Bijlage 3. Visitatie lidscholen primair onderwijs Nederlandse Dalton Vereniging. Visitatieverslag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bijlage 3. Visitatie lidscholen primair onderwijs Nederlandse Dalton Vereniging. Visitatieverslag"

Transcriptie

1 Bijlage 3 Visitatie lidscholen primair onderwijs Nederlandse Dalton Vereniging Visitatieverslag Zie handleiding visitatie lidscholen primair onderwijs (Gebaseerd op Toetsingskader Erkenning Daltoninstellingen) Naam school Christelijke Daltonschool Koningin Emma Adres Jacob Catsstraat 1 Postcode en plaats 8023 AE Zwolle Directeur Clarina Streuer Adjunct-directeur Daltoncoördinator Marleen de Haas Aantal groepen 10 Aantal leerlingen 215 Populatie MBO/HBO opgeleide ouders Aantal leraren 16, 1 RTér, 1 IB er, 1 directeur In bezit van Daltoncertificaat 15 Bezig met Daltoncursus 1 Nevenvestigingen nee Visitatieteam Voorzitter dhr. Kees Stormink Lid 1. mevr. Harja Zwaan Lid 2. dhr./mevr. Lid 3. dhr./mevr. Datum visitatie Soort visitatie licentieaanvraag 2 e licentieaanvraag x licentieverlenging versnelde visitatie licentieverlenging visitatie na bezwaarprocedure Commissie Visitatie Primair Onderwijs Nederlandse Dalton Vereniging Bezuidenhoutseweg AM Den Haag Tel

2 0 Realisering aanbevelingen vorige visitatie * en uit vorig visitatieverslag 1 Het maken van een realistische planning Bijwonen van regio bijeenkomsten Deze zaken (1 en 2) zijn achterhaald. Er si veel gebeurd de afgelopen Nr. jaren. * niet van toepassing bij 1 e licentieaanvraag 1 Vrijheid/ Verantwoordelijkheid x 1.1 Er is sprake van diverse vormen van sturing van verantwoordelijkheid, 1 (leerkrachtgestuurd, gedeelde sturing en leerlinggestuurd) 1.2 Leerlingen en leerkrachten stellen taak- en keuzewerk samen en 2 hebben de vrijheid dit in te delen 1.3 Leerlingen en leerkrachten kunnen omgaan met vrijheden en verantwoordelijkheden 1.4 Op basis van vertrouwen wordt vrijheid vorm gegeven 1.5 Leerkrachten hebben mogelijkheden eigen initiatieven te nemen 1.6 Leerlingen zijn betrokken bij het beoordelen van het eigen werk x 3** 1.7 Leerlingen kunnen vertellen waarom ze hun tijd zelf mogen indelen 1.8 Leerlingen hebben keuzevrijheid van werkplek 1.9 Leerlingen mogen zelf hulpmiddelen pakken 1.10 Leerkrachten leren strategieën aan voor denken en leren 1.11 Leerkrachten volgen systematisch de vorderingen van hun leerlingen 1.12 Leerkrachten hanteren een doelmatige instructie Niet echt gezien 1.13 Leerkrachten dragen zorg voor gedifferentieerde opdrachten x 2 Zelfstandigheid X 2.1 Er is sprake van diverse vormen van zelfstandigheidsontwikkeling X Nr. 4 binnen de range van zelfstandig werken, zelfstandig leren, zelfverantwoordelijk leren en zelfsturend leren 2.2 Leerlingen en leerkrachten zijn in staat om te gaan met uitgestelde x X Nr. aandacht 2.3 Leerkrachten bieden instrumenten aan die de zelfstandigheid van X Nr. leerlingen bevorderen, zoals taakbord, taakbrief, planbord etc 2.4 Leerkrachten en leerlingen evalueren en reflecteren dagelijks X Nr. 3** 2.5 Leerkrachten en leerlingen zijn in staat om een planning te maken X Nr. 2.6 Leerlingen kunnen zelfstandig met hulpmiddelen omgaan X Nr. 2.7 De hoeveelheid tijd voor de leerlingen is toereikend om de doelstelling zelfstandigheid te bereiken X Nr. 2

3 3 Samenwerking x 3.1 Er is sprake van diverse vormen van samenwerking binnen de range van samenwerken, samenwerkend leren, coöperatief leren en interactief leren 3.2 Samenwerking van leerlingen vindt plaats op basis van wederzijds respect 3.3 Samenwerking van leerkrachten vindt plaats op basis van wederzijds respect 3.4 Leerkrachten stimuleren het samenwerken tussen leerlingen x 4 Daltonontwikkeling x 4.1 De school heeft de Daltonontwikkeling beschreven in het schoolplan of een ander plan, waaruit blijkt dat er structureel wordt gewerkt aan het ontwikkelen, borgen en evalueren van het beleid 4.2 De Dalton identiteit is terug te vinden in de schoolgids, op de website en via ander informatiemateriaal 4.3 De school stelt de leerkrachten in de gelegenheid elkaar te consulteren In het schoolplan of een ander plan is Dalton scholing opgenomen 4.5 Daltonontwikkeling wordt aangestuurd door bijv. een coördinator 3** 4.6 De Dalton mogelijkheden van het gebouw worden optimaal benut 4.7 Er zijn middelen aanwezig om de Daltonwerkwijze ten dienste te staan, zoals dagkleuren, taakborden of andere middelen 4.8 Registratie van Dalton activiteiten vindt voor iedereen op een herkenbare manier plaats 4.9 In de taakopdrachten wordt rekening gehouden met verschillen tussen x leerlingen De methodes zijn Daltonvriendelijk 4.11 De Daltonregels zijn duidelijk voor alle betrokkenen 4.12 Er is een duidelijke doorgaande Daltonlijn binnen de school 4.13 De school is betrokken bij Dalton-regioactiviteiten De school volgt systematisch de vorderingen van haar leerlingen door middel van een leerlingvolgsysteem 5 Houding schoolbestuur t.o.v. het Daltononderwijs 5.1 Het bestuur ondersteunt de Daltonontwikkeling van de school 6 Houding van ouders t.o.v. het Daltononderwijs 6.1 De ouders ondersteunen de Daltonontwikkeling van deze school 6.2 De ouders worden geïnformeerd over de Daltonwerkwijze 6.3 Opmerkingen, suggesties m.b.t. Daltonwerkwijze door ouders worden door het team ter harte genomen 3

