... the precision signal conditioning company. D E W E S o f t 6. x Q u i c k S t a r t - S n e l a a n d e s l a g

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "... the precision signal conditioning company. D E W E S o f t 6. x Q u i c k S t a r t - S n e l a a n d e s l a g"

Transcriptie

1 A u t o m o t i v e E n e r g y & P o w e r A n a l y s i s F i e l d S e r v i c e E n v i r o n m e n t a l R e s e a r c h & D e v e l o p m e n t D E W E S o f t 6. x Q u i c k S t a r t - S n e l a a n d e s l a g ISO the precision signal conditioning company

2 Inhoud Algemene Informatie 2 1. Installatie Licentie voor Demo Mode Licentie voor Real Mode 4 2. Input setup A/D bemonster instellingen Ingang kanaal instellingen Data file naam De setup opslaan 7 3 De eerste meting Kanaal keuze Andere Instrumenten 9 4. Data Recording Start / Stop recording handmatig Gebruik van trigger voorwaarden voor opslag Offline data analysis Cursor uitlezing Zoom Scroll door het venster Printje maken Data exporteren Versies Samenvatting 16 General Information Copyright notice DEWETRON elektronische Messgeraete Ges.m.b.H. All rights reserved. May not be duplicated or disseminated in any fashion without the express written permission of DEWETRON Ges.m.b.H. Trademark notice All trademarks are acknowledged to be the property of their owners, with all rights and privileges thereto. No infringement is intended. Disclaimer DEWETRON makes no claim about the efficacy or accuracy of the information contained herein. Use of this manual is entirely at the user s own risk. Under no circumstances will DEWETRON assume any liability caused by the use, proper or improper, of this manual or the information, textual, graphical or otherwise, contained within it. Warranty agreement For warrenty information please refer to the DEWESoft Software Users Manual, which is shipped together with the software. Page

3 DEWESoft 6.x Quickstart 1. Installatie Voor nauwkeurige installatie instructies dient u de DEWESoft Software Users Manual te raadplegen. Controleer of uw verwerkings hardware (A/D kaart) reeds in uw systeem is geplaatst en correct werkt! Als u voor de eerste keer DEWESoft 6.x installeert, dient u de instructies van de InstallShield Wizard op te volgen. Installeer de onderdelen welke u besteld heeft of als u geinteresseerd bent de demonstratie versie. DEWESoft INSTALLATIE VOORBEELD Als de installatie beëindigd is, kunt u DEWESoft voor de eerste keer starten met de desktop ikoon of vanuit C:\Program Files\Dewetron\DEWESoft6.x folder. (6.x staat voor uw versie, bijvoorbeeld 6.5 of 6.6) NA installatie van dewesoft zal standaard de demo mode opstarten 1.1 Licentie voor Demo mode Als u het programma gebruikt zonder toegevoegde hardware (dit is de Demo mode), kies dan Geen A/D hardware in de Analog device en vink alle hokjes uit van (Gebruik MDAQ/DAQP modules, Gebruik PAD modules, Gebruik DAQN modules). De registratiestatus in de linker benedenhoek van het scherm zal veranderen in DEMO. Druk nu op OK om DEWESoft te starten. DE-M050203NL DEWESoft Quickstart Manual Software version 6.x Printing version October 1, 2008 Page 3

4 1.2 Licentie voor Real Mode Kies de gewenste hardware, bijvoorbeeld Dewetron Orion in de Analog tab, een GPS apparaat,... Wanneer de hardware vooraf correct gëinstalleerd is, zal het automatisch herkend worden en in een lijst genoemd worden. ORION hardware gevonden Kies nu de Licenties tab en voer uw DEWESoft Licentie key, Gebruiker naam en Gebruiker lokatie in: correcte licentie voor dit ORION-1616 voorbeeld Wanneer de licentie key correct is, zal het rode kruis in Status veranderen in een groene check vink en de registration status geeft de versie: LT1 (Lite 1), LT2 (Lite 2), LT3 (Lite 3), SE (Standard Edition), PROF (Professional Edition), DSA (Dynamic Signal Analyzer) weer. Druk op OK om de installatie te beëindigen. Wanneer u alles correct hebt ingevoerd bent u nu gereed om te meten. Page 4

