Praktijkbeschrijving. t Loket in Goirle

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Praktijkbeschrijving. t Loket in Goirle"

Transcriptie

1 Praktijkbeschrijving t Loket in Goirle Hoe zorgt u er als gemeente voor dat de toeleiding naar zorg en ondersteuning in lijn is met de Kanteling? De gemeente Goirle en MEE hebben de handen ineen geslagen. Zij gingen samen met welzijn en maatschappelijk werk aan de slag in t Loket en het Jeugdnetwerk. MEE-medewerkers dragen hun manier van kijken en werkwijze over aan loketmedewerkers en doen daarbij zelf nieuwe kennis op over andere doelgroepen. In deze praktijkbeschrijving zoomen we in op t Loket en de opbrengsten daarvan. MOVISIE praktijkbeschrijving t loket in Goirle pagina 1 van 11

2 t Loket in Goirle: in het kort Project Doel Projectleiding Deelnemers Resultaten Opbrengst voor de inwoners t Loket is een samenwerkingsverband van welzijn, de gemeente, maatschappelijk werk en MEE. t Loket bestaat sinds t Loket helpt mensen die op zoek zijn naar informatie of ondersteuning op het gebied van wonen, welzijn, zorg en inkomen. Met de expertise van MEE kan t Loket mensen beter en meer in lijn met de Kanteling op weg helpen. Gemeentelijke coördinator van t Loket. Welzijnsorganisatie ContourdeTwern, de gemeentelijke afdeling Sociale zaken, maatschappelijk werk en MEE. MEE werkt in de backoffice en is coach voor de frontoffice van t Loket waarin de andere drie partijen werkzaam zijn. De loketmedewerkers leren van MEE en omgekeerd. De lijnen zijn kort en de gespreksvoerders en MEE zijn steeds beter in staat om het gesprek te voeren volgens de gekantelde insteek. Het onderscheid tussen MEE en de loketmedewerkers vervaagt hierdoor. Het denken in doelgroepen wordt losgelaten. Het aantal aanvragen voor individuele Wmo-voorzieningen is licht gedaald. De gekozen oplossingen berusten vaker dan vroeger geheel of gedeeltelijk op de inzet van eigen kracht, het persoonlijke netwerk en het gebruik van algemene voorzieningen. De betreffende burgers kunnen zich vinden in deze oplossingen. Lessons learned * Baseer de samenwerking op (een gedeelde) visie op de behoefte van het veld. * Samenwerken: ga aan de slag en stel bij aan de hand van de praktijk. * Zorg voor onderling vertrouwen en open communicatie. * Werk met heldere kaders en geef voldoende speelruimte aan medewerkers. * Blijf investeren in de samenwerking. * Zorg voor een eenduidige boodschap in contact met burgers. * Laat het denken in Wmo-doelgroepen en MEE-doelgroepen los. * Maak de gespreksvoerder niet verantwoordelijk voor het besluit over de indicatie. * Zorg voor gemeenschappelijke huisvesting. * Maak gebruik van ruimte in het budget van MEE om te experimenteren. MOVISIE praktijkbeschrijving t loket in Goirle pagina 2 van 11

3 1. t Loket, wat is het? In 2007 is de gemeente Goirle gestart met t Loket, een samenwerkingsverband dat bestaat uit de welzijnsorganisatie ContourdeTwern, de gemeentelijke afdeling Sociale zaken, maatschappelijk werk en MEE. Burgers die op zoek zijn naar informatie of ondersteuning op het gebied van wonen, welzijn, zorg en inkomen kunnen terecht bij t Loket. Vooral ouderen en mensen met een Wmo-voorziening kloppen aan bij t Loket. Vanaf 2015 komt hier de doelgroep licht Verstandelijke Beperkten (LVB) bij. Hoe werkt het? De frontoffice van t Loket pakt vragen van kwetsbare burgers op met als doel hen te ondersteunen, te adviseren en te activeren. De verschillende partnerorganisaties leveren personele inzet, in eerste instantie allemaal in de frontoffice van t Loket. De MEE-consulenten hebben een meer ondersteunende en coachende rol. Zij zijn twee dagdelen per week aanwezig in t Loket. De samenwerking tussen de frontoffice-medewerkers van t Loket en MEE bestaat onder andere uit het bespreken van actuele casuïstiek, samen op huisbezoek gaan en samen gesprekken met klanten voeren. Doel Het doel van de samenwerking is het leren van elkaar en het gebruik maken van elkaars expertise. In het kader van de transities naar gemeenten coachen MEE-consulenten de loketmedewerkers bij het gekanteld gesprekvoeren, bij het kijken naar alternatieve oplossingen, en bij het inzetten van de eigen kracht en het sociale netwerk van de klant. MEE is gevraagd voor deze coaching on the job van de loketmedewerkers omdat MEE-consulenten hier de afgelopen jaren al veel ervaring mee hebben opgedaan. Samenwerkingsverband t Loket is op dit moment een samenwerkingsverband met consulenten in de frontoffice van welzijnsorganisatie ContourdeTwern, de gemeentelijke afdeling sociale zaken en maatschappelijk werk. MEE werkt zowel in de front- als in de backoffice samen met loketmedewerkers. ContourdeTwern is als onafhankelijke organisatie gevraagd de coördinatie van t Loket uit te voeren. De coördinator van t Loket is afkomstig van deze organisatie. In de opdracht van de gemeente zijn afspraken vastgelegd over het doel van t Loket en de te behalen resultaten. 2. Werkwijze Burgers met een vraag op het gebied van wonen, zorg, welzijn of inkomensondersteuning we noemen ze in het vervolg klanten melden zich bij t Loket. De loketmedewerker maakt een afspraak voor een huisbezoek om de ondersteuningsbehoefte helder te krijgen. Stap één is het achterhalen wat de oorzaak van het probleem kan zijn. De loketmedewerker kijkt daarbij naar de verschillende leefgebieden. Hoe hangen problemen met elkaar samen? Wat houdt de problemen in stand? In het gesprek ziet hij erop toe dat hij structuur biedt aan de klant, zodat deze meer grip krijgt op zijn situatie. MOVISIE praktijkbeschrijving t loket in Goirle pagina 3 van 11

4 Liesbeth Schellekens, MEE-consulent: Interessant is om te kijken wat de mogelijke oorzaak is van het gedrag of de problematiek. Kan ik deze casus verklaren, analyseren. Ik begin bij het begin. Als je in het begin niet goed kijkt, kan alles wat volgt de verkeerde weg zijn. Het startpunt is goed analyseren. Goed oorzaak en gevolg achterhalen. Heeft de klant een beperking? Ligt er een diagnose aan ten grondslag? Zo ja, is dat goed uitgezocht? Als dat niet het geval is, adviseer ik de klant eerst naar de huisarts te gaan. Pas als je duidelijk hebt wat er aan de hand is, kun je goed adviseren en klanten doorgeleiden naar een passend antwoord. Zodra het probleem is geanalyseerd, bedenkt de loketmedewerker samen met de klant wat een goede oplossing kan zijn. Hierin is eerst aandacht voor eigen kracht en het sociale netwerk van de klant en voor het gebruik van algemene voorzieningen vóórdat er professionele hulp wordt ingeschakeld. Daarbij zorgt de loketmedewerker ervoor dat de klant goed geïnformeerd is over alle mogelijkheden die er zijn. Belangrijk in de werkwijze is dat de klant centraal staat. Corry van den Dungen, loketmedewerker vanuit ContourdeTwern: Het is belangrijk om echt de tijd te nemen voor een huisbezoek. Gesprekken duren langer dan vroeger, maar de tijdwinst zit er in dat mensen minder snel terugkomen omdat je het hele probleem analyseert en aanpakt. Je moet mensen masseren. Je moet voldoende tijd nemen om de klant de zaken rustig uit te laten leggen. Het is belangrijk om mee te blijven denken over andere manieren om het probleem op te lossen. Op basis van de problematiek van de klant wordt eventueel noodzakelijke expertise ingeschakeld om tot een oplossing te komen. Scholing & training De afgelopen twee jaar heeft de gemeente Goirle flink geïnvesteerd in scholing van loketmedewerkers op het gebied van de Kanteling. In de scholing en in de borging van het geleerde door casuïstiekbesprekingen spelen MEE-consulenten een belangrijke rol. Zaken die met een trainingsacteur geoefend zijn, worden in de samenwerkingspraktijk door MEE verder overgedragen. Inge van der Horst, beleidsadviseur Welzijn bij de gemeente Goirle: MEE-consulenten hebben de kunst van vraagverheldering al goed onder de knie en zij zijn goed bekend met de regionale sociale kaart waardoor zij zicht hebben op alternatieve oplossingen. Verder hebben de consulenten van MEE al veel ervaring opgedaan met het insteken op de eigen kracht en het inzetten van het netwerk van de klant. Tot slot kunnen MEE-consulenten hun kennis over en het herkennen van iemand met een licht verstandelijke beperking overdragen. MOVISIE praktijkbeschrijving t loket in Goirle pagina 4 van 11

