek (E0) heeft uitgevoerd. 4 Verzekeringsvoorwaarden, TandVerzorgd

5 Tandartsverzekering Verzekeringsvoorwaarden, TandVerzorgd 5

6 Tandarts Anesthesie (verdoving) A0 Verdoving 75% 75% 75% 00% A5 Plaatselijke verdoving 75% 75% 75% 00% A0 Behandeling onder narcose B0 Uitleg lachgasbehandeling B Lachgasbehandeling B Kosten lachgasbehandeling Consultatie C Eerste controle 00% 00% 00% 00% C Tweede controle 00% 00% 00% 00% C Controle na klachten 00% 00% 00% 00% C Vastleggen gezondheidsgegevens 00% C8 Onderzoek tbv behandelplan C9 Afdruk van boven en/of onderkaak C65 Beslijpen boven en/of onder voortanden C70 Keuringsrapport met foto s C75 Keuringsrapport zonder foto s C76 Status van het gebit C80 Bezoek van de tandarts aan huis C84 Bedoeld voor organisatie in ziekenhuis C85 Toeslag weekendbehandeling 00% 00% C86 Toeslag avondbehandeling 00% 00% C87 Toeslag nachtbehandeling 00% 00% C90 Niet nagekomen afspraak Orthodontie D0 Model van het gebit 00% 00% 00% D0 Overzichtsfoto 00% 00% 00% D04 Zijdelingse schedelfoto 00% 00% 00% D05 Schedelfoto voor en achter 00% 00% 00% D06 Röntgenfoto in de mond 00% 00% 00% D07 Röntgenfoto van het kauwvlak 00% 00% 00% D08 Röntgenfoto buiten de mond 00% 00% 00% D09 Röntgenonderzoek dmv hand/polsfoto s 00% 00% 00% D Beoordeling gebitsmodellen 00% 00% 00% D Beoordeling overzichtsfoto 00% 00% 00% D4 Beoordeling zijdelingse schedelfoto 00% 00% 00% D5 Beoordeling schedelfoto voor en achter 00% 00% 00% D6 Toeslag gebruik intermaxillaire correctieveren 00% 00% 00% D7 Toeslag met banden vastzittende kaakcorrectieapparatuur 00% 00% 00% D8 Aanvangstoeslag vacuümgevormde apparatuur 00% 00% 00% D9 D0 Behandelmaandtarief vacuümgevormde apparatuur 4e maand Behandelmaandtarief vacuümgevormde apparatuur 5e maand en verder 00% 00% 00% 00% 00% 00% D Begin van behandeling uitneembaar 00% 00% 00% D Overgang van uitneembaar naar gedeeltelijk vast 00% 00% 00% Er geldt een maximering in aantal, ongeacht de soort zorgaanbieder die de verrichting uitvoert (Zie T op pagina 55). Techniek en materiaalkosten worden niet vergoed, ook niet als deze kosten worden vermeld met de code van de bijbehorende verrichting. 6 Verzekeringsvoorwaarden, TandVerzorgd

7 Tandarts D Overgang van uitneembaar naar volledig vast 00% 00% 00% D4 Controle beugel uitneembaar 4e maand 00% 00% 00% D5 Controle beugel 5e maand 00% 00% 00% D Begin van de behandeling gedeeltelijk vast 00% 00% 00% D Overgang van gedeeltelijk vast naar volledig vast 00% 00% 00% D Controle beugel gedeeltelijk vast 4e maand 00% 00% 00% D4 Controle beugel gedeeltelijk vast 5e maand 00% 00% 00% D4 Begin van de behandeling volledig vast 00% 00% 00% D4 Controle beugel volledig vast 4e maand 00% 00% 00% D4 Controle beugel volledig vast 5e maand 00% 00% 00% D44 D45 D46 Aanvangstoeslag partieel vaste linguale apparatuur, techniekkosten Behandelmaandtarief partieel vaste linguale apparatuur 4e maand Overgangstoeslag van partieel vaste linguale apparatuur naar volledig vast 00% 00% 00% 00% 00% 00% 00% 00% 00% D47 Aanvangstoeslag volledig vaste linguale apparatuur 00% 00% 00% D48 D49 Behandelmaantarief volledig vaste linguale apparatuur 4e maand Behandelmaantarief volledig vaste linguale apparatuur 5e maand en verder 00% 00% 00% 00% 00% 00% D5 Nieuwe beugel na stukgaan of verlies 00% 00% 00% D5 Reparatie beugel na stukgaan 00% 00% 00% D5 Behandeling met eenvoudige beugel 00% 00% 00% D54 Controle bezoek ivm beugel 00% 00% 00% D55 Toeslag voor witte brackets 00% 00% 00% D56 Mondbeschermer tijdens behandeling 00% 00% 00% D57 Trekken van tand of kies 00% 00% 00% D58 Chirurgische ingreep per tand of kies 00% 00% 00% D59 Toeslag zelfligerendekeramische brackets 00% 00% 00% D6 Eerste bezoek ivm orthodontie 00% 00% 00% D6 Vervolgbezoek ivm orthodontie 00% 00% 00% D6 Beoordeling door andere tandarts 00% 00% 00% D64 Niet nagekomen afspraak Endodontologie (wortelkanaalbehandeling) E0 Opsporen van de klacht mbt wortelkanaalbehandeling 75% 75% 75% 00% E0 Uitgebreid onderzoek mbt wortelkanaalbehandeling 75% 75% 75% 00% E0 Onderzoek nav ongeval (wortelkanaalbehandeling) 75% 75% 75% 00% Tandartsverzekering E04 Toeslag instrumentarium wortelkanaalbehandeling 75% 75% 75% 00% E Wortelkanaalbehandeling éénkanalig element 75% 75% 75% 00% E4 Wortelkanaalbehandeling tweekanalig element 75% 75% 75% 00% E6 Wortelkanaalbehandeling driekanalig element 75% 75% 75% 00% E7 Wortelkanaalbehandeling 4 of meerkanalig element 75% 75% 75% 00% E9 Medicatie in tand of kies per zitting 75% 75% 75% 00% E Wortelpuntbehandeling voortand 75% 75% 75% 00% E Wortelpuntbehandeling kleine kies 75% 75% 75% 00% E Wortelpuntbehandeling grote kies 75% 75% 75% 00% E4 Aanbrengen kanaalvulling 75% 75% 75% 00% Er geldt een maximering in aantal, ongeacht de soort zorgaanbieder die de verrichting uitvoert (Zie T op pagina 55). Techniek en materiaalkosten worden niet vergoed, ook niet als deze kosten worden vermeld met de code van de bijbehorende verrichting. Verzekeringsvoorwaarden, TandVerzorgd 7

8 Tandarts E6 Verwijdering en terugplaatsing element 75% 75% 75% 00% E7 Kijkoperatie 75% 75% 75% 00% E40 Zenuw overkapping (ongeval) blootligging 75% 75% 75% 00% E4 Terugplaatsing losse tand 75% 75% 75% 00% E4 Vastzetten losse tand met spalk 75% 75% 75% 00% E44 Verwijderen van spalk 75% 75% 75% 00% E45 Droogleggen van tand of kies 75% 75% 75% 00% E5 Verwijderen kroon 75% 75% 75% 00% E5 Moeilijk toegankelijk kanaal 75% 75% 75% 00% E5 Verwijderen wortelstift 75% 75% 75% 00% E54 Verwijderen kanaalvulling 75% 75% 75% 00% E55 Verstopt kanaal 75% 75% 75% 00% E56 Voorzetting afgebroken behandeling 75% 75% 75% 00% E57 Uitzonderlijke anatomie 75% 75% 75% 00% E60 Partiële of totale pulpotomie 75% 75% 75% 00% E6 Wortelkanaalbehandeling onvolgroeid element 75% 75% 75% 00% E6 Vervolg zitting 75% 75% 75% 00% E6 Toeslag aanbrengen materiaal 75% 75% 75% 00% E64 Kanaalvulling 75% 75% 75% 00% E66 Behandeling melkelement 75% 75% 75% 00% E77 Openen e kanaal bij pijnklachten 75% 75% 75% 00% E78 Volgend kanaal 75% 75% 75% 00% E85 Electronische lengtebepaling 75% 75% 75% 00% E86 Gebruik operatiemicroscoop 75% 75% 75% 00% E87 Gebruiksklaar maken van praktijkruimte 75% 75% 75% 00% E90 Inwendig bleken element 75% 75% 75% 00% E95 Vervolgzitting 75% 75% 75% 00% E97 Uitwendig bleken E98 Materiaalkosten uitwendig bleken Gnathologie (behandeling kaakgewrichtsklachten) G0 G99 Gnathologieverrichtingen Chirurgie H0 Trekken tand/kies 75% 75% 75% 00% H5 Trekken volgende tand/kies 75% 75% 75% 00% H0 Hechten per holte (van tand/kies) 75% 75% 75% 00% H Kosten hechtmateriaal 75% 75% 75% 00% H5 Wondtoilet na trekken tand/kies 75% 75% 75% 00% H6 Hechten weke delen H0 Moeizame verwijdering element 75% 75% 75% 00% H5 Moeizame verwijdering element 75% 75% 75% 00% H40 Correctie van kaakbot 75% 00% H4 Tongriempje wegnemen 75% 00% H4 Wortelpuntoperatie H4 Wortelpuntoperatie H44 Hechten van de opening naar bovenkaak Er geldt een maximering in aantal, ongeacht de soort zorgaanbieder die de verrichting uitvoert (Zie T op pagina 55). Techniek en materiaalkosten worden niet vergoed, ook niet als deze kosten worden vermeld met de code van de bijbehorende verrichting. 8 Verzekeringsvoorwaarden, TandVerzorgd

