Nieuwe flexkantoor-omgeving

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nieuwe flexkantoor-omgeving"

Transcriptie

1 Nieuwe flexkantoor-omgeving Inrichting lokale computers documentversie 1.20 Werken waar en wanneer je maar wilt!

2 Copyright Copyright 2012 Dicon Automatisering BV. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande toestemming van Dicon Automatisering BV. Handelsmerken Flexkantoor is een handelsmerk van Dicon Automatisering BV. Andere genoemde producten of handelsmerken zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van hun respectieve eigenaren. Vrijwaring Ondanks alle aan de samenstelling van deze uitgave bestede zorg kunnen noch de redactie, noch de auteurs, noch de uitgever aansprakelijkheid aanvaarden voor schade die het gevolg is van enige fout in deze uitgave. Documentgegevens Eigenaar: Flexkantoor Status: definitief Bestemd voor: extern Dicon Automatisering BV PO Box RP Haarlem Internet Website:

3 iii Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 Voordelen van de nieuwe flexkantoor-omgeving... 4 Veranderingen in de gebruikersinterface Inrichten lokale computers 5 Windows XP... 6 Stap 1: Controleren of Windows XP Service Pack 3 is geïnstalleerd... 6 Stap 2: Installeren ThinPrint om lokaal printen mogelijk te maken... 7 Stap 3: Installeren snelkoppeling naar de nieuwe flexkantoor-omgeving Stap 4: Afronding door supportmedewerker flexkids Windows Vista Stap 1: Controleren 32-bits/64-bits versie Windows Vista Stap 2: Controleren of Windows Vista Service Pack 1 is geïnstalleerd Stap 3: Installeren nieuwste versie Terminal Services Client Stap 4: Installeren ThinPrint om lokaal printen mogelijk te maken Stap 5: Installeren snelkoppeling naar flexkantoor Stap 6: Afronding door supportmedewerker flexkids Windows Stap 1: Installeren snelkoppeling naar de nieuwe flexkantoor-omgeving Stap 2: Afronding door supportmedewerker flexkids Mac OS Bijlage 1: Installeren Windows XP Service Pack 3 21 Bijlage 2: Installeren Windows Vista Service Pack 1 22 Bijlage 3: Gebruikersopties flexkantoor instellen/wijzigen 23 Kleuren instellen Beeldresolutie instellen Randen van lettertypen verzachten Meerdere monitors gebruiken Lokale schijfstations toegankelijk maken... 24

4 Nieuwe flexkantoor-omgeving - Inrichting lokale computers 4 1 Inleiding Werken met flexkantoor betekent werken met de beste apparatuur en de beste programma's. Om die reden hebben wij een geheel nieuwe omgeving ingericht met nieuwe servers welke zijn uitgerust met het nieuwste besturingssysteem van Microsoft: Windows Server In principe hoeft u als klant niets te doen als wij apparatuur vervangen of een verbeterde versie van een applicatie installeren. Echter, om te kunnen werken met de nieuwe flexkantoor-omgeving is het noodzakelijk dat alle computers binnen uw organisatie waarmee u verbinding maakt met flexkantoor, worden aangepast. In welke mate hangt af van het besturingssysteem dat is geïnstalleerd op deze computers. Als het gaat om Windows Vista of het verouderde Windows XP dient u een aantal software-updates van Microsof te installeren (*). Als u het nieuwste besturingssysteem Windows 7 gebruikt hoeft u bijna niets te doen. In dit document is per besturingssysteem beschreven welke stappen u moet doorlopen om de computers in uw organisatie voor te bereiden op de overgang naar de nieuwe flexkantoor-omgeving. (*) Het installeren van software-updates is nooit geheel zonder risico's. U dient daarom altijd een backup te maken van het gehele systeem voordat u begint! Voordelen van de nieuwe flexkantoor-omgeving De nieuwe flexkantoor-omgeving is sneller, stabieler, veiliger en makkelijker te onderhouden. Daarnaast zijn er een aantal verbeteringen die voor u direct merkbaar zijn: 1Sessies blijven bewaard. Indien de internetverbinding wordt verbroken blijft de sessie waarin u werkzaam was gedurende drie uur bewaard. Dat betekent dat als u binnen drie uur weer inlogt, u het bureaublad van flexkantoor aantreft zoals deze er uit zag toen de verbinding werd verbroken. Microsoft Office 2010 De flexkantoor-servers zijn uitgerust met de nieuwste versie van Microsoft Office. Zie ook : "Veranderingen in de gebruikersinterface" blz. 4. Meer invloed op de grafische gebruikersinterface Naast het maken van diverse grafische instellingen is het mogelijk om met meerdere monitors tegelijk te werken. Zie ook Bijlage 3 blz. 23. Veranderingen in de gebruikersinterface Het design en de uitstraling van de gebruikersinterface van Windows Server 2008 komen overeen met die van Windows 7. Voor Windows 7 gebruikers zal het bureaublad van flexkantoor daarom vertrouwd overkomen. Windows XP/Vista gebruikers zullen misschien even moeten wennen. Microsoft Office 2010