4 Advies aan het algemeen bestuur van de NDV: Advies Licentie verlenen Over twee jaar versnelde visitatie licentieverlening Geen licentie verlenen x Licentie voor vijf jaar verlengen Over twee jaar versnelde visitatie (bij de vijfjaarlijkse visitatie) Licentie intrekken Criteria Gearceerde onderdelen 1,2,3 en 4 voldoende of goed Gearceerde onderdelen 1,2,3 of 4 matig of onvoldoende Na hervisitatie matig of onvoldoende bij één of meerdere gearceerde onderdelen 0,1,2,3 of 4 Gearceerde onderdelen 0,1,2,3 en 4 voldoende of goed Gearceerde onderdelen 0,1,2,3 of 4 matig of onvoldoende Na versnelde visitatie matig of onvoldoende bij één of meerdere gearceerde onderdelen 0,1,2,3 of 4 en die met een plan van aanpak opgenomen worden in het Schoolverslag visitatie: Omschrijving Nr.1 Stel het kind centraal. En pas de structuur en organisatie hierop aan. (Nu is het omgekeerd). Verantwoordelijkheden en initiatieven bij de kinderen leggen. Zo denken en doen leidt tot positief Dalton. Zie ook V1 van de kijkwijzer. Goed te gebruiken. Nr.2 - Keuzewerk. Het principe van 1.2 is aanwezig. Maar nu meer gebruikt als stopwerk. Wat wil je hiermee? Doelgerichter maken. Het moet uitdagend en verrijkend zijn voor de leerling en bijdragen aan zijn ontwikkeling. Baken dit af en geef de kaders aan per groep. Zorg er ook voor dat er in geïnvesteerd wordt (de middelen begroten). Past prima bij de ontwikkeling van de leerling portfolio s. Nr.3** - Er is een Daltoncoordinator op school. Gebruik deze optimaal bij punt 5 (faciliteren). Een critical friend. Baken de activiteiten/ taken duidelijk af van deze coördinator. - Reflecteren en evalueren. Beoordelen van het werk door de leerling. Bespreek en zet op papier welke gedachte hier achter zit. Wat is je doel? Wat wil je bereiken en op welke manier? Ook weer afbakenen per groep. Breng het dichter bij het kind. De ontwikkeling van de portfolio is hierbij een goed hulpmiddel. - Kijk nog eens kritisch naar de tips en tops op je taakbrief. Nr.4 Nr.5 Zie Z2 van de kijkwijzer. Formuleer jullie visie, wat wil je bereiken en waarom? Nu sta je nog vooraan op de ontwikkelingslijn. Past heel goed bij aanbeveling 1. De gelegenheid van collegiale consultatie aanpakken. Doen!! Zet in de school letterlijk en figuurlijk de deuren open. Neem zelf als leerkracht initiatieven. Verwacht je ook van (Dalton) kinderen. Stel een kijkwijzer op (op onderdelen bijv. instructie..) Maak een planning en rooster van consultatie. Faciliteer de kijkmomenten. Zorg voor goede feedback. Een planmatige aanpak draagt bij tot een doorgaande lijn. (en binding team). Er zal een cultuur ontstaan van openheid en kritische houding naar elkaar. Neem de Dalton driehoek als uitgangspunt. Slotopmerkingen: 4

5 Start Leerlingenraad : prima initiatief. Perfect Dalton. Goed groeimodel. Activiteiten tijdens Daltonvisitatie zorg ervoor dat er in ieder geval meerdere instructiemomenten, aanleren strategieën e.d. worden ingebouwd tijdens een visitatiebezoek. Niet alleen taakwerk, zelfstandig werken e.d. We zullen NDV vragen of zij ook helder wil formuleren welke de basisactiviteiten zijn die een visitatie commissie moet zien. Jullie school heeft de ambitie om Daltonschool te zijn. Het is goed je te bezinnen. In je DOP staat de visie van Daltonontwikkeling. Moet door iedereen gedragen worden. We wensen de school veel succes met de Daltonontwikkeling de komende jaren. Jullie openheid en gastvrijheid hebben wij beiden zeer gewaardeerd. Ondertekening voorzitter visitatieteam: naam handtekening datum Kees Stormink 21 maart

Visitatieverslag Zie handleiding visitatie lidscholen primair onderwijs (Gebaseerd op Toetsingskader Erkenning Daltoninstellingen)

Visitatieverslag Zie handleiding visitatie lidscholen primair onderwijs (Gebaseerd op Toetsingskader Erkenning Daltoninstellingen) Bijlage 3 Visitatie lidscholen primair onderwijs Nederlandse Dalton Vereniging Visitatieverslag Zie handleiding visitatie lidscholen primair onderwijs (Gebaseerd op Toetsingskader Erkenning Daltoninstellingen)

Nadere informatie

Visitatieverslag Zie handleiding visitatie lidscholen primair onderwijs (Gebaseerd op Toetsingskader Erkenning Daltoninstellingen)

Visitatieverslag Zie handleiding visitatie lidscholen primair onderwijs (Gebaseerd op Toetsingskader Erkenning Daltoninstellingen) Bijlage 3 Visitatie lidscholen primair onderwijs Nederlandse Dalton Vereniging Visitatieverslag Zie handleiding visitatie lidscholen primair onderwijs (Gebaseerd op Toetsingskader Erkenning Daltoninstellingen)

Nadere informatie

Visitatieverslag Zie handleiding visitatie lidscholen primair onderwijs (Gebaseerd op Toetsingskader Erkenning Daltoninstellingen)

Visitatieverslag Zie handleiding visitatie lidscholen primair onderwijs (Gebaseerd op Toetsingskader Erkenning Daltoninstellingen) Bijlage 3 Visitatie lidscholen primair onderwijs Nederlandse Dalton Vereniging Visitatieverslag Zie handleiding visitatie lidscholen primair onderwijs (Gebaseerd op Toetsingskader Erkenning Daltoninstellingen)

Nadere informatie

Schoolverslag n.a.v. visitatie

Schoolverslag n.a.v. visitatie Visitatie lidscholen primair onderwijs Nederlandse Dalton Vereniging Schoolverslag n.a.v. visitatie Zie handleiding visitatie lidscholen primair onderwijs Schoolgegevens Naam school Tweeluik Adres Arthur

Nadere informatie

Daltonplan 2011-2015. chr. daltonschool Koningin Emma Jacob Catsstraat 1 8023 AE Zwolle www.emmadaltonschool.nl 13CH

Daltonplan 2011-2015. chr. daltonschool Koningin Emma Jacob Catsstraat 1 8023 AE Zwolle www.emmadaltonschool.nl 13CH Daltonplan 2011-2015 chr. daltonschool Koningin Emma Jacob Catsstraat 1 8023 AE Zwolle www.emmadaltonschool.nl 13CH 1 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave 2 2. Inleiding 3 3. Daltononderwijs 4 4. Daltononderwijs:

