... the precision signal conditioning company. D E W E S o f t 6. x Q u i c k S t a r t - S n e l a a n d e s l a g

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "... the precision signal conditioning company. D E W E S o f t 6. x Q u i c k S t a r t - S n e l a a n d e s l a g"

Transcriptie

1 A u t o m o t i v e E n e r g y & P o w e r A n a l y s i s F i e l d S e r v i c e E n v i r o n m e n t a l R e s e a r c h & D e v e l o p m e n t D E W E S o f t 6. x Q u i c k S t a r t - S n e l a a n d e s l a g ISO the precision signal conditioning company

2 Inhoud Algemene Informatie 2 1. Installatie Licentie voor Demo Mode Licentie voor Real Mode 4 2. Input setup A/D bemonster instellingen Ingang kanaal instellingen Data file naam De setup opslaan 7 3 De eerste meting Kanaal keuze Andere Instrumenten 9 4. Data Recording Start / Stop recording handmatig Gebruik van trigger voorwaarden voor opslag Offline data analysis Cursor uitlezing Zoom Scroll door het venster Printje maken Data exporteren Versies Samenvatting 16 General Information Copyright notice DEWETRON elektronische Messgeraete Ges.m.b.H. All rights reserved. May not be duplicated or disseminated in any fashion without the express written permission of DEWETRON Ges.m.b.H. Trademark notice All trademarks are acknowledged to be the property of their owners, with all rights and privileges thereto. No infringement is intended. Disclaimer DEWETRON makes no claim about the efficacy or accuracy of the information contained herein. Use of this manual is entirely at the user s own risk. Under no circumstances will DEWETRON assume any liability caused by the use, proper or improper, of this manual or the information, textual, graphical or otherwise, contained within it. Warranty agreement For warrenty information please refer to the DEWESoft Software Users Manual, which is shipped together with the software. Page

3 DEWESoft 6.x Quickstart 1. Installatie Voor nauwkeurige installatie instructies dient u de DEWESoft Software Users Manual te raadplegen. Controleer of uw verwerkings hardware (A/D kaart) reeds in uw systeem is geplaatst en correct werkt! Als u voor de eerste keer DEWESoft 6.x installeert, dient u de instructies van de InstallShield Wizard op te volgen. Installeer de onderdelen welke u besteld heeft of als u geinteresseerd bent de demonstratie versie. DEWESoft INSTALLATIE VOORBEELD Als de installatie beëindigd is, kunt u DEWESoft voor de eerste keer starten met de desktop ikoon of vanuit C:\Program Files\Dewetron\DEWESoft6.x folder. (6.x staat voor uw versie, bijvoorbeeld 6.5 of 6.6) NA installatie van dewesoft zal standaard de demo mode opstarten 1.1 Licentie voor Demo mode Als u het programma gebruikt zonder toegevoegde hardware (dit is de Demo mode), kies dan Geen A/D hardware in de Analog device en vink alle hokjes uit van (Gebruik MDAQ/DAQP modules, Gebruik PAD modules, Gebruik DAQN modules). De registratiestatus in de linker benedenhoek van het scherm zal veranderen in DEMO. Druk nu op OK om DEWESoft te starten. DE-M050203NL DEWESoft Quickstart Manual Software version 6.x Printing version October 1, 2008 Page 3

4 1.2 Licentie voor Real Mode Kies de gewenste hardware, bijvoorbeeld Dewetron Orion in de Analog tab, een GPS apparaat,... Wanneer de hardware vooraf correct gëinstalleerd is, zal het automatisch herkend worden en in een lijst genoemd worden. ORION hardware gevonden Kies nu de Licenties tab en voer uw DEWESoft Licentie key, Gebruiker naam en Gebruiker lokatie in: correcte licentie voor dit ORION-1616 voorbeeld Wanneer de licentie key correct is, zal het rode kruis in Status veranderen in een groene check vink en de registration status geeft de versie: LT1 (Lite 1), LT2 (Lite 2), LT3 (Lite 3), SE (Standard Edition), PROF (Professional Edition), DSA (Dynamic Signal Analyzer) weer. Druk op OK om de installatie te beëindigen. Wanneer u alles correct hebt ingevoerd bent u nu gereed om te meten. Page 4

5 DEWESoft 6.x Quickstart 2. Input setup Voordat u kunt starten met de eerste meting, moet u de ingangskanalen en A/D instellingen vaststellen. Druk op het Meten of Setup ikoon om in de Setup te komen. Het bovenste deel vertoont de A/D en opslag instellingen, het onderste deel de kanaal instellingen. 2.1 A/D conversie instellingen Invoer setup scherm De A/D bemonstersnelheid (DYNAMISCHE MEETSNELHEID) is afhankelijk van uw toepassing. Om het te meten signaal met een voldoende nauwkeurigheid in het tijdsdomein weer te geven, moet u 10 tot 20 keer sneller dan de frequentie van het meetsignaal bemonsteren (bij voorbeeld 1 ks/s voor een 50 Hz sinusgolf). Wanneer het meetsignaal veel hoogfrequente componenten bevat, kan het noodzakelijk zijn om 100 keer sneller (b.v. 5 ks/s voor de 50 Hz sinusgolf) of nog hoger te bemonsteren. Wanneer alleen in het frequentiedomein weergegeven wordt (FFT analyse), zal een 2.5 keer snellere bemonstering voldoende zijn (125 S/s voor de 50 Hz sinusgolf). Hoe hoger de bemonsteringsfrequentie, hoe beter de nauwkeurigheid in het tijdsdomein. Maar ook de file grootte zal toenemen!! A/D bemonster instellingen Voor de andere instellingen STATIC/REDUCED RATE en de OPSLAG OPTIES, moet u de DEWESoft Software Users Manual raadplegen of kijk in de on-line Help en Tutorial. DE-M050203NL DEWESoft Quickstart Manual Software version 6.x Printing version October 1, 2008 Page 5

6 2.2 Ingangskanaal setup De kanalen worden weergegeven in een tabel, waar de rijen de kanalen zijn en de kolommen de kanaal instellingen aangeven. Het aanwezige nummer in de eerste kolom komt overeen met het slotnummer van de versterker en/of het kanaal nummer van de A/D kaart. Druk op de UIT knop in de tweede rij om een kanaal in te schakelen voor een meting (verandert nu in AAN). Druk nogmaals om het kanaal weer uit te schakelen. De derde rij toont de kanaalnaam, de vierde - indien aanwezig - de versterker namen, serie nummers en instellingen. De vijfde rij kan al een signaal weergeven: dit is een welkome eigenschap om een indruk te krijgen van de signalen. Is alles aangesloten? Zijn de signalen in orde? Zijn er oversturingen?... Het belangrijkste deel van de Setup staat in de laatste kolom. In ons voorbeeld willen we een signaal van 230 V 50 Hz meten met een DAQP-DMM module in slot 0. Daarbij een temperatuur met de PAD module in slot 8. Omdat de instellingen voor DAQ en PAD modules nogal verschilt, hebben we dit in twee gedeelten gedaan Instellen van een DAQx/MDAQ module of een directe ingang Druk op de Setup knop van het gewenste kanaal - in ons geval slot 0. Een nieuw venster zal openen: instellingen voor een daq/mdaq module of directe ingang Het bovenste linker gebied kan gebruikt worden om het kanaal te benoemen, de eenheid (meetgrootheid) en kleur mee te geven.het bovenste rechter gebied geeft de momenteel gekozen versterker weer (automatisch voor DAQP en MDAQ modules). Hier kunt u ook het ingangsbereik en het filterbereik veranderen, in ons voorbeeld 400 V en een 3 khz filter. Het onderste linker gebied kan gebruikt worden voor de sensor schaling (transducent gevoeligheid) in dit voorbeeld niet gebruikt. Het onderste rechter gebied laat de momenteel gemeten waarden zien. Even proberen: wanneer u het Lowpassfilter van de DAQP-HV module op 10 Hz instelt, zal de weergegeven spanning zakken van ongeveer ±320 V naar ±14 V. De verandering wordt onmiddellijk zichtbaar. Wanneer u de instellingen veranderd heeft, moet u ze bevestigen met de Ok knop. Meer ingangs kanaal Setup informatie is te lezen in het DEWESoft Software Users Manual. Page 6

