nummer MAGAZINE VAN WIJKGEZONDHEIDSCENTRUM DE SLEEP VZW

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "nummer MAGAZINE VAN WIJKGEZONDHEIDSCENTRUM DE SLEEP VZW"

Transcriptie

1 MAGAZINE VAN WIJKGEZONDHEIDSCENTRUM DE SLEEP VZW BELGIE-BELGIQUE P.B./P.P. Halfjaarlijks 2014 // nummr 2 v.u.: Elisabth Johnson p/a: Désiré Fiévéstraat 31, 9000 Gnt T 09/ GENT X BC 5548 nummr 23

2 Voorwoord Bst lzrs, Mr n mr mnsn krijgn t kampn mt prdiabts, htgn btknt dat d suikrwaardn in ht blod hogr liggn dan normaal, maar nog nit zo hoog zijn om van diabts t kunnn sprkn.? t k i z r k i u s Wat is l voorkomnd abts is n v di of kt zi r Suik or n slcht vroorzaakt do zikt di wordt haam. n suikr in j lic vrwrking va In ontwikkld landn zoals Blgië zou ongvr n op d zs volwassnn prdiabts hbbn, htgn n soort ovrgangsfas is naar typ 2 diabts di mn vrogr ook wl oudrdomsdiabts htt. Ht duurt ongvr tin jaar voor mnsn mt prdiabts typ 2 diabts ontwikkln. In d prdiabtsfas lopn patiëntn toch al hl wat mdisch risico s. Zo hbbn z andrhalv kr zo grot kans op hartziktn n brorts. Voor symptomn wordt vrwzn naar dzlfd symptomn als voor diabts, maar z komn mindr strk tot uiting: grotr dorst n hongr, frquntr urinrn, gwichtsvrlis, vrmoidhid,... Mnsn oudr dan 45 jaar lopn n grotr risico op prdiabts. Maar d blangrijkst oorzaklijk factor is ovrgwicht. D mst ffctiv bhandling bstaat dan ook uit n gzondr lvnsstijl di vrmijdt dat prdiabts zich ontwikklt tot diabts. Ht is zlfs moglijk d suikrwaardn in ht blod trug t brngn tot n normaal nivau. In dit slpmagazin vstign w d aandacht op lvn mt diabts maar vstign w ook d aandacht op d prvnti rvan door in t gaan op n gzond lfstijl. Intrviw mt n diabtspatiënt Voding n diabts Voorkomn van diabts: wg mt d ongzond traktatis op school Bwgmoglijkhdn n sportn op n gzond manir Ht projct Halt2diabts Vl lsplzir, Ht tam van D Slp Wat zijn d? rst tknn jk Wat zijn mogli gvolgn? r winig!! Mstal zijn n n k t én of gé idhid o rm v Ernstig Vl dorst n Vl plass baar Onvrklaar rlis of juist v ts gwich gwichtstonam atziktn Hart n va n Oogproblm s l ts l Vot n Nirproblm n ht va g tin Aantas l ls t ws nu z infoplatn diabts 006.in :08:29 inhoud Voorwoord 2 Kalndr Projct Fitslssn 4 Projct Babybabbl 5 Start to run 5 Swingg j m 6 Op d koffi bij En gsprk mt Isa Bicici ovr lvn mt diabts 7 Wist j dat? Vitamin D: n must! Op uw gzondhid HALT2Diabts: ook bij ons in d buurt 11 En babbl ovr n knabbl Voding bij prdiabts n diabts 12 Kindrhok Traktr gzond! 15 colofon En ralisati van d wrkgrop Gzondhidspromoti Ruth Van Dr Bkn, Btty Johnson, Kim Schutysr, Sofi Lamot, Charlott Van Albrock, Olaf Couvrur, Sam Callbaut // Eindrdacti Ruth Van Dr Bkn // Vormgving Samoos.b // Vrantwoordlijk uitgvr Btty Johnson, p.a. Désiré Fiévéstraat 31, 9000 Gnt 2 3

3 God om wtn Dr. Jok D Staln is zwangr n zal haar takn als huisarts trug opnmn in ht voorjaar van Dr. Evlin D Vlighr vrvangt haar n blijft tot ind augustus 2015 in D Slp. Kalndr PROJECT BABYBABBEL Informatibijnkomstn voor zwangr vrouwn n pas bvalln vrouwn i.s.m. Huis van ht Kind D Slop. Binnnkort vrlaat Dr. Dimitri Walschap D Slp. Na 10 jaar wrkn in D Slp gaat Dimitri n niuw uitdaging aan. W wnsn hm vl gluk in d tokomst! In ht vrplgkundig tam hbbn z r n niuw kracht bij: Sara Nuns Rodrigus: Hallo, mijn naam is Sara Rodrigus. Sdrt 5 mi bn ik d niuw vrplgstr van D Slp. Ik kom uit Portugal. Ik studrd vrplgkund in Lissabon maar lip stag in Gnt via ht Erasmus-projct. D lifd n mijn luk Erasmus-rvaring ddn mij bslissn om naar Gnt t vrhuizn. Ik hb nog gn momnt spijt ghad van mijn kuz. Ht is namlijk hl luk n uitdagnd samnwrkn mt d collga s n patiëntn. Dz bijnkomstn gaan door op: 9 / 16 / 23 / 30 oktobr 6 / 13 / 20 novmbr Tlkns van 10 u. tot 12u. D sssis gaan door in D Slop, Bvlandstraat 26, 9000 Gnt. Mr informati i.v.m. ht aanbod fitslssn of babybabbl, kan j vragn aan Ruth in D Slp Van hart wlkom! Kalndr PROJECT FIETSLESSEN Fitslssn voor kindrn uit d wijk Sluizkn-Tolhuis-Ham. Dz wordn gorganisrd voor kindrn uit d lagr school di nog nit of nit gnog kunnn fitsn. J mag j ign fits mbrngn maar r wordn ook fitsjs tr bschikking gstld. In ht najaar gaan d lssn door op zondag 23/11, 30/11, 7/12 n 14/12 van 10u30 tot 12u in d Sportschuur, Rgattnlaan nr. 8 4 START TO RUN LOOPEN WANDEL TRAININGEN Sinds 17/9 zijn w opniuw gstart mt wandl- n loopsssis. Elk wonsdag van 19u tot 20u kan j dlnmn in n rond ht Voorhavnpark (Bombaystraat 1) in d Muid. Als j dlnmt, word j bglid door n profssionl lsgvr. J kan kizn tussn wandln n/of lopn, w gaan probrn idrn in 1 grop zo god moglijk t bglidn. J kan j prsoonlijk spulln tijdns d sssis vilig achtrlatn in ht Kindrhuis van vzw Jong. Inschrijvn is nit nodig. J btaalt 1 uro pr kr. J kan vntul n mrburtnkaart kopn, di ook gldig is voor andr sportactivititn van ht Sportntwrk Gnt Noord. Mr info Sportntwrk Gnt Noord 09/ Martin Charlir 0474/ graag na 15u Of bij Kim in D Slp 5

4 Kalndr SWINGG JE MEE? Op d koffi bij... EEN GESPREK MET ISA BICICI OVER LEVEN MET DIABETES SWiNGG, ht bwgingsprojct van wijkgzondhidscntrum D Slp. W zijn opniuw gstart mt ons SWiNGG programma! Hirondr zi j n ovrzicht van d moglijkhdn. Praat rovr mt j huisarts of kinsithraput in D Slp of vraag naar Kim aan ht onthaal. Zi ook op d wbsit maandag van 13u tot 14u: actif bwgn voor vrouwn maandag van 14u tot 15u: actif bwgn voor vrouwn zondr inschrijving in ht SWiNGG- programma maandag van 15u tot 16u: rustig bwgn voor vrouwn. Ht rst wat opvalt als j Isa Bicici ontmot, is zijn ongbridld lvnsvrugd. Ik bn blij dat ik r nog bn, vrtlt hij, brd lachnd. In 1987 startt hij samn mt zijn vrouw rstaurant Kbab, in d Gnts Ovrpoortstraat. Ik had n vrouw n dri zonn, ht rstaurant draaid god. Wat ik chtr nit doorhad, was dat ik mt mijn gzondhid aan ht spln was. Ik at hl vt n hl zot, n dronk grgld n glaasj m mt bvrind klantn. Islamitn mogn ignlijk nit drinkn, maar ook glovign hbbn zo hun zwakk kantjs. En als mnsn j its aanbidn om t drinkn, dan is ht toch onblfd om t wigrn? Langzaamaan wrd duidlijk dat r its grondig mis was mt zijn gzondhid. Ik dronk makklijk acht litr watr pr dag, most d hl nacht opstaan om t plassn. D apothkr di ik om raad vrog, dacht dat ik misschin nirproblmn had. Ton ik mijn blod lit tstn bij d doktr, blk ik n vl t hog blodsuikrwaard t hbbn. Diabts typ 2 luidd ht vrdict. D arts schrf m mtn pilln voor. dondrdag van 13u30 tot 14u30: wandln voor vrouwn zondr inschrijving in ht SWiNGG- programma start aan ht wijkgzondhidscntrum dondrdag van 16u tot 17u: zwmmn voor mannn n vrouwn zowl bginnrs als gvordrdn vrijdag van 13u tot 14u: Fit n Sopl rustig bwgn voor vrouwn zondr inschrijving in ht SWiNGG programma in samnwrking mt LDC D Thuishavn 6 Ik dronk makklijk acht litr watr pr dag, most d hl nacht opstaan om t plassn. 7

