Algemene informatie over de Birkman Methode

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene informatie over de Birkman Methode"

Transcriptie

1 Presenteert Algemene informatie over de Birkman Methode

2 Inhoudsopgave 1. DE BIRKMAN METHODE IN VOGELVLUCHT Wat is de Birkman methode? Waarvoor is de Birkman methode bruikbaar? De resultaten: wat levert het op? Persoonlijke resultaten Resultaten voor het team en het bedrijf Inzicht in de rapportages Wetenschappelijke onderbouwing De Birkman methode en coaching van het team COACHES EN WERKWIJZE REFERENTIES EN TESTIMONIALS GEÏNTERESSEERD OF HEB JE VRAGEN? BIJLAGEN: DE RAPPORTAGES VAN DE BIRKMAN METHODE Voorbeeld: Het persoonlijkheidsprofiel Voorbeeld: Uw sterkten en behoeften Voorbeeld: Stresspagina s Voorbeeld: Coachingspagina Voorbeeld: Uitwerking interessegebieden Voorbeeld: Beroepskwaliteiten Voorbeeld: Beroepsgroepen en functies Voorbeeld: Werkstijlen Voorbeeld: Samenvattingen Voorbeeld: Persoonlijkheidsprofiel van de groep Algemene informatie over de Birkman Methode 2

3 1. De Birkman Methode in vogelvlucht 1.1 Wat is de Birkman methode? De Birkman methode is ontwikkeld door dr. Roger Birkman van Birkman International in Houston. De rapportages van de Birkman methode geven een gedetailleerd overzicht van persoonlijke interesses, natuurlijke gedragsstijlen, behoeften en stressstijlen op het werk. Je krijgt antwoord op vragen als: Wat heb ik van mijn collega's nodig om optimaal samen te werken? Wat is de sterkste stijl om mijn werk in uit te oefenen? Waarom vervallen we elke keer in dezelfde gedragspatronen met ons team? Van welk werk geniet ik het meest? Hoe ontstaat stress bij mij en wat kan ik er aan doen om het te voorkomen? De Birkman methode gaat in op stijl- en behoefteverschillen en is daarom een veilig en laagdrempelig middel om te kijken naar de persoonlijke factor op het werk. Stress wordt bijvoorbeeld niet belicht vanuit de invalshoek 'stressbestendig of niet', maar geeft wel aan wat bij iemand persoonlijk stress oproept en hoe dit zich uit. De uitkomsten van de Birkman methode worden verwerkt in rapportages en nodigen mensen uit om zelf te kijken naar hun sterkten en zwakten en er zelf meer mee te doen. Door inzicht en bewustwording vanuit de Birkman methode wordt zelfsturing, het effect van opleiding en gedragsverandering vergroot. 1.2 Waarvoor is de Birkman methode bruikbaar? De Birkman methode is bruikbaar als: objectief persoonlijk feedbackmiddel; 0-meting bij persoonlijke ontwikkeling; hulpmiddel bij assessments, werving en selectie; hulpmiddel voor competentieontwikkeling (vaardigheden en attitude); hulpmiddel bij management development programma s; hulpmiddel bij reïntegratie, loopbaanbegeleiding en careercounseling; objectief en veilig hulpmiddel voor team- en organisatieontwikkeling; Algemene informatie over de Birkman Methode 3

4 1.3 De resultaten: wat levert het op? De resultaten die de Birkman methode geeft zijn veelzijdig. Om deze reden maken wij een uitsplitsing in persoonlijke resultaten en resultaten voor het team en het bedrijf (indien meer mensen van hetzelfde bedrijf een Birkman coaching ontvangen). We noemen enkele resultaten. 1.4 Persoonlijke resultaten meer zelfinzicht waardoor persoonlijke ontwikkeling, leerdoelen en actiepunten nauwkeuriger kunnen worden bepaald; meer kennis en inzicht over je gedrag, behoeften en stressoren in 11 werksituaties die in ieder werkgebied voorkomen; meer inzicht in hoe je jezelf en anderen kunt motiveren; ontvangen van een persoonlijke blauwdruk (coachingspagina) van hoe men het beste met jou kan omgaan; meer inzicht en concrete tips over een viertal specifieke stressgebieden op het gebied van relaties tussen mensen, organisatie en planning, conflicthantering en het maken en nemen van beslissingen; meer inzicht in jouw persoonlijke stijlen van leiding geven en voorkeursstijlen bij probleemoplossing; meer inzicht in jouw aanpassingsgerichtheid aan mensen en organisaties compleet overzicht in welke beroepsgroepen en functies mensen zitten zoals jij bent georganiseerd. 1.5 Resultaten voor het team en het bedrijf effectiever en efficiënter functionerende werknemers, managers of leidinggevenden; met meer openheid verschillen en overeenkomsten tussen werknemers kunnen bespreken met een neutrale Birkman taal; opener, bewuster en meer effectieve en efficiënte communicatie tussen teamleden onderling; sneller en met meer vertrouwen onderlinge relaties en problemen bespreekbaar kunnen maken; meer inzicht in teamleden waardoor beter gekozen kan worden wie het beste wat kan (gaan) doen; bewustere medewerkers die weten hoe ze zijn georganiseerd, waarvoor ze staan en wat hun drijfveren zijn; Algemene informatie over de Birkman Methode 4

5 leidinggevenden die gedragstijlen, behoeften, stressoren en interessegebieden feilloos bij anderen herkennen en weten hoe ze hiermee om kunnen gaan in het groeps- of aansturingsproces; op basis van de gemiddelde persoonlijkheidsprofielen van een aantal werknemers, uitspraken kunnen doen over kwaliteiten, valkuilen, uitdagingen en aandachtsgebieden van het bedrijf in de toekomst. 1.6 Inzicht in de rapportages Afhankelijk van de vragen die er leven, kan Birkman rapportages produceren die betrekking hebben op het relationele gebied en het beroepsmatige gebied. De relationele rapportages gaan in op de belangstellingssfeer, de stijl van werken (sterke en minder sterke kanten), de behoeften ten aanzien van de werkomgeving en het specifieke stressgedrag van mensen. Met behulp van 11 aandachtsgebieden ook wel componenten genaamd worden de relationele rapportages verder uitgediept. Deze componenten geven kennis, inzicht en toepassing van persoonlijk gedrag, behoeften, stressoren: in 1 op 1 gesprekken; in groepen; bij het structureren, plannen en organiseren; bij gezagsrelaties en autoriteit; het belang van de organisatie versus het persoonlijk belang; in het denken en doen; met betrekking tot de kijk op jezelf ; in het omgaan met gevoelens bij jezelf en naar anderen; in het omgaan met afwisseling en variëteiten; bij onafhankelijkheid en het tonen van individualiteit; over de tijd die nodig is bij het nemen van besluiten. Het relationele gedeelte van de Birkman methode helpt/geeft mensen en teams: meer zelfinzicht waardoor persoonlijke ontwikkeling, leerdoelen en persoonlijke actiepunten nauwkeuriger kunnen worden bepaald; inzicht in eigen behoeften en de behoeften van de ander; inzicht in de gedragstijl (kwaliteiten/sterkten) van de teamleden waardoor beter keuzes kunnen worden gemaakt over wie wat het beste kan doen of het meest geschikt is voor; stof om individuen beter te coachen; sneller en effectiever onderlinge relaties bespreekbaar te maken; beter samen te werken en effectiever besluiten te nemen; inzicht te krijgen in hoe wijzelf, collega s en medewerkers beter te motiveren zijn; individuele verschillen met behulp van neutrale Birkman taal te kunnen bespreken; inzicht te geven in conflictsituaties en van hieruit samenwerkingsrelaties te verbeteren inzicht en aanbevelingen in specifieke stressgebieden voor jezelf die betrekking Algemene informatie over de Birkman Methode 5

