Woord vooraf bij de achtste druk XIX Over de auteur XXV. Deel 1 INZICHT IN DE MARKETING 1

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Woord vooraf bij de achtste druk XIX Over de auteur XXV. Deel 1 INZICHT IN DE MARKETING 1"

Transcriptie

1 Inhoud Woord vooraf bij de achtste druk XIX Over de auteur XXV Deel 1 INZICHT IN DE MARKETING 1 1 WAT IS MARKETING? 2 Marketing in actie: VANMOOF: de ultieme stadsfiets De betekenis van marketing Verschil tussen verkoop en marketing Definitie van marketing De marketingmix Doelgroepkeuze en het ruilproces Commerciële economie of marketing? Plaatsbepaling Bijdragen van andere wetenschappen Niveaus van marketingsystemen Macromarketing Mesomarketing Micromarketing 14 Marketingtopper: Heineken s digitale strategie Ontwikkeling van de marketinggedachte Productie- en productgerichte bedrijven Verkoopgerichte bedrijven Marketinggerichte bedrijven Relatiemarketing 21 Visie vanuit de wetenschap: Dipah Jain (Insead Business School) Het marketingconcept Tevreden klanten Geïntegreerde aanpak Breed omschreven werkterrein Concurrentieanalyse Marktonderzoek en doelgroepkeuze Winstbijdrage 27 Visie vanuit de praktijk: Frank Weijers (Unilever Benelux) Taak van marketing in een bedrijf Marketings eerste taak Marketings tweede taak De drie R s Waarde van de klandizie 34 Marketingmisser: Senseo Sarista: koffie verkeerd? 35

2 1.7 Marketingtoepassingen en vooruitblik Toepassingsgebieden Non-profitmarketing Het belang van inzicht in marketing Vooruitblik op de inhoud 39 Samenvatting 41 Discussievragen 43 2 STRATEGIEONTWIKKELING EN MARKETINGPLANNING 44 Marketing in actie: Heineken s mondiaal gestuurde marketingstrategie Marketingplanning Strategische versus tactische planning Bouwstenen voor succes Een marketingplanning en -managementmodel 52 Marketingmisser: Planning in de praktijk Terreinafbakening en missieomschrijving Business definition Ondernemingsmissie SWOT-analyse Interne analyse Externe analyse Situatieanalyse Confrontatiematrix 60 Visie vanuit de wetenschap: Michael Porter (Harvard Business School) Marketingdoelstellingen formuleren Eisen aan doelstellingen Hiërarchie van doelstellingen Marketingstrategieën ontwikkelen BCG portfolioanalyse Porter s concurrentiestrategieën Ansoffmodel 72 Visie vanuit de praktijk: Derk Hendriksen (Coca-Cola) Marketingorganisatie Organisatiestructuur De marketingafdeling Het marketingplan Functies van het plan Indeling van een marketingplan Accenten in het marketingplan 88 Marketingtopper: Landmarkt: experience marketing van het platteland Uitvoering, controle en bijsturing Implementatie Marketingcontrole en evaluatie Operationele marketingcontrole Strategische marketingcontrole Geïntegreerde marketing 96 Samenvatting 99 Discussievragen 102

3 3 MARKETINGOMGEVING 104 Marketing in actie: Coke Zero - Coke Light voor de man De marketingomgeving Interne omgeving Externe omgeving Trends en marketinguitdagingen 112 Visie vanuit de praktijk: Carrièretips voor jonge marketeers Meso-omgeving Bedrijfskolom Klanten Toeleveranciers Intermediairs Concurrenten Publieksgroepen 122 Marketingtopper: Wereldwijde schaalverkleining Macro-omgeving Demografische factoren Economische factoren 127 Marketingmisser: Marlies Dekkers vs. Sapph: Battle of the Bra s Politiek-juridische factoren Milieufactoren Technologische factoren Sociaal-culturele factoren 134 Visie vanuit de wetenschap: Ronald Jeurissen (Nyenrode Business Universiteit) Marketingethiek en sociale verantwoordelijkheid Wetgeving versus ethiek Ethiek en marketing Inzicht in ethisch gedrag Maatschappelijke verantwoordelijkheid 141 Samenvatting 145 Discussievragen 147 Deel 2 ANALYSEREN VAN DE MARKT KOOPGEDRAG 150 Marketing in actie: Wehkamp: van postorderaar tot online retailer Het koopbeslissingsproces Probleemherkenning Informatie zoeken Evalueren van alternatieven Aankoopbeslissing Evaluatie na de koop 158 Marketingtopper: Een diamant is voor altijd Vormen van oriëntatie- en koopgedrag Uitgebreide besluitvorming Beperkte besluitvorming Routinekoopgedrag 161

