Opsluiting brengt heel wat vragen en problemen. met zich mee.... ook voor hen die achterblijven

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Opsluiting brengt heel wat vragen en problemen. met zich mee.... ook voor hen die achterblijven"

Transcriptie

1 Opsluiting brengt heel wat vragen en problemen met zich mee... ook voor hen die achterblijven Informatiebrochure voor familieleden en naastbestaanden van gedetineerden uitgave van: CAW De Kempen afdeling Justitieel Welzijnswerk Turnhout in samenwerking met gevangenis Merksplas

2 11 INLEIDING Iemand uit je naaste omgeving verblijft in de gevangenis van Merksplas. Het kan je zoon, vader, partner,... zijn. We zullen hem in deze brochure de gedetineerde noemen. Misschien leven er ook voor jou nog veel vragen en onduidelijkheden: hoe kan ik op bezoek gaan, wat gebeurt er op gerechtelijk vlak, wat is een VI of een uitgangsvergunning? Deze vragen willen we in deze brochure proberen te beantwoorden. 2. VERVROEGDE INVRIJHEIDSTELLING 2.1. De voorlopige invrijheidstelling voor straffen tot 3 jaar, afgekort VLV De beslissing tot voorlopige invrijheidstelling (VLV) voor straffen tot 3 jaar wordt meestal genomen door de directie van de gevangenis. Als het echter over zedenfeiten gaat, moet er ook toestemming zijn van DDB (Dienst Detentiebeheer in Brussel). Veroordeelden met een straf kleiner dan 1 jaar worden voorlopig vrijgesteld na: 15 dagen voor straffen t.e.m. 4 maanden 1 maand voor straffen t.e.m. 7 maanden 2 maanden voor straffen t.e.m. 8 maanden 3 maanden voor straffen t.e.m. 1 jaar In de praktijk worden veroordeelden met een gevangenisstraf van minder dan 6 maanden meestal onmiddellijk vrijgelaten. Thuisdetentie via spraakherkenning of een enkelbandje kan dan toegepast worden. Veroordeelden met straffen van meer dan 1 jaar tot en met 3 jaar kunnen voorlopig worden vrijgesteld na één derde (ook bij een veroordeling met wettelijke herhaling). Momenteel komen veroordeelden die opgesloten worden voor één of meerdere gevangenisstraffen, en die ten hoogste twee maanden verwijderd zijn van hun VLV-datum, in aanmerking voor thuisdetentie. Dit is een vorm van elektronisch toezicht via spraakherkenning. De veroordeelde moet zich houden aan een weekschema dat wordt opgesteld. Hij wordt dan regelmatig opgebeld om te kijken of hij zich hier wel aan houdt. De minimale voorwaarden zijn een adres (domicilie- of verblijfsadres) en het recht op verblijf in België.

3 Noot: Bij gedetineerden zonder verblijfsrecht kan de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) beslissen dat zij België op eigen kracht moeten verlaten binnen een termijn van (meestal) zeven dagen na hun voorlopige invrijheidstelling. Maar DVZ kan ook bevelen dat de datum van voorlopige invrijheidstelling met hoogstens tien dagen wordt uitgesteld. In die tien dagen kan de vreemdeling gerepatrieerd worden, ofwel overgebracht naar een (gesloten) Centrum voor Illegalen. Een derde mogelijkheid is dat DVZ de vreemdeling ten vroegste twee maanden voor de VLV-datum repatrieert of overbrengt naar een Centrum voor illegalen De voorwaardelijke invrijheidstelling voor straffen langer dan 3 jaar, afgekort VI geldig voor gedetineerden (met verblijfsrecht) met een effectieve gevangenisstraf van meer dan 3 jaar De vervroegde invrijheidstelling (VI) bestaat uit het vervroegd vrijlaten van gedetineerden, mits naleving van bepaalde voorwaarden. Deze beslissing wordt genomen door de Strafuitvoeringsrechtbank (SURB). Dit is een onafhankelijke rechtbank die beslissingen neemt op basis van advies van de Procureur des Konings en van de gevangenisdirectie. Veroordeelden met een straftotaal van meer dan 3 jaar kunnen voorwaardelijk vrijgesteld worden wanneer: straffen uitgesproken zonder wettelijke herhaling: voor één derde voldaan zijn straffen uitgesproken met wettelijke herhaling: voor twee derde voldaan zijn Noot: Voor straffen van 30 jaar of levenslang gelden langere termijnen en strengere procedures! Indien de straf van de gedetineerde binnen de tijdsvoorwaarden valt, dan kan hij voorwaardelijke invrijheidsstelling aanvragen (6 maanden voor VI-datum die op de moederfiche van de gedetineerde vermeld staat). De psychosociale dienst (PSD) zal een advies schrijven voor de directeur van de gevangenis. De PSD zal hiervoor het reclasseringsplan dat door de gedetineerde wordt ingediend, bekijken. Om dit plan vorm te geven, kan hij de hulp inroepen van PSD of de trajectbegeleider (TB) van Justitieel Welzijnswerk (JWT). In het reclasseringsplan moet hij duidelijk aangeven waar hij gaat wonen, waar hij gaat werken, door wie of door welke dienst hij eventueel zal begeleid worden, wat zijn houding is t.o.v. eventuele slachtoffers en t.o.v. het betalen van burgelijke partijen (schadevergoedingen), enz. De gedetineerde verschijnt dan achtereenvolgens voor de directeur en de Strafuitvoeringsrechtbank. De Strafuitvoeringsrechtbank beslist uiteindelijk

4 of de gedetineerde al dan niet vrij kan gaan, en zo ja, onder welke voorwaarden De Voorlopige Invrijheidstelling met oog op verwijdering van het grondgebied, afgekort VILO geldig voor gedetineerden zonder verblijfsrecht met een effectieve gevangenisstraf van méér dan 3 jaar Gedetineerden zonder recht op verblijf en met een effectieve gevangenisstraf van meer dan 3 jaar, kunnen een aanvraag indienen voor voorlopige invrijheidstelling met terbeschikkingstelling van de Dienst Vreemdelingenzaken wanneer zij binnen de tijdsvoorwaarden (zelfde als VI, zie 2.2.) vallen. De PSD stelt een advies op voor de directeur van de gevangenis. De gedetineerde moet bewijzen dat hij onderdak heeft in zijn eigen land (met een attest van woonst, eventueel werk, briefwisseling met familie). Er zal ook rekening gehouden worden met de inspanningen die werden geleverd tot het betalen van de burgerlijke partij. De gedetineerde vreemdeling verschijnt dan achtereenvolgens voor de directeur en de Strafuitvoeringsrechtbank. Deze laatste beslist uiteindelijk of de gedetineerde al dan niet vrij kan gaan, en zo ja, onder welke voorwaarden. Vaak wordt effectieve repatriëring opgelegd als één van de voorwaarden. Men moet na invrijheidstelling in elk geval het land verlaten. Bovendien kan de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) vragen dat de voorlopige invrijheidstelling met ten hoogste tien dagen wordt uitgesteld. In die tien dagen kan de vreemdeling gerepatrieerd worden ofwel overgebracht naar een (gesloten) Centrum voor Illegalen.

5 3. EXTRA GUNSTMAATREGELEN: PENITENTIAIR VERLOF EN UITGANGSVERGUNNING De toelating voor penitentiair verlof en de uitgangsvergunning wordt door de Dienst Detentiebeheer in Brussel (DDB) verleend. Tijdens het penitentiair verlof (PV) mag de gedetineerde de gevangenis verlaten gedurende driemaal 36 uur per trimester. De gedetineerde kan dit verlof aanvragen vanaf voor 12 maanden de VIdatum. Het penitentiair verlof telt mee als straf. De aanvraag kan 2 maanden voor de toelaatbaarheidsdatum van het PV ingediend te worden. Gedurende de aanvraag gebeurt meestal een maatschappelijke enquête, dit wil zeggen dat een justitie-assistent op gesprek gaat bij de mensen bij wie de gedetineerde zijn verlof wil doorbrengen. De gedetineerde kan een uitgangsvergunning (UV of UP) aanvragen. Dit geeft hem de kans om de gevangenis gedurende een aantal uur (maximum 16 uur) te verlaten. Dit kan vanaf 2 jaar voor de VI-datum om zijn reclassering voor te bereiden (bv. voor een afspraak VDAB, intake CGG,...). Uitzonderlijk kan de gedetineerde gedurende de hele detentie om specifieke redenen (bv. voor een overlijden, voor een huwelijk,...) een occasionele UV aanvragen. Noot: Deze gunstmaatregelen worden bijna nooit toegekend aan vreemdelingen zonder recht op verblijf. 4. ANDERE MOGELIJKHEDEN STRAFUITVOERING De gedetineerde kan ook onderbreking van de strafuitvoering, beperkte detentie of elektronisch toezicht aanvragen. Indien je hierover meer informatie wenst dan kan je je richten tot PSD of JWT.

