Bloemisten structuuronderzoek Oost Europa 2007 / 17. Hongarije, Polen, Tsjechië, Slowakije, Slovenië

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bloemisten structuuronderzoek Oost Europa 2007 / 17. Hongarije, Polen, Tsjechië, Slowakije, Slovenië"

Transcriptie

1 Bloemisten structuuronderzoek Oost Europa Hongarije, Polen, Tsjechië, Slowakije, Slovenië 2007 / 17 februari Josephine van Dijk Productschap Tuinbouw, Afdeling MIMO

2

3 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze dan ook zonder voorafgaande toestemming van de uitgever of auteur. Productschap Tuinbouw, Postbus 280, 2700 AG Zoetermeer Telefoon (079) Internet Auteur Josephine van Dijk Telefoon

4

5 Inhoudsopgave Management Summary 7 1 Inleiding Achtergrond van het onderzoek Doelstelling van het onderzoek Toelichting op het onderzoek Indeling rapport 10 2 Hongarije Assortiment Belang van Nederland Inkoopkanalen Internetgebruik Bedrijvenmarkt Consumentenmarkt Omzetontwikkeling en toekomstverwachting 23 3 Polen Assortiment Belang van Nederland Inkoopkanalen Internetgebruik Bedrijvenmarkt Consumentenmarkt Omzet ontwikkeling en toekomstverwachting 36 4 Tsjechië Assortiment Belang van Nederland Inkoopkanalen Internetgebruik Bedrijvenmarkt Consumentenmarkt Omzetontwikkeling en toekomstverwachting 49 5 Slowakije Assortiment Belang van Nederland Inkoopkanalen Internetgebruik Bedrijvenmarkt Consumentenmarkt 57 5

6 Inhoudsopgave vervolg Bloemisten Activiteiten Monitor Omzetontwikkeling en toekomstverwachting 60 6 Slovenië Assortiment Belang van Nederland Bedrijvenmarkt Consumentenmarkt Omzetontwikkeling en toekomstverwachting 71 7 Onderzoeksverantwoording Methode van onderzoek Veldwerk Lengte vragenlijst Respondent Verwerking Steekproefopbouw 73 6

7 Management Summary Jarenlang zijn de Bloemisten Activiteiten Monitor en de Bloemisten structuuronderzoeken separaat uitgevoerd. Sinds vorig jaar is gekozen voor een combinatie van de twee onderzoeken tot één onderzoek. In januari 2007 zijn bloemisten uit de Oost Europese landen Hongarije, Polen, Tsjechië, Slowakije en Slovenië geïnterviewd over o.a. samenstelling assortiment, belang Nederlands product, inkoopkanalen, bedrijvenmarkt, consumentenmarkt, omzetontwikkeling en toekomstverwachting. Omzetaandeel snijbloemen beduidend lager dan een aantal jaar geleden De bloemisten in de Oost Europese landen halen circa van hun omzet uit de verkoop van snijbloemen (dit is echter exclusief de verkoop van decoratiegroen). In Hongarije ligt dat met 51% beduidend hoger. Het omzetaandeel snijbloemen ligt in de Oost Europese landen beduidend lager dan een aantal jaar geleden. De verkoop van decoratiegroen is voornamelijk in Polen en Slowakije belangrijk gezien het omzetaandeel van 17%. In Hongarije en Tsjechië lag dit percentage beduidend lager, namelijk rond de. Kamerplanten nemen een kwart van de omzet voor hun rekening, waarbij de bloeiende kamerplanten twee keer zo belangrijk zijn dan groene kamerplanten. Vooral in Hongarije zijn bloeiende kamerplanten tamelijk belangrijk voor de verkoop (het omzetaandeel is 27%), maar groene kamerplanten zijn duidelijk minder van belang (aandeel is 3%). Het gemiddelde aandeel balkon-, perk- en tuinplanten komt uit op 6%. Hierbij valt vooral Tsjechië op met een aandeel van 14%. Het belang van overige artikelen is in Hongarije met 9% redelijk te noemen (het zwaartepunt ligt dus duidelijk op het levend product). In Tsjechië, Slowakije en Polen is het omzetaandeel van overige artikelen relatief groot met 12%. Herkomst product uit Nederland neemt toe Nagenoeg alle bloemisten in de Oost Europese landen verkopen bloemen en/of planten uit Nederland. Het grootste deel van de inkoopwaarde van de bloemisten in de 5 landen komt uit Nederland. Ongeveer van de bloemisten uit Tsjechië, Slowakije en Slovenië zeggen dat minimaal 75% van de totale inkoopwaarde uit Nederland komt. Met name in Hongarije en Polen is het percentage bloemisten dat zegt meer dan van de inkoopwaarde uit Nederland te halen gestegen in de afgelopen paar jaar. Bedrijvenmarkt blijft een belangrijk segment De meeste bloemisten leveren aan de consument. In Tsjechië, Slovenië en Polen is bijna van de bloemisten ook werkzaam op de bedrijvenmarkt. In Hongarije en Slowakije is driekwart van de bloemisten werkzaam op de bedrijvenmarkt. De bedrijvenmarkt is goed voor z n 15% à van de totale omzet. 7

8 Tweederde van de bloemisten heeft een verandering bij de klant geconstateerd Bloemisten uit Hongarije, Polen en Slovenië hebben de afgelopen 12 maanden bij de klanten geconstateerd dat zij steeds vaker goedkopere producten kopen. Bloemisten uit Tsjechië en Slowakije vinden juist dat de klanten kritischer en meer modebewust zijn geworden en dat zij steeds vaker producten van hogere kwaliteit kopen. Toekomst snijbloemen positiever dan kamerplanten Het jaar 2006 was voor snijbloemen een jaar van stabilisatie volgens de bloemisten (ten opzichte van 2005). Vooral in Hongarije zagen relatief veel bloemisten de omzet van snijbloemen dalen. In Tsjechië is de omzet enigszins gestegen. Ook voor kamerplanten was 2006 een stabiel jaar te noemen. De grootste klap echter kregen de kamerplanten in Hongarije te verwerken (net-balance score van 22), maar ook in Slovenië valt de net-balance score negatief uit ( 20). De verwachting voor 2007 wat betreft de verkoop van snijbloemen is volgens de bloemisten redelijk goed te noemen. De net-balance score komt uit op +17 (in Tsjechië op +38 en in Slowakije op +35) en een derde van alle bloemisten verwacht een stabilisatie. De verwachting van de Hongaarse bloemisten is het meest negatief (de net-balance score komt uit op 26). Voor kamerplanten wordt 2007 minstens zo goed als dat van snijbloemen verwachten de bloemisten in de Oost Europese landen, de net-balance score komt uit op Een derde van alle bloemisten verwacht echter een gelijkblijvende omzet. De kamerplantenverkoop in Hongarije voor 2007 ziet er niet goed uit (net-balance score van 23). 8

9 1 Inleiding 1.1 Achtergrond van het onderzoek Jarenlang zijn de Bloemisten Activiteiten Monitor en de Bloemisten structuuronderzoeken separaat uitgevoerd. Sinds vorig jaar is gekozen voor een combinatie van de twee onderzoeken tot één onderzoek. In deze rapportage zal de bloemisten structuur van de Oost Europese landen Hongarije, Polen, Tsjechië, Slowakije en Slovenië besproken worden. 1.2 Doelstelling van het onderzoek Doelen van de Bloemisten structuuronderzoeken kunnen als volgt worden omschreven: Inzicht verkrijgen in de samenstelling van het assortiment de omzetontwikkelingen van bloemen en planten; Inzicht verkrijgen in het belang van Nederland bij de bloemist en de verschillende inkoopkanalen; Inzicht verkrijgen in de verhouding tussen bedrijvenmarkt en consumentenmarkt. 1.3 Toelichting op het onderzoek Het (kwantitatieve) onderzoek is uitgevoerd door middel van telefonische interviews in Hongarije, Polen, Slowakije, Tsjechië en Slovenië. Hierbij is gebruik gemaakt van een computergestuurd telefonisch interviewsysteem (CATI). De gesprekken zijn gevoerd door ervaren en native speaking business to business interviewers, die veel ervaring hebben op het gebied van de tuinbouwsector. Per land is gestreefd naar 300 gesprekken met de eigenaar cq. bedrijfsleider van de bloemenwinkel. In Slowakije en Slovenië zijn door het relatief kleine bestand respectievelijk 175 en 131 vraaggesprekken gehouden. Het veldwerk van Hongarije, Polen, Tsjechië en Slowakije is in de periode van 5 tot en met 31 januari 2007 gehouden, het veldwerk van Slovenië is in januari 2006 gehouden. De vragenlijst van voorgaande metingen heeft als basis gediend voor deze meting. Enkele zaken in de vragenlijst zijn verder geoptimaliseerd. Voor de verdere verantwoording van het onderzoek, wordt verwezen naar de onderzoeksverantwoording, dat als hoofdstuk 7 in dit rapport is opgenomen. Er heeft, met name bij de schaalvragen, een aanpassing op de antwoordcategorieën plaatsgehad. Hierdoor loopt de vragenlijst voor zowel de bloemist als de interviewer rustiger en makkelijker. De historische gegevens zijn teruggerekend naar de nieuwe schaal, waardoor deze aspecten te vergelijken zijn. 9

10 1.4 Indeling rapport In deze rapportage zal Oost Europa besproken worden. Er wordt, waar mogelijk, een vergelijking met vorige metingen gemaakt. Er zijn ook bloemisten structuuronderzoek rapportages verschenen van andere landen of landengroepen. Daar waar significante verschillen tussen de metingen bestaan, zal daar expliciet melding van gemaakt worden. Bij een aantal grafieken en tabellen moeten we rekening houden met indicatieve resultaten vanwege het relatief beperkt aantal waarnemingen dat gerealiseerd is. 10

11 2 Hongarije In dit hoofdstuk staan de belangrijkste uitkomsten centraal die betrekking hebben op de Hongaarse bloemisten. In Hongarije is een groot aantal vragen gesteld om het profiel van de bloemist te kunnen achterhalen. 2.1 Assortiment Penetratiegraad producten (naar meting) 99% 97% 94% 98% 96% 88% 85% 74% 36% 27% Snijbloemen Groene kamerplanten Bloeiende kamerplanten Kamerplanten Balkon-, perken tuinplanten Decoratiegroen Overige artikelen (Basis: alle Hongaarse bloemisten) Nagenoeg alle Hongaarse bloemisten hebben snijbloemen in hun assortiment. Dit percentage neemt echter wel af Het percentage bloemisten dat kamerplanten verkoopt, ligt op hetzelfde niveau als snijbloemen Een derde van de Hongaarse bloemisten verkoopt bloeiende kamerplanten Groene kamerplanten wordt door veel meer bloemisten verkocht Drie kwart van de bloemisten verkoopt decoratiegroen Het aandeel Hongaarse bloemisten dat andere artikelen dan snijbloemen en kamerplanten verkoopt, is ongeveer gelijk gebleven 11

12 Omzetverdeling producten (naar meting) 16% 9% 8% 2% Overige artikelen 29% 27% Decoratiegroen Balkon-, perk- en tuinplanten 3% Kamerplanten Bloeiende kamerplanten 55% 51% Groene kamerplanten Snijbloemen (Basis: alle Hongaarse bloemisten) Ongeveer de helft van de omzet van een bloemist wordt door de verkoop van snijbloemen verkregen (ongeveer gelijk aan 2003) Drie tiende van de omzet wordt door de verkoop van kamerplanten gerealiseerd (ook stabiel). Hierbij zijn bloeiende kamerplanten veel belangrijker dan groene kamerplanten Het belang van de verkoop van andere artikelen en producten is eveneens gelijk gebleven 12

13 2.2 Belang van Nederland Verkoop van producten uit Nederland (naar meting 96% 97% (Basis: alle Hongaarse bloemisten) Ja, ik verkoop snijbloemen en/of kamerplanten uit Nederland Bijna alle Hongaarse bloemisten zeggen producten uit Nederland te verkopen 13

14 Percentage inkoopwaarde producten uit Nederland (naar meting) 7% 6% Weet niet 23% 34% 75% en meer 18% 50-74% 40-49% 25% 38% 20-39% 17% 10-19% 7% 2% Minder dan (Basis: alle Hongaarse bloemisten die producten uit Nederland verkopen) Een derde van de Hongaarse bloemisten die producten uit Nederland verkoopt, zegt dat meer dan 75% van de totale inkoopwaarde uit Nederlands product bestaat De inkoopwaarde vanuit Nederland neemt licht toe (in 2003 gaf 41% van de bloemisten aan dat meer dan de helft van de totale inkoopwaarde uit Nederland kwam, nu is dat aandeel bloemisten gestegen naar 72%) 14