4 4.3 Invloed van persoonlijke omstandigheden Demografische kenmerken Lifestyle Situationele invloeden 163 Marketingmisser: De bouw maakt het? Psychologische invloeden op consumentenbeslissingen Behoeften en motieven Perceptie Leerprocessen Persoonlijkheid Attitudes Sociale invloeden op het consumentengedrag 175 Visie vanuit de wetenschap: Herman Lier (NHTV Breda) Cultuur Sociale klasse Referentiegroepen Gezinsinvloeden 180 Visie vanuit de praktijk: Christa Carone (Xerox Corporation) Business-to-businessmarketing (B2B) Verschillen met consumentenmarketing Het koopgedrag van organisaties Rollen in de inkoopgroep Typen koopsituaties 189 Samenvatting 193 Discussievragen MARKTONDERZOEK EN MARKETINGINFORMATIE 196 Marketing in actie: De ongrijpbare Google-generatie De rol van marktonderzoek Wat is marktonderzoek? Doel van marktonderzoek Het marktonderzoekproces 203 Visie vanuit de wetenschap: Cor Molenaar (Erasmus Universiteit Rotterdam) Probleemstelling en onderzoeksdoelstellingen Bepalen van de onderzoeksopzet Verzamelen van secundaire gegevens Verkennend onderzoek Uitwerken van de onderzoeksmethode 209 Visie vanuit de praktijk: Coen Dekker (Heineken) Primaire gegevens: de enquête Motivatieonderzoek Observatie Experimenten Analyse, interpretatie en verslaggeving 218 Marketingmisser: Mobile marketing-strategieën Marketinginformatiesysteem Bronnen van informatie Verwerking van de gegevens 223 Marketingtopper: Oerblond: crowdsourcing for the happy few

5 5.4 Testmarketing Selectie van testmarkten Principes van testmarketing Hoelang moet een product worden uitgetest? 228 Samenvatting 230 Discussievragen MARKTSEGMENTATIE EN POSITIONERING 232 Marketing in actie: De mobiele revolutie Definiëren van de markt Wat is een markt? De markt in kaart brengen Analyseren van het marktpotentieel Vraag en marktbewerking 241 Visie vanuit de praktijk: Roy Scheerder (KLM) Wat is marktsegmentatie? Opkomst van marktsegmentatie Redenen voor marktsegmentatie Voorwaarden voor effectieve segmentatie 246 Visie vanuit de wetenschap: V. Kumar (Georgia State University) Segmentatiecriteria Demografische segmentatie Geografische segmentatie Psychografische segmentatie Gedragssegmentatie 254 Marketingmisser: Vrouwenmarketing: female power? Marktbewerkingsstrategieën Segmentatiestrategieën Doelgroepbepaling 259 Marketingtopper: Heinz ketchup s onlineoffensief Positioneringsstrategieën De strijd om het brein Positioneringsgrafiek De kunst van het positioneren Herpositionering 265 Samenvatting 267 Discussievragen 269

