Hoe krijg ik telemonitoringgegevens beter beschikbaar?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hoe krijg ik telemonitoringgegevens beter beschikbaar?"

Transcriptie

1 Hoe krijg ik telemonitoringgegevens beter beschikbaar? WHITEPAPER Datum ID Nummer 23 april Auteur Arina Burghouts - Nictiz Samenvatting Telemonitoring is een instrument dat zorgverleners ondersteunt in hun behandeling van patiënten met chronisch hartfalen. Met telemonitoring begeleidt de zorgverlener de patiënt op afstand. Door telemonitoring is de kans op ziekenhuisopnames voor hartfalen voor de patiënt kleiner. Daarnaast hoeft de patiënt minder vaak op consult te komen. Uit onderzoek blijkt dat telemonitoring de patiënt een veilig gevoel geeft en dat de patiënt bewuster met zijn ziekte omgaat. Ondanks deze voordelen wordt telemonitoring nog niet overal toegepast. Een reden hiervoor is dat er onvoldoende communicatie plaatsvindt tussen het telemonitoringsysteem (TMS) en het zorgverlenerinformatiesysteem (XIS). Een oplossing is het realiseren van gegevensuitwisseling en communicatie tussen de verschillende informatiesystemen van zorgverleners. In deze whitepaper worden oplossingen beschreven om gegevensuitwisseling tussen TMS en overige XIS'en tot stand te brengen april 2012 Hoe krijg ik telemonitoringgegevens beter beschikbaar?

2 Inleiding Telemonitoring betekent letterlijk het op afstand (tele) volgen en begeleiden van patiënten (monitoring) en wordt ook wel telebegeleiding, telezorg of telehealth genoemd. Telemonitoring ondersteunt de zorgverlener in de behandeling van patiënten met chronisch hartfalen. Er zijn verschillende leveranciers die telemonitoringdiensten aanbieden. De patiënt heeft een kastje thuis, soms met een aantal meetapparaten. Het kastje heeft meestal een schermpje of is aangesloten op de televisie. Het kan ook zijn dat het kastje verbonden is met de computer van de patiënt. Vervolgens meet de patiënt iedere dag zijn gewicht en bloeddruk en/of beantwoordt een aantal vragen over symptomen, kennis over zijn ziekte en zijn leefstijl. De hartfalenverpleegkundige in het ziekenhuis kan de dagelijkse metingen en antwoorden op de vragen inzien en ontvangt een alarmmelding als de gezondheid lijkt te verslechteren en als er moet worden ingegrepen. Uit onderzoek van S. Ingles (zie paragraaf Achtergrondinformatie) blijkt dat door telemonitoring de kans op ziekenhuisopnames voor hartfalen voor de patiënt kleiner is. Daarnaast hoeft de patiënt minder vaak op consult te komen. Bovendien blijkt dat telemonitoring de patiënt een veilig gevoel geeft en dat hij bewuster met zijn ziekte omgaat. Telemonitoring wordt echter nog niet overal toegepast. Een reden is dat geen communicatie plaatsvindt tussen het telemonitoringsysteem en het zorgverlenerinformatiesysteem. Deze problematiek is op te lossen door de samenwerking en communicatie tussen de verschillende informatiesystemen. Indien de verschillende systemen informatie kunnen delen, is informatie op het juiste moment en op de juiste plaats beschikbaar voor de betrokken zorgverleners. Dit is wat we interoperabiliteit noemen: het vermogen om verschillende autonome, heterogene eenheden systemen, partijen, organisaties, individuen met elkaar te laten communiceren en interactie te hebben. In deze whitepaper worden oplossingen beschreven om de interoperabiliteit tussen telemonitoringsystemen en overige zorgverlenerinformatiesystemen te verbeteren. Verwijzingen naar achtergrondinformatie over telemonitoring bij chronisch hartfalen en over de architectuur van telemonitoringoplossingen, treft u aan in de paragraaf Achtergrondinformatie, aan het eind van dit document. Wat is het doel van deze whitepaper? Met deze whitepaper krijgt u informatie over oplossingen om de interoperabiliteit tussen telemonitoringsystemen en andere zorgverlenerinformatiesystemen te verbeteren. Het geeft antwoord op: Wat is het probleem precies? Welke oplossingen zijn er? Wat moet gedaan worden om een oplossing te realiseren? Wat levert het op voor de betrokken zorgverleners? 2 23 april 2012 Hoe krijg ik telemonitoringgegevens beter beschikbaar?

3 Wie is de doelgroep? Deze whitepaper is geschreven voor zorgverleners en medewerkers van zorginstellingen die met telemonitoring werken of willen werken en tegen interoperabiliteitsvraagstukken oplopen. Deze paper is ook bedoeld voor ICT-managers van zorginstellingen en ICT-leveranciers van gerelateerde systemen, die op een gestandaardiseerde manier informatie-uitwisseling tussen de systemen willen realiseren. Wat is het probleem? De belangrijkste informatiebron bij telemonitoring is de patiënt zelf. De patiëntgegevens kan de zorgverlener in het ziekenhuis (of de huisarts of thuiszorg) inzien via een applicatie of portal van het telemonitoringsysteem (TMS). Alle overige medische gegevens van de patiënt staan in het dossier van de patiënt of ziekenhuisinformatiesysteem (ZIS). De zorgverlener moet meerdere systemen raadplegen om een volledig beeld over de patiënt te krijgen. Niet alle relevante gegevens zijn in één systeem beschikbaar. Dit leidt tot omslachtige situaties voor de betrokken zorgverleners. Als casus is in deze whitepaper gekozen voor behandeling door de hartfalenverpleegkundige in het ziekenhuis, waarbij het ziekenhuisinformatiesysteem (ZIS) gebruikt wordt voor de vastlegging van patiëntgegevens. De oplossingen zijn ook toe te passen voor andere zorgverlenerinformatiesystemen (XIS). Bijvoorbeeld het huisartseninformatiesysteem (HIS) dat gebruikt wordt in de huisartsenpraktijk. Een paar voorbeelden: Alarmmelding Als de hartfalenverpleegkundige een alarmmelding ontvangt over het gestegen gewicht van een hartfalenpatiënt, moet de verpleegkundige naast het TMS ook het ZIS openen om te bekijken welke medicatie de patiënt gebruikt. Bij het afhandelen van de alarmmeldingen van een grote populatie patiënten, is de verpleegkundige continue aan het wisselen tussen de verschillende systemen, met daarbij het risico op verwisseling van patiënten. Spoedopname Als een patiënt s nachts plotseling wordt opgenomen in het ziekenhuis, zijn zonder communicatie tussen XIS en TMS geen gegevens beschikbaar vanuit het telemonitoringsysteem over de gezondheidstoestand van de afgelopen tijd april 2012 Hoe krijg ik telemonitoringgegevens beter beschikbaar? ID nummer:

4 Uitwisseling tussen zorgverleners Zorgverleners willen telemonitoringgegevens toegankelijk maken voor andere zorgverleners die niet dagelijks met telemonitoring werken, bijvoorbeeld de chirurg of cardioloog. Zij hebben inzicht nodig in de gezondheidstoestand van de patiënt. In de huidige situatie worden gegevens overgetypt of worden screenprints gemaakt van het TMS die worden toegevoegd als afbeeldingen in het XIS. Dit is tijdrovend en niet efficiënt. Vaak is de huidige situatie nog niet efficiënt, het levert de zorgverlener onnodig extra werk op. De patiënt loopt onnodig risico doordat niet alle informatie in één keer beschikbaar is. Het komt de acceptatie van telemonitoring ten goede wanneer de communicatie tussen de verschillende systemen goed is ingericht. Vergoeding Zorgverzekeraars Nederland (ZN) heeft een inkoopgids gepubliceerd voor de inkoop van ehealth bij chronisch hartfalen en diabetes mellitus. Eén van de inkoopcriteria in deze gids is dat de gemeten klinische gegevens in het elektronisch patiëntendossier van de zorgverlener via een elektronische koppeling moeten worden vastgelegd. Daarmee is het ook in het kader van de vergoeding van telemonitoring door verzekeraars van belang dat de communicatie tussen TMS en XIS goed is geregeld en tot stand komt. Wat zijn de oplossingen? Er zijn verschillende oplossingen voor het realiseren van koppelingen en informatie-uitwisseling tussen verschillende systemen. Deze whitepaper geeft een toelichting op drie varianten. Variant één wordt kort toegelicht en is een individuele oplossing tussen zorgverlenerinformatiesysteem (XIS) en telemonitoringsysteem (TMS) leveranciers. Varianten twee en drie zijn breder inzetbaar en worden uitgebreider toegelicht. Daarbij zijn nog verschillende opties en tussenvarianten te bedenken, deze zijn echter niet beschreven in dit document. Individuele oplossing (variant 1) De eerste variant is een koppeling op individuele basis. Daarbij komt uitwisseling tot stand tussen een specifiek XIS en een specifiek TMS. Er worden afspraken gemaakt tussen een XIS- en TMSleverancier. Uitwisseling van gegevens tussen deze systemen zijn specifiek en werken goed. Nadeel van deze variant is dat de gegevens niet - zomaar - uitwisselbaar zijn met andere systemen. Voor ieder TMS of XIS moet in deze variant aanpassingen worden gemaakt. Het kost de ICTleverancier en de zorginstellingen veel tijd en geld. Gestandaardiseerde oplossingen (variant 2 en 3) Het is voor veel partijen interessant gebruik te maken van een gestandaardiseerde oplossing. meerdere partijen hebben samen om de tafel gezeten om de basis hiervoor te leggen. Aan de basis van de gestandaardiseerde oplossingen ligt het interoperabiliteitsprofiel TMS-XIS voor medische informatie-uitwisseling. Op basis van dit profiel ontwikkelen de verschillende ICTleveranciers standaard oplossingen voor het uitwisselen van informatie tussen het TMS en het XIS april 2012 Hoe krijg ik telemonitoringgegevens beter beschikbaar? ID nummer:

5 Continua Design Guidelines Continua Health Alliance is een internationale alliantie met meer dan 240 leden, onder andere organisaties die persoonlijke gezondheidszorg- of andere ehealth toepassingen leveren en bedrijven die zich bezig houden met communicatietechnologie. Persoonlijke gezondheidszorgtoepassingen zijn toepassingen die bij de patiënt (of persoon) thuis gebruikt worden. De leden van Continua werken samen om het gebruik hiervan te stimuleren door de belangrijkste barrières, interoperabiliteit, regelgeving en bekostiging, weg te nemen. Om interoperabiliteit te realiseren ontwikkelt Continua ook interoperabiliteitsprofielen, die zij Design Guidelines noemen. Hierin is beschreven aan welke eisen leveranciers moeten voldoen om hun systemen en apparaten geschikt te maken voor informatie-uitwisseling met andere systemen. Zij verwijzen hierbij ook weer naar standaarden als HL7, SNOMED-CT en IHE. Wat is een interoperabiliteitsprofiel? In een interoperabiliteitsprofiel worden afspraken vastgelegd over welke informatie, wanneer en op welke manier wordt uitgewisseld. Deze afspraken hebben de betrokken partijen gezamenlijk gemaakt. De betrokken partijen zijn zorgverleners en TMS-leveranciers, maar ook patiëntvertegenwoordigers en zorgverzekeraars (zie kader). Uitgangspunt bij het opstellen van een interoperabiliteitsprofiel is dat zoveel mogelijk kennis en bestaande standaarden worden hergebruikt. In het interoperabiliteitsprofiel staat beschreven op welke manier deze bestaande standaarden en specificaties moeten worden toegepast om informatie tussen de verschillende systemen uit te wisselen. Het interoperabiliteitsprofiel voor telemonitoring bij hartfalen is grotendeels gebaseerd op de Design Guidelines van Continua Health Alliance. Het profiel beschrijft specifieker voor telemonitoring bij hartfalen welke informatie precies in welke situatie moet worden uitgewisseld. Door het interoperabiliteitsprofiel te baseren op de Continua Design Guidelines voldoet het profiel aan internationale standaarden en kan veel worden hergebruikt. Samenwerkende partijen voor het interoperabiliteitsprofiel zijn: Martini Ziekenhuis, Maastricht UMC+, St. Lucas Andreas Ziekenhuis, Scheper ziekenhuis Emmen, Medisch Spectrum Twente, Catharina ziekenhuis, NVHVV, NPCF, De Hart & Vaatgroep, Zorgverzekeraars Nederland, ehealthnu, TNO, Nictiz, Continua Health Alliance, Curit, IPT telemedicine, KPN, Philips, Sananet, Tunstall, Care Innovations april 2012 Hoe krijg ik telemonitoringgegevens beter beschikbaar? ID nummer:

6 Het interoperabiliteitsprofiel bestaat uit: een architectuur- & use casesdocument: een functioneel ontwerp: een dataset: technische uitwerking: een systeembeschrijving, procesbeschrijving en beschrijving van situaties waarin de interoperabiliteit verbeterd kan worden; specificatie van welke informatie in welke situatie wordt uitgewisseld; definitie van de informatie die wordt uitgewisseld; implementatiehandleiding en voorbeeldberichten, technische specificaties waar de informatiesystemen en apparatuur aan moeten voldoen. In de volgende paragraaf worden de twee oplossingsvarianten verder toegelicht. Gestandaardiseerde oplossingen de uitwerking De twee varianten in deze paragraaf zijn ontwikkeld op basis van het samengestelde interoperabiliteitsprofiel. De functionaliteiten die in de varianten worden opgeleverd, zijn afhankelijk van de wensen die de zorgverlener heeft met betrekking tot de uitvoering van de dagelijkse monitoring. Variant 2 Dagelijkse monitoring vanuit TMS Bij variant 2 worden alle dagelijkse acties met betrekking tot telemonitoring door de zorgverlener verricht in de applicatie of portal van het TMS. Periodiek of na opvraag wordt een rapportage van de telemonitoringgegevens over een bepaalde periode achteraf naar het XIS gestuurd. Variant 3 Dagelijkse monitoring vanuit XIS Bij variant 3 worden alle dagelijkse acties met betrekking tot telemonitoring door de zorgverlener verricht in het XIS. Alle metingen en meldingen worden hiervoor, zodra ze beschikbaar zijn in het TMS, direct doorgestuurd naar het XIS. Hierdoor zijn alle telemonitoringgegevens direct beschikbaar in het XIS, naast de overige gegevens van de patiënt. Functionaliteiten Afhankelijk van de situatie kiest een zorgverlener voor variant 2 of 3. De keuze hangt voor een groot deel af van de mogelijkheden van de gebruikte systemen. Als bijvoorbeeld het ZIS dat in het ziekenhuis wordt gebruikt, beperkte functionaliteit heeft, zal de zorgverlener eerder voor variant 2 kiezen. Als het ZIS volledig is geïmplementeerd in het ziekenhuis en alle benodigde functionaliteit en informatie bevat, zal de zorgverlener eerder voor variant 3 kiezen april 2012 Hoe krijg ik telemonitoringgegevens beter beschikbaar? ID nummer:

7 Onderstaande tabel geeft aan welke functionaliteit kan worden verwacht bij variant 2 en 3. Tabel 1: Functionaliteit per systeem in de (huidige) situatie zonder koppelingen, aangegeven met O, en in de situatie met variant 2 en met variant 3, waarbij de toegevoegde functionaliteit is aangegeven met X. Functionaliteit TMS XIS Variant 2 Variant 3 Ontvangen van meldingen O - X Inzage in actuele gemeten waarden, antwoorden op vragen, meldingen O - X Inzage in rapportages van gemeten waarden, antwoorden, meldingen O X X over bepaalde periode Inzage in trends (grafieken van gemeten waarden, etc.) O X X Overzicht van alle patiënten met telemonitoring O X X Overzicht van alle (actuele) meldingen, van alle patiënten O - X Inzage in grens- en streefwaarden O X X Aanpassen van grens- en streefwaarden O - - Inzage in NAW-/contactgegevens patiënt O O O Inzage in systeem- & apparaatkenmerken O X X (bijv. batterijstatus van de weegschaal) Inzage in actuele medicatie en medicatiehistorie - O O Inzage in labuitslagen - O O Inzage in het medisch dossier van de patiënt - O O Bestellen van een telemonitoringdienst voor nieuwe patiënt O - - Achtergrondinformatie bij de implementatie van bovenstaande varianten De scope van de implementatie is op dit moment gericht op de communicatie vanuit het TMS naar het XIS. De communicatie vanuit het XIS naar het TMS is nog niet gedefinieerd. Hierdoor is het opvragen van een actueel medicatieoverzicht alleen mogelijk vanuit het XIS en is het bestellen van een telemonitoringdienst alleen mogelijk vanuit het TMS. Vervolgstappen Als één van beide gestandaardiseerde oplossingen de gewenste situatie is voor een zorginstelling, moeten het TMS en het XIS die worden gebruikt, geschikt worden gemaakt om deze informatieuitwisseling te uit te voeren. Hiervoor moeten de ICT leveranciers de relevante berichten implementeren in hun systemen. Voor meer informatie over de te nemen stappen tot realisatie en implementatie, kunt u als zorgverlener contact opnemen met uw ICT-leverancier. Voor meer informatie over het interoperabiliteitsprofiel en de te nemen stappen tot realisatie voor de ICT-leverancier, kan contact worden opgenomen met Arina Burghouts Uiteraard kunnen zorgverleners ook contact opnemen met Arina april 2012 Hoe krijg ik telemonitoringgegevens beter beschikbaar? ID nummer:

8 Het interoperabiliteitsprofiel is nu specifiek uitgewerkt voor telemonitoring bij chronisch hartfalen. Telemonitoring wordt echter bij meerdere, voornamelijk chronische, ziekten toegepast. Het profiel kan ook geschikt worden gemaakt voor andere toepassingen van telemonitoring of overige persoonlijke gezondheidszorg. Over de auteur A. (Arina) Burghouts MSc. is als adviseur op het gebied van interoperabiliteit verbonden aan Nictiz, het landelijke expertisecentrum dat ontwikkeling van ICT in de zorg faciliteert. U bent van harte uitgenodigd om met haar van gedachten te wisselen, ervaringen te delen of aanvullingen te geven op deze whitepaper. Met en voor de zorgsector voorziet Nictiz ( in mogelijkheden en randvoorwaarden voor gestandaardiseerde elektronische informatie-uitwisseling voor en rondom de patiënt. U kunt Arina bereiken via Achtergrondinformatie - S. Inglis et al. - Which components of heart failure programmes are effective? A systematic review (2011, European Journal of Heart Failure) - T. Rövekamp, P. Valentijn - Inventarisatie ehealthnu Expertgroep Hartfalen, resultaten inventarisatie literatuur en interviews (2010, ehealthnu) - A. Burghouts - Telemonitoring voor chronisch hartfalen (2012, Cordiaal, NVHVV) - A. Burghouts - Telemonitoring bij Chronisch hartfalen (2012, Nictiz) - A. Burghouts - Architectuur telemonitoringsystemen (2012, Nictiz) - Zorgverzekeraars Nederland - Inkoopgids ehealth bij chronisch hartfalen en diabetes mellitus (2011) - Continua Health Alliance - Continua Design Guidelines version 2012 (2012) - A. Burghouts, G. Klein Wolterink - Interoperabiliteit Telemonitoring Hartfalen, Architectuur & use cases (2011, Nictiz) - A. Burghouts, C. Hülsmann, G. Klein Wolterink - Interoperabiliteit Telemonitoring Hartfalen, Interoperabiliteitsprofiel TMS-XIS, Functioneel ontwerp Medische informatieuitwisseling (2011, Nictiz) - A. Burghouts, C. Hülsmann, G. Klein Wolterink - Interoperabiliteit Telemonitoring Hartfalen, Interoperabiliteitsprofiel TMS-XIS - Dataset (2011, Nictiz) Lijst met gebruikte afkortingen EPD HIS NAW TMS XIS ZIS ZN Elektronisch Patiëntendossier Huisartsinformatiesysteem Naam, adres, woonplaats Telemonitoringsysteem Zorgverlenerinformatiesysteem Ziekenhuisinformatiesysteem Zorgverzekeraars Nederland 8 23 april 2012 Hoe krijg ik telemonitoringgegevens beter beschikbaar? ID nummer:

9 Samenwerking Het interoperabiliteitsprofiel voor telemonitoring bij hartfalen is opgesteld in samenwerking met de volgende partijen: Nictiz is het landelijke expertisecentrum dat ontwikkeling van ICT in de zorg faciliteert. Met en voor de zorgsector voorziet Nictiz in mogelijkheden en randvoorwaarden voor gestandaardiseerde, elektronische informatie-uitwisseling voor en rondom de patiënt. Wij doen dit ter bevordering van de kwaliteit en doelmatigheid in de gezondheidszorg. Nictiz Postbus CC Den Haag Oude Middenweg AC Den Haag T april 2012 Hoe krijg ik telemonitoringgegevens beter beschikbaar? ID nummer:

Ontwerp Zorgtoepassing Ketenzorg

Ontwerp Zorgtoepassing Ketenzorg Ontwerp Zorgtoepassing Ketenzorg HIS-KIS communicatie Datum: 25 februari 2014 Versie: 4.2 Referentie: Ontwerp Ketenzorg HIS-KIS Nictiz is het landelijke expertisecentrum dat ontwikkeling van ICT in de

Nadere informatie

Interoperabiliteit Telemonitoring Hartfalen

Interoperabiliteit Telemonitoring Hartfalen Architectuur en Use Cases Interoperabiliteit Telemonitoring Hartfalen Datum 30 mei 2011 Auteurs Nictiz Arina Burghouts Nictiz Gé Klein Wolterink Versie v1.0 Nictiz www.nictiz.nl Samenvatting In dit document

Nadere informatie

ehealth & interoperabiliteit

ehealth & interoperabiliteit ehealth & interoperabiliteit Doortje Boshuizen Adviseur 24 juni 2010 Congres Domotica & ehealth Wat is ehealth? Het begrip 1) ehealth is een overkoepelende term voor gebruik van internet, mobiele en ambient

Nadere informatie

eoverdracht in de care Irene van Duijvendijk, MSc Adviseur Zorg ICT & Innovatie

eoverdracht in de care Irene van Duijvendijk, MSc Adviseur Zorg ICT & Innovatie eoverdracht in de care Irene van Duijvendijk, MSc Adviseur Zorg ICT & Innovatie 7 oktober 2013 Irene van Duijvendijk Verpleegkundige Gezondheidswetenschapper 2007 2010; Cardiologie verpleegkundige, Vlietland

Nadere informatie

Tips voor een efficiënte overdracht van verpleegkundige patiëntgegevens geoptimaliseerd?

Tips voor een efficiënte overdracht van verpleegkundige patiëntgegevens geoptimaliseerd? Tips voor een efficiënte overdracht van verpleegkundige patiëntgegevens geoptimaliseerd? WHITEPAPER Datum ID Nummer 4 oktober 2012 12014 Auteur Irene van Duijvendijk Redactie Barbara van Rest Samenvatting

Nadere informatie

Programma van eisen Jeugdgezondheidszorg

Programma van eisen Jeugdgezondheidszorg Programma van eisen Jeugdgezondheidszorg JGZ v61232 Datum: 13 november 2013 Versie: 6.12.3.2 Referentie: [PvE JGZ] Nictiz is het landelijke expertisecentrum dat ontwikkeling van ICT in de zorg faciliteert.