6 hebben op: - interpersoonlijke relaties; - structuur, schema s en details; - conflicten; - het maken en nemen van beslissingen; sneller en effectiever onderlinge relaties, problemen en uitdagingen bespreekbaar maken; individuele verschillen met behulp van de neutrale Birkman taal kunnen bespreken; op basis van de rapportages over personen en het team, uitspraken kunnen doen over kwaliteiten, uitdagingen en aandachtgebieden voor het team en de organisatie in de toekomst. Door inzicht en bewustwording kunnen taken, rollen en verantwoordelijkheden nog beter worden afgestemd, verdeeld en uitgevoerd wat leidt tot een meer effectieve en efficiënte communicatie en samenwerking. De beroepsmatige rapportages geven weer wat mensen hebben geantwoord in vergelijking met de antwoorden van mensen uit een bepaald beroep. Er zijn in totaal zo'n 350 beroepen geselecteerd waarmee de gebruiker wordt vergeleken. Op basis van deze vergelijking worden voorspellingen gedaan over mogelijk succes binnen bepaalde beroepsgebieden. Deze rapportages worden vooral gebruikt bij loopbaantrajecten en bij management development trajecten. Het beroepsmatige gedeelte van de Birkman methode helpt/geeft mensen en teams: inzicht in persoonlijke functie c.q. beroepskwaliteiten waardoor je weet met welke focus jezelf naar een probleem of uitdaging je kijkt en hoe je deze beroepskwaliteit het beste kunt inzetten voor de organisatie; inzicht in persoonlijke stijlen van leidinggeven en managen (kennisspecialist, directief en delegerende stijl); inzicht in voorkeursstijlen bij het oplossen van problemen; inzicht in hoe je omgaat met problemen; inzicht in de manier waarop je problemen opslaat in je brein; inzicht in jouw mate van aanpassingsgerichtheid aan de organisatie; inzicht in jouw mate van sociale aanpassingsgerichtheid; inzicht in jouw sociale verantwoordelijkheid; inzicht krijgen in hoe wij onszelf motiveren en hoe wij collega s en medewerkers beter kunnen motiveren; een blauwdruk van hoe men het beste met jou kan omgaan (in de vorm van een persoonlijke coachingspagina); vanuit een carrière management rapportage bekijken en vergelijken in welke sectoren en functies mensen zoals jij werken; Algemene informatie over de Birkman Methode 6

7 1.7 Wetenschappelijke onderbouwing De antwoorden op de vragen uit de vragenlijst worden statistisch gewogen op hoe iemand antwoordt ten opzichte van een respondentengroep uit de database van Birkman. Deze database groeit elk uur, iedere dag waardoor de betrouwbaarheid wordt vergroot en sociaal wenselijke antwoorden worden gefilterd. De Birkman methode voldoet dus helemaal aan de eisen die aan een goede psychologische methode worden gesteld te weten: gestandaardiseerd, objectief, betrouwbaar en valide. De Birkman methode is geen psychologische test of toets. Het geeft geen waardeoordeel over personen. Het geeft ook geen definitief uitsluitsel of u wel of niet een bepaalde functie aan kunt. Inmiddels hebben meer dan 1,5 miljoen mensen over de hele wereld vanuit meer dan 5000 bedrijven en organisaties de Birkman vragenlijst ingevuld. 1.8 De Birkman methode en coaching van het team De Birkman methode geeft niet alleen veel persoonlijke informatie. De methode biedt juist belangrijke mogelijkheden voor managementteams om gebaseerd op de individuele analyses, groepsresultaten te bereiken of te verbeteren. Voorwaarde voor succes is dat alle leden van een team zich kwetsbaar opstellen en bereid zijn hun individuele zelfanalyses/persoonlijkheidsprofielen bloot te leggen. Een professionele en ervaren coach van Horticoach begeleidt het groepsproces aan de hand van individuele analyses en speciale groepsanalyses. Waarom kiezen voor de Birkman methode als hulpmiddel bij teamcoaching? 1. Voor het verbeteren van de sociale cohesie binnen het managementteam Inzet van Birkman bij teamcoaching leidt tot: 1. Meer bewustwording zowel persoonlijk als van het team 2. Een betere omgang met elkaar. 3. Meer begrip voor elkaars standpunten. 4. Waardering, respect en openstaan voor afwijkende standpunten. 5. Meer vertrouwen en cohesie in het team. 6. Makkelijker definiëren van gezamenlijke doelen en er voor gaan 7. Meer bespreekbaar maken en makkelijke oplossen van intermenselijke problemen 8. Het verbeteren van de onderlinge communicatie en feedback) 2. Benoemen van actie en leerpunten voor personen en het team Tijdens en na de persoonlijke en teamcoachingsbijeenkomsten, kunnen persoonlijke leer- en actieplannen (POP s) beter worden gemaakt. Waarin wil een medewerker zich ontwikkelen in lijn met de doelen en ambities van het bedrijf? Wat betekent dit voor de leidinggevende als coach? Naar aanleiding van de teamsessies met het managementteam, worden vaak leer- en actiepunten benoemd. Denk hierbij aan het bewust implementeren van functionerings- en beoordelingsgesprekken, het gericht weken aan feedback in communicatie naar elkaar of het wekelijks organiseren van een intervisiemoment om persoonlijk en zakelijk de balans op te maken. Algemene informatie over de Birkman Methode 7

8 3. Het bewuster en makkelijker komen tot een weloverwogen taakverdeling. In veel snel groeiende bedrijven is het van belang dat binnen managementteams taken worden verdeeld. Wat van oudsher gegroeid is, hoeft niet in alle gevallen een juiste keuze te zijn. Op onder andere de volgende vragen, wordt antwoord gegeven: A. Wie voelt zich het prettigst bij welke rol, taken en verantwoordelijkheden? B. Kunnen we binnen het MT de taken niet beter anders verdelen zodat ieder prettiger in zijn vel zit? C. Bij uitbreiding van de directie: welk type manager vult ons team het beste aan? 4. Rol en taakverdeling bij fusie of samenwerking. Als bedrijven gaan samenwerken of fuseren is het van belang om vast te stellen hoe taken verdeeld worden en wie wat het beste kan doen. Uitgangspunten zijn daarbij competenties maar ook behoeften en sterkten die inzichtelijk kunnen worden gemaakt door middel van individuele en team analyses van Birkman. Birkman kent een speciale uitwerking waarbij, op grond van individuele analyses een A4 wordt opgesteld met aandachtspunten bij een nieuwe samenwerking tussen nieuwe partners. Hierin wordt inzichtelijk gemaakt wat de verschillen en overeenkomsten zijn en waar dus rekening mee moet worden gehouden voor een succesvolle toekomst. A. Nieuwe verdeling in rol, taken en verantwoordelijkheden? Wie kan het beste welke rol, taken met bijkomende verantwoordelijkheden gaan uitvoeren? B. Sterkte- Zwakte analyse voor de gehele groep of tussen twee directieleden? Waar moeten we op letten in het kader van de nieuwe samenwerking. 5. Werving en sollicitatieprocedures. De Birkman methode is géén selectie-instrument. Het is wel een hulpmiddel om te beoordelen of de persoon die men wenst aan te nemen past bij enerzijds de taken, rol en verantwoordelijkheden en anderzijds de werkomgeving (team). Hiermee worden aannames verstrekt en missers voorkomen. Een Birkman rapportage is eigendom van degene die wordt gecoacht. Zonder zijn of haar toestemming zal het document niet aan derden ter beschikking of ter inzage worden gegeven. Algemene informatie over de Birkman Methode 8