15 Voorkeur productielanden Nederland Eigen productie Israel 7% 53% 82% 78% Ecuador 5% Colombia 4% Denemarken Kenia 3% 2% Spanje Italië 2% 1% 2% 1% Duitsland 1% België 1% (Basis: alle Hongaarse bloemisten ) De bloemisten hebben en heel duidelijke en grote voorkeur voor snijbloemen uit Nederland (82%) of uit eigen land (). Israël ligt met 7% ver achter. Dit geldt in feite ook voor kamerplanten. Ruim drie kwart (78%) van de Hongaarse bloemisten heeft een sterke voorkeur voor Nederlandse kamerplanten. Ruim de helft (53%) geeft daarnaast de voorkeur aan lokaal geteeld product. Op de derde plaats komt Denemarken met 3%. 15

16 2.3 Inkoopkanalen Omzetverdeling inkoopkanalen snijbloemen en kamerplanten (naar productgroep) Snijbloemen Kamerplanten Groothandelsmarkt (Flora Hungaria, FloraCoop Associatie, 52% 52% Szt. Lászlóstreet, Szeged) Groothandelaar buiten groothandelsmarkt Groothandel Viragpaletta Cooperatie 23% 11% 24% Groothandelaar op groothandelsmarkt Via een importeur Groothandel Floranet 6% 3% 2% 6% 2% 2% Rechtstreeks via een Nederlandse exporteur 2% 2% Direct bij producent \ kweker 1% 1% Nog anders 1% 1% Basis: alle Hongaarse bloemisten die product ook daadwerkelijk verkopen De meeste omzet wordt op de grotere groothandelsmarkten in Hongarije ingekocht Een vijfde van de omzet wordt via een groothandelaar die niet op een groothandelsmarkt is gevestigd ingekocht Meer dan van de omzet aan snijbloemen en kamerplanten loopt via de groothandel Er is geen onderscheid tussen de productgroepen wat betreft omzet via de verschillende inkoopkanalen 2.4 Internetgebruik Ruim drie vijfde van de Hongaarse bloemisten (62%) heeft de mogelijkheid tot het gebruik van Internet. Hiervan zeggen 12 bloemisten (4% van alle 300 bloemisten) wel eens snijbloemen en/of kamerplanten in te kopen via een elektronisch bestelsysteem via Internet. Deze 12 bloemisten schatten vervolgens in dat van hun snijbloemen en kamerplanten op deze manier ingekocht wordt. 16

17 2.5 Bedrijvenmarkt Penetratiegraad bloemisten werkzaam op een bepaalde markt (naar meting) 99% 98% 92% 75% % bloemisten werkzaam op de consumentenmarkt % bloemisten werkzaam op de bedrijvenmarkt (Basis: alle Hongaarse bloemisten) Bijna alle Hongaarse bloemisten bedienen de consumentenmarkt Het percentage Hongaarse bloemisten dat werkzaam is op de bedrijvenmarkt, is in twee jaar fors afgenomen 17

18 Omzetverdeling naar markt (naar meting) 24% 15% 76% 85% Aandeel in de consumentenmarkt Aandeel in de bedrijvenmarkt (Basis: alle Hongaarse bloemisten) Maar liefst 85% van de omzet van een bloemist wordt door de verkoop aan de consument verkregen (in twee jaar tijd is dat beduidend gestegen) De omzet die via de bedrijvenmarkt wordt gerealiseerd laat een daling zien en in 2006 is het omzetaandeel van bedrijven gedaald tot 15% 18

19 Bedrijvenmarkt omzet 2006 ten opzichte van 2005 en verwachting voor % 7% 37% 42% 36% 24% Bedrijvenmarktomzet in 2006 ten opzichte van 2005 Verwachting bedrijvenmarktomzet in 2007 Toegenomen - Meer omzet Gelijk gebleven - Gelijkblijvende omzet Afgenomen - Minder omzet Weet niet (Basis: Hongaarse bloemisten werkzaam op bedrijvenmarkt, n = 226) Een kwart van de Hongaarse bloemisten heeft de bedrijvenmarkt omzet in 2006 zien toenemen ten opzichte van Twee vijfde van de bloemisten geeft aan dat de omzet in beide jaren gelijk gebleven is, terwijl drie tiende de omzet heeft zien dalen in een jaar tijd. Hiermee komt de net-balance score (% bloemisten dat zegt toename minus het % bloemisten dat zegt afname ) licht negatief uit: - 6 De verwachting voor 2007 is eveneens negatief (net-balance score is - 17), terwijl ruim eender van de bloemisten een stabilisatie verwacht 19

20 2.6 Consumentenmarkt Verdeling consumentenmarkt naar gebruikssegment (schatting en segmenten zijn opgelezen) 8% 38% Andere gelegenheden 28% Grafsegment 16% Eigen gebruik 54% 63% Huwelijk Cadeau-segment Snijbloemen Kamerplanten (Basis: alle Hongaarse bloemisten die het product verkopen) Het cadeausegment is volgens de bloemisten het belangrijkste segment Een zesde van de snijbloemenomzet wordt gerealiseerd door de verkoop van bloemen voor het eigen gebruik van de consument. Dat aandeel ligt bij kamerplanten bijna twee keer zo hoog Het grafsegment voor snijbloemen is met twee vijfde belangrijker dan het eigen gebruiksegment. Het aandeel planten voor op het graf ligt beduidend lager 20

21 Verdeling consumentenmarkt naar snijbloem categorie Enkele bloem 26% Gemengd boeket Monobos 24% (Basis: alle Hongaarse bloemisten) Wanneer gevraagd wordt naar de verschillende aandelen wat betreft snijbloemen, blijkt dat de helft van de snijbloemenomzet door de verkoop van gemengde boeketten behaald wordt. Monobossen zijn goed voor een omzetaandeel van 24% en losse bloemen zelfs voor 26%- aandeel. 21

22 Heeft u in de laatste 12 maanden bij uw klanten een verandering geconstateerd? (spontaan genoemd, naar meting) Geen veranderingen - 25% Koopt vaker goedkopere producten 5% Bezoekt minder vaak mijn winkel 14% 19% Koopt producten van hogere kwaliteit 18% 16% Consument koopt duurdere \ luxere 1% producten Meer verkoop van losse bloemen en takken 4% 9% Koopt producten van lagere kwaliteit - 6% Koopt alleen voor cadeau \ gelegenheid 1% 5% Consument schikt bloemen meer zelf - 5% Consument is kritischer \ mode bewuster - 4% Consument let meer op aanbiedingen 4% Koopt meer trendaankopen \ wat in is 2% 3% Koopt minder voor zichzelf Weet niet - 31% 3% 1% Basis: alle Hongaarse bloemisten Drie kwart van de Hongaarse bloemisten zegt één of meerdere veranderingen te hebben opgemerkt in het koopgedrag van hun klanten in de winkel De meeste veranderingen zijn negatief geladen en hebben vooral te maken met prijs en frequentie (klanten kopen vaker goedkopere producten en de consument bezoekt de bloemist minder vaak) Aan de andere kant is er ook een positieve tendens waar te nemen dat consumenten producten van hogere kwaliteit kopen en/of duurdere producten 22

23 2.7 Omzetontwikkeling en toekomstverwachting Verkopen 2006 ten opzichte van 2005 (naar product) 6% 5% 38% 41% 33% 36% 23% 19% Snijbloemen Kamerplanten Toegenomen Gelijk gebleven Afgenomen Weet niet (Basis: alle Hongaarse bloemisten die het product verkopen) Het jaar 2006 was voor snijbloemen in Hongarije een iets beter jaar dan voor kamerplanten (de net-balance score voor snijbloemen is 15 en voor kamerplanten maar liefst 22) De overall inschatting van de Hongaarse bloemisten is dat zowel de snijbloemenomzet als de omzet van kamerplanten in 2006 ten opzichte van 2005 gedaald is 23

24 Verkoopverwachting voor 2007 (naar product) 7% 7% 41% 38% 37% 15% 15% Snijbloemen Kamerplanten Meer omzet Gelijkblijvende omzet Minder omzet Weet niet (Basis: alle Hongaarse bloemisten die het product verkopen) De verwachting voor 2007 is negatief voor snijbloemen (net-balance score is - 26), terwijl een derde van de Hongaarse bloemisten een stabilisatie verwacht Voor kamerplanten wordt 2007 eveneens een moeilijk jaar, de net-balance score is - 23 en ook hier verwacht twee vijfde van de bloemisten een stabilisatie Opslagpercentage Aan de bloemisten die bloemen en planten verkopen is ook gevraagd of zij een schatting kunnen geven van het opslagpercentage voor snijbloemen en kamerplanten. Voor snijbloemen komt die schatting uit op 92% gemiddeld (gaat dus een keer over de kop) en voor kamerplanten komt die schatting uit op 77%. 24

25 3 Polen In dit hoofdstuk staan de belangrijkste uitkomsten centraal die betrekking hebben op de Poolse bloemisten. In Polen is een groot aantal vragen gesteld om het profiel van de bloemist te kunnen achterhalen. 3.1 Assortiment Penetratiegraad producten (naar meting) 99% 94% 94% 95% 94% 92% 98% 88% 89% 37% Penetratiegraad snijbloemen Penetratiegraad groene kamerplanten Penetratiegraad bloeiende kamerplanten Penetratiegraad kamerplanten Penetratiegraad balkon-, perk- en tuinplanten Penetratie decoratiegroen Penetratiegraad overige artikelen (Basis: alle Poolse bloemisten) Een zeer ruime meerderheid van Poolse bloemisten verkoopt zowel snijbloemen als kamerplanten Het aandeel bloemisten dat snijbloemen verkoopt, is toegenomen Alle bloemisten die snijbloemen verkopen, verkopen ook decoratiegroen Het percentage bloemisten dat andere artikelen dan bloemen en planten verkoopt, blijft stabiel rond de 89% Ongeveer één op de drie Poolse bloemisten verkoopt balkon-, perk- en tuinplanten Omzetverdeling producten (naar meting) 25

26 23% 12% Overige artikelen 18% Decoratiegroen 27% 4% 13% Balkon-, perk- en tuinplanten 11% Kamerplanten Bloeiende kamerplanten 51% 42% Groene kamerplanten Snijbloemen (Basis: alle Poolse bloemisten) Circa drie vijfde van de omzet van een bloemist wordt door de verkoop van snijbloemen verkregen (dit is inclusief de verkoop van decoratiegroen) Het belang van snijbloemen is toegenomen Een kwart van de omzet wordt door de verkoop van kamerplanten gerealiseerd (lichte daling ten opzichte van 2001) Opvallend is dat de omzet van overige artikelen flink afgenomen is (bijna gehalveerd) 26

27 3.2 Belang van Nederland Verkoop van producten uit Nederland (naar meting) 99% 99% Ja, ik verkoop snijbloemen en/of kamerplanten uit Nederland (Basis: alle Poolse bloemisten) Bijna alle Poolse bloemisten zeggen producten uit Nederland te verkopen en dat blijft gelijk ten opzichte van

28 Percentage inkoopwaarde producten uit Nederland (naar meting) 5% 8% 16% 19% Weet niet 75% en meer 22% 50-74% 37% 23% 40-49% 16% 20-39% 23% 10-19% 16% 3% Minder dan (Basis: alle Poolse bloemisten die producten uit Nederland verkopen) Een vijfde van de Poolse bloemisten die producten uit Nederland verkoopt, zegt dat meer dan 75% van de totale inkoopwaarde uit Nederlands product bestaat De inkoopwaarde vanuit Nederland neemt toe (in 2001 gaf 38% van de bloemisten aan dat meer dan de helft van de totale inkoopwaarde uit Nederland kwam, nu is dat aandeel bloemisten gestegen naar 56%) 28

