Referentie Taal Pagina Vraag Antwoord Référence

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Referentie Taal Pagina Vraag Antwoord Référence"

Transcriptie

1 Referentie Taal Pagina Vraag Antwoord Référence Lan Page gue Question Réponse Uitgangspunt NL 9 Wat is de definitie van plug compatible, cisco only? Neen, het uitbreidingsmateriaal dient aansluitbaar en compatibel te zijn. Deel 1, 1.2 NL 10 Wat is het verschil tussen A en B, wordt er met plug compatibel materiaal bedoeld dat er producten van een ander merk kunnen worden aangeboden? A is standaardmateriaal, B is materiaal dat van de standaarden afwijkt. Het kan daarbij gaan over verschillende fabrikanten. 1.3 AANTALLEN EN BESTELLINGEN NL 11 Er zijn geen indicaties van jaarlijkse hoeveelheden of Indien deze gekend zijn worden ze vermeld in de aantallen leveringen of prestaties. Kan u een indicatie van meetstaten. vermoedelijke jaarlijkse hoeveelheden aangeven? & FR 13 La prolongation de la maintenance au-delà de mi-2014 Ceci peut faire partie du catalogue représente un coût supplémentaire. Comment ce coût doitil être introduit dans les tableaux tarifaires de l annexe 4? NL 15 Moet de prijs van onderhoud ook vervat zitten in de Dit kan onderdeel uitmaken van het catalogusaanbod. prijsinventaris in bijlage 2? FR 16 Y a-t-il des quantités indicatives prévues? Une liste du matériel existant et à remplacer est elle disponible? Si celles-ci sont connues, elles sont mentionnées dans les métrés. Il s agit ici d extensions et non de remplacements FR 17 Qu entend-on par «Variante»? En particulier : - Deux technologies différentes sont elles des variantes? Une variante est une deuxième proposition de prix, alternative à la première, pour un même poste du métré. - Deux options d offre pour le logiciel central de gestion de «Installation sur site» et «Solution managée» sont des contenu, l une de type livraison de matériel et de services propositions de prix différentes, et donc des variantes. sur site(s), l autre de type solution managée end-2-end, sont elles des variantes? - Deux modèles de prix, par exemple une redevance mensuelle ou un prix unitaire, sont ils des variantes? Geldigheidsduur NL 16 Gelet enerzijds dat de leverancier van dit soort apparatuur de prijzen vastlegt in $ en anderzijds de duur van de overeenkomst in dit lastenboek, mag de inschrijver een clausule voorzien die de schommelingen $ vs in zijn offerte opvangt? Keuze van de leverancier Regelmatigheid van offertes NL 22 Voor hoeveel telt plug compatible bij Technische kwaliteit? Er worden geen subcriteria vermeld. NL 22 Maakt een non Cisco vendor een kans? Een overheidsopdracht is geen kansspel. De procedure voor de gunning van de opdracht is uiteraard alleen van Actief Netwerkmateriaal/ Matériel Réseau actif /06/2011

2 toepassing op ingediende offertes. Deel 2, NL 28 Moet een getailleerde beschrijving van de duur van de Indien van toepassing op het perceel. opdracht (zoals kalender) bijgevoegd worden in de offerte? Deel NL 31 De inschrijver vermeldt in zijn offerte de maximale leveringstermijn die hij zal respecteren. Kan de maximale Indien het over meer gaat dan alleen de levering van materiaal. levertijd bijvoorbeeld ook 6 weken zijn voor de levering van materiaal (indien niet in stock bij onze leveranciers)? & 3 FR 33 Le délai de livraison de 5 semaines n est d application Oui. qu en cas de livraison sans installation car le second cas dépends d un RDV bilatéral. Correct? NL 40 Het lastenboek beschrijft 5 verschillende percelen. Kan een inschrijver op één en/of op meerdere percelen antwoorden, of is hij verplicht op alle percelen te antwoorden? Neen, antwoorden per perceel kan Voorwerp van de aanvraag DEEL 3 : BESCHRIJVING VAN BEHOEFTEN FUNCTIONELE EN TECHNISCHE ASPECTEN Aan te sluiten materiaal IP Telefoons Overzicht data infrastructuur NL 40 NL 40 NL 44 NL 44 De aanvraag is onderverdeeld in vijf verschillende Lot is een gallicisme. percelen. Antwoorden per perceel kan. Is het gebruik van percelen gelijkgesteld aan het gebruik van loten? Is er een verplichting om op alle percelen te antwoorden? Is het mogelijk om op slechts één perceel te antwoorden? Volstaat het om aan te geven of het voorstel compliant is Zie hiervoor 1.8.3, 5 de alinea. voor de gevraagde vereisten (voor alle percelen), tenzij er een expliciete vraag is om gedetaileerde technische beschrijving te geven? Is het mogelijk om bestaande telefoons te configureren met LLDP? Deels. Wil dit niet gewoon zeggen dat de klant zijn Cisco netwerk verder wil uit bouwen met Cisco? Deel 3, NL 44 dient de voorgestelde netwerkapparatuur POE+ te ondersteunen, dit voor toekomstige IP camera doeleinden? Dit kan deel uitmaken van de catalogus. Actief Netwerkmateriaal/ Matériel Réseau actif /06/2011