9 2. Coaches en werkwijze De coaching en trainingen worden uitgevoerd door gecertificeerde Birkman consultants van Van Loon & Van Loon. De coaches hebben reeds jarenlange ervaring in het verrichten van coaching en training met de Birkman methode zowel individueel, in groepen en voor organisaties. Daarnaast hebben diverse coaches de opleiding Practitioner en Master NLP gevolgd en/of zijn aangesloten bij het NOLOC (Vereniging voor Loopbaanprofessionals) en de Stichting Counselling. Het is onze missie om anderen te helpen nog succesvoller te zijn in hun werk, loopbaan of carrière. Onze coaches worden gekarakteriseerd als respectvol en integer, deskundig en betrokken, resultaatgericht, creatief en innovatief en hun streven naar directe toepasbaarheid. Onze werkwijze kan het beste worden omschreven als faciliterend, begeleidend, prikkelend, coachend, feedback en richting gevend waardoor cliënten vanuit persoonlijke bewustwording zelf stappen gaan zetten. 3. Referenties en testimonials Voor referenties en testimonials verwijzen wij graag naar onze website: 4. Geïnteresseerd of heb je vragen? Bel dan naar: of mail naar: of 5. Algemene informatie over de Birkman Methode 9

10 Bijlagen: De rapportages van de Birkman methode Na invulling van een on-line vragenlijst, produceert de Birkman methode de volgende rapportages. Het is ook mogelijk rapportages met gemiddelden van het gehele team uit te laten draaien. 1. De life style Grid ofwel jouw persoonlijkheidsprofiel waarin opgenomen: - Je favoriete gedragsstijl (sterkte) - Behoeften - Stressoren - Interesses 2. Uw persoonlijke sterkten en behoeften Uitgewerkt in 11 aandachtsgebieden (componenten) die aangeven wat uw behoeften, gedrag en stressoren zijn in het werk specifiek voor: - 1 op 1 relaties - groepsrelaties - planning en organisatie - gezagsrelaties - idealisme en realisme - denken en doen - uw kijk op uzelf - omgaan met gevoelens - omgaan met afwisseling - onafhankelijkheid - besluitvorming 3. Stress pagina s voor de aandachtgebieden - interpersoonlijke relaties - planning en organisatie - conflicthantering - besluitvorming 4. Coachings pagina 5. Interesse gebieden 6. Beroepskwaliteiten in relatie tot functiefamilies en functies 7. Het carrière verhaal 8. Management of leidinggevende stijl 9. Werkstijlen 10. Voorkeursstijlen bij probleemoplossing 11. Diverse samenvattingen 12. Op verzoek kan de rapportage Persoonlijke ontwikkeling en coaching worden aangevraagd of andere rapportages om groepen of tweetallen te vergelijken Algemene informatie over de Birkman Methode 10

11 Directe communicatie en beïnvloeding Extravert, energiek, hartelijk en stevig Doeners Praters Gericht op taken Objectief, nuchter, feitelijk Gericht op mensen Subjectief, gevoelsmatig Bewakers Denkers Indirecte communicatie en beïnvloeding Introvert, rustig, bescheiden Algemene informatie over de Birkman Methode 11

12 5.1 Voorbeeld: Het persoonlijkheidsprofiel

13 5.2 Voorbeeld: Uw sterkten en behoeften Algemene over de informatie Birkman Methode 13

14 5.3 Voorbeeld: Stresspagina s Algemene over de informatie Birkman Methode 14

15 Algemene over de informatie Birkman Methode 15

16 5.4 Voorbeeld: Coachingspagina Algemene over de informatie Birkman Methode 16

17 5.5 Voorbeeld: Uitwerking interessegebieden Algemene over de informatie Birkman Methode 17

18 5.6 Voorbeeld: Beroepskwaliteiten 5.7 Voorbeeld: Beroepsgroepen en functies Algemene over de informatie Birkman Methode 18

19 5.8 Voorbeeld: Werkstijlen Hieronder vallen de stijlen van leidinggeven, motivatie, aanpassingsgerichtheid en probleemoplossing Algemene over de informatie Birkman Methode 19

20 5.9 Voorbeeld: Samenvattingen Algemene over de informatie Birkman Methode 20

21 5.10 Voorbeeld: Persoonlijkheidsprofiel van de groep Algemene over de informatie Birkman Methode 21

Presenteert. Algemene informatie over coaching met de Birkman Methode. CarrièreConsult 1

Presenteert. Algemene informatie over coaching met de Birkman Methode. CarrièreConsult 1 Presenteert Algemene informatie over coaching met de Birkman Methode CarrièreConsult 1 Inhoudsopgave 1. BEN JIJ OP ZOEK NAAR.??... 3 2. WAT IS DE BIRKMAN METHODE?... 4 3. VOOR WIE BEDOELD?... 5 4. JOUW

Nadere informatie

Brochure Birkman Methode

Brochure Birkman Methode Brochure Birkman Methode De Birkmanmethode Onderverdeling in 4 menstypes Birkman maakt een onderverdeling in 4 menstypes en elk menstype heeft zijn eigen kwaliteiten, competenties, interesses, gewoonlijk

Nadere informatie

LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT

LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT Voor wie? Deze leergang is ontwikkeld voor middle managers in een productieomgeving, die de operatie via bijvoorbeeld lijnmanagers aansturen, motiveren en stimuleren. Wat levert

Nadere informatie

360 feedback assessment

360 feedback assessment 360 feedback assessment Naam : Jan Voorbeeld Datum rapportage : oktober 2013 Opdrachtgever : Organisatie Contactpersoon : Ellen Roosen Mpact Training & Advies Overwaard 13, 4205 PA Gorinchem Nederland

Nadere informatie

Online tests voor zelfkennis inclusief heldere rapportage & persoonlijk reflectiegesprek

Online tests voor zelfkennis inclusief heldere rapportage & persoonlijk reflectiegesprek Online tests voor zelfkennis inclusief heldere rapportage & persoonlijk reflectiegesprek Persoonlijke ontwikkeling Competentie- & loopontwikkeling Interpersoonlijke communicatie Spice up your life: test

Nadere informatie

Master in. Leadership MAAK HET VERSCHIL IN 2015 VERBIND HART EN HARD START: FEB 2015 KLANTWAARDERING:

Master in. Leadership MAAK HET VERSCHIL IN 2015 VERBIND HART EN HARD START: FEB 2015 KLANTWAARDERING: Master in Leadership MAAK HET VERSCHIL IN 2015 VERBIND HART EN HARD START: FEB 2015 KLANTWAARDERING: Master in Leadership Weet jij wat jouw hart sneller doet kloppen? Collega s die precies doen wat jij