6 Deel 3 PRODUCTBESLISSINGEN PRODUCTBELEID EN DIENSTENMARKETING 272 Marketing in actie: Vente-privee.com: alleen voor leden Wat is een product? Een pakket pluspunten Productniveaus Implicaties voor marketing 278 Visie vanuit de praktijk: René Herremans (Ahold Europe) Typen consumentenproducten Convenience products Shopping products Specialty products Unsought products Andere productindelingen Assortimentsbeleid Wat is een assortiment? Dimensies van het assortiment Assortimentssanering Uitbreiding van het assortiment 289 Marketingtopper: Nederlands meest inspirerende merken Management van de productlevenscyclus Fasen in de levenscyclus Bruikbaarheid van de productlevenscyclus Verlenging van de cyclus Productkwaliteit en klantenservice Kwaliteitsbeleid Garantiebeleid Servicebeleid Maatconfectie 304 Visie vanuit de wetenschap: Marnik Dekimpe (Universiteit van Tilburg, KU Leuven) Merkenstrategie Strategische doelstellingen Battle of the brands Individueel of familiemerk? Wat maakt een merknaam goed? Merkenrecht 314 Marketingmisser: Misleidende informatie Vormgeving en verpakking Productontwerp Functies van de verpakking Marketing van diensten Kenmerken van een dienst Belang van de dienstensector Verhogen van de productiviteit 325 Samenvatting 327 Discussievragen 329

7 8 PRODUCTONTWIKKELING 330 Marketing in actie: Co-creatie en crowdsourcing Wat is een nieuw product? Typen nieuwe producten Het effect van innovaties op consumenten Redenen voor productontwikkeling 338 Visie vanuit de wetenschap: Jan-Benedict Steenkamp (University of North Carolina) Waarom bedrijven nieuwe producten lanceren Make or buy? Ontwikkelen van nieuwe producten Strategieontwikkeling voor nieuwe producten Ideeontwikkeling Schifting en evaluatie Bedrijfseconomische analyse Ontwikkeling van een prototype Testmarketing Productintroductie 351 Marketingtopper: Coca-Cola: Werelddrankjes uit Brussel Organisatie van de productontwikkeling Venture-teams Alternatieven voor venture-teams Snellere productontwikkeling 355 Marketingmisser: Knorr Vie: Unilever s verloren merk Waarom producten aanslaan of mislukken Geslaagde introducties Mislukte lanceringen 359 Visie vanuit de praktijk: Gary Raucher (TomTom) Diffusie van innovaties Het adoptieproces Adoptiecategorieën Producteigenschappen en adoptiesnelheid 366 Samenvatting 369 Discussievragen 371 Deel 4 PROMOTIEBESLISSINGEN MARKETINGCOMMUNICATIESTRATEGIEËN 374 Marketing in actie: Coolblue s tevreden klanten Wat is marketingcommunicatie? Marketingcommunicatie- en promotie-instrumenten Vergelijking van persoonlijke en massacommunicatie Hoe werkt communicatie? 383 Visie vanuit de praktijk: Eva Ruiz (Vodafone) Communicatiebeleid: doelgroepkeuze Pull- en pushstrategieën Het tweestapsmodel van het communicatieproces 389

8 9.3 Communicatiedoelstellingen formuleren Klassiek hiërarchische modellen Implicaties voor het promotiebeleid Niet-klassiek hiërarchische modellen 397 Visie vanuit de wetenschap: Philip Kotler (Northwestern University) Het communicatiebudget vaststellen Omzetpercentagemethode Sluitpostmethode Concurrentiemethode Taakstellende methode Anticyclisch budgetteren 403 Marketingtopper: Axe: Unilever s guerillamarketingstrategie De communicatiemix bepalen Richtlijnen voor de samenstelling van een ideale mix Beoogde respons 409 Marketingmisser: AutoRai: geen toegevoegde waarde Public relations Taken van public relations Planning van de pr-strategie 414 Samenvatting 417 Discussievragen RECLAME 420 Marketing in actie: Hoe Licor 43 marktleider werd Rol van reclame Invloed op de maatschappij Plaats in de organisatiestructuur Reclamebestedingen Soorten reclame Indeling naar zender Indeling naar ontvanger Indeling naar boodschap Indeling naar medium Reclameplanning 433 Visie vanuit de praktijk: Karen Priem (Philips Consumer Lifestyle) Doelstellingen formuleren Het DAGMAR-model Reclamebudgettering in Nederland Reclamestrategieën Introductiefase Groeifase van de markt Volwassenheidsfase van de markt Neergangsfase van de markt 441 Marketingmisser: Sociale-mediagebruik in b2b Ontwikkelen van de reclamecampagne Briefing Creatief concept Uitwerking Mediaselectie Het mediaplan Criteria voor het selecteren van media 450 Visie vanuit de wetenschap: Craig Smith (Insead Business School) 452

