Park Mariëndaal. Technisch Programma van Eisen. Vestia ZZG zorggroep Stichting ExperTel. Levering, installatie en onderhoud van:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Park Mariëndaal. Technisch Programma van Eisen. Vestia ZZG zorggroep Stichting ExperTel. Levering, installatie en onderhoud van:"

Transcriptie

1 Technisch Programma van Eisen Park Mariëndaal Vestia ZZG zorggroep Stichting ExperTel Levering, installatie en onderhoud van: o o o o o LAN Zorgdomotica/ verpleegroep Communicatieplatform en telefonie Deurvideointercom Toegangscontrole en dwaaldetectie Opgesteld door: VAC Woontechniek Versie: 1.2 Status: Concept Projectnummer: A [Voor de bepaling van ICT en domotica voorzieningen is er technologisch kader gemaakt in de vorm van een technisch programma van eisen voor Vestia en ZZG zorggroep. ]

2 Technisch programma van eisen voor : Organisaties Internet Contactpersonen De heer B. Bergmans De heer E. Borggreve Adres Kerklaan AD, Nieuwerkerk aan den IJssel Telefoon (0180) Fax (0180) Internet Contactpersonen Mevrouw P. Eshuis De heer E. van Pinxteren De heer H. Evers Nijmeegsebaan 29 Adres 6561 KE Groesbeek Telefoon (024) Fax (024) Internet Opgesteld door: Organisatie VAC G. Van Alphen, H. Souman Telefoon Mobiel A - Technische PvE Mariendaal Groesbeek1.2 Pagina 2 van 79

3 Versie historie tabel Wijzigingshistorie. Versie Document Datum Omschrijving / reden van wijziging 1.1 Eerste versie Eerste versie, concept Eerste versie, aangevuld met demarcatie A - Technische PvE Mariendaal Groesbeek1.2 Pagina 3 van 79

4 1 Inleiding... 5 Vestia... 5 ZZG zorggroep... 5 Stichting ExperTel... 5 Samenwerking Vestia, ZZG zorggroep en Stichting ExperTel Nieuwbouw Park Mariëndaal Definitie Woontechniek Gewenste situatie Communicatie en woontechniek Infrastructuur Wide Area Network (WAN) Gebouw gebonden infrastructuur Actieve apparatuur Telecommunicatie Het PBX systeem / spraakplatform Koppeling van locaties Vestia en ZZG zorggroep Voice-response Voic ACD functionaliteit (Automatic Call Distribution) Het PMX-systeem / Draadloze telefonie Telefoniefaciliteiten draadloos communicatiesysteem Messaging-faciliteiten Opberg-/Laadrekken Persoonsbeveiliging Bedienpost Telefoniesysteem Overige Eisen Telefonie Toegangscontrole Specificatie ruimten Draaideurautomaten Alarmering en zorgdomotica Domotica Aansluit Punt Opbouw Domoticasysteem Basisvoorzieningen Domotica Optioneel gewenste Domotica Routeringsserver (open platform) Inleiding routeringsserver Onderhoud Standaardvoorwaarden Beheer Installatie Hardware-installatie Software-installatie Documentatie Garanties Projectbegeleiding Oplevering Instructie en opleiding Offerteprocedure Voorlopige planning Technische en Functionele demonstratie Verzoek tot demo opstelling Algemene voorwaarden A - Technische PvE Mariendaal Groesbeek1.2 Pagina 4 van 79

5 1 Inleiding Vestia Vestia is woningcorporatie met woningbezit in een groot deel van Nederland. Vestia bezit woningen, grotendeels in Rotterdam, Delft en omgeving. Jaarlijks bouwt Vestia circa 1500 wooneenheden. Hierin hebben de ontwikkelbedrijven Ceres en Estrada een belangrijke rol. Vestia werkt concreet aan vernieuwing van buurten en wijken, aan wonen met zorg, aan leefbaarheid en veiligheid, aan goede, betaalbare en duurzame huisvesting voor bijzondere doelgroepen. In het kader van deze doelstellingen kijkt Vestia onder andere naar de mogelijkheden van technologie in de woning en woonomgeving. ZZG zorggroep ZZG zorggroep is een zorgorganisatie die zowel thuiszorg als wonen met zorg biedt. ZZG zorggroep wil hierin de 1e klas aanbieder zijn, zowel intramuraal als extramuraal. ZZG zorggroep wil haar processen zo inrichten dat beide mogelijkheden eenvoudig kunnen en door elkaar heen kunnen lopen. ZZG zorggroep is een organisatie in verandering. Het traditionele instellingsterrein Dekkerswald en de locatie Mariëndaal worden herzien. Stichting ExperTel ExperTel is een stichting die een open standaard in de woontechniek wil verspreiden en ontwikkelen. Dit houdt meer in dan het maken van een "doosje" in een appartement of woning; de standaardisatie strekt zich juist uit over alle randapparatuur in en om een woning als ook de communicatie van en naar zorgen meldcentrales en diensten aanbieders. Het universeel, middels een open platform, kunnen aanbieden en gebruiken van diverse diensten is hierbij steeds het uitgangspunt. Samenwerking Vestia, ZZG zorggroep en Stichting ExperTel Vestia en stichting ExperTel hebben elkaar ontmoet rondom het thema open woontechnologie1. Om deze wederzijdse visie in de praktijk te brengen zoeken beide partijen naar een gezamenlijke pilot. Deze wordt gevonden in de nieuwbouw die met ZZG zorggroep wordt gepleegd in Groesbeek. Vestia kan deze pilot gebruiken om de kennis en ervaring van ExperTel in de praktijk te gebruiken. Het voordeel voor ExperTel is dat het ontwikkelde getest kan worden en ook alles in het proces goed uitgewerkt en omschreven kan worden. ZZG zorggroep heeft de kans om haar voordeel te doen met deze vernieuwende pilot ten aanzien van a) het zorgproces en b) de uitstraling richting bewoners. Door de samenwerking van ZZG zorggroep, ExperTel en Vestia heeft de pilot veel kans van slagen en zal het project tegen de laagste prijs tot stand gebracht worden waarbij de faalkosten beperkt worden. 1 Woontechnologie beslaat alle techniek die in een gebouw gebruikt wordt, bezien over de as van mogelijke samenwerking A - Technische PvE Mariendaal Groesbeek1.2 Pagina 5 van 79

6 1.1 Nieuwbouw Park Mariëndaal De nieuwbouw van Park Mariëndaal beslaat drie complexen: Kloostertuin (Gebouw A), Heuvelrijk (Gebouw B) en de Rozenboog (Gebouw C). Het intramurale zorgaanbod voor dementerenden wordt ondergebracht in de Kloostertuin. De overige woningen zijn zelfstandig, maar hebben de mogelijkheid om zorgaanbod van ZZG zorggroep af te nemen. In deze pilot in de ambitie om wonen, (visie op) zorg en woontechnologie maximaal op elkaar af te stemmen om de bewoners van Park Mariëndaal een eigentijdse, nieuwe en veilige woonomgeving te bieden. Kloostertuin De nieuwbouw van de Kloostertuin bestaat uit kleinschalige woongroepen en zelfstandige appartementen. Op de begane grond en de eerste etage komen vier woongroepen van 8 cliënten, alle woongroepen met een eigen eetgelegenheid, twee woongroepen (één etage) delen een woonkamer. De tweede en derde etage van het nieuwe Mariëndaal bestaan uit appartementen. Op de locatie zullen mensen met een somatische en een psychogeriatrische (PG) hulpvraag komen te wonen A - Technische PvE Mariendaal Groesbeek1.2 Pagina 6 van 79

7 1.3 Definitie Woontechniek Woontechniek wordt hier gedefinieerd als die toepassingen van (domotica)technologie die de bewoner en zijn omgeving (dienst- en hulpverleners) ondersteunen in hun streven naar: - behoud van onafhankelijkheid en zelfstandigheid; - preventie/ zelfdiagnose zonder betrokkenheid van een professionele kracht; - elkaar ondersteunen. Zie ook bladzijde 5 in het functionele programma van eisen voor de uitgangspunten en doelstellingen voor de woontechniek. Technisch programma van eisen (technisch pve) Een technisch pve is een uitwerking van functionele eisen en wensen naar technologie. Het technisch pve beschrijft randvoorwaarden voor de implementatie van techniek. Het technisch pve is geen bestek in het licht van de stabu systemetiek, maar bevat wel dwingende eisen om uw aanbieding op te baseren. 1.4 Demarcatie Aangezien we een integraal systeem nastreven, is de pilot in Groesbeek is niet los te zien van de andere ontwikkelingen binnen ZZG zorggroep. Gekozen is om pilot Mariëndaal een op zichzelf staande pilot te laten zijn qua woontechnologie. Ten aanzien van het thema communicatie wordt de verbinding met overige locaties van ZZG zorggroep gemaakt. De demarcatie die in dit project wordt gehanteerd en het koppelvlak dat hieruit voortkomt wordt weergegeven in onderstaande afbeelding. Deze demarcatie is in de projectgroep akkoord bevonden. 2 Gewenste situatie 2.1 Communicatie en woontechniek Vestia en ZZG zorggroep wil een schaalbare, toekomstvaste oplossing die gebaseerd is op open standaarden en die niet meer zo 'vast als een huis' in de woning zitten. Schaalbaarheid in de wijk is een vereiste. Daarnaast gaat Vestia en ZZG zorggroep uit van cliëntprofielen: zij wil derhalve achteraf zelfstandig periferie aan kunnen brengen en kunnen activeren op basis van zorgvraag A - Technische PvE Mariendaal Groesbeek1.2 Pagina 7 van 79

