herinrichting Nieuwe fase voor de herinrichting N241 Bewonersinformatie Van schetsontwerp naar definitief ontwerp

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "herinrichting Nieuwe fase voor de herinrichting N241 Bewonersinformatie Van schetsontwerp naar definitief ontwerp"

Transcriptie

1 december 2010 nr. 2 Bewonersinformatie herinrichting N241 Nieuwe fase voor de herinrichting N241 De herinrichting van de N241 is na de informatieavond op 5 juli 2010 de ontwerpfase ingegaan. Bram Derix, beleidsmedewerker bij de directie Beleid, die samen met u tot het schetsontwerp is gekomen, heeft het project overgedragen aan Erik van Tertholen, projectleider bij de directie Beheer en Uitvoering. Om het schetsontwerp te kunnen uitwerken tot een definitief ontwerp is een team met specialisten samengesteld. In dit bewonersbulletin stellen we dit team aan u voor. Zij gaan samen met het ingenieursbureau Oranjewoud het ontwerp uitwerken. Wat dit inhoudt en wat u erin kunt betekenen, zetten we in dit bulletin uiteen. Van schetsontwerp naar definitief ontwerp Tijdens de studiefase is een schetsontwerp gemaakt voor een nieuwe N241 tussen Verlaat en Schagen. Dit is een plan op hoofdlijnen. Het schetsontwerp geeft antwoord op vragen als: wat voor weg moet er komen te liggen en aan welke regels en richtlijnen moet de weg voldoen? In de ontwerpfase, die nu is ingegaan, gaat het om de technische uitwerking en de invulling van de details van de nieuwe weg. Vragen die aan de orde komen zijn bijvoorbeeld: hoe moet de weg gefundeerd worden, wat voor asfalt gaan we gebruiken, en wat heeft het schetsontwerp op deze plek voor gevolgen kan de weg beter met 20 centimeter naar links (of naar rechts)? Het nieuwe projectteam van de N241 en het ingenieursbureau Oranjewoud gaat zich hiermee bezighouden. Lasschoterbrug Bewonersinformatie Herinrichting N241 1

2 NOORD-HOLLAND Projectteam Het team is dit najaar samengesteld en bestaat uit totaal 11 medewerkers van de provincie Noord-Holland, de gemeente Niedorp en Schagen, politie Noord-Holland Noord, en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Hier stellen wij het team aan u voor. Van links naar rechts: 1 Ronald Bijster, vergunningen. Is binnen het team verantwoordelijk voor de planologische inpassing en het verkrijgen van de benodigde vergunningen. Ronald is ook aanspreekpunt voor de archeologische aspecten die in het gebied een rol spelen. Zo kent het tracé een aantal cultuurhistorisch waardevolle terpen met een beschermde status. Een zorgvuldige aanpak is hier van groot belang. 2 Karel Kuikman, gemeente Schagen. Coördinator cluster Bouwzaken, afdeling Ruimte van de gemeente Schagen. De cluster Bouwzaken is bij het project betrokken vanuit de verkeerskundige en planologische invalshoek. Kuikman: Er zullen ook andere afdelingen bij het project aanhaken, omdat bijvoorbeeld ook financieën en het groen hierbij betrokken zijn. Slechts het integraal werken aan al die verschillende aspecten, samen met de burgers, de bestuurders en de politiek kan leiden tot een goed eindproduct. Daar gaan we voor. 3 Hellas Schelleman, omgevingsmanager. Werkt al jaren voor diverse projecten rond infrastructuur, ruimtelijke ordening en verkeer & vervoer. Hellas zal als omgevingsmanager de komende jaren de schakel zijn tussen u en de provincie. Zij overlegt met bewoners, bedrijven en belanghebbenden. Hellas heeft de laatste stand van zaken over de mogelijk heden en plannen rond de herinrichting. Voor alle vragen en antwoorden kunt u bij haar terecht. 4 Jan Schotsman, gemeente Niedorp. Is als beleidsmedewerker al vanaf 1998 betrokken bij de planvorming rond de N241. Schotsman: Het heette in 1998 nog Project Start Up N241 Zuiderweg - Moerbeek. Het betrof toen alleen het gedeelte Zuiderweg (Schagen) en Moerbeek (Niedorp), omdat dit weggedeelte te smal was. Ik heb in de loop der jaren allerlei plannen zien passeren. Zoals het er nu naar uit ziet gaat de her - inrichting toch zijn beslag krijgen. 5 Rinus Otte, techniek. Is verantwoordelijk voor de technische inpassing van het nieuwe wegtracé. Binnen zijn werkzaamheden behoort het begeleiden van het ingenieursbureau, die de teke - ningen en berekeningen van de nieuwe weg en de bruggen gaat maken. 6 Susanne Meijles, projectondersteuner. Ondersteunt de projectleiders met allerhande zaken, zoals het organi- 2 december 2010

3 Persoonlijk ben ik daar blij mee. Het betekent dat u zich betrokken voelt bij het project. En alleen met uw betrokkenheid kunnen we gezamenlijk tot een beter plan komen. N241 bij t Veld seren van bijeenkomsten, verzorgen van correspondentie en het maken van afspraken. Meijles: Ik heb een achtergrond in de communicatie en dat komt bij dit project zeer goed van pas. Communicatie is de schakel om de ideeën van de provincie en de verwachtingen bij de omgeving op elkaar af te stemmen om zo samen tot een optimaal resultaat te komen. website, schrijft persberichten, organiseert bewonersbijeenkomsten, laat artist impressions maken etc. 9 Erik van Tertholen, projectleider. Werkte aan een grote verscheidenheid van bouwkundige en infrastructurele projecten. Tertholen: Uit verschillende hoeken krijgen wij reacties op de huidige plannen. Ruud Kuntzel, regiopolitie Noord- Holland Noord. (niet op de foto) Werkt sinds april 1975 bij de politie. Eerst was dat de Rijkspolitie in Schagen en sinds 1993 de regiopolitie Noord-Holland Noord. Kuntzel: Sinds 1 januari 2010 ben ik aangesteld in de functie van verkeerscoördinator voor een deel van de regio; namelijk de Noordkop. Dit gebied omvat 9 gemeenten: Texel, Den Helder, Wieringen, Wieringermeer, Anna Paulowna, Zijpe, Schagen, Niedorp en Harenkarspel. Mijn werkzaamheden bestaan voornamelijk uit advisering, zowel aan de wegbeheerders als aan collega s. Ik overleg regelmatig met vertegenwoordigers van alle wegbeheerders en geef gevraagd en ongevraagd advies. Meedenken en -praten over de aanpassingen van de N241 is dus een onderdeel van mijn werk. 7 Jur Hoefakker, adviseur techniek Hoefakker: In 2005 en 2006 was ik al bij de N241 betrokken als wegontwerper. Persoonlijk vind ik het leuk straks de weg gerealiseerd te zien. Ik hoop dat na de uitvoering alle gebruikers en de bewoners rondom de toekomstige weg tevreden kunnen zijn met het behaalde resultaat. Dat zou mij in ieder geval de meeste voldoening geven. 8 Martin de Groot, communicatie. Verzorgt de omgevingscommunicatie voor infrastructurele werken en groenprojecten. Daartoe schrijft hij brieven en bulletins; verzorgt de Haringhuizerweg Bewonersinformatie Herinrichting N241 3

