De en wij. Proef - Copyright Plantyn. Plantyn. Magda Snoeck Inge De Deken

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De h@ndel. en wij. Proef - Copyright Plantyn. Plantyn. Magda Snoeck Inge De Deken"

Transcriptie

1 De 4.1 en wij Magda Snoeck Inge De Deken Plantyn

2

3 INHOUD 1 Wat is marketing? Begrip marketing Marketingplan Ondernemingsplan Marketingplan Marketingmix 8 Opdracht 8 In de praktijk 9 Studiesteun 10 Test je kennis 10 2 De marktanalyse Observatie Ondervragen Soorten vragen Volgorde van de vragen Voorbeeld enquêteformulier 14 Opdracht 17 In de praktijk 17 Studiesteun 17 Test je kennis 18 Uit de praktijk 18 Opdracht 19 3 Marketingmix: product Begrip product Productlagen Assortiment Productmix 26 In de praktijk 26 Studiesteun 27 Test je kennis 27 Uit de praktijk 28 Opdracht 28 4 Marketingmix: prijs Prijzen vragen Opzoeken leveranciers Prijsaanvraag sturen 30 In de praktijk Prijzen berekenen Elementen voor prijsbepaling 34 Interne elementen 34 Externe elementen Methoden van prijsbepaling 37 Kostengestuurde prijsbepaling 37 Concurrentiegestuurde prijsbepaling 39 Vraaggestuurde prijsbepaling 40 Inverse prijsbepaling 40 De en wij 4.1 3

4 4.2.3 Strategieën voor prijsbepaling 41 Prijsdiscriminatie 41 Prijsstrategieën voor nieuwe producten 42 In de praktijk 42 Uit de praktijk 42 Studiesteun 43 Test je kennis 45 5 Marketingmix: plaats Begrip Distributiekanaal Distributie-intensiteit Logistiek Vestigingsplaats 48 In de praktijk 49 Studiesteun 50 Test je kennis 51 6 Marketingmix: promotie Reclame Public relations Sponsoring Persoonlijke verkoop Promoties Direct marketing Tentoonstellingen en beurzen Doelstelling van een beurs of een tentoonstelling Soorten beurzen Betrokken partijen 60 In de praktijk 61 Uit de praktijk 61 Opdracht 64 Studiesteun 64 Test je kennis 66 Uit de praktijk 71 Opdracht 71 4 De en wij 4.1

5 1 Wat is marketing? Groenhoek bvba Brusselbaan 16 B 1730 Asse Ondernemingsnummer: BE Julien houdt van het buitenleven. Hij heeft met succes de tuinbouwschool afgerond en heeft groene vingers. In de vakanties werkte hij als jobstudent bij een tuinaanlegbedrijf. Nu waagt hij zelf zijn kans met de start van een bedrijfje voor tuinonderhoud. Hij vestigt zijn zaak in de rand rond Brussel. Het marktsegment dat hij wil bereiken, zijn tweeverdieners met een drukke job en een kleine tuin, en flat- en loftbewoners met daktuinen. Zijn ervaring als jobstudent heeft hem geleerd dat de vraag naar tuinonderhoud in en om Brussel zeer groot is. Het machinepark van zijn vakantiewerkgever was uitgebreid en vertegenwoordigde grote investeringen. Omdat Julien dat risico niet kan nemen, besluit hij te beginnen met het onderhoud van groendaken en dakterrassen, en de nadruk te leggen op stiptheid en perfecte service. Grote tuinen vragen grote en zware machines, en dus ook veel kapitaal. Julien wil liever klein beginnen en langzaam groeien. Opdracht 1 Hoe weet Julien dat er veel vraag is naar tuinonderhoud in de rand rond Brussel? 2 Zoek via wat marktsegmentatie is. 3 Voor welke doelgroep heeft Julien gekozen? 4 Hoe wil Julien zich onderscheiden van zijn concurrenten? 5 Zoek Asse op de kaart van België. Is dat een goede ligging voor de doelgroep die Julien beoogt? Verklaar. Verruim je kennis 1 Begrip marketing Er zijn heel veel verklaringen voor marketing. Wij proberen het via de verklaring van het woord. We kunnen stellen dat het woord marketing een samentrekking is van de Engelse woorden market en getting. Vrij vertaald: de markt veroveren of actief worden op een markt. Markt staat hier niet voor een marktplein met kramen, maar voor het geheel van vraag en aanbod van goederen en diensten. De marketeer wil de behoeften van klanten bevredigen of bedenkt concepten om behoeften op te wekken. Marketing omvat alle planmatige activiteiten die: de verkoop van producten en diensten bevorderen; de faam van een bedrijf creëren en in stand houden; duurzame relaties met klanten ontwikkelen en bestendigen. De en wij 4.1 5