3 Deel 3, NL 45 -dient ons voorstel ook UPS materiaal te bevatten, of verwacht FOD Financiën enkel UPS karakteristieken van de voorgestelde netwerkapparatuur? - we wensen meer inzicht te verkrijgen in de bestaande (W)LAN infrastructuur, meerbepaald het huidige type access-distribution-core switch, L2 en L3 functionele diagrammen, etc - we wensen meer inzicht te verkrijgen in de bestaande security architectuur, type firewalls,ids/ips, FR 45 Hors liens de stack, aucun câblage ne doit être fourni, ni vers le WAN, ni vers le matériel à raccorder. Correct? Quelle est la/les longueurs des liens «stack» à prévoir? FR 46 Dans quelle mesure le bon fonctionnement du matériel à raccorder est-il de la responsabilité du fournisseur? Y a-t-il une stratégie de répartition des équipements sur les switches en fonction qu ils soient POE où non? Specificaties identificatie NL 47 Is het mogelijk om bestaande telefoons te configureren met LLDP? Zie hiervoor de ICT standaarden, Er is een nieuwe versie beschikbaar. Oui, c est correct. La longueur standard, les autres longueurs peuvent faire partie du catalogue. - Il est de la responsabilité du fournisseur si le matériel a été fourni dans le cadre du présent marché. - Non Ja FR 48 Comment et par qui est mesurée la disponibilité? En Pour ceci, des servicemeetings mensuels sont prévus particulier dans le cas où le fournisseur n a pas fourni le lot avec les fournisseurs actuels avec qui différents SLA ont D. été convenus. Que se passe-t-il en cas de non respect? FR 48 Quelle est la fréquence des tests? Dans quelle mesure le fournisseur est-il impliqué? Une ou deux fois par an. Le fournisseur n est pas impliqué ici QoS policy management NL 52 Welke vendor ondersteunt de bestaande QPM? Moeten we dan alleen maar met Cisco aanbieden? QPM is momenteel niet geïmplementeerd. Deel 3, NL 52 - we wensen meer inzicht te verkrijgen in de bestaande QPM (Qos policy) infrastructuur. - we wensen meer inzicht te verkrijgen in de bestaande netwerk management infrastructuur (HP openview, Ciscoworks LMS, ) en hoe deze conceptueel in elkaar zit Specificaties werkgroepswitchen NL 57 Moeten de switches pre standard Cisco proprietaire POE ondersteunen? QPM is momenteel niet geïmplementeerd. Voor het overige wordt verwezen naar de ICT standaarden. Dit kan onderdeel uitmaken van de catalogus l2 NL 60 Moeten er ook buiten toegangspunten (outdoor access- Dit kan onderdeel uitmaken van de catalogus. Actief Netwerkmateriaal/ Matériel Réseau actif /06/2011