5 DEWESoft 6.x Quickstart 2. Input setup Voordat u kunt starten met de eerste meting, moet u de ingangskanalen en A/D instellingen vaststellen. Druk op het Meten of Setup ikoon om in de Setup te komen. Het bovenste deel vertoont de A/D en opslag instellingen, het onderste deel de kanaal instellingen. 2.1 A/D conversie instellingen Invoer setup scherm De A/D bemonstersnelheid (DYNAMISCHE MEETSNELHEID) is afhankelijk van uw toepassing. Om het te meten signaal met een voldoende nauwkeurigheid in het tijdsdomein weer te geven, moet u 10 tot 20 keer sneller dan de frequentie van het meetsignaal bemonsteren (bij voorbeeld 1 ks/s voor een 50 Hz sinusgolf). Wanneer het meetsignaal veel hoogfrequente componenten bevat, kan het noodzakelijk zijn om 100 keer sneller (b.v. 5 ks/s voor de 50 Hz sinusgolf) of nog hoger te bemonsteren. Wanneer alleen in het frequentiedomein weergegeven wordt (FFT analyse), zal een 2.5 keer snellere bemonstering voldoende zijn (125 S/s voor de 50 Hz sinusgolf). Hoe hoger de bemonsteringsfrequentie, hoe beter de nauwkeurigheid in het tijdsdomein. Maar ook de file grootte zal toenemen!! A/D bemonster instellingen Voor de andere instellingen STATIC/REDUCED RATE en de OPSLAG OPTIES, moet u de DEWESoft Software Users Manual raadplegen of kijk in de on-line Help en Tutorial. DE-M050203NL DEWESoft Quickstart Manual Software version 6.x Printing version October 1, 2008 Page 5

6 2.2 Ingangskanaal setup De kanalen worden weergegeven in een tabel, waar de rijen de kanalen zijn en de kolommen de kanaal instellingen aangeven. Het aanwezige nummer in de eerste kolom komt overeen met het slotnummer van de versterker en/of het kanaal nummer van de A/D kaart. Druk op de UIT knop in de tweede rij om een kanaal in te schakelen voor een meting (verandert nu in AAN). Druk nogmaals om het kanaal weer uit te schakelen. De derde rij toont de kanaalnaam, de vierde - indien aanwezig - de versterker namen, serie nummers en instellingen. De vijfde rij kan al een signaal weergeven: dit is een welkome eigenschap om een indruk te krijgen van de signalen. Is alles aangesloten? Zijn de signalen in orde? Zijn er oversturingen?... Het belangrijkste deel van de Setup staat in de laatste kolom. In ons voorbeeld willen we een signaal van 230 V 50 Hz meten met een DAQP-DMM module in slot 0. Daarbij een temperatuur met de PAD module in slot 8. Omdat de instellingen voor DAQ en PAD modules nogal verschilt, hebben we dit in twee gedeelten gedaan Instellen van een DAQx/MDAQ module of een directe ingang Druk op de Setup knop van het gewenste kanaal - in ons geval slot 0. Een nieuw venster zal openen: instellingen voor een daq/mdaq module of directe ingang Het bovenste linker gebied kan gebruikt worden om het kanaal te benoemen, de eenheid (meetgrootheid) en kleur mee te geven.het bovenste rechter gebied geeft de momenteel gekozen versterker weer (automatisch voor DAQP en MDAQ modules). Hier kunt u ook het ingangsbereik en het filterbereik veranderen, in ons voorbeeld 400 V en een 3 khz filter. Het onderste linker gebied kan gebruikt worden voor de sensor schaling (transducent gevoeligheid) in dit voorbeeld niet gebruikt. Het onderste rechter gebied laat de momenteel gemeten waarden zien. Even proberen: wanneer u het Lowpassfilter van de DAQP-HV module op 10 Hz instelt, zal de weergegeven spanning zakken van ongeveer ±320 V naar ±14 V. De verandering wordt onmiddellijk zichtbaar. Wanneer u de instellingen veranderd heeft, moet u ze bevestigen met de Ok knop. Meer ingangs kanaal Setup informatie is te lezen in het DEWESoft Software Users Manual. Page 6