Nadere informatie

Indicatorenlijst primair onderwijs Gebaseerd op Toetsingskader Erkenning Daltoninstellingen Zie handleiding visitatie lidscholen primair onderwijs

Indicatorenlijst primair onderwijs Gebaseerd op Toetsingskader Erkenning Daltoninstellingen Zie handleiding visitatie lidscholen primair onderwijs Borculo, Juni Visitatie lidscholen primair onderwijs Nederlandse Dalton Vereniging Indicatorenlijst primair onderwijs Gebaseerd op Toetsingskader Erkenning Daltoninstellingen Zie handleiding visitatie

Nadere informatie

Welkom 29 oktober 2015

Welkom 29 oktober 2015 Welkom 29 oktober 2015 Een dagje dalton op de Edelsteen Chantal Beeloo Doel van vanavond Wij willen inzichtelijk maken hoe een globale dag bij ons op school eruit ziet en hoe de daltonkernwaarden zichtbaar

Nadere informatie

V i s i t a t i e v e r s l a g

V i s i t a t i e v e r s l a g Visitatie lidscholen Nederlandse Dalton Vereniging V i s i t a t i e v e r s l a g Zie handleiding visitatie lidscholen (Gebaseerd op Toetsingskader Erkenning Daltoninstellingen) Naam school KBS De Hobbit,

Nadere informatie

Dalton Ontwikkelplan ODS De Starter. Groningen

Dalton Ontwikkelplan ODS De Starter. Groningen Dalton Ontwikkelplan ODS De Starter Groningen Karin Dokter en Harja Zwaan 19-4-2010 Inhoudsopgave Inleiding Dalton Ontwikkel Plan 3 Hoofdstuk 1.Beginsituatie dalton 4 1.1 Visitatie 2005 4 1.2 Eigen ontwikkelbehoefte

Nadere informatie

DALTON BELEIDSPLAN 2015-2016

DALTON BELEIDSPLAN 2015-2016 DALTON BELEIDSPLAN 2015-2016 Laat kinderen doen, wat ze zelf kunnen! CB de Bron Ganzenroer 2 7833 GH Nieuw-Amsterdam Tel: 0591-551293 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Voorwoord... 2 1 Wie zijn wij?...

Nadere informatie

Daltonplan 2012-2014. 1. De aanloop naar daltononderwijs

Daltonplan 2012-2014. 1. De aanloop naar daltononderwijs RKBS De Zevensprong Versie: februari 2013 2 Inhoudsopgave: 1. DE AANLOOP NAAR DALTONONDERWIJS... 4 ORIËNTATIE... 4 EINDDOEL IN BEELD... 4 KENNISMAKEN MET ANDERE DALTONSCHOLEN... 4 OP WEG... 4 COLLEGIALE

Nadere informatie

Visitatie anno 2017 met.. Het ideale daltonboek. of liever nog: Continue reflectie op teamniveau 14-dec-2016

Visitatie anno 2017 met.. Het ideale daltonboek. of liever nog: Continue reflectie op teamniveau 14-dec-2016 Visitatie anno 2017 met.. Het ideale daltonboek of liever nog: Continue reflectie op teamniveau 14-dec-2016 Agenda 14.00 Opening 14.10 Subgroepen: Uitwisselen daltonboeken: Hoe ziet het er uit? Wat staat

Nadere informatie

DE GESCHIEDENIS NAAR ONS DALTONONDERWIJS

DE GESCHIEDENIS NAAR ONS DALTONONDERWIJS KDS De Zevensprong Versie: dec 2015 Inhoudsopgave: 1. DE GESCHIEDENIS NAAR ONS DALTONONDERWIJS... 3 ORIËNTATIE EINDDOEL IN BEELD KENNISMAKEN MET ANDERE DALTONSCHOLEN OP WEG COLLEGIALE CONSULTATIE ERKENNING

Nadere informatie

Voortgezet Onderwijs. Maatwerk bij incompany trainingen schoolbrede daltonontwikkeling certificaat leraar dalton VO dalton kort Nunspeet tweedaagse

Voortgezet Onderwijs. Maatwerk bij incompany trainingen schoolbrede daltonontwikkeling certificaat leraar dalton VO dalton kort Nunspeet tweedaagse Voortgezet Onderwijs Maatwerk bij incompany trainingen schoolbrede daltonontwikkeling certificaat leraar dalton VO dalton kort Nunspeet tweedaagse Www.daltondeventer.nl/nascholing Schoolontwikkeling op

Nadere informatie

V i s i t a t i e v e r s l a g

V i s i t a t i e v e r s l a g Visitatie lidscholen Nederlandse Dalton Vereniging V i s i t a t i e v e r s l a g Zie handleiding visitatie lidscholen (Gebaseerd op Toetsingskader Erkenning Daltoninstellingen) Naam school Daltonbasisschool

Nadere informatie

Waarom kiest t Kienholt voor Daltononderwijs?

Waarom kiest t Kienholt voor Daltononderwijs? Waarom kiest t Kienholt voor Daltononderwijs? Lesgeven aan leerlingen wordt regelmatig aangepast aan de veranderende eisen en verwachtingen van onze samenleving. We vinden dit terug in drie principes:

Nadere informatie

PC Daltonbasisschool Het Drieluik. Ons Dalton Beleidsplan

PC Daltonbasisschool Het Drieluik. Ons Dalton Beleidsplan PC Daltonbasisschool Het Drieluik Ons Dalton Beleidsplan Ons dalton beleidsplan Samengesteld door daltoncoördinator: Monique van der Hoeven 2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1. Kenmerken van de school...

Nadere informatie

JAARPLAN OBS De Driehoek

JAARPLAN OBS De Driehoek JAARPLAN OBS De Driehoek 2015 2016 OBS De Driehoek Jan van Rixtelstraat 26 5735 GA Aarle-Rixtel 0492-383 003 info@3hoek.nl 2 Onderwijskundig jaarplan 2015-2016 Jaar 2015-2016 School OBS De Driehoek Schoolleider

Nadere informatie

Dalton Ontwikkel Plan basisschool De IJsbreker sep 2014-juni 2016

Dalton Ontwikkel Plan basisschool De IJsbreker sep 2014-juni 2016 Dalton Ontwikkel Plan basisschool De IJsbreker sep 2014-juni 2016 Wat Waarom Wanneer Wie Evaluatie juni 2016 Wat te ontwikkelen Doel planning Wie is Reflecteren Leerkracht met kind (werken met reflectiekaarten)