5 De gemeente Goirle blijft de komende tijd investeren in de intervisiebijeenkomsten met een externe begeleider. Vanaf de zomer starten twee intervisiegroepen met een gemengde samenstelling. Naast de frontoffice doen hieraan ook medewerkers van de backoffice mee. Deze intervisiebijeenkomsten dragen bij aan uniformiteit in de werkwijze van de loketmedewerkers. Daarnaast is het van belang dat de loketmedewerkers blijven oefenen en reflecteren op casussen. Kruisbestuiving Uiteraard vindt er ook kruisbestuiving in de samenwerking plaats. MEE-consulenten geven aan met name kennis op te doen van de lokale voorzieningen en de sociale kaart van de gemeente Goirle. Ook leren zij veel over de werkwijze van de gemeente. De andere insteek van loketmedewerkers, met name minder nadruk op de medische aspecten, vinden ze verfrissend. Loketmedewerkers hebben minder aandacht voor een specifieke beperking en zijn meer gericht op de oplossing van het probleem. Zowel de loketmedewerkers als de MEE-consulent ervaren dat het eenvoudiger is om een beroep te doen op elkaars expertise én om de klant naar andere organisaties door te verwijzen. 3. Resultaten De opbrengst van de nieuwe werkwijze is voor de medewerkers van t Loket duidelijk. Zij hebben zich de Kantelingsgedachte eigen gemaakt. De medewerkers denken mee met de klant over de optimale oplossing. Corry van den Dungen (ContourdeTwern) vertelt dat ze dat mooi vindt om te zien. Je doet dat door goede vragen te stellen en soms te confronteren. Daarnaast heeft er onder de medewerkers bewustwording plaatsgevonden vertelt Liesbeth Schelekens (MEE). Dat resulteert in een andere manier van werken. We starten met een pas op de plaats. Eerst achterhalen we wat er nou echt aan de hand is, in plaats van dat we meteen draaien en de klant een traject bieden. Een ander mooi resultaat van de samenwerking dat de consulenten hun eigen doelgroep steeds meer gaan loslaten. Er wordt steeds minder gedacht in Wmo- en MEE-cliënten. De medewerkers van t Loket kijken samen naar wat ze voor de klanten kunnen betekenen. De samenwerking heeft er ook in geresulteerd dat de drempel om collega s van andere organisaties vragen te stellen, veel lager is geworden. De medewerkers van t Loket werken dicht bij elkaar en kunnen elkaar makkelijk benaderen met een vraag. Tot slot is er een lichte daling in de aanvragen van individuele Wmo-voorzieningen. Dit kan betekenen dat er meer wordt uitgegaan van de eigen kracht en het netwerk van de klant. Hier is echter geen officieel onderzoek naar gedaan. MOVISIE praktijkbeschrijving t loket in Goirle pagina 5 van 11

6 4. Financiering ContourdeTwern en het maatschappelijk werk ontvangen subsidie van de gemeente om te participeren in de frontoffice. De inzet van de MEE-consulenten wordt momenteel nog gefinancierd vanuit de AWBZ omdat deze activiteiten binnen de collectieve diensten van MEE vallen. Dit is momenteel toereikend. Marijke van Weert (MEE) verwacht dat dit niet meer het geval zal zijn wanneer MEE-consulenten meer gaan meedraaien in sociale wijkteams in de regio. Als MEE-consulenten taken gaan uitvoeren die niet sec des MEE s zijn en dus niet binnen de collectieve diensten of individuele diensten vallen worden deze uren los in rekening gebracht. 5. Opbrengst voor de cliënt Uit het klanttevredenheidsonderzoek is gebleken dat klanten heel tevreden zijn over de huisbezoeken. Ze voelen zich gehoord. De loketmedewerkers nemen echt de tijd om de Kanteling, zelfredzaamheid en eigen kracht uit te leggen. Daardoor is er weinig weerstand als de loketmedewerker samen met de klant tot alternatieve oplossingen komen. Klanten waarderen het maatwerk. Zij waarderen het ook dat loketmedewerkers in de huisbezoeken uitvoerig stil staan bij hun probleem én hun thuissituatie. 6. De kracht van de gemeente De gemeente Goirle is volop bezig met het doorvoeren van de Kanteling. De werkwijze van t Loket sluit hier een-op-een bij aan, aldus Inge van der Horst van de gemeente. We investeren veel in de toegang. De toegang is een belangrijk instrument om invloed uit te oefenen op de totale uitgaven van de Wmo. Het is nog te vroeg om te zien in hoeveel gevallen er een eigenkracht-oplossing uit deze aanpak voortkomt, maar we merken al wel dat er minder wordt doorverwezen naar duurdere individuele voorzieningen. 7. De kracht van MEE De aanwezigheid van MEE in t Loket bevordert de uitwisseling, de samenwerking en het leren van elkaar omdat de medewerkers van t Loket en MEE elkaar fysiek tegenkomen en met elkaar werken. MEE is zowel in de organisatie als in de werkwijze volop met de Kanteling bezig. Marijke van Weert, regiomanager van MEE, vertelt dat de ene consulent al meer gekanteld werkt dan de ander. Ook MEE-consulenten moeten soms hun schroom nog overwinnen om door te vragen en te zoeken naar de eigen kracht van de klant. Met hun manier van werken, namelijk via de, de Sociale Netwerk Strategie (SNS), brengen MEEconsulenten duidelijk in kaart wat de klant en zijn netwerk zelf kunnen doen en waarvoor echt professionele ondersteuning nodig is. Om deze werkwijze goed tot zijn recht te laten komen, moet niet alleen de klant kantelen maar ook de consulent. Wmo-consulenten zien deze manier van werken en leren hiervan. Consulenten zijn hierdoor creatiever dan voorheen, kijken breder, doorbreken het hokjes denken en leggen de verantwoordelijkheid bij de klant. MOVISIE praktijkbeschrijving t loket in Goirle pagina 6 van 11

7 Inge van der Horst, beleidsadviseur welzijn bij de gemeente Goirle: De meerwaarde van MEE zit m in de kunst van de vraagverheldering. Medewerkers van MEE zijn over het algemeen generalistisch en niet verlegen om vragen te stellen. Ze vragen alles, zijn heel actief in het zoeken naar oplossingen en hebben een brede kennis van de sociale kaart. Tot slot bezitten ze de vaardigheid om het netwerk van de klant op een natuurlijke manier ter sprake te brengen. Liesbeth Schellekens, MEE-consulent: Mijn rol is om te kijken wat voor vragen kun je stellen en kennis over te dragen over de doelgroep met een verstandelijke beperking. Je voedt elkaar, dat is een mooie wisselwerking. Het is belangrijk om de klant en zijn netwerk centraal te zetten en dan te bedenken welke expertise je nodig hebt om de klant en zijn netwerk te ondersteunen. Ria van de Haterd, coördinator van t Loket: Met name het doorvragen doen MEE-consulenten goed. In het begin was er onder de loketmedewerkers een soort schroom om door te vragen op wat te privé leek. Dat is mede onder invloed van MEE veranderd. De loketmedewerkers vragen nu gewoon door. Als ze aan mensen zien dat ze boos worden, benoemen ze dat en kunnen ze samen kijken waar die boosheid vandaan komt. Daarbij hebben de MEE-consulenten kennis van de LVB-doelgroep. MEE-consulenten pakken signalen op van mogelijke beperkingen Corry van den Dungen, loketmedewerker vanuit ContourdeTwern: MEE-consulenten leveren een goede bijdrage aan de vraagverheldering en doelgroepherkenning. 8. Randvoorwaarden Loketmedewerkers werken als generalisten. De afgelopen jaren is er met trainingen flink geïnvesteerd in hun competenties. De geïnterviewde loketmedewerkers geven aan dat de volgende competenties van belang zijn: * een open, empathische, oprecht geïnteresseerde, lerende en flexibele houding: dat betekent een open blik hebben, uitdagingen zien, professionele warmte tonen, oprecht luisteren, aanpassingsvermogen hebben en mee kunnen denken; * gesprekstechnieken en communicatieve vaardigheden zoals feedback geven en ontvangen, reflecteren, uitleggen, toneel kunnen spelen, bewust afstemmen in taalgebruik, kleding en houding; * het bieden van overzicht en structuur: analyseren, begrenzen, helicopterview; * een aantal competenties specifiek voor de vraagverheldering: vragen durven stellen, de vraag achter de vraag achterhalen, je zintuigen gebruiken, onderzoeken, jezelf als instrument voor vraagverheldering zien, mensen op eigen kracht wijzen; * samenwerkingsvaardigheden en openstaan voor ideeën van anderen; * in staat zijn tot multitasking: dit vraagt om snel schakelen, concentreren. MOVISIE praktijkbeschrijving t loket in Goirle pagina 7 van 11

