mariënburg informatieboekje mariënburg Burgemeester Grothestraat CM Soest T (035) E

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "mariënburg informatieboekje mariënburg Burgemeester Grothestraat 80 3761 CM Soest T (035) 602 20 44 E marienburg@beweging3.nl www.beweging3."

Transcriptie

1 mariënburg woonzorgcentrum een locatie van beweging informatieboekje mariënburg Burgemeester Grothestraat CM Soest T (035) E

2 welkom Geachte lezer, Het doet ons genoegen u deze informatiebrochure aan te bieden. Hiermee willen we u en uw familie informeren over het wonen en de zorg in woonzorgcentrum Mariënburg. Wij hopen dat deze brochure een bijdrage levert aan het leren kennen van uw nieuwe woonomgeving. Verhuizen naar een woonzorgcentrum betekent vaak een grote verandering in het leven van de betrokkene(n). Het achterlaten van de vertrouwde woonomgeving kan dan ook moeilijk zijn. Mariënburg biedt u een veilige woonomgeving met de zorg die u nodig hebt. Wij vinden het belangrijk dat u zich thuis gaat voelen in ons woonzorgcentrum. De medewerkers zullen er alles aan doen om de zorg zoveel mogelijk af te stemmen op uw persoonlijke behoeften. Uitgangspunt daarbij is respect voor uw geschiedenis, persoonlijke waarden en normen en het zoveel mogelijk in stand houden van uw zelfstandigheid. Wij hopen dat u zich spoedig thuis zult voelen in Mariënburg. Mocht u na lezing van deze informatie nog vragen hebben, dan kunt u natuurlijk altijd terecht bij een van onze medewerkers. Wij zijn u graag van dienst. mariënburg 3

3 inhoud 7 inleiding 7 Beweging Mariënburg, toen en nu 10 wonen 10 voor de verhuizing 10 de verhuizing 10 uw appartement 12 huisdieren 13 zorg en zorgverlening 13 de zorgverlening 13 contactverzorgende en zorgleefplan 14 privacy 14 de Villa 14 medicijnen 14 huisarts en tandarts 15 geestelijke zorg 15 zorg rondom het levenseinde 16 dienstverlening 16 activiteiten 16 maaltijden 17 onderhoud appartement 18 wasgoed 18 post 19 gasten 19 uitgaan 20 overige faciliteiten 20 telefoon 20 kabelaansluiting tv 20 intern kanaal 20 fysiotherapie 21 winkeltje 21 kapsalon 21 pedicure 21 Mariënburg Nieuws 22 verkoop 23 financiën en verzekeringen 23 de AWBZ en de eigen bijdrage 24 ziektekostenverzekering 24 WA-verzekering en inboedelverzekering 24 bewindvoering en mentorschap 25 identiteitsbewijs 4 mariënburg mariënburg 5

4 26 inspraak 26 cliëntenraad 26 als u niet tevreden bent... inleiding 28 stichting Vrienden van Mariënburg 29 adresgegevens en bereikbaarheid 29 routebeschrijving 29 parkeren 30 openbaar vervoer 30 regiotaxi 32 tot slot 32 Beweging de labels Beweging 3.0 Woonzorgcentrum Mariënburg maakt deel uit van zorgonderneming Beweging 3.0. Beweging 3.0 heeft één helder doel: u te helpen een zo prettig mogelijk leven te leiden. Daarom zijn wij voortdurend in beweging op zoek naar nieuwe diensten, zorg- en woonvormen, nog betere service en nog meer kennis. Beweging 3.0 is er voor zorg van alle leeftijden, in elke fase van uw leven. Voor kind, ouder en senior. Wij verbinden wonen, zorg, welzijn en gezondheid met elkaar. Wij zijn een organisatie in beweging. Voor u. Beweging 3.0 heeft naast verzorgingshuiszorg, verpleeghuiszorg en thuiszorg ook een groot aanbod aan maatschappelijke zorg en dienstverlening en tal van activiteiten op het gebied van zorg en welzijn in de hele regio. Achterin deze brochure vindt u meer informatie over onze zorg, service- en dienstverlening. Beweging 3.0, en daarmee ook Mariënburg, wil al haar bewoners en cliënten een optimale kwaliteit van wonen, zorg en dienstverlening bieden. 6 de mariënburg liendert mariënburg 7

5 Mariënburg, toen en nu Mariënburg heeft een rooms-katholieke signatuur. Deze levensbeschouwing ligt ten grondslag aan de activiteiten van het woonzorgcentrum. Vanuit deze christelijke levensvisie staat Mariënburg open voor zorgbehoevende ouderen, ongeacht hun levensbeschouwing, culturele achtergrond of politieke overtuiging. Woonzorgcentrum Mariënburg is mooi gelegen in een parkachtige omgeving met een grote vijver. Woonzorgcentrum Mariënburg is rond 1900 ontstaan uit particulier initiatief van een echtpaar dat zich belangeloos inzette voor zieken en ouderen in Soest en directe omgeving. Het echtpaar bewoonde huize Mariënburg en verpleegde daar zieken. Omdat de vraag naar zorg sterk toenam hielpen de zusters Augustinessen uit Delft bij de verpleging in huize Mariënburg. Het aantal patiënten bleef groeien en na enkele jaren werd huize Mariënburg te klein en zocht men een nieuw onderkomen. Het oog viel op Nieuwerhoek, een grote villa met een parktuin en vijver, dat omgedoopt werd tot Nieuw Mariënburg. In de oorlog heeft Nieuw Mariënburg fors te lijden gehad. Na de oorlog is Nieuw Mariënburg hersteld en in die periode is ook de kraamafdeling ontstaan. Per jaar werden wel 200 bevallingen gedaan. In 1964 is de kraamkliniek gesloten en is men zich verder gaan richten op de ouderenzorg. De seniorencomplexen Mariënhorst en Mariënheuvel liggen direct aan en naast het woonzorgcentrum en bestaan uit in totaal 151 woningen. De bewoners van de serviceappartementen kunnen voor zorg, maaltijden en activiteiten een beroep doen op woonzorgcentrum Mariënburg. Rond 1975 werd in samenwerking met de Franciscanen van Heemstede een plan ontwikkeld voor de bouw van een nieuw verzorgingshuis met aanleunwoningen op de bestaande locatie. Begin 1979 is het huidige pand van Mariënburg in gebruik genomen. In 1980 betrokken de eerste cliënten hun appartement in Mariënhorst en Mariënheuvel. 8 mariënburg mariënburg 9

