Reisgedrag effectief beïnvloeden met commerciële technieken. Gids voor sociale marketing en mobiliteit

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Reisgedrag effectief beïnvloeden met commerciële technieken. Gids voor sociale marketing en mobiliteit"

Transcriptie

1 Reisgedrag effectief beïnvloeden met commerciële technieken Gids voor sociale marketing en mobiliteit April 2012

2

3 Reisgedrag effectief beïnvloeden met commerciële technieken Gids voor sociale marketing en mobiliteit April 2012 A1 Reisgedrag effectief beïnvloeden met commerciële technieken

4 Colofon Uitgave Kennisplatform Verkeer en Vervoer Postbus MB Utrecht Jaarbeursplein AM Utrecht T E I KpVV Het Kennisplatform Verkeer en Vervoer (KpVV) ondersteunt als onafhankelijk instituut de decentrale overheden bij het ontwikkelen en realiseren van hun verkeers- en vervoersbeleid. Daarbij staat de huidige en toekomstige klantvraag centraal. Productie Samenstelling : KpVV Bron : Deze tekst is gebaseerd op materiaal van de CIVITAS-training over Individual social marketing. Dit materiaal is met toestemming opgenomen. De vertaling is met steun van EPOMM en de Europese Commissie tot stand gekomen. De tekst is gepubliceerd op het KpVV weblog reisgedrag. Vormgeving: : KpVV, Ruud Overweg Contactpersoon Friso Metz, T E Fotoverantwoording p 6: Zwaar water, p 9: Autoblog.nl, p 13: Traffiq, p 14: provincie Zeeland, p 17: Radlhauptstadt München, p 18: Trendy Travel, p 30: Electric heroes, p 32: Fietsersbond, p 33: gemeente Odense, p 34 en 36: Worcestershire County Council, p 48: R.W.O Dit rapport is te downloaden via KpVV, Gebruik van informatie uit dit rapport is toegestaan met bronvermelding The sole responsibility for the content of this publication lies with the authors. It does not necessarily reflect the opinion of the European Union. Neither the EACI nor the European Commission are responsible for any use that may be made of the information contained therein. 2 Reisgedrag effectief beïnvloeden met commerciële technieken

5 Inhoudsopgave Voorwoord 5 1 Sociale marketing: gedrag beïnvloeden met commerciële technieken Definitie Kenmerken van een sociale marketingcampagne Ontstaan van sociale marketing Toepassing bij verkeer en vervoer Werkt het? Kosten 10 2 Stappenplan 11 3 Wie is de doelgroep? Wat is segmentatie? Waarom segmenteren? Manieren om te segmenteren Welke methode gebruiken? 20 4 De vier P s: het belang van marketing en branding Marketing en branding Waarom marketing en branding Marketingmix: de vier P s Nog meer P s 28 5 Zes tips om mensen aan te zetten tot actie 31 6 Sociale marketing zorgt voor structurele daling autoverkeer in Worcester (GB) 35 Bijlage 1 Overzicht van segmentatiemethoden 41 Bijlage 2 Literatuur en verwijzingen 47 3 Reisgedrag effectief beïnvloeden met commerciële technieken

6 4 Reisgedrag effectief beïnvloeden met commerciële technieken

7 Voorwoord In de verkeerssector is er momenteel veel belangstelling voor gedragsbeïnvloeding. Steeds meer verkeersprofessionals beseffen dat het nodig is om meer inzicht te hebben in de mogelijkheden om het reisgedrag van mensen te beïnvloeden. In het KpVV-weblog reisgedrag belicht het KpVV regelmatig de praktijk en de theorie van gedragsbeïnvloeding. Sociale marketing was een van de onderwerpen die in de zomer van 2011 regelmatig aan de orde kwamen. Sociale marketing is een techniek om op gestructureerde wijze toe te werken naar effectieve maatregelen om het gedrag van een bepaalde groep mensen te beïnvloeden. Hoewel de term anders doet denken, is sociale marketing gebaseerd op de vraag wat we kunnen leren van commerciële marketing. Door die kennis toe te passen op maatschappelijke vraagstukken, is het mogelijk om betere resultaten te bereiken. Sociale marketing geeft op een praktische manier invulling op de vraag We willen gedrag beïnvloeden, maar hoe doe je dat?. In Nederland staat sociale marketing nog in de kinderschoenen. In het buitenland is er meer ervaring, ook in de mobiliteitssector. Het KpVV wil graag bezien of deze ervaringen in Nederland kunnen worden gebruikt om de vraagstukken rond gedragsbeïnvloeding in te vullen. Wie belangstelling hiervoor heeft kan contact met ons opnemen. Dit document bundelt de blogberichten over sociale marketing en vormt daarmee een introductie op het onderwerp. Het weblog is te vinden op De teksten zijn ontleend aan de CIVITAS-training over individuele sociale marketing. Deze cursus vond plaats op 17 en 18 mei 2011 in het Franse Toulouse. 5 Reisgedrag effectief beïnvloeden met commerciële technieken

