C2000. voor iedereen. Actueel Satelliet in Libië. Achtergrond Bedrijfskritische mobiele breedband

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "C2000. voor iedereen. Actueel Satelliet in Libië. Achtergrond Bedrijfskritische mobiele breedband"

Transcriptie

1 Vakblad voor mobiele communicatie in de openbare orde & veiligheidssector en het bedrijfsleven Jaargang 32, april 2011 Actueel Satelliet in Libië Achtergrond Bedrijfskritische mobiele breedband C2000 voor iedereen

2 MISSION CRITICAL WIRELESS COMMUNICATIE- & ICT OPLOSSINGEN Analoge en digitale radio-infrastructuren (TETRA, DMR, ) Indoor dekking in Special Coverage Locations (C2000, GSM/UMTS, Private GSM, WiFi,..) Portofonie, marifonie, paging, meldkamersystemen Mobiele Data Terminals (MDT s) Fysische beveiliging: Personen Zoek Installatie (PZI), camerabeveiliging, toegangscontrole, Virtualisatie, Security, informatiebeveiliging, Optimalistatie, Migratie, Hosting, en nog veel meer! SAIT Zenitel Netherlands B.V. Microfoonstraat 5, 1322 BN Almere, P.O. Box 30350, 1303 AJ Almere T F E

3 Verbinding april Rolodex INHOUD ACTUEEL REDACTIONEEL INHOUD Ik bevind me in een aparte situatie wat betreft C2000. Als journalist lid NVJ kom ik wel eens mede-journalisten tegen. En wanneer ik hun spreek over C2000 beginnen de oogjes van mijn gesprekspartners te glimmen. Want C2000, dat is drama, falende overheid, slechte techniek. Dat vinden mijn vakgenoten. Kom ik daarentegen de mensen uit de Tetra-wereld tegen, dan schalt de loftrompet. Want C2000, dat is superieure techniek, snelle verbindingen, centrale regie. Het thema van dit nummer van Verbinding is C2000 en dan kom ik bovengenoemde tegenstellingen en gevoeligheden genoeg tegen. Een overheidsfunctionaris die me iets vertelt (natuurlijk off the record) over het verbeteringstraject C2000. Een communicatie-adviseur die me vraagt of ik weet hoe het nu precies zit met dat eerdergenoemde verbeteringstraject. En dan natuurlijk nog die fabrikant die even met met wil praten over de markt. Journalisten van landelijke dagbladen vragen me of ze even gebruik mogen maken van mijn Rolodex met namen van de belangrijkste mensen rond C2000. Wees gerust, die krijgen ze niet. Ik heb van mijn ouders geleerd dat iets nooit zwartwit is. C2000 is niet alleen slecht of goed. Er zal altijd wat te verbeteren zijn, niet voor niets is het verbeteringstraject ingezet. In dit nummer komt een aantal aspecten van C2000 en de onderliggende Tetra-techniek aan de orde. Het gaat over de mogelijkheden, de kansen, de tekortkomingen. Dat zijn geen tegenstellingen, dat zijn juist onderwerpen waarover de hele markt moet praten met elkaar. De beste plek om gesprekspartners tegen te komen, is het Nationaal Congres Verbindingen. Industrie en overheid, fabrikant en klant komen op 10 mei in Soesterberg bijeen. Komt u ook? HENK VAN BEEK UITGEVER Streaming uit de woestijn Brandweercongres Rome Grensbeveiliging in Zuid-Oost Europa THEMA Binnenhuisdekking op C2000 C2000: werk in uitvoering INTERVIEW De status aparte van Shell PRAKTIJK Mobiele meldkamer Private GSM op de hei TECHNIEK Zijn we SIP-ready? Bedrijfskritische mobiele breedband 38 EN VERDER KORT NIEUWS 4 KPRODUCTNIEUWS 43 COLUMN 46 Maarten Oberman Meld je nu aan voor de nieuwsbrief van Verbinding Kijk op

4 4 KORT NIEUWS Verbinding april 2011 AIVD keurt beveiligingstechnologie mobiele telefonie goed De AIVD heeft twee technologieën voor beveiligd bellen goedgekeurd. Zowel Panthon van Sectra als SecuVOICE van Fox-IT mogen gebruikt worden voor telefonie op het niveau Departementaal Vertrouwelijk. Beide oplossingen zijn voor een groot deel softwarematig. Volgens de AIVD zijn er dan altijd restrisisco s aanwezig. Om die risico s beheersbaar te houden en de departementen te ondersteunen bij een veilige toepassing zal de AIVD eind deze maand een zogeheten inzetadvies uitbrengen. Dit bevat aanbevelingen voor een zo veilig mogelijk gebruik. Beveiligingsniveau Departementaal Vertrouwelijk is het laagste van de vier beveiligingsniveaus die de overheid hanteert. Camerabeelden politiehelikopter direct te zien in meldkamer Bij achtervolgingen, crisissituaties of rampen kan voortaan in Zeeland direct gebruik worden gemaakt van live-beelden uit de politiehelikopter. De centale meldkamer van de gezamenlijke hulpdiensten in Middelburg heeft dinsdag een vast grondstation in gebruik genomen, voor ontvangst en rechtstreekse doorgave van de luchtopnamen. Tot dusver was dat alleen mogelijk wanneer een tijdelijke voorziening werd neergezet. Dat gebeurde bij geplande grootschalige evenementen zoals Concert at Sea, Koninginnedag en ook bij bomruimingen. Zonder grondstation konden de beelden alleen later worden bekeken. In de nieuwe situatie kan in de meldkamer direct worden meegekeken vanuit het perspectief van de helikopter, zoals bij een achtervolging van daders of (ook met warmtebeelden) bij de opsporing van vermiste personen. De politiehelikopter vliegt donderdag boven Zeeland om de mogelijkheden te demonstreren. Expertmeeting C2000: stand van zaken verbeterprojecten Op donderdag 9 juni 2011 organiseert het Bureau Veiligheidsberaad een expertmeeting over de stand van zaken rond het verbeterproject C2000. Het Veiligheidsberaad en het ministerie van Veiligheid en Justitie werken samen aan het verbeteren van het communicatiesysteem C2000. Daartoe zijn in 2011 een aantal verbeterprojecten opgestart. Op 9 juni wordt u geïnformeerd over de stand van zaken van deze verbetertrajecten. Welke stappen zijn doorlopen en wat is er reeds bereikt? De expertmeeting vindt plaats bij het Nederlands Instituut Fysieke Veiligheid (NIFV) aan de Kemperbergerweg 783 in Arnhem. Vanaf circa uur bent u welkom voor de lunch en de middag wordt afgesloten met een netwerkborrel vanaf uur. Meer informatie: expertmeetings-veiligheidsregio.nl/ Jos Stierhout nieuwe voorzitter stuurgroep Netcentrisch Werken De stuurgroep van het landelijk project Netcentrisch Werken heeft een nieuwe voorzitter, Jos Stierhout. Jos is sinds 2004 algemeen directeur van de veiligheidsregio Noord-Holland Noord. Vanuit deze functie is hij gevraagd voorzitter van de stuurgroep te worden. De veiligheidsregio Noord-Holland Noord werkt sinds begin 2010 operationeel netcentrisch. Onvoorstelbaar dat we dit niet jaren eerder hebben ingevoerd., aldus Jos Stierhout, voorzitter Stuurgroep Netcentrisch Werken.

5 Verbinding april NVJ wil gesprek met Teeven over P2000 De NVJ heeft, samen met Vereniging Mediabelangen en het Genootschap van Hoofdredacteuren, een verzoek bij staatssecretaris Fred Teeven (Veiligheid en Justitie) neergelegd om op korte termijn te praten over het communicatiesysteem P2000, een onderdeel van het digitale alarmerings- en communicatiesysteem C2000. Hoewel het systeem per 1 juni overal zal worden gebruikt, zijn er nog diverse problemen. Dat blijkt na een gesprek tussen de NVJ en de Raad van Hoofdcommissarissen. Zo hebben sommige regio s een eigen beleid bedongen, waardoor voorlichtingsafdelingen selecteren welke meldingen wel of niet bij journalisten terechtkomen. Ook wordt er gewerkt met verschillende incidentencodes. Daarnaast werd er gesproken over een uniforme instructie aan agenten met betrekking tot de omgang met media tijdens incidenten. Het komt regelmatig voor dat er onenigheid ontstaat tussen de pers en aanwezige agenten. Mogelijk volgt er in september en oktober een proef waarbij houders van een politieperskaart een hesje dragen. BZK start aanbestedingen ICT-hardware Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gaat een reeks Europese aanbestedingen uitvoeren op het gebied van ICThardware en aanverwante diensten. Van de contracten die met deze aanbestedingen worden gesloten gaan meer dan twintig rijksoverheden gebruik maken, waaronder tien ministeries. De lopende contracten lopen in 2011 af. A D V E R T E N T I E HEADLINE WIJ ONDERSTEUNEN DE MENSEN MET SUBHE A DLINE DE MISSIE OM DE AARDE BESCHERMEN.

6 6 Verbinding april 2011 Ambulancezorg actief in verbetertrajecten C2000 Ambulancezorg Nederland heeft in de nieuwsbrief een artikel geplaatst over de stand van zaken met betrekking tot verbeteringen C2000. Na ruim zes jaar gebruik van C2000 is het tijd om werk te maken van een stevige optimalisatie en uniformering van gebruik en beheer van C2000. Binnen de ambulancezorg werd al in 2009 met het laatste gestart en n.a.v. rapportages over enkele grote onverwachte incidenten (Hoek van Holland, Koninginnedag, Polderbaancrash) werden ook in breder verband verbetertrajecten gestart op de vlakken techniek & beheer, cultuur & attitude en scholing. Nadat alle voorgenomen maatregelen zijn getroffen zal C2000 merkbaar beter functioneren, zodat eindgebruikers ook in moeilijke omstandigheden altijd hun portofoon of mobilofoon kunnen gebruiken. Het Ministerie van V&J is verantwoordelijk voor de techniek en de instandhouding van C2000 en voert de volgende verbeteringen uit: Wegwerken huidige DIPP lijst (optimalisatie dekking, project ODIN) Onderzoek capaciteitsbehoeften (wat is er nodig tijdens ramp, crisis, grootschalig optreden) Optimaliseren strategisch beheer Roadmap (planning doorontwikkeling) Structureel borgen en handhaven van voorgestelde maatregelen Opstellen, implementeren, borgen regels C2000 bij vergunningverlening evenementen Communicatie voor het herstel vertrouwen hulpverleners Het OOV-veld is verantwoordelijk voor de verbeteringen op het vlak van organisatie en gebruik van C2000. Onder regie van het Veiligheidsberaad worden de onderstaande maatregelen op dit moment uitgewerkt in een projectplan: Binnenhuisdekking en SCL Randapparatuur Landelijk Kader Fleetmap. Onderwijs en oefening. Invulling regierol C2000 tijdens calamiteiten. Advisering vernieuwing P2000 waaronder de multidisciplinaire eisen P2000 *). Gedeelde taak met V&J: communicatie voor het herstel vertrouwen hulpverleners. *) reeds afgerond. De bijeenkomsten van deze werkgroepen worden begin april afgerond. In de loop van april wordt naar verwachting een projectplan opgeleverd op basis waarvan besluitvorming kan plaatsvinden. NVBR-congres Brandende Vraag over dataverbindingen 31 Maart organiseerde de BVIM (Brandweer Vraagorganisatie Informatiemanagement) van de NVBR weer een Brandende Vraagcongres. Ditmaal vormden dataverbindingen het onderwerp van gesprek. Kolonel Duckers, commandant van het Command & Control Center in Amersfoort, opende de bijeenkomst met een statement over de noodzaak van digitalisering in het gevechtsveld, waardoor de besluitvorming versneld kan worden. Dit adviseert hij ook de OOV-sector, die weliswaar niet te maken heeft met een vijand, maar bijvoorbeeld wel met natuurbranden die soms een grillig verloop kennen. Het werd de aanwezigen snel duidelijk dat van Defensie het een en ander geleerd kan worden. Later bevestigde Duckers defensiecollega Henny Nettenbreijer dit door te stellen dat Samenwerking koppelt. i-bridge Tijdens een grote bosbrandoefening, vorig jaar op de Ginkelse Heide, bleek het innovatieproject Intelligent Bridge (i-bridge) bijzonder effectief. Paul Joosten, regionaal commandant in de regio Gelderland-Midden, getuigde zich bijzonder tevreden. Door realtime geografische informatie verschafte het systeem de hulpdiensten een helder inzicht in de situationele omstandigheden. Dit kwam niet alleen de effectieve incidentbestrijding ten goede, maar zorgde tevens voor een tijdige en soepel verlopende evacuatie van risicogroepen in het effectgebied. Toch stelde Nettenbreijer dat de mobiele datacommunicatieinfrastructuren nog niet goed geregeld zijn. Er is behoefte aan flexibele, maar vooral gegarandeerde dataverbindingen in het veld. De OOV-sector is versnipperd en het ontbreekt nog aan de nodige kennis en doorzettingskracht om deze nieuwe technologie te ontwikkelen tot een robuust systeem. Maar, zo besloot Nettenbreijer zijn verhaal, samen kunnen we een heel eind komen.