9 10.7 Meten van reclame-effecten Pretest Posttest Mediaonderzoek Reclamebureaus en de reclamewereld Typen reclamebureaus Het inschakelen van een bureau Organisaties in de reclamewereld Sponsoring 458 Marketingtopper: Bavaria s make-over Doelstellingen Sponsoringstrategieën 461 Samenvatting 464 Discussievragen SALESMANAGEMENT 468 Marketing in actie: Klantvriendelijke bedrijven Belang van persoonlijke verkoop Typen verkoopfuncties Taken van accountmanagers Het creatieve verkoopproces Voorbereiding Overreding Transactie 480 Visie vanuit de wetenschap: Russell Abratt (Nova Southeastern University) Salesmanagement en doelstellingen Leiderschap en planning Management by objectives Organisatie van de verkoopafdeling Structuur van de buitendienst Omvang van de buitendienst Bepalen van de rayongrootte 492 Visie vanuit de praktijk: Jack en Suzy Welch ( Jack Welch Management Institute) Management van het verkoopteam Werving, selectie en training Motivatie en beloning 496 Marketingmisser: Consument-onvriendelijke klantenservice Direct marketing Wat is direct marketing? Traditionele vormen van direct marketing Ontwikkeling van direct marketing 502 Marketingtopper: Scoupy: online kortingsbonnen voor retail en horeca Sales promotion Doel van promotieacties Consumentenpromoties Handelspromoties Trends in sales promotion 511 Samenvatting 514 Discussievragen 516

10 Deel 5 PRIJSBESLISSINGEN PRIJSBELEID EN PRIJSBEPALING 520 Marketing in actie: Radioheads radicale marketingremix De prijsbeslissing Waardeperceptie Kostprijs Ondernemings- en marketingstrategie Concurrentie Assortiment Tussenhandel Wetgeving en ethiek 529 Marketingmisser: KPN s woekerprijs voor internet Vraagcurve Prijsmechanisme Beweging langs de vraagcurve Verschuiving van de vraagcurve 532 Marketingtopper: Hopper: duurzaam en goedkoop Prijsbepaling van nieuwe producten Afroomprijsstrategie Penetratieprijsstrategie Prijsdoelstellingen Een model voor prijsbeslissingen Algemene prijsdoelstellingen Zuivere prijsdoelstellingen Doelstellingen in de praktijk 542 Visie vanuit de wetenschap: Peter Leeflang (Rijksuniversiteit Groningen) Prijstactiek Prijsafspraken en de nieuwe wetgeving Prestatiekortingen Verkapte kortingen Interne verrekenprijzen Kostengeoriënteerde prijsbepaling Kostprijs-plusmethode Variabelekostprijsmethode Break-evenanalyse Rendementsmethode Vraaggeoriënteerde prijszetting Prijselasticiteit van de vraag Inkomenselasticiteit Kruiselingse prijselasticiteit Price lining Prijsdiscriminatie Psychologische prijszetting 571 Visie vanuit de praktijk: Het woord is aan... Tony Cram 574

11 12.8 Concurrentiegeoriënteerde prijszetting Concurrentie en marktvormen Monopolie Oligopolie Monopolistische concurrentie Volledige mededinging Prijsvorming bij inschrijving en aanbesteding 584 Samenvatting 587 Discussievragen 590 Deel 6 DISTRIBUTIEBESLISSINGEN DISTRIBUTIEBELEID 594 Marketing in actie: Diageo s trademarketingstrategie Belang van marketingkanalen Wat is een distributiekanaal? Typen distributiekanalen Distributiekanalen creëren nut Distributiekanalen verhogen de efficiency Distributiekanalen geven vorm aan de bedrijfskolom Waardeketen en value delivery network 607 Visie vanuit de praktijk: Monique de Deugd (Gb Plange) Distributieanalyse Distributie-intensiteit Distributiekengetallen 612 Visie vanuit de wetenschap: Jean-Noël Kapferer (HEC Paris) Kanaalleiderschap en -management Wie leidt het marketingkanaal? Selectie van wederverkopers Conflicten in het kanaal Evaluatie en controle van distribuanten 627 Marketingmisser: Directe verkoop in merkwinkels Groothandel Wat is een groothandel? Typen groothandelaren De toekomst van de groothandel 633 Marketingtopper: Makro s herpositionering Marketinglogistiek Management van fysieke distributie Integrale logistieke benadering 640 Samenvatting 643 Discussievragen 646

12 14 DETAILHANDEL 648 Marketing in actie: Verhage fast food De rol van de detailhandel Belang van retailing Het wheel of retailing Detailhandelsvormen Winkeltypen Niet-winkelverkoop Winkelcentra 663 Visie vanuit de praktijk: Anne-Gien Haan (HEMA) Online marketing Voordelen van internet retailing Hoekstenen van e-marketing 670 Visie vanuit de wetenschap: Kitty Koelemeijer Franchising Samenwerkingsverbanden Franchisesysteem 675 Marketingtopper: Samsung: the next big thing? Trade marketing Accountmanagement Prijs- en servicedistributie 682 Marketingmisser: Te dure sterrenrestaurants Detailhandelsmarketing Winkelformule Detailhandelsmix Trends in retailing 691 Samenvatting 695 Discussievragen INTERNATIONALE MARKETING 698 Marketing in actie: Muziek- en entertainmentmarketing Internationale marketingplanning Wat is internationale marketing? Strategische planning voor internationale expansie 704 Visie vanuit de wetenschap: Katrijn Gielens (University of North Carolina) Mondiale marketingomgeving Economische omgeving Politiek-juridische omgeving 709 KLM s Meet & Seat-campagne Culturele omgeving 712 Visie vanuit de praktijk: Michiel Mol (Space Expedition Corporation) Entreestrategieën Export Licentieverlening Joint venture Directe investering 720 Marketingmisser: P & G s Benelux brand management Standaardiseren of aanpassen? Voor- en nadelen van standaardisatie Think globally, act locally Bestaat de universele consument? 724

13 Samenvatting 728 Discussievragen 730 Noten 732 Register 743

Verhage. Grondslagen van de Marketing. Bronis. Achtste druk

Verhage. Grondslagen van de Marketing. Bronis. Achtste druk Verhage Grondslagen van de Marketing Bronis Achtste druk Grondslagen van de marketing Aan de honderdduizenden studenten die met behulp van dit boek hebben geleerd de grondslagen van de marketing in de

Nadere informatie

Grondslagen van de marketing

Grondslagen van de marketing Grondslagen van de marketing Bronvermelding Titel : Grondslagen van de marketing Druk : 7 e druk, 2009 Auteur : B. Verhage Uitgever : Noordhoff Uitgevers B.V. ISBN (boek) : 9789001765415 Aantal hoofdstukken

Nadere informatie

NIMA Marketing-A. Inhoudsopgave. Les 1. Les 4. Les 2. Les 5. Les 3. Marketing, een moderne denkdiscipline

NIMA Marketing-A. Inhoudsopgave. Les 1. Les 4. Les 2. Les 5. Les 3. Marketing, een moderne denkdiscipline NIMA Marketing-A Inhoudsopgave Les 1 Marketing, een moderne denkdiscipline 1.1 Inleiding 1.2 Het begrip marketing uitgelegd 1.3 Toepassing van marketing 1.4 Een beetje geschiedenis 1.5 Van bedrijf naar

Nadere informatie

INLEIDING TOT DE MARKETING. Bronis Verhage

INLEIDING TOT DE MARKETING. Bronis Verhage INLEIDING TOT DE MARKETING Bronis Verhage Noordhoff Uitgevers bv Inleiding tot de marketing Noordhoff Uitgevers bv Inleiding tot de marketing Prof. dr. Bronis Verhage Professor of Marketing Georgia State

Nadere informatie

EXAMENEISEN LITERATUURLIJST NIMA MARKETING-B

EXAMENEISEN LITERATUURLIJST NIMA MARKETING-B EXAMENEISEN EN LITERATUURLIJST NIMA MARKETING-B (Van toepassing op de examens vanaf april 2005) INHOUDSOPGAVE I Examendoelstelling 5 II Examenmethodiek 5 III Toelatingen en vrijstellingen 7 IV Exameneisen

Nadere informatie

Exameneisen en literatuurlijst. NIMA A Marketing. Van toepassing op de examens vanaf januari 2014

Exameneisen en literatuurlijst. NIMA A Marketing. Van toepassing op de examens vanaf januari 2014 Exameneisen en literatuurlijst NIMA A Marketing Van toepassing op de examens vanaf januari 2014 INHOUDSOPGAVE I. Examendoelstelling... 3 II. Examenmethodiek... 3 III. Toelichting exameneisen... 4... 5

Nadere informatie

Business marketing. Kees Gelderman, Paul Ghijsen, Hein van der Hart. Vijfde druk

Business marketing. Kees Gelderman, Paul Ghijsen, Hein van der Hart. Vijfde druk Business marketing Kees Gelderman, Paul Ghijsen, Hein van der Hart Vijfde druk Noordhoff Uitgevers bv Business marketing Dr. C.J. Gelderman Universitair Hoofddocent Marketing en Inkoop management Open

Nadere informatie

GRONDSLAGEN VAN DE MARKETING

GRONDSLAGEN VAN DE MARKETING GRONDSLAGEN VAN DE MARKETING DOCENTENHANDLEIDING Prof. dr. Bronis Verhage Hoogleraar Marketing Georgia State University Atlanta, Georgia, USA Zesde druk (bij overbruggingseditie van het werkboek) 2004

Nadere informatie

2de bach TEW. Marketingbeleid. Prof. Inge Lens. uickprinter Koningstraat 13 2000 Antwerpen www.quickprinter.be 5.60 EUR

2de bach TEW. Marketingbeleid. Prof. Inge Lens. uickprinter Koningstraat 13 2000 Antwerpen www.quickprinter.be 5.60 EUR 2de bach TEW Marketingbeleid Prof. Inge Lens Q uickprinter Koningstraat 13 2000 Antwerpen www.quickprinter.be 147 5.60 EUR Inhoud Hoofdstuk 1: Marketing 2 Hoofdstuk 2: Strategische marketing 8 Hoofdstuk

Nadere informatie

Accountmanager. Inhoudsopgave. Les 1. Les 3. Les 4. Les 2. Les 5. Segmenteren. Verkoop als onderdeel van de marketingmix

Accountmanager. Inhoudsopgave. Les 1. Les 3. Les 4. Les 2. Les 5. Segmenteren. Verkoop als onderdeel van de marketingmix Accountmanager Inhoudsopgave Les 1 Verkoop als onderdeel van de marketingmix 1.1 Inleiding 1.2 Wat is marketing? 1.3 Definities van marketing 1.4 Opdracht 1.5 De marketingmix 1.6 Marketingstrategieën 1.7

Nadere informatie

MODULAIRE OPLEIDING GRADUAAT MARKETING HOKT/SP. Economisch. Volwassenenonderwijs

MODULAIRE OPLEIDING GRADUAAT MARKETING HOKT/SP. Economisch. Volwassenenonderwijs Volwassenenonderwijs Onderwijssecretariaat van de Steden en Gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap v.z.w. Leerplan Studierichting MODULAIRE OPLEIDING GRADUAAT MARKETING Onderwijsniveau HOKT/SP Categorie

Nadere informatie

FINANCIEEL MANAGEMENT

FINANCIEEL MANAGEMENT FINANCIEEL MANAGEMENT ALGEMEEN Opleiding: Graduaat Marketing Lestijden: 40 Lector(en): Wim Peeters Vakverantwoordelijke: Wim Peeters BEGINCOMPETENTIES Algemene toelatingsvoorwaarden voor het Graduaat Marketing

Nadere informatie

Principes van marketing

Principes van marketing Principes van marketing Deel 1 van 4 : Hoofdstuk 1 t/m 5 Ook verkrijgbaar : Deel 2 : Hoofdstuk 6 tot en met 11 Ook verkrijgbaar : Deel 3 : Hoofdstuk 12 tot en met 16 Ook verkrijgbaar : Deel 4 : Hoofdstuk

Nadere informatie

Marketing. 1. Hoofdstuk 1: marketing

Marketing. 1. Hoofdstuk 1: marketing Marketing 1. Hoofdstuk 1: marketing 1.1 Wat is marketing? Een definitie van marketing: - Kern: klantenrelaties klantwaarde tevredenheid Marketing draait om klantenrelaties je krijgt tevredenheid terug

Nadere informatie

Proefhoofdstuk Marketing. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be

Proefhoofdstuk Marketing. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be Proefhoofdstuk Marketing Kom je cursus inkijken: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Oude Brusselseweg 125, 9050 Hasselt, Simpernelstraat 27, 3511 Brussel, Timmerhoutkaai 4, 1000 Maak van je opleiding

Nadere informatie

Sales & Marketing. Hoofdstuk 1 : De ontwikkeling en de functie van verkoop in Marketing. 1.1 Achtergronden. 1.2 De aard en rol van verkoop

Sales & Marketing. Hoofdstuk 1 : De ontwikkeling en de functie van verkoop in Marketing. 1.1 Achtergronden. 1.2 De aard en rol van verkoop Sales & Marketing Hoofdstuk 1 : De ontwikkeling en de functie van verkoop in Marketing 1.1 Achtergronden 1.2 De aard en rol van verkoop De verkoper heeft vaak belangrijkste contact met d eklant Persoonlijke

Nadere informatie

ACE-GROEP T Centrum voor Volwassenenonderwijs. Vesaliusstraat 13 3000 Leuven. Telefoon: 016/30 10 30 Fax: 016/30 10 40. Leerplan

ACE-GROEP T Centrum voor Volwassenenonderwijs. Vesaliusstraat 13 3000 Leuven. Telefoon: 016/30 10 30 Fax: 016/30 10 40. Leerplan ACE-GROEP T Centrum voor Volwassenenonderwijs Vesaliusstraat 13 3000 Leuven Telefoon: 016/30 10 30 Fax: 016/30 10 40 Leerplan Graduaat Logistiek, Transport en Mobiliteit Leerplan graduaat Logistiek, Transport

Nadere informatie

2 Van traditionele marketing naar online marketing; van 4P naar 4C

2 Van traditionele marketing naar online marketing; van 4P naar 4C 2 Van traditionele marketing naar online marketing; van 4P naar 4C In hoofdstuk 1 is naast de compacte geschiedenis van het vakgebied marketing - en daarbij de wetenschappers die marketing op de kaart

Nadere informatie

Fundamentals. Editie 2013

Fundamentals. Editie 2013 Fundamentals Editie 2013 De operationele toepassing van uw marketingkennis 4 praktijkgerichte opleidingen in marketing De essentie van marketing- en salesbeleid Marketing management Business-to-business

