NCD-TiasNimbas Masterclass. Business. Leadership

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NCD-TiasNimbas Masterclass. Business. Leadership"

Transcriptie

1 NCD-TiasNimbas Masterclass Business Leadership

2 Waarom? De NCD-TiasNimbas Masterclass Business Leadership is een state-of-the-art ontwikkelingsprogramma dat u een verdiepingsslag biedt in het uitvoeren van uw directeursfunctie. Het programma biedt nieuwe inzichten en vaardigheden die u helpen om uw organisatie uit te laten groeien tot een topspeler binnen uw branche. Business Leadership staat voor professionaliteit en kwaliteit en is speciaal ontwikkeld voor directeuren die zich (verder) willen ontwikkelen tot strategisch leider. Bent u op zoek naar een programma waarin u in een inspirerende omgeving met collega-directeuren ervaringen wilt uitwisselen? Dan is deze masterclass zeer geschikt voor u! Tijdens het programma worden praktijkgerichte handvatten geboden op het gebied van strategische marketing, financieel management, innovatie, leiderschap en work-life balance. U reflecteert op uw eigen kennis en de opgedane kennis wordt direct toegepast in praktijkcases en intervisiesessies. Het programma is compact en gericht op het behalen van een maximaal rendement uit de combinatie theorie en praktijk. De colleges zijn erop gericht de professionaliteit van uw denken en handelen te verbeteren. Bovendien leert u uw effectiviteit en performance te verbeteren. Intervisie Intervisiesessies lopen als een rode draad door het programma heen. Onder begeleiding van een ervaren coach uit de NCD-gelederen, bespreken we in vertrouwelijke sessies praktijkvraagstukken. Het is hierbij de bedoeling dat u vraagstukken uit uw eigen praktijk aandraagt. Gezamenlijk met uw peers uit de groep komt u tot betere, nieuwe ideeën. Kortom, leren met elkaar en van elkaar: een joint process of discovery. Uit ervaring blijkt dat de openheid en het op basis van vertrouwen uitwisselen van ervaringen met collegadirecteuren als zeer waardevol wordt ervaren. Voor wie? De NCD-TiasNimbas Masterclass Business Leadership is speciaal ontwikkeld voor directeuren met een HBO+ of academisch werk- en denkniveau die zich (verder) willen ontwikkelen tot strategisch leider. Deelnemers zijn afkomstig van zeer uiteenlopende organisaties, zowel uit de B2C- als de B2B-sector en zowel uit de profit- als de non-profitsector. Bij het samenstellen van de deelnemersgroep wordt gestreefd naar een gelijkwaardige groep. Hierdoor maakt een selectieprocedure onderdeel uit van het aanmeldingsproces. Certificaat Het programma wordt afgesloten met een plenaire uitreiking van het NCD-TiasNimbas Masterclass Business Leadership Certificaat.