6 5. INTERNERING Indien iemand niet toerekeningsvatbaar is, legt de rechtbank geen gevangenisstraf op, maar kan de persoon wel geïnterneerd worden, dat is een maatregel van onbepaalde duur. De geïnterneerde kan om de 6 maanden voor de Commissie ter Bescherming van de Maatschappij (CBM) verschijnen. Die kan beslissen om de detentie te verlengen, om de persoon door te verwijzen naar een psychiatrisch ziekenhuis of om de persoon vrij te stellen op proef of definitief. Zij kan ook het stelsel tot beperkte vrijheid of verlof toestaan.

7 6. DE ADVOCAAT De gedetineerde kan zich laten bijstaan door een advocaat naar keuze (beschikbare lijst zie Gouden Gids, of of een pro deo advocaat aanvragen via de griffie van de gevangenis (door middel van een rapportkaartje). De advocaat heeft vrije toegang tot de gevangenis en mag de gedetineerde bijstaan en pleiten tijdens de opeenvolgende verschijningen voor de rechtbank, SURB,... Indien de familie van de gedetineerde over onvoldoende financiële middelen beschikt maar toch een advocaat wil, kan zij eveneens een pro deo advocaat aanvragen. Dit doe je door een aanvraag voor kosteloze bijstand te richten tot het Bureau voor Juridische Bijstand. Indien je hierover meer informatie wenst, kan je dit bekomen bij: Bureau voor Juridische Bijstand Gerechtshof Kasteel Kasteelplein Turnhout Tel. 014/ (openingsuren ma., woe. en vr. Van u tot u) 7. HOE MET DE GEDETINEERDE CONTACT HOUDEN? Briefwisseling Gedurende de periode van hechtenis kan men de gedetineerde schrijven: Strafinrichting Merksplas Naam van de gedetineerde + mouwnummer Steenweg op Wortel Merksplas 014/ Binnenkomende brieven (behalve deze voorzien in het Algemeen Reglement) worden om veiligheidsredenen geopend. Er wordt gekeken of er zich geen verboden voorwerpen in bevinden (bv. geld).

8 Bezoek Iedere gedetineerde heeft recht op 3 uur bezoek per week. Volgende personen kunnen op bezoek komen: bloed- en aanverwanten in de rechte lijn, de voogd, de echtgenoot, broers, zussen, ooms en tantes. Alle andere personen kunnen enkel op bezoek komen als de gedetineerde dit vooraf schriftelijk aanvraagt aan de directie. De directeur laat dan weten of het nodig is een bewijs van goed gedrag en zeden mee te brengen. Bezoeken die niet aangevraagd zijn of waarvoor de directie zijn toestemming (nog) niet gegeven heeft, worden zonder meer geweigerd, zelfs wanneer de bezoeker zich aan de poort aanmeldt. Bij twijfel, contacteer de portier van de gevangenis op het nummer 014/ Per bezoek zijn maximum 3 personen toegelaten (kinderen jonger dan 12 jaar worden niet meegeteld). Het is noodzakelijk steeds jouw identiteitsbewijs bij te hebben. Als je iemand komt bezoeken, moet je jezelf aanmelden (met je identiteitsbewijs) bij de portier. Nadat hij de eerste keer een foto van je heeft genomen, schrijft de portier je in voor het bezoek. Vervolgens moeten handtassen, gsm's en dergelijke opgeborgen worden in een kastje dat je kan afsluiten met een sleutel die je kan vragen aan de portier. Deze kastjes bevinden zich in de inkomhal. Probeer ook zo weinig mogelijk metalen voorwerpen (oorbellen, armbanden, aanstekers, broekriemen,...) bij je te hebben, want je moet door een metaaldetector gaan. De bezoekregeling voor veroordeelden/geïnterneerden is enigszins anders dan deze voor beklaagden. De verschillen situeren zich op volgend niveau: Regelgeving bezoek Merksplas aan veroordeelden/geïnterneerden De veroordeelden en geïnterneerden kunnen maximum 3 uur bezoek per week ontvangen. Op zaterdag kunnen ze 2 uur bezoek ontvangen voor zover ze in de week die vooraf ging, slechts 1 uur bezoek ontvingen (let op de verrekening van woensdagnamiddag). Het maandelijks begeleid kinderbezoek op zondag wordt niet meegerekend in deze drie uur. Regelgeving bezoek Merksplas aan beklaagden Onder beklaagde verstaan we de nog niet definitief veroordeelde gedetineerde. De beklaagde kan dagelijks bezoek ontvangen op de uren door de inrichting bepaald.

9 Bezoekuren Aangezien de bezoekuren in de gevangenis kunnen wijzigen, zijn ze niet opgenomen in deze brochure. Voor de correcte uren kan je contact opnemen met: de gevangenis van Merksplas op het nummer 014/ JWT op het nummer 014/ Tijdens het tweede bezoekmoment van woensdagnamiddag is er een beperkt aanbod van speelgoed en kleurplaten voor kinderen. Ook voor dit juiste uur kan je bellen naar JWT of naar de gevangenis. Kinderbezoek Zondag Op zondag is er geen bezoek, uitgezonderd het maandelijks begeleide kinderbezoek van u tot u. Het kinderbezoek wordt georganiseerd voor kinderen tot 18 jaar. Via affiches wordt het kinderbezoek bekend gemaakt in de gevangenis. Bezoek achter glas In uitzonderlijke omstandigheden kan door de directie beslist worden om voor een bepaalde tijd bezoek achter glas te geven. Ongestoord bezoek Er is ook een mogelijkheid om één keer per maand Ongestoord Bezoek (OB) aan te vragen. Voor modaliteiten en procedures dient de gedetineerde zich te richten tot directie. Iedere dag, uitgezonderd feestdagen, wordt OB georganiseerd.

10 Geld storten Het is mogelijk geld te storten voor de gedetineerde zodat hij kantine (toiletgerief, schrijfgerief, rook- en etenswaren, belwaarde,...) kan aankopen. Dit kan: op rekeningnummer BE (BIC: PCHQ BEBB) t.a.v. Strafinrichting Massa der gedetineerden, Steenweg op Wortel 1, 2330 Merksplas (duidelijk de naam van de gedetineerde en eventueel ook het mouwnummer op de mededelingenstrook vermelden) per post: Je verstuurt de postwissel naar 'Naam van de gedetineerde, Strafinrichting Merksplas, Steenweg op Wortel 1, 2330 Merksplas'. Het is ook hier handig als je op de achterzijde de mouwnummer van de gedetineerde kan vermelden, dan kan de rekendienst dit sneller verwerken. Telefoneren De gedetineerde mag meermaals per dag telefoneren op eigen rekening. Minstens één telefoongesprek per dag moet gegarandeerd worden door het gevangeniswezen (exclusief het gesprek met de advocaat van de gedetineerde). De gedetineerde kan niet zelf worden opgebeld. Hoe bereikbaar met het openbaar vervoer? Je vertrekt vanuit het station van Turnhout. Hier neem je bus nr. 432, dit is de lijn Turnhout Rijkevorsel Brecht. Na een rit van (ongeveer) 24 minuten stap je af op de Steenweg op Rijkevorsel, er is een halte ter hoogte van de gevangenis. Je volgt de Steenweg op Rijkevorsel even te voet richting Steenweg op Wortel, dit is de eerstvolgende straat aan je rechterkant. Na 100 à 200 meter zie je op je rechterzijde de ingangspoort van de gevangenis van Merksplas. Voor meer info: zie of