6 2 Marketingplan 1 Ondernemingsplan Het marketingplan is een onderdeel van het ondernemingsplan. In het ondernemingsplan of businessplan worden voor de hele onderneming: de ondernemingsdoelstellingen vastgelegd; de actieplannen uitgewerkt om de doelstellingen te bereiken. Voorbeelden van ondernemingsdoelstellingen zijn: - winstdoelstellingen: hoeveel meer winst willen we het volgende jaar maken? - concurrentiedoelstellingen: welk marktaandeel willen we bereiken? - klantgerichtheid: willen we luxeproducten aanbieden of lowbudgetproducten? - maatschappelijke belangen: wat is onze verantwoordelijkheid voor people and planet of mens en milieu? Daarbij moeten we dan vragen beantwoorden als: Welke reputatie en welk prestige willen we opbouwen? Welke sociale rol willen we spelen? Zullen we veel arbeidsplaatsen scheppen? Zullen we zorgen voor een goede arbeidssfeer? Willen we zorg dragen voor het milieu in de omgeving van ons bedrijf? Naast de ondernemingsdoelstellingen bestaat het ondernemingsplan hoofdzakelijk uit drie actieplannen: - een marketingplan beschrijft de strategie die gevolgd zal worden om zoveel mogelijk de behoeften van klanten te bevredigen; - een operationeel plan omvat de aanvoer van grondstoffen en/of goederen, technologische vereisten, productie- of verkoopstreefdoel, voorwaarden tot samenwerking met leveranciers... ; - een financieel plan somt de minimale financiële vereisten op die de komende jaren nodig zijn om de ondernemingsdoelstellingen te bereiken. Ondernemingsplan Marketingplan Operationeel plan Financieel plan 2 Marketingplan Het marketingplan omvat de volgende stappen. Interne en externe analyse = SWOT Marketingdoelstellingen Marktsegmentatie Marketingmix Proef - Copyright Marketingbudget Plantyn Controle 6 De en wij 4.1

7 Interne en externe analyse = SWOT Bij de interne analyse zullen we o.a. de volgende vragen beantwoorden: Hebben we voldoende middelen om een nieuw product te lanceren?, Over welke distributiekanalen beschikken we om het product bij de klant te brengen? Bij de externe analyse zullen we de markt, de concurrentie en de reacties van de mogelijke klanten onderzoeken. SWOT is een letterwoord dat gevormd is door de Engelse woorden: strengths, weaknesses, opportunities, threats. SWOT Interne analyse Strengths Sterke punten Wat zijn onze sterke punten? Wat zijn de sterke punten van ons product? Weaknesses Zwakke punten Wat zijn onze zwakke punten? Wat zijn de zwakke punten van ons product? Externe analyse Opportunities Kansen Wat gebeurt er op de markt dat in ons voordeel speelt? Threats Bedreigingen Welke gebeurtenissen spelen in ons nadeel? Marketingdoelstellingen Wanneer we voldoende gegevens hebben uit de interne en de externe analyse, kunnen we bepalen welk marktaandeel we willen bereiken en hoeveel omzet we willen maken. Marktsegmentatie Welke doelgroep willen we aanspreken? Mikken we op mensen met een hoog budget of willen we eerder werken in een marktsegment met lage inkomens? We bepalen welk marktsegment we willen bereiken en welke producten we zullen aanbieden op welk marktsegment. We kunnen de markt indelen volgens verschillende criteria. Bijvoorbeeld: - Geografisch: mensen die op het platteland wonen of mensen die in grote steden wonen. - Levenswijze: mensen die met grote dure wagens rijden, mensen die kleine stadswagens kopen; mensen met een sportieve vrijetijdsbesteding of mensen met een intellectuele vrijetijdsbesteding zoals lezen of schaken. - Demografisch: jonge gezinnen, alleenstaanden, gepensioneerden, vijftigers... De en wij 4.1 7