29 Voorkeur productielanden Nederland Eigen productie 71% 67% 66% Israel Ecuador Colombia 1% 3% 4% Denemarken 11% Thailand Italië 1% 1% (Basis: alle Poolse bloemisten ) De Poolse bloemisten hebben een heel duidelijke en sterke voorkeur voor snijbloemen uit Nederland (71%) of uit eigen land (66%). Ecuador ligt met 4% ver achter. Dit zien we ook bij kamerplanten. Twee derde (67%) van de Poolse bloemisten heeft een sterke voorkeur voor Nederlandse kamerplanten. De helft () geeft daarnaast de voorkeur aan lokaal geteeld product. Op de derde plaats komt Denemarken met 11%. 29

30 3.3 Inkoopkanalen Omzetverdeling inkoopkanalen snijbloemen en kamerplanten (naar productgroep) Snijbloemen Kamerplanten Groothandelaar op groothandelsmarkt 63% 65% Direct bij producent \ kweker 16% 14% Groothandelaar buiten groothandelsmarkt 9% Via een importeur 4% 4% Lokale lijnrijder (autoverkoop) 4% 3% Eigen productie 3% 2% Rechtstreeks via een Nederlandse exporteur 2% 2% Rechtstreeks via een niet-nederlandse exporteur 1% Basis: alle Poolse bloemisten die product ook daadwerkelijk verkopen De meeste omzet (drie kwart) wordt op de Poolse groothandelsmarkten ingekocht Circa een zesde van de omzet wordt direct bij de kweker ingekocht Er is verder geen onderscheid tussen de productgroepen wat betreft omzet via de verschillende inkoopkanalen 3.4 Internetgebruik Vier vijfde van de bloemisten in Polen () heeft de mogelijkheid tot het gebruik van Internet. Hiervan zeggen 11 bloemisten (4% van alle 300 bloemisten) wel eens snijbloemen en/of kamerplanten in te kopen via een elektronisch bestelsysteem via Internet. Deze 11 bloemisten schatten vervolgens in dat 52% (gemiddeld genomen) van hun snijbloemen en kamerplanten op deze manier ingekocht wordt. 30

31 3.5 Bedrijvenmarkt Penetratiegraad bloemisten werkzaam op een bepaalde markt (naar meting) 98% 95% 93% 86% % bloemisten werkzaam op de consumentenmarkt % bloemisten werkzaam op de bedrijvenmarkt (Basis: alle Poolse bloemisten) Een zeer grote meerderheid van de Poolse bloemisten is werkzaam op de consumentenmarkt (lichte daling valt te constateren) Het percentage bloemisten dat werkzaam is op de Poolse bedrijvenmarkt is afgenomen en komt nu uit op 86% 31

32 Omzetverdeling naar markt (naar meting) 22% 21% 78% 79% Aandeel in de consumentenmarkt Aandeel in de bedrijvenmarkt (Basis: alle Poolse bloemisten) De verkoop aan consumenten is voor de bloemisten veruit het belangrijkst (en is stabiel) De omzet die bedrijven bij de bloemisten realiseren blijft stabiel op een vijfde 32

33 Bedrijvenmarkt omzet 2006 ten opzichte van 2005 en verwachting voor % 25% 22% 14% 44% 36% 26% 25% Bedrijvenmarktomzet in 2006 ten opzichte van 2005 Verwachting bedrijvenmarktomzet in 2007 Toegenomen - Meer omzet Gelijk gebleven - Gelijkblijvende omzet Afgenomen - Minder omzet Weet niet (Basis: Poolse bloemisten werkzaam op bedrijvenmarkt, n = 257) Een kwart van de Poolse bloemisten heeft de bedrijvenmarkt omzet in 2006 zien toenemen ten opzichte van Twee vijfde van de bloemisten geeft aan dat de omzet gelijk gebleven is. Een vijfde heeft de omzet zien dalen. De net-balance score (% bloemisten dat zegt toename minus het % bloemisten dat zegt afname ) komt uit op 4 De verwachting voor 2007 is enigszins positief (net-balance score komt uit op 11), maar de helft van de Poolse bloemisten verwacht een stabilisatie of weet het nog niet 33

34 3.6 Consumentenmarkt Verdeling consumentenmarkt naar gebruiksegment (schatting en segmenten zijn opgelezen) 6% 37% Grafsegment 17% Eigen gebruik 53% 57% Cadeau-segment Snijbloemen Kamerplanten (Basis: alle Poolse bloemisten die het product verkopen) Voor zowel snijbloemen als voor kamerplanten is het cadeausegment in termen van omzet het belangrijkste segment Ruim een derde van de kamerplantenomzet wordt gerealiseerd door de verkoop aan particulieren voor het eigen gebruiksegment Bloemen voor op het graf is goed voor van de totale snijbloemenomzet 34

35 Heeft u in de laatste 12 maanden bij uw klanten een verandering geconstateerd? (spontaan genoemd, naar meting) Geen veranderingen 21% Koopt vaker goedkopere producten 19% 34% Consument is kritischer \ mode bewuster 29% Specifieke wensen tav kleur en boeket 5% 17% Koopt vaker producten van hogere kwaliteit 11% Koopt minder voor zichzelf - Meer trendaankopen - Meer verkoop van losse bloemen en takken 3% 8% Koopt duurdere \ luxere producten 2% 7% Meer vraag naar bloemen 1% 7% Meer vraag naar planten 4% 6% Meer vraag naar duurzame producten 6% 5% Koopt alleen voor cadeau \ gelegenheid 3% 4% Bezoekt vaker mijn winkel 4% 3% Let meer op aanbiedingen 3% 2% Bezoekt minder vaak mijn winkel 4% 1% Koopt vaker producten van lagere kwaliteit 1% 1% Weet niet \ geen antwoord 1% 3% Basis: alle Poolse bloemisten Zeven van de tien Poolse bloemisten zegt één of meerdere veranderingen te hebben opgemerkt in het koopgedrag van hun klanten in de winkel Bloemisten hebben het idee dat Poolse consumenten nu vaker goedkopere producten kopen en daarnaast kritischer is geworden, meer specifieke (eigen) wensen durft uit te spreken en meer trendaankopen doet Een deel van de Poolse bloemisten meent dat de consument juist vaker producten van een hogere kwaliteit aanschaft of minder voor zichzelf koopt (eigen gebruiksegment) 35

36 3.7 Omzet ontwikkeling en toekomstverwachting Verkopen 2006 ten opzichte van 2005 (naar product) 8% 29% 31% 33% 35% 25% Snijbloemen Kamerplanten Toegenomen Gelijk gebleven Afgenomen Weet niet (Basis: alle Poolse bloemisten die het product verkopen) Het jaar 2006 was in Polen voor snijbloemen EN voor kamerplanten geen goed jaar (de netbalance score voor snijbloemen is 1 en voor kamerplanten zelfs 6) De overall inschatting van de Poolse bloemisten is dat de snijbloemenomzet en de kamerplantenomzet in 2006 stabiel gebleven zijn 36

37 Verkoopverwachting voor 2007 (naar product) 23% 24% 18% 18% 33% 25% Snijbloemen Kamerplanten Meer omzet Gelijkblijvende omzet Minder omzet Weet niet (Basis: alle Poolse bloemisten die het product verkopen) De verwachting voor 2007 is enigszins positief voor snijbloemen (net-balance score is 12), hoewel de helft van de bloemisten een stabilisatie verwacht of het niet weet Voor kamerplanten wordt 2007 waarschijnlijk een jaar van stabilisatie, de net-balance score is 7 en 57% van de bloemisten verwacht een stabilisatie of weet het niet Opslagpercentage Aan de bloemisten die bloemen en planten verkopen is ook gevraagd of zij een schatting kunnen geven van het opslagpercentage voor snijbloemen en kamerplanten. Voor snijbloemen komt die schatting uit op 81% gemiddeld (gaat dus bijna één keer over de kop) en voor kamerplanten komt die schatting uit op 62%. 37

38 4 Tsjechië In dit hoofdstuk staan de belangrijkste uitkomsten centraal die betrekking hebben op de Tsjechische bloemisten. In Tsjechië is een groot aantal vragen gesteld om het profiel van de bloemist te kunnen achterhalen. 4.1 Assortiment Penetratiegraad producten (naar meting) 93% 94% 89% 85% 87% 92% 92% 84% 92% Snijbloemen Kamerplanten Overige artikelen Groene kamerplanten Bloeiende kamerplanten Balkon-, perken tuinplanten Decoratiegroen (Basis: alle Tsjechische bloemisten) Een zeer ruime meerderheid van de Tsjechische bloemisten verkoopt snijbloemen en kamerplanten en dat is over de twee metingen heen alleen maar toegenomen. Vooral zijn er meer bloemisten bijgekomen die kamerplanten verkopen Het aandeel bloemisten dat balkon-, perk- en tuinplanten verkoopt ligt met 84% op het laagste niveau 38

39 Omzetverdeling producten (naar meting) 27% 14% 12% Decoratiegroen Balkon-, perk- en tuinplanten 21% 13% Overige artikelen 12% Bloeiende kamerplanten Groene kamerplanten 52% Kamerplanten Snijbloemen (Basis: alle Tsjechische bloemisten die het product verkopen) Ongeveer van de omzet van een bloemist wordt door de verkoop van snijbloemen verkregen. Tellen we het decoratiegroen daarbij op, wordt de helft van de omzet door de verkoop van snijbloemen gerealiseerd (min of meer stabiel met 1999) Een kwart van de omzet wordt door de verkoop van kamerplanten gerealiseerd (lichte toename ten opzichte van de voorgaande meting) Ruim een kwart van de omzet komt voor rekening van de verkoop van andere artikelen en uit de verkoop van balkon-, perk- en tuinplanten. Dat aandeel is ook min of meer stabiel gebleven 39

40 4.2 Belang van Nederland Verkoop van producten uit Nederland (naar meting) 97% 96% (Basis: alle Tsjechische bloemisten) Ja, ik verkoop snijbloemen en/of kamerplanten uit Nederland Een overgrote meerderheid van Tsjechische bloemisten zegt producten uit Nederland te verkopen (is niet veranderd in de loop der jaren) Ook is aan alle bloemisten gevraagd of zij voldoende informatie ontvangen over het beschikbare assortiment en noviteiten uit Nederland. Een meerderheid van twee derde van de Tsjechische bloemisten (68%) zegt inderdaad voldoende van deze specifieke informatie te ontvangen. 40

41 Percentage inkoopwaarde producten uit Nederland (naar meting) 3% 4% Weet niet 59% 66% 75% en meer 50-74% 40-49% 16% 20-39% 16% 5% 6% 3% 4% 2% 2% 3% % Minder dan (Basis: alle Tsjechische bloemisten die producten uit Nederland verkopen) Twee derde van de Tsjechische bloemisten die producten uit Nederland verkoopt, zegt dat meer dan 75% van de totale inkoopwaarde uit Nederlands product bestaat De inkoopwaarde vanuit Nederland neemt licht toe (in 1999 gaf 75% van de bloemisten aan dat meer dan de helft van de totale inkoopwaarde uit Nederland kwam, nu is dat aandeel bloemisten gestegen naar 82%) 41

42 4.3 Inkoopkanalen Omzetverdeling inkoopkanalen snijbloemen en kamerplanten (naar productgroep, 2006) Snijbloemen Kamerplanten Groothandelaar op groothandelsmarkt 41% 39% Via een importeur 33% 26% Direct bij producent \ kweker 3% 12% Lokale lijnrijder 11% Eigen productie 2% 5% Nederlandse bloemenveiling 3% 3% Lokale C&C 2% 2% Rechtstreeks via een Nederlandse exporteur 2% 1% Nederlandse lijnrijder 1% 1% Rechtstreeks via een niet-nederlandse exporteur 1% Nog anders 1% 1% Basis: alle Tsjechische bloemisten die product ook daadwerkelijk verkopen De meeste omzet wordt op de groothandelsmarkten in Tsjechië ingekocht Circa drie tiende van de omzet wordt direct via een importeur ingekocht De aankoop van kamerplanten loopt meer dan bij snijbloemen direct via de kweker Er is verder geen onderscheid tussen de productgroepen wat betreft omzet via de verschillende inkoopkanalen 4.4 Internetgebruik Vier vijfde van de bloemisten in Tsjechië (81%) heeft de mogelijkheid tot het gebruik van Internet. Hiervan zeggen 29 bloemisten ( van alle 300 bloemisten) wel eens snijbloemen en/of kamerplanten in te kopen via een elektronisch bestelsysteem via Internet. Deze 29 bloemisten schatten vervolgens in dat 36% (gemiddeld genomen) van hun snijbloemen en kamerplanten op deze manier ingekocht wordt. 42

