Wat betaalt ORO? Wat betaalt de cliënt?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wat betaalt ORO? Wat betaalt de cliënt?"

Transcriptie

1 Wat betaalt ORO? Wat betaalt de cliënt? Kostenverdeling van in 2015 Zorg in de regio voor mensen met een verstandelijke beperking en kinderen met een ontwikkelingsachterstand

2 Op welke heb ik recht als cliënt van ORO? En waar moet ik zelf voor betalen? In de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) is vastgelegd hoe de kosten worden verdeeld. De AWBZ verandert van tijd tot tijd door het beleid van de overheid, waardoor het moeilijk kan zijn om zicht te houden op deze verdeling. Omdat we het belangrijk vinden dat de financiële zaken overzichtelijk zijn, hebben we in een tabel gezet wie wat betaalt in Dat lees je in deze folder. Deze folder is ook te vinden op onze website: onder dienstverlening, financiën. In de tabel maken we onderscheid tussen Kosten ORO en Kosten cliënt. In het eerste geval betaalt ORO de betreffende, in het tweede geval betaalt de cliënt zelf. Sommige die de cliënt zelf moet betalen, biedt ORO wel aan. Als de cliënt daar gebruik van wil maken, betaalt de cliënt de gemaakte kosten via de bijdrage en producten. ORO hanteert daarvoor een tarievenlijst, zodat de betreffende bijdrage vooraf duidelijk is. Deze tarievenlijst vind je in bijlage 1. Wensen over de afname van deze worden jaarlijks besproken tijdens een gesprek met de zorgcoördinator en vastgelegd in een contract. Vragen? Met vragen over de informatie in deze folder kun je terecht bij jouw zorgcoördinator, of neem contact op met de medewerkers van de debiteurenadministratie van ORO, via of 2 3

3 AWBZ regelgeving Kosten ORO Kosten cliënt Via bijdrage Kosten ORO Kosten cliënt Via bijdrage A Abonnementen op verzoek van cliënt (bijvoorbeeld krant, tijdschrift) Administratiekosten van privégelden (bijv. begroting, curatele etc) 2A Administratiekosten bijdrage 2B Alarmering centrale voorzieningen Alarmering persoonsgebonden op medische indicatie Alternatieve geneeswijze (b.v. osteopathie) kosten cliënten met verwijzing 20 Audiovisuele apparatuur algemeen gebruik, aanschaf en reparatie Audiovisuele apparatuur cliënt, aanschaf en reparatie Arts Verstandelijk Gehandicapten, instellingsarts 5 C D Begeleiding bij consult alternatieve geneeswijzen Beweging 5 Brillen, glazen, montuur en reparatie hiervan 7 Cadeaus en attenties bij bepaalde gelegenheden op verzoek van cliënt Computer voor cliënt, aanschaf, gebruik, onderhoud Contactlenzen 7 Contributie op verzoek van cliënt (bijvoorbeeld clubs, belangenvereniging) Dagbesteding 4C B AWBZ eigen bijdrage 3 Beddengoed standaard van ORO privé aanschaf cliënt Begeleiding bij ontspannings- en recreatieactiviteiten in Persoonlijk Plan of binnen de vaste personele inzet op verzoek van cliënt en niet in Persoonlijk Plan (bijvoorbeeld groepsuitjes, bruiloft) en meeruren buiten de vaste personele inzet Begeleiding bij consult arts, therapeut, specialist binnen en buiten ORO cliënt met indicatie verblijf, met en zonder behandeling 4A 4B E Dieetvoeding 5 cliënt met indicatie verblijf, met en zonder behandeling Diëtetiek 5 Ergotherapie 5 4 5

4 Kosten ORO Kosten cliënt Via bijdrage Kosten ORO Kosten cliënt Via bijdrage F G Feest van cliënt op verzoek van cliënt Fysiotherapie 5 Gedragsdeskundigen (bijvoorbeeld psycholoog, pedagoog) 5 Geestelijke verzorging 6 cliënt met indicatie verblijf, met en zonder behandeling specifieke X I K Inrichting eigen woning, kamer Inrichting en stoffering gemeenschappelijke ruimten 8C Internet 1 aansluiting in algemene ruimte en eigen kamer abonnement in algemene ruimte abonnement in eigen kamer Kapper 17C Kleding: persoonsgebonden boven- en onderkleding aanschaf 9C Kleding: persoonsgebonden boven- en onderkleding verstellen, reparatie 9B 8A H Handdoeken standaard Hoorapparaat 7 Huisarts 5 Huishoudelijke artikelen (bijvoorbeeld servies, pannen, stofzuiger, schoonmaakartikelen) eigendom van ORO eigendom van cliënt Hulpmiddelen voor algemeen gebruik (bijvoorbeeld tillift) 7 Hulpmiddelen voor cliënt (bijvoorbeeld rollator, incontinentiemateriaal) 7 L M Kleding: bijzonder als gevolg van aandoening (bijvoorbeeld scheurpak) op medische indicatie. Aanschaf, verstellen, reparatie Label met eigen naam in kleding 9A Logopedie 5 Manicure op medische indicatie Manicure zonder medische indicatie Medicijnen op voorschrift van huisarts 7 17A 6 7

5 M Kosten ORO Kosten cliënt Via bijdrage Medicijnen overig (bijvoorbeeld homeopathie) 7 Mondhygiënist 5 S Kosten ORO Kosten cliënt Via bijdrage Schoenen orthopedisch 7 O Ontspanning en recreatie binnen en buiten ORO voorziening 10 als onderdeel van Persoonlijk Plan geen onderdeel van Persoonlijk Plan Opknappen eigen kamer, gemeenschappelijke ruimten, tuin 8 Overlijden 11 Schoonheidsspecialist 17A Schoonmaken en schoonmaakspullen gemeenschappelijke ruimten, 12 eigen kamer of appartement ( vloer, sanitair, ramen, bovenzijde meubilair) Second opinion medische zorg 20 P R Pedicure op medische indicatie Pedicure zonder medische indicatie Portokosten privé-post cliënt Reiskosten privé 21 Reparatie persoonlijke bezittingen Rolstoel en rollator 7 17A T Servicekosten cliënten zonder indicatie verblijf 13 Stoffering eigen woning, kamer Tandarts 5 Televisie 1 aansluiting in algemene ruimte en eigen kamer abonnement in algemene ruimte abonnement in eigen kamer Telefoon 1 aansluiting in algemene ruimte en eigen kamer abonnement in algemene ruimte abonnement in eigen kamer Toiletartikelen standaard (bijvoorbeeld toiletpapier) Toiletartikelen persoonlijke verzorging 17B 8B 8 9