8 We kunnen dit best voorstellen in een product/marktcombinatie aan de hand van het voorbeeld hieronder. Marktsegmenten Product 1: houten speelgoed Segment 1: jonge gezinnen Segment 2: 14 tot 18-jarigen x Product 2: mp3-spelers x Voor elk marktsegment past een specifieke marketingmix. Marketingmix Welke marketinginstrumenten zetten we in om onze marketingdoelstellingen te bereiken: prijszetting, winkellocatie, promotiecampagnes, verpakking en uitstraling van het product Marketingbudget Voor elk van de marketingactiviteiten wordt een budget vastgesteld. De kosten moeten nauwkeurig worden begroot en bovendien uitgesplitst volgens verschillende factoren zoals regio, soorten klanten, volume per verpakking enz. Een belangrijke factor bij deze stap is het communicatiebudget. Hierbij moeten we vragen beantwoorden als waar, wanneer, in welke media (tv, radio, pers) we reclame zullen voeren. Controle Zeer regelmatig moet worden getest of de doelstellingen bereikt worden. Indien niet, moeten hiervoor maatregelen genomen worden. Een maatregel kan bijvoorbeeld zijn om de reclamespot die op tv loopt te vernieuwen en te kiezen voor een ander tijdstip van uitzenden, of om de reclamespot af te voeren en te kiezen voor een advertentie in een magazine dat bestemd is voor de doelgroep die wij beogen. 3 Marketingmix Om de markt te bewerken kan een onderneming marketingacties ondernemen met 4 belangrijke instrumenten: het product, de prijs, de plaats, de promotie. Omdat deze woorden (ook in het Engels en het Frans) telkens beginnen met de letter p, spreken we in de marketing van de 4 p s. Meestal wordt een combinatie gemaakt van de 4 p s. We spreken dan van marketingmix. Marketingmix is het op elkaar en op de markt afstemmen van het product, de prijs, de plaats en de promotie met het oog op het realiseren van de marketingdoelstellingen. Op deze 4 p s komen we in de volgende hoofdstukken terug. Opdracht Vul de componenten van het marketingplan in voor het opstarten van bvba Groenhoek. 8 De en wij 4.1