8 De nieuwe werkwijze vraagt niet alleen wat van de loketmedewerkers, maar ook van de gemeente en de coördinatoren en managers van de verschillende organisaties: Inge van der Horst, gemeente Goirle: De nieuwe werkwijze vraagt van me dat ik helder communi-ceer over de in te zetten koers, heldere werkprocessen neerzet, blijf luisteren naar de signalen die vanuit de medewerkers komen en met hen in gesprek blijf. 9. Tips en lessons learned Baseer de samenwerking op (een gedeelde) visie op de behoefte van het veld. Samenwerken: ga aan de slag en stel bij aan de hand van de praktijk. Betrokkenen ervaren de samenwerking tussen de gemeente Goirle en MEE als een succes omdat de partners gewoon aan de slag zijn gegaan. De gemeente en MEE maakten concrete afspraken waarna de partners vrij snel tot actie konden overgaan. Hierbij helpt het dat Goirle een kleine gemeente is, waardoor de lijnen kort zijn en afspraken snel zijn gemaakt. Daardoor kunnen nieuwe ideeën snel worden opgepakt en uitgevoerd. Gaandeweg stellen de partners de samenwerking bij en richten zij het proces slimmer in. Marijke van Weert, regiomanager MEE: Om op deze manier te kunnen werken, is wederzijds vertrouwen nodig en is het van belang dat de partners elkaar de samenwerking gunnen en dat je van elkaar mag leren. Zorg voor onderling vertrouwen en open communicatie. Om goed te kunnen samenwerken is het belang dat de medewerkers zich veilig voelen en dat er ruimte is om elkaar te voeden. Elkaar kunnen vertrouwen en een open communicatie liggen aan de basis hier van. Inge van der Horst (gemeente Goirle) ervaart dat ze zich vrijer voelt om ruimte en vertrouwen te geven omdat de gemeente geen subsidie aan MEE verstrekt. Werk met heldere kaders en geef voldoende speelruimte aan medewerkers. Heldere kaders zijn belangrijk. De loketmedewerkers moeten weten waarom de werkwijze op deze manier is opgezet en binnen welke kaders zij zich vrij kunnen bewegen. Een eenduidige aanpak staat voorop, maar ze moeten wel de speelruimte krijgen voor creativiteit. Blijf investeren in de samenwerking. Hiervoor is een goede communicatie van belang en een zekere zakelijkheid. Zorg voor een eenduidige boodschap in contact met burgers. Alle communicatie over t Loket moet in lijn zijn met de Kantelingsgedachte. De medewerkers, hoewel met verschillende achtergronden, moeten daarom eenduidig zijn in de boodschap aan burgers. Klanten denken vaak dat een gespreksvoerder in het gesprek alleen toetst of ze recht hebben op een voorziening. Zij hebben lang niet altijd in de gaten dat de gespreksvoerder ook kijkt naar eigen kracht en het sociale netwerk. MOVISIE praktijkbeschrijving t loket in Goirle pagina 8 van 11

9 Laat het denken in Wmo-doelgroepen en MEE-doelgroepen los. Zet de burger met een hulpvraag centraal en ga de verbinding met andere partijen aan om de ondersteuning zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren. Maak de gespreksvoerder niet verantwoordelijk voor het besluit over de indicatie. De indicatiebevoegdheid moet bij de gemeente liggen en niet bij de gespreksvoerders. Dit zorgt ervoor dat de loketmedewerkers onafhankelijk en neutraal naar de hulpvraag van de klant kunnen kijken en dat de klant een open gesprek met de loketmedewerker kan aangaan. Zorg voor gemeenschappelijke huisvesting. Het is voor de loketmedewerkers een belangrijke randvoorwaarde dat ze bij elkaar in huis zitten. Corry van den Dungen, loketmedewerker vanuit ContourdeTwern: Zo zie je elkaar veel meer en benader je elkaar sneller. Liesbeth Schellekens, MEE-consulent: Het is verfrissend om samen vanuit t Loket te werken omdat iedereen er vanuit een andere achtergrond zit. Het naamplaatje van iemand is niet interessant, het gaat om de visie. Maak gebruik van ruimte in het budget van MEE om te experimenteren. Een belangrijke randvoorwaarde is dat MEE genoeg ruimte van haar financier krijgt om dit soort pilots op te pakken. Inge van der Horst, beleidsadviseur Welzijn bij de gemeente Goirle: Als MEE weinig speelruimte over houdt, dan valt er weinig te experimenteren. MOVISIE praktijkbeschrijving t loket in Goirle pagina 9 van 11

10 10. Blik op de toekomst Met het oog op de transities in het sociale domein is de gemeente op dit moment bezig met het beschrijven van haar visie op de toegang tot zorg en ondersteuning. Goirle wil daarbij voortborduren op de werkwijze van t Loket. Naar alle waarschijnlijkheid zal t Loket uitbreiden, en ook de toeleiding gaan regelen (naar delen van) de Participatiewet en de Jeugdzorg. Met als gevolg dat de medewerkers van t Loket met nieuwe doelgroepen te maken krijgen. Dit vraagt om meer én ook andere kennis over problematieken, beperkingen en doelgroepen. De personele bezetting van t Loket moet hierin meegroeien. Dit betekent dat er medewerkers met expertise op het gebied van jeugd aan t Loket moeten worden toegevoegd en dat MEEconsulenten mogelijk weer plaats gaan nemen in de frontoffice. Op deze manier kan t Loket generalistisch opereren. MEE hoopt in de toekomst betrokken te blijven bij t Loket. Voor MEE staat het cliëntbelang voorop. Marijke van Weert, regiomanager MEE: MEE hoopt in de toekomst betrokken te blijven bij t Loket. Voor MEE staat het cliëntbelang voorop. De maatschappij is zo ingewikkeld geworden. Mensen hebben in deze tijd meer moeite om daadwerkelijk mee te doen! MEE heeft de droom van een inclusieve samenleving. Daar ligt onze opdracht: wij willen voorkomen dat mensen met een beperking de dupe worden van de transities. Inge van der Horst (gemeente Goirle) geeft aan dat MEE er wel voor moet waken dat zij zichzelf niet overprofileert omdat dit op weerstand kan stuiten bij andere organisaties. Inge van der Horst ziet MEE overigens niet als concurrent, er is een duidelijk onderscheid in de doelgroep die ze ondersteunen en de doelgroep van bijvoorbeeld het maatschappelijk werk. MOVISIE praktijkbeschrijving t loket in Goirle pagina 10 van 11

11 11. Achtergrondinformatie Instrumenten Meer informatie over de hieronder genoemde instrumenten vindt u (ook) op bij de beschrijving van dit praktijkvoorbeeld: * Prototype Quickscan & registratieformulier Prototype Quickscan; * Instrument voor de frontlijn in het sociale domein; * MEE Proeverij, een uitnodiging van MEE aan partners om hen te laten zien wat MEE allemaal doet in de region Tilburg. Bronnen SGBO Benchmarking(2013). Kantelen in de praktijk. Kwalitatief onderzoek naar de ervaringen met de gekantelde. Wmo-werkwijze.Gemeente Goirle. Den Haag: SGBO Benchmarking. Contactpersoon Inge van der Horst, beleidsadviseur Welzijn bij de gemeente Goirle Telefoon: Mobiel: Geïnterviewde personen * Inge van der Horst, beleidsadviseur Welzijn bij de gemeente Goirle * Hanneke Reijrink, beleidsadviseur Welzijn bij de gemeente Goirle * Ria van de Haterd, coördinator t Loket Goirle en werkzaam bij ContourdeTwern * Corry van den Dungen, medewerker t Loket en werkzaam bij ContourdeTwern * Liesbeth Schellekens, consulent MEE en werkzaam in t Loket * Marijke van Weert, regiomanager MEE regio Tilburg Deze praktijkbeschrijving is tot stand gekomen in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de Vereniging van Nederlandse Gemeente en MEE Nederland in het kader van het Stimuleringsprogramma Cliëntondersteuning. Movisie, februari 2014 MOVISIE praktijkbeschrijving t loket in Goirle pagina 11 van 11