4 points) ge quote worden? NL 61 Indien het beheersplatform van het draadloos netwerk een Dit kan onderdeel uitmaken van de catalogus. applicatie is die op een server moet geïnstalleerd worden, moet er dan ook een server ge-quote worden of zal die door Minfin ter beschikking gesteld worden? NL 62 Moeten de bezoekers (wireless guest access) ook access Ja. tot draadloos netwerk verleend worden via een NAC server? Deel 3, NL 63 Heeft FOD financiën de beschikking over een RADIUS of Ja. TACACS server? Deel 3, 3.3, paragraaf NL 65 Welke versie heeft de huidige QPM server Dit is niet geïmplementeerd. Deel 3, NL 68 De FOD Financiën werkt met multifunctionele toestellen (scanner-fax-printer) die rechtstreeks aangesloten worden op het IP-netwerk via hun Ethernet poort. Wordt de fax functionaliteit enkel gebruikt voor inkomende of ook voor uitgaande faxen? Deel 3, NL 69 Kan u ons de definitie geven van "meerdere lijnen", bedoelt u meer dan 2 lijn toetsen? Op de meeste toestellen is de faxfunctionaliteit niet actief. Als ze gebruikt wordt is het voor uitgaande faxen FR 75 Quel est le type de fibre utilise? (G.652?) Actuellement, le type n est pas déterminé FR 75 Est-ce qu il y a des demandes spécifiques concernant Non. plug compatibilite pour des équipements xwdm? Deel 3, NL 78 Toegang tot netwerkapparatuur wordt gecontroleerd via Reeds aanwezig, maar kan voorgesteld worden. Tacacs+ (of Radius), dient de infrastructuur nodig voor deze controle deel uit te maken van ons voorstel of is deze infrastructuur reeds aanwezig? 3.6 FR 78 Préférez-vous un management system avec protection Ceci dépend de la criticité des moyens de gestion. géographique? Est-ce que hot stand-by serait obligatoire ou est-ce que un système cold stand-by suffirait? Deel 3, 3.6, paragraaf 2.1 NL 78 Is het mogelijk een idee te geven van het aantal LAN devices welke dienen gemonitored te worden (device model en aantal) en de verwachte groei/afname voor de komende 4 jaar? Een tal, en dalende. Deel 3, 3.6, paragraaf 2.1 NL 78 Deel 3, 3.6, paragraaf NL 78 Is het mogelijk aan te geven hoeveel IP Phones en dalende. momenteel in gebruik zijn en de voorziene groei voor de komende 4 jaar? Is het mogelijk aan te geven hoeveel Call Managers, Unity 1 cluster voor gebruikers. 1 IPCC Express server. Ja. Actief Netwerkmateriaal/ Matériel Réseau actif /06/2011

5 2.1 Connection en IPCC Express servers momenteel in gebruik zijn en de voorziene wijzigingen in de komende 4 jaar? Deel 3, 3.6, paragraaf Netwerk management systeem NL 78 NL 79 Is het mogelijk aan te geven hoeveel Voice gateways momenteel in gebruik zijn en de voorziene groei/afname voor de komende 4 jaar? Wil dit dus zeggen dat we een 2de configuration manager naast CiscoWorks mogen voor stellen? Geen wijzigingen. 1 SIP trunk. Dat mag. Deel 3, NL 79 De inschrijver zal een voorstel maken voor een Zie hiervoor de ICT standaarden. management platform geïntegreerd in HP Openview. Kan U aangeven welke platformen binnen FOD financiën reeds geïntegreerd zijn in HP Ovenview? Deel 3, 3.6, paragraaf 8 NL 81 De RFP vermeldt 'IPv4 naar IPv6 migratie'. Dit vereist in principe dat het beheer van DNS vanaf dezelfde oplossing gebeurt. Is het correct te stellen dat de voorgestelde oplossing ook DNS functionaliteiten dient aan te bieden? Deel 3, 3.6, paragraaf 8 NL 81 De RFP vermeldt 'alarmering indien subnets volzet zijn'. Is het correct te veronderstellen dat dit vooral van toepassing is in het kader van DHCP management? Zoja, dient de oplossing voor het beheer van het IP Plan dan tevens te voorzien in DHCP management mogelijkheden? Deel 3, 3.6, paragraaf 8 NL 81 Is het mogelijk een idee te geven over het aantal IP Op het huidige actief netwerkmateriaal zijn ongeveer adressen en het aantal subnetten momenteel in gebruik en IP adressen geconfigureerd. Er zijn ruim de voorziene groei voor de komende 4 jaar? subnets in gebruik. Deel 3, 3.6, paragraaf 9 NL 81 Is het mogelijk aan te geven wat het verwachte aantal Gemiddeld 1 per seconde. events per seconde is? FR 83 Comment doit-on reprendre les options de gestion A l aide du catalogue. possible dans le tableau de l annexe 4 page 103? bijlage 2 NL 92 ev. In de prijstabellen kunnen de prijzen voor materiaal en software worden opgegeven. Kan FOD Financien verduidelijken waar en onder welke vorm de prijzen voor indienstname en onderhoud dienen te worden opgegeven? Indien dit gevraagd is, maakt het deel uit van de betreffende post in de meetstaat. Bijlage 2 Nr 6 NL 93 Hoe gaat men weten hoeveel lokalen er moeten voorzien worden van Wireless LAN? Het aantal dagen site survey Het betreft bureauruimtes met als norm 12m2 per persoon of werkplek. Actief Netwerkmateriaal/ Matériel Réseau actif /06/2011