7 DEWESoft 6.x Quickstart Instellen van een PAD module PAD modules hebben 8 ingangskanalen beschikbaar op 1 hardware slot. Daarom zal na het indrukken van de Setup knop, het venster er anders uitzien: PAD module instellingen De eerste kolom geeft nu het kanaalnummer van de PAD module aan. De tweede kolom dient weer om de kanalen van de gekozen module in- en uit te schakelen. De derde kolom geeft de kanaal naam en de vierde kolom de momentele gemeten waarden aan. De belangrijkste module instellingen kunnen met de drop-down keuzeknoppen boven de tabel ingesteld worden (b.v. veranderen van het ingangsbereik of nauwkeurigheid). Bedenk dat deze functie niet beschikbaar is bij de intelligente aansluitblokken als de PAD-CB8-K-P: deze aansluitblokken kiezen de vereiste instellingen zelf. Om elk kanaal verschillend in te stellen kunt u de kanaal setup bedienen door de Setup knop in te drukken. Dit gaat daarna op dezelfde manier zoals bij de DAQx/ MDAQ modules ingangssetup is beschreven. Meer ingangs kanaal Setup informatie is te lezen in het DEWESoft Software Users Manual. 2.3 Data file naam Het laatste deel voor de meting, is het vaststellen van de filenaam voor de dataopslag. Geef de naam van de file op in het tekstveld of druk op de File details knop om het opslagpad en commentaren aan te wijzen. Standaard file naam: test 2.4 De setup opslaan Nadat u alle instellingen gemaakt heeft, kunt u deze ook opslaan voor gebruik in de toekomst. Om de setup op te slaan, klikt u op Bewaar Setup (of Bewaar Setup Als) uit het File menu. Om uw setup weer te laden, klikt u op Laad Setup uit het File menu. DE-M050203NL DEWESoft Quickstart Manual Software version 6.x Printing version October 1, 2008 Page 7

8 3. De eerste meting Nadat de ingangs gegevens ingesteld zijn, kunt u aan de eerste meting beginnen. Om het simpel te houden, klik op het Overzicht ikoon om in het volgende scherm te komen: overview scherm start op in ontwerp procedure (design mode) De twee gekozen kanalen met spanning en temperatuur, worden reeds getoond in een digitale meter. U kunt nu aanvullende aanwijsinstrumenten toevoegen. U hoeft slechts op de ikonen te drukken boven de digitale meters om bijvoorbeeld een recorder, FFT of scope instrument te krijgen. Elk aanwijsinstrument wordt geplaatst in de linker bovenhoek, waar de twee kanalen reeds actief zijn. Sleep het op de gewenste plaats, met ingedrukte linker muisknop, en klik op een van de hoeken om de aanwijzers te vergroten of te verkleinen. Wanneer alle gewenste instrumenten op het scherm ingedeeld zijn, klikt u op de Design knop bovenaan de Control eigenschappen kolom. Nu kunt u de instrumenteigenschappen veranderen. Dit kan het aantal digits zijn, het signaal,... en ook de kanaal keuze. 3.1 Kanaal keuze Zoals eerder genoemd, worden de kanalen automatisch toegekend aan de aanwijsinstrumenten. Hoe kunt u deze toewijzijng veranderen? Gebruik de KANALEN kiezer in de linker benedenhoek om dit te doen. Klik eerst het instrument aan dat u wilt veranderen, klik hierna op de GROEP binnenin de KANALEN kiezer (bijvoordbeeld AI) en kies dan het gewenste kanaal (bijvoorbeeld Voltage). de kanaal LIJST vertoont alleen kanalen binnenin de gekozen groep Page 8

9 DEWESoft 6.x Quickstart Nadat u de keuzes gemaakt heeft krijgt u uw persoonlijke schermindeling. persoonlijk ingedeeld overview scherm 3.2 Andere instrumenten Er zijn ook andere vooraf-ingestelde instrumentschermen beschikbaar overeenkomstig met het Overzicht scherm. U kunt deze direkt kiezen door het bijbehorende ikoon op het Displays menu aan te klikken. Beschikbare vooraf-ingestelde instrumenten zijn: Overview, Scope, Recorder, Vertical Recorder, FFT, Video, GPS en Power. Hieronder staan enkele voorbeelden: voorbeelden van vooraf-ingestelde instrumenten Voor veel toepassingen geven deze instrumenten al een duidelijk beeld van het signaal. Zoals we hebben gezien in het Overzicht scherm is het scherm gemakkelijk aan te passen in de Design Mode. DE-M050203NL DEWESoft Quickstart Manual Software version 6.x Printing version October 1, 2008 Page 9

10 4. Data Recording 4.1 Start / Stop recording handmatig Tot hier hebben we de meetsignalen alleen zichtbaar gemaakt, maar ze zijn nog niet opgeslagen. In sectie 2 hebben we een filenaam gemaakt voor opslag. Deze naam wordt nu gebruikt wanneer we op het Opslaan ikoon drukken. Dit ikoon zal onmiddellijk van uiterlijk veranderen en heet nu Pauze. U drukt op Pauze wanneer u de data opslag tijdelijk wilt onderbreken. Wanneer u de opslag wilt stoppen, drukt u op het Stop ikoon. In het witte veld ziet u enkele aantekeningen. Dit kunnen de start of stop tijden van de registratie, trigger of andere events zijn. Het bovenste rechter gebied geeft de huidige file omvang (in het voorbeeld hierboven 1.21 MB). Dit is een erg nuttige aanwijzing die inzicht geeft in de hoeveelheid opgeslagen data. 4.2 Gebruik van trigger voorwaarden (events) voor opslag Voor het instellen van de trigger voorwaarden moeten we terugkeren naar het Setup scherm. Kies Snel bij trigger (of Snel bij trigger, anders gereduceerd) om de trigger functie in DEWESoft in te schakelen. schakel de trigger functie in door "SNEL BIJ TRIGGER" te kiezen Hierdoor verschijnt een nieuwe tab Trigger genaamd. Druk op de Nieuw knop om een of meerdere Opslag start conditie voorwaarden in te stellen en Setup om de trigger conditie in te stellen. stel de start en stop condities in Page 10

11 DEWESoft 6.x Quickstart Het trigger setup scherm biedt verschillende instellingen aan. Als eerste kunt u kiezen uit Trigger op data, tijd of FFT. Voor de Trigger data is keuze uit Alle data, Gemiddeld (op basis van reduced) of RMS (dynamische signalen) mogelijk. De Trigger mode biedt Schuine flank, Gefilterde flank, Window, Pulsbreedte of Window en pulsbreedte; de Level instellingen hangen af van de gekozen Trigger mode. Voor dit voorbeeld blijven we bij de data trigger op een spanningsval onder 200 V RMS. trigger instelling voor het spannings kanaal Wanneer de Opslag start-conditie is ingesteld, moeten we ook de acquisitie laten stoppen. Daarvoor moet de Opslag stop-conditie vastgelegd worden. In het voorbeeld lijkt dit erg op de start conditie, maar dan met een positieve flank. Dit betekent dat de trigger wordt vrijgegeven als de RMS waarde van de spanning onder de 200 V RMS komt en stopt wanneer de spanning weer boven de 210 V RMS uitgroeit. start en stop condities ingesteld Ter aanvulling kunt u kiezen voor een voor- en na trigger tijd om de acquisitie-tijd te verlengen. Wellicht heeft u al opgemerkt dat de Start knop nu verschijnt als Arm. druk op Arm om de acquisitie te "starten''. Zodra de triggervoorwaarde bereikt wordt, begint de data opslag. Druk op de Stop knop om de acquisitie te beëindigen of de Trig knop om een trigger voorwaarde te geven. DE-M050203NL DEWESoft Quickstart Manual Software version 6.x Printing version October 1, 2008 Page 11

