FAX Option Type Faxhandleiding Gebruiksaanwijzing

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FAX Option Type 3030. Faxhandleiding Gebruiksaanwijzing"

Transcriptie

1 FAX Option Type 3030 Gebruiksaanwijzing Faxhandleiding <Basis functies> Aan de slag Faxen Internetfaxfuncties gebruiken Programmeren Probleemoplossing Lees deze handleiding aandachtig door voordat u het apparaat gaat gebruiken en houd de handleiding bij de hand voor toekomstig gebruik. Lees eerst de veiligheidsinformatie met het oog op een veilig en correct gebruik van dit apparaat.

2 Inleiding Deze handleiding bevat gedetailleerde aanwijzingen en opmerkingen over de bediening en het gebruik van dit product. Lees voor uw eigen veiligheid deze handleiding aandachtig door voordat u het apparaat gaat gebruiken. Bewaar de handleiding op een handige plaats voor een snelle raadpleging. en Sommige illustraties wijken mogelijk iets af van hetgeen u op uw apparaat ziet. Sommige opties zijn niet in alle landen leverbaar. Raadpleeg uw dealer voor details. Deze gebruiksaanwijzing voorziet in twee maatsystemen. Gebruik de metrische maten voor dit apparaat. N.B. De inhoud van deze handleiding kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. In geen geval is de producent/leverancier aansprakelijk voor directe, indirecte, speciale, incidentele schade of bedrijfsschade als gevolg van het hanteren of bedienen van het apparaat. Handelsmerken Microsoft en Outlook zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen. Adobe en Acrobat zijn gedeponeerde handelsmerken van Adobe Systems Incorporated. Andere productnamen die in dit document worden gebruikt, worden alleen genoemd ter identificatie en kunnen handelsmerken zijn van de betreffende ondernemingen. Wij doen afstand van alle rechten op deze merken.

3 Handleidingen voor deze machine In de volgende handleidingen worden de bedieningsprocedures van dit apparaat beschreven. Voor bepaalde functies raadpleegt u de relevante onderdelen van de handleiding. De handleidingen zijn specifiek voor het type apparaat. Adobe Acrobat Reader/Adobe Reader is nodig om de handleidingen te bekijken als PDF-bestand. Er worden twee cd-roms meegeleverd: CD-ROM 1 Gebruiksaanwijzing CD-ROM 2 Scannerstuurprogramma en Hulpprogramma voor documentbeheer Bedieningshandleiding Standaardinstellingen (PDF-bestand op cd-rom 1) Geeft een overzicht van het apparaat en beschrijft de systeeminstellingen (papierlades enz.), Document Server-functies en probleemoplossing. Zie deze handleiding voor adresboekprocedures, zoals het opslaan van faxnummers, adressen en gebruikerscodes. Beveiligingshandleiding Deze handleiding is bestemd voor beheerders van het apparaat. Hierin worden de beveiligingsfuncties beschreven die de beheerder kan gebruiken om gegevens te beveiligen en ongewenst gebruik van het apparaat te voorkomen. Raadpleeg deze handleiding ook voor het registreren van beheerders en het instellen van gebruikers- en beheerdersverificatie. Netwerkhandleiding (PDF-bestand op cd-rom 1) Bevat informatie over het instellen en bedienen van de printer in een netwerkomgeving en met gebruik van software. Deze handleiding is bestemd voor alle modellen en kan daarom beschrijvingen van functies en instellingen bevatten die niet op uw model van toepassing zijn. Afbeeldingen, functies en ondersteunde besturingssystemen kunnen verschillen van die van uw model. Kopieerhandleiding (PDF-bestand op cd-rom 1) Hierin worden bediening, functies en probleemoplossing voor de kopieerfunctie van het apparaat beschreven. Faxhandleiding <Geavanceerde functies> (deze handleiding) (PDF-bestand op cd-rom 1) Hierin worden bediening, functies en probleemoplossing voor de faxfunctie van het apparaat beschreven. Faxhandleiding <Geavanceerde functies> (PDF-bestand op cd-rom 1) Beschrijft geavanceerde faxfuncties zoals het instellen van de telefoonlijn en het registreren van ID s. i

4 Printerhandleiding (PDF-bestand op cd-rom 1) Hierin worden het instellen en de bediening van de printerfunctie van het apparaat en de bijbehorende probleemoplossing beschreven. Scannerhandleiding (PDF-bestand op cd-rom 1) Hierin worden bediening, functies en probleemoplossing voor de scannerfunctie van het apparaat beschreven. Handleidingen voor DeskTopBinder Lite DeskTopBinder Lite is een hulpprogramma dat wordt meegeleverd op de CD-ROM Scannerstuurprogramma en Hulpprogramma voor documentbeheer. DeskTopBinder Lite Installatiehandleiding (PDF-bestand op cd-rom 2) Hierin worden de installatie en de gebruiksomgeving van DeskTopBinder Lite uitgebreid beschreven. Deze handleiding kan worden geopend vanuit het dialoogvenster [Setup] als DeskTopBinder Lite is geïnstalleerd. DeskTopBinder Introductiehandleiding (PDF-bestand op cd-rom 2) Hierin wordt de bediening van DeskTopBinder Lite beschreven en wordt een overzicht van de functies gegeven. Deze handleiding is toegevoegd aan het menu [Start] als DeskTopBinder Lite is geïnstalleerd. Auto Document Link Handleiding (PDF-bestand op cd-rom 2) Hierin worden de bediening en de functies beschreven van Auto Document Link dat is geïnstalleerd met DeskTopBinder Lite. Deze handleiding is toegevoegd aan het menu [Start] als DeskTopBinder Lite is geïnstalleerd. Andere handleidingen PostScript 3 Supplement (PDF-bestand op cd-rom 1) UNIX Supplement (verkrijgbaar bij een geautoriseerde dealer of als PDFbestand op onze website.) Er wordt naar de volgende softwareproducten verwezen, met gebruik van algemene namen: DeskTopBinder Lite en DeskTopBinder Professional DeskTopBinder ScanRouter V2 Lite en ScanRouter EX Professional (optioneel) de Scan- Router bezorgingssoftware SmartDeviceMonitor for Admin en SmartDeviceMonitor for Client SmartDeviceMonitor for Admin/Client ii