5 In ht bgin kon ik d diagnos totaal nit aanvaardn. Ik was bang. Ho lang had ik nog t lvn? In d Turks gmnschap wordt nit zovl gpraat ovr diabts. Ik wist dus ook nit zovl ovr d zikt. Hl di situati hft m wl don bsffn ho blangrijk d stun van famili n vrindn is. Isa lit zich vrdr opvolgn in ht wijkgzondhidscntrum D Slp. D doktrs hbbn gmrkt dat d pilln di ik krg nit voldond warn n litn m ovrschakln op insulin-inspuitingn. Om d vir maand ga ik daar nog altijd op control. Op ign vraag wrd Isa ook opgnomn in ht ziknhuis. Daar hbbn z m vl uitlg ggvn ovr diabts n gzond voding. Eignlijk bn ik blij dat ik diabts hb. Andrs was ik al lang gstorvn door mijn lvnsstijl. Hl di situati hft m wl don bsffn ho blangrijk d stun van famili n vrindn is. Vandaag hb ik mijn vodingspatroon volldig omggooid. s Morgns n s avonds t ik brood mt magr blg n grontn; s middags kookt mijn vrouw vaak voor mij. Z houdt daarbij altijd rkning mt mijn dit. Alcohol drinkn do ik mt mat. Bhalv tijdns d ramadan, dan raak ik gn druppl aan. In ht bgin wou ik ook vastn in di priod, ondanks mijn diabts, maar daar bn ik m gstopt, want ik vil gwoon flauw. Volgns d Koran hof j trouwns nit t vastn in d ramadan als j zik bnt. Isa wil ook mr gaan bwgn. Ik hb intussn zs klinkindrn, waar ik onglooflijk van gnit. Als ik hn wil zin opgroin, dan zal ik god zorg motn dragn voor mzlf. ENKELE TIPS VAN ISA Of j nu hongr hbt of nit, probr altijd its t tn op d normal urn. Stl j maaltijdn dus nit t lang uit. Ondrhoud d contactn mt famili n vrindn. Zondr hun stun bn j nits. Ho moilijk ht soms ook is, blijf altijd bwgn! Volg altijd strikt d raad van d doktrs op. Hb gn schrik om ovr t schakln op insulin, indin d arts dit advisrt. Hou van jzlf n van ht lvn, dan gaat alls n stuk vlottr. Bron: Diabtsinfo, jaargang 57- nr4 Wist j dat... VITAMINE D: EEN MUST! Wist u dat baby s n jong kindrn xtra Vitamin D nodig hbbn? Er wordt aanbvoln bij all kindrn vanaf d gboort tot d lftijd van 6 jaar daglijks 400 IE (Intrnational Enhdn) Vitamin D to t dinn, gans ht jaar door onafhanklijk van ht soort mlkvoding n d vitamin D innam van d modr. Bij t winig vitamin D op jong lftijd kan ht bot mindr stvig groin. Er is n vrband tussn vitamin D-tkort n vrschidn chronisch zikts op latr lftijd zoals vb. typ 1 diabts, astma,.... WANNEER IS ER EEN TEKORT AAN VITAMINE D? Situatis di aanliding kunnn gvn tot n tkort aan Vitamin D zijn: t winig blootstlling van d huid aan zonlicht, wonn in d binnnstad, opgvangn wordn in n dagopvang zondr tuin. WAT ZIJN NATUURLIJKE BRONNEN VAN VITAMINE D? Zonlicht via d huid n bpaald vodingsstoffn (bijv. botr, mlk, grann, vis,...) HOE KAN MEN EEN VITAMINE D TEKORT VERMIJDEN? Voldond blootstlling aan zonlicht. Vrgt d bschrming mt hog factor zonncrèm chtr nit! Innam van vodingsmiddln vrrijkt mt vitamin D bijv. groimlk, botr n/of margarin Todinn van supplmntn: daglijks n hl ht jaar door 400 IE vitamin D van bij d gboort t..m. 6 jaar. Bij n donkr huidtyp 600 IE pr dag. Bschikbar prparatn bstaan in drupplvorm voor jong kindrn n andr vormn voor oudr kindrn. Wil j hirovr mr informati, vraag grust raad aan j huisarts of apothkr. Bronnn: Vodingscl van d Vlaams Vrniging voor Kindrgnskund, Kind&Gzin Mdisch blidscl, Kindrndocrinologi Uz Brussl 8 9

6 Wist j dat... Ho laat bgint d film? Wat zijn d opningsurn van d bib? Wlk trin nm ik?... Ht intrnt valt nit mr uit onz samnlving wg t dnkn. Informati opzokn n dln was nog nooit zo makklijk. Ook ht wijkgzondhidscntrum volurt m mt haar tijd. Daarom ontwikkldn wij n glodniuw wbsit waarop j d mst actul informati kan trugvindn. J ontdkt r bijvoorbld wannr j op consultati kan komn bij jouw vast arts, wat j mot don mt n voorschrift voor kinsithrapi of waar j trcht kan wannr j zik wordt in ht wknd. D wbsit bvat n schat aan praktisch informati, maar brngt ook d gschidnis van WGC D Slp, vrtlt j mr ovr d wijk of duidt ht forfaitair systm. Bovndin kan z wordn gbruikt als intractif hulpmiddl tijdns d consultatis: n filmpj ovr ho j bst n puffr gbruikt, intrssant links of informativ fichs di j ook achtraf nog kunt raadplgn Wil j graag wtn wi waar wrkt, of r vacaturs zijn of wil j graag spontaan sollicitrn? Dat kan allmaal. Bij d opmaak hbbn w gprobrd zovl moglijk tgmot t komn aan wat voor onz patiënt blangrijk n intrssant is, zodat d wbsit hlpt om nog mr btrokkn t zijn bij ht Wijkgzondhidscntrum. J kunt nu ook gbruik makn van ht gratis WIFI-ntwrk in d wachtzaal! J kan inloggn mt ondrstaand cod WGCDSlpGast Op uw gzondhid HALT2DIABETES: OOK BIJ ONS IN DE BUURT! Misschin las j in d prs al brichtjs ovr ht pilootprojct HALT2Diabts dat dit najaar van start gaat in onz rgio. Dit projct tr prvnti van typ 2 diabts is n initiatif van d Diabts Liga vzw. DOEL Ht hft tot dol om vrogtijdig prsonn mt n hoog risico op typ 2 diabts op t sporn, n hn n lfstijlprogramma aan t bidn om dit risico gricht aan t pakkn. GOED NIEUWS Ht god niuws is dat r op ht momnt van prdiabts nog n trugwg is, via n gzond lfstijl n d juist bhandling. En dit is nt wat HALT2Diabts tracht t vrwznlijkn. WAT Via HALT2Diabts kan u gratis dlnmn aan n lfstijlprogramma in grop om uw vrhoogd risico onmiddllijk aan t pakkn ondr dskundig bgliding. U krijgt prvntiv lfstijladvizn om typ 2 diabts t voorkomn, u krijgt prsoonlijk tips rond voding n bwging n kan hirm concrt aan d slag. Ook D Slp stapt m in dit projct. Mnsn mt n vrhoogd risico op diabts typ 2, zulln door d diabtsducator Ptra wordn uitgnodigd om dl t nmn aan ht lfstijlprogramma in ht voorjaar Bij vragn hirovr kan j trcht bij Ptra van D Slp

7 En babbl ovr n knabbl VOEDING BIJ PREDIABETES OF DIABETES Prdiabts n typ 2 diabts ontstaan door onvoldond wrkzaamhid van insulin n n achtruitgang van d pancras. Bij typ 2 diabts kan r n rflijk factor aanwzig zijn maar r is ook n duidlijk vrband mt n ongzond lfstijl zoals ovrgwicht, t winig lichaamsbwging of n ongzond voding. Daarnaast is ht blangrijk dat d voding nit mr nrgi aanbrngt dan j nodig hbt. Door gzond t tn n t lvn, kan j ht ontstaan van d aandoning vaak voorkomn n allszins lang uitstlln. Voding bij diabts of prdiabts is nits andrs dan n gzond n gvarird voding op basis van d activ vodingsdrihok, di trouwns voor idrn gldt. Er is wl xtra aandacht nodig voor koolhydratn, vttn n vodingsvzls. Daarnaast is ht blangrijk dat d voding nit mr nrgi aanbrngt dan j nodig hbt. Klin nvoudig aanpassingn in ht bstaand vodingspatroon, ondr dskundig bgliding van n diëtist, kunnn al voldond zijn om ht gwnst dol t brikn. GOUDEN RICHTLIJNEN VOOR DAGELIJKSE VOEDING: Gbruik minimum 1 ½ L watr of caloriarm vloistof pr dag Ztmlhoudnd trag koolhydratn zijn blangrijk in d voding maar sprid z ovr d gans dag. Maak dat r nooit t grot portis van wordn gbruikt van brood, pasta, rijst, aardappln of andr graansoortn n graanproductn Minimum 300 gr. grontn n 2 à 3 stukkn fruit pr dag zijn aan t radn. Om zkr aan 300 gr. grontn to t komn, is ht blangrijk dat j zowl bij ht middagmaal als bij ht avondmaal grontn inschaklt. Fruit is dan wr n prima tussndoortj. Mlk n mlkproductn zoals yoghurt n kazn zijn ook zr blangrijk in onz voding maar z brngn ook cholstrol n vrzadigd vttn mt zich m, kis daarom productn mt n bprkt of vrlaagd vtghalt. Vttn n oliën zijn nuttig voor vtoplosbar vitaminn n ssntiël vtzurn maar z brngn ook vl caloriën mt zich m. Daarom is ht blangrijk dat j r zr zuinig m omspringt. En tlpl oli pr prsoon pr maaltijd is zkr voldond. Snll suikrs n all productn gzot mt snll suikrs zijn nit alln ovrbodig maar schadn onz gzondhid. Zot tn gft bovndin aanliding tot mr zin in zot. Vrmijd z dus volldig! D consumpti van vls wordt bst vrmindrd tot 100 gr. pr dag. Ht is ook nit nodig all dagn vls t gbruikn. Linzn, bonn of andr klassik vlsvrvangrs brngn ook vl iwittn