12 5. Offline data analyse Om de verkregen data te analyseren drukt u op de Analyse knop. Wanneer u net gestopt bent met het inlezen van de meetsignalen, komt u automatisch met de instrumenten in de Analyse mode. Anders verschijnt het volgende scherm: data file keuze Kies in de file-lijst en dubbelklik op het gewenste file. DEWESoft zal nu de data teruglezen en alle verkregen gegevens weergeven, zelfs als u dagenlang heeft gemeten. Het meestvoorkomende gebruik bestaat uit het meten, terug kijken en het vergroten van details waarna men een afdruk maakt voor documentatie. 5.1 Cursor uitlezing Op een eenvoudige manier meten kan door in het gewenste instrument te klikken (bij voorbeeld de recorder) op het eerste punt dat u wilt zien. Er verschijnt een witte cursorlijn gemerkt met een I. Houd nu de linker muisknop ingedrukt en sleep de cursor naar het tweede punt - een tweede witte cursorlijn gemerkt met een II zal nu de muiscursor volgen -. Laat nu de muisknop los. bepaal de cursor positie voor uitlezing In het Kanaal eigenschappen gebied wordt een veld aangegeven genaamd Tijd en Waarden cursor. Het geeft de amplitude en tijd informatie van het gekozen gedeelte weer. Om de meet-cursor positie te veranderen, kunt u nu ook de beide cursors gescheiden verplaatsen. Als u de muiscursor over de meetcursor beweegt, verandert het uiterlijk in een horizontale pijl. Klik nu op de muisknop en beweeg de cursor naar de gewenste nieuwe positie. Page 12

13 DEWESoft 6.x Quickstart 5.2 Zoom Wellicht heeft u al opgemerkt dat het uiterlijk van de cursor verandert wanneer deze zich tussen de cursors beweegt. Een + teken wordt toegevoegd. Wanneer u dit teken ziet en op de linker muisknop klikt, zoomt u in tussen de cursors. Dit kunt u herhalen totdat u de gewenste uitvergroting bereikt hebt. Om deze uitvergroting ongedaan te maken, klikt u eenvoudig op de rechter muisknop. Het verkleinen van het venster gebeurt met dezelfde stappen als het vergroten. beweeg de muis cursor tussen de twee meet cursors en klik links om te vergroten 5.3 Scroll door het venster Om met het uitvergrote venster door alle bemonsterde data te gaan zijn er twee mogelijkheden: beweeg de muis naar de tijdlijn in de grafiek, als het handje verschijnt klikt u op de linker muisknop en sleep naar de gewenste richting. De andere manier is om in het uitgelichtte vlak van het bovenste venster te klikken en dit venster nu te bewegen. beweeg het gekozen venster naar de gewenste positie DE-M050203NL DEWESoft Quickstart Manual Software version 6.x Printing version October 1, 2008 Page 13

14 5.4 Printje maken Wordt er een gedrukt rapport gevraagd? Dit gaat erg simpel met DEWESoft. Druk op de Print knop om een printvoorbeeld te bekijken. print preview Nu kunt u commentaren toevoegen (Notitie bij meting), wisselen tussen Landschap en Portret, druk nu op Print om af te drukken. Een standaard Windows venster verschijnt en vraagt om de gegevens van de printer, zoals u dit kent uit andere Windows toepassingen. Installeer een PDF-printer om direct naar PDF formaat te printen. Hierdoor is het gemakkelijk om meetresultaten via met anderen te delen. Tip: Ga naar Algemene Setup in het Systeem menu en kies de Print tab; nu kunt u de locatie kiezen van uw eigen logo ( dit moet een.bmp formaat zijn) Page 14

15 DEWESoft 6.x Quickstart 6. Data exporteren Het kan nodig zijn dat u de meetgegevens op een andere manier wilt bewerken. Daarvoor biedt DEWESoft uitgekiende exporteer functies. Om meetgegevens te exporteren drukt u op de Export knop in Analyze mode. Nu wordt het door u uitgezochte gedeelte van de meting geëxporteerd (zie ook 5.2 Zoom). Het onderstaande Export venster verschijnt: Export keuze window Aan de linkerzijde kunt u een keuze maken uit Alle data punten en Gereduceerd : kies tussen Min/Max, Gemiddeld en RMS waarden om te exporteren en tussen relatief, absoluut en trigger tijdbasis. De volgende stap is het kiezen tussen FlexPro of Excel of exporteren via ActiveX (indien door Windows versie ondersteund), of File export, DEWESoft export en copieer naar Clipboard. In het middengedeelte kunt u voor enkele opties kiezen bijvoorbeeld een vooraf-ingesteld uiterlijk of file lokatie. Druk hierna op Export data om het exporteren te starten. File typen welke momenteel door DEWESoft ondersteund worden voor File export zijn:: FlexPro, Excel, Matlab, Universal File Format 58, Famos, NSoft, Text, Sony, RPCIII, Comtrade and ATI. Tip: Gebruik de DEWESoft export om het door u uitgekozen meetgebied op te slaan in een nieuwe DEWESoft file. Deze mogelijkheid kan u veel schijfruimte besparen!!! DE-M050203NL DEWESoft Quickstart Manual Software version 6.x Printing version October 1, 2008 Page 15

16 7. Versies DEWESoft is verkrijgbaar in verschillende versies, waaronder: DEWESoft-6-LT1 Lite versie alleen voor PAD/EPAD modules DEWESoft-6-LT2 Lite versie alleen voor A/D kaarten DEWESoft-6-LT3 Lite versie alleen voor GPS sensoren DEWESoft-6-SE Standaard Editie voor de meeste applicaties DEWESoft-6-PROF Professional Editie voor high-end applicaties en multi-board supp. DEWESoft-6-DSA Professional Editie met FRF, Geluid, HBV, TorVib DEWESoft-6-ENTERPRISE Professional Editie als DSA met extra opties en 5-jaar upgrades Beschikbare Opties: DEWESoft-6-OPT-CAN CAN bus ondersteuning DEWESoft-6-OPT-POWER Power module optie DEWESoft-6-OPT-NET Remote Control met netwerk functies DEWESoft-6-OPT-DBASE Database Plug-in voor SQL met PMT3 daarnaast zijn ook diverse opties uit de DSA versie als individuele optie verkrijgbaar. 8. Samenvatting DEWESoft is een krachtig maar eenvoudig te bedienen programma, dat een veelheid aan mogelijkheden biedt. Daarom bevelen wij het doorlezen van de DEWESoft Software Users Manual, welke bij deze levering is toegevoegd, van harte aan. Tevens is vanaf versie 6.5 een z.g. tutorial on-line beschikbaar met veel praktische voorbeelden m.b.t. het meten dan sensoren en signalen. Updates van dit programma, Version 6, zijn vrijelijk te verkrijgen op diverse internet locaties: FTP Server: ftp://ftp.dewetron.com/public/software/dewesoft6, INTERNET: Dewetron Benelux BV Postbus 8808 Tel.: +31 (0) BC BREDA Fax.: +31 (0) NEDERLAND Page 16

Handleiding Sonus Communicator voor Rion NL-22 - NL-32

Handleiding Sonus Communicator voor Rion NL-22 - NL-32 versie: V1.0 projectnummer: 04023 datum: oktober 2004 Postbus 468 3300 AL Dordrecht 078 631 21 02 2004, Dordrecht, The Netherlands Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd,

Nadere informatie

HTA Software - Klachten Registratie Manager Gebruikershandleiding

HTA Software - Klachten Registratie Manager Gebruikershandleiding HTA Software - Klachten Registratie Manager Gebruikershandleiding Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Opstarten en inloggen, overzicht startscherm, uitleg symbolen Hoofdstuk 2: aanmaken relaties Hoofdstuk 1: Opstarten

Nadere informatie

Badge it. Inhoudsopgave. 1. Installatie... 3

Badge it. Inhoudsopgave. 1. Installatie... 3 Badge it voor Windows 95/98/NT/2000/XP Inhoudsopgave 1. Installatie... 3 2. Start... 4 2.1. Nieuwe database maken... 5 2.2. De geselecteerde database openen... 5 2.3. De naam van de geselecteerde database

Nadere informatie

Handleiding Icespy MR software

Handleiding Icespy MR software Handleiding Icespy MR software Versie 4.40.04 Wij danken u voor de aanschaf van deze IceSpy producten en adviseren u om deze handleiding goed door te nemen. 2 INHOUDSOPGAVE: 1. Installeren van de software...