7 Verbinding april Geen verbinding, wat een ramp! COLUMN Maandag 28 maart 2011 was een rustige dag: niemand belde me mobiel, dus kon ik ongestoord doorwerken. In de middag merkte ik dat er iets aan de hand moest zijn met m n GSM, want via de vaste telefoon en via Twitter kreeg ik signalen dat mensen me niet konden bereiken. Het bleek dat T-Mobile problemen had met de netwerkverbinding, waardoor twee miljoen mensen moeilijkheden ondervonden met mobiel bellen. T-Mobile communiceerde wel over het probleem via de massamedia en een webcare-account op Twitter, maar directe communicatie, bijvoorbeeld via een mail, had ik wel op prijs gesteld. Waar normaal T-Mobile stond, stonden nu de woorden Geen Service. Beter kon het niet samengevat worden welke service T-Mobile leverde. De week ervoor ervoer ik ook hoe afhankelijk ik ben geworden van een goed werkende internetverbinding. Ik kon de veiligheidsnetwerken van m n bedrijf moeilijk updaten met nieuws, omdat de normaal supersnelle internetverbinding instabiel was en soms helemaal wegviel. Best een ramp voor een bedrijf dat bijna al zijn activiteiten op internet heeft. Het is vergelijkbaar met een arbeider die s ochtend voor een gesloten deur staat van de fabriek waar hij/zij werkt. In dat geval zijn er nog wel oplossingen te bedenken om toch binnen te komen. Maar wat doe je als je geen toegang hebt tot de virtuele wereld? Gelukkig waren de periodes zonder verbinding kort en heb ik een backup voor het bellen (vaste telefoon en Skype) en internetten (via 3G op de smartphone). Maar de gedachte dat je je leven zoals je dat tegenwoordig gewend bent niet meer kunt leiden zonder deze verbindingen, doet je toch wel vrezen voor de ramp die zich waarschijnlijk ooit gaat voordoen: geen verbinding meer voor langere tijd. Bent u daar goed op voorbereid? RALF MOHNEN IS EIGENAAR VAN NEDERLAND 2.0 (WWW.NEDERLAND20.NL), GESPECIALISEERD IN VEILIGHEID EN NIEUWE MEDIA, EN IS INITIATIEFNEMER VAN HET SOCIALE NETWERK CRISISBEHEERSING NEDERLAND (CRISISBEHEERSINGNEDERLAND.NL). A D V E R T E N T I E EADS DEFENCE & SECURITY IS NU: * Waarborgen van Wereldwijde Veiligheid. HEADLINE SUBHE A DLINE EN WE ZULLEN DOORGAAN MET HET DEFENDING WORLD SECURITY. * Please visit us on TETRA World Congress 2011 Hungexpo Centre, Budapest, Hungary 24th-27th May 2011 Stand F301

8 8 ACTUEEL Verbinding april 2011 Satellietcommunicatie tijdens de crisis in Libië Streaming uit de woestijn Tijdens de crisis in Libië is duidelijk dat satellietcommunicatie een belangrijke en stabiele rol kan spelen. Wanneer alle verbindingen wegvallen, is satellietcommunicatie de enige optie. Nederlandse verslaggevers verlaten zich op deze manier van communiceren. Deze verslaggevers zijn de navelstreng met de bewoonde wereld DOOR: HANS twittert op 17 februari: Phone lines (landlines and cellphones) appear to be down in Tripoli. They were working up to a few hours ago. Niet lang daarna werd het Libische internet platgelegd, in ieder geval s nachts. Sites als Facebook, Al Jazeera of YouTube werden helemaal aan de ketting gelegd. Communicatie in en vanuit een land als Libië is momenteel vrijwel onmogelijk. Het regime van Kaddafi wil met het platleggen van internet in het land de oppositie tegenwerken. Ingrijpen in communicatiemogelijkheden lijkt een eerste prioriteit tijdens crises. Toen demonstraties tegen de Egyptische leider Moebarak eerder massaal op gang kwamen, ging het Egyptische bewind ook over tot het platleggen van internet- en telefoonverkeer. Wereldomroep Nederlandse journalisten doen desondanks hun werk tijdens de crisis in Libië. Hans Jaap Melissen van de Wereldomroep was als een van de eersten aanwezig in het land, op de voet gevolgd door onder anderen Roel van Hees en Eric Feijten. Volgens Rik Rensen, hoofdredacteur van Radio Wereldomroep, ligt het aan het gebied hoe Twitter Behalve de in de specificatie aangegeven mogelijkheden, hebben de gebruikers van de satelliettelefoon zelf een nieuwe dienst gevonden: Twitter. Het blijkt mogelijk te zijn om te Twitteren met een satelliettelefoon. Ook voor Joke Koek van 2connect-IT een verrassing. We wisten het niet. De journalisten hebben het zelf uitgevonden hoe het werkt, maar je kan dus Twitteren via BGAN. Het blijkt voor hun een welkome manier van communiceren te zijn. Ze Twitteren elkaar waar ze zijn en waar het veilig is. En voor ons is het interessant om via Twitter mee te kunnen liften met deze mannen in dit gebied. belangrijk satellietcommunicatie is. In de Maghreb zenden we uit in het Arabisch via satelliet in plaats van op de korte golf. Binnen onze doelgroep in die gebieden maakt tachtig procent gebruik van satellietcommunicatie. Dat zijn de mensen die willen weten hoe het staat met democratische veranderingen in de regio. Een ander verhaal is het contact met de correspondenten daar. De verslaggevers die voor de Wereldomroep werken hebben

9 Verbinding april een satelliettelefoon bij zich. Rensen: De normale verbindingen liggen eruit. Hans Jaap Melissen bereikt zo het Nederlandse publiek. Onbekender voor ons, maar met 2,5 miljoen luisteraars is Mohammed Abdulrahman een fenomeen. Hij verzorgt berichtgeving in het Arabisch. Deze verslaggevers zijn de navelstreng voor onze bewoonde wereld. Rensen geeft aan dat zijn mensen niet meer zonder satellietcommunicatie kunnen. Het is het stabielste, maar het is ook duur. Maar als het een kwestie van levensbelang is, tellen die kosten niet. Er is wel een handicap in vergelijking met de mobiele telefoon. De apparatuur is iets groter dan gewone mobieltjes. Satellietapparatuur wordt nog wel eens in beslag genomen. Formaat Joke Koek is directeur van 2connect-IT, een bedrijf dat zich heeft gespecialiseerd in satellietcommunicatie, volgt de ontwikkelingen in crisisgebieden op de voet. Haar bedrijf levert al ruim tien jaar satellietcommunicatie aan onder andere journalisten. Omdat communicatie cruciaal is, zijn de contacten met de media intensief. Wij volgen CNN, BBC en onze Nederlandse helden Roel van Hees en Eric Feijten op de voet, mede omdat ze gebruik maken van onze

10 Nationaal Congres Verbindingen Spraak- & datanetwerken, randapparatuur en toepassingen Professionele communicatie is voor, naast defensie, politie, brandweer en ambulance, in toenemende mate van groot belang voor industrie, openbaar vervoer, beveiliging, stadstoezichten, transport, nutsbedrijven en andere gelieerden die gebruik maken van communicatiemiddelen waaraan hoge eisen worden gesteld. RB&W en Vakblad Verbinding organiseren op 10 mei het Nationaal Congres Verbindingen, waar toonaangevende leveranciers innovatieve toepassingen zullen tonen op het gebied van netwerken, apparatuur en applicaties. Sprekers uit overheid en het bedrijfsleven presenteren u tevens de trends, behoeften en ervaringen vanuit hun vakgebied. Wij nodigen u van harte uit om deel te nemen aan dit congres. Voor wie? Professionals vanuit Defensie, Politie, Brandweer, Ambulance, industrie, openbaar vervoer, beveiliging, stadstoezichten, transport, nutsbedrijven en andere gelieerden die gebruik maken van professionele communicatiemiddelen Wanneer? 10 mei 2011 Waar? Officierscasino Soesterberg Kosten? Voorinschrijving voor gebruikers uit de doelgroep is gratis Professionals uit de doelgroep hebben voorrang bij inschrijving Inschrijven en meer informatie? P M R / D M R / T E T R A / G S M / U M T S / L T E A p p l i c a t i e s / B e v e i l i g i n g / M o b i e l e w e r k p l e k k e n