Nadere informatie

Competenties / bekwaamheden van een daltonleerkracht

Competenties / bekwaamheden van een daltonleerkracht Competenties / bekwaamheden van een daltonleerkracht Tijdens de DON bijeenkomst van 13 november 2013 hebben we in kleine groepen (daltoncoördinatoren en directeuren) een lijst met competenties/bekwaamheden

Nadere informatie

Competenties en bekwaamheden van een Daltonleerkracht

Competenties en bekwaamheden van een Daltonleerkracht Naam: School: Daltoncursus voor leerkrachten Competenties en bekwaamheden van een Daltonleerkracht Inleiding: De verantwoordelijkheden van de leerkracht zijn samen te vatten door vier beroepsrollen te

Nadere informatie

V i s i t a t i e v e r s l a g

V i s i t a t i e v e r s l a g Visitatie leden Nederlandse Dalton Vereniging V i s i t a t i e v e r s l a g Zie handleiding visitatie lidscholen (Gebaseerd op Toetsingskader Erkenning Daltoninstellingen) Naam kindcentrum Campus Columbus

Nadere informatie

Werkplekopleidingsschool

Werkplekopleidingsschool Werkplekopleidingsschool Bijna alle scholen van stichting Proo bieden plaats aan studenten van verschillende Pabo s of ROC s. Onze school heeft o.a. studenten van de KPZ te Zwolle. We zijn een werkplekopleidingsschool

Nadere informatie

V i s i t a t i e v e r s l a g

V i s i t a t i e v e r s l a g Visitatie lidscholen Nederlandse Dalton Vereniging V i s i t a t i e v e r s l a g Zie handleiding visitatie lidscholen (Gebaseerd op Toetsingskader Erkenning Daltoninstellingen) Naam school odbs Onder

Nadere informatie

Schooljaarplan Planperiode Versie Versie 4 Datum Obs Prins Willem Alexander. Adres t Witzand 22. Telefoon

Schooljaarplan Planperiode Versie Versie 4 Datum Obs Prins Willem Alexander. Adres t Witzand 22. Telefoon Plan n in g Schooljaarplan Planperiode 2011-2015 Versie Versie 4 Datum 04-07-2013 Naam school Adres t Witzand 22 Postcode Obs Prins Willem Alexander 9463PA Telefoon 0592 262400 E-mail Directeur pwa@primah.org

Nadere informatie

V i s i t a t i e v e r s l a g

V i s i t a t i e v e r s l a g Visitatie lidscholen Nederlandse Dalton Vereniging V i s i t a t i e v e r s l a g Zie handleiding visitatie lidscholen (Gebaseerd op Toetsingskader Erkenning Daltoninstellingen) Naam school Obs de Plantage

Nadere informatie

IK-DOELEN BIJ DE DALTONUITGANGSPUNTEN

IK-DOELEN BIJ DE DALTONUITGANGSPUNTEN IK-DOELEN BIJ DE DALTONUITGANGSPUNTEN 1 2 3 4 5 A Samen werken (spelen) Hierbij is het samenwerken nog vooral doel en nog geen middel. Er is nog geen sprake van taakdifferentiatie. De taak ligt vooraf

Nadere informatie

Vrijheid, vrijheid in gebondenheid of toch maar verantwoordelijkheid? Het begrip vrijheid in de praktijk van het Nederlandse daltononderwijs

Vrijheid, vrijheid in gebondenheid of toch maar verantwoordelijkheid? Het begrip vrijheid in de praktijk van het Nederlandse daltononderwijs Vrijheid, vrijheid in gebondenheid of toch maar verantwoordelijkheid? Het begrip vrijheid in de praktijk van het Nederlandse daltononderwijs Inleiding René Berends Versie 1, juli 2008 De Nederlandse Dalton

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Haanstra Basisschool Leiden Datum: 9 juni 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam Haanstra Basisschool Schoolnaam Haanstra Basisschool

Nadere informatie

Achtergrond gecertificeerde daltoncoördinator opleiding via Wenke Perspectief

Achtergrond gecertificeerde daltoncoördinator opleiding via Wenke Perspectief Achtergrond gecertificeerde daltoncoördinator opleiding via Wenke Perspectief Wie is Wenke Perspectief? Wenke Perspectief is ruim 5 jaar geleden (1 april 2011) opgericht door Annemarie Wenke om een eigen

Nadere informatie

Achtergrond gecertificeerde dalton leerkracht opleiding via Wenke Perspectief

Achtergrond gecertificeerde dalton leerkracht opleiding via Wenke Perspectief Achtergrond gecertificeerde dalton leerkracht opleiding via Wenke Perspectief Wie is Wenke Perspectief? Wenke Perspectief is ruim 5 jaar geleden (1 april 2011) opgericht door Annemarie Wenke om een eigen

Nadere informatie

DALTON ONTWIKKEL PLAN ORIENTATIE. Roald Dahl School. Lage Hoek CP Zwaag gemeente Hoorn. Directeur: Daniëlle Rood-van Buul.

DALTON ONTWIKKEL PLAN ORIENTATIE. Roald Dahl School. Lage Hoek CP Zwaag gemeente Hoorn. Directeur: Daniëlle Rood-van Buul. DALTON ONTWIKKEL PLAN Roald Dahl School Lage Hoek 999 1689 CP Zwaag gemeente Hoorn Directeur: Daniëlle Rood-van Buul. Daltoncoördinator: Sharon Prins- Stroet. ORIENTATIE De Roald Dahl School is een nieuwe

Nadere informatie

Daltoncoördinator, een taak (en opleiding) in ontwikkeling. 0. Inleiding

Daltoncoördinator, een taak (en opleiding) in ontwikkeling. 0. Inleiding Daltoncoördinator, een taak (en opleiding) in ontwikkeling. 0. Inleiding In de regio Oost heeft de DON samen met DaltonDeventer een scholingstraject voor haar daltoncoördinatoren opgezet. In overleg met

Nadere informatie

VISITATIERAPPORT. Passe Partout Apeldoorn

VISITATIERAPPORT. Passe Partout Apeldoorn VISITATIERAPPORT Passe Partout Apeldoorn Directie Robert Woudenberg Aantal leerlingen 196 Aantal leerkrachten 13 Namen leden visitatiecommissie Bas Moll Josine Cornelisse Tamme Wiegersma Datum visitatie

Nadere informatie

Stap 3 Leeractiviteiten begeleiden

Stap 3 Leeractiviteiten begeleiden Stap 3 Leeractiviteiten begeleiden Bij het begeleiden van leeractiviteiten kun je twee aspecten aan het gedrag van leerkrachten onderscheiden, namelijk het pedagogisch handelen en het didactisch handelen.