9 Tandarts H50 Terugplaatsing losse tand in de kaak 75% 00% H55 Terugplaatsing volgende tand in de kaak 75% 00% H59 Behandeling breuk in de kaak H60 Cyste operatie H65 Cyste operatie H70 Operatie kaak ivm prothese 75% 00% H75 Operatie kaak ivm prothese 75% 00% H80 Operatie kaak ivm prothese H85 Operatie kaak ivm prothese H90 Voorbereiding praktijkruimte ivm chirurgie 00% Implantologie J0 Initieel onderzoek implantologie 00% 00% J0 Verlengd onderzoek implantologie 00% 00% J0 J9 Implantologieverrichtingen J0, Plaatsen eerste implantaat per kaak J, Plaatsen elk volgend implantaat in dezelfde kaak Max, 00% Max, 00% J, Plaatsen elk volgend implantaat in dezelfde kaak J J4 Implantologieverrichtingen J44 Vervanging abutment 00% 00% J50 J99 Implantologieverrichtingen Mondhygiëne en preventie M0 Fluoride onder of bovenkaak M0 Fluoride onder en bovenkaak gelijktijdig M Fluoride groepsgewijs M Plakonderzoek met kleuring M Bacteriologisch onderzoek M50 Tandsteen verwijderen beperkt Max, Max, Max, Max, M55 Tandsteen verwijderen gemiddeld 00% 00% 00% 00% M59 Tandsteen verwijderen uitgebreid M60 Mondbeschermer M65 Afdruk mbt mondbeschermer M70 Voedingsadvies Prothese P0 P09 Prothese verrichtingen P0 Gedeeltelijke prothese kunsthars 75% 00% 00% Tandartsverzekering P4 Individuele afdruk volledige prothese 00% 00% 00% P5 Gedeeltelijke prothese kunsthars 75% 00% 00% P6 Individuele afdruk gedeeltelijk prothese 50% 00% 00% P7 Beetregistratie prothese P8 Extra kosten metalen anker P Volledige kunstharsprothese boven 00% 00% 00% P5 Volledige kunstharsprothese onder 00% 00% 00% P7 Bewerken prothese vóór plaatsing 00% 00% 00% P8 Bewerken prothese na plaatsing 00% 00% 00% P9 Toeslag overkapt element 00% 00% 00% Er geldt een maximering in aantal, ongeacht de soort zorgaanbieder die de verrichting uitvoert (Zie T op pagina 55). Techniek en materiaalkosten worden niet vergoed, ook niet als deze kosten worden vermeld met de code van de bijbehorende verrichting. Verzekeringsvoorwaarden, TandVerzorgd 9

10 Tandarts P0 Boven en onder kunsthars prothese 00% 00% 00% P Wortelkap met stift 00% 00% P Extra per precisieverankering (prothese) 00% 00% P Extra kosten telescoopkroon P4 Gegoten partiële prothese 4 elementen 00% 00% P5 Gegoten partiële prothese 5 elementen 00% 00% P6 Individuele afdruk volledige prothese 00% 00% 00% P7 Individueel opstellen front 00% 00% 00% P8 Extra methode vervaardigen prothese 00% 00% 00% P9 Extra methode vervaardigen prothese 00% 00% 00% P40 Toeslag per vervangen element 00% 00% 00% P4 Extra methode vervaardigen prothese 00% 00% 00% P4 Extra methode vervaardigen prothese 00% 00% 00% P4 Extra methode vervaardigen prothese 00% 00% 00% P45 Tijdelijke prothese 00% 00% 00% P5 Opvullen/veranderen gedeeltelijke prothese 50% 00% 00% P5 Opvullen/veranderen gedeeltelijke prothese 50% 00% 00% P5 Opvullen/veranderen gedeeltelijke prothese 50% 00% 00% P54 Opvullen/veranderen gedeeltelijke prothese 50% 00% 00% P56 Zachte laag gedeeltelijke prothese P57 Reparatie gedeeltelijke prothese 50% 00% 00% P58 Reparatie gedeeltelijke prothese 50% 00% 00% P60 Onderzoek en controle van de prothese P65 Inslijpen bestaande prothese P70 Rebasing volledige overkappingsprothese P78 Uitbreiding gedeeltelijke tot volledige prothese 00% 00% 00% P79 Uitbreiding gedeeltelijke prothese 00% 00% 00% Restauraties (kronen en bruggen) R08 Éénvlaksinlay composiet 00% 50% 00% 00% R09 Tweevlaksinlay composiet 00% 50% 00% 00% R0 Drievlaksinlay composiet 00% 50% 00% 00% R Gegoten éénvlaksinlay 00% 50% 00% 00% R Gegoten tweevlaksinlay 00% 50% 00% 00% R Gegoten drievlaksinlay 00% 50% 00% 00% R4 Extra kosten ivm aangegoten pin, per pin 00% 00% R0 Gegoten metalen kroon 00% 50% 00% 00% R5 Gegoten metalen kroon+porselein/kunsthars 00% 50% 00% 00% R6 Kroon 00% 50% 00% 00% R7 Kroon 00% 50% 00% 00% R8 Endokroon 00% R9 Roestvrijstalen of kunstharsconfectiekroon R Opbouw voor kroon 00% 00% 00% R Gegoten opbouw indirecte methode 00% 00% 00% R Gegoten opbouw directe methode 00% 00% 00% R40 Brugtussendeel 00% 50% 00% 00% R45 e en volgende brugtussendeel 00% 50% 00% 00% Er geldt een maximering in aantal, ongeacht de soort zorgaanbieder die de verrichting uitvoert (Zie T op pagina 55). Techniek en materiaalkosten worden niet vergoed, ook niet als deze kosten worden vermeld met de code van de bijbehorende verrichting. 0 Verzekeringsvoorwaarden, TandVerzorgd

11 Tandarts R46 Brugverankering 00% 00% R49 Toeslag voor brug op 5 of meer tanden/kiezen 00% 00% R50 Metalen fixatiekap tbv brugwerk 00% 00% R55 Gipsslot met extra afdruk tbv brugwerk 00% 00% R60 Etsbrug zonder preparatie 00% 50% 00% 00% R6 Etsbrug met preparatie 00% 50% 00% 00% R65 Toeslag extra etsbrugtussendeel 00% 50% 00% 00% R66 Bevestigen van meer dan tanden/kiezen in brug 00% 50% 00% 00% R70 Kroon onder bestaande constructie 00% 00% R7 Vernieuwen porseleinen laagje/reparatie kroon 00% 00% R7 Vernieuwen laag op slijtvlak 00% 00% R7 Extra houvast kroon R74 Opnieuw vastzetten gegoten restauraties 00% 00% R75 Opnieuw vastzetten etsbrug 00% 00% R76 Extra kosten gegoten opbouw bestaande kroon 00% 00% R77 Moeilijke verwijdering oud kroon of brugwerk R78 Facing zonder preparatie 00% 50% 00% 00% R79 Facing met preparatie 00% 50% 00% 00%¹ R80 Noodkroon R85 Volgende noodkroon R90 Kosten gedeeltelijk werk Tandvleesbehandeling (parodontologie) T Parodontaal onderzoek met pocketstatus 75% T Parodontaal onderzoek met parodontiumstatus 75% T Parodontale behandeling door tandarts 75% T Parodontale behandeling door mondhygiënist 75% T Herbeoordeling met pocketstatus 75% T Herbeoordeling met parodontiumstatus 75% T Bespreken vervolgtraject 75% T5 Kort consult parodontale nazorg tandarts T5 Kort consult parodontale nazorg mondhygiënist T5 Standaard consult parodontologie tandarts Max, T54 Standaard consult parodontologie mondhygiënist 75% T55 Uitgebreid consult parodontologie tandarts T56 Uitgebreid consult parodontologie mondhygiënist T57 Toepassing plaatselijk antibioticum Tandartsverzekering T60 Evaluatie met pocketstatus 75% T6 Evaluatie met parodontiumstatus 75% T70 Tandvleesoperatie element 75% T7 tandvleesoperatie sextant 75% T7 Uitgebreide tandvleesoperatie sextant 75% T7 Nazorg operatie kort 75% T74 Nazorg operatie uitgebreid 75% T75 Evaluatie na tandvleesoperatie 75% T76 Aanpassing tijdens tandvleesoperatie 75% T80 Weefseltransplantaat Er geldt een maximering in aantal, ongeacht de soort zorgaanbieder die de verrichting uitvoert (Zie T op pagina 55). Techniek en materiaalkosten worden niet vergoed, ook niet als deze kosten worden vermeld met de code van de bijbehorende verrichting. Verzekeringsvoorwaarden, TandVerzorgd