11 Verbinding april apparatuur. De verslaggeving vanuit Libië is iets anders ontstaan dan bij een normale crisissituatie. Ze waren al aanwezig in Tunesië en Egypte. Van daaruit huurden ze vervoer en reden ze naar Libië. Ze hadden al onze apparatuur. De Nederlandse media zijn al gestandaardiseerd op onze oplossingen. Zowel de commerciële media als de publieke omroep maken hiervan gebruik. Wij zijn bekend met de markt en zij kennen ons, zegt Koek. Ze vertelt over Eric Feijten. Eric heeft een Inmarsat BGAN bij zich, met een laptop waarop M-Link video codec software is geinstalleerd en zijn camera. Hij filmt, monteert zijn reportage en codeert het materiaal. Op het moment dat hij een BGAN-verbinding opzet, maakt hij contact met de newsroom. Het gemaakte bestand zet hij dan over naar de newsroom in Hilversum. Inmarsat BGAN Kern is het eerder genoemde Inmarsat BGAN. Dit staat voor Broadband Global Area Network en is een wereldwijd netwerk met satellietinternet-telefonie met behulp van draagbare terminals. De terminals worden gewoonlijk gebruikt om een laptop met internet op afgelegen locaties breedbandverbinding te geven. Belangrijk is dat er een zogenoemde line-ofsight naar de satelliet is. Als die rechtstreekse lijn er is, kan in principe (behalve vanaf de Noordpool en Zuidpool) altijd worden gecommuniceerd. De grote waarde van BGAN is het formaat. Een BGAN-terminal heeft ongeveer de grootte van een laptop en is dus makkelijk te vervoeren. Het netwerk wordt geleverd door Inmarsat en maakt gebruik van drie geostationaire satellieten genaamd I-4. De downlink-snelheden van high-end BGAN-terminals zijn tot 492 kbit /s en upload-snelheden bereiken van 32 tot 384 kbit /s. Latency Een uitdaging bij satellietcommunicatie is de latency. Die is 700 miliseconden tot 1,5 seconden voor de heen- en terugreis. De reden is even simpel als logisch; het is voornamelijk te wijten aan de grote afstand die moet worden afgelegd voordat een pakket het internet kan bereiken. Koek hierover: Er is bij onze apparatuur een delay van 700 ms. Daar heeft de applicatie geen last van.. Als kijker en gebruiker merk je vrijwel niets van die delay. Veel BGAN-gebruikers hebben vaak software of TCP-pakketversnellers om de prestaties te verbeteren. BGAN is momenteel de snelste verbinding via een draagbare terminal. Het kan gemakkelijk worden ingesteld door iedereen, en heeft een uitstekende spraakkwaliteit. Het werkt op de L-band 1.6 GHz. Deze frequentie heeft geen last van weersomstandigheden. Het feitelijke proces van het aansluiten van een BGAN-terminal naar de satelliet is vrij rechttoe-rechtaan. De terminal heeft een lineof-sight naar de geostationaire satelliet. Een gebruiker kan de terminal langzaam met de hand draaien, waarbij de terminal een indicatie geeft wanneer de satelliet is gevonden. Dan verbindt de terminal automatisch met de satelliet. Het tot stand brengen van een verbinding duurt ongeveer twee minuten. Kosten Een veel besproken element van satellietcommunicatie is de financiële kant. Datakosten van de diverse ISP s lopen op tot ongeveer $7,00 per MB. Een gesprek ligt rond de dollar BGAN Explorer 700 De Explorer 700 is het meest gebruikt door journalisten in crisisgebieden. Hij is in staat om de meeste ernstige geografische beproevingen zoals vochtigheid, stof, extreme weersomstandigheden en temperatuurschommelingen te weerstaan. De BGAN Explorer 700 verschaft toegang tot internet, , fax, telefoonverkeer en video-conferencing. Er is simultane voice en data communicatie via BGAN, full duplex, single of multi-user tot 492 kbps. Er is een ondersteuning voor gegarandeerde IP met 32, 64, 128, 176, 256 of 384 kbps. Standaard LAN, USB, Bluetooth en telefoonpoorten. Daarnaast is er een geintegreerde DHCP/NAT-draadloze router. Ook is er een ingebouwde web server voor het managen van telefoonboek, boodschappen en gesprekken, en het parametriseren van de terminal naar peroonlijke behoeftes. Ten slotte is er een interface voor zonnepaneel. 2connect-IT levert ook de compressie-applicatie M-Link. Er zijn daarin twee vormen van transmissie beschikbaar: Newscaster voor Store&Forward hoge kwaliteit video beelden en Live-X voor goede kwaliteit live beelden. per minuut, maar is zeer variabel. Naar een vaste lijn is goedkoper, naar een andere satelliettelefoon is het duurst. Het is een mythe dat deze manier van communiceren extreem duur is, vertelt Koek. Ze wijst naar het alternatief, SNG. SNG staat voor Satellite News Gathering en is een techniek waarbij met behulp van daartoe speciaal uitgeruste voertuigen waarop een We kunnen niet meer zonder satellietcommunicatie grote satellietschotel is geplaatst (vrijwel) overal ter wereld rechtstreeks radio- en/of televisieuitzendingen kunnen worden uitgezonden. SNG kost ongeveer 1000 euro per dag. BGAN is ongeveer zes euro per Megabyte (MB). Omgerekend komt een minuut footage ongeveer op 100 euro. Het is dus niet zo duur, omdat je alleen het materiaal dat je belangrijk vindt overstuurt. Je betaalt alleen wat je gebruikt. Voor een nieuwsreportage is het een kostenefficiënte oplossing. Ze wijst ook op een belangrijk voordeel van satellietcommunicatie: er is geen last van congestie. In geval van calamiteiten zit het gsm-netwerk snel vol. Bij C2000 zijn er ook ervaringen dat verbindingen niet altijd gemaakt kunnen worden. Maar ik heb nog nooit meegemaakt dat zoiets gebeurde bij een satellietverbinding. De hardware is robuust, technisch kunnen we alles. Met de goede training van de gebruiker is satellietcommunicatie een zeer bewezen en betrouwbaar concept

12 12THEMA 12 Verbinding april 2011 Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht over binnenhuisdekking op het C2000-netwerk Onderschat de certificeringsfase niet In de gloednieuwe wijk De Volgerlanden in Hendrik-Ido- Ambacht ligt een bijzondere Special Coverage Location : de Sophiahal. Dit is een sportaccommodatie die ondergronds is aangelegd en geheel opgaat in de groene omgeving van het omliggende park. Omdat het hier een openbaar toegankelijk complex betreft, was C2000 binnenhuisdekking noodzakelijk. Hoe pak je dat aan? DOOR MARJOLEIN GRAAUW Jan Maaskant, senior veiligheidsadviseur van de afdeling Bestuurszaken bij de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht, vertelt hoe deze binnenhuisdekking tot stand is gekomen. De benoeming van de hal tot Special Coverage Location was voor ons geen verrassing. We begonnen met de bouw van een nieuwbouwwijk, waar de Sophia spoortunnel op 25 meter diepte onderdoor loopt. Bovendien wilden we in de sporthal grote evenementen organiseren, zoals internationale wedstrijden en het sportgala, hetgeen veel bezoekers zou trekken. Gecombineerd met het feit dat het gebouw deels verdiept is aangelegd, stond (en staat) veiligheid zeer hoog op de agenda. De kwalificatie Special Coverage Location werd een feit en dus we moesten we investeren in aansluiting op het C2000-netwerk. Dit hebben we dan ook van het begin af aan meegenomen in het bouwtraject. Unieke constructie De hal is gebouwd conform de internationale wedstrijdnormen van het NOC*NSF. Het ontwerp is uniek vanwege de ondergrondse constructie. Het dak van de sporthal is afgedekt met een grasmat. De parkbezoekers kunnen in het park letterlijk over de sporthal heenlopen en door de ramen van het verhoogde middelste zaaldeel negen meter naar beneden in de hal kijken. Ontwerptechnisch nog een hele uitdaging, vervolgt Jan Maaskant zijn verhaal. Het ontwerp was nooit eerder aan de praktijk getoetst. Hoe zou het pand zich houden qua belasting? Zou het wel waterdicht zijn? Hoe zit het met de lichtinval van bovenaf? Het feit dat je ondergronds bouwt vereist specifieke veiligheidsvoorschriften. Hoe zit het met de brandveiligheid, met de vluchtwegen? Er is heel nadrukkelijk gekeken hoe het pand gebouwd is en hoe eventuele rookgassen afgevoerd kunnen worden bij brand. Dit heeft geresulteerd in een sluissysteem onder de hal en grote liften waarmee je onder andere rolstoel-bezoekers en -sporters snel en makkelijk naar boven kunt vervoeren. Het pand voldoet aan de strengste veiligheidseisen en

13 Verbinding april heeft van het NOC*NSF het gewenste keurmerk gekregen. Binnenhuisdekking C2000-netwerk Uitgevoerde testen door gemeente en hulpverleners vooraf maakten al snel duidelijk dat er binnen in de hal totaal geen bereik was. Ook het naastgelegen woon/winkelcomplex met ondergrondse parkeergarage had geen binnenhuisdekking. De meldkamer van politieregio Zuid-Holland-Zuid, met wie we veel samenwerken, adviseerde ons contact te zoeken met Flash Services. Dat hebben we gedaan. Flash heeft vervolgens metingen verricht, die resulteerden in een uitgebracht advies, in de definiëring van een voorstel, welke apparatuur er moest komen, hoeveel antennes, etc. In dit soort zaken, waarin je zelf geen invloed kunt uitoefenen vanwege de vastgestelde regels en noodzakelijke procedures, is het heel belangrijk dat je één aanspreekpunt hebt, één contactpersoon die bekend is met de materie, de weg kent en die alles voor je kan regelen volgens de geldende voorschriften van vtspn. Cell-enhancer versterkt RF-signalen Een cell-enhancer is een een actieve antenneversterker. Die stuurt de C2000-signalen door tussen de antenne op het gebouw, de in het gebouw geplaatste antennes en vice versa. De sterkte van het signaal vermindert onder invloed van beton en staalconstructies. De cell-enhancer versterkt de signalen, waardoor die dekking wél gegarandeerd is. De richtantenne op het gebouw dient conform de aansluitvoorwaarden van vtspn altijd in line of sight geplaatst te worden met de antennemast van het C2000-netwerk, waarbij het vrije zicht tussen beide antennes zelfs niet door bomen gehinderd mag worden. Deze richtantenne wordt gekoppeld aan de versterker, die op zijn beurt weer verbonden is met een aantal inpandige antennes. Alhoewel we - met name in tunnels - ook gebruik maken van stralende coaxkabels in plaats van inpandige antennes, vertelt Leen ten Napel, technisch specialist bij Flash. Coaxkabels hebben als nadeel dat ze in het zicht gelegd moeten worden voor een optimaal zend-/ontvangstvermogen. Daarbij is het zeer arbeidsintensief - en dus duur - om coaxkabels te leggen. Inpandige antennes daarentegen kunnen vlot geplaatst en bovendien achter een plafond weggewerkt worden, zonder dat dit van invloed is op de kwaliteit van de bereikbaarheid. In molestgevoelige ruimtes kan dit dan weer een groot voordeel zijn.

14 14 Verbinding april 2011 Zorg dat je in een zo vroeg mogelijk stadium bekijkt wat je nodig hebt aan binnenhuisdekking Koppeling cell-enhancers Conform de eisen die C2000 stelt aan het inkoppelen op het C2000-netwerk, werd een constructie bedacht waarbij de cell-enhancers van zowel de sporthal als de parkeergarage onder het aan de overzijde gelegen winkelcentrum op elkaar aangesloten werden, zodat er slechts één koppelpunt nodig was op de C2000-mast in Zwijndrecht. vtspn juicht dit alleen maar toe, want hoe minder inkoppelpunten op een mast van het C2000-netwerk, des te kleiner de kans op eventuele storingen op het netwerk. Met een dergelijke koppeling bespaarden we bovendien een kostbare extra installatie van een antenne-opstelling op het winkelcentrum, plus we delen de jaarlijkse kosten voor onderhoud en controle, zegt Jan Maaskant. En doordat dit plan in de bouwfase al meegenomen kon worden, ligt er nu onder het straatwerk een buis waar de bekabeling doorheen gaat, inclusief een reservekabel. In geval van storing hoeft niet alles weer opgebroken te worden en kan het systeem gewoon blijven werken. Inregelen Bij het inregelen van het systeem diende rekening gehouden te worden met de wederzijdse signaalinvloeden van de sporthal en die van de parkeergarage. Derhalve werden er twee cell-enhancers geplaatst, conform de specificaties van vtspn. In de sporthal staat één cell-enhancer, gekoppeld aan vijftien binnenhuisantennes. In de parkeergarage, inclusief de kelderboxen, staat één cell-enhancer gekoppeld aan ongeveer 35 binnenhuisantennes. De richtantenne staat bovenop de sporthal, in line of sight met de C2000-mast waar het systeem op aangesloten is. Met de aangrenzende gemeenten is vooraf gekeken naar de planologische ontwikkelingen, aangezien de buitenantenne altijd in line of sight moet blijven staan met de verderop gelegen C2000-mast. Jaarlijks vindt een controle van het systeem plaats, waarbij opnieuw wordt gemeten en gerapporteerd. Voldoet het systeem niet (meer) aan de aansluitvoorwaarden, dan wordt het gewoon uitgezet. Het is dus zaak hier steeds kritisch op te blijven letten. Gouden tip Als tip voor gebouweigenaren die een pand met een SCL-kwalificatie hebben geeft Jan Maaskant het volgende mee: Zorg dat je in een zo vroeg mogelijk stadium bekijkt wat je nodig hebt aan binnenhuisdekking om de veiligheid te kunnen waarborgen. Als je zaken vroeg inventariseert, kun je nog veel bespreken en regelen met de betrokken partijen. Als je dit achteraf moet doen, werkt dit vertragend. Een goede realistische inschatting kun je direct meenemen in de bouwfase. Dat scheelt enorm in onvoorziene kosten achteraf, maar ook in de praktische uitvoering. Zorg voor een deskundige partij die je daarbij kan helpen. Neem bovendien de tijd voor het project. Het bedenken van wat je wilt is één, het realiseren is twee, maar het geheel gecertificeerd krijgen is stap drie. Denk niet: we sluiten het aan en morgen kunnen we open. Links Jan Maaskant van Gemeente H.I. Ambacht, rechts Eric de Water van Flash. Dat werkt niet. Logisch ook, vtspn stelt de regels en procedures op om de veiligheid te kunnen waarborgen, maar juist daarom moet je niet te licht over het certificeringstraject denken. Certificering betekent metingen verrichten en rapporten uitbrengen. Het is een tijdrovende en serieuze zaak. Tussen de aanvraag en de realisatie heeft deze fase ons een week of acht gekost. Plan dat dus goed in en kondig het aan bij de betrokken partijen. Houd rekening met de jaarlijkse hercertificering. En in geval van koppeling van twee SCL-locaties moet de certificering voor een deel gewoon opnieuw gebeuren. Calculeer ook dat in. MARJOLEIN GRAAUW IS WERKZAAM BIJ FLASH SERVICES NEDERLAND.