Nadere informatie

Rapportage. Technische implementatiegids Telemonitoring Chronisch Hartfalen

Rapportage. Technische implementatiegids Telemonitoring Chronisch Hartfalen Rapportage Technische implementatiegids Telemonitoring Chronisch Hartfalen 26 juni 2013 Technische implementatiegids Telemonitoring Chronisch Hartfalen Rapport voor ehealthnu (Werkgroep Hartfalen) Datum

Nadere informatie

Gegevensrichtlijn uitkomst t.b.v. Peridos

Gegevensrichtlijn uitkomst t.b.v. Peridos DEFINITIEF Gegevensrichtlijn uitkomst t.b.v. Peridos Dit document is het resultaat van samenwerking tussen: Het RIVM-Centrum voor Bevolkingsonderzoek (CvB) www.rivm.nl Nictiz, het expertisecentrum voor

Nadere informatie

eoverdracht in de care, stand van zaken Irene van Duijvendijk Adviseur

eoverdracht in de care, stand van zaken Irene van Duijvendijk Adviseur eoverdracht in de care, stand van zaken Irene van Duijvendijk Adviseur 25-06-2013 Agenda eoverdracht in de care Fase 1, 2, 3 Demotool en voorbeeldbericht Oplossing? Groeimodel! Meerwaarde Implementatie

Nadere informatie

Onderhoud Referentie Systeemfuncties Model

Onderhoud Referentie Systeemfuncties Model Onderhoud Referentie Systeemfuncties Model ONDERHOUDSDOCUMENT Datum ID Nummer 11 december 2012 12012 Auteurs Paul Epping (Epping Consultancy BV.) Johan Krijgsman (Nictiz) Marinka de Jong-Fintelman (Nictiz)

Nadere informatie

Een checklist voor informatie-uitwisseling in de zorg

Een checklist voor informatie-uitwisseling in de zorg Een checklist voor informatie-uitwisseling in de zorg WHITEPAPER Datum ID Nummer 13 november 2012 12017 Auteur(s) Gé Klein Wolterink Johan Krijgsman Samenvatting Informatie-uitwisseling in de zorg is essentieel

Nadere informatie

Het optimaliseren van het zorgpad chronisch hartfalen met inzet van telemonitoring. Effect onderzoek

Het optimaliseren van het zorgpad chronisch hartfalen met inzet van telemonitoring. Effect onderzoek Het optimaliseren van het zorgpad chronisch hartfalen met inzet van telemonitoring Effect onderzoek Inhoud Wat is telemonitoring Aanleiding en doelstelling project Onderzoeksopzet Tussentijdse resultaten

Nadere informatie

VRAGEN EN ANTWOORDEN over de elektronische uitwisseling van medische gegevens

VRAGEN EN ANTWOORDEN over de elektronische uitwisseling van medische gegevens VRAGEN EN ANTWOORDEN over de elektronische uitwisseling van medische gegevens Wat? In december 2011 zijn de organisaties van huisartsen(posten), apothekers en ziekenhuizen met de NPCF tot een akkoord gekomen

Nadere informatie

Patiënt identificatie en authenticatie voor zorgportalen;

Patiënt identificatie en authenticatie voor zorgportalen; Patiënt identificatie en authenticatie voor zorgportalen; de stand van zaken. PATIENT GEZONDHEID 2.0 BEVEILIGING Datum ID Nummer 11 november 2010 KA10044 Auteur Nictiz - Gé Klein Wolterink Zorgportalen

Nadere informatie

Hoe kies ik een zelfzorgtool die bij mij past?

Hoe kies ik een zelfzorgtool die bij mij past? Hoe kies ik een zelfzorgtool die bij mij past? Een bijdrage van de werkgroep tooling, gebaseerd op de kennis, ervaring en feedback opgedaan tijdens de werkzaamheden van september 2013 t/m december 2014,

Nadere informatie

Artsen zien het gebruik van standaarden als belangrijkste oplossing voor het realiseren van een gedeeld beeld van de patiënt

Artsen zien het gebruik van standaarden als belangrijkste oplossing voor het realiseren van een gedeeld beeld van de patiënt Deze factsheet is een uitgave van Nictiz en het NIVEL. Het betreft een voorpublicatie van de ehealth-monitor 2017 die in november 2017 zal worden gepubliceerd. De gegevens mogen met bronvermelding worden

Nadere informatie

RAPPORTAGE Invoering landelijk EPD

RAPPORTAGE Invoering landelijk EPD RAPPORTAGE Invoering landelijk EPD Rapportageperiode: januari en februari 2009 Ministerie van VWS 2 maart 2009 1 Inhoudsopgave 1 Bijzonderheden rapportageperiode... 3 1.1 Onderzoek naar invoering BSN...

Nadere informatie

Open standaarden voor informatie en communicatie in de zorg

Open standaarden voor informatie en communicatie in de zorg Open standaarden voor informatie en communicatie in de zorg Datum Versie 25 april 2013 1.2 Definitief Auteur(s) Albert n Spruyt 1 Inleiding In de zorgsector in Nederland wordt voor informatie en communicatie

Nadere informatie

Voor wie worden gezondheidsgegevens eigenlijk bijgehouden? Patiënten of zorgverleners?

Voor wie worden gezondheidsgegevens eigenlijk bijgehouden? Patiënten of zorgverleners? info@medmij.nl www.medmij.nl 030 297 03 03 Voor wie worden gezondheidsgegevens eigenlijk bijgehouden? Patiënten of zorgverleners? Steeds meer mensen willen zelf aan de slag met gezondheidsgegevens. Er

Nadere informatie

Beter met een Behandelplan

Beter met een Behandelplan Beter met een Behandelplan Informatiepakket behandelplannen Patiënt1Pro Samen met de patiënt en andere zorgverleners werken aan een optimale behandeling Patiënt1 ontwikkelt voor diverse zorginstellingen

Nadere informatie

ICT & ehealth. Programmadirecteur Innovatie & ICT. Ellen Maat. Utrecht, 09-02-2011

ICT & ehealth. Programmadirecteur Innovatie & ICT. Ellen Maat. Utrecht, 09-02-2011 ICT & ehealth Programmadirecteur Innovatie & ICT Ellen Maat Utrecht, 09-02-2011 Uitdagingen voor de toekomst Behoud van kwaliteit, toegankelijkheid en beschikbaarheid van zorg 2 Increase in chronic illnesses

Nadere informatie

Patiëntportalen en PGD s

Patiëntportalen en PGD s Patiëntportalen en PGD s Vincent van Pelt Congres Architectuur in de Zorg 18-06-2015 PGD architectuurmodellen (work in progress!) Aanleiding Afstemmen partijen - NPCF, Zelfzorg Ondersteund (ZO!), Nictiz

Nadere informatie

Feiten en Fabels over patiëntgegevens

Feiten en Fabels over patiëntgegevens 05-11-2012 en en s over patiëntgegevens Op maandag 5 november 2012 startte de landelijke campagne om Nederlanders te informeren over het elektronisch uitwisselen van medische gegevens via de zogenaamde

Nadere informatie

Congres Architectuur in de Zorg

Congres Architectuur in de Zorg Congres Architectuur in de Zorg Men neme een architect Recept voor een goed zorgsysteem Nieuwegein, 23 juni 2011 Arina Burghouts Trainee Nictiz Achtergrond: Medische Informatiekunde (AMC/UvA) Thema s:

Nadere informatie

E-Vita hartfalen: Het effect van een informatieve website en telemonitoring

E-Vita hartfalen: Het effect van een informatieve website en telemonitoring E-Vita hartfalen: Het effect van een informatieve website en telemonitoring Ziekenhuis Gelderse Vallei Inhoud Inleiding 3 1. Wat is het doel van het onderzoek? 3 2. Welk product wordt onderzocht? 3 3.

Nadere informatie

Zorgvrager doet mee? Onderzoek!