12 Tandarts T8 Aanpassing als zelfstandige verrichting 75% T8 Tandvleescorrectie element 75% T8 Tandvleescorrectie sextant 75% T84 T99 Tandvleesbehandeling Uurtarief voor bijzondere tandheelkunde U05, U0, U0 Vullingen V0 Hele kleine vulling in een tandvlak V Éénvlaksvulling V V Tweevlaksvulling Drievlaksvulling Max 4, 75% Max 4, 75% Max 6, 75% Max 6, 00% V4 Kroon van plastisch materiaal V5 Facing van composiet V0 Etsen bij composietvulling Max 4, Max 4, Max 6, Max 6, V Etsen en onderlaag bij composietvulling 75% 75% 75% 00% V0 Sealen van e element V5 Sealen volgend element V40 Polijsten van vullingen V50 Rubberdam 00% V60 Cementbodem onder vulling V70 Stift 00% V80 Wortelkanaalstift 00% V85 Wortelkanaalstift volgende Röntgendiagnostiek (foto) X0 Röntgenfoto in de mond Max 4, 75% Max 4, 75% Max 4, 75% Max 6, 00% X Overzichtsfoto Max, 00% X Overzichtsfoto tbv implantologie X4 Röntgenschedelprofielfoto Er geldt een maximering in aantal, ongeacht de soort zorgaanbieder die de verrichting uitvoert (Zie T op pagina 55). Techniek en Kaakchirurg materiaalkosten worden niet vergoed, ook niet als deze kosten worden vermeld met de code van de bijbehorende verrichting. TV Code 8060, Plaatsen eerste implantaat in de kaak TV 806, Elk volgend implantaat per kaak Kleine verrichting, extractie Extractie onder volledige verdoving Röntgengebitsonderzoek Voor alle codes samen Max e Kostendeel röntgengebitsonderzoek 806 Vrijleggen van implantaten Code Mondhygiënist (vrijgevestigd) TV TV Anesthesie (verdoving) A0 Verdoving A5 Plaatselijke verdoving Er geldt een maximering in aantal, ongeacht de soort zorgaanbieder die de verrichting uitvoert (Zie T op pagina 55). Techniek en materiaalkosten worden niet vergoed, ook niet als deze kosten worden vermeld met de code van de bijbehorende verrichting. Verzekeringsvoorwaarden, TandVerzorgd

13 Mondhygiënist (vrijgevestigd) TV TV Consultatie C Tweede controle 6,50 6,50 6,50 6,50 C Consult na klachten 6,50 6,50 6,50 6,50 C Vastleggen gezondheidsgegevens 6,50 C80 Bezoek aan huis Endodontologie (bleken) E97 Uitwendig bleken E98 Materiaalkosten uitwendig bleken Mondhygiëne en preventie M0 Fluoride onder of bovenkaak M0 Fluoride onder en bovenkaak gelijktijdig M Fluoride groepsgewijs M Plakonderzoek met kleuring M Bacteriologisch onderzoek M50 Tandsteen verwijderen beperkt M55 Tandsteen verwijderen gemiddeld 00%, 00%, 00%, 00%, M59 Tandsteen verwijderen uitgebreid Max Max Max Max M70 Voedingsadvies Tandvleesbehandeling (parodontologie) T Parodontaal onderzoek met pocketstatus 78,50 T Parodontaal onderzoek met parodontiumstatus 86 T Parodontale behandeling per element 0,50 T Herbeoordeling met pocketstatus 60 T Herbeoordeling met parodontiumstatus 66 T Bespreken vervolgtraject 0 T5 Kort consult parodontale nazorg 5,50 T54 Standaard consult parodontale nazorg 75,50 T56 Uitgebreid consult parodontale nazorg 0 T60 Evaluatie met pocketstatus 00 T6 Evaluatie met parodontiumstatus 0 T9 Bacteriologisch tandvleesonderzoek T94 Behandeling abces in tandvlees Vullingen V Eénvlaksvulling,70,70,70 5,60 Tandartsverzekering V Tweevlaksvulling , 5 V Drievlaksvulling V0 Etsen bij composietvulling 5,80 5,80 5,80 8 V0 Sealen van e element V5 Sealen volgend element V40 Polijsten van vullingen Röntgendiagnostiek (foto) X0 Röntgenfoto in de mond Max 4, 8 Max 4, 8 Max 4, 8 Max 6, Er geldt een maximering in aantal, ongeacht de soort zorgaanbieder die de verrichting uitvoert (Zie T op pagina 55). Techniek en materiaalkosten worden niet vergoed, ook niet als deze kosten worden vermeld met de code van de bijbehorende verrichting. Verzekeringsvoorwaarden, TandVerzorgd

14 Orthodontist TV TV 0 Eerste consult 00% 00% 00% 0 Vervolgconsult 00% 00% 00% 0 Controle bezoek 00% 00% 00% 04 Second opinion 00% 00% 00% 05 Gebitsmodellen 00% 00% 00% 06 Beoordeling gebitsmodel 00% 00% 00% 0 Röntgenfoto in de mond 00% 00% 00% Röntgenfoto vanuit de kauwvlakken 00% 00% 00% Röntgenfoto buitenzijde wang 00% 00% 00% Röntgenonderzoek 00% 00% 00% 4 Panoramafoto gehele boven/onderkaak 00% 00% 00% 5 Beoordeling panoramafoto boven/onderkaak 00% 00% 00% 6 Eenzijdig schedelröntgenonderzoek 00% 00% 00% 7 Beoordeling éénzijdig schedelröntgenonderzoek 00% 00% 00% 8 Voorachterwaarts schedelröntgenonderzoek 00% 00% 00% 9 Beoordeling voorachterw. schedelröntgenfoto 00% 00% 00% 0 Aanvangstoeslag vacuümgevormde apparatuur 00% 00% 00% Behandelingsmaandtarief 4e behandelingsmaand 00% 00% 00% 0 Aanvangstoeslag uitneembare beugel 00% 00% 00% Overgang uitneembare naar gedeeltelijk vaste beugel 00% 00% 00% Overgang uitneembare naar volledig vaste beugel 00% 00% 00% Tarief per maand voor uitneembare beugel 00% 00% 00% 40 Aanvangstoeslag vaste beugel 00% 00% 00% 4 Overgang gedeeltelijk vast naar vaste beugel 00% 00% 00% 4 Tarief per maand voor gedeeltelijk vaste beugel 00% 00% 00% 44 Aanvangstoeslag partieel vaste linguale apparatuur 00% 00% 00% 45 Behandelingsmaandtarief partieel vaste linguale apparatuur 4e behandelingsmaand 00% 00% 00% 50 Aanvangstoeslag volledig vaste beugel 00% 00% 00% 5 Tarief per maand voor volledig vaste beugel 00% 00% 00% 54 Overgangstoeslag partieel vaste linguale apparatuur naar volledig vaste linguale apparatuur 00% 00% 00% 55 Aanvangstoeslag volledig vaste linguale apparatuur 00% 00% 00% 56 Behandelingsmaandtarief volledig vaste linguale apparatuur 4e behandelingsmaand 00% 00% 00% 6 Tarief per maand behandeling 00% 00% 00% 7 ² Behandeling m.b.v. eenvoudige apparatuur 00% 00% 00% 8 ² Vervanging na onzorgvuldig gebruik 00% 00% 00% 8 ² Reparatie na onzorgvuldig gebruik 00% 00% 00% 8 Trekken van tand/kies 00% 00% 00% 84 Fiberotomie, per element 00% 00% 00% 85 ² Mondbeschermer 00% 00% 00% 86 Niet nagekomen afspraak 87 Toeslag keramisch slotje 00% 00% 00% 88 Toeslag gebruik intermaxilliaire correctieveren 00% 00% 00% 89 Toeslag gebruik met banden vastzittende kaakcorrectieapparatuur 00% 00% 00% 9 Toeslag voor zelfligerende keramische brackets 00% 00% 00% Er geldt een maximering in aantal, ongeacht de soort zorgaanbieder die de verrichting uitvoert (Zie T op pagina 55). Techniek en materiaalkosten worden niet vergoed, ook niet als deze kosten worden vermeld met de code van de bijbehorende verrichting. 4 Verzekeringsvoorwaarden, TandVerzorgd