15 Abonneer nu op en mis geen nummer van hét vakblad voor mobiele communicatie in de openbare orde & veiligheidssector en het bedrijfsleven Wilt u een abonnement op Verbinding voor slechts 54,95 per jaar? (incl. 6% BTW) Mail uw persoonsgegevens naar

16 16 Verbinding april 2011 THEMA C2000: werk in uitvoering! Het C2000-landschap vertoont op dit moment veel gelijkenis met het Nederlandse autosnelwegennet. Op meerdere fronten wordt verbouwd, vernieuwd en uitgebreid om de doorstroming en bereikbaarheid te verbeteren. Het eindrapport van de expertcommissie onder leiding van Don Berghuijs uit 2009 was het vertrekpunt voor een serie verbeterprojecten rond C2000 die thans volop in uitvoering zijn. Om al die verbeterprojecten op het gebied van techniek, beheer, organisatie en gebruik goed op elkaar af te stemmen, hebben het ministerie van Veiligheid & Justitie en het Veiligheidsberaad afspraken gemaakt. DOOR ROB JASTRZEBSKI C2000: stand van zaken Hoe staan we ervoor, zes jaar na de landelijke implementatie van de digitale verbindingssnelweg voor openbare orde en veiligheid? C2000 is technisch een goed functionerend systeem; daarover zijn de meeste gebruikersgroepen en verbindingsdeskundigen het inmiddels wel eens. Maar verdere functionele verbeteringen in het systeem zijn gewenst. De landelijke netwerkdekking vertoont nog witte vlekken, voor grote calamiteiten moeten de werkprocessen beter worden vertaald in de inrichting van het systeem en de gebruikers moeten beter worden getraind in het gebruik van verbindingen tijdens rampen en grote

17 Verbinding april incidenten. De knelpunten rond C2000 in de afgelopen jaren leidden ook tot discussie over de vraag of de onderliggende TETRA-standaard inmiddels niet door andere technieken is achterhaald, maar die discussie is inmiddels verstomd. TETRA is toekomstvast en het Nederlandse C2000-net heeft net een upgrade achter de rug. Zowel binnen als buiten Europa worden volop TETRA-netwerken gebouwd. Ook grote buur Duitsland is inmiddels gestart met de bouw van een landelijk dekkend net, dat met circa gebruikers het grootste TETRA-netwerk ter wereld moet worden. Er is dus breed vertrouwen in TETRA; de ontwikkelaars en de Europese overheden die hebben gekozen voor een TETRA-netwerk voor de OOV-diensten, gaan ervan uit dat de meeste netwerken tenminste tot 2025 in de lucht zullen blijven. Betere dekking Één van de speerpunten in het pakket verbeterprojecten voor de komende jaren is het verbeteren van de radiodekking van C2000. Dat gebeurt onder de vlag van het project ODIN, waarin de zogenaamde DIPP-lijst van gebieden met een dekkingsprobleem en het project Verbetering lokale veldsterkte zijn geïntegreerd. Hans Rosenkamp, manager van de Unit Meldkamersystemen van vts Politie Nederland, licht het project toe: Wij zijn in opdracht van het ministerie de beheerder van C2000. Verspreid over het land zijn er 53 knelpunten in de radiodekking, die we moeten oplossen via een mix van maatregelen. Bijplaatsen van nieuwe masten is een optie, maar ook het aanpassen van bestaande masten kan bijdragen aan een betere landelijke dekking. Beide opties kosten tijd en inspanning, omdat iedere technische oplossing voor een bepaalde lokatie moet passen in de omliggende C2000-layout. Voor nieuwe masten moet grond worden verworven en er moet ook frequentieruimte worden gevonden voor het realiseren van extra opstelpunten. Frequentieruimte is echter schaars en daarom moet volgens Rosenkamp zorgvuldig worden onderzocht waar de extra ruimte vandaan kan komen. Onderzocht wordt of tijdelijk frequenties van Defensie kunnen worden geleend voor dit doel, maar met het efficiënter verdelen van bestaande radiocapaciteit kunnen we ook al een heel eind komen. Het huidige capaciteitsplan voor C2000 is gebaseerd op verwachtingen van de verbindingsbehoefte die in de jaren negentig van de vorige eeuw zijn opgesteld. Inmiddels heeft jarenlange praktijkervaring tot nieuwe inzichten geleid en blijkt dat sommige opstelpunten in het netwerk stevig worden belast, terwijl het verkeersaanbod op andere masten minimaal is. Op die masten met lage belasting zou één van de base-radio s kunnen worden vrijgemaakt om elders de capaciteit uit te breiden. Rond de zomer verwacht het ministerie van V&J op basis van de uitkomst van lopende onderzoeken een beslissing te kunnen nemen over de beste aanpak voor het verbeteren van de dekking, de uitbreiding van frequentieruimte en de herverdeling van netwerkcapaciteit. Daarna zal nog circa anderhalf tot twee jaar nodig zijn voor de realisatie van de gekozen oplossingen. Netwerkarchitectuur Ook in de backbone van de C2000-infrastructuur gebeurt het een en ander. Zo wordt momenteel gewerkt aan de vervanging van M2000. Dit is de verzamelnaam voor een set speciale applicaties voor het meldkamerdomein, die tijdens de ontwerpfase van C2000 in opdracht van de Nederlandse OOV-gebruikersgroepen zijn ontwikkeld. Het zijn specifieke functionaliteiten voor de radiobediening, aanvullend op de standaard meldkamerapplicaties voor C2000. Tot dusver staat de software voor deze M2000-specials op de servers voor de radiobediening in de regionale meldkamers, maar die software wordt ondergebracht in twee landelijke datacentra. Volgens Hans Rosenkamp wordt met deze vernieuwing al een voorschot genomen op de toekomst van het meldkamerdomein. Het model voor de meldkamer van de toekomst, waarover in het OOV-domein op hoofdlijnen consensus bestaat, gaat uit van een meldkamerorganisatie met een beperkt aantal meldkamervoorzieningen verspreid over het land. De gedachte is dat die meldkamers niet meer allemaal hun eigen ICT-voorzieningen hebben, maar dat zij worden aangesloten op twee of drie landelijke datacentra, die als volledige back-up voor elkaar dienen. Bij de vernieuwing van de M2000-servers houden we al rekening met dat toekomstige model. We willen dit project eind dit jaar afronden. Een grotere operatie achter de schermen die van invloed is op de C2000-netwerkarchitectuur, speelt zich af in het KPN-domein. KPN Landelijke netwerkdekking C2000 vertoont nog witte vlekken wil de komende twee jaar zijn hele infrastructuur van vaste lijnverbindingen ombouwen naar IP-technologie. Hoewel die technische vernieuwingsslag op zich niets met C2000 te maken heeft, zal volgens Rosenkamp wel de technische interfacing tussen de C2000- architectuur en de lijnverbindingen veranderen en zal de C2000-apparatuur hierop moeten worden aangepast. Komend najaar willen we het ministerie een plan van aanpak voorleggen voor dit project. We moeten het zorgvuldig voorbereiden met alle betrokken partners, want op het moment dat we met de ombouw beginnen, moeten we zeker weten dat het werkt. Paging Paging is eveneens een punt van aandacht voor de nabije toekomst. In 2014 loopt het huidige onderhoudscontract voor het P2000- alarmeringsnetwerk af, waarna geen technische ondersteuning meer kan worden geleverd voor beheer en onderhoud. Vóór 2014 moet er dus een oplossing zijn voor paging. Het Veiligheidsberaad, de bestuurlijke koepel

18 18 Verbinding april 2011 AMCOM Luzernestraat 24 Postbus AE Nieuw Vennep Distributeur voor de Benelux van ICOM radiocommunicatie T +31 (0) F +31 (0) E I Gannexion bv Transistorstraat 71A Postbus AE Almere T (036) F (036) E I Aggregaten & Noodstroom voorzieningen Parkweg 9, 4153 XK Beesd T F Safety-Lux Nederland B.V. IN-CAR LAAD EN MONTAGE OPLOSSINGEN Televisieweg 26, 1322 AL Almere Telefoon: importeur van o.a.: T +31 (0) Selecsys T (0529) Mobiele Communicatie Nederland B.V. F (0529) Rollecate E 7711 GG Nieuwleusen I GPS, C2000 EN GSM ANTENNE OPLOSSINGEN Televisieweg 26, 1322 AL Almere Telefoon: CeoTronics AG Communication Headset & Systems Tel Mobile Hutronic Telecommunicatie bv T (030) Johan van Oldenbarneveltlaan 44 F (030) HH Zeist E I Voorhout Data Connection Productieweg MH Harmelen T (0348) F (0348) E I DTM-Products BV Postbus AC Budel T (0495) F (0495) E I MULTIMEDIA EN COMMUNICATIE OPLOSSINGEN KPN BMS Postbus BC Den Haag T (010) F (084) E I Televisieweg 26, 1322 AL Almere Telefoon: VERHUUR-VERKOOP-ONDERHOUD PORTOFOONS NETWERKEN VERKOOP VERHUUR SERVICE (Ex)PORTOFOONS & TRUNKING Raca Batteries Nederland B.V. Satellietbaan 10A 2181 MH HILLEGOM Postbus AB HILLEGOM Tel: +31 (0) Fax: +31 (0) Internet: Optimale communicatie met de betrouwbare en voordelige batterijen en laders van E-Battery E Battery Europe BV Varenkade PG Bergschenhoek The Netherlands Tel. +31 (0) Fax +31 (0) ADVERTEERDERS INDEX Abiom 2 EAL 2 Electronics & Telematics 40 Flash Services 43 Rohde & Schwarz Nederland 44 Technalia 22 Vidicode 25 Koning & Hartman Postbus GB Delft Accessoires Advisering Amateurapparatuur Antennes Batterijen Beveiliging Groothandel GSM Importeur Meetapparatuur Meldkamer apparatuur Meldkamer inrichting Netwerkaanleg Netwerken Operator P(A)RM Paging Plaatsbepaling T +31(0) F +31(0) E I Producent Provider Randapparatuur Software System integrator Telecomdealers Verhuur Verlichting