Zorgvrager doet mee? Onderzoek! Zorgvrager doet mee? Onderzoek! Verbeteren van de patiëntveiligheid door digitale patiënten participatie? Hersenletsel na een CVA, netwerk in beroering 20 maart 2013 Rolien de Jong MSc Programma 1. Context

Nadere informatie

Zelfmanagement en ehealth. Karin Oost Senior Communicatieadviseur Nictiz Trendition 8 december

Zelfmanagement en ehealth. Karin Oost Senior Communicatieadviseur Nictiz Trendition 8 december Zelfmanagement en ehealth Karin Oost Senior Communicatieadviseur Nictiz Trendition 8 december Stelling Alle zorgverleners krijgen vroeg of laat te maken met patiënten die zelf hun gezondheid (willen) managen.

Nadere informatie

Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional. Leveranciersbijeenkomst 24 januari 2017

Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional. Leveranciersbijeenkomst 24 januari 2017 Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional Leveranciersbijeenkomst 24 januari 2017 Agenda 1. Opening 2. Toelichting VIPP regeling - VIPP regeling ziekenhuizen - VIPP regeling

Nadere informatie

Hoofdpijn of medicijn?

Hoofdpijn of medicijn? Hoofdpijn of medicijn? Overzicht van en voor het uitwisselen en delen van informatie in de zorg Datum: December 2015 Auteur: Fabien van t Woudt (fabienvw@fenestrae.com) Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1

Nadere informatie

Persoonsgegevens, medicijnen en uw privacy

Persoonsgegevens, medicijnen en uw privacy Persoonsgegevens, medicijnen en uw privacy GEGEVENS OVER UZELF EN OVER UW MEDICIJNEN WAT WIL UW APOTHEKER WETEN WIE HEEFT INZAGE IN DE GEGEVENS EN WAARVOOR WAT KUNT U ZELF DOEN EN WAT ZIJN UW RECHTEN REGIONAAL

Nadere informatie

6. Uitwisselen van gezondheidsinformatie. Copyright 2015 Capgemini Consulting. All rights reserved.

6. Uitwisselen van gezondheidsinformatie. Copyright 2015 Capgemini Consulting. All rights reserved. 6. Uitwisselen van gezondheidsinformatie 29 6a. Uitwisselen van gezondheidsinformatie inhoud en bronnen van generieke gegevensstromen (1/2) Persoonsgegevens Inhoud informatie Beschikbare bronnen Begrijpelijk

Nadere informatie

Inhoudelijke uitwerking PGD Kader 2020

Inhoudelijke uitwerking PGD Kader 2020 Inhoudelijke uitwerking PGD Kader 2020 serie Uitwerking Invalshoeken PGD Kader 2020 Versie 2.0 (juni 2015) 6a. Uitwisselen van gezondheidsinformatie inhoud en bronnen van generieke gegevensstromen (1/2)

Nadere informatie

In vier stappen voldoen aan de meldplicht datalekken

In vier stappen voldoen aan de meldplicht datalekken In vier stappen voldoen aan de meldplicht datalekken dfg WHITEPAPER Datum ID Nummer 20 september 2012 12015 Auteur(s) mr. dr. A.H. (Anton) Ekker Samenvatting De Nederlandse overheid en de Europese Commissie

Nadere informatie

Elektronische gegevensuitwisseling in de zorg. De Wet cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens in de zorg

Elektronische gegevensuitwisseling in de zorg. De Wet cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens in de zorg Elektronische gegevensuitwisseling in de zorg De Wet cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens in de zorg Inleiding Smartphones, slimme meters, thuisbankieren en online winkelen: het gebruik

Nadere informatie

Het elektronisch beschikbaar stellen van mijn medische gegevens aan andere zorginstellingen

Het elektronisch beschikbaar stellen van mijn medische gegevens aan andere zorginstellingen Elektronische gegevensuitwisseling tussen AMC, VUmc, OLVG en Spaarne Gasthuis juni 2017 Het elektronisch beschikbaar stellen van mijn medische gegevens aan andere zorginstellingen U kunt elektronisch uw

Nadere informatie

Samenwerkingsafspraken en kwaliteitscriteria bij invoeren telebegeleiding bij hartfalen in Nederland

Samenwerkingsafspraken en kwaliteitscriteria bij invoeren telebegeleiding bij hartfalen in Nederland Samenwerkingsafspraken en kwaliteitscriteria bij invoeren telebegeleiding bij hartfalen in Nederland Definitief consensusdocument (versie 24 mei 2016) Inhoudsopgave Inleiding 2 1. Wat wordt verstaan onder

Nadere informatie

M E E R R E G I E O V E R G E Z O N D H E I D. V I N C E N T V A N P E L T architect Nictiz

M E E R R E G I E O V E R G E Z O N D H E I D. V I N C E N T V A N P E L T architect Nictiz M E E R R E G I E O V E R G E Z O N D H E I D V I N C E N T V A N P E L T architect Nictiz P E R S O O N L I J K E G E Z O N D H E I D S O M G E V I N G een PGO is een levenslang hulpmiddel om gezondheidsinformatie

Nadere informatie

Het Elektronisch Patiënten Dossier. Wordt dit het nieuwe toekomstbeeld?

Het Elektronisch Patiënten Dossier. Wordt dit het nieuwe toekomstbeeld? Beroepsproduct 6 Beroepsontwikkeling 2 Het Elektronisch Patiënten Dossier. Wordt dit het nieuwe toekomstbeeld? Kim Nillesen Studentnummer 478177 KAG.Nillesen@student.han.nl Tutor: Dhr. H Masselink Klas:

Nadere informatie

uw medische gegevens elektronisch delen?

uw medische gegevens elektronisch delen? patiënteninformatie uw medische gegevens elektronisch delen? Dat kan via het LSP Ziekte, blessure of een ongeval komt vaak onverwacht. Daardoor kunt u terecht komen bij een (onbekende) arts, een andere

Nadere informatie

PGD. Irene van Duijvendijk & @EvaMarquarita

PGD. Irene van Duijvendijk &  @EvaMarquarita PGD Irene van Duijvendijk & Eva Marquarita @Nictiz @IreneV_D @EvaMarquarita Irene van Duijvendijk Adviseur ehealth Nictiz Eva Marquarita Projectleider PGD Nictiz P E R S O O N L I J K G E Z O N D H E I

Nadere informatie

E-Vita hartfalen: Het effect van een informatieve website en telemonitoring

E-Vita hartfalen: Het effect van een informatieve website en telemonitoring E-Vita hartfalen: Het effect van een informatieve website en telemonitoring Ziekenhuis Gelderse Vallei Geachte heer/mevrouw, Wij vragen u als onderzoeksteam van de e-vita hartfalen studie, vriendelijk

Nadere informatie

pagina 1 van 7 Vragenlijst Toestemming uitwisselen medische gegevens Invullen namens: NPCF - Nanda Beck Tekstgrootte: A A A Toestemming uitwisselen medische gegevens Inleiding Uw zorgverlener is verplicht

Nadere informatie

IHE IHE staat voor Integrating the Healthcare Enterprise en is een internationaal wereldwijd samenwerkingsverband tussen gebruikers en leveranciers va

IHE IHE staat voor Integrating the Healthcare Enterprise en is een internationaal wereldwijd samenwerkingsverband tussen gebruikers en leveranciers va IHE IHE staat voor Integrating the Healthcare Enterprise en is een internationaal wereldwijd samenwerkingsverband tussen gebruikers en leveranciers van ICT in de zorgsector, opgericht in 1998 in de V.S.