6 wonen voor de verhuizing Indien mogelijk maakt u voor de verhuizing een keer kennis op Mariënburg. U ontmoet de teamleider en kunt vast een kijkje nemen in uw nieuwe woning. Tijdens het kennismakingsgesprek wordt u geïnformeerd over allerlei zaken en wordt u ingeschreven in de cliëntenadministratie. U dient de volgende zaken mee te nemen: papieren van uw zorgverzekering, burgerservicenummer en identiteitsbewijs. In overleg met de teamleider van de afdeling maakt u een afspraak over de datum van de verhuizing Na vertrek uit het appartement bent u/is uw familie verantwoordelijk voor het verwijderen van de vloerbedekking. Bij de keuze van uw vloerbedekking adviseren wij u uit het oogpunt van veiligheid te kiezen voor harde/gladde vloerbedekking. Daarnaast vormen hoogpolig tapijt of losse kleden een belemmering voor het gebruik van hulpmiddelen als rolstoel of tillift. Verder kunt u het appartement naar eigen idee inrichten met uw vertrouwde spullen. De huismeester zal u helpen bij het aansluiten van plafondlampen en het ophangen van muurdecoraties. Het is verstandig uw kamer niet te vol te zetten, zodat u voldoende bewegingsruimte houdt. de verhuizing Op de dag van uw verhuizing gunnen wij u alle rust bij het inruimen van uw appartement. Later op de dag zal een verzorgende u informeren over een aantal zaken die u vanaf de eerste dag moet weten, zoals het zusteroproepsysteem, uw wensen met betrekking tot de voeding, enz. Graag verwelkomen wij u op een doordeweekse dag s morgens, zodat er voldoende mensen aanwezig zijn om u de eerste dag goed op weg te helpen. uw appartement Uw appartement wordt bezemschoon opgeleverd. Het appartement is voorzien van een bel-/oproepsysteem, een linnenkast, een medicijnkastje, een inbouwkoelkast en een kookplaatje. U zorgt zelf voor het opnieuw behangen en eventueel verven. Vloerbedekking, vitrage en overgordijnen kunt u naar eigen smaak aanschaffen. De vloerbedekking mag uitsluitend worden geplakt met een lijm op waterbasis. 10 mariënburg mariënburg 11

7 Wij adviseren u direct gebruik te gaan maken van een hoog/laagbed. Dit is erg praktisch voor het geval u ziek wordt en in bed verzorgd moet worden. De teamleider kan u adviseren welk type bed het meest geschikt is en waar u terecht kunt voor huur of aanschaf. Uw eigen ziektekostenverzekering kan u informeren over een mogelijke vergoeding. Bij dit boekje vindt u een plattegrond van uw kamer. huisdieren Wij kunnen ons voorstellen dat u erg gehecht bent aan uw huisdier. Onder een aantal voorwaarden is, in overleg met de locatiemanager, uw huisdier hartelijk welkom. Voorwaarde is dat u zelfstandig voor uw huisdier kunt zorgen en de medebewoners geen overlast ondervinden van uw huisdier. zorg en zorgverlening de zorgverlening De dagelijkse zorg wordt geboden door verzorgenden en helpenden. Voor alle cliënten van Mariënburg geldt dat zij zelf bepalen hoe zij willen leven. Voor Mariënburg is het vraaggericht werken een belangrijk uitgangspunt. Dat wil zeggen: bij de zorgverlening wordt uitgegaan van de mogelijkheden, de behoeften en wensen van de cliënt. contactverzorgende en zorgleefplan Als cliënt heeft u een eigen verzorgende, de contactverzorgende. De contactverzorgende is uw vaste aanspreekpunt en als eerste verantwoordelijk voor uw zorg en welzijn. In overleg met u stelt zij uw persoonlijke zorgleefplan op. Dat betekent o.a. dat zij met u bespreekt welke zorg/assistentie u nodig heeft. Dit zorgleefplan wordt regelmatig met u besproken en desgewenst bijgesteld. Het zorgleefplan wordt vastgelegd in een zorgdossier. Zo zijn alle, bij uw zorg betrokken, medewerkers op de hoogte van uw situatie en de afspraken. Als cliënt heeft u het recht om uw dossier in te zien. Bij uw contactverzorgende kunt u altijd terecht met uw vragen. Dat geldt ook voor uw familie. Door wijziging van de zorgvraag of verandering in omstandigheden van de cliënt, kunnen situaties ontstaan waarbij het woonzorgcentrum niet meer de benodigde zorg kan verlenen aan de cliënt. Conform de daartoe opgestelde procedure wordt in overleg met betrokkenen gezocht naar een passende oplossing. 12 mariënburg mariënburg 13