5 Inrichten lokale computers 5 Omdat de flexkantoor-servers zijn uitgerust met de nieuwste versie van Microsoft Office (MS Office 2010) moet u er rekening mee houden dat de gebruikersinterface van de software die deel uitmaakt van dit pakket bijvoorbeeld Word er anders uitziet. Als u vragen hebt over de gebruikersinterface van Microsoft Office 2010, of op zoek bent naar een online handleiding van een van de onderdelen, kijk dan op: Taakbalk Ten opzicht van de oude omgeving zijn er de volgende verschillen met betrekking tot de taakbalk: Het contextmenu van de taakbalk is om veiligheidsredenen niet toegankelijk. De geopende applicaties en bestanden worden niet meer naast elkaar weergegeven op de taakbalk, maar gregroepeerd. oude taakbalk: nieuwe taakbalk: 2 Inrichten lokale computers Voordat u over kunt naar de nieuwe flexkantoor-omgeving dient u zelf de nodige voorbereidingen te treffen. Alle lokale computers waarmee u verbinding maakt met flexkantoor moeten worden ingericht aan de hand van de in dit hoofdstuk beschreven stappenplannen. Welk stappenplan voor u van toepassing is hangt af van het besturingssysteem dat u gebruikt op de lokale computer(s) waarmee u verbinding maakt met flexkantoor: Voor Windows XP, zie : "Windows XP" blz. 6. Voor Windows Vista, zie : "Windows Vista" blz. 15. Voor Windows 7, zie : "Windows 7" blz. 19. Voor Mac OS, zie : "Mac OS" blz. 20. Nadat u de stappen hebt doorlopen zal een supportmedewerker de overgang naar de nieuwe omgeving afronden. Deze afronding bestaat uit de activering van uw nieuwe Windows-profiel en het aanmaken van een nieuw Outlook-profiel ( profiel). Zodra uw nieuwe Windows-profiel is geactiveerd, is het niet meer mogelijk om te werken in de oude omgeving.

6 Nieuwe flexkantoor-omgeving - Inrichting lokale computers 6 Windows XP Voor Windows XP gebruikers geldt het volgende stappenplan voor de inrichting van de lokale computer(s) (*): 1. Controleren of Windows XP Service Pack 3 is geïnstalleerd 2. Installeren ThinPrint om lokaal printen mogelijk te maken 3. Installeren snelkoppeling naar de nieuwe flexkantoor-omgeving 4. Afronding door medewerker support-afdeling van flexkids U dient de stappen 1-3 zelf zelf uit te voeren. Zodra u dat hebt gedaan neemt u contact op met de supportdesk van flexkids ( ). U maakt dan een afspraak wanneer de overgang naar de nieuwe omgeving zal worden afgerond. Deze afronding (stap 4) bestaat uit de activering van uw nieuwe Windows-profiel en het aanmaken van een nieuw Outlook-profiel ( profiel). Dit wordt gedaan door een medewerker van de supportafdeling. Let op: Voordat u begint met het inrichten van een lokale pc dient u eerst een eventueel openstaande flexkantoor-sessie op die pc te beëindigen! (*) Het installeren van software-updates is nooit geheel zonder risico's. U dient daarom altijd een backup te maken van het gehele systeem voordat u begint! Stap 1: Controleren of Windows XP Service Pack 3 is geïnstalleerd Op alle computers die worden gebruikt om contact te maken met flexkantoor moet Windows Service Pack 3 zijn geïnstalleerd. U kunt dit als volgt controleren. 1. Klik op Start (de knop linksonder in het bureaublad) en vervolgens op Uitvoeren. 2. Typ winver in en klik op OK. Er wordt een dialoogvenster weergegeven waarin wordt vermeld welke versie van Windows en welk servicepack momenteel op de computer zijn geïnstalleerd:

7 Inrichten lokale computers 7 In bovenstaand voorbeeld is Service Pack 2 geïnstalleerd. In dat geval moet u dus Service Pack 3 installeren. Zie Bijlage 1: Installeren Windows XP Service Pack 3 blz. 21. Stap 2: Installeren ThinPrint om lokaal printen mogelijk te maken Met het gratis programma Thinprint kunnen lokaal geïnstalleerde printers en netwerkprinters worden aangestuurd vanuit flexkantoor. Op dit moment is Thinprint aleen beschikbaar voor computers met een Microsoft Windows besturingssysteem. Dat betekent dat er (nog) niet met andere besturingssystemen kan worden afgedrukt vanuit flexkantoor. Het is mogelijk dat ThinPrint al is geïnstalleerd op een of meer lokale computers. Als dat het geval is kunt u stap 2 van de inrichting overslaan. U kunt controleren of ThinPrint al is geïnstalleerd: 1. Open het configuratescherm via de Start knop links onderin het bureaublad: 2. Kies Programma's en onderdelen en controleer of.print Client Windows in de lijst voorkomt:

8 Nieuwe flexkantoor-omgeving - Inrichting lokale computers 8 Als.print Client Windows voorkomt is ThinPrint al geïnstalleerd en kunt u verder met stap 3 van de inrichting. Installatie ThinPrint ThinPrint moet worden geïnstalleerd op elke computer die toegang krijgt tot de programma's in de flexkantooromgeving. U kunt Thinprint downloaden via Zorg ervoor dat u klikt op de link ThinPrint Client 32bit.exe. Als u het exe-bestand heeft gedownload kunt u Thinprint eenvoudig installeren door te dubbelklikken op het bestand. Tijdens de installatie verschijnen de volgende schermen. Scherm 1 Een scherm waarin u welkom wordt geheten bij de installatieprocedure van ThinClient. In de schermen die u te zien krijgt tijdens het installatieproces zijn de knoppen Next, Back en Cancel zichtbaar. Met Back kunt u terug gaan naar schermen die u reeds heeft doorlopen. Met Cancel kunt u altijd de installatie afbreken en daarmee ongedaan maken. Klik Next om door te gaan naar het volgende scherm.

9 Inrichten lokale computers 9 Scherm 2 Met het bovenste keuzerondje accepteert u de gebruikersovereenkomst. Klik Next om door te gaan naar het volgende scherm.

10 Nieuwe flexkantoor-omgeving - Inrichting lokale computers 10 Scherm 3 In dit scherm wordt aangegeven welke type client u gaat installeren. Zorg ervoor dat alleen de ThinPrint Client RDP wordt geïnstalleerd (zoals in onderstaand voorbeeld). Klik Next om door te gaan naar het volgende scherm. Scherm 4 Door te klikken op Install zal het programma ThinClient op uw computer worden geïnstalleerd.

11 Inrichten lokale computers 11 Scherm 5 Dit scherm geeft de voortgang van de installatie aan. U hoeft niets te doen. Wacht tot het volgende scherm verschijnt.

12 Nieuwe flexkantoor-omgeving - Inrichting lokale computers 12 Scherm 6 De installatie is voltooid. Klik op Finish om de installatieprocedure af te sluiten. Configuratie ThinPrint Na installatie van ThinPrint zal er in Windows onder Start > Alle programma's een nieuwe map ThinPrint Client Windows zichtbaar zijn. Vanuit deze map kan het programma.print Client Manager worden gestart door op ThinPrint Client RDP te klikken.

13 Inrichten lokale computers 13 Met.print Client Manager kunt u ThinPrint configureren. Het tabblad Setup vult u als volgt in: Stap 3: Installeren snelkoppeling naar de nieuwe flexkantoor-omgeving Om een nieuwe snelkoppeling naar flexkantoor te maken gaat u als volgt te werk:

14 Nieuwe flexkantoor-omgeving - Inrichting lokale computers Open uw webbrowser en typ in de adresbalk: 2. Kies downloads in het menu ondersteuning en klik op het vlaggetje dat correspondeert met de taalversie van uw besturingssysteem. 3. Klik op de link Flexkantoor.RDP (*) en sla het bestand op op uw bureaublad. Op uw bureaublad is nu de flexkantoor-snelkoppeling zichtbaar: 4. Dubbelklik op de flexkantoor-snelkoppeling op uw bureaublad. 5. Vul de gegevens van uw flexkantoor-account in: Let er op dat u de tekst flexkantoor\ toevoegt aan uw gebruikersnaam: 6. Klik op OK. (*) RDP staat voor Remote Desktop Protocol. Het is het protocol dat gebruikt wordt om verbinding te maken met de flexkantoor-server(s). Stap 4: Afronding door supportmedewerker flexkids De afronding van de overgang naar de nieuwe flexkantoor-omgeving houdt het volgende in:

15 Inrichten lokale computers 15 Nieuwe omgeving activeren Bij de installatie van Windows Server 2008 op de servers van flexkantoor is er voor iedere klant een nieuw Windows-profiel (*) aangemaakt. De supportmedewerker regelt dat u toestemming krijgt om uw nieuwe profiel te gebruiken. Anders geformuleerd: de nieuwe flexkantoor-omgeving wordt voor u geactiveerd. Zodra de omgeving is geactiveerd wordt de oude omgeving verwijderd. U kunt als klant dus maar één omgeving gebruiken: of de oude of de nieuwe. Eenmaal over naar de nieuwe omgeving is er geen weg meer terug! Outlook-profiel aanmaken ( profiel) Er wordt een nieuw Outlook-profiel aangemaakt. U zorgt dat u de desbetreffende gegevens bij de hand hebt. Geldt alleen voor klanten die via flexkantoor Microsoft Office afnemen. Testen Er wordt gecontroleerd of alles naar behoren werkt. Zo wordt er gekeken of u via flexkantoor kunt printen met uw lokale printer en of u via flexkantoor toegang heeft tot uw lokale computer. (*) U dient er rekening mee te houden dat niet alle gebruikersinstellingen van uw oude Windows-profiel behouden kunnen blijven. Zo is het bijvoorbeeld niet mogelijk om uw opgeslagen favoriete webpagina' s mee te nemen naar uw nieuwe profiel. De noodzaak om een nieuw Windows-profiel aan te maken is echter inherent aan de update van het besturingssysteem van de flexkantoor-servers. Het is dus niet mogelijk om uw oude profiel te gebruiken in de nieuwe omgeving. Windows Vista Voor Windows Vista gebruikers geldt het volgende stappenplan voor de inrichting van de lokale computer(s) (*): 1. Controleren 32-bits/64-bits versie Windows Vista Dit is van belang voor het installeren van de juiste versie van TS Client (stap 3) en ThinPrint (stap 4). Zowel Ts Client als ThinPrint zijn beschikbaar in een 32-bits versie en een 64-bits versie. 2. Controleren of Windows Vista Service Pack 1 is geïnstalleerd 3. Installeren nieuwste versie Terminal Services Client (TS Client) De toepassing Terminal Services Client maakt deel uit van het Windows Vista besturingssysteem en zorgt ervoor dat u verbinding kunt maken met flexkantoor. U dient ervoor te zorgen dat op alle lokale computers de nieuwste versie van Terminal Services Client is geinstalleerd. 4. Installeren ThinPrint om lokaal printen mogelijk te maken 5. Installeren snelkoppeling naar de flexkantoor-omgeving 6. Afronding door medewerker support-afdeling van flexkids U dient de stappen 1-5 zelf zelf uit te voeren. Zodra u dat hebt gedaan neemt u contact op met de supportdesk van flexkids ( ). U maakt dan een afspraak wanneer de inrichting van de connectie met flexkantoor zal worden afgerond. Deze afronding (stap 6) bestaat uit de activering van uw Windows-profiel en het aanmaken van een Outlook-profiel ( profiel). Dit wordt gedaan door een medewerker van de supportafdeling. Let op: Voordat u begint met het inrichten van een lokale pc dient u eerst een eventueel openstaande flexkantoor-sessie op die pc te beëindigen! (*) Het installeren van software-updates is nooit geheel zonder risico's. U dient daarom altijd een backup te maken van het gehele systeem voordat u begint!

16 Nieuwe flexkantoor-omgeving - Inrichting lokale computers 16 Stap 1: Controleren 32-bits/64-bits versie Windows Vista Voordat u aanvangt met de inrichting van de computer moet u controleren welke versie van Windows Vista is gïnstalleerd: de 32-bits of de 64-bits versie. Dit is van belang voor het installeren van de juiste versie van TS Client en de juiste versie van ThinPrint. Als Windows Vista op uw computer is geïnstalleerd, zijn er twee methoden volgens welke u kunt controleren of er een 32-bits of een 64-bits versie wordt uitgevoerd. Als de ene methode niet werkt, kunt u proberen om de andere te gebruiken. Methode 1: Het venster Systeem weergeven via het Configuratiescherm. 1. Klik op Start (links onderin het bureaublad) en vervolgens op Configuratiescherm. 2. Kies Klassieke weergave en dubbelklik op Systeem onder Naam in het detailvenster van het configuratiescherm. Het venster Systeem wordt geopend: 3. Kijk bij Type computer of op de computer een 32-bits dan wel een 64-bits besturingssysteem is geïnstalleerd. Methode 2: Het venster Systeeminformatie weergeven. 1. Klik op Start (links onderin het bureaublad). 2. Type systeem in het vak Zoekopdracht starten en druk op Enter. Het venster Systeemconfiguratie wordt geopend:

17 Inrichten lokale computers Klik op tabblad Hulpprogramma's, selecteer Systeeminformatie en klik op Starten. Het venster Systeeminformatie wordt geopend: 4. Selecteer Systeemoverzicht in het navigatievenster en kijk bij Systeemtype onder Item in het detailvenster. Let op de waarde: - Als de waarde begint met x86, wordt op de computer een 32-bits versie van Windows uitgevoerd. - Als de waarde begint met ia64 of AMD64, wordt op de computer een 64-bits versie van Windows uitgevoerd. Stap 2: Controleren of Windows Vista Service Pack 1 is geïnstalleerd Voor Windows Vista computers geldt dat Windows Vista Service Pack 1 (of hoger) moet zijn geïnstalleerd. U kunt dit als volgt controleren. 1. Klik op Start (links onderin het bureaublad) en vervolgens op Configuratiescherm. 2. Kies Klassieke weergave en dubbelklik op Systeem onder Naam in het detailvenster van het configuratiescherm. Het venster Systeem wordt geopend:

18 Nieuwe flexkantoor-omgeving - Inrichting lokale computers Kijk in de sectie Windows-versie of servicepack 1 of 2 is geïnstalleerd. Als dat zo is hoeft u verder niets te doen en gaat u verder met stap 3: Installeren TS Client. Als er geen servicepack is geïnstalleerd moet u eerst Service Pack 1 installeren. Zie Bijlage 2 blz. 22. Stap 3: Installeren nieuwste versie Terminal Services Client Om de nieuwste versie van Terminal Services Clien te installeren gaat u als volgt te werk: Procedure 1. Open uw webbrowser en typ in de adresbalk: 2. Kies downloads in het menu ondersteuning en klik op het vlaggetje dat correspondeert met de taalversie van uw besturingssysteem. 3. Klik op Terminal Services Cliënt voor Windows Vista 32 bit als u gebruik maakt van de 32-bits versie van Vista en op Terminal Services Cliënt voor Windows Vista 64 bit als u gebruik maakt van de 64-bits versie. 4. Sla het bestand op op uw bureaublad (of in een map naar keuze):