Nadere informatie

Niet elke patiënt kan en wil de regie nemen, maar een patiënt moet wel de keuze hebben

Niet elke patiënt kan en wil de regie nemen, maar een patiënt moet wel de keuze hebben Tekst: Annemaret Bouwman Fotografie: Ingrid Alberti NPCF beschrijft visie op persoonlijk gezondheidsdossier Niet elke patiënt kan en wil de regie nemen, maar een patiënt moet wel de keuze hebben Patiëntenfederatie

Nadere informatie

UW MEDISCHE GEGEVENS ELEKTRONISCH DELEN? Dat kan via het LSP

UW MEDISCHE GEGEVENS ELEKTRONISCH DELEN? Dat kan via het LSP UW MEDISCHE GEGEVENS ELEKTRONISCH DELEN? Dat kan via het LSP UW MEDISCHE GEGEVENS ELEKTRONISCH DELEN? Ziekte, blessure of een ongeval komt vaak onverwacht. Daardoor kunt u terecht komen bij een onbekende

Nadere informatie

Procesbeschrijving Punch out aansluiting DigiInkoop

Procesbeschrijving Punch out aansluiting DigiInkoop Procesbeschrijving Punch out aansluiting DigiInkoop Versie 1.1 Datum 28 mei 2014 Status Definitief Colofon Projectnaam DigiInkoop Versienummer 1.1 Contactpersoon Centraal Functioneel Beheer DigiInkoop

Nadere informatie

AP6 Delen om samen te werken

AP6 Delen om samen te werken AP6 Delen om samen te werken AP6 Partager afin de Collaborer Basisinformatie + hoe ze te bewaren/toegankelijk te maken 1. Een EPD voor alle zorgberoepen Om gegevens te kunnen delen dient elk zorgberoep

Nadere informatie

Innovatieve oplossingen in de zorg

Innovatieve oplossingen in de zorg Innovatieve oplossingen in de zorg Zoekt u E-Health oplossingen die op korte termijn inzetbaar zijn binnen het primaire zorgproces? Of die uw medewerkers ontlasten in de dagelijks registratieverplichtingen?

Nadere informatie

Het e-diabetes dossier, kunnen we hier nog omheen? Gert-Jan van Boven Directeur Nictiz

Het e-diabetes dossier, kunnen we hier nog omheen? Gert-Jan van Boven Directeur Nictiz Het e-diabetes dossier, kunnen we hier nog omheen? Gert-Jan van Boven Directeur Nictiz Het e-diabetes dossier, kunnen we hier nog omheen? Wat is Nictiz? Welke eisen stelt geïntegreerde zorg aan ICT? Waar

Nadere informatie

Een gebruiksvriendelijk Zorgplan vanuit het HIS Erica Bastiaanssen, maart 2016

Een gebruiksvriendelijk Zorgplan vanuit het HIS Erica Bastiaanssen, maart 2016 Een gebruiksvriendelijk Zorgplan vanuit het HIS Erica Bastiaanssen, maart 2016 Inleiding Vanuit persoonsgerichte zorg maken de huisarts, POH en de patiënt samen afspraken over de zorg, die aansluiten bij

Nadere informatie

Samenwerking en informatie-uitwisseling in de zorg

Samenwerking en informatie-uitwisseling in de zorg Samenwerking en informatie-uitwisseling in de zorg Dit doen we in de regio Over regionale samenwerkingsverbanden 26-06-2017 Inhoud Mening van de zaal Wat is RSO Nederland? Een voorbeeld: St. RijnmondNet

Nadere informatie

Kennis en ervaringen met e-health van mensen met een chronische longziekte

Kennis en ervaringen met e-health van mensen met een chronische longziekte Deze factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Kennis en ervaringen met e-health van mensen met een chronische longziekte, J. Hofstede & M. Heijmans, NIVEL, november

Nadere informatie

Persoonlijke gezondheidsdossiers: samenwerken en informatie delen

Persoonlijke gezondheidsdossiers: samenwerken en informatie delen Persoonlijke gezondheidsdossiers: samenwerken en informatie delen Om de gewenste doorbraak in de zorg te realiseren, is meer aandacht nodig voor preventie en zelfmanagement. Het is algemeen bekend dat

Nadere informatie

Grote behoefte aan elektronische verslaglegging en gegevensuitwisseling, gebruik groeit

Grote behoefte aan elektronische verslaglegging en gegevensuitwisseling, gebruik groeit Dit factsheet is een uitgave van het NIVEL en Nictiz. De gegevens mogen met bronvermelding worden gebruikt (Ilse Swinkels, Judith de Jong, Myrah Wouters en Anke de Veer. Steeds meer zorgverleners in de

Nadere informatie

Elektronische uitwisseling van medische gegevens in de regio: Waarneem Dossier Huisartsen en het Regionaal Zorgvenster februari 2007

Elektronische uitwisseling van medische gegevens in de regio: Waarneem Dossier Huisartsen en het Regionaal Zorgvenster februari 2007 Elektronische uitwisseling van medische gegevens in de regio: Waarneem Dossier Huisartsen en het Regionaal Zorgvenster februari 2007 De zorginstellingen, apothekers, huisartsen en huisartsenposten binnen

Nadere informatie

Toepassing van zorg op afstand in Nederland

Toepassing van zorg op afstand in Nederland Toepassing van zorg op afstand in Nederland Toepassing van zorg op afstand in Nederland Irene van Duijvendijk MSc Adviseur Zorg ICT & Innovatie Nictiz 12 april 2015 Even voorstellen. Verpleegkundige Gezondheidswetenschapper

Nadere informatie

Conferentie Eenheid van Taal

Conferentie Eenheid van Taal Conferentie Eenheid van Taal Het belang van eenduidige terminologie voor elektronische informatie-uitwisseling in de zorg Programma 30 maart 2009 Als de taal niet zuiver is, dan is hetgeen gezegd wordt

Nadere informatie

EENDUIDIG VASTLEGGEN EN UITWISSELEN VAN MEDICATIEGEGEVENS VOOR VEILIG MEDICIJNGEBRUIK

EENDUIDIG VASTLEGGEN EN UITWISSELEN VAN MEDICATIEGEGEVENS VOOR VEILIG MEDICIJNGEBRUIK Aankondiging pilot programma Informatiestandaard Medicatieproces 1 Inleiding Binnen het programma Informatiestandaard Medicatieproces is in opdracht van het Informatieberaad en in samenwerking met verschillende

Nadere informatie

Diagnostiek en Monitoring. Sanne van Delft Annelijn Goedhart

Diagnostiek en Monitoring. Sanne van Delft Annelijn Goedhart Diagnostiek en Monitoring Sanne van Delft Annelijn Goedhart 1 Peiling Point of care testing is het uitvoeren van een laboratorium test buiten het laboratorium door iemand die geen analist/laborant is,

Nadere informatie

Inzet ehealth in het UMC Utrecht. Jolanda van Blaaderen Consultant Zorgportalen UMC Utrecht

Inzet ehealth in het UMC Utrecht. Jolanda van Blaaderen Consultant Zorgportalen UMC Utrecht Inzet ehealth in het UMC Utrecht Jolanda van Blaaderen Consultant Zorgportalen UMC Utrecht Voorstellen Jolanda van Blaaderen 11 jaar werkzaam bij het UMC Utrecht Projectleider en Consultant zorgportalen

Nadere informatie

Projectplan overzicht (deel 1)

Projectplan overzicht (deel 1) Projectplan overzicht (deel 1) Algemeen Naam umc Projectleider + email Titel activiteit Programmathema Werkplaats Draagt bij aan de volgende deliverables -zie programma- Erasmus MC J.A. Hazelzet (voorlopig)

Nadere informatie

Elektronisch Patiënten Dossier. 5 oktober 2005. A. Vos L.J. Arendshorst

Elektronisch Patiënten Dossier. 5 oktober 2005. A. Vos L.J. Arendshorst Elektronisch Patiënten Dossier 5 oktober 2005 A. Vos L.J. Arendshorst Inhoud De Gezondheidszorg Het Elektronisch Patiënten Dossier Stellingname Praktijkvoorbeeld Conclusies De gezondheidszorg Overheid

Nadere informatie

Toelichting dataset acute zorg PS

Toelichting dataset acute zorg PS Basisdataset Professionele Samenvatting meldkamer, ambulance en spoedeisende hulp Toelichting dataset acute zorg PS HAZ v1 0 0 0, programma espoed Datum 25 juni 2012 Versie 1.0.0.0 Referentie [Toel DS

Nadere informatie

Business case Digikoppeling

Business case Digikoppeling Business case Digikoppeling Versie 1.0 Datum 02/06/2014 Status Definitief Van toepassing op Digikoppeling versies: 1.0, 1.1, 2.0, 3.0 Colofon Logius Servicecentrum: Postbus 96810 2509 JE Den Haag t. 0900

Nadere informatie

Brede samenwerking in de zorg, kan IT écht helpen?

