Handleiding Factuurcontrole met een WMO303-bericht

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Handleiding Factuurcontrole met een WMO303-bericht"

Transcriptie

1 Handleiding Factuurcontrole met een WMO303-bericht ZorgNed Automatisering BV Nudepark 91a 6702 DZ Wageningen Tel:

2 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE 1 Van start Inleiding... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 1.2 Stappenplan implementatie module Afspraken met leveranciers maken Leveranciers voorlichten over het gebruik... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd Inrichten van het pakket... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd Leveranciers toegang geven Leveranciers testen hun bestand Starten... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 1.3 Voorbereidende handelingen Licentie... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd Toegang leverancier Instellingen... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd Rechten... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd Leveranciers, organisaties, medewerkers... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd Voorzieningen Contract factuurcontrole WMO Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd Tarieven factuurcontrole WMO Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 2 Werking Uitgangspunten Referentienummer Controle over gehele periode Rekenmethodiek... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd Meerdere factuurperioden in 1 factuurregel Crediteren Eenheid stuks Traject factureren Scherm Overzicht facturen Excel-bestand voor WMO Controles Codelijsten Factuur exporteren naar Excel WMO Factuur splitsen naar goed- en afgekeurde regels Factuurcontrole met een WMO303-bericht 2 ZorgNed Automatisering

3 1 Van start 1.1 Stappenplan implementatie module Om de module goed te kunnen laten werken zal er meer dan alleen een goede inrichting nodig zijn. De volgende stappen moeten worden gezet: - Afspraken met leveranciers maken - Leveranciers voorlichten over het gebruik - Inrichten van het pakket - Leveranciers toegang geven - Leveranciers laten testen De stappen worden hieronder toegelicht Afspraken met leveranciers maken Met de leverancier zal het volgende gecommuniceerd moeten worden: - De leverancier kan in Wmo-Ned inzien aan welke cliënten er geleverd moet gaan worden (Te leveren lijst). Het starten van de zorg/levering moet de leverancier vastleggen in Wmo-Ned. - De leverancier gaat zijn facturen als een WMO303-bericht maken en deze zelf uploaden in Wmo- Ned. Vervolgens gaat de leverancier deze factuur zelf controleren in Wmo-Ned. - De leverancier zal ten behoeve van het werken in Wmo-Ned van de gemeente een certificaat en/of inloggegevens krijgen om een beveiligde verbinding te kunnen leggen met Wmo-Ned. De leverancier zal hiervoor de namen van de medewerkers die deze taak krijgen doorgeven. - Stem de voorzieningen (productcode + productcategorie) + eenheden af met de leveranciers. Zie paragraaf Leveranciers toegang geven De gemeente levert de leveranciers de certificaten en/of inloggegevens. De leverancier installeert de certificaten en test het inloggen. Het is belangrijk dat de leverancier de toegang tot de testomgeving en de productieomgeving test Leveranciers testen hun bestand De leverancier maakt een test WMO303-bericht aan. De leverancier test het bericht door het te uploaden in Wmo-Ned. De eerste test hierin is het inlezen van het bestand, als hier problemen in zijn, voldoet het bestand niet aan de gestelde voorwaarden. De leverancier zal dan zijn bericht moeten aanpassen. Als de leverancier geen problemen (meer) heeft met het inlezen van het bericht, kan de inhoud van het bericht worden gecontroleerd in Wmo-Ned. De leverancier bekijkt de foutmeldingen. Er kunnen fouten in de samenstelling van het bericht zitten, maar er kunnen ook fouten in de administratie van de leverancier zitten. De leverancier zorgt dat het bericht correct wordt samengesteld en corrigeert vervolgens zijn eigen administratie. Dit testen werkt het beste als zowel de testomgeving van de gemeente als het door de leverancier gegenereerde WMO303 bericht recente gegevens bevatten. 1.2 Voorbereidende handelingen Toegang leverancier De medewerkers van de leveranciers zullen toegang tot Wmo-Ned krijgen. Hiervoor zullen certificaten moeten worden aangemaakt die de leverancier dan installeert. Factuurcontrole met een WMO303-bericht 3 ZorgNed Automatisering

4 1.2.2 Voorzieningen Bij de voorzieningen moet worden aangegeven tot welke productcategorie de voorziening behoort. De lijst waaruit gekozen kan worden is volgens de standaard van de iwmo. Deze is te vinden via of zie paragraaf 2.5. Tevens is het nieuwe veld productcode toegevoegd. Dit is een vijfcijferig nummer, waar ook een landelijke lijst van is, die ook te vinden is via bovenstaande link. Je kunt met je leverancier zelf codes definiëren en afstemmen, voor voorzieningen die niet in de landelijke lijst staan. Vereiste is wel dat de eerste 2 cijfers van het vijfcijferige nummer gelijk moeten zijn aan de code van de productcategorie. De eenheid waarin een voorziening is beschikt moet gelijk zijn aan de eenheid waarin wordt gefactureerd. Uitzonderingen op deze regel: - Er mag wel in minuten worden geïndiceerd en in uren gefactureerd. Andersom mag er ook in uren geïndiceerd en in minuten gefactureerd worden. - In het WMO303 bericht kan de eenheid Dagen niet worden gebruikt, gebruik deze eenheid dan ook niet voor de voorzieningen waarvan je de factuurcontrole met deze module wilt doen. Hetzelfde geldt voor stuks per jaar. - Een andere uitzondering is stuks: als je in stuks indiceert moet je in euro s declareren. 2 Werking Met de module factuurcontrole kunnen de facturen voor de begeleidingsvoorzieningen maar ook voor de HH tot in detail worden gecontroleerd. De facturen worden door de leverancier in Wmo-Ned geüpload via een bericht, waarna de leverancier met Wmo-Ned de controle doet. Bij de controle wordt rekening gehouden met de contractafspraken tussen gemeente en leverancier, de gegevens van de beschikking en de gegevens rond de levering. Voor de controle kan plaatsvinden zijn de volgende taken gedaan: - Beschikken en overdragen: De Wmo-consulent heeft een voorziening positief beschikt. Bij het afsluiten van het afhandelproces wordt deze voorziening overgedragen aan de leverancier. - Opdracht tot leveren: De leverancier krijgt opdracht tot leveren van deze voorziening, deze opdracht staat op de te-leveren-lijst. - Voorziening accepteren: De leverancier accepteert de voorziening en geeft aan vanaf wanneer deze geleverd is/wordt. De controle bestaat uit de volgende stappen (deze stappen worden verderop verder toegelicht): - Leverancier uploadt factuur: De leverancier leest de factuur in in Wmo-Ned door het inlezen van het verstuurde WMO303-bericht. - Leverancier controleert factuur: De leverancier doet de eerste controle op de factuur. Hierbij wordt per regel een aantal controles gedaan, dit zijn controles op de cliënt, de beschikking, en de levering. Factuurcontrole met een WMO303-bericht 4 ZorgNed Automatisering

5 - Leverancier corrigeert: De leverancier doet aan de hand van de gevonden fouten een correctie op de factuur. Bij ten onrechte afgekeurde regels voegt de leverancier een opmerking toe. - Overdragen: De leverancier draagt de factuur over aan de gemeente. - Gemeente keurt goed/af: De gemeente bekijkt de factuurregels met fouten en/of opmerkingen van de leverancier. Vervolgens kan de gemeente deze regels goedkeuren of afkeuren. - Gemeente maakt definitief: Een factuur kan definitief worden gemaakt ook als er nog niet goedgekeurde regels zijn. Bij de controles wordt uitgegaan van een aantal uitgangspunten: - Iedere factuurregel heeft een referentienummer. - Er is de mogelijkheid voor de cliënt (of leverancier) om zorg op te sparen of eerder af te nemen. Hierbij word gecontroleerd op het totaal van de gehele beschikte periode. - Er zijn meerdere wijzen van omgaan met het factureren van een deel van een factuurperiode. De te gebruiken rekenmethode hiervoor wordt in Wmo-Ned vastgelegd bij het contract met de leverancier. - Er kunnen meerdere factuurperioden gegroepeerd in 1 factuurregel worden gezet. - Het is mogelijk te crediteren. - Er kan in stuks worden geïndiceerd, dan moet er in euro s worden gedeclareerd. - Een traject kan in delen worden gefactureerd. Deze uitgangspunten zullen hieronder verder worden toegelicht. 2.1 Uitgangspunten Referentienummer De leverancier geeft aan iedere factuurregel een uniek nummer: het referentienummer. De leverancier mag dit nummer 1 keer gebruiken (dus in een volgende factuur niet weer). Verschillende leveranciers mogen wel ieder hetzelfde nummer gebruiken. Iedere leverancier zou dus mogen beginnen met tellen bij bijvoorbeeld Controle over gehele periode Een voorziening kan nu ook geïndiceerd worden in aantal per periode waarin de beschikking geldig is. Hiermee kan een cliënt bijvoorbeeld extra begeleiding afnemen wanneer het nodig is en minder als dit kan, zolang het totaal aantal gefactureerde uren maar niet over het totaal aantal geïndiceerde uren uitkomt. Voorbeeld: Er wordt een beschikking voor 1 jaar gegeven, waarbij de cliënt recht heeft op 104 dagdelen individuele begeleiding gedurende dat jaar. In de eerste weken wordt er 1 dagdeel per week geleverd en gefactureerd, hierna wordt een aantal weken 6 dagdelen per week geleverd en gefactureerd. Dit wordt goedgekeurd zolang het totaal aantal dagdelen dat voor deze cliënt, voorziening en periode is gefactureerd niet boven de 104 uit komt. Let op: Het is hiermee mogelijk om de beschikte dagdelen zorg helemaal in het begin van de periode te laten leveren, waarna er de rest van de periode geen zorg meer geleverd (gefactureerd) kan worden Meerdere factuurperioden in 1 factuurregel In één factuurregel kunnen meerdere factuurperioden worden aangeleverd. In 1 regel kan bijvoorbeeld de gehele periode van 1 maart tot en met 31 juli worden gefactureerd. Bij de controle wordt het gefactureerde bedrag voor die perioden vergeleken met het totaalbedrag dat berekend is voor die perioden. Factuurcontrole met een WMO303-bericht 5 ZorgNed Automatisering

