Aanvraag FGD Particulier Pakket Verzekering

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aanvraag FGD Particulier Pakket Verzekering"

Transcriptie

1 Aanvraag FGD Particulier Pakket Verzekering Ingangsdatum Tussenpersoon Polisnummer : : : Algemene informatie verwerking persoonsgegevens Uw persoonsgegevens worden door FGD Diensten en/of FGD Assuradeuren verwerkt ten behoeve van het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten; voor het uitvoeren van marketingactiviteiten; ter voorkoming en bestrijding van fraude jegens Financiële instellingen; voor statistische analyse en om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen. Door ondertekening van dit formulier verklaart de verzekeringnemer zich akkoord met opname van de verstrekte persoonsgegevens in de persoonsregistratie van FGD. Op deze verwerking is de gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen van toepassing. De tekst van de gedragscode kunt u opvragen bij het Verbond van Verzekeraars, Postbus 93450, 2509 AL Den Haag, telefoon of raadplegen op de website In verband met een verantwoord acceptatiebeleid kan FGD Assuradeuren uw gegevens raadplegen bij de Stichting CIS te Zeist. Doelstelling hiervan is risico s te beheersen en fraude tegen te gaan. Het privacyreglement van de Stichting CIS is van toepassing. U kunt de tekst raadplegen op de website Toepasselijk recht Op de verzekeringsovereenkomst zelf is Nederlands recht van toepassing Klachten Voor klachten of geschillen die betrekking hebben op de bemiddeling, totstandkoming of uitvoering van deze overeenkomst kunt u zich wenden tot de Directie van: - De eerste ondertekenaar van de polis; - De directie van FGD Assuradeuren BV, Postbus 2010, 8901 JA Leeuwarden; - Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD), Postbus 93257, 2509 AG s- Gravenhage (www.kifid.nl). Indien u geen gebruik wenst te maken van deze klachtenbehandelingsprocedure, of u vindt de behandeling of uitkomst hiervan niet bevredigend, kunt u het geschil voorleggen aan de bevoegde rechter. Uw gegevens: Naam en voorletters O Man O Vrouw O Bedrijf Relatienummer: Geboortedatum : Nationaliteit: Telefoonnummer Privé: Werk: E- mailadres (Post)bankrekeningnummer Bedrijf/beroep Gewenste verzekeringen: O Woonhuis O Inboedel O AVP O Ongevallen O Gezinsongevallen O Motorrijtuigen O Caravan O Reis O rechtsbijstand 1 aanvraag FGD Particulier Pakket Verzekering

2 Woonhuis/inboedel: Is het risicoadres anders dan het woonadres: O nee O ja, graag opgave van: Toelichting Soort: Type woning: O vrijstaand O rijtjeswoning O twee onder één kap O woonboerderij O recreatie O flat/appartement O anders, namelijk: Bouwjaar van de woning : Bouwaard: Dragende constructie: O steen, beton O Hout O Houtskeletbouw Gevels: O steen, beton O Hout O Anders, namelijk Begane grondvloer: O steen, beton O Hout O Anders, namelijk Verdiepingsvloer(en): O steen, beton O Hout O Anders, namelijk Dak: O Pannen O Riet O Anders, namelijk Diversen: Preventie: Zijn er andere preventieve brand maatregelen getroffen: O nee O ja, welke Zijn er inbraak preventieve maatregelen genomen: O nee O ja, welke O bouwkundig O elektronische detectie Klasse: Politie Keurmerk Veilig Wonen(PKVW- Certificaat) O nee O ja Onderhoudstoestand: O Goed O Matig O Slecht Permanent bewoond: O nee O ja Is er sprake van verhuur: O nee O ja O kamerverhuur In aan-, verbouw of Leegstand: O nee O ja Is er sprake van bedrijfsmatig gebruik: O nee O ja Hebben de aangrenzende panden dezelfde bouwaard: O nee O ja Zo nee, a.u.b. een toelichting: Hebben de aangrenzende panden dezelfde bestemming: O nee O ja Zo nee, a.u.b. een toelichting: Verzekerd Bedrag: De waarde van de woning en inboedel wordt berekend aan de hand van de opstalwaardemeter. Door het vaststellen van de waarde van de woning met behulp van de opstal waardemeter, krijgt u garantie tegen onderverzekering. 2 aanvraag FGD Particulier Pakket Verzekering