19 Inrichten lokale computers Ga naar het bureaublad (of de map waarin u het bestand hebt opgeslagen). Dubbelklik op het bestand en klik op Uitvoeren. 6. Volg nu alle aanwijzingen op het scherm om het bestand te installeren. Mogelijk dient u na de installatie uw computer opnieuw op te starten. In dat geval zal er een melding verschijnen met het verzoek de computer opnieuw op te starten. Stap 4: Installeren ThinPrint om lokaal printen mogelijk te maken ThinPrint moet worden geïnstalleerd op elke computer die toegang krijgt tot de programma's in de flexkantooromgeving. U kunt Thinprint downloaden via Welke link voor u van toepassing is hangt af van het besturingssysteem dat u gebruikt (32-bits of 64-bits). Als u het msi-bestand heeft gedownload kunt u Thinprint eenvoudig installeren door te dubbelklikken op het bestand. Voor een overzicht van de schermen die u ziet bij het installeren van ThinPrint zie : "Installatie ThinPrint" blz. 8. Stap 5: Installeren snelkoppeling naar flexkantoor Zie. Stap 6: Afronding door supportmedewerker flexkids Zie. Windows 7 Voor Windows 7 gebruikers geldt het volgende stappenplan voor de inrichting van de lokale computer(s): 1. Installeren snelkoppeling naar de nieuwe flexkantoor-omgeving. 2. Afronding door medewerker support-afdeling van flexkids.

20 Nieuwe flexkantoor-omgeving - Inrichting lokale computers 20 Let op: Voordat u begint met het inrichten van een lokale pc dient u eerst een eventueel openstaande flexkantoor-sessie op die pc te beëindigen! U dient de eerste stap zelf zelf uit te voeren. Zodra u dat hebt gedaan neemt u contact op met de supportdesk van flexkids ( ). U maakt dan een afspraak wanneer de overgang naar de nieuwe omgeving zal worden afgerond. Deze afronding (stap 2) bestaat uit de activering van uw nieuwe Windows-profiel en het aanmaken van een nieuw Outlook-profiel ( profiel). Dit wordt gedaan door een medewerker van de supportafdeling. Stap 1: Installeren snelkoppeling naar de nieuwe flexkantoor-omgeving Hetzelfde als voor Windows XP/Vista gebruikers. Zie : "Stap 3: Installeren snelkoppeling naar de nieuwe flexkantoor-omgeving" blz. 13. Stap 2: Afronding door supportmedewerker flexkids Hetzelfde als voor Windows XP/Vista gebruikers. Zie : "Stap 4: Afronding door supportmedewerker flexkids" blz. 14. Mac OS Neem contact op met de de supportdesk van flexkids ( ) voor het inrichten van een lokale computer met het besturingssysteem Mac OS (Apple).

21 Inrichten lokale computers 21 Bijlage 1: Installeren Windows XP Service Pack 3 Om Windows XP Service Pack 3 te installeren op uw computer gaat u als volgt te werk (*): 1. Open uw webbrowser en typ in de adresbalk: 2. Kies downloads in het menu ondersteuning en klik op het vlaggetje dat correspondeert met de taalversie van uw besturingssysteem. 3. Klik op Windows XP ServicePack 3 en sla het bestand op op uw bureaublad (of in een map naar keuze). 4. Ga naar het bureaublad (of de map waarin u het bestand hebt opgeslagen) en dubbelklik er op. 5. Volg de aanwijzingen op het scherm. (*) Het installeren van software-updates is nooit geheel zonder risico's. U dient daarom altijd een backup te maken van het gehele systeem voordat u begint!

22 Nieuwe flexkantoor-omgeving - Inrichting lokale computers 22 Bijlage 2: Installeren Windows Vista Service Pack 1 Om Windows Vista Service Pack 1 te installeren op uw computer gaat u als volgt te werk (*): 1. Open uw webbrowser en typ in de adresbalk: 2. Kies downloads in het menu ondersteuning en klik op het vlaggetje dat correspondeert met de taalversie van uw besturingssysteem. 3. Klik op Windows Vista ServicePack 1 32 bit als u gebruik maakt van de 32-bits versie van Vista en op Windows Vista ServicePack 1 64 bit als u gebruik maakt van de 64-bits versie. 4. Sla het bestand op op uw bureaublad (of in een map naar keuze). 5. Ga naar het bureaublad (of de map waarin u het bestand hebt opgeslagen) en dubbelklik er op. 6. Volg de aanwijzingen op het scherm. (*) Het installeren van software-updates is nooit geheel zonder risico's. U dient daarom altijd een backup te maken van het gehele systeem voordat u begint!