7 DEWESoft 6.x Quickstart Instellen van een PAD module PAD modules hebben 8 ingangskanalen beschikbaar op 1 hardware slot. Daarom zal na het indrukken van de Setup knop, het venster er anders uitzien: PAD module instellingen De eerste kolom geeft nu het kanaalnummer van de PAD module aan. De tweede kolom dient weer om de kanalen van de gekozen module in- en uit te schakelen. De derde kolom geeft de kanaal naam en de vierde kolom de momentele gemeten waarden aan. De belangrijkste module instellingen kunnen met de drop-down keuzeknoppen boven de tabel ingesteld worden (b.v. veranderen van het ingangsbereik of nauwkeurigheid). Bedenk dat deze functie niet beschikbaar is bij de intelligente aansluitblokken als de PAD-CB8-K-P: deze aansluitblokken kiezen de vereiste instellingen zelf. Om elk kanaal verschillend in te stellen kunt u de kanaal setup bedienen door de Setup knop in te drukken. Dit gaat daarna op dezelfde manier zoals bij de DAQx/ MDAQ modules ingangssetup is beschreven. Meer ingangs kanaal Setup informatie is te lezen in het DEWESoft Software Users Manual. 2.3 Data file naam Het laatste deel voor de meting, is het vaststellen van de filenaam voor de dataopslag. Geef de naam van de file op in het tekstveld of druk op de File details knop om het opslagpad en commentaren aan te wijzen. Standaard file naam: test 2.4 De setup opslaan Nadat u alle instellingen gemaakt heeft, kunt u deze ook opslaan voor gebruik in de toekomst. Om de setup op te slaan, klikt u op Bewaar Setup (of Bewaar Setup Als) uit het File menu. Om uw setup weer te laden, klikt u op Laad Setup uit het File menu. DE-M050203NL DEWESoft Quickstart Manual Software version 6.x Printing version October 1, 2008 Page 7

8 3. De eerste meting Nadat de ingangs gegevens ingesteld zijn, kunt u aan de eerste meting beginnen. Om het simpel te houden, klik op het Overzicht ikoon om in het volgende scherm te komen: overview scherm start op in ontwerp procedure (design mode) De twee gekozen kanalen met spanning en temperatuur, worden reeds getoond in een digitale meter. U kunt nu aanvullende aanwijsinstrumenten toevoegen. U hoeft slechts op de ikonen te drukken boven de digitale meters om bijvoorbeeld een recorder, FFT of scope instrument te krijgen. Elk aanwijsinstrument wordt geplaatst in de linker bovenhoek, waar de twee kanalen reeds actief zijn. Sleep het op de gewenste plaats, met ingedrukte linker muisknop, en klik op een van de hoeken om de aanwijzers te vergroten of te verkleinen. Wanneer alle gewenste instrumenten op het scherm ingedeeld zijn, klikt u op de Design knop bovenaan de Control eigenschappen kolom. Nu kunt u de instrumenteigenschappen veranderen. Dit kan het aantal digits zijn, het signaal,... en ook de kanaal keuze. 3.1 Kanaal keuze Zoals eerder genoemd, worden de kanalen automatisch toegekend aan de aanwijsinstrumenten. Hoe kunt u deze toewijzijng veranderen? Gebruik de KANALEN kiezer in de linker benedenhoek om dit te doen. Klik eerst het instrument aan dat u wilt veranderen, klik hierna op de GROEP binnenin de KANALEN kiezer (bijvoordbeeld AI) en kies dan het gewenste kanaal (bijvoorbeeld Voltage). de kanaal LIJST vertoont alleen kanalen binnenin de gekozen groep Page 8

9 DEWESoft 6.x Quickstart Nadat u de keuzes gemaakt heeft krijgt u uw persoonlijke schermindeling. persoonlijk ingedeeld overview scherm 3.2 Andere instrumenten Er zijn ook andere vooraf-ingestelde instrumentschermen beschikbaar overeenkomstig met het Overzicht scherm. U kunt deze direkt kiezen door het bijbehorende ikoon op het Displays menu aan te klikken. Beschikbare vooraf-ingestelde instrumenten zijn: Overview, Scope, Recorder, Vertical Recorder, FFT, Video, GPS en Power. Hieronder staan enkele voorbeelden: voorbeelden van vooraf-ingestelde instrumenten Voor veel toepassingen geven deze instrumenten al een duidelijk beeld van het signaal. Zoals we hebben gezien in het Overzicht scherm is het scherm gemakkelijk aan te passen in de Design Mode. DE-M050203NL DEWESoft Quickstart Manual Software version 6.x Printing version October 1, 2008 Page 9