3 Aansprakelijkheidsverzekering: Verzekering voor: O Alleenstaande O Gezin/Alleenstaande met kinderen Gewenste dekking: O ,00 O ,00 Ongevallenverzekering: Gegevens verzekerde: Naam en voorletters O Man O Vrouw Geboortedatum : Nationaliteit: Bedrijf/beroep Welke sporten worden beoefend: O als amateur: O (semi)professioneel: O geen Dekking en verzekerd bedrag: O Overlijden: O Blijvende Invaliditeit: Bij overlijden is het maximaal te verzekeren bedrag ,- - en bij blijvende invaliditeit is het verzekerd bedrag maximaal ,- -. Houtbewerking: Dient niet- hobbymatige machinale houtbewerking te worden meeverzekerd: O nee O ja Gezondheid verzekerde: Bent u op dit moment gezond en zonder gebreken: O nee O ja Is uw gezicht- en hoorvermogen normaal: O nee O ja Bent u vrij van medicijngebruik: O nee O ja Indien één van de bovenstaande 3 vragen met nee is beantwoord graag een toelichting: Gezinsongevallenverzekering: Verzekerde bedrag bij overlijden/blijvende invaliditeit: O 2.500,00/ ,00 O 5.000,00/ ,00 O 5.000,00/ ,00 3 aanvraag FGD Particulier Pakket Verzekering

4 Motorrijtuigenverzekering: Regelmatige bestuurder: Naam regelmatige bestuurder : O Man O Vrouw Geboortedatum : Nationaliteit: (Post)bankrekeningnummer Bedrijf/beroep Rijbewijsnummer : Datum afgifte: Categorie : O A O B O C O D O E Motorrijtuig: Soort Motorrijtuig : O personenauto O bestelauto O oldtimer O aanhanger O motorrijwiel Merk : Type : Bouwjaar/maand: Kenteken : Meldcode: Gewicht: kg Max. laadvermogen: kg Cilinderinhoud: cc Km.Stand: km Staat het kenteken op uw naam: O nee, op naam van O ja Brandstof O benzine O diesel O gas Alarm: O nee O ja, klasse Cataloguswaarde : O incl. BTW O excl. BTW Dagwaarde : O incl. BTW O excl. BTW Gebruik: O privé O zakelijk, voor Aantal kilometers per jaar: O tot km/j O tot km/j O Onbeperkt Gebruik Buitenland: dagen/weken Welke landen: Dekking: O WA O WA + beperkt casco O WA + casco O Verhaalsrechtsbijstand B/M- beschermer personenauto s De B/M- beschermer is voor personenauto s standaard tegen een premietoeslag meeverzekerd. Wilt u een dekking exclusief de no- claimbeschermer, dan dient u dit hierna aan te geven. O dekking exclusief no- claimbeschermer Ongevallen inzittenden (standaard zijn 4 zitplaatsen verzekerd) O 5.000,00/10.000,00 O ,00/20.000,00 O ,00/50.000,00 O 5.000,00/10.000,00/500,00 O ,00/20.000,00/1.000,00 O ,00/50.000,00/1.500,00 O Schadeverzekering inzittenden O Rechtsbijstand motorrijtuigen Nieuwwaarderegeling De nieuwwaarde regeling is standaard van toepassing voor personenauto s met een cataloguswaarde tot ,00. Uitbreiding is mogelijk tot: O 1 jaar nieuwwaarderegeling en 1 jaar vaste afschrijving voor personenauto s met een cataloguswaarde boven de ,00 O uitbreiding tot 2 jaar nieuwwaarderegeling en 1 jaar vaste afschrijving, ongeacht de cataloguswaarde van de personenauto O uitbreiding tot 3 jaar nieuwwaarderegeling ongeacht de cataloguswaarde van de personenauto 4 aanvraag FGD Particulier Pakket Verzekering