3 Prof. dr. W.J.M. Reijnders Will Reijnders is als hoogleraar Marketing verbonden aan TiasNimbas Business School. Daarnaast is hij Directeur / Partner bij Van Spaendonck Management Consultants te Zaltbommel. Binnen zijn vakgebied richt Reijnders zich vooral op het onderdeel Strategie & Waardecreatie. Als adviseur is hij onder meer werkzaam geweest voor OCE, Rabobank, ING Bank, Vereniging Eigen Huis, ABP, Schuitema, Intergamma, Cello en PsyQ. Reijnders is een veelgevraagd spreker en bekleedt ook een aantal commissariaten en andere nevenfuncties. Hij heeft zowel in nationale als internationale tijdschriften gepubliceerd. Ook zijn een drietal boeken verschenen. Prof. dr. J.M.J. Blommaert Jos Blommaert is hoogleraar Financial Accounting bij het departement Accountancy van de Universiteit van Tilburg en momenteel is hij werkzaam aan de TiasNimbas Business School van deze universiteit. Daarnaast is hij hoogleraar Bedrijfseconomie bij het Centrum voor Bedrijfswetenschappen van de Universiteit Leiden. Tevens is hij verbonden aan bureau vaktechniek van BDO accountants en adviseurs en lid van de vaktechnische staf van de Raad voor de Jaarverslaggeving. Hij is (mede-) auteur van een groot aantal boeken en artikelen op het gebied van management en accounting. Prof. dr. TH. Compernolle Theo Compernolle is doctor in de geneeskunde, psychiater en psychotherapeut. Hij doceert en coacht in executive programma s van business schools zoals Insead (Frankrijk), de Vlerick Leuven Gent School of Management en TiasNimbas Business School. Hij is voormalig Suez Chair in Leadership and Personal Development aan de Solvay Business School en professor aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Sinds 1985 adviseert en coacht hij managers en ondernemers, teams en bedrijven bij de emotionele en relationele aspecten van leiderschap, in het bijzonder in tijden van stress en verandering. Hij publiceerde meer dan 100 wetenschappelijke artikelen en acht boeken waaronder de bestseller Stress, Vriend en Vijand. Prof. dr ir M.H. Corbey Michael Corbey is hoogleraar Management Accounting & Control aan TiasNimbas Business School. Hijis daar tevens als Academic Director verantwoordelijk voor de postdoctorale opleiding tot Register Controller (RC/EMFC). Corbey heeft een zeer ruime onderwijservaring. Zijn onderzoeksbelangstelling betreft Management Accounting & Control, Productiemanagement, Logistiek en Learning. Hij ontving de TiasNimbas Best Teacher Award in 2006 en In de jaren was hij als visiting professor verbonden aan INSEAD (Fontainebleau). In 1999 werd hij benoemd tot hoogleraar, eerst aan de Universiteit van Maastricht en sinds 2001 aan de Universiteit van Tilburg. NCD Het Nederlands Centrum van Directeuren en Commissarissen (NCD) is de beroepsvereniging voor directeuren en commissarissen. Een uniek netwerk van gelijkgestemden om elkaar uit te dagen en te inspireren op tal van bijeenkomsten en evenementen. En in openheid en vertrouwen ervaringen te delen in de vele regionale groepen. NCD-leden zijn actief in alle sectoren van de economie, van zakelijke dienstverlening tot zware industrie en van handel tot zorg. TiasNimbas TiasNimbas is een University-Based Business School. Hierdoor hebben we niet alleen toegang tot de nieuwste kennis, maar investeren wij zelf ook veel in kennisontwikkeling. Het gaat hierbij om praktijkgerichte concepten, modellen, inzichten en tools op het brede terrein van management en leiderschap. Door deze frontiers of knowledge te verwerken in de executive programma s ontstaan opleidingen die prikkelen en uitdagen. We verleggen uw grenzen en stimuleren vernieuwend denken. Docenten De docenten zijn vooraanstaande hoogleraren in hun vakgebied, verbonden aan TiasNimbas Business School. Verder hebben zij een grondige ervaring als bestuurder, partner of als executive consultant. Dr. C.I. Koen Carla Koen is Associate Professor Internationaal Management en Innovatie aan TiasNimbas Business School. Ze is tevens Academic Director van het Center for Technology and Innovation Competence (C-TIC) van TiasNimbas. Haar expertise ligt vooral op het gebied van internationaal vergelijkend onderzoek naar organisatie, management en innovatie. Ze is auteur van een boek omtrent vergelijkend internationaal management en van verschillende nationale en internationale publicaties in tijdschriften. Tevens doceert en adviseert ze bedrijven in de profit en non-profit op deze terreinen. Ze was werkzaam als onderzoeker aan Sophia Universiteit (Tokyo), het Max-Planck- Institut für Sozialforschung (Keulen) en het Wissenschaftszentrum für Sozialforschung (Berlijn). Prof. dr. E.L.H.M. van de Loo Erik van de Loo is als hoogleraar Leiderschap en Gedrag verbonden aan de VU Amsterdam. Daarnaast is hij als adjunct clinical professor of management verbonden aan INSEAD (Fontainebleau) en is hij partner en medeoprichter van Phyleon, centrum voor leiderschap en verandering. Van de Loo is bovendien betrokken bij management development en advisering van ondernemingen als EXXON Mobil, DuPont de Nemours, Shell, ABN AMRO, Rabobank, Nokia en Deloitte. Hij heeft zich gespecialiseerd in het ontwerp en de implementatie van ingrijpende veranderingsprocessen in organisatie, cultuur en leiderschap. Van de Loo is de coach van individuele topmanagers en leiderschapsteams en publiceert regelmatig in diverse boeken en (internationale) wetenschappelijke tijdschriften. Prof. dr. R.K. Moenaert Rudy Moenaert is Professor Strategische Marketing bij TiasNimbas Business School en parttime Professor Strategische Marketing bij Universiteit Nyenrode. Business of fun, zo beschrijft Rudy Moenaert zijn werk. Op basis van academisch onderzoek and concrete samenwerking tussen handel en industrie creëert hij diepgaande inzichten in strategie en innovatiemanagement. Zijn onderzoeksinteresses liggen op het vlak van strategische en industriële marketing en van marketing en management van technologische innovatie. Zijn publicaties verschenen in verschillende gerenommeerde vakbladen en hij is medeauteur van het boek Visionaire Marketing. Moenaert is een begenadigd spreker en docent en een veelgevraagd internationaal managementadviseurvoor marketing en innovatievraagstukken. Hij werkte onder andere voor 3M, Shell, Brady, DSM, ING, Océ, Omnichem en Stork. Locatie De Masterclass vindt plaats in het gebouw van TiasNimbas Business School in Tilburg. Deze inspirerende leeromgeving is in staat om de interactieve bijeenkomsten optimaal te faciliteren.