Brede samenwerking in de zorg, kan IT écht helpen? Brede samenwerking in de zorg, kan IT écht helpen? Dr. M. Sprenger, Senior adviseur ICT en Innovatie, Nationaal ICT Instituut voor de zorg (Nictiz) Mentor van de opleiding Klinische Informatica Technische

Nadere informatie

Herziening Richtlijn Overdracht van Medicatiegegevens in de keten Mathieu Tjoeng Ed Wiltink

Herziening Richtlijn Overdracht van Medicatiegegevens in de keten Mathieu Tjoeng Ed Wiltink Herziening Richtlijn Overdracht van Medicatiegegevens in de keten Mathieu Tjoeng Ed Wiltink Aanleiding herziening Richtlijn 2008 en nadere toelichting 2014 Geen werkend EPD of landelijk schakelsysteem

Nadere informatie

Hoe sluit het eigen patiëntportaal aan op een landelijk basis-pgd? Zorg & ICT 5 april 2016

Hoe sluit het eigen patiëntportaal aan op een landelijk basis-pgd? Zorg & ICT 5 april 2016 Hoe sluit het eigen patiëntportaal aan op een landelijk basis-pgd? Zorg & ICT 5 april 2016 Wie ben ik? Maarten Wittop Koning Product Developer bij Meddex Positionering van het PGD +316 1009 4870 mwittopkoning@meddex.nl

Nadere informatie

Toelichting dataset acute zorg terugrapportage

Toelichting dataset acute zorg terugrapportage Basisdataset Terugrapportage meldkamer, ambulance en spoedeisende hulp naar huisarts Toelichting dataset acute zorg terugrapportage HAZ v1 0 0 0, programma espoed Datum 25 juni 2012 Versie 1.0.0.0 Referentie

Nadere informatie

Doelmatigheid van telemonitoring bij patiënten met chronische aandoeningen

Doelmatigheid van telemonitoring bij patiënten met chronische aandoeningen Doelmatigheid van telemonitoring bij patiënten met chronische aandoeningen Manda Broekhuis (Faculteit Economie en Management, RUG) Roelfien Erasmus (IPT Medical Services B.V.) Hans Wortmann (Faculteit

Nadere informatie

Gegevensrichtlijn Counseling voor Screening op Downsyndroom en het SEO

Gegevensrichtlijn Counseling voor Screening op Downsyndroom en het SEO DEFINITIEF Gegevensrichtlijn Counseling voor Screening op Downsyndroom en het SEO Dit document is het resultaat van samenwerking tussen: Versie 2.1 Datum 22 september 2016 PAGINA 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding

Nadere informatie

Een handvat voor ICT keuzes in de ketenzorg.

Een handvat voor ICT keuzes in de ketenzorg. Een handvat voor ICT keuzes in de ketenzorg. KENNIS KETENZORG Datum ID nummer 15 juni 2010 KA10024 Auteur(s) Erik van Es (Nictiz) Voor welke ICT oplossing moeten we gaan? Aan die vraag gaat een veel belangrijkere

Nadere informatie

Handleiding Amyyon Care BSN functionaliteit. Rondomzorg

Handleiding Amyyon Care BSN functionaliteit. Rondomzorg Handleiding Amyyon Care BSN functionaliteit Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 BSN bevraging NAW... 4 3 BSN bevraging BSN... 7 4 BSN verificatie... 9 5 ID registratie... 11 6 WID controle... 12 7 Vergewissen...

Nadere informatie

Referentie Systeemfuncties Model (RSM) voor ehealth toepassingen voor patiënten

Referentie Systeemfuncties Model (RSM) voor ehealth toepassingen voor patiënten Referentie Systeemfuncties Model (RSM) voor ehealth toepassingen voor patiënten REFERENTIEMODEL Datum ID Nummer 11 december 2012 12019 Auteurs Paul Epping (Epping Consultancy BV.) Johan Krijgsman (Nictiz)

Nadere informatie

Informatieuitwisseling voor Actueel Medicatie Overzicht; Een praktische handleiding.

Informatieuitwisseling voor Actueel Medicatie Overzicht; Een praktische handleiding. Informatieuitwisseling voor Actueel Medicatie Overzicht; Een praktische handleiding. Datum 27 november 2012 Versie V1.0 Uitvoering Nictiz Regionaal Architectuur Platform (RAP) Nictiz www.nictiz.nl Documenthistorie

Nadere informatie

HUISARTS, KEN UW KLANT!

HUISARTS, KEN UW KLANT! HUISARTS, KEN UW KLANT! Laat u inspireren door wensen en behoeften van patiënten op het gebied van uw online dienstverlening Bij veel huisartsen kun je steeds meer online regelen of gegevens inzien, vaak

Nadere informatie

op afstand de beste zorg

op afstand de beste zorg op afstand de beste zorg op afstand de beste zorg Met CURIT Connect monitort u uw (cardiologische) patiënten op afstand, makkelijk en goed. Vitale gegevens als bloeddruk en gewicht of zelfs een ECG worden

Nadere informatie

INTERACT-in-HF. Improving knowldege To Efficaciously RAise level of Contemporary Treatment in Heart Failure. A European Heart Failure Network

INTERACT-in-HF. Improving knowldege To Efficaciously RAise level of Contemporary Treatment in Heart Failure. A European Heart Failure Network INTERACT-in-HF Improving knowldege To Efficaciously RAise level of Contemporary Treatment in Heart Failure A European Heart Failure Network RECAP - Regional Care Portals InterReg IVB, e-ucare, WP2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Groei E-health met name te danken aan beeldbellen

Groei E-health met name te danken aan beeldbellen Groei E-health met name te danken aan beeldbellen Security en ICT niet of slecht geregeld In 40% van de zorginstellingen is een toenemend aantal personen te vinden dat beeldbellen toepast als onderdeel

Nadere informatie

Inkoopgids ehealth bij chronisch hartfalen en diabetes mellitus Juli 2011

Inkoopgids ehealth bij chronisch hartfalen en diabetes mellitus Juli 2011 Inkoopgids ehealth bij chronisch hartfalen en diabetes mellitus Juli 2011 Zorgverzekeraars Nederland INKOOPGIDS EHEALTH BIJ CHRONISCH HARTFALEN EN DIABETES MELLITUS Juli 2011 Inhoud 1 SAMENVATTING/ARGUMENTARIUM...

Nadere informatie

De toekomst van ehealth de hype voorbij?

De toekomst van ehealth de hype voorbij? De toekomst van ehealth de hype voorbij? GDW kennisdelingsconferentie Rolien de Jong MSc Amersfoort, 31 maart 2011 Introductie NVEH NVEH, de Nederlandse Vereninging g voor ehealth, is dé vereniging voor

Nadere informatie

Hoeveel zorgverleners ziet iemand met een chronische aandoening?