5 Bijzonderheden Heeft één van de bestuurders kwalen of gebreken: O nee O ja, welke Is één van de bestuurders wel eens de rijbevoegdheid ontzegd: O nee O ja, datum Zo ja, waarom en over welke periode: Is de aanvrager eigenaar van de auto : O ja O nee, wie dan Hebt u eerder een motorrijtuigenverzekering gehad: O Nee O ja, maatschappij Polisnummer: Aantal schadevrije jaren: Bent u in het bezit van een no- claim verklaring, dan dient u de originele no- claimverklaring bij te voegen. Hebt u geen no- claim verklaring ontvangen, maar wel een brief van uw oude verzekeraar met een opgave van het aantal geregistreerde schadevrije jaren bij "Roy- data", dan ontvangen wij hiervan graag een kopie. Caravanverzekering: Merk : Type : Bouwjaar/maand: Kenteken : Chassisnummer: Cataloguswaarde: Dagwaarde: Categorie caravan: O toercaravan O vouwwagen O stacaravan Gebruik: O recreatief O recreatief incl. particulier verhuur O Anders, namelijk: Stalling/vaste standplaats: Dekking: O Standaard O Uitgebreid O Extra Uitgebreid Uitbreidingen: O voortent/luifel Nieuwwaarde: O Aanbouw Cataloguswaarde: O Inventaris Nieuwwaarde: Doorlopende reisverzekering: Wenst u een doorlopende reisverzekering O Nee O ja Rechtsbijstand: Graag separaat het aanvraagformulier van ARAG bijvoegen. Slotverklaring: Belangrijk: Toelichting op de reikwijdte van de mededelingsplicht. Als aanvrager/kandidaat verzekeringnemer bent u verplicht de gestelde vragen in dit aanvraagformulier zo volledig mogelijk te beantwoorden. Dit geldt ook voor feiten en omstandigheden die betrekking hebben op een bij het sluiten van deze verzekering bekende derde, wiens belangen worden meeverzekerd. Bij de beantwoording is bovendien niet alleen uw eigen wetenschap bepalend, maar ook die van de andere belanghebbende bij deze verzekering. Vragen waarvan u het antwoord al bij FGD Assuradeuren bekend veronderstelt, moet u toch zo volledig mogelijk beantwoorden. Feiten en omstandigheden die u bekend worden nadat u deze aanvraag hebt ingezonden, maar voordat FGD Assuradeuren u heeft bericht over haar definitieve beslissing het door u ter verzekering aangeboden risico al dan niet te verzekeren, moet u alsnog aan FGD Assuradeuren meedelen, indien deze vallen onder de gestelde vragen. Indien u niet volledig aan uw mededelingsplicht hebt voldaan, kan dat ertoe leiden dat het recht op uitkering of het recht op verlenen van rechtsbijstand wordt beperkt of zelfs vervalt. Indien u met opzet tot misleiden van FGD Assuradeuren heeft gehandeld of FGD Assuradeuren bij kennis omtrent de ware stand van zaken de verzekering nimmer zou hebben gesloten, heeft zij tevens het recht de verzekering op te zeggen. Opmerkingen: Hebt u nog iets mee te delen met betrekking tot verzekeringstechnische, commerciële of morele aspecten die van belang kunnen zijn bij het vaststellen van premie en/of voorwaarden: O nee O ja, te weten 5 aanvraag FGD Particulier Pakket Verzekering