23 Inrichten lokale computers 23 Bijlage 3: Gebruikersopties flexkantoor instellen/wijzigen Via het RDP-bestand op uw bureaublad heeft u toegang tot de volgende opties betreffende de gebruikersinterface en beschikbare bronnen: het aantal kleuren; de beeldresolutie; de randen van lettertypen; het aantal monitors; de beschikbaarheid van lokale schijfstations. Kleuren instellen Ga als volgt te werk om het aantal kleuren te verhogen: 1. Kies Bewerken in het contextmenu van het RDP-bestand. 2. Klik op Opties, open het tabblad Weergave en selecteer Hoogste kwaliteit (32-bits) in het keuzelijstveld Kleuren. Beeldresolutie instellen Ga als volgt te werk om de beeldresolutie in te stellen: 1. Kies Bewerken in het contextmenu van het RDP-bestand. 2. Klik op Opties, open het tabblad Weergave. en selecteer de gewenste waarde met de schuifregelaar in de sectie Grootte van extern bureaublad. Randen van lettertypen verzachten Ga als volgt te werk om randen van lettertypen te verzachten: 1. Kies Bewerken in het contextmenu van het RDP-bestand. 2. Klik op Opties, open het tabblad Gebruikerservaring en schakel het selectievakje Lettertypen vloeiend maken in. Meerdere monitors gebruiken Als op de computer waarmee u verbinding maakt met flexkantoor meerdere beeldschermen zijn aangesloten, dan gaat u als volgt te werk:

24 Nieuwe flexkantoor-omgeving - Inrichting lokale computers Open het RDP-bestand in Notepad (of een andere ASCII-teksteditor). 2. Zorg ervoor dat de parameter Use multimon juist is ingesteld: Use multimon:i:< waarde > - Als < waarde > gelijk is aan nul (0), wordt weergave op meerdere beeldschermen uitgeschakeld. - Als < waarde > gelijk is aan één (1), wordt weergave op meerdere beeldschermen ingeschakeld. Indien u meerdere beeldschermen gebruikt bij de weergave van het bureaublad van flexkantoor gelden de volgende restricties: 1. De totale resolutie op alle beeldschermen moet minder zijn dan 4096 x 2048 pixels. 2. De beeldschermen moeten dezelfde resolutie hebben. 3. De beeldschermen moeten naast elkaar staan. Lokale schijfstations toegankelijk maken Ga als volgt te werk om in de flexkantoor-omgeving toegang te hebben tot de schijfstations van uw computer: 1. Kies Bewerken in het contextmenu van het RDP-bestand. 2. Klik op Opties, open het tabblad Lokale bronnen en klik op Meer Schakel het selectievakje Stations in om toegang te hebben tot alle schijfstations. Of klik op het 'plusje' om precies aan te geven welke lokale schijven u wilt gebruiken in de flexkantoor-sessie(s). 4. Klik OK.

Installatiehandleiding 3.0.0. Fidura Enterprise

Installatiehandleiding 3.0.0. Fidura Enterprise Fidura Enterprise Revisie datum: 28 maart 2012 cversie: 1.1 Inhoudsopgave INSTALLATIEHANDLEIDING 3.0.0...1 FIDURA ENTERPRISE...1 INHOUDSOPGAVE...2 INHOUDSOPGAVE...3 BIJLAGE(N):...5 1 INLEIDING...6 1.1

Nadere informatie

Skool ThuisWerkPlek. 2011 Skool BV Build 3.0.2

Skool ThuisWerkPlek. 2011 Skool BV Build 3.0.2 Alle rechten voorbehouden. Deze uitgave mag voor eigen gebruik vermenigvuldigd worden in originele vorm. Het is niet toegestaan op eniger wijze wijzigingen aan te brengen in het document of layout zonder

Nadere informatie

Gebruikershandleiding internet

Gebruikershandleiding internet Gebruikershandleiding internet Persoonlijke informatie en systeemgegevens Hieronder vindt u gegevens die relevant zijn voor het maken van instellingen op uw computer. Vul de ontbrekende gegevens in op

Nadere informatie

Beheerdershandleiding

Beheerdershandleiding Beheerdershandleiding OpusFlowCRM binnen een NT Netwerk en/of Terminal Server DEZE HANDLEIDING IS NIET BEDOELD VOOR INSTALLATIE OP LATOPS/OFFLINE WERKSTATIONS! OpusFlowCRM is een product van: OpusFlow

Nadere informatie

Informatiegids. Edugrip 2.0 Informatiegids voor de Oriënterende gebruiker

Informatiegids. Edugrip 2.0 Informatiegids voor de Oriënterende gebruiker I Informatiegids Edugrip 2.0 Informatiegids voor de Oriënterende gebruiker titel Edugrip 2.0 Informatiegids voor de Oriënterende gebruiker versie februari 2013 auteur Unilogic redactie Interoffice & Management,

Nadere informatie

Handleiding. Voor Windows en Mac. LiveSchijf Burgemeesterlaan 14 3971 CS DRIEBERGEN-RIJSENBURG info@liveschijf.nl liveschijf.nl

Handleiding. Voor Windows en Mac. LiveSchijf Burgemeesterlaan 14 3971 CS DRIEBERGEN-RIJSENBURG info@liveschijf.nl liveschijf.nl Handleiding Voor Windows en Mac LiveSchijf Burgemeesterlaan 14 3971 CS DRIEBERGEN-RIJSENBURG info@liveschijf.nl liveschijf.nl Voor vragen stuurt u een e-mail naar support@liveschijf.nl Inhoud Online Backup