6 Kosten ORO Kosten cliënt Via bijdrage Kosten ORO Kosten cliënt Via bijdrage V Vaktherapie (spel-, muziek-, drama- en psycho-motore therapie) 5 W Vrijwilligers: reiskosten, inzet activiteiten, attentie, vrijwilligersfeest Vrijwilligers: attentie- en kilometervergoeding voor een activiteit op verzoek cliënt Verhuiskosten op verzoek cliënt Verhuiskosten op verzoek van ORO Vervoer sociale activiteiten, ontspannings- en recreatieactiviteiten, ook voor begeleiding Vervoer bij consult arts, therapeut, specialist binnen ORO Vervoer bij consult arts, therapeut, specialist buiten ORO 15C 15B Z Vakantiekosten 14 Wasverzorging linnengoed 19 Wasverzorging persoonlijke kleding 19 Woninglasten (bijvoorbeeld gas, water, elektra, schoonmaakkosten, verzekeringen, belastingen, afvalverwijdering) Zakgeld Ziekenhuisverpleging 20 Vervoer bij consult arts alternatieve geneeswijzen, ook voor begeleiding Vervoer dagbesteding met indicatie 15A Vervoershulpmiddel (bijvoorbeeld rolstoel, rollator) 7 Verzekering: persoonlijke inboedel / kostbaarheden 16A Verzekering Wettelijke Aansprakelijkheid (WA) cliënt Verzekering ziektekosten (wettelijk verplicht) 16B Voeding standaardmaaltijden 18 Voeding etra of op verzoek van cliënt 10 11

7 en Als de inzet boven de basisformatie komt worden de meer-uren op die dag in rekening gebracht bij de deelnemende cliënten. Die etra begeleidingskosten naar deze activiteiten zijn vooraf begroot en ter goedkeuring vastgelegd aan de wettelijk vertegenwoordiger. Na overeenstemming ontvangt de cliënt een factuur. B. Begeleiding bij dagbesteding Onder dagbesteding vallen activiteiten die aangeboden worden binnen de reguliere dagdelen dagbesteding. Kosten van begeleiding bij dagbesteding voor cliënten die daarvoor een indicatie hebben, zijn volledig voor rekening van ORO. 1 Abonnement Als de cliënt gebruik wil maken van televisie, telefoon en internet op de eigen kamer en de abonnementen niet op naam van de cliënt kunnen worden aangevraagd, wordt deze dienst gefaciliteerd door ORO. De cliënt betaalt de abonnementskosten via de bijdrage. Het tarief is afhankelijk van de leverancier. Alleen daadwerkelijk gemaakte kosten worden in rekening gebracht. 2 Administratiekosten A. Voor het beheer van privégelden kan de cliënt zich aanmelden bij een organisatie die ingericht is voor het beheer van cliëntgelden, zoals b.v. Saldo Plus. De administratiekosten met betrekking tot het beheer van deze privégelden zijn voor rekening van de cliënt. B. Voor het innen van de bijdrage worden geen administratiekosten in rekening gebracht als de cliënt gebruik maakt van automatische incasso. Maakt de cliënt geen gebruik van automatische incasso, dan worden kosten in rekening gebracht. Het tarief per maand vind je in de tarievenlijst in bijlage 1. 3 AWBZ eigen bijdrage Cliënten met een indicatie verblijf betalen een eigen bijdrage voor de zorg. Deze eigen bijdrage wordt geïnd door het CAK (www.hetcak.nl) en staat los van het bedrag dat ORO van het zorgkantoor ontvangt om zorg en ondersteuning te leveren. 4 Begeleiding A. Begeleiding bij ontspannings- en recreatieactiviteiten De kosten van begeleiding bij ontspannings- en recreatieactiviteiten zijn voor rekening van ORO als de activiteit een therapeutisch doel heeft en onderdeel is van het persoonlijk plan. Wanneer de (groeps)activiteit een verzoek van de cliënt is, zijn de kosten van begeleiding voor ORO voor zover deze binnen de basis personele inzet van uren van de woonlocatie vallen. 5 Behandeling Afhankelijk van het zorgzwaartepakkket kan een cliënt gebruik maken van (para)medische zorg. Cliënten met indicatie verblijf met behandeling kunnen afhankelijk van de indicatie gebruik maken van bijvoorbeeld de Arts of Tandarts Verstandelijk Gehandicapten, diëtetiek, ergotherapeut, fysiotherapeut, gedragsdeskundigen of logopedist van ORO of eventueel buiten ORO. De inzet van deze disciplines valt alleen onder de AWBZ wanneer de noodzaak van de (para)medische en/of psychosociale zorg voortkomt uit het ziektebeeld van de verstandelijke beperking en is opgenomen in het persoonlijk plan. Indien dit niet het geval is kan de behandeling, of een gedeelte daarvan, mogelijk worden vergoed door de eigen zorgverzekeraar. Cliënten zonder behandeling of zonder de indicatie verblijf zijn aangewezen op de reguliere eerstelijns zorg, zoals huisarts en tandarts. De behandeling, of een gedeelte daarvan, wordt mogelijk vergoed door de eigen zorg-verzekeraar. Dit is afhankelijk van de polisvoorwaarden en aanvullende verzekering van de cliënt. 6 Geestelijke verzorging ORO zorgt voor geestelijke verzorging die zoveel mogelijk past bij het geloof of de levensovertuiging van de cliënt. Voor een aantal specifieke die aan de individuele cliënt worden aangeboden, wordt een bijdrage gevraagd. De tarieven hiervoor vind je in de tarievenlijst in bijlage 1. 7 Hulpmiddelen/Medicijnen Voor vergoeding van hulpmiddelen (bijvoorbeeld rolstoel, rollator, incontinentiemateriaal) of medicijnen kan met de indicatie behandeling aanspraak worden gemaakt op de AWBZ. Cliënten zonder behandeling of zonder de indicatie verblijf kunnen vanuit een aanvullende ziektekostenverzekering deze kosten mogelijk vergoed krijgen, afhankelijk van de polisvoorwaarden en aanvullende verzekering van de cliënt. In sommige gemeenten kunnen cliënten die zorg met verblijf hebben, aanspraak maken op hulpmiddelen bij het WMO-loket. Met betrekking tot aanschaf orthopedische schoenen geldt dat cliënten met indicatie verblijf met behandeling in aanmerking komen voor vergoeding mits de aanvraag bij AWBZ goedgekeurd wordt. Anders komen de kosten voor rekening van de ziektekostenverzekering van de cliënt. De reparatiekosten van het herstel van de functionaliteit van de schoenen door ORO worden betaald. Het aanbrengen van nieuwe hakken en zolen is voor rekening van de cliënt, tenzij er sprake is van ecessieve slijtage als gevolg van de aandoening

