Dienstverleningsdocument Verzekeringen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Dienstverleningsdocument Verzekeringen"

Transcriptie

1 Dienstverleningsdocument Verzekeringen Ons kantoor hecht veel waarde aan een goede voorlichting op het gebied van financiële dienstverlening. Conform de Wet op het Financieel Toezicht bieden wij u, voorafgaand aan het afnemen van een financieel product, een beschrijving aan van onze dienstverlening en de daarbij behorende kosten. Deze informatie treft u hier aan. WIE ZIJN WIJ? De Groene Hypotheekadviseurs is een volledig onafhankelijk adviesbureau, waarbij wij samenwerken met een breed scala van banken en verzekeringsmaatschappijen. Hierbij hebben we als één van de weinige kantoren specifieke kennis inzake groene en duurzame hypotheken. Indien u belang hecht aan het groene/duurzame karakter van de aanbieder zullen wij ook op dit punt een volledig passend advies voor uw situatie uitwerken. Anders dan anderen Omdat we bij het samenstellen van een financieel advies wél rekening houden met zaken als, zorg voor het milieu, maatschappelijk verantwoord ondernemen en streven naar een duurzame samenleving, onderscheiden wij ons duidelijk van de andere aanbieders. Gespecialiseerde adviseurs Onze adviseurs hebben veel kennis over en ervaring met hypotheken, pensioenen, verzekeringen, sparen en beleggen. Daarnaast hebben ze ook alle benodigde opleidingen gevolgd om u van een uitstekend advies op maat te voorzien. In de bijlage vindt u een korte persoonlijke presentatie. Anders dan onze naam doet vermoeden, kunt u bij ons niet alleen terecht voor een duurzaam hypotheekadvies, maar ook voor adviezen over een duurzame invulling van uw pensioen, sparen, beleggen en verzekeringen. Doordat wij met veel banken en verzekeringsmaatschappijen samenwerken, kunnen we voor u een objectief advies op maat geven. Onze sterke punten: Zeer concurrerende tarieven Uitstekende voorwaarden Een onafhankelijk en objectief advies Begeleiding van A tot Z Een duurzame invulling van uw verzekeringsadvies

2 WAT IS ONZE WERKWIJZE? Een verzekering is, in de meeste gevallen, een complex financieel product. De voorwaarden van de aanbieders kunnen sterk verschillen. Het is daarom van groot belang dat uw adviseur een goed inzicht krijgt in uw volledige financiële situatie. Tijdens het eerste adviesgesprek wordt aan de hand van een inventarisatieformulier en een persoonlijk profiel alle relevante informatie zeer uitvoerig met u doorgesproken en schriftelijk vastgelegd. Daarbij komen vragen aan de orde over uw huidige kennis en ervaring met verzekeringen, eventueel al afgesloten verzekeringen, het doel van de nieuwe verzekering en het budget dat u beschikbaar heeft voor de premie. Vanzelfsprekend is er tijdens dit gesprek voldoende gelegenheid uw vragen te stellen. Aan de hand van uw wensen en mogelijkheden zijn wij in staat een passende verzekeringsoplossing voor u te adviseren. We vergelijken daarbij een groot aantal verschillende aanbieders op het gebied van premies en voorwaarden. U ontvangt van ons een schriftelijk uitgewerkt 1 e advies met informatie over de geselecteerde verzekeringsoplossing en een indicatie van de te betalen premies. Als u besluit samen met ons het gehele advies- en bemiddelingstraject te doorlopen, dan vragen we u onze dienstverleningsovereenkomst te ondertekenen. U ontvangt vervolgens van ons het volledig uitgewerkt advies, waarin we u uitgebreid informeren omtrent de geselecteerde verzekeringsoplossing en een keuze voorleggen voor wat betreft de maatschappij(en) en de algemene voorwaarden die voor de maatschappij en het product gelden. Er wordt voor u de officiële offerte bij een verzekeringsmaatschappij van uw keuze aangevraagd. U ontvangt de offerte en alle bijbehorende informatie thuis gezonden. U kunt in alle rust alles nog eens grondig kunt doorlezen. De offerte wordt uitgebreid persoonlijk door ons is toegelicht, en als al uw vragen beantwoord zijn, wordt de offerte getekend. Het aanvraagformulier met de bijbehorende informatie vullen we samen met u in. Wij zorgen voor de verdere verzending richting de maatschappij. Uw adviseur zal op een verdere correcte afhandeling toezien. Natuurlijk zullen wij u ook na het afsluiten van de verzekering op de hoogte houden van veranderingen bij de maatschappij of aanpassingen in de voorwaarden. Tevens is het van belang om met enige regelmaat na te gaan of de verzekering nog aansluit bij uw actuele persoonlijke situatie. Gemachtigd te bemiddelen in: Hypotheken Levensverzekeringen Schadeverzekeringen Beleggingsverzekeringen Consumptief krediet Pensioen 3 e pijler (lijfrente)