8 6 Reisgedrag effectief beïnvloeden met commerciële technieken

9 1 Sociale marketing: gedrag beïnvloeden met commerciële technieken Wat kunnen we leren van de marketing van commerciële bedrijven als Coca Cola of de Bijenkorf als het gaat om marketing? Dat is de vraag die mensen zich stellen die zich met sociale marketing bezig houden. De kans is groot dat je nu aan blitse reclamespotjes op TV denkt. En je afvraagt wat je daar nu mee moet. Als je hier inderdaad aan denkt, dan kun je die gedachte ogenblikkelijk vergeten. Hier gaat het namelijk helemaal niet om. Het belangrijkste leerpunt uit de commerciële marketing is dat je ontdekt wie je klant is en wat hem beweegt. Die kennis helpt om de juiste maatregel te kiezen en deze maximaal aan te laten sluiten bij de beleving van de klantgroep. Bedrijven willen producten verkopen. Bij sociale marketing definieer je het product als de gedragsverandering die je wilt realiseren om maatschappelijke doelen te realiseren. In de Engelse stad Worcester lukte het om met behulp van sociale marketing het autoverkeer in de stad met 7% te laten dalen (zie hoofdstuk 7). Dit hoofdstuk maakt duidelijk wat sociale marketing is en hoe het werkt. 1.1 Definitie Sociale marketing is de toepassing van commerciële marketing concepten en technieken om positieve maatschappelijke of sociale veranderingen te bewerkstelligen. Grondleggers van de sociale marketing zijn Philip Kotler en Eduardo Roberto. Volgens hen gaat het om een georganiseerde inspanning om ideeën, houdingen of gedrag te accepteren, aan te passen of juist los te laten. Mensen zijn in staat te veranderen als ze daar zelf baat bij hebben. Het vergroten van het persoonlijk welzijn staat dus centraal. Als dat ook maatschappij baten geeft, dan kunnen overheden en instellingen hierin investeren. De centrale vraag die je met sociale marketing beantwoordt, is waarom mensen bepaald gedrag wel of niet vertonen. Dit geeft inzicht in wat mensen beweegt, motiveert en aanzet tot actie. Daarmee kun je een doelgroepen selecteren die open staan voor actie en de juiste manier vinden om ze aan te zetten tot actie. 7 Reisgedrag effectief beïnvloeden met commerciële technieken

10 Met sociale marketing werk je gestructureerd toe naar de gewenste gedragsverandering. Sociale marketing vraagt om een gedegen aanpak, maar daar staat een beter resultaat tegenover. Kenmerken van sociale marketing - Verbeteren persoonlijk en maatschappelijk welzijn - De klant centraal - Uitwisselingsprincipe - Marketingmix - Rekening houden met de concurrentie - Doelgroepsegmentatie. 1.2 Kenmerken van een sociale marketingcampagne Campagnes die gebaseerd zijn op sociale marketing voldoen aan zes kenmerken: Verbetering persoonlijk en maatschappelijk welzijn Hiermee onderscheidt sociale marketing zich van commerciële marketing: kort door de bocht gesteld gaat het daarom om meer verkoop van producten. In het verkeer en vervoer kun je denken aan minder autogebruik, milieu en klimaat en gezondheidseffecten van actieve mobiliteit (lopen & fietsen), of het stallen van de fiets op de juiste plek. Uiteraard kan sociale marketing leiden tot commerciële baten als meer kaartverkoop in het openbaar vervoer of afname van diensten als vanpool en autodelen. De klant centraal Maatregelen zijn gebaseerd op inzicht in de verwachtingen van de klant, hun normen en waarden en hun behoeften. Maatregelen worden zodanig ingericht dat ze voldoen aan hun behoeften en wensen. En dus niet op jouw vermoedens daarvan. Uitwisselingsprincipe Bij iedere keuze die mensen maken is er sprake van uitwisseling. Je moet iets betalen om er iets anders voor terug te krijgen. Het kost iets om de auto te laten staan en in plaats daarvan met de bus naar de stad te gaan. Naast echte kosten is er ook een psychologische prijs : bijvoorbeeld de moeite die je moet doen om uit te zoeken wanneer de bus rijdt. Als er genoeg voordeel is, dan zijn mensen bereid om de prijs te betalen. Het is dus belangrijk om de kosten en de baten voor het individu in beeld te brengen. Marketingmix De meeste marketingstrategieën zijn gebaseerd op de inzet van de 4 P s: Product, Prijs, Plaats en Promotie. Het komt er op neer dat je het juiste product op de juiste tijd en plaats met de juiste prijs aanbiedt op de juiste manier (promotie), zodat je de voldoet aan de wensen van de klant. Zie hoofdstuk 5. 8 Reisgedrag effectief beïnvloeden met commerciële technieken

11 Rekening houden met de concurrentie Welk gedrag concurreert met het gedrag dat jij wilt bevorderen? Meestal gaat het dan om de auto, al kunnen openbaar vervoer en fiets ook met elkaar concurreren. Het is dus belangrijk om te weten waarom mensen graag de auto pakken om daar vervolgens rekening mee te houden. Auto s hebben veel gunstige eigenschappen en het is geen doen om mensen te overtuigen dat het openbaar vervoer in het algemeen beter is dan de auto. Maar als een bepaalde groep de parkeerkosten hoog vindt, dan zou je in een ov-campagne kunnen benadrukken dat je geen parkeerkosten hebt als je bijvoorbeeld met de trein naar Schiphol gaat. Doelgroepsegmentatie Het benaderen van de gemiddelde automobilist met een algemene boodschap heeft weinig zin. Er zijn heel veel verschillen in de beleving van mobiliteit. En in de beschikbaarheid en de kwaliteit van alternatieven voor de auto. Een specifieke boodschap aan een gerichte groep mensen zal meer opleveren. Bovendien: als je je op een algemene groep richt, kun je ook veel onwil krijgen bij degenen die er niets van moeten hebben. Iemand die op 40 kilometer van zijn werk woont, heeft waarschijnlijk geen belangstelling voor een fietsactie. Benader die persoon dan ook niet. 1.3 Ontstaan van sociale marketing Sociale marketing ontstond rond 1970 in de gezondheidszorg. Inzichten uit de psychologie, sociologie, marketing en communicatie werden ingezet om mensen te laten stoppen met roken. Later werd het ingezet bij andere gezondheidsthema s. Nu wordt het ook ingezet in andere beleidsvelden, waaronder mobiliteit. In Nederland is sociale marketing nog relatief onbekend. In Engeland en de Verenigde Staten is het meer 9 Reisgedrag effectief beïnvloeden met commerciële technieken