6 Vorige verzekeringen: Bent u of een andere belanghebbende bij een of meer van de gevraagde verzekeringen ooit een verzekering, van welke aard ook, geweigerd of opgezegd of zijn er bijzondere voorwaarden of extra premies gesteld? O nee O ja, s.v.p. nader toelichten Schadeverleden: Hebt u of een andere belanghebbende bij een of meer van de gevraagde verzekeringen eerder schade geleden die door een van de gevraagde verzekeringen wordt gedekt? O nee O ja, wat was de oorzaak, hoe groot was de schade en wanneer trad de schade op? A Indien u ten tijde van de schade was verzekerd, bij welke maatschappij liep de verzekering en onder welk polisnummer? A Strafrechtelijk verleden: Bent u, of een andere belanghebbende bij deze verzekering, in de laatste acht jaar, als verdachte of ter uitvoering van een opgelegde (straf)maatregel, in aanraking geweest met politie of justitie in verband met: - wederrechtelijk verkregen of te verkrijgen voordeel, zoals diefstal, verduistering, heling, bedrog, oplichting, valsheid in geschrift, of poging(en) daartoe; - wederrechtelijke benadeling van anderen, zoals vernieling of beschadiging, mishandeling, afpersing en afdreiging of enig misdrijf gericht tegen de persoonlijke vrijheid of tegen het leven, of poging(en) daartoe; - een misdrijf in het verkeer; - overtreding van de vuurwapenwet, de Opiumwet, de wet economische delicten? O nee O ja, geef dan aan om welk strafbaar feit het ging, of het tot een rechtszaak is gekomen, wat het resultaat daarvan was en of eventuele (straf)maatregelen al ten uitvoer zijn gelegd. Indien het niet tot een rechtszaak is gekomen, geef dan aan of er sprake is geweest van een schikking met het Openbaar Ministerie, en zo ja, tegen welke voorwaarden de schikking tot stand kwam. (U kunt deze informatie desgewenst vertrouwelijk aan de directie zenden.) Betaalwijze: O maandelijks via automatische incasso (verplicht) O jaarlijks O per kwartaal O automatische incasso De ondergetekende verleent de maatschappij een doorlopende machtiging om de uit hoofde van deze verzekeringen verschuldigde premie en de kosten automatisch te incasseren van zijn/haar bank/gironummer: Verklaring en ondertekening: Belangrijk: Lees voor de ondertekening van dit formulier hierboven de toelichting op de reikwijdte van de mededelingsplicht. Door ondertekening van dit aanvraagformulier verklaart de aanvrager/kandidaat- verzekeringnemer dat hij een of meer verzekeringen wil sluiten en dat hij akkoord gaat met de toepasselijkheid van de daarbij behorende, en daarmee een geheel vormende, voorwaarden van verzekering. Deze voorwaarden kunnen wij u op verzoek toesturen. U hebt het recht de verzekering te ontbinden door de polis binnen 14 kalenderdagen aan ons terug te sturen. U kunt deze verzekering dagelijks opzeggen met een opzegtermijn van 30 dagen. Dit formulier is naar waarheid ingevuld en ondertekend door: Ondertekening: Plaats: Datum: Handtekening: 6 aanvraag FGD Particulier Pakket Verzekering

Auto-/Motor-/Caravan-/Aanhangwagenverzekering

Auto-/Motor-/Caravan-/Aanhangwagenverzekering Auto-/Motor-/Caravan-/Aanhangwagenverzekering Particulieren Dit formulier is bestemd voor het aanvragen/wijzigen van verzekeringen voor personen- en kampeerauto s, motoren, caravans en aanhangwagens. nieuwe

Nadere informatie

Aanvraag Privé Plus Pakket

Aanvraag Privé Plus Pakket Aanvraag Privé Plus Pakket Wilt u dit formulier duidelijk leesbaar invullen. Aankruisen wat van toepassing is. naam verzekeringsadviseur relatienummer betreft polisnummer nieuwe aanvraag wijziging 1 Gegevens

Nadere informatie

Aanvraagformulier Particulier Pakket

Aanvraagformulier Particulier Pakket Aanvraagformulier Particulier Pakket Woonpakket Ingangs-/wijzigingsdatum Polisnummer Woonhuis... Inboedel... Aansprakelijkheid... Rechtsbijstand... Ongevallen... Verkeerspakket Personenauto... Motorrijwiel...

Nadere informatie

Steijnborg Verzekeringspakket Particulier. uitbreiding van een reeds bestaand Verzekeringspakket met polisnummer:

Steijnborg Verzekeringspakket Particulier. uitbreiding van een reeds bestaand Verzekeringspakket met polisnummer: AANVRAAG ALGEMEEN Steijnborg Verzekeringspakket Particulier Deze aanvraag heeft betrekking op een nieuw af te sluiten Steijnborg Verzekeringspakket Particulieren uitbreiding van een reeds bestaand Verzekeringspakket