8 VAC Thuistechnologie is gevraagd om hier invulling aan te geven. Vestia en ZZG zorggroep wil een separaat (los van de traditionele bouwkolom) offertetraject voor het gehele woontechniek pakket, zodat er na oplevering één aanspreekpunt is voor alle hieraan gerelateerde operationele zaken. Door uit gaan van woontechniek volgens het DAP concept, kunnen dezelfde voorzieningen die nu bij de renovatie en nieuwbouw voorzien worden, ook in een (bestaande) woning in de wijk en in de aanleunwoningen gerealiseerd worden. Vestia en ZZG zorggroep kiest uitdrukkelijk voor woontechniek op basis van het DAP concept; belangrijke uitgangspunten hierbij zijn open standaarden en duurzaamheid naar de toekomst toe. Dit programma van eisen voorziet in een technische invulling op basis van het DAP (Diensten Aansluit Punt) gedachtegoed. Meer informatie hierover vindt u ondermeer op Verschillende leveranciers bieden op DAP gebaseerde systemen en apparatuur aan onder verschillende (merk eigen) type nummers. Deze hebben als in alle gevallen de naam DAP in de type aanduiding (idap, xdap) of ook wel OCB. In het leidingplan zijn de benodigde loze voorzieningen voor toepassing van het DAP concept meegenomen. Deze voorzieningen zijn daarmee beschikbaar in het gebouw. Verdere bijlagen bij dit document om tot een goede offerte te kunnen komen, zijn benoemd in de begeleidende uitnodigingsbrief. De leverancier moet in detail aangeven welke werkzaamheden of voorzieningen niet zijn opgenomen in de aanbieding. Alle noodzakelijke materialen, voorzieningen, werkzaamheden, opleidingen en documentatie, noodzakelijk voor de bedrijfsvaardige oplevering van alle apparatuur, randapparatuur, toestellen en basisperiferie, worden geacht te zijn inbegrepen in de aanbieding. Bovenstaande is eveneens van toepassing op de benodigde profielsoftware ten behoeve van de optioneel gevraagde periferie. Uitgangspunten ICT Zorgplatform / zorgdomotica Conform de opzet van een ICT Zorgplatform, waarbij de deelsystemen over de locaties van Vestia en ZZG zorggroep intelligent gekoppeld worden, worden onderstaande uitgangspunten gehanteerd: a. Lokale telefooncentrales staan in netwerkverband; b. Alle uitgaande telefoonverkeer wordt via de hoofdlocatie geleid; c. Inkomend telefoonverkeer op de hoofdnummers van de locaties wordt tijdens kantooruren afgehandeld door het callcenter op de hoofdlocatie; d. De zorgsystemen op de diverse locaties worden zoveel mogelijk vanuit één punt beheerd A - Technische PvE Mariendaal Groesbeek1.2 Pagina 8 van 79

9 Ten behoeve van verzorgenden in Gebouw A (Kloostertuin) is in draadloze telefonie voorzien. Deze beide functies moeten per verzorgende of per afdeling en locatie geconfigureerd moeten kunnen worden. De toestellen moeten met clip en/of ketting aan de kleding te bevestigen zijn. De toestellen moeten schokbestendig en bij voorkeur waterbestendig zijn. Een noodknop, liefst met plaatsbepaling, is ook een uitgesproken wens, u wordt verzocht de mogelijkheden optioneel aan te geven. Bij voorkeur worden deze functies dan gecombineerd in 1 apparaat. Locatie overstijgende medewerkers moeten door middel van GSM telefonie bereikbaar zijn. Automatisch gegenereerd berichtenverkeer is vereist (storingsmeldingen e.d.). De overige afdelingen en medewerkers zoals administratie, keuken en inkoop moeten door directe doorkiesnummers te bereiken zijn. Dit geldt overigens ook voor de technische dienst en het management: direct aankiesbare mobiele telefonie en/of GSM dat verkort aankiesbaar is. De fysieke zwakstroomlaag moet door middel van een patch systeem flexibel te koppelen zijn aan de outlets in de woningen. De RJ45 aansluitingen in de woningen moeten CAT5E gecertificeerd zijn waardoor het mogelijk is de meeste domotica, alarmering en telemedicine toepassingen erop aan te sluiten. De noodstroomvoorziening is bij zwevende verpleeghuiscapaciteit van groot belang. Alle kritische centraal werkende apparatuur moet op een no-break voorziening aangesloten zijn. Figuur 2.1 Principe schema A - Technische PvE Mariendaal Groesbeek1.2 Pagina 9 van 79

10 A - Technische PvE Mariendaal Groesbeek1.2 Pagina 10 van 79

11 Structuur De gewenste situatie gaat uit van een zoveel als mogelijk geïntegreerd platform voor communicatie (zie ook het bovenstaande principeschema), bestaande uit: Telefonie; Vaste en mobiele toestellen; Domotica / Verpleegroep / Alarmering; BHV; Voice Response; Automatisering; Server structuur; Applicaties; Infrastructuur; Werkstations; Gebouwbeheer. Alle delen hebben gemeenschappelijke onderwerpen: Infrastructuur; Nummerplan; Beheer; Beveiliging; Door de verschillende functies (in relatie tot de verschillende zorgvraag van de cliënten) is het noodzakelijk bovenstaande items specifiek op de doelgroep af te stemmen. De invulling is dan dus vaak afwijkend per item. De uitdaging bestaat erin om al het bovenstaande in één platform te integreren, waardoor beveiliging, beheer, nummerplan en infrastructuur uniform inzetbaar zijn. Naast mogelijke besparingen in investeringen en operationele kosten (total cost of ownership) zijn dan kwaliteitsverbeteringen in het primaire proces haalbaar. Ook registratie en incidentafhandeling kan dan inhoud krijgen, waardoor het management kan sturen op feitelijke, veelal automatisch gegenereerde, gegevens. Door alle locaties te koppelen aan één routeringsserver, het koppelen van de invoer van doorkiesnummers op alle interne telefoontoestellen en de invoer van mobiele handsets wordt de interne communicatie aanzienlijk verbeterd met betrekking tot de bereikbaarheid en effectiviteit (besparing loopminuten). Door integratie van de oproepsystemen, de telecommunicatie, de automatisering en de informatisering, wordt het mogelijk om meer maatwerk te verstrekken, beter te beheren en kan er beter worden ingespeeld op toekomstige veranderingen in het zorgstelsel A - Technische PvE Mariendaal Groesbeek1.2 Pagina 11 van 79

12 2.2 Infrastructuur De gebouwen zullen van een universele gebouw gebonden infrastructuur dienen te worden voorzien. De eerste fysieke laag met betrekking tot koppelvlakken tussen telecommunicatie en automatisering worden daarbij ingericht. De infrastructuur valt uiteen in 2 delen: - Wide area infrastructuur. - Gebouwgebonden infrastructuur; Het gekozen protocol voor beide vormen is platform breed TCP/IP, bij voorkeur ook voor alle deelsystemen. Er dient te worden voorzien in een LAN tijdens de bouw, inclusief de benodigde aansluitpunten ten behoeve van de alarmering-domotica-units, de basisstations voor het draadloze telefonie netwerk, als ook alle overige woontechnologie componenten welke via IP communiceren. Hierbij dient te worden uitgegaan van één PoE+ LAN netwerk voor verpleegroep / domotica, kantoorautomatisering en telefonie. U dient hier rekening mee te houden met uw keuzes voor actieve netwerkapparatuur (level 3 switching) alsmede Power over ethernet PoE+ (conform 802.3aT). De leverancier moet qua bekabeling het volgende in de aanbieding opnemen: 1. Koppeling van de nieuwe PBX en de randapparatuur voor (analoge-)telefonie aan de Hoofdverdeler, danwel het IS/RA punt (inclusief noodzakelijke overspanningbeveiliging). 2. De daarbij noodzakelijke bekabeling, installatie, voorzieningen en documentatie. 3. De noodzakelijke patch- en aansluitkabels moeten zijn inbegrepen. a. In overleg met Vestia en ZZG zorggroep moet er onderscheid worden gemaakt in kleuren op basis van bijvoorbeeld de volgende verdeling: Kleur1 : data; Kleur2 : interne lijn / infra; Kleur3 : interne lijn / infra / De Passerel; Kleur4 : buitenlijn; Kleur5 : basis stations PMX. b. Patchkabels aan beide zijden voorzien van WNL label A - Technische PvE Mariendaal Groesbeek1.2 Pagina 12 van 79

13 2.2.1 Wide Area Network (WAN) Gewenste situatie Figuur 2.3 ICT Schema nieuwe situatie Vestia en ZZG zorggroep Gebouw gebonden infrastructuur U dient te voorzien in een universeel gebouwbekabelingsysteem, gebaseerd op UTP (Unshielded Twisted Pair) category 5E of hoger (minimaal 100Mhz). Kabelsysteem UTP De bekabeling dient te worden opgebouwd op basis van een gestructureerd kabelsysteem voor data en spraak, veelal kortweg LAN (Local Area Network) genoemd. Het kabelsysteem bestaat uit een Unshielded Twisted Pair (UTP), gestructureerd kabelsysteem (sternet) en is een universele basis voor de datatransmissie protocollen alsmede voor de telecommunicatietoepassingen. De maximale lengte van de kabel tussen de patchkast en een aansluitpunt is 90 meter. Daarnaast mag er in de horizontale bekabeling 10 meter soepele kabel (in de vorm van patchsnoeren) worden toegepast A - Technische PvE Mariendaal Groesbeek1.2 Pagina 13 van 79