4 Leiderschap & verandering Persoonlijk leiderschap is een van de voorwaarden om een leider te worden in uw branche. Dit onderdeel begeleidt u in het verder ontwikkelen van uw persoonlijke leiderschapskwaliteiten. Tevens wordt een brug geslagen tussen leiderschapsrollen en transformaties binnen organisaties. Welke rol kunt u het best vervullen binnen uw organisatie tijdens veranderingsprocessen? En welke rol kunt u gebruiken bij het bereiken van uw eigen doelstellingen? Ook wordt de organisatiecultuur bekeken binnen de aandachtsgebieden van besluitvormings- en beïnvloedingsprocessen. Docent: dr. Erik van de Loo. Onderwerpen die worden behandeld zijn: de gangbare perspectieven op leiderschapsvormen de relatie tussen leiderschap en organisatiecultuur de relatie tussen leiderschap en veranderprocessen in organisaties Leiderschap & work-life balance Hoge bomen vangen veel wind! In het laatste deel besteden we aandacht aan de work-life balance en de stressbalans. Hoe gaat u om met stress op het werk en thuis? Beide vormen van stress beïnvloeden elkaar en dit kan zowel tot een positieve als een negatieve spiraal leiden. Aangezien de grens tussen werk en thuis steeds verder vervaagt, wordt het managen van dit raakvlak met de dag belangrijker. Always on, always connected en virtuele intercontinentale teams zijn zaken waar steeds meer directeuren mee worstelen. Flexibel werken heeft grote voordelen mits u de balans tussen zakelijk en privé goed weet te managen. Docent: dr. Theo Compernolle. Onderwerpen die in deze module aan bod komen zijn: het omgaan met stress en veerkracht hoe houd je de stressbalans in evenwicht? de belangrijkste oorzaken van evenwichtsverstoring de belangrijkste signalen van evenwichtsverstoring hoe zwaar weegt werk en hoe zwaar weegt thuis in die balans? strategieën voor evenwichtsherstel Programma De NCD-TiasNimbas Masterclass Business Leadership heeft een outside in benadering. Eerst verkennen we de omgeving, daarna de organisatie, daarna uw eigen rol in die organisatie. Het programma bestaat uit drie modules van elk drie aaneensluitende dagen: Module 1 Strategische marketing Module 2 Financieel management Module 3 Leiderschap & innovatie Leiderschap & verandering Leiderschap & work-life balance Het programma is compact en gericht op het behalen van een maximaal rendement uit de combinatie theorie en praktijk. De drie modules staan onder leiding van topdocenten en -experts van TiasNimbas Business School. Het programma is interactief: na een theoretisch deel werken de deelnemers eigen cases uit in kleine groepen. Tijdens de unieke intervisiesessies, die als rode draad door de masterclass lopen, diepen we specifieke onderwerpen en persoonlijke issues verder uit.