Het Gesprek in gemeente Zeist

Het Gesprek in gemeente Zeist Praktijkbeschrijving Het Gesprek in gemeente Zeist Hoe zorgt u er als gemeente voor dat burgers die zorg en ondersteuning nodig hebben, passend en effectief geholpen worden? Een goed keukentafelgesprek

Nadere informatie

Voorbereiden door krachten te bundelen... 2. Visie op nieuwe taken... 2. Vernieuwingen in welzijn, (jeugd)zorg en werk... 2

Voorbereiden door krachten te bundelen... 2. Visie op nieuwe taken... 2. Vernieuwingen in welzijn, (jeugd)zorg en werk... 2 Nieuwsbrief sociaal domein, #1 Vernieuwing welzijn, (jeugd)zorg en werk Inhoud Voorbereiden door krachten te bundelen... 2 Visie op nieuwe taken... 2 Vernieuwingen in welzijn, (jeugd)zorg en werk... 2

Nadere informatie

Opleidingsprogramma De Wmo-professional

Opleidingsprogramma De Wmo-professional Kennis van de Overheid Opleidingsprogramma De Wmo-professional Gekanteld werken Leren gekanteld werken Het werk van de professional in de frontlinie van zorg en welzijn verandert ingrijpend. Niet helpen

Nadere informatie

De slimste route? Vormgeven toegang

De slimste route? Vormgeven toegang De slimste route? Vormgeven toegang Grote veranderingen in zorg en ondersteuning Taken vanuit AWBZ, Jeugdzorg, Werk en inkomen. Passend onderwijs (toegang tot onderwijs) De slimste route (voor Hengelo)

Nadere informatie

Maatschappelijke ondersteuning in Dordrecht

Maatschappelijke ondersteuning in Dordrecht Praktijkbeschrijving Maatschappelijke ondersteuning in Dordrecht De zelfredzaamheid en participatie van kwetsbare burgers verbeteren. Dat is de opdracht die de gemeente Dordrecht mee geeft aan de nieuwe

Nadere informatie

Toelichting BenW-adviesnota

Toelichting BenW-adviesnota Onderwerp: Subsidierelatie MEE Toelichting BenW-adviesnota Afdeling/team: Afdelingshoofd: Welzijn Bremmers, P.H.M. Auteur: Bankers, J. Datum vergadering: 27 juni 2016 1. Aanleiding In het Sociaal Deelfonds

Nadere informatie

Opleidingsprogramma het keukentafelgesprek

Opleidingsprogramma het keukentafelgesprek Kennis van de Overheid Opleidingsprogramma het keukentafelgesprek Zorg voor Zorgen dat! Leren gekanteld werken Het werk van de professional in de frontlinie van zorg en welzijn verandert ingrijpend. Niet

Nadere informatie

Het keukentafelgesprek

Het keukentafelgesprek Het keukentafelgesprek Informatie over het keukentafelgesprek Waarom een keukentafelgesprek? De Wmo heeft andere uitgangspunten dan de AWBZ. De AWBZ kent een recht op zorg. Er zijn landelijke richtlijnen

Nadere informatie

B en W d.d

B en W d.d B en W. 13.1064 d.d. 26-11-2013 Onderwerp Samenwerkingsovereenkomst MEE - gemeente Leiden Burgemeester en wethouders besluiten: Behoudens advies van de commissie 1. In te stemmen met het aangaan van een

Nadere informatie

COLLEGENOTA. Onderwerp: Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Aantal bijlage(n): 1. Beslispunten:

COLLEGENOTA. Onderwerp: Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Aantal bijlage(n): 1. Beslispunten: COLLEGENOTA Portefeuillehouder: E. Janissen Paraaf Datum Afdeling: MRB Steller: F. Muller-De Vos Afd. Manager Medewerker Datum: 22-10-2013 Openbaar: Ja x Nee Fin. Jur. Pers. Naar griffier: Ja Nee Consulent

Nadere informatie

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013,

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013, KOERS 2014-2015 3 Het (zorg)landschap waarin wij opereren verandert ingrijpend. De kern hiervan is de Kanteling, wat inhoudt dat de eigen kracht van burgers over de hele breedte van de samenleving uitgangspunt

Nadere informatie

Algemene gegevens Om te beginnen willen wij graag wat algemene informatie van u ontvangen. Uw gegevens worden geanonimiseerd verwerkt.

Algemene gegevens Om te beginnen willen wij graag wat algemene informatie van u ontvangen. Uw gegevens worden geanonimiseerd verwerkt. VRAGENLIJST Quickscan voorbereiding decentralisatie begeleiding Algemene gegevens Om te beginnen willen wij graag wat algemene informatie van u ontvangen. Uw gegevens worden geanonimiseerd verwerkt. Vraag

Nadere informatie

Participatieverslag Nieuw & Anders

Participatieverslag Nieuw & Anders Participatieverslag Nieuw & Anders Op 26 en 31 maart vonden twee bijeenkomsten plaats met de titel Nieuw & Anders plaats. Twee bijeenkomsten die druk bezocht werden door vrijwilligers, verenigingen en

Nadere informatie

RIBW werkt in & met sociale wijkteams

RIBW werkt in & met sociale wijkteams RIBW werkt in & met sociale wijkteams Inspiratiedagen RIBW 1 & 8 september 2015 Movisie Anneke van der Ven 9/9/2015 In wat voor tijd leven we eigenlijk? 1 1. Van AWBZ naar Wet Maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Competentieprofiel. kaderlid LGB Beroepsinhoud Zorg

Competentieprofiel. kaderlid LGB Beroepsinhoud Zorg Competentieprofiel kaderlid LGB Beroepsinhoud Zorg Generieke Competenties... 2 Affiniteit met kaderlidmaatschap... 2 Sociale vaardigheden... 2 Communicatie... 2 Lerend vermogen... 3 Initiatiefrijk... 3

Nadere informatie

Samen DOEN in de buurt in Amsterdam

Samen DOEN in de buurt in Amsterdam Praktijkbeschrijving Samen DOEN in de buurt in Amsterdam De Samen DOEN in de buurt-teams in Amsterdam richten zich op de ondersteuning van kwetsbare huishoudens met multiproblemen. Zij werken vanuit het

Nadere informatie

Onderwerpen. Wat is kantelen? Waarom kantelen? Kantelen doen we samen Stip aan de horizon

Onderwerpen. Wat is kantelen? Waarom kantelen? Kantelen doen we samen Stip aan de horizon Onderwerpen Wat is kantelen? Waarom kantelen? Hoe gaan we kantelen Kantelen doen we samen Stip aan de horizon Wat is kantelen? Invoeren bedoeling Wmo: - Zelfredzaamheid en zelfstandigheid - Van zorg naar

Nadere informatie

Checklist trainingen het gesprek in de Wmo en het gehele sociale domein VOOR GEMEENTEN DIE TRAININGSBUREAUS SELECTEREN

Checklist trainingen het gesprek in de Wmo en het gehele sociale domein VOOR GEMEENTEN DIE TRAININGSBUREAUS SELECTEREN Checklist trainingen het gesprek in de Wmo en het gehele sociale domein VOOR GEMEENTEN DIE TRAININGSBUREAUS SELECTEREN Checklist trainingen het gesprek in de Wmo en het gehele sociale domein Voor gemeenten

Nadere informatie

Doe een beroep op de adviseurs van AVI bij uw voorbereiding op de komende decentralisaties

Doe een beroep op de adviseurs van AVI bij uw voorbereiding op de komende decentralisaties AVI-nieuwsbrief 7 (24 juli 2012) Adviseurs Versterking Wmo ondersteunen bij beleidsbeïnvloeding Doe een beroep op de adviseurs van AVI bij uw voorbereiding op de komende decentralisaties Geachte Het uitstel