43 4.5 Bedrijvenmarkt Penetratiegraad bloemisten werkzaam op een bepaalde markt (2006) 97% 88% % bloemisten werkzaam op de consumentenmarkt % bloemisten werkzaam op de bedrijvenmarkt 2006 (Basis: alle Tsjechische bloemisten) Nagenoeg alle Tsjechische bloemisten zijn werkzaam op de consumentenmarkt Het percentage bloemisten dat werkzaam is op de Tsjechische bedrijvenmarkt ligt met 88% lager 43

44 Omzetverdeling naar markt (2006) 17% 83% 2006 Aandeel in de consumentenmarkt Aandeel in de bedrijvenmarkt (Basis: alle Tsjechische bloemisten) De bloemisten behalen het overgrote deel van de omzet uit de verkoop aan consumenten De omzet die bedrijven bij de bloemisten genereren ligt ten opzichte van de consumentenmarkt op een beduidend lager niveau, maar is met 17% een behoorlijke markt 44

45 Bedrijvenmarkt omzet 2006 ten opzichte van 2005 en verwachting voor % 12% 11% 2% 57% 61% 24% 27% Bedrijvenmarktomzet in 2006 ten opzichte van 2005 Verwachting bedrijvenmarktomzet in 2007 Toegenomen - Meer omzet Gelijk gebleven - Gelijkblijvende omzet Afgenomen - Minder omzet Weet niet (Basis: Tsjechische bloemisten werkzaam op bedrijvenmarkt, n = 263) Een kwart van de Tsjechische bloemisten heeft de bedrijvenmarkt omzet in 2006 zien toenemen ten opzichte van Bijna drie vijfde van de bloemisten geeft echter aan dat de omzet gelijk gebleven is, terwijl 12% de omzet heeft zien dalen in een jaar tijd. Hiermee komt de net-balance score (% bloemisten dat zegt toename minus het % bloemisten dat zegt afname ) op uit 12 De verwachting voor 2007 is positief (net-balance score is 25), maar drie vijfde van de bloemisten verwacht toch een stabilisatie 45

46 4.6 Consumentenmarkt Verdeling consumentenmarkt naar gebruikssegment (schatting, segmenten zijn opgelezen) 25% 17% 17% 47% 58% 36% Snijbloemen Cadeau-segment Eigen gebruik Grafsegment Kamerplanten (Basis: alle Tsjechische bloemisten die het product verkopen) Het cadeausegment is volgens de bloemisten het belangrijkste segment voor snijbloemen Een zesde van de snijbloemenomzet wordt gerealiseerd door de verkoop van bloemen voor het eigen gebruik van de consument. Dat aandeel ligt bij kamerplanten met 47% veel hoger Het grafsegment voor snijbloemen is met een kwart belangrijker dan het eigen gebruiksegment. Het aandeel planten voor op het graf ligt op een redelijk niveau 46

47 Verdeling consumentenmarkt naar snijbloem categorie Enkele bloem 17% Monobos 25% Gemengd boeket 58% (Basis: alle Tsjechische bloemisten) Wanneer gevraagd wordt naar de verschillende aandelen wat betreft snijbloemen, blijkt dat meer dan de helft van de snijbloemenomzet door de verkoop van gemengde boeketten behaald wordt. Monobossen zijn goed voor een omzetaandeel van 25% en losse bloemen voor een aandeel van 17%. 47

48 Heeft u in de laatste 12 maanden bij uw klanten een verandering geconstateerd? (spontaan genoemd) 2006 Geen veranderingen 39% Koopt vaker producten van hogere kwaliteit 21% Consument is kritischer \ mode bewuster 15% Koopt vaker goedkopere producten 12% Meer specifieke wensen tav kleur en boeket 9% Doet meer trendaankopen 9% Koopt vaker duurdere\ luxere producten 8% Koopt meer accessoires 7% Koopt vaker producten van lagere kwaliteit 3% Basis: alle Tsjechische bloemisten Drie tiende van de Tsjechische bloemisten zegt één of meerdere veranderingen te hebben opgemerkt in het koopgedrag van hun klanten in de winkel Een vijfde van de bloemisten heeft het idee dat Tsjechische consumenten nu vaker dan vroeger producten kopen van hogere kwaliteit Maar prijs speelt ook mee: klanten zijn kritischer (maar letten ook op wat in is, doen meer trendaankopen) en kopen vaker goedkopere producten 48

49 4.7 Omzetontwikkeling en toekomstverwachting Verkopen 2006 ten opzichte van 2005 (naar product) 9% 7% 23% 31% 39% 39% 32% Snijbloemen Kamerplanten Toegenomen Gelijk gebleven Afgenomen Weet niet (Basis: alle Tsjechische bloemisten die het product verkopen) Het jaar 2006 was in Tsjechië voor snijbloemen een beter jaar dan voor kamerplanten (de netbalance score voor snijbloemen is 19 en voor kamerplanten 9) De overall inschatting van de bloemisten is dat vooral de snijbloemenomzet het afgelopen jaar in Tsjechië gestegen is 49

50 Verkoopverwachting voor 2007 (naar product) 12% 11% 4% 4% 42% 46% 42% 39% Snijbloemen Kamerplanten Meer omzet Gelijkblijvende omzet Minder omzet Weet niet (Basis: alle Tsjechische bloemisten die het product verkopen) De verwachting voor 2007 is zeker positief te noemen voor snijbloemen (net-balance score is 38), hoewel ruim de helft van de bloemisten een stabilisatie verwacht of het niet weet Voor kamerplanten wordt 2007 waarschijnlijk ook een positief jaar; de net-balance score komt uit op 35. Bijna drie vijfde van de bloemisten verwacht een stabilisatie of weet het niet Opslagpercentage Aan de bloemisten die bloemen en planten verkopen is ook gevraagd of zij een schatting kunnen geven van het opslagpercentage voor snijbloemen en kamerplanten. Voor snijbloemen komt die schatting uit op gemiddeld (gaat dus bijna één keer over de kop) en voor kamerplanten komt die schatting uit op 58%. 50

51 5 Slowakije In dit hoofdstuk staan de belangrijkste uitkomsten centraal die betrekking hebben op de Slowaakse bloemisten. In Slowakije is een groot aantal vragen gesteld om het profiel van de bloemist te kunnen achterhalen. 5.1 Assortiment Penetratiegraad producten (2006) 99% 91% 91% 95% 85% 71% Snijbloemen Groene kamerplanten Bloeiende kamerplanten Balkon-, perk- en tuinplanten 2006 Decoratiegroen Overige artikelen (Basis: alle Slowaakse bloemisten) Het percentage bloemisten dat snijbloemen verkoopt, is nagenoeg volledig Circa negen op de tien Slowaakse bloemisten verkoopt kamerplanten (geen verschil tussen bloeiend en groen) 51

52 Omzetverdeling producten (2006) 12% Overige artikelen 17% Decoratiegroen 7% 12% Balkon-, perk- en tuinplanten 11% Bloeiende kamerplanten Groene kamerplanten 42% Snijbloemen (Basis: alle Slowaakse bloemisten) 2006 Ongeveer drie vijfde van de omzet van een bloemist wordt door de verkoop van snijbloemen verkregen (dit is inclusief decoratiegroen) De omzet van bloeiende en groene kamerplanten is fifty-fifty Gemiddeld genomen wordt 12% van de totale omzet gerealiseerd door de verkoop van andere zaken zoals hardware en andere dode materialen 52

53 5.2 Belang van Nederland Percentage inkoopwaarde producten uit Nederland (naar meting) 6% 67% 18% 4% 3% 2006 Weet niet 75% en meer 50-74% 40-49% 20-39% 10-19% Minder dan (Basis: alle Slowaakse bloemisten die producten uit Nederland verkopen) Alle bloemisten in Slowakije zeggen producten uit Nederland te verkopen. Voor twee derde van de Slowaakse bloemisten (67%) is het aandeel Nederlands product zelfs 75% of meer op de totale inkoopwaarde 53

54 5.3 Inkoopkanalen Omzetverdeling inkoopkanalen snijbloemen en kamerplanten (naar productgroep, 2006) Snijbloemen Kamerplanten Groothandelaar op groothandelsmarkt 42% 42% Slowaakse lijnrijder (verkoop uit de auto) 27% 26% C&C in Slowakije 15% 16% Rechtstreeks via een Nederlandse exporteur 3% 4% Via een importeur 3% 3% Direct bij producent \ kweker 3% 3% Nederlandse bloemenveiling 2% 2% Groothandelaar buiten groothandelsmarkt 2% 1% C&C in Nederland 2% 1% Eigen productie 1% 1% Basis: alle Slowaakse bloemisten die product ook daadwerkelijk verkopen De meeste producten (in termen van omzet) worden op de groothandelsmarkten in Slowakije ingekocht (hierbij zijn de verkopen uit de auto ook meegerekend) Er is geen onderscheid tussen de productgroepen wat betreft omzet via de verschillende inkoopkanalen 5.4 Internetgebruik Drie kwart van de bloemisten in Slowakije (74%) heeft de mogelijkheid tot het gebruik van Internet. Hiervan zeggen 9 bloemisten (5% van alle 175 bloemisten) wel eens snijbloemen en/of kamerplanten in te kopen via een elektronisch bestelsysteem via Internet. Deze 9 bloemisten schatten vervolgens in dat circa drie kwart van hun omzet aan snijbloemen en kamerplanten op deze manier ingekocht wordt. 54

55 5.5 Bedrijvenmarkt Penetratiegraad bloemisten werkzaam op een bepaalde markt (2006) 97% 73% % bloemisten werkzaam op de consumentenmarkt % bloemisten werkzaam op de bedrijvenmarkt 2006 (Basis: alle Slowaakse bloemisten) Bijna alle Slowaakse bloemisten zijn werkzaam op de consumentenmarkt Het percentage bloemisten dat werkzaam is op de Slowaakse bedrijvenmarkt ligt met drie kwart beduidend lager De bloemisten behalen 88% van de omzet uit de verkoop aan consumenten De omzet die bedrijven bij de bloemisten genereren komt met 12% op een beduidend lager niveau uit (niet in de grafiek) 55

56 Bedrijvenmarkt omzet 2006 ten opzichte van 2005 en verwachting voor % 22% 2% 46% 41% 28% 38% Bedrijvenmarktomzet in 2006 ten opzichte van 2005 Verwachting bedrijvenmarktomzet in 2007 Toegenomen - Meer omzet Gelijk gebleven - Gelijkblijvende omzet Afgenomen - Minder omzet Weet niet (Basis: Slowaakse bloemisten werkzaam op bedrijvenmarkt, n=128) Een kwart van de bloemisten in Slowakije heeft de bedrijvenmarkt omzet in 2006 zien toenemen ten opzichte van Bijna de helft van de bloemisten geeft aan dat de omzet in beide jaren gelijk gebleven is, terwijl een vijfde de omzet heeft zien dalen in een jaar tijd. Hiermee komt de net-balance score (% bloemisten dat zegt toename minus het % bloemisten dat zegt afname ) licht positief uit: 6 De verwachting voor 2007 is erg positief (net-balance score is 36), terwijl twee vijfde van de bloemisten een stabilisatie verwacht en een vijfde het niet weet 56

57 5.6 Consumentenmarkt Verdeling consumentenmarkt naar gebruikssegment (schatting en segmenten zijn opgelezen) 4% 33% 41% Grafsegment 14% Eigen gebruik 53% 55% Cadeau-segment Snijbloemen Kamerplanten (Basis: alle Slowaakse bloemisten die het product verkopen) Het cadeausegment is volgens de bloemisten het belangrijkste segment Het grafsegment voor snijbloemen is met een derde belangrijker dan het eigen gebruiksegment. Het aandeel planten voor op het graf ligt beduidend lager Twee vijfde van de kamerplantenomzet wordt gerealiseerd door de verkoop van kamerplanten voor het eigen gebruik van de consument. Dat aandeel ligt bij snijbloemen beduidend lager 57

58 Verdeling consumentenmarkt naar snijbloem categorie Enkele bloem 14% Monobos 23% Gemengd boeket 63% (Basis: alle Slowaakse bloemisten) Wanneer gevraagd wordt naar de omzetverdeling wat betreft snijbloemen, blijkt dat ruim drie vijfde van de snijbloemenomzet door de verkoop van gemengde boeketten behaald wordt. Monobossen zijn goed voor een omzetaandeel van 23% en losse bloemen voor aandeel van 14%. 58