5 INHOUDSOPGAVE Handleidingen voor deze machine...i Gebruik van deze handleiding...1 Symbolen...1 Namen van hoofdfuncties Aan de slag Bedieningspaneel...3 Het display lezen...5 Functies van het display en de toetsen...6 Gebruikersverificatie...8 Gebruikerscodeverificatie (via het bedieningspaneel)...8 Gebruikerscodeverificatie (via een printerstuurprogramma)...8 Inloggen (via het bedieningspaneel)...8 Uitloggen (via het bedieningspaneel)...9 Inloggen (via een printerstuurprogramma)...9 Inloggen (via een webbrowser)...9 Uitloggen (via een webbrowser) Faxen Originelen plaatsen...11 Een scangebied instellen...13 Verzendmodi...16 Schakelen tussen geheugenverzending en directe verzending...16 Geheugenverzending...17 Een geheugenverzending annuleren...21 Voordat het origineel is gescand...21 Terwijl het origineel wordt gescand...21 Terwijl het origineel wordt verzonden...21 Voordat de verzending is gestart...22 Directe verzending...24 Een directe verzending annuleren...26 Voordat u op de toets {Start} heeft gedrukt...26 Nadat u op de toets {Start} heeft gedrukt...26 Verzending bevestigen...27 Bevestigen via het display...27 Bevestigen via een rapport...27 Geheugenverzending...27 Directe verzending...27 Bevestigen via een Bevestigen via een rapport en een Communicatieresultaatrapport (geheugenverzending)...28 Directe verzending resultaatrapport (Directe verzending)...29 iii

6 Scaninstellingen...30 Resolutie...30 Soort origineel...31 Belichting (contrast)...32 Verschillende instellingen kiezen bij een origineel met meerdere pagina s...34 Wanneer u de originelen op de glasplaat legt...34 Als u originelen in de optionele papierinvoereenheid (ADF) plaatst...34 Een bestemming opgeven...35 Het invoeren van een faxnummer...35 Pauze...36 Toon...36 Een adres invoeren...37 Wanneer de SMTP-server wordt omzeild...38 Een IP-faxbestemming invoeren...38 Ingevoerde bestemmingen opslaan in het adresboek...40 Enkelvoudige of groepsbestemmingen opgeven met de bestemmingslijst...41 Een bestemming zoeken...44 Zoeken op bestemmingsnaam...44 Zoeken op faxnummer...45 Zoeken op adres...46 Zoeken op IP-faxbestemming...47 Zoeken op LDAP-server...48 Een registratienummer opgeven...50 Ontvangst...52 De ontvangstmodus omschakelen...52 Een fax ontvangen in de modus Handmatige ontvangst Internetfaxfuncties gebruiken Internetfaxfuncties (door het opgeven van een adres)...55 Voorzorgsmaatregelen voor Internetfax...56 Functies die niet worden ondersteund met verzending...57 Functies die niet worden ondersteund met ontvangst...57 T.37 Volledige modus...57 Het versturen van internetfaxdocumenten...59 De SMTP-server omzeilen...66 Ontvangst bevestigen...67 De verzending van een Internetfax annuleren...68 Voordat het origineel is gescand...68 Terwijl het origineel wordt gescand...68 Nadat het origineel is gescand...69 Internetfaxdocumenten ontvangen...70 Automatische ontvangst...70 Handmatige ontvangst...71 Ontvangen berichten...72 Internetfaxfuncties (door het opgeven van een IP-adres)...73 en over het gebruik van IP-fax...75 Niet beschikbare functies voor IP-faxverzending...75 Verzenden met IP-fax...76 iv

7 4. Programmeren Begininstellingen en aanpassingen...79 Programmeren...80 Bewerken...82 Verwijderen...83 Bestemmingen opslaan in het adresboek Probleemoplossing Het geluidsniveau aanpassen...87 Wanneer de toets {Fax} rood oplicht...89 Wanneer de toner opraakt...90 Foutmeldingen: oorzaken en oplossingen...91 Problemen oplossen...98 Wanneer dingen anders gaan dan verwacht INDEX v

8 vi

9 Gebruik van deze handleiding Symbolen In deze handleiding worden de volgende symbolen gebruikt: R WAARSCHUWING: Dit symbool geeft een potentieel gevaarlijke situatie aan die zou kunnen leiden tot een dodelijk ongeluk of zware verwondingen indien het apparaat verkeerd wordt gebruikt en wanneer de bij dit symbool beschreven instructies niet worden opgevolgd. Lees eerst de instructies in Veiligheidsinformatie, Bedieningshandleiding Standaardinstellingen. R VOORZICHTIG: Dit symbool geeft een potentieel gevaarlijke situatie aan die zou kunnen leiden tot lichte verwondingen of materiële schade zonder persoonlijk letsel indien het apparaat verkeerd wordt gebruikt en wanneer de bij dit symbool beschreven instructies niet worden opgevolgd. Lees eerst de instructies in Veiligheidsinformatie, Bedieningshandleiding Standaardinstellingen. * De bovenstaande uiteenzettingen zijn opmerkingen voor uw veiligheid. Belangrijk Wanneer deze aanwijzingen niet worden opgevolgd, kunnen papierstoringen optreden, originelen worden beschadigd of gegevens verloren gaan. Zorg ervoor dat u de aanwijzingen leest. Voorbereiding Dit symbool verwijst naar informatie of voorbereidingen die voorafgaand aan de bediening noodzakelijk zijn. Dit symbool verwijst naar voorzorgsmaatregelen die voorafgaand aan de bediening moeten worden getroffen of naar handelingen die moeten worden uitgevoerd bij storingen. Beperking Dit symbool verwijst naar maximumaantallen, functies die niet tegelijkertijd kunnen worden gebruikt of naar omstandigheden waarin bepaalde functies niet kunnen worden gebruikt. Verwijzing Dit symbool verwijst naar een referentie. [ ] Toetsen die op het scherm van het apparaat verschijnen. [ ] Toetsen en knoppen die op het scherm van de computer verschijnen. { } Toetsen op het bedieningspaneel van het apparaat. 1