Nadere informatie

Het Signalerend. Toegankelijke. Activerende. Netwerk

Het Signalerend. Toegankelijke. Activerende. Netwerk Stean foar Stipe Visie op cliëntondersteuning zorg, welzijn en aangepast wonen Het Signalerend ignalerende Toegankelijke Effectieve Activerende Netwerk (dat stiet as in hûs!) Inleiding Sinds januari 2007

Nadere informatie

Kwaliteitsbeleid in de Wmo

Kwaliteitsbeleid in de Wmo Kwaliteitsbeleid in de Wmo vijf redenen om nu aan de slag te gaan! Concrete outcome, gedragen indicatoren Aanpak voor gemeenten Gemeenten willen resultaten boeken als het gaat om het versterken van eigen

Nadere informatie

Zoektocht. Directeur/bestuurder Socius

Zoektocht. Directeur/bestuurder Socius Is deze nieuwsbrief niet goed leesbaar, klik dan hier voor de webversie. Klik hier voor een PDF van de nieuwsbrief. Socius januari 2014 Zoektocht Op de drempel van 2014 kijk ik nog eens naar wat ons het

Nadere informatie

Op weg naar een andere vorm van welzijnswerk

Op weg naar een andere vorm van welzijnswerk Op weg naar een andere vorm van welzijnswerk Van: Johan v.d. Sloot (welzijnsorganisatie STAERK) d.d. 20 september 2012 Geachte raadsleden, Bijgaand stuur ik u deze notitie over een nieuwe vorm van het

Nadere informatie

De scorelijst competenties collectieve belangenbehartiger

De scorelijst competenties collectieve belangenbehartiger De scorelijst competenties collectieve belangenbehartiger De scorelijst bestaat uit de twaalf competenties van de collectieve belangenbehartiger met daarbij steeds vier stellingen. Per stelling kunt u

Nadere informatie

Regionale visie op welzijn. Brabant Noordoost-oost

Regionale visie op welzijn. Brabant Noordoost-oost Regionale visie op welzijn Brabant Noordoost-oost Inleiding Als gemeenten willen we samen met burgers, organisaties en instellingen inspelen op de wensen en behoeften van de steeds veranderende samenleving.

Nadere informatie

Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid:

Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid: 2 juni 2014 Sociaal Domein Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid: Jeugdzorg, AWBZ-begeleiding naar Wmo, Participatiewet. Samenhang met ontwikkelingen Publieke Gezondheidszorg en Passend

Nadere informatie

Team passend onderwijs wat is het, hoe werkt het?

Team passend onderwijs wat is het, hoe werkt het? Team passend onderwijs wat is het, hoe werkt het? werkgroep bundelen van expertise, 25 mei 2012 Aanleiding voor een team passend onderwijs Passend onderwijs betekent dat iedere leerling het onderwijs en

Nadere informatie

De route van secretaresse naar VAKvrouw van de toekomst

De route van secretaresse naar VAKvrouw van de toekomst De route van secretaresse naar VAKvrouw van de toekomst Sylvia Verhoef, adviseur en manager Opleidingen Anita Buijs, manager bedrijfsvoering backoffice 2 Ben jij de secretaresse van de toekomst? Perfecte

Nadere informatie

Meedoen& Meetellen. Wat betekent het voor mensen met een verstandelijke beperking? Trainingsmodules voor professionals

Meedoen& Meetellen. Wat betekent het voor mensen met een verstandelijke beperking? Trainingsmodules voor professionals Meedoen& Meetellen Wat betekent het voor mensen met een verstandelijke beperking? Trainingsmodules voor professionals Samenstelling trainingsmodule Eline Roelofsen Roel Schulte www.verwondering.nu Illustratie

Nadere informatie

Datum inboeken. : Voortgang uitvoering Sociaal Domein door Loket De Kleine Schans en Sociaal Team

Datum inboeken. : Voortgang uitvoering Sociaal Domein door Loket De Kleine Schans en Sociaal Team Gemeente Woudenberg RAPPORTFORMULIER Ingekomen brief Besluitenregistratie: Postregistratienummer. 1 ii"? n o if" oz Datum inboeken Openbaar Ja Internet Nee naar RAAD Ja OR Nee Communicatie Nee Europese

Nadere informatie

Gewoon meedoen in je eigen wijk! TOOLKIT VOOR WERKERS

Gewoon meedoen in je eigen wijk! TOOLKIT VOOR WERKERS Gewoon meedoen in je eigen wijk! TOOLKIT VOOR WERKERS December 2012 1 Draaiboek Gewoon meedoen in je wijk! Aanleiding van dit draaiboek Gewoon Meedoen in je wijk is een pilotproject dat in 2010 en 2011

Nadere informatie

Integrale toegang Best, Oirschot en Veldhoven

Integrale toegang Best, Oirschot en Veldhoven Integrale toegang Best, Oirschot en Veldhoven Integrale toegang vanuit perspectief inwoners Laagdrempelige toegang voor hulpvragen 1 contactpersoon (casemanager) Inwoner behoudt zelf de regie Snel hulp,

Nadere informatie

ONTWERP-RAADSVOORSTEL VAN BenW AAN DE RAAD VOOR

ONTWERP-RAADSVOORSTEL VAN BenW AAN DE RAAD VOOR ONTWERP-RAADSVOORSTEL VAN BenW AAN DE RAAD VOOR OPSTELLER VOORSTEL: AFDELING: PORTEFEUILLEHOUDER: Agendapunt: No. /'09 Dokkum, ONDERWERP: Wmo Verordening 2014 SAMENVATTING: De Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013

Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013 Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013 Klanttevredenheidsonderzoek Het KTO is een wettelijke verplichting wat betreft de verantwoording naar de Gemeenteraad

Nadere informatie

Gewoon DOEN! in Parkstad Limburg

Gewoon DOEN! in Parkstad Limburg Praktijkbeschrijving Gewoon DOEN! in Parkstad Limburg Hoe moet een integraal ondersteuningsaanbod voor jongvolwassenen met een licht verstandelijke of psychische beperking er uit zien? Voor die vraag stonden

Nadere informatie

Workshop Introductie Wmo. Lesprogramma. Ontwikkelingen

Workshop Introductie Wmo. Lesprogramma. Ontwikkelingen Workshop Introductie Wmo Wmo-werkplaats Groningen-Drenthe 28 juni 2012 Lies Korevaar Lesprogramma Kennismaking en uitleg programma Wat is de Wmo? Doelen en uitgangspunten van de Wmo Uitwerking Wmo in de

Nadere informatie

Samen voor een sociale stad

Samen voor een sociale stad Samen voor een sociale stad 2015-2018 Samen werken we aan een sociaal en leefbaar Almere waar iedereen naar vermogen meedoet 2015 Visie VMCA 2015 1 Almere in beweging We staan in Almere voor de uitdaging

Nadere informatie

Van theorie naar de dagelijkse praktijk van de Wmo, De Kanteling en Welzijn Nieuwe Stijl in Wielwijk

Van theorie naar de dagelijkse praktijk van de Wmo, De Kanteling en Welzijn Nieuwe Stijl in Wielwijk Van theorie naar de dagelijkse praktijk van de Wmo, De Kanteling en Welzijn Nieuwe Stijl in Wielwijk Pamela van der Kruk Interim manager WijkInformatiePunt en Sociaal Wijkteam Wielwijk INDELING PRESENTATIE

Nadere informatie

De rol van ervaringsdeskundigen in cliëntondersteuning

De rol van ervaringsdeskundigen in cliëntondersteuning Kennisdossier: De rol van ervaringsdeskundigen in cliëntondersteuning Deel 2 - Praktijkvoorbeelden en literatuur 1 Inhoudsopgave Uit de praktijk... 3 Interessante publicaties op een rij... 4 Online meer

Nadere informatie

Sport- en beweegvragen van kwetsbare doelgroepen/ mensen met een beperking in het sociale wijkteam en de rol van MEE

Sport- en beweegvragen van kwetsbare doelgroepen/ mensen met een beperking in het sociale wijkteam en de rol van MEE Sport- en beweegvragen van kwetsbare doelgroepen/ mensen met een beperking in het sociale wijkteam en de rol van MEE MEE maakt meedoen mogelijk 10 maart 2016, Lerende Netwerken, sport en bewegen in de