Nadere informatie

SoHuman PROFIT/NON-PROFIT PARTICULIEREN SCHOLIEREN [INZICHT IN GEDRAG EN COMMUNICATIE]

SoHuman PROFIT/NON-PROFIT PARTICULIEREN SCHOLIEREN [INZICHT IN GEDRAG EN COMMUNICATIE] SoHuman PROFIT/NON-PROFIT PARTICULIEREN SCHOLIEREN [INZICHT IN GEDRAG EN COMMUNICATIE] Waarvoor kiezen klanten voor SoHuman? SoHuman helpt mensen, teams en organisaties met hun persoonlijke en professionele

Nadere informatie

LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT

LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT Voor wie? Deze leergang is ontwikkeld voor middle managers in een productieomgeving, die de operatie via bijvoorbeeld lijnmanagers aansturen, motiveren en stimuleren. Wat levert

Nadere informatie

Teamkompas voor Zelfsturing

Teamkompas voor Zelfsturing Teamkompas voor Zelfsturing Wat is het teamkompas: Met dit instrument kun je inzicht krijgen in de ontwikkeling van je team als het gaat om effectief samenwerken: Waar staan wij als team? Hoe werken wij

Nadere informatie

De Amersfoortse Loopbaan Academie

De Amersfoortse Loopbaan Academie De Amersfoortse Loopbaan Academie Amersfoort verdient talent Daarom investeren we de komende jaren nog meer in de loopbaan- en talentontwikkeling van onze medewerkers. We willen talent ontdekken, benutten

Nadere informatie

Coaching voor CvO Overheidsorganisaties

Coaching voor CvO Overheidsorganisaties Coaching voor CvO Overheidsorganisaties Overheidsmanagers, keuzes en dilemma s Management bij de overheid verschilt wezenlijk van leidinggeven in het bedrijfsleven. Het goed kunnen opereren in de complexe

Nadere informatie

Haal Jij het beste uit jouw team?

Haal Jij het beste uit jouw team? succes verzekerd! Haal Jij het beste uit jouw team? Nieuwe Tijd Business geeft teamtrainingen m. b.v. de Q4 Stijl (DISC) ANalyse. In één dag krijg je inzicht in jouw team (kwaliteiten, valkuilen, teamrollen

Nadere informatie

Rapport TLC-Q. Jan Voorbeeld. Datum 22/06/2015

Rapport TLC-Q. Jan Voorbeeld. Datum 22/06/2015 Rapport TLC-Q Naam Adviseur Jan Voorbeeld Voorbeeld Assessor Datum 22/06/2015 Inleiding Het leiden van een team vraagt om een aantal specifieke competenties. Dit rapport geeft een beschrijving van hoe

Nadere informatie

Van werkdruk naar werkplezier

Van werkdruk naar werkplezier Van werkdruk naar werkplezier Het Programma Onze visie Werkdruk leidt tot minder werkplezier, wrijving in de samenwerking en op termijn mogelijk verzuim door stressklachten. Als medewerkers echter uitgedaagd

Nadere informatie

Antreum RAPPORT TLC-Q. Test Kandidaat Administratienummer: Datum: 01 Sep 2011. de heer Consultant

Antreum RAPPORT TLC-Q. Test Kandidaat Administratienummer: Datum: 01 Sep 2011. de heer Consultant RAPPORT TLC-Q Van: Test Kandidaat Administratienummer: Datum: 01 Sep 2011 Normgroep: Advies de heer Consultant 1. Inleiding Het leiden van een team vraagt om een aantal specifieke competenties. Dit rapport

Nadere informatie

Trainingen. Attitude en Mindset. Moraal Resultaatgericht Coachen

Trainingen. Attitude en Mindset. Moraal Resultaatgericht Coachen Moraal Resultaatgericht Coachen coaching & training voor bedrijven en particulieren Hoornplantsoen 64 2652 BM Berkel en Rodenrijs telefoon 010-5225426 Hoornplantsoen 64 mobiel 06-40597816 info@resultaatgericht-coachen.nl

Nadere informatie

Smartfeedback.

Smartfeedback. Inhoud Topsport 3 Wat is Smartfeedback 4 Filosofie 5 Topsport In de sport wordt succes bepaald door de kwaliteiten van de sporters. Daarom investeren topsporters continu in hun eigen ontwikkeling. Dit

Nadere informatie

30 DAGEN FOCUS TRAINING

30 DAGEN FOCUS TRAINING BROCHURE 30 DAGEN FOCUS TRAINING Voor medewerkers van woningcorporaties In samenwerking met de corporatie-academie Informatie colofon en aanmeldprocedure: zie einde brochure Simpel en snel leren op je

Nadere informatie

Talent Motivatie Analyse

Talent Motivatie Analyse Talent Motivatie Analyse Talent Motivatie Analyse (of TMA) De TMA scan geeft een schets van uw persoonlijke 'blauwdruk'. Het is een instrument dat inzicht geeft in uw drijfveren en talenten. Als professional

Nadere informatie

Process Communication Model Écht contact maken. Persoonlijke ontwikkeling en effectieve communicatie met uw omgeving

Process Communication Model Écht contact maken. Persoonlijke ontwikkeling en effectieve communicatie met uw omgeving Process Communication Model Écht contact maken Persoonlijke ontwikkeling en effectieve communicatie met uw omgeving Nieuwe uitdagingen, nieuwe talenten Er wordt tegenwoordig steeds vaker samengewerkt in

Nadere informatie

ken jezelf en en verbeter je relaties met anderen

ken jezelf en en verbeter je relaties met anderen DISC KLEURENTRAININGEN: ken jezelf en en verbeter je relaties verbeter met anderen je relaties met anderen Waarom klikt het met de ene persoon direct en verloopt het contact met andere altijd moeizaam?

Nadere informatie

Coaching met de Zelfkonfrontatie Methode

Coaching met de Zelfkonfrontatie Methode Coaching met de Zelfkonfrontatie Methode (ZKM) Een wijze van coaching die je helpt te onderzoeken wat je inspireert en wat je belemmert. Het leidt tot een ander perspectief, duurzame keuzes en effectief

Nadere informatie

1. De methodiek Management Drives

1. De methodiek Management Drives 1. De methodiek Management Drives Management Drives is een unieke methodiek die u concrete handvatten biedt in het benaderen van de ontwikkeling van individu, team en organisatie. De methodiek kent een

Nadere informatie

Oefening: Profiel en valkuilen vragenlijst

Oefening: Profiel en valkuilen vragenlijst Oefening: Profiel en valkuilen vragenlijst Dit is een korte vragenlijst die bedoeld is om een aantal van je denkbeelden, attitudes en gedrag in werksituaties in kaart te brengen. Wees zo eerlijk mogelijk

Nadere informatie

Informatie Certificering. voor het

Informatie Certificering. voor het Informatie Certificering voor het werken met persolog Profielen juli 2014 INHOUD 1. Waarom profielen van persolog? 2. Certificering modules Module 1 Assessment met Online profielen Module 2 Training Module

Nadere informatie

DE BIRKMAN METHODE Waarom hebben we deze nodig?

DE BIRKMAN METHODE Waarom hebben we deze nodig? DE BIRKMAN METHODE Waarom hebben we deze nodig? Corrigeren van veel voorkomende misvattingen m.b.t. mensen. Individuen hebben van nature een selectieve perceptie ten aanzien van de manier waarop zij zichzelf

Nadere informatie

Wat is Breinvoorkeuren NBI?