10 4. Data Recording 4.1 Start / Stop recording handmatig Tot hier hebben we de meetsignalen alleen zichtbaar gemaakt, maar ze zijn nog niet opgeslagen. In sectie 2 hebben we een filenaam gemaakt voor opslag. Deze naam wordt nu gebruikt wanneer we op het Opslaan ikoon drukken. Dit ikoon zal onmiddellijk van uiterlijk veranderen en heet nu Pauze. U drukt op Pauze wanneer u de data opslag tijdelijk wilt onderbreken. Wanneer u de opslag wilt stoppen, drukt u op het Stop ikoon. In het witte veld ziet u enkele aantekeningen. Dit kunnen de start of stop tijden van de registratie, trigger of andere events zijn. Het bovenste rechter gebied geeft de huidige file omvang (in het voorbeeld hierboven 1.21 MB). Dit is een erg nuttige aanwijzing die inzicht geeft in de hoeveelheid opgeslagen data. 4.2 Gebruik van trigger voorwaarden (events) voor opslag Voor het instellen van de trigger voorwaarden moeten we terugkeren naar het Setup scherm. Kies Snel bij trigger (of Snel bij trigger, anders gereduceerd) om de trigger functie in DEWESoft in te schakelen. schakel de trigger functie in door "SNEL BIJ TRIGGER" te kiezen Hierdoor verschijnt een nieuwe tab Trigger genaamd. Druk op de Nieuw knop om een of meerdere Opslag start conditie voorwaarden in te stellen en Setup om de trigger conditie in te stellen. stel de start en stop condities in Page 10

11 DEWESoft 6.x Quickstart Het trigger setup scherm biedt verschillende instellingen aan. Als eerste kunt u kiezen uit Trigger op data, tijd of FFT. Voor de Trigger data is keuze uit Alle data, Gemiddeld (op basis van reduced) of RMS (dynamische signalen) mogelijk. De Trigger mode biedt Schuine flank, Gefilterde flank, Window, Pulsbreedte of Window en pulsbreedte; de Level instellingen hangen af van de gekozen Trigger mode. Voor dit voorbeeld blijven we bij de data trigger op een spanningsval onder 200 V RMS. trigger instelling voor het spannings kanaal Wanneer de Opslag start-conditie is ingesteld, moeten we ook de acquisitie laten stoppen. Daarvoor moet de Opslag stop-conditie vastgelegd worden. In het voorbeeld lijkt dit erg op de start conditie, maar dan met een positieve flank. Dit betekent dat de trigger wordt vrijgegeven als de RMS waarde van de spanning onder de 200 V RMS komt en stopt wanneer de spanning weer boven de 210 V RMS uitgroeit. start en stop condities ingesteld Ter aanvulling kunt u kiezen voor een voor- en na trigger tijd om de acquisitie-tijd te verlengen. Wellicht heeft u al opgemerkt dat de Start knop nu verschijnt als Arm. druk op Arm om de acquisitie te "starten''. Zodra de triggervoorwaarde bereikt wordt, begint de data opslag. Druk op de Stop knop om de acquisitie te beëindigen of de Trig knop om een trigger voorwaarde te geven. DE-M050203NL DEWESoft Quickstart Manual Software version 6.x Printing version October 1, 2008 Page 11

12 5. Offline data analyse Om de verkregen data te analyseren drukt u op de Analyse knop. Wanneer u net gestopt bent met het inlezen van de meetsignalen, komt u automatisch met de instrumenten in de Analyse mode. Anders verschijnt het volgende scherm: data file keuze Kies in de file-lijst en dubbelklik op het gewenste file. DEWESoft zal nu de data teruglezen en alle verkregen gegevens weergeven, zelfs als u dagenlang heeft gemeten. Het meestvoorkomende gebruik bestaat uit het meten, terug kijken en het vergroten van details waarna men een afdruk maakt voor documentatie. 5.1 Cursor uitlezing Op een eenvoudige manier meten kan door in het gewenste instrument te klikken (bij voorbeeld de recorder) op het eerste punt dat u wilt zien. Er verschijnt een witte cursorlijn gemerkt met een I. Houd nu de linker muisknop ingedrukt en sleep de cursor naar het tweede punt - een tweede witte cursorlijn gemerkt met een II zal nu de muiscursor volgen -. Laat nu de muisknop los. bepaal de cursor positie voor uitlezing In het Kanaal eigenschappen gebied wordt een veld aangegeven genaamd Tijd en Waarden cursor. Het geeft de amplitude en tijd informatie van het gekozen gedeelte weer. Om de meet-cursor positie te veranderen, kunt u nu ook de beide cursors gescheiden verplaatsen. Als u de muiscursor over de meetcursor beweegt, verandert het uiterlijk in een horizontale pijl. Klik nu op de muisknop en beweeg de cursor naar de gewenste nieuwe positie. Page 12