6 Let op: een factuur mag alleen gegevens van 1 kalenderjaar bevatten. De week van 28 december 2015 tot en met 3 januari 2016 zal moeten worden opgeknipt: een deel in de factuur van december 2015 en een deel in de factuur van januari 2016! Crediteren Het is mogelijk om een factuurregel volledig te crediteren (dus niet deels!). Hierbij moet worden aangegeven op welke factuurregel er wordt gecrediteerd, dit gebeurt door het referentienummer ervan mee te geven in het bericht. Het bedrag wordt in mindering gebracht op het totaalbedrag van de factuur waarin de creditregel staat Eenheid stuks Behalve in uren, dagdelen en etmalen kan er ook in stuks worden geïndiceerd. Bijvoorbeeld: een vorm van begeleiding die geïndiceerd wordt als aantal afspraken, zou met stuks geïndiceerd kunnen worden. De facturatie gaat dan ook in stuks. Stuks gaat nooit per week of per maand, maar altijd voor de gehele geldigheidsduur zoals die voor de voorziening beschikt is Traject factureren Bij begeleiding kan het voorkomen dat er niet in dagdelen of uren wordt geïndiceerd, maar dat er een traject wordt geïndiceerd. Aan zo n traject is dan een standaardbedrag gekoppeld. In het beheer wordt er bij de voorziening dan aangegeven dat deze moet worden geïndiceerd in Stuks. Bij de tarieven wordt het bedrag van deze voorzieningen vastgelegd. Dit kan gebruikt worden voor de indicatie en de facturering van bijvoorbeeld een traject Ambulante begeleiding. Dit traject kan in delen worden gefactureerd zolang het totaalbedrag het standaardbedrag niet overschrijdt. 2.2 Scherm Overzicht facturen Dit scherm is te openen vanuit het menu In dit scherm zie je de facturen die zijn ingelezen in Wmo- Ned, ook de facturen die zijn ingelezen met andere modules Factuurcontrole. Met de filtering bovenin kan worden aangegeven welke facturen je wilt zien. Stap 1: Leverancier uploadt factuur De zorgaanbieder zal zelf zorgdragen voor het inlezen van de factuur. Zet het WMO303-bericht ergens op de computer, dit kan bijvoorbeeld het bureaublad zijn. In het scherm Intern -> Factuurcontrole klik je op de knop Inlezen. Er opent zich dan een nieuw scherm. Indien er maar 1 gemeente in Wmo-Ned werkt, wordt het veld ingediend voor automatisch voorgevuld. Indien dit er meerdere gemeenten zijn waar jij facturen voor indient, worden deze allemaal getoond en kies je de juiste. Als je als leverancier inlogt, staat je de naam van je organisatie bij leverancier. Gemeentemedewerkers kunnen alle organisaties selecteren. Het factuurnummer moet gelijk zijn aan het factuurnummer zoals dat in het veld Factuurnummer declarant van het bericht staat. Zoek met de bladeren knop het WMO303 bericht op. Factuurcontrole met een WMO303-bericht 6 ZorgNed Automatisering

7 Als je een factuurbestand hebt geselecteerd klik je op Opslaan. Het bestand wordt dan ingelezen in Wmo-Ned. Het bericht moet aan een aantal eisen voldoen, deze zijn verderop beschreven, paragraaf 2.4. Indien het formaat niet klopt wordt het factuurbestand als geheel afgekeurd. Als een bestand als geheel wordt afgekeurd, dan verschijnt er een melding op het scherm en worden er geen gegevens in Wmo- Ned gezet. Als het bestand wordt goedgekeurd en ingelezen, dan wordt een kopie van het bestand in de map met facturen gezet. De beheerder heeft bepaald welke map dit is bij de Instellingen. Er zijn aparte mappen voor de WRV facturen, de HH facturen en de facturen op basis van WMO303. Verder komt de factuur in het Facturenoverzicht te staan. Daar kun je de factuur en al zijn regels bekijken. Stap 2: Leverancier controleert factuur Als de factuur is ingelezen kan de leverancier de factuur controleren. Hiervoor selecteer je in het scherm factuurcontrole de betreffende factuur en klik je op Controleren. Op iedere factuuregel worden controles uitgevoerd. Indien er een fout wordt geconstateerd, wordt er een foutmelding getoond. Indien een factuurregel helemaal correct is, wordt het bedrag gevuld. In de tabel hieronder staan de controles die worden uitgevoerd op iedere factuurregel van de factuur. In de kolom Foutmelding staat de melding zoals je die terugziet in Wmo-Ned. In de toelichting staat het onderliggende probleem beschreven. Nr Controle Foutmelding Toelichting Algemene controles 1. BSN gevonden Cliënt met BSN: <BSN> is niet gevonden De cliënt met deze BSN komt niet voor in Wmo-Ned. Het meest waarschijnlijke is dat de leverancier een onjuiste BSN in de factuurregel heeft staan. 2. Cliënt woont in juiste gemeente De cliënt met BSN <BSN> is niet woonachtig in een gemeente waarmee de organisatie <Naam organisatie waarvoor de factuur is ingediend> een relatie heeft. De cliënt met BSN <BSN> is niet woonachtig in de gemeente waarvoor de factuur is verstuurd Een factuur wordt gestuurd naar een organisatie. De organisatie is gekoppeld aan één of meerdere gemeenten. Indien deze fout bij veel regels voorkomt in de factuur is een van de volgende oorzaken het meest waarschijnlijk: bij het uploaden ingediend voor niet juist ingevoerd. Verwijder de factuur en upload opnieuw. Mogelijk is de koppeling gemeente-organisatie niet goed gegaan. Oplossen in Organisaties De postcode reeksen voor de gemeente zijn niet goed gevuld. Oplossen in Gemeentepostcodes Als deze melding bij een enkele cliënt staat: Mogelijk is de cliënt verhuisd. Factuurcontrole met een WMO303-bericht 7 ZorgNed Automatisering

8 3. Maximaal één niet beëindigde cliënt 4. Eén cliënt met BSN binnen datum declaratie 5. Eén cliënt met BSN binnen datum declaratie 6. Referentienumm er is uniek Debet controles 7. Geen O overlap in prestatieregels 8. Voorziening bekend in Wmo- Ned 9. Geen overlap in voorzieningen 10. Stuks geldt maar voor één voorziening 11. Er is een actueel recht 12. Alle voorzieningen dezelfde eenheid 13. Voorziening heeft niet als eenheid stuks per jaar 14. De D levereenheid is correct 15. Tarief is vastgelegd 16. De voorziening is overgedragen 17. De leveropdracht voor de cliënt is Het BSN <BSN> komt voor bij meerdere niet beëindigde cliënten. Meerdere cliënten met BSN {0}, echter niet één cliënt valt geheel binnen de gedeclareerde periode Meerdere cliënten met het BSN {0} vallen binnen de gedeclareerde periode. Het referentienummer <referentienummer> komt al voor op een eerdere factuur bij deze leverancier Er is overlap met de eerder aangeleverde prestatieregel met referentienummer <referentienummer> Het gedeclareerde product met de code <productcode> is in Wmo-Ned niet bekend. Er zijn meerdere voorzieningen tegelijkertijd actueel gedurende de prestatieperiode. Bij één prestatie regel die declareert voor stuks mogen niet meerdere voorzieningen horen Voorziening [voorziening zoeknaam] is niet geldig in de gehele prestatieperiode van <startdatum> tot <einddatum> Er zijn meerdere beschikte voorzieningen gevonden met een verschillende eenheid. Het is niet toegestaan dat een beschikte voorziening geïndiceerd is in stuks per jaar. Bij de beschikte levereenheid [eenheid] kan niet gedeclareerd worden in <WMO303 eenheid>. Voor de gedeclareerde levereenheid <eenheid> en de voorziening [geïndiceerde voorziening] is niet voor de gehele prestatieperiode in Wmo-Ned een tarief vastgelegd. Er is geen levering. De leveropdracht voor deze Cliënt heeft de status te leveren of Mogelijk is de postcode van de cliënt in Wmo-Ned niet juist geadministreerd. Er is al een factuurregel met dit referentienummer ingelezen. Hier wordt het nieuwe veld iwmo productcode bedoeld Alleen uren en minuten mogen door elkaar gebruikt worden. Indien de voorziening geïndiceerd is in stuks vervalt deze controle ook. De beschikte voorziening behorende bij een factuurregel is nog niet overgedragen. De beschikte voorziening behorende bij een factuurregel zijn Factuurcontrole met een WMO303-bericht 8 ZorgNed Automatisering