12 bekend. Er is veel literatuur over beschikbaar. Sociale marketing wordt overigens wel eens verward met sociale media, maar dat is iets heel anders. 1.4 Toepassing bij verkeer en vervoer In het verkeersbeleid is sociale marketing te gebruiken bij: - vervoerwijzekeuze - transitie naar schone voertuigen - alcohol in het verkeer - snelheidsbeperking - gebruik van gordels. Het Britse National Social Marketing Centre geeft informatie over sociale marketing. Ook is er een databank met praktijkvoorbeelden over o.a. verkeersveiligheid en duurzame mobiliteit. 1.5 Werkt het? Wanneer sociale marketing goed wordt toegepast, is het effectiever dan traditionele campagnes. Randvoorwaarden voor succes zijn: - helder inzicht in behoeften, wensen en barrières van de doelgroep; - focus op een specifieke doelgroep; - inzet van een combinatie van middelen; - inspelen op wensen en behoeften van de doelgroep en aantrekkelijk aanbod doen; - toepassen van bewezen technieken om de aandacht te trekken (hierover binnenkort meer); - Kassirer & Lagarde deden onderzoek naar de effectiviteit van sociale marketing bij het beïnvloeden van reisgedrag. Campagnes in Canada, de Verenigde Staten, Europa en Australië lieten een daling van het aantal autoritten zien van 8-15 procent (5 procent minder autokilometers). Sociale marketing is dus effectief. Hoodstuk 7 schetst het succesvolle voorbeeld van de Engelse stad Worcester. Hier werd sociale marketing toegepast om het reisgedrag van bewoners te beïnvloeden. Dit leidde tot een daling van het autoverkeer in de hele stad met zeven procent. 1.6 Kosten Om te komen tot een scherpe doelgroepsegmentatie, is onderzoek nodig. Dat kost geld. Daarentegen kost het ook veel geld om een grote groep mensen te benaderen. De investering in onderzoek is vaak de moeite waard: hoe beter je ze begrijpt. Op basis daarvan kom je tot een betere segmentatie en kun je vaststellen hoe je ze het beste kunt benaderen. Het credo is daarom: investeer zoveel als mogelijk in onderzoek en om daarvoor de juiste methoden te gebruiken. 10 Reisgedrag effectief beïnvloeden met commerciële technieken

13 2 Stappenplan Dit hoofdstuk gaat in op het ontwikkelen van campagnes voor sociale marketing. Hiervoor heeft Michael Carreno van de Edinburgh Napier University een stappenplan ontwikkeld. Dit stappenplan is heel bruikbaar, omdat het helpt om scherp te krijgen wat je concreet kunt doen om gedrag effectief te beïnvloeden. De aanpak is naadloos te combineren met de Sumo-methode voor het plannen, volgen en evalueren van projecten. Stappenplan sociale marketing Stap 1: voorbereiding Stap 2: je doelgroep leren kennen Stap 3: campagneontwerp Stap 4: uitvoering Stap 5: evaluatie. Stap 1: voorbereiding Een goed begin is het halve werk. Neem de tijd voor een zorgvuldige voorbereiding, want dat loont. Een aantal vragen vormt hiervoor de basis. Wat is het probleem? Voorbeeld: bij bedrijf x is er sprake van een parkeerprobleem. Bezoekers kunnen daardoor hun auto niet kwijt. Van wie wil je het gedrag veranderen? Op wie wil je de campagne richten? Zet je in op de hele groep (alle medewerkers en alle bezoekers), of richt je je op een van deze groepen? Voorbeeld: de doelgroep bestaat uit werknemers van bedrijf X die nu met de auto naar het werk gaan en die op fietsafstand wonen. Hoofdstuk 4 geeft hierover meer informatie. Wat is het gewenste gedrag? Wat wil je dat de doelgroep doet? Voorbeeld: werknemers van bedrijf x komen met de fiets naar het werk in plaats van met de auto. Hoe groot is het probleem? Voorbeeld: Er is dagelijks een tekort van 15 parkeerplekken. Wat zijn de doelen? Wanneer is iedereen tevreden met het resultaat? Hoeveel mensen moeten daarvoor hun gedrag veranderen en hoe? Formuleer de doelen smart: specifiek, meetbaar, 11 Reisgedrag effectief beïnvloeden met commerciële technieken

14 ambitieus, realistisch en tijdgebonden (zie Sumo-brochure, p. 17). Voorbeeld: over 1 jaar reizen 25 werknemers van bedrijf x 3 dagen per week of vaker met de fiets naar het werk in plaats van met de auto. Bedenk hoeveel tijd het vergt voor iemand uit de doelgroep om zijn of haar gedrag te veranderen en wat binnen de termijn van het project een haalbaar doel is. Als je iemand wil laten telewerken, maar je moet eerst de werkgever overtuigen van het nut hiervan, dan weet je dat je dit tijd gaat kosten. Deze eerste stap komt overeen met Sumo-sjabloon 1. Stap 2: je doelgroep leren kennen Nadat je hebt bepaald wie je doelgroep is, vorm je jezelf een beeld van die doelgroep. Dit is misschien wel meest belangrijke stap: als je niet weet hoe de doelgroep het bedoelde gedrag beleeft, dan bestaat er een kans dat de gekozen oplossing niet aansluit bij de behoeften van de doelgroep. Wat moet je van ze weten? - Wat zijn de redenen dat ze het door jou gewenste gedrag niet vertonen? - Welke voordelen heeft de doelgroep bij het gewenste gedrag? - Wat biedt de concurrentie aan? - Factoren die hun gedrag kunnen beïnvloeden. Een aantal aspecten is van belang. Barrières Denk hierbij aan te lange reistijd, het weer, onbetrouwbaarheid, slechte dienstverlening, te weinig comfort, geen bagageruimte, gratis parkeren, te gevaarlijk om kinderen alleen naar school te laten lopen of fietsen. Persoonlijk voordeel Dit kan bestaan uit besparing van tijd of kosten, beweging, comfort, onafhankelijkheid, geen file of parkeerproblemen, plezier, minder stress, werken in de trein, bijdragen aan een beter milieu. Concurrentie Als je weet wat de concurrentie aanbiedt, kun je daar rekening mee houden of hier op inspelen. Autofabrikanten verkopen vaak een relaxed gevoel van vrijheid. Blijkbaar werkt dat, maar in de meeste steden veroorzaakt autorijden oponthoud en stress. Een rit in een snelle, comfortabele bus over een vrije busbaan past misschien veel beter bij een ontspannen gevoel. Dat kun je benadrukken. Vraag aan de doelgroep: - Wat zien zij als voor- en nadelen zien van de concurrentie (meestal de auto)? - Wat vinden ze er gemakkelijk/moeilijk aan? - Wie in hun omgeving is positief/negatief over het concurrerende gedrag? 12 Reisgedrag effectief beïnvloeden met commerciële technieken