9 IN de praktijk Om de marketinglessen in praktijk om te zetten, zijn er verschillende mogelijkheden. 1 Jullie kunnen een onderneming simuleren in de klas. Dat betekent dat alle oefeningen gemaakt worden vanuit een denkbeeldig bedrijf met eventueel lege verpakkingen die jullie verzamelen zodra de keuze van het product gemaakt is. 2 Jullie stappen in een echt project: jullie starten met de klas een fictief bedrijf op dat in de loop van het schooljaar een verkoop zal organiseren voor een goed doel, bijvoorbeeld rond Kerstmis en Pasen, of tijdens de pauzes in de loop van het schooljaar. 3 Jullie kiezen voor een samenwerking met Jieha! Jieha! staat voor Jong Initiatief voor Ethische Handel. Julie kunnen via Jieha! een korte ondernemingservaring opdoen. Jullie starten een leeronderneming en verkopen fairtradeproducten binnen de school. Jieha! heeft hiervoor een partnerschap met Oxfam Wereldwinkels. Wie voor deze vorm kiest, neemt contact op met Vlajo (Vlaamse jonge ondernemingen = mini-ondernemingen) op de website Deze organisatie zal ondersteuning bieden en stelt ook didactisch materiaal ter beschikking. Voor die samenwerking moet een financiële bijdrage worden betaald. Wij zullen na elke les een aantal opdrachten formuleren die in elk van deze drie mogelijkheden uitgewerkt kunnen worden. Hier volgt een eerste reeks opdrachten bij de start van een bedrijfje. Opdrachten Vorm groepen van vier en brainstorm over de volgende vragen (brainstormen betekent creatief nadenken over bepaalde problemen en een maximum aan mogelijke oplossingen zoeken). 1 Wie is jullie doelgroep? 2 Aan welke producten heeft jullie doelgroep behoefte of welke behoeften kunnen jullie creëren? 3 Wat maakt jullie producten zo bijzonder in vergelijking met die van de concurrentie? 4 Welke naam willen jullie geven aan jullie bedrijfje? 5 Wat hebben jullie nodig om een bedrijf te starten? Maak een lijstje met materiële en financiële behoeften. Denk hierbij aan de volgende problemen. 5.1 Is er een interessante plaats in de school waar jullie op een aantrekkelijke manier de producten kunnen uitstallen? Is het een lokaaltje dat jullie vast kunnen betrekken en dat op slot kan? Indien niet, moeten jullie telkens een standje opbouwen? Welke meubelen hebben jullie nodig? (In de volgende lessen zullen we nagaan of de gekozen plek de juiste is.) 5.2 Wie zal welke taak op zich nemen? Goederen bestellen, goederen afhalen bij de leverancier, voorraad bijhouden, goederen uitstallen in de winkel, reclame voeren, verkopen, kassa bijhouden (twee personen), boekhouding bijwerken. Eventueel kan voor al deze taken een beurtrol worden opgesteld. 5.3 Waar halen jullie het geld voor de eerste aankoop? 6 Voer een SWOT uit om jullie sterke punten en zwakke punten goed in kaart te brengen. 7 Schrijf alle antwoorden op de vorige vragen gestructureerd en netjes op een blad. 8 Ga daarna in vergadering met de volledige klasgroep. Eén leerling per groep brengt verslag uit over de brainstorming van die groep. Zodra elke groep aan bod is gekomen, wordt gezocht naar een gemeenschappelijk akkoord. Het is belangrijk dat elke deelnemer luistert naar de voorstellen uit de andere groep om ten slotte tot een gemeenschappelijk akkoord te komen. 9 Tik het gemeenschappelijke akkoord kort en overzichtelijk uit. Dit wordt jullie eerste ontwerp van het ondernemingsplan. Gebruik de structuur van het ondernemingsplan zoals jullie dat in het afgewerkte hoofdstuk geleerd hebben. In de volgende lessen zullen we nagaan of de voorgestelde producten haalbaar zijn. De en wij 4.1 9

10 Studiesteun Marketing omvat alle planmatige activiteiten die: de verkoop van producten en diensten bevorderen; de faam van een bedrijf creëren en in stand houden; duurzame relaties met klanten ontwikkelen en bestendigen. In het ondernemingsplan of businessplan worden voor de hele onderneming: de ondernemingsdoelstellingen vastgelegd; de actieplannen uitgewerkt om de doelstellingen te bereiken: - Een marketingplan beschrijft de strategie die zal worden gevolgd om zo veel mogelijk de behoeften van klanten te bevredigen. - Een operationeel plan omvat de aanvoer van grondstoffen en/of goederen, technologische vereisten, productie- of verkoopstreefdoel, voorwaarden tot samenwerking met leveranciers enz. - Een financieel plan somt de minimale financiële vereisten op die de komende jaren nodig zijn om de ondernemingsdoelstellingen te bereiken. Het marketingplan omvat de volgende stappen. interne en externe analyse = SWOT marketingdoelstellingen marktsegmentatie of afbakening van de doelgroep marketingmix marketingbudget controle Interne analyse Strengths Sterke punten Weaknesses Zwakke punten SWOT Externe analyse Opportunities Kansen Threats Bedreigingen? Test je kennis 1 Van welke Engelse woorden is het woord marketing afgeleid? 2 Als we binnen marketing over de markt spreken, bedoelen we dan een marktplein? Verklaar. 3 Wat omvat marketing? 4 Geef een ander woord voor ondernemingsplan. 5 Wat wordt vastgelegd in een ondernemingsplan? 6 Wat is het verschil tussen het financiële plan en het marketingbudget? 7 Zoek 1 zwak punt en 1 sterk punt van een internetbedrijf. 8 SWOT is een letterwoord dat samengesteld is uit de beginletters van vier Engelse woorden. Geef die woorden en vertaal ze. Proef 9 Geef een voorbeeld - van Copyright marktsegmentatie. Plantyn 10 In de marketingmix spreken we over de 4 p s. Welke woorden zitten achter die 4 p s? 10 De en wij 4.1