Nadere informatie

Personal Branding voor Ingenieurs

Personal Branding voor Ingenieurs Personal Branding voor Ingenieurs 8 juni 2012 Lustrumsymposium Jullie doelen - succesvolle loopbaan - een baan vinden - de allerbeste zijn? - Saskia Slotboom 2012 2 Personal Branding Tools en praktische

Nadere informatie

Strategisch Communicatieplan Meedoen in Alblasserdam Augustus 2013

Strategisch Communicatieplan Meedoen in Alblasserdam Augustus 2013 Strategisch Communicatieplan Meedoen in Alblasserdam Augustus 2013 Wendy Hermans Monique Speelman Karin Stevens Inhoudsopgave 1 Meedoen in Alblasserdam... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Ontwikkelingen... 3 1.3

Nadere informatie

Noorden veldwerker. Zorg. De Noordenveldwerker Wegwijzer in welzijn, wonen en zorg. Brochure Noorderveldwerker.indd :26

Noorden veldwerker. Zorg. De Noordenveldwerker Wegwijzer in welzijn, wonen en zorg. Brochure Noorderveldwerker.indd :26 Welzijn Noorden veldwerker Wonen Zorg De Noordenveldwerker Wegwijzer in welzijn, wonen en zorg Brochure Noorderveldwerker.indd 1 04-05-12 13:26 1 Inleiding De uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

COMMUNICATIE training. effectief communiceren met iedereen

COMMUNICATIE training. effectief communiceren met iedereen COMMUNICATIE training effectief communiceren met iedereen Een training van COMMUNICERENENZO Mensen zijn belangrijk. Resultaten ook Mensen zijn belangrijk en waardevol. Resultaten worden behaald dankzij

Nadere informatie

Waarom de inzet van ervaringsdeskundigen bijdraagt aan herstel en participatie van kwetsbare burgers

Waarom de inzet van ervaringsdeskundigen bijdraagt aan herstel en participatie van kwetsbare burgers Waarom de inzet van ervaringsdeskundigen bijdraagt aan herstel en participatie van kwetsbare burgers Wie/wat is de ervaringsdeskundige in het wijkgericht werken? Waarin onderscheidt zij zich? Wat is haar

Nadere informatie

Sfeerimpressie netwerkbijeenkomst Preventie in de Buurt 19 maart 2015 in Haarlem

Sfeerimpressie netwerkbijeenkomst Preventie in de Buurt 19 maart 2015 in Haarlem Sfeerimpressie netwerkbijeenkomst Preventie in de Buurt 19 maart 2015 in Haarlem In Haarlem vond de tweede regionale bijeenkomst van het project Preventie in de Buurt plaats. Professionals vanuit de publieke

Nadere informatie

Doe de competentiecheck! Voor coördinatoren en begeleiders van vrijwilligers

Doe de competentiecheck! Voor coördinatoren en begeleiders van vrijwilligers oe de competentiecheck! Voor coördinatoren en begeleiders van vrijwilligers Wat maakt u tot een goede vrijwilligerscoördinator? Welke competenties moet u in huis hebben om vrijwilligers aan te sturen en

Nadere informatie

Ontwikkelingen. Cliënten van de AWBZ naar de Wmo. Mensen met beperkingen participeren in de wijk (en daar buiten)

Ontwikkelingen. Cliënten van de AWBZ naar de Wmo. Mensen met beperkingen participeren in de wijk (en daar buiten) Interdisciplinaire samenwerking: de T-shaped professional in relatie tot de participatie van burgers met ernstige en langdurige beperkingen Welzijn nieuwe stijl vraagt om onderwijs nieuwe stijl Ontwikkelingen

Nadere informatie

COLLEGEVOORSTEL. Onderwerp Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014. Te besluiten om:

COLLEGEVOORSTEL. Onderwerp Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014. Te besluiten om: COLLEGEVOORSTEL Onderwerp Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014 Te besluiten om: 1. De resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014 in het kader van artikel 9 Wmo juncto artikel 8.9 vierde lid

Nadere informatie

Bijlage 3: Overzicht ontwikkelingen

Bijlage 3: Overzicht ontwikkelingen Bijlage 3: Overzicht ontwikkelingen De Wmo heeft de afgelopen jaren een flinke ontwikkeling doorgemaakt. De eerste jaren bestonden uit het neerzetten van goede structuren voor hulp en ondersteuning. De

Nadere informatie

Reactie Apcg Wijkteams in Beeld, december Aan College van B en W CC raadsleden. Geacht College,

Reactie Apcg Wijkteams in Beeld, december Aan College van B en W CC raadsleden. Geacht College, Aan College van B en W CC raadsleden Geacht College, Onlangs heeft u een evaluatiekrant uitgebracht over de wijkteams. De toon van de evaluatie is overwegend positief. De wijkteamcoaches zijn enthousiast

Nadere informatie

Pilot Sociaal Team. Stand van zaken januari 2014

Pilot Sociaal Team. Stand van zaken januari 2014 Pilot Sociaal Team Geme eente Gulpen Wittem en Vaals Stand van zaken januari 2014 Aanleiding Transities in het sociale domein -> Nieuwe grote taken en taakstellinge n. Drietal wetten: de Jeugdwet, de Participatiewet

Nadere informatie

Drie decentralisaties voor gemeenten

Drie decentralisaties voor gemeenten Drie decentralisaties voor gemeenten Onze visie en aanpak Pim Masselink Joost van der Kolk Amersfoort 24 april 2014 Inhoud 1. Inleiding 2. Veranderende rol van de gemeente 3. Veranderopgave: richten, inrichten

Nadere informatie

De KrimpenWijzer is er voor al uw vragen en ondersteuning op het gebied van welzijn, zorg, opvoeden en opgroeien.

De KrimpenWijzer is er voor al uw vragen en ondersteuning op het gebied van welzijn, zorg, opvoeden en opgroeien. De KrimpenWijzer is er voor al uw vragen en ondersteuning op het gebied van welzijn, zorg, opvoeden en opgroeien. Zit u niet lekker in uw vel en wilt u hier wat aan veranderen? Vindt u het moeilijk om

Nadere informatie

Centrum voor Jeugd en Gezin. Bouwstenen voor de groei

Centrum voor Jeugd en Gezin. Bouwstenen voor de groei Centrum voor Jeugd en Gezin Bouwstenen voor de groei Moduleaanbod Stade Advies Centrum voor Jeugd en Gezin; Bouwstenen voor de groei Hoe organiseert u het CJG? Plan en Ontwikkelmodulen: Module Verkenning

Nadere informatie

Groepsaanbod binnen begeleiding individueel (maatwerk) in de wijk

Groepsaanbod binnen begeleiding individueel (maatwerk) in de wijk Groepsaanbod binnen begeleiding individueel (maatwerk) in de wijk Aanleiding en constatering Overeenkomsten in doelen van clienten binnen maatwerk, individuele begeleiding Verscheidenheid van burgers,

Nadere informatie

Programma. Prestatievelden Wmo. Inventarisatie ism Movisie. Stichting VraagWijzer Nederland (II) Stichting VraagWijzer Nederland (I)

Programma. Prestatievelden Wmo. Inventarisatie ism Movisie. Stichting VraagWijzer Nederland (II) Stichting VraagWijzer Nederland (I) Programma 1. Kennismaking 2. Stichting VraagWijzer Nederland 3. Inventarisatie ism met Movisie 4. Wmo en het compensatiebeginsel 5. De Kanteling 6. Het vraaggestuurde gesprek: wie, wat, waar en hoe? 7.