59 Heeft u in de laatste 12 maanden bij uw klanten een verandering geconstateerd? (spontaan genoemd) 2006 Geen veranderingen 22% Consument is kritischer \ mode bewuster 35% Koopt vaker producten van hogere kwaliteit 29% Koopt vaker goedkopere producten \ besteedt minder 24% Koopt vaker duurdere producten 23% Consument heeft meer wensen tav kleuren en 14% samenstelling Koopt duurzame producten \ langere houdbaarheid 6% Meer trendaankopen 5% Basis: alle Slowaakse bloemisten Vier vijfde van de Slowaakse bloemisten zegt één of meerdere veranderingen te hebben opgemerkt in het koopgedrag van hun klanten in de winkel Bloemisten hebben het idee dat Slowaakse consumenten nu veel meer dan vroeger kritisch is en meer mode bewust Sommige bloemisten merken dat klanten vaker duurdere en producten van hogere kwaliteit kopen Andere bloemisten hebben juist het gevoel dat klanten vaker goedkopere producten kopen en zijn daarnaast ook nog eens minder gaan besteden 59

60 5.7 Omzetontwikkeling en toekomstverwachting Verkopen 2006 ten opzichte van 2005 (naar product) 7% 8% 26% 25% 34% 36% 33% Snijbloemen Kamerplanten Toegenomen Gelijk gebleven Afgenomen Weet niet (Basis: alle Slowaakse bloemisten die het product verkopen) Het jaar 2006 was in Slowakije voor snijbloemen EN voor kamerplanten een mager jaar (de netbalance score voor snijbloemen is 10 en voor kamerplanten 8) De overall inschatting van de bloemisten is dat zowel de snijbloemenomzet als de kamerplantenomzet in 2006 in Slowakije licht gestegen is 60

61 Verkoopverwachting voor 2007 (naar product) 29% 6% 7% 24% 28% 41% 36% Snijbloemen Kamerplanten Meer omzet Gelijkblijvende omzet Minder omzet Weet niet (Basis: alle Slowaakse bloemisten die het product verkopen) De verwachting voor 2007 is redelijk positief voor snijbloemen (net-balance score is 35), hoewel een kwart van de bloemisten een stabilisatie verwacht en drie tiende het niet weet Voor kamerplanten wordt 2007 waarschijnlijk ook een positief jaar, de net-balance score is 29. Echter drie vijfde van de bloemisten verwacht een stabilisatie of weet het niet Opslagpercentage Het opslagpercentage dat volgende de Slowaakse bloemisten in hun land wordt gehanteerd, komt uit op 58% (schatting van de bloemisten die zelf snijbloemen verkopen). Het gemiddelde opslagpercentage voor kamerplanten komt met 52% iets lager uit. 61

62 6 Slovenië In dit hoofdstuk staan de belangrijkste uitkomsten centraal die betrekking hebben op de Sloveense bloemisten. In Slovenië is een groot aantal vragen gesteld om het profiel van de bloemist te kunnen achterhalen. 6.1 Assortiment Penetratiegraad producten (naar product, 2005) 96% 95% 87% Penetratiegraad snijbloemen Penetratiegraad kamerplanten Penetratiegraad overige artikelen 2005 (Basis: alle Sloveense bloemisten, n = 131) Een overgrote meerderheid van de Sloveense bloemisten heeft snijbloemen en/of kamerplanten in het assortiment Het aandeel Sloveense bloemisten dat andere artikelen dan snijbloemen en kamerplanten verkoopt, ligt onder het niveau van bloemen en planten 62

63 Omzetverdeling producten (naar meting) 17% 27% 33% 31% 42% Snijbloemen Kamerplanten Overige artikelen (Basis: alle Sloveense bloemisten) Ongeveer twee vijfde van de omzet van een bloemist wordt door de verkoop van snijbloemen verkregen. In 1999 werd nog de helft van de omzet door snijbloemen gegenereerd Een derde van de omzet wordt door de verkoop van kamerplanten gerealiseerd (stabiel over de jaren) Het belang van de verkoop van andere artikelen dan bloemen en planten neemt duidelijk toe (van 17% in 1999 naar 27% in 2005) 63

64 6.2 Belang van Nederland Verkoop van producten uit Nederland (naar meting) 99% 95% (Basis: alle Sloveense bloemisten) Ja, ik verkoop snijbloemen en/of kamerplanten uit Nederland Een ruime meerderheid van de Sloveense bloemisten zegt producten uit Nederland te verkopen Ten opzichte van 1999 is het aandeel bloemisten dat producten uit Nederland verkoopt, gedaald 64

65 Percentage inkoopwaarde producten uit Nederland (naar meting) 11% 12% Weet niet 75%en meer 61% 50-74% 40-49% 20-39% 12% 10-19% 7% 11% 5% 2% 3% 2% 1% Minder dan (Basis: alle Sloveense bloemisten die producten uit Nederland verkopen) Ruim twee derde van de bloemisten in Slovenië die producten uit Nederland verkoopt, zegt dat meer dan 75% van de totale inkoopwaarde uit Nederlands product bestaat De inkoopwaarde vanuit Nederland neemt toe (in 1999 gaf 73% van de bloemisten aan dat meer dan de helft van de totale inkoopwaarde uit Nederland kwam, nu is dat aandeel bloemisten gestegen naar 81%) 65

66 Geschatte marktaandelen per land (naar product, 2005) 11% 8% 5% 8% 2% 14% Rest van de wereld Polen Italië 76% 75% Slovenië Nederland Snijbloemen (Basis: alle Sloveense bloemisten die het product verkopen) Kamerplanten Wanneer aan de Sloveense bloemisten gevraagd wordt een verdeling te maken naar herkomstland blijkt dat drie kwart van de totale omzet uit Nederlands product bestaat (geholpen gevraagd door de landen op te noemen) De lokale productie van kamerplanten is in Slovenië belangrijker dan voor snijbloemen 66

67 6.3 Bedrijvenmarkt Penetratiegraad bloemisten werkzaam op een bepaalde markt (2005) 86% %bloemisten werkzaam op de consumentenmarkt %bloemisten werkzaam op de bedrijvenmarkt (Basis: alle Sloveense bloemisten, n = 131) 2005 Alle Sloveense bloemisten bedienen de consumentenmarkt Het percentage Sloveense bloemisten dat werkzaam is op de bedrijvenmarkt, ligt beduidend lager (86%) Het overgrote deel (82%) van de omzet van een bloemist wordt door de verkoop aan de consument verkregen (niet in de grafiek) 67

68 Bedrijvenmarkt omzet 2005 ten opzichte van 2004 en verwachting voor % 33% 43% 58% 24% 24% Bedrijvenmarktomzet in 2005 ten opzichte van 2004 Verwachting bedrijvenmarktomzet in 2006 Toegenomen - meer omzet Gelijk gebleven - gelijkblijvende omzet Afgenomen - minder omzet Weet niet (Basis: Sloveense bloemisten werkzaam op bedrijvenmarkt, n = 113) Een kwart van de bloemisten heeft de bedrijvenmarkt omzet in 2005 zien toenemen ten opzichte van Twee vijfde van de bloemisten geeft aan dat de omzet in beide jaren gelijk gebleven is, terwijl een derde de omzet heeft zien dalen in een jaar tijd. Hiermee komt de netbalance score (% bloemisten dat zegt toename minus het % bloemisten dat zegt afname ) negatief uit: - 9 (24% - 33%) De verwachting voor 2006 is enigszins positief (net-balance score is 9), maar drie vijfde van de bloemisten verwacht een stabilisatie 68

69 6.4 Consumentenmarkt Verdeling omzet naar gebruik (naar product) 8% 6% 1% 33% 38% Andere gelegenheden Grafsegment 2% 12% Eigen gebruik 57% Huwelijk 32% Cadeau-segment Snijbloemen (Basis: alle Sloveense bloemisten die het product verkopen) Kamerplanten Het grafsegment is in Slovenië uitermate belangrijk voor de verkoop van snijbloemen Kamerplanten worden met name als cadeau gekocht. De waarde die dat vertegenwoordigd ligt bijna twee keer zo hoog als die van snijbloemen (relatief gezien) 69

70 Heeft u in de laatste 12 maanden bij uw klanten een verandering geconstateerd? (spontaan genoemd) 2005 Geen veranderingen 33% Koopt goedkopere producten 31% Koopt alleen voor cadeau 17% Koopt minder vaak producten 15% Consument koopt meer bloemen in de 15% supermarkt Koopt duurdere\luxere producten Koopt producten van lagere kwaliteit 8% Koopt minder voor zichzelf 6% Meer vraag naar planten 6% Weet niet \ geen antwoord 3% Basis: alle Sloveense bloemisten (n = 131) Twee derde van de Sloveense bloemisten zegt één of meerdere veranderingen te hebben opgemerkt in het koopgedrag van hun klanten in de winkel De veranderingen hebben vooral te maken met prijs: klanten kopen goedkopere producten 70

Bloemisten structuuronderzoek Zuid Europa 2007 / 18. Spanje, Portugal en Italië

Bloemisten structuuronderzoek Zuid Europa 2007 / 18. Spanje, Portugal en Italië Bloemisten structuuronderzoek Zuid Europa Spanje, Portugal en Italië 2007 / 18 februari 2007 - Josephine van Dijk Productschap Tuinbouw, Afdeling MIMO Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Bloemisten structuuronderzoek West Europa

Bloemisten structuuronderzoek West Europa Bloemisten structuuronderzoek West Europa Nederland, België, Frankrijk, Verenigd Koninkrijk PT 2008-33 Maart 2008 - Josephine van Dijk Productschap Tuinbouw, Afdeling MIMO Alle rechten voorbehouden. Niets

Nadere informatie

Tuincentrum structuuronderzoek Europa Evaluatie Nederlandse Plantenmerken

Tuincentrum structuuronderzoek Europa Evaluatie Nederlandse Plantenmerken Tuincentrum structuuronderzoek Europa Evaluatie Nederlandse Plantenmerken PT 2008-92 Oktober 2008 - Josephine Klapwijk - van Dijk Productschap Tuinbouw, Afdeling M&I Alle rechten voorbehouden. Niets uit

Nadere informatie

Decoratiegroen bij de bloemist

Decoratiegroen bij de bloemist Decoratiegroen bij de bloemist Bloemistenonderzoek in: Hongarije, Polen, Tsjechië, Slowakije, Portugal, Spanje en het Verenigd Koninkrijk 2007 / 16 februari 2007 - Josephine van Dijk Productschap Tuinbouw,

Nadere informatie

Boomkwekerij Nederland 2009

Boomkwekerij Nederland 2009 Boomkwekerij Nederland 2009 Ontwikkeling van meerjarige en éénjarige tuinplanten in 2009 PT 2010-31 mei 2010 - Annette Meeder Productschap Tuinbouw, Markt & Innovatie Boomkwekerij Nederland 2009 Ontwikkeling

Nadere informatie

Consumentenbestedingen tuinplanten stabiel Onderzoek onder Nederlandse huishoudens naar hun tuinplantenaankopen in 2011

Consumentenbestedingen tuinplanten stabiel Onderzoek onder Nederlandse huishoudens naar hun tuinplantenaankopen in 2011 Consumentenbestedingen tuinplanten stabiel Onderzoek onder Nederlandse huishoudens naar hun tuinplantenaankopen in 2011 PT 2012-11 Maart 2012 - Remy Vermeire Productschap Tuinbouw, Markt & Innovatie Consumentenbestedingen

Nadere informatie

Detaillistenscan tulp Een onderzoek onder bloemisten in Zweden en Polen 2009/08

Detaillistenscan tulp Een onderzoek onder bloemisten in Zweden en Polen 2009/08 Detaillistenscan tulp Een onderzoek onder bloemisten in Zweden en Polen 2009/08 januari 2009 Veronique Linssen Productschap Tuinbouw, Afdeling Marktinformatie en Marktonderzoek Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Rapport Structuuronderzoek bloemenwinkels 2006 Een nadere segmentering van bloemenwinkels

Rapport Structuuronderzoek bloemenwinkels 2006 Een nadere segmentering van bloemenwinkels Rapport Structuuronderzoek bloemenwinkels 2006 Een nadere segmentering van bloemenwinkels Peter J. Hoekstra (Ace! Advies en Marktonderzoek) oktober 2006 Hoofdbedrijfschap Detailhandel (HBD), DEN HAAG Centrale