Nadere informatie

INSTALLATIEHANDLEIDING

INSTALLATIEHANDLEIDING INSTALLATIEHANDLEIDING INHOUDSOPGAVE INLEIDING 2 AANDACHTSPUNTEN 3 Veel gebruikte begrippen 3 VIRUSSCANNER 4 Tijdelijk uitschakelen 4 Configuratie virusscanner 4 FIREWALL 4 MICROSOFT SQL SERVER INSTALLATIE

Nadere informatie

Het SchoonePC boek. Installeren en optimaliseren van. Windows XP. De website www.schoonepc.nl in boekvorm. 15 e druk

Het SchoonePC boek. Installeren en optimaliseren van. Windows XP. De website www.schoonepc.nl in boekvorm. 15 e druk Het SchoonePC boek Installeren en optimaliseren van Windows XP De website www.schoonepc.nl in boekvorm 15 e druk Menno Schoone www.schoonepc.nl www.optimizingpc.com Het SchoonePC Boek - Windows XP Voor

Nadere informatie

Deel I De installatie van UNIT4 Multivers 8.1

Deel I De installatie van UNIT4 Multivers 8.1 Deel I De installatie van UNIT4 Multivers 8.1 UNIT4 Software B.V. Telefoon 0184 444444 Postbus 102 Telefax 0184 444445 3360 AC Sliedrecht Supportlijn 088 2472472 Supportfax 0184 414819 e-mail multivers.support@unit4.com

Nadere informatie

Introductie Mamut Online Backup

Introductie Mamut Online Backup Mamut Active Services Introductie Mamut Online Backup Versie 4 MOB.BKL.INTRO.NL.040.01 1 Mamut Online Backup Inhoud Mamut Online Backup... 3 Nieuw in versie 4... 5 Introductie... 6 Aan de slag... 12 Zo

Nadere informatie

Installatiehandleiding. programmatuur. versie 6.00 (13-03-2015)

Installatiehandleiding. programmatuur. versie 6.00 (13-03-2015) Installatiehandleiding programmatuur versie 6.00 (13-03-2015) Inhoud Inleiding... 3 Hoofdstuk 1 - Installatie en onderhoud van een Licentie... 4 1.1 - Algemeen... 4 1.2 Overzicht licentietypen... 4 1.3

Nadere informatie

Compad Bakkerij Support Handleiding

Compad Bakkerij Support Handleiding Compad Compad Bakkerij Support Handleiding Geldig tot en met: 8 augustus 2012 Latest Content: i:\handboek\compad bakkerij\compad bakkerij supportboek.docx Auteur: Carol Esmeijer, Compad Software Compad

Nadere informatie

Handleiding Cloud-oplossingen bij Ondernemerspakket Internet & Bellen en Alles-in-één Zakelijk Versie juli 2014 (V1.4)

Handleiding Cloud-oplossingen bij Ondernemerspakket Internet & Bellen en Alles-in-één Zakelijk Versie juli 2014 (V1.4) Handleiding Cloud-oplossingen bij Ondernemerspakket Internet & Bellen en Alles-in-één Zakelijk Versie juli 2014 (V1.4) Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Inleiding 4 Hoofdstuk 2. Installatie van de Cloud-oplossingen

Nadere informatie

Back-up deel 1: introductie

Back-up deel 1: introductie Back-up deel 1: introductie In dit cursusdeel leer je wat een back-up is, waarom je deze moet maken en van welke bestanden. Je leert ook waar je de back-up het beste op kunt slaan. Zo leer je hoe je een

Nadere informatie

BEHEERDERSGIDS CORPORATE EN ENTERPRISE EDITION. Versie 7.6

BEHEERDERSGIDS CORPORATE EN ENTERPRISE EDITION. Versie 7.6 BEHEERDERSGIDS CORPORATE EN ENTERPRISE EDITION Versie 7.6 BEHEERDERSGIDS CORPORATE EN ENTERPRISE EDITION Versie 7.6 OBJECTIF LUNE Inc. 2030 Pie-IX, Suite 500 Montréal, QC, Canada, H1V 2C8 +1 (514) 875-5863

Nadere informatie

Handleidingen 1.0 Zarafa

Handleidingen 1.0 Zarafa Handleidingen 1.0 Zarafa Zarafa Handleidingen 1.0 Zarafa In dit document vind je de handleidingen voor Zarafa zoals aangeboden door ECM2. I. Zarafa Email en Agenda 1 1. Inleiding 3 1.1. Adresgegevens...