TARIEVEN 2014. X10 Kleine röntgenfoto 15.69 X21 Kaakoverzichtsfoto 67.24 X24 Schedelfoto 30.26

TARIEVEN 2014. X10 Kleine röntgenfoto 15.69 X21 Kaakoverzichtsfoto 67.24 X24 Schedelfoto 30.26 TARIEVEN 2014 Volgens De Nederlandse Zorgautoriteit (NzA) Consultatie en diagnostiek ( C) C11 Periodieke controle 21.29 C13 Probleemgericht consult 21.29 C85 Weekendbehandeling 21.29 C86 Avondbehandeling

Nadere informatie

TARIEVEN 2013 Volgens De Nederlandse Zorgautoriteit (NzA)

TARIEVEN 2013 Volgens De Nederlandse Zorgautoriteit (NzA) TARIEVEN 2013 Volgens De Nederlandse Zorgautoriteit (NzA) I Consultatie en diagnostiek ( C) C11 Periodieke controle 20.52 C13 Probleemgericht consult 20.52 C85 Weekendbehandeling 20.52 C86 Avondbehandeling

Nadere informatie

A531 Vaststellen conditie tandvlees 75. 30 Laboratoriumkosten) A711 Opstellen en bespreken zorgplan 75

A531 Vaststellen conditie tandvlees 75. 30 Laboratoriumkosten) A711 Opstellen en bespreken zorgplan 75 Code Omschrijving geldig t/m december 2012 prijs ( ) Consultatie & Diagnostiek A111 Periodieke controle 20,50 A231 Intake consult 41 A261 Multidisciplinair consult 32,50 A211 Probleemgericht consult 32,50

Nadere informatie

Tandartspraktijk Polder

Tandartspraktijk Polder Tandartspraktijk Polder Praktijk voor Orthodontie en Implantologie Houttuinen 5 8301 XP Emmeloord T: 0527-612309 E: tandarts@houttuinen.nl Prijslijst vanaf 1 juli 2015 Omschrijving A10 Geleidings- en/of

Nadere informatie

TARIEFINFO PRAKTIJK VICTOR SCHYNS MAASTRICHT

TARIEFINFO PRAKTIJK VICTOR SCHYNS MAASTRICHT TARIEFINFO PRAKTIJK VICTOR SCHYNS MAASTRICHT NB: Tarieven geldig t/m 31 maart 2012 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Consultatie en diagnostiek... 2 Preventieve mondzorg... 3 Vullingen, kronen en bruggen...

Nadere informatie

CONSULTATIE EN DIAGNOSTIEK: A codes

CONSULTATIE EN DIAGNOSTIEK: A codes Tarieven 2012 Geldigheid 01 01 2012 t/m 31 03 2012 CONSULTATIE EN DIAGNOSTIEK: A codes A111 Periodieke controle 21,00 A211 Probleemgericht consult 28,00 A231 Intake consult 41,00 A261 Multidisciplinair

Nadere informatie

Tarievenlijst tandartspraktijk Kosterman

Tarievenlijst tandartspraktijk Kosterman Tarievenlijst tandartspraktijk Kosterman Code Omschrijving Prijs 1. consultatie en diagnostiek A111 Periodieke controle 20,00 A211 Probleemgericht consult 21,00 A231 Intake consult 42,00 A261 Multidisciplinair

Nadere informatie

Te declareren prestaties

Te declareren prestaties Tandartspraktijk Bronsveld Teylingen 31 2261 XP Leidschendam Te declareren prestaties 1.1 Consultatie en Diagnostiek Prijs A111 Periodieke controle 20.00 A211 Probleemgericht consult 25.00 A231 Intake

Nadere informatie

Prijslijst Consultatie en diagnostiek. Preventieve mondzorg. Vullingen, kronen en bruggen

Prijslijst Consultatie en diagnostiek. Preventieve mondzorg. Vullingen, kronen en bruggen Consultatie en diagnostiek A111 Periodieke controle 20.50 A211 Probleemgericht consult 25.00 A231 Intake consult 39.00 A311 Maken en beoordelen kleine röntgenfoto 15.00 A321 Maken en beoordelen kaakoverzichtsfoto

Nadere informatie

Consultatie en diagnostiek

Consultatie en diagnostiek Consultatie en diagnostiek A111 Periodieke controle 23,00 A211 Probleemgericht consult 25,00 A231 Intake consult 42,50 A261 Multidisciplinair consult 45,00 A311 Maken en beoordelen kleine röntgenfoto 15,00

Nadere informatie

Prestatielijst Eckstra Mondzorg. Bij vragen over onze behandelingen staat ons team graag voor u klaar om die te beantwoorden.

Prestatielijst Eckstra Mondzorg. Bij vragen over onze behandelingen staat ons team graag voor u klaar om die te beantwoorden. Prestatielijst Eckstra Mondzorg Bij vragen over onze behandelingen staat ons team graag voor u klaar om die te beantwoorden. Een gezond gebit voor uw hele gezin Geldig tot 31 december 2012 Consultatie

Nadere informatie

1.1 Consultatie en diagnostiek MT= Materiaal- en/of Tandtechniekkosten.

1.1 Consultatie en diagnostiek MT= Materiaal- en/of Tandtechniekkosten. 1.1 Consultatie en diagnostiek MT= Materiaal- en/of Tandtechniekkosten. A111 Periodieke controle 20.50 A211 Probleemgericht consult 28 A231 Intake consult 38 A261 Multidisciplinair consult 30 A311 Maken

Nadere informatie

Tarieven (t/m 31 december 2012)

Tarieven (t/m 31 december 2012) Tarieven (t/m 31 december 2012) Prestatie Consultatie en diagnostiek A111 Periodieke controle 19,63 A211 Probleemgericht consult 25,15 A231 Intake consult 39,26 A261 Multidisciplinair consult 45,20 A311

Nadere informatie

Interpolis ZorgActief Mondzorg Aanvullende (tand)verzekering

Interpolis ZorgActief Mondzorg Aanvullende (tand)verzekering Interpolis ZorgActief Mondzorg Aanvullende (tand)verzekering Maximum bedragen 2012 Deze bedragen gelden voor de mondzorgcodes die worden vergoed vanuit de de aanvullende (tand)verzekering. Deze lijst is

Nadere informatie

Deze prijslijst is geldig tot en met: 31-12-2012. 1. Te declareren prestaties. 1.1 Consultatie en diagnostiek

Deze prijslijst is geldig tot en met: 31-12-2012. 1. Te declareren prestaties. 1.1 Consultatie en diagnostiek Deze prijslijst is geldig tot en met: 31-12-2012 1. Te declareren prestaties 1.1 Consultatie en diagnostiek A111 Periodieke controle Probleemgericht consult A231 Intake consult A261 Multidisciplinair consult

Nadere informatie

Tarievenlijst Tandarts M.R.Scheltes

Tarievenlijst Tandarts M.R.Scheltes Tarievenlijst Tandarts M.R.Scheltes Consultatie en diagnostiek Geldig van 1 maart tot 1 mei 2012 A111 Periodieke controle 20,00 A211 Probleemgericht consult 25,00 A231 Intake consult 39,50 A261 Multidiciplinair

Nadere informatie

Tarieven mondzorg 2012 SANS Dental Prestatie Omschrijving Tarief Consultatie en diagnostiek Preventieve mondzorg Vullingen, kronen en bruggen

Tarieven mondzorg 2012 SANS Dental Prestatie Omschrijving Tarief Consultatie en diagnostiek Preventieve mondzorg Vullingen, kronen en bruggen Tarieven mondzorg 2012 SANS Dental Prestatie Omschrijving Tarief Consultatie en diagnostiek A111 Periodieke controle 19,63 A211 Probleemgericht consult 25,15 A231 Intake consult 39,26 A261 Multidisciplinair

Nadere informatie

FBTO Zorgverzekering Tarieven mondzorg per 1 januari 2012

FBTO Zorgverzekering Tarieven mondzorg per 1 januari 2012 FBTO Zorgverzekering Tarieven mondzorg per 1 januari 2012 code omschrijving Consultatie en diagnostiek A111 Periodieke controle 19,63 A211 Probleemgericht consult 25,15 A231 Intake consult 39,26 A261 Multidisciplinair

Nadere informatie

Vullingen, kronen en bruggen

Vullingen, kronen en bruggen prestatie Omschrijving techniek Uw prijs Consultatie en diagnostiek A111 Periodieke controle 20,50 A211 Probleemgericht consult 27,50 A231 Intake consult 45,00 A261 Multidisciplinair consult 50,00 A311

Nadere informatie

prestatie Omschrijving techniek Uw prijs

prestatie Omschrijving techniek Uw prijs prestatie Omschrijving techniek Uw prijs Consultatie en diagnostiek A111 Periodieke controle 19,63 A211 Probleemgericht consult 25,15 A231 Intake consult 39,26 A261 Multidisciplinair consult 45,20 A311