13 DEWESoft 6.x Quickstart 5.2 Zoom Wellicht heeft u al opgemerkt dat het uiterlijk van de cursor verandert wanneer deze zich tussen de cursors beweegt. Een + teken wordt toegevoegd. Wanneer u dit teken ziet en op de linker muisknop klikt, zoomt u in tussen de cursors. Dit kunt u herhalen totdat u de gewenste uitvergroting bereikt hebt. Om deze uitvergroting ongedaan te maken, klikt u eenvoudig op de rechter muisknop. Het verkleinen van het venster gebeurt met dezelfde stappen als het vergroten. beweeg de muis cursor tussen de twee meet cursors en klik links om te vergroten 5.3 Scroll door het venster Om met het uitvergrote venster door alle bemonsterde data te gaan zijn er twee mogelijkheden: beweeg de muis naar de tijdlijn in de grafiek, als het handje verschijnt klikt u op de linker muisknop en sleep naar de gewenste richting. De andere manier is om in het uitgelichtte vlak van het bovenste venster te klikken en dit venster nu te bewegen. beweeg het gekozen venster naar de gewenste positie DE-M050203NL DEWESoft Quickstart Manual Software version 6.x Printing version October 1, 2008 Page 13

14 5.4 Printje maken Wordt er een gedrukt rapport gevraagd? Dit gaat erg simpel met DEWESoft. Druk op de Print knop om een printvoorbeeld te bekijken. print preview Nu kunt u commentaren toevoegen (Notitie bij meting), wisselen tussen Landschap en Portret, druk nu op Print om af te drukken. Een standaard Windows venster verschijnt en vraagt om de gegevens van de printer, zoals u dit kent uit andere Windows toepassingen. Installeer een PDF-printer om direct naar PDF formaat te printen. Hierdoor is het gemakkelijk om meetresultaten via met anderen te delen. Tip: Ga naar Algemene Setup in het Systeem menu en kies de Print tab; nu kunt u de locatie kiezen van uw eigen logo ( dit moet een.bmp formaat zijn) Page 14

15 DEWESoft 6.x Quickstart 6. Data exporteren Het kan nodig zijn dat u de meetgegevens op een andere manier wilt bewerken. Daarvoor biedt DEWESoft uitgekiende exporteer functies. Om meetgegevens te exporteren drukt u op de Export knop in Analyze mode. Nu wordt het door u uitgezochte gedeelte van de meting geëxporteerd (zie ook 5.2 Zoom). Het onderstaande Export venster verschijnt: Export keuze window Aan de linkerzijde kunt u een keuze maken uit Alle data punten en Gereduceerd : kies tussen Min/Max, Gemiddeld en RMS waarden om te exporteren en tussen relatief, absoluut en trigger tijdbasis. De volgende stap is het kiezen tussen FlexPro of Excel of exporteren via ActiveX (indien door Windows versie ondersteund), of File export, DEWESoft export en copieer naar Clipboard. In het middengedeelte kunt u voor enkele opties kiezen bijvoorbeeld een vooraf-ingesteld uiterlijk of file lokatie. Druk hierna op Export data om het exporteren te starten. File typen welke momenteel door DEWESoft ondersteund worden voor File export zijn:: FlexPro, Excel, Matlab, Universal File Format 58, Famos, NSoft, Text, Sony, RPCIII, Comtrade and ATI. Tip: Gebruik de DEWESoft export om het door u uitgekozen meetgebied op te slaan in een nieuwe DEWESoft file. Deze mogelijkheid kan u veel schijfruimte besparen!!! DE-M050203NL DEWESoft Quickstart Manual Software version 6.x Printing version October 1, 2008 Page 15

16 7. Versies DEWESoft is verkrijgbaar in verschillende versies, waaronder: DEWESoft-6-LT1 Lite versie alleen voor PAD/EPAD modules DEWESoft-6-LT2 Lite versie alleen voor A/D kaarten DEWESoft-6-LT3 Lite versie alleen voor GPS sensoren DEWESoft-6-SE Standaard Editie voor de meeste applicaties DEWESoft-6-PROF Professional Editie voor high-end applicaties en multi-board supp. DEWESoft-6-DSA Professional Editie met FRF, Geluid, HBV, TorVib DEWESoft-6-ENTERPRISE Professional Editie als DSA met extra opties en 5-jaar upgrades Beschikbare Opties: DEWESoft-6-OPT-CAN CAN bus ondersteuning DEWESoft-6-OPT-POWER Power module optie DEWESoft-6-OPT-NET Remote Control met netwerk functies DEWESoft-6-OPT-DBASE Database Plug-in voor SQL met PMT3 daarnaast zijn ook diverse opties uit de DSA versie als individuele optie verkrijgbaar. 8. Samenvatting DEWESoft is een krachtig maar eenvoudig te bedienen programma, dat een veelheid aan mogelijkheden biedt. Daarom bevelen wij het doorlezen van de DEWESoft Software Users Manual, welke bij deze levering is toegevoegd, van harte aan. Tevens is vanaf versie 6.5 een z.g. tutorial on-line beschikbaar met veel praktische voorbeelden m.b.t. het meten dan sensoren en signalen. Updates van dit programma, Version 6, zijn vrijelijk te verkrijgen op diverse internet locaties: FTP Server: ftp://ftp.dewetron.com/public/software/dewesoft6, INTERNET: Dewetron Benelux BV Postbus 8808 Tel.: +31 (0) BC BREDA Fax.: +31 (0) NEDERLAND Page 16