Gratis White Paper. Hoe meer klanten en meer loyale klanten genereren door de ultieme verkoop en marketingaanpak te ontwikkelen?

Gratis White Paper. Hoe meer klanten en meer loyale klanten genereren door de ultieme verkoop en marketingaanpak te ontwikkelen? Gratis White Paper Hoe meer klanten en meer loyale klanten genereren door de ultieme verkoop en marketingaanpak te ontwikkelen? Oké Marketing Kruidnagel 2 5275 KR Den Dungen T: 06 54 793 205 E: info@okemarketing.nl

Nadere informatie

versie juli 13 Dé ondernemingsplanwedstrijd voor secundair onderwijs HANDLEIDING: stel je ondernemersplan op in 10 stappen

versie juli 13 Dé ondernemingsplanwedstrijd voor secundair onderwijs HANDLEIDING: stel je ondernemersplan op in 10 stappen versie juli 13 2014 PLANKGAS Dé ondernemingsplanwedstrijd voor secundair onderwijs HANDLEIDING: stel je ondernemersplan op in 10 stappen 1 HANDLEIDING Heb je een goed startersidee? Oké! Dan wordt het nu

Nadere informatie

Junior company 2. Ondernemingsplan

Junior company 2. Ondernemingsplan Voortgezet onderwijs Junior company 2. Ondernemingsplan Stichting Stichting Jong Jong Ondernemen: Ondernemen: Postbus Postbus 93002 93002 2509 2509 AA AA Den Den Haag Haag Bezuidenhoutseweg Bezuidenhoutseweg1212

Nadere informatie

Marketing om jonge vrijwilligers te vinden en binden

Marketing om jonge vrijwilligers te vinden en binden Marketing om jonge vrijwilligers te vinden en binden Voor je ligt het boekje ivolunteer. Wij adviseren dit boekje te gebruiken samen met het boek Verovering van de jongerenmarkt, uitgegeven door MOVISIE

Nadere informatie

Proefhoofdstuk Marketing. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be

Proefhoofdstuk Marketing. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be Proefhoofdstuk Marketing Kom je cursus inkijken: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Oude Brusselseweg 125, 9050 Hasselt, Simpernelstraat 27, 3511 Brussel, Timmerhoutkaai 4, 1000 Maak van je opleiding

Nadere informatie

Uw marketingplan in vijftien stappen

Uw marketingplan in vijftien stappen Uw marketingplan in vijftien stappen Uw marketingplan in vijftien stappen Gaucheretstraat 90 BE-1030 Brussel België T +32 2 504 87 11 F +32 2 504 88 99 info@fitagency.be www.flanderstrade.be twitter.com/fitagency

Nadere informatie

Strategisch marketingplan

Strategisch marketingplan Strategisch marketingplan Inleverdatum: 28-03-2012 Opdrachtgevers: Avans Hogeschool Den Bosch Projectbegeleider: Kim Artnz Inhoudsdeskundige: Karlijn de Jongh Student: David Au 2033620 Nick Derks 2019151

Nadere informatie

Strategisch marketingplan De Wijk van Morgen 2009 2013

Strategisch marketingplan De Wijk van Morgen 2009 2013 Strategisch marketingplan De Wijk van Morgen 2009 2013 Maud Romeijn Hogeschool Zuyd, Facility Management Event&Leisure Stageperiode ; februari 2010 juni 2010 Datum publicatie; 18 06 2010 Strategisch marketingplan