8 privacy In het privacyreglement van Beweging 3.0 is geregeld hoe de privacy en de persoonlijke levenssfeer van cliënten wordt gewaarborgd. Daarin staat o.a. dat alleen medewerkers die daartoe bevoegd zijn en tevens een geheimhoudingsplicht hebben, inzage hebben in het zorgdossier/ zorgleefplan. Het doorgeven van informatie aan derden is aan strenge regels gebonden. Een brochure met informatie over persoonsgegevens en privacy vindt u in uw informatiemap. de Villa Cliënten van Mariënburg die extra zorg nodig hebben i.v.m. psychogeriatrische problematiek verblijven overdag in de Villa, de meerzorgafdeling. Om aanspraak te kunnen maken op aanvullende zorg moet de cliënt hiervoor zijn geïndiceerd door het CIZ. medicijnen Als u in Mariënburg komt wonen, blijft uw huisarts uw medicijnen voorschrijven. Wij gaan ervan uit dat u uw medicijnen zelf kunt beheren. Als dit niet meer lukt, kunt u met de contactverzorgende afspraken maken over het beheer van uw medicijnen. huisarts en tandarts Een kleine groep van huisartsen levert volgens vaste afspraken huisartsenzorg in Mariënburg. Met deze huisartsen bestaat een intensieve samenwerking. Wanneer u in Mariënburg komt wonen kunt u uw huisarts kiezen uit de groep van huisartsen die samenwerkt met Mariënburg. De contactverzorgende kan u nader informeren over de keuzemogelijkheden voor een huisarts en de samenwerking met Mariënburg. Wanneer u uit Soest komt, kunt u uw eigen tandarts aanhouden. Als u van buiten Soest komt, dan kunt u een keuze maken uit beschikbare tandartsen. geestelijke zorg Op het gebied van de geestelijke verzorging sluiten wij zoveel mogelijk aan bij de wensen en mogelijkheden van cliënten. Wij gaan ervan uit dat het contact met uw eigen kerkgenootschap/geestelijk verzorger behouden blijft. Mariënburg heeft een rooms-katholieke identiteit en viert de kerkelijke feestdagen. De parochie en andere kerkgenootschappen mogen gebruikmaken van ruimtes van Mariënburg voor kerkelijke en pastorale activiteiten. zorg rondom het levenseinde In Mariënburg wordt ook zorg verleend in de laatste fase van het leven. Menswaardigheid en kwaliteit staan altijd centraal bij het verlenen van zorg. Autonomie en het recht op zelfbeschikking van de cliënt zijn hierbij uitgangspunt. Mariënburg heeft weliswaar een rooms-katholieke signatuur, maar uitgangspunt bij alle zorg blijft de wens van de cliënt. Met vragen over zorg rondom het levenseinde kunt u terecht bij de teamleiders. 14 mariënburg mariënburg de liendert 15

9 dienstverlening Melkproducten worden tweemaal per week, naar behoefte, in uw koelkast geplaatst. activiteiten Er worden regelmatig gezellige middagen georganiseerd in de recreatiezaal met bijvoorbeeld film, diapresentatie, muziek, modeshow of bingo. Er zijn ook mogelijkheden voor activiteiten in kleinere groepen zoals gezelschapsspelen, handwerken of het luisteren naar muziek. Elke vrijdagmiddag is er bruin café, een gezellig moment voor zowel cliënten van Mariënburg als de bewoners van de service-appartementen. Voor jarige cliënten hebben wij een speciaal menu. Daarbij kunt u één gast uitnodigen. Van tevoren komt de kok bij u langs en noteert uw wensen met betrekking tot uw verjaardagsmenu. onderhoud appartement Eén keer per week komt een vaste huishoudelijk medewerkster uw appartement schoonmaken. In overleg met u wordt bepaald welke werkzaamheden u zelf nog kunt doen en wat onze medewerkster voor u doet. In elk geval zal zij het zware werk verrichten. maaltijden De warme maaltijd wordt tussen en uur geserveerd in het restaurant. Samen met uw medebewoners kunt u genieten van het door u gekozen menu. Op verzoek serveren wij graag een drankje, de kosten daarvoor zijn voor eigen rekening. Ook uw gasten zijn welkom in het restaurant. De broodmaaltijden gebruikt u op uw kamer. In de loop van de middag wordt een trommeltje bezorgd met brood en beleg van uw keuze. De inhoud hiervan is bestemd voor uw avondmaaltijd en uw ontbijt van de volgende ochtend. Op de gebruikelijke tijden wordt er koffie en thee geschonken in de recreatiezaal. Dit is een goede gelegenheid om uw medebewoners te ontmoeten. Afhankelijk van de individuele situatie wordt koffie en thee op uw kamer geserveerd. Daarnaast adviseren wij u om een koffiezetapparaat mee te nemen voor uw visite. 16 mariënburg mariënburg 17

10 wasgoed Met ingang van 1 januari 2009 zijn de waskosten voor persoonsgebonden kleding voor rekening van de bewoner. U heeft de keuze om uw was zelf te laten verzorgen of dit door de instelling te laten doen. Wanneer de instelling voor u de was verzorgt, zullen de gemaakte kosten hiervoor bij u in rekening worden gebracht. Het wassen van bedden- en linnengoed komt voor rekening van Mariënburg. Wanneer u uw persoonlijke was laat verzorgen door Mariënburg, gaat deze, eenmaal per week, naar de wasserij. Na een week ontvangt u het wasgoed weer terug. Uw bed wordt eens per twee weken verschoond. Het is erg belangrijk dat uw wasgoed herkenbaar is en daarom bevelen wij ons wasmerksysteem bij u aan. U doet er goed aan, voordat u verhuist, uw wasgoed van tevoren bij ons af te geven, zodat wij uw spullen kunnen voorzien van een merkje. Hiervoor vragen wij een vergoeding die door de administratie met u wordt verrekend. Voor niet gemerkt wasgoed dragen wij (en de wasserij) geen verantwoordelijkheid. gasten Vanzelfsprekend bent u vrij bezoek te ontvangen op de momenten dat u dat wilt. Zijn uw gasten ook tijdens het middageten aanwezig, dan kunt u vooraf en tegen vergoeding voor hen een maaltijd bestellen bij de receptie. Op de tweede etage is een kamer ingericht voor twee logés. Uw gasten kunnen hier overnachten tegen het geldende tarief. U kunt deze ruimte reserveren bij de receptie. uitgaan Uiteraard bent u volkomen vrij om te gaan en te staan waar u wilt. Mocht u tijdens het middageten, s avonds of voor langere tijd uitgaan, wilt u dit dan wel aan de verzorging melden? De stomerij komt eveneens wekelijks in huis. Het gestoomde goed wordt na twee werkdagen weer teruggebracht. De kosten van stomen zijn voor uw eigen rekening. post Uw post wordt dagelijks bij u bezorgd. Wanneer u op een krant bent geabonneerd, wilt u dit dan even melden bij de receptie? Wil u zelf post versturen, dan vindt u in de hal een brievenbus voor uitgaande post. 18 mariënburg mariënburg 19