15 Wat moet je nog meer moet weten? - Naar wie luisteren ze wel en naar wie niet? - Wie zijn hun rolmodellen (bijv: de directeur, een gezaghebbend iemand, hun partner)? - Hoe denken mensen uit de doelgroep over een bepaald soort gedrag? Is het normaal om de fiets te pakken, of tel je pas mee als je in een grote auto rondrijdt? Welke media zijn belangrijk voor de doelgroep? Gebruik dan juist die media. Enkele tips: - Zoek uit hoe men in andere projecten te werk is gegaan. - Zorg ervoor dat het doelgroeponderzoek leidt tot bruikbare resultaten. - Overweeg om het onderzoek uit te besteden aan een professioneel bureau. - Er zijn verschillende methoden om je doelgroep te leren kennen. Bijvoorbeeld: enquêtes, interviews of focusgroepen (bijeenkomsten met een aantal vertegenwoordigers van de doelgroep). In haar campagnes benadrukt vervoerautoriteit Traffiq in Frankfurt am Main dat je met het openbaar vervoer snel je bestemming bereikt. Stap 3: campagneontwerp Als je de doelgroep goed genoeg kent, weet welke barrières er spelen en waar ze gevoelig voor zijn, dan kun je een aanpak ontwikkelen die hier op inspeelt. Bij het ontwerpen van campagnes zijn vier aspecten van belang: a. campagneboodschap bepalen; b. marketingmix vaststellen; c. gedragsprincipes gebruiken; d. ampagnemateriaal vormgeven. 13 Reisgedrag effectief beïnvloeden met commerciële technieken

16 Campagneboodschap bepalen Kort samengevat gaat het er om de barrières weg te nemen, de voordelen te benadrukken en de concurrentie te overtreffen. Meestal leg je de nadruk op een van deze aspecten. Barrières wegnemen Hier zijn verschillende mogelijkheden voor. Ga alleen in op barrières waar je iets aan kunt veranderen: - Neem psychische barrières weg, zoals negatieve percepties of houdingen en gebrek aan kennis, vertrouwen of vaardigheden. - Beïnvloed de houding door informatie te verstrekken en/of de positieve aspecten van andere vervoerwijzen te benadrukken. - Speel in op sociale normen, door bijvoorbeeld mensen uit de doelgroep zelf op postermateriaal te tonen. - Vergroot de waargenomen gedragscontrole (het in staat zijn om gedrag te veranderen), door persoonlijk reisadvies te verstrekken, fietscursussen aan te bieden of mensen te begeleiden als ze voor het eerst de bus nemen. - Verhoog de motivatie door mensen te vragen een belofte te doen ( ik ben van plan de komende week op het fiets naar het werk te gaan ) - Neem persoonlijke barrières weg, door bijvoorbeeld het gewenste gedrag gemakkelijker te maken, het openbaar vervoer begrijpelijker te maken, haltes toegankelijk te maken en fietsrouteplanners aan te bieden. - Neem fysieke barrières weg, zoals het aanleggen van ontbrekende voet- of fietspaden of het verbeteren van de kwaliteit en/ of veiligheid van openbaar vervoer, fietspaden of looproutes. - Verlaag kosten door middel van fietsregelingen, kortingen, spitsmijden, probeerkaartjes etc. - Verbeter de veiligheid met bijvoorbeeld fietstrainingen, informatie over veilige fietsof looproutes, openbare verlichting of betere oversteekmogelijkheden. - Verstrek informatie, bijvvorbeeld via persoonlijk reisadvies, dienstregelingen, praktische routekaartjes, websites, apps etc. OV-ambassadeurs in Zeeland: ouderen wegwijs maken in het openbaar vervoer 14 Reisgedrag effectief beïnvloeden met commerciële technieken