6 zal afhangen van het aantal lokalen die moeten voorzien zijn van draadloos netwerk, hoe kunnen we een inschatting krijgen van de grootte van de lokalen, de hoogte van de plafonds en hoeveel lokalen of gebouwen er juist moeten voorzien worden van draadloos netwerk? Bijlage 2 Nr 6 NL 93 Wordt er verondersteld dat de cablering (plaatsen van de kabels van de access-punten naar de switchen) ook mee opgenomen wordt in deze meetstaat? Bijlage 2 Nr 11 NL 93 Moeten er ook access-points met externe antennes voorzien worden op buitenmuren? (Dus de plaatsing van de access-point binnen in de gebouwen en de antennes buiten tegen de muur, de antennes zijn dan verbonden met een extern kabel.) , 8e point. FR 93 Dans quel format et sur quel type d interface serait fourni le signal télévisuel Deel 4, Bijlage 2, NL 98 In de prijstabel is geen opdeling voorzien voor Installatie, materiaalkost en mainenance. Is het de bedoeling dat hier enkel de totaalkost wordt vermeld dwz. Inclusief maintenance voor de looptijd van het contract? Deel 4, Perceel E, B 5 NL 98 Live Adaptive Bit Rate Streaming Encoder voor invoegen van Streaming Video van live input die wordt omgezet in meerdere, verschillende streams met verschillende bit rates. Hoeveel inkomende streams zijn er? Welke inputbronnen moeten worden voorzien? (DVB-T, DVB-S, Analoog, composite) Hoeveel output streams in welke bitrates? Welk type output file? Annexe 4 Lot A FR 100 Comment interpréter la différence entre la ligne A.1 et B.1? Annexe 4 Lot A FR 100 Dans le tableau, il n y a pas de poste «services», comment ceux-ci doivent-ils être présentés? Quid en cas de prolongation de 2x1 an? Annexe 4 Lot E FR 105 La maintenance logicielle ou matérielle n apparait pas dans le tableau. S il y a lieu de l inclure, doit-on la mettre dans l offre de prix unitaire de l un des postes s y rapportant et présent dans le tableau? De indeling qua datalokalen is terug te vinden in paragraaf Dit kan onderdeel uitmaken van de catalogus. Ceci peut être analogique ou digital. Ja. Dit kan onderdeel uitmaken van de catalogus. «1000» = 1Gbps. Le lot A concerne des livraisons. Des services peuvent être proposés par le biais du catalogue. Oui. Ceci peut en outre faire partie du catalogue. Actief Netwerkmateriaal/ Matériel Réseau actif /06/2011

7 Annexe 4 Lot E FR 105 L installation du matériel n est pas reprise dans le tableau. L installation sur place est faite par le SPF Finances. Le SPF Finance envisage-t-il d effectuer lui-même l installation et la configuration des équippements? Annexe 4 Lot E FR 105 Les intervention éventuelles sur sites (pour des actions correctives ou réparatrices) ne sont pas reprises dans le tableau. Le SPF Finance envisage-t-il d effectuer lui-même ces interventions? Le SPF Finances prévoit son propre support on-site , bijlage 2 NL 23, 92 ev. De 5 verschillende meetstaten geven geen aantallen op. Kan FOD Financien specifieren welke aantallen in elk van de 5 prijstabellen gebruikt zullen worden voor de bepaling van de totaalprijzen? Actief Netwerkmateriaal/ Matériel Réseau actif /06/2011