11 overige faciliteiten De fysiotherapie-dependance beschikt over fitnessapparatuur. In overleg kunt hiervan gebruikmaken. Twee keer per week kunt u tegen betaling deelnemen aan de gymgroep. telefoon Wanneer u verhuist naar Mariënburg bestaat soms de mogelijkheid uw eigen telefoonnummer te behouden. U kunt dit navragen bij uw provider. Met uw provider spreekt u af wanneer u de aansluiting op uw kamer in Mariënburg gerealiseerd wilt hebben. De kosten van de aansluiting zijn voor eigen rekening. Cliënten die tijdelijk verblijven in Mariënburg (KDO-kamer) hebben de mogelijkheid een telefoon te huren. kabelaansluiting tv De kabelaansluiting voor uw televisie en radio komt voor uw eigen rekening. Voor uw en ons gemak geven wij er de voorkeur aan deze kosten middels incassomachtiging met u te verrekenen. intern kanaal Mariënburg beschikt over een intern kanaal: de kabelkrant. De interne kabelkrant kunt u programmeren op uw eigen televisie, zodat u dagelijks wordt geïnformeerd over het interne nieuws, activiteiten, het menu van de dag enz. Op het bijgevoegde inlegvel vindt u informatie over de frequentie van het interne kanaal. fysiotherapie In ons woonzorgcentrum is een dependance aanwezig van Praktijk Fysiotherapie Soestdijk. U kunt een afspraak maken voor behandeling. De kosten komen meestal voor rekening van uw ziektekostenverzekering. winkeltje U krijgt één keer per maand een pakketje levensmiddelen op uw kamer bezorgd. Melkproducten ontvangt u twee keer per week. Wat u daarnaast nog nodig hebt, kunt u kopen in ons winkeltje. Vrijwilligsters van de UVV zijn u daar graag van dienst. De openingstijden vindt u op het inlegvel van dit boekje. kapsalon Drie dagdelen per week is de kapper aanwezig in ons huis. Bij de receptie krijgt u informatie over de openingstijden van de kapsalon en het maken van een afspraak. pedicure Regelmatig komt de pedicure in Mariënburg. Het is mogelijk een behandelafspraak in uw appartement te maken. De receptie kan u meer informatie hierover geven. Mariënburg Nieuws Tien keer per jaar wordt het Mariënburg Nieuws uitgegeven. Hierin leest u alles over actualiteiten en activiteiten. Er staan ook mededelingen en ingezonden stukjes in. Uw inbreng is van harte welkom. Kopij kunt u afgeven bij de receptie. 20 mariënburg mariënburg 21

12 verkoop Enkele geselecteerde leveranciers worden in de gelegenheid gesteld hun diensten of goederen binnen Mariënburg aan te bieden. Zo komt eens per twee weken de bloemenman in de hal van het woonzorgcentrum. Tweemaal per jaar is er een modeshow met verkoop van kleding en schoenen. De audicien en de opticien komen ook regelmatig in huis voor het oplossen van problemen met hoortoestel of bril. financiën en verzekeringen de AWBZ en de eigen bijdrage De kosten van uw verzorging en huisvesting worden betaald vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). De AWBZ betaalt onder andere uw verblijf, verzorging en niet-complexe (relatief eenvoudige) verpleging. De kosten voor de huisarts, fysiotherapeut, ergotherapeut e.d. worden vergoed door uw zorgverzekeraar, evenals (onder voorbehoud van eigen bijdragen en andere wettelijke regelingen) de kosten van geneesmiddelen en hulpmiddelen. U dient wel een inkomensafhankelijke eigen bijdrage te betalen. Deze eigen bijdrage wordt geïnd door het CAK, dat is belast met de uitvoering van de AWBZ. Hiervoor krijgt u formulieren toegestuurd voor een inkomensonderzoek (zie bijgaande folder). Voor het wel of niet gebruikmaken van extra faciliteiten of diensten worden, rekening houdend met uw wensen, aparte afspraken met u gemaakt. Meer informatie over verstrekkingen en (eigen) bijdragen in een AWBZzorginstelling kunt u vinden in de brochures Eigen bijdrage Zorg met Verblijf, te bestellen bij het CAK via en Daar kunt u op rekenen in een verzorgingshuis en Daar kunt u op rekenen in een AWBZ-instelling van het College voor Zorgverzekeringen, te bestellen bij het CVZ via (020) U kunt de folders gratis downloaden via of 22 mariënburg mariënburg 23