9 uitgevoerd geannuleerd. overgedragen, maar hebben een status geannuleerd of te leveren 18. De leveropdracht hoort bij deze leverancier Er is geen leveropdracht behorende bij deze leverancier. De beschikte voorziening behorende bij een factuuregel wordt niet geleverd door de leverancier. 19. Er is een levering Er is geen actuele levering gevonden bij voor de prestatie 20. Niet te veel gedeclareerd * 21. Niet te veel eenheden gedeclareerd ten opzichte eerder ingelezen * 22. Niet te veel euro gedeclareerd ten opzichte eerder ingelezen * Credit controles 23. Referentienumm er voorgaande facuurregel komt maar één keer voor. 24. Creditregel referentienumme r is gevonden 25. Creditregel referentienumme r is gevonden 26. Creditregel referentienumme r is gevonden 27. Creditregel velden correct gevuld. de gehele prestatieperiode. Het gedeclareerde aantal <aantal> <eenheden> is hoger dan het beschikte aantal [aantal] [eenheden] Het gedeclareerde aantal van <aantal> <eenheden> samen met de eerder betaalde [aantal] [eenheden] en eerder ingelezen [aantal] [eenheden] is hoger dan het beschikte aantal [aantal] [eenheden] De gedeclareerde <declaratiebedrag> euro samen met de eerder betaalde [declaratiebedrag] euro en eerder ingelezen [declaratiebedrag] euro is hoger dan het beschikte [aantal] stuks met een waarde van [aantal] euro. De creditregel heeft een referentienummer voorgaand factuurnummer <xxx> die ook voorkomt bij een andere creditregel in Wmo-Ned. Er is geen factuurregel gevonden met referentienummer <referentienummer voorgaande prestatie>. Er is geen factuurregel gevonden met referentienummer <referentienummer voorgaande prestatie> zonder een (goedgekeurde) fout. Er zijn meerdere factuurregels gevonden met referentienummer <referentienummer voorgaande prestatie> zonder een (goedgekeurde) fout. Het veld xxx uit de creditregel heeft de waarde <veld xxx> Indien periodiciteit beschikte voorziening is per week of per maand Indien periodiciteit beschikte voorziening is gedurende looptijd voorziening en eenheid is niet stuks Indien periodiciteit beschikte voorziening is gedurende looptijd voorziening en eenheid is stuks Er zijn meerdere credit regels op 1 factuurregel. Bij een creditregel moeten de velden productcategorie, begindatum, einddatum, productcode en declaratiebedrag (incl. BTW) overeenkomen met de voorgaande factuurregel. Factuurcontrole met een WMO303-bericht 9 ZorgNed Automatisering

10 2.3 Excel-bestand voor WMO303 Omdat niet zeker is dat alle leveranciers een WMO303-bericht kunnen aanmaken op 1 januari 2015 is het mogelijk om deze gegevens met een Excelbestand aan te leveren. Dit Excelbestand heeft dan een opbouw en inhoud die gelijk is aan het WMO303 bericht. Dit betreft een aparte module die werkt bovenop de gewone module factuurcontrole WMO303. Het factuurbestand is een Excelbestand. Er zit geen controle op de naam van het bestand. Het bestand mag zijn gemaakt in een Excel 97-formaat (xls-bestand) of in een Excel 2007-formaat (xlsxbestand). Het Excelbestand heeft een vast aantal kolommen (zie tabel hieronder). In de eerste rij staan de kolomkoppen die precies aangeven wat er in de kolom wordt verwacht. Niet iedere kolom hoeft gevuld te worden, maar een lege kolom mag niet verwijderd worden. Van iedere kolom staat vast van welk type de kolom is. In de tabel hieronder staat precies aangegeven hoe de kolommen gevuld moeten zijn. Nr Naam kolom Excel cel Max Verplicht Omschrijving lengte A Factuurnummer Tekst 20 Ja Alle regels moeten dezelfde waarde bevatten, namelijk de waarde die bij factuurnr op het scherm is ingevoerd. B Gemeentecode Tekst 4 Ja De gemeente waarop de factuur betrekking heeft. C Periode Getal, 0 decimalen 6 Ja De periode (jaar+maand) waarop deze factuur betrekking heeft YYYYMM. Bij alle regels moeten 6 cijfers bevatten Periode mag niet beginnen of eindigen op een dag in de D E Kenmerk prestatieregel Kenmerk voorgaande prestatieregel toekomst. Tekst 20 Ja De referentie van de prestatieregel moet uniek zijn over de facturen heen per leverancier. dit gebeurt pas bij de controle onder de controleren knop Tekst 20 Nee De referentie voorgaande prestatieregel moet bekend zijn in Wmo-Ned, dit gebeurt pas bij de controle onder de controleren knop F BSN Getal, 0 decimalen 9 Ja Het moet voldoen aan de BSNelfproef G Geboortedatum Datum Nee H Naam Tekst 50 Ja De samengestelde naam van de cliënt. Dus bv G Pieterse-van der Heide, deze wordt zonder controle naar de database geschreven Factuurcontrole met een WMO303-bericht 10 ZorgNed Automatisering

11 J Huisnummer Getal, 0 10 Nee decimalen K Huisnummer Tekst 10 Nee toevoeging L Postcode Tekst 7 Nee formaat mag zonder (1234AB) of met spatie (1234 AB) N Wet Tekst 1 Ja Eén van de twee volgende waarden: - W (Wmo) - J (Jeugd) O Productcategorie Tekst 2 Ja De waarde moet voorkomen in onderstaande codelijst behorende bij de juiste wet. P Productcode Tekst 5 Ja De met de gemeente afgesproken code moet gebruikt worden. (dit wordt pas bij het controleren gecontroleerd). De eerste 2 cijfers moeten overeenstemmen met de productcategorie. Q Omschrijving Tekst 100 Nee Aanvullende omschrijving behorende bij het geleverde product. R Startdatum declaratie Datum Ja De startdatum moet na liggen en niet in de toekomst. S Einddatum declaratie Datum Ja De einddatum moet na liggen (volgt impliciet uit andere controles), na of op de startdatum declaratie en niet in de toekomst. T Aantal Getal 6 Ja Het aantal uitgevoerde producten U Eenheid Tekst 2 Ja De waarde moet voorkomen in onderstaande codelijst. V Bedrag Getal, 2 decimalen W X Toelichting leverancier Toelichting gemeente 10 Ja Het declaratiebedrag. Indien dit een minteken heeft is er sprake van een creditregel. Tekst 500 Nee Een aanvullende toelichting van de leverancier Tekst 500 Nee Een aanvullende toelichting van de gemeente 2.4 Controles Bij het inlezen worden de volgende technische Excel controles uitgevoerd. Als er niet aan deze voorwaarden wordt voldaan, dan wordt het bestand als geheel niet ingelezen. Er verschijnt een melding op het scherm. 1. De eerste rij van de tabel bevat de kolomnamen zoals genoemd in bovenstaande tabel. 2. Het type van het gegeven in het Excel bestand komt overeen met bovenstaande tabel. 3. De maximale lengte van een gegeven wordt niet overschreden. 4. Alle rijen van verplichte kolommen bevatten een waarde. De waarde in de Excel cel voldoet aan de controle, genoemd bij omschrijving. Factuurcontrole met een WMO303-bericht 11 ZorgNed Automatisering

12 We gebruiken voor verschillende controles de controles van het Vektis-bericht. In sommige gevallen kan dit voor foutmeldingen zorgen die niet helemaal duidelijk zijn omdat hier andere terminologie wordt gebruikt. Bij het inlezen worden ook een aantal inhoudelijke controles uitgevoerd. Als er niet aan deze voorwaarden wordt voldaan, dan wordt het bestand als geheel niet ingelezen. Er verschijnt een melding op het scherm. 1. Er mag maar één gemeentecode in het bericht voorkomen. 2. De gemeentecode uit het bestand moet overeenkomen met de organisatie waarvoor de factuur wordt ingelezen. 3. Er mag maar één factuurnummer in het bericht voorkomen. 4. Startdatum declaratie moet na liggen. 5. Einddatum declaratie moet na liggen, deze wordt impliciet gecontroleerd door controle 4 in combinatie met 6 6. Startdatum declaratie moet voor of op de einddatum declaratie liggen. 7. Er mag geen overlap in prestatieregels per BSN en productcode zijn uitgezonderd de creditregels. 8. Eén prestatieregel moet betrekking hebben op één jaar. Alleen indien de overgangsweek bij de jaarwisseling betrekking heeft op 2 jaren zal een prestatieregel ook betrekking hebben op 2 jaren. 9. Het veld kenmerk prestatieregel moet uniek zijn per prestatieregel. 10. Indien er sprake is van een negatief bedrag moet het veld Kenmerk voorgaande prestatieregel gevuld zijn. 11. De waarde in het veld kenmerk voorgaande prestatieregel mag maar één keer voorkomen in een factuur. 12. Het veld Toelichting gemeente mag niet gevuld zijn indien de leverancier de factuur upload. 2.5 Codelijsten Productcategorie: Indien er sprake is van de Wmo wet Code Omschrijving 01 Hulp bij het huishouden 02 Begeleiding 03 Persoonlijke verzorging 04 Kortdurend verblijf 05 Woondiensten 06 Overige ondersteuning gericht op het individu of huishouden/gezin 07 Dagbesteding 08 Vervoerdiensten 09 Overige groepsgerichte ondersteuning 10 Overige maatwerk arrangementen 11 Rolstoelen 12 Vervoervoorzieningen 13 Woonvoorzieningen 14 Overige hulpmiddelen 15 Beschermd wonen 16 Opvang 17 Spoedopvang 18 Overige beschermd wonen en opvang Factuurcontrole met een WMO303-bericht 12 ZorgNed Automatisering