Nadere informatie

didactisch handelen

didactisch handelen didactisch handelen 20121217 Uitslagen Quick Scan De Driehoek Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De QuickScan... 3 Gegevens... 3 Schoolgegevens... 4 Periode van afname... 4 Aantal respondenten...

Nadere informatie

Voortgezet Onderwijs. Maatwerk bij certificaat leraar dalton VO incompany trainingen schoolbrede daltonontwikkeling dalton kort Nunspeet tweedaagse

Voortgezet Onderwijs. Maatwerk bij certificaat leraar dalton VO incompany trainingen schoolbrede daltonontwikkeling dalton kort Nunspeet tweedaagse Voortgezet Onderwijs Maatwerk bij certificaat leraar dalton VO incompany trainingen schoolbrede daltonontwikkeling dalton kort Nunspeet tweedaagse NDV-certificaat Leraar VO De afgelopen jaren hebben al

Nadere informatie

Daltonhandboek Daltonschool Prins Bernhard. Inleiding 2 1. Daltononderwijs; a way of life 3. 2. Communicatie 13

Daltonhandboek Daltonschool Prins Bernhard. Inleiding 2 1. Daltononderwijs; a way of life 3. 2. Communicatie 13 Daltonhandboek Daltonschool Prins Bernhard Inhoudsopgave Theoretisch deel Inleiding 2 1. Daltononderwijs; a way of life 3 2. Communicatie 13 Praktisch deel Afspraken in doorgaande lijnen 14 Ontwikkelingslijnen

Nadere informatie

Basisschool Den Bongerd

Basisschool Den Bongerd Basisschool Den Bongerd een Daltonschool in oprichting Beste ouders en verzorgers, U ontvangt van ons deze informatiekrant, omdat we graag alle ouders willen informeren over de voortgang van onze onderwijskundige

Nadere informatie

Evaluatie Jaarplan 2011-2012 Doel (specifiek formuleren)

Evaluatie Jaarplan 2011-2012 Doel (specifiek formuleren) toelichting SMART: Evaluatie Jaarplan 2011-2012 Doel (specifiek formuleren) SPECIFIEK Activiteiten (concreet formuleren) en tijdsplanning SPECIFIEK / TIJD Wie (wie voert uit, wie organiseert en wie controleert)

Nadere informatie

Daltonhandboek Het Kompas

Daltonhandboek Het Kompas Daltonhandboek Het Kompas Dalton ankerpunten: 1. In het Daltononderwijs zien we de leerling als de ondernemende zelfstandige die het schoolwerk als taak aanneemt en zich eigen maakt. 2. In het Daltononderwijs

Nadere informatie

SINT WALFRIDUS Een katholieke Daltonschool die een stevige basis voor een goede toekomst biedt. Een school die vertrouwen geeft!

SINT WALFRIDUS Een katholieke Daltonschool die een stevige basis voor een goede toekomst biedt. Een school die vertrouwen geeft! SINT WALFRIDUS Een katholieke Daltonschool die een stevige basis voor een goede toekomst biedt. Een school die vertrouwen geeft! Sint Walfridusschool Bazuinslaan 2 9781 HM Bedum tel./fax 050-3015467 email:

Nadere informatie

De Vogelveste. speciale school voor basisonderwijs

De Vogelveste. speciale school voor basisonderwijs De Vogelveste speciale school voor basisonderwijs Onderwijskundig Jaarplan 2010-2011 Onderwijskundig jaarplan Jaar 2010 2011 School SBO De Vogelveste Schoolleider Annette Pool a.i. Datum 20 08 2010 Inleiding

Nadere informatie

2012-2016. Zelfstandig Leren

2012-2016. Zelfstandig Leren 2012-2016 Zelfstandig Leren 0 Inhoud Beschrijving doelgroep... 2 Visie op onderwijs... 2 Basisvisie... 2 Leerinhouden/ activiteiten... 2 Doelen voor het zelfstandig leren... 3 Definitie zelfstandig leren...

Nadere informatie

V i s i t a t i e v e r s l a g

V i s i t a t i e v e r s l a g Visitatie lidscholen Nederlandse Dalton Vereniging V i s i t a t i e v e r s l a g Zie handleiding visitatie lidscholen (Gebaseerd op Toetsingskader Erkenning Daltoninstellingen) Naam school CDBS Ichthus

Nadere informatie

Doel resultaat - Opbrengsten passend bij landelijk gemiddelde en analyseren opbrengsten

Doel resultaat - Opbrengsten passend bij landelijk gemiddelde en analyseren opbrengsten Speerpunt 3 Doorgaande leerlijn 2016 2017 1. Waarom Het didactisch handelen van leerkrachten is erop gericht dat kinderen een ononderbroken ontwikkeling kunnen doormaken. Voor die ontwikkeling is een rijke

Nadere informatie

Stap 1 Doelen vaststellen

Stap 1 Doelen vaststellen Stap 1 Doelen vaststellen! Lesdoelen staan altijd in relatie tot langere termijn doelen. Zorg dat je de leerlijn of opbouw van doelen op schoolniveau helder hebt! Groepsdoelen staan altijd in relatie tot

Nadere informatie

Jaarplan 2013-2014. Still going strong.

Jaarplan 2013-2014. Still going strong. Jaarplan 2013-2014 Still going strong. Een jaarplan is afgeleid van het schoolplan Alle plannen voor 2011-2015 Eerst alle plannen keurig verdeeld over vier jaar; Bijstellingen door evaluaties; Toevoegingen

Nadere informatie

JOUW TOEKOMST DICHTBIJ

JOUW TOEKOMST DICHTBIJ JOUW TOEKOMST DICHTBIJ Jaarplan 2016-2017 DALTONSCHOOL DE BONGERD Datum: 10-9-2016 Status: Concept voor team en MR Versie: 2.3 Inhoud Inhoud... 3 1 Inleiding... 4 2 Onze school... 5 2.1 Zakelijke gegevens...