DEWESoft-7. SnelStart Handleiding Demo versie met SoundCard & WebCam ondersteuning. Dewetron Benelux BV v 1.0 Mei 2011

DEWESoft-7. SnelStart Handleiding Demo versie met SoundCard & WebCam ondersteuning. Dewetron Benelux BV v 1.0 Mei 2011 DEWESoft-7 SnelStart Handleiding Demo versie met SoundCard & WebCam ondersteuning 3 Dewetron Benelux BV v 1.0 Mei 2011 DEWESoft 7.0 SnelStart DEWESoft is data acquisitie programma met vele mogelijkheden

Nadere informatie

V-Solution. 2009 Compad Software

V-Solution. 2009 Compad Software VSolution Title page 1 Use this page to introduce the product by Compad Software VSolution All rights reserved. No parts of this work may be reproduced in any form or by any means graphic, electronic,

Nadere informatie

Een uitgave van PHILIPS COMMUNICATION SYSTEMS HILVERSUM, THE NETHERLANDS. Order No: 9600 068 01201. Datum: Januari 1999

Een uitgave van PHILIPS COMMUNICATION SYSTEMS HILVERSUM, THE NETHERLANDS. Order No: 9600 068 01201. Datum: Januari 1999 Een uitgave van PHILIPS COMMUNICATION SYSTEMS HILVERSUM, THE NETHERLANDS Order No: 9600 068 01201 Datum: Januari 1999 Er is zorgvuldig naar gestreefd om de informatie in deze handleiding zo nauwkeurig

Nadere informatie

icar itrain voor modelauto's Dinamo/MCC

icar itrain voor modelauto's Dinamo/MCC icar itrain voor modelauto's Dinamo/MCC Handleiding 2.0 2014 Deze handleiding is geschreven en beschikbaar gesteld door MCC-ModelCarParts.Dit document, dan wel enige informatie hieruit, mag niet geheel

Nadere informatie

's Werelds toonaangevende software voor het afdrukken van etiketten, barcodes, RFID en kaarten

's Werelds toonaangevende software voor het afdrukken van etiketten, barcodes, RFID en kaarten 's Werelds toonaangevende software voor het afdrukken van etiketten, barcodes, RFID en kaarten Aan de slag met de BarTender Application Suite Overzicht, installatie, en basisgebruik (Nederlandse versie)

Nadere informatie

uboard Installatie Handleiding (V4.1)

uboard Installatie Handleiding (V4.1) uboard Installatie Handleiding (V4.1) De inhoud van deze publicatie kan zonder kennisgeving worden gewijzigd dan wel worden aangepast aan nieuwe of gewijzigde functies. Alle rechten voorbehouden. 2011.05

Nadere informatie

PicoScope 6. PC-oscilloscoopsoftware. Gebruikershandleiding. psw.nl r32 Copyright 2007-2014 Pico Technology Ltd. Alle rechten voorbehouden.

PicoScope 6. PC-oscilloscoopsoftware. Gebruikershandleiding. psw.nl r32 Copyright 2007-2014 Pico Technology Ltd. Alle rechten voorbehouden. PicoScope 6 PC-oscilloscoopsoftware Gebruikershandleiding PicoScope 6 gebruikershandleiding I Inhoudsopgave 1 Welkom...1 2 PicoScope 6...2 overzicht 3 Inleiding...3 1 Wettelijke verklaring...3...4 2 Upgrades

Nadere informatie

DigiSave OptimDrive GEBRUIKERS- HANDLEIDING

DigiSave OptimDrive GEBRUIKERS- HANDLEIDING DigiSave OptimDrive GEBRUIKERS- HANDLEIDING V 3.0 1 We danken u voor de aankoop van onze DigiSave software bestemd voor de opslag van de gegevens uit de digitale tachografen, uit de kaarten en visualisatie