Nadere informatie

Tandartspraktijk Schmidt en Tambach Deze prijslijst is geldig van: 1-1-2012 Deze prijslijst is geldig tot en met: 31-12-2012

Tandartspraktijk Schmidt en Tambach Deze prijslijst is geldig van: 1-1-2012 Deze prijslijst is geldig tot en met: 31-12-2012 Disclaimer: Wij doen onze uiterste best om alle informatie correct en actueel weer te geven. Indien informatie onjuist wordt weergegeven kunnen hieraan geen rechten worden ontleend. Wijzigingen kunnen

Nadere informatie

Tarieven 2012 Geldig van 1-1-2012 tot 28-2-2012

Tarieven 2012 Geldig van 1-1-2012 tot 28-2-2012 Tarieven 2012 Geldig van 1-1-2012 tot 28-2-2012 A: Consultatie en diagnostiek A111 Periodieke controle 19,95 A211 Probleemgericht consult 25,15 A231 Intake consult 41,27 A261 Multidisciplinair consult

Nadere informatie

Prestatie Omschrijving Techniek Prijs. A111 Periodieke controle 20,00. A211 Probleemgericht consult 25,15. A231 Intake consult 39,26

Prestatie Omschrijving Techniek Prijs. A111 Periodieke controle 20,00. A211 Probleemgericht consult 25,15. A231 Intake consult 39,26 Prestatie Omschrijving Techniek Prijs Consultatie en diagnostiek A111 Periodieke controle 20,00 A211 Probleemgericht consult 25,15 A231 Intake consult 39,26 A261 Multidisciplinair consult 45,20 A311 Maken

Nadere informatie

Prijslijst van 01-04-2012 tot en met 30-06-2012. prestatie Omschrijving techniek Uw prijs

Prijslijst van 01-04-2012 tot en met 30-06-2012. prestatie Omschrijving techniek Uw prijs Prijslijst van 01-04-2012 tot en met 30-06-2012 prestatie Omschrijving techniek Uw prijs Consultatie en diagnostiek A111 Periodieke controle 20,50 A211 Probleemgericht consult 20,50 A231 Intake consult

Nadere informatie

NZA Tarieven van tot I Consultatie en diagnostiek (C) III Preventieve mondzorg (M) a.diagnostisch onderzoek

NZA Tarieven van tot I Consultatie en diagnostiek (C) III Preventieve mondzorg (M) a.diagnostisch onderzoek NZA Tarieven van 1-1-215 tot 31-6-2015 I Consultatie en diagnostiek (C) a.diagnostisch onderzoek C11 Periodieke controle 21,09 C13 Probleemgericht consult 21,09 b.aanvullend diagnostisch onderzoek, algemeen

Nadere informatie

Tandartsencentrum. Cassandraplein

Tandartsencentrum. Cassandraplein TARIEVEN 2012 CONSULTATIE EN DIAGNOSTIEK A111 Periodieke controle 20,66 A211 Probleem gericht consult 25,14 A231 Intake consult 31,11 A261 Multidisciplinair consult 46,67 A311 Maken en beoordelen kleine

Nadere informatie

Tarieven. Code Beschrijving Tarief

Tarieven. Code Beschrijving Tarief Tarieven Consultatie en diagnostiek A111 Periodieke controle 21.50 A211 Probleemgericht consult 32.50 A231 Intake consult 37.50 A261 Multidisciplinair consult 55.00 A311 Maken en beoordelen kleine röntgenfoto

Nadere informatie

A111 Periodieke controle 21,10. A211 Probleemgericht consult 25,80. A231 Intake consult 38,00. A261 Multidisciplinair consult 45,20

A111 Periodieke controle 21,10. A211 Probleemgericht consult 25,80. A231 Intake consult 38,00. A261 Multidisciplinair consult 45,20 Consultatie en diagnostiek A111 Periodieke controle 21,10 A211 Probleemgericht consult 25,80 A231 Intake consult 38,00 A261 Multidisciplinair consult 45,20 A311 Maken en beoordelen kleine röntgenfoto 15,90

Nadere informatie

VERANDERINGEN IN DE MONDZORG PER 1 JANUARI 2012

VERANDERINGEN IN DE MONDZORG PER 1 JANUARI 2012 VERANDERINGEN IN DE MONDZORG PER 1 JANUARI 2012 De minister van volksgezondheid, Edith Schippers, heeft met ingang van 1 januari 2012 bepaald, dat mondzorgverleners, zoals tandartsen, orthodontisten, mondhygienisten

Nadere informatie

Prestatietabel tandheelkundige zorg Anderzorg TandVerzorgd

Prestatietabel tandheelkundige zorg Anderzorg TandVerzorgd Verdoving (anesthesie) A10 Geleidings- en/of infiltratie verdoving 80% 80% 80% 80% A15 Oppervlakte verdoving 80% 80% 80% 80% A20 Behandeling onder algehele narcose - - - - B10 Introductie roesje (lachgassedatie)

Nadere informatie

Prijslijst, geldig van 01.01.2012 t/m. 31.12.2012

Prijslijst, geldig van 01.01.2012 t/m. 31.12.2012 A111 Periodieke controle 21.00 A211 Probleemgericht consult 25.00 A231 Intake consult 41.00 A261 Multidisciplinair consult 30.00 A311 Maken en beoordelen kleine röntgenfoto 15.50 A321 Maken en beoordelen

Nadere informatie

Vergoedingenlijst mondzorg De Friesland Zorgverzekeraar (geldig vanaf 1 januari 2012)

Vergoedingenlijst mondzorg De Friesland Zorgverzekeraar (geldig vanaf 1 januari 2012) Vergoedingenlijst mondzorg De Friesland Zorgverzekeraar (geldig vanaf 1 januari 2012) Behorende bij de: - Alles Verzorgd Polis - Vrije Keus Polis - AV Standaard - AV Extra - AV Optimaal - AV Excellent

Nadere informatie

TARIEVEN 2012. tandartspraktijk peize info@tandartspraktijkpeize.nl. Code M/T Omschrijving Prijs Toelichting

TARIEVEN 2012. tandartspraktijk peize info@tandartspraktijkpeize.nl. Code M/T Omschrijving Prijs Toelichting TARIEVEN 2012 tandartspraktijk peize info@tandartspraktijkpeize.nl Code M/T Omschrijving Prijs Toelichting 1. Consultatie en diagnostiek A111 Periodieke controle 19,80 A211 Probleemgericht consult 25,00

Nadere informatie

Tarievenlijst Tandartspraktijk E. Picavet

Tarievenlijst Tandartspraktijk E. Picavet CONSULTATIE EN DIAGNOSTIEK A111 Periodieke controle 21,70 A211 Probleemgericht consult 27,15 A231 Intake consult 40,00 A261 Multidisciplinair consult 28,00 A311 Maken en beoordelen kleine röntgenfoto 16,00

Nadere informatie

prestatie Omschrijving techniek prijs

prestatie Omschrijving techniek prijs prestatie Omschrijving techniek prijs Consultatie en diagnostiek A111 Periodieke controle 22,50 A211 Probleemgericht consult 29,00 A231 Intake consult 40,00 A261 Multidisciplinair consult 50,00 A311 Maken

Nadere informatie

Tandartspraktijk Kroeze & Vermeeren Robijnlaan 27, 5431ZL Cuijk

Tandartspraktijk Kroeze & Vermeeren Robijnlaan 27, 5431ZL Cuijk Consultatie en diagnostiek A111 Periodieke controle A211 Probleemgericht consult A231 Intake consult A261 Multidisciplinair consult A311 Maken en beoordelen kleine röntgenfoto A511 Vaststellen wortelkanaal-classificatiescore

Nadere informatie

Voor verzekerden van 18 jaar en ouder is dit Maximaal 2000

Voor verzekerden van 18 jaar en ouder is dit Maximaal 2000 ZPN Codes Prestaties Voor de prestatiecodes beginnend met A (verdoving), C consultatie en diagnostiek), E (wortelkanaalbehandelingen), G (kaakgewrichtbehandelingen), H (chirurgie), M (preventieve mondzorg),

Nadere informatie

A Dukaat 11-13 T 0411 68 95 29 E info@tandartsweenen.nl 5283 PJ Boxtel F 0411 68 95 28 W www.tandartsweenen.nl

A Dukaat 11-13 T 0411 68 95 29 E info@tandartsweenen.nl 5283 PJ Boxtel F 0411 68 95 28 W www.tandartsweenen.nl Consultatie en Diagnostiek A111 Periodieke controle 21,00 A211 Probleemgericht consult 22,00 A231 Intake consult 35,00 A261 Multidisciplinair consult 45,00 A311 Maken en beoordelen kleine röntgenfoto 15,50