Nadere informatie

Bezoekverslag bloemen en planten bij Slowaakse retailers

Bezoekverslag bloemen en planten bij Slowaakse retailers . Retail Tour Slowakije Bezoekverslag bloemen en planten bij Slowaakse retailers PT 2011-04 Januari 2011 - Josephine Klapwijk - van Dijk Productschap Tuinbouw, M&I Retail Tour Slowakije Bezoekverslag

Nadere informatie

De Spaanse importeur in Beeld 2007 / 53

De Spaanse importeur in Beeld 2007 / 53 De Spaanse importeur in Beeld Importeursonderzoek Spanje 2007 2007 / 53 Zoetermeer, juli 2007 René van Paassen, Annette Meeder Productschap Tuinbouw, Afdeling Marktinformatie Marktonderzoek Alle rechten

Nadere informatie

Retail Tour Slovenië

Retail Tour Slovenië Retail Tour Slovenië Bezoekverslag bloemen en planten bij Sloveense retailers PT 2010-84 December 2010 - Josephine Klapwijk - van Dijk Productschap Tuinbouw, M&I Retail Tour Slovenië Bezoekverslag bloemen

Nadere informatie

LANDEN ANALYSE BELGIË

LANDEN ANALYSE BELGIË LANDEN ANALYSE BELGIË Algemeen LANDEN ANALYSE ALGEMEEN De Landen Analyse geeft de sector (cijfermatig) inzicht in de huidige (2013) en toekomstige (2018) waarde van de consumptie van snijbloemen en potplanten

Nadere informatie

Consumentenaankopen perkplanten Frankrijk

Consumentenaankopen perkplanten Frankrijk Consumentenaankopen perkplanten Frankrijk 2007 / 102 december 2007 - René van Paassen Productschap Tuinbouw, Afdeling Mimo Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd

Nadere informatie

Handelsstromen Rozenstruiken 2009 / 14. Zoetermeer, Maart 2009 Peter van der Salm Productschap Tuinbouw, Afdeling Markt en Innovatie

Handelsstromen Rozenstruiken 2009 / 14. Zoetermeer, Maart 2009 Peter van der Salm Productschap Tuinbouw, Afdeling Markt en Innovatie Handelsstromen Rozenstruiken 2009 / 14 Zoetermeer, Maart 2009 Peter van der Salm Productschap Tuinbouw, Afdeling Markt en Innovatie Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd

Nadere informatie

Bedrijvenmarkt Nederland

Bedrijvenmarkt Nederland Bedrijvenmarkt Nederland 2007/97 Datum: december 2007 Projectleider: Veronique Linssen Productschap Tuinbouw, Afdeling Marktinformatie en Marktonderzoek Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Groeikansen voor pothyacint

Groeikansen voor pothyacint Groeikansen voor pothyacint Onderzoek onder bloemisten (NL, D, F, VK) en consumenten (NL, D, F, VK, It, Sp) PT 2010-56 augustus 2010 - Iris van Santen Productschap Tuinbouw, Markt & Innovatie Groeikansen

Nadere informatie

Alstroemeria: imago positief, naam nog onbekend Onderzoek onder bloemisten en consumenten

Alstroemeria: imago positief, naam nog onbekend Onderzoek onder bloemisten en consumenten Alstroemeria: imago positief, naam nog onbekend Onderzoek onder bloemisten en consumenten PT 2012-20 Juli 2012 - Ir. Frederieke Vermeer/Annette Meeder Productschap Tuinbouw, Markt, duurzaamheid & Innovatie

Nadere informatie

Snijhortensia s in Frankrijk

Snijhortensia s in Frankrijk Deze nieuwsbrief is onderdeel van de informatiedienst Marktinformatie voor aanvoerders met abonnement of Persoonlijke Verkoop 14 oktober 2014 Snijhortensia s in Frankrijk Op 9 en 10 oktober is er een studiereis

Nadere informatie

Retail Tour Tsjechië Bezoekverslag bloemen en planten bij Tsjechische retailers

Retail Tour Tsjechië Bezoekverslag bloemen en planten bij Tsjechische retailers Retail Tour Tsjechië Bezoekverslag bloemen en planten bij Tsjechische retailers PT 2011-06 December 2010 - Josephine Klapwijk - van Dijk Productschap Tuinbouw, M&I Retail Tour Tsjechië Bezoekverslag bloemen

Nadere informatie

Retail Tour Litouwen Bezoekverslag bloemen en planten bij retailers in Litouwen

Retail Tour Litouwen Bezoekverslag bloemen en planten bij retailers in Litouwen Retail Tour Litouwen Bezoekverslag bloemen en planten bij retailers in Litouwen PT 2011-14 Februari 2011 - Josephine Klapwijk - van Dijk Productschap Tuinbouw, M&I Retail Tour Litouwen Bezoekverslag bloemen

Nadere informatie

LANDEN ANALYSE DUITSLAND

LANDEN ANALYSE DUITSLAND LANDEN ANALYSE DUITSLAND Algemeen LANDEN ANALYSE ALGEMEEN De Landen Analyse gee7 de sector (cijferma@g) inzicht in de huidige (2013) en toekoms@ge (2018) waarde van de consump@e van snijbloemen en potplanten

Nadere informatie

LANDEN ANALYSE ITALIË

LANDEN ANALYSE ITALIË LANDEN ANALYSE ITALIË Algemeen LANDEN ANALYSE ALGEMEEN De Landen Analyse gee7 de sector (cijferma@g) inzicht in de huidige (2013) en toekoms@ge (2018) waarde van de consump@e van snijbloemen en potplanten

Nadere informatie

LANDEN ANALYSE SPANJE

LANDEN ANALYSE SPANJE LANDEN ANALYSE SPANJE Algemeen LANDEN ANALYSE ALGEMEEN De Landen Analyse gee6 de sector (cijferma?g) inzicht in de huidige (2013) en toekoms?ge (2018) waarde van de consump?e van snijbloemen en potplanten

Nadere informatie

Retail Tour Letland. Bezoekverslag bloemen en planten bij Letse retailers

Retail Tour Letland. Bezoekverslag bloemen en planten bij Letse retailers Retail Tour Letland Bezoekverslag bloemen en planten bij Letse retailers PT 2011-15 Februari 2011 - Josephine Klapwijk - van Dijk Productschap Tuinbouw, M&I Retail Tour Letland Bezoekverslag bloemen en

Nadere informatie

Publieksonderzoek Eerlijke bloemen met Moederdag

Publieksonderzoek Eerlijke bloemen met Moederdag Publieksonderzoek Eerlijke bloemen met Moederdag Rapportage Datum: 2 mei 2016 Opdrachtgever: Jorrit Visser, Hivos Auteur: Claudia Ros, InfoResult Hivos onderzoek: Eerlijke bloemen met Moederdag 1 Inhoud

Nadere informatie

Sierteeltbestedingen dalen, tuinaanneming groeit

Sierteeltbestedingen dalen, tuinaanneming groeit Sierteeltbestedingen dalen, tuinaanneming groeit In 2014 gaf de gemiddelde Belg 38 euro uit aan bloemen en planten. Dat is opnieuw een daling ten opzichte van vorig jaar. De oorzaken hiervan zijn het verminderde

Nadere informatie

Retail Tour Polen. Bezoekverslag bloemen en planten bij Poolse retailers

Retail Tour Polen. Bezoekverslag bloemen en planten bij Poolse retailers Retail Tour Polen Bezoekverslag bloemen en planten bij Poolse retailers PT 2010-55 augustus 2010 - Josephine Klapwijk - van Dijk Productschap Tuinbouw, M&I Retail Tour Polen Bezoekverslag bloemen en planten

Nadere informatie

Rol van de groentespeciaalzaak

Rol van de groentespeciaalzaak Rol van de groentespeciaalzaak Analyse van de huishoudelijke aankoop van groenten en fruit bij de groentespeciaalzaak PT 2010-20 Maart 2010 - Anne Marie Borgdorff Productschap Tuinbouw, Markt & Innovatie

Nadere informatie

Product-info Aubergine

Product-info Aubergine Product-info Aubergine PT 2009 / 58 Oktober 2009/ Peter van der Salm Productschap Tuinbouw, Markt & Innovatie Product-info Aubergine Auteur Peter van der Salm Functie Marktanalist Telefoon 079-3470662

Nadere informatie

Sierteeltbestedingen dalen, tuinaanneming groeit

Sierteeltbestedingen dalen, tuinaanneming groeit Sierteeltbestedingen dalen, tuinaanneming groeit Het aantal aankopen van bloemen en planten blijft dalen, waardoor ook de totale sierteeltbestedingen verder afnemen. In dezelfde lijn zijn er ook steeds

Nadere informatie

Retail Tour Denemarken

Retail Tour Denemarken Retail Tour Denemarken Bezoekverslag bloemen en planten bij Deense retailers PT 2010-71 Oktober 2010 - Josephine Klapwijk - van Dijk Productschap Tuinbouw, M&I Retail Tour Denemarken Bezoekverslag bloemen

Nadere informatie

LANDEN ANALYSE FRANKRIJK

LANDEN ANALYSE FRANKRIJK LANDEN ANALYSE FRANKRIJK Algemeen LANDEN ANALYSE ALGEMEEN De Landen Analyse gee9 de sector (cijfermabg) inzicht in de huidige (2013) en toekomsbge (2018) waarde van de consumpbe van snijbloemen en potplanten

Nadere informatie

De consument van zomerbollen-op-pot Onderzoek onder consumenten in Nederland en Duitsland

De consument van zomerbollen-op-pot Onderzoek onder consumenten in Nederland en Duitsland De consument van zomerbollen-op-pot Onderzoek onder consumenten in Nederland en Duitsland PT 2012-06 Februari 2012 - Iris van Santen & Annette Meeder Productschap Tuinbouw, Markt & Innovatie De consument

Nadere informatie

Bloemisten over assortiment en productinformatie

Bloemisten over assortiment en productinformatie Bloemisten over assortiment en productinformatie Onderzoeksresultaten uit het bloemistenpanel PT 2010-87 December 2010 Iris van Santen, projectleider marktonderzoek Het bloemistenpanel Het bloemistenpanel

Nadere informatie

LANDEN ANALYSE NEDERLAND

LANDEN ANALYSE NEDERLAND LANDEN ANALYSE NEDERLAND Algemeen LANDEN ANALYSE ALGEMEEN De Landen Analyse gee5 de sector (cijferma>g) inzicht in de huidige (2013) en toekoms>ge (2018) waarde van de consump>e van snijbloemen en potplanten

Nadere informatie

LANDEN ANALYSE DENEMARKEN

LANDEN ANALYSE DENEMARKEN LANDEN ANALYSE DENEMARKEN Algemeen LANDEN ANALYSE ALGEMEEN De Landen Analyse gee6 de sector (cijferma?g) inzicht in de huidige (2013) en toekoms?ge (2018) waarde van de consump?e van snijbloemen en potplanten

Nadere informatie

Bloeiende planten in Frankrijk

Bloeiende planten in Frankrijk Deze nieuwsbrief is onderdeel van de informatiedienst Marktinformatie voor aanvoerders met abonnement of Persoonlijke Verkoop 23 september 2014 Bloeiende planten in Frankrijk Half september is er een studiereis

Nadere informatie

Samenvatting. Valentijnsdag 2010. Pretest Valentijnsdag in Nederland, Duitsland, Frankrijk en het VK

Samenvatting. Valentijnsdag 2010. Pretest Valentijnsdag in Nederland, Duitsland, Frankrijk en het VK Samenvatting Valentijnsdag 2010 Pretest Valentijnsdag in Nederland, Duitsland, Frankrijk en het VK PT 2010 Josephine Klapwijk - van Dijk Productschap Tuinbouw, M&I Pretest Valentijnsdag Enkele dagen voor

Nadere informatie

Valentijnsdag 2011 succesvol verlopen voor bloemisten

Valentijnsdag 2011 succesvol verlopen voor bloemisten Valentijnsdag 2011 succesvol verlopen voor bloemisten Onderzoeksresultaten uit het bloemistenpanel PT 2011-20 Maart 2011 Iris van Santen, projectleider marktonderzoek Het bloemistenpanel Het bloemistenpanel