14 Configuratie UTP koperbekabeling De horizontale infrastructuur wordt volledig universeel en transparant opgeleverd. Hiertoe wordt elke verbinding in de horizontale infrastructuur volledig afgemonteerd. In de horizontale infrastructuur van het universeel bekabelingsysteem zijn geen applicatie specifieke verbindingen toegestaan. Buiten de mogelijkheid in de horizontale bekabeling in de nabijheid van een werkplekunit een overgangspunt te installeren is het niet toegestaan lassen of andere verbindingen in het traject aan te brengen. De bekabeling wordt aangelegd vanaf één centraal punt, de patchkast, naar iedere werkplek zogenaamde sterbekabeling. U wordt verzocht in uw offerte te voorzien in patchsnoeren voor de verbindingen van ondermeer de PBX, toestellen en computerapparatuur naar de werkplek en van de WLAN // PMX basestations (Picocellen) en domotica / alarmering apparatuur bij de cliënten naar de patchkast(en). De verbinding(en) tussen Main Equipment Room (MER) en eventuele Sattelite Equipment Room(s) (SER) dienen door u bekabeld te worden, daarnaast dient u de hiervoor benodigde actieve apparatuur, patchkabels en dergelijke in uw offerte te voorzien. Bekabeling appartementen: Ieder appartement dient te worden voorzien van een DAP (zie paragraaf 2.6), de hiervoor noodzakelijke bekabeling in de appartementen dient standaard in door de daarvoor bestemde buizen en dozen te worden aangebracht. De bekabeling in de overige appartementen (Gebouw A 2 e en 3 e verdieping, Gebouw B en Gebouw C) ten behoeve van toekomstige periferie maken geen deel uit van uw aanbieding. Het afwerken van de loze voorzieningen met een bijpassend afdekplaatje van het juiste fabricaat en type (zie e-bestek) dient deel uit te maken van uw aanbieding. De bekabeling van de centrale techniekruimte naar de appartementen dienen deel uit te maken van uw aanbieding. U dient de woningen middels twee UTP kabels van deze patchstrook naar de MER / SER te verbinden. Zie hiertoe ook de E-bestekken en de E-tekeningen. De RJ45 aansluitingen (óók in de woningen) moeten CAT5E gecertificeerd zijn en getest zijn waardoor het mogelijk is de meeste domotica, alarmering en telemedicine toepassingen erop aan te sluiten A - Technische PvE Mariendaal Groesbeek1.2 Pagina 14 van 79

15 2.2.3 Actieve apparatuur Gezien de prijsontwikkelingen worden uitsluitend switches toegepast, ook daar waar een hub zou kunnen volstaan. Er dient voorzien te worden in actieve apparatuur ten behoeve van Quality of Service om toepassing van Voice over IP mogelijk te maken. De gewenste domotica-units (verpleegroep / alarmering) maken hier gebruik van (middels het SIP protocol). U dient te voorzien in level 3 switching alsmede Power over ethernet PoE+ (conform 802.3aT) voorzieningen. Bedrijfszekerheid, prestaties en redundantie Een noodstroomvoorziening is van groot belang. Alle (kritische) centraal werkende apparatuur moet op een no-break voorziening aangesloten zijn. Door de zorgdomoticacomponenten via PoE+ te voeden,zijn deze decentrale delen eveneens voorzien van een no-break voeding. Deze voorzieningen moeten door de inschrijver op dit p.v.e. meegenomen worden, zodanig dat noodstroombedrijf ook automatisch gemeld wordt via de DAP-infrastructuur (technische melding). Het nieuwe systeem dient: 1. Een maximale beschikbaarheid te hebben. De leverancier dient hier ook aan te geven welke van de aangeboden onderdelen de hoge beschikbaarheid mogelijk maken. 2. De beschikbaarheid van de systeeminstellingen te garanderen. De leverancier dient aan te geven hoe de systeeminstellingen gewaarborgd worden bij stroomuitval. Welke acties worden hierbij van de gebruiker verwacht? 3. Een te lage spanning te signaleren, hierbij een alarm te geven en eventueel automatisch acties te ondernemen die een snelle herstart mogelijk maken. 4. Een UPS voor de actieve componenten welke minimaal twee uur continuïteit garandeert bij uitval van de reguliere stroomvoorziening. U wordt verzocht om het gevraagde specifiek te specificeren en de meerprijs voor uitbreiding van 2 naar 4 uur volledig noodstroombedrijf op te nemen in uw offerte A - Technische PvE Mariendaal Groesbeek1.2 Pagina 15 van 79

16 2.3 Telecommunicatie Het gehele telefoniesysteem vormt het hart van alle spraak diensten van het Zorgplatform. Door het in de toekomst intelligent koppelen van de telefooncentrales op de locaties van Vestia en ZZG zorggroep, zodanig dat deze als één telefooncentrale functioneren, de invoer van doorkiesnummers op alle interne telefoontoestellen en de invoer van draadloze toestellen, kan de interne communicatie worden verbeterd. Hierbij wordt de telefonistenfunctie van de receptie gecentraliseerd naar de hoofdlocatie, door de doorkiesfaciliteiten wordt minder beroep gedaan op de locatiemedewerkers en neemt de bereikbaarheid van de organisatie als geheel toe. Het hoofdstuk telecommunicatie valt uiteen in 4 delen en worden als zodanig beschreven, namelijk: 1. Het PBX systeem (telefooncentrale); a. Voice-response; b. Voic ; c. ACD-functionaliteit; 2. Het PMX systeem (private GSM) / draadloze telefonie; a. Telefoniefaciliteiten GSM/ IP DECT; b. Messaging- faciliteiten; c. Opberg- / laadrekken; d. Persoonsbeveiliging; 3. Bedienpost telecommunicatie; 4. Overige eisen. Voor externe spraak kanalen voorzien in: SIP-VoIP, SIP-Trunk over WAN, als lokale backup voorziening meerprijzen aangeven van ISDN2 en 15 en van 2 analoge netlijnen. IP DECT als alternatief voor Private GSM Betreffende draadloze telefonie is een Private GSM oplossing het uitgangspunt van Vestia en ZZG zorggroep. Vanuit deze invalshoek is dit hoofdstuk dan ook beschreven en is het de aanbieder niet vrij om IP DECT als alternatief aan te bieden (zie ook figuur 4.1) A - Technische PvE Mariendaal Groesbeek1.2 Pagina 16 van 79

17 2.3.1 Het PBX systeem / spraakplatform Het nieuwe spraakplatform zal in algemene zin aan de volgende eisen moeten voldoen: Een betrouwbaar platform voorbereid op de toekomstige ontwikkelingen; Het moet een oplossing zijn voor geïntegreerd spraak/data verkeer; De standaard telefoniefunctionaliteit moet worden geboden; Er moet een koppeling mogelijk zijn met mobiele telefonie; De toepassing van draadloze PDA/ Handset gecombineerd met uitgebreide messaging en optionele persoonsbeveiligings mogelijkheden, is een eis; De integratie van spraak met (Unified Messaging) moet mogelijk zijn; Video conferencing moet ondersteund kunnen worden; Beheer moet centraal (multi-site) en zo efficiënt mogelijk plaats kunnen vinden. De betrouwbaarheid zal een grote rol spelen, toepassing van een zogenaamde no-break module en remote alarm monitoring (snmp), eventueel aangevuld met de pro-actieve beheer- en supportdiensten kunnen de continuïteit van de telefonievoorziening aanzienlijk verbeteren. De aanbieder moet derhalve voorzien in deze onderdelen. U dient aan te geven hoe u het aangebodene hebt voorbereid op de technologische ontwikkelingen zoals grotere bandbreedten, ondersteuning van multimediacommunicatie, open interfaces, uitgebreidere communicatiefaciliteiten en intelligente applicaties voor maatwerkoplossingen. De prijsstructuur van het platform moet zich kenmerken door gebruikerslicenties voor bepaalde software functionaliteiten en interfaces. Zo moet de functionaliteit per werkplek goed worden ingericht en betaalt de klant voor functionaliteit op maat en voor het betreffende aantal gebruikers van die functionaliteit. De investering nu in telefooncentrales, servers en in andere communicatiesystemen moeten later eenvoudig opgewaardeerd kunnen worden. Concreet betekent dit dat de nu voorliggende systemen, over enige tijd door upgrading en migratie met de functionaliteiten die morgen ontwikkeld worden, geïmplementeerd moeten kunnen worden. De keuze voor een fabrikaat telefooncentrale bepaalt in hoge mate de fundatie van het communicatieplatform. Vanwege deze hoge afhankelijkheid dient het fabrikaat telefooncentrale door meerdere leveranciers in Nederland aangeboden en onderhouden te kunnen worden. Vestia en ZZG zorggroep wil ten alle tijden over de keuze vrijheid beschikken om zich te heroriënteren als niet wordt voldaan aan de gemaakte afspraken. Een transparant en standaard koppelvlak tussen de verschillende communicatiesystemen moet zwaar wegen in uw beantwoording A - Technische PvE Mariendaal Groesbeek1.2 Pagina 17 van 79