10 Namen van hoofdfuncties In deze handleiding wordt als volgt verwezen naar de hoofdfuncties van dit apparaat: Internetfax (door het opgeven van een adres) Internetfax Internetfax (door het opgeven van een IP-adres) IP-fax 2

11 1. Aan de slag Bedieningspaneel Het feitelijke bedieningspaneel van het apparaat kan verschillen van deze afbeelding, afhankelijk van de geïnstalleerde optionele eenheden. In deze illustratie zijn alle opties geïnstalleerd. NL AJC001S 1. Indicatielampje Communicatie Deze indicator gaat branden tijdens het verzenden en ontvangen van faxberichten. 2. Indicatielampje Vertrouwelijk bestand Gaat branden wanneer er een document wordt ontvangen via Vertrouwelijke ontvangst of Persoonlijk vak. Zie de Faxhandleiding <Geavanceerde functies>. Gaat knipperen wanneer een bestand met geheugenslot in het geheugen wordt ontvangen. Zie de Faxhandleiding <Geavanceerde functies>. 3. {Gebruikersinstellingen/Teller} toets Gebruikersinstellingen: Druk op deze toets om de gebruikersinstellingen op te roepen. Met deze hulpprogramma s kunt u standaardinstellingen aanpassen. Zie de Faxhandleiding <Geavanceerde functies>. Teller: Geeft het totaal aantal te kopiëren of af te drukken pagina s weer. 4. Indicatielampjes Deze tonen fouten en de status van het apparaat. L: indicatielampje Onderhoud x: indicatielampje Papierstoring M: indicatielampje Klep open d: indicatielampje Nietjes toevoegen D: indicatielampje Toner toevoegen B: indicatielampje Papier op Zie Bedieningspaneel, Bedieningshandleiding Standaardinstellingen. 5. Display Het display helpt u taken uitvoeren en geeft de apparaatstatus weer. Hier verschijnen berichten. Zie Pag.5 Het display lezen. 6. {Instellingen controleren}-toets Controleer de instellingen voor het faxbericht dat u wilt verzenden door op deze toets te drukken voordat u op de toets {Start} drukt. Zie Pag.20 De verzendinstellingen controleren. 3

12 Aan de slag 1 7. {Programma}-toets Hiermee kunt u veelgebruikte instellingen registreren en eerder geregistreerde instellingen oproepen. Zie de Faxhandleiding <Geavanceerde functies>. 8. {Instellingen verwijderen}-toets Toets om de huidige instellingen te wissen. 9. Aan-indicator Dit indicatielampje licht op als de bedrijfsschakelaar wordt ingeschakeld. Belangrijk Schakel de hoofdschakelaar niet uit terwijl het indicatielampje Aan brandt of knippert. Als u dit indicatielampje negeert, kan de vaste schijf beschadigd raken. Als de hoofdschakelaar is ingeschakeld maar het indicatielampje Aan niet oplicht, kunnen er faxdocumenten worden ontvangen. 10. Aan/uit-indicatielampje Dit indicatielampje licht op als de hoofdschakelaar wordt ingeschakeld. Zie De spanning inschakelen, Bedieningshandleiding Standaardinstellingen. 11. Bedrijfsschakelaar Druk op deze schakelaar om de spanning in te schakelen (het indicatielampje Aan licht op). Druk nogmaals op deze schakelaar om de spanning uit te schakelen (het indicatielampje Aan gaat uit). Zie de Faxhandleiding <Geavanceerde functies>. De bedrijfsschakelaar werkt niet wanneer [Gebruikers tools/teller/informatie] op het display wordt weergegeven. 12. Indicatielampje Data in Knippert tijdens het verzenden en afdrukken naar en het opslaan op de Document Server via het LAN-Fax Driver. 13. Indicatielampje Ontvangen berichten Gaat branden wanneer een document wordt ontvangen dat geen Vertrouwelijke ontvangst of geheugenslotbestand is. Zie de Faxhandleiding <Geavanceerde functies>. Gaat ook branden wanneer een document wordt ontvangen met de Ontvangstinstelling Opslaan. Zie de Faxhandleiding <Geavanceerde functies>. 14. Functiestatus-indicatielampjes Als het lampje groen verlicht is, is de desbetreffende functie geactiveerd. Als het lampje rood verlicht is, is de desbetreffende functie onderbroken. Druk op de desbetreffende toets en volg daarna de instructies op het scherm. 15. Functietoetsen Druk op de toets {Kopiëren}, {Document Server}, {Fax}, {Printer}, of {Scanner} om de desbetreffende functie te activeren. De inhoud van het display varieert overeenkomstig. Het indicatielampje van de geselecteerde functie wordt verlicht. 16. {Start Handmatig Ontv.}-toets Druk in als Handmatige ontvangst is ingesteld. Zie Pag.53 Een fax ontvangen in de modus Handmatige ontvangst. 17. {Dir. Kiezen}-toets Druk deze in als u wilt bellen en het geluid via de luidspreker wilt horen. Zie de Faxhandleiding <Geavanceerde functies>. 18. {Pauze/Herh.}-toets Pauze: Met deze toets wordt een pauze ingevoegd wanneer u een faxnummer kiest of opslaat. U kunt geen pauze invoegen op de plaats van het eerste cijfer. Zie Pag.36 Pauze. Opnieuw kiezen (redial): Druk op deze toets om één van de 10 laatstgekozen nummers te herhalen. Zie de Faxhandleiding <Geavanceerde functies>. 19. {Toon}-toets Hiermee kunt u toonsignalen over een pulslijn verzenden. Zie Pag.36 Toon. 20. Cijfertoetsen Gebruik deze toetsen om faxnummers te kiezen of het aantal afdrukken in te voeren. 21. {#}-toets (Enter-toets) Registreert ingevoerde inhoud of instellingen. 22. {Wis/Stop}-toets Wissen: Annuleert ingevoerde cijfers of tekens. 4