Wat is Breinvoorkeuren NBI? Nederlands agentschap Neethling Brain Instruments www.breinvoorkeuren.nl Wat is Breinvoorkeuren NBI? En hoe is Breinvoorkeuren NBI te gebruiken? Groenewege 144 Noordwijkerhout, 2211EP KvK: 28105672, BTW:

Nadere informatie

Van Egmond Coaching. Voor wie?

Van Egmond Coaching. Voor wie? Van Egmond Coaching Heb je behoefte aan iemand die goed kan luisteren, met je meedenkt, kritisch kijkt, ondersteunend is en je kan helpen bij het doorbreken van vastgelopen situaties? Zoek je voor jezelf

Nadere informatie

Professionele persoonlijkheids- en gedragsprofielen

Professionele persoonlijkheids- en gedragsprofielen Professionele persoonlijkheids- en gedragsprofielen Coachen op basis van persoonlijkheids- en gedragsprofielen door Guido Vermeeren. Deze brochure laat je kennismaken met één van de methodes en modellen

Nadere informatie

Expertisecentrum Plato. van werk-naar-werk en loopbaancoaching. Voor medewerkers

Expertisecentrum Plato. van werk-naar-werk en loopbaancoaching. Voor medewerkers Expertisecentrum Plato van werk-naar-werk en loopbaancoaching Voor medewerkers inhoud wij maken er werk van! 04 Onze dienstverlening voor jou 09 Loopbaanoriëntatie en Loopbaancoaching 05 over expertisecentrum

Nadere informatie

Coachingsopleiding. Process Communication Model

Coachingsopleiding. Process Communication Model Coachingsopleiding Process Communication Model Coachingsopleiding Process Communication Model Zou je misschien, als je tijd hebt, hoor Je bent altijd op zoek naar die ene manier om je cliënt écht te helpen.

Nadere informatie

Lumina Learning. Even voorstellen. 2011 Lumina Learning. All rights reserved.

Lumina Learning. Even voorstellen. 2011 Lumina Learning. All rights reserved. Lumina Learning Even voorstellen Wereldwijde organisatie Partners actief in: Nederland Canada Duitsland Verenigde Staten Mexico Japan Groot Brittannië Kroatië Slovenië Zuid Afrika Portugal Denemarken Lumina

Nadere informatie

M-power jezelf in 5 dagen

M-power jezelf in 5 dagen M-power jezelf in 5 dagen Masterclass Persoonlijk Leiderschap met Management Drives als solide basis m-power jezelf in 5 dagen Succesvol werken begint bij jezelf goed kennen. Dan ben je je bewust van je

Nadere informatie

Van Egmond Coaching. Voor wie?

Van Egmond Coaching. Voor wie? Van Egmond Coaching Heb je behoefte aan iemand die goed kan luisteren, met je meedenkt, kritisch kijkt, ondersteunend is en je kan helpen bij het doorbreken van vastgelopen situaties? Zoek je voor je instelling

Nadere informatie

Ontwikkeling. Opleiding Persoonlijke Ontwikkeling

Ontwikkeling. Opleiding Persoonlijke Ontwikkeling Ontwikkeling Opleiding Persoonlijke Ontwikkeling Opleiding Persoonlijke Ontwikkeling Waarom? Ik heb het idee dat ik wel eens tekortschiet als het erom gaat anderen duidelijk te maken wat ik bedoel. Ik

Nadere informatie

wetenschappelijk gevalideerde tool en leiderschaps- en managementkwaliteiten

wetenschappelijk gevalideerde tool en leiderschaps- en managementkwaliteiten De individuele feedforward analyse geeft u inzicht in uw management- en leiderschapskwaliteiten en hoe u deze verder verstevigt en inzet. U ontdekt hoe u met uw kwaliteiten nóg meer het verschil maakt

Nadere informatie

COACHEND LEIDERSCHAP. vierdaagse training. Heb je vragen over deze training? Bel ons op telefoonnummer:

COACHEND LEIDERSCHAP. vierdaagse training. Heb je vragen over deze training? Bel ons op telefoonnummer: COACHEND LEIDERSCHAP vierdaagse training Heb je vragen over deze training? Bel ons op telefoonnummer: 074-245 26 45 PROGRAMMA Als leidinggevende heb je te maken met verschillende medewerkers met ieder

Nadere informatie

Training met persolog profielen

Training met persolog profielen Training met persolog profielen Verkrijg de beste resultaten op het werk en in uw dagelijks leven Ontdek een praktische manier om uw persoonlijkheid te ontwikkelen: U leert verschillende gedragstendensen

Nadere informatie

Rapport WPV Normatief

Rapport WPV Normatief Rapport WPV Normatief Naam Adviseur Jan Voorbeeld Adviseur van Organisatie Datum 18/12/2014 Inleiding Vooraf Dit rapport is een hulpmiddel om tot zelfinzicht te komen. Wij kunnen daarom geen verantwoordelijkheid

Nadere informatie

www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals

www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals Rendement van talent Porties VAN GOED NAAR Ludens Talentontwikkeling is een jong trainingsbureau met veel ervaring. Wij zijn gespecialiseerd in

Nadere informatie

30 DAGEN FOCUS TRAINING

30 DAGEN FOCUS TRAINING BROCHURE 30 DAGEN FOCUS TRAINING Simpel en snel leren op je werk Bij Ik Overtref Me geloven we dat jij alles in huis hebt om een succesvolle professional te zijn. Je wilt alleen af en toe een duwtje in

Nadere informatie

mt&v HR Services mt&v Assessment Services

mt&v HR Services mt&v Assessment Services mt&v HR Services Organisaties hebben ambities. Het concretiseren van de ambitie van een organisatie door middel van een heldere, missie, met concrete doelstellingen en strategie, is cruciaal voor elke

Nadere informatie

Training & Ontwikkeling

Training & Ontwikkeling Inleiding FOCUS Leren & Ontwikkelen uit Wormerveer is een sterk groeiende Human Resources Development dienstverlener met een duidelijke focus op resultaatgerichtheid en professionalisering. Wij onderscheiden

Nadere informatie

Master in. Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING:

Master in. Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING: Master in Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING: Master in Leadership: Weet jij wat jouw hart sneller doet kloppen? Communiceren en continue verbeteren met

Nadere informatie

Inhoudsopgave: Inleiding. Hoofdstuk 1: Achtergrond van de vragenlijst 1.1 : Het Team Leadership Competence Model

Inhoudsopgave: Inleiding. Hoofdstuk 1: Achtergrond van de vragenlijst 1.1 : Het Team Leadership Competence Model Inhoudsopgave: Inleiding Hoofdstuk 1: Achtergrond van de vragenlijst 1.1 : Het Team Leadership Competence Model Hoofdstuk 2: De Team Leadership Competence Questionnaire 2.1 : Opbouw van de lijst 2.2 :

Nadere informatie

Het Manager Groei Programma. Een kwaliteitsproduct van Power coaching training en advies en Maas Organisation & Career Development

Het Manager Groei Programma. Een kwaliteitsproduct van Power coaching training en advies en Maas Organisation & Career Development Het Manager Groei Programma Een kwaliteitsproduct van Power coaching training en advies en Maas Organisation & Career Development Management wordt leiderschap Het Manager Groei Programma is een intensief

Nadere informatie

TRAINEN MET ZIEL EN ZAKELIJKHEID Opleiding Vakinhoudelijk trainen

TRAINEN MET ZIEL EN ZAKELIJKHEID Opleiding Vakinhoudelijk trainen TRAINEN MET ZIEL EN ZAKELIJKHEID Opleiding Vakinhoudelijk trainen Van focus op inhoud naar werken met de groep Hoe kun je als trainer je theorie enthousiast overbrengen zonder dat je groep passief wordt?