5 Module 1 Strategische marketing Wie zijn uw (potentiële) klanten precies? Welke klantwaarde wilt u creëren? Hoe ontwikkelt u als directeur winnende waardeproposities en hoe vertaalt u deze in een handzaam strategisch marketingplan? Dit zijn de kernvragen die aan bod komen in de eerste module. Docenten: prof. dr. Will Reijnders en prof. dr. Rudy Moenaert. De volgende onderwerpen worden nader uitgewerkt: ontwikkelingen in het marketingdenken het verkrijgen van inzicht in het krachtenveld: klanten, concurrenten en eigen bedrijf het sturen op klantwaarde: het creëren, leveren en organiseren van waarde voor klanten en bedrijf de positionering van een organisatie met onderscheidende proposities het opzetten van een marketingstrategie en de vertaling in een business roadmap opdrachtpresentatie met feedback Van business leaders wordt verwacht dat ze enerzijds verantwoorde ondernemingsrisico s nemen, maar anderzijds goed op hun winkel passen. Het vinden van deze balans vraagt om een kritisch inzicht in financieel management. Ook zult u zich naar de buitenwereld transparant moeten kunnen verantwoorden over de geleverde prestaties. Het vraagstuk van externe verslaglegging komt in deze module dan ook nadrukkelijk aan bod. Docenten: prof. dr. ir. Michael Corbey en prof. dr. Jos Blommaert. De volgende onderwerpen komen aan de orde: accounting winst versus economische winst investeringsanalyse (inclusief Netto Contante Waarde bepaling) kostprijssystemen: activity based costing en customer profitability analysis performance management, zoals prestatiebeloning en business balanced score card ontwikkelingen in externe verslaglegging deelnemingen en beleggingen immateriële activa, bepaling en impairment van goodwill Module 2 Financieel management Module 3 Leiderschap & innovatie Het succes van uw organisatie wordt in toenemende mate bepaald door haar innovatieve vermogen. Innovatie wordt nog te vaak vanuit een functioneel perspectief benaderd. Bijvoorbeeld als een engineeringtaak, een marketingprobleem of een ICT-probleem. De realiteit leert ons echter dat innovatie een uitdaging is die niet functioneel aangepakt kan worden. Succesvolle innovaties worden veelal begrepen en benaderd vanuit een holistisch perspectief. Als directeur is het van cruciaal belang om juist dit perspectief voor ogen te houden. Deze module benadert innovatie als een managementprobleem dat kennis en vaardigheden vereist op het vlak van strategie, financieel management, organisatie, marketing en technologie management. Docent dr. Carla Koen. De volgende specifieke onderwerpen komen aan bod: innovatie als concept analyse van het innovatievermogen van de onderneming systematische innovatie versus toevallige innovatie het ontwerpen van een innovatiestrategie de allocatie van middelen de essentie van een innovatiecultuur leiderschap in innovatie innovatiemethodes de organisatie van innovatie

6 TiasNimbas Business School Campus Tilburg Postbus LE Tilburg T: F: Nederlands Centrum van Directeuren en Commissarissen Landgoed de Horst De Horst 1, gebouw 7 Vossesteijn 3971 KR Driebergen Postbus AB Driebergen T:

FINANCE EXECUTIVE MASTER IN SAMENWERKEN IN ALLIANTIES, NETWERKEN EN PARTNERSHIPS

FINANCE EXECUTIVE MASTER IN SAMENWERKEN IN ALLIANTIES, NETWERKEN EN PARTNERSHIPS FINANCE EXECUTIVE MASTER IN SAMENWERKEN IN ALLIANTIES, NETWERKEN EN PARTNERSHIPS 1 What if alliances and partnerships are more than buzz words? Wat gebeurt er als......allianties en partnerships meer zijn

Nadere informatie

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen Finance & Control Opleidingenoverzicht Postbachelor- en masteropleidingen Een plaats op het erepodium! Wat zijn uw ambities? Beste lezer, Applaus en erkenning Uiteindelijk willen we allemaal applaus, erkenning

Nadere informatie

Productmanagement. Het effectief managen van bestaande en nieuwe producten. Collegereeks. 3 maart t/m 21 april 2009 - Nyenrode Business Universiteit

Productmanagement. Het effectief managen van bestaande en nieuwe producten. Collegereeks. 3 maart t/m 21 april 2009 - Nyenrode Business Universiteit Collegereeks Productmanagement Het effectief managen van bestaande en nieuwe producten Prof. dr Henry Robben Jos Burgers Hilde Roothart Gijs van Wulfen Roland van Kralingen Kris Brees Emiel Schiphorst

Nadere informatie

Vergroot uw slagkracht als manager

Vergroot uw slagkracht als manager Vergroot uw slagkracht als manager U bent een specialist die is doorgegroeid naar een managementfunctie en bent al een aantal jaar als leidinggevende actief. Om succesvol te blijven en mee te kunnen met

Nadere informatie

Accountants in business (RA/AA) en registercontrollers (RC)

Accountants in business (RA/AA) en registercontrollers (RC) NBA-VRC Opleidingen Najaar 2014 Omdat kennis telt Accountants in business (RA/AA) en registercontrollers (RC) nbavrc.nl sopgave Voorwoord 3 Overzicht per kennisgebied najaar 2014 4 Chronologisch overzicht

Nadere informatie

opleidings overzicht Toonaangevend opleidingsinstituut voor online marketing, communicatie, sales en klantgericht management.

opleidings overzicht Toonaangevend opleidingsinstituut voor online marketing, communicatie, sales en klantgericht management. Beeckestijn Business School opleidings overzicht Toonaangevend opleidingsinstituut voor online marketing, communicatie, sales en klantgericht management. Postdoctorale opleidingen Post-HBO opleidingen

Nadere informatie

MBA- en managementopleidingen. dé Action Learning business school. www.bsn.eu

MBA- en managementopleidingen. dé Action Learning business school. www.bsn.eu MBA- en managementopleidingen dé Action Learning business school www.bsn.eu dé action learning business school Inhoud 3 Welkom bij dé Action Learning business school 4 Waarom Business School Nederland?

Nadere informatie

BEDRIJFSGEÏNTEGREERD SENIOR LEIDERSCHAP PROGRAMMA

BEDRIJFSGEÏNTEGREERD SENIOR LEIDERSCHAP PROGRAMMA BEDRIJFSGEÏNTEGREERD SENIOR LEIDERSCHAP PROGRAMMA Programmateam Stichting Bedrijfskunde Drs. W.P. Dijkshoorn (programmaleiding) Mw. H.W.J. Weijenbergh (programma-organisatie) Rivium 2 e straat 48 2909

Nadere informatie

Executive Master of Finance and Control De post-masteropleiding tot registercontroller

Executive Master of Finance and Control De post-masteropleiding tot registercontroller Executive Master of Finance and Control De post-masteropleiding tot registercontroller Inhoud Het bedrijfseconomisch geweten van de organisatie 5 : iets voor u? 7 Groningse accenten: een waardevolle voorsprong

Nadere informatie

Impactvolle marketinganalist

Impactvolle marketinganalist Impactvolle marketinganalist Deeltijdopleiding van het Customer Insights Center van de Rijksuniversiteit Groningen www.impactvolleanalist.nl Haal het maximale uit je analysecompetenties Betere bedrijfsbeslissingen