18 2.3.2 Koppeling van locaties Vestia en ZZG zorggroep Op dit moment zijn de huidige locaties van Vestia en ZZG zorggroep al onderling gekoppeld. Hierbij is het gebouw ## de centrale locatie, waar de gesprekken (tijdens kantooruren) centraal binnen komen. De andere locaties hebben nog wel een bedienpost voor hun eigen telefooncentrale, deze staan echter in de nachtstand (alle gesprekken worden doorgezet naar de hoofdlocatie) en wordt alleen bij calamiteiten ingezet als bedienpost. Deze opzet en werkwijze moet hetzelfde blijven voor (de koppeling met) de nieuwe telefooncentrale(s). Met andere woorden: Tijdens bepaalde uren worden de gesprekken die binnenkomen op het hoofdnummer en/of het storingsnummer van de locatie worden doorgezet naar locaties waarbij het mogelijk is dit gesprek weer terug te zetten naar een direct doorkiesnummer op de nieuwe locatie. (zie ook figuur voor een schematische weergave van de gewenste situatie). De tijdinterval dient instelbaar te zijn, verder moet door het uit de nachtstand halen van de locale (pc-)bedienpost, de doorschakeling (tijdelijk) eindigen. Vestia en ZZG zorggroep ziet hiervoor ook graag een voorstel in de vorm van huur of lease. Figuur Toekomstige situatie telefonie Vestia en ZZG zorggroep

19 2.3.3 Voice-response Er wordt overwogen gebruik te maken van een intelligent voice response systeem (VRS) voor de nieuwe locaties. Bepaalde afdelingen kunnen dan voor bepaalde uren per dag afgeschermd worden, zonder dat de bereikbaarheid in gevaar hoeft te komen. U dient een dergelijke VRS applicatie optioneel aan te bieden. Per locatie is minstens een 2-lijns capaciteit vereist. De VRS applicatie moet automatisch op basis van tijd ge(de-)activeert kunnen worden. Vestia en ZZG zorggroep overweegt voor haar locaties gebruik maken van meldteksten en routering van gesprekken na een eventuele interactie met de beller. Hiervoor is het noodzakelijk dat het bestaande telecommunicatiesysteem beschikt over een voice-response applicatie die: 1 Gesprekken naar (groepen) toestellen routeert met behulp van vooraf ingesproken teksten en reactie van de beller hierop, door middel van het intoetsen van nummers. 2 Gesprekken routeren, afhankelijk van gegevens van de PABX, beschikbare medewerkers, gemiddelde wachttijd, lengte van de wachtrijen, datum of tijd. Er dienen minimaal 10 van dergelijke routes definieerbaar te zijn, waarbij de verschillende routes de componenten van elkaar kunnen delen. Een menustructuur dient minimaal drie lagen aan te kunnen. 3 Mededelingen afspeelt op basis van de inventarisatie van de wensen van de beller en eventueel hierna het gesprek afbreekt. 4 De mogelijkheid ondersteunt om eenvoudig zelf meldteksten in te spreken. Deze teksten moeten flexibel en eenvoudig kunnen worden ingezet. Voor dit systeem geldt verder dat: 5 Als een tekst een vraag is waarna een reactie van de beller wordt verwacht, moet de beller al tijdens het horen van de vraag kunnen reageren. 6 Bij het niet-intepreteerbaar reageren van de beller automatisch een route gevolgd dient te worden die geen interactie van de gebruiker vereist. U wordt verzocht deze functionaliteit optioneel in uw offerte op te nemen A - Technische PvE Mariendaal Groesbeek1.2 Pagina 2 van 79

20 2.3.4 Voic Vestia en ZZG zorggroep overweegt voor haar locaties gebruik te maken van de mogelijkheid om de beller een boodschap in te laten spreken. Hiervoor is het noodzakelijk dat het bestaande telecommunicatiesysteem beschikt over een voic applicatie. Voor zover van toepassing dient de leverancier hier meerprijzen per staffel van 10 gebruikers extra aan te geven. De voic applicatie dient: 1. Het aanwezig zijn van een nieuw bericht aan de gebruiker kenbaar te maken door signalering op het telefoontoestel (ook op een draadloos telefoontoestel). 2. Te beschikken over Nederlandstalige systeemteksten. Eenvoudige algemene standaardteksten dienen aanwezig te zijn. 3. Eenvoudig door de gebruiker zelf bediend te kunnen worden. 4. Variabel ingesteld te kunnen worden, waarbij er een keuze kan worden gemaakt tussen alle gesprekken doorschakelen naar de mailbox, of doorschakelen als het toestel bezet is, of als het toestel niet binnen een instelbaar aantal keer overgaan beantwoord wordt. 5. Als bij bezet doorgeschakeld wordt naar de voic box moet er een afwijkende meldtekst gegeven kunnen worden waaruit blijkt dat het gekozen toestel bezet is. 6. De mogelijkheid te hebben om per gebruiker meerdere meldteksten in te spreken. Deze moeten door de gebruiker zelf geactiveerd kunnen worden. 7. Aan de beller de mogelijkheid te bieden bij het horen van de meldtekst doorgeschakeld te worden naar een ander toestel of naar de telefoniste. 8. De mogelijkheid te kennen door te schakelen naar een andere mailbox dan die van het eigen toestelnummer. Ook dient de aanwezigheid van berichten, op een andere dan het eigen toestel, kenbaar gemaakt te kunnen worden. 9. De mogelijkheid te bieden ingesproken boodschappen op een willekeurige plek binnen of buiten de locatie via een telefoontoestel af te luisteren, waarbij het systeem beveiligd is tegen het ongeoorloofd afluisteren van andermans berichten. U wordt verzocht deze functionaliteit optioneel in uw offerte op te nemen A - Technische PvE Mariendaal Groesbeek1.2 Pagina 3 van 79

MaxiTEL. dienst beschrijving. www.maxitel.nl. Laatste wijziging: April 2015 Versie: 1.0

MaxiTEL. dienst beschrijving. www.maxitel.nl. Laatste wijziging: April 2015 Versie: 1.0 Laatste wijziging: April 2015 Versie: 1.0 E-mail: info@maxitel.nl - Telefoon: 0172-754 000 Fax: 0172-754 010 - ACM Registraties: 942487 / 942488 1/6 1 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave... 2 2 Inleiding...

Nadere informatie

ComServer Module Polycom Voor zorgspecifieke berichtcommunicatie en meer...

ComServer Module Polycom Voor zorgspecifieke berichtcommunicatie en meer... ComServer Module Voor zorgspecifieke berichtcommunicatie en meer... KWS6000 IP-DECT Naast telefonie speelt in de zorg het informeren van medewerkers een grote rol. Met KWS6000 IP-DECT kiest u voor een

Nadere informatie

HIPPER Gebruikershandleiding

HIPPER Gebruikershandleiding HIPPER Gebruikershandleiding Inhoudsopgave 1 Installatie... 1 2 Configuratie... 1 3 Instellingen bereikbaarheid... 2 3.1 Niet storen (oftewel Do not Disturb)... 2 3.2 Doorschakelen... 3 3.2.1 Altijd Doorschakelen...

Nadere informatie

Zetacom Mobiel November 2014 Telefonie zetacom.nl

Zetacom Mobiel November 2014 Telefonie zetacom.nl Zetacom Mobiel November 2014 zetacom.nl 02 Zetacom Mobiel Wilt u een mobiel tenzij beleid invoeren en loopt u tegen beperkingen van techniek of de mobiele provider aan? Wilt u niet meer investeren in nieuwe

Nadere informatie

Hosted Telefonie van Telfort Zakelijk

Hosted Telefonie van Telfort Zakelijk Hosted Telefonie van Telfort Zakelijk WebBeheerhandleiding 2. Inleiding Hosted Telefonie van Telfort Zakelijk is een toekomstgerichte hosted telefonie oplossing voor het MKB. Hosted Telefonie van Telfort

Nadere informatie

Beknopte Handleiding Managed VoIP

Beknopte Handleiding Managed VoIP Beknopte Handleiding Managed VoIP Inhoud Inleiding... 3 1. Gebruikersextensie... 4 2. Nummerplannen... 6 3. Systeemnummers... 7 4. Uitleg Gebruik Systeemnummers... 8 901 - Aanmelden... 8 903 - Aanmelden

Nadere informatie

SERVICE AT HOME HET FLORENCE VERHAAL. Ascom (Nederland) B.V.

SERVICE AT HOME HET FLORENCE VERHAAL. Ascom (Nederland) B.V. SERVICE AT HOME HET FLORENCE VERHAAL Ascom (Nederland) B.V. 2 Doel van deze presentatie: Inzicht geven in: Hoe bij Florence domotica en IP technologie gebruikt wordt als oplossing voor zorg, welzijn en

Nadere informatie

Telephony2Connect. Altijd bereikbaar

Telephony2Connect. Altijd bereikbaar Telephony2Connect Altijd bereikbaar SchoolsConnect is een totaalconcept voor onderwijsinstellingen. Gemakkelijk internet en telefonie is altijd fijn op een school. Ook de veiligheid van eigendommen van

Nadere informatie

Hosted Telefonie van Telfort Zakelijk

Hosted Telefonie van Telfort Zakelijk Hosted Telefonie van Telfort Zakelijk Beheerhandleiding 1 1. Inleiding Hosted Telefonie van Telfort Zakelijk is een toekomstgerichte hosted telefonie oplossing voor het MKB. Hosted Telefonie van Telfort

Nadere informatie

IP Businessmanager voor gevorderden

IP Businessmanager voor gevorderden IP Businessmanager voor gevorderden mobiel integratie total cost of ownership (tco) management rapportages netwerken en ict vm en hosted oplossingen business manager integratie bedrijfs applicaties voip