Nadere informatie

Head Pilot v Gebruikershandleiding

Head Pilot v Gebruikershandleiding Head Pilot v1.1.3 Gebruikershandleiding Inhoud 1 Installatie... 4 2 Head Pilot Gebruiken... 7 2.2 Werkbalk presentatie... 7 2.3 Profielen beheren... 13 2.3.1 Maak een profiel... 13 2.3.2 Verwijder een

Nadere informatie

Legal Eagle Agenda handleiding versie 2.8 december 2007

Legal Eagle Agenda handleiding versie 2.8 december 2007 Legal Eagle Agenda handleiding versie 2.8 december 2007 Algemeen... 2 Afspraken... 6 Synchroniseren... 6 Synchroniseren... 7 Export... 8 Filters... 9 * Er kan niet met Outlook Express gesynchroniseerd

Nadere informatie

Inloggen in AccountView online voor Mac OS 30 april 2015 versie 9.1 en hoger

Inloggen in AccountView online voor Mac OS 30 april 2015 versie 9.1 en hoger Inloggen in AccountView online Welkom bij eserviceware! Deze handleiding begeleidt u bij de stappen die nodig zijn voor het inloggen in AccountView online. Wanneer u gebruik maakt van een Apple computer,

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Versie 1.07

Gebruikershandleiding Versie 1.07 Gebruikershandleiding Versie 1.07 NE Copyright 2006, by DIALOC ID All rights reserved Gebruikershandleiding Chip programmer DIALOC ID reserves the right to modify the software described in this manual

Nadere informatie

Webterminal Operators Manual NL Coupon

Webterminal Operators Manual NL Coupon Webterminal Operators Manual NL Coupon Copyright 2010 by. All rights reserved. The information in this document may not be changed without express written agreement of. TABLE OF CONTENTS 1. Introductie:...

Nadere informatie

Innovative Growing Solutions. Datalogger DL-1. software-versie: 1.xx. Uitgifte datum: 01-09-2015 HANDLEIDING WWW.TECHGROW.NL

Innovative Growing Solutions. Datalogger DL-1. software-versie: 1.xx. Uitgifte datum: 01-09-2015 HANDLEIDING WWW.TECHGROW.NL Innovative Growing Solutions Datalogger DL-1 software-versie: 1.xx Uitgifte datum: 01-09-2015 HANDLEIDING WWW.TECHGROW.NL DL-1 Datalogger gebruikershandleiding Bedankt voor het aanschaffen van de TechGrow

Nadere informatie

Rodin installatiehandleiding (vanaf versie 2.1.xxx.x)

Rodin installatiehandleiding (vanaf versie 2.1.xxx.x) Rodin installatiehandleiding (vanaf versie 2.1.xxx.x) Introductie De Rodin applicatie bestaat uit een programma en een database. Het programma zal altijd lokaal op uw computer worden geïnstalleerd, terwijl

Nadere informatie

Beheren van middelen in Web- Planboard

Beheren van middelen in Web- Planboard Handleiding Beheren van middelen in Web- Planboard versie juni 2010 Ambachtsweg 16 2641 KS Pijnacker Tel: +31.(0)15.3613497 Fax: +31.(0)15.3610029 E-mail: info@bitbybit-is.nl Web: www.bitbybit-is.nl Wijzigingsbladen

Nadere informatie

AAN DE SLAG MET DE QDAC AUDITFILE VIEWER

AAN DE SLAG MET DE QDAC AUDITFILE VIEWER AAN DE SLAG MET DE QDAC AUDITFILE VIEWER INHOUD Inleiding... 2 Het uiterlijk van QDAC light... 2 Bestandsformaten... 2 Standaardanalyses... 3 Filters en knoppen... 3 De rode draad... 4 Openen van een Auditfile...

Nadere informatie

ViSoft Premium. Nieuw in Update 2011-2 1 NIEUWE FUNCTIES. worden dan automatisch alle profielen vervangen en in 3D getoond.

ViSoft Premium. Nieuw in Update 2011-2 1 NIEUWE FUNCTIES. worden dan automatisch alle profielen vervangen en in 3D getoond. ViSoft Premium Nieuw in Update 2011-2 1 NIEUWE FUNCTIES 1.1 SCHLÜTER PROFIEL-VARIATIES worden dan automatisch alle profielen vervangen en in 3D getoond. De verbeterde manier om profielen te selecteren

Nadere informatie

DEWESoft-7. SnelStart Handleiding Demo versie met SoundCard & WebCam ondersteuning. Dewetron Benelux BV v 1.0 Mei 2011

DEWESoft-7. SnelStart Handleiding Demo versie met SoundCard & WebCam ondersteuning. Dewetron Benelux BV v 1.0 Mei 2011 DEWESoft-7 SnelStart Handleiding Demo versie met SoundCard & WebCam ondersteuning 3 Dewetron Benelux BV v 1.0 Mei 2011 DEWESoft 7.0 SnelStart DEWESoft is data acquisitie programma met vele mogelijkheden

Nadere informatie

811.1. Gebruiksaanwijzing WTW PC-software

811.1. Gebruiksaanwijzing WTW PC-software 811.1 Gebruiksaanwijzing WTW PC-software Inhoudsopgave 1 FUNCTIONELE SPECIFICATIES........................................................................... 1 2 INSTALLATIE.............................................................................................

Nadere informatie

ALL-CRM Gebruikershandleiding AC-EmailChecker

ALL-CRM Gebruikershandleiding AC-EmailChecker ALL-CRM Gebruikershandleiding AC-EmailChecker Author: Shams Hadi Date: 16-10-2012 Version: v1.0 Reference: 2012, All-CRM 1 Table of content 1 Table of content 2 2 Inleiding 3 3 Gebruikershandleiding 4

Nadere informatie

Date: Version: 1.0. Copyright makeITwork BV.

Date: Version: 1.0. Copyright makeITwork BV. Handleiding GRAS Website (voor ouders en kinderen) Impuls Onderwijs Sport en Cultuur Zaanstad Author: Maikel Koevermans T: +31 (0)10 484 44 00 E: mkoevermans@2makeitwork.nl Date: 04-07-2016 Version: 1.0

Nadere informatie

Landelijk Indicatie Protocol (LIP)

Landelijk Indicatie Protocol (LIP) Handleiding Landelijk Indicatie Protocol programma pagina 1 of 18 Landelijk Indicatie Protocol (LIP) Welkom bij LIP Lip is ontstaan uit een toegevoegde module aan het kraamzorg administratie pakket van

Nadere informatie

www.dubbelklik.nu Handleiding Paint 2003

www.dubbelklik.nu Handleiding Paint 2003 Handleiding Paint 2003 www.dubbelklik.nu Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand dan wel openbaar gemaakt in enige

Nadere informatie

Tips en Tricks basis. Microsoft CRM Revisie: versie 1.0

Tips en Tricks basis. Microsoft CRM Revisie: versie 1.0 Tips en Tricks basis Microsoft CRM 2016 Revisie: versie 1.0 Datum: 23/03/2016 Inhoud 1. Basisinstellingen... 3 1.1 INSTELLEN STARTPAGINA... 3 1.2 INSTELLEN AANTAL REGELS PER PAGINA... 3 2. Algemene bediening...