Nadere informatie

Schooljaarplan 2015-2016 Koning Willem-Alexander

Schooljaarplan 2015-2016 Koning Willem-Alexander Schooljaarplan -2016 Koning Willem-Alexander 1 e kolom: (S.)ignaal, (M.)eetbaar, (A.)cceptabel, 2 e kolom (R.)ealisatie, (T.)ijd Onderwerp (S.M.A.) Datum agendapunt (R.T.) Klaar? (T) Borging VCPO-NG scholen

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag

Jaarplan - jaarverslag Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 OBS De Vliegerdt Abbenbroek Datum: 7 juli 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam OBS De Vliegerdt Schoolnaam OBS De Vliegerdt Datum

Nadere informatie

olen vorm Leeswijzer Deze

olen vorm Leeswijzer Deze Daltonidentiteitt Leren is werken, zelfstandig en samen Inleiding daltononderwijs in Nederland kent 6 kernwaarden. Vanuit deze waarden geven daltonscho olen vorm en inhoud aan het onderwijs. De kernwaarden

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF 9 januari 2013

NIEUWSBRIEF 9 januari 2013 A Jacob Catsstraat 1, 8023 AE Zwolle T 038-4533767 NIEUWSBRIEF 9 januari 2013 A G E N D A JANUARI Maandag 14 Informatieavond voor ouders van kleuters die na september 2012 gestart zijn of nog in dit jaar

Nadere informatie

Samen. stevige. ambities. werken aan. www.schoolaanzet.nl

Samen. stevige. ambities. werken aan. www.schoolaanzet.nl Samen werken aan stevige ambities www.schoolaanzet.nl School aan Zet biedt ons kennis en inspiratie > bestuurder primair onderwijs Maak kennis met School aan Zet School aan Zet is de verbinding tussen

Nadere informatie

Hans Wolthuis, Ger Wisselink, Luuck Sanders, René Berends DaltonDeventer, Saxion Hogeschool IJselland

Hans Wolthuis, Ger Wisselink, Luuck Sanders, René Berends DaltonDeventer, Saxion Hogeschool IJselland Een aanzet voor een instrument voor ontwikkelingslijnen binnen Daltononderwijs Hans Wolthuis, Ger Wisselink, Luuck Sanders, René Berends DaltonDeventer, Saxion Hogeschool IJselland Wanneer ben je een goede

Nadere informatie

Jaarverslag schooljaar 2014 2015 Basisschool De Wissel De Hoop 3 1911 KX Uitgeest

Jaarverslag schooljaar 2014 2015 Basisschool De Wissel De Hoop 3 1911 KX Uitgeest Jaarverslag schooljaar 2014 2015 Basisschool De Wissel De Hoop 3 1911 KX Uitgeest Inleiding Voor u ligt het jaarverslag van basisschool De Wissel. Dit verslag is geschreven voor de ouders en andere belangstellenden

Nadere informatie

Daltonboek. Over het hoe en waarom!

Daltonboek. Over het hoe en waarom! Daltonboek Over het hoe en waarom! 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk Titel Pagina 1 Inleiding 3 2 Voor wie is dit document geschreven 4 3 Relatie met andere beleidsstukken 5 4 4.1 4.2 5 5.1. 5.2. Waarom Daltononderwijs

Nadere informatie

VISITATIERAPPORT. Montessorischool Wassenaar

VISITATIERAPPORT. Montessorischool Wassenaar VISITATIERAPPORT Montessorischool Wassenaar Directie Martine Lammerts Aantal leerlingen 143 Aantal leerkrachten 13 Namen leden visitatiecommissie Marije van Tulder Vera Arents Wilke Vos Datum visitatie

Nadere informatie

Schooljaarplan Planperiode Versie 1 Datum Augustus Adres t Witzand 22. Telefoon

Schooljaarplan Planperiode Versie 1 Datum Augustus Adres t Witzand 22. Telefoon Planning Schooljaarplan Planperiode 2015-2019 Versie 1 Datum Augustus 2015 Naam school Adres t Witzand 22 Postcode OBS Prins Willem Alexander 9463PA Telefoon 0592 262400 E-mail Directeur pwa@primah.org

Nadere informatie

Dalton in kinderopvang

Dalton in kinderopvang Dalton in kinderopvang Kindcentra Agenda Kindcentra Gehoord tijdens visitatie Fris! De moeder van Max: Bij andere kinderdagverblijven staat of valt alles met hoe de pedagogisch medewerker zich voelt. HIER

Nadere informatie

Doen wat werkt! Verbeterplan OBS Daltonschool Jan Ligthart januari OBS Dalton Jan Ligthart Leeuwerikstraat JB Zutphen

Doen wat werkt! Verbeterplan OBS Daltonschool Jan Ligthart januari OBS Dalton Jan Ligthart Leeuwerikstraat JB Zutphen Doen wat werkt! Verbeterplan OBS Daltonschool Jan Ligthart januari 2017 OBS Dalton Jan Ligthart Leeuwerikstraat 1 7203JB Zutphen Inhoudsopgave Inleiding 3 Aanleiding 3 Doelstellingen 4 Planningsoverzicht

Nadere informatie

Er is een gericht plan van aanpak; met instemming van team en MR op de onderdelen: - Zorgstructuur - Verhogen van de opbrengsten

Er is een gericht plan van aanpak; met instemming van team en MR op de onderdelen: - Zorgstructuur - Verhogen van de opbrengsten Ambitie Doel Strategie Metingen Begroting Dashboard Actieplan (wie, wanneer) I De inspectie heeft vlak voor de zomervakantie van 2014 de school bezocht. Het bestuur heeft de inspectie toegezegd dat er

Nadere informatie

7. Conclusies en aanbevelingen

7. Conclusies en aanbevelingen 7. Conclusies en aanbevelingen 7.1 Algemeen Op CBS Het Galjoen worden al goede initiatieven genomen om de ouderbetrokkenheid te stimuleren en te vergroten, ook al kan er nog het één en ander aan uitgebreid

Nadere informatie

Daltonbasisschool De Springplank

Daltonbasisschool De Springplank Daltonbasisschool De Springplank Dalton informatieboekje Inhoudsopgave 1. Het ontstaan van het daltononderwijs. 2. Het daltononderwijs op De Springplank. 3. De daltonschool: gewoon, anders. Bijzonder!

Nadere informatie

Jaarplan Sint Jozefschool Moordrecht

Jaarplan Sint Jozefschool Moordrecht Jaarplan Sint Jozefschool Moordrecht 2016-2017 1 Voorwoord In dit Jaarplan wordt de concrete uitwerking van beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven zijn in het Schoolplan. Gekozen is voor een compacte

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE BASISSCHOOL HET MOZAÏEK LOCATIE DE BONGERD

DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE BASISSCHOOL HET MOZAÏEK LOCATIE DE BONGERD VVE-RAPPORT DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE BASISSCHOOL HET MOZAÏEK LOCATIE DE BONGERD Locatie : Het Mozaïek - Brinnummer : 12DF Plaats : Veenendaal

Nadere informatie

SCHOOL ONDERSTEUNINGS PROFIEL

SCHOOL ONDERSTEUNINGS PROFIEL Schoolondersteuningsprofiel basisschool Confetti Specifieke kennis en kunde Aantoonbare specifieke deskundigheid Extra ondersteuning ism externe partners SCHOOL ONDERSTEUNINGS PROFIEL Extra ondersteuning