Nadere informatie

TARIEVENLIJST 01-05-2012 T/M 31-05-2012

TARIEVENLIJST 01-05-2012 T/M 31-05-2012 1.1 Consultatie en diagnostiek A111 Periodieke Controle 21,00 A211 Probleemgericht consult A231 Intake consult 39,26 A261 Multidisciplinair consult A311 Maken en beoordelen kleine röntgenfoto 15,00 A321

Nadere informatie

Maximum Achmea tarieven mondzorg 2012

Maximum Achmea tarieven mondzorg 2012 tarieven mondzorg 2012 Prestatie Omschrijving Consultatie en diagnostiek A111 Periodieke controle 19,63 A211 Probleemgericht consult 25,15 A231 Intake consult 39,26 A261 Multidisciplinair consult 45,20

Nadere informatie

Uw tandartsverzekering TandVerzorgd

Uw tandartsverzekering TandVerzorgd Uw tandartsverzekering TandVerzorgd Menzis biedt verschillende tandartsverzekeringen (TandVerzorgd, TV) aan. Voor jongeren biedt Menzis ook de Jongeren- Verzorgd (JV) aan. Dit is een aanvullende verzekering

Nadere informatie

Prijslijst Tandartsenpraktijk van de Veer Geldig van 01-apr-2012 tot 01-sep-2012

Prijslijst Tandartsenpraktijk van de Veer Geldig van 01-apr-2012 tot 01-sep-2012 Prijslijst Tandartsenpraktijk van de Veer Geldig van 01-apr-2012 tot 01-sep-2012 Consultatie en diagnostiek A111 Periodieke controle 22,50 A211 Probleemgericht consult 25,00 A231 Intake consult + medische

Nadere informatie

2. Preventieve mondzorg Code: Beschrijving: Prijs: Extra:

2. Preventieve mondzorg Code: Beschrijving: Prijs: Extra: Veel voorkomende verrichtingen Geldig van 01 maart 2012 1. Consultatie en diagnostiek A111 Periodieke controle 21,00 A211 Probleemgericht consult 21,00 A231 Intake consult 35,00 A311 Maken en beoordelen

Nadere informatie

Tarieven IJsselstate tandartsen 2012

Tarieven IJsselstate tandartsen 2012 Tarieven IJsselstate tandartsen 2012 Prijzen geldig tot 31 maart 2012 CONSULTATIE EN DIAGNOSTIEK A-codes DE PERIODIEKE CONTROLE Er wordt stilgestaan bij uw gezondheid De gezondheid van uw mond wordt in

Nadere informatie

A111 Periodieke controle 19,85. A211 Probleemgericht consult 20,15. A231 Intake consult 38.50. A261 Multidisciplinair consult 27.

A111 Periodieke controle 19,85. A211 Probleemgericht consult 20,15. A231 Intake consult 38.50. A261 Multidisciplinair consult 27. Prijslijst Tandartsenpraktijk Swaters & Kremer Mauvestraat 46 6813 JM Arnhem Geldig van 01-jan-2012 Geldig tot 31-mrt-2012 Code M/T Omschrijving Prijs Toelichting 1. Consultatie en diagnostiek A111 Periodieke

Nadere informatie

Prijslijst, geldig van 01.01.2012 t/m. 31.01.2012

Prijslijst, geldig van 01.01.2012 t/m. 31.01.2012 A111 Periodieke controle 22.85 A211 Probleemgericht consult 22.85 A231 Intake consult 45.70 A261 Multidisciplinair consult 45.70 A311 Maken en beoordelen kleine röntgenfoto 16.47 A311O Maken en beoordelen

Nadere informatie

Prestatietabel tandheelkundige zorg Anderzorg Budget Jong Tand 2016

Prestatietabel tandheelkundige zorg Anderzorg Budget Jong Tand 2016 Verdoving (anesthesie) 1 75% tot 250 voor alle genoemde behandelingen samen A10 Geleidings- en/of infiltratie verdoving 75% 80% 80% A15 Oppervlakte verdoving 75% 80% 80% A20 Behandeling onder algehele

Nadere informatie

1.1 Consultatie en diagnostiek

1.1 Consultatie en diagnostiek Tandartspraktijk De Meridiaan Deze prijslijst is geldig van 01-02- 2012 tot en met: 04-03-2012 1.1 Consultatie en diagnostiek A111 Periodieke controle 20,60 A211 Probleemgericht consult 23,25 A231 Intake

Nadere informatie

Tarievenlijst Tandartspraktijk Vollenbrock Mill geldig tot en met 31 maart 2012

Tarievenlijst Tandartspraktijk Vollenbrock Mill geldig tot en met 31 maart 2012 1.1 Consultatie en diagnostiek A111 Periodieke controle 19,70 A211 Probleemgericht consult 19,70 A231 Intake consult 25,80 A261 Multidisciplinair consult 28,00 A311 Maken en beoordelen kleine röntgenfoto

Nadere informatie

Prestatie Omschrijving Tarief 201

Prestatie Omschrijving Tarief 201 Prestatie Omschrijving Tarief 201 A111 Periodieke controle 20,00 A211 Probleemgericht consult 25,00 A231 Intake consult n.v.t. A261 Multidisciplinair consult n.v.t. A311 Maken en beoordelen kleine röntgenfoto

Nadere informatie

Tarieven. Geldig van 1/01/2012 tem 30/04/2012

Tarieven. Geldig van 1/01/2012 tem 30/04/2012 Consultatie en diagnostiek A111 Periodieke controle 20 A211 Probleemgericht consult 25 A231 Intake consult 40 A261 Multidisciplinair consult 30 A311 Maken en beoordelen kleine röntgenfoto 15 A321 Maken

Nadere informatie

A722 Onderzoek tandvleesbehandelingen 143,40

A722 Onderzoek tandvleesbehandelingen 143,40 Prijslijst Tandartspraktijk Verstappen Laan ten Roode 2-2a 5711 GC SOMEREN Code M/T Omschrijving Prijs 1. Consultatie en diagnostiek A111 Periodieke controle 19,70 A211 Probleemgericht consult 19,70 A231

Nadere informatie

Consultatie en Diagnostiek A Preventieve mondzorg C Vullingen, Kronen en Bruggen E

Consultatie en Diagnostiek A  Preventieve mondzorg C  Vullingen, Kronen en Bruggen E Consultatie en Diagnostiek A A111 Periodieke controle 21,00 A211 Probleemgericht consult 27,50 A231 Intake consult 40,00 A261 Multidisciplinair consult 30,00 A311 Maken en beoordelen kleine röntgenfoto

Nadere informatie

Omschrijving codes tandartstarieven

Omschrijving codes tandartstarieven Omschrijving codes tandartstarieven januari 2010 Inleiding Indezefolderzijndetandartsverrichtingenopgenomenmeteenkortetoelichting.De tarievenzijnopeenapartvelbijgesloten.alsuvragenheeftoveruwtandartsrekeningdan

Nadere informatie

Basisverzekering. Bijlage 3 - Verzekeringsvoorwaarden inzake mondzorg 2014

Basisverzekering. Bijlage 3 - Verzekeringsvoorwaarden inzake mondzorg 2014 Bijlage 3 - Verzekeringsvoorwaarden inzake mondzorg 2014 Polisvormen Basisverzekering: o Alles Verzorgd Polis Dit is een naturapolis voor heel Nederland. o Online Verzorgd Polis Dit is een naturapolis

Nadere informatie

05-01-2012 Tandartspraktijk Heesch

05-01-2012 Tandartspraktijk Heesch Prestatie Omschrijving Techniek Uw prijs A111 Periodieke controle 20,40 A211 Probleemgericht consult 24,00 A231 Intake consult 39,30 A261 Multidisciplinair consult 30,00 A311 Maken en beoordelen kleine

Nadere informatie

Prijslijst. 1. Consultatie en diagnostiek

Prijslijst. 1. Consultatie en diagnostiek Prijslijst Hennink tandartsen Scholtenlaan 210 2105 PK Heemstede 023-5292877 tandartshennink@planet.nl www.henninktandartsen.nl Code M/T Omschrijving Prijs 1. Consultatie en diagnostiek A111 Periodieke

Nadere informatie

Prestatietabel tandheelkundige zorg Azivo AV-Den Haag

Prestatietabel tandheelkundige zorg Azivo AV-Den Haag Voor de prestatiecodes beginnend met A (verdoving), M (preventieve mondzorg), C (consultatie en diagnostiek), R (kronen, bruggen en inlays), E (wortelkanaalbehandelingen), T (tandvleesbehandelingen), G

Nadere informatie

Prijslijst 2012. Code Omschrijving Prijs in. Consultatie en diagnostiek. Preventieve mondzorg

Prijslijst 2012. Code Omschrijving Prijs in. Consultatie en diagnostiek. Preventieve mondzorg Prijslijst 2012 Praktijk voor Algemene Tandheelkunde & Implantologie Noordstraat 12 4361 BM Westkapelle 0118-572182 Internet: www.heijdenwest.nl / www.implantandarts.nl Email: heijdenwest@zeelandnet.nl