Nadere informatie

Grondslagen van de marketing

Grondslagen van de marketing Grondslagen van de marketing Bronvermelding Titel : Grondslagen van de marketing Druk : 7 e druk, 2009 Auteur : B. Verhage Uitgever : Noordhoff Uitgevers B.V. ISBN (boek) : 9789001765415 Aantal hoofdstukken

Nadere informatie

VOORTGEZET ONDERWIJS LEERLINGEN PROGRAMMAPLANNER JUNIOR COMPANY ARTIKEL NR 04

VOORTGEZET ONDERWIJS LEERLINGEN PROGRAMMAPLANNER JUNIOR COMPANY ARTIKEL NR 04 VOORTGEZET ONDERWIJS LEERLINGEN PROGRAMMAPLANNER JUNIOR COMPANY ARTIKEL NR 04 Stichting Jong Ondernemen: Postbus 93002 2509 AA Den Haag Bezuidenhoutseweg 12 2594 AV Den Haag www.jongondernemen.nl http://mijn.jongondernemen.nl

Nadere informatie

INLEIDING TOT DE MARKETING. Bronis Verhage

INLEIDING TOT DE MARKETING. Bronis Verhage INLEIDING TOT DE MARKETING Bronis Verhage Noordhoff Uitgevers bv Inleiding tot de marketing Noordhoff Uitgevers bv Inleiding tot de marketing Prof. dr. Bronis Verhage Professor of Marketing Georgia State

Nadere informatie

Ontwikkeling van een marketingstrategie voor KMO Consult

Ontwikkeling van een marketingstrategie voor KMO Consult Ontwikkeling van een marketingstrategie voor KMO Consult H. A. Rödel Bachelorscriptie Bedrijfskunde Ontwikkeling van een marketingstrategie voor KMO Consult Uitgevoerd in opdracht van KMO Consult Datum:

Nadere informatie

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn:

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn: in zes stappen voorblad Voorblad 1 Inleiding Bij vrijwilligersbeleid gaat het er om op een meer doordachte en planmatige manier aandacht te geven aan de mensen die het werk doen in de vereniging. De werkbladen

Nadere informatie

Plan van Aanpak Social Media project Stal te Bokkel

Plan van Aanpak Social Media project Stal te Bokkel Plan van Aanpak Social Media project Stal te Bokkel Studenten Dennis Visschedijk 438332 Aileen Temming 474094 Stefan Ortsen 481295 Niels Konings 449822 Renee Preijde 482835 Versie 2.4 Datum 28 november

Nadere informatie

Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding

Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal

Nadere informatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Auteurs: Daan de Bruijn, Els Meijsen en Gery Lammersen Redactie: Tib/teksten Eindredactie: afdeling communicatie, MOVISIE Vormgeving:

Nadere informatie

Jouw marketingplan in acht stappen

Jouw marketingplan in acht stappen Jouw marketingplan in acht stappen Werkboek voor ondernemers in de multifunctionele landbouw 1 INHOUD Inleiding... 3 Wat is marketing en waarom een marketingplan?... 4 Stap 1. Formuleren van doelstellingen...

Nadere informatie

CRM in de bioscopenbranche. Voorwoord

CRM in de bioscopenbranche. Voorwoord Voorwoord CRM in de bioscopenbranche Het rapport dat nu voor u ligt, is mijn afstudeerscriptie CRM in de bioscopenbranche. Ik wil graag een aantal personen bedanken voor hun bijdrage aan de totstandkoming

Nadere informatie

Startende Ondernemers in de Gemeente Stadskanaal

Startende Ondernemers in de Gemeente Stadskanaal Startende Ondernemers in de Gemeente Stadskanaal Bureau BedrijfsLeven Inhoud 1. Algemeen 05 1.1. Een eigen bedrijf starten 05 1.1.1. Succesvol ondernemen 05 1.1.2. Wat wordt er van u verwacht 05 1.1.3.

Nadere informatie

Handleiding voor het schrijven van een ondernemingsplan.