Nadere informatie

Practicumopdracht: handleiding Fluke123

Practicumopdracht: handleiding Fluke123 Practicumopdracht: handleiding Fluke123 Benodigd materiaal: - PC - Fluke123 Virtual Demo Doel van de opdracht: - Fluke 123 op de juiste manier kunnen bedienen en aflezen Opdracht 1, inleiding Om alle (het

Nadere informatie

Handleiding Programmeren en bewerken CAM (graveermachine) Aan de slag. in beroep en bedrijf. Handleiding Programmeren en bewerken CAM (graveermachine)

Handleiding Programmeren en bewerken CAM (graveermachine) Aan de slag. in beroep en bedrijf. Handleiding Programmeren en bewerken CAM (graveermachine) Aan de slag in beroep en bedrijf Handleiding Programmeren en bewerken CAM (graveermachine) Branche Uitgevers 1 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in

Nadere informatie

Handicom. Symbol for Windows. Image Manager. (Versie 3) Handicom, 2006, Nederland

Handicom. Symbol for Windows. Image Manager. (Versie 3) Handicom, 2006, Nederland Handicom Symbol for Windows Image Manager (Versie 3) Handicom, 2006, Nederland Inhoud 1. Image Manager hoofdscherm... 2 1.1 Onderdelen van het venster... 2 1.2 Het scherm veranderen... 2 1.3 Een andere

Nadere informatie

Inrichting Systeem: Locaties & Toegang

Inrichting Systeem: Locaties & Toegang Inrichting Systeem: Locaties & Toegang EasySecure International B.V. +31(0)88 0000 083 Info@EasySecure.nl Support.EasySecure.nl v2.0.11 22-09-2014 In deze handleidingen worden de volgende functies binnen

Nadere informatie

3. Mijn Vf Aanpassen schermweergave en downloaden gegevens

3. Mijn Vf Aanpassen schermweergave en downloaden gegevens A.1 Vergroten van de scherminhoud A. Klik op de knop De informatie op de pagina wordt over de hele schermbreedte weergegeven, doordat het menu aan de linkerkant op de pagina niet wordt getoond..2 Verkleinen

Nadere informatie

Installatiehandleiding. Installatiehandleiding voor de ODBC-driver

Installatiehandleiding. Installatiehandleiding voor de ODBC-driver Installatiehandleiding Installatiehandleiding voor de ODBC-driver van UNIT4 Multivers (Accounting) Online 8.1 Copyright 2013 UNIT4 Software B.V., Sliedrecht, The Netherlands Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Installatiehandleiding

Installatiehandleiding LC-Products B.V. tel. (+31) 088-8111000 email: info@lc-products.nl website: www.lc-products.nl LC-Products. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced in any form or by any means

Nadere informatie

Aan de slag Uren registreren met WorkTimer (voor medewerkers)

Aan de slag Uren registreren met WorkTimer (voor medewerkers) Aan de slag Uren registreren met WorkTimer (voor medewerkers) Over dit document Binnen uw organisatie is gekozen om WorkTimer te gebruiken voor tijdregistratie. WorkTimer is een programma waarmee u eenvoudig

Nadere informatie

Om de gegevens aan te bieden aan de NBC benchmark heeft u de volgende gegevens nodig:

Om de gegevens aan te bieden aan de NBC benchmark heeft u de volgende gegevens nodig: NBC Benchmark Verkoop informatie naar NBC Benchmark Document beheer Versie Datum Status Auteur(s) Opmerking 1.0 20 februari 2012 Definitief Carol Esmeijer 1.1 29 juni 2012 Definitief Carol Esmeijer Taakplanner

Nadere informatie

HANDLEIDING VAN DATARECORDER SOFTWARE (FOR WS-9010)

HANDLEIDING VAN DATARECORDER SOFTWARE (FOR WS-9010) HANDLEIDING VAN DATARECORDER SOFTWARE (FOR WS-9010) Inleiding Dit Temperatuurstation en de bijbehorende software van de datarecorder vormen een kwalitatief hoogstaand dataverwerkingsysteem. Nadat u de

Nadere informatie

In dit document staat beschreven hoe je de meetgegevens vanuit Coach kunt opslaan en later in kunt lezen in Excel en hier een grafiek van kunt maken.

In dit document staat beschreven hoe je de meetgegevens vanuit Coach kunt opslaan en later in kunt lezen in Excel en hier een grafiek van kunt maken. In dit document staat beschreven hoe je de meetgegevens vanuit Coach kunt opslaan en later in kunt lezen in Excel en hier een grafiek van kunt maken. De instructies voor Excel zijn geschreven voor Excel

Nadere informatie

Handleiding Notion Lite Software

Handleiding Notion Lite Software Handleiding Notion Lite Software WIRELESS MONITORING MEASURING & CONTROL CALIBRATION Inhoudsopgave Inloggen... 3 Stap 1 Ga naar de website... 3 Stap 2 Voer gegevens in... 3 1. Home... 4 2. Sensor name...

Nadere informatie

Softphone Installatie Handleiding

Softphone Installatie Handleiding Softphone Installatie gids Softphone Installatie Handleiding Specifications subject to change without notice. This manual is based on Softphone version 02.041 and DaVo I en II software version 56.348 or

Nadere informatie

Hanwell temperatuur / vocht logger handleiding

Hanwell temperatuur / vocht logger handleiding Hanwell temperatuur / vocht logger handleiding De Hanwell temperatuur / vochtigheid datalogger Hanwell Hanlog32USB software (W200) USB set up communicatie kabel Y055 Verschillende mogelijkheden: -starten

Nadere informatie

10: Statistieken en rapportages met Excel

10: Statistieken en rapportages met Excel 10: Statistieken en rapportages met Excel 1. Omschrijving van deze functie Met PlanningPME heeft u de mogelijkheid om verschillende typen rapporten te maken: Statistieken die geproduceerd worden door de

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Training MANUAL DE USUARIO NAC SPORT ELITE Version 1.3.400 Nacsport Training wwww.nacsport.com 1 Index 1- AFBEELDINGEN 2- OEFENINGEN 3- TRAINING 4- KALENDER Nacsport Training wwww.nacsport.com

Nadere informatie

Eocortex handleiding voor eindgebruikers

Eocortex handleiding voor eindgebruikers Eocortex handleiding voor eindgebruikers 1. Inloggen 2. Live beelden bekijken a. Grid aanpassen naar wens b. Aantal camera s selecteren c. Maximaliseren van 1 beeld d. Snapshots en quick record 3. Archief

Nadere informatie

MA!N Rapportages en Analyses

MA!N Rapportages en Analyses MA!N Rapportages en Analyses Auteur Versie CE-iT 1.2 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Microsoft Excel Pivot analyses... 4 2.1 Verbinding met database... 4 2.2 Data analyseren... 5 2.3 Analyses verversen... 6

Nadere informatie

Een beknopte handleiding voor het gebruik van de Interwrite Response software

Een beknopte handleiding voor het gebruik van de Interwrite Response software Een beknopte handleiding voor het gebruik van de Interwrite Response software 1 Een beknopte handleiding voor het gebruik van de Interwrite Response software 1. Het instellen van de menutaal 2. Het gereedmaken

Nadere informatie

Afdrukken in Calc Module 7

Afdrukken in Calc Module 7 7. Afdrukken in Calc In deze module leert u een aantal opties die u kunt toepassen bij het afdrukken van Calc-bestanden. Achtereenvolgens worden behandeld: Afdrukken van werkbladen Marges Gedeeltelijk

Nadere informatie

Net2 kaarten bedrukken

Net2 kaarten bedrukken kaarten bedrukken kaarten bedrukken - Welke methode? Er bevinden zich twee pakketen om kaarten te bedrukken in de software. Een basis vast formaat dat al aanwezig is in de software sinds 2003 (V3.16) en

Nadere informatie

ONLINEADVISEREN.NL ONLINEADVISEREN.NL. Handleiding interactief websysteem ter ondersteuning van online adviseren

ONLINEADVISEREN.NL ONLINEADVISEREN.NL. Handleiding interactief websysteem ter ondersteuning van online adviseren ONLINEADVISEREN.NL Handleiding interactief websysteem ter ondersteuning van online adviseren Handleiding onlineadviseren 120815 Blz. 1 van 17 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Aanmelden... 3 3 Algemene functionaliteit...