Nadere informatie

obv Assessment resultaten

obv Assessment resultaten Birkman resultaten met elkaar bespreken obv Assessment resultaten De weg naar Succes! Trudy van den Berg Frans Speelman mei 2013 Interpretatie van de Basiskleuren Doener----- * Interesse in Denken Borger---

Nadere informatie

Leiderschap, krachtig en inspirerend leidinggeven

Leiderschap, krachtig en inspirerend leidinggeven Training Leiderschap Leiderschap, krachtig en inspirerend leidinggeven Als leidinggevende komt er veel op je af. Je moet doelen halen, maar je wilt ook je medewerkers motiveren. Hoe houd je dat in balans?

Nadere informatie

EQ - emotionele intelligentie in kaart

EQ - emotionele intelligentie in kaart EQ - emotionele intelligentie in kaart 24-3-2014 BASISPROFIEL Laan van Vlaanderen 323 1066 WB Amsterdam INTRODUCTIE Het EQ rapport brengt iemands emotionele intelligentie in kaart. Dit is het vermogen

Nadere informatie

Van werkdruk naar werkplezier

Van werkdruk naar werkplezier Van werkdruk naar werkplezier Het Programma Onze visie Werkdruk leidt tot minder werkplezier, wrijving in de samenwerking en op termijn mogelijk verzuim door stressklachten. Als medewerkers echter uitgedaagd

Nadere informatie

Workshop Verzuimmanagement Verzuimverschil in 1 dag

Workshop Verzuimmanagement Verzuimverschil in 1 dag Workshop Verzuimmanagement Verzuimverschil in 1 dag 2014 Verzuimland Vermelde prijzen zijn gebaseerd op het prijsniveau van 2014 Verzuimmanagement De workshop Verzuimmanagement is een ééndaagse workshop

Nadere informatie

Competentieontwikkeling Crisisteams Introductie presentatie ABLE BV

Competentieontwikkeling Crisisteams Introductie presentatie ABLE BV Competentieontwikkeling Crisisteams Introductie presentatie Doel introductiebijeenkomst: 1. Vertrouwd raken met competentiedenken t.a.v. Crisis Management Teams. 2. Inzicht krijgen in doel, functie, opzet

Nadere informatie

Van waar je bent, naar waar je wilt zijn

Van waar je bent, naar waar je wilt zijn Training en coaching Van waar je bent, naar waar je wilt zijn Waarvoor kies je bij Move by Coaching? Move by Coaching helpt mensen en organisaties om, in deze wereld waarin zoveel belemmeringen kunnen

Nadere informatie

Groei in Leiderschap & Management - Jaaropleiding

Groei in Leiderschap & Management - Jaaropleiding Groei in Leiderschap & Management - Jaaropleiding Zakenwijzer Het is tijd voor nieuw en ander leiderschap en management We kunnen ons niet meer verloven te blijven doen wat we deden. Als alles verandert,

Nadere informatie

Your Career in Control Potential Programma voor logistiek en Supply Chain management

Your Career in Control Potential Programma voor logistiek en Supply Chain management Potential Programma voor logistiek en Supply Chain management Programma en doelgroep Your Career in Control voorziet in de ontwikkelbehoefte van potentials in de logistieke en supply chain omgeving. Het

Nadere informatie

TALENTPUNT. Een Development Program speciaal voor HR professionals

TALENTPUNT. Een Development Program speciaal voor HR professionals FOCUS ON THE FUTURE Je bent een HR professional met veel ambitie en je wilt succesvol(ler) zijn. Je bent gericht op de nieuwste HR ontwikkelingen en nieuwsgierig naar hoe andere HR professionals zaken

Nadere informatie

Communicatie. Trainingen.

Communicatie. Trainingen. Communicatie Trainingen www.amv-opleidingen.nl AMV, de opleider voor jouw ambities Praktisch en resultaatgericht Het verschil maken, dat doen we bij AMV. Door onze praktische én persoonlijke aanpak. In

Nadere informatie

WELKE BEST WORKPLACE BIEDT HET ANTWOORD OP JOUW CARRIÈRE-BEHOEFTEN? VERONIEK DE SCHAMPHELAERE (@VDSCHAM)

WELKE BEST WORKPLACE BIEDT HET ANTWOORD OP JOUW CARRIÈRE-BEHOEFTEN? VERONIEK DE SCHAMPHELAERE (@VDSCHAM) WELKE BEST WORKPLACE BIEDT HET ANTWOORD OP JOUW CARRIÈRE-BEHOEFTEN? VERONIEK DE SCHAMPHELAERE (@VDSCHAM) Psychological success CARRIÈRES ALS LEERCYCLI D.T. Hall Ex T Es M Exploration Trial Establishment

Nadere informatie

Het Manager Groei Programma

Het Manager Groei Programma Het Manager Groei Programma Een kwaliteitsproduct van Power coaching training en advies en Maas assessment & development Management wordt leiderschap Het Manager Groei Programma is een intensief individueel

Nadere informatie

GRAAG STELLEN WIJ ONS AAN U VOOR

GRAAG STELLEN WIJ ONS AAN U VOOR GRAAG STELLEN WIJ ONS AAN U VOOR Altijd al gezocht naar een trainingsconcept voor uw medewerkers waar je meteen van zegt: GewoonDoen! Nu is deze kans eindelijk aanwezig en wel voor een deelnameprijs van

Nadere informatie

Professionele persoonlijkheids- en gedragsprofielen

Professionele persoonlijkheids- en gedragsprofielen Professionele persoonlijkheids- en gedragsprofielen Haarstraat 1 Bank: NL75 RABO 0161 4426 92 4157 GP Enspijk BTW nr.: NL116199441B02 Tel.: 06 48 52 47 72 VAR: 0144/116199441/4 mail@guidovermeeren.nl K.v.K.