11 8. FINANCIËN Gedetineerde Indien de gedetineerde voor zijn detentie stempelde, kan hij dit na zijn gevangenschap opnieuw doen, mits voorlegging van een attest van gevangenschap. Indien de gedetineerde een ziekte-uitkering van de mutualiteit ontvangt, dan blijft hij die verder ontvangen zolang het ziekenfonds de arbeidsongeschiktheid erkent en indien zij in het bezit is gesteld van een attest van gevangenschap. Wanneer de gedetineerde personen ten laste heeft, ontvangt hij het volledige bedrag. Alleenstaanden ontvangen de helft. Voor de invaliditeitsuitkering van de mutualiteit gelden dezelfde regels (erkenning door de Geneeskundige Raad is wel noodzakelijk). De mindervaliditeitsuitkering van het Ministerie van Sociale Voorzorg (Zwarte Lievevrouwestraat) ontvangt men niet tijdens de periode van opsluiting in de gevangenis. De gevangenis is verplicht zorg te dragen voor de gezondheid van de gedetineerde en verzorgt dus een doktersconsultatie indien nodig. Een gedetineerde kan echter ook een dokter naar eigen keuze laten komen. De gedetineerde of zijn familie moet die arts zelf contacteren, welke op zijn beurt toestemming moet vragen aan de directie. Kosten hiervan zijn geheel voor eigen rekening. Uitkeringen die een gedetineerde ontving ten gevolge van een arbeidsongeval of beroepsziekte worden verder betaald door de verzekeraars of door het Fonds voor Beroepsziekten of Arbeidsongevallen. Ofwel volledig, ofwel gedeeltelijk, afhankelijk van de gezinslast. De gedetineerde blijft het recht op kinderbijslag behouden. Hij dient op het einde van zijn detentie, of eerder indien het kinderbijslagfonds hierom vraagt, een attest van gevangenschap over te maken aan de dienst. Indien de gedetineerde pensioengerechtigd is, wordt het pensioen gedurende het eerste jaar gewoon doorbetaald. Daarna wordt het geschorst tot einde detentie. Eén maand voor de invrijheidsstelling kan men het pensioen terug aanvragen. Als de gedetineerde een pensioen aan het gezinsbedrag kreeg, dan blijft zijn echtgenote wel haar deel van het pensioen behouden gedurende zijn volledige detentie.

12 Wanneer er afbetalingen moeten gedaan worden, probeer deze uit te stellen of het bedrag ervan te verlagen, zonder bijkomende kosten. Tracht hierover een overeenkomst te sluiten met de schuldeisers. Het is goed als je daartoe zelf het initiatief neemt, dit vergemakkelijkt de onderhandelingen. Indien je dit echter moeilijk vindt, kan je steeds beroep doen op de trajectbegeleider in de gevangenis (JWT) of het OCMW van je gemeente. Naastbestaande Indien je zelf stempelt en je enige kostwinner van het gezin bent, kan je aan de vakbond of hulpkas het statuut van werkloze-gezinshoofd aanvragen. Je stempelgeld wordt dan verhoogd. Indien je dit tot op heden nog niet deed omdat je niet op de hoogte was, dan is het belangrijk dit zo snel mogelijk alsnog in orde te maken. Als je ingeschreven bent als persoon ten laste van de gedetineerde blijf je in regel als je de mutualiteit een attest van gevangenschap bezorgt. Daarnaast dien je gewoon je bijdragen aan het ziekenfonds door te betalen, zoals dit voordien het geval was. Indien je als naastbestaande zonder inkomen valt, kan je steeds terecht bij de sociale dienst van het OCMW van jouw gemeente. Je hebt recht op leefloon. Dit bedrag varieert naargelang je situatie. Als je zelf voor de kinderen zorgt, de huur of verwarmingskosten niet kan betalen,... kan je bijkomende steun vragen aan het OCMW. De voorwaarden die het OCMW hieraan stelt, verschillen van gemeente tot gemeente. Als jouw echtgenoot een pensioen aan het gezinsbedrag kreeg, dan blijf jij wel jouw deel van het pensioen behouden gedurende de volledige detentie.

13 9. TOT SLOT Opsluiting brengt heel wat vragen met zich mee, niet enkel voor de gedetineerde, maar ook voor de naastbestaanden. Met al die vragen kan je bij ons terecht, bv. i.v.m. praktische zaken, de opsluiting en haar gevolgen, de angst en onzekerheid die de detentie met zich meebrengt,... Je kan ons steeds contacteren en indien je een gesprek wenst, maken we graag een afspraak bij jouw thuis of op de dienst. Justitieel Welzijnswerk Turnhout Team Familie en Onthaal Begijnendreef Turnhout Tel 014/ Van maandag tot en met donderdag zijn we bereikbaar tussen 9.00 u en u. Op vrijdag kan je bij ons terecht tot u. De gedetineerde zelf kan voor hulp en ondersteuning ook terecht bij de trajectbegeleider van Justitieel Welzijnswerk (JWT). Noot: In deze brochure houden we rekening met de regelgeving zoals ze geldt op 1 januari 2014.

14 Justitieel Welzijnswerk is een afdeling van

Opsluiting brengt heel wat vragen en problemen. met zich mee.... ook voor hen die achterblijven

Opsluiting brengt heel wat vragen en problemen. met zich mee.... ook voor hen die achterblijven Opsluiting brengt heel wat vragen en problemen met zich mee... ook voor hen die achterblijven Informatiebrochure voor familieleden en naastbestaanden van gedetineerden uitgave van: CAW De Kempen afdeling

Nadere informatie

Opsluiting brengt heel wat vragen en problemen. met zich mee.... ook voor hen die achterblijven

Opsluiting brengt heel wat vragen en problemen. met zich mee.... ook voor hen die achterblijven Opsluiting brengt heel wat vragen en problemen met zich mee... ook voor hen die achterblijven Informatiebrochure voor familieleden en naastbestaanden van gedetineerden uitgave van: CAW De Kempen afdeling

Nadere informatie

Opsluiting brengt heel wat vragen en problemen. met zich mee. ... ook voor hen die achterblijven

Opsluiting brengt heel wat vragen en problemen. met zich mee. ... ook voor hen die achterblijven Opsluiting brengt heel wat vragen en problemen met zich mee... ook voor hen die achterblijven Informatiebrochure voor familieleden en naastbestaanden van gedetineerden uitgave van: Justitieel Welzijnswerk

Nadere informatie

Opsluiting brengt heel wat vragen en problemen. met zich mee.... ook voor hen die achterblijven

Opsluiting brengt heel wat vragen en problemen. met zich mee.... ook voor hen die achterblijven Opsluiting brengt heel wat vragen en problemen met zich mee... ook voor hen die achterblijven Informatiebrochure voor familieleden en naastbestaanden van gedetineerden uitgave van: CAW De Kempen vzw afdeling

Nadere informatie

Opsluiting brengt heel wat vragen en problemen. met zich mee. ... ook voor hen die achterblijven

Opsluiting brengt heel wat vragen en problemen. met zich mee. ... ook voor hen die achterblijven Opsluiting brengt heel wat vragen en problemen met zich mee... ook voor hen die achterblijven Informatiebrochure voor familieleden en naastbestaanden van gedetineerden Uitgave van: Justitieel Welzijnswerk

Nadere informatie

Strafuitvoeringsrechtbanken

Strafuitvoeringsrechtbanken v.u.: Jos Vander Velpen, Gebroeders De Smetstraat 75, 9000 Gent foto s: Lieven Nollet Strafuitvoeringsrechtbanken Gebroeders De Smetstraat 75 9000 Gent tijdstip eerste publicatie: februari 2007 - herwerking:

Nadere informatie

Strafuitvoeringsrechtbanken

Strafuitvoeringsrechtbanken Strafuitvoeringsrechtbanken v.u.: Jos Vander Velpen, Gebroeders De Smetstraat 75, 9000 Gent Gebroeders De Smetstraat 75 9000 Gent foto s: Lieven Nollet tijdstip eerste publicatie: februari 2007 - herwerking:

Nadere informatie

Strafuitvoeringsrechtbanken

Strafuitvoeringsrechtbanken Strafuitvoeringsrechtbanken Op 1 februari 2007 traden de strafuitvoeringsrechtbanken in werking. Heel wat beslissingen die vroeger door de minister van justitie genomen werden, zullen nu door een rechter

Nadere informatie

De gevangenis te Gent.