8 SPECIALE PRODUCTEN Vl mnsn dnkn dat diëtn btknt dat j spcial productn gbruikt trwijl dat hlmaal nit nodig is. Soms zijn z zlf mindr gschikt voor mnsn mt prdiabts of diabts. Hirondr wat uitlg: PRODUCTEN MET ZOETSTOFFEN Tgnwoordig zijn r vl productn op d markt waar suikr vrvangn is door zotstoffn maar daarom is dat product nit altijd gzondr. En gzond product mot ook vtarm zijn (n vooral mindr vrzadigd vt bvattn) n rijk zijn aan vodingsvzls. Ht gbruik van t vl productn di gzot zijn mt polyoln zoals maltitol kan bij sommign buikpijn vroorzakn. Zondr suikr wil bovndin nit altijd zggn zondr koolhydratn. LIGHT PRODUCTEN D trm light btknt mindr van n bpaald vodingsstof. Sommig light productn lvrn vnvl caloriën als gwon productn. Vrpakkingn god lzn is dus blangrijk. Light frisdrankn zijn stds nrgivrij n bïnvlodn ht blodsuikrghalt nit. Ht gamma light productn is zo vrschidn n zo uitgbrid, dat j bst aan n diëtist() vraagt of n bpaald light product in d voding kan wordn gbruikt. Kindrhok TRAKTEER GEZOND Traktatis voor op school kunnn hl gzond zijn n hl luk n nvoudig om zlf t makn. Omdat z zo klurrijk zijn n r zo mooi uit zin, hb j r zkr succs m bij j klasgnootjs. D voding is n blangrijk ondrdl van d diabts n prdiabts bhandling. Ht is d basis waarop all andr bhandlingn stunn. Zondr aangpast voding is ht noch mt blodsuikrvrlagnd pilltjs, noch mt insulin moglijk om diabts god ondr control t houdn. D tijd dat mn bij diabts n strng dit gaf, is glukkig voorbij. J kan stds lkkr blijvn tn trwijl j wrkt aan j gzondhid. Hirondr n op d volgnd pagina toon ik julli n aantal klurrijk voorbldn n daarna kan j zlf aan d slag. Vl succs! RECEPT hrlijk fruitspizn HEERLIJKE FRUITSPIEZEN Wat hb j nodig? Vrschillnd soortn fruit. Blangrijk is dat j sizonsfruit koopt. Sizonsfruit is fruit dat op dat momnt rijp is. Vruchtn di vlak na d oogst ggtn wordn hbbn bovndin d bst smaak. Sizonsfruit is ovr ht algmn ook godkopr, omdat r op dat momnt n grotr aanbod van is in d winkls. Tip: lt r ook op dat j fruit innmt dat vrschillnd klurn hft. Ho mr klur, ho aantrkklijkr d fruitbrochtt. Satéstokjs 14 Ho ga j t wrk? Was ht fruit grondig Snij ht fruit in stukjs. Als j druifjs gbruikt, hovn di nit gsndn t wordn. Stk d stukjs fruit op d satéstokjs. Zorg daarbij dat j afwisslt van klur. Smaklijk! 15

9 Kindrhok Hapjskrokodil Ijshoorntj mt fruit Schattig vlindrs tip: Dz hapjs passn ook in j brooddoos! Watrmlon op n stokj Tovrstokjs Grontnhapjs Vind d rcptn voor dz hapjs trug op 16

Buurtparkjes en speelplekken

Buurtparkjes en speelplekken Oktobr 2014 PAGINA 1 In dit nummr Buurtparkjs n splplkkn Niuwbouw Vinknstraat n Parkitstraat bijna klaar! Start wrkzaamhdn opnbar ruimt. Aanlg niuw rioolstlsl Schoon grondwatr Crossbaan, ht succs Binnnkort

Nadere informatie

KALENDER VOOR ADVENT EN KERST

KALENDER VOOR ADVENT EN KERST KALENDER VOOR ADVENT EN KERST Modrs van Jzus Tamar Rachab Ruth Batsba Maria 27 NOVEMBER 1 JANUARI 2011 Stunpunt Liturgi Dputatn Krkmuzik n Dputatn Erdinst Kon. Wilhlminalaan 3-5 3818 HN Amrsfoort t. 033-4569892

Nadere informatie

Buurtvereniging De Hoef. Nieuwsbrief. December 2014

Buurtvereniging De Hoef. Nieuwsbrief. December 2014 Buurtvrniging D Hof Niuwsbrif 10 Dcmbr 014 F n g a d t s F n ij Inhoud Voorwoord Van d bstuurstafl Trugblik n vooruitblik activititn Niuwtjs n tips Intrnt n Facbook Inbraakprvnti En vilig n schoon bgin

Nadere informatie

t J a g e r t j Beste ouders / verzorgers,

t J a g e r t j Beste ouders / verzorgers, Nr 03 11 oktobr 2013 Tlfoon: (013) 4672792 -mail algmn: bs.hubrtus@xpctprimair.nl -mail dirctur: candid.kassls@xpctprimair.nl Intrnt: www.hubrtusschool.nl Kalndr: 12 okt Hrfstvakanti t/m 27 oktobr 28 okt

Nadere informatie

ASSESSMENT. Assessment. Wat is een assessment? Belang voor deelnemers Belang voor de werkgever Vijf stappen Waarom kiezen voor HRD Group? Interesse?

ASSESSMENT. Assessment. Wat is een assessment? Belang voor deelnemers Belang voor de werkgever Vijf stappen Waarom kiezen voor HRD Group? Interesse? Assssmnt Assssmnt Wat is n assssmnt? Blang voor dlnmrs Blang voor d wrkgvr Vijf stappn Waarom kizn voor HRD Group? Intrss? Bnt u gïntrssrd in onz assssmnts? Nm dan grust contact mt ons op. T 030-6911138

Nadere informatie

Derde editie. Tweede Fase. du français garan

Derde editie. Tweede Fase. du français garan r z j i w mthod Drd diti Twd Fas aîtris m n n o b n U! d D accor ti! du français garan Drd diti Twd Fas lrn voor d praktijk én succs op d xamns. Mt d niuw, drd diti van wrkn lrlingn daar nog dolgrichtr

Nadere informatie

Poort, school voor havo en mavo

Poort, school voor havo en mavo Poort, school voor havo n mavo i t i b m a t m Voor lrlingn Voorbriding op n succsvoll lrloopbaan Wil j naar Poort, dan wil j latr naar ht HBO. Poort is n havo-mavoschool, di jou motivrt om naar ht HBO

Nadere informatie

LEERJAAR 3 MUZISCHE VORMING

LEERJAAR 3 MUZISCHE VORMING VOORBEELDMATERIAAL HOEKENBOX LEERJAAR 3 MUZISCHE VORMING P. 02-03 Bldopvoding STOELEN D lrlingn ontwrpn n stol voor n figuur uit n sprookj. P. 04-05 Dramatisch Spl TABLEAU VIVANT mt KEITH HARING D lrlingn

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Thema s Trefwoord. Kalender. jaargang 10 - nummer 16-29 oktober 2015

Nieuwsbrief. Thema s Trefwoord. Kalender. jaargang 10 - nummer 16-29 oktober 2015 Niuwsbrif jaargang 10 - nummr 16-29 oktobr 2015 Thma s Trfwoord Wk 45 Thma: Arm n rijk D proft Amos zit ho in ht noordn van ht land d arm mnsn stds armr n d rijkn stds rijkr wordn. Dat vrschil zorgt voor

Nadere informatie

CBS Nije-Kroost 18 april 2013 www.cbsnijekroost.nl

CBS Nije-Kroost 18 april 2013 www.cbsnijekroost.nl CBS Nij-Kroost 18 april 2013 www.cbsnijkroost.nl Vanuit d gropn Niuw lrlingn: in grop 1/2c: Rol Vnmans Gropn 1 n 2 Wi wil in d mivakanti ons poppnmubilair schildrn? Graag vn contact opnmn mt juf Lia. Op