Nadere informatie

Sierteeltaankopen blijven dalen, tuinaanneming groeit

Sierteeltaankopen blijven dalen, tuinaanneming groeit Sierteeltaankopen blijven dalen, tuinaanneming groeit Het aantal aankopen van bloemen en planten blijft dalen waardoor de totale sierteeltbestedingen verder afnemen. Er zijn ook minder Belgen die sierteeltproducten

Nadere informatie

Retail Tour Hongarije Bezoekverslag planten (en bloemen) bij Hongaarse retailers

Retail Tour Hongarije Bezoekverslag planten (en bloemen) bij Hongaarse retailers Retail Tour Hongarije Bezoekverslag planten (en bloemen) bij Hongaarse retailers PT 2010-35 juni 2010 - Josephine Klapwijk - van Dijk Productschap Tuinbouw, M&I Retail Tour Hongarije Bezoekverslag planten

Nadere informatie

Hoe Europeanen denken over biotechnologie en genetisch gemodificeerd voedsel in 2005

Hoe Europeanen denken over biotechnologie en genetisch gemodificeerd voedsel in 2005 Eens in de drie jaar wordt in de Europese Unie onderzoek verricht naar de publieksopvattingen over biotechnologie. Eind 05 zijn in totaal 25.000 respondenten in de 25 lidstaten van de EU ondervraagd. Hier

Nadere informatie

December 2014 Betalen aan de kassa 2013

December 2014 Betalen aan de kassa 2013 December 2014 Betalen aan de kassa 2013 Betalen aan de kassa 2013 Betalen aan de kassa 2013 Uitkomsten DNB/Betaalvereniging Nederland onderzoek naar het gebruik van contant geld en de pinpas in Nederland

Nadere informatie

Retail Tour Estland Bezoekverslag bloemen en planten bij retailers in Estland

Retail Tour Estland Bezoekverslag bloemen en planten bij retailers in Estland Retail Tour Estland Bezoekverslag bloemen en planten bij retailers in Estland PT 2011-19 Februari 2011 - Josephine Klapwijk - van Dijk Productschap Tuinbouw, M&I Retail Tour Estland Bezoekverslag bloemen

Nadere informatie

De consument van champignon in 17 landen

De consument van champignon in 17 landen De consument van champignon in 17 landen 2007 / 72 Zoetermeer, september 2007 - Wilco van den Berg Productschap Tuinbouw, Afdeling Marktinformatie & Marktonderzoek Alle rechten voorbehouden. Niets uit

Nadere informatie

Retail Tour Noorwegen

Retail Tour Noorwegen Retail Tour Noorwegen Bezoekverslag bloemen en planten bij Noorse retailers PT 2010-51 juli 2010 - Josephine Klapwijk - van Dijk Productschap Tuinbouw, M&I Retail Tour Noorwegen Bezoekverslag bloemen

Nadere informatie

Inkoopgedrag bloemisten in kaart gebracht

Inkoopgedrag bloemisten in kaart gebracht Inkoopgedrag bloemisten in kaart gebracht Onderzoeksresultaten uit het bloemistenpanel PT 2010-74 December 2010 Frederieke Vermeer, projectleider marktonderzoek Het bloemistenpanel Het bloemistenpanel

Nadere informatie

Retail Tour Zwitserland Bezoekverslag bloemen en planten bij Zwitserse retailers

Retail Tour Zwitserland Bezoekverslag bloemen en planten bij Zwitserse retailers Retail Tour Zwitserland Bezoekverslag bloemen en planten bij Zwitserse retailers PT 2011-26 2011 - Josephine Klapwijk - van Dijk Productschap Tuinbouw, M&I Retail Tour Zwitserland Bezoekverslag bloemen

Nadere informatie

Gedragscode Defensie. Draagvlakmeting. Ministerie van Defensie. Defensie Personele Diensten Gedragswetenschappen

Gedragscode Defensie. Draagvlakmeting. Ministerie van Defensie. Defensie Personele Diensten Gedragswetenschappen Bezoekadres: Van Alkemadelaan 357 Postadres: MPC 58 A Postbus 90701 2509 LS Den Haag Nederland www.cdc.nl Draagvlakmeting TNS NIPO: Drs. Anneloes Klaassen Lisanne van Thiel GW: Drs. Amber Vos +31 (070)

Nadere informatie

KENGETALLEN 2013. HBAG Bloemen en Planten

KENGETALLEN 2013. HBAG Bloemen en Planten KENGETALLEN 2013 HBAG Bloemen en Planten Voorwoord Voor u ligt de geactualiseerde versie van Kengetallen Groothandel Bloemkwekerijproducten. Hierin is naast de vertrouwde exportstatistiek van het HBAG

Nadere informatie

Retail Tour Oostenrijk Bezoekverslag bloemen en planten bij Oostenrijkse retailers

Retail Tour Oostenrijk Bezoekverslag bloemen en planten bij Oostenrijkse retailers Retail Tour Oostenrijk Bezoekverslag bloemen en planten bij Oostenrijkse retailers PT 2011-27 2011 - Josephine Klapwijk - van Dijk Productschap Tuinbouw, M&I Retail Tour Oostenrijk Bezoekverslag bloemen

Nadere informatie

Onderzoek TNS NIPO naar thuiswinkelgedrag en de bekendheid van het Thuiswinkel Waarborg in Nederland

Onderzoek TNS NIPO naar thuiswinkelgedrag en de bekendheid van het Thuiswinkel Waarborg in Nederland Onderzoek TNS NIPO naar thuiswinkelgedrag en de bekendheid van het Thuiswinkel Waarborg in Nederland In april 2013 heeft TNS NIPO in opdracht van Thuiswinkel.org een herhalingsonderzoek uitgevoerd naar

Nadere informatie

Bedrijvenmarkt Intern & extern

Bedrijvenmarkt Intern & extern Bedrijvenmarkt Intern & extern Onderzoek naar het interne en externe gebruik van bloemen en planten in Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland 2008 / 42 - R. Vermeire, A.Meeder Productschap Tuinbouw, Afdeling

Nadere informatie

Kalanchoë: mooie en makkelijke plant Onderzoek onder bloemisten en consumenten in diverse landen

Kalanchoë: mooie en makkelijke plant Onderzoek onder bloemisten en consumenten in diverse landen Kalanchoë: mooie en makkelijke plant Onderzoek onder bloemisten en consumenten in diverse landen PT 2013-02 Januari 2013 - Anne Marie Borgdorff Productschap Tuinbouw, Markt & Innovatie Kalanchoë: mooie

Nadere informatie

Rapportage Marktverkenning Klimaatbeheersing Mei 2015

Rapportage Marktverkenning Klimaatbeheersing Mei 2015 Rapportage Marktverkenning Klimaatbeheersing Mei 205 Inhoudsopgave Managementsamenvatting 3 Inleiding 4. Achtergrondkenmerken bedrijven 5. Organisatorische kenmerken 5.2 Activiteiten 7.3 Omzet 9 2. Marktomvang-

Nadere informatie

Winkelgedrag Fashion Deel 1

Winkelgedrag Fashion Deel 1 Winkelgedrag Fashion Deel 1 Verandering in het winkelgedrag voor fashion t.o.v. 2 jaar eerder Uitgaven, frequentie, aantal winkels, winkelduur, type winkels en locatie. Winkelgedrag Fashion Om een beeld

Nadere informatie

Resultaten Conjunctuurenquete 1e helft 2014

Resultaten Conjunctuurenquete 1e helft 2014 Resultaten Conjunctuurenquete 1e helft 214 Willemstad, Maart 214 Inleiding In juni 214 zijn in het kader van de conjunctuurenquête (CE) de bedrijven benaderd met vragenlijsten op Curaçao. Doel van deze

Nadere informatie

Stand van zaken op de energiemarkt

Stand van zaken op de energiemarkt Stand van zaken op de energiemarkt Onderzoek energiemarkt consumenten Rapportage kerncijfers Eerste halfjaar 13 Majka van Doorn, research consultant Thijs Hendrix, senior research consultant 11 13 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Retail Tour Zweden. Bezoekverslag bloemen en planten bij Zweedse retailers

Retail Tour Zweden. Bezoekverslag bloemen en planten bij Zweedse retailers Retail Tour Zweden Bezoekverslag bloemen en planten bij Zweedse retailers PT 2010-73 Oktober 2010 - Josephine Klapwijk - van Dijk Productschap Tuinbouw, M&I Retail Tour Zweden Bezoekverslag bloemen en

Nadere informatie

De Roemeense consument van snijbloemen en kamerplanten 2009 / 17. Maart René van Paassen Productschap Tuinbouw, Afdeling Markt en Innovatie

De Roemeense consument van snijbloemen en kamerplanten 2009 / 17. Maart René van Paassen Productschap Tuinbouw, Afdeling Markt en Innovatie De Roemeense consument van snijbloemen en kamerplanten 2009 / 17 Maart René van Paassen Productschap Tuinbouw, Afdeling Markt en Innovatie Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Potchrysant: kleurrijke seizoensplant Onderzoek onder bloemisten en consumenten in diverse landen

Potchrysant: kleurrijke seizoensplant Onderzoek onder bloemisten en consumenten in diverse landen Potchrysant: kleurrijke seizoensplant Onderzoek onder bloemisten en consumenten in diverse landen PT 2013-01 Remy Vermeire Productschap Tuinbouw, Markt & Innovatie Potchrysant: kleurrijke seizoensplant

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek

Centraal Bureau voor de Statistiek Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB09-068 27 oktober 2009 9.30 uur www.cbs.nl Consument koopt graag via internet Driekwart internetgebruikers koopt online Gemak en flexibiliteit belangrijkste

Nadere informatie

COFFEESHOPBEZOEKERS IN VENLO 2009 TELLINGEN EN ENQUÊTE COFFEESHOPBEZOEKERS VENLO

COFFEESHOPBEZOEKERS IN VENLO 2009 TELLINGEN EN ENQUÊTE COFFEESHOPBEZOEKERS VENLO COFFEESHOPBEZOEKERS IN VENLO 2009 TELLINGEN EN ENQUÊTE COFFEESHOPBEZOEKERS VENLO B. Bieleman R. Nijkamp COLOFON St. INTRAVAL Postadres: Postbus 1781 9701 BT Groningen E-mail info@intraval.nl Kantoor Groningen:

Nadere informatie

Benzinestation vooral voor last-minute aankoop bloemen en planten

Benzinestation vooral voor last-minute aankoop bloemen en planten Benzinestation vooral voor last-minute aankoop bloemen en planten Onderzoek onder consumenten in Nederland, Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk naar het imago van het benzinestation PT 2011-05

Nadere informatie

GfK Group Media RAB Radar- Voorbeeldpresentatie Merk X fmcg. Februari 2008 RAB RADAR. Radio AD Awareness & Respons. Voorbeeldpresentatie Merk X

GfK Group Media RAB Radar- Voorbeeldpresentatie Merk X fmcg. Februari 2008 RAB RADAR. Radio AD Awareness & Respons. Voorbeeldpresentatie Merk X RAB RADAR Radio AD Awareness & Respons Voorbeeldpresentatie Inhoud 1 Inleiding 2 Resultaten - Spontane en geholpen bekendheid - Herkenning radiocommercial en rapportcijfer - Teruggespeelde boodschap -

Nadere informatie

De veelzijdigheid van de champignon Consumentenonderzoek in Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk

De veelzijdigheid van de champignon Consumentenonderzoek in Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk De veelzijdigheid van de champignon Consumentenonderzoek in Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk PT 2012-16 Juni 2012 - Anne Marie Borgdorff Productschap Tuinbouw, Markt & Innovatie Consumentenonderzoek

Nadere informatie

LANDEN ANALYSE VERENIGD KONINKRIJK

LANDEN ANALYSE VERENIGD KONINKRIJK LANDEN ANALYSE VERENIGD KONINKRIJK Algemeen LANDEN ANALYSE ALGEMEEN De Landen Analyse gee: de sector (cijfermacg) inzicht in de huidige (2013) en toekomscge (2018) waarde van de consumpce van snijbloemen

Nadere informatie

BureauSierteelt.nl. Festa dei Nonni 22-09- 14

BureauSierteelt.nl. Festa dei Nonni 22-09- 14 BureauSierteelt.nl Festa dei Nonni 1 Algemeen 7 kwalitatieve interviews met exporteurs op Italië Snijbloemen, kamerplanten, tuinplanten Focus vooral op Noord-Italië (tot circa Rome) Belang Italië als afzetland

Nadere informatie

Er is weinig of geen locale productie, hooguit van Phalaenopsis uit Slovenië zelf door Ocean Orchids