8 8 Inrichting en stoffering A. Inrichting eigen woning, kamer Indien een cliënt voor langere tijd binnen ORO gaat wonen, kan hij/zij eigen meubilair meenemen. De cliënt kan de kamer of het appartement naar eigen smaak inrichten, rekening houdend met de eisen op het gebied van brandveiligheid. De kosten zijn in dit geval voor de cliënt en de inrichting blijft eigendom van de client. Is de cliënt niet in staat om voor de inrichting van de kamer of het appartement zorg te dragen? Dan zorgt ORO voor een eenvoudige inrichting: een tafel, stoel, kast, lampen, standaardbed, matras, beddengoed en handdoeken. Indien een keuken aanwezig is, zorgt ORO ook voor een kookplaat en koelkast. Deze standaardinrichting is eigendom van ORO en blijft in de kamer staan wanneer de cliënt vertrekt uit de woning. Indien de cliënt geen indicatie verblijf heeft, dient de cliënt zelf voor de eigen inrichting te zorgen. Het opknappen van de ruimte vindt plaats wanneer dit volgens ORO nodig is. B. Stoffering eigen woning, kamer (vloerbedekking en gordijnen) Bij nieuwbouwprojecten kan in overleg met de cliënt worden afgesproken dat de cliënt zelf zorgt voor de stoffering van de eigen kamer. In dat geval wordt voor de stoffering een onkostenvergoeding verstrekt (zie bijlage 2 voor een overzicht van de onkostenvergoedingen). Ook bij bestaande woningen wordt deze onkostenvergoeding verstrekt als er geen stoffering beschikbaar is of als deze aan vervanging toe is. Met deze vergoeding mag de cliënt zelf de stoffering aanschaffen. Indien de cliënt geen indicatie verblijf heeft, dient de cliënt zelf voor de eigen stoffering te zorgen. Het vernieuwen van de stoffering vindt plaats wanneer dit volgens ORO nodig is. C. Inrichting en stoffering gemeenschappelijke ruimten De kosten van de inrichting en stoffering van de gemeenschappelijke ruimten zijn voor rekening van ORO. Het opknappen en het onderhoud vindt plaats wanneer dit volgens ORO nodig is. De gemeenschappelijke ruimten zijn voorzien van een televisie en audio-installatie. 9 Kleding A. Labelen Het labelen van kleding regelt de cliënt zelf. ORO kan hiervoor zorgen. Voor deze dienst betaalt de cliënt via de bijdrage. Het tarief vind je in de tarievenlijst in bijlage 1. B. Verstelwerkzaamheden De cliënt kan verstelwerkzaamheden aan zijn kleding laten doen door ORO. Het betreft hier de volgende werkzaamheden: korter maken kleding, opstikken van beschermingslappen, dicht stikken, elastiek en ritsen inzetten, knopen en drukkers aanzetten, klittenband plaatsen, reparatie kleding. Deze betaalt de cliënt via de bijdrage. Het tarief per maand vind je in de tarievenlijst in bijlage 1. Daarnaast kan ORO maatwerk leveren. De kosten daarvan zijn afhankelijk van de betreffende vraag. C. Kleding kopen ORO voert een actief beleid dat de cliënten of hun vertegenwoordiger zelf afspraken maken over de uitgaven en zelf de begeleiding uitvoeren ten behoeve van de aanschaf van kleding. Indien de cliënt of vertegenwoordiger de begeleiding bij de aanschaf van kleding toch door ORO wil laten verzorgen dan dient de cliënt of hun vertegenwoordiger ervoor te zorgen dat voorafgaand aan het winkelbezoek geld beschikbaar is. Achteraf zal middels kassabonnen verantwoording afgelegd worden over de aankoop van de kleding. 10 Ontspanning Ontspannings- en recreatieactiviteiten die geen onderdeel zijn van het Persoonlijk Plan brengt ORO in rekening bij de cliënt. ORO organiseert jaarlijks activiteiten waar cliënten aan deel kunnen nemen. Voor een aantal activiteiten heeft de cliënt de mogelijkheid deze kosten te betalen via de collectieve ontspanningsbijdrage die loopt via de bijdrage en producten. Het betreft hier activiteiten op Het Rijtven in de decembermaand en met carnaval. Cliënten die geen gebruik maken van deze mogelijkheid, maar wel willen deelnemen aan de activiteiten betalen per activiteit entreegeld. Andere activiteiten die niet vallen onder de collectieve ontspanningsactiviteiten, zoals bijvoorbeeld de kermis op Het Rijtven, worden bekostigd vanuit het principe de gebruiker betaalt. Vanuit de bijdragen worden naast de kosten voor activiteiten ook personele kosten, vrijwilligerskosten en overheadkosten gefinancierd. Het tarief vind je in de tarievenlijst in bijlage Overlijden Aan de nabestaanden biedt ORO begeleiding en ondersteuning na het overlijden. ORO regelt dat een arts komt schouwen en zorgt zo nodig voor het tijdelijk koelen van het lichaam en voor transport. De nabestaanden betalen (via een eventuele uitvaartverzekering van de cliënt) de kosten van het afleggen en opbaren van het lichaam en de verdere uitvaartkosten. 12 Schoonmaak ORO kan aan bewoners met de indicatie verblijf vragen om mee te helpen met schoonmaken, in deze wordt zelfstandigheid gestimuleerd. ORO zorgt voor de schoonmaakspullen. Wanneer de cliënt zelf zorgt voor schoonmaakspullen krijgt de cliënt hiervoor een onkostenvergoeding. In bijlage 2 vind je een overzicht van de onkostenvergoedingen. 13 Servicekosten Cliënten zonder de indicatie verblijf betalen servicekosten voor het onderhouden van de algemene ruimten. De bijdrage is afhankelijk van de locatie en wordt individueel met de cliënt overeengekomen