19 Verbinding april Tetra in Europees perspectief Nederland heeft C2000, België heeft Astrid en binnen enkele jaren heeft ook Duitsland een landelijk dekkend TETRA-netwerk. Drie netwerken, gebouwd volgens één standaard en in een Europabrede geharmoniseerde frequentieband. Koppeling van de landelijke netten kan de onderlinge communicatie bij grensoverschrijdende hulpverlening en rampenbestrijding bevorderen, maar het realiseren van zo n koppeling gaat niet over één nacht ijs. Een gemeenschappelijk initiatief van een aantal Europese lidstaten en fabrikanten kan volgens Hans Borgonjen, internationaal kennismanager bij vtspn, schot in de zaak brengen. Consortium Het onderzoek naar de mogelijkheden voor het koppelen van de TETRA-netten binnen Europa loopt al zo n tien jaar, zegt Borgonjen. Al in 2003 is de zogenaamde drielandenproef tussen Nederland, België en Duitsland uitgevoerd. Het resultaat van deze proef is verwerkt in specificaties voor een Inter System Interface (ISI). De standaard voor zo n interface is op papier gereed, maar de implementatie is weerbarstig, omdat onduidelijk is hoe de financiering geregeld moet worden als een land het eerste is. Om nieuwe stappen te zetten, hebben de overheidsnetwerkproviders van Duitsland, Zwitserland, Frankrijk, België en Nederland samen met de producenten Cassidian (het voormalige EADS), Selex en Motorola een consortium gevormd voor verdere concretisering van de ISI. Het consortium heeft in het najaar van 2010 een subsidieverzoek ingediend bij de Europese Commissie om de verdere ontwikkeling te financieren. De Law Enforcement Working Party (LEWP), het overlegorgaan in Europa voor politie en justitiezaken, hecht groot belang aan de ontwikkeling van de ISI en heeft de Radiocommunication Expertgroup van de LEWP opdracht gegeven voor het koppelbaar maken van de nationale digitale radionetten. Frankrijk en delen van Spanje, Zwitserland en Tsjechië maken gebruik van de afwijkende TETRAPOL-technologie en de LEWP heeft vastgesteld dat ook die netten onderling en met TETRA-netwerken koppelbaar moeten zijn. Hans Borgonjen: Er is jarenlang strijd geweest tussen TETRA en TETRAPOL, maar dat tijdperk ligt gelukkig achter ons. Ook in Frankrijk worden inmiddels TETRA-netten gebouwd. Het betekent wel dat er op drie verschillende niveaus gekoppeld moet kunnen worden, namelijk tussen TETRA-netten onderling, tussen TETRA en TETRAPOL (bijvoorbeeld België-Frankrijk) en tussen TETRAPOL-netten onderling. Het eerdergenoemde consortium wil in een prototype voor een Inter System Interface opleveren en in de praktijk gaan testen. Verder wordt gewerkt aan een Europese harmonisatie van de DMO-kanalen, waardoor hulpverleners in de grensstreek, maar ook verder het land in, via uniform geprogrammeerde DMO-kanalen in de portofoons rechtstreeks met elkaar kunnen communiceren. Hi-speed data Een ander vraagstuk waarvoor in Europees verband oplossingen worden gezocht, is de toenemende vraag naar mobiele breedbandcapaciteit voor dataverkeer in het veiligheidsdomein. Die grotere breedbandbehoefte komt onder andere voort uit veranderende werkprocessen in hulpverleningsland, waarbij in toenemende mate gebruik wordt gemaakt van crisismanagementsystemen met grafische informatie. De trend naar nieuwe toepassingen zoals realtime video zal die vraag alleen maar doen toenemen. Omdat TETRA slechts zeer beperkt mobiele datacommunicatie ondersteunt en zeker geen high-speed breedbandoplossing biedt, maken hulpdiensten gebruik van verschillende alternatieven, zoals UMTS. Ook die commerciële mobiele datanetten kunnen vooralsnog niet voorzien in de behoeften van het veld. Een landelijke oplossing voor een robuust netwerk voor mobiele datacommunicatie in het OOV-domein is nog niet in zicht. Onderzoek in Europees verband moet inzicht geven in beschikbare technologieën en frequenties en in de mogelijkheden om een Europees geharmoniseerde oplossing voor breedbandnetwerken voor de OOV-diensten te realiseren. Hans Borgonjen: Uiteraard vindt ook in dit project discussie plaats over de vraag of deze voorziening een exclusief door de overheden beheerd netwerk moet worden, of dat diensten van commerciële providers kunnen worden afgenomen. In vrijwel alle lidstaten heerst de overtuiging dat je voor mission-critical informatie niet afhankelijk mag zijn van commerciële providers, maar dat de overheid exclusief regie moet hebben over het netwerk en de informatie. In Duitsland wordt 50 tot 75 procent van het mobiele dataverkeer in de OOV-sector als mission-critical beschouwd. Daarom heeft men daar al een uitgebreide studie naar mogelijke opties gedaan. De eerder genoemde Radiocommunication Expertgroup van de LEWP heeft ook de opdracht gekregen om tot een geharmoniseerde oplossing voor mobiele high-speed data te komen, waarbij naast een geharmoniseerde techniekkeuze, het verkrijgen van een geharmoniseerde frequentieband waarschijnlijk nog het lastigste is. Doelstelling is een mission-critical mobiele data-oplossing als voorziening naast TETRA voor de missioncritical gesprekscommunicatie. voor de veiligheidsregio s, heeft de taak op zich genomen om voor de hele OOV-sector de prestatie-eisen voor een pagingsysteem te inventariseren, als input voor een aanbesteding van een pagingnet of pagingdienst. Paging is al sinds de ontwerpfase van C2000 een regelmatig terugkerend issue in de OOV-sector. TETRA ondersteunt weliswaar pagingfunctionaliteit, maar het C2000-netwerk garandeert geen binnenhuisdekking, wat voor het alarmeren van hulpverleners wel een harde eis is. Daarom is destijds naast het C2000-netwerk voor spraak een apart pagingnet volgens het Flex-protocol met aanzienlijk hogere zendvermogens gerealiseerd. Hoe ziet de toekomst van paging eruit? Kan TETRA alsnog een optie zijn? Wordt een pagingdienst van een commerciële provider afgenomen? Of toch een dedicated alarmeringsnetwerk voor de OOV-sector? Hans Rosenkamp: De vtspn heeft in 2010 internationaal onderzoek gedaan naar mogelijke alternatieven. Ook in andere landen wordt naar oplossingen gezocht. In Noorwegen is bijvoorbeeld wel een proef gedaan met paging via TETRA, maar die proef was niet succesvol, vanwege het genoemde bezwaar van beperkte binnenhuisdekking. Het onderzoek toont in ieder geval aan dat er een markt is voor paging. Daar werd in de communicatiemarkt aan getwijfeld, omdat inmiddels allerlei nieuwe technologieën zoals SMS via commerciële netwerken hun intrede hebben gedaan. Voor de specifieke alarmeringsbehoefte van de OOV-diensten bieden die echter geen uitkomst. Zodra het onderzoek van het Veiligheidsberaad inzicht geeft in de behoeften en prestatie-eisen, kunnen keuzeopties aan het ministerie worden voorgelegd.

20 20INTERVIEW Verbinding april 2011

C2000 in De prestaties. Ministerie van Veiligheid en Justitie

C2000 in De prestaties. Ministerie van Veiligheid en Justitie Ministerie van Veiligheid en Justitie C2000 in 2012 De prestaties C2000 is het communicatienetwerk voor de Nederlandse hulpdiensten. Het digitale netwerk voor radiocommunicatie en alarmering is sinds 2005

Nadere informatie

Ons kenmerk C220/ Aantal bijlagen 1

Ons kenmerk C220/ Aantal bijlagen 1 Directie Bestuur & Organisatie Bestuur en Veiligheid Integrale Veiligheid en Handhaving de leden van de commissie Algemeen Bestuur Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 91 11 Telefax

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Aanwijzen Special Coverage Location bioscoop Pathé Portefeuille mr. B. B. Schneiders Auteur drs. G.E. Sterken Telefoon 5113837 E-mail: gesterken@haarlem.nl VVH/VHR Reg.nr.

Nadere informatie

Datum 25 april 2014 Onderwerp Aanbiedingsbrief Inspectierapport Verbetertrajecten C2000 stand van zaken 2013

Datum 25 april 2014 Onderwerp Aanbiedingsbrief Inspectierapport Verbetertrajecten C2000 stand van zaken 2013 1 > Retouradres Postbus 20301 00 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 00 EA Den Haag Turfmarkt 147 11 DP Den Haag Postbus 20301 00 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

T-Mobile biedt 4G voor alle smartphones, dus ook de iphone 5

T-Mobile biedt 4G voor alle smartphones, dus ook de iphone 5 T-Mobile biedt 4G voor alle smartphones, dus ook de iphone 5 Samen Meer Bereiken Een netwerk voor mobiele telefonie is nooit af. T-Mobile volgt het gebruik en de prestaties van het mobiele netwerk op de

Nadere informatie

Intelligent Bridge 2.0 (i-bridge)

Intelligent Bridge 2.0 (i-bridge) Intelligent Bridge 2.0 (i-bridge) Innovatietraject voor crisismanagement tijdens crisisbeheersing, rampenbestrijding en oefeningen 23 maart 2010 21-10-2012 i-bridge in a nutshell Doelstelling is door toepassing

Nadere informatie

Nieuwe ontwikkelingen. 28 mei 2013

Nieuwe ontwikkelingen. 28 mei 2013 Nieuwe ontwikkelingen 28 mei 2013 Ontwikkelingen KA-SAT hardware en diensten Inmarsat High Data Rate / Explorer 710 Inmarsat Global Xpress Iridium Extreme Thuraya IP+ Thuraya SatSleeve Multi channel routers

Nadere informatie

4G frequentiebanden / LTE frequentiebanden

4G frequentiebanden / LTE frequentiebanden 4G frequentiebanden / LTE frequentiebanden 13-01-2014 GSM Helpdesk Nederland Bij reguliere 2G (GSM) en 3G (UMTS) telefoons en smartphones was het zeer gebruikelijk om de frequenties in MHz aan te geven

Nadere informatie

IP Businessmanager voor gevorderden

IP Businessmanager voor gevorderden IP Businessmanager voor gevorderden mobiel integratie total cost of ownership (tco) management rapportages netwerken en ict vm en hosted oplossingen business manager integratie bedrijfs applicaties voip

Nadere informatie

MaxiTEL. dienst beschrijving. www.maxitel.nl. Laatste wijziging: April 2015 Versie: 1.0

MaxiTEL. dienst beschrijving. www.maxitel.nl. Laatste wijziging: April 2015 Versie: 1.0 Laatste wijziging: April 2015 Versie: 1.0 E-mail: info@maxitel.nl - Telefoon: 0172-754 000 Fax: 0172-754 010 - ACM Registraties: 942487 / 942488 1/6 1 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave... 2 2 Inleiding...

Nadere informatie

NoodCommunicatieVoorziening (NCV) als communicatiemiddel voor de veiligheidssector.

NoodCommunicatieVoorziening (NCV) als communicatiemiddel voor de veiligheidssector. NoodCommunicatieVoorziening (NCV) als communicatiemiddel voor de veiligheidssector. Piet van den Berg Freek van Elswijk NVBR Brandende Vraag - 31 maart 2011 Bernhardkazerne Defensie - Amersfoort Agenda

Nadere informatie

Nieuwsbrief Implementatie Vernieuwing C2000 (IVC) #5

Nieuwsbrief Implementatie Vernieuwing C2000 (IVC) #5 Nieuwsbrief Implementatie Vernieuwing C2000 (IVC) #5 8 juli 2016 Met de nieuwsbrief Implementatie Vernieuwing C2000 (IVC) wordt u periodiek op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen. De nieuwsbrief is

Nadere informatie

Landelijke Praktijkdag Functioneel Beheer 2012. Martin Knook Programmabureau Burgernet December 2012

Landelijke Praktijkdag Functioneel Beheer 2012. Martin Knook Programmabureau Burgernet December 2012 Landelijke Praktijkdag Functioneel Beheer 2012 Martin Knook Programmabureau Burgernet December 2012 1 Film 1 Burgernet The Movie Heterdaadkracht Meldkamer Horen Zien Bellen SMS, spraakbericht en e-mail

Nadere informatie

Zonder connectiviteit ligt alles stil

Zonder connectiviteit ligt alles stil Zonder connectiviteit ligt alles stil Zonder transport staat alles stil. Dit geldt ook binnen de ICT- en telecomsector. Zonder connectiviteit geen toegang tot internet en social media; zijn apps en cloud

Nadere informatie

Nieuwsbrief Implementatie Vernieuwing C2000 (IVC) #6

Nieuwsbrief Implementatie Vernieuwing C2000 (IVC) #6 Nieuwsbrief Implementatie Vernieuwing C2000 (IVC) #6 26 september 2016 Met de nieuwsbrief Implementatie Vernieuwing C2000 (IVC) wordt u periodiek op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen. De nieuwsbrief

Nadere informatie

Installatie van Internet netwerken in Griekenland op de Peloponnesos.