Nadere informatie

Stoer, ik kan het heus wel! Zomerprogramma. Zomertour 2015. Buitenschoolse opvang Ondersteboven. 20 juli tot en met 28 augustus 2015

Stoer, ik kan het heus wel! Zomerprogramma. Zomertour 2015. Buitenschoolse opvang Ondersteboven. 20 juli tot en met 28 augustus 2015 Zomrprogramma Buitnschools opvang Ondrstbovn KION Zomrtour 2015 Brikbaarhid in d vakanti T 024 348 07 30 E bsoondrstbovn@ kion.nl Graag vóór 9.00 uur afmldn 20 juli tot n mt 28 augustus 2015 Stor, ik kan

Nadere informatie

CREA-ATELIERS. van de gemeentelijke. www.facebook.com/cultuurdienstlochristi. foursquare.com/jeugdlochristi

CREA-ATELIERS. van de gemeentelijke. www.facebook.com/cultuurdienstlochristi. foursquare.com/jeugdlochristi CREA-ATELIERS knutsln, tknn n kokn van d gmntlijk cultuur- n jugddinst www.jugdlochristi.b/cra www.facbook.com/jugddinstlochristi www.facbook.com/cultuurdinstlochristi www.uitmtvlig.b twittr.com/jugdlochristi

Nadere informatie

Appartement kopen? Check de VvE!

Appartement kopen? Check de VvE! Appartmnt kopn? Chck d VvE! VvE chcklist Bnt u van plan n bovn- of n bndnwoning t kopn? En huis in n portik? Of n huis mt n gmnschapplijk opgang n n trappnhuis? Dan hft u grot kans dat uw niuw woning ondrdl

Nadere informatie

herkennen herkennen fsdfdsfdssfdq

herkennen herkennen fsdfdsfdssfdq hrknnn hrknnn hrknnn fsdfdsfdssfdq : n t s p op h s k Wor h n k r h o? n t s p j 1 hrknnn rknnn DOELGROEP WAAR EN WANNEER? INHOUD DUUR All liding Op SB s, gwstavondn, Workshopwknd, nz. Dri ondrdln: pstn

Nadere informatie

Voorwoord. Daarna zitten komende twee maanden net als altijd boordevol megaleuke activiteiten met voor elk wat wils.

Voorwoord. Daarna zitten komende twee maanden net als altijd boordevol megaleuke activiteiten met voor elk wat wils. Voorwoord Bst oudrs, ldn n sympathisantn D dagn wordn kortr, donkrdr n koudr maar nits dat ons wrhoudt om r dz maandschors opniuw stvig voor t gaan. Hlaas motn w dz maandschors wl startn mt n dagj vrijaf.

Nadere informatie

Nieuwsbrief Leerlingen. In deze nieuwsbrief. Schooljaar 2014-2015 Januari nr. 5

Nieuwsbrief Leerlingen. In deze nieuwsbrief. Schooljaar 2014-2015 Januari nr. 5 Niuwsbrif Lrlingn Vrbouwingsplannn Achtr d schrmn wordt hard gwrkt aan d vrbouwingsplannn voor d school. Inmiddls is r n Voorlopig Ontwrp vastgstld n is d omgvingsvrgunnig aangvraagd bij d gmnt. Indin

Nadere informatie

Sports Center. 22 juni 2011

Sports Center. 22 juni 2011 Titl procs: Klachtnblid Tilburg Univrsity Procsignaar: Ing Schprs Paraaf kwalititsfunctionaris Vrsi nr.: 2 Bsprokn mt: M.T. d.d. 13 april 2011 Vastgstld in M.T. d.d. 22 juni 2011 Pndragon d.d. 10 aug.

Nadere informatie

Future4U. Experimentlessen voor havo en vwo. wat je zo ek t! E xa

Future4U. Experimentlessen voor havo en vwo. wat je zo ek t! E xa Futur4U ct wat j zo k t! E xa! n d l r w a èt b d k d t n O Exprimntlssn voor havo n vwo Futur4U Exprimntlssn Lifstyl & Dsign D zvn Futur4U-lssn zijn rop gricht havo- n vwo-scholirn actif knnis t latn

Nadere informatie

Maandag 13 januari 2014, week 3. Deze Nieuwsflits bestaat uit 6 pagina s. eze maand ben ik, Sjoerdtsje Pasma, waarnemend directeur op school.

Maandag 13 januari 2014, week 3. Deze Nieuwsflits bestaat uit 6 pagina s. eze maand ben ik, Sjoerdtsje Pasma, waarnemend directeur op school. Maandag 13 januari 2014, wk 3 z Niuwsflits bstaat uit 6 pagina s Van d dircti z maand bn ik, Sjordtsj Pasma, waarnmnd dirctur op school. Ik bn dirctur op CBS Rgnboog in Lns n bn op maandagmiddag aanwzig

Nadere informatie

Hoe bepaal ik zelf mijn eerste indruk ronde 1 : Hoofddorp

Hoe bepaal ik zelf mijn eerste indruk ronde 1 : Hoofddorp Functi vormgving Ho bpaal ik zlf mijn rst indruk rond 1 : Hoofddorp workshop houdrs rlvant bijgdragn ghl vormgving workshophoudrs Bdrijfsarts 8 8 8 6 8 HR Advisur 8 9 8 8 8 Consulnt 6 7 5 5 6 voldd nit

Nadere informatie

Eneco EcoStroom en AardGas

Eneco EcoStroom en AardGas Enco EcoStroom n AardGas In dit documnt vindt u trug: En maandlijks kostnbrkning voor n gmiddld Ndrlands huishoudn mt n standaardvrbruik van 3.350 kwh n 1.600 m 3 Tarivn n voorwaardn btrffnd Enco EcoStroom

Nadere informatie

1.1 Doel. levertijd. 1 Voorraad 13. 2 Opslag van een hoeveelheid geneesmiddelen. Behalve voor het

1.1 Doel. levertijd. 1 Voorraad 13. 2 Opslag van een hoeveelheid geneesmiddelen. Behalve voor het Voorraad 1 Lrdoln Aan ht ind van dit hoofdstuk wt j: z wat ht dol is van ht aanhoudn van n voorraad; z wat voorraadvorming btknt; z wat d buffrfuncti van n voorraad is; z dat ht houdn van n gnsmiddlnvoorraad

Nadere informatie

Derde editie. onderbouw

Derde editie. onderbouw r z j i w mthod Drd diti ondrbouw ir! la f t m d o h t En m municrn mt n m Motivrn n lrn co modrn n h sc ti ak pr op t ch mthod gri Drd diti ondrbouw D mthod is vrdr ontwikkld n aangpast. Dat is t zin

Nadere informatie

EXAMENOPGAVEN KADER. Ga naar www.examenbundel.nl Doe daar de quickscan voor wiskunde Hoe ver ben je al????

EXAMENOPGAVEN KADER. Ga naar www.examenbundel.nl Doe daar de quickscan voor wiskunde Hoe ver ben je al???? EXAMENOPGAVEN KADER Ga naar www.xamnbundl.nl Do daar d quickscan voor wiskund Ho vr bn j al???? BOSLOOP (KB 2005 1 tijdvak) En atltikvrniging hft n bosloop gorganisrd. Er zijn dri afstandn uitgzt: 2300

Nadere informatie

Eneco EcoStroom en AardGas

Eneco EcoStroom en AardGas Enco EcoStroom n AardGas In dit documnt vindt u trug: En maandlijks kostnbrkning voor n gmiddld Ndrlands huishoudn mt n standaardvrbruik van 3.100 kwh n 1.400 m 3 Tarivn n voorwaardn btrffnd Enco EcoStroom

Nadere informatie

Aanvoer van afval en grondstoffen. Op 10 januari zal het eerste afval voor BAVIRO worden aangevoerd. Dit gaat met containervrachtwagens

Aanvoer van afval en grondstoffen. Op 10 januari zal het eerste afval voor BAVIRO worden aangevoerd. Dit gaat met containervrachtwagens Nummr 7 Pagina 1 van 2 Dcmbr 2010 BAVIRO Niuwsbrif Nr. 7 SITA REnrgy, Potndrf 2, 4703 RK Roosndaal. 0165-534492 communicati@baviro.nl www.baviro.nl Gacht lzr, Via dz niuwsbrif informrn wij u ovr d voortgang

Nadere informatie

vavo 2016/17 (certificate

vavo 2016/17 (certificate vavo 2016/17 gmn l A t z g t Vo o r i js w r d n O n Volwassn r n diploma w jaa in één of t vo, havo of vwo a vmbo-tl /m aarvan of dln d n). (crtificat mick (20) zakt voor zijn havo n koos rvoor t gaan

Nadere informatie

Kennismaking met Photoshop

Kennismaking met Photoshop Hoofdstuk Knnismaking mt Photoshop Hoofdstuk, ht bgin van onz boind tocht doorhn Photoshop. Waarschijnlijk was j tot nu to gwoon om mt programma s van Microsoft t wrkn. Z hbbn allmaal n zlfd look n fl.