9 14 Vakantie De kosten van vakanties zijn voor rekening van de cliënt. Deze kosten bestaan uit onder meer accommodatie, de etra begeleidingskosten die bovenop het basisrooster gemaakt worden, voeding, vervoer en entreegelden bij bijvoorbeeld uitstapjes. Daarnaast komen de kosten van deelname van begeleiders, vrijwilligers en mantelzorgers ter ondersteuning van de vakantie voor rekening van de cliënt. Deze kosten bestaan uit onder meer accommodatie, vervoer, entree, voeding en verzekering. De kosten worden gelijk verdeeld over de cliënten die deelnemen en zijn inbegrepen in de reissom die de cliënt voor de reis betaalt. 15 Vervoer A. Vervoer bij dagbesteding Kosten van vervoer bij dagbesteding voor cliënten die daarvoor een indicatie hebben zijn volledig voor rekening van ORO wanneer cliënten het dagbesteding aanbod van ORO binnen de eigen gemeente of dichtstbijzijnde gemeente afnemen wanneer zij in aanmerking komen voor een specialistische voorziening die niet in de eigen gemeente wordt aan geboden. De meerkosten van vervoer bij dagbesteding voor cliënten die daarvoor een indicatie hebben maar zelf bewust de keuze maken voor een aanbod buiten de eigen of dichtstbijzijnde gemeente zijn volledig voor rekening van de cliënt. B. Vervoer bij (para)medische zorg In eerste instantie wordt nagegaan of de cliënt aanspraak kan maken op een vergoeding zittend ziekenvervoer vanuit de zorgverzekering. In dat geval wordt een machtiging aangevraagd bij de betreffende zorgverzekeraar. Wanneer de cliënt geen recht heeft op een vergoeding van de zorgverzekering dan gelden de volgende regels: Heeft de cliënt een indicatie verblijf met behandeling en woont cliënt op een ORO locatie met behandeling dan zijn de vervoerskosten naar arts of therapeut binnen ORO voor rekening van ORO. De vervoerskosten naar een arts of therapeut buiten ORO zijn wel voor rekening van de cliënt. Heeft de cliënt een indicatie verblijf met behandeling en woont cliënt niet op een ORO locatie met behandeling dan moet de cliënt de vervoerskosten naar een arts of therapeut binnen én buiten ORO zelf betalen. Heeft de cliënt geen indicatie met verblijf en behandeling, dan moet de cliënt de vervoerskosten naar een arts of therapeut binnen én buiten ORO zelf betalen. In alle situaties zijn de parkeerkosten voor rekening van de cliënt. In de toekomst zal ORO steeds vaker een beroep doen op mantelzorgers om het vervoer en de begeleiding naar arts of therapeut binnen en buiten ORO waar mogelijk mee te begeleiden. C. Vervoer bij sociale activiteiten, ontspannings- en recreatieactiviteiten Vervoerskosten voor sociale activiteiten, ontspanning- en recreatieactiviteiten komen volledig voor rekening van de cliënt. Ook parkeerkosten zijn voor rekening van de cliënt. Voor het vervoer naar sociale activiteiten, ontspanning- en recreatieactiviteiten verwijst ORO naar het vervoer dat door de overheid wordt gesubsidieerd. In deze regio is dat de Tabus of Regiotai voor binnen de regio en Valys voor bovenregionale afstanden. Dit aanbod kan per gemeente verschillen. 16 Verzekering A. Inboedelverzekering Het verzekeren van persoonlijke eigendommen van cliënten is in principe een verantwoordelijkheid van de cliënt/ wettelijke vertegenwoordiger. Bij ORO kan de cliënt persoonlijke eigendommen verzekeren door middel van een collectieve inboedelverzekering via de bijdrage. Zie de tarievenlijst in bijlage 1 voor het tarief per maand. B. Ziektekostenverzekering In Nederland is iedereen verplicht een basisverzekering voor de algemene ziektekosten af te sluiten. De cliënt/wettelijke vertegenwoordiger dient hier zelf voor te zorgen. Naast deze basisverzekering kan iedereen zich verzekeren voor aanvullende pakketten. Afhankelijk van de zorgverzekeraar gaat het hierbij om etra mogelijkheden voor bijvoorbeeld hulpmiddelen zoals een bril, tandarts en paramedische zorg zoals fysiotherapie en logopedie. Vanuit ORO is er een specifieke regeling met zorgverzekeraar CZ afgesproken. Dit geldt voor cliënten met de indicatie verblijf en behandeling. Zij kunnen bij CZ een aanvullende AWBZ-ziektekostenverzekering afsluiten. Neem hiervoor contact op met CZ, zie C. Verzekering Wettelijke Aansprakelijkheid (WA) Het is niet mogelijk voor ORO om een collectieve WA-verzekering voor cliënten af te sluiten. Dit betekent dat in geval van schade waarvoor de cliënt aansprakelijk wordt gesteld, de cliënt zelf de schade moet betalen. Het is daarom wenselijk dat de cliënt een eigen WA-verzekering heeft. Het is wettelijk niet verplicht om een WA-verzekering af te sluiten. 17 Verzorging A. Pedicure en manicure Kan een cliënt niet (meer) zelf zijn nagels knippen vanwege ziekte, handicap of ouderdom? Dan zorgt ORO ervoor dat dit wordt gedaan binnen de woonlocatie. Kosten komen dan voor rekening van ORO. Als de voeten of handen van een cliënt etra zorg behoeven vanwege een aandoening, ziekte of handicap, zorgt ORO voor een pedicure of manicure. Bij cliënten met indicatie behandeling en met een medische indicatie zijn de kosten voor rekening van ORO. Cliënten zonder indicatie 16 17