Handleiding voor het schrijven van een ondernemingsplan. Handleiding voor het schrijven van een ondernemingsplan. Voorwoord U heeft een fantastisch idee en u kunt niet wachten om aan de slag te gaan als ondernemer. Geduld is echter een schone zaak. Om onverwachte

Nadere informatie

Managementgame Catalogus

Managementgame Catalogus Managementgame Catalogus 2 Inhoudsopgave Economie, handel & bedrijf ProSim Classic... 04 ProSim Productie... 06 ProSim Advanced... 08 Business Abroad Management... 10 Businessklas... 12 Overheid City Hall...

Nadere informatie

GRONDSLAGEN VAN DE MARKETING

GRONDSLAGEN VAN DE MARKETING GRONDSLAGEN VAN DE MARKETING DOCENTENHANDLEIDING Prof. dr. Bronis Verhage Hoogleraar Marketing Georgia State University Atlanta, Georgia, USA Zesde druk (bij overbruggingseditie van het werkboek) 2004

Nadere informatie

VERTROUWELIJK Businessplan Villagio BVBA

VERTROUWELIJK Businessplan Villagio BVBA VERTROUWELIJK Businessplan Villagio BVBA Schaliënhoevedreef 20 2800 Mechelen Jeroen Swinkels Dries Cryns Wim Bex VERTROUWELIJK Businessplan Villagio BVBA Schaliënhoevedreef 20 2800 Mechelen Jeroen Swinkels

Nadere informatie

Het ondernemingsplan voor startende ondernemers

Het ondernemingsplan voor startende ondernemers Het ondernemingsplan voor startende ondernemers Internetversie Het ondernemingsplan voor startende ondernemers Internetversie (c) 2004 NOvAA Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen

Nadere informatie

Marktonderzoek. Het 2e leven (H2L) 1 November 2010 Student: Rob Grondhuis S0153699. Dr. P.C. Schuur

Marktonderzoek. Het 2e leven (H2L) 1 November 2010 Student: Rob Grondhuis S0153699. Dr. P.C. Schuur Marktonderzoek Het 2e leven (H2L) Effectief en efficiënt service verlenen op een maatschappelijk verantwoorde wijze 1 November 2010 Student: Rob Grondhuis S0153699 Begeleiders: Dr. J.M.G. Heerkens Dr.

Nadere informatie

CRM in de theaterwereld;

CRM in de theaterwereld; CRM in de theaterwereld; Een goed idee of toch maar niet? Eindexamenscriptie Anouk H.A.M. Verbaarschot Student aan de NHTV, internationale hogeschool Breda, opleiding HTRO; hoger toeristisch recreatief

Nadere informatie

Een marketingplan in twaalf stappen

Een marketingplan in twaalf stappen Reekx is gespecialiseerd in het adviseren van organisaties en detacheren van specialisten op het gebied van het efficiënt managen van informatiestromen. Kijk op onze website www.reekx.nl voor actuele informatie

Nadere informatie

Gids Praktijkbeheer van kleine en middelgrote praktijken

Gids Praktijkbeheer van kleine en middelgrote praktijken Originally published by Gids Praktijkbeheer van kleine en middelgrote praktijken Module 3 Uw praktijk opbouwen en uitbouwen Module 3 Uw praktijk opbouwen en uitbouwen 1 Small and Medium Practices Committee

Nadere informatie

STARTERSGIDS FLANDERS FASHION INSTITUTE

STARTERSGIDS FLANDERS FASHION INSTITUTE STARTERSGIDS FLANDERS FASHION INSTITUTE UPDATE MEI 2013 INHOUD INLEIDING 2 5_ONDERNEMINGSPLAN 20 DEEL 1: SOLLICITEREN EN STAGES 3 1_JOBS 4 Job zoeken 4 Salaris 6 Contracten 6 Vakbonden 7 2_STAGES 8 Stages

Nadere informatie

r k e t i n g p l a n

r k e t i n g p l a n r k e t i n g p l a n Sanne Celia van Alphen Manon Beukman Kim Heuvelmans Vivian Sromofsky HT-2 Inhoud Het bedrijf... 2 Missie... 2 Visie... 2 Marketingdoelstelling... 3 Externe omgeving... 4 Interne omgeving...

Nadere informatie