Installatie van Internet netwerken in Griekenland op de Peloponnesos. Installatie van Internet netwerken in Griekenland op de Peloponnesos. Mijn ervaring: De realisatie van Internet-netwerken in het zuiden van Griekenland. Mijn vrouw en ik hebben reeds een 4-tal jaren een

Nadere informatie

Het netwerk van T-Mobile

Het netwerk van T-Mobile Het netwerk van T-Mobile µ Het netwerk van T-Mobile T-Mobile is één van de grootste internationale aanbieders van mobiele communicatie en beschikt in Nederland over een eigen fijnmazig mobiel netwerk van

Nadere informatie

Sim as a Service. Veilig en betrouwbaar beheer op afstand van systemen via M2M datacommunicatie

Sim as a Service. Veilig en betrouwbaar beheer op afstand van systemen via M2M datacommunicatie Sim as a Service Veilig en betrouwbaar beheer op afstand van systemen via M2M datacommunicatie RAM Mobile Data Sim as a Service Veilig en betrouwbaar beheer op afstand van systemen via M2M datacommunicatie

Nadere informatie

Thuis het beste beeld en geluid?

Thuis het beste beeld en geluid? www.hcc.nl/home-entertainment Syllabus home entertainment Thuis het beste beeld en geluid? Deze syllabus geeft achtergrondinformatie over de lezing home entertainment. De onderwerpen die aan bod komen

Nadere informatie

Gemeenschappelijk Operator Netwerk CUWI Common Use Wireless Infrastructure. 21 april 2016 Teun ten Have

Gemeenschappelijk Operator Netwerk CUWI Common Use Wireless Infrastructure. 21 april 2016 Teun ten Have Gemeenschappelijk Operator Netwerk CUWI Common Use Wireless Infrastructure 21 april 2016 Teun ten Have 1 Agenda Waarom CUWI Historie Huidige stand van zaken. 2 CUWI : Gemeenschappelijk operator netwerk

Nadere informatie

Ventilatie uit bij rampen BOA-V schakelt op afstand

Ventilatie uit bij rampen BOA-V schakelt op afstand Ventilatie uit bij rampen BOA-V schakelt op afstand RAM mobile data Ventilatie uit bij rampen BOA-V schakelt op afstand Bij rampen en incidenten roept de lokale rampenzender op tot het sluiten van ramen

Nadere informatie

C2000 in Politie Meldkamer Diensten Centrum. Le Grand Départ en SAIL. Implementatie Vernieuwing C2000 (IVC)

C2000 in Politie Meldkamer Diensten Centrum. Le Grand Départ en SAIL. Implementatie Vernieuwing C2000 (IVC) Ministerie van Veiligheid en Justitie C2000 in 2015 Le Grand Départ en SAIL Implementatie Vernieuwing C2000 (IVC) Politie Meldkamer Diensten Centrum Wat was het voor een jaar? Norm 1 Incidentbeheer (95%)

Nadere informatie

de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Plein CR Den Haag

de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Plein CR Den Haag > Retouradres Postbus 20701 2500 ES Den Haag de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Plein 2 2511 CR Den Haag Ministerie van Defensie Plein 4 MPC 58 B Postbus 20701 2500 ES Den Haag www.defensie.nl

Nadere informatie

Expertmeeting uitval telecommunicatie / ICT

Expertmeeting uitval telecommunicatie / ICT Expertmeeting uitval telecommunicatie / ICT Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost is een organisatie waarin brandweer, GHOR en RAV (Regionale Ambulancevoorziening) samenwerken om incidenten en rampen te voorkomen,

Nadere informatie

alles is bereikbaar PILOT BUITENGEBIED GEMEENTE SLUIS

alles is bereikbaar PILOT BUITENGEBIED GEMEENTE SLUIS alles is bereikbaar PILOT BUITENGEBIED GEMEENTE SLUIS Greenet 1. Voorstellen Partners 2. Pilot Sluis, achtergrond 3. Inhoud Pilot: a) Aanbod b) Hoe werkt het? c) Wat betekent aanleg voor u? 4. Uitdagingen

Nadere informatie

DE PRIVATE CLOUD. Johan Bos & Erik de Meijer

DE PRIVATE CLOUD. Johan Bos & Erik de Meijer DE PRIVATE CLOUD Johan Bos & Erik de Meijer Agenda Wat is Cloud? Waarom Private Cloud? Wanneer Private Cloud? Een stappenplan Vragen Quiz Ga naar www.kahoot.it of download de app Gefeliciteerd! 2017 EXACT

Nadere informatie

zorgeloos werken in de cloud

zorgeloos werken in de cloud metacom cloud functionele mogelijkheden zorgeloos werken in de cloud vanmeijel.nl bouwen kan simpeler Metacom is één van de meest bedrijfskritische applicaties binnen uw organisatie. De beschikbaarheid,

Nadere informatie

Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen

Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen AGENDAPUNT 2 Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen Vergadering 12 december 2014 Strategische Agenda Crisisbeheersing In Veiligheidsregio Groningen werken wij met acht crisispartners (Brandweer, Politie,

Nadere informatie

IP Services. De grenzeloze mogelijkheden van een All IP -netwerk

IP Services. De grenzeloze mogelijkheden van een All IP -netwerk IP Services De grenzeloze mogelijkheden van een All IP -netwerk Voor wie opgroeit in deze tijd is het de grootste vanzelfsprekendheid. Je zet de computer aan en je kunt mailen, chatten, elkaar spreken

Nadere informatie

Video Conferencing anno 2012

Video Conferencing anno 2012 White paper Video Conferencing anno 2012 +31 (0) 88 121 20 00 upc.nl/business Pagina 1 van 8 Video Conferencing De behoefte aan video-vergaderen groeit. Mensen gaan steeds flexibeler om met de begrippen

Nadere informatie

Betere besluitvorming bij crisis en ramp door betere informatiepositie

Betere besluitvorming bij crisis en ramp door betere informatiepositie Betere besluitvorming bij crisis en ramp door betere informatiepositie Doorontwikkeling LCMS Mei 2010 Projectstructuur Netcentrisch Werken Stuurgroep NW Projectdirecteur NW Projectbureau Productontwikkeling

Nadere informatie

Digitale CCTV Nu binnen uw bereik

Digitale CCTV Nu binnen uw bereik Digitale CCTV Nu binnen uw bereik Divar, de meest veelzijdige one-box aanpak Beveiliging waar u op kunt vertrouwen. 2 Divar, de meest veelzijdige one-box aanpak Het hart van uw beveiligingssysteem Met

Nadere informatie

Nieuwsbrief Implementatie Vernieuwing C2000 (IVC) #8

Nieuwsbrief Implementatie Vernieuwing C2000 (IVC) #8 Nieuwsbrief Implementatie Vernieuwing C2000 (IVC) #8 23 januari 2017 Met de nieuwsbrief Implementatie Vernieuwing C2000 (IVC) wordt u periodiek op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen. De nieuwsbrief

Nadere informatie

Glasvezel. Glas helder! Aanbod: Industrieterrein Waaier. Vraagbundeling glasvezel, sluitingsdatum 1 april 2014

Glasvezel. Glas helder! Aanbod: Industrieterrein Waaier. Vraagbundeling glasvezel, sluitingsdatum 1 april 2014 Vraagbundeling glasvezel, sluitingsdatum 1 april 2014 Glasvezel. Glas helder! Aanbod: Industrieterrein Waaier De Glasvezelkoning is een onderdeel van IP-ONE B.V. Bellen, internetten en online diensten.

Nadere informatie

Vragen 4 e informatieavond Breedband Beemster

Vragen 4 e informatieavond Breedband Beemster Vragen 4 e informatieavond Breedband Beemster 1. Waarom komen er niet meteen meerdere providers op het netwerk? Breedband Beemster wil zoveel mogelijk providers op het netwerk, maar wel op een keuzestress

Nadere informatie

November 2014. FAQ: Breedband, eigenschappen en aanleg

November 2014. FAQ: Breedband, eigenschappen en aanleg November 2014 FAQ: Breedband, eigenschappen en aanleg ALGEMENE VRAGEN Wat is breedband? Breedband is de verzamelnaam voor snelle infrastructuur die het mogelijk maakt aan te sluiten op het internet (wereldwijde

Nadere informatie

Mobiele technologie zorgt ervoor dat je met een smartphone en tablet en draadloos op een laptop of computer kunt werken.

Mobiele technologie zorgt ervoor dat je met een smartphone en tablet en draadloos op een laptop of computer kunt werken. Informatie- en communicatietechnologie Informatie- en communicatietechnologie (ICT) is de techniek om informatie te verzamelen, op te slaan, weer te geven en uit te wisselen. Dit kan door geluid, tekst,

Nadere informatie

ROC ID College vergroot kracht van virtuele desktops

ROC ID College vergroot kracht van virtuele desktops ROC ID College vergroot kracht van virtuele desktops IT met impact Referentie Met deze oplossing kunnen we een beter serviceniveau aan ons hun productiviteit te verbeteren Voor beter onderwijs en meer

Nadere informatie

Naar de cloud: drie praktische scenario s. Zet een applicatiegerichte cloudinfrastructuur op. whitepaper

Naar de cloud: drie praktische scenario s. Zet een applicatiegerichte cloudinfrastructuur op. whitepaper Naar de cloud: drie praktische scenario s Zet een applicatiegerichte cloudinfrastructuur op whitepaper Naar de cloud: drie praktische scenario s Veel bedrijven maken of overwegen een transitie naar de

Nadere informatie

Wat is de cloud? Cloud computing Cloud

Wat is de cloud? Cloud computing Cloud The Cloud Agenda Wat is de cloud? Ontwikkelingen en trends in de markt Bedrijfsstrategie Voordelen en vraagtekens Werken in de cloud: Hoe? Veiligheid & privacy Toepasbaarheid in breder verband Demo Borrel

Nadere informatie

Communicatie bij de brandweer

Communicatie bij de brandweer Cursus Bran dweerman Hoofdstuk 4: Communicatie bij de brandweer 1 lesuur Majoor Frank Verplanken Brandweerzone Vlaamse Ardennen Post Oudenaarde frank.verplanken@bvlar.be 1 Inhoud : 1. Inleiding 2. Een

Nadere informatie

Nota van B&W. B&W-besluit:

Nota van B&W. B&W-besluit: Nota van B&W Onderwerp Aanwijzing tot het aanbrengen van elektrotechnische voorzieningen ten behoeve van C2000-communicatie (SCL) in gebouw de Appelaar. Portefeuille mr. B. B. Schneiders Auteur drs. G.E.