Nadere informatie

NiceLabel Software. NiceLabel. Starters Handleiding. Nederlandse versie. Rev-0701. www.nicelabel.com

NiceLabel Software. NiceLabel. Starters Handleiding. Nederlandse versie. Rev-0701. www.nicelabel.com NiceLabel Software NiceLabel Starters Handleiding Nederlandse versie Rev-0701 www.nicelabel.com COPYRIGHTS Copyright 1995-2007 Euro Plus d.o.o. All rights reserved. www.europlus.si www.nicelabel.com Informatie

Nadere informatie

Starten met TYPO3. This document is published under the Open Content License available from http://www.opencontent.org/opl.shtml

Starten met TYPO3. This document is published under the Open Content License available from http://www.opencontent.org/opl.shtml Starten met TYPO3 Extension Key: doc_tut_quickstart_nl Language: nl Version: 1.0.0 Keywords: forbeginners, foreditors, foradmins Copyright 2000-2010, Documentation Team, This

Nadere informatie

1U Series DVR Snelstart gids

1U Series DVR Snelstart gids 1U Series DVR Snelstart gids 1 Inhoudsopgave 1 Hardware installatie en aansluiting... 5 1.1 Controleer de uitgepakte DVR... 5 1.2 Over het voorpaneel en achterpaneel... 5 1.3 Na het verwijderen van de

Nadere informatie

CamTech. RAS Plus. Gebruikershandleiding. Remote Administration System Plus HELPDESK : 0900-27274357. Postbus 218 510 AE Drunen

CamTech. RAS Plus. Gebruikershandleiding. Remote Administration System Plus HELPDESK : 0900-27274357. Postbus 218 510 AE Drunen CamTech RAS Plus Remote Administration System Plus Gebruikershandleiding Postbus 218 510 AE Drunen Thomas Edisonweg 5 5151 DH Drunen HELPDESK : 0900-27274357 techhelp@aras.nl www.aras.nl Remote Administration

Nadere informatie

Compad Bakkerij Support Handleiding

Compad Bakkerij Support Handleiding Compad Compad Bakkerij Support Handleiding Geldig tot en met: 8 augustus 2012 Latest Content: i:\handboek\compad bakkerij\compad bakkerij supportboek.docx Auteur: Carol Esmeijer, Compad Software Compad

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING KING VOOR WINDOWS versies S t/m XL, release 5.4x

GEBRUIKERSHANDLEIDING KING VOOR WINDOWS versies S t/m XL, release 5.4x GEBRUIKERSHANDLEIDING KING VOOR WINDOWS versies S t/m XL, release 5.4x 1999-2008 Quadrant Automatisering BV COLOFON Samensteller : Quadrant Automatisering BV Ontwerp omslag : ZEE Rotterdam Uitgave : Quadrant

Nadere informatie

Veritrax AS-215. AC-215's PC management software. Software

Veritrax AS-215. AC-215's PC management software. Software Veritrax AS-215 AC-215's PC management software Software gebruikershandleiding 0706-0960123+01 Maart 2006 Versie 2.0.4 Copyright and Version Number Information in this document, including URL and other

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING KING VOOR WINDOWS. versies Financieel t/m Logistiek, release 5.50

GEBRUIKERSHANDLEIDING KING VOOR WINDOWS. versies Financieel t/m Logistiek, release 5.50 GEBRUIKERSHANDLEIDING KING VOOR WINDOWS versies Financieel t/m Logistiek, release 5.50 COLOFON Samensteller : Quadrant Automatisering BV Ontwerp omslag : ZEE Rotterdam Uitgave : Quadrant Software BV Het

Nadere informatie

BackupAgent Online Backup Client voor Windows 3.11 Gebruikershandleiding

BackupAgent Online Backup Client voor Windows 3.11 Gebruikershandleiding BackupAgent Online Backup Client voor Windows 3.11 Gebruikershandleiding January 2008 Version 1.0 Disclaimer This document is compiled with the greatest possible care. However, errors might have been introduced

Nadere informatie

VECTRON VECTRON COMMANDER 6 HANDLEIDING

VECTRON VECTRON COMMANDER 6 HANDLEIDING VECTRON VECTRON COMMANDER 6 HANDLEIDING 2 3 Editie : 01-09 - 2001 2001 by VECTRON Systems AG, Münster Alle technische wijzigingen zijn streng verboden. Alle rechten voorbehouden. VECTRON VECTRON Systems