3 HOE WORDEN WIJ BELOOND? De basis van elke goede relatie en samenwerking is vertrouwen. Als u aan het begin van het traject geen goed gevoel heeft bij onze dienstverlening, dan rekenen wij u geen kosten. Het eerste gesprek is daarom altijd gratis. Aan het vervolg zijn kosten verbonden. Voordat wij aan een opdracht beginnen, geven we u een indicatie van de dienstverlening en de kosten die hieraan verbonden zijn. Dit wordt door ons ook schriftelijk gecommuniceerd in onze dienstverleningsovereenkomst. Op het moment dat meerwerk ontstaat, ten opzichte van de aangenomen opdracht, stellen wij u op de hoogte van de financiële consequenties hiervan. In plaats van provisie, spreken wij met u een tarief (vaste fee) af voor onze dienstverlening. Dit kan op basis van het aantal uren of via een standaardtarief. Daarnaast betaalt u voor het product zelf een premie, rente of inleg. Met ingang van 1 januari 2013 werken wij voor alle aangeboden producten (ook schadeverzekeringen) volledig provisieloos. Zo garanderen wij onze onafhankelijkheid en betaalt u nooit meer dan afgesproken. In onderstaande tabel ziet u de vaste tarieven die wij hanteren voor hypotheek gebonden diensten: In onderstaande tabel ziet u de bemiddelingskosten die wij gemiddeld hanteren voor het afsluiten van een verzekering/verzekeringspakket. De daadwerkelijke prijs is ook afhankelijk van uw concrete situatie, dus kan afwijken van de hieronder genoemde bedragen. U wordt hierover vooraf geïnformeerd. VERZEKERINGEN ADVIES BEMIDDELING ADVIES EN BEMIDDELING Overlijdensrisicoverzekering Arbeidsongeschiktheidsverzekering Hypotheeklastenverzekering Particuliere schadeverzekeringen (o.a. WA-, inboedel-, opstal-, reisrechtsbijstand- en autoverzekeringen)

4 NAZORG Wij willen u graag ook na het afsluiten van uw producten een goede service en dienstverlening bieden. Alleen niet iedereen heeft hier behoefte aan. Om u de tijd en aandacht te geven die aansluit op uw eigen behoefte, presenteren wij u een drietal service abonnementsvormen. Service Abonnement Basis - 5,50 per maand Eén keer per twee jaar een telefonisch onderhoud. Hierin wordt bekeken of de gekozen producten nog aansluiten op uw actuele persoonlijke situatie. Advies en begeleiding bij belangrijke fiscale- of productwijzigingen. U ontvangt 10 keer per jaar een nieuwsbrief, met belangrijke en relevante informatie. Service Abonnement Extra - 12,50 per maand U ontvangt de service uit het basis abonnement, aangevuld met: Eén keer per twee jaar een persoonlijk onderhoud 20% korting op toekomstige advies- en bemiddelingsfee Service Abonnement Extra Compleet - 22,50 per maand Dit abonnement is van toepassing indien u besluit ook het verzekeringspakket via ons kantoor af te sluiten. U kunt via ons kantoor de volgende verzekeringen afsluiten: WA-verzekering, inboedel-, opstal-, rechtsbijstand-, (doorlopende) reisverzekering en de verzekeringen voor uw auto of motor. De verzekeringen worden u dan volledig provisieloos aangeboden. Dit zorgt voor een aanzienlijke vermindering van de reguliere premies. Indien u niet kiest voor een service abonnement, gaan wij ervan uit dat u geen behoefte heeft aan nazorg. Uiteraard kunt u wel altijd bij ons terecht voor vragen over uw afgesloten producten.