17 Voordelen benadrukken De werkwijze komt overeen met die van de nadelen. Benadruk de voordelen voor de mensen zelf als ze duurzamer reizen. In de regel gaat het dan om gezondheidsvoordelen, lichaamsbeweging, plezier, minder stress (t.g.v. files), hogere productiviteit (reistijd in de trein benutten), ontspanning (fietsen, boek lezen onderweg). Benadruk de voordelen die de deelnemers in het vooronderzoek zelf hebben benoemd. Milieu kan een argument zijn, maar meestal is dat een aanvullende verklaring als men er voor besluit te kiezen: het is ook nog goed voor het milieu. In die zin is het verbeteren van het milieu niet een puur persoonlijk voordeel, maar het kan mensen wel voldoening geven dat ze iets goeds voor het milieu doen. Overtreffen van de concurrentie Maak de concurrentie minder aantrekkelijk door in te spelen op de negatieve aspecten van bijvoorbeeld autogebruik: hoge kosten, milieugevolgen, lange reistijden door congestie of zoeken naar een parkeerplek, stress enzovoort. Of maak jouw product aantrekkelijker op een aspect dat de doelgroep belangrijk vindt. Als de doelgroep bestaat uit mensen uit de regio die in de stad gaan winkelen en parkeren duur vinden, dan zou een goedkoop P+R-systeem het goed kunnen doen, ook al is de reistijd misschien iets langer. Pas wel op met zwart maken van de auto: dat past meestal niet in de beeldvorming van mensen. En de negatieve aspecten van de auto zijn wel algemeen bekend. De kunst is oplossingen te vinden waarbij de alternatieven het op specifieke punten beter doen dan de auto. Bij een mobiliteitsbudget hebben de gebruikers er zelf baat bij als ze minder vaak de auto pakken: dat is goedkoper en de besparing komt terecht in eigen portemonnee. Marketingmix vaststellen In iedere marketingstrategie gaat het om een combinatie van instrumenten. De manier waarop je die instrumenten inzet hangen af van de doelen, de markt, de doelgroep en de concurrentie. De vier P s zijn de belangrijkste instrumenten: Product, Prijs, Plaats en Promotie. Het komt er op neer dat je het juiste product op de juiste tijd en plaats met de juiste prijs aanbiedt op de juiste manier (promotie), zodat je de voldoet aan de wensen van de klant. Meer informatie over de 4 P s. Gedragsprincipes gebruiken Maak gebruik van gedragsprincipes met een bewezen effectiviteit. Trek de aandacht en haal mensen over de streep. Hoofdstuk 5 geeft enkele praktische tips hierover. Schakel eventueel een gedragsdeskundige in. Campagnemateriaal vormgeven Campagnemateriaal moet qua uitstraling aansluiten bij de boodschap. Kies je voor een zakelijke uitstraling of moet het er grappig uit zien? Doe je een appel op emoties of kies je voor rationele argumenten? Als je weet dat mensen een bewuste afweging 15 Reisgedrag effectief beïnvloeden met commerciële technieken

18 maken, bijvoorbeeld om te gaan autodelen, dan is een overzicht van feiten belangrijker dan ludiek filmpje. De meeste keuze worden zijn echter niet bewust gemaakt. Een emotionele campagne is dan zinvoller. Welke stemming roep je op en maak je gebruik van een herkenbare merknaam (brand)? En tot slot: wie is de boodschapper? Meer hierover: is te lezen in de MAX Handreiking voor bewustwordingscampagnes over mobiliteit. Soorten campagnes (John Porter, 2011) Expliciet Emotioneel Impliciet Informatief Apelleert aan waarden: zorg, liefde, Appeleert aan vrijheid, macht, status en seks bescherming Bewuste keuzes Onbewuste keuzes Rationeel & logisch Hoeft niet logisch te zijn Niet logisch Product is sterk zichtbaar Product is beperkt deel van de communicatie Product niet of nauwelijks zichtbaar Tot slot: kies de boodschap zo dat mensen zelf jouw boodschap gaan verspreiden. Lees hierover meer in het KpVV-weblog reisgedrag (januari 2012). Kenmerken van campagnes (John Porter, 2011) Expliciet Emotioneel Impliciet Logisch Niet logisch Product sterk zichtbaar Product niet zichtbaar Vraagt veel tijd van de doelgroep Vraagt weinig tijd van de doelgroep Boodschap moet worden gezien of gehoord Geen moeite voor nodig (boodschap wordt geabsorbeerd ) Feiten Fantasie Technisch Illusie Testfase Als alles klaar is, wil je natuurlijk zo snel mogelijk aan de slag. Hoe verleidelijk dat ook is, toch is het heel belangrijk om eerst te testen: hoe reageert een testgroep op de boodschap, het product of op het campagnemateriaal? Spreekt de boodschap aan? Of werkt die juist averechts? In feite test je of je beeld van de doelgroep juist is en of je die goed hebt doorvertaald. Wanneer je deze stap overslaat, is er een reële kans dat de campagne niet goed overkomt en daardoor geen resultaat oplevert. En als je het verkeerd doet, krijg je geen tweede kans! 16 Reisgedrag effectief beïnvloeden met commerciële technieken

19 Stap 4: uitvoering Nu gaat het erom de juiste communicatiekanalen te kiezen, de exposure, de tijd en plaats te bepalen. Bepaal ook of je met één boodschap komt of juist verschillende. Exposure Welke media kies je? En hoe vaak moeten mensen de boodschap ontvangen om effect te sorteren? Bij reclamespotjes op TV is dit belangrijk: hoe vaak moet iemand de reclame zien om beïnvloed te worden? Of: hoeveel fietslessen moet je iemand (bijv een allochtoon of een oudere) geven voordat hij/zij zichzelf toevertrouwt om te fietsen? Verkiezen van de Radlstar in München Tijd en plaats Wat is de beste tijd en plaats om de doelgroep te bereiken, zodat ze maximaal openstaan voor de boodschap? Bijvoorbeeld: op de parkeerplaats automobilisten wijzen op de fietsactie Rij 2 op 5. Hoe valt de campagne samen met andere boodschappen of campagnes? Dat is belangrijk bij de timing. Integratie Hoe kan een mix van maatregelen door de tijd heen het gedrag beïnvloeden? Bijvoorbeeld massamedia, face-to-face contact, brochures, acties? Als de boodschap van meer dan één geloofwaardige partij komt, dan versterkt dat het effect. Een merknaam (brand) maakt de samenhang duidelijk. Bijvoorbeeld: de veiligheidscampagne daar kun je mee thuis komen of de Big Wheel in Nottingham. 17 Reisgedrag effectief beïnvloeden met commerciële technieken