Nadere informatie

HiSPARC Software Documentatie

HiSPARC Software Documentatie HiSP RC HiSPARC Software Documentatie Release 6.11 David Fokkema, Arne de Laat en Bob van Eijk December 06, 2013 CONTENTS 1 Inhoud 3 1.1 Introductie......................................... 3 1.2 Installatie

Nadere informatie

ENGAGE Modeler Handleiding 2015 ENGAGE Software

ENGAGE Modeler Handleiding 2015 ENGAGE Software ENGAGE Modeler Handleiding ENGAGE Modeler dé tool voor effectieve procesverbetering door ENGAGE Software ENGAGE Modeler Handleiding All rights reserved. No parts of this work may be reproduced in any

Nadere informatie

Handleiding d-basics. 2015 d-basics b.v.

Handleiding d-basics. 2015 d-basics b.v. Handleiding d-basics Handleiding d-basics Alle rechten voorbehouden. Vermenigvuldiging, overdracht of opslag van deze informatie of delen daarvan, in welke vorm ook, zonder de voorafgaande schriftelijke

Nadere informatie

4Ch H.264 Hardware Codec H.264 Network DVR

4Ch H.264 Hardware Codec H.264 Network DVR 4Ch H.264 Hardware Codec H.264 Gebruikers Handleiding VER 2.0 4 Kanaals Netwerk DVR Real-time afspelen / USB backup The most stable and reliable real stand alone Digital Video Multiplex Recorder Installatie

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding V1.0 Inhoudsopgave 1. VOORWOORD...4 2. MINIMALE SYSTEEMEISEN...4 3. INSTALLATIE VAN DE SOFTWARE...5 4. INLOGGEN...9 5. GEBRUIK VAN DE BACK-UP SOFTWARE...12 6. BACK-UP TAAK INSTELLINGEN...14

Nadere informatie

Systeembeschrijving & Installatie Argus Kostenregistratiesysteem

Systeembeschrijving & Installatie Argus Kostenregistratiesysteem Systeembeschrijving & Installatie Argus Kostenregistratiesysteem Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd, en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, elektronisch of op

Nadere informatie

Gebruikshandleiding WOW! Software 5.0.0

Gebruikshandleiding WOW! Software 5.0.0 Gebruikshandleiding WOW! Software 5.0.0 1327_NL / Versie:12/03/2014 Software installatie 1 Software installatie Plaats de meegeleverde DVD "WOW! X.X.X" in het DVD station van uw computer. De installatie

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Installatie en beheer van uw Centix configuratie... 1. Algemene functionaliteit Vensters... 26. Vensters... 27. Werkbladen...

Inhoudsopgave. Installatie en beheer van uw Centix configuratie... 1. Algemene functionaliteit Vensters... 26. Vensters... 27. Werkbladen... Handleiding: Centix Office versie 4.0.10 Publicatiedatum: 10 november 2009 Pagina 1 van 228 pagina s. Inhoudsopgave Installatie en beheer van uw Centix configuratie... 1 Database... 1 Backup & Restore

Nadere informatie

Handleiding SpinOffice CRM April 2013

Handleiding SpinOffice CRM April 2013 Handleiding SpinOffice CRM April 2013 Als nieuwe gebruiker van SpinOffice CRM is het van belang een goed beeld te hebben van de mogelijkheden van onze slimme applicatie. SpinOffice voegt een centraal adressenbestand

Nadere informatie

T-MOBILE CLOUD Windows Handboek. Private Planet, Ltd.

T-MOBILE CLOUD Windows Handboek. Private Planet, Ltd. T-MOBILE CLOUD Windows Handboek Private Planet, Ltd. Copyright 2013 Private Planet Ltd. Sommige applicaties zijn niet beschikbaar in alle gebieden. De beschikbaarheid van de applicatie varieert. Bedrijfs-

Nadere informatie

Gebruikershandleiding SAM 6.0. De ideale hulp bij het ontwerpen van mechanismen. ARTAS - Engineering Software

Gebruikershandleiding SAM 6.0. De ideale hulp bij het ontwerpen van mechanismen. ARTAS - Engineering Software Gebruikershandleiding SAM 6.0 De ideale hulp bij het ontwerpen van mechanismen ARTAS - Engineering Software ARTAS - Engineering Software Het Puyven 162 NL - 5672 RJ Nuenen The Netherlands tel/fax: +31

Nadere informatie