Nadere informatie

Cocon. Speer IT. Speer IT. Alles wat u wilt weten over uw glasvezelnetwerk. Cocon in het kort: glass fiber registration systems

Cocon. Speer IT. Speer IT. Alles wat u wilt weten over uw glasvezelnetwerk. Cocon in het kort: glass fiber registration systems Cocon in het kort: speciaal ontwikkeld voor glasvezel, helder overzicht netwerk, snel iedere gewenste informatie, automatische routering en budgettering, werken in heden en toekomst, projectmatig werken,

Nadere informatie

Om zelf een live stream op te zetten heb je een aantal dingen nodig:

Om zelf een live stream op te zetten heb je een aantal dingen nodig: How to: Live stream In dit document vind je een uitleg over live streaming video via het internet, tevens bevat het een stap voor stap beschrijving om zelf aan de slag te gaan. Het is bedoeld voor zaaleigenaren

Nadere informatie

Dorpsraad Nes a/d Amstel Mobiele telefoonenquête Rapport

Dorpsraad Nes a/d Amstel Mobiele telefoonenquête Rapport Zaterdag 25 maart 2006 Dorpsraad Nes a/d Amstel Mobiele telefoonenquête Rapport Inhoud 1 Inleiding 4 1.1 Bevindingen 4 1.2 Conclusie 4 1.3 Indeling van dit rapport 4 2 De GSM mast 5 2.1 Ring netwerk 5

Nadere informatie

De Veiligheidsregio NHN in vogelvlucht. 28-03-2011 Commissie Bestuur en middelen

De Veiligheidsregio NHN in vogelvlucht. 28-03-2011 Commissie Bestuur en middelen De Veiligheidsregio NHN in vogelvlucht 28-03-2011 Commissie Bestuur en middelen Welkom Veiligheidsregio NHN Wet veiligheidsregios Bezuinigingen Regionalisering brandweer Praktijk Veiligheidsregio Noord-Holland

Nadere informatie

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus AG Hoofddorp

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus AG Hoofddorp gemeente Haarlemmermeer De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bezoekadres: Raadhuisplein 1 Hoofddorp Telefoon 0900 1852 Telefax 023 563 95 50 cluster Contactpersoon

Nadere informatie

DATRO TELEMATICA INSTALLATEUR

DATRO TELEMATICA INSTALLATEUR DATRO TELEMATICA INSTALLATEUR Nieuwsticht 7 3113 BH Schiedam Tel: 010-2462111 Fax: 010-2462110 www.datro.nl info@datro.nl Inhoudsopgave -Organisatie Datro bv -Ons werkgebied -Activiteiten Datro bv Organisatie

Nadere informatie

in verhuur van IT en multimedia.

in verhuur van IT en multimedia. in verhuur van IT en multimedia. slim veilig voordelig bezoekers hebben de boodschap ontvangen Livingston levert jaarlijks voor meer dan 200 beurzen, evenementen en congressen IT-oplossingen op maat. Dit

Nadere informatie

Rijkspas: veiligheid en flexibiliteit. ID-ware, C. Borgmann, MSc Heerhugowaard 24 november 2011

Rijkspas: veiligheid en flexibiliteit. ID-ware, C. Borgmann, MSc Heerhugowaard 24 november 2011 Rijkspas: veiligheid en flexibiliteit ID-ware, C. Borgmann, MSc Heerhugowaard 24 november 2011 24-11-2011 Profile Consultancy Services State of the art software solutions Project implementation Life-cycle

Nadere informatie

PROJECT: IRIS-WEB. (Plan van aanpak)

PROJECT: IRIS-WEB. (Plan van aanpak) PROJECT: (Plan van aanpak) Projectcode: Datum voltooid: Auteur: Tim Baas Bestandsnaam: PVA.doc Documenthistorie Revisies Versie Status Datum Wijzigingen 0.1 concept 10-08-2009 concept Document ID: [2/11]

Nadere informatie

Webplatform & Klantmanagement. 112 Applicaties. Met Microsoft technologie. Robert Kieboom Technisch Directeur Robert@citygis.nl CityGIS B.V.

Webplatform & Klantmanagement. 112 Applicaties. Met Microsoft technologie. Robert Kieboom Technisch Directeur Robert@citygis.nl CityGIS B.V. Webplatform & Klantmanagement 112 Applicaties Met Microsoft technologie Robert Kieboom Technisch Directeur Robert@citygis.nl CityGIS B.V. Agenda Onderwerpen: Beschrijving van het probleemdomein Mobiele

Nadere informatie

Zélf slimmer werken vóór studenten. Presentatie Skype Sambo-Ict

Zélf slimmer werken vóór studenten. Presentatie Skype Sambo-Ict Zélf slimmer werken vóór studenten Presentatie Skype Sambo-Ict Welkom 1. welkom 2. Selectieproces: de aanbesteding 3. Implementatie en adoptie van Skype voor Bedrijven 4. Eerste ervaringen binnen het onderwijsveld

Nadere informatie

Projectenoverzicht Informatievoorziening en ICT

Projectenoverzicht Informatievoorziening en ICT MEMO Aan : College van B&W, Commissie Middelen Van : Christien Sepers en Jeroen van der Hulst Datum : 2 april 2009 Onderwerp : Voortgangsrapportage ICT-projecten april 2009 Ons kenmerk : 2009008153 Projectenoverzicht

Nadere informatie

Supersnel glasvezelnetwerk voor Aalburg binnen handbereik

Supersnel glasvezelnetwerk voor Aalburg binnen handbereik Supersnel glasvezelnetwerk voor Aalburg binnen handbereik Supersnel glasvezelnetwerk voor Aalburg binnen handbereik Glasvezel: voor hele gemeenschap, ook in buitengebieden en bedrijventerreinen Open structuur:

Nadere informatie

Glasvezel. Glas helder!

Glasvezel. Glas helder! Glasvezel. Glas helder! Aanbod: Industrieterrein Meer en Duin te Lisse De Glasvezelkoning is een onderdeel van IP-ONE B.V. Bellen, internetten en online diensten. Internet, VoIP telefonie, camerabeveiliging,

Nadere informatie

4 HELP! IK HEB GEEN LOZE LEIDINGEN... 7 4.1 KABELS?... 7 4.2 POWERLINE... 7 4.3 VERBINDINGEN... 7 5 GEBRUIK VAN EEN WIFI REPEATER...

4 HELP! IK HEB GEEN LOZE LEIDINGEN... 7 4.1 KABELS?... 7 4.2 POWERLINE... 7 4.3 VERBINDINGEN... 7 5 GEBRUIK VAN EEN WIFI REPEATER... Inhoudsopgave File: Project_09.doc 16 september 2015 1 PROBLEEM... 2 1.1 WONING BESCHRIJVING... 2 1.2 ROUTER... 3 2 WLAN EN LAN UITBREIDINGEN... 4 2.1 NIEUWE SITUATIE 1... 4 2.2 NIEUWE SITUATIE 2... 5

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA 's-gravenhage

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA 's-gravenhage > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA 's-gravenhage Directoraat-generaal Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag

Nadere informatie

GSM- of UMTS-repeaters: vragen en antwoorden

GSM- of UMTS-repeaters: vragen en antwoorden GSM- of UMTS-repeaters: vragen en antwoorden V: Mag ik zelf een repeater aanschaffen en installeren bij slechte GSM- of UMTSontvangst? Ik ondervind op bepaalde plaatsen bij mij thuis of in mijn firma slechte

Nadere informatie

In het Algemeen Overleg met de Tweede Kamer op 11 december 2008 heb ik de Kamer een tweetal toezeggingen gedaan:

In het Algemeen Overleg met de Tweede Kamer op 11 december 2008 heb ik de Kamer een tweetal toezeggingen gedaan: De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Faciliteiten-, Huisvestingen Inkoopbeleid Rijk Schedeldoekshaven 200 2511 K Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag www.minbzk.nl Contactpersoon Hans

Nadere informatie

Veiligheidsregio Haaglanden. Basis voor regionale informatievoorziening Haaglanden. De Brandweer

Veiligheidsregio Haaglanden. Basis voor regionale informatievoorziening Haaglanden. De Brandweer Basis voor regionale informatievoorziening Mr. Rob K. Brons Regionaal Commandant Brandweer www.brandweerhaaglanden.nl www.brandweer.nl/haaglanden Landelijk Commandant USAR.NL commandant@brw.denhaag.nl

Nadere informatie

WebCast Snel en effectief live uw doelgroep bereiken via het web

WebCast Snel en effectief live uw doelgroep bereiken via het web WebCast Snel en effectief live uw doelgroep bereiken via het web Of het nu gaat om een vergadering, training, conferentie of seminar, als u een bijeenkomst organiseert, streeft u naar een zo hoog mogelijke

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst glasvezel Stille Wille. 8 april 2016, Bewonersraad Stille Wille

Informatiebijeenkomst glasvezel Stille Wille. 8 april 2016, Bewonersraad Stille Wille Informatiebijeenkomst glasvezel Stille Wille 8 april 2016, Bewonersraad Stille Wille Welkom en voorstellen werkgroep en adviseur Peter Derksen, voorzitter Bewonersraad Agenda Welkom en doel Waarom werkgroep?

Nadere informatie

HighDensity Netwerken Rapid Deployment Op iedere locatie de gewenste informatie met een gebiedsdekkend netwerk

HighDensity Netwerken Rapid Deployment Op iedere locatie de gewenste informatie met een gebiedsdekkend netwerk HighDensity Netwerken Rapid Deployment Op iedere locatie de gewenste informatie met een gebiedsdekkend netwerk Agenda Stedelijke netwerken Rotterdam Draadloos High Density Netwerken Rapid Deployment netwerken

Nadere informatie

ICT-uitbestedingsdiensten en Software as a Service:

ICT-uitbestedingsdiensten en Software as a Service: ICT-uitbestedingsdiensten en Software as a Service: Betrouwbaardere ICT, minder zorgen! Maak kennis met Multrix Wilt u op maat gesneden ICT-diensten die volledig aan de wensen en behoeften van uw organisatie

Nadere informatie

INTRODUCTIE ICoTec ICT SERVICES

INTRODUCTIE ICoTec ICT SERVICES INTRODUCTIE ICoTec ICT SERVICES Introductie Wij zijn een full service ICT bedrijf dat zich gespecialiseerd heeft op vele vlakken binnen de ICT-branche. Door veel te investeren in de kennis van onze IT-specialisten

Nadere informatie

Haal het optimale uit Unit4 Personeel & Salaris Premium Service Packs

Haal het optimale uit Unit4 Personeel & Salaris Premium Service Packs Haal het optimale uit Unit4 Personeel & Salaris Premium Service Packs In business for people. Haal het optimale uit Unit4 Personeel & Salaris Bij de implementatie van onze HR- en salarissoftware wilt u

Nadere informatie

Een stabiele storageomgeving

Een stabiele storageomgeving Een stabiele storageomgeving voor de Woonplaats IT met impact Referentie Het feit dat ITON ons altijd goed van dienst is, rekening houdt met onze MVO doelstellingen én uit dezelfde regio komt, speelde

Nadere informatie

STAPPENPLAN IMPLEMENTATIE WATERRAND

STAPPENPLAN IMPLEMENTATIE WATERRAND STAPPENPLAN IMPLEMENTATIE WATERRAND HOE TE KOMEN TOT EEN ADEQUATE ORGANISATIE VAN INCIDENTBESTRIJDING OP HET WATER? IN AANSLUITING OP HET HANDBOEK INCIDENTBESTRIJDING OP HET WATER Uitgave van het Projectbureau

Nadere informatie

Cloudscan We nemen de tijd om uw organisatie goed in kaart te brengen en de Cloud op uw organisatie aan te passen.

Cloudscan We nemen de tijd om uw organisatie goed in kaart te brengen en de Cloud op uw organisatie aan te passen. Veel ondernemers vragen zich af wat de Cloud nu precies is en wat het voor hun onderneming kan betekenen. CAB holland geeft u duidelijkheid. Cloud kan een antwoord zijn op drie IT vraagstukken: 1. U wilt

Nadere informatie

Tarieven ASC Camera Camera alarmverificatie abonnement per camera 61,00

Tarieven ASC Camera Camera alarmverificatie abonnement per camera 61,00 Tarieven ASC 2016 Alarm aansluitingen analoog of IP: Abonnement AL1 particulier 196,00 Abonnement AL1 bedrijf 276,00 Abonnement AL2 343,00 Back-up aansluiting 84,00 Brandmeldsysteem uitsluitend voor brandmeldingen

Nadere informatie

Beschrijving 4G voor Business Partners

Beschrijving 4G voor Business Partners Beschrijving 4G voor Business Partners September 2013 Inhoud 1. 4G; Wat is het?... 3 2. Waarom 4G van Yes Telecom... 3 3. Wat kunt u met 4G?... 3 4. Wat heeft u nodig om gebruik te kunnen maken van 4G?...