20 Stap 5: evaluatie Het is belangrijk om gedragsmaatregelen te evalueren: wat heeft het opgeleverd? Was het project succesvol of niet? En wat zijn de oorzaken daar van? Wanneer je kunt aantonen dat je succes hebt geboekt, zijn financiers eerder geneigd om het project te continueren. De Sumo-methode helpt bij het plannen, monitoren en evalueren van projecten. Deze methode sluit naadloos aan op dit stappenplan en helpt om verklaringen te vinden voor de gedragsverandering die al dan niet is opgetreden. 18 Reisgedrag effectief beïnvloeden met commerciële technieken

21 3 Wie is de doelgroep? Het inzetten van oplossingen voor iedereen is schieten met een schot hagel. Dat is erg duur, weinig mensen voelen zich echt aangesproken. Experimenten met gratis openbaar vervoer in de provincie Noord-Brabant voor iedereen lieten weinig resultaat zien. De overstap van auto naar openbaar vervoer werd nauwelijks gemaakt, terwijl dat wel de bedoeling was. Het benaderen van de gemiddelde automobilist met een algemene boodschap heeft weinig zin. Er zijn heel veel verschillen in de beleving van mobiliteit. En in de beschikbaarheid en de kwaliteit van alternatieven voor de auto. Bovendien: als je je richt op een algemene groep mensen, kun je zelfs onwil creëren bij degenen die er niets mee kunnen: Moet je nou zien wat ze bedacht hebben: ze willen dat ik naar het werk ga fietsen, 40 km heen, 40 km terug. En dat elke dag. Een specifieke boodschap aan een gerichte groep mensen zal daarom meer opleveren. Het is dus belangrijk om je doelgroep te segmenteren. Er zijn veel manieren om dit te doen. Vaak doen we op de een of andere manier aan segmentering: we benaderen bedrijven in een bepaald bedrijventerrein, we verbeteren fietsroutes in een bepaalde wijk of we organiseren een fietscursus voor allochtonen of ouderen. Maar is dat altijd de beste keus? En zijn er meer opties? Dit hoofdstuk zet een aantal mogelijkheden voor het segmenteren van doelgroepen op een rij. 3.1 Wat is segmentatie? Met segmentatie kun je een brede doelgroep opsplitsen in homogene subgroepen met dezelfde kenmerken. Door een of meer segmenten te kiezen, kun je gerichter te 19 Reisgedrag effectief beïnvloeden met commerciële technieken

22 werk gaan: je kunt verschillende producten, diensten en communicatie ontwikkelen om aan de specifieke wensen van die groep te voldoen. 3.2 Waarom segmenteren? Er zijn veel factoren die bepalen welk vervoermiddel je uiteindelijk neemt. Die redenen kunnen rationeel zijn, maar vaak is dat niet het geval. Bijvoorbeeld: - Subjectieve factoren: verschillen in motivatie, houding, perceptie; ervaring van barrières. - Objectieve factoren: aanwezigheid van een vervoerwijze, mogelijkheid om deze te gebruiken. Andere redenen om te segmenteren zijn: - meer resultaat met dezelfde middelen; - het is beter om je te richten op de groep met de meeste potentie; - als je de verkeerde mensen bereikt, kan dit tegen je keren. 3.3 Manieren om te segmenteren Naast de gebruikelijke segmentaties zoals leeftijd, geslacht, woonplaats en inkomen kun je mensen indelen naar dieper liggende aspecten als houding, gedrag en motivatie. Die methoden gaan uit van de persoon zelf en zijn/haar mobiliteitsbeleving. De ene mens staat meer open voor verandering dan de ander. De een staat positief tegenover openbaar vervoer, de ander zal van zijn levensdagen nooit in een bus stappen. Als mensen een negatieve houding hebben ten opzichte van het gedrag dat jij beoogt, of als ze net bevestigd zijn in hun huidige gedrag, dan zullen ze niet gauw hun gedrag veranderen. Hooguit kun je proberen hun houding te beïnvloeden of ze te motiveren om iets nieuws te proberen. Inzicht in percepties, houdingen en waarden kan helpen bij het kiezen van de doelgroep. Je kunt dan kijken naar zaken als: - houding tegenover bepaalde vervoerwijzen; - motivatie / bereidheid om te veranderen. 3.4 Welke methode gebruiken? Je kunt niet zeggen dat de ene segmentatie beter is dan de ander. Vaak zijn er combinaties mogelijk. Bijvoorbeeld: 65-plussers in woonplaats X die in staat zijn met de bus te reizen en daar open voor staan. 20 Reisgedrag effectief beïnvloeden met commerciële technieken

Grip op gedrag. Inspiratie voor het vervolg van Beter. Benutten. Definitief rapport 5 december 2013

Grip op gedrag. Inspiratie voor het vervolg van Beter. Benutten. Definitief rapport 5 december 2013 Grip op gedrag Inspiratie voor het vervolg van Beter Benutten Definitief rapport 5 december 2013 Grip op gedrag 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 9 1.1 Het programma Beter Benutten (en haar voorgangers) 9 1.2

Nadere informatie

De beter benutten tekstgids. invloed op mobiliteitsgedrag door effectieve teksten

De beter benutten tekstgids. invloed op mobiliteitsgedrag door effectieve teksten De beter benutten tekstgids invloed op mobiliteitsgedrag door effectieve teksten De beter benutten tekstgids invloed op mobiliteitsgedrag door effectieve teksten De beter benutten tekstgids invloed op

Nadere informatie

Marketing om jonge vrijwilligers te vinden en binden

Marketing om jonge vrijwilligers te vinden en binden Marketing om jonge vrijwilligers te vinden en binden Voor je ligt het boekje ivolunteer. Wij adviseren dit boekje te gebruiken samen met het boek Verovering van de jongerenmarkt, uitgegeven door MOVISIE