13 Bedieningspaneel Stoppen: Met deze toets wordt de huidige bewerking (verzenden, scannen, kopiëren of afdrukken) onderbroken. Het display lezen 23. {Start}-toets Druk op deze toets om te beginnen met faxen of rapporten of lijsten af te drukken. 1 Via het display kunt u het apparaat bedienen en kunt u berichten, de apparaatstatus en bestemmingen aflezen die zijn opgeslagen in de bestemmingslijst. Zie Faxbestemming, Bedieningshandleiding Standaardinstellingen. Als u op de toets {Fax} of {Modi wissen} drukt terwijl het apparaat in bedrijf is, wordt de stand-by modus van de fax ingeschakeld. U kunt op de functienamen op het display drukken om de bijbehorende functie te selecteren of op te geven. Nadat u een functie heeft geselecteerd of opgegeven, wordt de functienaam als volgt weergegeven. Als het niet mogelijk is om een functie te selecteren of op te geven, wordt de functienaam als volgt weergegeven. Het apparaat wordt automatisch stand-by gezet wanneer u het gedurende een bepaalde tijd niet hebt gebruikt. U kunt deze tijd selecteren met de Auto Reset-timer van de fax. Zie Timerinstellingen, Bedieningshandleiding Standaardinstellingen. Met [Reset bij het einde van het scannen] onder Alg. instell./aanpas. kunt u het apparaat na iedere verzending laten terugkeren naar de standaardmodus. Zie de Faxhandleiding <Geavanceerde functies>. 5

14 Aan de slag Functies van het display en de toetsen 1 De inhoud van het display varieert, afhankelijk van de geïnstalleerde opties. Begindisplay NL AJC002S 1. Hiermee kunt u scanvoorwaarden en formaten selecteren. 2. Wanneer u gaat verzenden, worden hier de datum en tijd, de naam en het faxnummer van een bestemming, en het formaat van het origineel weergegeven. Als gebruikersverificatie is ingesteld, verschijnt een log-in gebruikersnaam. 3. Druk op deze knop om een faxnummer, adres of IP-faxnummer in te voeren of toe te voegen. Instellingen Internetfax Aan : IP-fax-, H.323-, SIP-instellingen Aan : Instellingen Internetfax Aan en IP-fax-, H.323-, SIP-instellingen Aan : Voor het gebruik van de functie Internetfax of IP-fax zijn de optionele harde schijf en de printer/scannereenheid vereist. U kunt de Internetfaxinstellingen wijzigen bij instellingen in het menu Faxinstellingen. Zie de Faxhandleiding <Geavanceerde functies>. U kunt de IP-faxinstellingen wijzigen bij IP-faxinstellingen in het menu Faxinstellingen. Zie de Faxhandleiding <Geavanceerde functies>. 6

15 Bedieningspaneel 4. Hier worden berichten en de apparaatstatus weergegeven. 5. Hier wordt het nummer van een bestemming weergegeven. Wanneer u bestemmingen toevoegt met de cijfertoetsen, drukt u op [Toev.]. 6. Druk op deze toets om informatie over verzendingen weer te geven. 7. Hiermee kan de verzendmodus worden geschakeld tussen Geheugenverzending en Directe verzending. Zie Pag.16 Schakelen tussen geheugenverzending en directe verzending. 8. Hier worden de snelbedieningstoetsen weergegeven die zijn ingesteld voor vaak gebruikte functies. [Status TX-bestand] en [Status RX-bestand] zijn vooraf ingesteld. Zie de Faxhandleiding <Geavanceerde functies>. 9. Hier worden diverse verzendfuncties weergegeven. Zie Pag.16 Verzendmodi, Faxhandleiding <Geavanceerde functies>. 10. De titelwoord-toetsen verschijnen. Hiermee kunt u van één pagina (display) naar een andere op de bestemmingslijst gaan. Zie Pag.42 Overschakelen tussen de titels van bestemmingslijsten. 11. Hiermee kunt u een bestemming zoeken via bestemmingsnaam, faxnummer, adres of registratienummer. 12. Wordt weergegeven op bestemmingstoetsen die zijn geprogrammeerd als doorzendstation. 13. Deze wordt weergegeven op bestemmingstoetsen die zijn geprogrammeerd met een groep bestemmingen. Zie Namen opslaan in een groep, Bedieningshandleiding Standaardinstellingen. 1 Ga als volgt te werk om het apparaat weer op stand-by te zetten: Als u het origineel in de optionele papierinvoereenheid (ADF) heeft geplaatst en niet op de toets {Start} heeft gedrukt, verwijdert u het origineel. Wanneer u geen origineel heeft geplaatst, drukt u op de toets {Instellingen verwijderen}. Wanneer u de gebruikersinstellingen heeft opgeroepen, drukt u op de toets {Gebruikersinstellingen/Teller}. 7