Nadere informatie

Symbol for Windows BlissEditor

Symbol for Windows BlissEditor Handicom Symbol for Windows BlissEditor ( Versie 4 ) Handicom, 2006, Nederland Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Schermopbouw van de Bliss Editor...3 2.1 Werkbalk... 3 2.2 Matrix... 4 2.3 Palet met basisvormen,

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. LCS loader. LC-Products B.V.

Gebruikershandleiding. LCS loader. LC-Products B.V. LC-Products B.V. tel. +31 (0)88 8111000 fax. +31 (0)88 8111009 email: info@lc-products.nl website: www.lc-products.nl LC-Products B.V. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced

Nadere informatie

HANDLEIDING INFOGRAPHIC SOFTWARE Versie 2.3 / jan 2014

HANDLEIDING INFOGRAPHIC SOFTWARE Versie 2.3 / jan 2014 HANDLEIDING INFOGRAPHIC SOFTWARE Versie 2.3 / jan 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Systeemvereisten... 3 3. Installeren van de software... 4 4. Programma instellingen... 5 5. Importeren van een

Nadere informatie

www.digitalecomputercursus.nl 6. Reeksen

www.digitalecomputercursus.nl 6. Reeksen 6. Reeksen Excel kan datums automatisch uitbreiden tot een reeks. Dit betekent dat u na het typen van een maand Excel de opdracht kan geven om de volgende maanden aan te vullen. Deze voorziening bespaart

Nadere informatie

Installatie Steam. 2 Open Internet Explorer. 3 Typ de volgende link in de navigatiebar : https://naamvancallcenter.steam.eu.com/tmsteam.

Installatie Steam. 2 Open Internet Explorer. 3 Typ de volgende link in de navigatiebar : https://naamvancallcenter.steam.eu.com/tmsteam. Installatie Steam. 1 Sluit uw headset aan op de computer. Deze headset mag van elke kwaliteit zijn; vanzelfsprekend zal het geluid beter zijn naarmate de headset beter is. De enige vereiste is dat de aansluiting

Nadere informatie

PRO 4000. NOORD 137 2931 SJ KRIMPEN a/d LEK TELEFOON: 0180593913 FAX: 0180593266 INTERNET: WWW.PRO-REC.NL

PRO 4000. NOORD 137 2931 SJ KRIMPEN a/d LEK TELEFOON: 0180593913 FAX: 0180593266 INTERNET: WWW.PRO-REC.NL PRO 4000 NOORD 137 2931 SJ KRIMPEN a/d LEK TELEFOON: 0180593913 FAX: 0180593266 INTERNET: WWW.PRO-REC.NL 1 1.0 BELANGRIJKE EIGENSCHAPPEN VAN HET PRO 4000 SYSTEEM - H.264 compressie techniek full D1 - Volledig

Nadere informatie

Bijlage Inlezen nieuwe tarieven per verzekeraar

Bijlage Inlezen nieuwe tarieven per verzekeraar ! Bijlage inlezen nieuwe tarieven (vanaf 3.2) Bijlage Inlezen nieuwe tarieven per verzekeraar Scipio 3.303 biedt ondersteuning om gebruikers alle tarieven van de verschillende verzekeraars in één keer

Nadere informatie

mymanualsolarapp - What s Your Solar Power Today?

mymanualsolarapp - What s Your Solar Power Today? mymanualsolarapp - Inleiding De manual versie is speciaal gemaakt voor zonnesysteem eigenaren die hun pc niet de hele dag aan willen laten staan of geen computer gekoppelde inverter systemen hebben. Door

Nadere informatie

Hoofdstuk 1: Het Excel Dashboard* 2010

Hoofdstuk 1: Het Excel Dashboard* 2010 Hoofdstuk 1: Het Excel Dashboard* 2010 1.0 Introductie Excel helpt om data beter te begrijpen door het in cellen (die rijen en kolommen vormen) in te delen en formules te gebruiken om relevante berekeningen

Nadere informatie

Elbo Technology BV Versie 1.1 Juni 2012. Gebruikershandleiding PassanSoft

Elbo Technology BV Versie 1.1 Juni 2012. Gebruikershandleiding PassanSoft Versie 1.1 Juni 2012 Gebruikershandleiding PassanSoft Versie 1.1 Juni 2012 2 Inhoud: Opstart scherm PassanSoft... 1 Het hoofdmenu van PassanSoft wordt geopend... 4 Verklaring extra knoppen weergegeven

Nadere informatie

DEWESoft 7.0.1 SnelStart Handleiding

DEWESoft 7.0.1 SnelStart Handleiding DEWESoft 7.0.1 SnelStart Handleiding v 1.0 Sept 2010 DEWESoft 7.0 SnelStart U heeft nu geïnvesteerd in de meest unieke data acquisitie mogelijkheid van dit moment. Met het doornemen van deze korte handleiding

Nadere informatie

Installatie handleiding Reinder.NET.Optac

Installatie handleiding Reinder.NET.Optac Installatie handleiding Reinder.NET.Optac Versie : 2012.1.0.1 Inhoudsopgave 1 Systeemvereisten... 2 2 Pincode... 2 3 Licentie... 2 4 Installatie... 2 5 Eerste gebruik... 4 Titel Pagina 1 van 6 23-1-2012

Nadere informatie

Handleiding Webviewer Radiologie

Handleiding Webviewer Radiologie Handleiding Webviewer Radiologie Versie 1.0 01/05/2013 Jan Yperman Ziekenhuis - Amaron bvba Inhoudstafel Inhoudstafel... 2 Aanmelden als arts met login... 3 Aanmelden als patiënt... 5 Functionaliteiten

Nadere informatie

Installatiehandleiding TiC Narrow Casting Manager

Installatiehandleiding TiC Narrow Casting Manager Installatiehandleiding TiC Narrow Casting Manager Inhoudsopgave 1. Algemeen - 3-2. Installatie PostgreSQL database server - 4-3. Installatie FTP server - 9-4. Aanmaken account in FileZilla server - 13

Nadere informatie

Opzetten object - overzicht

Opzetten object - overzicht Opzetten object - overzicht In deze tutorial wordt in grote stappen aangegeven wat er voor nodig is om een volledig nieuw product op te zetten in i-reserve. De stappen zijn onderverdeeld in zes stukken,

Nadere informatie

We geven hier weer waar u wat vindt op de CD, voor het gebruik thuis.

We geven hier weer waar u wat vindt op de CD, voor het gebruik thuis. PC-Radio Express thuis Bij veel PC-Radio gebruikers bestaat de wens om ook thuis met het systeem aan de slag te gaan. Het is prettig als de databank eens geraadpleegd kan worden, bijvoorbeeld om te controleren

Nadere informatie

Installatie shortform Rodin.NET

Installatie shortform Rodin.NET Installatie shortform Rodin.NET A. Algemeen Met deze installatie beschrijving installeert U Rodin.NET op een PC werkstation (met Stand-alone database) Het installeren van Rodin.NET op een netwerk is mogelijk,

Nadere informatie

Overview. Urenregistratie. Microsoft Dynamics NAV. 2007 dvision Automatiseringsbureau.

Overview. Urenregistratie. Microsoft Dynamics NAV. 2007 dvision Automatiseringsbureau. Microsoft Dynamics NAV Urenregistratie Overview 2007 dvision Automatiseringsbureau. All Rights Reserved. No part of this document may be photocopied, reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted,

Nadere informatie

Overview. Ingekomen facturen registratie. Microsoft Dynamics NAV. 2006 dvision Automatiseringsbureau.

Overview. Ingekomen facturen registratie. Microsoft Dynamics NAV. 2006 dvision Automatiseringsbureau. Microsoft Dynamics NAV Ingekomen facturen registratie Overview 2006 dvision Automatiseringsbureau. All Rights Reserved. No part of this document may be photocopied, reproduced, stored in a retrieval system,

Nadere informatie

Invoegen... 8 Invulpunt... 9 Nieuwe bouwsteen maken... 9 Bouwsteen opslaan... 10. Wijze van werken in Outlook... 11 Informatie...