Nadere informatie

CURSUSPROGRAMMA 2015. Discipline overstijgende scholing

CURSUSPROGRAMMA 2015. Discipline overstijgende scholing CURSUSPROGRAMMA 2015 Discipline overstijgende scholing 2 VOORWOORD INHOUDSOPGAVE Geachte collega, Wij medisch specialisten werken veel samen: met elkaar binnen de maatschap/vakgroep, met ondersteunend

Nadere informatie

Intern accountants en overheidsaccountants

Intern accountants en overheidsaccountants NBA Opleidingen Najaar 2014 Omdat kennis telt Intern accountants en overheidsaccountants Permanente educatie voor RA s en AA s nbaopleidingen.nl sopgave Voorwoord 3 Overzicht per kennisgebied najaar 2014

Nadere informatie

Accountants in business (RA/AA) en registercontrollers (RC)

Accountants in business (RA/AA) en registercontrollers (RC) NBA-VRC Opleidingen Voorjaar 2015 Omdat kennis telt Accountants in business (RA/AA) en registercontrollers (RC) nbavrc.nl sopgave Voorwoord 3 Overzicht per kennisgebied voorjaar 2015 4 Chronologisch overzicht

Nadere informatie

Collegereeks Actualiteiten in de Professionele Dienstverlening hoe je als professional waarde blijft creëren in een veranderende markt

Collegereeks Actualiteiten in de Professionele Dienstverlening hoe je als professional waarde blijft creëren in een veranderende markt Collegereeks Actualiteiten in de Professionele Dienstverlening hoe je als professional waarde blijft creëren in een veranderende markt start op 7 mei 2013 inhoudsopgave Inleiding Collegereeks Actualiteiten

Nadere informatie

ONLINE MARKETING STRATEGIE

ONLINE MARKETING STRATEGIE ROTTERDAM SCHOOL OF MANAGEMENT ERASMUS UNIVERSITY EXPERT CLASS ONLINE MARKETING STRATEGIE HOE ZET JE INTERNET IN BINNEN HET MARKETINGBELEID? In deze expert class gaan we in op trends en ontwikkelingen

Nadere informatie

Openbaar accountants. Permanente educatie voor RA s en AA s. NBA Opleidingen Voorjaar 2013. nbaopleidingen.nl

Openbaar accountants. Permanente educatie voor RA s en AA s. NBA Opleidingen Voorjaar 2013. nbaopleidingen.nl NBA Opleidingen Voorjaar 2013 Openbaar accountants Permanente educatie voor RA s en AA s OMDAT KENNIS TELT OMDAT KENNIS TEL DAT KENNIS TELT OMDAT KENNIS TELT O KENNIS TELT OMDAT KENNIS TELT OMDA NIS TELT

Nadere informatie

Leadership is a specialism

Leadership is a specialism ROTTERDAM SCHOOL OF MANAGEMENT ERASMUS UNIVERSITY EXECUTIVE EDUCATION AND ORGANISATIONAL DEVELOPMENT Leadership is a specialism Business was usual Leiderschap en Positionering voor Medici DRIEDAAGS PROGRAMMA

Nadere informatie

Personal Finance. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen

Personal Finance. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen Personal Finance Opleidingenoverzicht Postbachelor- en masteropleidingen Een plaats op het erepodium! Wat zijn uw ambities? Beste lezer, Applaus en erkenning Uiteindelijk willen we allemaal applaus, erkenning

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Controlling & Accounting De cursus Controlling & Accounting duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Business case Open Innovatie in het Ecosysteem van de Kennis-As Limburg. Toepassingsprogramma, concrete interventies en wetenschappelijk onderzoek

Business case Open Innovatie in het Ecosysteem van de Kennis-As Limburg. Toepassingsprogramma, concrete interventies en wetenschappelijk onderzoek Business case Open Innovatie in het Ecosysteem van de Kennis-As Limburg Toepassingsprogramma, concrete interventies en wetenschappelijk onderzoek 1 Factoren Vestigingsklimaat Zwaartepunten van 1 e tranche