5 BELANGRIJK Dit dienstverleningsdocument is een puur informatief document en verplicht u niet om bepaalde diensten af te nemen van ons kantoor, of om een bepaald financieel product met een financiële instelling te sluiten. KLACHTEN Wij doen onze uiterste best u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Maar mocht u toch een klacht hebben over onze dienstverlening dan verzoeken wij u ons daar zo spoedig mogelijk over te informeren. Komen wij er samen niet uit dan kunt u zich wenden tot het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid). Kifid Postbus AG Den Haag Ons aansluitnummer bij Kifid is PERSOONSGEGEVENS Ten behoeve van onze advisering en bemiddeling over financiële producten zullen wij gegevens van u als klant opslaan. Deze gegevens zullen conform de Wet bescherming persoonsgegevens worden behandeld. TOEZICHTHOUDER AFM De AFM houdt, krachtens de wet, toezicht op de deskundigheid en integriteit van de dienstverlening van financiële adviseurs. Ons kantoor is bij de AFM geregistreerd onder nummer Het register van financiële adviseurs kunt u raadplegen op EEN DUURZAAM VERZEKERINGSADVIES IS... Rekening houden met mens, milieu en maatschappij Volledig passend bij uw financiële situatie Maximale inzet voor uw belang Eerlijk en transparant Ook na het afsluiten service en begeleiding krijgen Niet duurder

6 CONTACTGEGEVENS De Groene Hypotheekadviseurs Landjuweel PG VEENENDAAL Telefoon: of Fax: Mail: Website: Postadres: Postbus AT Veenendaal KvK registratienummer:

7

8 Johan Bekendam Vestiging: Veenendaal Werkgebied: Nederland Leeftijd: 55 jaar Burgerlijke status: Gehuwd Contactgegevens: Telefoon: Mail: of Gediplomeerd en gemachtigd te bemiddelen in: Hypotheken Levensverzekeringen Schadeverzekeringen Beleggingsverzekeringen Pensioenen Consumptief krediet Een korte persoonlijke introductie: Tot het jaar 2000 heb ik met name in de onderwijswereld gewerkt als beleidsadviseur voor besturen en directies van een groot aantal scholen. Tussen 1992 en 2000 was ik verantwoordelijk voor het bestuursbureau van een aantal besturen voor speciaal onderwijs. Ergens in 1999 heb ik mijzelf de vraag gesteld of ik een nieuwe uitdaging wilde aangaan. Voorwaarde voor een nieuwe carrière was de mogelijkheid om veel persoonlijke contacten in het werk te hebben en dienstverlenend te kunnen werken. Ik ben als financieel adviseur gestart, waarbij Persoonlijke Financiële Planning voor cliënten het uitgangspunt was. Nadat ik dit werk een aantal jaren in loondienst had gedaan (o.a. bij de Hypotheker) groeide de ambitie om het werk als zelfstandig ondernemer voort te zetten. In 2006 kwam ik via Ron Miché in aanraking met de Groene Hypotheekadviseurs. Ron heeft het bedrijf in 2000 opgericht. Dit contact resulteerde in mijn toetreding tot de Groene Hypotheekadviseurs. We bleken dezelfde opvattingen te hebben over de wijze, waarop de taak van financieel adviseur ingevuld dient te worden. Persoonlijke betrokkenheid, service, het belang van de cliënt op de 1e plaats, eerlijk, transparant, niet provisie-gedreven advies zijn de kernwaarden van die aanpak. Waarbij natuurlijk ook voldaan wordt aan de eisen, die aan een deskundig adviseur gesteld mogen worden. In de periode van 2000 tot 2007 heb ik een flink aantal opleidingen gedaan, zodat ik de kwalificaties kreeg om als Erkend Hypotheekadviseur en Erkend Hypothecair Planner te mogen werken. Ik ben nog steeds actief aan de studie. Mijn drijfveer in het werk is het persoonlijk contact met mensen. Iedere cliënt brengt een eigen verhaal mee, dat bepalend is voor de persoonlijke wensen rond een hypotheek of een andere financiële vraag. Ik vind het bijzonder om in al die verschillende situaties samen met de cliënt een passende oplossing te vinden. Mijn werk verveelt dan ook geen moment!