Nadere informatie

Telephony2Connect. Altijd bereikbaar

Telephony2Connect. Altijd bereikbaar Telephony2Connect Altijd bereikbaar MPLconnect, een totaalconcept voor installatiebedrijven. Een gecertificeerd, beveiligd VPN datanet verbinding. Met een Alarm over IP oplossing (AoIP) verstuurt u veilig

Nadere informatie

Vast Mobiel Integratie (FMC)

Vast Mobiel Integratie (FMC) Kernactiviteiten Support & Beheer Telecommunicatie IT Vertical Systemen VoIP Mobility Unified Communications Applicatieontwikkeling Hosted Solutions Managed Solutions Connectivity WWW.MERICT.NL Whitepaper

Nadere informatie

Charles Heering, en Maarten Oberman, Oberman Telecom Management Consultants bv, Maarn

Charles Heering, en Maarten Oberman, Oberman Telecom Management Consultants bv, Maarn VoIP versus PABX Charles Heering, en Maarten Oberman, Oberman Telecom Management Consultants bv, Maarn Voor het tijdperk van Voice over IP (VoIP) zag de telecommanager zich bij de keuzes die gemaakt moesten

Nadere informatie

VAMO. Dienstbeschrijving

VAMO. Dienstbeschrijving VAMO Dienstbeschrijving Document historie Versie Toelichting Auteur Datum 1.0 Initiële versie RoutIT B.V. 03-03-2014 2 1. Inhoud 1. Inhoud... 3 2. VAMO... 4 2.1. Bellen en gebeld worden... 4 2.2. Gebeld

Nadere informatie

Cloud Telefonie. TSG Cloud Solutions. Al uw communicatie behoeften in één oplossing

Cloud Telefonie. TSG Cloud Solutions. Al uw communicatie behoeften in één oplossing Cloud Telefonie Solutions Al uw communicatie behoeften in één oplossing Cloud Telefonie Solutions is dé Cloud telefonie oplossing van Telecom Service Groep. Het unieke communicatieplatform bevat alle mogelijke

Nadere informatie

Telephony2Connect. Altijd bereikbaar

Telephony2Connect. Altijd bereikbaar Telephony2Connect Altijd bereikbaar SportsConnect voor uw sportvereniging of sportkantine. Een aangename sfeer creëren met muziek of een sportwedstrijd live uitzenden in uw kantine, telefoneren intern/extern,

Nadere informatie

Telefonie in de cloud met beide benen op de grond.

Telefonie in de cloud met beide benen op de grond. Telefonie in de cloud met beide benen op de grond. Powered by Cloud Telefonie is dé Cloud telefonie oplossing, gebaseerd op het MiCloud Office (Telepo) platform van Mitel. Het unieke communicatieplatform

Nadere informatie

Telephony2Connect. Altijd bereikbaar

Telephony2Connect. Altijd bereikbaar Telephony2Connect Altijd bereikbaar IndustriesConnect is uniek voor uw branche. Eén totaalconcept voor alle IT & Communicatie diensten. IndustriesConnect biedt u diensten en oplossingen van een gecertificeerd,

Nadere informatie

SPECSHEET HOSTED VOIP

SPECSHEET HOSTED VOIP SPECSHEET HOSTED VOIP PC Consultance levert de volgende diensten: Systeembeheer Reparaties Telefonie Netwerken Consultancy Detachering ADSL Kabelinternet GSM Telefonie Wireless netwerken Verkoop Software

Nadere informatie

Dienstbeschrijving I AM Connect 1 Platform

Dienstbeschrijving I AM Connect 1 Platform CBG Connect B.V. Tel: +31228 56 60 70 Fax: +31228 56 60 79 Verkoop@cbgconnect.nl Dienstbeschrijving I AM Connect 1 Platform Versie: 1 Maand: juli 2015 Versie: 1.0 Maand: april 2010 Inhoudsopgave 1 Inleiding...

Nadere informatie

OSCS. OpenScapeCommunicationServer Telecommunicatie anno 2013. Maatwerk van kwaliteit, betaalbaar en zonder zorgen.

OSCS. OpenScapeCommunicationServer Telecommunicatie anno 2013. Maatwerk van kwaliteit, betaalbaar en zonder zorgen. OpenScapeCommunicationServer Telecommunicatie anno 2013. Maatwerk van kwaliteit, betaalbaar en zonder zorgen. Uw telecom-kosten altijd in de hand met OSCS vanaf 4,95 OSCS is dé oplossing voor bedrijven

Nadere informatie

Beknopte Handleiding Hosted VoIP

Beknopte Handleiding Hosted VoIP Beknopte Handleiding Hosted VoIP Inhoud Inleiding... 3 1. Gebruikersextensie... 4 2. Nummerplannen... 6 3. Systeemnummers... 7 4. Uitleg Gebruik Systeemnummers... 8 901 - Aanmelden... 8 903 - Aanmelden

Nadere informatie

MobielinBedrijf. Alle zakelijke telefonie op één toestel. Verkorte Handleiding

MobielinBedrijf. Alle zakelijke telefonie op één toestel. Verkorte Handleiding MobielinBedrijf Alle zakelijke telefonie op één toestel Verkorte Handleiding MobielinBedrijf van KPN Met MobielinBedrijf beschikt uw mobiele telefoon over de belangrijkste functies van een vaste telefoon.

Nadere informatie

NEC trainingen en opleidingen 2015. Zetacom Training Center

NEC trainingen en opleidingen 2015. Zetacom Training Center NEC trainingen en opleidingen 2015 1. NEC trainingen en opleidingen Een succesvolle implementatie van uw nieuwe communicatieplatform, valt of staat met het draagvlak binnen uw organisatie. Mensen werken

Nadere informatie

Forum IPhone 3020 Installatiehandleiding

Forum IPhone 3020 Installatiehandleiding Forum IPhone 3020 Installatiehandleiding 1. Introductie...3 2. Installatie op het LAN...4 2.1) Verbinding maken...5 Stap 1 Bekabeling...5 Step 2 Het toestel opstarten...5 Stap 3 De installatie wizard...5

Nadere informatie

Alcatel OmniPCX Enterprise

Alcatel OmniPCX Enterprise Alcatel OmniPCX Enterprise ANALOOG TOESTEL Alcatel OmniPCX Enterprise G E B R U I K E R S H A N D L E I D I N G 1 Symbolen in de handleiding Bij toestellen met multifrequentie toetsenborden, wordt het

Nadere informatie

Business case Klant. Op basis van VoIP vanuit het DataCenter. Bodis HS Stef Boerhout s.boerhout@bodishs.nl. Revisie

Business case Klant. Op basis van VoIP vanuit het DataCenter. Bodis HS Stef Boerhout s.boerhout@bodishs.nl. Revisie Business case Op basis van VoIP vanuit het DataCenter Bodis HS Stef Boerhout s.boerhout@bodishs.nl Revisie Versie Datum Opmerking Auteur Status 01 2/25/2013 Business Case G.Dam V1.0 Inleiding 1 Dit document

Nadere informatie

IP DECT nieuw in het gamma!

IP DECT nieuw in het gamma! IP DECT nieuw in het gamma! Het lang verwachte IP DECT verhaal kan van start gaan. Het komt op de markt onder de benaming HiPath Cordless IP. Deze oplossing is specifiek ontwikkeld voor HiPath OpenOfficeME/EE

Nadere informatie

Zetacom Mobiel 2016 Telefonie zetacom.nl

Zetacom Mobiel 2016 Telefonie zetacom.nl Zetacom Mobiel 2016 zetacom.nl 02 Zetacom Mobiel Wilt u een mobiel tenzij beleid invoeren en loopt u tegen beperkingen van techniek of de mobiele provider aan? Wilt u niet meer investeren in nieuwe vaste

Nadere informatie

I AM. Totaalcommunicatie. Dienstbeschrijving

I AM. Totaalcommunicatie. Dienstbeschrijving Totaalcommunicatie Dienstbeschrijving Document historie Versie Toelichting Auteur Datum 1.0 Initiële versie RoutIT B.V. 09-03-2015 1.1 Aanpassing met vast toestel RoutIT B.V. 09-11-2016 2 1. Inhoud 1.

Nadere informatie

Dienstbeschrijving SB Vast-Mobiel Versie: 1.0 Datum: 06-12-2013

Dienstbeschrijving SB Vast-Mobiel Versie: 1.0 Datum: 06-12-2013 Dienstbeschrijving SB Vast-Mobiel Versie: 1.0 Datum: 06-12-2013 Inhoud 1. Inleiding... 3 1.1 Introductie... 3 1.2 Positionering dienst... 3 1.3 Varianten... 3 2. Overzicht dienst... 5 2.1 High Level overzicht

Nadere informatie

Dienstbeschrijving IP One Mobile Connect

Dienstbeschrijving IP One Mobile Connect Dienstbeschrijving IP One Mobile Connect Auteur: Marketing Datum: 01-09-2014 Versie: 2.0 Aantal bladen: 10 Nummer: 1027 2 P a g i n a Inhoud 1. Inleiding... 3 1.1 Positionering dienst... 3 1.2 Varianten...