De gevangenis te Gent. Federale Overheidsdienst Justitie De gevangenis te Gent. Informatiebrochure voor bezoekers 1 Gevangenis te Gent Nieuwewandeling 89, 9000 GENT Telefoon: 09/265.82.22 Fax: 09/265.82.23 E-mail: info.gevangenisgent@just.fgov.be

Nadere informatie

Oprichting van strafuitvoeringsrechtbanken (2004-03-31)

Oprichting van strafuitvoeringsrechtbanken (2004-03-31) Persbericht van de Ministerraad Oprichting van strafuitvoeringsrechtbanken (2004-03-31) Op voorstel van mevrouw Laurette Onkelinx, Vice-Eerste Minister en Minister van Justitie, keurde de Ministerraad

Nadere informatie

Informatie voor familie en naasten van gedetineerden

Informatie voor familie en naasten van gedetineerden Informatie voor familie en naasten van gedetineerden Gevangenissen van Vorst en van Sint-Gillis Een initiatief van de diensten voor justitieel welzijnswerk Deze brochure is gratis te verkrijgen: bij de

Nadere informatie

Rechtsbijstand bij bemiddeling

Rechtsbijstand bij bemiddeling Rechtsbijstand bij bemiddeling De wet van 21 februari 2005 in verband met de bemiddeling heeft de mogelijkheid geopend rechtsbijstand toe te kennen in elke procedure van vrijwillige of gerechtelijke bemiddeling

Nadere informatie

Met dit formulier kunt u als u met uw gezin in België woont een VOORLOPIGE toeslag op de kinderbijslag aanvragen als:

Met dit formulier kunt u als u met uw gezin in België woont een VOORLOPIGE toeslag op de kinderbijslag aanvragen als: Mevrouw Mijnheer Met dit formulier kunt u als u met uw gezin in België woont een toeslag op de kinderbijslag aanvragen als: - Langdurig werkloze (tenminste 6 maanden) - Zieke (tenminste 6 maanden) - Bruggepensioneerde

Nadere informatie

Beroep beslissing OCMW. Wat kan je doen als je niet akkoord gaat met een OCMW-beslissing?

Beroep beslissing OCMW. Wat kan je doen als je niet akkoord gaat met een OCMW-beslissing? Beroep beslissing OCMW Wat kan je doen als je niet akkoord gaat met een OCMW-beslissing? Inhoud 1. Beroep aantekenen... 3 2. Wat gebeurt er na het indienen van het verzoekschrift?... 4 3. Waar heeft de

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor financiële steun

Aanvraagformulier voor financiële steun 1) Regels en algemene criteria Aanvraagformulier voor financiële steun De aanvraag kan pas ingediend worden nadat alle andere mogelijke officiële of privé-instanties gecontacteerd werden (mutualiteit,

Nadere informatie

DE INHOUD, VOORWAARDEN EN DE PROCEDURE OM DE MEDISCHE KOSTEN VIA DE ZIEKTEVERZEKERING TE LATEN BETALEN

DE INHOUD, VOORWAARDEN EN DE PROCEDURE OM DE MEDISCHE KOSTEN VIA DE ZIEKTEVERZEKERING TE LATEN BETALEN DE INHOUD, VOORWAARDEN EN DE PROCEDURE OM DE MEDISCHE KOSTEN VIA DE ZIEKTEVERZEKERING TE LATEN BETALEN 1. Welke medische kosten worden door het ziekenfonds betaald? De ziekenfondsen vergoeden geneeskundige

Nadere informatie

Informatie voor familie en naasten van gedetineerden

Informatie voor familie en naasten van gedetineerden Informatie voor familie en naasten van gedetineerden Gevangenissen van Vorst en van Sint-Gillis Een initiatief van de diensten voor justitieel welzijnswerk Deze brochure is gratis te verkrijgen: bij de

Nadere informatie

Aanvraag voor een toeslag op de kinderbijslag voor gezinnen BUI TEN België

Aanvraag voor een toeslag op de kinderbijslag voor gezinnen BUI TEN België Terug te sturen naar: PB 10020 1070 ANDERLECHT Ons kenmerk: Dossierbeheerder: Telefoon: 02 643 18 11 E-mail: infokbaf@attentia.be De gegevens die u op dit formulier invult, worden verzameld voor de vestiging

Nadere informatie

Wegwijs in justitie. In de hoofdrol bij justitie. De instellingen. Meer informatie. Justitie in de praktijk. U bent veroordeeld

Wegwijs in justitie. In de hoofdrol bij justitie. De instellingen. Meer informatie. Justitie in de praktijk. U bent veroordeeld Wegwijs in justitie In de hoofdrol bij justitie De instellingen Meer informatie Justitie in de praktijk U bent veroordeeld U BENT STRAFRECHTELIJK VEROORDEELD De rechter heeft zich over uw zaak uitgesproken

Nadere informatie

Materiële hulp voor kinderen die illegaal verblijven

Materiële hulp voor kinderen die illegaal verblijven Versie nr: 1 Laatste wijziging: 12-06-2007 1) Waartoe dient deze fiche? 2) Waartoe dient deze fiche? 3) Wat verstaan we onder materiële hulp aan kinderen die illegaal in België verblijven? 4) Wat omvat

Nadere informatie

U wordt verdacht. Inhoud

U wordt verdacht. Inhoud Inhoud Deze brochure 3 Aanhouding en verhoor 3 Inverzekeringstelling 3 Uw advocaat 4 De reclassering 5 Verlenging van de inverzekeringstelling of niet 5 Beperkingen en rechten 5 Voorgeleiding bij de officier

Nadere informatie

GEMEENTELIJKE SOCIALE TOELAGEN

GEMEENTELIJKE SOCIALE TOELAGEN GEMEENTELIJKE SOCIALE TOELAGEN TOELAGE VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP Voor wie Om in aanmerking te komen voor deze toelage dient men over één van onderstaande attesten te beschikken. Het bedrag van de

Nadere informatie

Gelet op de geldende wettelijke en reglementaire bepalingen inzake vestiging en invordering van de gemeentebelastingen;

Gelet op de geldende wettelijke en reglementaire bepalingen inzake vestiging en invordering van de gemeentebelastingen; Financiën - Belasting op de afgifte van administratieve documenten - Reglement - Hernieuwing. DE RAAD, Gelet op het belastingreglement op de afgifte van administratieve documenten, gestemd door de gemeenteraad

Nadere informatie

Aangifte van een vrijwillige activiteit voor een niet-commerciële organisatie

Aangifte van een vrijwillige activiteit voor een niet-commerciële organisatie Datumstempel van de uitbetalingsinstelling Aangifte van een vrijwillige activiteit voor een niet-commerciële organisatie U wenst een vrijwillige activiteit te verrichten voor een niet-commerciële organisatie

Nadere informatie

De rechten van slachtoffers in de strafuitvoering. Inge Mertens, CAW Archipel Natalie Ver Poorten, CAW De Kempen

De rechten van slachtoffers in de strafuitvoering. Inge Mertens, CAW Archipel Natalie Ver Poorten, CAW De Kempen De rechten van slachtoffers in de strafuitvoering Inge Mertens, CAW Archipel Natalie Ver Poorten, CAW De Kempen 23 oktober 2012 Inleiding Beroering rond voorwaardelijke invrijheidstelling Michèle Martin

Nadere informatie

PROGRAMMAWET (I) VAN 27 DECEMBER 2006. (B.S. 28 december 2006, 3e editie) Uittreksels