13 ziektekostenverzekering Tijdens uw verblijf in het woonzorgcentrum dient u uw ziektekostenverzekering gewoon aan te houden. Als u wordt opgenomen in een ziekenhuis of een polikliniek bezoekt, worden de kosten hiervan betaald uit deze ziektekostenverzekering. U bent zelf verantwoordelijk voor de betaling van de premie. WA-verzekering en inboedelverzekering Beweging 3.0 heeft zowel een collectieve aansprakelijkheids- als een collectieve inboedelverzekering afgesloten. De zorggroep draagt de premie van beide verzekeringen. Voor zowel de WA-verzekering als de inboedelverzekering geldt een eigen risico per gebeurtenis. Bij diefstal geldt een maximum vergoeding. Bij schade wordt voor het bepalen van het uit te keren bedrag uitgegaan van de oorspronkelijke aanschafwaarde, waarbij rekening wordt gehouden met een afschrijvingstermijn. In beginsel is Beweging 3.0 niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging en vermissing van persoonlijke bezittingen. Met betrekking tot de wettelijke aansprakelijkheid houden wij ons aan de voorwaarden zoals deze zijn weergegeven in de door ons afgesloten verzekering tegen wettelijke aansprakelijkheid. Indien u meent dat deze verzekeringen onvoldoende dekking bieden, kunt u besluiten om bij uw eigen verzekeringsmaatschappij een aanvullende verzekering af te sluiten. te stellen voor het beheer van uw geld en goederen. Uw persoonlijke belangen kunnen behartigd worden door aanstelling van een mentor. Meer informatie hierover kunt u vinden op identiteitsbewijs Bij verhuizing naar woonzorgcentrum Mariënburg dient u in het bezit te zijn van een geldig identiteitsbewijs, zoals een paspoort of een identiteitskaart. Wij vragen u, bij verhuizing naar ons huis, een kopie van uw identiteitsbewijs en een kopie van uw ziektekostenverzekering af te geven. bewindvoering en mentorschap Er kan een tijd komen, dat u niet meer in staat bent uw eigen geld en bezittingen te beheren en/of uw persoonlijke belangen te behartigen. Het is daarom een rustig idee als u tijdig een zaakwaarnemer aanwijst, bijvoorbeeld een van uw kinderen of een familielid. Indien u geen familie hebt en toch kiest voor een zaakwaarnemer, bestaat de mogelijkheid via de kantonrechter een bewindvoerder aan 24 mariënburg mariënburg 25

14 inspraak cliëntenraad In het kader van de Wet Medezeggenschap Cliënten in Zorginstellingen is een locatiecliëntenraad samengesteld. De cliëntenraad behartigt de belangen van de cliënten. De locatiecliëntenraad is samengesteld uit cliënten en/of vertegenwoordigers van cliënten van Mariënburg. De cliëntenraad heeft een signalerende taak en geeft de directie gevraagd en ongevraagd advies bij belangrijke beslissingen. Zonodig kan de raad ook voorstellen doen ter verbetering van de gang van zaken. Zij vergadert regelmatig met de locatiemanager en werkt volgens het reglement van Beweging 3.0. Regelmatig wordt er een bijeenkomst gehouden met cliënten om met hen de ervaringen met Mariënburg te bespreken. De raad wordt van harte ondersteund door Mariënburg. Naast de locatiecliëntenraad is er ook nog een divisie- en een centrale cliëntenraad. Voor uitgebreide informatie kunt u terecht bij de voorzitter van de cliëntenraad. Een overzicht van de samenstelling van de raad vindt u op het inlegvel bij dit boekje. aard van uw klacht. Komt u er samen niet uit, dan kunt u contact opnemen met de klachtenbemiddelaar. De klachtenbemiddelaar verzorgt de opvang van klachten en bemiddelt waar dat mogelijk en gewenst is. In een persoonlijk gesprek onderzoekt de klachtenbemiddelaar wat in uw geval de best volgende stap is. Dit kan een gesprek met de betrokkenen over uw ervaring zijn, maar ook een brief of een formele melding van uw klacht aan de locatiemanager of de onafhankelijke klachtencommissie zijn. U maakt zelf de keuze wat er met uw klacht moet gebeuren. Meer informatie over de klachtenprocedure en de bereikbaarheid van de klachtenbemiddelaar kunt u vinden in de folder Van klacht naar kwaliteit. Bij de receptie ligt deze brochure voor u klaar. als u niet tevreden bent Ondanks dat wij onze uiterste best doen om het u waar mogelijk naar de zin te maken, kan het toch zijn dat u een klacht heeft. Als dat het geval is dan horen wij dat graag van u. Probeert u uw onvrede in eerste instantie te bespreken met de betreffende medewerkende of contactverzorgende. Zij zullen samen met u kijken wat de beste oplossing is voor uw bezwaar. Levert dit niet het gewenste resultaat op, dan kunt u zich wenden tot de teamleider of locatiemanager, al naar gelang de 26 mariënburg mariënburg 27

15 stichting Vrienden van Mariënburg adresgegevens en bereikbaarheid De Stichting Vrienden van Mariënburg is een afzonderlijke stichting met een eigen bestuur. Doel van deze stichting is om financiële middelen te verzamelen die de cliënten van Mariënburg ten goede komen. Deze middelen worden aangewend voor projecten, waar de exploitatie van het woonzorgcentrum normaliter niet in voorziet. Er zijn situaties waarin cliënten en/of familie hun dankbaarheid willen tonen in de vorm van donaties, giften of schenkingen. De wet staat echter niet toe dat deze rechtstreeks worden overgemaakt aan het woonzorgcentrum. Maar uw donaties, giften of schenkingen kunnen wel worden gedaan aan de Stichting Vrienden van Mariënburg. Jaarlijks worden in overleg met de cliëntenraad wensen van cliënten geïnventariseerd, die vervolgens uit deze middelen worden gefinancierd. Meer informatie kunt u vinden in de folder die verkrijgbaar is bij de receptie Woonzorgcentrum Mariënburg Burg. Grothestraat CN Soest T (035) F (035) E routebeschrijving Voor een uitgebreide routebeschrijving verwijzen wij u graag naar onze website Onder de link locatie Mariënburg (Woonzorg 3.0), vindt u alle route-informatie. parkeren Op het terrein van Mariënburg, aan de Burgemeester Grothestraat, is beperkte parkeergelegenheid voor bezoekers. Achter het woonzorgcentrum, aan de Dokter de Voslaan, is ruimere parkeergelegenheid. In verband met de veiligheid, bereikbaarheid voor hulpdiensten, wordt u (en uw bezoek) dringend verzocht uitsluitend in de daarvoor bestemde vakken te parkeren. 28 mariënburg mariënburg 29