Nadere informatie

HET VERHAAL CENTRAAL. Lectoraat t Zorg voor Mensen met een Verstandelijke Beperking. Petri Embregts en Lex Hendriks

HET VERHAAL CENTRAAL. Lectoraat t Zorg voor Mensen met een Verstandelijke Beperking. Petri Embregts en Lex Hendriks HET VERHAAL CENTRAAL Kennismarkt 2011 Lectoraat t Zorg voor Mensen met een Verstandelijke Beperking Kim van den Bogaard & Ellen Roeleveld Petri Embregts en Lex Hendriks Programma Uitleg Lectoraat Zorg

Nadere informatie

Vrijwillige inzet is de basis

Vrijwillige inzet is de basis Vrijwillige inzet is de basis Soms hebben mensen een duwtje in de rug nodig om actief te worden als vrijwilliger. U kunt samen met vrijwilligers en organisaties een belangrijke rol spelen bij het stimuleren

Nadere informatie

Wmo 2015 Gemeente Zeist

Wmo 2015 Gemeente Zeist Wmo 2015 Gemeente Zeist Het veranderende zorgaanbod voor ouderen, mantelzorgers en mensen met dementie. Dinsdag 14 oktober 2014 Even voorstellen Naam: Judith van Leeuwen Functie: accountmanager Wmo bij

Nadere informatie

Hoe De Kanteling een slag vooruit kan maken met de inzet van samenwerkingspartners

Hoe De Kanteling een slag vooruit kan maken met de inzet van samenwerkingspartners DE KANTELING VOORUIT! Hoe De Kanteling een slag vooruit kan maken met de inzet van samenwerkingspartners De Kanteling is in Nederland inmiddels al een gevleugeld begrip. Veel gemeenten zijn bezig met De

Nadere informatie

Trainingen, workshops en coaching

Trainingen, workshops en coaching Trainingen, workshops en coaching Aanbod 2015-2016 professionals en gemeenten Beschermen & Versterken Trainingen, workshops en coaching De Jeugd- & Gezinsbeschermers zet zich in voor de bescherming van

Nadere informatie

Participatiewiel: een andere manier van kijken

Participatiewiel: een andere manier van kijken Participatiewiel: een andere manier van kijken Ideeën voor gebruik door activeerders en hun cliënten Participatiewiel: samenhang in beeld WWB Schuldhulpverlening Wajong / WIA / WW / WIJ AWBZ en zorgverzekeringswet

Nadere informatie

Samen op pad! Ont- wikkelen in 2014 met ontwikkelopdrachten

Samen op pad! Ont- wikkelen in 2014 met ontwikkelopdrachten Samen op pad! Ont- wikkelen in 2014 met ontwikkelopdrachten 2 Ontwikkelopdrachten Samen ontwikkelen, laten groeien We hebben gepraat, nagedacht en ontworpen op de afdeling. Nu gaan we doen en experimenteren.

Nadere informatie

ONDERWIJSONTWIKKELING - ACTIVERENDE DIDACTIEK

ONDERWIJSONTWIKKELING - ACTIVERENDE DIDACTIEK ONDERWIJSONTWIKKELING - ACTIVERENDE DIDACTIEK Iedereen heeft er de mond van vol: Het beste uit de leerling halen Recht doen aan verschillen van leerlingen Naast kennis en vaardigheden, aandacht voor het

Nadere informatie

Decentralisatie begeleiding naar de Wmo

Decentralisatie begeleiding naar de Wmo Oktober 2011 Decentralisatie begeleiding naar de Wmo Plan van aanpak TransitieBureau Inhoudsopgave Aanleiding Ambitie en Visie van het TransitieBureau Werkwijze TransitieBureau Activiteiten TransitieBureau

Nadere informatie

eflectietool Reflectietool Reflectietool Reflectietool Test jezelf op professioneel ondersteunen

eflectietool Reflectietool Reflectietool Reflectietool Test jezelf op professioneel ondersteunen eflectietool Reflectietool eflectietool Reflectietool eflectietool Reflectietool Test jezelf op professioneel ondersteunen Redactie: Marieke Haitsma en Corrie van Dam Eindredactie: afdeling communicatie

Nadere informatie

Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem

Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem Eind juli is de eerste ronde afgerond voor de besteding van het regionale Innovatiebudget Sociaal Domein. In deze ronde is niet het volledige beschikbare budget

Nadere informatie

vaardigheden - 21st century skills

vaardigheden - 21st century skills vaardigheden - 21st century skills 21st century skills waarom? De Hoeksteen bereidt leerlingen voor op betekenisvolle deelname aan de wereld van vandaag en de toekomst. Deze wereld vraagt kinderen met

Nadere informatie

Raadsnotitie. 1. Samenvatting. 2. Inleiding. 3. Informatie. Agenda nr. 11a

Raadsnotitie. 1. Samenvatting. 2. Inleiding. 3. Informatie. Agenda nr. 11a Raadsnotitie Agenda nr. 11a Onderwerp: Informatieve notitie betreffende visie cliëntondersteuning Soort: Informatieve notitie Opsteller: I.G.A. van Gerven-van Leeuwen Portefeuillehouder: T.C.W. Maas Zaaknummer:

Nadere informatie

*ZE9BA7CFE22* Raadsvergadering d.d. 23 september 2014

*ZE9BA7CFE22* Raadsvergadering d.d. 23 september 2014 *ZE9BA7CFE22* Raadsvergadering d.d. 23 september 2014 Agendanr. 9. Aan de Raad No.ZA.14-28578/DV.14-380, afdeling Samenleving. Sellingen, 11 september 2014 Onderwerp: Inzet middelen cliëntondersteuning

Nadere informatie

Reader Gespreksvoering

Reader Gespreksvoering Reader Gespreksvoering Achtergrondinformatie Soorten vragen Actief Luisteren Slecht nieuws Gesprek Fasen in het gesprek Soorten Vragen In een gesprek kun je verschillende soorten vragen stellen. Al je

Nadere informatie

MEE. Ondersteuning bij leven met een beperking. Omgaan met mensen met een licht verstandelijke beperking. Voor verwijzers

MEE. Ondersteuning bij leven met een beperking. Omgaan met mensen met een licht verstandelijke beperking. Voor verwijzers MEE Ondersteuning bij leven met een beperking Omgaan met mensen met een licht verstandelijke beperking Voor verwijzers Omgaan met mensen met een licht verstandelijke beperking Veel mensen met een licht

Nadere informatie

Voorstelnummer: Houten, 27 augustus 2013

Voorstelnummer: Houten, 27 augustus 2013 Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2013-053 Houten, 27 augustus 2013 Onderwerp: Notitie opdrachtgeverschap & experimenten Sociale agenda 2013/2014 Beslispunten: 1. De Notitie opdrachtgeverschap & experimenten

Nadere informatie

Begrijpen Verbinden Meedoen communicatieplan transities sociaal domein Rivierenland

Begrijpen Verbinden Meedoen communicatieplan transities sociaal domein Rivierenland september 13 Begrijpen Verbinden Meedoen communicatieplan transities sociaal domein Rivierenland Als je doet wat je altijd deed, krijg je wat je altijd kreeg. (Albert Einstein, 1879-1955) M e r k c o a

Nadere informatie

STAND VAN ZAKEN ONTWIKKELING SOCIALE WIJKTEAMS GEMEENTEN IN DRENTHE

STAND VAN ZAKEN ONTWIKKELING SOCIALE WIJKTEAMS GEMEENTEN IN DRENTHE STAND VAN ZAKEN ONTWIKKELING SOCIALE WIJKTEAMS GEMEENTEN IN DRENTHE Gemeente Naam Soort Inrichtingsvariant Ontwikkelingsfase Toelichting Aa en Hunze wijkteam Assen Buurtteams Ontwikkeling sociaal team

Nadere informatie

Effectieve samenwerking: werken in driehoeken

Effectieve samenwerking: werken in driehoeken Effectieve samenwerking: werken in driehoeken Werken in driehoeken is een wijze van samenwerking die in elke organisatie, projectteam en netwerk mogelijk is. Het maakt dat we kunnen werken vanuit een heldere

Nadere informatie

Plan voor een scholingsaanbod CJG: in en vanuit het CJG

Plan voor een scholingsaanbod CJG: in en vanuit het CJG Plan voor een scholings CJG: in en vanuit het CJG Uitgaan van de eigen kracht van ouders en kinderen, die eigen kracht samen versterken en daar waar nodig er op af en ondersteunen Het scholingsplan CJG

Nadere informatie

Avenir opleidingen. Lerend innoveren

Avenir opleidingen. Lerend innoveren Avenir opleidingen Lerend innoveren Zelfredzaamheidscoach 2015-2016 Inhoud Trainingsprogramma zelfredzaamheidcoach Dit is een voorbeeld programma zoals wordt gegeven aan consulenten, beleidsondersteuners

Nadere informatie

COMMUNICEREN VANUIT JE KERN

COMMUNICEREN VANUIT JE KERN COMMUNICEREN VANUIT JE KERN Wil je duurzaam doelen bereiken? Zorg dan voor verbonden medewerkers! Afgestemde medewerkers zijn een belangrijke aanjager voor het realiseren van samenwerking en innovatie

Nadere informatie

Innovatie als katalysator, de eigen kracht van de klant centraal. Marlé Nijhuis Annie Hoeijmakers 14-02-2014. Zo doen wij dat in Horst aan de Maas