PROGRAMMAWET (I) VAN 27 DECEMBER 2006. (B.S. 28 december 2006, 3e editie) Uittreksels PROGRAMMAWET (I) VAN 27 DECEMBER 2006 (B.S. 28 december 2006, 3e editie) Uittreksels Aangevuld, gewijzigd of aangepast door: - de wet van 21 december 2007 houdende diverse bepalingen (I) (B.S. 31 december

Nadere informatie

Directoraat-generaal Penitentiaire Inrichtingen (Dg EPI) Sam FONTEYN Attaché Dienst psychosociale expertise. Studiedag Klasbak - De Strafrechtsketen

Directoraat-generaal Penitentiaire Inrichtingen (Dg EPI) Sam FONTEYN Attaché Dienst psychosociale expertise. Studiedag Klasbak - De Strafrechtsketen Directoraat-generaal Penitentiaire Inrichtingen (Dg EPI) Sam FONTEYN Attaché Dienst psychosociale expertise Studiedag Klasbak - De Strafrechtsketen Centrale Administratie 2 3 Personeel penitentiaire inrichtingen

Nadere informatie

Vzw Kinderopvang Leuven Professor Roger Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven

Vzw Kinderopvang Leuven Professor Roger Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven Vzw Kinderopvang Leuven Professor Roger Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven BINNENSCHOOLSE KINDEROPVANG Huishoudelijk reglement 2012-2013 Inhoud Inhoud... 2 1. Voorwoord... 3 2. Algemeen... 4 2.1 Administratieve

Nadere informatie

Financiële steun equivalent aan het leefloon

Financiële steun equivalent aan het leefloon Versie nr.: 1 Laatste wijziging: 22-09-2008 1) Waartoe dient deze fiche? 2) Wat is financiële steun equivalent aan het leefloon? 3) Wie heeft recht op het equivalent leefloon? 4) Aan welke 2 verplichte

Nadere informatie

U woont alleen met de kinderen: uw belastbare beroepsinkomsten en/of uitkeringen mogen maximum 2309,58 EUR per maand bedragen.

U woont alleen met de kinderen: uw belastbare beroepsinkomsten en/of uitkeringen mogen maximum 2309,58 EUR per maand bedragen. MODEL S Stuur alle documenten ingevuld en ondertekend terug naar: Acerta Kinderbijslagfonds vzw, Groenenborgerlaan 16, B-2610 Wilrijk. Gelieve uw dossiernummer (ons kenmerk) of indien u het niet kent uw

Nadere informatie

Deze brochure 3. Aanhouding en verhoor 3. Inverzekeringstelling 4. De reclassering 5. Verlenging van de inverzekeringstelling of niet 5

Deze brochure 3. Aanhouding en verhoor 3. Inverzekeringstelling 4. De reclassering 5. Verlenging van de inverzekeringstelling of niet 5 U WORDT VERDACHT INHOUD Deze brochure 3 Aanhouding en verhoor 3 Inverzekeringstelling 4 De reclassering 5 Verlenging van de inverzekeringstelling of niet 5 Beperkingen en rechten 6 Voorgeleiding bij de

Nadere informatie

Partnergeweld is een strafbaar feit!!!

Partnergeweld is een strafbaar feit!!! Partnergeweld is een strafbaar feit!!! Tal van vrouwen leven dag in dag uit met pijn en angst in hun relatie Beledigingen, scheldpartijen, vernederingen je wordt belachelijk gemaakt en gekleineerd Je mag

Nadere informatie

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 12 mei 2005; A. CONTEXT VAN DE AANVRAAG EN ONDERWERP ERVAN

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 12 mei 2005; A. CONTEXT VAN DE AANVRAAG EN ONDERWERP ERVAN SCSZ/05/69 1 BERAADSLAGING NR. 05/026 VAN 7 JUNI 2005 M.B.T. DE RAADPLEGING VAN HET WACHTREGISTER DOOR DE DIENST VOOR ADMINISTRATIEVE CONTROLE VAN HET RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING

Nadere informatie

De voorwaardelijke machtiging

De voorwaardelijke machtiging De voorwaardelijke machtiging Inhoud 1. Inleiding 4 2. Samenvatting 4 3. De voorwaardelijke machtiging 4 4. Criteria 5 5. Voorwaarden 5 6. Procedure 6 7. Duur 7 8. Gevolgen 7 9. Verschillende soorten

Nadere informatie

20 juli 2006- OMZENDBRIEF BETREFFENDE DE HERVORMING VAN DE RIJOPLEIDING CATEGORIE B

20 juli 2006- OMZENDBRIEF BETREFFENDE DE HERVORMING VAN DE RIJOPLEIDING CATEGORIE B 20 juli 2006- OMZENDBRIEF BETREFFENDE DE HERVORMING VAN DE RIJOPLEIDING CATEGORIE B Het koninklijk besluit van 10 juli 2006 betreffende het rijbewijs voor voertuigen van categorie B hervormt de rijopleiding

Nadere informatie

DE DRUGBEHANDELINGSKAMER

DE DRUGBEHANDELINGSKAMER DE DRUGBEHANDELINGSKAMER Rechtbank van eerste aanleg te Gent InLEIDING Aan de rechtbank van eerste aanleg te Gent loopt momenteel een proefproject met de steun van de minister van Justitie. De drugbehandelingskamer

Nadere informatie

RECHT vaardig? Voorbereiding of naverwerking Opdracht 4

RECHT vaardig? Voorbereiding of naverwerking Opdracht 4 a) Wie zit waar Lees aandachtig onderstaande tekst. Duid nadien op de foto de plaats aan van de verschillende actoren (rood en onderlijnd in tekst) in een rechtbank. Bij een burgerlijke of een strafrechtelijk

Nadere informatie

Vzw Kinderopvang Leuven Professor Roger Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven. Huishoudelijk reglement 2013-2014

Vzw Kinderopvang Leuven Professor Roger Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven. Huishoudelijk reglement 2013-2014 Vzw Kinderopvang Leuven Professor Roger Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven 016 27 26 39 BINNENSCHOOLSE KINDEROPVANG Huishoudelijk reglement 2013-2014 Inhoud 1. Voorwoord... 3 2. Algemeen... 4 2.1 Administratieve

Nadere informatie

H.T. Aanvraagformulier (uitgave 2008) Huurtoelage

H.T. Aanvraagformulier (uitgave 2008) Huurtoelage Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest DIRECTIE HUISVESTING CCN - Noordstation - Vooruitgangstraat 80 bus 1 H.T 1035 Brussel Aanvraagformulier (uitgave 2008) Opdat de aanvraag op geldige wijze

Nadere informatie

REGLEMENT OP DE MANTELZORGTOELAGE geldig vanaf 1 juli 2013

REGLEMENT OP DE MANTELZORGTOELAGE geldig vanaf 1 juli 2013 REGLEMENT OP DE MANTELZORGTOELAGE geldig vanaf 1 juli 2013 goedgekeurd door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn op 27 mei 2013 Hieronder vindt u de volledige tekst van het mantelzorgreglement. De dienst

Nadere informatie

Voor kinderen die meer willen weten over kosteloze rechtsbijstand. uitgave 2010

Voor kinderen die meer willen weten over kosteloze rechtsbijstand. uitgave 2010 Voor kinderen die meer willen weten over kosteloze rechtsbijstand uitgave 2010 ... jongeren en hun advocaat Als je jonger bent dan 18 jaar ben je minderjarig. Omdat je minderjarig bent, moet je volgens

Nadere informatie

Aanvraag om vooruitbetaling van gewaarborgd kraamgeld

Aanvraag om vooruitbetaling van gewaarborgd kraamgeld Aanvraag om vooruitbetaling van gewaarborgd kraamgeld door de aanstaande moeder in te vullen datum dossiernr. contact telefoon fax e-mail dossierbeheerder Met dit formulier kunt u als moeder vooruitbetaling

Nadere informatie

Wat te doen bij overlijden?