Nadere informatie

Mobile2connect. Ontzorgt security

Mobile2connect. Ontzorgt security Mobile2connect Ontzorgt security MPLconnect, een totaalconcept voor installatiebedrijven. Een gecertificeerd, beveiligd VPN datanet verbinding. Met een Alarm over IP oplossing (AoIP) verstuurt u veilig

Nadere informatie

INTERNET TELEFONIE FLEXIBELE CONFIGURATIE EN KOSTENGUNSTIG

INTERNET TELEFONIE FLEXIBELE CONFIGURATIE EN KOSTENGUNSTIG INTERNET TELEFONIE FLEXIBELE CONFIGURATIE EN KOSTENGUNSTIG Hosted IP Telefonie (HIP Telefonie) is een systeem waarbij U gebruikt kunt maken van een internetverbinding om te telefoneren. De telefooncentrale

Nadere informatie

Handleiding HIPPER. Document: Handleiding HIPPER Datum: 6 juli 2015 Versie: 1.1 Auteur: Ingrid de Bont

Handleiding HIPPER. Document: Handleiding HIPPER Datum: 6 juli 2015 Versie: 1.1 Auteur: Ingrid de Bont Handleiding HIPPER Document: Handleiding HIPPER Datum: 6 juli 2015 Versie: 1.1 Auteur: Ingrid de Bont Inhoudsopgave 1 Introductie... 3 1.1 Afstandsbediening... 3 1.2 Mobiliteit... 4 2 Installatie... 5

Nadere informatie

Dienstbeschrijving CanConnect Mobile Connect Inhoud

Dienstbeschrijving CanConnect Mobile Connect Inhoud Dienstbeschrijving CanConnect Mobile Connect Inhoud... 1 1. Inleiding... 3 1.1 Introductie... 3 1.2 Positionering dienst... 3 1.3 Varianten... 4 2. Overzicht dienst... 5 2.1 High Level overzicht dienst...

Nadere informatie

VAMO. Handleiding. Copyright RoutIT 2014 www.routit.nl info@routit.nl

VAMO. Handleiding. Copyright RoutIT 2014 www.routit.nl info@routit.nl VAMO Handleiding 1 Document historie Versie Toelichting Auteur Datum 1.0 Initiële versie RoutIT B.V. 03-03-2014 1.1 Aanpassingen voor identiteitswijziging (HIPPER) RoutIT B.V. 05-06-2014 2 1. Inhoud 1.

Nadere informatie

Mobile2connect. Ontzorgt security

Mobile2connect. Ontzorgt security Mobile2connect Ontzorgt security SecurityConnect, een totaalconcept voor beveiligingsbedrijven. Een gecertificeerd, beveiligd VPN datanetwerk over DSL of glasvezel tot diensten als bijvoorbeeld internet

Nadere informatie

Handleiding - HIPPER

Handleiding - HIPPER Handleiding - HIPPER Inhoudsopgave 1 Introductie...3 1.1 Afstandsbediening... 3 1.2 Mobiliteit... 3 2 Installatie...5 2.1 Installeren HIPPER voor iphone... 6 2.2 Installeren HIPPER voor Android... 6 2.3

Nadere informatie

Tritel Beheer telefooncentrale. ipad Beheerhandleiding

Tritel Beheer telefooncentrale. ipad Beheerhandleiding Tritel Beheer telefooncentrale ipad Beheerhandleiding 2 1. Inhoud 1. Inhoud... 2 2. Inleiding... 3 3. Telefooncentrale beheer ipad App... 4 4. Telefooncentrale configureren... 5 4.1. Algemene instellingen...

Nadere informatie

Cloud Communicatie Hosted Voice powered by Detron Telecom Solutions

Cloud Communicatie Hosted Voice powered by Detron Telecom Solutions BROCHURE/CLOUD COMMUNICATIE Cloud Communicatie Hosted Voice powered by Detron Telecom Solutions Waarom Cloud Communicatie? Zeker Door inzet van proven technology van Mitel Zorgeloos Door de vergaande expertise

Nadere informatie

MANAGED PBX HANDLEIDING Aan de slag met uw telefooncentrale

MANAGED PBX HANDLEIDING Aan de slag met uw telefooncentrale MANAGED PBX HANDLEIDING Aan de slag met uw telefooncentrale de nieuwste manier van bellen voor het MKB Inhoudsopgave > Inleiding... 3 > Managed PBX opties... 4 > Codes die worden gebruikt wanneer u niet

Nadere informatie

Instructie hoofdbedientoestel ( advanced met of zonder keymodule) Doelgroep Telefonistes en zij die regelmatig met het hoofdbedientoestel werken.

Instructie hoofdbedientoestel ( advanced met of zonder keymodule) Doelgroep Telefonistes en zij die regelmatig met het hoofdbedientoestel werken. Instructie hoofdbedientoestel ( advanced met of zonder keymodule) Doelgroep Telefonistes en zij die regelmatig met het hoofdbedientoestel werken. De cursist bedient het hoofdtoestel efficiënt door training

Nadere informatie

Gebruikershandleiding HIPPER

Gebruikershandleiding HIPPER Gebruikershandleiding HIPPER Controle over uw telefooncentrale, overal en te allen tijde Datum: 02 mei 2014 Versie: 1.0 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Afstandsbediening... 3 1.2 Mobiliteit... 4 2.

Nadere informatie

Opera 20IP ISDN & VoIP Automatische Telefoniste Gebruiksaanwijzing

Opera 20IP ISDN & VoIP Automatische Telefoniste Gebruiksaanwijzing Opera 20IP ISDN & VoIP Automatische Telefoniste Gebruiksaanwijzing Inhoudsopgave Automatische-Telefoniste... 3 Voordelen... 3 1. Automatische Telefoniste Overzicht... 4 1.1 Bericht... 4 1.2 Code... 5 1.3

Nadere informatie

(PRIVATE) GSM INZETTEN: JA OF NEE? Hans Rehorst, Product Manager Health Care

(PRIVATE) GSM INZETTEN: JA OF NEE? Hans Rehorst, Product Manager Health Care (PRIVATE) GSM INZETTEN: JA OF NEE? Hans Rehorst, Product Manager Health Care 1 DE GSM MARKT IN NEDERLAND De GSM markt verandert Twee smaken van GSM: publieke en private GSM Vrijgave van DECT Guard Band,

Nadere informatie

HIPPER. Gebruikershandleiding. Versie: 1.2 Datum: 5 oktober 2014

HIPPER. Gebruikershandleiding. Versie: 1.2 Datum: 5 oktober 2014 HIPPER Gebruikershandleiding Versie: 1.2 Datum: 5 oktober 2014 Inhoud 1 Introductie... 3 1.1 Afstandsbediening... 3 1.2 Instellingen... 3 2 Installatie... 5 2.1 Installeren HIPPER voor iphone... 5 2.2

Nadere informatie

Dienstbeschrijving HIPPER. RoutIT

Dienstbeschrijving HIPPER. RoutIT Dienstbeschrijving HIPPER RoutIT Datum: 16-09-2016 Versielog RoutIT Startdocument RoutIT 05-10-2011 Aanpassingen door RoutIT 16-09-2016 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 Installatie... 5 2.1 Installatie

Nadere informatie

Telefonie in de cloud met beide benen op de grond.

Telefonie in de cloud met beide benen op de grond. Telefonie in de cloud met beide benen op de grond. Powered by Cloud Telefonie is dé Cloud telefonie oplossing van BusinessCom, gebaseerd op het MiCloud Office (Telepo) platform van Mitel. Het unieke communicatieplatform

Nadere informatie

Dienstbeschrijvin. Vodafone. One Net Enterprise FAQ Eindgebruiker

Dienstbeschrijvin. Vodafone. One Net Enterprise FAQ Eindgebruiker Frequently Asked Questions Dienstbeschrijvin g Vodafone Hosted Voice Vodafone One Net Enterprise FAQ Eindgebruiker Versie 1.16 Juli 2013 Inhoudsopgave 1. Woord vooraf...3 2. Eindgebruiker basis...4 2.1.

Nadere informatie

Mobile2connect. Ontzorgt onderwijsinstellingen

Mobile2connect. Ontzorgt onderwijsinstellingen Mobile2connect Ontzorgt onderwijsinstellingen SchoolsConnect is een totaalconcept voor onderwijsinstellingen. Gemakkelijk internet en telefonie is altijd fijn op een school. Ook de veiligheid van eigendommen

Nadere informatie

Forum 3000 Voicemail Gebruiksaanwijzing

Forum 3000 Voicemail Gebruiksaanwijzing Forum 3000 Voicemail Gebruiksaanwijzing Inhoudsopgave 1 Inleiding...3 2 Voicemail faciliteiten...3 2.1 Begroeting...3 2.2 Wachtwoord...3 2.3 Doorschakelen naar voicemail...3 2.4 Doorverbinden naar voicemail...3

Nadere informatie

Handleiding HIPPER. Pagina 1 van 18

Handleiding HIPPER. Pagina 1 van 18 Handleiding HIPPER Pagina 1 van 18 1 Inhoudsopgave 1 INHOUDSOPGAVE... 2 2 INTRODUCTIE... 3 2.1 AFSTANDSBEDIENING... 3 2.2 MOBILITEIT... 3 3 INSTALLATIE... 5 3.1 INSTALLEREN HIPPER VOOR IPHONE... 6 3.2

Nadere informatie

VastMobiel integratie Telfort Zakelijk

VastMobiel integratie Telfort Zakelijk VastMobiel integratie Telfort Zakelijk Gebruikers Handleiding 1 1. Inhoud 1. Inhoud... 2 2. VastMobiel integratie... 3 2.1. Identiteit... 3 2.2. Bellen en gebeld worden... 3 2.3. Gebeld worden... 3 2.4.

Nadere informatie

Overstappen op VoIP i.c.m. Online Dashboard.

Overstappen op VoIP i.c.m. Online Dashboard. Overstappen op VoIP i.c.m. Online Dashboard. Online Dashboard is de nieuwe dienst van WeTalk Telecom gebaseerd op hosted PBX IP telefonie. Overstappen op VoIP is voor veel organisaties al snel lonend.