Nadere informatie

Kinderboekenweek. Wie heeft de gouden griffel gewonen? : Simon van der geest. Welk boek heeft de gouden griffel gewonen?

Kinderboekenweek. Wie heeft de gouden griffel gewonen? : Simon van der geest. Welk boek heeft de gouden griffel gewonen? Kindrboknwk Dit jaar vond d Kindrboknwk plaats van 7 t/m 18 oktobr. Dit hbbn w op school ook gvird. W haddn grot opning, waarbij Mstr Hans tw profjs voordd n w op ht lidj van Kindrn voor Kindrn gingn dansn.

Nadere informatie

t J a g e r t j Nieuwsbrief van basisschool St. Hubertus, Jagerslaan 55, 5042 LJ Tilburg Nr 09 21 maart 2014

t J a g e r t j Nieuwsbrief van basisschool St. Hubertus, Jagerslaan 55, 5042 LJ Tilburg Nr 09 21 maart 2014 Nr 09 21 maart 2014 Tlfoon: (013) 4672792 -mail algmn: bs.hubrtus@xpctprimair.nl -mail dirctur: candid.kassls@xpctprimair.nl Intrnt: www.hubrtusschool.nl Kalndr: 24 mrt Studidag: kindrn vrij 25 mrt 26

Nadere informatie

Brochure. Laat de natuur je weerstand versterken! DIGESBIOSE - ECHINABELL TECHOMIN - TUSSABELL - SALVIABELL

Brochure. Laat de natuur je weerstand versterken! DIGESBIOSE - ECHINABELL TECHOMIN - TUSSABELL - SALVIABELL INFO Brochur Laat d natuur j wrstand vrstrkn! DIGESBIOSE - ECHINABELL - TECHOMIN - TUSSABELL - SALVIABELL Digsbios n Echinabll: ht dubbl wapn voor j immunitit Laat d natuur j wrstand vrstrkn! i n god wrstand

Nadere informatie

Van Contrafeytsel* tot Selfie

Van Contrafeytsel* tot Selfie Van Contrafytsl* tot Slfi *portrt, bltnis. Rubns Privé toont d allrmooist n mst intim portrttn di Rubns ooit gmaakt hft. D wrkn dindn als hrinnring, nt als foto s vandaag n bijna 400 jaar latr zittn dz

Nadere informatie

Vocht- Bouwen problemen bestrijden Bouwen

Vocht- Bouwen problemen bestrijden Bouwen Bouwn n w Bou t h c Vo n m l prob dn j i r t s b Algmn Murn n vlorn Antischimmlbhandling T winig vntilati, ovrtollig vocht, watrinsijpling, n watrlk n andr factorn kunnn d kwalitit van d lucht in uw huis

Nadere informatie

af! Zomerprogramma Klaar voor de Zomertour 2016 Buitenschoolse opvang Drakesteyn 18 juli tot en met 26 augustus 2016 Bereikbaarheid in de vakantie

af! Zomerprogramma Klaar voor de Zomertour 2016 Buitenschoolse opvang Drakesteyn 18 juli tot en met 26 augustus 2016 Bereikbaarheid in de vakantie Zomrprogramma Buitnschools opvang Drakstyn KION Zomrtour 2016 Brikbaarhid in d vakanti M 06 23 93 85 50 E bsodrakstyn.schorn@ kion.nl Graag vóór 9.00 uur afmldn 18 juli tot n mt 26 augustus 2016 Klaar

Nadere informatie

Ma. 17-3 Ma. 24-3 2 e paasdag. Di. 11-3 Di. 18-3 Di. 25-3. Woe. 19-3 Opening vernieuwde school. Do. 20-3 Do. 27-3

Ma. 17-3 Ma. 24-3 2 e paasdag. Di. 11-3 Di. 18-3 Di. 25-3. Woe. 19-3 Opening vernieuwde school. Do. 20-3 Do. 27-3 Niuwsdruppls Maart 2008 Ma. 3-3 Schoolarts hl dag Ma. 10-3 prsonlsvrgadring Ma. 17-3 Ma. 24-3 2 paasdag Ma. 31-3 Di. 4-3 Voorlichtingsavond 'alcohol' voor oudrs gr.8 gn doorgang vanwg lag animo Di. 11-3

Nadere informatie

Een uitgave van katholieke basisschool De Kinderarcke. Deze wordt eens in de twee weken verstuurd aan alle ouders.

Een uitgave van katholieke basisschool De Kinderarcke. Deze wordt eens in de twee weken verstuurd aan alle ouders. UIT DE SCHOOL GEKLAPT NUMMER 2 Dondrdag 18 sptmbr 2014 En uitgav van katholik basisschool D Kindrarck. Dz wordt ns in d tw wkn vrstuurd aan all oudrs. DE KOP IS ER AF Wat n zindrnd n inspirrnd bgin van

Nadere informatie

En wat gaan we doen? Vakantiewerking. Vakantiewerking. Geetbets. Geetbets 2014. l e. ppe n

En wat gaan we doen? Vakantiewerking. Vakantiewerking. Geetbets. Geetbets 2014. l e. ppe n En wat gaan w don? 30/6 30/6 04/07: Muzik n dans Zingn mt K3, dansn mt mvrouw d pauw, springn tot w r bij nr valln, bwgn, luistrn naar mooi muzikal sprookjs n vrtlln, fantasrn, musicals makn,... Vakantiwrking

Nadere informatie

Budgetplan Persoonsgebonden budget AWBZ Vergoedingsregeling persoonlijke zorg

Budgetplan Persoonsgebonden budget AWBZ Vergoedingsregeling persoonlijke zorg Budgtplan Prsoonsgbondn budgt AWBZ Vrgodingsrgling prsoonlijk zorg 1. Mijn prsoonlijk ggvns Achtrnaam aanvragr: Gboortdatum: BSN: - - 2. Mijn indicati Ik bn gïndicrd voor vrblijf. Mijn indicati is ZZP

Nadere informatie

Calamiteitenprotocol instellingen zorg voor jeugd, de gemeenten in de provincie Utrecht en de gemeenten Weesp en Wijdemeren

Calamiteitenprotocol instellingen zorg voor jeugd, de gemeenten in de provincie Utrecht en de gemeenten Weesp en Wijdemeren Calamititnprotocol instllingn zorg voor jugd, d gmntn in d provinci Utrcht n d gmntn Wsp n Wijdmrn Inliding Calamititn in d jugdhulp kunnn hlaas nit altijd voorkomn wordn. Z hbbn n grot impact op btrokknn

Nadere informatie

Een kind is meer dan taal

Een kind is meer dan taal po En kind is mr dan taal n rknn IEP Adviswijzr & IEP Eindtots Alls voor grop 8 Burau ICE D niuw gnrati totsn n xamns inhoudsopgav 4 Inliding Hoofd, hart én handn: n kind is mr dan taal n rknn alln. 5

Nadere informatie

Richtlijnen ontwerpen nieuwe balie

Richtlijnen ontwerpen nieuwe balie Richtlijnn ontwrpn niuw bali Dz chcklijst bvat d blangrijkst aspctn di gldn voor ht ontwrpn van n bali. 1. Bpaal wlk typ bali ht mst gschikt is. 2. Zorg voor n glijk ooghoogt tussn mdwrkr n klant. 3. Zorg

Nadere informatie

KIDSFIT vzw voetbalstages & techniektrainingen www.kidsfit.be

KIDSFIT vzw voetbalstages & techniektrainingen www.kidsfit.be m o k w n t E l n s nit tn! g r v KIDSFIT vzw votbalstags & tchniktrainingn www.kidsfit.b 1. KIDSFIT vzw 4. Inhoud votbalstag Adrs: Voortjshid 5, 2230 HERSELT E-mail: Wbsit: www.kidsfit.b Contactprsonn:

Nadere informatie

Recreatieprogramma. Recreatieprogramma

Recreatieprogramma. Recreatieprogramma Rcratiprogramma Rcratiprogramma Zatrdag 16 Augustus 2014 - Vrijdag 22 augustus 2014 Hallo! Mijn naam is Jop Snop! ma: h t t k is h w z D Zomr! Hallo allmaal, Hir voor julli ht programma van dz wk! Er zijn

Nadere informatie

Hierbij de Stijl Nieuwsbrief van september. Elke maand wordt de nieuwsbrief verstuurd Deze verschijnt in de laatste week van de maand.