Nadere informatie

VISITATIERAPPORT. Montessorischool Het Mozaïek in Maarssen

VISITATIERAPPORT. Montessorischool Het Mozaïek in Maarssen VISITATIERAPPORT Montessorischool Het Mozaïek in Maarssen Directie Ardes Hoek Aantal leerlingen 123 Aantal leerkrachten 10 Namen leden visitatiecommissie F.Lieben H.Plomp A.Lenstra Datum visitatie 08-11-2012

Nadere informatie

PLG Rekenverbeterteam De volharding en de verdieping

PLG Rekenverbeterteam De volharding en de verdieping PLG Rekenverbeterteam De volharding en de verdieping 31 augustus en 7 september PLG rekenverbeterteams De AGENDA 1. Opening 2. Terug van vakantie 3. Eerste School PLG 4. Bouwen aan de leercultuur Rol van

Nadere informatie

VISITATIERAPPORT Osdorpse Montessorischool

VISITATIERAPPORT Osdorpse Montessorischool VISITATIERAPPORT Osdorpse Montessorischool Directie Riet Berkvens Aantal leerlingen 300 Aantal leerkrachten 25 Namen leden visitatiecommissie Jacqueline Bentlage Rob Balvers Irma Pieper Datum visitatie

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Basisschool Adriaan van den Ende

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Basisschool Adriaan van den Ende RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Basisschool Adriaan van den Ende Plaats : Warnsveld BRIN nummer : 09GA C1 Onderzoeksnummer : 287535 Datum onderzoek : 8 februari 2016 Datum vaststelling : 28

Nadere informatie

OBS De Tweemaster Piet Heinlaan AZ Winschoten. dalton obsdetwee m oo g.nl.

OBS De Tweemaster Piet Heinlaan AZ Winschoten. dalton obsdetwee m oo g.nl. DALTON: EEN BLIJVENDE INSPIRATIE OBS De Tweemaster Piet Heinlaan 19 9675 AZ Winschoten dalton 2017-2018 obsdetwee m aster@so oo g.nl www.obs2master.nl Dalton-boek INHOUDSOPGAVE Blz. 1. Inleiding 2 2. Geschiedenis

Nadere informatie

WAT IS DALTONONDERWIJS?

WAT IS DALTONONDERWIJS? WESTERKIM EN DALTON DALTONONDERWIJS Westerkim vindt het belangrijk rekening te houden met de mogelijkheden van het kind en de verschillen tussen kinderen. Aandacht voor ieder kind, zelfstandigheidsbevordering,

Nadere informatie

Schooljaarplan Didactisch handelen

Schooljaarplan Didactisch handelen Schooljaarplan 2014-2015 Schooljaarplan 2014 2015 Didactisch handelen Effectieve instructie Borgen van eerder gemaakte afspraken; bewaken van de doorgaande lijn Coaching door directie op team en individueel

Nadere informatie

Daltonboek. Basisschool de Wegwijzer

Daltonboek. Basisschool de Wegwijzer Daltonboek Basisschool de Wegwijzer Inhoud Inleiding... 3 Hoofdstuk 1: Geschiedenis en beleid... 4 1.1 Geschiedenis van basisschool De Wegwijzer... 4 1.1 Doelgroep daltonboek... 4 1.2 Relatie met andere

Nadere informatie

Daltonbeleidsplan. Christelijke Basisschool. Het Anker

Daltonbeleidsplan. Christelijke Basisschool. Het Anker Daltonbeleidsplan Christelijke Basisschool Het Anker INHOUD 1. Inleiding 2. Waarom dit beleidsplan? 3. Onze keuze voor dalton 4. Communicatie met ouders 5. De uitgangspunten van daltononderwijs 5.1 Vrijheid

Nadere informatie

Daltonlijn. Verantwoordelijkheid

Daltonlijn. Verantwoordelijkheid Verantwoordelijkheid Verantwoordelijkheid eind groep 2 De planning Ik kan op de takentoren zien welke taken er zijn Ik kan plannen welke taken ik wil maken Ik kan de geplande taak uitvoeren De materialen

Nadere informatie

Jaarplan. Het is onze ambitie om het beste uit uw kind te halen. Locatie Fontein. Locatie Transvaal

Jaarplan. Het is onze ambitie om het beste uit uw kind te halen. Locatie Fontein. Locatie Transvaal 16 17 Jaarplan Het is onze ambitie om het beste uit uw kind te halen Locatie Fontein Locatie Transvaal Naam school: Brinnummer: Koningin Wilhelminaschool 15QK Adres: Fonteinstraat 16 / Transvaalstraat

Nadere informatie

Daltonboek Oec Daltonschool

Daltonboek Oec Daltonschool Daltonboek Oec Daltonschool Oecumenische Daltonschool i.o. De Mariënborn, Oosterbeek Inleiding 3 Hoofdstuk 1: Geschiedenis en beleid 4 1.1 Geschiedenis van daltonbasisschool De Mariënborn 4 1.2 Relatie

Nadere informatie

Thermometer leerkrachthandelen

Thermometer leerkrachthandelen Thermometer leerkrachthandelen Leerlijnen en ontwikkelingslijn voor leerkrachten van WSKO 1 Inleiding Leerkracht zijn is een dynamisch en complex vak. Mensen die leerkracht zijn en binnen onze organisatie

Nadere informatie

Directe instructie en dalton

Directe instructie en dalton Directe instructie en dalton Dalton en opbrengstgericht werken? Veel scholen ervaren de druk vanuit de inspectie om zo hoog mogelijke leeropbrengsten te halen. Leeropbrengsten in de vorm van voldoende

Nadere informatie

Schooljaarplan (SJP) 2014 2015

Schooljaarplan (SJP) 2014 2015 Schooljaarplan (SJP) 2014 2015 Naam school Adres Hardenberg 8 Postcode 9684 AM Telefoon 0597-331570 Brinnummer 18 HQ E-mail info@bouwsteen-finsterwolde.nl Website www.bouwsteen-finsterwolde.nl Directeur

Nadere informatie

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt:

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt: Achtergrond Basisschool De Regenboog staat in de wijk Zuid-west in Boekel en valt onder het bestuur van Zicht PO. Evenals de andere scholen onder dit bestuur gaan wij de komende periode vorm geven aan

Nadere informatie

Fluitend naar school. obs de Zandheuvel

Fluitend naar school. obs de Zandheuvel Fluitend naar school obs de Zandheuvel is een openbare school voor basisonderwijs, heeft veel aandacht voor normen en waarden, streeft naar hoge resultaten, vindt de relatie met ouders belangrijk, leert