16 Aan de slag 1 Gebruikersverificatie Wanneer gebruikersverificatie is ingesteld (Gebruikerscodeverificatie, Basisverificatie, Windows verificatie, LDAP verificatie of Integratieserver-verificatie) wordt het verificatiescherm weergegeven. Het apparaat kan uitsluitend worden gebruikt nadat een geldige gebruikersnaam en een geldig wachtwoord zijn ingevoerd. Meld u aan op het apparaat en meld u af als u klaar bent. Vergeet niet om u af te melden om ongewenst gebruik van het apparaat door andere gebruikers te voorkomen. Vraag de Gebruikerbeheerder om een log-in gebruikersnaam, wachtwoord en gebruikerscode. Neem contact op met de betreffende beheerders voor meer informatie over de verschillende soorten gebruikersverificatie. Voor gebruikerscodeverificatie voert u het nummer in dat in het Adresboek als log-in gebruikersnaam is opgeslagen. Gebruikerscodeverificatie (via het bedieningspaneel) Als gebruikersverificatie is ingesteld, wordt het volgende scherm weergegeven. Gebruikerscodeverificatie (via een printerstuurprogramma) Als gebruikersverificatie is ingesteld, geeft u de gebruikerscode op bij de printereigenschappen van het printerstuurprogramma. Raadpleeg de Help van het printerstuurprogramma voor meer informatie. Inloggen (via het bedieningspaneel) Volg onderstaande stappen om in te loggen als Basisverificatie Windows verificatie, LDAP verificatie of Integratieserver-verificatie is ingesteld. A Druk op [Invoeren] voor [Log-in gebruikersnaam]. B Voer een log-in gebruikersnaam in en druk vervolgens op [OK]. C Druk op [Invoeren] voor [Log-in wachtwoord]. D Voer een log-in wachtwoord in en druk op [OK]. E Druk op [Log-in]. Als de gebruiker wordt geaccepteerd, verschijnt het scherm voor de functie die u wilt gebruiken. Voer een gebruikerscode in (acht cijfers) en druk op [#]. 8

17 Bedieningspaneel Uitloggen (via het bedieningspaneel) Volg onderstaande stappen om uit te loggen als Basisverificatie Windows verificatie, LDAP verificatie of Integratieserver-verificatie is ingesteld. A Druk op de toets {Gebruikersinstellingen/Teller}. B Druk op [Log-out]. C Druk op [Ja]. D Druk op de toets {Gebruikersinstellingen/Teller}. Inloggen (via een printerstuurprogramma) Als Basisverificatie, Windows verificatie, LDAP verificatie of Integratieserver-verificatie is ingesteld, geeft u de coderingsinstellingen op in de printereigenschappen van het printerstuurprogramma en geeft u vervolgens een log-in gebruikersnaam en een wachtwoord op. Raadpleeg de Help van het printerstuurprogramma voor meer informatie. Nadat u zich heeft aangemeld via een printerstuurprogramma is afmelden niet noodzakelijk. Inloggen (via een webbrowser) Volg onderstaande stappen om u aan te melden als gebruikersverificatie is ingesteld. Wij raden u aan een Web Image Monitor te gebruiken in dezelfde netwerkomgeving als dit apparaat. Anders wordt de webbrowser misschien niet geopend en kan een fout optreden. A Klik op [Log-in]. B Voer een log-in gebruikersnaam en een wachtwoord in en druk vervolgens op [OK]. Voor gebruikerscodeverificatie voert u een gebruikerscode in bij [Gebruikersnaam] en klikt u op [OK]. De te nemen stappen zijn afhankelijk van de gebruikte webbrowser. Uitloggen (via een webbrowser) Klik op [Log-out] om u af te melden als gebruikersverificatie is ingesteld. Wij raden u aan een Web Image Monitor te gebruiken in dezelfde netwerkomgeving als dit apparaat. Anders wordt de webbrowser misschien niet geopend en kan een fout optreden. 1 9

18 Aan de slag 1 10

19 2. Faxen Originelen plaatsen Plaats de originelen correct op de glasplaat of in de automatische documentinvoer (ADF) afhankelijk van de gebruikte papiersoort, zoals getoond in de afbeelding. Voor meer informatie over het plaatsen van verschillende soorten originelen raadpleegt u de Kopieerhandleiding. U kunt [Speciaal origineel] niet gebruiken tijdens het kopiëren. Zie Originelen plaatsen, Kopieerhandleiding. De origineelformaten die automatisch kunnen worden gedetecteerd wijken enigszins af van de formaten die worden genoemd in Formaten die de automatische papierselectie kan detecteren, Kopieerhandleiding. Zie de Faxhandleiding <Geavanceerde functies>. Het plaatsen van originelen met het volgende formaat: A3, 8 1 / 2" 11", 8 1 / 2 " 14", en 11" 17". Origineel Waar de originelen plaatsen? Glasplaat De ADF Het plaatsen van originelen met het formaat A5 en B5 JIS Origineel Waar de originelen plaatsen? Glasplaat De ADF Wanneer u originelen plaatst zoals in bovenstaande illustraties, wordt de faxkop als volgt op ontvangen faxen afgedrukt. *1 Aan de bovenzijde van de fax *2 Aan de linkerzijde van de fax Verwijzing Pag.79 Begininstellingen en aanpassingen Beperking A5-originelen die u op de glasplaat plaatst, worden niet gedetecteerd. Plaats A5-originelen in de ADF. Zie de Faxhandleiding <Geavanceerde functies>. 11