13 Indien er sprake is van de Jeugd wet Code Omschrijving 01 Jeugdhulp zonder verblijf (groep/individueel) 02 Jeugdhulp met verblijf (groep/individueel) 03 Kinderbeschermingsmaatregel 04 Jeugdreclassering Eenheid: Code Omschrijving 01 Minuut 04 Uur 14 Etmaal (24 uur) 16 Dagdeel (4 uur) 81 Benodigde tijdsduur of tijdsonafhankelijk 00 Niet van toepassing 2.6 Factuur exporteren naar Excel WMO303 Indien je de module Factuurcontrole met een Excel-factuur hebt aangeschaft, is het mogelijk om een reeds ingelezen WMO303 bericht te exporteren naar een Excelbestand. Dit bestand voldoet dan een de eisen van het WMOW303-excel zoals die hierboven zijn beschreven. 2.7 Factuur splitsen naar goed- en afgekeurde regels Een factuur die gedeeltelijk is goedgekeurd kan sneller worden afgehandeld door een splitsing te maken in goed- en afgekeurde regels. Dit kan door een factuur te exporteren naar Excel met de knop Export WMO303 Excel. Splits vervolgens met Excel dit bestand in twee bestanden: 1 bestand met goedgekeurde regels en 1 bestand met afgekeurde regels. Verwijder het oorspronkelijke factuurbestand uit het factuuroverzicht. Lees beide Excelbestanden in (mogelijk met de module factuurcontrole met een Excel-factuur ). De factuur met goedgekeurde regels kan nu in 1 keer worden goedgekeurd en uitbetaald. De factuur met afgekeurde regels kan nader worden bekeken met de leverancier. Factuurcontrole met een WMO303-bericht 13 ZorgNed Automatisering

WMO303 Excel formaat

WMO303 Excel formaat versie datum Opmerking Auteur 1.0 29 8 2014 Initieel Berend Kruit 1.1 28 11 2014 Diverse kleine aanpassingen Berend Kruit 1.2 19 12 2014 Kolom beschikkingnummer toegevoegd Berend Kruit WMO303 Excel formaat

Nadere informatie

WMO303 Excel formaat

WMO303 Excel formaat WMO303 Excel formaat Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Excel- formaat... 3 2/5 1 Inleiding In Wmo- Ned is een factuurcontrole opgenomen op basis van het landelijke WMO303- bericht. Hiermee is het mogelijk

Nadere informatie

Excel declaratie format

Excel declaratie format Inkoopbureau H-10 Excel declaratie format Invulinstructie voor het gebruik van het Excel Declaratie format voor de jeugdzorg Het Inkoopbureau H-10 14-9-2015 Inhoudsopgave Inleiding... 2 Excel declaratie

Nadere informatie

Zorgtoewijzing en factuurcontrole met Wmo-Ned

Zorgtoewijzing en factuurcontrole met Wmo-Ned Zorgtoewijzing en factuurcontrole met Wmo-Ned Handleiding voor zorgaanbieders De MO-zaak Postbus 410 8901 BE Leeuwarden Archipelweg 111 8921 TH Leeuwarden 088-10 11 700 fryslan@mozaak.nl Juni 2015 versie

Nadere informatie

Excel declaratie format

Excel declaratie format Excel declaratie format Invulinstructie voor het gebruik van het Excel declaratie format voor de jeugdzorg H10 Inkoopbureau 13-1-2017 Inhoudsopgave Inleiding... 2 Excel declaratie format... 2 Systeem controles:...

Nadere informatie

Zorgtoewijzing en factuurcontrole met Jeugd-Ned

Zorgtoewijzing en factuurcontrole met Jeugd-Ned Zorgtoewijzing en factuurcontrole met Jeugd-Ned Handleiding voor zorgaanbieders De MO-zaak Postbus 410 8901 BE Leeuwarden Archipelweg 111 8921 TH Leeuwarden 088-10 11 700 fryslan@mozaak.nl April 2015 versie

Nadere informatie

Declaratieformat GEMEENTE HARLINGEN. Gemeentelijke Groene Vink

Declaratieformat GEMEENTE HARLINGEN. Gemeentelijke Groene Vink Declaratieformat GEMEENTE HARLINGEN Gemeentelijke Groene Vink Gegevens gemeente Contactgegevens Naam gemeente Harlingen Adres Voorstraat 35 E-mailadres gemeentebestuur@harlingen.nl Telefoonnummer 140517

Nadere informatie

Declaratieformat GEMEENTE SCHIERMONNIKOOG. Gemeentelijke Groene Vink

Declaratieformat GEMEENTE SCHIERMONNIKOOG. Gemeentelijke Groene Vink Declaratieformat GEMEENTE SCHIERMONNIKOOG Gemeentelijke Groene Vink Gegevens gemeente Contactgegevens Naam gemeente Schiermonnikoog Adres Nieuwestreek 5 E-mailadres Postbus20@schiermonnikoog.nl Telefoonnummer

Nadere informatie

Wmo-Ned Fryslân. Handleiding voor zorgaanbieders. De MO-zaak Postbus 410 8901 BE Leeuwarden. Archipelweg 111 8921 TH Leeuwarden

Wmo-Ned Fryslân. Handleiding voor zorgaanbieders. De MO-zaak Postbus 410 8901 BE Leeuwarden. Archipelweg 111 8921 TH Leeuwarden Wmo-Ned Fryslân Handleiding voor zorgaanbieders De MO-zaak Postbus 410 8901 BE Leeuwarden Archipelweg 111 8921 TH Leeuwarden 088-10 11 700 backoffice.fryslan@mozaak.nl Februari 2016 versie 2.0 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Jeugd-Ned Fryslân. Handleiding voor zorgaanbieders. De MO-zaak Postbus 410 8901 BE Leeuwarden. Archipelweg 111 8921 TH Leeuwarden

Jeugd-Ned Fryslân. Handleiding voor zorgaanbieders. De MO-zaak Postbus 410 8901 BE Leeuwarden. Archipelweg 111 8921 TH Leeuwarden Jeugd-Ned Fryslân Handleiding voor zorgaanbieders De MO-zaak Postbus 410 8901 BE Leeuwarden Archipelweg 111 8921 TH Leeuwarden 088-10 11 700 backoffice.fryslan@mozaak.nl Februari 2016 versie 2.0 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Zorgtoewijzing en factuurcontrole met Jeugd-Ned Handleiding voor de leverancier

Zorgtoewijzing en factuurcontrole met Jeugd-Ned Handleiding voor de leverancier Zorgtoewijzing en factuurcontrole met Jeugd-Ned Handleiding voor de leverancier ZorgNed Automatisering BV Nudepark 91a 6702 DZ Wageningen Tel: 0317-466844 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Toegang... 3

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Zorgtoewijzing en factuurcontrole met Jeugd-Ned versie H10

Inhoudsopgave. Zorgtoewijzing en factuurcontrole met Jeugd-Ned versie H10 Handleiding Jeugd-Ned H10 Inkoop Regio Haaglanden 2016 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Jeugd-Ned... 3 3 Toegang... 3 3.1 Inloggen met gebruikersnaam en wachtwoord in combinatie met 2 e factor.... 3 3.2

Nadere informatie

Inkoopbureau H-10. Het Jeugdportaal. Handleiding voor het gebruik van het Jeugdportaal

Inkoopbureau H-10. Het Jeugdportaal. Handleiding voor het gebruik van het Jeugdportaal Inkoopbureau H-10 Het Jeugdportaal Handleiding voor het gebruik van het Jeugdportaal Het Inkoopbureau H-10 2-2-2015 Inleiding Dit document bevat de handleiding voor het gebruik van het Jeugdportaal. Dit

Nadere informatie

Invulinstructie Exceldefinitie WMO303

Invulinstructie Exceldefinitie WMO303 Invulinstructie Exceldefinitie WMO303 Het bericht WMO303 is het declaratiebericht uit de iwmo-standaard dat wordt gebruikt om producten binnen de Wmo declareren. De Exceldefinitie van dit declaratiebericht

Nadere informatie

Invulinstructie Exceldefinitie WMO303

Invulinstructie Exceldefinitie WMO303 Invulinstructie Exceldefinitie WMO303 Invulinstructie bij Berichtenconverter versie 2.x en Exceldefinities WMO303_Versie20- declaratie.xlsx en WMO303_Versie20-factuur.xlsx 1.1 Declaratie of Factuur?...1