Nadere informatie

Duizend en één kansen op een nieuwe markt. Marketing, allochtone vrouwen en vrijwillige inzet

Duizend en één kansen op een nieuwe markt. Marketing, allochtone vrouwen en vrijwillige inzet Duizend en één kansen op een nieuwe markt Marketing, allochtone vrouwen en vrijwillige inzet Auteur: Ina Wilbrink Eindredactie: Gerard Haverkamp Fotografie: Redmar Kruithof, omslag, foto bij hoofdstuk

Nadere informatie

Jouw marketingplan in acht stappen

Jouw marketingplan in acht stappen Jouw marketingplan in acht stappen Werkboek voor ondernemers in de multifunctionele landbouw 1 INHOUD Inleiding... 3 Wat is marketing en waarom een marketingplan?... 4 Stap 1. Formuleren van doelstellingen...

Nadere informatie

VERKOPEN ZONDER TE VERKOPEN

VERKOPEN ZONDER TE VERKOPEN INTRODUCTIE... 5 MINDSET ALS BASIS VOOR SUCCES... 6 DE MEEST VOORKOMENDE ANDERE WERKZAAMHEDEN VAN ONDERNEMERS:... 6 UITSTELGEDRAG... 7 STARTEN MAAR SNEL WEER AFHAKEN... 8 HET GEVAAR VAN UITSTELGEDRAG...

Nadere informatie

Werkboek De knop om! Vergroot het energiebewustzijn in uw organisatie

Werkboek De knop om! Vergroot het energiebewustzijn in uw organisatie Werkboek De knop om! Vergroot het energiebewustzijn in uw organisatie Werkboek De knop om! Vergroot het energiebewustzijn in uw organisatie en helpt u bij het opzetten van gedragsveranderingscampagnes

Nadere informatie

TNO-rapport Aan de slag met diversiteit. Praktische tips voor HR-beleid. Sjiera de Vries. Cristel van de Ven. Thijs Winthagen

TNO-rapport Aan de slag met diversiteit. Praktische tips voor HR-beleid. Sjiera de Vries. Cristel van de Ven. Thijs Winthagen TNO-rapport Aan de slag met diversiteit Praktische tips voor HR-beleid Sjiera de Vries Cristel van de Ven Thijs Winthagen TNO-rapport Aan de slag met diversiteit: Praktische tips voor HR-beleid Nederlandse

Nadere informatie

Haal 42% meer resultaat uit je Marketing met12 Direct Mail strategieën. Bonus:

Haal 42% meer resultaat uit je Marketing met12 Direct Mail strategieën. Bonus: Haal 42% meer resultaat uit je Marketing met12 Direct Mail strategieën Bonus: Hoe verzamel je adressen zonder te spammen. Prijs 29,95 wwwwwwwwwwww De auteur Jan Kosters is geboren in 1980 en vanaf 1998

Nadere informatie

Pinterest Marketing. deserves your interest. Ernst Jan Bos Wendy Broersen Suzanne Wartenbergh. Handboek voor marketeers en ondernemers

Pinterest Marketing. deserves your interest. Ernst Jan Bos Wendy Broersen Suzanne Wartenbergh. Handboek voor marketeers en ondernemers Pinterest Marketing deserves your interest Handboek voor marketeers en ondernemers Geschreven door: Ernst Jan Bos Wendy Broersen Suzanne Wartenbergh Inhoudsopgave Inleiding... 4 1. Pinterest?... 5 De kracht

Nadere informatie

Gratis White Paper. Hoe meer klanten en meer loyale klanten genereren door de ultieme verkoop en marketingaanpak te ontwikkelen?

Gratis White Paper. Hoe meer klanten en meer loyale klanten genereren door de ultieme verkoop en marketingaanpak te ontwikkelen? Gratis White Paper Hoe meer klanten en meer loyale klanten genereren door de ultieme verkoop en marketingaanpak te ontwikkelen? Oké Marketing Kruidnagel 2 5275 KR Den Dungen T: 06 54 793 205 E: info@okemarketing.nl

Nadere informatie

Marktonderzoek doe je zo!

Marktonderzoek doe je zo! Marktonderzoek doe je zo! Praktische handvatten om marktonderzoek te verrichten Dit compacte e-book geeft inzicht in de basis van marktonderzoek en in de te nemen stappen; het biedt inhoudelijk en praktisch

Nadere informatie

Nieuwe marketing in 10 artikelen Deel 2

Nieuwe marketing in 10 artikelen Deel 2 Nieuwe marketing in 10 artikelen Deel 2 door Richard van Hooijdonk MarketingMonday januari 2011 inhoud Nieuwe marketing in 10 artikelen Deel 2 Pagina 01 social media benutten met weinig tijd 4 02 wie is

Nadere informatie

De meerwaarde van etnische diversiteit: goed voor de business. Een serie casestudies onder mkb-bedrijven

De meerwaarde van etnische diversiteit: goed voor de business. Een serie casestudies onder mkb-bedrijven De meerwaarde van etnische diversiteit: goed voor de business Een serie casestudies onder mkb-bedrijven TNO Kwaliteit van Leven Een uitgave van Div, met medewerking van het ministerie van Sociale Zaken

Nadere informatie

cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers

cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers, 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: social media anno nu... 4 1.1 Hoeveel mensen maken er gebruik

Nadere informatie

magazine NIEUWE KLANT = ZILVER TROUWE KLANT = GOUD DE DO'S EN DON'TS VAN KLANTBEHOUD HOE ZET U E-MAIL- MARKETING IN VOOR KLANTBEHOUD?