Nadere informatie

RentSat transportable satelliet uplink voor

RentSat transportable satelliet uplink voor RentSat transportable satelliet uplink voor Satellite News Gathering Live Streaming Video tijdelijke breedband IP verbindingen Amsterdam, 16-03-10 RentSat Wat is het? Wat kun je er mee? Wie kan ervan profiteren?

Nadere informatie

Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijding Procedure (GRIP) Drenthe/Assen

Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijding Procedure (GRIP) Drenthe/Assen Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijding Procedure (GRIP) Drenthe/Assen 25 juni 2007 Inhoudsopgave Inleiding... 1 1 Niveaus in de incident- en crisismanagementorganisatie... 1 1.1 Operationeel niveau...

Nadere informatie

Microsoft Office 365 voor bedrijven. Remcoh legt uit

Microsoft Office 365 voor bedrijven. Remcoh legt uit Microsoft Office 365 voor bedrijven Remcoh legt uit Beter samenwerken, ook onderweg Starten met Office 365 is starten met het nieuwe werken. Met Office 365 heeft u namelijk de mogelijkheid om altijd en

Nadere informatie

White paper communicatie OOV 1. Radionetwerk garandeert vlekkeloze communicatie

White paper communicatie OOV 1. Radionetwerk garandeert vlekkeloze communicatie White paper communicatie OOV 1 Radionetwerk garandeert vlekkeloze communicatie White paper communicatie OOV 2 Inleiding Bij rampen en grote incidenten is het letterlijk van levensbelang dat politie, brandweer

Nadere informatie

Crisiscommunicatie: wie neemt de lead? Door: Roy Johannink & Eveline Heijna

Crisiscommunicatie: wie neemt de lead? Door: Roy Johannink & Eveline Heijna Crisiscommunicatie: wie neemt de lead? Door: Roy Johannink & Eveline Heijna Als het misgaat bij de communicatie in een crisis, dan is dit vaak een gebrek aan duidelijkheid op de vragen: wie doet wat, wie

Nadere informatie

Charles Heering, en Maarten Oberman, Oberman Telecom Management Consultants bv, Maarn

Charles Heering, en Maarten Oberman, Oberman Telecom Management Consultants bv, Maarn VoIP versus PABX Charles Heering, en Maarten Oberman, Oberman Telecom Management Consultants bv, Maarn Voor het tijdperk van Voice over IP (VoIP) zag de telecommanager zich bij de keuzes die gemaakt moesten

Nadere informatie

Het Informatiebeleid Veiligheid Verbinding in veiligheid

Het Informatiebeleid Veiligheid Verbinding in veiligheid Het Informatiebeleid Veiligheid Verbinding in veiligheid Het Informatiebeleid Veiligheid: Verbinding in veiligheid Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 1 2 Het probleem Verschillende

Nadere informatie

Videoconference starters gids. Het selecteren van uw videoconference systeem

Videoconference starters gids. Het selecteren van uw videoconference systeem Videoconference starters gids Het selecteren van uw videoconference systeem 2009 Inleiding Het huidige geopolitieke klimaat, een focus op toenemende productiviteit en kosten reductie en een algemene onwil

Nadere informatie

SAMENWERKEN TO THE MAX. Derk-Jan Hilberding Lead UC Cloud & Managed Services bij Axians

SAMENWERKEN TO THE MAX. Derk-Jan Hilberding Lead UC Cloud & Managed Services bij Axians SAMENWERKEN TO THE MAX Derk-Jan Hilberding Lead UC Cloud & Managed Services bij Axians 1 GARTNER UC TRENDS 2016 DELIVERY MODEL INTEGRATIE BEREIKBAARHEID FUNCTIONEEL UC is commodity Broken promise S4B Gevaren

Nadere informatie

Glasvezel. Aanbod: Aansluiting diensten op het netwerk van Fore Freedom

Glasvezel. Aanbod: Aansluiting diensten op het netwerk van Fore Freedom Glasvezel. Glas helder! Aanbod: Aansluiting diensten op het netwerk van Fore Freedom De Glasvezelkoning is een onderdeel van IP-ONE B.V. Bellen, internetten en online diensten. Internet, VoIP telefonie,

Nadere informatie

GSM- of UMTS-repeaters: vragen en antwoorden

GSM- of UMTS-repeaters: vragen en antwoorden GSM- of UMTS-repeaters: vragen en antwoorden V: Mag ik zelf een repeater aanschaffen en installeren bij slechte GSM- of UMTSontvangst? Ik ondervind op bepaalde plaatsen bij mij thuis of in mijn firma slechte

Nadere informatie

Glasvezel. Aanbod: Roomburg Leiden

Glasvezel. Aanbod: Roomburg Leiden 01000005 Glasvezel. Glas helder! Aanbod: Roomburg Leiden De Glasvezelkoning is een onderdeel van IP-ONE B.V. Bellen, internetten en online diensten. Internet, VoIP telefonie, camerabeveiliging, pinnen

Nadere informatie

Cloud services: aantrekkelijk, maar implementeer zorgvuldig

Cloud services: aantrekkelijk, maar implementeer zorgvuldig Cloud services: aantrekkelijk, maar implementeer zorgvuldig Auteur: Miranda van Elswijk en Jan-Willem van Elk Dit artikel is verschenen in COS, mei 2011 Cloud services worden steeds meer gebruikelijk.

Nadere informatie

POP locatie. Straatkast. i-box. i-box NOC. i-box. Datacenter

POP locatie. Straatkast. i-box. i-box NOC. i-box. Datacenter Straatkast POP locatie Datacenter Het beheer van uw telecomruimten neemt veel tijd in beslag en is een kostbaar proces. U heeft immers 24/7 personeel nodig dat alle processen nauwkeurig in de gaten houdt.

Nadere informatie

Prijzen RIVOS. RIVOS Prijzen Pagina 1

Prijzen RIVOS. RIVOS Prijzen Pagina 1 Prijzen RIVOS De totale investering voor RIVOS bestaat uit de basis aanschafprijs, optionele modules, bijkomende kosten en jaarlijks terugkerende kosten. De basis aanschafprijs wordt bepaald door het aantal

Nadere informatie

Isala klinieken verheffen website tot communicatiemedium met Office SharePoint Server 2007

Isala klinieken verheffen website tot communicatiemedium met Office SharePoint Server 2007 Isala klinieken verheffen website tot communicatiemedium met Office SharePoint Server 2007 Vanuit een duidelijke visie op zorg verbeteren de Isala klinieken de serviceverlening en de communicatie met patiënten

Nadere informatie

Veiligheidsregio in vogelvlucht. Jos Stierhout

Veiligheidsregio in vogelvlucht. Jos Stierhout Veiligheidsregio in vogelvlucht Jos Stierhout Programma Welkom door Steven van de Looij Veiligheidsregio in grote lijnen Film 24 uur veiligheidsregio Bezoek meldkamer Dieper in de organisatie Onze programma

Nadere informatie

Plena Public Address en gesproken woord ontruimingssysteem De snelste weg naar veiligheid

Plena Public Address en gesproken woord ontruimingssysteem De snelste weg naar veiligheid Plena Public Address en gesproken woord ontruimingssysteem De snelste weg naar veiligheid 2 Plena Public Address en gesproken woord ontruimingssysteem De snelste weg naar veiligheid Het Plena Public Address

Nadere informatie

2. Wat zijn per sector/doelgroep de algemene inzichten ten aanzien van de inhoud van de continuïteitsplannen?

2. Wat zijn per sector/doelgroep de algemene inzichten ten aanzien van de inhoud van de continuïteitsplannen? Samenvatting Aanleiding en onderzoeksvragen ICT en elektriciteit spelen een steeds grotere rol bij het dagelijks functioneren van de maatschappij. Het Ministerie van Veiligheid en Justitie (hierna: Ministerie

Nadere informatie

Whitepaper. Effectief beveiligen met mobiele applicaties

Whitepaper. Effectief beveiligen met mobiele applicaties Whitepaper Effectief beveiligen met mobiele applicaties Effectief beveiligen met mobiele applicaties Snel internet, smartphones en tablets zijn niet meer weg te denken. Technische ontwikkelingen volgen

Nadere informatie

Business case Klant. Op basis van VoIP vanuit het DataCenter. Bodis HS Stef Boerhout s.boerhout@bodishs.nl. Revisie

Business case Klant. Op basis van VoIP vanuit het DataCenter. Bodis HS Stef Boerhout s.boerhout@bodishs.nl. Revisie Business case Op basis van VoIP vanuit het DataCenter Bodis HS Stef Boerhout s.boerhout@bodishs.nl Revisie Versie Datum Opmerking Auteur Status 01 2/25/2013 Business Case G.Dam V1.0 Inleiding 1 Dit document

Nadere informatie

Advisering op maat. Ruime ervaring

Advisering op maat. Ruime ervaring TWS technologies is specialist op het gebied van draadloze netwerkverbindingen. Door jarenlange ervaring en betrokkenheid bij de laatste technologische ontwikkelingen binnen de branche is TWS technologies

Nadere informatie

4G Dienstbeschrijving Februari 2013

4G Dienstbeschrijving Februari 2013 4G Dienstbeschrijving Februari 2013 Inhoud 4G; WAT IS HET?... 3 WAAROM 4G VAN KPN?... 3 WAT KUNT U MET 4G?... 3 WAT HEEFT U NODIG OM GEBRUIK TE KUNNEN MAKEN VAN 4G?... 4 INTERNET TOEGANG EN APN INSTELLINGEN...

Nadere informatie

4 HELP! IK HEB GEEN LOZE LEIDINGEN KABELS? POWERLINE VERBINDINGEN GEBRUIK VAN EEN WIFI REPEATER...

4 HELP! IK HEB GEEN LOZE LEIDINGEN KABELS? POWERLINE VERBINDINGEN GEBRUIK VAN EEN WIFI REPEATER... Inhoudsopgave File: Project_09.doc 02 oktober 2016 1 PROBLEEM... 2 1.1 WONING BESCHRIJVING... 2 1.2 ROUTER... 3 2 WLAN EN LAN UITBREIDINGEN... 4 2.1 NIEUWE SITUATIE 1... 4 2.2 NIEUWE SITUATIE 2... 5 2.3

Nadere informatie

1200 Serie Brandmeldcentrale van Bosch Beveiliging van het meest dierbare

1200 Serie Brandmeldcentrale van Bosch Beveiliging van het meest dierbare 1200 Serie Brandmeldcentrale van Bosch Beveiliging van het meest dierbare 2 1200 Serie Brandmeldcentrale Installatie van een veilig gevoel Volledige bescherming aangepast aan uw wensen De 1200 Serie Brandmeldcentrale

Nadere informatie

VP-Anylink De super dongle voor een snelle en betrouwbare mobiele breedbandverbinding

VP-Anylink De super dongle voor een snelle en betrouwbare mobiele breedbandverbinding Inhoud presentatie Wie is Simac Electronics bv? Relatie tussen Simac en Procyon Networks Doelstelling en toepassing van het product VP-Anylink Introductie Procyon Networks Techniek rond VP-Anylink Waarom

Nadere informatie

Professional Services. Site Survey Services

Professional Services. Site Survey Services Professional Services Site Survey Services Site Survey Services Alcadis is gespecialiseerd in het ontwerpen van Wi-Fi infrastructuren. Samen met onze partners hebben wij voor de meest complexe locaties

Nadere informatie

Professional services

Professional services Prijzen verhuur 3e kwartaal 2015 De Teradek Cube wordt op een camera geplaatst en genereert een H.264 videostream die live bekeken kan worden op een tablet of computer, binnen de range van de ingebouwde

Nadere informatie