Wat te doen bij overlijden? Wat te doen bij overlijden? STAD GENK Wat te doen bij overlijen? 2 3 Wat gebeurt automatisch? 1. DE GENEESHEER stelt het overlijden vast 2. DE BEGRAFENISONDERNEMER doet aangifte van overlijden bij de Burgerlijke

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016-2017 Wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met de afschaffing van de voorwaardelijke invrijheidstelling en aanpassing van de voorwaardelijke

Nadere informatie

7Fiche. tzitemzo... als je een minderjarige vreemdeling bent in België. Terugkeer naar je land van herkomst (of een derde veilig land).

7Fiche. tzitemzo... als je een minderjarige vreemdeling bent in België. Terugkeer naar je land van herkomst (of een derde veilig land). 7Fiche tzitemzo... als je een minderjarige vreemdeling bent in België Terugkeer naar je land van herkomst (of een derde veilig land). Of je nu alleen bent in België of niet, of je legaal of illegaal in

Nadere informatie

Justitiehuis Sara Goossens, directeur Justitiehuis Gent

Justitiehuis Sara Goossens, directeur Justitiehuis Gent Justitiehuis Sara Goossens, directeur Justitiehuis Gent Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Afdeling Justitiehuizen Cataloniestraat 6-9 9000 Gent Sara.Goossens@wvg.vlaanderen.be Mandaten 4 opdrachten:

Nadere informatie

straks terug naar nederland?

straks terug naar nederland? straks terug naar nederland? Regel het nu! Informatie en tips voor gedetineerden in buitenlandse gevangenissen Wat doet Bureau Buitenland? Bureau Buitenland is onderdeel van Reclassering Nederland. Wij

Nadere informatie

Vzw Kinderopvang Leuven Professor Roger Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven. Huishoudelijk reglement

Vzw Kinderopvang Leuven Professor Roger Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven. Huishoudelijk reglement Vzw Kinderopvang Leuven Professor Roger Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven BINNENSCHOOLSE KINDEROPVANG Huishoudelijk reglement Huishoudelijk reglement vzw Kinderopvang Leuven Inhoud 1. Voorwoord... 3

Nadere informatie

C @ ~ Possibilités d application de la surveillance électronique dans le cadre de la détention préventive. riminologie

C @ ~ Possibilités d application de la surveillance électronique dans le cadre de la détention préventive. riminologie Direction Opérationnelle de Criminologie Operationele Directie Criminologie C @ riminologie J ust. Collection des rapports et notes de recherche / Collectie van onderzoeksrapporten & onderzoeksnota s n

Nadere informatie

Infoblad - werknemers U bent een werkloze van 50 jaar of ouder?

Infoblad - werknemers U bent een werkloze van 50 jaar of ouder? Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Voor meer inlichtingen neem contact op met de plaatselijke RVA (werkloosheidsbureau). De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.be Infoblad

Nadere informatie

Versie november 2015 Beroepsprocedure. WEGWIJS IN het beroep tegen een OCMW-beslissing

Versie november 2015 Beroepsprocedure. WEGWIJS IN het beroep tegen een OCMW-beslissing Versie november 2015 Beroepsprocedure WEGWIJS IN het beroep tegen een OCMW-beslissing WEGWIJS IN HET BEROEP TEGEN EEN OCMW BESLISSING in dertien stappen... Wat moet ik doen bij een beslissing van een OCMW?

Nadere informatie

Infoblad - werknemers Wat is uw gezinstoestand?

Infoblad - werknemers Wat is uw gezinstoestand? Infoblad - werknemers Wat is uw gezinstoestand? Waarover gaat dit infoblad? In dit infoblad leggen we uit wat uw gezinstoestand als werkloze is. Eerst bespreken we de mogelijke situaties. Aan de hand van

Nadere informatie

FINANCIEEL REFERENTIEKADER: BEHANDELING VAN LEEFLOONDOSSIERS

FINANCIEEL REFERENTIEKADER: BEHANDELING VAN LEEFLOONDOSSIERS FINANCIEEL REFERENTIEKADER: BEHANDELING VAN LEEFLOONDOSSIERS INLEIDING Onderstaande tekst betreft het beleid met voorwaarden omtrent de toekenning van recht op maatschappelijke integratie (leefloon). Hierbij

Nadere informatie

Samenwerking Justitie Arbeidszorg: kringloopwinkel Brugse Poort

Samenwerking Justitie Arbeidszorg: kringloopwinkel Brugse Poort Samenwerking Justitie Arbeidszorg: kringloopwinkel Brugse Poort Naar aanleiding van een aantal evoluties die wij binnen de werking van onze vzw een open plaats, departement kringloopwinkel Brugse poort

Nadere informatie

Thuiszorg informatie punt. Tegemoetkomingen aan hulpbehoevenden ouder dan 65 jaar

Thuiszorg informatie punt. Tegemoetkomingen aan hulpbehoevenden ouder dan 65 jaar 2 Thuiszorg informatie punt Tegemoetkomingen aan hulpbehoevenden ouder dan 65 jaar Inhoud 1 Tegemoetkoming mindervaliden van de FOD Sociale Zekerheid... 5 1.1 De tegemoetkoming hulp aan bejaarden (THAB)...

Nadere informatie

Het Centraal AanmeldPunt voor druggebruikers in de gevangenis

Het Centraal AanmeldPunt voor druggebruikers in de gevangenis Het Centraal AanmeldPunt voor druggebruikers in de gevangenis 1. Inhoud van het CAP Het centraal aanmeldpunt drugs of kortweg CAP, wil alle gedetineerden met een drugprobleem ondersteunen in hun zoektocht

Nadere informatie

Betreft: Aanvraag voor een toeslag op de kinderbijslag voor gezinnen buiten België

Betreft: Aanvraag voor een toeslag op de kinderbijslag voor gezinnen buiten België MOD. 19_Fisc dienst datum onze ref. uw ref. contact telefoon telefax De gegevens die u op dit formulier invult, worden verzameld voor de vestiging van het recht op kinderbijslag en de betaling ervan. Ze

Nadere informatie

U bent onlangs veroordeeld door de strafrechter. Hij* heeft u een straf of maatregel

U bent onlangs veroordeeld door de strafrechter. Hij* heeft u een straf of maatregel U bent veroordeeld U bent onlangs veroordeeld door de strafrechter. Hij* heeft u een straf of maatregel opgelegd. In deze brochure leest u welke verschillende soorten straffen en maatregelen er bestaan,

Nadere informatie

Gedwongen opname met een rechterlijke machtiging (RM)

Gedwongen opname met een rechterlijke machtiging (RM) Gedwongen opname met een rechterlijke machtiging (RM) Inhoud 1. Inleiding 4 2. Samenvatting 4 3. Verschillende soorten gedwongen opnamen 5 4. Voorwaarden voor een RM 5 5. Procedure 6 6. Duur 7 7. Gevolgen

Nadere informatie

Werken met druggebruikers in de gevangenis. Projectwerking en visie PLC Ruiselede

Werken met druggebruikers in de gevangenis. Projectwerking en visie PLC Ruiselede Werken met druggebruikers in de gevangenis Projectwerking en visie PLC Ruiselede 2 1. Penitentiair Landbouwcentrum Ruiselede Open gevangenis voor 60 mannelijke gedetineerden Laatste stap in de terugkeer

Nadere informatie

Vreemdelingen in België

Vreemdelingen in België Vreemdelingen in België Vreemdelingen in België Voor kinderen die meer willen weten over vreemdelingen die in België verblijven. Misschien zit er in jouw klas wel een kindje met een andere huidskleur?