magazine NIEUWE KLANT = ZILVER TROUWE KLANT = GOUD DE DO'S EN DON'TS VAN KLANTBEHOUD HOE ZET U E-MAIL- MARKETING IN VOOR KLANTBEHOUD? Jaargang 3 nr.2 magazine HOE ZET U E-MAIL- MARKETING IN VOOR KLANTBEHOUD? BEZORG UW KLANT VERTROUWD GEVOEL DE ZEVEN GEBODEN VAN KLANTBEHOUD DE BOUWSTENEN VOOR EEN STEVIGE KLANTRELATIE TERUGBLIK OP DE E-COMMERCE

Nadere informatie

Voor leiders die willen bijblijven

Voor leiders die willen bijblijven Voor leiders die willen bijblijven Een bundel artikelen van Leaders Online, over leiderschap in een dynamische wereld. 2012-2013 Welkom Dit is een bundel van artikelen van Leaders Online. Deze artikelen

Nadere informatie

Strategie in social media Herziene versie van het social strategy model (2011)

Strategie in social media Herziene versie van het social strategy model (2011) goed in direct klantcontact Strategie in social media Herziene versie van het social strategy model (2011) bekijk onze website op www.pondressocialmarketing.nl Ralph Merkle If you look at the various

Nadere informatie

#trendingtopics. Geen bits & bytes, maar mensen

#trendingtopics. Geen bits & bytes, maar mensen #trendingtopics Magazine inspire voor klanten van KPN Consulting Juni 2014 Geen bits & bytes, maar mensen 10 Het Nieuwe Samenwerken Zo werkt HNW wél 18 Business Simulations Veranderen is mensenwerk 22

Nadere informatie

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl Colofon Titel Just share it! Geef je kennis een goed doel. Samengesteld door CIVIQ instituut vrijwillige inzet House of Sharing * Datum Oktober 2004 Contactadressen voor deze publicatie: CIVIQ Plompetorengracht

Nadere informatie

CRM invoeren stap voor stap. Voorblad. 2009 Hans Meinema Versie 1.2 0

CRM invoeren stap voor stap. Voorblad. 2009 Hans Meinema Versie 1.2 0 Voorblad 2009 Hans Meinema Versie 1.2 0 Voorblad... 0 Woord vooraf... 3 Is CRM voor starters een must?... 4 Stap 1: Wat is CRM?... 5 Wat kun je bereiken met CRM?... 7 CRM is geen software... 8 De vier

Nadere informatie

De 9 stappen naar integraal klantcontact en marketing op maat

De 9 stappen naar integraal klantcontact en marketing op maat De 9 stappen naar integraal klantcontact en marketing op maat Een praktisch stappenplan voor verzekeraars en intermediairs bij het omschakelen van massale marketing naar een persoonlijke benadering via

Nadere informatie

Let s do something drastic today.

Let s do something drastic today. Voorwoord Let s do something drastic today. Dat is niet de motivatie wanneer je als organisatie met een mobiliteitsbudget ervaring wilt opdoen, maar wellicht wel een belemmerende gedachte in het achterhoofd.

Nadere informatie

Lessen over diversiteitsbeleid. bij gemeenten, provincies en waterschappen

Lessen over diversiteitsbeleid. bij gemeenten, provincies en waterschappen Lessen over diversiteitsbeleid 1 bij gemeenten, provincies en waterschappen 2 L e s s e n o v e r d i v e r s i t e i t s b e l e i d b i j g e m e e n t e n, provincies en waterschappen 3 Lessen over

Nadere informatie

Herziene editie 2014-2015. Inclusief 4 handige tools die je direct kan downloaden HET GROTE. ebook WEBINAR HANDBOEK.

Herziene editie 2014-2015. Inclusief 4 handige tools die je direct kan downloaden HET GROTE. ebook WEBINAR HANDBOEK. Herziene editie 2014-2015 Inclusief 4 handige tools die je direct kan downloaden ebook HET GROTE WEBINAR HANDBOEK DEEL DIT ebook INHOUDSOPGAVE 1 IK GELOOF IN WEBINARS Verhalen uit de praktijk Pagina 4

Nadere informatie

Diversiteit op de werkvloer: hoe werkt dat? Voorbeelden van diversiteitsbeleid in de praktijk

Diversiteit op de werkvloer: hoe werkt dat? Voorbeelden van diversiteitsbeleid in de praktijk Diversiteit op de werkvloer: hoe werkt dat? Voorbeelden van diversiteitsbeleid in de praktijk Nederlandse Organisatie voor toegepastnatuurwetenschappelijk onderzoek TNO S. de Vries, C. van de Ven, M. Nuyens,

Nadere informatie

Ondernemend 11.1. 1. Ondernemend.

Ondernemend 11.1. 1. Ondernemend. 1. Ondernemend. Niet de man die geen cent bezit is arm, maar de man die geen dromen heeft. Harry Kemp Introductie Dit boekwerk bevat handige tips voor zowel startende als gevestigde ondernemers. Het helpt

Nadere informatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Auteurs: Daan de Bruijn, Els Meijsen en Gery Lammersen Redactie: Tib/teksten Eindredactie: afdeling communicatie, MOVISIE Vormgeving:

Nadere informatie

Inleiding waarde ROI

Inleiding waarde ROI Inleiding Duizenden euro s, nee miljoenen worden jaarlijks uitgegeven aan evenementen in alle soorten en maten over de hele wereld. Maar weten we eigenlijk wel of deze bestedingen leiden tot het gewenste

Nadere informatie

Cluster. Jongerenmarketing Oog voor het verleden, blik naar de toekomst

Cluster. Jongerenmarketing Oog voor het verleden, blik naar de toekomst Cluster Jongerenmarketing Oog voor het verleden, blik naar de toekomst voorwoord De afgelopen jaren heeft het Cluster Jongerenmarketing geprobeerd een beter beeld te krijgen van jongeren en hoe deze doelgroep

Nadere informatie