Nadere informatie

OBS De Tweemaster Piet Heinlaan AZ Winschoten. dalton Dalton-boek

OBS De Tweemaster Piet Heinlaan AZ Winschoten. dalton Dalton-boek DALTON: EEN BLIJVENDE INSPIRATIE OBS De Tweemaster Piet Heinlaan 19 9675 AZ Winschoten dalton 2016-2017 obsdetweemaster@sooog.nl www.obs2master.nl Dalton-boek INHOUDSOPGAVE Blz. 1. Inleiding 2 2. Geschiedenis

Nadere informatie

analyse van de opbrengsten.

analyse van de opbrengsten. analyse van de opbrengsten. Borging 6 Analyse 1 5 ACT 2 Bijstellen STUDY PLAN Doelstellingen en resultaten Monitoren 4 DO Uitproberen van de verbetertheorie Planning 3 Wie: Handeling; wanneer Plan Analyse,

Nadere informatie

Inhoud. Daltonschool De Vrijheid

Inhoud. Daltonschool De Vrijheid Daltononderwijs op Inhoud Inhoud... 1 Inleiding... 2 1. The Golden Circle... 3 2. Why... 4 De visie en missie van de school... 4 Daltononderwijs... 5 3. How... 6 Effectiviteit... 6 Vrijheid en verantwoordelijkheid...

Nadere informatie

DALTON-ONTWIKKELINGSPLAN

DALTON-ONTWIKKELINGSPLAN 2013 DALTON-ONTWIKKELINGSPLAN Cbs de Regenboog Not.A.H.Agessingel 10 9965 RD Leens Postbus 15 9965 ZG Leens 0595-572017 www.cbsderegenboogleens.nl Inhoudsopgave Hoofdstuk pagina Inleiding Waarom dalton-onderwijs

Nadere informatie

Plannen Groep 1/ 2. Taken plannen groep 1/2 Cds De Klister, Marieke Folkers

Plannen Groep 1/ 2. Taken plannen groep 1/2 Cds De Klister, Marieke Folkers Plannen Groep 1/ 2 Taken plannen groep 1/2 Cds De Klister, Marieke Folkers Foto + de beschrijving van ons planbord. OBS De Driebond Groningen, Maaike Nieuwbeerta.. Doorgaande lijn groep 2 naar groep 3;

Nadere informatie

Maandag 21 september 2015

Maandag 21 september 2015 Maandag 21 september 2015 Welkom Presentatie verbeterpunten en interventies Vragen van ouders Evaluatie van de ochtend Kwaliteitsbeleid Jaarplan Informatie verzamelen Prioriteiten stellen Keuzes maken

Nadere informatie

Beoordelingsformulier leerkracht Meerkring

Beoordelingsformulier leerkracht Meerkring Beoordelingsformulier leerkracht Meerkring Ervaren leerkracht Datum beoordeling: Naam medewerker: Beoordelaar: School: Gewerkt wordt met een driepuntsschaal: 1 = beneden gestelde eisen 2 = voldoet aan

Nadere informatie

Sova: Een keuze maken

Sova: Een keuze maken 11 februari 2016 Agenda: Donderdag 18 tot en met vrijdag 26 februari: Voorjaarsvakantie Dinsdag 1 maart: ouderavond (Muziekonderwijs op De Margriet & Faalangst en onzekerheid) Donderdag 3 maart, vrijdag

Nadere informatie

Daltonschool in Balans

Daltonschool in Balans Daltonschool in Balans Inleiding. Komend jaar zullen er minimaal vier nieuwe collega s zijn. In juli nemen we afscheid van 14 collega s, waaronder een aantal langdurige invallers. Het schooljaar zal worden

Nadere informatie

Beter en slimmer leren met behulp van ict

Beter en slimmer leren met behulp van ict Beter en slimmer leren met behulp van ict Nathalie Bremer, Po Raad Mirjam Brand en Willem-Jan van Elk, Kennisnet programma Opening en kennismaking Context: bestuursakkoord en doorbraakproject Maatwerk/gepersonaliseerd

Nadere informatie

DALTON: EEN BLIJVENDE INSPIRATIE. dalton 2009 / 2014. Dalton-beleidsplan. OBS De Tweemaster Piet Heinlaan 19 9675 AZ Winschoten. info@obs2master.

DALTON: EEN BLIJVENDE INSPIRATIE. dalton 2009 / 2014. Dalton-beleidsplan. OBS De Tweemaster Piet Heinlaan 19 9675 AZ Winschoten. info@obs2master. DALTON: EEN BLIJVENDE INSPIRATIE dalton 2009 / 2014 info@obs2master.nl www.obs2master.nl OBS De Tweemaster Piet Heinlaan 19 9675 AZ Winschoten Dalton-beleidsplan inhoud Hoofdstuk 1 - inleiding blz. 3 Hoofdstuk

Nadere informatie

Sectoroverstijgende pilots taal en rekenen Pilot Utrecht: aansluiting vve-po

Sectoroverstijgende pilots taal en rekenen Pilot Utrecht: aansluiting vve-po Projectplan Utrecht: aansluiting vve-po 1. Praktische gegevens Stichting PCOU Postbus 9419, 3506 GK Utrecht, 030-2723123 Projectleider Mevrouw C. (Carla) Sanders (bovenschools coördinator onderwijs en

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag

Jaarplan - jaarverslag Jaarplan - jaarverslag 2016-2017 OBS Thrimwalda Gytsjerk Datum: 7 juli 2016 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2016-2017 JAARVERSLAG 2016-2017 Schoolnaam OBS Thrimwalda Schoolnaam OBS Thrimwalda Datum 29-06-2016

Nadere informatie

Jaarplan schooljaar 2015-2016 De Wereldweide en Het Noordermerk.

Jaarplan schooljaar 2015-2016 De Wereldweide en Het Noordermerk. Jaarplan 2015-2016 Jaarplan schooljaar 2015-2016 De Wereldweide en Het Noordermerk. In het schoolplan van de Wereldweide en het Noordermerk staan de verbeterdoelen gekoppeld aan de thema s. Hierin worden

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE VLIER

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE VLIER RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE VLIER School : Basisschool De Vlier Plaats : Winterswijk BRIN-nummer : 07SY Onderzoeksnummer : 113576 Datum schoolbezoek :

Nadere informatie

Checklist groep 3 4 Doorgaande lijn Daltononderwijs

Checklist groep 3 4 Doorgaande lijn Daltononderwijs 1 Hulpvraag (blokjes) Eerst je maatje om hulp vragen, dan de leerkracht Eerst je maatje om hulp vragen, dan de leerkracht Symbolen *Stoplicht. Als het stoplicht op rood staat mag je geen vragen aan de

Nadere informatie