20 Faxen 2 Voor het scannen van meerdere originelen via de automatische documentinvoer (ADF) plaatst u de originelen in een stapel. Wanneer u een fax verstuurt, wordt door het formaat en de afdrukrichting van het papier in het ontvangende faxapparaat bepaald hoe het beeld wordt afgedrukt. Als het papier in het ontvangende faxapparaat van een ander formaat is en/of een andere afdrukrichting heeft, kan het beeld van het faxbericht kleiner uitvallen, aan de randen worden afgesneden of over meerdere pagina s worden verdeeld. Als u een belangrijk document wilt verzenden, vraag dan eerst aan de ontvanger welk papierformaat wordt gebruikt en welke afdrukrichting het papier heeft. U kunt het scangebied precies aangeven, wanneer u een origineel met een afwijkend (aangepast) formaat of een gedeelte van een groot origineel wilt verzenden. Zie Pag.13 Een scangebied instellen. Originelen met een aangepast formaat worden gescand als reguliere originelen, waardoor bij de ontvanger extra blanco marges kunnen optreden of de randen van afbeeldingen kunnen ontbreken. Als u een scangebied opgeeft, wordt alleen het betreffende gebied gescand, ongeacht het feitelijke origineelformaat. Voor het verzenden van originelen langer dan 420 mm (17") moet u een van de volgende instellingen kiezen. Scan vervolgens het origineel via de ADF (als het document vastloopt, kan het beschadigd raken omdat het scannen niet stopt in deze modus): Geef het gebied op bij Scangebied. Zie Pag.13 Een scangebied instellen. Selecteer Lang document bij de Gebruikersinstellingen. Zie de Faxhandleiding <Geavanceerde functies> (schakelaar 14, bit 1). U moet gebruik maken van geheugenverzending als u documenten wilt versturen die langer zijn dan 800 mm (32") (directe verzending is niet mogelijk). Als zich een papierstoring voordoet, drukt u op de toets {Wissen/Stoppen} en verwijdert u het origineel voorzichtig. Controleer of de inkt, correctievloeistof, enzovoort volledig zijn opgedroogd voordat u de originelen plaatst. Er kunnen anders vlekken op de glasplaat komen die op de afdruk te zien zijn. Als u een A4- of LT (8 1 / 2 " 11")- origineel in staande afdrukrichting plaatst, zal het beeld 90 graden worden geroteerd voordat het faxbericht wordt verzonden. Zie de Faxhandleiding <Geavanceerde functies>. U kunt de eerste pagina via de glasplaat verzenden en de resterende pagina s via de ADF. U kunt niet van de ADF naar de glasplaat veranderen. Raadpleeg Pag.19 Meerdere originelen vanaf de glasplaat verzenden voor geheugenverzending. Raadpleeg Pag.25 Meerdere originelen vanaf de glasplaat verzenden voor directe verzending. Als u de Internetfaxfunctie gebruikt, worden de originelen op A4-formaat verzonden. Originelen die groter zijn dan A4 worden verkleind tot A4-formaat. Als het apparaat van de ontvanger is uitgerust met de T.37 Volledige modus dan hebben de verzonden originelen de breedte die is opgegeven in het Adresboek. Zie Pag.57 T.37 Volledige modus. Wanneer u gebonden originelen (boeken, tijdschriften) plaatst, kunt u in de Gebruikersinstellingen kiezen of eerst de linkerpagina of eerst de rechterpagina moet worden verzonden. Zie de Faxhandleiding <Geavanceerde functies> (schakelaar 06, bit 6). 12

21 Originelen plaatsen Verwijzing Voor het plaatsen van dubbelzijdige originelen raadpleegt u <Geavanceerde functies> in de Faxhandleiding. Zie voor acceptabele soorten originelen, <Geavanceerde functies> in de Faxhandleiding. Een scangebied instellen Normaal gesproken wordt een geplaatst origineel gescand volgens het automatisch gedetecteerde formaat. Als u een scangebied aangeeft, wordt het origineel dienovereenkomstig gescand. Originelen kunnen dus zonder extra ruimte of blanco marges worden verzonden. Zie de Faxhandleiding <Geavanceerde functies>. Automatische detectie Detecteert het formaat van de eerste pagina en scant alle pagina s volgens datzelfde formaat. Als het formaat van het origineel niet kan worden vastgesteld, wordt een bevestigingsbericht weergegeven. Plaats het origineel opnieuw. Normaal Het geplaatste origineel wordt gescand volgens het opgegeven formaat, ongeacht het feitelijke formaat van het document. De volgende formaten kunnen worden opgegeven: A4KL, B4 JISL, A3L, 8 1 / 2 " 11"KL, 8 1 / 2" 14"L, en 11" 17"L. Gebied Geef het gebied aan dat gescand moet worden. Alleen het gebied in het opgegeven formaat wordt gescand, ongeacht het feitelijke formaat van een geplaatst origineel. Zie de Faxhandleiding <Geavanceerde functies>. Als u het geselecteerde scangebied wilt annuleren, selecteert u [Autodetectie]. Zie Pag.15 Autodetectie opgeven. A Plaats de originelen en selecteer de gewenste scaninstellingen. Wanneer u originelen met verschillende formaten in de ADF plaatst, moet u de papiergeleider instellen op het formaat van het grootste origineel. Aangezien de papiergeleider niet is ingesteld op kleine originelen, bestaat de kans dat deze enigszins schuin worden afgedrukt. B Druk op [Scangebied]. 2 13

DX-C200P. Softwarehandleiding. Gebruiksaanwijzing

DX-C200P. Softwarehandleiding. Gebruiksaanwijzing DX-C200P Gebruiksaanwijzing Softwarehandleiding 1 Voorbereiden voor afdrukken 2 Het printerstuurprogramma instellen 3 Andere afdrukbewerkingen 4 Rechtstreeks afdrukken vanaf een digitale camera (PictBridge)

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Gebruikershandleiding

Gebruiksaanwijzing Gebruikershandleiding Voor een veilig en juist gebruik, zorg ervoor dat u de "Veiligheidsinformatie" leest voordat u het apparaat gebruikt. Gebruiksaanwijzing Gebruikershandleiding INHOUDSOPGAVE Hoe werkt deze handleiding?...