Hierbij de Stijl Nieuwsbrief van september. Elke maand wordt de nieuwsbrief verstuurd Deze verschijnt in de laatste week van de maand. Bst Stijlldn, bst Oudrs Hirbij d Stijl Niuwsbrif van sptmbr. Elk maand wordt d niuwsbrif vrstuurd Dz vrschijnt in d laatst wk van d maand. Waarom n niuwsbrif? Als stijlmstrs vindn w ht blangrijk dat alls

Nadere informatie

Wat maak jij morgen mee MBO Dier- verzorging

Wat maak jij morgen mee MBO Dier- verzorging j i j k a a Wat m m n morg MBO r i D g n i g r o z r v Morgn is gron bij AOC Oost Morgn is gron bij AOC Oost. En dat is maar god ook. W hbbn n gron wrld nodig, waarin jij n j omgving god kunnn lvn. Daar

Nadere informatie

aas]6 recreatiepark» Aan het College van B. 8L W. van de gemeente Oosterhout, Postbus 10150, 4900 G B Oost erhout. .JBIIIIIII -osterhout ^» C Ù

aas]6 recreatiepark» Aan het College van B. 8L W. van de gemeente Oosterhout, Postbus 10150, 4900 G B Oost erhout. .JBIIIIIII -osterhout ^» C Ù -ostrhout.jbiiiiiii IN. 1207403 ^» C Ù 19 MRT2Ũ12 aas]6 rcratipark» Aan ht Collg van B. 8L W. van d gmnt Oostrhout, Postbus 10150, 4900 G B Oost rhout. Dorst, 15 maart 2012. Btrft: hffingsmaatstaf rioolhffing.

Nadere informatie

WAARIN SAMENWERKEN: Mr. J.M.A-H. Luns, k Excellentie,

WAARIN SAMENWERKEN: Mr. J.M.A-H. Luns, k Excellentie, R A A D VAN N E D E R L A N D S E W E R K G E V E R S V E R B O N D E N WAARIN SAMENWERKEN: VERBOND VAN NEDERLANDSCHE WERKGEVERS CENTRAAL SOCIAAL WERKGEVERS-VERBOND NEDERLANDS KATHOLIEK WERKGEVERS VERBOND

Nadere informatie

af! Zomerprogramma Klaar voor de Zomertour 2016 Buitenschoolse opvang Kloek 18 juli tot en met 26 augustus 2016 Bereikbaarheid in de vakantie

af! Zomerprogramma Klaar voor de Zomertour 2016 Buitenschoolse opvang Kloek 18 juli tot en met 26 augustus 2016 Bereikbaarheid in de vakantie Zomrprogramma Buitnschools opvang Klok KION Zomrtour 2016 Brikbaarhid in d vakanti M 06 10 21 14 01 E bsoklok@kion.nl Graag vóór 9.00 uur afmldn 18 juli tot n mt 26 augustus 2016 Klaar voor d start af!

Nadere informatie

KIDSFIT vzw voetbalstages & techniektrainingen www.kidsfit.be

KIDSFIT vzw voetbalstages & techniektrainingen www.kidsfit.be m o k w n t E l n s nit tn! g r v KIDSFIT vzw votbalstags & tchniktrainingn www.kidsfit.b 1. KIDSFIT vzw 4. Inhoud votbalstag Adrs: Voortjshid 5, 2230 HERSELT E-mail: Wbsit: www.kidsfit.b Contactprsonn:

Nadere informatie

Duco verhoogt uw EPA label!

Duco verhoogt uw EPA label! Rnovrn n Vntilrn Intgral vntilati-oplossingn voor rnovati Duco vrhoogt uw EPA labl! W inspir at www.duco.u NATUURLIJKE VENTILATIE Vntilati vraagt om n aalconcpt! Vrbtring van vntilati n vrmindring van

Nadere informatie

Dokkum, een wereldstad!

Dokkum, een wereldstad! Colofon Dokkum, n wrldstad En mondial spurtocht door Dokkum voor d hoogst gropn van ht basisondrwijs. Dit projct bstaat uit: n handliding voor docntn, vrdipingsopdrachtn voor op school dit wrkbokj voor

Nadere informatie

Renoveren en Ventileren

Renoveren en Ventileren Elk typ roost in F1, in lk R Duco s zonw Natuurlijk vntilati én zonwring Rnovrn n Vntilrn Intgral vntilati-oplossingn voor rnovati Vntilati én Zonwring: n intgral aanpak God vntilati zorgt r voor dat d

Nadere informatie

Programma. Event: Verbinden met Lef 6 november 2013 Voor basisonderwijs en kinderopvang. (voorlopig programma) http://wp.

Programma. Event: Verbinden met Lef 6 november 2013 Voor basisonderwijs en kinderopvang. (voorlopig programma) http://wp. Programma (voorlopig programma) hlpt jouw lr- kracht zichtbaar makn! Evnt: Vrbindn mt Lf 6 novmbr 2013 Voor basisondrwijs n kindropvang Idr mns hft its moois wg t gvn. En vrhaal, n talnt, n btj aandacht

Nadere informatie

Zondag 13 maart 2016. Aanvang: 19.00 uur Regenboogkerk Epe Ontmoetingsdienst Thema: Wijs mij de weg

Zondag 13 maart 2016. Aanvang: 19.00 uur Regenboogkerk Epe Ontmoetingsdienst Thema: Wijs mij de weg Zondag 13 maart 2016. Aanvang: 19.00 uur Rgnboogkrk Ep Ontmotingsdinst Thma: Wijs mij d wg Voorgangr: Ds. A. M. van d Wtring Muzikal mdwrking: Chr. mannnkoor L o o f t d n H r O.l.v.: Frddy V l d k a m

Nadere informatie

Actievoorwaarden: Ontvang Toon van Eneco met gratis installatie, i.c.m. Garantieprijs Eneco Ecostroom en gas 3 jaar

Actievoorwaarden: Ontvang Toon van Eneco met gratis installatie, i.c.m. Garantieprijs Eneco Ecostroom en gas 3 jaar Activoorwaardn: Ontvang Toon van Enco mt gratis installati, i.c.m. Garantiprijs Enco Ecostroom n gas 3 jaar 1. Dz acti wordt gorganisrd door Enco Rtail B.V., gvstigd t Rottrdam aan d Martn Mswg 5, hirna

Nadere informatie

Opleidingsplan. : Almelo, De Sumpel

Opleidingsplan. : Almelo, De Sumpel Oplidingsplan Opliding : ICT- n mdiabhr Crbo opliding : 95320 Uitstroomdiffrntiatis : Ntwrkbhrdr (vrkort) Crbo uitstroom 95323 Cohort : 2014-2015 Nivau : 4 Lrwg : BOL Locati : Almlo, D Sumpl Ho zit j opliding

Nadere informatie

Bibliotheek. Hier melden. Lente. Bibliotheek. Beer Koning. Beer Koning. Beer Koning. Beertje An. Beer Koning. Beer Koning. Beer Koning.

Bibliotheek. Hier melden. Lente. Bibliotheek. Beer Koning. Beer Koning. Beer Koning. Beertje An. Beer Koning. Beer Koning. Beer Koning. Wintr Brtj An drs Sprookjs rs Brtj And Brtj And rs Fitsn Fitsn Auto Vilig vrkr tj Andrs Bsrn Fit Gitaar Bibliothk Sprookjs Wintr Hrfst Lnt Lnt Wintr Lnt Hir mldn Bibliothk Hir mldn Gitaar Zomr Hrfst Brtj

Nadere informatie

Opleiding HR Business Partner

Opleiding HR Business Partner Opliding HR Businss Partnr D z b o at th p o s n g st a ë n id i s p ic i l op r a u V P N on d n d va On t ko r v a n g hl ting 20% o op p l id d 1 o mo i dul f m ng! s r Dat volg kan n?! Opliding HR

Nadere informatie

Pruiken & Haarwerken Sjaals & Turbans Lingerie Badmode Slaap & Huismode Sportkleding Verzorgingsproducten

Pruiken & Haarwerken Sjaals & Turbans Lingerie Badmode Slaap & Huismode Sportkleding Verzorgingsproducten VOOR, N 2 Hrfst Wintr 2015 TIJDENS & NA KANKER! Pruikn & Haarwrkn Sjaals & Turbans Lingri Badmod Slaap & Huismod Sportklding Vrzorgingsproductn SPECIAL CARE www.altijdmooi.b Winkls Altijd Mooi Toujours

Nadere informatie

pasen2007 Ik -Paulus- leg getuigenis af voor klein en groot...namelijk dat de Christus moest sterven

pasen2007 Ik -Paulus- leg getuigenis af voor klein en groot...namelijk dat de Christus moest sterven VORMSELcadaus D gnad van ht H.Vormsl hlpt n kind om als lrling van Jzus t lvn. Daarbij is ook daglijks vodsl nodig uit zijn Woord. Groot Niuws Bijbl En spcial jongrn uitvoring van d Bijbl in hdndaags Ndrlands.