Nadere informatie

Dienstbeschrijving SB Vast-Mobiel Hosted Versie: 1.0 Datum: 06-12-2013

Dienstbeschrijving SB Vast-Mobiel Hosted Versie: 1.0 Datum: 06-12-2013 Dienstbeschrijving SB Vast-Mobiel Hosted Versie: 1.0 Datum: 06-12-2013 Inhoud 1. Inleiding... 3 1.1 Introductie... 3 1.2 Positionering dienst SB Vast-Mobiel Hosted... 3 1.3 Positionering dienst SB Vast-Mobiel

Nadere informatie

Vox Alliance. Handleiding standaardtoestellen, softwareversie 7

Vox Alliance. Handleiding standaardtoestellen, softwareversie 7 Vox Alliance Handleiding standaardtoestellen, softwareversie 7 Inhoud 1 Algemeen...................................... 3 1.1 Over deze handleiding............................. 3 1.2 Nummerplan toestellen.............................

Nadere informatie

VAMO. Handleiding. Copyright RoutIT 2014 www.routit.nl info@routit.nl

VAMO. Handleiding. Copyright RoutIT 2014 www.routit.nl info@routit.nl VAMO Handleiding 1 Document historie Versie Toelichting Auteur Datum 1.0 Initiële versie RoutIT B.V. 03-03-2014 2 1. Inhoud 1. Inhoud... 3 2. VAMO... 4 2.1. Bellen en gebeld worden... 4 2.2. Gebeld worden...

Nadere informatie

Mobile2connect. Ontzorgt maritieme organisaties

Mobile2connect. Ontzorgt maritieme organisaties Mobile2connect Ontzorgt maritieme organisaties MarineConnect is een totaalconcept voor schepen. MarineConnect biedt een totaalconcept met onder andere IP telefonie, IP beveiliging en internettoegang. Ook

Nadere informatie

Maak kennis met het nieuwe bellen!

Maak kennis met het nieuwe bellen! Maak kennis met het nieuwe bellen! Waar ik ook ben, je mag mij altijd storen voor echt belangrijk nieuws! U heeft de regie U heeft uw mobility zelf in de hand. Wij verzorgen het beheer voor u, zoals beveiligingsinstellingen,

Nadere informatie

Bijlage 1. Compatibele IP toestellen

Bijlage 1. Compatibele IP toestellen Bijlage 1. Compatibele IP toestellen Merk Model Soort toestel Cisco SPA 301G Bureautelefoon Cisco SPA 303G Bureautelefoon Cisco SPA 501G Bureautelefoon Cisco SPA 502G Bureautelefoon Cisco SPA 512G Bureautelefoon

Nadere informatie

Dienstbeschrijving Managed Mobile

Dienstbeschrijving Managed Mobile Dienstbeschrijving Managed Mobile Inhoud Dienstbeschrijving Managed Mobile... 1 1. Inleiding... 3 1.1 Introductie... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 1.2 Positionering dienst Managed Mobile... 3 1.3

Nadere informatie

High Level Design Netwerk

High Level Design Netwerk High Level Design Netwerk het Juridisch Loket Versie: 1.1 Datum: 06 mei 2013 High Level Design _ hjl Netwerk pagina: 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 High Level Design... 4 2.1 Schematische weergave...

Nadere informatie

White Paper Flexibele Kantooromgeving

White Paper Flexibele Kantooromgeving White Paper Flexibele Kantooromgeving Inleiding Binnen de dynamische kantooromgeving is veel behoefte aan flexibiliteit. Werkplekbezetting en de indeling van ruimten moet kunnen variëren en hierin mogen

Nadere informatie

Optimale bereikbaarheid Service verhogend Thuiswerken Flexibiliteit Eenvoudig beheer Toekomstvaste technologie Dé complete IP telefonie oplossing

Optimale bereikbaarheid Service verhogend Thuiswerken Flexibiliteit Eenvoudig beheer Toekomstvaste technologie Dé complete IP telefonie oplossing Optimale bereikbaarheid Service verhogend Thuiswerken Flexibiliteit Eenvoudig beheer Toekomstvaste technologie Dé complete IP telefonie oplossing Wat is SwyxWare? SwyxWare is de perfecte communicatieoplossing

Nadere informatie

Leveringsvoorwaarden Twin-tel

Leveringsvoorwaarden Twin-tel Leveringsvoorwaarden Twin-tel Versie: 1.0 Datum: 25-03-2013 Pagina 2 van 5 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 2. Scoop... 4 2.1. Binnen scoop van de opdracht.... 4 2.2. Verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Telefonie oplossingen voor Nederlandse

Telefonie oplossingen voor Nederlandse Telefonie oplossingen voor Nederlandse Goedkoop bellen in 3 stappen Oplossing Goedkoop bellen vanuit het buitenland naar Nederland Eigenlijk is de oplossing heel eenvoudig, u belt vanuit het buitenland

Nadere informatie

Mobiel comfort voor de prijs van vast

Mobiel comfort voor de prijs van vast Mobiel comfort voor de prijs van vast Full MVNO op VDF, Eigen mobiele Infra, Naast Wholesale MVNE ook eigen pgsm propositie, Missie om haar partners te enabelen met mobiele functionaliteit die we vandaag

Nadere informatie

100% hosted telefooncentrale: direct schaalbaar direct beschikbaar direct kostenbesparend direct professionele functies

100% hosted telefooncentrale: direct schaalbaar direct beschikbaar direct kostenbesparend direct professionele functies 100% hosted telefooncentrale: direct schaalbaar direct beschikbaar direct kostenbesparend direct professionele functies De verschillende mogelijkheden van uw hosted telefooncentrale Wat is Voice over IP?

Nadere informatie

Deze gebruikershandleiding is geldig voor analoge telefoontoestellen die zijn verbonden met het IPK-systeem.

Deze gebruikershandleiding is geldig voor analoge telefoontoestellen die zijn verbonden met het IPK-systeem. VOORWOORD MEDEDELING VOOR DE GEBRUIKER Deze gebruikershandleiding is geldig voor analoge telefoontoestellen die zijn verbonden met het IPK-systeem. De beschreven functies kunnen door uw communicatiemanager

Nadere informatie

Mobile2connect. Ontzorgt makelaars

Mobile2connect. Ontzorgt makelaars Mobile2connect Ontzorgt makelaars RealEstateConnect voor uw makelaarskantoor. In het totaalconcept dat RealEstateConnect biedt zit onder andere IP telefonie, internettoegang, websites en coaching voor

Nadere informatie

Kenmerken: - Nummer herhalen - Het laatst gekozen nummer kan herhaald worden.

Kenmerken: - Nummer herhalen - Het laatst gekozen nummer kan herhaald worden. Met Managed VoIP kunt U gebruik maken van een volledig beheerde, digitale telefooncentrale, inclusief zero-touch provisioning van ondersteunde toestellen. Afgestemd op zakelijke, betrouwbare dienstverlening.

Nadere informatie

Dienstbeschrijving Mobiel bellen en Internet. Een dienst van KPN ÉÉN

Dienstbeschrijving Mobiel bellen en Internet. Een dienst van KPN ÉÉN Dienstbeschrijving Mobiel bellen en Internet Een dienst van KPN ÉÉN Versie : 1.0 Datum : 12 april 2016 Inhoud 1 Dit is Mobiel bellen en Internet 3 2 Specificaties en bijzonderheden 4 Bijlage A: Specificaties

Nadere informatie

Gewoon een veilig gevoel.

Gewoon een veilig gevoel. Gewoon een veilig gevoel. Kwaliteit van leven, comfort, zelfredzaamheid en gevoel van vrijheid voor gebruikers. Dat is wat wij als Telezorg nastreven met het ComServer platform. ComServer De scheiding

Nadere informatie

Toestelhandleiding IP Businessmanager

Toestelhandleiding IP Businessmanager Toestelhandleiding IP Businessmanager Inhoudsopgave 1 1 Inleiding 2 2 Functionaliteiten en faciliteiten 3 2.1 Inloggen 3 2.2 Uitloggen 3 2.3 Bellen 3 2.4 Doorschakelen (Follow me) 4 2.4.1 Onvoorwaardelijke

Nadere informatie

Uw eigen telefooncentrale in de cloud. Cloud VoIP

Uw eigen telefooncentrale in de cloud. Cloud VoIP Uw eigen telefooncentrale in de cloud Cloud VoIP Telefonie en veel functies voor uw onderneming Met Cloud VoIP krijgt uw organisatie in één keer een professionele telefooncentrale met heel veel functies.

Nadere informatie

Schaalbaarheid is de beste oplossing Het nieuwe Managementsysteem voor Sociale Alarmering 7 Professional

Schaalbaarheid is de beste oplossing Het nieuwe Managementsysteem voor Sociale Alarmering 7 Professional Schaalbaarheid is de beste oplossing Het nieuwe Professional 2 Efficiency door aanpassing Ideale oplossingen voor uw succes Om onmiddellijke reacties op noodoproepen, snelle service en naadloze communicatie

Nadere informatie

HiPath 3000 HiPath Xpressions Compact Versie 2.0. Beknopte handleiding Xpressions aangepaste bedieningsinstructies

HiPath 3000 HiPath Xpressions Compact Versie 2.0. Beknopte handleiding Xpressions aangepaste bedieningsinstructies HiPath 3000 HiPath Xpressions Compact Versie 2.0 Beknopte handleiding Xpressions aangepaste bedieningsinstructies Dit apparaat is geproduceerd conform ons gecertificeerde systeem voor milieubeheer (ISO

Nadere informatie

Dienstbeschrijving Hipper Connect 1 Platform

Dienstbeschrijving Hipper Connect 1 Platform CBG Connect B.V. Tel: +31228 56 60 70 Fax: +31228 56 60 79 Verkoop@cbgconnect.nl Dienstbeschrijving Hipper Connect 1 Platform Versie: 1 Maand: juli 2015 Versie: 1.0 Maand: april 2010 Inhoudsopgave 1 Inleiding...