16 openbaar vervoer Woonzorgcentrum Mariënburg is goed bereikbaar met het openbaar vervoer. bus Er is een goede busverbinding met Soest-Zuid en Amersfoort, de bussen rijden om het half uur. trein Soest ligt aan de spoorlijn Utrecht Baarn. De trein stopt in beide richtingen tweemaal per uur op station Soestdijk. Het station ligt 1,5 kilometer van Mariënburg. regiotaxi De Regiotaxi rijdt uitsluitend in het gebied Eemland. De Regiotaxi is bereikbaar onder nummer mariënburg mariënburg 31

17 tot slot Woonzorg wonen en verzorging in woonzorgcentra van Beweging 3.0 labels Beweging 3.0 heeft haar zorg en dienstverlening ondergebracht in herkenbare labels. Deze labels, die zich kenmerken door de toevoeging 3.0, geven aan dat het aanbod aan service en diensten onderdeel is van onze zorgonderneming. Hieronder staan alle labels van Beweging 3.0, inclusief een korte uitleg, afgebeeld. Op de eerste binnenpagina van deze brochure ziet u welke labels van toepassing zijn op woonzorgcentrum Mariënburg. Behandeling behandeling en behandelmethodes door multidisciplinaire teams in een verpleeghuis, verpleegunits of dagcentrum van Beweging 3.0 Verpleging verpleging en verzorging in verpleeghuizen en verpleegunits van Beweging 3.0 Thuiszorg verzorging en (gespecialiseerde) verpleging thuis, overbruggingszorg, palliatieve zorg en alarmopvolging Wonen leven en wonen in bijzondere of aangepaste woonvormen, ook aanleunwoningen en service-appartementen Welzijn activiteiten, cursussen, informatie en advies voor zelfstandig wonende senioren vanuit de sector Welzijn Senioren. Ook allochtone ouderenwerk, ouderensteunpunten, consultatiebureau voor ouderen en andere welzijns- en gemaksdiensten Comfort service- en comfortdiensten aan huis of in de directe woonomgeving, maar ook verzorgd op vakantie of eten in de restaurants van woonzorgcentra. Daarnaast voor leden een breed dienstenaanbod via de Ledenservice van Beweging 3.0 Jeugd zorg die met je meegroeit; van ouder- en kindzorg vanuit consultatiebureaus van Beweging 3.0 tot coaching en advies bij het opvoeden via o.a. jeugdloketten Maatschappij diensten voor alle fases in een leven: advies, hulp en ondersteuning door maatschappelijk werk, via thuisbegeleiding of vanuit Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld Gezondheid gezondheidondersteunende diensten: diëtetiek voor een gezond/aangepast leef- en eetpatroon, vroegtijdige signalering van geestelijke en lichamelijke klachten, preventieve gezondheidscheck via het Consultatiebureau voor Ouderen 32 mariënburg mariënburg 33

18 Meer informatie over alle zorg en dienstverlening van Beweging 3.0 vindt u via onze website: U kunt ook contact opnemen met het Cliënten Service Bureau van Beweging 3.0 via telefoonnummer: (033) mariënburg

Woonzorgcentrum Huis ter Wijck

Woonzorgcentrum Huis ter Wijck Woonzorgcentrum Huis ter Wijck Informatie ViVa! Zorggroep Kwaliteit van leven Inhoudsopgave Welkom! 3 De organisatie ViVa! Zorggroep 4 Wonen in Huis ter Wijck 5 Administratieve zaken bij verhuizing 6 -

Nadere informatie

Woon- en Zorgcentra Zorggroep Tangenborgh

Woon- en Zorgcentra Zorggroep Tangenborgh Woon- en Zorgcentra Zorggroep Tangenborgh 1 Versiedatum: juli 2015 2 Inleiding In deze brochure staat informatie over onze woon- en zorgcentra en de voorzieningen die worden geboden. Het eerste deel bevat

Nadere informatie

Informatiebrochure. januari 2013

Informatiebrochure. januari 2013 januari 2013 Informatiebrochure Inhoud: Pagina 1. Welkom 3 2. Woonzorgvisie 4 - identiteit - de bewoner centraal - medewerkers en werkomgeving 3. Wonen en zorg 5 - verzorgingshuis - verpleeghuis (psychogeriatrie)

Nadere informatie

Informatie voor Bewoners Locatie Rustoord

Informatie voor Bewoners Locatie Rustoord Informatie voor Bewoners Locatie Rustoord RUSTOORD - RUSTOORDLAAN 1-2161 GC LISSE 0252 417050 WWW.DSV-VERZORGDLEVEN.NL EDITIE APRIL 2014 INHOUDSOPGAVE 1. WOONZORGLOCATIE RUSTOORD --------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Wij vinden het belangrijk dat u weet hoe zaken zijn geregeld als u in ons woonzorgcentrum woont.