10 behandeling maar met een medische indicatie voor pedicure of manicure, betalen de kosten rechtstreeks aan de behandelaar. Deze kosten kan de cliënt zelf terugvorderen via de eigen ziektekostenverzekering. Indien de cliënt geen medische indicatie heeft, of de behandeling hangt niet samen met zijn aandoening, ziekte, handicap of ouderdom, dan betaalt de cliënt de kosten zelf. Voorbeelden hiervan zijn het verwijderen van likdoorns en eelt, een voetmassage en het lakken van nagels. Ook een behandeling van een schoonheidsspecialist betaalt de cliënt zelf. B. Toiletartikelen Toiletartikelen die cliënten nodig hebben voor persoonlijke verzorging betaalt de cliënt zelf. De cliënt kan er ook voor kiezen dat ORO toch de standaard toiletartikelen voor hem of haar aanschaft. De cliënt betaalt deze dienst dan via de bijdrage. Zie de tarievenlijst in bijlage 1 voor het tarief per maand. 20 Alternatieve geneeswijze Het is mogelijk dat deze kosten worden vergoed door de ziektekostenverzekering van de cliënt. Deze declaratiemogelijkheid is afhankelijk van de polis van de cliënt en een eventueel aanvullende verzekering. 21 Reiskosten privé Het is mogelijk dat de cliënt hiervoor vanuit de gemeente een vergoeding krijgt. C. Kapper Het tarief wordt door de kapper bepaald. De cliënt betaalt zelf aan de kapper. 18 Voeding Voor cliënten met indicatie verblijf zorgt ORO voor de maaltijden (ontbijt, lunch en warme maaltijd) en tussendoortjes zoals koffie, thee, melk en fruit. ORO zal voeding verstrekken die voldoet aan de gestelde eisen van gezonde voeding. Lue voedingsmiddelen, zoals gebak, chips en snoepgoed, behoren niet tot de standaard verstrekkingen. De cliënt betaalt deze zelf. Als cliënten persoonlijke wensen hebben voor het eten levert ORO dit op verzoek. De cliënt betaalt hier zelf voor. Cliënten kunnen ook zelf zorgen voor het eigen eten (brood- en warme maaltijd) en ervoor kiezen om geen gebruik te maken van de voedingsverstrekkingen van ORO. De cliënt krijgt dan van ORO een onkostenvergoeding, zie bijlage 2. Cliënten die zelfstandig wonen (zonder indicatie verblijf) zorgen zelf voor hun eten. ORO biedt hen de mogelijkheid om maaltijden geleverd te krijgen. Deze maaltijden worden betaald via de bijdrage. Zie de tarievenlijst in bijlage 1 voor het tarief per maand. 19 Wasverzorging Het wassen van linnengoed (beddengoed -ook beddengoed aangeschaft door de cliënt- en handdoeken) en kleding in eigendom van ORO wordt door ORO verzorgd. Voor het wassen van persoonlijke kleding is de cliënt zelf verantwoordelijk. De cliënt kan zelf zorgen voor het wassen van de kleding en kan daarbij gebruik maken van de wasvoorzieningen of de wasdienst van ORO. De betaling voor het gebruik van de wasservice verloopt via de bijdrage. Er geldt een vast tarief per maand, zie de tarievenlijst in bijlage

11 Bijlage 1: Tarievenlijst Dienst Omschrijving Tarief per maand Dienst Omschrijving Tarief per maand Abonnement basispakket Radio en TV Het basispakket Radio en TV biedt de leverancier als collectieve dienst aan ORO aan. ORO berekent deze kosten door aan cliënten. 2,52 Verstellen kleding Kleine reparaties zoals ritsen vervangen en knopen aanzetten. 10,32 Abonnement internet Abonnement uitgebreide TV pakketten ORO faciliteert deze dienst indien dit niet op naam van de cliënt kan worden aangevraagd. ORO berekent de door de leverancier in rekening gebrachte kosten door. ORO faciliteert deze dienst indien dit niet op naam van de cliënt kan worden aangevraagd. ORO berekent de door de leverancier in rekening gebrachte kosten door. Wasverzorging bovenkleding Wasverzorging onderkleding Wassen, drogen en strijken indien nodig. Ondergoed, bh s, nachtkleding en badjas. Wassen, drogen en strijken indien nodig. 45,00 45,00 Administratiekosten Indien geen gebruik wordt gemaakt van automatisch incasso. 1,08 Collectieve inboedelverzekering Collectieve ontspanningsbijdrage Gebruik wasapparatuur en zeep Inboedelverzekering voor (slaap)kamer of appartement van cliënt: kamer ,- appartement eenvoudig ,- appartement uitgebreid ,- Activiteiten op Het Rijtven: carnaval en de decembermaand. Gebruik was- en droogmachine en zeepmiddelen. 0,32 0,64 1,12 11,58 14,98 Bijlage 2: Onkostenvergoeding voor cliënten met indicatie verblijf die zelf voor de dienst zorgen Dienst Stoffering (gordijnen en vloer) Omschrijving Appartement groot Groepswoning Tarief 2.062,72 eenmalig 825,25 eenmalig Geestelijke verzorging Specifieke, tarief per dienst: Misintenties 10,00 Doopsel 50,00 Eerste Communie 50,00 Vormsel 50,00 Huwelijk 360,00 Jubileumviering 270,00 Uitvaart 450,00 Crematie 355,00 Schoonmaakartikelen Voeding Broodmaaltijd Warme maaltijd 5,15 per maand 1,70 per dag 3,71 per dag Labelen kleding Maaltijden Persoonlijke verzorging Kleding voorzien van naamlabels. Warme maaltijden aan cliënten die zelfstandig wonen. Doucheschuim, zeep, scheerschuim, scheermesjes, deodorant, tandpasta, tandenborstel (artikelen in lagere prijsklasse). 1,07 4,61 7,91 Servicekosten Cliënten zonder indicatie verblijf die verblijven in appartementsgebouwen van ORO betalen een vergoeding voor de servicekosten van de algemene ruimten. Dit is afhankelijk van de betreffende locatie. Deze brochure is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Aan de inhoud kunnen echter geen rechten worden ontleend