Hoeveel zorgverleners ziet iemand met een chronische aandoening? Hoeveel zorgverleners ziet iemand met een chronische aandoening? Datum ID Nummer 19 december 2013 13014 Auteur(s) Irene van Duijvendijk (Nictiz) Michiel ten Hove (Vektis) Eindredactie Kim Idzardi 1 19

Nadere informatie

Context Informatiestandaarden

Context Informatiestandaarden Context Informatiestandaarden Inleiding Om zorgverleners in staat te stellen om volgens een kwaliteitsstandaard te werken moeten proces, organisatie en ondersteunende middelen daarop aansluiten. Voor ICT-systemen

Nadere informatie

De weg naar ketenzorg via het LSP

De weg naar ketenzorg via het LSP De weg naar ketenzorg via het LSP Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie Harrie Geboers Programmamanager Informatie-uitwisseling Ketenzorg Wat is ketenzorg? Behandeling en begeleiding chronische

Nadere informatie

Veilige toepassing medische software en ICT

Veilige toepassing medische software en ICT Veilige toepassing medische software en ICT Elserieke Gerritsen Boersen Klinisch Informaticus i.o. 11 juni 2015 ICT ontwikkelingen in het zorgproces Wat kan er mis gaan? Verkeerde interpretatie onduidelijke

Nadere informatie

Medisch dossier. 2.2.2 Sociografisch gedeelte, identiteitsblad 20 2.2.3 Statisch medisch gedeelte 21 2.2.4 Behandelingsverslag of ziekteverloop 21

Medisch dossier. 2.2.2 Sociografisch gedeelte, identiteitsblad 20 2.2.3 Statisch medisch gedeelte 21 2.2.4 Behandelingsverslag of ziekteverloop 21 19 Medisch dossier.1 Inleiding 0. Status 0..1 Coderingsrand 0.. Sociografisch gedeelte, identiteitsblad 0..3 Statisch medisch gedeelte 1..4 Behandelingsverslag of ziekteverloop 1.3 Dossiervorming 1.3.1

Nadere informatie

Elektronisch patiëntendossier (EPD)

Elektronisch patiëntendossier (EPD) Elektronisch patiëntendossier (EPD) ELEKTRONISCH PATIËNTENDOSSIER Landelijk EPD Het ministerie van VWS werkt aan een landelijk EPD. Dat is een systeem waarlangs zorgverleners snel en betrouwbaar medische

Nadere informatie

Maak kennis met het LSP - plenair

Maak kennis met het LSP - plenair Maak kennis met het LSP - plenair Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie Jeroen Renzema Huisarts 22 juni 2015 1 Opzet presentatie 1. Waarom elektronisch uitwisselen? 2. Zo gebruik je het LSP

Nadere informatie

Ontwikkelingen in internetzorg voor patiënten

Ontwikkelingen in internetzorg voor patiënten Ontwikkelingen in internetzorg voor patiënten WHITEPAPER Datum ID Nummer 7 juni 2012 12010 Auteur(s) Platform Internetzorg en Patiëntportalen Samenvatting Internet bankieren, online boeken van vliegtickets,

Nadere informatie

Voorbeelden generieke inrichting Digikoppeling

Voorbeelden generieke inrichting Digikoppeling Voorbeelden generieke inrichting Versie 1.1 Datum 19/12/2014 Status Definitief Colofon Logius Servicecentrum: Postbus 96810 2509 JE Den Haag t. 0900 555 4555 (10 ct p/m) e. servicecentrum@logius.nl Documentbeheer

Nadere informatie

Uw huisarts uit de regio Berlicum, Rosmalen, Empel en Den Bosch

Uw huisarts uit de regio Berlicum, Rosmalen, Empel en Den Bosch Het aantal patiënten met chronische zorg zoals diabetes, COPD en andere chronische ziektebeelden neemt toe. Dit vraagt om een beter gestructureerde organisatie van de gezondheidszorg. Uw huisarts uit de

Nadere informatie

Errata Publicatieversie Zorginformatiebouwstenen Registratie aan de Bron

Errata Publicatieversie Zorginformatiebouwstenen Registratie aan de Bron Errata Publicatieversie 2015 Zorginformatiebouwstenen Registratie aan de Bron Datum: 16-07-2015 Auteur Fred Smeele, Albert-Jan Spruyt, Andra Schmohl Versie: 2.00 Status: Definitief Nictiz is het landelijke

Nadere informatie

Wie kan bij uw dossier?

Wie kan bij uw dossier? Test UITWISSELING PATIËNTGEGEVENS Wie kan bij uw dossier? Er is veel onduidelijk over het Landelijk Schakelpunt, de opvolger van het gesneuvelde elektronisch patiëntendossier. Zelfs bij de miljoenen Nederlanders

Nadere informatie

Aan de slag met het Individueel Zorgplan!

Aan de slag met het Individueel Zorgplan! Aan de slag met het Individueel Zorgplan! Stannie Driessen, programmaleider Chronisch Zieken, Vilans, Utrecht Mark van der Wel, Huisarts-onderzoeker, WGC Lindenholt en UMC St Radboud, Nijmegen Carel Bakx

Nadere informatie

Zelfzorg & zelfdiagnose. Dianne Prinsen Programmaleider ehealth& zelfmanagement

Zelfzorg & zelfdiagnose. Dianne Prinsen Programmaleider ehealth& zelfmanagement 1 Zelfzorg & zelfdiagnose Dianne Prinsen Programmaleider ehealth& zelfmanagement 2 3 Zorgt Zelfdiagnose en Zelfzorg voor eigen regie van de patiënt? Zelfzorg & zelfdiagnose kan tot (meer) eigen regie leiden

Nadere informatie

VitalHealth KIS RELEASE 3.0. software for collaborative health management

VitalHealth KIS RELEASE 3.0. software for collaborative health management VitalHealth KIS RELEASE 3.0 software for collaborative health management INTRO INDEX ZORG OVERZICHT 5 CONSULT 7 MENU STRUCTUUR 9 PERSOONLIJK PROFIEL 11 De zorg is in beweging. Ketenzorg ontwikkelt zich

Nadere informatie

Cardiologie. Patiënteninformatie. Polikliniek Hartfalen. Slingeland Ziekenhuis

Cardiologie. Patiënteninformatie. Polikliniek Hartfalen. Slingeland Ziekenhuis Cardiologie Polikliniek Hartfalen i Patiënteninformatie Slingeland Ziekenhuis Algemeen De cardioloog heeft u doorverwezen naar de polikliniek Hartfalen. In deze folder vindt u informatie over de gang van

Nadere informatie

Drie belangrijke ICT thema s in de langdurige zorg

Drie belangrijke ICT thema s in de langdurige zorg Drie belangrijke ICT thema s in de langdurige zorg In de langdurige zorg is van alles aan de hand en staan de ontwikkelingen, met name op het gebied van wetgeving en kostenbeheersing, niet stil. Dit heeft

Nadere informatie

WORKSHOP: DE ROL VAN DE OPENBAAR APOTHEKER IN 2025

WORKSHOP: DE ROL VAN DE OPENBAAR APOTHEKER IN 2025 WORKSHOP: DE ROL VAN DE OPENBAAR APOTHEKER IN 2025 INSPIRE klantenevenement 14 november 2013 Inhoud Farmacie 2013 Workshop scenario analyse Toekomstbeeld VJA Praktijkvoorbeelden Visiedocument Jonge Zorgverleners

Nadere informatie

Het elektronisch patiëntendossier (EPD) Huisartsenpost. Apotheek. Ziekenhuis. Zorgverleners delen snel en betrouwbaar actuele medische gegevens

Het elektronisch patiëntendossier (EPD) Huisartsenpost. Apotheek. Ziekenhuis. Zorgverleners delen snel en betrouwbaar actuele medische gegevens Huisartsenpost Apotheek Ziekenhuis Het elektronisch patiëntendossier (EPD) Zorgverleners delen snel en betrouwbaar actuele medische gegevens Huisarts Het elektronisch patiëntendossier (EPD) De zorg in

Nadere informatie

ehealth en interoperabiliteit

ehealth en interoperabiliteit ehealth en interoperabiliteit ehealth Implementatie Congres Michiel Sprenger Strategisch Adviseur Nationaal ICT instituut in de Zorg 1 december 2015 Ik Opgeleid als (klinisch) fysicus VUmc 1986-2008 Leidinggevend

Nadere informatie