Nadere informatie

Aanvullend onderzoek naar slaapafhankelijke ademhalingsstoornissen

Aanvullend onderzoek naar slaapafhankelijke ademhalingsstoornissen VRIJE TARIEVEN Hieronder treft u de prijzen aan van de prestaties die wij in onze praktijk zullen hanteren over de aangegeven periode van 2012 Het grote verschil met de prijzen van 2011 is dat de nieuwe

Nadere informatie

Prijslijst per 11 januari 2012

Prijslijst per 11 januari 2012 Prijslijst per 11 januari 2012 Consultatie en diagnostiek A111 Periodieke controle 20,50 A211 Probleemgericht consult 35,00 A231 Intake consult 37,50 A261 Multidisciplinair consult 36,50 A311 Maken en

Nadere informatie

Tarieven voor te declareren prestaties

Tarieven voor te declareren prestaties Tarieven voor te declareren prestaties Deze prijslijst is geldig van 01-04 2012 tot en met 31-12-2012 1.1 Consultatie en diagnostiek A111 Periodieke controle 20,00 A211 Probleemgericht consult 25,00 A231

Nadere informatie

Prijslijst tandartspraktijk Otten

Prijslijst tandartspraktijk Otten PREVENTIE A111 periodieke controle 19,85 C112 voorlichting preventie standaard 20 C113 voorlichting preventie uitgebreid 40 C511 sealen per element 16,5 C611 beslijpen melkelement 5 C811 fluoride applicatie

Nadere informatie

P.W. Dieperink, tandarts Deze prijslijst is geldig van:1 januari 2012 Deze prijslijst is geldig tot en met: 1 april 2012

P.W. Dieperink, tandarts Deze prijslijst is geldig van:1 januari 2012 Deze prijslijst is geldig tot en met: 1 april 2012 P.W. Dieperink, tandarts Deze prijslijst is geldig van:1 januari 2012 Deze prijslijst is geldig tot en met: 1 april 2012 Afspraken annuleren: Afspraken dienen minstens 48 uur of twee werkdagen van te voren

Nadere informatie

Prijslijst geldig tot 1 januari 2013. A. Consultatie en diagnostiek

Prijslijst geldig tot 1 januari 2013. A. Consultatie en diagnostiek A. Consultatie en diagnostiek A111 Periodieke controle 19,70 A231 Intake consult 22,50 A261 Multidisciplinair consult 39,30 A211 Probleemgericht consult 22,50 A311 Maken en beoordelen kleine röntgenfoto

Nadere informatie

Deze tarieven gelden voor zorg die wordt vergoed uit de aanvullende (tand)verzekering Prestatie Omschrijving Maximum tarief AV voor honorarium OUD

Deze tarieven gelden voor zorg die wordt vergoed uit de aanvullende (tand)verzekering Prestatie Omschrijving Maximum tarief AV voor honorarium OUD Maximum tarieven mondzorg 2012 Aanvullende verzekering Deze tarieven gelden voor zorg die wordt vergoed uit de aanvullende (tand)verzekering Prestatie Omschrijving Maximum tarief AV voor honorarium OUD

Nadere informatie

Azivo prijslijst tandheelkunde 2012

Azivo prijslijst tandheelkunde 2012 Azivo prijslijst tandheelkunde 2012 Aanleiding Als uitgangspunt voor de berekening van vergoedingen in de diverse tandheelkundige verzekeringen van A en de aan te bieden overeenkomsten met zorgaanbieders

Nadere informatie

Maximum Achmea tarieven mondzorg 2012

Maximum Achmea tarieven mondzorg 2012 tarieven mondzorg 2012 v2 datum 29.12.2011 Prestatie Omschrijving Consultatie en diagnostiek A111 Periodieke controle 19,63 A211 Probleemgericht consult 25,15 A231 Intake consult 39,26 A261 Multidisciplinair

Nadere informatie

Hieronder vindt u de specifieke tarievenlijst van Het Implantonium. Deze tarievenlijst geldt van 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012.

Hieronder vindt u de specifieke tarievenlijst van Het Implantonium. Deze tarievenlijst geldt van 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012. Tarievenlijst Hieronder vindt u de specifieke tarievenlijst van Het Implantonium. Deze tarievenlijst geldt van 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012. Het Implantonium heeft als missie om kwalitatief

Nadere informatie

Menzis prijslijst tandheelkunde 2012

Menzis prijslijst tandheelkunde 2012 Menzis prijslijst tandheelkunde 2012 Aanleiding Als uitgangspunt voor de berekening van vergoedingen in de diverse tandheelkundige verzekeringen van Menzis en de aan te bieden overeenkomsten met zorgaanbieders

Nadere informatie

Geldig van 1-Maart Geldig tot 30-Juni Omschrijving Prijs

Geldig van 1-Maart Geldig tot 30-Juni Omschrijving Prijs Prijslijst Tandartspraktijk LABROIDES Zuid-westsingel 202 4611 KH Bergen op Zoom Geldig van 1-Maart -2012 Geldig tot 30-Juni-2012 Code M/ T Omschrijving Prijs 1. Consultatie en diagnostiek A111 Periodieke

Nadere informatie

1 Te declareren prestaties 1.1 Consultatie en diagnosties. Code M/T Omschrijving Prijs

1 Te declareren prestaties 1.1 Consultatie en diagnosties. Code M/T Omschrijving Prijs Onze tarieven zijn vastgesteld tot 1 augustus 2012 1 Te declareren prestaties 1.1 Consultatie en diagnosties A111 Periodieke controle 22,50 A211 Probleemgericht consult 32,50 A231 Intake consult 47,50

Nadere informatie

Tandartstarieven Consultatie en diagnostiek. Tandartstarieven Maken en/of beoordelen foto s. Tandartstarieven Preventieve mondzorg

Tandartstarieven Consultatie en diagnostiek. Tandartstarieven Maken en/of beoordelen foto s. Tandartstarieven Preventieve mondzorg Tandartstarieven Consultatie en diagnostiek a. Diagnostisch onderzoek C11 Periodieke controle C13 Probleemgericht consult b. Aanvullend diagnostisch onderzoek, algemeen C22 Schriftelijke medische anamnese

Nadere informatie

Basisverzekering. Bijlage 2 - Verzekeringsvoorwaarden 2011 inzake Mondzorg

Basisverzekering. Bijlage 2 - Verzekeringsvoorwaarden 2011 inzake Mondzorg Bijlage 2 - Verzekeringsvoorwaarden 2011 inzake Mondzorg Polisvormen Basisverzekering: o Basisverzekering Noord Nederland. Dit is een combinatiepolis die geldt voor de provincies Drenthe, Flevoland, Friesland,

Nadere informatie

Tarieven 2012. Deze tarieven zijn geldig van 1 april 2012 tot en met 31 december 2012

Tarieven 2012. Deze tarieven zijn geldig van 1 april 2012 tot en met 31 december 2012 Tarieven 2012 Deze tarieven zijn geldig van 1 april 2012 tot en met 31 december 2012 De tarieven van ACTA Vrije tandartstarieven... 3 Aanvullende informatie... 4 A Consultatie en diagnostiek... 5 C Preventieve

Nadere informatie

Consultatie en diagnostiek. Preventieve mondzorg. Vullingen, kronen en bruggen. Geldig van 01-jan-2012 Geldig tot 01-apr-2012. Code M/T Omschrijving

Consultatie en diagnostiek. Preventieve mondzorg. Vullingen, kronen en bruggen. Geldig van 01-jan-2012 Geldig tot 01-apr-2012. Code M/T Omschrijving Geldig van 01-jan-2012 Geldig tot 01-apr-2012 Code M/T Omschrijving Prijs Consultatie en diagnostiek A111 Periodieke controle 20,22 A211 Probleemgericht consult 24,85 A231 Intake consult 38,87 A261 Multidisciplinair

Nadere informatie

Code Omschrijving Bedrag * A111 Periodieke controle A211 Probleemgericht consult A231 Intake consult 65.00

Code Omschrijving Bedrag * A111 Periodieke controle A211 Probleemgericht consult A231 Intake consult 65.00 TARIEVEN 2012 * = Dit bedrag is exclusief techniek of materiaalkosten. Consultatie en diagnostiek A111 Periodieke controle 21.00 A211 Probleemgericht consult 21.00 A231 Intake consult 65.00 A311 Maken

Nadere informatie

Vergoeding Menzis TandVerzorgd 1P 2017

Vergoeding Menzis TandVerzorgd 1P 2017 Vergoeding Menzis TandVerzorgd 1P 2017 Tandheelkundige hulp vanaf 18 jaar Vergoeding Consultatie en diagnostiek C11 Periodieke controle 100% C13 Probleemgericht consult 100% C22 Schriftelijke medische