Nadere informatie

Inleiding... 9. Hoofdstuk 2: Positie van de leidinggevenden op middenkaderniveau

Inleiding... 9. Hoofdstuk 2: Positie van de leidinggevenden op middenkaderniveau Inhoud Inleiding... 9 Hoofdstuk 1: Managen versus leidinggeven... 13 1.1 Management... 13 1.2 Leiding geven... 13 1.3 Competenties en taakaspecten van de leidinggevende... 16 1.4 Samenvattend... 16 Hoofdstuk

Nadere informatie

SCRUM VERDUBBELAAR. dubbel zo goed door je persoonlijke backlog. Een leerprogramma dat zorgt voor verdieping. in de ontwikkeling van Scrumteams

SCRUM VERDUBBELAAR. dubbel zo goed door je persoonlijke backlog. Een leerprogramma dat zorgt voor verdieping. in de ontwikkeling van Scrumteams SCRUM VERDUBBELAAR dubbel zo goed door je persoonlijke backlog Een leerprogramma dat zorgt voor verdieping in de ontwikkeling van Scrumteams IK WIST DAT HET NIET GING LUKKEN (en hield het voor me) IK HEB

Nadere informatie

Wie doet wat hij deed, krijgt wat hij kreeg

Wie doet wat hij deed, krijgt wat hij kreeg Wie doet wat hij deed, krijgt wat hij kreeg Voor wie? Waarom? Wat? Hoe? Voor Omdat leiding Ervaringsgerichte Door middel van leidinggevenden, geven, adviseren en coaching en werkvormen waarbij het adviseurs

Nadere informatie

Vaardigheidsmeter Communicatie

Vaardigheidsmeter Communicatie Vaardigheidsmeter Communicatie Persoonlijke effectiviteit Teamvaardigheden Een goede eerste indruk Zelfempowerment Communiceren binnen een team Teambuilding Assertiviteit Vergaderingen leiden Anderen beïnvloeden

Nadere informatie

ODC toont de essentie in vier kleuren: Natuurlijke kracht De natuurlijke kracht is wat iemand van nature goed kan en waar iemand energie van krijgt.

ODC toont de essentie in vier kleuren: Natuurlijke kracht De natuurlijke kracht is wat iemand van nature goed kan en waar iemand energie van krijgt. Optimale inzet en groei van uw talenten en organisatie Wanneer u in uw organisatie teams vormt of ontwikkelt en mensen wilt inzetten vanuit hun natuurlijke kracht, wilt u ongetwijfeld weten wat de werkelijke

Nadere informatie

HET COACHINGSRAAM Coachen als strategische activiteit

HET COACHINGSRAAM Coachen als strategische activiteit Trefwoorden: strategie, coaching, leidinggeven HET COACHINGSRAAM Coachen als strategische activiteit Samenvatting Coachen heeft als doel mensen te stimuleren het beste uit zichzelf te halen door hun potentieel

Nadere informatie

Training Persoonlijke Kracht!

Training Persoonlijke Kracht! Training Persoonlijke Kracht! Zet binnen acht weken stevige stappen in je persoonlijke ontwikkeling en leer te werken vanuit jouw persoonlijke kracht! Training Persoonlijke Kracht! Persoonlijk leiderschapsprogramma

Nadere informatie

Op zoek naar de bakens in het werk. Drs. Marjan Heinink Tel. 06 19 10 40 15 E-mail: m.heinink@hetnet.nl

Op zoek naar de bakens in het werk. Drs. Marjan Heinink Tel. 06 19 10 40 15 E-mail: m.heinink@hetnet.nl MARJAN HEININK BUREAU VOOR COACHING, LOOPBAANADVIES & TRAINING Op zoek naar de bakens in het werk Drs. Marjan Heinink Tel. 06 19 10 40 15 Psycholoog E-mail: m.heinink@hetnet.nl Postadres : Vosmaerlaan

Nadere informatie

Selectie-instrument HARRIE

Selectie-instrument HARRIE Selectie-instrument HARRIE 1 Inleiding Voor u ligt het selectie-instrument HARRIE ; een vragenlijst die u als collega van een medewerker met autisme kan invullen om voor uzelf inzichtelijk te maken of

Nadere informatie

Persoonlijk leiderschaps programma

Persoonlijk leiderschaps programma Persoonlijk leiderschaps programma Zet binnen acht weken grote stappen in je persoonlijke ontwikkeling en leer te werken vanuit jouw persoonlijke kracht! Ben jij een druk bezette (young) professional en

Nadere informatie

Vul hieronder als eerste jouw naam in en de datum waarop je deze scan hebt ingevuld!!

Vul hieronder als eerste jouw naam in en de datum waarop je deze scan hebt ingevuld!! 4.1 Personeelsbeleid: 1.4 funtioneringsprocedure. 9c Competentiescan blz. 1 van 6 Vragen competentiescan POP Overige Functies Bij de beoordeling geldt: maak een keuze uit: 1 = o / 2 = m / 3 = v / 4 = rv

Nadere informatie

Trainingen. Leiderschapstraining Inspirerend leiderschap Gedragsinzichtgevende training Reflect Intervisie

Trainingen. Leiderschapstraining Inspirerend leiderschap Gedragsinzichtgevende training Reflect Intervisie Trainingen Wij bieden diverse trainingsmogelijkheden op organisatieniveau, directieniveau (M-T s), hoger en middenkader en op teamniveau. Alle trainingen worden zowel op basis van open inschrijving als

Nadere informatie

Maartje Voorbeeld 10.03.2014

Maartje Voorbeeld 10.03.2014 Maartje Voorbeeld 10.03.2014 Maartje Voorbeeld / 10.03.2014 / Talentrapportage 2 Inleiding De wereld en de arbeidsmarkt zijn constant in beweging. Maar waarheen? Niemand weet exact hoe het werkveld er

Nadere informatie

EEN VAN ONZE EXPERTS

EEN VAN ONZE EXPERTS EEN VAN ONZE EXPERTS For every situation, there is a suitable line from a song Een netwerk van hoog opgeleide, ervaren zelfstandig FM-professionals. Wij zijn gepassioneerd bezig met ons vakgebied, zijn

Nadere informatie

Advies. Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie

Advies. Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie DIENST Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie Advies over en ondersteuning bij het initieel inrichten/optimaliseren

Nadere informatie

GEZOND WERKEN INDIGO BRABANT. Training en ondersteuning in mentaal fit werken

GEZOND WERKEN INDIGO BRABANT. Training en ondersteuning in mentaal fit werken GEZOND WERKEN INDIGO BRABANT Training en ondersteuning in mentaal fit werken 2 Gezond Werken Gezonde werknemers gaan met plezier naar het werk. Ze zijn geestelijk fit en blijven fit. Gezonde werkdruk biedt

Nadere informatie

Master in Personal. Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING:

Master in Personal. Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING: Master in Personal Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING: Master in Personal Leadership: Weet jij wat jouw hart sneller doet kloppen? Communiceren en continue

Nadere informatie

OPTIMALE INZET EN GROEI VAN UW TALENTEN EN ORGANISATIE

OPTIMALE INZET EN GROEI VAN UW TALENTEN EN ORGANISATIE YOUR INDIVIDUAL NATURAL COMPETENCE OPTIMALE INZET EN GROEI VAN UW TALENTEN EN ORGANISATIE Wanneer u in uw organisatie teams vormt of ontwikkelt en mensen wilt inzetten vanuit hun natuurlijke kracht, wilt

Nadere informatie

TMA 360º feedback Flexibel en online. TMA 360º feedback werkboek. Dank u voor het gebruiken van de TMA 360º feedback competentie-analyse

TMA 360º feedback Flexibel en online. TMA 360º feedback werkboek. Dank u voor het gebruiken van de TMA 360º feedback competentie-analyse Haal het maximale uit de TMA 360º fb competentieanalyse Dank u voor het gebruiken van de TMA 360º feedback competentie-analyse 360º feedback is een krachtig instrument, maar dient op de juiste wijze gebruikt

Nadere informatie

Overstag of over een andere Boeg?