Nadere informatie

Kinderarbeid 1. AAN HET WOORD. Youdelca, 12 jaar

Kinderarbeid 1. AAN HET WOORD. Youdelca, 12 jaar orani UNICEF/NYHQ2011-0803/Grarup Kindrarbid Youdlca, 12 jaar Ik bn wgggaan uit mijn dorp in d strk van Cays, in ht zuidn van Haïti, ton ik zs was. Mijn oudrs haddn gn gld voor d school. Ton mijn tant

Nadere informatie

Eneco EcoStroom 2 jaar 1 e kwartaal 2014 tot 1-4-2016 voor particuliere klanten

Eneco EcoStroom 2 jaar 1 e kwartaal 2014 tot 1-4-2016 voor particuliere klanten Enco EcoStroom 2 jaar 1 kwartaal 2014 tot 1-4-2016 voor particulir klantn Wat is EcoStroom? Enco EcoStroom is miliuvrindlijk lktricitit di wordt opgwkt uit duurzam bronnn als zon, wind n watr. Voor ht

Nadere informatie

Stoer, ik kan het heus wel! Zomerprogramma. Zomertour 2015. Buitenschoolse opvang Onder De Wieken. 20 juli tot en met 28 augustus 2015

Stoer, ik kan het heus wel! Zomerprogramma. Zomertour 2015. Buitenschoolse opvang Onder De Wieken. 20 juli tot en met 28 augustus 2015 Zomrprogramma Buitnschools opvang Ondr D Wikn KION Zomrtour 2015 Brikbaarhid in d vakanti M 06 83 24 24 35 E bsoondrdwikn@ kion.nl Graag vóór 9.00 uur afmldn 20 juli tot n mt 28 augustus 2015 Stor, ik

Nadere informatie

Damwâld, een wereldplaats!

Damwâld, een wereldplaats! Colofon Damwâld, n wrldplaats En mondial spurtocht door Damwâld voor d hoogst gropn van ht basisondrwijs. Dit projct bstaat uit: n handliding voor docntn, vrdipingsopdrachtn voor op school dit wrkbokj

Nadere informatie

Verdeling van personen volgens rijbewijsbezit

Verdeling van personen volgens rijbewijsbezit 2 Rijbwijsbzit Tabl. Vrdling van prsonn volgns rijbwijsbzit Cumulativ Cumulativ RYBEWYS Frquncy Prcnt Frquncy Prcnt ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ ja 50.3 67.7 50.3 67.7 nn 243.739

Nadere informatie

Stoer, ik kan het heus wel! Zomerprogramma. Zomertour 2015. Buitenschoolse opvang Jump/Ondersteboven. 20 juli tot en met 28 augustus 2015

Stoer, ik kan het heus wel! Zomerprogramma. Zomertour 2015. Buitenschoolse opvang Jump/Ondersteboven. 20 juli tot en met 28 augustus 2015 Zomrprogramma Buitnschools opvang Jump/Ondrstbovn KION Zomrtour 2015 Brikbaarhid in d vakanti M 06 51 45 38 03 E bsojumpondrstbovn@ kion.nl Graag vóór 9.00 uur 20 juli tot n mt 28 augustus 2015 Stor, ik

Nadere informatie

Kollum, een wereldplaats!

Kollum, een wereldplaats! Colofon Kollum, n wrldplaats En mondial spurtocht door Kollum voor d hoogst gropn van ht basisondrwijs. Dit projct bstaat uit: n handliding voor docntn, vrdipingsopdrachtn voor op school dit wrkbokj voor

Nadere informatie

stofomschrijving toetsing weegfactoren oktober 2014

stofomschrijving toetsing weegfactoren oktober 2014 stofomschrijving totsing wgfactorn klas 4 BB oktobr 2014 Cohort Lrjaar Afdling Btrft ht vak 2013 4 vmbo BB Biologi priod tots lrststofomschrijving indtrmn totsvorm totsduur afnam in totswk (j/n) ovrgan

Nadere informatie

Joepie!!!! Bijna vakantie! nieuwsbrief kinder- en jeugdactiviteiten Rotterdam Noord 2015. SSVeest & jubileum SSV Kloosterbuurt

Joepie!!!! Bijna vakantie! nieuwsbrief kinder- en jeugdactiviteiten Rotterdam Noord 2015. SSVeest & jubileum SSV Kloosterbuurt niuwsbrif kindr- n jugdactivititn Rottrdam Noord 2015 Jopi!!!! Bijna vakanti! Uitrustn? Vrgt ht maar! Komnd wkn word j uitgdaagd om mooi dingn t makn, j sporttalnt t latn zin n lkkr t spln mt al j vrindn

Nadere informatie

Kies voor Hart en Sport

Kies voor Hart en Sport En sportknnismakingsprogramma voor kindrn van d gropn 6 t/m 8 J kunt kizn uit d volgnd sportn: jugdfitnss n mr, gymnastik, GPS, judo, paardrijdn, schrmn, skiën, tnnis, votbal, zwmmn n 4x4 tornooi votbal

Nadere informatie

Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans Peter Benoit Harelbeke

Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans Peter Benoit Harelbeke Stdlijk Acadmi voor Muzik, Woord n Dans Ptr Bnoit Harlbk Scrtariaat : Tokomststraat 29-8530 Harlbk - Dirctur: Ing Krkhov Tl.: 056/ 694 570-056/714 810 - Email : samwdharlbk@skynt.b Basisschool Bavikhovdorp

Nadere informatie

NIEUWSBULLETIN WOORD VOORAF

NIEUWSBULLETIN WOORD VOORAF lllll Jaargang 3 nummr 5 EEN NIEUW GEZIN VZW NIEUWSBULLETIN 5. A. NIEUWSBULLETIN WOORD VOORAF SPECIAAL ONDERWIJS SCHOOL Kind Inhoud Gzin 1. Woord vooraf 1. Schoolprstati - wlbvindn 2. Dri wgn, één dol

Nadere informatie

Kies voor Hart en Sport

Kies voor Hart en Sport En sportknnismakingsprogramma voor kindrn van d gropn 6, 7 n 8 J kunt kizn uit d volgnd sportn: Badminton, Fitnss, Gymnastik, Ju d bouls, Judo, Korfbal, Tnnis, Votbal, Vollybal, Zwmmn B EXE EWAA MPL R

Nadere informatie

Ontwikkelingssamenwerking. In uw testament

Ontwikkelingssamenwerking. In uw testament Wi n ld Ga bs nzn f v an zt m Dhr gz n am nsn Mw nli Tr jk in hun B vra k ntw ign G D sink oord kra dat wrl, lij cht d d ht o is n kh. Va n at zov it id. nuit Arja urs r is af, n E. Aa h rk n W t za ild

Nadere informatie

TOPBUYERS PUBLIEK. I n k o o p p a r t n e r m e t v NUMMER 39 JAARGANG 5

TOPBUYERS PUBLIEK. I n k o o p p a r t n e r m e t v NUMMER 39 JAARGANG 5 JAARGANG 5 NUMMER 39 TOPBUYERS PUBLIEK Wij lvrn Inkoo/Aanbstding scialistn o idr gbid binnn d ublik sctor. Sinds 2002 bouwn w aan n databas waarin w Inkoo/Aanbstding scialistn rgistrrn. Door middl van

Nadere informatie

stofomschrijving toetsing weegfactoren oktober 2014

stofomschrijving toetsing weegfactoren oktober 2014 stofomschrijving totsing wgfactorn klas 4 KB oktobr 2014 Cohort Lrjaar Afdling Btrft ht vak 2013 4 vmbo KB Biologi PROGRAMMA van TOETSING n AFSLUITING priod tots lrststofomschrijving indtrmn totsvorm totsduur

Nadere informatie

Participatie van patiënt en familie

Participatie van patiënt en familie Participati van patiënt n famili n opn dbatcultuur. Ho vr staan w nu cht in d zorg? Sabin Buntinx, OPZC Rkm Jan Van Spybrock, VVGG Rinhild Vandrlindn, OPZC Rkm Jan Dlvaux, Uilnspigl slid 2 Via Bld > Kop-

Nadere informatie

Welkom. Inhoud. Groevenbeek. Welkom 3. Begeleiding 16. Groevenbeek in schema 4. Kwaliteit 18. Aanmelding en toelating 19

Welkom. Inhoud. Groevenbeek. Welkom 3. Begeleiding 16. Groevenbeek in schema 4. Kwaliteit 18. Aanmelding en toelating 19 Informatigids 2O14 Wlkom Elk lrling in grop 8 van d basisschool mot n hl blangrijk kuz makn. Naar wlk school ga j hirna? En naar wlk ondrwijssoort? Vl lrlingn vindn ht bst lastig om t kizn. Daarom willn

Nadere informatie

Het creëren van een unieke (merk) beleving vormt het uitgangspunt voor mijn ontwerpen. Een krachtig concept dat zowel inhoudelijk overtuigt als

Het creëren van een unieke (merk) beleving vormt het uitgangspunt voor mijn ontwerpen. Een krachtig concept dat zowel inhoudelijk overtuigt als Ht crërn van n unik (mrk) blving vormt ht uitgangspunt voor mijn ontwrpn. En krachtig concpt dat zowl inhoudlijk ovrtuigt als visul aansprkt. Daarbij passnd communicatimiddln ontwrpn om mnsn t brikn n

Nadere informatie

Rechtsbijstandverzekering

Rechtsbijstandverzekering Rchtsbijstandvrzkring Ht kan hoog oplopn En uit d hand glopn ruzi mt d burn. En conflict mt uw wrkgvr. En lvrancir di zijn blofts nit waar kan makn. En huisbaas di ht nit zo nauw nmt mt ht ondrhoud van

Nadere informatie

MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN

MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN MINISTERRAAD / Tk ^ " 'S GRAVENHAGE S7 - - ^ 3 1 MEI 19W ƒ / AAN: D M i n i s t r - P r s i d n t V o o r z i t t r van d Raad van M i n i s t r s Dinstondrdl; Ondrwrp:

Nadere informatie

Voeding aan boord. met appels en sinaasappels gaat naar de messroom, naast de televisiekast.