Invoegen... 8 Invulpunt... 9 Nieuwe bouwsteen maken... 9 Bouwsteen opslaan... 10. Wijze van werken in Outlook... 11 Informatie... ProDoc Bouwstenen voor Word & Outlook 2007 Inhoud Kopiëren bestanden... 2 Hoofdmap Bouwstenen... 2 Bouwsteen.dotm... 2 Installatie Bouwstenenmodule onder Word 2007... 3 Installatie Bouwstenenmodule onder

Nadere informatie

Trea Winter van Faassen Joost van den Brink

Trea Winter van Faassen Joost van den Brink Colofon Auteur: Eindredactie: Jaap Jan de Jong Thijs A. Afman Trea Winter van Faassen Joost van den Brink Dit is een uitgave van Brink Technical Solutions BV 2008. Deze uitgave mag vrij worden gekopieerd

Nadere informatie

NACSPORT TAG&GO HANDLEIDING. 3.2.1. Eigenschappen knop

NACSPORT TAG&GO HANDLEIDING. 3.2.1. Eigenschappen knop Handleiding NACSPORT TAG&GO HANDLEIDING 1. Introductie 2. Configureren en bestellen 3. Sjabloon (categorieën en descriptors) 3.1 Lijst sjablonen 3.2 Sjablonen bewerken 3.2.1. Eigenschappen knop 4. Analyseren

Nadere informatie

1. Exporteren... 2. 2. Verschil Xls en Csv... 2. 3. Het maken van een Csv bestand... 4. 4. Sorteren in Excel 2003... 9. 5. Sorteren in Excel 2007...

1. Exporteren... 2. 2. Verschil Xls en Csv... 2. 3. Het maken van een Csv bestand... 4. 4. Sorteren in Excel 2003... 9. 5. Sorteren in Excel 2007... ESIS en Excel 2003 en 2007 Inhoud 1. Exporteren... 2 2. Verschil Xls en Csv... 2 3. Het maken van een Csv bestand... 4 4. Sorteren in Excel 2003... 9 5. Sorteren in Excel 2007...10 6. Filteren in Excel

Nadere informatie

Optifile Server Installatie

Optifile Server Installatie Optifile Server Installatie Datum: Versie: de koppeling tussen Essibox en 2 mei 2012 1.0 Omschrijving: Dit document beschrijft de installatieprocedure voor Optifile software op een nieuwe server. Optifile

Nadere informatie

www.dubbelklik.nu Handleiding Access 2010

www.dubbelklik.nu Handleiding Access 2010 www.dubbelklik.nu Handleiding Access 2010 Deze handleiding is onderdeel van Dubbelklik, een lesmethode Technologie, ICT/ Loopbaanoriëntatie en Intersectoraal Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Handleiding Pétanque Competitie Beheer. (versie 1.1) April 2014

Handleiding Pétanque Competitie Beheer. (versie 1.1) April 2014 Handleiding Pétanque Competitie Beheer (versie 1.1) April 2014 2 Algemeen Het programma Pétanque Competitie Beheer is gratis software voor de verwerking van halve en hele competities tot en met 99 speelrondes

Nadere informatie

Configuratie programma tbv. MJK Instrumentie

Configuratie programma tbv. MJK Instrumentie Configuratie programma tbv. MJK Instrumentie Quick Guide Version nr.: 840150-002 www.mjk.com DK: +45 45 56 06 56 NO: +47 69 20 60 70 SE: +46 53 31 77 50 NL: +31 251 672171 USA: +1 847 482 8655 AUS: +61

Nadere informatie

HANDLEIDING CAMERASYSTEEM. Open eerst een webbrowser naar keuze: bij voorkeur

HANDLEIDING CAMERASYSTEEM. Open eerst een webbrowser naar keuze: bij voorkeur HANDLEIDING CAMERASYSTEEM Korte inhoud: 1. Java Installeren 2. Software Installeren. 3. Software gebruik 1. Java Installeren: Open eerst een webbrowser naar keuze: bij voorkeur firefox of internet explorer

Nadere informatie

software installatie handleiding Versie 15.02.7a

software installatie handleiding Versie 15.02.7a software installatie handleiding Versie 15.02.7a Bestemd voor onze pakketten met de FHC08SA DVR digitale video recorder Het opstarten van de software Voor het installeren van de software dient u de recorder

Nadere informatie

Cijfers 1 t/m 4,8,16 hiermee kunt u van kanaal wisselen. Gebruik deze iconen om naar een split screen terug te gaan.

Cijfers 1 t/m 4,8,16 hiermee kunt u van kanaal wisselen. Gebruik deze iconen om naar een split screen terug te gaan. Inhoudsopgave 1. Belangrijke veiligheidsinstructies... 2 2. Mee geleverde producten voor de DVR... 2 3. Uitleg bedieningspaneel... 2 4. Uitleg afstandsbediening... 3 5. Aan de slag met de DVR... 3 5.1

Nadere informatie

Inhoudsopgave van deze FAQ

Inhoudsopgave van deze FAQ Inhoudsopgave van deze FAQ Vraag 1:...2 Ik kan mijn registratie codes niet invoeren...2 Het programma start niet meer op...2 Ik krijg en melding bij het opstarten: U heeft de applicatie langer dan 42 dagen

Nadere informatie

Handleiding: MRJ Online Back-up versie 1.0

Handleiding: MRJ Online Back-up versie 1.0 Handleiding: MRJ Online Back-up versie 1.0 Inhoudsopgave. Over deze handleiding.... 3 Inleiding... 4 1. Installatie Windows XP/Vista/7/2000/2003 of 2008... 5 2. Backupset maken... 11 3. Extra Backupset

Nadere informatie

Hoe download en installeer ik de software 15.2? Lees voordat u begint dit document volledig door en sluit alle programma s af.

Hoe download en installeer ik de software 15.2? Lees voordat u begint dit document volledig door en sluit alle programma s af. Hoe download en installeer ik de software 15.2? Lees voordat u begint dit document volledig door en sluit alle programma s af. Let op! Als u nog offertes hebt opgeslagen in CBS 14.2, kunt u deze alleen

Nadere informatie

Bijlage bij Getting Started Guide International English Edition

Bijlage bij Getting Started Guide International English Edition Bijlage bij Getting Started Guide International English Edition Chapter 3: Aan de slag met Inspiration, een beginnersles Deze beginnersles is een goed startpunt voor het leren gebruiken van Inspiration.

Nadere informatie

Toegang tot HiSPARC gegevens jsparc bibliotheek Data retrieval 3.1 Downloaden van data

Toegang tot HiSPARC gegevens jsparc bibliotheek Data retrieval 3.1 Downloaden van data Data analyse HiSPARC Data retrieval A.P.L.S. de Laat 1 Toegang tot HiSPARC gegevens De data opslag van HiSPARC meetgegevens gebeurt op het Nikhef en bestaat uit een paar databases. Als eerst is er de ruwe

Nadere informatie

Installatie. Volg de stappen hieronder om de installatie voort te zetten. A. Sta de installatie toe. B. Selecteer uw taal.ok. C. Welkom scherm.