9 Andere hobbies: Lezen, schaken, tuinen, hardlopen (marathons en een enkele keer nog een stukje verder) Ik hoop u binnenkort persoonlijk te ontmoeten. twee reacties van cliënten van Johan: Nadat ik genoodzaakt was om mijn woning te verkopen, moest ik een goed en degelijk advies hebben om mijn bestaande hypotheek om te zetten naar een nieuwe hypotheek die op dat moment beter bij mijn situatie paste. De Groene Hypotheekadviseurs heeft mij perfect, degelijk en tot in de puntjes geholpen en ondersteunt. Tijdens mijn scheiding kwamen er zoveel dingen op mij af waarbij ik een goed en betrouwbaar advies nodig had. Johan Bekendam heeft ons geweldig geholpen, prima geïnformeerd en is letterlijk tot het uiterste gegaan om alles te regelen en ons te helpen. Top... Fred Dunnewijk Wij hebben in het voorjaar van 2012 aangeklopt bij een drietal hypotheekverstrekkers en bij De Groene Hypotheekadviseurs ten behoeve van de aankoop van een nieuwe woning. Daarbij was onze wens om naar een duurzamere hypotheek over te stappen. De kwaliteit van de adviezen en de dienstverlening van de hypotheekverstrekkers liep erg sterk uiteen. Wij kunnen volmondig zeggen dat De Groene Hypotheekadviseurs met kop en schouders boven de anderen uit stak. Wij zijn geholpen door Johan Bekendam. Zijn advies was transparant, realistisch en ook compleet, in die zin dat de gehele financiële positie van ons gezin gedurende de looptijd van de hypotheek voor zover mogelijk in kaart werd gebracht. Hij heeft zorgvuldig geluisterd naar onze wensen, goed doorgevraagd en hij heeft alle informatie vertaald naar realistische mogelijkheden. Naast de inhoudelijke kwaliteit van het advies willen wij zijn inzet, servicegerichtheid en snelheid roemen. Bijvoorbeeld: voor wéér een net wat andere berekening konden we telkens weer aankloppen en meestal was die er dezelfde dag nog. Ook de volgorde en timing van alle benodigde handelingen waren bij Johan geheel onder controle. De Groene Hypotheekadviseurs heeft door deze bemiddeling bij ons veel druk en stress weggenomen. Ons nieuwe huis is naar tevredenheid gefinancierd en de afwikkeling van de hypotheekakte is zonder problemen verlopen. Marjolein en Anton

Met vriendelijke groet, Blauw & Florijn

Met vriendelijke groet, Blauw & Florijn Voor u ligt de dienstenwijzer van Blauw & Florijn. Hiermee willen we u graag een kijkje in onze keuken geven. Wij zetten in dit document op een rij wat u van ons mag verwachten. Ook laten we zien wat wij

Nadere informatie

Dienstverleningswijzer Van Houwelingen Financiële Diensten

Dienstverleningswijzer Van Houwelingen Financiële Diensten Dienstverleningswijzer Van Houwelingen Financiële Diensten Versie 2014.5 Inhoudsopgave Dienstverleningswijzer Inleiding... 3 Dienstverleningsdocument... 4 Onze Dienstverlening... 4 Hoe worden wij beloond?...