Nadere informatie

Aanvraagformulier Van Santen Totaalplan Algemeen

Aanvraagformulier Van Santen Totaalplan Algemeen Aanvraagformulier Van Santen Totaalplan Algemeen Offertenummer Ingangsdatum pakket. Tussenpersoon Tussenpersoonnummer.. Aanvraag Offerte Wijziging op polisnummer.. Gewenste verzekeringen Woon Verkeer Recreatie

Nadere informatie

Betreft. n Woonhuis n AVP. n Inboedel n Ongevallen n Rechtsbijstand. n Auto n Topcar. n Oldtimer n Motor. n Caravan

Betreft. n Woonhuis n AVP. n Inboedel n Ongevallen n Rechtsbijstand. n Auto n Topcar. n Oldtimer n Motor. n Caravan Aanvraag/wijziging Totaalpakket Betreft Woonpakket Ingangs-/wijzigingsdatum Polisnummer Ingangs-/wijzigingsdatum Polisnummer n Woonhuis n AVP n Inboedel n Ongevallen n Rechtsbijstand Verkeerspakket Ingangs-/wijzigingsdatum

Nadere informatie

Aanvraag KR8 in Totaalpakket (Schade Particulier)

Aanvraag KR8 in Totaalpakket (Schade Particulier) KR8 in Verzekeringen BV info@kr8in.nl www.kr8in.nl Aanvraag KR8 in Totaalpakket (Schade Particulier) Woonpakket Opstal / Inboedel / AVP / Ongevallen / Rechtsbijstand Tussenpersoonnummer Relatie nummer

Nadere informatie

Aanvraagformulier Particulier Pakket

Aanvraagformulier Particulier Pakket Aanvraagformulier Particulier Pakket Woonpakket Ingangs-/wijzigingsdatum Polisnummer Woonhuis... Inboedel... Aansprakelijkheid... Rechtsbijstand... Ongevallen... Opnemen in bestaand GABA Particulier Pakket

Nadere informatie

Aanvraagformulier. www.diks.nl RC-nummer:

Aanvraagformulier. www.diks.nl RC-nummer: Aanvraagformulier Inboedelverzekering Voogd & Voogd Verzekeringen Postbus 14 Verzekeringsadviseur: Diks verzekeringen BV 3240 AA Middelharnis Adres: Swammerdamweg 8 Telefoon (0187) 488 555 Telefoon (030)

Nadere informatie

Aanvraagformulier. Gegevens aanvraag O offerte O nieuwe verzekering O wijziging op polisnummer: O voorlopige dekking verleend, O ja d.d.

Aanvraagformulier. Gegevens aanvraag O offerte O nieuwe verzekering O wijziging op polisnummer: O voorlopige dekking verleend, O ja d.d. Aanvraagformulier Inboedelverzekering Voogd & Voogd Verzekeringen Postbus 14 Verzekeringsadviseur: 3240 AA Middelharnis Adres: Telefoon (0187) 488 555 Fax (0187) 488 551 www.voogd.com RC-nummer: Gegevens

Nadere informatie

Gegevens tussenpersoon. Incasso. Aanvraag/wijziging. Verzekeringnemer. Partner (Inwonend)

Gegevens tussenpersoon. Incasso. Aanvraag/wijziging. Verzekeringnemer. Partner (Inwonend) Aanvraag REAAL Totaalplan (Schade Particulier) Gegevens tussenpersoon Tussenpersoon Tussenpersoonnummer Incasso Incassowijze Maatschappij-incasso Tussenpersoon-incasso Onderdeel van het REAAL Financieel

Nadere informatie

Aanvraag REAAL Totaalplan (Schade Particulier)

Aanvraag REAAL Totaalplan (Schade Particulier) Aanvraag REAAL Totaalplan (Schade Particulier) Tussenpersoon Tussenpersoonnummer Incassowijze Maatschappij-incasso Tussenpersoon-incasso Onderdeel van REAAL Verzekeringen Financieel Plan Woonpakket Ingangs-/wijzigingsdatum

Nadere informatie

Ja, ik verleen Meeùs toestemming om mij via elektronische berichtgeving (bijvoorbeeld e-mail) op de hoogte te houden van producten en diensten.