Nadere informatie

Declaratieformat GEMEENTE AMERSFOORT. Gemeentelijke Groene Vink

Declaratieformat GEMEENTE AMERSFOORT. Gemeentelijke Groene Vink Declaratieformat GEMEENTE AMERSFOORT Gemeentelijke Groene Vink Gegevens gemeente Contactgegevens Naam gemeente Amersfoort Adres Stadhuisplein 1, Amersfoort E-mailadres info@amersfoort.nl Telefoonnummer

Nadere informatie

Invulinstructie WMO 303 bericht

Invulinstructie WMO 303 bericht Invulinstructie WMO 303 bericht Het bericht WMO303 is het declaratiebericht uit de iwmo-standaard dat wordt gebruikt om producten binnen de Wmo declareren. De Exceldefinitie van dit declaratiebericht bestaat

Nadere informatie

Bijlage Inlezen nieuwe tarieven per verzekeraar

Bijlage Inlezen nieuwe tarieven per verzekeraar ! Bijlage inlezen nieuwe tarieven (vanaf 3.2) Bijlage Inlezen nieuwe tarieven per verzekeraar Scipio 3.303 biedt ondersteuning om gebruikers alle tarieven van de verschillende verzekeraars in één keer

Nadere informatie

Invulinstructie berichtenverkeer

Invulinstructie berichtenverkeer Invulinstructie berichtenverkeer Invulinstructie excelformat bericht JW301 Het bericht JW301 Zorgopdracht in Excel heeft verschillende velden die ingevuld moeten worden wanneer de gemeente een zorgopdracht

Nadere informatie

Handleiding module Berichtenconverter Wmo en Jeugdwet

Handleiding module Berichtenconverter Wmo en Jeugdwet Handleiding module Berichtenconverter Wmo en Jeugdwet Beheerteam istandaarden Datum 2 januari 2015 Versie 1.0 Status Definitief Inhoud 1 Introductie 2 2 Installatie 4 3 Het gebruik van de Berichtenconverter

Nadere informatie

Handleiding Abakus. Beheer facturen. Naam handleiding: Beheer facturen Product: Abakus Compleet Datum publicatie: 20-11-2014 Versie: 1.

Handleiding Abakus. Beheer facturen. Naam handleiding: Beheer facturen Product: Abakus Compleet Datum publicatie: 20-11-2014 Versie: 1. Handleiding Abakus Beheer facturen 2014 Abakus Compleet Pagina 1 / 12 Inhoud Inleiding... 3 Twee type facturen... 3 Opbouw beheer facturen... 4 Tabblad Vecozo... 5 Lijst facturen... 6 Retourinformatie

Nadere informatie

Klik voor veel gestelde vragen op het vraagteken in het allereerste scherm. Of kies:

Klik voor veel gestelde vragen op het vraagteken in het allereerste scherm. Of kies: Berichtenapp VNG Open de Berichtenapp via: https://berichtenapp.vng.nl/. Handleiding: zie: https://berichtenapp.vng.nl/handleiding%20berichtenapp.pdf. Deze handleiding staat ook op de site van de VNG,

Nadere informatie

Instructie opdrachtverlening en factureren Horst aan de Maas

Instructie opdrachtverlening en factureren Horst aan de Maas Instructie opdrachtverlening en factureren Horst aan de Maas Versie 05-03-15 1. Inleiding Deze instructie is bedoeld voor zorgverleners om declaraties in te dienen bij de gemeente Horst aan de Maas. Het

Nadere informatie

Verzoek om Toewijzing. Handleiding Versie 1.0 d.d. 07 okt 2016

Verzoek om Toewijzing. Handleiding Versie 1.0 d.d. 07 okt 2016 Verzoek om Toewijzing Handleiding Versie 1.0 d.d. 07 okt 2016 Inhoud 1 Verzoek om toewijzing... 4 Verzoeken om toewijzing... 4 1.1.1 Werkproces voor de leverancier... 4 1.1.2 Werkproces voor de gemeente...

Nadere informatie

Zorgverlenerscode voorschrijver/verwijzer of specialisme voorschrijver/verwijzer ontbreekt of is onjuist. Bij elke prestatie kunt u aangeven wie de Vo

Zorgverlenerscode voorschrijver/verwijzer of specialisme voorschrijver/verwijzer ontbreekt of is onjuist. Bij elke prestatie kunt u aangeven wie de Vo Addendum op handleiding EPexpress: Het voorkomen van afwijzingen van declaratiebestanden door VECOZO. VECOZO controleert de declaratiebestanden die u indient op verschillende punten. Sinds kort zijn de

Nadere informatie

Handleiding module Berichtenconverter Wmo en Jeugd bètaversie

Handleiding module Berichtenconverter Wmo en Jeugd bètaversie Handleiding module Berichtenconverter Wmo en Jeugd bètaversie Beheerteam istandaarden Datum 24 december 2014 Versie 0.8 Status Concept Inhoud 1 Introductie 2 2 Installatie 4 3 Het gebruik van de Berichtenconverter

Nadere informatie

Invulinstructie berichtenverkeer

Invulinstructie berichtenverkeer Invulinstructie berichtenverkeer Invulinstructie Excelformat bericht JW301 Het bericht JW301 in Excel heeft verschillende velden die ingevuld moeten worden wanneer de gemeente een zorgopdracht verstrekt

Nadere informatie

Zorgtoewijzing en factuurcontrole met Jeugd-Ned

Zorgtoewijzing en factuurcontrole met Jeugd-Ned Zorgtoewijzing en factuurcontrole met Jeugd-Ned Handleiding voor gemeenten De MO-zaak Postbus 410 8901 BE Leeuwarden Archipelweg 111 8921 TH Leeuwarden 088-10 11 700 April 2015 Inhoudsopgave Inleiding...

Nadere informatie

Declaratieprotocol Forensische Zorg

Declaratieprotocol Forensische Zorg Declaratieprotocol Forensische Zorg Facturatie zorgzwaartepakketten en extramurale parameters Datum 22 augustus 2017 Status definitief Versienummer 2.0 Ingangsdatum 1 januari 2018 Colofon Afzendgegevens

Nadere informatie

Declaratieprotocol jeugdhulp

Declaratieprotocol jeugdhulp H-10 inkoopbureau Declaratieprotocol jeugdhulp Procesbeschrijving voor het indienen van declaraties voor jeugdhulp voor de H-10 gemeenten H-10 inkoopbureau 19-2-2015 Inhoudsopgave Context... 2 Toewijzing...

Nadere informatie

Op tabblad "2. Declaraties" van de systeemgegevens kunt u de nota lay-out instellen.

Op tabblad 2. Declaraties van de systeemgegevens kunt u de nota lay-out instellen. Hoofdstuk 1 Inleiding In Intramed is het mogelijk om naast het declareren naar verzekeraars en patiënten, ook te declareren naar bedrijven en instellingen. Er kan op drie manieren gedeclareerd worden naar

Nadere informatie

Abakus Handleiding Beheer facturen

Abakus Handleiding Beheer facturen Abakus Handleiding Beheer facturen Abakus Zonneoordlaan 17 6718 TK Ede 088-946 22 25 info@abakus.nl www.abakus.nl KvK 34183168 Incura en Abakus zijn producten van WinBase Software en Adviezen BV Inleiding

Nadere informatie

VOOR WIE IS DEZE HANDLEIDING? HOE WERKT DEZE HANDLEIDING?

VOOR WIE IS DEZE HANDLEIDING? HOE WERKT DEZE HANDLEIDING? MBO Card 2015-2016 VOOR WIE IS DEZE HANDLEIDING? Deze handleiding is bedoeld voor de persoon of de personen die op de MBO-scholen de taken verrichten die met de MBO Card te maken hebben. CJP noemt de persoon

Nadere informatie

Uitvoeringsvarianten van iwmo

Uitvoeringsvarianten van iwmo Uitvoeringsvarianten van iwmo In 2014 is de iwmo-standaard ontwikkeld waarmee gestandaardiseerde elektronische gegevensuitwisseling mogelijk wordt tussen gemeenten en aanbieders in de nieuwe Wmo. Wat iwmo

Nadere informatie

Declaratieformat GEMEENTE EPE. Gemeentelijke Groene Vink

Declaratieformat GEMEENTE EPE. Gemeentelijke Groene Vink Declaratieformat GEMEENTE EPE Gemeentelijke Groene Vink Gegevens gemeente Contactgegevens Naam gemeente Epe Adres Markt 14, Epe E-mailadres gemeente@epe.nl Telefoonnummer 14 0578 Declaratieformat Wmo De

Nadere informatie

Excel Controller. Handleiding voor DBS Standaard 753 journalisering in Excel.xls

Excel Controller. Handleiding voor DBS Standaard 753 journalisering in Excel.xls Handleiding voor DBS Standaard 753 journalisering in Excel.xls DBS Memoriaal boekingen in Excel Auteur(s) G. Buurmans Date of creation 22-02-2011 Voorwoord Het Excel bestand DBS Standaard 753 journalisering

Nadere informatie

Als u online declareert in Intramed, kunt u de retourinformatie via Intramed opvragen.