III.3.2.2 36 Fr. III.4.1 38 Fr

III.3.2.2 36 Fr. III.4.1 38 Fr CSC MYPC2 Questions Réponses session 28 Août 2013 Bestek MYPC2 Vragen Antwoorden sessie 28 Augustus 2013 SERVICE PUBLIC FÉDÉRAL FINANCES Réf.: My PC 2 Annexe D : Formulaire de questions/réponses Remarque

Nadere informatie

I.1.2.1.2 8 NL "Men dient rekening te houden met het feit dat de huidige antivirusclient McAfee is"

I.1.2.1.2 8 NL Men dient rekening te houden met het feit dat de huidige antivirusclient McAfee is I 5 NL Hoeveel IP adressen zijn in gebruik binnen MIN FIN? 90000, telefonie inbegrepen I.1.1 6 NL Welke maintenance windows zijn er voorzien voor de migratie? Het maintenance window voor de verschillende

Nadere informatie

Session d information du 22.01.2015/ Infosessie van 22.01.2015

Session d information du 22.01.2015/ Infosessie van 22.01.2015 Session d information du 22012015/ Infosessie van 22012015 Cahier spécial des charges/bestek SM 003508 : Identity & Access Management - Maintenance Numéro/ nummer Page/ pagina Point/ punt 1 46 Sectie III111

Nadere informatie

Session questions/réponses Vragen en antwoordsessie. Problem Management 6/9/2012. Nr/N Ref

Session questions/réponses Vragen en antwoordsessie. Problem Management 6/9/2012. Nr/N Ref Nr/N Ref 1 III.4.3 42 en verder Pagina NL/FR Vraag Antwoord Page Question Response NL Zowel in verband met "coaching" als met "klassikale opleidingen" wordt gewag gemaakt van "training op maat" en "on

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 N. 37. Gratis tel. nummer : 0800-98 809

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 N. 37. Gratis tel. nummer : 0800-98 809 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD Publication conforme aux articles 472 à 478 de la loi-programme du 24 décembre 2002, modifiés par les articles 4 à 8 de la loi portant des dispositions diverses du 20

Nadere informatie

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809. Gratis tel. nummer : 0800-98 809 N. 45

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809. Gratis tel. nummer : 0800-98 809 N. 45 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE Publicatie overeenkomstig artikelen 472 tot 478 van de programmawet van 24 december 2002, gewijzigd door de artikelen 4 tot en met 8 van de wet houdende diverse bepalingen

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 83e ANNEE N. 6 83e JAARGANG VENDREDI 11 FEVRIER 2005 VRIJDAG 11

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. tiptel 220 VoIP. tiptel

Gebruiksaanwijzing. tiptel 220 VoIP. tiptel Gebruiksaanwijzing (NL/B) tiptel 220 VoIP tiptel Voorwoord Voorwoord Hartelijk dank voor de aanschaf van uw tiptel 220 VoIP. De tiptel 220 VoIP is een telefoontoestel dat gebruikt kan worden in combinatie

Nadere informatie

LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN

LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN 60914 MONITEUR BELGE 04.09.2009 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN SERVICE PUBLIC FEDERAL TECHNOLOGIE DE L INFORMATION ET

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN DOC 53 1467/002 DOC 53 1467/002 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 7 juillet 2011 7 juli 2011 PROPOSITION DE LOI modifiant la loi du 13 juin 2005 relative

Nadere informatie

Bulletin der Aanbestedingen. Bulletin des Adjudications. Bulletin No 2012-321 Du 16 novembre 2012. Bulletin Nr 2012-321 Van 16 november 2012

Bulletin der Aanbestedingen. Bulletin des Adjudications. Bulletin No 2012-321 Du 16 novembre 2012. Bulletin Nr 2012-321 Van 16 november 2012 Bulletin des Adjudications Publications du Service Fédéral e-procurement SPF P&O - 51, rue de la Loi - B-1040 Bruxelles +32 27905200 e.proc@publicprocurement.be www.publicprocurement.be Bulletin der Aanbestedingen

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge. BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge. BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

BESTEK NR 2010/D2.3/01 ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG VOOR DE LEVERING, INSTALLATIE EN ONDERHOUD VAN TELEFONIE- EN COMPUTERMATERIAAL