4 NOORD-HOLLAND Dennis Kos, regioadviseur Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. (niet op de foto) Hij adviseert het project om de gevolgen van de herinrichting voor het waterbeheer te beperken. De mogelijke gevolgen hebben betrekking op zowel de kwaliteit van het water evenals de hoeveelheid water (kwantiteit) in het gebied. Bijvoorbeeld: een bredere weg heeft gevolgen voor de ernaast liggende sloot. Ook heeft het Hoogheemraadschap eigen taken in het gebied. Deze stemt hij af met het project. Feiko Maat, projectleider ingenieursbureau Oranjewoud Feiko Maat stuurt het team bij Oranjewoud aan die de nieuwe weg technisch gaat uitwerken. Hij heeft altijd gewerkt in de weg- en waterbouw. Maat: Dit is een mooi project. Er zit van alles in: wegen, bruggen, rotondes, groeninrichting. En het is een mooi lang stuk weg dat gemaakt moet worden. Feiko hoef je niet te overtuigen van het nut van bewonersparticipatie. Bewoners kennen de weg door en door en zij zien dagelijks de problemen. Goede ideeën moet je niet laten liggen. Die moet je gebruiken. Gezamenlijk ontwerp Het team dat zojuist aan u is voorgesteld bestaat uit kennisspecialisten. U bent de ervaringsdeskundige. Als weggebruiker kent u de weg als de beste. Daarom is uw inbreng tijdens de ontwerpfase nodig. Alleen gezamenlijk kunnen we er een optimaal ontwerp van maken. Momenteel werken we aan een voorontwerp (VO). Dat is voor u het belangrijkste ontwerp. In de tweede helft van 2011 komen we op basis van dit VO en de commentaren tot een definitief ontwerp (DO). Tijdens het maken van het definitief ontwerp zijn veranderingen nauwelijks nog mogelijk. Nu kunnen we nog de juiste afweging maken. Wij vragen u daarom dat u nu met uw ideeën, opmerkingen of vragen met ons in contact treedt. Alle ideeën zullen we bekijken en eventueel in onderling overleg bespreken. Wellicht ten overvloede melden wij u dat het niet mogelijk zal zijn om alle wensen één op één over te nemen. Het kan zijn dat de ene wens de andere uitsluit. Het is uiteindelijk een afweging van kosten, resultaten, veiligheid en uitvoerbaarheid. Contactpersoon N241 Heeft u voor de N241 ideeën of alternatieve oplossingen, neem dan contact op met de omgevingsmanager Hellas Schelleman. Info De Witte Paal 4 december 2010

5 Speciale aandachtspunten Voetgangerstunnel Via verschillende kanalen heeft ons de vraag bereikt of de voetgangerstunnel onder de N241 bij de Rijdersstraat in t Veld gehandhaafd kan blijven. Met name de (schoolgaande) jeugd gebruikt de tunnel graag. Bij de inwoners van t Veld leeft dit onderwerp volop. Kijkt u eens op de bewonerssites: N241.in-niedorp.nl of pico-moras.in-niedorp.nl. Zijdewind iets noordelijker te liggen dan de huidige aansluiting van de Oude Verlaatweg. Ook hebben ons vragen bereikt over bomenkap langs de weg. De vragen en opmerkingen worden ingebracht bij degene die het landschapsplan en het beplantingsplan langs de weg gaat maken. Het beleid van de provincie is in ieder geval om niet onnodig bomen te kappen. en Bood trekken nu de werkgroep. De werkgroep inventariseert de wensen van de omwonenden langs de weg. Tijdens de studiefase speelden zij deze wensen door aan de projectleider, die er waar mogelijk rekening mee hield in het project. Deze werkwijze bevalt de werkgroep goed en dat zullen zij zo blijven doen. Als u in contact wilt treden met de werkgroep N241, mail dan naar: De heer R.J. Bood of: Mevrouw I. Stam hotmail.com Voetgangerstunnel t Veld Aangezien veiligheid ook onze prioriteit heeft, zal het ingenieursbureau onderzoeken of de fietstunnel gehandhaafd kan blijven; en welke aanpassingen daar eventueel nodig voor zijn. Rotondes en beplanting Ook laten we het ontwerp van de weg bij t Veld onderzoeken met de vraag of deze geoptimaliseerd kan worden. Het gaat in het bijzonder om de aansluiting N241 met de Reigerstraat, de aansluiting van de benzinepomp op de N241, en de mogelijkheid om de eerder genoemde voetgangerstunnel te behouden. In het voorontwerp wordt onderzocht om een extra rotonde te ontwerpen ten behoeve van de aansluiting van de Oude Verlaatweg met de hoofdrijbaan van de N241. De rotonde komt Schagen Werkgroep N241 van en voor bewoners Ongeveer 13 jaar geleden stuurde Isabel Stam de eerste brandbrief namens verontrustte omwonenden langs de provincialeweg naar de gemeente Schagen en Niedorp. Het ging over de onveiligheid op de provincialeweg. Toen er in de krant een artikel stond over de N241heeft Afra Stroet zich bij de bewonersgroep aangesloten. In 2006 is de werkgroep uitgebreid met nog 4 personen, waar - onder Reindert Bood. Stam, Stroet Voetgangerstunnel t Veld Rol ingenieursbureau Voor het opnieuw ontwerpen en aanleggen van een weg zijn veel verschillende disciplines nodig, bijvoorbeeld: op het gebied van de waterhuishouding, flora en fauna, milieu, archeologie, luchtkwaliteit, geluid en techniek. Deze specia - listen levert het ingenieursbureau. In het najaar heeft de werving en selectie van het ingenieursbureau plaatsgevonden. De uiteindelijke keuze is gevallen op Ingenieursbureau Oranjewoud. Het bedrijf is in 1951 opgericht en is groot geworden in de landinrichting (ruilverkaveling). Het bedrijf heeft circa medewerkers in dienst en behoort tot de top 5 van ingenieursbureaus in Nederland. Bewonersinformatie Herinrichting N241 5

6 NOORD-HOLLAND Bij Oranjewoud werken civiele ingenieurs, gespecialiseerd in weg- en waterbouw. Op basis van de eisen die de provincie heeft opgesteld, en de zaken die in de planfase met u zijn vastgesteld, gaan zij de nieuwe weg ontwerpen. Dat is niet alleen de fysieke weg, maar ook alle z.g. kunstwerken. Dat zijn de bruggen, viaducten, duikers etc. Uiteraard moeten de ingenieurs de situatie ter plaatse goed kennen, want zij moeten goed kunnen reageren op de wensen en eisen van u en de provincie. De provincie kijkt ook steeds naar de kwaliteit van het ontwerp en vragen of bepaalde situaties geoptimaliseerd kunnen worden. Het ontwerpen gebeurt tegenwoordig vanachter de computer. Oranjewoud past driedimensionale (3D) ontwerptechnieken toe. Zo werden bijvoorbeeld vroeger aparte ontwerpen en bouwtekeningen gemaakt voor de weg en voor de brug. Die aparte ontwerpen moesten in de uitvoering bij elkaar komen. Lag de weg er eenmaal en stond de brug er, dan wilde het wel eens voorkomen dat het een niet soepel op het ander aansloot. Tegenwoordig is het met 3D mogelijk om de uitvoering na te bootsen en te zien waar het knelt, bijvoorbeeld: een vangrail die niet mooi doorloopt over een brug. Dat kan tegenwoordig vooraf gecorrigeerd worden. Planning Op 1 december is het ingenieursbureau Oranjewoud gestart met het ontwerp van de nieuwe N241. Het voorontwerp zal aan u gepresenteerd worden tijdens een informatiebijeenkomst rond april Het definitief ontwerp is volgens de huidige planning eind 2011 gereed. Ook zal er dan voor u een informatiebijeenkomst gehouden worden. Na de afronding van het definitieve ontwerp moeten nog enkele stappen genomen worden: Begin 2012: bestuurlijke goedkeuring bij de provincie. Vervolgens: Bestek en bestekstekeningen moeten gemaakt worden. Vervolgens: Aanbesteding en selectie van aannemer. Daarna start de uitvoering. Oude Verlaatweg 6 december 2010

7 Aangrenzend project Voortgang herinrichting kruising N241 met N242 Smuigelweg - Verlaat De herinrichting van de N241 kan pas plaats vinden als het aangrenzende project, de herinrichting Smuigelweg - Verlaat op de kruising N241-N242, afgerond is. Volgens de planning is deze herinrichting gereed eind Aangezien velen van u geregeld over deze kruising rijden, berichten wij hier in dit bewonersbulletin in het kort over dit project. Oude Verlaatweg Wat staat er te gebeuren? Op de kruising van de N241-N242 komt een zogeheten turborotonde met twee rijstroken. De huidige verkeerslichten verdwijnen. Parallel aan de N241 en N242 worden fietswegen aangelegd voor het langzaam verkeer. Dat wil zeggen voor agrarisch verkeer en fietsers. De fietswegen gaan onder de N242 en N241 door, zodat de fietsers de weg niet meer hoeven over te steken. De kruising van de AC de Graafweg (N241) met het Verlaat wordt voorzien van verkeerslichten en een gescheiden oversteek voor fietsers. Verder worden de bestaande bruggen (waaronder de Rolpaalbrug) vervangen en wordt de aantakking van de Laanderweg op de N242 (ten oosten van de spoorkruising) afgesloten. Tenslotte vindt er natuurontwikkeling plaats en worden er wandel-, flora- en faunapassages aangelegd onder de nieuwe Rolpaalbrug. Planning Onderstaande planning is bij benadering. Recentelijk is een aannemer geselecteerd. De planning is nog op hoofdlijnen ingevuld. De uitvoerende werkzaamheden duren ongeveer twee jaar. Voorbereiding werkzaamheden zijn recentelijk gestart. De werkzaamheden bestaan ondermeer uit het verleggen van kabels en leidingen en het kappen van bomen. Start van de uitvoerende werk- Artist impression rotonde N242-N241 Bewonersinformatie Herinrichting N241 7

8 N O O R D - H O L L A N D Artist impression Verlaat Colofon Bewonersinformatie Herinrichting N241 is een uitgave van de provincie Noord- Holland. Meer informatie op: Navigeer naar projecten/wegwerkzaamheden/n241. Heeft u vragen of opmerkingen, dan kunt u een sturen naar: Info Redactie: Directie Beheer en Uitvoering, sector Infra Oplage: exemplaren zaamheden in de eerste helft van Herinrichting N242 Smuigelweg- Verlaat naar verwachting eind 2012 gereed. Verkeershinder verschilt per bouwfase, maar blijft relatief beperkt voor het autoverkeer. Informatie-avond N242 Smuigelweg-Verlaat De details, van de planning van de werkzaamheden en wat daarvan de gevolgen zijn voor de omgeving, zijn begin 2011 bekend. Daarom organiseert de provincie een informatieavond op 25 januari De informatieavond wordt gehouden in het Dorpshuis (kantine v.v. Hugo Boys), Middenweg 539a, 1704 BE Heerhugowaard. (Ook voor de herinrichting van de N241 zal voordat het project in uit - voering gaat een informatieavond worden georganiseerd). Nadere informatie Voor uitgebreide informatie over de N242 Smuigelweg-Verlaat, inclusief artist impressions, kunt u terecht op de website N242. Grafische verzorging: Provincie Noord-Holland MediaProductie Haarlem, december 2010 Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Rolpaalbrug 8 Bewonersinformatie Herinrichting N241

Gedeputeerde Staten kiezen voor voorkeursalternatief Bundeling Noord

Gedeputeerde Staten kiezen voor voorkeursalternatief Bundeling Noord Juli 2016 Dagelijks ervaart het verkeer problemen met de doorstroming op de N629 tussen Oosterhout en Dongen. Ook de leefbaarheid en veiligheid op en rond de N629 en Westerlaan vragen aandacht. De provincie

Nadere informatie

Stappenplan nieuwe Dorpsschool

Stappenplan nieuwe Dorpsschool Stappenplan nieuwe Dorpsschool 10 juni 2014 1 Inleiding Het college van burgemeester en wethouders heeft op 10 juni 2014 dit stappenplan vastgesteld waarin op hoofdlijnen is weergegeven op welke wijze

Nadere informatie

Aanleg aansluiting A27-N629 eind 2017

Aanleg aansluiting A27-N629 eind 2017 December 2016 Dagelijks ervaart het verkeer problemen met de doorstroming op de N629 tussen Oosterhout en Dongen. Ook de leefbaarheid en veiligheid op en rond de N629 en Westerlaan vragen aandacht. De

Nadere informatie

HERINRIC. Herinrichting N241 tussen Schagen en Verlaat VERKEER EN VERVOER. Voor een bereikbare en verkeersveilige Kop van Noord-Holland

HERINRIC. Herinrichting N241 tussen Schagen en Verlaat VERKEER EN VERVOER. Voor een bereikbare en verkeersveilige Kop van Noord-Holland VERKEER EN VERVOER Herinrichting N241 tussen Schagen en Verlaat Voor een bereikbare en verkeersveilige Kop van Noord-Holland HERINRIC jpl_broch_herinrichting_n241_a5.indd 1 19-2-2016 8:14:31 2 N241 veiliger

Nadere informatie

HERINRICHTING N241. BLVC Overleg Nr

HERINRICHTING N241. BLVC Overleg Nr HERINRICHTING N241 BLVC Overleg Nr. 11 24-03-2015 1 AGENDA 0 VERSLAG / ACTIELIJST 1 OVERZICHT PROJECT 2 STAND VAN ZAKEN 3 OVERZICHT WEGVAK 3 & 4 4 OVERZICHT WEGVAK 7 & 8 5 PRINCIPE FASERING WERKZAAMHEDEN

Nadere informatie

Verslag gesprek over het project N241-O1 Verbreding ged. Zuiderweg Moerbeek en aanleg parallelweg gedeelte N242- N248, gemeente Schagen

Verslag gesprek over het project N241-O1 Verbreding ged. Zuiderweg Moerbeek en aanleg parallelweg gedeelte N242- N248, gemeente Schagen Verslag gesprek over het project N241-O1 Verbreding ged. Zuiderweg Moerbeek en aanleg parallelweg gedeelte N242- N248, gemeente Schagen Datum: 20 april 2006 Aanwezigen: Provincie, en Gemeente Niedorp Gemeente

Nadere informatie

N36 Omleiding Ommen. Omleiding Ommen gaat nieuwe fase in

N36 Omleiding Ommen. Omleiding Ommen gaat nieuwe fase in N36 Omleiding Ommen Nieuwsbrief, november 2007 Witte Paal Bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid De nieuwe autoweg (doortrekken van de N36) biedt een oplossing voor de verkeersproblemen op de bestaande

Nadere informatie

Jan Jaap van Dijke en Aart van Bree zijn de projectleiders N237. Jan Jaap van Dijke is verantwoordelijk

Jan Jaap van Dijke en Aart van Bree zijn de projectleiders N237. Jan Jaap van Dijke is verantwoordelijk Aanleiding De N237 tussen Utrecht en Amersfoort is een oude rijksweg. Na de aanleg van de A28 in 1986, verplaatste het verkeer zich van de N237 naar de A28. In de loop van de tijd is het op de A28 zo druk

Nadere informatie

Meest gestelde vragen & antwoorden versie december 2015

Meest gestelde vragen & antwoorden versie december 2015 Meest gestelde vragen & antwoorden versie december 2015 De meest gestelde vragen en antwoorden zijn als volgt gerubriceerd: Project & planning Gevolgen voor u Riolering Grondwater(overlast) & drainage

Nadere informatie

1. Nota van antwoord. Eindstand 2055 reacties door 3036 personen/instanties.

1. Nota van antwoord. Eindstand 2055 reacties door 3036 personen/instanties. 1. Nota van antwoord Eindstand 2055 reacties door 3036 personen/instanties. Daarnaast zijn enkele petities/handtekeningenacties gevoerd: Petitie Voordorp 975 handtekeningen Petitie NMU meer dan 19.000

Nadere informatie

Ontwerp van aansluiting op A27 op enkele punten aangepast

Ontwerp van aansluiting op A27 op enkele punten aangepast Augustus 2016 Dagelijks ervaart het verkeer problemen met de doorstroming op de N629 tussen Oosterhout en Dongen. Ook de leefbaarheid en veiligheid op en rond de N629 en Westerlaan vragen aandacht. De

Nadere informatie

Verdubbeling N33. Zuidbroek Appingedam

Verdubbeling N33. Zuidbroek Appingedam Verdubbeling N33 Zuidbroek Appingedam De provincie Groningen en de regio hebben zich gezamenlijk ingezet voor de verdubbeling van de rijksweg N33 tussen Zuidbroek en Appingedam. Dit moet een stimulans

Nadere informatie

Nieuwsbrief Noordzuid jaargang 1, editie 3, november 2015

Nieuwsbrief Noordzuid jaargang 1, editie 3, november 2015 Nieuw sbrief van de gemeente Hellendoorn met informatie over de Noordzuid verbinding Bekijk deze nieuw sbrief in je brow ser Nieuwsbrief Noordzuid jaargang 1, editie 3, november 2015 Nieuwsbrief over Noordzuidverbinding

Nadere informatie

Figuur 1: overzicht werkzaamheden aan bruggen en Hoofdweg Oostzijde (N520)

Figuur 1: overzicht werkzaamheden aan bruggen en Hoofdweg Oostzijde (N520) Aan de bewoner(s) / gebruikers(s) van dit pand Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bezoekadres: Raadhuisplein 1 Hoofddorp Telefoon 0900 1852 Telefax 023 563 95 50 Cluster Contactpersoon Doorkiesnummer Uw brief

Nadere informatie

Bereikbaarheid Waterland. 11 december 2014

Bereikbaarheid Waterland. 11 december 2014 Bereikbaarheid Waterland 11 december 2014 Agenda Inhoud Bereikbaarheid Waterland Wat is er inmiddels gerealiseerd? Welke plannen zijn er voor de regio? Kosten maatregelen Vervolgproces Doel van Bereikbaarheid

Nadere informatie

Projectvoorstel. Integraal onderhoud Zeewolde-Noord (1) Inhoudsopgave. Projectleider : Anne Damstra Datum : 05 april 2016 Versie : definitief

Projectvoorstel. Integraal onderhoud Zeewolde-Noord (1) Inhoudsopgave. Projectleider : Anne Damstra Datum : 05 april 2016 Versie : definitief Projectvoorstel Integraal onderhoud Zeewolde-Noord (1) Projectleider : Anne Damstra Datum : 05 april 2016 Versie : definitief Inhoudsopgave 2/8 1. Inleiding 3 1.1. Aanleiding 3 1.2. Historie 3 1.3. Doel

Nadere informatie

VERKEER EN VERVOER. Wijzigingsplan archeologie N23 Westfrisiaweg N23 WEST

VERKEER EN VERVOER. Wijzigingsplan archeologie N23 Westfrisiaweg N23 WEST VERKEER EN VERVOER Wijzigingsplan archeologie N23 Westfrisiaweg N23 WEST VERKEER EN VERVOER Wijzigingsplan archeologie N23 Westfrisiaweg Colofon Uitgave Provincie Noord-Holland Postbus 123 2000 MD Haarlem

Nadere informatie

ZwolleSpoort. Informatiebijeenkomst voor inwoners van Zwolle

ZwolleSpoort. Informatiebijeenkomst voor inwoners van Zwolle ZwolleSpoort Informatiebijeenkomst voor inwoners van Zwolle Welkom door Allart Maijers Projectmanager ZwolleSpoort Animatie 150 jaar spoor in Zwolle Eerste trein juni 1864 Inhoudsopgave 150 jaar station

Nadere informatie

tunnel spoorwegovergang Paterswoldseweg

tunnel spoorwegovergang Paterswoldseweg tunnel spoorwegovergang Paterswoldseweg Waarom zijn er plannen voor een tunnel voor alle verkeer bij de spoorwegovergang Paterswoldseweg? Wat zijn deze plannen? En wat voor gevolgen heeft dit voor uw buurt?

Nadere informatie

Wat wordt de toekomst van de Zuidelijke Ringweg Groningen

Wat wordt de toekomst van de Zuidelijke Ringweg Groningen Wat wordt de toekomst van de Zuidelijke Ringweg Groningen 1 INHOUD Inleiding 3 Vijf oplossingen 4 Beoordelingskader 5 Vervolg 10 INFORMATIE EN CONTACT Voor informatie over de zuidelijke ringweg kunt u

Nadere informatie

Waardevolle oogst werkbijeenkomsten verrijkt plannen voor Nieuwe Driemanspolder

Waardevolle oogst werkbijeenkomsten verrijkt plannen voor Nieuwe Driemanspolder NIEUWSFLITS #1 2016 Leiden, 7 januari 2016 Waardevolle oogst werkbijeenkomsten verrijkt plannen voor Nieuwe Driemanspolder De zeven werkbijeenkomsten die het Hoogheemraadschap van Rijnland heeft georganiseerd

Nadere informatie

Vervanging Steekterbrug Informatie bijeenkomst 6 oktober 2014 Disclaimer

Vervanging Steekterbrug Informatie bijeenkomst 6 oktober 2014 Disclaimer Vervanging Informatie Steekterbrug bijeenkomst 6 oktober 2014 Disclaimer Deze presentatie is toegelicht tijdens de informatieavond op 6 oktober in het stadhuis van de gemeente Alphen aan den Rijn. Vrije

Nadere informatie

Verkeersonderzoek. Kenmerken advies: www.meldpunt veiligverkeer.nl. Naam dossier: D1509 1512 3044 0384. Locatie: Gemeente Zwolle: Havezathenallee

Verkeersonderzoek. Kenmerken advies: www.meldpunt veiligverkeer.nl. Naam dossier: D1509 1512 3044 0384. Locatie: Gemeente Zwolle: Havezathenallee Verkeersonderzoek www.meldpunt veiligverkeer.nl Kenmerken advies: Naam dossier: D1509 1512 3044 0384 Locatie: Gemeente Zwolle: Havezathenallee Datum uitgifte advies: Oversteekbaarheid fietsers en voetgangers

Nadere informatie

Startbijeenkomst. Herinrichting Het engelse werk Dwarsakkers en Royenstein

Startbijeenkomst. Herinrichting Het engelse werk Dwarsakkers en Royenstein Startbijeenkomst Herinrichting Het engelse werk Dwarsakkers en Royenstein Programma 19:30 19:35 20:00 20:10 21:00 21:15 Opening en welkom Bert Koning (projectleider) Aanleiding tot het project Projectopzet

Nadere informatie

Informatieavond bewoners Kanaaldijk reconstructie Het Schouw

Informatieavond bewoners Kanaaldijk reconstructie Het Schouw Informatieavond bewoners Kanaaldijk reconstructie Het Schouw 2-08-2016 1. Opening Stef Bakker (omgevingsmanager) heet alle aanwezigen welkom en stelt iedereen voor die vanuit de provincie en het ingenieurs-

Nadere informatie

Nieuwsbrief N331 bij Hasselt - nummer 1

Nieuwsbrief N331 bij Hasselt - nummer 1 april 2016 Nieuwsbrief bij Hasselt - nummer 1 In deze nieuwsbrief... Werk in uitvoering rond Hasselt Werk in uitvoering rond Hasselt : verbinding tussen Overijssel en Flevoland bij Hasselt Bestemmingsplan

Nadere informatie

Fietspad door het Bentwoud open

Fietspad door het Bentwoud open Fietspad door het Bentwoud open Enkele weken geleden is het zogenoemde oost-west fietspad (tussen de toekomstige fietstunnel onder de N209 en het Schravenwildertpad) opengesteld. Ook het fietspad langs

Nadere informatie

NIEUWSBULLETIN-04 FEBRUARI 2016

NIEUWSBULLETIN-04 FEBRUARI 2016 NIEUWSBULLETIN-04 FEBRUARI 2016 Verkenning N307 Roggebot-Kampen bijna klaar De provinciale weg N307 verbindt Lelystad en Kampen en is ook nog eens onderdeel van een groter geheel: de N23 van A (Alkmaar)

Nadere informatie

Fiets Filevrij. 3e bijeenkomst. 15 juli 2013 Locatie 78 in Bunnik

Fiets Filevrij. 3e bijeenkomst. 15 juli 2013 Locatie 78 in Bunnik Fiets Filevrij 3e bijeenkomst 15 juli 2013 Locatie 78 in Bunnik Agenda vanavond Welkom Proces tot nu toe (Oranjewoud) Onafhankelijk advies (Oranjewoud) ---------------------------------------------------

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Project Herinrichting Herenweg, Oranje Nassaulaan Warmond. besluitvormend de raad van de gemeente Teylingen

Raadsvoorstel. Project Herinrichting Herenweg, Oranje Nassaulaan Warmond. besluitvormend de raad van de gemeente Teylingen Raadsvoorstel Project Herinrichting Herenweg, Oranje Nassaulaan Warmond doel: aan: besluitvormend de raad van de gemeente Teylingen zaaknummer: 168639 datum voorstel: 7 september 2016 datum collegevergadering:

Nadere informatie

Gedurende het project wordt dit document regelmatig herzien. Dit op basis van de laatste inzichten en vragen die aan de gemeente zijn gesteld.

Gedurende het project wordt dit document regelmatig herzien. Dit op basis van de laatste inzichten en vragen die aan de gemeente zijn gesteld. Veelgestelde vragen over Fietspad F446.00 Roodemolenpolder Versie 3: 5 maart 2014 De plannen voor de aanleg van een nieuwe Fietsverbinding tussen Voorhout en Sassenheim door de Roodemolenpolder leiden

Nadere informatie

Aankondiging werkzaamheden en afsluiting tunnel Kooiweg en tunnel Heuvelsesteeg en werkzaamheden ten behoeve van de verlegging van het Valleikanaal

Aankondiging werkzaamheden en afsluiting tunnel Kooiweg en tunnel Heuvelsesteeg en werkzaamheden ten behoeve van de verlegging van het Valleikanaal Retouradres: Postbus 20, 3980 CA Bunnik Aan de bewoner(s)/gebruiker(s) van dit pand Projectnaam A12 Utrecht Lunetten - Veenendaal Uw referentie Onze referentie Behandeld door Telefoon direct E-mail PvB-OM-B-1208-RBO

Nadere informatie

Voorontwerp Ongelijkvloerse Kruising Burg. Smeetsweg (spoor/n11)

Voorontwerp Ongelijkvloerse Kruising Burg. Smeetsweg (spoor/n11) Voorontwerp Ongelijkvloerse Kruising Burg. Smeetsweg (spoor/n11) Samenvatting Ontwerpnota 3 mei 2015 Voorontwerp Ongelijkvloerse Kruising Burg. Smeetsweg (spoor/n11) Samenvatting Ontwerpnota Samenvatting

Nadere informatie

Borgharen maakt kennis met ontwerp nieuwe sluis Grote opkomst bijeenkomst nieuwe sluis Limmel

Borgharen maakt kennis met ontwerp nieuwe sluis Grote opkomst bijeenkomst nieuwe sluis Limmel Borgharen maakt kennis met ontwerp nieuwe sluis Grote opkomst bijeenkomst nieuwe sluis Limmel Ruim 100 omwonenden uit Borgharen en Itteren kwamen af op de informatiebijeenkomst op 4 juni jl. over de nieuwe

Nadere informatie

N241 Herinrichting. Concept definitief ontwerp

N241 Herinrichting. Concept definitief ontwerp N241 Herinrichting Concept definitief ontwerp 2 Herinrichting N241 Provincie Noord-Holland 3 oorwoord Een bereikbare en verkeersveilige Kop van Noord-Holland, dat was de insteek bij de herinrichtingsplannen

Nadere informatie

Reacties op de NRD worden verwerkt

Reacties op de NRD worden verwerkt Nieuwsbrief N279 Veghel-Asten Editie december 2016 Over de N279 Veghel-Asten Een toekomstbestendige N279 Veghel-Asten is essentieel voor de economische kracht van Zuidoost-Brabant. Ook is de weg belangrijk

Nadere informatie

Van Zwakke Schakels naar sterke kust

Van Zwakke Schakels naar sterke kust Van Zwakke Schakels naar sterke kust Informatiebijeenkomst 24 april 2013 Programma De opgave (Bert Kappe) Wat gaan we doen (Anita Willig-Kos) Aanbesteding en aanleg (Menno Steenman) Inspraak en Ruimtelijke

Nadere informatie

: Informatie werkzaamheden kruispunt Meerssenerweg/Viaductweg : Communicatie A2 Maastricht DOORKIESNR. : 043-350 71 50 BIJLAGEN : 3

: Informatie werkzaamheden kruispunt Meerssenerweg/Viaductweg : Communicatie A2 Maastricht DOORKIESNR. : 043-350 71 50 BIJLAGEN : 3 BETREFT BEHANDELD DOOR : Informatie werkzaamheden kruispunt Meerssenerweg/Viaductweg : Communicatie A2 Maastricht DOORKIESNR. : 043-350 71 50 BIJLAGEN : 3 Maastricht, 02 oktober 2013 Geachte heer / mevrouw,

Nadere informatie

Q&A. Groot onderhoud N218b Groene Kruisweg

Q&A. Groot onderhoud N218b Groene Kruisweg Q&A Groot onderhoud N218b Groene Kruisweg Aan welk gedeelte van de Groene Kruisweg wordt gewerkt? Het gedeelte tussen het kruispunt ter hoogte van de Oude Singel / Stationssingel in Geervliet en de kruising

Nadere informatie

Communicatie/participatieplan

Communicatie/participatieplan Bijlage 2 Communicatie/participatieplan 1. Omschrijving Het riool in het Engelse Werk, Dwarsakkers en Royenstein verkeert in slechte staat en moet worden vervangen. Ook moet het regenwater worden afgekoppeld

Nadere informatie

Het waterschap Fryslân verzoekt ons het eerder gegeven wateradvies te verwerken in de waterparagraaf. Dat is gedaan.

Het waterschap Fryslân verzoekt ons het eerder gegeven wateradvies te verwerken in de waterparagraaf. Dat is gedaan. Door bewoners van een woning nabij de geplande rotonde is een aantal bezwaren aangedragen die kort en zakelijk samengevat, zie bijlage I betrekking hebben op de volgende punten: noodzaak, planning en veiligheid

Nadere informatie

Informatieavond Stadsbrug en Energieweg. 1 maart 2011

Informatieavond Stadsbrug en Energieweg. 1 maart 2011 Informatieavond Stadsbrug en Energieweg 1 maart 2011 1 Waarom een nieuwe brug? Bereikbaarheid Spreiding verkeer over de stad Waalsprong hoort bij de stad Dijkteruglegging Groot onderhoud Waalbrug 2 Nijmegen

Nadere informatie

Gebied 5. Nieuw-Vennep. Gebiedsontwikkeling en beheermaatregelen

Gebied 5. Nieuw-Vennep. Gebiedsontwikkeling en beheermaatregelen Gebied 5 015 Nieuw-Vennep Gebiedsontwikkeling en beheermaatregelen Met deze zes gebiedskaarten zijn alle gemeentelijke werkzaamheden in beeld gebracht die in 015 in de fysieke leefomgeving van de inwoners,

Nadere informatie

Aanleg N348 Zutphen-Eefde

Aanleg N348 Zutphen-Eefde Aanleg N348 Zutphen-Eefde ` Even voorstellen Pieter-Jan van der Eijk Projectmanager rondweg Zutphen-Eefde - Eindverantwoordelijk namens provincie voor rondweg N348 Zutphen-Eefde - Opvolger van Koos Bleeker

Nadere informatie

uitvoering jan van renesseweg

uitvoering jan van renesseweg 1 uitvoering jan van renesseweg JULI 2016 De Jan van Renesseweg krijgt een enorme upgrade Beste lezer, De totstandkoming van het Masterplan Renesse heeft anderhalf jaar in beslag genomen en is uiteindelijk

Nadere informatie

VERSLAG. Nr: Verslag:

VERSLAG. Nr: Verslag: VERSLAG Betreft : Bewonersavond reconstructie Bijerscheweg Noord in Stolwijk Datum: 30 maart 2015 Locatie: IJsclub t Beijersche in Stolwijk Aanwezig: Annefieke Pagnillo (avondvoorzitter) Hoogheemraadschap

Nadere informatie

Inhuur van civieltechnisch personeel

Inhuur van civieltechnisch personeel Inhuur van civieltechnisch personeel Marktconsultatiedocument Zwolle, 11 december 2015 Status: Definitief Versie: 1.0 Marktconsultatiedocument pagina 1 van 7 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Onderwerpen voor de

Nadere informatie

N280 Weert - Leudal. Provincie Limburg. Cluster Wegaanleg. Carlo Gurian. Projectleider

N280 Weert - Leudal. Provincie Limburg. Cluster Wegaanleg. Carlo Gurian. Projectleider N280 Weert - Leudal N280 Weert - Leudal Provincie Limburg Cluster Wegaanleg Carlo Gurian Projectleider 2 N280 Weert - Leudal Weg-entiteit Wegaanleg en wegbeheer Wettelijke taak 450 km provinciale wegen

Nadere informatie

Startnotitie procedure bestemmingsplan Brediusgronden

Startnotitie procedure bestemmingsplan Brediusgronden Startnotitie procedure bestemmingsplan Brediusgronden Startnotitie procedure bestemmingsplan Brediusgronden 1. Inleiding Het college heeft op 17 juli 2013 besloten om een intentieoverkomst met Rijkswaterstaat

Nadere informatie

Aan de bewoner(s) / gebruikers(s) van dit pand Postbus 250 2130 AG Hoofddorp

Aan de bewoner(s) / gebruikers(s) van dit pand Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Aan de bewoner(s) / gebruikers(s) van dit pand Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bezoekadres: Raadhuisplein 1 Hoofddorp Telefoon 0900 1852 Telefax 023 563 95 50 Ingenieursbureau D. de Weger Cluster Contactpersoon

Nadere informatie

Dijkverbetering Zuidelijke Randmeren en Eem. Aanpak ontwerp en uitvoering Kern Spakenburg

Dijkverbetering Zuidelijke Randmeren en Eem. Aanpak ontwerp en uitvoering Kern Spakenburg Dijkverbetering Zuidelijke Randmeren en Eem Aanpak ontwerp en uitvoering Kern Spakenburg Doel bijeenkomst U informeren over uitkomst aanbesteding Kennismaking met de aannemer Mogelijkheid geven vragen

Nadere informatie

21 22 april juli 2017 Nieuwsbrief N34

21 22 april juli 2017 Nieuwsbrief N34 21 22 april juli 2017 Nieuwsbrief N34 Inhoud Informatiebijeenkomst Duurzame bermverharding langs N34! Prijsvraag: bedenk een naam voor de nieuwe N34 tunnels! Volg nu het project N34 op Facebook! Ecologische

Nadere informatie

ZwolleSpoort. Informatiebijeenkomst voor inwoners van Herfte

ZwolleSpoort. Informatiebijeenkomst voor inwoners van Herfte ZwolleSpoort Informatiebijeenkomst voor inwoners van Herfte Welkom door Allart Maijers Projectmanager ZwolleSpoort Animatie 150 jaar spoor in Zwolle Eerste trein juni 1864 Inhoudsopgave 150 jaar station

Nadere informatie

Onderwerp Beschikbaar stellen van een krediet t.b.v. reconstructie kom Buurmalsen en vrijliggende fietspaden

Onderwerp Beschikbaar stellen van een krediet t.b.v. reconstructie kom Buurmalsen en vrijliggende fietspaden Raadsvoorstel Vergadering : 26 februari 2013 Voorstelnummer : 02.07 Registratienummer : 13.000419 Portefeuillehouder : R.S. van Meygaarden Afdeling : Ruimtelijk Beheer, Beleid Bijlage(n) : 2 B&W-datum/nummer

Nadere informatie

Voorkeursschetsontwerp traverse Lemmer

Voorkeursschetsontwerp traverse Lemmer Bylage 4 Voorkeursschetsontwerp traverse Lemmer Uit de verkeersstudie naar de Rondweg Lemmer (uitgevoerd in 2009/2010) is een voorkeursschetsontwerp naar voren gekomen. Dit ontwerp bestaat in hoofdlijnen

Nadere informatie

Hoe verandert uw route naar de A20? Stap voor stap naar een nieuwe aansluiting A20 Moordrecht

Hoe verandert uw route naar de A20? Stap voor stap naar een nieuwe aansluiting A20 Moordrecht Hoe verandert uw route naar de? Stap voor stap naar een nieuwe aansluiting Dit is een uitgave van Rijkswaterstaat www.rijkswaterstaat.nl 0800-8002 (gratis, dagelijks 06.00-22.30 uur) maart 2014 cd0314ck001

Nadere informatie

vveert GEMEENTE met de opdracht om een ontwerp voor de bovengrondse inrichting (wegprofiel,

vveert GEMEENTE met de opdracht om een ontwerp voor de bovengrondse inrichting (wegprofiel, GEMEENTE vveert Leden van de Gemeenteraad p.a. Wilhelminasingel 101 6001 GS WEERT Weert, 10 februari 2015 Onderwerp Beantwoording vragen reconstructie kruispunt Maaseikerweg - Beatrixlaan Beste meneer,

Nadere informatie

Q&A Herinrichting N242, gedeelte N242-N248

Q&A Herinrichting N242, gedeelte N242-N248 Q&A Herinrichting N242, gedeelte N242-N248 Verkeer Q: Waarom zijn er tien rotondes op dit traject nodig? Je krijgt hierdoor alleen maar meer irritaties en ongelukken. A: Rotondes zorgen voor veilige aansluitingen

Nadere informatie

Onderwerp Voortgang werkzaamheden Verbindingsweg Houten - A12

Onderwerp Voortgang werkzaamheden Verbindingsweg Houten - A12 Afzender Postbus 111, 2130 AC Hoofddorp, Nederland Aan de bewoners van dit adres Datum 7 februari 2014 Referentie 121027-02834 Bladnummer 1/6 Onderwerp Voortgang werkzaamheden Verbindingsweg Houten - A12

Nadere informatie

Petitie voor Provinciale Staten Overijssel inzake N340 Zwolle - Ommen

Petitie voor Provinciale Staten Overijssel inzake N340 Zwolle - Ommen Petitie voor Provinciale Staten Overijssel inzake N340 Zwolle - Ommen De onderhavige petitie wordt u aangeboden door een overgrote meerderheid van de bedrijven, organisaties en inwoners die direct betrokken

Nadere informatie

VRIJGAVE INSPRAAK FIETSVERBINDING KRUISPUNT WALDORPSTRAAT-VIADUCTWEG (ONDERDEEL STERFIETSROUTE RIJSWIJK/DELFT)

VRIJGAVE INSPRAAK FIETSVERBINDING KRUISPUNT WALDORPSTRAAT-VIADUCTWEG (ONDERDEEL STERFIETSROUTE RIJSWIJK/DELFT) RIS297062 VRIJGAVE INSPRAAK FIETSVERBINDING KRUISPUNT WALDORPSTRAAT-VIADUCTWEG (ONDERDEEL STERFIETSROUTE RIJSWIJK/DELFT) Het college van burgemeester en wethouders van Den Haag, overwegende dat: - het

Nadere informatie

N660 Middelburg - Koudekerke. 26 juni Presentatie door: Fred Lindenberg

N660 Middelburg - Koudekerke. 26 juni Presentatie door: Fred Lindenberg N660 Middelburg - Koudekerke 26 juni 2007 Presentatie door: Fred Lindenberg Situatie Presentatie Provincie Zeeland Middelburg Koudekerke N660 Vlissingen Geschiedenis 1992: Plan vastgesteld door GS Planologische

Nadere informatie

Nieuwbouwproject AMG Schmidtschool. Welkom

Nieuwbouwproject AMG Schmidtschool. Welkom Nieuwbouwproject AMG Schmidtschool Welkom Partijen en betrokkenen project Het schoolbestuur De gemeente De schooldirectie Het schoolteam De kinderopvang De ouders De buurt Architect, adviseurs Kaders en

Nadere informatie

tractaatweg (n62) Marktinformatiebijeenkomst Woensdag 18 november 2015

tractaatweg (n62) Marktinformatiebijeenkomst Woensdag 18 november 2015 tractaatweg (n62) Marktinformatiebijeenkomst Woensdag 18 november 2015 programma 14.00 uur Inloop en koffie 14.30 uur Welkom door gedeputeerde Harry van der Maas 14.35 uur Introductie team Tractaatweg

Nadere informatie

Eerste bijeenkomst werkgroep deelproject Fietstunnel

Eerste bijeenkomst werkgroep deelproject Fietstunnel Verslag Eerste bijeenkomst werkgroep deelproject Fietstunnel Datum: 31 oktober 2016 Tijd: 19.00 21.30 uur Locatie: t Tweespan Boxtel Afwezig: Rob Dupont (afgemeld) John van Meersbergen Aanwezig: Pierre

Nadere informatie

PAO cursus 28 maart Robin Bos (HHNK) Richard Leijen (Den Helder)

PAO cursus 28 maart Robin Bos (HHNK) Richard Leijen (Den Helder) PAO cursus 28 maart Robin Bos (HHNK) Richard Leijen (Den Helder) 10 jaar Noordkop: Wat heeft het opgeleverd? Inhoud Historie Organisatie Projecten Wat heeft 10 jaar samenwerken opgeleverd? Ontwikkelingen

Nadere informatie

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Onderwerp Planstudie Paddepoelsterbrug Steller Jeanet Halsema De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Telefoon 050-3678865 Bijlage(n) 0 Ons kenmerk 6261150 Datum Uw brief van Uw kenmerk

Nadere informatie

Ten behoeve van de overeenkomst heeft ProrRail een vraagspecificatie opgesteld en een architectonisch vormgevingsdocument.

Ten behoeve van de overeenkomst heeft ProrRail een vraagspecificatie opgesteld en een architectonisch vormgevingsdocument. COINS-Lab / Module 2 / Oefening 2 Deelnemers instructie Aanwijzingen voor het uitwerken van de casus De situatie: Station Utrecht Lunetten wordt aangepast en verbouwd tot een station met een eilandperron

Nadere informatie

Meldpunt verkeerslichten gemeente Utrecht

Meldpunt verkeerslichten gemeente Utrecht Meldpunt verkeerslichten gemeente Utrecht Hier Studiedag komt tekst verkeerslichten Jonathan de Vries Hier komt ook tekst Adviseur verkeersmanagement Patricia Stumpel-Vos Adviseur mobiliteitsbeleid Inhoud

Nadere informatie

Aanbesteding sanering Klokhuisplein met Best Value

Aanbesteding sanering Klokhuisplein met Best Value Aanbesteding sanering Klokhuisplein met Best Value Programma 20.00 uur Inloop 20.10 uur Opening (Marc van Someren, projectleider gemeente Haarlem) 20.15 uur Bewonerscommissie 20.25 uur Plan van aanpak

Nadere informatie

Bijeenkomst buurtraad Borgharen, 8 januari 2015 Presentatie plannen nieuwe keersluis Limmel

Bijeenkomst buurtraad Borgharen, 8 januari 2015 Presentatie plannen nieuwe keersluis Limmel Bijeenkomst buurtraad Borgharen, 8 januari 2015 Presentatie plannen nieuwe keersluis Limmel Notulist: Yolanda Sikking, RWS Datum verslag: 16 januari 2015 Aanleiding Rijkswaterstaat en BESIX Group presenteren

Nadere informatie

Tracébesluit A1 Apeldoorn-Zuid - Beekbergen Samenvatting

Tracébesluit A1 Apeldoorn-Zuid - Beekbergen Samenvatting Tracébesluit A1 Apeldoorn-Zuid - Beekbergen Samenvatting Datum Maart 2015 Status Tracébesluit Pagina 2 van 7 Aanpassingen A1 Apeldoorn-Zuid Beekbergen Voor u ligt de samenvatting van het Tracébesluit A1

Nadere informatie

Groot onderhoud N218b

Groot onderhoud N218b Groot onderhoud N218b Vlot en Veilig Op het gebied van verkeer en vervoer wil de provincie een aantrekkelijke leefomgeving met een optimale infrastructuur. Snelle en veilige verbindingen voor auto, fiets,

Nadere informatie

Beslisdocument en plan van aanpak

Beslisdocument en plan van aanpak Beslisdocument en plan van aanpak TIENDEVEEN Inleiding In oktober 2006 heeft de gemeenteraad ingestemd met het plan van aanpak Woningbouw dorpen. Het project bestaat uit drie fasen. Deze fasen worden telkens

Nadere informatie

Programma Hoogfrequent Spoorvervoer Meteren - Boxtel

Programma Hoogfrequent Spoorvervoer Meteren - Boxtel Geen goede weergave? Klik hier voor de nieuwsbrief op onze website. november 2016 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer Meteren - Boxtel Dit is de speciale editie Vught van de nieuwsbrief PHS Meteren-Boxtel.

Nadere informatie

24-4-2015. Reconstructie N213. Projectteam. Patricia Rozenblad Projectleider. Marc de Loos Geluiddeskundige. Paul Bouman Technisch manager

24-4-2015. Reconstructie N213. Projectteam. Patricia Rozenblad Projectleider. Marc de Loos Geluiddeskundige. Paul Bouman Technisch manager Reconstructie N213 Projectteam Patricia Rozenblad Projectleider Marc de Loos Geluiddeskundige Paul Bouman Technisch manager 1 Waar is het mee begonnen/doel Ondertekening plan van aanpak N213 Ontwerp reconstructie

Nadere informatie

Startnotitie. Herinrichting Burg. Jhr. Van den Boschstraat, Nederstraat, Drostestraat te Amerongen

Startnotitie. Herinrichting Burg. Jhr. Van den Boschstraat, Nederstraat, Drostestraat te Amerongen Startnotitie Voorlopige projectnaam: Ambtelijk opdrachtgever: Bestuurlijk opdrachtgever: Voorgenomen projectleider: Herinrichting Burg. Jhr. Van den Boschstraat, Nederstraat, Drostestraat te Amerongen

Nadere informatie

Nieuwe aanpak voor planstudie Hoevelaken

Nieuwe aanpak voor planstudie Hoevelaken Nieuwe aanpak voor planstudie Hoevelaken Vervroegd betrekken van de markt December 2011 Nieuwe aanpak voor planstudie Hoevelaken Aanleiding Knooppunt Hoevelaken heeft een vaste plaats in de file top-25.

Nadere informatie

l Projectduur: 2012 tot 2015 l Eerst kabels en leidingen, dan riolering l Gemaal De Manning wordt vervangen en

l Projectduur: 2012 tot 2015 l Eerst kabels en leidingen, dan riolering l Gemaal De Manning wordt vervangen en HANDIG OM TE WETEN l Projectduur: 2012 tot 2015 l Eerst kabels en leidingen, dan riolering l Gemaal De Manning wordt vervangen en verplaatst l Daarna herbestraten (incl. ophogen waar nodig) en uitwerking

Nadere informatie

Werkzaamheden zuidelijke ringweg starten in zomer 2017 Oude Winschoterdiep kan open blijven en meer bomen blijven behouden

Werkzaamheden zuidelijke ringweg starten in zomer 2017 Oude Winschoterdiep kan open blijven en meer bomen blijven behouden Persbericht Datum: 26 oktober 2016 Werkzaamheden zuidelijke ringweg starten in zomer 2017 Oude Winschoterdiep kan open blijven en meer bomen blijven behouden In de zomer van 2017 gaat de ombouw van de

Nadere informatie

December van Baarle te realiseren.

December van Baarle te realiseren. December 2017 In de kom van Baarle- Nassau (Nederland) en Baarle-Hertog (België) is sprake van problemen op het gebied van doorstroming, bereikbaarheid en leefbaarheid. Om deze problemen aan te pakken

Nadere informatie

N18 Varsseveld Enschede. De Nieuwe Twenteroute

N18 Varsseveld Enschede. De Nieuwe Twenteroute N18 Varsseveld Enschede De Nieuwe Twenteroute Veiliger voor weggebruiker én omgeving De N18 tussen Varsseveld en Enschede is een drukke weg in de Achterhoek en Twente. De weg loopt door de bebouwde kom

Nadere informatie

Provincie 4B Noord-Holland

Provincie 4B Noord-Holland Provincie 4B Noord-Holland POSTBUS 3007 2001 DA HAARLEM Burgemeester en Wethouders van de gemeente Bloemendaal Postbus 201 2050 AE OVERVEEN Gedeputeerde Staten Uw contactpersoon J A. Oortman Cerlings SVT/IBT

Nadere informatie

Verslag informatieavond Bomenkap Centrumplan Gilze - Parkdeel. 10 september 2015

Verslag informatieavond Bomenkap Centrumplan Gilze - Parkdeel. 10 september 2015 Verslag informatieavond Bomenkap Centrumplan Gilze - Parkdeel 10 september 2015 Donderdagavond kwamen zo n 50 betrokkenen bijeen in de Schakel om in gesprek te gaan over de voorgenomen bomenkap bij het

Nadere informatie

Informatieavond Westerbaan Gemeente Katwijk

Informatieavond Westerbaan Gemeente Katwijk Informatieavond Westerbaan Gemeente Katwijk 14 maart 2017 Programma 19:30 uur Opening Doel van de avond Proces 19:45 uur Oplossingsrichtingen Varianten Voorkeursvariant Vervolg 20.15 uur Vragen Plenair

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Netuitbreiding Kop van Noord-Holland. Inhoud. Heading. Jaargang 1 maart 2015

Nieuwsbrief. Netuitbreiding Kop van Noord-Holland. Inhoud. Heading. Jaargang 1 maart 2015 Jaargang 1 maart 2015 Nieuwsbrief Netuitbreiding Kop van Noord-Holland Inhoud Voorwoord 02 Een toekomstbestendig energienetwerk 03 In kaart (ondergrondse) kabeltracés 04 Stappen van aanleg 05 Netuitbreiding

Nadere informatie

Aannemer Boskalis aan de slag met realisatie N260

Aannemer Boskalis aan de slag met realisatie N260 December 2016 De kom van Baarle-Nassau (Nederland) en Baarle- Hertog (België) heeft doorstromings- en leefbaarheidsproblemen. Om deze problemen aan te pakken werken de provincie Noord-Brabant, provincie

Nadere informatie

Koeien langs het ommetje Marienheem

Koeien langs het ommetje Marienheem Zes ommetjeswerkgroepen zijn druk met het voor elkaar maken van een aantal prachtige ommetjes door heel Overijssel. Daarbij hebben jullie regelmatig dezelfde vragen. Vandaar dat we een soort nieuwsbrief

Nadere informatie

N34 Witte Paal Drentse grens

N34 Witte Paal Drentse grens N34 Witte Paal Drentse grens Ombouw naar een veilige regionale stroomweg Maurice Lunenborg, projectleider N34 Inhoud presentatie 1. Inleiding 2. Aanleiding ombouw/geschiedenis 3. Verkenning 4. Planstudiefase

Nadere informatie

ZwolleSpoort. Informatiebijeenkomst voor inwoners van Herfte

ZwolleSpoort. Informatiebijeenkomst voor inwoners van Herfte ZwolleSpoort Informatiebijeenkomst voor inwoners van Herfte 150 jaar spoor in Zwolle Eerste trein juni 1864 Inhoudsopgave 150 jaar station Zwolle: animatie Vernieuwing station Zwolle Aanpassen sporen in

Nadere informatie

Gemeente Heerhugowaard. Visie Zuidtangent. Een overzicht van N242 tot aan de Oosttangent

Gemeente Heerhugowaard. Visie Zuidtangent. Een overzicht van N242 tot aan de Oosttangent Gemeente Heerhugowaard Visie Zuidtangent Een overzicht van N242 tot aan de Oosttangent Gemeente Heerhugowaard Visie Zuidtangent Een overzicht van N242 tot aan de Oosttangent Datum 2 mei 2012 Kenmerk HHW036/Mmj/0186

Nadere informatie

Communicatiestrategie

Communicatiestrategie Communicatiestrategie Elst Noord Spoorkruisingen Inleiding Het project Spoorkruisingen Elst Noord omvat primair de spoorkruisingen Rijksweg Noord de 1 e Weteringswal. Daarnaast is de wens van de gemeente

Nadere informatie

Nieuwsbrief Poort van Hoorn nummer 4, oktober 2016

Nieuwsbrief Poort van Hoorn nummer 4, oktober 2016 In deze nieuwsbrief leest u over de laatste stand van zaken over het project Poort van Hoorn. De Poort van Hoorn omvat het stationsgebied en omgeving. Dit is een centrale plek in onze stad en hét mobiliteitsknooppunt

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Vaststellen definitief ontwerp (DO) Zuiderzee-, Betuwe- en Groningenlaan Reg.nummer: 2009/210819

Raadsstuk. Onderwerp: Vaststellen definitief ontwerp (DO) Zuiderzee-, Betuwe- en Groningenlaan Reg.nummer: 2009/210819 Raadsstuk Onderwerp: Vaststellen definitief ontwerp (DO) Zuiderzee-, Betuwe- en Groningenlaan Reg.nummer: 2009/210819 1. Inleiding In het Meerjarenprogramma (MJP) 2009-2013 (uitvoering 2009-2011) is de

Nadere informatie

Vragen en antwoorden bewonersavond Fietsroute Romeinse Route (SW Churchilllaan) 20 juni 2017

Vragen en antwoorden bewonersavond Fietsroute Romeinse Route (SW Churchilllaan) 20 juni 2017 Vragen en antwoorden bewonersavond Fietsroute Romeinse Route (SW Churchilllaan) 20 juni 2017 Deel 2a Ik zou graag zien dat er weinig wordt aangepast, alleen het weggedeelte asfalteren en enkele verkeersdrempels

Nadere informatie

Groningen, 20 december Beste leden van de platforms,

Groningen, 20 december Beste leden van de platforms, Groningen, 20 december 2011 Beste leden van de platforms, In oktober zaten we voor het laatst bij elkaar. In januari 2012 hebben we onze volgende platformbijeenkomsten gepland. In de tussentijd sturen

Nadere informatie

Themabijeenkomsten A16 Rotterdam, mei 2016

Themabijeenkomsten A16 Rotterdam, mei 2016 Boompjes 200 3011 XD Rotterdam Postbus 556 3000 AN Rotterdam a16rotterdam@rws.nl www.rijkswaterstaat.nl Contactpersoon Ronald Driessen TERUGKOPPELING BEWONERSVRAGEN Themabijeenkomsten A16 Rotterdam, mei

Nadere informatie