Ja, ik verleen Meeùs toestemming om mij via elektronische berichtgeving (bijvoorbeeld e-mail) op de hoogte te houden van producten en diensten. In te vullen door Meeùs Relatie Polisnr. Mij. nr. Inc. code Prod. nr. Subag./Coll. nr. Branchevereniging voor Klussenbedrijven Behandelaar Fish controle Belangrijk Op de derde pagina van dit aanvraagformulier

Nadere informatie

Verzekerd Wonen. Pakket. Allianz Nederland Schadeverzekering. Buizerdlaan 12 Postbus 8 3430 AA Nieuwegein Tel (030) 607 79 11. Fax (030) 603 93 47

Verzekerd Wonen. Pakket. Allianz Nederland Schadeverzekering. Buizerdlaan 12 Postbus 8 3430 AA Nieuwegein Tel (030) 607 79 11. Fax (030) 603 93 47 S1560.75 www. allianz.nl Allianz Nederland Schadeverzekering Buizerdlaan 12 Postbus 8 3430 AA Nieuwegein Tel (030) 607 79 11 Fax (030) 603 93 47 Aanvraag particuliere verzekering Verzekerd Wonen Pakket

Nadere informatie

Verzekerd Wonen Pakket

Verzekerd Wonen Pakket Allianz Nederland Schadeverzekering Verzekerd Wonen Pakket Aanvraag particuliere verzekering Aanvraag Verzekerd Wonen Pakket 1. Verzekeringnemer (aanvrager) Voorletters M V Adres Postcode Woonplaats Telefoon

Nadere informatie

Gecombineerd aanvraagformulier AEGON Woon- & VrijeTijdpakket AEGON UitvaartZorg / UitvaartkostenPlan

Gecombineerd aanvraagformulier AEGON Woon- & VrijeTijdpakket AEGON UitvaartZorg / UitvaartkostenPlan Gecombineerd aanvraagformulier AEGON Woon- & VrijeTijdpakket AEGON UitvaartZorg / UitvaartkostenPlan Algemene gegevens Naam tussenpersoon Tussenpersoonnummer TP-Cliëntnummer aanvraag nieuwe verzekering

Nadere informatie

Aanvraagformulier Primair Auto Polis

Aanvraagformulier Primair Auto Polis Aanvraagformulier Primair Auto Polis Voor een snelle verwerking van deze aanvraag wordt u verzocht dit formulier in blokletters in te vullen. Algemene gegevens Gewenste ingangsdatum Reeds telefonisch gesproken

Nadere informatie

Aanvraagformulier. Gewenste verzekeringen

Aanvraagformulier. Gewenste verzekeringen Aanvraagformulier Assurantie-adviseur nieuwe verzekering wijziging polisnummer :.. :.. Verzekeringnemer a. Naam en voorletters b. Adres c. Postcode + plaats d. E-mail e. Geboortedatum. -. -... k. Beroep/bedrijf

Nadere informatie

OVZ. verzekeringen. Particuliere verzekeringen. aanvraag - / wijzigingsformulier O V Z O N D E R L I N G E V E R Z E K E R I N G E N

OVZ. verzekeringen. Particuliere verzekeringen. aanvraag - / wijzigingsformulier O V Z O N D E R L I N G E V E R Z E K E R I N G E N OVZ O N D E R L I N G E V E R Z E K E R I N G E N O V Z aanvraag - / wijzigingsformulier Particuliere verzekeringen verzekeringen Tussenpersoon Nummer a. Keuze verzekeringsvormen Welke verzekering(en)

Nadere informatie

Ja, ik verleen Meeùs toestemming om mij via elektronische berichtgeving (bijvoorbeeld e-mail) op de hoogte te houden over producten en diensten.