Er is weinig of geen locale productie, hooguit van Phalaenopsis uit Slovenië zelf door Ocean Orchids Verslag marktverkenning Slovenië 14-17 november 2012 door Lucas Jansen, Floweracademy.nl De markt in Slovenië is redelijk overzichtelijk. De meeste afzet (80%) vindt plaats via de bloemisten die inkopen

Nadere informatie

Exportstatistiek Bloemkwekerijprodukten FEBRUARI 2012

Exportstatistiek Bloemkwekerijprodukten FEBRUARI 2012 Exportstatistiek Bloemkwekerijprodukten FEBRUARI 212 NA KRIMP IN FEBRUARI STOKT EXPORT BLOEMEN EN PLANTEN OP KRAPPE PLUS VAN 1% TOT 915 MILJOEN In februari is de exportwaarde van bloemen en planten vanuit

Nadere informatie

Groeipotentie voor Zantedeschia als tuinplant Onderzoek onder bloemisten en consumenten in diverse landen

Groeipotentie voor Zantedeschia als tuinplant Onderzoek onder bloemisten en consumenten in diverse landen Groeipotentie voor Zantedeschia als tuinplant Onderzoek onder bloemisten en consumenten in diverse landen PT 2011-77 december 2011 - Iris van Santen Productschap Tuinbouw, Markt & Innovatie Groeipotentie

Nadere informatie

Zomerse aardbeien en frambozen Consumentenonderzoek in Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk

Zomerse aardbeien en frambozen Consumentenonderzoek in Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk Zomerse aardbeien en frambozen Consumentenonderzoek in Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk PT 2012-26 September 2012 - Anne Marie Borgdorff Productschap Tuinbouw, Markt & Innovatie Zomerse

Nadere informatie

Zoete kers en sappige pruim Kwantitatief online onderzoek onder consumenten in Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk

Zoete kers en sappige pruim Kwantitatief online onderzoek onder consumenten in Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk Zoete kers en sappige pruim Kwantitatief online onderzoek onder consumenten in Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk PT 2012-28 September 2012 - Anne Marie Borgdorff Productschap Tuinbouw, Markt

Nadere informatie

Imago Nederlandse snijbloemen

Imago Nederlandse snijbloemen Imago Nederlandse snijbloemen Onderzoeksresultaten uit het bloemistenpanel PT 2012-09 Maart 2012 Frederieke Vermeer, senior projectleider marktonderzoek Remy Vermeire, senior projectleider marktonderzoek

Nadere informatie

Duitse consument grootste fan van asperges Consumentenonderzoek in Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk

Duitse consument grootste fan van asperges Consumentenonderzoek in Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk Duitse consument grootste fan van asperges Consumentenonderzoek in Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk PT 2012-14 Juni 2012 - Anne Marie Borgdorff Productschap Tuinbouw, Markt & Innovatie Consumentenonderzoek

Nadere informatie

Retail Tour Verenigd Koninkrijk

Retail Tour Verenigd Koninkrijk Retail Tour Verenigd Koninkrijk Bezoekverslag bloemen & planten bij Britse supermarktketens PT 2010-36 juni 2010 - Josephine Klapwijk - van Dijk Productschap Tuinbouw, M&I Retail Tour Verenigd Koninkrijk

Nadere informatie

Snij-Cymbidium onbekend maar niet onbemind Onderzoek onder bloemisten en consumenten in diverse landen

Snij-Cymbidium onbekend maar niet onbemind Onderzoek onder bloemisten en consumenten in diverse landen Snij-Cymbidium onbekend maar niet onbemind Onderzoek onder bloemisten en consumenten in diverse landen PT 2012-18 juni 2012 - Remy Vermeire Productschap Tuinbouw, Markt en Innovatie Snij-Cymbidium onbekend

Nadere informatie

Internetaankopen van bloemen & planten. Productschap Tuinbouw, Arjen Daane

Internetaankopen van bloemen & planten. Productschap Tuinbouw, Arjen Daane Internetaankopen van bloemen & planten PT 2007-105 Productschap Tuinbouw, Arjen Daane September 2007 Achtergrond & doelstelling van het onderzoek Er word veel gespeculeerd over de effecten van internet

Nadere informatie

IJsbergsla en kropsla

IJsbergsla en kropsla IJsbergsla en kropsla Consumentenonderzoek in Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk PT 2012-38 Oktober 2012 - Anne Marie Borgdorff Productschap Tuinbouw, Markt & Innovatie IJsbergsla en kropsla

Nadere informatie

Bijna de helft van de geweldsmisdrijven wordt in de openbare ruimte gepleegd / foto: Inge van Mill.

Bijna de helft van de geweldsmisdrijven wordt in de openbare ruimte gepleegd / foto: Inge van Mill. Bijna de helft van de geweldsmisdrijven wordt in de openbare ruimte gepleegd / foto: Inge van Mill. secondant #2 april 2009 7 Geweldsdelicten tussen - Daling van geweld komt niet uit de verf Crimi-trends

Nadere informatie

Resultaten september 2013

Resultaten september 2013 1 Resultaten september 2013 Resultaten: Het onderzoek wordt zoals gezegd in twee tabellensets verantwoord. Deze treft men hierna aan. Hier geven wij in een management samenvatting de voornaamste gegevens

Nadere informatie

Samenvatting 3-meting effectonderzoek integratiecampagne. Onderzoek onder allochtone Nederlanders

Samenvatting 3-meting effectonderzoek integratiecampagne. Onderzoek onder allochtone Nederlanders Samenvatting 3-meting effectonderzoek integratiecampagne Onderzoek onder allochtone Nederlanders Samenvatting 3-meting effectonderzoek integratiecampagne Onderzoek onder allochtonen 1) Integratiecampagne

Nadere informatie

53% 47% 51% 54% 54% 53% 49% 0% 25% 50% 75% 100% zeer moeilijk moeilijk komt net rond gemakkelijk zeer gemakkelijk

53% 47% 51% 54% 54% 53% 49% 0% 25% 50% 75% 100% zeer moeilijk moeilijk komt net rond gemakkelijk zeer gemakkelijk 30 FINANCIËLE SITUATIE In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de financiële situatie van de Leidse burgers. In de enquête wordt onder andere gevraagd hoe moeilijk of gemakkelijk men rond kan komen met het

Nadere informatie

Sectorrapport Bos- en haagplantsoen

Sectorrapport Bos- en haagplantsoen Sectorrapport Bos- en haagplantsoen Najaar 2009 Inhoudsopgave Terugblik seizoen 2008/2009...................................................................................... 3 Najaar 2009 sector bos-

Nadere informatie

Veel overeenkomsten bij aubergine en courgette Consumentenonderzoek in Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk

Veel overeenkomsten bij aubergine en courgette Consumentenonderzoek in Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk Veel overeenkomsten bij aubergine en courgette Consumentenonderzoek in Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk PT 2012-41 december 2012 - Anne Marie Borgdorff Productschap Tuinbouw, Markt & Innovatie

Nadere informatie

Alleen-Pinnen-Monitor

Alleen-Pinnen-Monitor 1 Alleen-Pinnen-Monitor Perceptie van alleen-pinnen kassa s 2 e meting Erwin Boom & Markus Leineweber, 11 september 2012 Uitgevoerd in opdracht van de Betaalvereniging Nederland en Stichting BEB Vertrouwelijk

Nadere informatie

Gezonde appels, sappige sinaasappelen Consumentenonderzoek in Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk

Gezonde appels, sappige sinaasappelen Consumentenonderzoek in Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk Gezonde appels, sappige sinaasappelen Consumentenonderzoek in Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk PT 2012-13 April 2012 - Anne Marie Borgdorff Productschap Tuinbouw, Markt & Innovatie Gezonde

Nadere informatie

Coen in het kort. Inhoud rapportage. Toelichting. Provincie Limburg. Negatief beeld bij alle indicatoren

Coen in het kort. Inhoud rapportage. Toelichting. Provincie Limburg. Negatief beeld bij alle indicatoren Conjunctuurenquête Nederland I rapport eerste kwartaal 212 Inhoud rapportage COEN in het kort Economisch klimaat Omzet Export Personeelssterkte Investeringen Winstgevendheid Toelichting Hoe staat het Nederlandse

Nadere informatie

M MKB heeft internationale handelsgeest

M MKB heeft internationale handelsgeest M201019 MKB heeft internationale handelsgeest Arjan Ruis Petra Gibcus Zoetermeer, november 2010 MKB heeft internationale handelsgeest Ruim één op de drie MKB-bedrijven is op enige wijze actief op de internationale

Nadere informatie

Samenvatting 3-meting effectonderzoek integratiecampagne. Onderzoek onder autochtone Nederlanders

Samenvatting 3-meting effectonderzoek integratiecampagne. Onderzoek onder autochtone Nederlanders Samenvatting 3-meting effectonderzoek integratiecampagne Onderzoek onder autochtone Nederlanders Samenvatting 3-meting effectonderzoek integratiecampagne Onderzoek onder autochtonen 1) Integratiecampagne

Nadere informatie

M Starters en samenwerking

M Starters en samenwerking M200617 Starters en samenwerking drs. D. Snel drs. A. Bruins Zoetermeer, december 2006 2 Starters en samenwerking Samenwerking tussen (jonge) bedrijven heeft een positief effect op de resultaten van het

Nadere informatie

Administratieve (over)last

Administratieve (over)last M200811 Administratieve (over)last Perceptie van MKB-ondernemers over verplichte administratieve handelingen J. Snoei Zoetermeer, november 2008 Administratieve lasten Het overgrote deel van de ondernemers

Nadere informatie

Monitoring gebruikerstevredenheid invoering 130 km/h

Monitoring gebruikerstevredenheid invoering 130 km/h TNS Nipo Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam t 020 5225 444 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Rapport Monitoring gebruikerstevredenheid invoering 130 km/h Rick Heldoorn & Matthijs de Gier H1630

Nadere informatie

Water uit de kraan laten doorlopen of niet? Onderzoek naar het effect van de zomercampagne waterkwaliteit

Water uit de kraan laten doorlopen of niet? Onderzoek naar het effect van de zomercampagne waterkwaliteit Water uit de kraan laten doorlopen of niet? Onderzoek naar het effect van de zomercampagne waterkwaliteit Index 1. Oasen en de campagne 3 2. Samenvatting en conclusie 6 3. Resultaten onderzoek 10 4. Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

Samenvatting 2-meting effectonderzoek integratiecampagne. Onderzoek onder allochtone Nederlanders

Samenvatting 2-meting effectonderzoek integratiecampagne. Onderzoek onder allochtone Nederlanders Samenvatting 2-meting effectonderzoek integratiecampagne Onderzoek onder allochtone Nederlanders Samenvatting 2-meting effectonderzoek integratiecampagne Onderzoek onder allochtonen 1) Integratiecampagne

Nadere informatie

Hoofdstuk 24 Financiële situatie

Hoofdstuk 24 Financiële situatie Hoofdstuk 24 Financiële situatie Samenvatting De gemeente voert diverse inkomensondersteunende maatregelen uit die bedoeld zijn voor huishoudens met een lager inkomen. Zes op de tien Leidenaren zijn bekend

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 44 t/m Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 44 t/m Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 44 t/m 47 2015 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 23 november 2015 Projectnummer: 20645 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting

Nadere informatie

LANDEN ANALYSE POLEN

LANDEN ANALYSE POLEN LANDEN ANALYSE POLEN Algemeen LANDEN ANALYSE ALGEMEEN De Landen Analyse gee6 de sector (cijferma?g) inzicht in de huidige (2013) en toekoms?ge (2018) waarde van de consump?e van snijbloemen en potplanten

Nadere informatie

Stand van zaken op de energiemarkt

Stand van zaken op de energiemarkt Stand van zaken op de energiemarkt Onderzoek energiemarkt consumenten Rapportage kerncijfers Tweede halfjaar 12 Majka van Doorn, research consultant Thijs Hendrix, senior research consultant 14 uari 13

Nadere informatie

Marktonderzoek Succulenten 2014

Marktonderzoek Succulenten 2014 Marktonderzoek Succulenten 2014 Naam Marktonderzoek Succulenten Datum 8-10-2014 Auteur Ovata B.V. Ovata BV Hoefweg 152 2665 LD Bleiswijk Tel: +31 (0)10 5241088 info@ovata.nl www.ovata.nl Inhoudsopgave

Nadere informatie