Nadere informatie

Marketingcommunicatie

Marketingcommunicatie Master TEW / HI (Marketing) Marketingcommunicatie Samenvatting Boek + Notities Q uickprinter Koningstraat 13 2000 Antwerpen www.quickprinter.be 192 5.00 EUR Nieuw!!! Online samenvattingen kopen via www.quickprintershop.be

Nadere informatie

Inhoud. 3 Markt en vraag 55 3.1 Marktbegrippen 56 3.2 Vraagzijde van de markt 60 3.3 Aanbodzijde van de markt 61 3.4 Marktvraag 64 Samenvatting 70

Inhoud. 3 Markt en vraag 55 3.1 Marktbegrippen 56 3.2 Vraagzijde van de markt 60 3.3 Aanbodzijde van de markt 61 3.4 Marktvraag 64 Samenvatting 70 Noordhoff Uitgevers bv Inhoud Marketing 9. Wat is marketing? 0.2 Marktbenaderingsconcepten.3 Afnemers 5.4 Marketingmix 7.5 Omgevingsfactoren 20 Samenvatting 27 2 Marketingmanagement 29 2. Management en

Nadere informatie

VSKO. Leerplan OPLEIDING. Marketing. HOKTSP Modulair. Categorie Economisch

VSKO. Leerplan OPLEIDING. Marketing. HOKTSP Modulair. Categorie Economisch VSKO Leerplan OPLEIDING Marketing HOKTSP Modulair Categorie Economisch Goedkeuringscode: 06-07/1619/N/G 1 maart 2007 MARKETING - Economisch HOSP A C D E F asis marketing Media en reclame Marketingmanagement

Nadere informatie

Uw marketingplan in vijftien stappen

Uw marketingplan in vijftien stappen Uw marketingplan in vijftien stappen Uw marketingplan in vijftien stappen Gaucheretstraat 90 BE-1030 Brussel België T +32 2 504 87 11 F +32 2 504 88 99 info@fitagency.be www.flanderstrade.be twitter.com/fitagency

Nadere informatie

CRM in de bioscopenbranche. Voorwoord

CRM in de bioscopenbranche. Voorwoord Voorwoord CRM in de bioscopenbranche Het rapport dat nu voor u ligt, is mijn afstudeerscriptie CRM in de bioscopenbranche. Ik wil graag een aantal personen bedanken voor hun bijdrage aan de totstandkoming

Nadere informatie

Thema 8. Marketingmanagement

Thema 8. Marketingmanagement Thema 8 Marketingmanagement 1. Marketing: definitie en typologie Marketing verwijst naar het geheel van activiteiten die gericht zijn op het bevorderen van de ruil van goederen en/of diensten Er is een

Nadere informatie

Samenvatting Modern marketingmanagement

Samenvatting Modern marketingmanagement Samenvatting Modern marketingmanagement 1. Marketing als spin in het web Ambachtelijke fase; Eigenaar heeft een persoonlijke relatie met zijn klant. Speelt in op verandering in levensfase van de individuele

Nadere informatie

Exameneisen Marketingcommunicatie-B

Exameneisen Marketingcommunicatie-B Exameneisen Marketingcommunicatie-B Inleiding Zoals in het examenreglement is bepaald, wordt de strekking van de hierna geformuleerde eisen nader aangeduid door het studiemateriaal van de opleiding Marketingcommunicatie-B

Nadere informatie

Basisboek Online Marketing

Basisboek Online Marketing Basisboek Online Marketing Bronvermelding Titel : Druk : Auteur : Uitgever : ISBN (boek) : Aantal hoofdstukken (boek) : Aantal pagina s (boek) : Basisboek Online Marketing 1 M. Visser en B. Sikkenga Noordhoff

Nadere informatie

de professional als bedrijfskundige

de professional als bedrijfskundige Inhoud Voorwoord 11 Introductie 13 deel 1 de professional als bedrijfskundige 1 Ondernemen 18 Levenscyclus, groeistrategie en ondernemerschap 1.1 De dynamiek in een onderneming 18 1.2 Acht ontwikkelingsstrategieën

Nadere informatie