Als u online declareert in Intramed, kunt u de retourinformatie via Intramed opvragen. Hoofdstuk 1 Retourinformatie ophalen en afhandelen Zorgverzekeraars leveren de retourinformatie vaak elektronisch aan. Deze retourinformatie kunt u in Intramed ophalen en inlezen. Als iets verkeerd is

Nadere informatie

Handleiding Zorgaanbieder module

Handleiding Zorgaanbieder module Handleiding Zorgaanbieder module De oplossing voor het berichtenverkeer in de Jeugd wet. Eenvoudig en simpel voor iedere zorgaanbieder Versie: 1.3 Auteur: Zorgverkeer B.V. Datum: Februari 2017 Inhoudsopgave

Nadere informatie

De handmatige betaling verloopt op de standaardmanier. Deze wordt verder niet uitgelegd.

De handmatige betaling verloopt op de standaardmanier. Deze wordt verder niet uitgelegd. JW321 en JW322 Als het goed is, zijn de facturen al uitgefilterd op verschillende categorieën. We controleren of de tarieven kloppen bij de eerste factuur van iedere aanbieder. Zo ja, kunnen deze betaald

Nadere informatie

Versie Juni Voorlopige Handreiking iwmo van de gemeente Den Haag

Versie Juni Voorlopige Handreiking iwmo van de gemeente Den Haag Versie 0.4 21 Juni 2016 Voorlopige Handreiking iwmo van de gemeente Den Haag Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Toewijzing ondersteuning (Wmo301/302)... 5 2.1 Wmo301 Toewijzing ondersteuning... 5 2.2 Wmo302

Nadere informatie

Veld: Zorgverlenerscode Lengte: 8 Vul in dit veld de identificerende AGB-code van de zorgverlener, indien bekend. De code bestaat uit acht cijfers.

Veld: Zorgverlenerscode Lengte: 8 Vul in dit veld de identificerende AGB-code van de zorgverlener, indien bekend. De code bestaat uit acht cijfers. Invulinstructie Exceldefinitie ijw303 Het bericht ijw303 is het declaratiebericht uit de ijw-standaard dat wordt gebruikt om producten binnen de Jeugdwet te declareren. De Excel definitie van dit declaratiebericht

Nadere informatie

Veld: Zorgverlenerscode Lengte: 8 Vul in dit veld de identificerende AGB-code van de zorgverlener, indien bekend. De code bestaat uit acht cijfers.

Veld: Zorgverlenerscode Lengte: 8 Vul in dit veld de identificerende AGB-code van de zorgverlener, indien bekend. De code bestaat uit acht cijfers. Invulinstructie Exceldefinitie iwmo303 Het bericht iwmo303 is het declaratiebericht uit de iwmo-standaard dat wordt gebruikt om producten binnen de WMO te declareren. De Excel definitie van dit declaratiebericht

Nadere informatie

Algemene vragen U kunt met al uw vragen en het aanleveren van bestanden terecht bij de Servicedesk Dataverkeer Ketenpartners:

Algemene vragen U kunt met al uw vragen en het aanleveren van bestanden terecht bij de Servicedesk Dataverkeer Ketenpartners: Handleiding CORFU Inleiding Het Centraal Administratiekantoor (CAK) is onder andere verantwoordelijk voor het berekenen, vaststellen en innen van de eigen bijdrage voor de Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Wet maatschappelijke ondersteuning

Wet maatschappelijke ondersteuning Wet maatschappelijke ondersteuning Maatwerkvoorziening Ondersteuning Protocol facturatie en berichtenverkeer 1 INHOUD Facturatieprotocol. Pagina 3 Berichtenverkeer Pagina 7 Versie: 17 mei 2016 2 Protocol

Nadere informatie

Zorgverzekeraars leveren de retourinformatie vaak elektronisch aan. Deze retourinformatie kunt u in Intramed inlezen en verwerken.

Zorgverzekeraars leveren de retourinformatie vaak elektronisch aan. Deze retourinformatie kunt u in Intramed inlezen en verwerken. Hoofdstuk 1 Retourinformatie via Extramed Zorgverzekeraars leveren de retourinformatie vaak elektronisch aan. Deze retourinformatie kunt u in Intramed inlezen en verwerken. Als u declareert via Extramed,

Nadere informatie

Tijdelijke procedure voor het indienen van facturen bij de RIGG voor tarief-gefinancierde zorgaanbieders. (versie 1.03 dd 10 maart 2013)

Tijdelijke procedure voor het indienen van facturen bij de RIGG voor tarief-gefinancierde zorgaanbieders. (versie 1.03 dd 10 maart 2013) Tijdelijke procedure voor het indienen van facturen bij de RIGG voor tarief-gefinancierde zorgaanbieders. (versie 1.03 dd 10 maart 2013) Voor het indienen van declaraties voor jeugdhulp wordt gebruik gemaakt

Nadere informatie

Melding Nieuwe Cliënt directe verwijzing

Melding Nieuwe Cliënt directe verwijzing Melding Nieuwe Cliënt directe verwijzing Handleiding voor zorgaanbieders De MO-zaak Postbus 410 8901 BE Leeuwarden Archipelweg 111 8921 TH Leeuwarden 088-10 11 700 Backoffice.fryslan@mozaak.nl Februari

Nadere informatie

Declareren. Stap 1 Openstaande behandelingen

Declareren. Stap 1 Openstaande behandelingen Declareren Stap 1 Openstaande behandelingen Bij het programma onderdeel Declaratie, Openstaande behandelingen (zorgverzekeraars) kunt u kijken welke welke behandelingen er nog niet gedeclareerd zijn. Druk

Nadere informatie

FOUTAFHANDELINGEN TIJDENS HET AANLEVEREN VAN BESTANDEN VOOR KNOOPPUNTDIENSTEN WMO EN JW

FOUTAFHANDELINGEN TIJDENS HET AANLEVEREN VAN BESTANDEN VOOR KNOOPPUNTDIENSTEN WMO EN JW FOUTAFHANDELINGEN TIJDENS HET AANLEVEREN VAN BESTANDEN VOOR KNOOPPUNTDIENSTEN WMO EN JW Versie 1.0 Datum November 2015 Auteur Communicatie Inlichtingenbureau 1 Inleiding... 4 Aanlevermethoden bestanden...

Nadere informatie

Werkafspraken facturatie voor zorgaanbieders jeugdhulp regio Midden-Holland

Werkafspraken facturatie voor zorgaanbieders jeugdhulp regio Midden-Holland Werkafspraken facturatie 2017 voor zorgaanbieders jeugdhulp regio Midden-Holland Versie 1 Januari 2017 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Contactinformatie... 3 2.1 Contactgegevens BO NSDMH... 3 2.2 Postadressen

Nadere informatie

Handleiding Speciaal voor vraagouders

Handleiding Speciaal voor vraagouders Handleiding Speciaal voor vraagouders Let op: Zie je dit balkje in deze handleiding? Dan hebben wij een tip voor je. Ohw. Wachtwoord kwijt of vergeten? Dan kun je deze resetten door in het inlogscherm

Nadere informatie

HANDLEIDING MBO CARD 2017

HANDLEIDING MBO CARD 2017 HANDLEIDING MBO CARD 2017 CJP mei 2016 INHOUD DE SCHOOL AANMELDEN EN MBO CARDS BESTELLEN... 3 1. ALGEMEEN OVER DE ORDERWEBSITE... 3 2. STAP 1 DE SCHOOL AANMELDEN... 4 3. STAP 2 DE LEERLING- EN DOCENTGEGEVENS

Nadere informatie

Invulinstructie Exceldefinitie JW303

Invulinstructie Exceldefinitie JW303 Invulinstructie Exceldefinitie JW303 Invulinstructie bij Berichtenconverter versie 2.x en Exceldefinities JW303_Versie20- declaratie.xlsx en JW303_Versie20-factuur.xlsx 1.1 Declaratie of Factuur?...1 1.2

Nadere informatie

Uitzend Software Diensten BV. UBplusOnline. Handleiding digitale urenbriefjes voor opdrachtgevers

Uitzend Software Diensten BV. UBplusOnline. Handleiding digitale urenbriefjes voor opdrachtgevers Uitzend Software Diensten BV UBplusOnline Handleiding digitale urenbriefjes voor opdrachtgevers Versie 2.00 april 2013 Inhoudsopgave H1. Welkom bij UBplusOnline 1.1 Wat is UBplusOnline 3 1.2 Contactgegevens

Nadere informatie

Toelichting inhoudelijke retourcodes bedrijfs- en controleregels Vektis versie

Toelichting inhoudelijke retourcodes bedrijfs- en controleregels Vektis versie Toelichting inhoudelijke retourcodes bedrijfs- en controleregels Vektis versie 1.3 2012 De inhoud van uw declaratieregel wordt getoetst aan AZR. Dit is het overzicht van de cliëntgegevens, de machtigingen

Nadere informatie

DinZ Web ZVW. Gebruikershandleiding. Release 1.46 Copyright DinZ BV, Nederland

DinZ Web ZVW. Gebruikershandleiding. Release 1.46 Copyright DinZ BV, Nederland DinZ Web ZVW Gebruikershandleiding Release 1.46 Copyright DinZ BV, Nederland Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand,

Nadere informatie

Invulinstructie Exceldefinitie JW303

Invulinstructie Exceldefinitie JW303 Invulinstructie Exceldefinitie JW303 Het bericht JW303 is het declaratiebericht uit de ijw-standaard dat wordt gebruikt om producten binnen de Jeugdwet te declareren. De Exceldefinitie van dit declaratiebericht

Nadere informatie

Handleiding Verwijsindex Productcodes Wmo en Jeugdwet

Handleiding Verwijsindex Productcodes Wmo en Jeugdwet Handleiding Verwijsindex Productcodes Wmo en Jeugdwet De Verwijsindex Productcodes Wmo en Jeugdwet geeft een overzicht van de productcodes die per gemeente worden gebruikt voor de informatie-uitwisseling

Nadere informatie

Handleiding spitsfactuur imuis Online.