Nadere informatie

PRODUCTEN & DIENSTEN OVERZICHT

PRODUCTEN & DIENSTEN OVERZICHT PRODUCTEN & DIENSTEN OVERZICHT WAT IS VOIP? VoIP is een afkorting voor Voice over Internet Protocol. Dit houdt in dat je belt via een internetverbinding. Deze manier van telefoneren heeft een aantal grote

Nadere informatie

Dienstbeschrijving IP One Managed Mobile

Dienstbeschrijving IP One Managed Mobile Dienstbeschrijving IP One Managed Mobile Auteur: Marketing Datum: 01-09-2014 Versie: 2.0 Aantal bladen: 11 Nummer: 1029 2 P a g i n a Inhoud 1. Inleiding... 3 1.1 Positionering dienst Managed Mobile...

Nadere informatie

VAN BREDA GALAXIAS IP. Open source VoIP telefonie. Zekerheid in zorgcommunicatie. www.vanbreda.nl

VAN BREDA GALAXIAS IP. Open source VoIP telefonie. Zekerheid in zorgcommunicatie. www.vanbreda.nl VAN BREDA Zekerheid in zorgcommunicatie Open source VoIP telefonie Veerkrachtig en veelzijdig Marktveranderingen, zoals het scheiden van wonen en zorg, kunnen een behoorlijke impact hebben op de communicatie

Nadere informatie

Dienstbeschrijving CHIEVER Hosted Voice

Dienstbeschrijving CHIEVER Hosted Voice Kernactiviteiten Bedrijfstelefonie Mobiele Telefonie Hosted Telefonie Unified Communications Datanetwerken Draadloze netwerken Publieke infrastructuur Services WWW.MERICT.NL Dienstbeschrijving CHIEVER

Nadere informatie

Telephony2Connect. Altijd bereikbaar

Telephony2Connect. Altijd bereikbaar Telephony2Connect Altijd bereikbaar HorecaConnect voor uw horeca onderneming. Wat biedt u dat? HorecaConnect biedt u het gemak van pinnen met IP pinnen, snel telefoneren met IP telefonie, een goede beveiliging

Nadere informatie

HIPPER. Gebruikershandleiding. Versie: 1.2 Datum: 5 oktober 2014

HIPPER. Gebruikershandleiding. Versie: 1.2 Datum: 5 oktober 2014 HIPPER Gebruikershandleiding Versie: 1.2 Datum: 5 oktober 2014 Inhoud 1 Introductie... 3 1.1 Afstandsbediening... 3 1.2 Mobiliteit... 3 2 Installatie... 5 2.1 Installeren HIPPER voor iphone... 5 2.2 Installeren

Nadere informatie

WHITEPAPER IS HOSTED VOIP EEN OPLOSSING VOOR UW ORGANISATIE? TRITEL EIGENDOM Whitepaper: Is Hosted VoIP een oplossing voor uw organisatie?

WHITEPAPER IS HOSTED VOIP EEN OPLOSSING VOOR UW ORGANISATIE? TRITEL EIGENDOM Whitepaper: Is Hosted VoIP een oplossing voor uw organisatie? WHITEPAPER IS HOSTED VOIP EEN OPLOSSING VOOR UW ORGANISATIE? Inleiding Hosted VoIP oplossingen zijn de laatste jaren behoorlijk in opkomst. Hosted VoIP biedt bedrijven namelijk een bijoznder professioneel

Nadere informatie

CNE Communicatie Server

CNE Communicatie Server CNE Communicatie Server Gebruikershandleiding Versie 1.2 (februari 2012) Inleiding De CCS (CNE Communicatie Server) is een zeer uitgebreide VOIP telefooncentrale op basis van het open-source pakket Asterisk,

Nadere informatie

iphone Softphone App voor het Vox DaVo IP Systeem

iphone Softphone App voor het Vox DaVo IP Systeem iphone Softphone App voor het Vox DaVo IP Systeem (Vox DaVo Small IP of Vox DaVo Large IP) Installatie en gebruikershandleiding Vox DaVo iphone App Handleiding Veranderingen aan de specificaties zijn voorbehouden.

Nadere informatie

PBX: uw eigen fysieke centrale. Investeer in de mogelijkheden van uw telefonie en bespaar op uw telefoonnota

PBX: uw eigen fysieke centrale. Investeer in de mogelijkheden van uw telefonie en bespaar op uw telefoonnota PBX: uw eigen fysieke centrale Investeer in de mogelijkheden van uw telefonie en bespaar op uw telefoonnota Uw centrale binnen bereik Telefonie kan het hart van uw organisatie vormen. Het is daarom van

Nadere informatie

Kennisniveau Ervaring met de computer is nodig, bij voorkeur op een Windows-georiënteerd systeem.

Kennisniveau Ervaring met de computer is nodig, bij voorkeur op een Windows-georiënteerd systeem. Instructie SBC 4059 (IP) pc bedienpost en Sourcetech operator De cursist beheerst de basishandelingen en de telefoniste-faciliteiten, waardoor oproepen efficiënt worden afgehandeld. De bereikbaarheid van

Nadere informatie

IP-Telefonie VastMobiel Door integratie met VastMobiel overal bereikbaar met één toestel

IP-Telefonie VastMobiel Door integratie met VastMobiel overal bereikbaar met één toestel Innovatief IP-Telefonie VastMobiel Door integratie met VastMobiel overal bereikbaar met één toestel Flexibel Kostenbesparend IP-Telefonie VastMobiel: maakt bellen goedkoper, makkelijker en biedt goede

Nadere informatie

Basisfuncties. Een oproep tot stand brengen. Oproepapparatuur. Oproepmethodes. tiptel IP 284

Basisfuncties. Een oproep tot stand brengen. Oproepapparatuur. Oproepmethodes. tiptel IP 284 Een oproep tot stand brengen Oproepapparatuur U kunt een telefoonoproep via de volgende apparatuur tot stand brengen: 1) Neem de hoorn, het symbool wordt in het inactieve scherm weergegeven. 2) Druk op

Nadere informatie

Advitronics. Toestelhandleiding. Zekerheid door Service

Advitronics. Toestelhandleiding. Zekerheid door Service Advitronics Advitronics Telecom B.V. Postbus 11, 5360 AA Grave Industriestraat 2, 5361 EA Grave T: +31 (0) 486 47 62 63 F: +31 (0) 486 47 65 40 info@advitronics.nl www.advitronics.nl Toestelhandleiding

Nadere informatie

Handleiding Telefooncentralebeheer

Handleiding Telefooncentralebeheer Handleiding Telefooncentralebeheer Document: Handleiding Telefooncentralebeheer Datum: 9-1-2017 Versie: 2.0 Auteur: Ingrid de Bont Inhoudsopgave 1 Introductie... 3 2 Telefooncentrale... 4 2.1 Algemene

Nadere informatie

VoIP Netwerking Configuratie Gids. Vox Davo VoIP Netwerking Configuratie Gids

VoIP Netwerking Configuratie Gids. Vox Davo VoIP Netwerking Configuratie Gids VoIP Netwerking Configuratie Gids Vox Davo VoIP Netwerking Configuratie Gids 1 VoIP Netwerking Configuratie gids Specificaties kunnen wijzigen zonder voorgaande. DM-983 NL Draft 2 VoIP Netwerking Configuratie

Nadere informatie

Dienstbeschrijving Mobility opties Connect 1 Platform

Dienstbeschrijving Mobility opties Connect 1 Platform CBG Connect B.V. Tel: +31228 56 60 70 Fax: +31228 56 60 79 Verkoop@cbgconnect.nl Dienstbeschrijving Mobility opties Connect 1 Platform Versie: 1 Maand: juni 2015 Versie: 1.0 Maand: april 2010 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Frequently Asked Questions: Eindgebruiker

Frequently Asked Questions: Eindgebruiker One Net Enterprise - 2014 release Frequently Asked Questions: Eindgebruiker Vodafone power to you Release 2014 - V1.3 Inhoudsopgave 1. Woord vooraf... 4 2. Eindgebruiker basis... 5 2.1. Inleiding en werking

Nadere informatie

Mobile2connect. Ontzorgt bedrijven

Mobile2connect. Ontzorgt bedrijven Mobile2connect Ontzorgt bedrijven OfficesConnect is voor alle IT & Communicatie diensten voor op uw kantoor, een totaalconcept. Op een kantoor is het natuurlijk uiterst belangrijk dat u gebruik kunt maken

Nadere informatie

Dienstbeschrijving Managed Mobile. Versie: 2.0 Aantal bladen: 10

Dienstbeschrijving Managed Mobile. Versie: 2.0 Aantal bladen: 10 Dienstbeschrijving Managed Mobile Versie: 2.0 Aantal bladen: 10 Inhoud 1. Inleiding...3 Introductie...3 Positionering dienst Managed Mobile...3 Positionering dienst Managed Mobile Complete...4 2. Overzicht

Nadere informatie