12 Meer nuttige informatie over vergoedingen voor zorg Brochure: Uw zorg in een AWBZ instelling (www.zorginstituutnederland.nl) Website: Informatie over verschillende financiële tegemoetkomingen voor mensen met een beperking. Website: Het CAK is een uitvoeringsorganisatie in de zorg- en welzijnssector dat zorg draagt voor een goede uitvoering van informatietaken en financiële regelingen waaronder de wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg). Deze wet vervangt de vroegere belastingaftrek voor buitengewone uitgaven. Website: Informatie over mogelijkheden om (gedeeltelijke) compensatie te verkrijgen voor meerkosten voor zorg, vervoer, hulpmiddelen, aanpassingen en voorzieningen vanwege handicap of chronische ziekte. Vervoer: Tabus Vervoer binnen de regio van deur tot deur voor mensen met een Wmo-vervoersindicatie en daarnaast in Helmond ook voor ouderen. Tabus is bedoeld voor sociaal recreatieve doeleinden en mag niet gebruikt worden voor woon-werkverkeer en vaste ritten naar dagbesteding of dagbehandeling. Valys Vervoer buiten de regio voor reizigers met een mobiliteitsbeperking. Voor de korte afstanden is er in veel plaatsen een lokaal of regionaal vervoerssysteem. Maar als u verder van huis wilt, dan is er Valys. U kunt Valys gebruiken als u verder reist dan 5 OV-zones vanaf uw woonadres. Valys is bedoeld voor sociaal recreatieve doeleinden. Heeft u nog vragen of opmerkingen? Neem dan contact op met uw zorgcoördinator of contactpersoon van ORO

13 Bronvermelding Bij het samenstellen van deze folder is gebruik gemaakt van de folder Daar hebt u recht op in een AWBZ-instelling van het College voor zorgverzekeringen (CVZ). Daarin staan de die tot het standaardpakket behoren en dus betaald worden uit de AWBZ. De actuele versie van deze folder is te vinden op: ORO is zorg met bezieling, voor mensen met een verstandelijke beperking. In de regio Zuidoost Brabant bieden onze 1250 medewerkers samen met meer dan 700 vrijwilligers kind- en jeugdzorg, professionele hulpverlening, dagbesteding, werken en wonen. Dat doen wij met passie voor onze cliënten. Zij bepalen hun richting, wij verwezenlijken wensen. Omdat wij kansen zien. Omdat we die kansen benutten. Zodat je, ook wanneer je leeft met een beperking, volwaardig deel kunt uitmaken van de samenleving. Bezoekadres Baroniehof HL Helmond Postadres Postbus AB Helmond T E oro.helmond oro_nl Din Bold 19 pt 24775

AWBZ Wie betaalt wat?

AWBZ Wie betaalt wat? AWBZ Wie moet de doktersrekening betalen? Wie betaalt de bril van Mo? De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) bepaalt welke kosten voor rekening van Zuidwester komen en welke kosten de cliënt zelf

Nadere informatie

AWBZ-zorg en extra diensten bij Stichting Orion: Wie betaalt wat? Regeling kostenverdeling tussen Stichting Orion en cliënt

AWBZ-zorg en extra diensten bij Stichting Orion: Wie betaalt wat? Regeling kostenverdeling tussen Stichting Orion en cliënt AWBZ-zorg en extra diensten bij Stichting Orion: Wie betaalt wat? Regeling kostenverdeling tussen Stichting Orion en cliënt Ingangsdatum: 1 maart 2013 Inleiding Wat lees je in deze folder? In deze folder

Nadere informatie

Wie betaalt wat bij Driestroom? Notitie kosten bij intramurale dienstverlening

Wie betaalt wat bij Driestroom? Notitie kosten bij intramurale dienstverlening Wie betaalt wat bij Driestroom? Notitie kosten bij intramurale dienstverlening Ingangsdatum: 1 januari 2014 Inleiding Cliënten die zorg krijgen op basis van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ),

Nadere informatie

Wat betaalt Daelzicht vanuit de Wlz en wat betaalt de cliënt zelf? Wonen bij Daelzicht. Wie betaalt wat? 1

Wat betaalt Daelzicht vanuit de Wlz en wat betaalt de cliënt zelf? Wonen bij Daelzicht. Wie betaalt wat? 1 Wie betaalt wat? Wat betaalt vanuit de Wlz en wat betaalt de cliënt zelf? Wonen bij Wie betaalt wat? 1 2 Wonen bij inhoud voorwoord 5 appartement of kamer 6 telefoon, tv, internet, energie en verzekering

Nadere informatie

Wie betaalt wat? Over Wlz-zorg van Prezzent (t/m 31-12-2014 AWBZ-zorg) Voor cliënten met de indicatie Met verblijf

Wie betaalt wat? Over Wlz-zorg van Prezzent (t/m 31-12-2014 AWBZ-zorg) Voor cliënten met de indicatie Met verblijf Wie betaalt wat? Over Wlz-zorg van Prezzent (t/m 31-12-2014 AWBZ-zorg) Voor cliënten met de indicatie Met verblijf 2015 Prezzent Nieuwe Tijningen 1 5301 DA ZALTBOMMEL 0418-680200 Prezzent/tarieven /versie

Nadere informatie

Waar zorgt Koninklijke Visio voor? Wat betaalt u zelf?