Handleiding spitsfactuur imuis Online. Handleiding spitsfactuur imuis Online. 1. Inloggen imuis Online. Log in op: https://inloggen.mondtadviesgroep.nl/imuis_net/inlogscherm.aspx Of via http://www.mondtadviesgroep.nl/ (rechtsboven Inloggen

Nadere informatie

Central Station Urenregistratie

Central Station Urenregistratie Central Station Urenregistratie Inhoud 1 Inleiding...3 2 Uren boeken in 4 stappen...4 2.1 Stap 1: Urenregistratie starten... 4 2.1.1 Inloggen... 4 2.1.2 Aanmaken nieuw urenformulier (eenmaal per week)...

Nadere informatie

Declaratieprotocol Forensische Zorg Facturatie ZZP's en extramurale parameters

Declaratieprotocol Forensische Zorg Facturatie ZZP's en extramurale parameters Declaratieprotocol Forensische Zorg Facturatie ZZP's en extramurale parameters Versie 1.0 Datum 1 september 2015 Status definitief Colofon Afzendgegevens Contactpersoon Auteurs Directie Forensische Zorg

Nadere informatie

WMO303 FACTSHEET BERICHTENVERKEER REGIO ZAANSTREEK- WATERLAND WMO FACTUUR/DECLARATIE

WMO303 FACTSHEET BERICHTENVERKEER REGIO ZAANSTREEK- WATERLAND WMO FACTUUR/DECLARATIE FACTSHEET BERICHTENVERKEER REGIO ZAANSTREEK- WATERLAND WMO FACTUUR/DECLARATIE WMO303 Inleiding De gemeenten in de regio Zaanstreek-Waterland gaan ervan uit dat gecontracteerde aanbieders van ondersteuning

Nadere informatie

Wmo. 27 / 30 maart & 1 april 2015. Presentatie declaratiemodule

Wmo. 27 / 30 maart & 1 april 2015. Presentatie declaratiemodule Wmo 27 / 30 maart & 1 april 2015 Presentatie declaratiemodule Programma 1. Welkomstwoord gemeente en Stipter 2. Toelichting op MO-platform: factuurmodule 3. GGK (ijz berichtenverkeer) / Vecozo 4. CAK aanlevering

Nadere informatie

Excel Controller. Handleiding voor Exact/Grote Beer journalisering XML Formaat in Excel.xls

Excel Controller. Handleiding voor Exact/Grote Beer journalisering XML Formaat in Excel.xls Handleiding voor /Grote Beer journalisering XML Formaat in Excel.xls /Grote Beer boekingen in Excel Auteur(s) M.S. van Dam Date of creation 03-02-2011 Voorwoord Het Excel bestand journalisering in Excel.xls

Nadere informatie

Online declareren in Intramed v5. Hoofdstuk 1 Online declareren in Intramed. Instellingen voor online declareren

Online declareren in Intramed v5. Hoofdstuk 1 Online declareren in Intramed. Instellingen voor online declareren Hoofdstuk 1 Online declareren in Intramed Instellingen voor online declareren In Intramed kunt u uw declaraties rechtstreeks verzenden naar het VECOZO portaal. U hoeft dus géén declaratiebestanden aan

Nadere informatie

Handleiding ChainWise Data import Module

Handleiding ChainWise Data import Module Handleiding ChainWise Data import Module Versie: 1.1 Datum: Januari 2013 Inhoudsopgave 2 Inleiding... 3 3 Uploaden naar tijdelijk tabel... 4 3.1 Uploaden... 4 3.2 Koppelingen... 4 3.3 Opslaan en Errors...

Nadere informatie

Handleiding Verwijsindex Productcodes Wmo en Jeugdwet

Handleiding Verwijsindex Productcodes Wmo en Jeugdwet Handleiding Verwijsindex Productcodes Wmo en Jeugdwet De Verwijsindex Productcodes Wmo en Jeugdwet geeft een overzicht van de productcodes die per gemeente worden gebruikt voor de informatie-uitwisseling

Nadere informatie

MediQuets instellen en gebruiken, bestand uploaden v4. Hoofdstuk 1 MediQuest instellen en gebruiken - bestand aanmaken en uploaden

MediQuets instellen en gebruiken, bestand uploaden v4. Hoofdstuk 1 MediQuest instellen en gebruiken - bestand aanmaken en uploaden Hoofdstuk 1 MediQuest instellen en gebruiken bestand aanmaken en uploaden MediQuest verzorgt de volledige meting van de CQIndex; van uitnodiging tot rapportage. De ervaringen van patiënten worden met de

Nadere informatie

1. Maak in AudicienAssist een Vorder aan. Ga hier voor naar Beheer en klik op ENV ASCII Maken. zie screenshot

1. Maak in AudicienAssist een Vorder aan. Ga hier voor naar Beheer en klik op ENV ASCII Maken. zie screenshot Korte ENV Handleiding Indienen declaratie. 1. Maak in AudicienAssist een Vorder aan. Ga hier voor naar Beheer en klik op ENV ASCII Maken. zie screenshot 2. Selecteer vervolgens de facturen die gedeclareerd

Nadere informatie

Handleiding MIJNBTER Extra Verlofdagen

Handleiding MIJNBTER Extra Verlofdagen Handleiding MIJNBTER Extra Verlofdagen Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Inloggen op Mijn BTER... 4 2. Wijzigen accountgegevens... 5 3. Extra Verlofdagen (EVD)... 6 3.1 Opvoeren nieuwe declaratie.... 6 3.2

Nadere informatie

OVERZICHT NIEUWE/GEWIJZIGDE CONTROLES AW319 VERSIE

OVERZICHT NIEUWE/GEWIJZIGDE CONTROLES AW319 VERSIE OVERZICHT NIEUWE/GEWIJZIGDE CONTROLES AW319 VERSIE 1.4 2013 Bijgaand treft u een overzicht aan van de nieuwe en gewijzigde controles van het AW319 bericht versie 1.4 t.b.v. 2013. Dit overzicht is niet

Nadere informatie

Wmo. 27 / 30 maart & 1 april 2015. Presentatie declaratiemodule

Wmo. 27 / 30 maart & 1 april 2015. Presentatie declaratiemodule Wmo 27 / 30 maart & 1 april 2015 Presentatie declaratiemodule Programma 1. Welkomstwoord gemeente en Stipter 2. Toelichting op MO-platform: declaratiemodule 3. GGK (i-wmo berichtenverkeer) / Vecozo 4.

Nadere informatie

Handleiding module Berichtenconverter Wmo en Jeugdwet

Handleiding module Berichtenconverter Wmo en Jeugdwet Handleiding module Berichtenconverter Wmo en Jeugdwet Beheerteam istandaarden Datum 13 augustus 2015 Versie 1.1 Status Definitief Inhoud 1 Introductie 3 2 Installatie 5 3 Het gebruik: Berichten aanmaken

Nadere informatie

Downloaden en uitpakken van een retourbericht

Downloaden en uitpakken van een retourbericht Downloaden en uitpakken van een retourbericht Wanneer u een retourbericht van de instantie heeft terugontvangen, dan zijn dezen te downloaden op de website van Vecozo. Deze retourberichten zijn gecomprimeerd;

Nadere informatie

Handleiding medewerkerlogin HR en salaris online

Handleiding medewerkerlogin HR en salaris online Handleiding medewerkerlogin HR en salaris online Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Inloggen 4 3 Loonstroken inzien 5 4 Verlof 6 5 Verlofoverzicht afdeling / bedrijf 8 6 Verjaardagen 9 7 Declaraties en mutaties

Nadere informatie

Handleiding OSIRIS Self Service. Schermen en procedures in OSIRIS voor docenten en studenten

Handleiding OSIRIS Self Service. Schermen en procedures in OSIRIS voor docenten en studenten Schermen en procedures in OSIRIS voor docenten en studenten Onderhoud en versiebeheer Dit document is eigendom van de projectleider Implementatie Osiris Volg. Wijzigingen aan het document worden geïnitieerd

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften ABAB-Internetboekhouden Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften 1. Inleiding..2 2. Aanmaken van het bankbestand.. 2 3. Bankmutaties aanbieden..3 4. Bankafschriften inlezen en verwerken.....4

Nadere informatie

U kunt uw boekhouding ook in een ander formaat exporteren. Ga via de "Zie ook" lijst onderaan deze uitleg naar verdere instructies.