Wij vinden het belangrijk dat u weet hoe zaken zijn geregeld als u in ons woonzorgcentrum woont. Geachte bewoner, Wij vinden het belangrijk dat u weet hoe zaken zijn geregeld als u in ons woonzorgcentrum woont. In deze Wegwijzer staat op alfabetische volgorde uitgebreide informatie over Het wonen

Nadere informatie

Wegwijzer De Twee Bruggen

Wegwijzer De Twee Bruggen Wegwijzer De Twee Bruggen Dat is handig, zo heb ik alle belangrijke informatie over De Twee Bruggen bij de hand! Welkom in De Twee Bruggen Verpleegd wonen Inhoudsopgave 1 Welkom... 1 2 De Twee Bruggen...

Nadere informatie

Wegwijzer Meerweide. Dat is handig, zo heb ik alle belangrijke informatie over Meerweide bij de hand! Welkom in Meerweide Beschermd wonen

Wegwijzer Meerweide. Dat is handig, zo heb ik alle belangrijke informatie over Meerweide bij de hand! Welkom in Meerweide Beschermd wonen Wegwijzer Meerweide Dat is handig, zo heb ik alle belangrijke informatie over Meerweide bij de hand! Welkom in Meerweide Beschermd wonen Inhoudsopgave 1 Welkom... 1 2 Meerweide... 1 3 Prettig Wonen...

Nadere informatie

Informatie voor bewoners en verwanten. Stuifakkers Woonzorgcentrum

Informatie voor bewoners en verwanten. Stuifakkers Woonzorgcentrum Informatie voor bewoners en verwanten Stuifakkers Woonzorgcentrum Stuifakkers woonzorgcentrum Adres: Briggemandreef 2 3235 DZ Rockanje E-mailadres: stuifakkers@catharinastichting.nl Centraal telefoonnummer:

Nadere informatie

Welkom in het kleinschalig wonen woonzorgcentrum Beatrix

Welkom in het kleinschalig wonen woonzorgcentrum Beatrix Welkom in het kleinschalig wonen woonzorgcentrum Beatrix regio west-man/pr&comm-wj/26mei2015 QuaRijn I Kleinschalig wonen in woonzorgcentrum Beatrix 2 Inhoud Wie is wie... 6 Welkom... 7 Contact... 7 Inleiding...

Nadere informatie

't Huys te Hoecke Kleinschalige woningen

't Huys te Hoecke Kleinschalige woningen 't Huys te Hoecke Kleinschalige woningen Versie 2 Inhoudsopgave 1 WELKOM... 2 2 'T HUYS TE HOECKE... 2 3 VISIE EN UITGANGSPUNTEN... 3 4 HUISVESTING... 3 5 WOON- EN ZORGAANBOD... 4 6 DE ROL VAN DE FAMILIE/BEZOEKERS...

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord. ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen?

Inhoud. Voorwoord. ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen? ONDERSTEUNING Inhoud 6 7 11 15 19 23 27 29 Voorwoord ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen? Hoe maak ik afspraken met een zorginstelling? Waar kan

Nadere informatie

Wegwijzer bij opname Radboud universitair medisch centrum

Wegwijzer bij opname Radboud universitair medisch centrum Wegwijzer bij opname Inhoud Voorwoord 6 Voorbereiding op de opname 7 Wat neemt u mee? 7 Gesprek over uw medicijngebruik 7 Wat niet meenemen? 8 Opnamedag 8 Opnamedatum 8 Hoe ziet de opnamedag eruit? 8

Nadere informatie

UMC St Radboud. Wegwijzer bij opname

UMC St Radboud. Wegwijzer bij opname UMC St Radboud Wegwijzer bij opname Patiënteninformatie Inhoud Voorwoord 6 Voorbereiding op de opname 7 Wat neemt u mee? 7 Wat niet meenemen? 7 Opnamedag 8 Opnamedatum 8 Hoe ziet de opnamedag eruit? 8

Nadere informatie

Alle goede zorg die u zich kunt wensen

Alle goede zorg die u zich kunt wensen Alle goede zorg die u zich kunt wensen Zorgcentrum Debbeshoek in Ulft Informatie voor cliënten en familie Aangenaam wonen in een vertrouwde omgeving Ouder worden is niet voor iedereen hetzelfde. De één

Nadere informatie

Dichtbij huis verzekerd van goede zorg

Dichtbij huis verzekerd van goede zorg Dichtbij huis verzekerd van goede zorg Zorgcentrum Maria Magdalena Postel in Gendringen Informatie voor cliënten en familie Zorg tussen de mensen die u kent Ouder worden is niet voor iedereen hetzelfde.

Nadere informatie

Waar zorgt Cato voor? Wat betaalt u zelf?

Waar zorgt Cato voor? Wat betaalt u zelf? Waar zorgt Cato voor? Wat betaalt u zelf? Wlz-verstrekkingen bij Cato Zorg zonder behandeling juni 2015 Waar zorgt Cato voor? Inhoudsopgave 1. Voor wie is deze informatie bestemd? 1 1.1. Hier staan wij

Nadere informatie

AWBZ-zorg en extra diensten bij Stichting Orion: Wie betaalt wat? Regeling kostenverdeling tussen Stichting Orion en cliënt

AWBZ-zorg en extra diensten bij Stichting Orion: Wie betaalt wat? Regeling kostenverdeling tussen Stichting Orion en cliënt AWBZ-zorg en extra diensten bij Stichting Orion: Wie betaalt wat? Regeling kostenverdeling tussen Stichting Orion en cliënt Ingangsdatum: 1 maart 2013 Inleiding Wat lees je in deze folder? In deze folder

Nadere informatie

Werkgebieden van Yunio

Werkgebieden van Yunio Werkgebieden van Yunio Kraamzorg Jeugdgezondheidszorg Aan de tekst van deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. 1 Yunio kraamzorg bevalt beter! De uitzetlijst en de kooptips kunt u uit de brochure