Waar zorgt Koninklijke Visio voor? Wat betaalt u zelf? Waar zorgt Koninklijke Visio voor? Wat betaalt u zelf? AWBZ verstrekkingen en aanvullende dienstverlening bij Koninklijke Visio April 2014 Versienummer 3.0 1 Inhoudsopgave Inleiding Hoofdstuk 1: Alfabetisch

Nadere informatie

Waar zorgt SDW voor? Wat betaalt u zelf? Overzicht verstrekkingen Wet langdurige zorg (Wlz) en servicediensten 2015

Waar zorgt SDW voor? Wat betaalt u zelf? Overzicht verstrekkingen Wet langdurige zorg (Wlz) en servicediensten 2015 Waar zorgt voor? Wat betaalt u zelf? Overzicht verstrekkingen Wet langdurige zorg (Wlz) en servicediensten 2015 i Informatie Inhoud Inleiding....3 Servicediensten....3 Wie betaalt wat?....3 Vragen?....4

Nadere informatie

Wat betaalt Zozijn? Wat betaalt u zelf?

Wat betaalt Zozijn? Wat betaalt u zelf? Protocol Wat betaalt wat betaalt uzelf? Verwanten- en medewerkersversie Wat betaalt? Wat betaalt u zelf? voor cliënten die wonen in een woning van -richtlijnen in aanvulling op de landelijke regels van

Nadere informatie

Waar zorgt SDW voor? Wat betaalt u zelf? Overzicht AWBZ-verstrekkingen en servicediensten

Waar zorgt SDW voor? Wat betaalt u zelf? Overzicht AWBZ-verstrekkingen en servicediensten Waar zorgt voor? Wat betaalt u zelf? Overzicht AWBZ-verstrekkingen en servicediensten i Informatie Inhoud Inleiding.... 3 Servicediensten.... 3 Financiële tegemoetkoming.... 3 Wie betaalt wat?... 4 Vragen?....

Nadere informatie

an Foreest Waar heeft u Waar heeft u recht op b aar heeft u recht op bij Pieter van F ij Pieter van Foreest Wa

an Foreest Waar heeft u Waar heeft u recht op b aar heeft u recht op bij Pieter van F ij Pieter van Foreest Wa aar heeft u n Foreest Waar heeft u rec Pieter van Foreest Waar recht op bij Pieter van Fo aar heeft u recht op bij n Foreest Waar heeft u re ij Pieter van Foreest Waa recht op bij Pieter van F aar heeft

Nadere informatie

Uw rechten in een AWBZinstelling

Uw rechten in een AWBZinstelling Uw rechten in een AWBZinstelling Webversie van de folder Uw rechten in een AWBZ-instelling. (versie 312-1212) Deze brochure is bedoeld voor tijdelijke of vaste bewoners van een AWBZ-instelling die behoort

Nadere informatie

Daar heeft u recht op bij Amerpoort. Waar zorgt Amerpoort voor en wat betaalt u zelf?

Daar heeft u recht op bij Amerpoort. Waar zorgt Amerpoort voor en wat betaalt u zelf? Daar heeft u recht op bij Amerpoort Waar zorgt Amerpoort voor en wat betaalt u zelf? > Inhoudsopgave 1 > Inleiding... 3 2 > Overzicht producten en diensten: Waar zorgt Amerpoort voor? Wat betaalt u zelf?...

Nadere informatie

DAAR heeft u REchT OP bij AMERPOORT WAAR zorgt AMERPOORT voor EN WAT betaalt u zelf?

DAAR heeft u REchT OP bij AMERPOORT WAAR zorgt AMERPOORT voor EN WAT betaalt u zelf? Daar heeft u recht op bij Amerpoort Waar zorgt Amerpoort voor en wat betaalt u zelf? Daar heeft u recht op bij Amerpoort Waar zorgt Amerpoort voor en wat betaalt u zelf? > Inhoudsopgave 1 > Inleiding...

Nadere informatie

Daar hebt u recht op in een AWBZ-instelling

Daar hebt u recht op in een AWBZ-instelling Daar hebt u recht op in een AWBZ-instelling Waar zorgt uw instelling voor? Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Lijst met veel voorkomende producten en diensten a. Appartement of kamer b. Telefoon, televisie,

Nadere informatie

Uw zorg in een AWBZ-instelling

Uw zorg in een AWBZ-instelling Uw zorg in een AWBZ-instelling Van goede zorg verzekerd 2 Uw zorg in een AWBZ-instelling Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Lijst met veel voorkomende producten en diensten 4 a. Appartement of kamer 4 b.

Nadere informatie

Waar zorgt Cato voor? Wat betaalt u zelf?

Waar zorgt Cato voor? Wat betaalt u zelf? Waar zorgt Cato voor? Wat betaalt u zelf? Wlz-verstrekkingen bij Cato Zorg zonder behandeling juni 2015 Waar zorgt Cato voor? Inhoudsopgave 1. Voor wie is deze informatie bestemd? 1 1.1. Hier staan wij

Nadere informatie

Inmiddels is ook op de meeste locatie voor bewoners internet beschikbaar. Het tarief voor internet bedraagt 9,50 per maand.

Inmiddels is ook op de meeste locatie voor bewoners internet beschikbaar. Het tarief voor internet bedraagt 9,50 per maand. Memo Voor: Wettelijk vertegenwoordigers Van: Peter Lensselink Datum: 7 februari 2014 Betreft: Beleidstuk niet AWBZ 1 -diensten 1) Inleiding Deze memo beschrijft het beleid van DeSeizoenen met betrekking

Nadere informatie

Waar zorgt Maeykehiem voor en wat betaalt u zelf?