U kunt uw boekhouding ook in een ander formaat exporteren. Ga via de Zie ook lijst onderaan deze uitleg naar verdere instructies. Hoofdstuk 1 Boekhouding exporteren U kunt uw boekhouding vanuit Intramed exporteren door middel van een wizard. U kunt de boekhouding exporteren in FMuta-formaat, Auditfile-formaat (ADF), of een eigen

Nadere informatie

- Kwaliteitsstandaarden en meetinstrumenten plaatsen in de Kwaliteitsbibliotheek en aanbieden voor het Register.

- Kwaliteitsstandaarden en meetinstrumenten plaatsen in de Kwaliteitsbibliotheek en aanbieden voor het Register. Zorginstituut Nederland Handleiding Zorginzicht - Kwaliteitsstandaarden en meetinstrumenten plaatsen in de Kwaliteitsbibliotheek en aanbieden voor het Register. Versie 1.0 23-01-15 Handleiding Zorginzicht.nl

Nadere informatie

Handleiding. Curasoft. Verwerken van DBC-declaraties en -facturen

Handleiding. Curasoft. Verwerken van DBC-declaraties en -facturen Handleiding Verwerken van DBC-declaraties en -facturen -1/5- Verwerken van DBC-declaraties en -facturen Voor DBC-declaraties en facturen is het mogelijk om: De gemaakte declaraties en facturen in te zien.

Nadere informatie

Handleiding module Berichtenconverter Wmo en Jeugdwet

Handleiding module Berichtenconverter Wmo en Jeugdwet Handleiding module Berichtenconverter Wmo en Jeugdwet Beheerteam istandaarden Datum 14 oktober 2015 Versie 1.2 Status Definitief Inhoud 1 Introductie 3 2 Installatie 5 3 Het gebruik: Berichten aanmaken

Nadere informatie

Excel Controller. Handleiding voor Davilex Business Account journalisering in Excel.xls

Excel Controller. Handleiding voor Davilex Business Account journalisering in Excel.xls Handleiding voor Account journalisering in Excel.xls Account Memoriaal boekingen in Excel Auteur(s) G. Buurmans Date of creation 22-02-2011 Voorwoord Het Excel bestand Account journalisering in Excel.xls

Nadere informatie

NSE-PORTAL: UPLOAD FACILITEIT NSE Instructie aanleveren van de studentgegevens voor de uitvoering van de Nationale Studenten Enquête 2018

NSE-PORTAL: UPLOAD FACILITEIT NSE Instructie aanleveren van de studentgegevens voor de uitvoering van de Nationale Studenten Enquête 2018 NSE-PORTAL: UPLOAD FACILITEIT NSE 2018 Instructie aanleveren van de studentgegevens voor de uitvoering van de Nationale Studenten Enquête 2018 INHOUDSOPGAVE Uploaden van studentgegevens 3 Stap 1 5 Stap

Nadere informatie

Handleiding Licentieregie. Handleiding voor de Basisschoolleveranciers

Handleiding Licentieregie. Handleiding voor de Basisschoolleveranciers Handleiding Licentieregie Handleiding voor de Basisschoolleveranciers Inhoud Inleiding 3 1 Bestellingen plaatsen 4 1.1 Wat u moet weten voordat u een bestelling gaat plaatsen 4 1.2 Een bestelling plaatsen

Nadere informatie

Versie 1.3. Handleiding ZorgNed Uploaden 301-berichten door gemeenten + gebruik Berichtenmonitor

Versie 1.3. Handleiding ZorgNed Uploaden 301-berichten door gemeenten + gebruik Berichtenmonitor Versie 1.3 Handleiding ZorgNed Uploaden 301-berichten door gemeenten + gebruik Berichtenmonitor Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Handmatig uploaden 301-berichten door gemeenten... 3 3 Gebruik van de Berichtenmonitor

Nadere informatie

Handleiding importeren Factuurregels

Handleiding importeren Factuurregels Voorwoord Het Excel bestand Exact Online importeren Factuurregels maakt het Exact inlees bestand aan in het formaat xml, deze kunt u vervolgens handmatig of via ons extra programma inlezen in Exact Online.

Nadere informatie

Tennis Vlaanderen Elit-clubtoepassing / Lid worden 8/12/2014

Tennis Vlaanderen Elit-clubtoepassing / Lid worden 8/12/2014 Tennis Vlaanderen Elit-clubtoepassing / Lid worden 8/12/2014 Louizapoortgalerij 203 bus 3, 1050 Brussel Tel.: 02/548.03.00 Fax: 02/548.03.03 E-mail: info@tennisvlaanderen.be E-mail clubs: elit@tennisvlaanderen.be

Nadere informatie

1.1 Retourinformatie Ga via tabblad <Declareren> naar de toolbar, icoon <Declaratie overzicht>.

1.1 Retourinformatie Ga via tabblad <Declareren> naar de toolbar, icoon <Declaratie overzicht>. 1.1 Retourinformatie Ga via tabblad naar de toolbar, icoon . 1.1.1 Declaratieoverzicht In het declaratieoverzicht staan alle declaraties die verstuurd zijn naar de zorgverzekeraar

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften ABAB-Internetboekhouden Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften 1. Inleiding..2 2. Exporteren het bankafschrift...... 2 3. Bankmutaties aanbieden...... 3 4. Bankafschriften inlezen......4

Nadere informatie

U moet eerst de betreffende verzamelstaat crediteren. Vervolgens kunt u van de creditdeclaratie een creditbestand maken.

U moet eerst de betreffende verzamelstaat crediteren. Vervolgens kunt u van de creditdeclaratie een creditbestand maken. Hoofdstuk 1 Creditbestand aanmaken en versturen Soms willen verzekeraars een creditbestand ontvangen, als u bijvoorbeeld met de verkeerde diagnose- of indicatiecode heeft gedeclareerd. Nadat u gecrediteerd

Nadere informatie

Handleiding DeclaratieApp

Handleiding DeclaratieApp Handleiding DeclaratieApp 1. Introductie Voor je ligt de handleiding van de DeclaratieApp. Dit is een webapplicatie die samen met kaderleden is ontwikkeld voor kaderleden. Doel van de DeclaratieApp is

Nadere informatie

Handleiding Jeugd GGZ registratie en facturatie

Handleiding Jeugd GGZ registratie en facturatie Handleiding Jeugd GGZ registratie en facturatie Algemeen - Het programma is in versie 9.0 geschikt gemaakt voor registratie en declaratie in Jeugd GGZ vanaf 1 januari 2015. De registratiebeginselen voor

Nadere informatie

Handleiding module Berichtenconverter Wmo en Jeugdwet

Handleiding module Berichtenconverter Wmo en Jeugdwet Handleiding module Berichtenconverter Wmo en Jeugdwet Beheerteam istandaarden Datum 22 december 2015 Versie 2.0 Status Definitief Inhoud 1 Introductie 4 2 Installatie 6 3 Het gebruik: Berichten aanmaken

Nadere informatie

Handleiding Elektronische uitwisseling patiëntendossiers

Handleiding Elektronische uitwisseling patiëntendossiers Handleiding Elektronische uitwisseling patiëntendossiers Auteurs en Redactie PharmaPartners Huisartsenzorg 8 april 2015 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel

Nadere informatie

Incura Handleiding (GGZ) Facturatie Jeugd GGZ aan gemeenten inrichten productcodes

Incura Handleiding (GGZ) Facturatie Jeugd GGZ aan gemeenten inrichten productcodes Incura Handleiding (GGZ) Facturatie Jeugd GGZ aan gemeenten inrichten productcodes Incura Nieuwe Gracht 35 2011 NC Haarlem 088-946 22 73 info@incura.nl www.incura.nl KvK 34183168 Incura is een product

Nadere informatie

POVO-module OSO importeren Handleiding voor het basisonderwijs 2014-2015

POVO-module OSO importeren Handleiding voor het basisonderwijs 2014-2015 POVO-module OSO importeren Handleiding voor het basisonderwijs 2014-2015 1 Stappenplan OSO 1. OSO certificaat uploaden 2. OSO dossier klaarzetten in LAS/LVS 3. Leerling aanmaken in Onderwijs Transparant

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften ABAB-Internetboekhouden Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften 1. Inleiding..2 2. Aanmaken van het bankbestand.. 2 3. Bankmutaties aanbieden..3 4. Bankafschriften inlezen en verwerken.....4

Nadere informatie

Handleiding Declaratie- en retourinformatie Versie 4.9.0.2 Oktober 2014. Handleiding Declaratie- en retourinformatie

Handleiding Declaratie- en retourinformatie Versie 4.9.0.2 Oktober 2014. Handleiding Declaratie- en retourinformatie Handleiding Declaratie- en retourinformatie 1 Declaratieoverzicht 1.1 Declaratieoverzicht inzien 1.2 Ophalen retourinformatie 03 03 04 2 Zoeken van declaraties 2.1 Filteren declaratieoverzicht 04 04 3

Nadere informatie

15 July 2014. Betaalopdrachten web applicatie gebruikers handleiding

15 July 2014. Betaalopdrachten web applicatie gebruikers handleiding Betaalopdrachten web applicatie gebruikers handleiding 1 Overzicht Steeds vaker komen we de term web applicatie tegen bij software ontwikkeling. Een web applicatie is een programma dat online op een webserver

Nadere informatie