Nadere informatie

Thuis in woonzorgcentrum Huis ter Hagen

Thuis in woonzorgcentrum Huis ter Hagen wonen met zorg Thuis in woonzorgcentrum Huis ter Hagen Gastvrijheid en gezelligheid in een sfeervolle omgeving in Driehuis Natuurlijk blijft u het liefst in uw eigen huis wonen, maar soms gaat dat niet

Nadere informatie

Geboortecentrum Sophia

Geboortecentrum Sophia Geboortecentrum Sophia U moet nog een keuze maken of u heeft zojuist voor het Geboortecentrum Sophia gekozen. Een goede keuze! Want in het Geboortecentrum Sophia kunt u in alle rust bevallen en daarna

Nadere informatie

Verstrekkingen 2012. Verpleging en verzorging. Wie betaalt wat?

Verstrekkingen 2012. Verpleging en verzorging. Wie betaalt wat? Wie betaalt wat? Inleiding Inleiding Wat betaalt Cordaan en wat moet u zelf betalen als u in een woonvoorziening verblijft? In deze uitgave leest u hier alles over. Er staat wat de afspraken zijn voor

Nadere informatie

Huisregels locatie Prisma open jeugdzorg Voor jongeren

Huisregels locatie Prisma open jeugdzorg Voor jongeren Huisregels locatie Prisma open jeugdzorg Voor jongeren Inhoudsopgave 1. Algemene inleiding 3 1.1. Omgangsvormen 3 2. Binnenkomst 3 3. Behandeling 4 3.1. Perspectiefplan 4 3.2. Drugs- en drankverbod 4 3.3.

Nadere informatie

Mogen wij ons even voorstellen

Mogen wij ons even voorstellen Mogen wij ons even voorstellen Margreeth Brinkman & Ton van Leeuwen Zelfstandig zorgondernemers van Thomashuis Druten Aan de Hogestraat 18 in Druten Telefoon: 0487-560212 / 06-11391238 Website: www.thomashuisdruten.nl

Nadere informatie

Inmiddels is ook op de meeste locatie voor bewoners internet beschikbaar. Het tarief voor internet bedraagt 9,50 per maand.

Inmiddels is ook op de meeste locatie voor bewoners internet beschikbaar. Het tarief voor internet bedraagt 9,50 per maand. Memo Voor: Wettelijk vertegenwoordigers Van: Peter Lensselink Datum: 7 februari 2014 Betreft: Beleidstuk niet AWBZ 1 -diensten 1) Inleiding Deze memo beschrijft het beleid van DeSeizoenen met betrekking

Nadere informatie

U gaat gebruik maken van de diensten van de Gemiva-SVG Groep. Wij heten u van harte welkom. Wij danken u voor het vertrouwen dat u in ons stelt.

U gaat gebruik maken van de diensten van de Gemiva-SVG Groep. Wij heten u van harte welkom. Wij danken u voor het vertrouwen dat u in ons stelt. Welkom U gaat gebruik maken van de diensten van de Gemiva-SVG Groep. Wij heten u van harte welkom. Wij danken u voor het vertrouwen dat u in ons stelt. We staan aan het begin van een gezamenlijke weg.

Nadere informatie

Informatiemap Kraamzorg Rotterdam & omstreken

Informatiemap Kraamzorg Rotterdam & omstreken Informatiemap Kraamzorg Rotterdam & omstreken IN DE WIEG GELEGD VOOR ZORG INLEIDING 3 VOOR DE BEVALLING 4 Aanmelden en inschrijven 4 Themabijeenkomsten 4 Intakegesprek 5 Hoeveel uur kraamzorg krijg ik?

Nadere informatie

Personeelsgids Tzorg Hulp bij het Huishouden

Personeelsgids Tzorg Hulp bij het Huishouden V5 01-2014/Argo Personeelsgids Tzorg Hulp bij het Huishouden 1 van Pagina 68 Inhoudsopgave 1. Welkom bij Tzorg... 4 2. Wie is Tzorg?... 5 2.1 Aanvullende diensten... 5 3. In dienst bij Tzorg... 7 3.1 Arbeidsovereenkomst...

Nadere informatie

Uw rechten in een AWBZinstelling

Uw rechten in een AWBZinstelling Uw rechten in een AWBZinstelling Webversie van de folder Uw rechten in een AWBZ-instelling. (versie 312-1212) Deze brochure is bedoeld voor tijdelijke of vaste bewoners van een AWBZ-instelling die behoort

Nadere informatie

Inleiding 1 Kostenverdeling, toelichting Persoonlijke verzorging 4 Waskosten 4 Voeding 5 Huisvestings- en inrichtingskosten 5 Inrichting algemene

Inleiding 1 Kostenverdeling, toelichting Persoonlijke verzorging 4 Waskosten 4 Voeding 5 Huisvestings- en inrichtingskosten 5 Inrichting algemene Wie betaalt Wat? 2012 arrangement verblijf inclusief behandeling Over de uitgave Deze folder is een ingekorte versie van de regeling wie betaalt wat?. De centrale cliëntenraad van Cello keurde deze goed.

Nadere informatie

an Foreest Waar heeft u Waar heeft u recht op b aar heeft u recht op bij Pieter van F ij Pieter van Foreest Wa

an Foreest Waar heeft u Waar heeft u recht op b aar heeft u recht op bij Pieter van F ij Pieter van Foreest Wa aar heeft u n Foreest Waar heeft u rec Pieter van Foreest Waar recht op bij Pieter van Fo aar heeft u recht op bij n Foreest Waar heeft u re ij Pieter van Foreest Waa recht op bij Pieter van F aar heeft

Nadere informatie