Overstag of over een andere Boeg? Overstag of over een andere Boeg? Programma over Authenticiteit Overstag of over een andere Boeg? Een zeiltocht die stimuleert tot reflectie op de loopbaankoers van de deelnemers. In de hectiek van ons

Nadere informatie

MODULAIRE MANAGEMENTTRAININGEN

MODULAIRE MANAGEMENTTRAININGEN MODULAIRE MANAGEMENTTRAININGEN Basisvaardigheden de performance manager De manager als change manager De manager als connecting and inspiring leader Op weg naar een beter presterender organisatie WIE ZIJN

Nadere informatie

FiT. Mastering Financiality. In tien maanden tijd je circle of influence vergroten

FiT. Mastering Financiality. In tien maanden tijd je circle of influence vergroten FiT Mastering Financiality. In tien maanden tijd je circle of influence vergroten Vergroot je circle of influence Niemand kan de financiële gevolgen van strategische beslissingen beter inzichtelijk maken

Nadere informatie

Transi4e%&% leiderschap%

Transi4e%&% leiderschap% Odin development compass Wanneer u in uw organisatie teams vormt of ontwikkelt, en mensen wilt ondersteunen in hun groei, wilt u ongetwijfeld weten wat de werkelijke kracht is van iedereen. Het Odin Development

Nadere informatie

Master in Personal. Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING:

Master in Personal. Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING: Master in Personal Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING: Master in Personal Leadership: Weet jij wat jouw hart sneller doet kloppen? Communiceren en continue

Nadere informatie

Expertisecentrum Plato. van werk-naar-werk en loopbaancoaching. Voor medewerkers

Expertisecentrum Plato. van werk-naar-werk en loopbaancoaching. Voor medewerkers Expertisecentrum Plato van werk-naar-werk en loopbaancoaching Voor medewerkers inhoud wij maken er werk van! 04 Onze dienstverlening voor jou 09 Loopbaanoriëntatie en Loopbaancoaching 05 over expertisecentrum

Nadere informatie

Zorg voor je carrière. Neem gerust contact op of maak een afspraak. Telefoon: (030) 602 94 25 of e-mail: zorg@matchcare.nl

Zorg voor je carrière. Neem gerust contact op of maak een afspraak. Telefoon: (030) 602 94 25 of e-mail: zorg@matchcare.nl Neem gerust contact op of maak een afspraak. Telefoon: (030) 602 94 25 of e-mail: zorg@matchcare.nl Hoe presenteer ik mijzelf? Wat wil ik? Zorg voor je carrière Door het dagelijkse contact met mijn coach

Nadere informatie

Experts in resultaatgericht HRM

Experts in resultaatgericht HRM Experts in resultaatgericht HRM HRM CONSULTANCY - DEVELOPMENT CENTER - E-HRM SYSTEEM 1 MENSEN BEPALEN UW RESULTAAT VISIE STRATEGIE DOELEN Steeds vaker wordt vastgesteld dat de wijze waarop het menselijk

Nadere informatie

hr Duurzaam succesvol

hr Duurzaam succesvol hr Duurzaam succesvol Duurzaamheid is een thema binnen veel organisaties. Logisch, iedere organisatie wil graag goed gekwalificeerde, gemotiveerde en gezonde medewerkers. In steeds meer Cao s worden dan

Nadere informatie

Evaluatieverslag mindfulnesstraining

Evaluatieverslag mindfulnesstraining marijke markus spaarnestraat 37 2314 tm leiden Evaluatieverslag mindfulnesstraining 06 29288479 marijke.markus@freeler.nl www.inzichtinzicht.nl kvk 28109401 btw NL 079.44.295.B01 postbank 4898261 14 oktober

Nadere informatie

CompetenceTool DÉ DIGITALE OPLOSSING VOOR COMPETENTIEONTWIKKELING EN HET VERKRIJGEN VAN FEEDBACK

CompetenceTool DÉ DIGITALE OPLOSSING VOOR COMPETENTIEONTWIKKELING EN HET VERKRIJGEN VAN FEEDBACK CompetenceTool DÉ DIGITALE OPLOSSING VOOR COMPETENTIEONTWIKKELING EN HET VERKRIJGEN VAN FEEDBACK Voor het toetsen van huidige competenties aan de gewenste competenties en voor het ondersteunen van feedback

Nadere informatie

CoachWijzer Houvast bij het vormgeven van effectieve begeleiding

CoachWijzer Houvast bij het vormgeven van effectieve begeleiding Houvast bij het vormgeven van effectieve begeleiding Naam: Datum: Bert van Rossum 9 december 2013 Inhoudsopgave Inleiding... De uitslag van Bert van Rossum... Toelichting coach- en begeleidingsvoorkeur...

Nadere informatie

Welkom bij Van Rooy Adviesbureau. In deze folder geven wij een kort overzicht van onze activiteiten.

Welkom bij Van Rooy Adviesbureau. In deze folder geven wij een kort overzicht van onze activiteiten. Welkom m 06 30112315 www.vanrooyadviesbureau.nl Welkom bij Van Rooy Adviesbureau. In deze folder geven wij een kort overzicht van onze activiteiten. Van Rooy Adviesbureau ondersteunt individuen en organisaties

Nadere informatie

HUDSON TALENT MANAGEMENT PARTNER BIJ HET SELECTEREN, MOTIVEREN EN ONTWIKKELEN VAN MENSEN

HUDSON TALENT MANAGEMENT PARTNER BIJ HET SELECTEREN, MOTIVEREN EN ONTWIKKELEN VAN MENSEN HUDSON TALENT MANAGEMENT PARTNER BIJ HET SELECTEREN, MOTIVEREN EN ONTWIKKELEN VAN MENSEN MENSEN ZIJN HET HART VAN UW SUCCES BEDRIJVEN DIE DE BESTE MENSEN AAN ZICH WETEN TE BINDEN, PRESTEREN BETER. MAAR

Nadere informatie

Aanvullende informatie onder

Aanvullende informatie onder Wat beweegt ons? Reiss Profile Europe B.V. is officieel partner en licentiehouder van de methode van Professor Dr. Steven Reiss Aanvullende informatie onder www.reissprofile.eu Zicht op de menselijke motivatie

Nadere informatie

Voorwaarden coachingstraject

Voorwaarden coachingstraject Voorwaarden coachingstraject Inhoud VOORWAARDEN COACHINGSTRAJECT... 1 Inhoud coachingstraject en voorwaarden 3 Intake 4 Persoonlijke Coaching 5 Skype coaching gezonde leefstijl 6 NATUURLIJK GEZOND AFVALLEN...

Nadere informatie

Rapport Docent i360. Test Kandidaat

Rapport Docent i360. Test Kandidaat Rapport Docent i360 Naam Test Kandidaat Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Sterkte/zwakte-analyse 3. Feedback open vragen 4. Overzicht competenties 5. Persoonlijk ontwikkelingsplan Inleiding Voor u ligt het

Nadere informatie

Een vragenlijst voor de Empowerende Omgeving

Een vragenlijst voor de Empowerende Omgeving Een vragenlijst voor de Empowerende Omgeving Introductie Met de REQUEST methode wordt getracht de participatie van het individu in hun eigen mobiliteit te vergroten. Hiervoor moet het individu voldoende

Nadere informatie

Personal Branding voor Ingenieurs

Personal Branding voor Ingenieurs Personal Branding voor Ingenieurs 8 juni 2012 Lustrumsymposium Jullie doelen - succesvolle loopbaan - een baan vinden - de allerbeste zijn? - Saskia Slotboom 2012 2 Personal Branding Tools en praktische

Nadere informatie