Ja, ik verleen Meeùs toestemming om mij via elektronische berichtgeving (bijvoorbeeld e-mail) op de hoogte te houden over producten en diensten. In te vullen door Meeùs Relatie Polisnr. Mij. nr. Aanvraagformulier ZZP-pakket werkend met gereedschap Inc. code Prod. nr. Subag./Coll. nr. Behandelaar Fish controle Dit pakket is uitsluitend bestemd voor

Nadere informatie

Ingangsdatum woonhuis: inboedel: Contractduur Woonhuis/Inboedel/AVP 5 jaar 3 jaar 1 jaar

Ingangsdatum woonhuis: inboedel: Contractduur Woonhuis/Inboedel/AVP 5 jaar 3 jaar 1 jaar woonhuis inboedel kostbaarheden AVP Delta Lloyd Schadeverzekering NV NAAM TUSSENPERSOON Nummer Extern indicatief AANVRAGER man vrouw Naam en voorletters Adres Postcode plaatsnaam Telefoon Geboortedatum

Nadere informatie

Privé Pakket aanvraag

Privé Pakket aanvraag Privé Pakket aanvraag intermediair intermediairnummer 001 4312(0106)a adresgegevens intermediair Privé Pakket aanvraag  1. aanvraag betreft nieuwe verzekering voor 5 jaar 3 jaar (3% toeslag) 1 jaar doorlopend

Nadere informatie

Aanvraag-/wijzigingsformulier verzekeringspakket voor particulieren

Aanvraag-/wijzigingsformulier verzekeringspakket voor particulieren Aanvraag-/wijzigingsformulier verzekeringspakket voor particulieren ProfielPakket SponzorPolis BonusPolis Relatienummer adviseur Stempel adviseur: Gegevens verzekeringnemer(s) Naam en voorletter(s) Straat

Nadere informatie

Aanvraag(offerte)formulier voor verzekering van uw Porsche

Aanvraag(offerte)formulier voor verzekering van uw Porsche Aanvraag(offerte)formulier voor verzekering van uw Porsche Voor een snelle verwerking van deze aanvraag wordt u verzocht dit formulier in blokletters in te vullen. Algemene gegevens Gewenste ingangsdatum

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER WAGENPARKVERZEKERING

AANVRAAGFORMULIER WAGENPARKVERZEKERING Beurs-World Trade Center Beurs-World Trade Center Beursplein 37 Postbus 30101 3001 DC Rotterdam Telefoon +31 (0)10 405 2000 Fax +31 (0)10 405 5252 E-mail auto@gebrsluyter.nl Website www.gebrsluyter.nl

Nadere informatie

Aanvraag-/wijzigingsformulier Voordeelpakket

Aanvraag-/wijzigingsformulier Voordeelpakket Aanvraag-/wijzigingsformulier Voordeelpakket Relatienummer Gegevens verzekeringnemer Naam en voorletter(s) Straat en huisnummer Postcode en woonplaats Telefoonnummer Geboortedatum - - man vrouw (Post-)bankrekeningnummer

Nadere informatie

Aanvraag-/wijzigingsformulier Voordeelpakket

Aanvraag-/wijzigingsformulier Voordeelpakket Aanvraag-/wijzigingsformulier Voordeelpakket Relatienummer Stempel adviseur: Fortis ASR Schadeverzekering N.V. Archimedeslaan 10, 3584 BA Utrecht Postbus 2072, 3500 HB Utrecht Telefoon (030) 257 91 11

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER KOSTBAARHEDEN

AANVRAAGFORMULIER KOSTBAARHEDEN AANVRAAGFORMULIER KOSTBAARHEDEN Driessen Assuradeuren Koninginnegracht 60 2514 AE Den Haag 070-3624545 info@driessenassuradeuren.nl Met het invullen van dit vragenformulier verstrekt u de gegevens die

Nadere informatie

Aanvraag-/wijzigingsformulier Voordeelpakket

Aanvraag-/wijzigingsformulier Voordeelpakket Aanvraag-/wijzigingsformulier Voordeelpakket Relatienummer Stempel adviseur: ASR Schadeverzekering N.V. Archimedeslaan 10, 3584 BA Utrecht Postbus 2072, 3500 HB Utrecht Telefoon (030) 257 91 11 Fax (030)

Nadere informatie

Aanvraag-/wijzigingsformulier Voordeelpakket

Aanvraag-/wijzigingsformulier Voordeelpakket Aanvraag-/wijzigingsformulier Voordeelpakket Relatienummer Stempel adviseur: Fortis ASR Schadeverzekering N.V. Archimedeslaan 10, 3584 BA Utrecht Postbus 2072, 3500 HB Utrecht Telefoon (030) 257 91 11

Nadere informatie