Nadere informatie

A C A D E M Y. Facilitators van eigen verantwoordelijkheid. Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen

A C A D E M Y. Facilitators van eigen verantwoordelijkheid. Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen A C A D E M Y Facilitators van eigen verantwoordelijkheid Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen ACADEMY Inhoudsopgave ITSM workshops ITSM en ITIL Awareness 7 ISO/IEC 20000 Awareness 7 Management

Nadere informatie

Course Strategic Health Management

Course Strategic Health Management Course Strategic Health Management Become a Master of Health Management InHealth Orteliuslaan 1-27 3528 InHealth BA Utrecht Orteliuslaan 1-27 3528 T 0343 BA Utrecht 59 49 63 E info@inhealth.nl T 0343 59

Nadere informatie

Publiek Privaat Profileren

Publiek Privaat Profileren Business Based Innoveren < 1 Publiek Privaat Profileren Samenwerken aan meer bètatechnici in het beroepsonderwijs Ervaringen uit het eerste jaar Centres of Expertise en Centra voor innovatief vakmanschap

Nadere informatie

MASTERCLASS ENTERPRISE ARCHITECTUUR

MASTERCLASS ENTERPRISE ARCHITECTUUR MASTERCLASS ENTERPRISE ARCHITECTUUR PRAKTISCHE MASTERCLASS OVER ALLE RELEVANTE EN ACTUELE ASPECTEN IN ENTERPRISE ARCHITECTUUR LEADERSHIP, ENTREPRENEURSHIP, STEWARDSHIP NYENRODE. A REWARD FOR LIFE INLEIDING

Nadere informatie

Sociale Innovatie Monitor Limburg 2012

Sociale Innovatie Monitor Limburg 2012 Network Social Innovation / NSI Sociale Innovatie Monitor Limburg 01 NSI- Network Social Innovation School of Business and Economics Maastricht University Uitgevoerd door het NSI in samenwerking met LWV

Nadere informatie

Training: Sitemanagement

Training: Sitemanagement Training: Sitemanagement Persoonlijke Performance in Managementvaardigheden voor sitemanagers in de procesindustrie Training: Sitemanagement Persoonlijke Performance in Managementvaardigheden voor sitemanagers

Nadere informatie

4-daagse training. Ontwikkel uzelf van een reactive naar predictive business, data of marketing analist

4-daagse training. Ontwikkel uzelf van een reactive naar predictive business, data of marketing analist U ontvangt een ipad Air met al het lesmateriaal 4-daagse training Data Analysis Kies voor een data driven approach en maak de belofte van uw data waar Krijg inzicht in de impact van multichannel data analysis

Nadere informatie

EXECUTIVE MASTER OF FINANCE AND CONTROL TIASNIMBAS BUSINESS SCHOOL

EXECUTIVE MASTER OF FINANCE AND CONTROL TIASNIMBAS BUSINESS SCHOOL EXECUTIVE MASTER OF FINANCE AND CONTROL TIASNIMBAS BUSINESS SCHOOL Maart 2011 Uitgave: Quality Assurance Netherlands Universities (QANU) Catharijnesingel 56 Postbus 8035 3503 RA Utrecht Telefoon: 030 230

Nadere informatie

The Independence Company. Programma Trainingen 2015

The Independence Company. Programma Trainingen 2015 The Independence Company Programma Trainingen 2015 Inhoudsopgave Pagina Permanente Educatie TIC: méér dan vaktechniek 2 The Independence Company 3 Wat levert het jou op? 4 Het programma 5 Hoe werkt het?

Nadere informatie

the best CRM Bachelor Customer Relationship Management HBO Bedrijfskunde met speciale aandacht voor CRM

the best CRM Bachelor Customer Relationship Management HBO Bedrijfskunde met speciale aandacht voor CRM The Best CRM biedt in samenwerking met Hogeschool SDO een functiegerichte leergang met een specifieke aandacht voor Customer Relationship Management. Door ontwikkeling van competenties bij eigen medewerkers

Nadere informatie