Nadere informatie

Internet. Dienstverleningsdocument

Internet. Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument Hoogkamer Assurantiën B.V.

Dienstverleningsdocument Hoogkamer Assurantiën B.V. Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke situatie en uw persoonlijke

Nadere informatie

Wie zijn wij en wat mag u van ons verwachten?

Wie zijn wij en wat mag u van ons verwachten? Wie zijn wij en wat mag u van ons verwachten? Wie zijn wij? Folkertsma Financiële Diensten Franeker is een onafhankelijke assurantie- en hypothekenadviseur. Wij adviseren en bemiddelen bij de totstandkoming

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument. Wie zijn wij?

Dienstverleningsdocument. Wie zijn wij? Dienstverleningsdocument Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

Met vriendelijke groet, Blauw & Florijn BV

Met vriendelijke groet, Blauw & Florijn BV Voor u ligt de dienstenwijzer van Blauw & Florijn BV. Hiermee willen we u graag een kijkje in onze keuken geven. Wij zetten in dit document op een rij wat u van ons mag verwachten. Ook laten we zien wat

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

Let op! Geld lenen kost geld. Dienstverleningsdocument VAN DIJK LEASE & FINANCIERING

Let op! Geld lenen kost geld. Dienstverleningsdocument VAN DIJK LEASE & FINANCIERING Let op! Geld lenen kost geld Dienstverleningsdocument VAN DIJK LEASE & FINANCIERING Geachte cliënt, Wij willen u graag informeren over de dienstverlening van Van Dijk Lease & Financiering en onze werkwijze.

Nadere informatie

Dienstenwijzer BAAS Tiel B.V. BAAS Makelaars & Assurantiekantoor

Dienstenwijzer BAAS Tiel B.V. BAAS Makelaars & Assurantiekantoor Dienstenwijzer BAAS Tiel B.V. BAAS Makelaars & Assurantiekantoor Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In deze dienstenwijzer staat

Nadere informatie

Informatie over de dienstverlening

Informatie over de dienstverlening Informatie over de dienstverlening Hartelijk welkom bij KantoorVanBeek! Elke financieel adviseur is verplicht om schriftelijk een omschrijving van zijn dienstverlening aan u te overhandigen. Daarom zetten

Nadere informatie

FPN Groep Dienstverlening Particulier

FPN Groep Dienstverlening Particulier FPN Groep Dienstverlening Particulier Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

Wegwijs bij De Hypotheekshop

Wegwijs bij De Hypotheekshop Wegwijs bij De Hypotheekshop In deze Wegwijs geeft De Hypotheekshop u een omschrijving van haar dienstverlening. We zetten voor u op een rij wie we zijn en wat u van ons kan en ook mág verwachten. Wie

Nadere informatie

Nico Poel Financiële Diensten behartigt uw belangen op het gebied van financiële diensten.

Nico Poel Financiële Diensten behartigt uw belangen op het gebied van financiële diensten. DIENSTENWIJZER Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke situatie

Nadere informatie

D I E N S T E N W I J Z E R

D I E N S T E N W I J Z E R D I E N S T E N W I J Z E R Voor u ligt de dienstenwijzer van B & R Advies BV. Naast algemene informatie over ons kantoor vindt u hier informatie over onze dienstverlening, de beloning die wij ontvangen

Nadere informatie

Dienstenspecificatie TDA Assurantiën B.V. 2014

Dienstenspecificatie TDA Assurantiën B.V. 2014 Dienstenspecificatie TDA Assurantiën B.V. 2014 Het team van de TDA groep is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. De persoonlijke situatie en wensen van u als klant staan in onze werkwijze centraal.