Innovatie als katalysator, de eigen kracht van de klant centraal. Marlé Nijhuis Annie Hoeijmakers 14-02-2014. Zo doen wij dat in Horst aan de Maas Innovatie als katalysator, de eigen kracht van de klant centraal Marlé Nijhuis Annie Hoeijmakers 14-02-2014 Zo doen wij dat in Horst aan de Maas Doel presentatie: Informeren en enthousiasmeren over werkwijze

Nadere informatie

Toegang Sociaal Domein & Sociaal wijkteam Velsen

Toegang Sociaal Domein & Sociaal wijkteam Velsen Toegang Sociaal Domein & Sociaal wijkteam Velsen Toegang (Harry Verheul, senior beleidsadviseur Werk, Inkomen en Zorg) Sociaal wijkteams (Inger Poorta, projectleider) Toegang sociaal domein in de gemeente

Nadere informatie

DE TRANSFORMATIE VAN TOEGANG. Praktische tips voor gemeenten voor de inrichting van toegang tot de Wmo

DE TRANSFORMATIE VAN TOEGANG. Praktische tips voor gemeenten voor de inrichting van toegang tot de Wmo DE TRANSFORMATIE VAN TOEGANG Praktische tips voor gemeenten voor de inrichting van toegang tot de Wmo In april 2012 heeft het Transitiebureau de Handreiking toegang tot de Wmo gepubliceerd. Hierin worden

Nadere informatie

opdrachtformulering subsidiëring MEE 2017

opdrachtformulering subsidiëring MEE 2017 opdrachtformulering subsidiëring MEE 2017 Aanleiding Met ingang van 1 januari 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de cliëntondersteuning voor alle inwoners, voorheen was dit een verantwoordelijkheid

Nadere informatie

IPGB DOEL VERSUS MIDDEL. Ronald Mooij

IPGB DOEL VERSUS MIDDEL. Ronald Mooij IPGB DOEL VERSUS MIDDEL Ronald Mooij HISTORIE VAN PARTICIPATIE BUDGET NAAR IPGB 2005 Startnotitie Participatiebudget AEF PerSaldo 2006 Vooronderzoek participatiebudget EIM Drijvende 20072009 Experiment

Nadere informatie

Advies en ondersteuning voor beschermd wonen

Advies en ondersteuning voor beschermd wonen Advies en ondersteuning voor beschermd wonen Van Beschermd wonen naar Beschermd thuis Beschermd wonen is per 1 januari 2015 gedecentraliseerd naar 43 centrumgemeenten. De centrumgemeenten hebben voor beschermd

Nadere informatie

Een goed Gesprek WAT HEEFT DE GESPREKSVOERDER NODIG?

Een goed Gesprek WAT HEEFT DE GESPREKSVOERDER NODIG? Een goed Gesprek WAT HEEFT DE GESPREKSVOERDER NODIG? Een goed Gesprek Wat heeft de gespreksvoerder nodig? Vereniging van Nederlandse Gemeenten Colofon Deze publicatie is uitgegeven door de VNG in het

Nadere informatie

BESLUIT OPSCHRIFT. Vergadering van 19 november Onderwerp Uitvoering van Het gesprek in de WMO Besluitvormend

BESLUIT OPSCHRIFT. Vergadering van 19 november Onderwerp Uitvoering van Het gesprek in de WMO Besluitvormend BESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 19 november 2013 nummer: 2013_BW_00715 Onderwerp Uitvoering van Het gesprek in de WMO 2014 - vormend Beknopte samenvatting Per 1 januari 2013 wordt het WMO-beleid zoals

Nadere informatie

De drie decentralisaties, Holland Rijnland en de gemeente Teylingen. Presentatie Commissie Welzijn 5 maart 2012

De drie decentralisaties, Holland Rijnland en de gemeente Teylingen. Presentatie Commissie Welzijn 5 maart 2012 De drie decentralisaties, Holland Rijnland en de gemeente Teylingen Presentatie Commissie Welzijn 5 maart 2012 Waar gaan we het over hebben? 1. Waarom decentraliseren? 2. Decentralisatie Jeugdzorg 3. Decentralisatie

Nadere informatie

FEEDBACK GEVEN IN ZELFSTURENDE TEAMS. Yvette Paludanus

FEEDBACK GEVEN IN ZELFSTURENDE TEAMS. Yvette Paludanus FEEDBACK GEVEN IN ZELFSTURENDE TEAMS Yvette Paludanus 2 Dit boekje is tot stand gekomen dankzij de vragen en verhalen van medewerkers in de zorg. Wil je een exemplaar van dit boekje bestellen? Wil je begeleiding

Nadere informatie

Mijn kind heeft een LVB

Mijn kind heeft een LVB Mijn kind heeft een LVB Wat betekent een licht verstandelijke beperking nu precies? Informatie voor ouders van kinderen en jongeren met een licht verstandelijke beperking in de leeftijd van 6 tot 23 jaar

Nadere informatie

AAN DE RAAD. Raadsvergadering d.d. : 26 juni 2014 Voorstelnummer : Portefeuillehouder : E. Hollenberg Carrousel d.d.

AAN DE RAAD. Raadsvergadering d.d. : 26 juni 2014 Voorstelnummer : Portefeuillehouder : E. Hollenberg Carrousel d.d. AAN DE RAAD Raadsvergadering d.d. : 26 juni 2014 Voorstelnummer : Portefeuillehouder : E. Hollenberg Carrousel d.d. : 12 juni 2014 Afdeling : Welzijn Opsteller : I. Sneekes Onderwerp : De inrichting van

Nadere informatie

MEE op Weg. IJsseloevers

MEE op Weg. IJsseloevers IJsseloevers MEE op Weg Vanuit haar droom van een inclusieve samenleving en missie MEE maakt meedoen mogelijk heeft MEE IJsseloevers het initiatief genomen tot het project MEE op Weg. MEE op Weg Vanuit

Nadere informatie

NOTITIE DOORONTWIKKELING WMO-LOKET

NOTITIE DOORONTWIKKELING WMO-LOKET NOTITIE DOORONTWIKKELING WMO-LOKET In deze notitie worden 16 onderwerpen uitgewerkt die van belang zijn voor de doorontwikkeling van het Wmo-loket. Door het beantwoorden van de vragen ontstaat een beeld

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Veranderingen in de zorg

Informatiebijeenkomst Veranderingen in de zorg Informatiebijeenkomst Veranderingen in de zorg Welkomstwoord Wethouder Homme Geertsma Wethouder Erik van Schelven Wethouder Klaas Smidt Inhoud Doel & programma bijeenkomst Veranderingen in de zorg Visie

Nadere informatie

Bijlage Rapportage monitor en resultaten eerste meting juni 2014 pilot Huishoudelijke Verzorging

Bijlage Rapportage monitor en resultaten eerste meting juni 2014 pilot Huishoudelijke Verzorging Bijlage Rapportage monitor en resultaten eerste meting juni 2014 pilot Huishoudelijke Verzorging Opzet van de monitor Huishoudelijke Verzorging De nieuwe manier van werken heeft 3 hoofdrolspelers namelijk

Nadere informatie

Leergang ZelfVerzorgd

Leergang ZelfVerzorgd Leergang ZelfVerzorgd Waar gaat het over? Zuidwester heeft besloten te gaan werken met ondersteuningslijnen. Op deze manier willen we meer gespecialiseerde ondersteuning bieden aan onze cliënten, binnen

Nadere informatie

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Onderwerp Stand van zaken Jongerenaanpak Steller K. Tromp - Hunte De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Telefoon (050) 367 41 35 Bijlage(n) 0 Ons kenmerk 6260434 Datum NIET invullen

Nadere informatie

Stadskanaal: Samen met de burger Integraal beleidskader Sociaal Domein

Stadskanaal: Samen met de burger Integraal beleidskader Sociaal Domein Stadskanaal: Samen met de burger Integraal beleidskader Sociaal Domein Versie: 31 maart 2014 1. Inleiding: Wij kunnen ons in Nederland gelukkig prijzen met een van de sterkste sociale stelsels ter wereld.

Nadere informatie

Grip op agressief en lastig gedrag

Grip op agressief en lastig gedrag Grip op agressief en lastig gedrag AgressieWerk.nl Brochure Agressietraining voor Ambtenaren en Lokale Overheid Omgaan met lastig en agressief gedrag AgressieWerk.nl 06-42170546 info@agressiewerk.nl Brochure

Nadere informatie