Nadere informatie

Netwerkhandleiding. Een Printerserver gebruiken De printer volgen en configureren Speciale bewerkingen onder Windows Aanhangsel

Netwerkhandleiding. Een Printerserver gebruiken De printer volgen en configureren Speciale bewerkingen onder Windows Aanhangsel Netwerkhandleiding 1 3 4 Een Printerserver gebruiken De printer volgen en configureren Speciale bewerkingen onder Windows Aanhangsel Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u dit apparaat gebruikt

Nadere informatie

Basis gebruikershandleiding

Basis gebruikershandleiding asis gebruikershandleiding MFC-J5320DW Versie 0 DUT Wanneer u contact wilt opnemen met de klantenservice Vul de volgende gegevens in voor toekomstige referentie: Modelnummer: MFC-J5320DW Serienummer: Aankoopdatum:

Nadere informatie

In deze handleiding worden afmetingen op twee manieren genoteerd. Houd u voor dit apparaat aan de metrische notatie.

In deze handleiding worden afmetingen op twee manieren genoteerd. Houd u voor dit apparaat aan de metrische notatie. Gebruiksaanwijzing 1 2 3 4 5 6 7 8 Voordat u het apparaat gebruikt Basishandelingen Afdrukfuncties Problemen oplossen Gebruikersinstellingen en Tekst invoeren Specificaties Lees, voordat u dit apparaat

Nadere informatie

Basis gebruikershandleiding

Basis gebruikershandleiding Basis gebruikershandleiding MFC-J470DW Versie 0 BEL-DUT Als u contact wilt opnemen met de klantenservice Vul de volgende gegevens in voor toekomstige referentie: Modelnummer: MFC-J470DW Serienummer: 1

Nadere informatie

Voor een veilig en correct gebruik, dient u de Veiligheidsinformatie in "Lees dit eerst" te lezen voordat u het apparaat gebruikt. Gebruiksaanwijzing

Voor een veilig en correct gebruik, dient u de Veiligheidsinformatie in Lees dit eerst te lezen voordat u het apparaat gebruikt. Gebruiksaanwijzing Voor een veilig en correct gebruik, dient u de Veiligheidsinformatie in "Lees dit eerst" te lezen voordat u het apparaat gebruikt. Gebruiksaanwijzing INHOUDSOPGAVE Inleiding...6 Hoe werkt deze handleiding?...

Nadere informatie

Handleiding voor netwerkprinten

Handleiding voor netwerkprinten Handleiding voor netwerkprinten 1 2 3 4 5 6 7 Configuratie van Windows 95/98/Me Configuratie van Windows 2000 Configuratie van Windows XP Configuratie van Windows NT 4.0 Configuratie van NetWare Configuratie

Nadere informatie

CopyCentre C20, WorkCentre M20 en WorkCentre M20i Handleiding voor de gebruiker 604P17902

CopyCentre C20, WorkCentre M20 en WorkCentre M20i Handleiding voor de gebruiker 604P17902 CopyCentre C20, WorkCentre M20 en WorkCentre M20i Handleiding voor de gebruiker 604P17902 Vertaald door: The Document Company Xerox GKLS European Operations Bessemer Road Welwyn Garden City Hertfordshire

Nadere informatie

Smart Touch gebruiken

Smart Touch gebruiken A-61770_nl Smart Touch gebruiken versie 1.7 De functies van Smart Touch gebruiken Inhoud Overzicht... 2 Smart Touch starten... 2 Smart Touch gebruiken met de standaard functienummers en vooraf gedefinieerde

Nadere informatie

HP Officejet 4630 e-all-in-one series

HP Officejet 4630 e-all-in-one series HP Officejet 4630 e-all-in-one series Inhoudsopgave 1 Help voor HP Officejet 4630 e-all-in-one series... 1 2 Kennis maken met de HP Officejet 4630 series... 3 Printeronderdelen... 4 Bedieningspaneel en

Nadere informatie

XC2100 Series. Gebruikershandleiding. Machinetype(n): 7527 Model(len): 696

XC2100 Series. Gebruikershandleiding. Machinetype(n): 7527 Model(len): 696 XC2100 Series Gebruikershandleiding September 2012 www.lexmark.com Machinetype(n): 7527 Model(len): 696 Inhoudsopgave 2 Inhoudsopgave Informatie over veiligheid...7 Omgaan met de printer...9 Informatie

Nadere informatie

LASERJET PRO 400 MFP. Gebruikershandleiding M425

LASERJET PRO 400 MFP. Gebruikershandleiding M425 LASERJET PRO 400 MFP Gebruikershandleiding M425 HP LaserJet Pro 400 MFP M425-serie Gebruikershandleiding Copyright en licentie 2012 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Verveelvoudiging,

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding NPD5089-02 NL Auteursrecht Auteursrecht Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze,

Nadere informatie

Monochroomlaser-MFP. Gebruikershandleiding. Juni 2011

Monochroomlaser-MFP. Gebruikershandleiding. Juni 2011 Monochroomlaser-MFP Gebruikershandleiding Juni 2011 Machinetype(n): 7014, 4569, 4570 Model(len): 431, 636, 63W, n01, n02, g01, g02, n11, n12, g11, g12, hn1, hn2, wh1, wh2, 43K, 6K6, 6K7 Inhoudsopgave Veiligheidsinformatie...14

Nadere informatie

MX610 Series. Gebruikershandleiding. Machinetype(n): 7016 Model(len): 630, 670, 675

MX610 Series. Gebruikershandleiding. Machinetype(n): 7016 Model(len): 630, 670, 675 MX610 Series Gebruikershandleiding Mei 2013 www.lexmark.com Machinetype(n): 7016 Model(len): 630, 670, 675 Inhoudsopgave 2 Inhoudsopgave Informatie over veiligheid...7 Omgaan met de printer...9 Informatie