Nadere informatie

Basistekst : Belgisch Staatsblad van 28 december Gewijzigd door :

Basistekst : Belgisch Staatsblad van 28 december Gewijzigd door : 7 DECEMBER 2001. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de situaties die recht geven op voorkeurrechten bij de indiening van een aanvraag voor een sociale woning Basistekst : Belgisch Staatsblad van

Nadere informatie

WEGWIJS VOOR. zelfstandigen in moeilijkheden. WEGWIJS IN Een uitgave van POD Maatschappelijke Integratie. Versie mei 2014 Zelfstandigen

WEGWIJS VOOR. zelfstandigen in moeilijkheden. WEGWIJS IN Een uitgave van POD Maatschappelijke Integratie. Versie mei 2014 Zelfstandigen Versie mei 2014 Zelfstandigen WEGWIJS IN Een uitgave van POD Maatschappelijke Integratie De POD MI is een overheidsdienst die ernaar streeft een menswaardig bestaan te waarborgen aan alle personen. http://www.mi-is.be

Nadere informatie

De installatiepremie

De installatiepremie De installatiepremie Versie nr: 1 Laatste wijziging: 22-09-2008 1) Waartoe dient deze fiche? 2) Wat is een installatiepremie? 3) Wie heeft recht op een installatiepremie? 4) Aan welke voorwaarden moet

Nadere informatie

Aanvraag om vooruitbetaling van gewaarborgd kraamgeld

Aanvraag om vooruitbetaling van gewaarborgd kraamgeld Correspondentieadres: FAMIFED Trierstraat 9 B-1000 Brussel Onthaal: B- van 9 tot 16.30 uur Telefoon: dagelijks van 8 tot 16.30 uur (dinsdag van 8 tot 12 uur) Afzender FAMIFED Trierstraat 9 B-1000 Brussel

Nadere informatie

PARKEERKAART VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP

PARKEERKAART VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP PARKEERKAART VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP Opgemaakt 06-02-2012, gebaseerd op een document van FOD Sociale Zekerheid Inhoudsopgave 1. Wat?...3 2. Waarvoor dient ze?...3 3. Heb ik recht op de parkeerkaart?...4

Nadere informatie

het leefloon Versie december 2013 LEEFLOON

het leefloon Versie december 2013 LEEFLOON het leefloon Versie december 2013 LEEFLOON HET RECHT OP EEN LEEFLOON in twaalf stappen... Een leefloon, wat is dat? Wanneer krijg ik het leefloon? Waar moet ik het leefloon aanvragen? Wat zal er na de

Nadere informatie

Het referentieadres. Versie nr. 1. Laatste update: 18-12-2006. http://www.ocmw-info-cpas.be. Het referentieadres

Het referentieadres. Versie nr. 1. Laatste update: 18-12-2006. http://www.ocmw-info-cpas.be. Het referentieadres Versie nr. 1 Laatste update: 18-12-2006 1) Waartoe dient deze fiche? 2) Wat is een referentieadres? 3) Welke zijn de voordelen van een referentieadres? 4) Wie kan een referentieadres nemen? 5) Bij wie

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE VOOR DE GARANTEN

INFORMATIEBROCHURE VOOR DE GARANTEN INFORMATIEBROCHURE VOOR DE GARANTEN U hebt een kennis of een familielid - die niet de Belgische nationaliteit heeft EN - niet beschikt over voldoende financiële middelen om de kosten van zijn verblijf

Nadere informatie

A001. Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap

A001. Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap A001 Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap Provinciale afdeling VF Vak bestemd voor de administratie Toegekend dossiernummer AANVRAAG OM INSCHRIJVING EN BIJSTAND PERSOON VOOR

Nadere informatie

Ter informatie voor de leerkracht:

Ter informatie voor de leerkracht: Ter informatie voor de leerkracht: Dit is een beperkte verklarende woordenlijst. Voor meer praktische vragen verwijzen wij graag door naar het Infodossier Leerlingen zonder wettig verblijf van het Vlaams

Nadere informatie

Infoblad - werknemers U wil een overeenkomst sluiten met een activiteitencoöperatie als kandidaat-ondernemer?

Infoblad - werknemers U wil een overeenkomst sluiten met een activiteitencoöperatie als kandidaat-ondernemer? Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Infoblad - werknemers U wil een overeenkomst sluiten met een activiteitencoöperatie als kandidaat-ondernemer? Wat is een activiteitencoöperatie? Indien u behoort tot

Nadere informatie

koppel geboorte Familie bemiddeling huwelijk uit elkaar gaan scheiding wettelijk samenwonen opvang voor kinderen zwangerschap

koppel geboorte Familie bemiddeling huwelijk uit elkaar gaan scheiding wettelijk samenwonen opvang voor kinderen zwangerschap uit elkaar gaan huwelijk geboorte wettelijk samenwonen bemiddeling opvang voor kinderen koppel zwangerschap scheiding Familie We wonen samen maar willen niet trouwen. Kan dat? Ja. In België leven vele

Nadere informatie

Aanvraag huurprijsherziening.

Aanvraag huurprijsherziening. Aanvraag huurprijsherziening. Geachte heer, mevrouw Via dit aanvraagformulier wenst u gebruik te maken van de mogelijkheid om minder huur te betalen. In overeenstemming met de wet 1 moet uw huidig inkomen

Nadere informatie

Werkloosheidsuitkeringen

Werkloosheidsuitkeringen je rechten op zak Werkloosheidsuitkeringen Het bedrag van je werkloosheidsuitkering wordt berekend op basis van je laatst verdiende loon en je gezinstoestand. De hoogte van de uitkering is ook afhankelijk

Nadere informatie

Stichting Pandora GEDWONGEN OPNAME. Stichting Pandora, februari 2003 1/8

Stichting Pandora GEDWONGEN OPNAME. Stichting Pandora, februari 2003 1/8 Stichting Pandora, februari 2003 1/8 GEDWONGEN OPNAME Stichting Pandora Stichting Pandora, februari 2003 2/8 Gedwongen opname Niemand wil tegen z'n zin in een psychiatrisch ziekenhuis terechtkomen. Dat

Nadere informatie

PARKEERKAART VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP

PARKEERKAART VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP PARKEERKAART VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP 2011-01-31 INHOUDSOPAVE 1. Wat? 2. Waarvoor dient ze? 3. Heb ik recht op de parkeerkaart? 4. Hoe kan ik de parkeerkaart aanvragen? 5. Hoe en wanneer krijg ik

Nadere informatie

Buurt Informatie Netwerk LIEZEBOS

Buurt Informatie Netwerk LIEZEBOS Buurt Informatie Netwerk LIEZEBOS Uw rechten als slachtoffer van een misdrijf 7 rechten van het slachtoffer Recht op een correcte en tactvolle behandeling Recht op het krijgen van informatie Recht op het

Nadere informatie

DG Personen met een handicap. PARKEERKAART voor personen met een handicap

DG Personen met een handicap. PARKEERKAART voor personen met een handicap DG Personen met een handicap PARKEERKAART voor personen met een handicap Carte de stationnement pour personnes handicapées 2 1 Wat? Dit is een persoonlijke kaart die u bepaalde voordelen geeft bij het

Nadere informatie

Aangifte bij de politie

Aangifte bij de politie U bent slachtoffer INLEIDING U bent slachtoffer geworden van een misdrijf. Dit is een ingrijpende gebeurtenis en u stelt zich waarschijnlijk allerhande vragen: welke rechten heb ik? Wat moet ik doen om

Nadere informatie

www.vlaamsezorgverzekering.be

www.vlaamsezorgverzekering.be www.vlaamsezorgverzekering.be De Vlaamse zorgverzekering wil een (gedeeltelijke) dekking bieden van kosten voor niet-medische zorgen verleend aan een zorgbehoevende vernieuwde regeling vanaf 2003 om zorgverzekering

Nadere informatie

INLEIDING. Deze brochure geeft u een kort overzicht van het verloop van een procedure, uw rechten daarin en de stappen die u kan ondernemen.

INLEIDING. Deze brochure geeft u een kort overzicht van het verloop van een procedure, uw rechten daarin en de stappen die u kan ondernemen. U bent slachtoffer INLEIDING U bent slachtoffer geworden van een misdrijf (1). Dit is een ingrijpende gebeurtenis en u stelt zich waarschijnlijk allerhande vragen: welke rechten heb ik? Wat moet ik doen

Nadere informatie

Sociale rechten volgmigranten: gezinshereniging van buitenlander met gevestigde EU/EER-onderdaan of Belg

Sociale rechten volgmigranten: gezinshereniging van buitenlander met gevestigde EU/EER-onderdaan of Belg Sociale rechten volgmigranten: gezinshereniging van buitenlander met gevestigde EU/EER-onderdaan of Belg Volgmigrant met EU/EER/Belg Attest van Immatriculatie (5 maanden) + Bijlage 19 (ontvankelijke aanvraag)

Nadere informatie

ALGEMEEN REGLEMENT MINDER MOBIELEN CENTRALE

ALGEMEEN REGLEMENT MINDER MOBIELEN CENTRALE ALGEMEEN REGLEMENT MINDER MOBIELEN CENTRALE Wie is voor wat verantwoordelijk? Wie lid wil worden van de Minder Mobielen Centrale kan voor een aanvraag terecht bij maatschappelijk assistente Mieke Roose

Nadere informatie

Overleg mdt en ouders Timing

Overleg mdt en ouders Timing Mariska Waldukat Sociaal werker Patiëntenbegeleiding Overleg mdt en ouders Timing Wat nu? Aanvraagprocedure Rechten? Indienen van de aanvraag Medisch onderzoek Beslissing 1 Contact kinderbijslagfonds Bedienden

Nadere informatie

De Salduzwet: welke rechten hebt u bij een verhoor?