Nadere informatie

Mamut Client Manager. Mamut Business Software. Additionele producten & Enterprise-uitbreidingen. Version 14 MBS.EXT.MCM.NL.2011.2

Mamut Client Manager. Mamut Business Software. Additionele producten & Enterprise-uitbreidingen. Version 14 MBS.EXT.MCM.NL.2011.2 0BAdditionele producten en Enterprise-uitbreidingen Mamut Business Software Additionele producten & Enterprise-uitbreidingen Mamut Client Manager Version 14 MBS.EXT.MCM.NL.2011.2 I Inhoud Additionele producten

Nadere informatie

Installatiehandleiding

Installatiehandleiding // Mamut Business Software Installatiehandleiding Introductie Deze handleiding is bedoeld om de installatie en eerste opstart van Mamut Business Software te vereenvoudigen. De structuur van de handleiding

Nadere informatie

Z wijsen S oftware Manager 1.1

Z wijsen S oftware Manager 1.1 zsm-handleiding-bw.qxd 07-06-2004 10:48 Pagina 1 Zwijsen Z wijsen S oftware Manager 1.1 Gebruikershandleiding en technische handleiding zsm-handleiding-bw.qxd 07-06-2004 10:48 Pagina 2 Inhoudsopgave 1

Nadere informatie

Handleiding MyBee voor de PC

Handleiding MyBee voor de PC Handleiding MyBee voor de PC Inhoud MyBee in vogelvlucht... 4 Basisprincipes... 4 Het whitelist-principe... 4 Twee whitelists... 4 Drie soorten ouders: tolerant, gemiddeld en streng.... 5 Privacy... 6

Nadere informatie

Novell Vibe-invoegtoepassing

Novell Vibe-invoegtoepassing Novell Vibe-invoegtoepassing 5 juni 2012 Novell Snel aan de slag Met behulp van de Novell Vibe-invoegtoepassing voor Microsoft Office kunt u werken met documenten op de Vibe-site zonder dat u Microsoft

Nadere informatie

Handleiding Back-up Online voor Servers Windows en Linux Versie april 2014

Handleiding Back-up Online voor Servers Windows en Linux Versie april 2014 Handleiding Back-up Online voor Servers Windows en Linux Versie april 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Inleiding 3 1.1 Ondersteunde besturingssystemen 3 1.2 Opslagruimte vergroten 4 Hoofdstuk 2. Installatie

Nadere informatie

EPLAN Education 1.9.10

EPLAN Education 1.9.10 EPLAN Education 1.9.10 -Begeleidend document- v1.0 2009 EPLAN Software & Service Benelux INHOUDSOPGAVE 1. INZICHT DATASTRUCTUUR EPLAN EDUCATION 4 1.1. PROGRAMMA - LICENTIE EPLAN 4 1.1.1. STAND ALONE 4

Nadere informatie

Handleiding d-basics. 2015 d-basics b.v.

Handleiding d-basics. 2015 d-basics b.v. Handleiding d-basics Handleiding d-basics Alle rechten voorbehouden. Vermenigvuldiging, overdracht of opslag van deze informatie of delen daarvan, in welke vorm ook, zonder de voorafgaande schriftelijke

Nadere informatie

Vodafone Mobile Broadband

Vodafone Mobile Broadband Gebruikershandleiding: Vodafone Mobile Broadband Gebruikershandleiding: Vodafone Mobile Broadband Inhoudsopgave Introductie 3 Systeemvereisten 3 Software downloaden en installeren 4 Standaard gebruik 7

Nadere informatie

INRICHTEN VAN DAXIS CLOUD

INRICHTEN VAN DAXIS CLOUD INRICHTEN VAN DAXIS CLOUD Dit is een handleiding over het inrichten van de Daxis Cloud, waarin enkele onderdelen voor het personaliseren worden behandeld. Inhoud 1. Inleiding... 2 2. De metro-omgeving...

Nadere informatie

Handboek SharePoint 2010 - Hoofdstuk 12 Beheertaken

Handboek SharePoint 2010 - Hoofdstuk 12 Beheertaken 1 Inleiding Dit hoofdstuk is integraal onderdeel van Handboek SharePoint 2010 (ISBN 978-90-5940-469-4), verschenen bij Van Duuren Media. Als aanvullend internethoofdstuk kan het beschouwd worden als directe

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Remote Backup

Gebruiksaanwijzing Remote Backup Gebruiksaanwijzing Remote Backup Juli 2009 Versie 1.2 Auteur : E.C.A. Mouws Pagina 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inhoudsopgave... 2 Opstarten... 3 Hoofdscherm... 3 Uitleg van het scherm... 4 Backup...

Nadere informatie

CENTIS BACKUP GEBRUIKERSHANDLEIDING. versie 1.2.1. http://www.centis-backup.eu

CENTIS BACKUP GEBRUIKERSHANDLEIDING. versie 1.2.1. http://www.centis-backup.eu CENTIS BACKUP http://www.centis-backup.eu GEBRUIKERSHANDLEIDING versie 1.2.1 Juli 2007 1 Copyright 2006-2007 CareWorks Centis Backup betracht uiterste zorgvuldigheid bij het vervaardigen, samenstellen

Nadere informatie

HANDLEIDING NIEUWE ICT-OMGEVING

HANDLEIDING NIEUWE ICT-OMGEVING HANDLEIDING NIEUWE ICT-OMGEVING Handleiding nieuwe ICT-omgeving 1 Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Inloggen en uitloggen... 2 3 Openingsscherm en start menu... 3 4 Bestandsbeheer... 6 5 Outlook... 7 6 Windows

Nadere informatie