Nadere informatie

Prijs in euro A111 Periodieke controle 19,65

Prijs in euro A111 Periodieke controle 19,65 Deze prijslijst is geldig van: 01 januari 2012 tot en met: 31 december 2012 1. Te declareren prestaties 1.1 Consultatie en diagnostiek Code M/T* Beschrijving Prijs in euro A111 Periodieke controle 19,65

Nadere informatie

MCA bijzondere tandheelkunde

MCA bijzondere tandheelkunde MCA Tarievenlijst per 1 januari 2012 1.1 Consultatie en diagnostiek MCA tarief A111 Periodieke controle 20,00 A211 Probleemgericht consult 19,00 A231 Intake consult 31,00 A261 Multidisciplinair consult

Nadere informatie

Prestatietabel tandheelkundige zorg Oud Medewerkers Spoorwegen

Prestatietabel tandheelkundige zorg Oud Medewerkers Spoorwegen Verdoving (anesthesie) A10 Geleidings en/of infiltratie verdoving 80% 80% A15 Oppervlakte verdoving 80% 80% A20 Behandeling onder algehele narcose B10 Introductie roesje (lachgassedatie) B11 Toediening

Nadere informatie

C11 Periodieke controle 20,44 C13 Probleemgericht consult 20,44

C11 Periodieke controle 20,44 C13 Probleemgericht consult 20,44 I Consultatie en diagnostiek (C) a. Diagnostisch onderzoek C11 Periodieke controle 20,44 C13 Probleemgericht consult 20,44 5 van 88 b. Aanvullend diagnostisch onderzoek, algemeen C22 Aanvullende medische

Nadere informatie

Prestatie Omschrijving Tarief 2011 Tarief 2012 3.00% A111 Periodieke controle 19.63 20.22 A211 Probleemgericht consult 21.80 22.

Prestatie Omschrijving Tarief 2011 Tarief 2012 3.00% A111 Periodieke controle 19.63 20.22 A211 Probleemgericht consult 21.80 22. Prestatie Omschrijving Tarief 2011 Tarief 2012 3.00% A111 Periodieke controle 19.63 20.22 A211 Probleemgericht consult 21.80 22.45 A231 Intake consult 92.99 95.78 A261 Multidisciplinair consult 0.00 A311

Nadere informatie

Vergoeding Menzis TandVerzorgd 1P 2017

Vergoeding Menzis TandVerzorgd 1P 2017 Vergoeding Menzis TandVerzorgd 1P 2017 Tandheelkundige hulp vanaf 18 jaar Vergoeding Consultatie en diagnostiek C11 Periodieke controle 100% C13 Probleemgericht consult 100% C22 Schriftelijke medische

Nadere informatie

Maximaal te vergoeden bedragen mondzorg 2012

Maximaal te vergoeden bedragen mondzorg 2012 Maximaal te vergoeden bedragen mondzorg 2012 Prestatie Omschrijving Maximaal te vergoeden bedrag voor behandeling Maximaal te vergoeden bedrag voor techniek en materiaal Consultatie en diagnostiek A111

Nadere informatie

TARIEVENLIJST T/M

TARIEVENLIJST T/M 1.1 Consultatie en diagnostiek A111 Periodieke Controle 21,00 A211 Probleemgericht consult 30,00 A231 Intake consult 39,26 A261 Multidisciplinair consult A311 Maken en beoordelen kleine röntgenfoto 15,00

Nadere informatie

Prestatietabel tandheelkundige ZorgPlus

Prestatietabel tandheelkundige ZorgPlus Prestatietabel tandheelkundige Voor de prestatiecodes beginnend met A (verdoving), M (preventieve mondzorg), C (consultatie en diagnostiek), T (tandvleesbehandelingen), E (wortelkanaalbehandelingen), V

Nadere informatie

Vergoeding Menzis TandVerzorgd 1P 2018

Vergoeding Menzis TandVerzorgd 1P 2018 Vergoeding Menzis TandVerzorgd 1P 2018 Tandheelkundige hulp vanaf 18 jaar Vergoeding Consultatie en diagnostiek C11 Periodieke controle 100% C13 Probleemgericht consult 100% C22 Schriftelijke medische

Nadere informatie

1. Te declareren prestaties 1.1 Consultatie en diagnostiek

1. Te declareren prestaties 1.1 Consultatie en diagnostiek Deze prijslijst is geldig van: 01 juni 2012 tot en met: 31 december 2012 1. Te declareren prestaties 1.1 Consultatie en diagnostiek in euro A111 Periodieke controle 19,65 A211 Probleemgericht consult 25,15

Nadere informatie

3 Polissen onderling vergelijken (Alleen verschillen): 1/3 Amersfoortse Basisverzekering Optimaal

3 Polissen onderling vergelijken (Alleen verschillen): 1/3 Amersfoortse Basisverzekering Optimaal 1/3 Amersfoortse Basisverzekering Optimaal 2/3 Amersfoortse Basisverzekering Optimaal 3/3 Amersfoortse Basisverzekering Optimaal + Tand Basis + Tand Uitgebreid + Tand Optimaal 2011 01-2011 2011 01-2011

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht. Mondzorg 2012

Vergoedingenoverzicht. Mondzorg 2012 Vergoedingenoverzicht Mondzorg 2012 Vergoedingenoverzicht Zilveren Kruis Mondzorg 2012 In dit vergoedingenoverzicht staat de maximale vergoeding per behandeling. In de kolommen met bedragen staan de maximale

Nadere informatie

Interpolis ZorgActief

Interpolis ZorgActief Interpolis ZorgActief Mondzorg 2014 1 Mondzorg Bij Interpolis ZorgActief houden wij de informatie over uw zorgverzekering graag glashelder. Daarom informeren wij u met deze brochure over onze uitgebreide

Nadere informatie

Standaardtarievenlijst

Standaardtarievenlijst Standaardtarievenlijst In onderstaande tabel worden de tarieven van deze praktijk weergegeven. Deze tarieven gelden voor iedereen. Indien uw zorgverzekeraar een contract heeft afgesloten met de zorgaanbieder

Nadere informatie

PRESTATIELIJST VOOR TANDHEELKUNDE

PRESTATIELIJST VOOR TANDHEELKUNDE PRESTATIELIJST VOOR TANDHEELKUNDE 1. Consultatie en diagnostiek A111 Periodieke controle 20,50 A211 Probleemgericht consult 21,45 A231 Intake consult 36,70 A261 Multidisciplinair consult 36,50 A311 Maken

Nadere informatie

Prestatietabel tandheelkundige zorg Azivo AV-Zoetermeer/Pijnacker/Nootdorp

Prestatietabel tandheelkundige zorg Azivo AV-Zoetermeer/Pijnacker/Nootdorp Voor de prestatiecodes beginnend met A (verdoving), M (preventieve mondzorg), C (consultatie en diagnostiek), R (kronen, bruggen en inlays), E (wortelkanaalbehandelingen), T (tandvleesbehandelingen), G

Nadere informatie

Prestatietabel tandheelkundige zorg Azivo AV-Basis, AV-Top, AV-TopExtra

Prestatietabel tandheelkundige zorg Azivo AV-Basis, AV-Top, AV-TopExtra 1 Verdoving (anesthesie) A10 Geleidings- en/of infiltratie verdoving 100% 100% 100% A15 Oppervlakte verdoving 100% 100% 100% A20 Behandeling onder algehele narcose B10 Introductie roesje (lachgassedatie)

Nadere informatie

hoogste vergoedingbedrag techniek/ materiaalkosten (bij 100% vergoeding) hoogste vergoedingbedrag honorarium (bij 100% vergoeding)

hoogste vergoedingbedrag techniek/ materiaalkosten (bij 100% vergoeding) hoogste vergoedingbedrag honorarium (bij 100% vergoeding) In dit tarievenoverzicht staat de maximale vergoeding per behandeling. In de kolommen met bedragen staan de maximale bedragen die Zilveren Kruis vergoedt. In de kolommen met verzekeringen staat het percentage

Nadere informatie

CONSULTATIE EN DIAGNOSTIEK. A-codes

CONSULTATIE EN DIAGNOSTIEK. A-codes TARIEVEN 2012 CONSULTATIE EN DIAGNOSTIEK A-codes NIEUWE PATIËNTEN Uw eerste indruk is van groot belang Er wordt geluisterd naar uw wensen De gezondheid van uw mond wordt in kaart gebracht Zonodig worden

Nadere informatie

Module Standaardzorg MaxMax 2014 zorgverzekeraar - vrijgevestigd tandarts - algemeen practicus

Module Standaardzorg MaxMax 2014 zorgverzekeraar - vrijgevestigd tandarts - algemeen practicus Module Standaardzorg MaxMax 2014 zorgverzekeraar - vrijgevestigd tandarts - algemeen practicus De ondergetekenden A De (Zorg)verzekeraar: - Menzis Zorgverzekeraar N.V.; - Anderzorg N.V.; - Menzis N.V.;

Nadere informatie