De Salduzwet: welke rechten hebt u bij een verhoor? De Salduzwet: welke rechten hebt u bij een verhoor? Is er in uw bedrijf al eens een ernstig arbeidsongeval gebeurd? Dan bent u als werkgever, als lid van de hiërarchische lijn, als preventieadviseur, als

Nadere informatie

Waar vind ik de verplichte bijlagen? Achtergrondinfo bij deze bijlagen!

Waar vind ik de verplichte bijlagen? Achtergrondinfo bij deze bijlagen! Waar vind ik de verplichte bijlagen? Achtergrondinfo bij deze bijlagen! A) PERSOONSGEGEVENS: 1. Kopie identiteitskaart 2. Bewijs van burgerlijke staat Dit bewijs kan worden geleverd met het gemeentelijk

Nadere informatie

Datum: 30/09/1997 (Bijgewerkt 28/08/2007) BS: 14/11/1997 Gewijzigd ingevolge de omzendbrief van 06/12/2005 (B.S. 30/12/2005)

Datum: 30/09/1997 (Bijgewerkt 28/08/2007) BS: 14/11/1997 Gewijzigd ingevolge de omzendbrief van 06/12/2005 (B.S. 30/12/2005) Datum: 30/09/1997 (Bijgewerkt 28/08/2007) BS: 14/11/1997 Gewijzigd ingevolge de omzendbrief van 06/12/2005 (B.S. 30/12/2005) Omzendbrief van 30 september 1997 betreffende het verlenen van een verblijfsmachtiging

Nadere informatie

Schuldhulpverlening. Hoe gaat dat in zijn werk?

Schuldhulpverlening. Hoe gaat dat in zijn werk? Schuldhulpverlening Hoe gaat dat in zijn werk? In deze brochure vind je informatie over de mogelijke vormen van schuldhulpverlening binnen OCMW Antwerpen. Inhoud Wat is schuldhulpverlening?... 3 Kort overzicht

Nadere informatie

Brandstoftoelage winterperiode

Brandstoftoelage winterperiode VERSIE WIJZIGING GOEDGEKEURD RMW GEPUBLICEERD 0-24-11-2015 01-01-2016 1 Aanpassingen aan het reglement die als effect zouden moeten hebben dat een grotere groep recht opent op de brandstoftoelage en dat

Nadere informatie

AANVRAAG OM KRAAMGELD (Model E)

AANVRAAG OM KRAAMGELD (Model E) Terug te sturen naar: PB 10020 1070 ANDERLECHT Ons kenmerk: Dossierbeheerder: Telefoon: 02 643 18 11 E-mail: infokbaf@attentia.be AANVRAAG OM KRAAMGELD (Model E) Met dit formulier kunt u kraamgeld aanvragen

Nadere informatie

De aansluiting bij een ziekenfonds

De aansluiting bij een ziekenfonds Versie nr. 1 Laatste update: 14-12-2007 1) Waartoe dient deze fiche? 2) Wat is een ziekenfonds? 3) Wat verstaan we onder de aansluiting bij een ziekenfonds? 4) Wat verstaan we onder de terugbetaling van

Nadere informatie

Handleiding Financiële Personeelsadministratie

Handleiding Financiële Personeelsadministratie Handleiding Financiële Personeelsadministratie Einde Versie 10-05-2007 Boek 2 Hoofdstuk 6.12 : Terugbetaling van de verplaatsingskosten die het gevolg zijn van een erkend arbeidsongeval of een erkende

Nadere informatie

U bent gedagvaard. >voor de politierechtbank >voor de correctionele rechtbank. Wegwijs in justitie. In de hoofdrol bij justitie.

U bent gedagvaard. >voor de politierechtbank >voor de correctionele rechtbank. Wegwijs in justitie. In de hoofdrol bij justitie. Wegwijs in justitie In de hoofdrol bij justitie De instellingen Meer informatie Justitie in de praktijk Federale Overheidsdienst Justitie U bent gedagvaard >voor de politierechtbank >voor de correctionele

Nadere informatie

* Waar in deze brochure hij staat, kan ook zij worden gelezen. De veroordeling 3. Registratie 3. De Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden 3

* Waar in deze brochure hij staat, kan ook zij worden gelezen. De veroordeling 3. Registratie 3. De Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden 3 U BENT VEROORDEELD U bent onlangs veroordeeld door de strafrechter. Hij* heeft u een straf of maatregel opgelegd. In deze brochure leest u welke verschillende soorten straffen en maatregelen er bestaan,

Nadere informatie

Deze brochure 3. Dagvaarding 3. Bezwaarschrift 3. Rechtsbijstand 4. Slachtoffer 4. Inzage in uw dossier 4. Getuigen en deskundigen 5.

Deze brochure 3. Dagvaarding 3. Bezwaarschrift 3. Rechtsbijstand 4. Slachtoffer 4. Inzage in uw dossier 4. Getuigen en deskundigen 5. U MOET TERECHTSTAAN INHOUD Deze brochure 3 Dagvaarding 3 Bezwaarschrift 3 Rechtsbijstand 4 Slachtoffer 4 Inzage in uw dossier 4 Getuigen en deskundigen 5 Uitstel 5 Aanwezigheid op de terechtzitting 6 Verstek

Nadere informatie

Welk stelsel? Wanneer met pensioen gaan?

Welk stelsel? Wanneer met pensioen gaan? 1 Pensioen pensioen 1 Uw eerste bekommernis op pensioengerechtigde leeftijd is er vaak één van financiële aard. Aan de hand van een paar vragen proberen we u op de juiste weg te zetten voor het bekomen

Nadere informatie

Als zelfstandige arbeid je belangrijkste (of enige) beroepsactiviteit is, dan ben je zelfstandige in hoofdberoep.

Als zelfstandige arbeid je belangrijkste (of enige) beroepsactiviteit is, dan ben je zelfstandige in hoofdberoep. 7. Het sociaal statuut van een zelfstandige ondernemer. ---------------------------------------------------------------- 7.1. Sociaal statuut zelfstandige. 7.1.1.Hoofdberoep Als zelfstandige arbeid je

Nadere informatie

- 35 - 6. Overlijden van een broer, zuster, schoonbroer, schoonzuster, van de grootvader, de

- 35 - 6. Overlijden van een broer, zuster, schoonbroer, schoonzuster, van de grootvader, de - 35 - Afdeling 8. - KLEIN VERLET Artikel 131 In de gevallen voorzien in het Koninklijk Besluit van 28 augustus 1963 betreffende het behoud van het normaal loon voor afwezigheidsdagen ter gelegenheid van

Nadere informatie

Bezorg deze aanvraag ten vroegste 4 maanden voor de uitgerekende bevallingsdatum aan ons kinderbijslagfonds. WANNEER het kraamgeld aanvragen?

Bezorg deze aanvraag ten vroegste 4 maanden voor de uitgerekende bevallingsdatum aan ons kinderbijslagfonds. WANNEER het kraamgeld aanvragen? Aanvraag Mevrouw, Mijnheer, Met dit formulier kunt u aanvragen als: werknemer (of ambtenaar) zelfstandige werkloze invalide gepensioneerde Bezorg deze aanvraag ten vroegste 4 maanden voor de uitgerekende

Nadere informatie