Nadere informatie

Gebruikershandleiding PDS-

Gebruikershandleiding PDS- Gebruikershandleiding PDS- 5000/PDS-6000 PDS-5000 PDS-6000 Versie 0 DUT Gebruik van de documentatie Dank u voor de aanschaf van een Brother-apparaat! Het lezen van de documentatie helpt u bij het optimaal

Nadere informatie

MX410 en MX510 Series

MX410 en MX510 Series MX410 en MX510 Series Gebruikershandleiding Juni 2012 www.lexmark.com Machinetype(n): 7015 Model(len): 470, 630, 670, 675, 679 Inhoudsopgave 2 Inhoudsopgave Informatie over veiligheid...7 Omgaan met de

Nadere informatie

Dell V725w Gebruikershandleiding

Dell V725w Gebruikershandleiding Dell V725w Gebruikershandleiding Januari 2012 www.dell.com support.dell.com Machinetype(n): 4449 Model(len): 7d1, 7dE Inhoudsopgave 2 Inhoudsopgave Veiligheidsinformatie...6 Over de printer...7 Bedankt

Nadere informatie

Haal méér uit uw Ricoh MFP

Haal méér uit uw Ricoh MFP Handleiding versie 2.8.2 Lite/Professional/Corporate versies Haal méér uit uw Ricoh MFP Inhoud Print&Share... 6 Inleiding... 6 Hoe werkt deze handleiding?... 7 Terminologie... 7 Installatie... 8 Registratie

Nadere informatie

Phaser 3300MFP. Multifunctionele Printer. Phaser 3300MFP. Gebruikershandleiding

Phaser 3300MFP. Multifunctionele Printer. Phaser 3300MFP. Gebruikershandleiding Phaser 3300MFP Multifunctionele Printer Phaser 3300MFP Gebruikershandleiding 2008 Xerox Corporation. Alle rechten voorbehouden. Deze gebruikershandleiding dient uitsluitend ter informatie. Alle informatie

Nadere informatie

Facsimile OFX 520 GEBRUIKERSHANDLEIDING

Facsimile OFX 520 GEBRUIKERSHANDLEIDING Facsimile OFX 520 GEBRUIKERSHANDLEIDING Copy-ol.p65 2 28/04/00, 15.17 PUBLICATIE UITGEGEVEN DOOR: Olivetti Lexikon, S.p.A. Via Jervis, 77-10015 Ivrea (Italy) Samenstelling: Olivetti Lexikon, S.p.A. Documentazione

Nadere informatie

HP Color LaserJet CM2320 MFP-serie Gebruikershandleiding

HP Color LaserJet CM2320 MFP-serie Gebruikershandleiding HP Color LaserJet CM2320 MFP-serie Gebruikershandleiding Copyright en licentie 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Verveelvoudiging, bewerking en vertaling zonder voorafgaande schriftelijke

Nadere informatie

hp LaserJet 3300mfp gebruik

hp LaserJet 3300mfp gebruik hp LaserJet 3300mfp gebruik hp LaserJet 3300mfp gebruikershandleiding Copyright-informatie Copyright 2002 Hewlett-Packard Company Alle rechten voorbehouden. Verveelvoudiging, bewerking of vertaling zonder

Nadere informatie

Gebruikershandleiding NPD4708-00 NL

Gebruikershandleiding NPD4708-00 NL NPD4708-00 NL Auteursrechten en handelsmerken Auteursrechten en handelsmerken Auteursrechten en handelsmerken Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand

Nadere informatie

Gebruik de telefoon niet in een explosieve omgeving. Neem de restricties in acht, en volg alle voorschriften en reglementen op.

Gebruik de telefoon niet in een explosieve omgeving. Neem de restricties in acht, en volg alle voorschriften en reglementen op. AAN DE SLAG HET EERSTE GEBRUIK Controleer de inhoud van de verpakking VEILIGHEIDSINSTRUCTIES Voor uw veiligheid: Lees deze richtlijnen. Het niet opvolgen ervan kan gevaarlijk en/of (bij wet) verboden zijn.

Nadere informatie

Introductie Mamut Online Backup

Introductie Mamut Online Backup Mamut Active Services Introductie Mamut Online Backup Versie 4 MOB.BKL.INTRO.NL.040.01 1 Mamut Online Backup Inhoud Mamut Online Backup... 3 Nieuw in versie 4... 5 Introductie... 6 Aan de slag... 12 Zo

Nadere informatie

INK-JET FAX FAX_LAB 650/680

INK-JET FAX FAX_LAB 650/680 INK-JET FAX FAX_LAB 650/680 GEBRUIKSAANWIJZING SAMENGESTELD/UITGEGEVEN/ Gedrukt in China. GEPRODUCEERD DOOR: Olivetti S.p.A. con unico azionista Code van de gebruiksaanwijzing: 381750K Gruppo Telecom Italia

Nadere informatie

Geachte klant, Printer. Lijsten en rapporten SMS. Fax. Scanner. Telefoon. Papier. Kopieerapparaat

Geachte klant, Printer. Lijsten en rapporten SMS. Fax. Scanner. Telefoon. Papier. Kopieerapparaat Handleiding 2 Geachte klant, Hartelijk dank dat u een OKI-faxapparaat hebt gekozen. Wij wensen u veel plezier met uw nieuwe laserfax. Met dit apparaat kunt u faxen en telefoneren, SMS-berichten versturen

Nadere informatie

OFX 180 GEBRUIKSAANWIJZING

OFX 180 GEBRUIKSAANWIJZING OFX 180 GEBRUIKSAANWIJZING PUBLICATIE UITGEGEVEN DOOR: Olivetti I-Jet S.p.A. Località Le Vieux 11020 ARNAD (Italy) Samenstelling: Olivetti Tecnost, S.p.A. Direzione @ Home/Office Via Jervis, 77-10015 IVREA

Nadere informatie