Nadere informatie

Wie zijn wij? Naam en adresgegevens Lamers & Van de Wijdeven Hypotheken en Verzekeringen Oude Provincialeweg 54 A Postbus 71 5527 ZH Hapert

Wie zijn wij? Naam en adresgegevens Lamers & Van de Wijdeven Hypotheken en Verzekeringen Oude Provincialeweg 54 A Postbus 71 5527 ZH Hapert Ons kantoor is gespecialiseerd in hypotheken en verzekeringen. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke situatie en uw persoonlijke

Nadere informatie

Dienstenwijzer (particulier)

Dienstenwijzer (particulier) persoonlijk en dichtbij Dienstenwijzer (particulier) 1 Dienstenwijzer (particulier) De Vries Verzekeringen Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat

Nadere informatie

HGS administratie- en assurantiekantoor

HGS administratie- en assurantiekantoor HGS administratie- en assurantiekantoor Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal.

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER WET FINANCIËLE DIENSTVERLENING

DIENSTENWIJZER WET FINANCIËLE DIENSTVERLENING DIENSTENWIJZER WET FINANCIËLE DIENSTVERLENING Wat houd de dienstenwijzer in Dit dienstverleningsdocument is een puur informatief document op het gebeid van financiële dienstverlening en verplicht u niet

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument QP Advies VOF Particulier

Dienstverleningsdocument QP Advies VOF Particulier Dienstverleningsdocument QP Advies VOF Particulier U overweegt een beroep te doen op de dienstverlening van ons kantoor. In dit document informeren wij u over onze dienstenwijzer, onze dienstverlening,

Nadere informatie

Mandema en Partners B.V.

Mandema en Partners B.V. Mandema en Partners B.V. Onze dienstverlening, dienstverleningsdocumenten en Algemene Voorwaarden WWW.MANDEMA.NL Relevante informatie voor u U treft hier een informatiepakket aan dat belangrijk is om te

Nadere informatie

Wilmink & Muijs Master Financieel Planner

Wilmink & Muijs Master Financieel Planner Wilmink & Muijs Master Financieel Planner E E N A N D E R E K I J K O P G E L D Z A K E N HARTELIJK WELKOM BIJ WILMINK & MUIJS! Geachte cliënt, U bent van plan de zorg voor bepaalde voorzieningen toe te

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

Frank Ruis zorgt in én onder alle omstandigheden voor financiële rust. Werkwijze

Frank Ruis zorgt in én onder alle omstandigheden voor financiële rust. Werkwijze Frank Ruis zorgt in én onder alle omstandigheden voor financiële rust. Werkwijze Werkwijze combineert de per 1 juli 2009 wettelijk verplichte Dienstenwijzer en het Dienstverleningsdocument. Frank Ruis

Nadere informatie

RAB Dienstverleningsdocument/Dienstenwijzer/A.V.

RAB Dienstverleningsdocument/Dienstenwijzer/A.V. Algemeen Introductie Vanaf 1 juli 2009 moeten adviseurs en bemiddelaars aan hun klanten een dienstverleningsdocument overhandigen bij complexe producten en hypotheken. Het dienstverleningsdocument is een

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Wie zijn wij? Onze dienstverlening

Dienstenwijzer. Wie zijn wij? Onze dienstverlening Dienstenwijzer Met deze dienstenwijzer maken wij u wegwijs bij Baljeu en Staal. Naast algemene informatie over ons kantoor vindt u hier informatie over onze dienstverlening, de beloning die wij ontvangen

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument Holland Geldadvies

Dienstverleningsdocument Holland Geldadvies Holland Geldadvies Harderwijkerstraat 43 3881 ED PUTTEN Tel.: 0341-355.462 Fax: 0848.672.679 www. hollandgeldadvies.nl info@hollandgeldadvies.nl AFM vergunning: 12016528 Dienstverleningsdocument Holland

Nadere informatie

Lidmaatschappen en registraties Ons kantoor is bij verschillende organisaties geregistreerd. De belangrijkste zijn:

Lidmaatschappen en registraties Ons kantoor is bij verschillende organisaties geregistreerd. De belangrijkste zijn: Dienstenwijzer Dit document is een puur informatief document. Dat betekent dat u door dit document op generlei wijze verplicht bent om bepaalde diensten van ons kantoor af te nemen of om een bepaalde overeenkomst,

Nadere informatie