Waar zorgt Maeykehiem voor en wat betaalt u zelf? Waar zorgt Maeykehiem voor en wat betaalt u zelf? Inhoudsopgave 1 1 Inleiding p. 3 2 Overzicht producten en diensten: Waar zorgt Maeykehiem voor? Wat betaalt u zelf? p. 5 1. Voeding p.5 2. Vakantie p.6

Nadere informatie

Daar hebt u recht op in een. een AWBZ-instelling. 1. Inleiding. Waar zorgt uw instelling voor? Wat betaalt u zelf?

Daar hebt u recht op in een. een AWBZ-instelling. 1. Inleiding. Waar zorgt uw instelling voor? Wat betaalt u zelf? Waar zorgt uw instelling voor? Daar hebt u recht op in een AWBZ-instelling Waar zorgt uw instelling voor? Daar hebt u recht op in een AWBZ-instelling Deze brochure vervangt de brochures: Daar kunt u op

Nadere informatie

TARIEVEN 2015 AANVULLENDE DIENSTEN

TARIEVEN 2015 AANVULLENDE DIENSTEN TARIEVEN 2015 AANVULLENDE DIENSTEN 2 Wat zijn aanvullende diensten? Aanvullende diensten zijn diensten die niet onder de AWBZ-zorg vallen. Met andere woorden: ze worden niet betaald vanuit de AWBZ. De

Nadere informatie

Uw zorg in een AWBZ-instelling

Uw zorg in een AWBZ-instelling Uw zorg in een AWBZ-instelling Van goede zorg verzekerd Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Lijst met veel voorkomende producten en diensten 4 a. Appartement of kamer 4 b. Telefoon, televisie, energie en verzekeringen

Nadere informatie

Informatie aanvullende diensten van De Zijlen voor cliënten en ouders/vertegenwoordigers

Informatie aanvullende diensten van De Zijlen voor cliënten en ouders/vertegenwoordigers Informatie aanvullende diensten van De Zijlen voor cliënten en ouders/vertegenwoordigers Ingangsdatum: 1 januari 2012 Wat onderstaand beschreven staat over de aanvullende diensten van De Zijlen, geldt

Nadere informatie

Waar kunt u op rekenen? Kostenverdeling tussen cliënten en Reinaerde 2015

Waar kunt u op rekenen? Kostenverdeling tussen cliënten en Reinaerde 2015 Waar kunt u op rekenen? Kostenverdeling tussen cliënten en einaerde 2015 Introductie Als u achttien jaar of ouder bent en bij einaerde woont, worden uw woonkosten betaald uit de Wet langdurige zorg (Wlz);

Nadere informatie

Inleiding 1 Kostenverdeling, toelichting Persoonlijke verzorging 4 Waskosten 4 Voeding 5 Huisvestings- en inrichtingskosten 5 Inrichting algemene

Inleiding 1 Kostenverdeling, toelichting Persoonlijke verzorging 4 Waskosten 4 Voeding 5 Huisvestings- en inrichtingskosten 5 Inrichting algemene Wie betaalt Wat? 2012 arrangement verblijf inclusief behandeling Over de uitgave Deze folder is een ingekorte versie van de regeling wie betaalt wat?. De centrale cliëntenraad van Cello keurde deze goed.

Nadere informatie

Samen aanpakken Met open blik Kijken naar wat wél kan. Zorgvergoeding inzake wonen bij ASVZ. 2015/v1

Samen aanpakken Met open blik Kijken naar wat wél kan. Zorgvergoeding inzake wonen bij ASVZ. 2015/v1 Samen aanpakken Met open blik Kijken naar wat wél kan Zorgvergoeding inzake wonen bij ASVZ 2015/v1 Introductie Deze brochure is bedoeld voor cliënten en hun ouders en verwanten die (tijdelijk) wonen in

Nadere informatie

Verstrekkingen 2012. Verpleging en verzorging. Wie betaalt wat?

Verstrekkingen 2012. Verpleging en verzorging. Wie betaalt wat? Wie betaalt wat? Inleiding Inleiding Wat betaalt Cordaan en wat moet u zelf betalen als u in een woonvoorziening verblijft? In deze uitgave leest u hier alles over. Er staat wat de afspraken zijn voor

Nadere informatie

Hij en/of zij? Overal waar in deze folder hij of hem staat, kunt u natuurlijk ook zij of haar lezen.

Hij en/of zij? Overal waar in deze folder hij of hem staat, kunt u natuurlijk ook zij of haar lezen. Wie betaalt welke kosten? Kostenverdeling tussen cliënt en Gemiva-SVG Groep voor locaties verblijf ZONDER behandeling en verblijf MET behandeling voor ZZP 1 en 2 Wat staat er in deze folder? Cliënten die

Nadere informatie

Regeling kostenverdeling cliënt en Ipse

Regeling kostenverdeling cliënt en Ipse Wie betaalt wat? Regeling kostenverdeling cliënt en Ipse Cliënten ouder dan 18 ar Inleiding Indien een cliënt onder de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) valt, krijgt hij producten of diensten

Nadere informatie

Wie betaalt welke kosten?

Wie betaalt welke kosten? Wie betaalt welke kosten? Kostenverdeling tussen cliënt en Gemiva-SVG Groep bij pgb-initiatieven Wat staat er in deze folder? Cliënten die bij de Gemiva-SVG Groep wonen, krijgen verschillende diensten

Nadere informatie

Verstrekkingenpakket. Verstandelijk Gehandicapten Zorg

Verstrekkingenpakket. Verstandelijk Gehandicapten Zorg Verstrekkingenpakket Verstandelijk Gehandicapten Zorg Het verstrekkingenpakket 3 Inleiding Dit is een boekje over het verstrekkingenpakket. Je leest in dit boekje wat dit pakket is. Waarom het pakket er

Nadere informatie