BESTEK NR 2010/D2.3/01 ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG VOOR DE LEVERING, INSTALLATIE EN ONDERHOUD VAN TELEFONIE- EN COMPUTERMATERIAAL REKENHOF Brussel, 19 augustus 2010 Regentschapsstraat 2 1000 Brussel Tel. : 02/551.84.90 Fax : 02/551.86.90 BESTEK NR 2010/D2.3/01 ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG VOOR DE LEVERING, INSTALLATIE EN ONDERHOUD VAN

Nadere informatie

Er moet aan alle vereisten worden voldaan. Logistiek / Fisconet. Blz. FR/NL Auteur Vraag. Antwoord

Er moet aan alle vereisten worden voldaan. Logistiek / Fisconet. Blz. FR/NL Auteur Vraag. Antwoord 24 C 2.1 15 NL 24 C 2.1 15 NL Elk voorbehoud of gebrek aan verbintenis inzake een van deze bepalingen kan leiden tot de onregelmatigheid van de offerte. VRAAG : Is het voldoende dat er geen voorbehoud

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge. BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge. BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

SMTP PROXYSERVERINSTALLATIE VOOR HP QUICKPAGE

SMTP PROXYSERVERINSTALLATIE VOOR HP QUICKPAGE SMTP PROXYSERVERINSTALLATIE VOOR HP QUICKPAGE INTRODUCTIE Om accurate facturering voor het HP QuickPage programma mogelijk te maken, moeten de tellerstanden van de printers en multifunctionele producten

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 86e

Nadere informatie

Bulletin des Adjudications. Bulletin der Aanbestedingen. Bulletin Nr 2015-170 Van 19 juni 2015. Bulletin No 2015-170 Du 19 juin 2015

Bulletin des Adjudications. Bulletin der Aanbestedingen. Bulletin Nr 2015-170 Van 19 juni 2015. Bulletin No 2015-170 Du 19 juin 2015 Bulletin der Aanbestedingen Publicaties van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O - Wetstraat, 51 - B-1040 Brussel +32 27905200 e.proc@publicprocurement.be www.publicprocurement.be Bulletin des Adjudications

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 84e

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. portant des dispositions diverses en matière de télécommunications

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. portant des dispositions diverses en matière de télécommunications DOC 53 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 24 février 2011 24 februari 2011 PROJET DE LOI portant des dispositions diverses en matière de télécommunications

Nadere informatie

2 e en laatste Nota van Inlichtingen voor Europese aanbesteding. IT-dienstverlening. Quadraam, Gelderse scholengroep

2 e en laatste Nota van Inlichtingen voor Europese aanbesteding. IT-dienstverlening. Quadraam, Gelderse scholengroep 2 e en laatste Nota van Inlichtingen voor Europese aanbesteding IT-dienstverlening Quadraam, Gelderse scholengroep Colofon In opdracht van : Quadraam, Gelderse Scholengroep Contactpersoon : P. van Buuren,

Nadere informatie

CSC n 6 Formation informatique : trajets Cobol-Java 2. Questions et Réponses ABIS

CSC n 6 Formation informatique : trajets Cobol-Java 2. Questions et Réponses ABIS CSC n 6 Formation informatique : trajets Cobol-Java 2 Questions et Réponses ABIS Deel A 1 Voorwerp en aard van de opdracht (p6/64) en Deel A 10.4 Inhoud van de offerte (p12/64) U geeft aan dat cursussen

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

DECISION DU CONSEIL DE L'IBPT DU 2 FEVRIER 2004 CONCERNANT L'OFFRE DE REFERENCE DE BELGACOM POUR L'ACCES A UN DEBIT BINAIRE

DECISION DU CONSEIL DE L'IBPT DU 2 FEVRIER 2004 CONCERNANT L'OFFRE DE REFERENCE DE BELGACOM POUR L'ACCES A UN DEBIT BINAIRE DECISION DU CONSEIL DE L'IBPT DU 2 FEVRIER 2004 CONCERNANT L'OFFRE DE REFERENCE DE BELGACOM POUR L'ACCES A UN DEBIT BINAIRE BROBA II Tarifs - version 2004 INSTITUT BELGE DES SERVICES POSTAUX ET DES TELECOMMUNICATIONS

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 85e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 86e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie