Deze meester is het hilarisch overdreven schoolvoorbeeld van al die juffen en meesters die het ineens niet meer zien zitten.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Deze meester is het hilarisch overdreven schoolvoorbeeld van al die juffen en meesters die het ineens niet meer zien zitten."

Transcriptie

1 1

2 Deze cartooneske illustratie van Ceseli Jitta bij het Bijbelverhaal waarin een landheer naar het buitenland gaat, laat zien hoe drie dienaren een verschillend aantal talenten geeft: de eerste krijgt vijf talenten, de tweede twee en de derde een. Bij zijn terugkeer blijkt de gift van de vijf en twee talenten verdubbeld en heeft de ontvanger van het ene talent die munt begraven. Hij wordt de duisternis in gestuurd. Naar aanleiding van dit verhaal van apostel Mattheus wordt wel gesproken over het Mattheuseffect waarbij de rijken rijker worden en de armen armer. Maar je kunt ook proberen om kinderen talenten te laten opgraven en niet te laten begraven. Bijvoorbeeld met een breed aanbod aan kinderboeken bij alle schoolvakken voor alle kinderen. Hier blijft dat beperkt tot het vak rekenen. Ik zal heel veel voorbeelden geven, vaak met een korte hint en soms meer uitgewerkt. 2

3 Deze acht vormen van Meervoudige Intelligentie zijn intussen in Nederland en elders in de wereld wijd en zijd verspreid. Maar het is nieuw om die intelligenties te koppelen aan kinderboeken in combinatie met schoolvakken. Via de voorkeuren van kinderen voor specifieke kinderboeken en voor verwante schoolvakken kunnen juffen en meesters al vroeg een beeld proberen te krijgen van hun interesses, hun intelligenties of hun aanleg en hoe die sporen met de intelligentiemix van hun favoriete kinderboekenauteurs. Op ouderavonden kunnen ze dan vaders en moeders verrassen met het beeld dat ze hebben van de interesses van hun kinderen en de boeken die ze graag lezen. Kinderliteratuur bij alle intelligenties en bij alle schoolvakken verhoogt de kans op een bredere verdeling van talenten onder de leerlingen. 3

4 Toon Tellegen is een meester in het op de kop zetten van het schoolse leren en leven. In Mijn avonturen van V. Swchwrm laat hij een meester zien die aan alle degelijke schoolkennis is gaan twijfelen. Bij biologie denkt hij dat een nijlpaard een zoogdier is en acht hij het minder waarschijnlijk dat een nijlpaard ook een insect kan zijn. Bij rekenen is de uitkomst van acht keer acht voor hem waarschijnlijk vierenzestig, van negen keer negen wellicht eenentachtig en behoort tien keer tien is honderd tot de mogelijkheden. Bij geschiedenis vond de watersnoodramp misschien in 1953 plaats en begon de Tweede Wereldoorlog waarschijnlijk in Al dit getwijfel trekt meteen de aandacht van het hoofd van de school. Hij wil er ter plekke meer van weten en vraagt aan de kinderen: hoeveel is acht keer acht. Zij keken naar de meester en zeiden toen: Misschien vierenzestig. Het hoofd keek naar de meester en vroeg: Hebben ze dat van u? Ik denk het wel, zei de meester. Maar als het niet meer vaststaat dat acht keer acht vierenzestig is, wat staat er dan nog wel vast, vroeg het hoofd met een eigenaardige hoge stem. Even was het stil. Het leven misschien? zei de meester. Zo komen we niet verder zei het hoofd. Misschien niet zei de meester. Zijn stem klonk schor. 4

5 Vervolgens komt de inspectie op school om rapport op te maken. En de ouders laten massaal weten dat acht keer acht is vierenzestig als een paal boven water staat. En ze komen met spandoeken als: 8x8=64! DAT IS ZO ZEKER ALS 1+1=2. Of: 8 x 8 WAS 64, IS 64 EN ZAL ALTIJD 64 BLIJVEN. Deze meester is het hilarisch overdreven schoolvoorbeeld van al die juffen en meesters die het ineens niet meer zien zitten. 4

6 De prentenboekenvirtuoos Anthony Browne heeft ons met het aapje in zijn prentenboekje Ik hou van boeken het rolmodel voor het aanleren van genres geschonken. Zo laat hij bij enge boeken met zijn gedrag het gevoel zien dat bij dit soort boeken past en bij telboeken de leeshouding die hoort bij dit type educatieve boeken. Daarmee kan een kind beter het beslissende boek vinden voor het beroep dat het later gaat kiezen. Zo koos onze schoonzoon die geschiedenis heeft gestudeerd voor zijn eerste les aan leerlingen van een VWO-klas voor de boeken van Thea Beckman want door haar boeken had hij voor dat vak gekozen. De lezing die Kees Fens over het beslissende boek hield is als verdiepende tekst op onze website opgenomen. 5

7 Elk hoofdstuk van onze website opent als entree met een gedicht, een illustratie en het commentaar van de schrijver van dat hoofdstuk. Dat commentaar spitst zich toe op gedicht, illustratie en de kenhouding van een vak. Marjolein Kool gaf haar hoofdstuk de titel mee: Als je goed om je heen kijkt, kun je overal rekenen. Hoe waar dat wel niet is blijkt uit haar commentaar. Maar eerst lees ik u het gedicht voor en dan is het woord aan Marjolein: 6

8 7

9 Deze tabel uit mijn dissertatie Het prentenboek als springplank. Cultuurspreiding en leesbevordering door prentenboeken laat de verschillen zien in de antwoorden van de deelnemende kinderen uit verschillende sociale milieus op vragen over voorlezen thuis en op school, bibliotheekbezoek, boekbezit en voorkeur voor al dan niet zelf lezen en voor voorlezen thuis of op school. Kinderen van hoogopgeleide autochtone en allochtone ouders (1.00) worden thuis meer voorgelezen, gaan vaker naar de bibliotheek en krijgen meer boeken dan kinderen van laagopgeleide autochtone (1.25) en van laagopgeleide allochtone ouders (1.90). Maar kinderen van hoogopgeleide ouders hebben minder voorkeur voor zelf lezen en worden liever thuis dan op school voorgelezen, terwijl kinderen van beide groepen laagopgeleide ouders een sterke voorkeur hebben voor zelf lezen en voor voorlezen op school. Maar is die voorkeur voor zelf lezen en voor voorlezen op school niet gedwongen, omdat de ouders van beide laatste groepen dat weinig doen of niet kunnen? Is dat niet schrijnend? 8

10 In het onderzoek voor mijn dissertatie verdeelde ik zo n honderd prentenboeken over de verschillende thema s van het rekenonderwijs in groep drie van de basisschool. Zie in de literatuuropgave de brochure Reken op prentenboeken. Het prentenboek als context bij realistisch rekenwiskundeonderwijs in de onderbouw van het basisonderwijs. Daarbij werd steeds nagegaan bij welke fase elk prentenboek het beste paste. Bijvoorbeeld tijdsverloop, dagritme en tijdsindeling al kunnen onderkennen. Nu doe ik dat globaler met prentenboeken, verhalen en gedichten die ook passen bij de midden- en bovenbouw. 9

11 Deze tabel toont de gemiddelde scores op de Citotoetsen Technisch lezen, Rekenen, Woordenschat en Begrijpend lezen aan het eind van het jaar. Alle scores behalve technisch lezen zijn hoger voor de experimentele groep die heeft gewerkt met prentenboeken. Significante verschillen (een p-waarde van <0.05 betekent bijvoorbeeld dat de kans dat de uitkomsten op toeval berusten, minder is dan 5%, of dan 1% bij p<0.01) waren er wel op de toetsen rekenen, woordenschat en begrijpend lezen voor de experimentele groep die werkte met prentenboeken. 10

12 Bij andere toetsen die ik als voortoets en natoets gebruikte gaat het om groeiscores tussen de voor- en natoets. Voor alle toetsen zijn die hoger voor de experimentele groep dan voor de controlegroep; ze zijn significant bij drie toetsen (Eli, een intelligentietoets, classificeren en de LeesErvaringschaal. 11

13 Het uitgangspunt van het interventieprogramma was dat dit programma pas als succesvol kon gelden wanneer de leerlingen met laagopgeleide ouders er baat bij hadden. En dat was zo voor beide groepen kinderen van laag opgeleide ouders (drie keer significant bij laag opgeleid en een keer bij hoog opgeleid). 12

14 13

15 De Duitse historicus Schorch toonde aan dat kinderen tussen 4 en 9 jaar bezig zijn met de dagelijkse tijd en niet met de historische tijd. Cees van der Kooij introduceerde dit begrip in ons taalgebied. Bij de dagelijkse tijd gaat het vooral om de circulaire tijd van bijvoorbeeld de seizoenen en veel minder om de lineaire tijd van bijvoorbeeld de kalender. 14

16 Deze voorbeelden laten zien dat Jip en Janneke het bladeren vegen in de circulaire tijd van de seizoenen al wel beheersen. 15

17 En de betekenis van de kalender nog niet waardoor ze per ongeluk de verjaardag van vader er af scheuren en die niet meer jarig kan worden (een grapje zegt moeder dan). 16

18 Deze inkijk in het huis op de klokken in de hal, in de keuken, in de slaapkamer en op zolder laat overal dezelfde tijd zien maar mijnheer Higgens ziet als hij langs zijn klokken loopt, steeds een andere tijd op al die klokken, als hij een verdieping hoger komt. 17

19 Hij gaat naar een klokkenmaker en legt hem uit dat als zijn klok in de hal 20 minuten na vier aanwijst, de klok op zolder 23 minuten na vier aangeeft, de klok in de keuken 25 minuten en de klok in de slaapkamer 26 minuten na vier. Vraag in de klas aan de kinderen: wie weet hoe de klokkenmaker dit gaat oplossen? De klokkenmaker laat met een zakhorloge zien dat die dezelfde tijd aangeeft als de klok die mijnheer Higgens heeft meegebracht. En dat is al net zo bij alle klokken in zijn huis. 18

20 Of de verstokte lezer die in dit gedicht de 2000 ste week is ingegaan een boete krijgt van tien of elf gulden valt na te rekenen aan de hand van de boeteregeling. Reken het maar eens uit. 19

21 Ineens verandert Frederik aan het begin van het groteske verhaal Maar ik ben Frederik, zei Frederik van Joke van Leeuwen van een volwassen man in een kind. Daardoor kan hij nauwelijks nog over het stuur van zijn auto heenkijken of bij de rempedalen komen. Hoeveel is hij kleiner geworden? 20

22 Aan het eind van dit verhaal wordt hij ineens weer even groot als vroeger. Hoe groot is het verschil, gelet op de illustraties? 21

23 In het prentenboek Veel groter dan Martin van Steven Kellog gunt de oudere Martin zijn jongere broer Henkie slechts een paar kruimels en zich zelf een enorme taart. Met die taart en die kruimels valt natuurlijk van alles te verzinnen in de rekenles. Probeer maar eens na te gaan hoeveel kruimels je kunt maken van een heel klein taartje (of van een boterham). Hoe groot is een kruimel eigenlijk? En wat weegt een kruimel? 22

24 Terug naar het verhaal. Als ze Indiaantje spelen is Martin opperhoofd en wordt Henkie aan de totempaal gebonden. 23

25 Henkie pikt dat niet: hij gaat aan het buigen en rekken, begiet zich zelf met water maar in het groeien blijft hij, gelet op de notaties op de muur, alsmaar achter bij zijn broer. Er zit niks anders op dan een list te verzinnen. Wie weet hoe hij dit gaat doen? 24

26 Ineens is Henkie stukken groter geworden. Kun je in een tabel aangeven hoe de verhoudingen eerder waren en hoe die nu, met de stelten meegeteld, wezenlijk zijn veranderd? 25

27 26

28 Kikker en Pad hebben al heel veel van de koekjes gesmuld. Steeds wordt het laatste koekje dat ze nog op zullen eten het voorlaatste koekje. Ten einde raad doen ze de koekjes in een doos met een touw er omheen en zetten ze die doos op een plek waar ze niet bij kunnen. 27

29 Ze doen dat om meer wilskracht te verwerven. Maar even later bedenkt Pad dat ze met een trap die doos weer van de kast kunnen halen en het touw kunnen doorknippen. Dat doet Kikker en hij voert de koekjes die overgebleven zijn aan de vogels. Pad zegt dan verdrietig dat ze geen koekjes meer hebben, zelfs niet een voor Pad alleen. Dat geeft Kikker toe al vindt hij wel dat ze nu een heleboel wils-kracht hebben. Dan zegt Pad: Die mag je wel van me houden. Ik ga nu naar huis om een taart te bakken. Laat de kinderen voor het front van de klas doen alsof ze de stadia van het leeg eten van de trommel beleven: eerst beginnen met de volle trommel, dan na een paar koekjes met de bijna volle trommel, daarna met de half lege trommel, vervolgens met de trommel waarvan enkel de bodem nog met koekjes bedekt is en tenslotte het moment van het ene, allerlaatste koekje. Via dat doen alsof kunnen wisselende oppervlakten verkend worden en als het inderdaad bij doen alsof blijft kunnen de spelers aangeven hoe alle koekjes en de taart van Pad eerlijk met alle kinderen gedeeld kunnen worden. Het prentenboek als het practicum en het loon van het uitgesteld verlangen. 28

30 De zoon van mevrouw Bodot heeft vanuit Afrika zijn moeder met de post een cadeau laten bezorgen: een boa constrictor of familiair een Crictor. 29

31 Mevrouw Bodot geeft hem de fles om Crictor te laten groeien. 30

32 En een ledikant met royale groeimogelijkheden. 31

33 Cartoonisten als Tomi Ungerer, de maker van dit prentenboek, beheersen als geen ander de kunst van het verkleinen en van het vergroten. Bijvoorbeeld om het verschil in emoties van de personages uit te beelden. Het optische verschil in grootte op de linker en de rechter prent tussen Crictor die als glijbaan voor de jongens of als springtouw voor de meisjes fungeert, valt, zo te zien, met een lint of een brandslang op te meten. Kun je het ook psychologisch verklaren? 32

34 Een andere toegevoegde waarde, naast het tellen op zich zelf, biedt De boodschappenmand van John Burningham. Willie moet van zijn moeder zes eieren halen, vijf bananen, vier appels, drie sinaasappels, twee doughnuts en een zakje chips. Op weg naar huis met zijn volle mand komt hij zes dieren tegen die iets van hem willen. 33

35 Eerst eist een beer alle eieren op. Willie zegt dat ie te sloom is om een ei te kunnen vangen en laat hem er zo instinken. En op de afbeelding van alle boodschappen is een ei verdwenen. Een aap eist de bananen op, een kangoeroe de appels, een geit de sinaasappels, een varken de donuts en een olifant de chips. Willie offert steeds iets van zijn boodschappen en beschuldigt zijn belagers steeds dat ze iets niet kunnen. Hoeveel moet hij van zijn boodschappen opofferen? 34

36 Met welke valkuil uit de omgeving zet hij het varken klem? 35

37 36

38 En welke valkuil in de omgeving heeft hij voor de olifant in petto die het op het zakje chips heeft gemunt? 37

39 Hoe troeft Willie als rekenmeester zijn belagers af en hoe als levensmeester? (Als rekenmeester voorkomt hij grotere schade door enig verlies op de koop toe te nemen en weet hij waar hij in de ruimte zijn belagers klem kan zetten). 38

40 Marjolein Kool heeft in haar hoofdstuk over rekenen in ons handboek als voorbeeld gekozen voor het gedicht Muziekles uit de bundel Ik val omhoog van Shell Silverstein. Ze laat leerlingen schatten hoe zwaar de piano is door ze te laten refereren aan voorwerpen van hetzelfde gewicht als 10 kg voor een emmer water, 100 kg voor een forse volwassen man om daarna over te stappen op het raden van het gewicht van een piano of van een vleugel. Leerkrachten moeten daarvoor rekenvragen kunnen oplossen met een goede voorraad referentiematen om het gewicht van een vleugel, de hoogte van traptreden en een verdieping te kunnen schatten en over getalkennis en getalrelaties beschikken om handige afrondingen in de berekeningen te maken. Elders wijst ze er op dat in boeken als Matilda van Dahl wel rekenpassages voorkomen maar niet nader worden uitgelegd. Dat is in veel prentenboeken, verhalen en gedichten het geval. Maar dat houdt niemand tegen om op zoek te gaan naar zulke passages om daar rekenvragen bij te stellen zoals we zullen blijven proberen. 39

41 In dit verhaal verliest Pad op de wandeling met Kikker een knoop van zijn jasje. Samen lopen ze terug om die knoop te zoeken. Bij de eerste knoop die Kikker vindt zegt Pad: Dat is mijn knoop niet. Die knoop is zwart, mijn knoop was wit. Toch steekt hij die knoop in zijn zak. Bij de tweede knoop die een mus vindt, zegt Pad: Die knoop heeft twee gaatjes. Mijn knoop had vier gaatjes. Maar ook die knoop stopt hij in zijn zak. De derde knoop die Kikker vindt, erkent hij niet als de zijne. Die knoop is klein. Mijn knoop was groot. En weer steekt hij die knoop in zijn zak. Bij de vierde knoop die een wasbeer heeft gevonden, jammert Pad: Die knoop is vierkant. Mijn knoop was rond. En opnieuw stopt hij die knoop in zijn zak. Bij de vijfde knoop die Kikker weer weet op te sporen gilt Pad: Die knoop is dun. Mijn knoop was dik. En weer doet hij die knoop in zijn zak, terwijl hij tiert: De hele wereld is bezaaid met knopen, maar die van mij is er niet bij. Hij rent naar huis, gooit de deur woedend achter zich dicht en ziet dan de knoop liggen waar ze heel de middag naar hebben lopen zoeken. Hij schaamt zich diep. Laat hier bij het voorlezen de kinderen eerst vertellen hoeveel knopen Pad heeft teruggevonden en noteer wie voor een of voor vijf knopen kiest en waarom ze dat doen (een omdat alleen de goede knoop telt of zes, omdat hij naast de goede knoop ook alle andere gevonden knopen op zijn jas vastnaait). 40

42 Het gaat hier eerder om het ordenen en vergelijken van knopen op basis van hun verschillende kenmerken dan om het optellen van alle knopen. 40

43 Hier is onze kleinzoon lekker met zijn vinger aan het gaatjes prikken in Rupsje Nooit Genoeg. Het leren om synchroon te tellen laat nog even op zich wachten. 41

44 De dichter Van Lieshout en de illustrator Hopman hebben het moderne boerenbestaan in beeld gebracht. Ze betrekken hun hoofdfiguur Boer Boris volop bij het oogsten van de vijf akkers van de moestuin: eentje met peentjes, eentje met bonen, eentje met prei, eentje met biet en eentje met aardappels: hij laadt zijn kruiwagen zo trots als een pauw vol met verse piepers voor de friet, hij bestuurt de grote tractor, hij rijdt op een varken en hij breit sokken met de wol van de schapen. Die optelrij begint met die tractor en gaat verder met 2 schuren, 3 vogelverschrikkers, 4 machines, vijf akkers, 6 varkens, 7 koeien, 8 schapen, 9 muizen, 10 kippen en nog eens elf eitjes. Is dit geen natuurlijke manier om synchroon te leren tellen met concrete voorwerpen net zoals Jan Ligthart dat eerder deed met Het volle leven van de zaakvakken? 42

45 Hoe kun je achterhalen hoeveel water er uit de kraan is gelopen? Begin met te meten hoeveel water er in een minuut uit de kraan komt. En vermenigvuldig die uitkomst eerst voor een uur, dan voor een dag, daarna voor zeven dagen, vervolgens voor een week, daarna weer voor zeven weken en ten slotte voor zeven maanden. Kan het ook korter? 43

46 44

47 In dit aloude kinderrijm verliest dit mannetje niet zijn leven maar wel zijn huisje als gevolg van de onverstandige bouwlocatie die hij heeft gekozen. 45

48 In deze nieuwe berijming van Han G. Hoekstra haalt dat mannetje dat niet wijs was een vrouwtje, een koebeest, twee kippen, een haan, een poes en een varken van vijfhonderd pond op het ijs. En dat kan het broze ijs niet dragen. Om hoeveel kilo gaat het ongeveer? 46

49 In dit telboek wordt het aantal koekjes steeds minder en het aantal verdachte daders steeds groter. De beschuldiging van mamma aan het adres van Diederik en diens verweer vormen samen een mooi duet dat uitmondt in een aftelreeks van acht tot nul koekjes en een optelreeks van acht tot vijftien daders. Maar als Mamma denkt dat Diederik haar leugens op de mouw spelt, komt een lange rij daders haar bedanken voor de heerlijke koekjes die ze hebben gekregen. 47

50 Hoeveel koekjes zaten er in de trommel, als al die daders er tien, want ze hadden erge honger, hebben opgesmuld? 48

51 Henriette Boerendans combineert het aanleren van de getallen 1 tot en met 10, 50, 100 en 0 met het aantal jonge dieren dat een diersoort per keer baart. Olifanten bijvoorbeeld niet meer dan een, omdat er in hun bijna twee jaar durende zwangerschap maar een jong in mamma s buik past. Dat verschil gebruikt ze opnieuw door vervolgens met een rij van een toenemend aantal voetafdrukken (een voor het olifantje, twee voor de twee ijsbeertjes, zeven voor de zeven jonge hondjes) en zo tot tien, jonge kinderen synchroon aan het tellen weet te krijgen. Voor de bollebozen en wat oudere kinderen: hoeveel ijsbeertjes of hondjes worden er geboren als al die jongen weer jongen krijgen? 49

52 De afbeelding van de vijftig eitjes waar vijftig inktvisjes uit voortkomen als symbool voor het getal 50 heeft Boerendans spiegelbeeldig op de pagina gezet 4, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 4. Hoe kun je met andere hoeveelheden (bijvoorbeeld 25 of 32) ook zo n mooie symmetrie krijgen? (De eerste , de tweede 2, 4, 6, 8, 6, 4, 2). 50

53 Kinderen krijgen getallen soms ingepeperd wanneer ze strafwerk moeten maken. Bastiaan weet daar alles van. 51

54 Want wanneer de broek van Bastiaan is gescheurd omdat een leeuw uit het korenveld in zijn broek beet moet hij vier honderd keer hardop zeggen: Ik mag geen leugens over leeuwen vertellen en ik mag mijn broek niet scheuren. 52

55 Maar als een volgende keer de meester zelf door een gorilla in de nok van de school wordt vastgehouden en hij Bastiaan beveelt om hem naar beneden te halen, dan krijgt hij van Bastiaan een koekje van eigen deeg. 53

56 Dat koekje deelt hij zo uit: : Er zijn hier helemaal geen grote gevaarlijke gorilla s meneer. Zo kan het opgeven van strafwerk in grote getallen ook tot afrekenen leiden. 54

57 Jozef dweept met zijn vader op wie hij altijd kan rekenen, zelfs in de rekenles op school. Als hij een rekenbeurt krijgt, dan rekt hij zich heel dun uit om hem de goede antwoorden op de vragen van de juf in het oor te fluisteren. Uit de wijze waarop de juf daarop reageert, blijkt dat ze wel iets in de smiezen heeft en pedagogisch prima reageert. De juffrouw: Hoeveel is driehonderdachtenzeventig gedeeld door zeventwintig, Jozef? Veertien, fluistert mijn vader in mijn oor. Veertien, zeg ik. Heel goed, Jozef, heel goed, zegt de juffrouw, heel verbaasd. Hoe weet je dat. Ach ja wat zal ik zeggen dat eh zeg ik. Komt me aanwaaien, fluistert mijn vader. Komt me aanwaaien, zeg ik. Aanwaaien hoe kom je daar nou weer bij? vraagt de juf. Zeg verder maar niets, zegt mijn vader zachtjes. ik zeg verder maar niets, zeg ik. O, zegt de juffrouw. Ze kijkt verbouwereerd, zegt mijn vader. ( ) En vierhonderdvijf gedeeld door zevenentwintig? zegt ze plotseling. ( ) Dat weet ik niet, zeg ik. Maar driehonderdachtenzeventig gedeeld door zevenentwintig was veertien, dat weet ik zeker. Dat moet de juffrouw toegeven. En verder vraagt ze niets aan mij. Vraag voor in de klas: Waarom vraagt de juffrouw niets meer? En wat wilde 55

58 ze weten met die ene vraag? ó 55

59 Dit beeldschoon prentenboek zal emotioneel en ook rationeel te veel vergen van jonge kinderen. Een klein visje vertelt in zichzelf dat hij het hoedje heeft gestolen van een grote vis toen die sliep en dat die niet weet dat het kleine visje dit gedaan heeft. Dat vertelt het aan een ander onderwaterdier. 56

60 Die verraadt dat aan de grote vis, met een vin als richtingaanwijzer, ook al had ie beloofd om te zwijgen. En al denkt het kleine visje dat het voor de grote vis niet te vinden is, het loopt toch anders af. Bij dit prentenboek passen geen wiskundige procedures, behalve de ene aloude rekenkundige wijsheid: Pas op je tellen. 57

61 De beer in dit verhaal is zijn hoed kwijt geraakt en hij vraagt aan de dieren of iemand dat rode hoedje gezien heeft. Niemand heeft het hoedje gezien. Het konijn antwoordt zo: Nee. Waarom vraag je me zoiets raars? Ik heb hem niet gezien. Ik heb nergens een hoed gezien. Ik zou nooit iemands hoed stelen. En hou nou op met je gevraag. 58

62 De Beer blijft iedereen maar vragen en als dan iemand vraagt hoe zijn hoed eruit zag en hij antwoordt met Het is een rode hoed met een punt en valt hem ineens in wie die hoed op het hoofd had. Hij rent vliegensvlug terug, pakt de hoed terug en als iemand hem vraagt of hij misschien een konijn met een hoed heeft gezien, antwoordt hij: Nee. Waarom vraag je me zoiets raars? Ik heb hem niet gezien. Ik heb nergens een konijn gezien. Ik zou nooit een konijn opeten. En hou op met je gevraag. Wat is de overeenkomst en wat het verschil in het antwoord van het konijn en in dat van de Beer? Opnieuw passen bij dit boek geen wiskundige vragen maar wel de vaststelling dat hier een koekje van eigen deeg als definitieve afrekening is gebruikt. 59

63 Dixie houdt van toeren in zijn oude auto met zijn allerbeste vriend Dinky. Aartsvijand en buurvrouw Ella Loe houdt van roze snelle auto s. Dixie en Dinky willen de autorace winnen maar Ella Loe wil dat ook. Rekenopdrachten voor de jongere kinderen zijn bijvoorbeeld: hoeveel verschillende auto s doen er mee aan de race? Hoe lang zou de kleinste van de auto s zijn, hoe lang de grootste? Voor de oudere kinderen: wat is de afstand in centimeters op de kaart volgens de officiele route, wat via de weg binnendoor (gebruik eerst een draadje om langs de bochtige weg te leggen, en dan pas een centimeter). En het allermoeilijkste: als je al die gegevens met elkaar combineert (lengte van de officiele route, snelheid per uur, tijd die er afgetrokken moet worden voor wachten), hoe veel korter zou de binnendoor route dan moeten zijn om als eerste de finish te bereiken? 60

64 De Koningin van Engeland, Sofie en de GVR zitten samen aan het ontbijt, al zit de GVR wel een paar trapjes hoger. 61

65 Bedenk welke oplossingen ten paleize bedacht kunnen worden voor meubilair, bestek, servies, voedsel en drinken voor de reus van zevenenhalve meter. Wat had Tibbs bedacht? En hoe komt het dat butler Tibbs zich zo zwaar vergiste in de hoeveelheid voedsel die nodig zou zijn. Of hoe zit het me de gulzigheid van de reus, afgaande op wat hij daadwerkelijk at. Lees het genoemde hoofdstuk uit de GVR. 62

66 De koning van Savoye Dit is de koning van Savoye die zoveel jonge dochters had zeventien lelijke, zeventien mooie, zeventien blonde, zeventien rooie, wat je maar wilt, van alles wat. Al die prinsessen van Savoye hadden drie kamerheren elk. een voor het vriezen, een voor het dooien, een om de kruimeltjes brood te strooien over hun bord met karnemelk. Iedere kamerheer van Savoye had drie lakeien om zich heen. een om het huishouden te rooien, een om met stenen naar te gooien 63

67 en eentje zo maar in t algemeen. Al die lakeien van Savoye hadden een aapje met een staart en al die aapjes in hun kooien hadden wel honderdduizend vlooien, dus dat was echt de moeite waard. Want al die vlooien van Savoye waren verschrikkelijk ongeremd, gingen zich binnenshuis verstrooien zoals dat meestal gaat met vlooien en kropen in des konings hemd. Die arme koning van Savoye die zoveel jonge dochters had, zeventien lelijke, zeventien mooie, zeventien blonde, zeventien rooie, had bovenal, dat was niet leuk: jeuk, erge jeuk! Hoeveel vlooien heeft de koning van Savoye? 63

68 64

69 65

70 Website verborgen talenten: Demo Verborgen talenten 66

Spreekbeurt Dag. Oglaya Doua

Spreekbeurt Dag. Oglaya Doua Spreekbeurt Dag Oglaya Doua Ik werd wakker voordat m n wekker afging. Het was de dag van mijn spreekbeurt. Met m n ogen wijd open lag ik in bed, mezelf afvragend waarom ik in hemelsnaam bananen als onderwerp

Nadere informatie

Stil blijft Lisa bij de deur staan. Ook de man staat stil. Ze kijken elkaar aan.

Stil blijft Lisa bij de deur staan. Ook de man staat stil. Ze kijken elkaar aan. Wild Op het laatste moment ziet Lisa de man pas. Ze hangt de was op in de tuin. En ineens komt hij achter de lakens vandaan. Lisa laat het mandje met was in het gras vallen. Ze gilt. De man ziet er slecht

Nadere informatie

Twee blauwe vinkjes. Door: Lenneke Sprong

Twee blauwe vinkjes. Door: Lenneke Sprong Twee blauwe vinkjes Door: Lenneke Sprong Nog steeds maar een vinkje. Buiten begon de zon te schijnen, waardoor er schaduwen op de lichtblauwe muur ontstonden. Waarom ontvangt hij niet mijn berichtje vroeg

Nadere informatie

Dino en het ei. Duur activiteit: 30 minuten Lesdoelen: De kleuters: kunnen een prent linken aan een tekst; kunnen het verhaal navertellen.

Dino en het ei. Duur activiteit: 30 minuten Lesdoelen: De kleuters: kunnen een prent linken aan een tekst; kunnen het verhaal navertellen. Dino en het ei Bibliografie: Demyttenaere, B. (2004). Dino en het ei. Antwerpen: Standaard. Thema: niet alles is steeds wat het lijkt, illusies Korte inhoud: Elke nacht staat er een groot wit ei tussen

Nadere informatie

1. Joris. Voor haar huis remt Roos. Ik ben er. De gordijnen beneden zijn weer dicht.

1. Joris. Voor haar huis remt Roos. Ik ben er. De gordijnen beneden zijn weer dicht. 1. Joris Hé Roos, fiets eens niet zo hard. Roos schrikt op en kijkt naast zich. Recht in het vrolijke gezicht van Joris. Joris zit in haar klas. Ben je voor mij op de vlucht?, vraagt hij. Wat een onzin.

Nadere informatie

Centrale prentenboeken Bibliotheek Montferland

Centrale prentenboeken Bibliotheek Montferland Centrale prentenboeken Bibliotheek Montferland Eend op de fiets door David Shannon Thema: dieren, boerderij, fietsen Als Eend de dieren van de boerderij heeft laten zien dat hij kan fietsen, willen zij

Nadere informatie

Lotte is er erg blij mee. Ik wilde altijd al een huisdier voor mezelf, zegt ze tegen opa. En nu heb ik er opeens een heleboel.

Lotte is er erg blij mee. Ik wilde altijd al een huisdier voor mezelf, zegt ze tegen opa. En nu heb ik er opeens een heleboel. Lotte heeft Luizen Buiten is het koud. Er vallen dikke druppels uit de bomen en de wind blaast hard door de straat. Lotte loopt hand in hand met opa Generaal over het schoolplein. Ze moest eerder van school

Nadere informatie

Inhoud. Een nacht 7. Voetstappen 27. Strijder in de schaduw 51

Inhoud. Een nacht 7. Voetstappen 27. Strijder in de schaduw 51 Inhoud Een nacht 7 Voetstappen 27 Strijder in de schaduw 51 5 Een nacht 6 Een plek om te slapen Ik ben gevlucht uit mijn land. Daardoor heb ik geen thuis meer. De wind neemt me mee. Soms hierheen, soms

Nadere informatie

Kom jij ook uit een ei?

Kom jij ook uit een ei? Kom jij ook uit een ei? Er was eens een prachtig bos. Er groeiden de hoogste bomen en allerlei prachtige bloemen. Er was een vijver en een groot grasveld, waar je lekker kon spelen. Maar om het bos stond

Nadere informatie

wwww.wijzeroverdebasisschool.nl

wwww.wijzeroverdebasisschool.nl 31 spelletjes voor in de auto 1. Bingo met nummerborden Voor dit spelletje heb je een speciale bingokaart nodig. Op de bingokaart staan de getallen t/m 100. voor de getallen t/m 9 staat een 0. Nu kan het

Nadere informatie

NAAM. Uil kijkt in een boek. Het is een boek over dieren. Er staan plaatjes in. Van elk dier één. Uil ziet een leeuw. En een pauw. En een bever.

NAAM. Uil kijkt in een boek. Het is een boek over dieren. Er staan plaatjes in. Van elk dier één. Uil ziet een leeuw. En een pauw. En een bever. Vos en Waar is Haas het ijs? NAAM Uil kijkt in een boek. Het is een boek over dieren. Er staan plaatjes in. Van elk dier één. Uil ziet een leeuw. En een pauw. En een bever. Wat een raar beest! lacht Uil.

Nadere informatie

De brug van Adri. Rollen: Verteller Martje Adri Wim

De brug van Adri. Rollen: Verteller Martje Adri Wim De brug van Adri Rollen: Verteller Martje Adri Wim Daar loopt een meisje. Ze heet Martje. Ze kijkt boos en loopt langzaam. Ze weet niet waarheen. Martje kent Wim. Hij woont in dezelfde straat, maar Wim

Nadere informatie

Soms ben ik eens boos, en soms wel eens verdrietig, af en toe eens bang, en heel vaak ook wel blij.

Soms ben ik eens boos, en soms wel eens verdrietig, af en toe eens bang, en heel vaak ook wel blij. Lied: Ik ben ik (bij thema 1: ik ben mezelf) (nr. 1 en 2 op de CD) : Weet ik wie ik ben? Ja, ik weet wie ik ben. Weet ik wie ik ben? Ja, ik weet wie ik ben. Ik heb een mooie naam, van achter en vooraan.

Nadere informatie

Herman gaat met zijn dochter Lies naar de dierentuin. Joppie de hond gaat ook mee. Ze gaan gelijk naar de apen, die dicht bij de ingang zijn.

Herman gaat met zijn dochter Lies naar de dierentuin. Joppie de hond gaat ook mee. Ze gaan gelijk naar de apen, die dicht bij de ingang zijn. Herman gaat met zijn dochter Lies naar de dierentuin. Joppie de hond gaat ook mee. Ze gaan gelijk naar de apen, die dicht bij de ingang zijn. De ondeugendste aap Snoei pakt de hoed van Herman af. Snoei

Nadere informatie

7.5 Script en plaatjes post-test

7.5 Script en plaatjes post-test 7.5 Script en plaatjes post-test De vorige keer waren we hier om Drakie wat beter te leren praten en Drakie heeft toen een heleboel van jou geleerd. Dat vond ie heel leuk. Vandaag gaan we wat dingen die

Nadere informatie

6555 BW Wat kun je doen als je te snel boos bent.indd 12

6555 BW Wat kun je doen als je te snel boos bent.indd 12 Hoofdstuk twee Een geheimpje over boosheid Iedereen wordt wel eens boos. Het is zelfs zo n gewoon gevoel dat we een heleboel woorden hebben om het te beschrijven. Hier zijn een paar woorden die allemaal

Nadere informatie

Voor jou. Verhalen van mantelzorgers. Anne-Rose Hermer

Voor jou. Verhalen van mantelzorgers. Anne-Rose Hermer Voor jou Verhalen van mantelzorgers Anne-Rose Hermer 6 Inleiding In dit boek maak je kennis met Martine, Koos en Sara. Ze zijn alledrie in een andere fase van hun leven. Maar één ding is hetzelfde voor

Nadere informatie

Bevriend met Bram of met een autist

Bevriend met Bram of met een autist Bevriend met Bram of met een autist Eerste druk, januari 2010 2010 Nanno Ymus isbn: 978-90-484-0990-7 nur: 283 Uitgever: Free Musketeers, Zoetermeer www.freemusketeers.nl De namen, plaatsen en gebeurtenissen

Nadere informatie

Bibliotheek Mysterie

Bibliotheek Mysterie Bibliotheek Mysterie Eerste druk, 2014 2014 Nicole van Oudheusden isbn: 9789048432257 nur: 284 Uitgever: Free Musketeers, Zoetermeer www.freemusketeers.nl Hoewel aan de totstandkoming van deze uitgave

Nadere informatie

Dat kreeg ik van mijn opa. Ik werd toen negen jaar. Hij gaf het op mijn verjaardag. Ik lees in een sprookjesboek.

Dat kreeg ik van mijn opa. Ik werd toen negen jaar. Hij gaf het op mijn verjaardag. Ik lees in een sprookjesboek. Naam: 1 Zoek de eerste zin. at kreeg ik van mijn opa. Ik werd toen negen jaar. Hij gaf het op mijn verjaardag. Ik lees in een sprookjesboek. 2 Zoek de eerste zin. E Nou, mijn broertje kan er wat van. En

Nadere informatie

Lekker ding. Maar Anita kijkt boos. Hersendoden zijn het!, zegt ze. Die Jeroen is de ergste. Ik kijk weer om en zie hem meteen zitten.

Lekker ding. Maar Anita kijkt boos. Hersendoden zijn het!, zegt ze. Die Jeroen is de ergste. Ik kijk weer om en zie hem meteen zitten. Lekker ding Pas op!, roept Anita. Achter je zitten de hersendoden! Ik kijk achterom. Achter ons zitten twee jongens en drie meisjes hun boterhammen te eten. Ze zijn gevaarlijk, zegt Anita. Ze schudt haar

Nadere informatie

't gummybeertje le journal D' Hoge School redactie: Tom & Senne 24-10-08 jaargang 3 nr. 7 http://zevensprong.org frankieweyns@hotmail.

't gummybeertje le journal D' Hoge School redactie: Tom & Senne 24-10-08 jaargang 3 nr. 7 http://zevensprong.org frankieweyns@hotmail. 't gummybeertje le journal D' Hoge School redactie: Tom & Senne 24-10-08 jaargang 3 nr. 7 http://zevensprong.org frankieweyns@hotmail.com Het aapje en de sleutels Er was eens een man en die had de sleutels

Nadere informatie

1 Vinden de andere flamingo s mij een vreemde vogel? Dat moeten ze dan maar zelf weten. Misschien hebben ze wel gelijk. Het is ook raar, een flamingo die jaloers is op een mens. En ook nog op een paard.

Nadere informatie

Kijk ook op: www.ploegsma.nl www.jannyvandermolen.nl www.elsvanegeraat.nl

Kijk ook op: www.ploegsma.nl www.jannyvandermolen.nl www.elsvanegeraat.nl Kijk ook op: www.ploegsma.nl www.jannyvandermolen.nl www.elsvanegeraat.nl isbn 978 90 216 7308 0 / nur 277 Tekst: Hans Kuyper en Janny van der Molen 2014 Illustraties: Els van Egeraat 2014 Vormgeving:

Nadere informatie

Papa en mama hebben ruzie. Ton en Toya vinden dat niet leuk. Papa wil graag dat Ton en Toya bij hem op bezoek komen, maar van mama mag dat niet.

Papa en mama hebben ruzie. Ton en Toya vinden dat niet leuk. Papa wil graag dat Ton en Toya bij hem op bezoek komen, maar van mama mag dat niet. Bezoek op kantoor Papa en mama hebben ruzie. Ton en Toya vinden dat niet leuk. Papa wil graag dat Ton en Toya bij hem op bezoek komen, maar van mama mag dat niet. Ton en Toya hebben wat problemen thuis.

Nadere informatie

Tornado. Maartje gaat voor het eerst logeren. s Nachts belandt ze met haar vriendinnetje Eva in een tornado en beleven ze een heel spannend avontuur.

Tornado. Maartje gaat voor het eerst logeren. s Nachts belandt ze met haar vriendinnetje Eva in een tornado en beleven ze een heel spannend avontuur. Tornado Maartje gaat voor het eerst logeren. s Nachts belandt ze met haar vriendinnetje Eva in een tornado en beleven ze een heel spannend avontuur. Geschreven in januari 2012 (Geïllustreerd t.b.v. het

Nadere informatie

Het is woensdagmiddag. Hij heeft alle tijd. Wat zal hij

Het is woensdagmiddag. Hij heeft alle tijd. Wat zal hij DUBBEL Eerst merkt TimTom niets bijzonders. Hij zit gewoon op zijn plaats in de klas. Iedereen weet nu dat hij Daan heet. Juf noemt hem niet Daan. Ze zegt ook niet TimTom. Ze is aardig tegen hem. Dat wel.

Nadere informatie

15. eten moet je toch

15. eten moet je toch GRATIS voorproefje 15. eten moet je toch Uitnodigen Ik zal zorgen dat ik honger heb. Hou het eenvoudig, hoor! Ik eet alles. Ik ben niet zo n moeilijke eter. Maar verder eet ik alles! Je ziet me wel verschijnen.

Nadere informatie

Begrijpend luisteren. Annemarieke Kool. CPS Onderwijsontwikkeling en advies WWW.CPS.NL

Begrijpend luisteren. Annemarieke Kool. CPS Onderwijsontwikkeling en advies WWW.CPS.NL Begrijpend luisteren Annemarieke Kool CPS Onderwijsontwikkeling en advies WWW.CPS.NL Programma 1. Welkom 2. Doelen van workshop 3. Strategieën en voorbeelden 4. Differentiëren mbv taxonomie 5. Oefening

Nadere informatie

Tik-tak Tik-tak tik-tak. Ik tik de tijd op mijn gemak. Ik haast me niet zoals je ziet. Tik-tak tik-tak, ik denk dat ik een slaapje pak.

Tik-tak Tik-tak tik-tak. Ik tik de tijd op mijn gemak. Ik haast me niet zoals je ziet. Tik-tak tik-tak, ik denk dat ik een slaapje pak. Tik-tak - Lees het gedicht tik-tak voor. Doe dit in het strakke ritme van een langzaam tikkende klok: Tik - tak - tik - tak Ik tik - de tijd - op mijn - gemak. Enzovoort. - Laat de kinderen vrij op het

Nadere informatie

Exodus 17,1-7 - Water uit de rots voor mensen met een kort lontje

Exodus 17,1-7 - Water uit de rots voor mensen met een kort lontje Exodus 17,1-7 - Water uit de rots voor mensen met een kort lontje Aangepaste dienst Liturgie Voor de dienst speelt de band drie liederen Opwekking 11 Er is een Heer Opwekking 277 Machtig God, sterke Rots

Nadere informatie

Elke middag loopt Fogg van zijn huis naar de Club. Om een spelletje kaart te spelen. Er wordt altijd om geld gespeeld. En als Fogg wint, geeft hij

Elke middag loopt Fogg van zijn huis naar de Club. Om een spelletje kaart te spelen. Er wordt altijd om geld gespeeld. En als Fogg wint, geeft hij Rijk Phileas Fogg is een vreemde man. Hij is erg rijk. Maar niemand weet hoe hij aan zijn geld komt. Een baan heeft hij namelijk niet. Toch woont hij in een groot huis, midden in Londen. In zijn eentje.

Nadere informatie

Dierenvrienden? door Nellie de Kok. Samenvatting

Dierenvrienden? door Nellie de Kok. Samenvatting Dierenvrienden? door Nellie de Kok Samenvatting De hond is de baas in het huis, totdat er een kat bijkomt. Ze proberen allebei om bij de bazin in een goed blaadje te komen. De kat krijgt het voor elkaar

Nadere informatie

En? zegt mijn moeder, die haar nieuwe zomerjurkje laat zien: Wat vind je ervan? Mooi. Ik zeg niets meer dan dat, want ik weet dat ik er geen verstand

En? zegt mijn moeder, die haar nieuwe zomerjurkje laat zien: Wat vind je ervan? Mooi. Ik zeg niets meer dan dat, want ik weet dat ik er geen verstand En? zegt mijn moeder, die haar nieuwe zomerjurkje laat zien: Wat vind je ervan? Mooi. Ik zeg niets meer dan dat, want ik weet dat ik er geen verstand van heb. De vorige keer zei ik dat de nieuwe broek

Nadere informatie

Thema: In kruiken en kannen (2 Koningen 4:1-7)

Thema: In kruiken en kannen (2 Koningen 4:1-7) Liturgie aangepaste dienst Baflo, 28-09-14 om 14.30 uur Thema: In kruiken en kannen (2 Koningen 4:1-7) Welkom en mededelingen a. Opw. 334 Heer, uw licht en uw liefde schijnen b. Opw. 88 Een rivier vol

Nadere informatie

Natuurkundeles 8 januari 2007, 6 e uur (13.30-14.20 uur), klas 2a2 (2 vwo) 1 e les. 2a2, 26 leerlingen, 15 meisjes en 11 jongens.

Natuurkundeles 8 januari 2007, 6 e uur (13.30-14.20 uur), klas 2a2 (2 vwo) 1 e les. 2a2, 26 leerlingen, 15 meisjes en 11 jongens. Natuurkundeles 8 januari 2007, 6 e uur (13.30-14.20 uur), klas 2a2 (2 vwo) 1 e les ent: Klas: Onderwerp: Materialen: Lokaal: Bord: Man 2a2, 26 leerlingen, 15 meisjes en 11 jongens. Significante cijfers.

Nadere informatie

GAVE Kerk: werkblad Bijbelklassen en Spoorzoekers

GAVE Kerk: werkblad Bijbelklassen en Spoorzoekers Onze gemeentevisie GAVE Kerk: werkblad Bijbelklassen en Spoorzoekers Wij zijn gemeente van Jezus Christus die hem leren kennen, volgen en verkondigen. G K V - V Thematekst met gebaren: Sleutelvers: God

Nadere informatie

Pasen met peuters en kleuters. Jojo is weg

Pasen met peuters en kleuters. Jojo is weg Pasen met peuters en kleuters Beertje Jojo is weg Thema Maria is verdrietig, haar beste Vriend is er niet meer. Wat is Maria blij als ze Jezus weer ziet. Hij is opgestaan uit de dood! Wat heb je nodig?

Nadere informatie

Jan Klaassen en Katrijn in Afrika door Nellie de Kok. Samenvatting

Jan Klaassen en Katrijn in Afrika door Nellie de Kok. Samenvatting Jan Klaassen en Katrijn in Afrika door Nellie de Kok Samenvatting Jan heeft een prijs gewonnen. Het is een voetreis door het oerwoud van Afrika. Ze komen allerlei dieren tegen. De dieren lopen gewoon met

Nadere informatie

Dit is een download bij het artikel Omdat je het kunt uit JOP COACH magazine, nr

Dit is een download bij het artikel Omdat je het kunt uit JOP COACH magazine, nr Honger! (voor jonge kinderen) Drie kinderen lopen naar school. Opeens zien ze een heel rare man in oude kleren. Hij vraagt om een beetje geld voor eten. Natuurlijk schrikken de kinderen en denken ze aan

Nadere informatie

Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons

Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons Dankdag voor gewas en arbeid Liturgie Voorzang LB 448,1.3.4 Stil gebed Votum Groet Zingen: Gez 146,1.2 Gebed Lezen: Johannes 6,1-15 Zingen: Ps

Nadere informatie

Koningspaard Polle en de magische kamers van paleis Kasagrande

Koningspaard Polle en de magische kamers van paleis Kasagrande Koningspaard Polle en de magische kamers van paleis Kasagrande Eerste druk 2015 R.R. Koning Foto/Afbeelding cover: Antoinette Martens Illustaties door: Antoinette Martens ISBN: 978-94-022-2192-3 Productie

Nadere informatie

Lees wat Bennie Burgers dee en doe er uw voordeel mee

Lees wat Bennie Burgers dee en doe er uw voordeel mee Lees wat Bennie Burgers dee en doe er uw voordeel mee J.P.J.H. Clinge Doorenbos Harry van Piggelen bron. Burgers Deventer, Deventer 1930-1940 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/clin001lees01_01/colofon.php

Nadere informatie

Er was eens een Kleine Ziel die tegen God zei: Ik weet wie ik ben, ik ben het licht net als alle andere zielen.

Er was eens een Kleine Ziel die tegen God zei: Ik weet wie ik ben, ik ben het licht net als alle andere zielen. Een klein gesprekje met God Er was eens een Kleine Ziel die tegen God zei: Ik weet wie ik ben, ik ben het licht net als alle andere zielen. God lachte breed. Dat is waar!, zei God. Jij bent ook het licht.

Nadere informatie

MARIAN HOEFNAGEL. De nieuwe buurt. Uitgeverij Eenvoudig Communiceren

MARIAN HOEFNAGEL. De nieuwe buurt. Uitgeverij Eenvoudig Communiceren MARIAN HOEFNAGEL De nieuwe buurt Uitgeverij Eenvoudig Communiceren 1 4 Een nieuw huis Dit is nu ons nieuwe huis. De auto stopt en Kika s vader wijst trots naar het huis rechts. Kika kijkt. Het is een rijtjeshuis

Nadere informatie

Niet eerlijk. Kyara Blaak

Niet eerlijk. Kyara Blaak Kyara Blaak Niet eerlijk Kyara Blaak Kyara Blaak 248media uitgeverij, Steenwijk Grafische realisatie: MDS Grafische Vormgeving Illustraties binnenwerk: Kyara Blaak Alle rechten voorbehouden. Niets uit

Nadere informatie

Keetje zucht. Wat duurt het lang! Maar wacht... Daar komt een auto de straat in rijden. Hij stopt achter de verhuiswagen en er stappen twee mensen

Keetje zucht. Wat duurt het lang! Maar wacht... Daar komt een auto de straat in rijden. Hij stopt achter de verhuiswagen en er stappen twee mensen De verhuiswagen Mama! Keetje staat voor het raam. Ze wijst naar buiten. Er staat een grote auto voor het huis! Mama komt naast Keetje staan. Dat is een verhuiswagen. We krijgen vandaag nieuwe onderburen.

Nadere informatie

PREVIEW. Probeer nu 1 dag DAVID DE JONGE JAREN VAN VIJF DAGEN: GOD, SPORT & JEZELF MET PRAKTISCHE, SPORT- EN PERSOONLIJKE VOORBEELDEN

PREVIEW. Probeer nu 1 dag DAVID DE JONGE JAREN VAN VIJF DAGEN: GOD, SPORT & JEZELF MET PRAKTISCHE, SPORT- EN PERSOONLIJKE VOORBEELDEN PREVIEW Probeer nu 1 dag DE JONGE JAREN VAN DAVID VIJF DAGEN: GOD, SPORT & JEZELF MET PRAKTISCHE, SPORT- EN PERSOONLIJKE VOORBEELDEN DAG 1 GOD ZIET JOU ZITTEN! Het is niet leuk om buitengesloten te worden,

Nadere informatie

Wat is PDD-nos? VOORBEELDPAGINA S. Wat heb je dan? PDD-nos is net als Tourette een neurologische stoornis. Een stoornis in je hersenen.

Wat is PDD-nos? VOORBEELDPAGINA S. Wat heb je dan? PDD-nos is net als Tourette een neurologische stoornis. Een stoornis in je hersenen. Wat is PDD-nos? 4 PDD-nos is net als Tourette een neurologische stoornis. Een stoornis in je hersenen. Eigenlijk vind ik stoornis een heel naar woord. Want zo lijkt het net of er iets niet goed aan me

Nadere informatie

1 Een flus? Fien wil een flus

1 Een flus? Fien wil een flus Fien wil een flus auteur: Joke van Leeuwen illustrator: Floor de Goede uitgeverij: Em. Querido s Kinderboeken Uitgeverij, 2017 isbn: 978 90 451 2088 1 Over het boek Fien geeft een feest voor haar vrienden.

Nadere informatie

De eekhoorn. œ œ œ œ œ. Ó Œ œ œ. œ œ œ œ. œ j. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ J. - hoorn, de eek - hoorn eet.

De eekhoorn. œ œ œ œ œ. Ó Œ œ œ. œ œ œ œ. œ j. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ J. - hoorn, de eek - hoorn eet. oktober 2010 tekst: Joke de Klerck muziek: Ton Kerkhof De eekhoorn Refrein Intro Ó Œ œ œ J œ œ œ œ eek stapelen: œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ Al - hoorn, de eek - hoorn eet zich vol en rond. œ œ œ œ

Nadere informatie

Knabbel en Babbeltijd.

Knabbel en Babbeltijd. Knabbel en Babbeltijd. (zorg ervoor dat je deze papieren goed leest, uitprint en meeneemt naar de VBW) Het thema van deze VBW-week is Zeesterren. Het thema is de titel van de week (dus geen kreet of korte

Nadere informatie

Het olifantenboekje. het eigenwijze Fantje. C.A. Leembruggen. Zie voor verantwoording:

Het olifantenboekje. het eigenwijze Fantje. C.A. Leembruggen. Zie voor verantwoording: Het olifantenboekje het eigenwijze Fantje C.A. Leembruggen bron. W. van Hoeve, Deventer 1943 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/leem026olif01_01/colofon.php 2010 dbnl 1 2 [Het olifantenboekje.

Nadere informatie

De arme man en zijn parkiet

De arme man en zijn parkiet De arme man en zijn parkiet deel 3/3 Iedereen op straat is blij dat de arme straatmuzikant niet arm meer is. s Avonds brengt hij zijn volle buideltjes met geld naar de bank. Dat is heel veel en thuisgekomen

Nadere informatie

H E T R I J M T TED VAN LIESHOUT V E E L V E R S J E S & L I E D J E S 1 9 8 4 2 0 1 4 LEOPOLD / AMSTERDAM

H E T R I J M T TED VAN LIESHOUT V E E L V E R S J E S & L I E D J E S 1 9 8 4 2 0 1 4 LEOPOLD / AMSTERDAM H E T R I J M T TED VAN LIESHOUT V E E L V E R S J E S & L I E D J E S 1 9 8 4 2 0 1 4 V E R B E E L D D O O R T E D V A N L I E S H O U T LEOPOLD / AMSTERDAM KAATJE KOE 1 Ik ben het zat! Wat doe ik hier!

Nadere informatie

Vlucht AVI AVI. Ineke Kraijo Veerle Hildebrandt. Kraijo - Hildebrandt Vlucht De Vier Windstreken. De Vier Windstreken AVI

Vlucht AVI AVI. Ineke Kraijo Veerle Hildebrandt. Kraijo - Hildebrandt Vlucht De Vier Windstreken. De Vier Windstreken AVI AVI E4* Alcoholisme, ruzie, bang zijn Midden in de nacht rinkelt de telefoon. Anna weet wat dat betekent. Ze moet vluchten, alweer. Ze rent de donkere nacht in. De volgende dag valt Anna in de klas in

Nadere informatie

Op een avond besloot Dolfje naar de dierentuin te gaan. Er stond een mooie volle maan aan de hemel, dus Dolfje was geen gewone jongen.

Op een avond besloot Dolfje naar de dierentuin te gaan. Er stond een mooie volle maan aan de hemel, dus Dolfje was geen gewone jongen. 6-9 jaar Dolfje Weerwolfje en de verdwenen dierentuindieren Op een avond besloot Dolfje naar de dierentuin te gaan. Er stond een mooie volle maan aan de hemel, dus Dolfje was geen gewone jongen. Hij had

Nadere informatie

De wereld op zijn kop! Kan de wereld op zijn kop staan? Met gym heb je het vast wel eens geprobeerd Op je kop staan, bedoel ik, soms lukt het

De wereld op zijn kop! Kan de wereld op zijn kop staan? Met gym heb je het vast wel eens geprobeerd Op je kop staan, bedoel ik, soms lukt het De wereld op zijn kop! Kan de wereld op zijn kop staan? Met gym heb je het vast wel eens geprobeerd Op je kop staan, bedoel ik, soms lukt het Maar het duurt maar heel even dat op de kop staan De wereld

Nadere informatie

Les 1 Voorspellen Leestekst: De nieuwe computer. Introductiefase: 2. Vraag: "Kan iemand mij vertellen wat voorspellen betekent?"

Les 1 Voorspellen Leestekst: De nieuwe computer. Introductiefase: 2. Vraag: Kan iemand mij vertellen wat voorspellen betekent? Les 1 Voorspellen Leestekst: De nieuwe computer "Welkom:..." Introductiefase: 1. "We gaan vandaag proberen te voorspellen." 2. Vraag: "Kan iemand mij vertellen wat voorspellen betekent?" 3. Discussie:...

Nadere informatie

Ik geloof dat er in mijn achterband

Ik geloof dat er in mijn achterband Ik geloof dat er in mijn achterband Sinterklaastoneelstukje geschreven door Ron Jansen In een slaperig plattelandsdorpje komen op een zekere dag, vlak voor Sinterklaas, twee pieten aangelopen, met de fiets

Nadere informatie

De boekenbeer Module dans groep 1-2

De boekenbeer Module dans groep 1-2 De boekenbeer Module dans groep 1-2 Teksten: Stella van Lieshout Illustraties: Tjarko van der Pol In samenwerking met Centrum voor de Kunsten Beverwijk en ABC Cultuur Contact: DeboraVollebregt@centrumvoordekunstenbeverwijk.nl

Nadere informatie

Niet in slaap vallen hoor!

Niet in slaap vallen hoor! Niet in slaap vallen hoor! Marcus 13: 33-37: Dierenversie Geïllustreerd door: 30 november 2014 Maria Koninginkerk Baarn 2 De oude leeuw heeft vakantieplannen. Dat vertelde hij vanmorgen aan alle dieren:

Nadere informatie

Het mannenkoor moet plassen

Het mannenkoor moet plassen Het mannenkoor moet plassen Het mannenkoor loopt samen met tante Dina in een groot warenhuis. Kom, mannen, zegt tante Dina. We gaan weer naar huis. Nee! roept het mannenkoor geschrokken. We moeten plassen.

Nadere informatie

Dit boek heeft het keurmerk Makkelijk Lezen gekregen. Wilt u meer weten over dit keurmerk kijk dan op de website: www.stichtingmakkelijklezen.nl.

Dit boek heeft het keurmerk Makkelijk Lezen gekregen. Wilt u meer weten over dit keurmerk kijk dan op de website: www.stichtingmakkelijklezen.nl. Chatten Dit boek heeft het keurmerk Makkelijk Lezen gekregen. Wilt u meer weten over dit keurmerk kijk dan op de website: www.stichtingmakkelijklezen.nl. Colofon Een uitgave van Eenvoudig Communiceren

Nadere informatie

De kinderen zochten zelf informatie op over de dieren die ze dagelijks verzorgen.

De kinderen zochten zelf informatie op over de dieren die ze dagelijks verzorgen. Dag kinderen, om jullie weer te zien! Deze krant staat volledig in het teken van! De kinderen zochten zelf informatie op over de dieren die ze dagelijks verzorgen. 1 zochten info over Ik heb honger. Weten

Nadere informatie

K a t m e t s l a g ro o m

K a t m e t s l a g ro o m LL 06-07 5-07 05-02-2007 14:39 Pagina 19 Kat met slagroom De woonkamer zit vol visite. Marit viert haar verjaardag. Opa en oma zijn er, en vrienden van Marit en Sanne. Marit is in de keuken en bakt een

Nadere informatie

Jan Klaassen en Katrijn in Afrika (groot optreden door kinderen) door Nellie de Kok

Jan Klaassen en Katrijn in Afrika (groot optreden door kinderen) door Nellie de Kok Jan Klaassen en Katrijn in Afrika (groot optreden door kinderen) door Nellie de Kok Samenvatting Jan heeft een prijs gewonnen. Het is een voetreis door het oerwoud van Afrika. Ze komen allerlei dieren

Nadere informatie

Het Land van Oct. Marte Koning Frans Ballering. Vierkant voor Wiskunde Wiskundeclubs

Het Land van Oct. Marte Koning Frans Ballering. Vierkant voor Wiskunde Wiskundeclubs Het Land van Oct Marte Koning Frans Ballering Vierkant voor Wiskunde Wiskundeclubs Hoofdstuk 1 Inleiding Hoi, ik ben de Vertellende Teller, en die naam heb ik gekregen na mijn meest bekende reis, de reis

Nadere informatie

Pelle & Milan Rollen een bende wilde dierenhandelaren op

Pelle & Milan Rollen een bende wilde dierenhandelaren op Pelle & Milan Rollen een bende wilde dierenhandelaren op Pelle & Milan Rollen een bende wilde dierenhandelaren op Ineke Posthuma Schrijver: Ineke Posthuma Coverontwerp: Ineke Posthuma ISBN: 9789463188623

Nadere informatie

ze terug in de la. Dan haalt ze de pannen van het fornuis en zet ze op de onderzetters. Thomas vouwt zijn handen en doet zijn ogen dicht.

ze terug in de la. Dan haalt ze de pannen van het fornuis en zet ze op de onderzetters. Thomas vouwt zijn handen en doet zijn ogen dicht. 1. Te laat thuis Wanneer gaan we eten, mam? Thomas loopt de keuken in en tilt de deksel van een pan. Mmm! Macaroni! Daar heb ik wel zin in. Mama pakt de deksel uit Thomas hand en doet hem weer op de pan.

Nadere informatie

Raar, maar waar! deel 1. groep 3 en 4

Raar, maar waar! deel 1. groep 3 en 4 Raar, maar waar! deel 1 Natuur groep 3 en 4 Inhoud 1 Raar, maar waar! 3 2 Een vreemd ei 4 3 Spring er maar uit 5 4 Verstopt 6 5 Slim 7 6 Vlieg er niet in 8 7 Een kever met een luchtje 9 8 Een zware hap

Nadere informatie

Voorbereiding post 3. Vogels op reis Groep 1-3

Voorbereiding post 3. Vogels op reis Groep 1-3 Voorbereiding post 3 Vogels op reis Groep 1-3 Welkom bij IVN Valkenswaard-Waalre Dit is de digitale voorbereiding op post 3: Vogels op reis voor groep 1, 2 en 3. Inhoud: Algemeen Verhaal Spel Werkvel Opruimen

Nadere informatie

Spekkie en Sproet en de vreemde ontvoering

Spekkie en Sproet en de vreemde ontvoering Vivian den Hollander Spekkie en Sproet en de vreemde ontvoering Met illustraties van Juliette de Wit Uitgeverij Ploegsma Amsterdam Een onverwacht telefoontje Dag mam, tot vanavond. Spekkie drukt een kus

Nadere informatie

Ontwikkelingslijnen 0-4 jaar (MET extra doelen) - versie januari Naam kind. Rekenen Tellen en getalbegrip

Ontwikkelingslijnen 0-4 jaar (MET extra doelen) - versie januari Naam kind. Rekenen Tellen en getalbegrip Rekenen Tellen en getalbegrip Tellen en getalbegrip-fase 5 Zegt samen met de PM-er en andere kinderen de telrij tot en met 3 op, bijv. in de context van een telliedje enoemt de begrippen meer en minder

Nadere informatie

Een verhaal voor kleuters aanpassen (vereenvoudigen of verrijken)

Een verhaal voor kleuters aanpassen (vereenvoudigen of verrijken) Een verhaal voor kleuters aanpassen (vereenvoudigen of verrijken) Soms is het noodzakelijk om een verhaal te vereenvoudigen. Dit kan je door vrij te vertellen en daarbij een aantal aanpassingen te doen.

Nadere informatie

Samen rekenen... alleen!

Samen rekenen... alleen! veel Inside 2-99 Samen rekenen... leuker dan alleen! Rekenen met een tutor: wat wil je nog meer? Agnes Vosse Dit artikel is eerder gepubliceerd in Willem Bartjens, jaargang 17, januari 1998 1. Inleiding

Nadere informatie

Veertien leesteksten. Leesvaardigheid A1. Te gebruiken bij : Basisexamen Inburgering Studieboek. Ad Appel

Veertien leesteksten. Leesvaardigheid A1. Te gebruiken bij : Basisexamen Inburgering Studieboek. Ad Appel Veertien leesteksten Leesvaardigheid A1 Te gebruiken bij : Basisexamen Inburgering Studieboek Ad Appel Uitgave: Appel, Aerdenhout 2011-2016 Verkoopprijs: 1,95 Ad Appel Te bestellen via www.adappelshop.nl

Nadere informatie

Charles den Tex VERDWIJNING

Charles den Tex VERDWIJNING Charles den Tex VERDWIJNING 3 Klikketik-tik-tik Het is halftwaalf s ochtends. Marja vouwt een hemd. En kijkt om zich heen. Even staat ze op haar tenen. Zo kan ze over de kledingrekken kijken. Die rekken

Nadere informatie

En rijke mensen werken niet. Die kunnen de hele dag doen wat ze leuk vinden.

En rijke mensen werken niet. Die kunnen de hele dag doen wat ze leuk vinden. Warm in Verona Romeo loopt een beetje rond. Dat doet hij bijna elke dag. Hij vindt het leuk om door het stadje te lopen. Door de kleine straatjes. Langs de rivier waar de meisjes de was doen. En over de

Nadere informatie

Robin. en het geheim van Dee en Aa

Robin. en het geheim van Dee en Aa Robin en het geheim van Dee en Aa Het geheim van Dee en Aa In dit kinderboek volgen we Robin die op zoek gaat naar de dief die haar fiets heeft gestolen. Met behulp van een forensisch expert komt ze achter

Nadere informatie

Schoolkrant. OBS De Tweesprong. Thema: Poëzie Zinderverzinzin

Schoolkrant. OBS De Tweesprong. Thema: Poëzie Zinderverzinzin Schoolkrant OBS De Tweesprong Thema: Poëzie Zinderverzinzin In deze schoolkrant staan een aantal gedichten die we in de kinderboekenweek gemaakt hebben. Sommige gedichten zijn door de klas ingestuurd,

Nadere informatie

Gijsje zonder staart geschreven door Henk de Vos (in iets gewijzigde vorm) Er was eens een klein lief konijntje, dat Gijs heette. Althans, zo noemden

Gijsje zonder staart geschreven door Henk de Vos (in iets gewijzigde vorm) Er was eens een klein lief konijntje, dat Gijs heette. Althans, zo noemden Gijsje zonder staart geschreven door Henk de Vos (in iets gewijzigde vorm) Er was eens een klein lief konijntje, dat Gijs heette. Althans, zo noemden zijn ouders hem, maar alle andere konijntjes noemden

Nadere informatie

Weer naar school. De directeur stapt het toneel op. Goedemorgen allemaal, zegt hij. * In België heet een mentor klastitularis.

Weer naar school. De directeur stapt het toneel op. Goedemorgen allemaal, zegt hij. * In België heet een mentor klastitularis. Weer naar school Kim en Pieter lopen het schoolplein op. Het is de eerste schooldag na de zomervakantie. Ik ben benieuwd wie onze mentor * is, zegt Pieter. Kim knikt. Ik hoop een man, zegt ze. Pieter kijkt

Nadere informatie

Tuin van Heden.nu 1 Mag ik zijn wie ik ben? Van In 5

Tuin van Heden.nu 1 Mag ik zijn wie ik ben? Van In 5 Tuin van Heden.nu 1 Mag ik zijn wie ik ben? Van In 5 5 Tuin van Heden.nu 1 Mag ik zijn wie ik ben? Van In 6 Zacheüs (1) Het is erg druk in de stad vandaag. Iedereen loopt op straat. Zacheüs wurmt zich

Nadere informatie

Geelzucht. Toen pakte een vrouw mijn arm. Ze nam me mee naar de binnenplaats van het huis. Naast de deur van de binnenplaats was een kraan.

Geelzucht. Toen pakte een vrouw mijn arm. Ze nam me mee naar de binnenplaats van het huis. Naast de deur van de binnenplaats was een kraan. Geelzucht Toen ik 15 was, kreeg ik geelzucht. De ziekte begon in de herfst en duurde tot het voorjaar. Ik voelde me eerst steeds ellendiger worden. Maar in januari ging het beter. Mijn moeder zette een

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, jongens en meisjes,

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, jongens en meisjes, Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, jongens en meisjes, Hé Joyce, ga je mee? Emma rent achter Joyce aan als ze van het schoolplein lopen. Joyce, wij gaan vanmiddag op bezoek bij mijn oom,

Nadere informatie

Pannenkoeken met stroop

Pannenkoeken met stroop Pannenkoeken met stroop Al een maand lang zegt Yvonne alleen maar nee. Heb je je best gedaan op school? Nee. Was het leuk? Nee. Heb je nog met iemand gespeeld? Nee. Heb je lekker gegeten? Nee. Heb je goed

Nadere informatie

MIJN BROER IS EEN AAP

MIJN BROER IS EEN AAP MIJN BROER IS EEN AAP 9 Stap 1 1. Welk dier zie je op de foto hieronder? Wat weet je erover? 2. Je krijgt een tekst te horen over een babydolfijn, die Skippy heet. Luister aandachtig en beantwoord de volgende

Nadere informatie

De gekko en de havik. (en de tien gevaarlijkste dieren)

De gekko en de havik. (en de tien gevaarlijkste dieren) De gekko en de havik (en de tien gevaarlijkste dieren) Marc ter Horst Illustratie: Aniek (7) Op het strand van Kalimantan zit een beestje stil te zonnen. Van zijn neus tot zijn staart is het bedekt met

Nadere informatie

Wat eten we vanavond?

Wat eten we vanavond? 35 35 HOOFDSTUK 3 Wat eten we vanavond? WOORDEN 1 Kies uit: jam school slager boodschappen vegetariër 1 Dorien eet geen vlees. Ze is. 2 Moniek houdt van zoet. Ze eet graag op brood. 3 Johan, ik ga naar

Nadere informatie

De tijd die ik nooit meer

De tijd die ik nooit meer De tijd die ik nooit meer vergeet Jan Smit uit eigen pen deel 3 De Stiep Educatief De tijd die ik nooit meer vergeet De schrijver die blij is dat hij iets kan lezen en schrijven, vertelt over zijn jeugd.

Nadere informatie

Help, mijn papa en mama gaan scheiden!

Help, mijn papa en mama gaan scheiden! Help, mijn papa en mama gaan scheiden! Joep ligt in bed. Hij houdt zijn handen tegen zijn oren. Beneden hoort hij harde boze stemmen. Papa en mama hebben ruzie. Papa en mama hebben vaak ruzie. Ze denken

Nadere informatie

Ga daar dan staan. Hou je meer van geel, dan kies je de kant van de muur. Ga daar dan staan.

Ga daar dan staan. Hou je meer van geel, dan kies je de kant van de muur. Ga daar dan staan. Rood of geel? Joris Denoo Ik ken een heel leuk spel, zegt juf Lotte. Je kunt het doen hier in de klas. Wie doet mee met mij? Ik juf! Ik! Ik! Ik ook! Juf! Ik! Ik! Ja, ik ook! Dat is prima, knikt de juf.

Nadere informatie

WERKEN MET VERHALEN VAN DE HODJA

WERKEN MET VERHALEN VAN DE HODJA WERKEN MET VERHALEN VAN DE HODJA Verhalen van de Hodja: Hassan en de tijgers Introductie van het verhaal - DILIT-luisteren: o De cursisten gaan per 2 zitten (bij voorkeur 2 cursisten met dezelfde moedertaal

Nadere informatie

Klein Kontakt. Jarigen. in april zijn:

Klein Kontakt. Jarigen. in april zijn: A Klein Kontakt Het is alweer eind maart wanneer dit Kontakt uitkomt, het voorjaar lijkt begonnen, veel kinderen hebben kweekbakjes met groentes in de vensterbank staan, die straks de tuin in gaan. Over

Nadere informatie

We spelen in het huis van mijn mama deze keer,

We spelen in het huis van mijn mama deze keer, Jip en Janneke. Ik ben Jip. Ik ben Janneke en we wonen naast elkaar. Hij heet Jip, zij heet Janneke. en we spelen soms bij hem en soms bij haar. We spelen in het huis van mijn mama deze keer, we kunnen

Nadere informatie

Wat een mensenkennis, grijnst vader. Van je tweelingbroer weet je toch alles? Ook al denkt hij van niet. Vera steekt haar neus in de lucht.

Wat een mensenkennis, grijnst vader. Van je tweelingbroer weet je toch alles? Ook al denkt hij van niet. Vera steekt haar neus in de lucht. 1. Vakantieplannen Yeeesss! roept Vera. Had ik wel verwacht, bromt Edwin. Vader kijkt hem met opgetrokken wenkbrauwen aan. Wel verwacht? Natuurlijk, reageert Edwin. We hebben nog een rondvlucht met de

Nadere informatie

DIERGEDRAG IN ARTIS. Lespakket diergedrag voor bovenbouw vmbo VERWERKING

DIERGEDRAG IN ARTIS. Lespakket diergedrag voor bovenbouw vmbo VERWERKING DIERGEDRAG IN ARTIS Lespakket diergedrag voor bovenbouw vmbo VERWERKING Diergedrag in Artis, oktober 2008, update maart 2010/2014 UITWERKEN VAN JE RESULTATEN Je hebt in Artis een aantal onderzoeken gedaan

Nadere informatie

Eetgewoonten van schoolkinderen Vragenlijst voor kinderen

Eetgewoonten van schoolkinderen Vragenlijst voor kinderen september 2003 Eetgewoonten van schoolkinderen Vragenlijst voor kinderen 630101 Hoe vul je de vragenlijst in? Beste leerling, Deze vragenlijst gaat over voeding. We willen graag weten hoe je daarover denkt.

Nadere informatie

maken de kinderen vogelnestjes die zij in de dierenhoek kunnen gebruiken.

maken de kinderen vogelnestjes die zij in de dierenhoek kunnen gebruiken. 14. Vogelnestjes Tijdens deze activiteit: maken de kinderen vogelnestjes die zij in de dierenhoek kunnen gebruiken. Rekenen Getallen Groep 1 Groep 2 Omgaan met de telrij Telt akoestisch heen en terug t/m

Nadere informatie