Voeding aan boord. met appels en sinaasappels gaat naar de messroom, naast de televisiekast. Etn aan boord: van ht krapp voorondr vlak na d Twd Wrldoorlog tot d modrn mssroom nu. Rchtrpagina: mssroom aan boord van d KW 174. Privé-aantkningn van Fr van Schoor, n Vlaardings vissr, ovr zijn maaltijdn

Nadere informatie

Jongeren Stem. Wat speelt er? Wat zou jij kiezen? Inhoud. Interview burgemeester... 2. Wie zijn wij?... 2

Jongeren Stem. Wat speelt er? Wat zou jij kiezen? Inhoud. Interview burgemeester... 2. Wie zijn wij?... 2 Jongrn Stm Wat splt r? Wat zou jij kizn? Inhoud Bst lzrs, Intrviw burgmstr... 2 Wi zijn wij?... 2 En jugdkrant voor én door jongrn; zo mot ht zijn!... 2 Ho zit ht nu?... 3 Intrviws kandidatn... 4 Links

Nadere informatie

Eneco EcoStroom 2 jaar 3 e kwartaal 2014 tot 1-10-2016 voor particuliere klanten

Eneco EcoStroom 2 jaar 3 e kwartaal 2014 tot 1-10-2016 voor particuliere klanten Enco EcoStroom 2 jaar 3 kwartaal 2014 tot 1-10-2016 voor particulir klantn Wat is EcoStroom? Enco EcoStroom is miliuvrindlijk lktricitit di wordt opgwkt uit duurzam bronnn als zon, wind n watr. Voor ht

Nadere informatie

plus Werken Erg leerzaam! Barcelona, Spanje! (Stageprogramma) in Spanje en Latijns-Amerika

plus Werken Erg leerzaam! Barcelona, Spanje! (Stageprogramma) in Spanje en Latijns-Amerika Spaans lrn uit ico! n t Gr o to, Mx rk) ajua ligrsw n a u G rijwil (V Erg lrzaam! Barclona, Spanj! (Stagprogramma) Gwldig! panj! ol, S S l d a t s o C ramma) g o r p k r w (Btaald plus Wrkn in Spanj n

Nadere informatie

#GBU15 OERISME 16-04-2015 CLEANTECH & T

#GBU15 OERISME 16-04-2015 CLEANTECH & T 2015 5 #GBU1 CH EANTE 15 CL 0 m 2 k 0 4 0 80.0 16-0 rond in ld r D w RI & TO E SME VO E D I ECH & T N A E CL -2 0 1 5 burg 28-05 Puur Lim n r t D Wro 04 EDRI PEN B O 5 1-1 0-2 0 JVEND AG ELIGIE k CH &

Nadere informatie

Huisstijlhandboek. Algemene richtlijnen & instructies voor gebruik van de huisstijl

Huisstijlhandboek. Algemene richtlijnen & instructies voor gebruik van de huisstijl Huisstijlhandbok Algmn richtlijnn & instructis voor gbruik van d huisstijl Jongrn Svnum Huisstijlhandbok Jongrn Svnum Inhoud Inliding pag 4 Huisstijl pag 5 Bldmrk pag 6 Huisstijlklurn pag 8 Voorbldn van

Nadere informatie

Synformatief. Syntess Atrium in schema weergegeven. Elektrotechniek 2013. Nieuwe releases, producten en services, en de laatste ontwikkelingen

Synformatief. Syntess Atrium in schema weergegeven. Elektrotechniek 2013. Nieuwe releases, producten en services, en de laatste ontwikkelingen Synformatif VOOR D E I N S T A LLA T I E BRA N CH E V O O R DE INSTAL L ATIEB R ANC HE Syntss Atrium in schma wrggvn ARTIKELEN RELATIES EDITIE NAJAAR 2013 STAMGEGEVENS CV EN LOODGIETER ELEKTROTECHNIEK

Nadere informatie

DE WATERTOREN. project. Duurzaamheid is meetbaar te maken

DE WATERTOREN. project. Duurzaamheid is meetbaar te maken projct ONTWERP O DE WATERTOREN Novmbr 2004 ontmotn Bob Custrs n Michil Haas lkaar voor ht rst doordat n oud studignoot van Bob n mdwrkr van NIBE n ontmoting arrangrt. Bid hrn wordn ht al snl ns dat z d

Nadere informatie

Christmas time 2.0! Lesbrief

Christmas time 2.0! Lesbrief Lsbrif Christms tim 2.0! En updt vn ht succsvoll Tumult krstspl vn vorig jr. In smnwrking mt Musicbox is d muzikrond nu n krstmuzikquiz gwordn di j klssikl ls fsluiting vn ht spl dot: vl plzir n lvst hl

Nadere informatie

Gelijknamige breuken kun je eenvoudig bij elkaar optellen of van elkaar aftrekken:

Gelijknamige breuken kun je eenvoudig bij elkaar optellen of van elkaar aftrekken: Brukn optlln n ftrkkn Vrknnn Opgv 1 Ton n Hns stlln smn n grot pizz. Ton t d hlft vn d pizz op, Hns t 3 dl vn d pizz. 8 Wlk dl vn d pizz tn z smn op? Wlk dl vn d pizz t Ton mr op dn Hns? nm: Imgs/R1003.jpg

Nadere informatie

bra nd in IJs s elbro ek

bra nd in IJs s elbro ek s ki o l it b v! D nog olr co bin Ro Aa a a hhh!! n d bra nd in IJs s lbro k D balk valt op mi jn b n. Ik ka n ni t m r w g. Mi jn kl k ni jpt dic ht n ik prob r om hulp t ro p n. Ma ar r komt alln n s

Nadere informatie

greencalc ontwikkelingen

greencalc ontwikkelingen projct I INSTRUMENT grncalc ontwikklingn GrnCalc is n LCA-rknprogramma waarm d duurzaamhidsambiti van n gbouw of van n wijk bpaald kan wordn. Dz ambiti wordt uitgdrukt in één gtal: d Miliu-Indx- Gbouw.

Nadere informatie

Autisme en ontwikkelingsleeftijden

Autisme en ontwikkelingsleeftijden Autism n ontwikklingslftijdn Dr. Martin F. Dlfos PICOWO, Th Nthrlands UAEG, Univrsitis Autism Exprtis Group Em.Lctor Virtul Ontwikkling van d Jugd, TSE/HES Vis. Prof. Intrnational Univrsity Sarajvo, Bosnia-Hrzgovina

Nadere informatie

Voorwoord. nudecember

Voorwoord. nudecember atul informati voor all dlnmrs, gwzn dlnmrs n gpnsionrdn van ht pnsionfonds D Voorwoord nudmbr Ht jaar loopt tn ind. Ht zijn spannnd tijdn gwst in pnsionland. En nog stds is ht finanil onrustig. Dat hft

Nadere informatie

Het landbouwbeleid heeft veel gezichten

Het landbouwbeleid heeft veel gezichten Gitt Livn Bram & Mari n n Livn Ht landbouwblid hft vl gzichtn D famili Ptrs Maak knnis mt www.dfamiliptrs.b 4 Als ik its do, wil ik ht god don. Ik hb n hkl aan half wrk, dat wtn mijn lrlingn maar al

Nadere informatie

De pe lletketel. De pelletketel. PiccoPELLO. Efficïent en spaarzaam verwarmen met houtpellets. spaarzaam verwarmen met houtpellets.

De pe lletketel. De pelletketel. PiccoPELLO. Efficïent en spaarzaam verwarmen met houtpellets. spaarzaam verwarmen met houtpellets. D p lltktl D plltktl PiccoPELLO Efficïnt n spaarzaam vrwarmn mt houtpllts spaarzaam vrwarmn mt houtpllts Gproducrd door Vrwarmn mt houtpllts vrmindrt ht - broikasffct. Ht vrbrandn van pllts is CO2 nutraal

Nadere informatie

Ventilatie vraagt om een totaalconcept!

Ventilatie vraagt om een totaalconcept! Vntilati vraagt om n totaalconcpt! Vrbtring van vntilati n vrmindring van nrgivrbruik is in d bstaand woningvoorraad van cruciaal blang. aarbij strft uco naar d kwalititsisn di ook bij niuwbouw gldn. at

Nadere informatie

Een goede spreker maakt van zijn verhaal, ons verhaal,

Een goede spreker maakt van zijn verhaal, ons verhaal, Vrslag zsd bijnkomst gorganisrd door Factor Vijf i.s.m. NSvP Lrntwrk Andrs Wrkn ovr Storytlling / Bok Andrs Wrkn 8 april 2014 bij CAOP t Dn Haag Na n kort opning door Aukj start sprktrainr Erik Dkkr samn

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO

Correctievoorschrift VWO Corrctivoorschrift VWO 008 tijdvak wiskund B Ht corrctivoorschrift bstaat uit: Rgls voor d boordling Algmn rgls 3 Vakspcifik rgls 4 Boordlingsmodl 5 Inzndn scors Rgls voor d boordling Ht wrk van d kandidatn

Nadere informatie