Installatie. Volg de stappen hieronder om de installatie voort te zetten. A. Sta de installatie toe. B. Selecteer uw taal.ok. C. Welkom scherm. Installatie Van cd Doe de VDJ installatie cd in uw systeem. De installatie start automatisch, zo niet, navigeer dan door de cd en dubbelklik op het bestand install_virtualdj_v6.exe. Vanaf het binnengehaalde

Nadere informatie

Midi PDF Bladmuziek lezer

Midi PDF Bladmuziek lezer Inleiding. Ruim 20 ordners aan bladmuziek, meeste daarvan uitgeprint van een PDF. Even snel een nummer opzoeken wil dan ook niet, terwijl ik alles wel op alfabetische volgorde heb. Dat was het niet helemaal

Nadere informatie

Handicom. Symbol for Windows. Image Manager. (Versie 4) Handicom, 2011, Nederland

Handicom. Symbol for Windows. Image Manager. (Versie 4) Handicom, 2011, Nederland Handicom Symbol for Windows Image Manager (Versie 4) Handicom, 2011, Nederland Inhoud Inleiding... 2 1. Image Manager hoofdscherm...3 1.1 Onderdelen van het venster...3 1.2 Het scherm veranderen...3 1.2.1

Nadere informatie

Quickstart handleiding

Quickstart handleiding Quickstart handleiding MS Outlook Account instellen Rechten geven offline werken www.pimbox.nl/support a hosted zarafa product Inhoudsopgave Installatie van de Zarafa Outlook Client 3 Aanmaken van een

Nadere informatie

Inhoud : 1. Basis introductie... 1 a. Wat is een smart companion?... 1 b. Wie is Tux Droid?... 2 c. Wat zijn gadgets?... 3 d. Wat zijn Attitunes?...

Inhoud : 1. Basis introductie... 1 a. Wat is een smart companion?... 1 b. Wie is Tux Droid?... 2 c. Wat zijn gadgets?... 3 d. Wat zijn Attitunes?... Tuxbox 2.0 gids Inhoud : 1. Basis introductie... 1 a. Wat is een smart companion?... 1 b. Wie is Tux Droid?... 2 c. Wat zijn gadgets?... 3 d. Wat zijn Attitunes?... 4 2. Aan de slag met TuxBox 2.0... 5

Nadere informatie

Avena Biljart. Programma voor KNBB Biljartkampioenschappen

Avena Biljart. Programma voor KNBB Biljartkampioenschappen Avena Biljart Programma voor KNBB Biljartkampioenschappen Nico Stoffels en Ad Bijvelds Versie 1.0f, 6-12-2000 Avena Biljart 2 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 De werking in grote lijnen...

Nadere informatie

Overview. Zorgsector. Microsoft Dynamics NAV. 2006 dvision Automatiseringsbureau.

Overview. Zorgsector. Microsoft Dynamics NAV. 2006 dvision Automatiseringsbureau. Microsoft Dynamics NAV Overview 2006 dvision Automatiseringsbureau. All Rights Reserved. No part of this document may be photocopied, reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form

Nadere informatie

1. Laad de software voor de camera van op het menu

1. Laad de software voor de camera van  op het menu 1. Laad de software voor de camera van www.overmax.eu. op het menu producten, selecteer RTV, dan IP camera s en uw camera model. Dan subpagina Product selecteer de [HELP] - klik op de grijze pijl symbool

Nadere informatie

Klik op OK om verder te gaan. U ziet het volgende scherm verschijnen:

Klik op OK om verder te gaan. U ziet het volgende scherm verschijnen: Installatie van de Online Bijbel Studie DVD (editie 11-01) Datum: 26 januari 2011 Laatste revisie: Versie: 1.0 Voordat u begint Deze instructie behandeld de te volgen stappen om de Online Bijbel Studie

Nadere informatie

Technische nota AbiFire5 Rapporten maken via ODBC

Technische nota AbiFire5 Rapporten maken via ODBC Technische nota AbiFire5 Rapporten maken via ODBC Laatste revisie: 29 juli 2009 Inhoudsopgave Inleiding... 2 1 Installatie ODBC driver... 2 2 Systeeminstellingen in AbiFire5... 3 2.1 Aanmaken extern profiel...

Nadere informatie

SwyxIt! Handset P280. Design en functionaliteit perfect gecombineerd. Versie: augustus 2012

SwyxIt! Handset P280. Design en functionaliteit perfect gecombineerd. Versie: augustus 2012 Design en functionaliteit perfect gecombineerd Versie: augustus 2012 2000-2012 Swyx. All rights reserved. Legal Information Whilst Swyx attempt to convey accurate and current information relative to the

Nadere informatie

Aan de slag. Deze snelgids is voor de ClickToPhone software versie 83 of hoger.

Aan de slag. Deze snelgids is voor de ClickToPhone software versie 83 of hoger. Aan de slag Deze snelgids omschrijft hoe de ClickToPhone software moet worden geïnstalleerd, de Bluetooth hardware met de telefoon moet worden gekoppeld en hoe een gebruikersniveau moet worden gekozen.

Nadere informatie

vhipc Van Hool Illustrated Parts Catalogue Gebruikshandleiding

vhipc Van Hool Illustrated Parts Catalogue Gebruikshandleiding vhipc Van Hool Illustrated Parts Catalogue maart, 2006 Electronic Parts Catalogue - Inleiding Dit document geeft een overzicht van de vhipc toepassing. vhipc is de Van Hool Elektronische onderdelencatalogus.

Nadere informatie

Installeren van het stuurprogramma USB-Audiostuurprogramma Installatiehandleiding (Windows)

Installeren van het stuurprogramma USB-Audiostuurprogramma Installatiehandleiding (Windows) Installeren van het stuurprogramma USB-Audiostuurprogramma Installatiehandleiding (Windows) Inhoudsopgave Installeren van het stuurprogramma... Pagina 1 Verwijderen van het stuurprogramma... Pagina 3 Problemen

Nadere informatie

Basisvaardigheden Microsoft Excel

Basisvaardigheden Microsoft Excel Basisvaardigheden Microsoft Excel Met behulp van deze handleiding kun je de basisvaardigheden leren die nodig zijn om meetresultaten van een practicum te verwerken. Je kunt dan het verband tussen twee

Nadere informatie

Perceptive Process. Release Notes. Version: 3.5.x

Perceptive Process. Release Notes. Version: 3.5.x Perceptive Process Release Notes Version: 3.5.x Written by: Product Knowledge, R&D Date: December 2015 2015 Lexmark International Technology, S.A. All rights reserved. Lexmark is a trademark of Lexmark

Nadere informatie

12 april Updaten FuelOffice

12 april Updaten FuelOffice 12 april 2013 Updaten FuelOffice Er verschijnen regelmatig updates van FuelOffice. U kunt updates installeren via menu [Help à Info FuelOffice]. Bovenaan in dit scherm ziet u het actuele versienummer staan

Nadere informatie

Priva Blue ID Network scanner / Syslog Tool

Priva Blue ID Network scanner / Syslog Tool Priva Blue ID Network scanner / Syslog Tool Versie 1.3.15.0 Bladzijde 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Introductie:... 3 Systeemeisen:... 4 Installeren op een SX100:... 5 De Werking:... 6 Scannen van

Nadere informatie

1 van 8 22-2-2012 20:43

1 van 8 22-2-2012 20:43 1 van 8 22-2-2012 20:43 Garmin Basecamp is een gratis software programma van Garmin. Het vergelijkbaar met mapsource, echter met de nieuwe toestellen (oregon, dakota en gpsmap 62) heeft het een aantal

Nadere informatie

CONFIGURATIE VAN OPENOFFICE.ORG

CONFIGURATIE VAN OPENOFFICE.ORG CONFIGURATIE VAN OPENOFFICE.ORG Stapsgewijze procedure voor de configuratie van de OpenOffice.org programma's zoals in gebruik binnen de administratieve diensten van de Senaat Ing E. FLEMENT 19 november

Nadere informatie

IdentySoft Basic Support Handleiding EasySecure International B.V.

IdentySoft Basic Support Handleiding EasySecure International B.V. IdentySoft Basic Support Handleiding EasySecure International B.V. +31(0)88 0000 083 Info@EasySecure.nl www.easysecure.nl Om onze dealers zo goed mogelijk bij te staan hebben wij het volgende document

Nadere informatie

LearnOSM. Onderzoek met behulp van veldformulieren. Overzicht van veldformulieren

LearnOSM. Onderzoek met behulp van veldformulieren. Overzicht van veldformulieren LearnOSM Onderzoek met behulp van veldformulieren Bijgewerkt op 2015-08-22 In dit hoofdstuk zullen we zien hoe we de coördinaten van plaatsen kunnen opnemen zonder een GPS. We zullen gereedschap gebruiken,

Nadere informatie