Architects of the sustainable chain

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Architects of the sustainable chain"

Transcriptie

1 GreenCalc Duuzaamheidsanalyse Nieuwbouw NIVO NOORD Ook u kunt groene parels oogsten met duurzame energie, als rendement van onze ketenoplossingen. Architects of the sustainable chain initieert, ontwikkelt en begeleidt projecten op het gebied van duurzame energie. Zie ons als de architecten van de duurzame keten. Want net als architecten werken wij vanuit een visie en bouwen wij aan de toekomst. Onze adviseurs hebben ieder hun eigen specialiteit in duurzame energie. Onze kennis en ervaring, maar ook ons enthousiasme, delen we graag met onze opdrachtgevers en relaties uit ons netwerk. Ondernemen is voor ons delen, durven en doen.

2 Projectnummer: Status: definitief Datum: 15 oktober 2012 Uitvoering: Coördinatie: mevr. Gerbrich Faber-Bierma dhr. Jan Zuidema BV: Legedijk DG Leeuwarden Telefoon: Fax: GreenCalc NIVO NOORD te Leeuwarden 2/15

3 SAMENVATTING Ontwikkelingsbedrijf Leeuwarden heeft gevraagd inzicht te geven in de duurzaamheidsklasse van het nieuwbouwpand van Facilitair bedrijf NIVO NOORD op bedrijventerrein de Hemrik te Leeuwarden. Het pand van NIVO NOORD is in 2012 gebouwd. De duurzaamheidsklasse van een gebouw kan middels rekenmodel GreenCalc + beoordeeld worden op drie thema's: materiaalgebruik, watergebruik en energiegebruik. heeft middels de GreenCalc analyse de duurzaamheid van het gebouw onderzocht en tijdens de ontwikkelfase de bouw begeleid. Middels GreenCalc zijn de keuzen op het gebied van materiaal, energie en water afgewogen op hun milieu-invloed en eigenschappen. De berekeningen in GreenCalc zijn uitgevoerd op basis van een integrale levenscyclusanalyse. Hierdoor is het mogelijk om bouwkundige en installatietechnische maatregelen te vergelijken en tegen elkaar af te wegen en zo een zo optimaal mogelijke materiaalkeuze, energieverbruik en watergebruik van een pand te bepalen en te bewerkstelligen. De karakteristieken van het pand en de bedrijfsvoering zijn vervolgens vertaald in een overzichtelijke score: de milieu-index. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen de milieu-index gebouw (MIG) en de milieu-index bedrijfsvoering (MIB). Het kantoorpand is in 2012 gebouwd en heeft een totale BVO van ca m 2. Het pand bestaat uit een kantoor en een werkplaats. Het kantoor heeft twee verdiepingslagen en de werkplaats bevindt zich aan de achterkant van het pand. Voor de berekeningen is gebruik gemaakt van het definitieve bestek incl. tekeningen, de nota s van wijzigingen en de EPC-berekening van het pand. Uit de analyse blijkt dat het pand als gebouwscore een duurzaamheidslabel A (MIG) krijgt toegekend. Het aantal punten wat behaald is bij de GreenCalc berekening betreft 230. De gebruikersscore van het pand heeft een label A+ (MIB). Het aantal punten wat behaald is betreft 330. Deze hogere score is voornamelijk te wijten aan de inkoop van groene energie door NIVO NOORD. Label A staat gelijk aan een gebouw wat gebouwd is volgens de laatste stand der technieken, waarbij slim is nagedacht over een aantal technische installaties, waar duurzame energie wordt toegepast en de materialen zorgvuldig zijn gekozen. Het pand is met deze score energie en milieubewust te noemen. GreenCalc NIVO NOORD te Leeuwarden 3/15

4 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING Doelstelling Organisatorische opzet DUURZAAMHEIDSANALYSE GreenCalc Het bedrijfspand Uitgangspunten berekening Locatie RESULTAAT Milieu index gebouw (MIG) Milieu index bedrijfsvoering (MIB) Overzicht score Aanvullende maatregelen Maatregelen energie BIJLAGEN GreenCalc NIVO NOORD te Leeuwarden 4/15

5 1 Inleiding Ontwikkelingsbedrijf Leeuwarden (OBL) heeft gevraagd inzicht te geven in het duurzaamheidsniveau van het nieuwe bedrijfspand van NIVO NOORD op bedrijventerrein de Hemrik in Leeuwarden. Om deze reden heeft tijdens de ontwikkeling van het pand meegedacht en de verschillende aspecten tijdens het voorontwerp (VO), definitief ontwerp (DO) en de besteksfase met de tool GreenCalc getoetst. Op deze manier kon OBL als ontwikkelaar van het nieuwe pand de meest optimale keuzen voor het ontwerp maken. OBL heeft met architect Penta Architecten, de installateur ITBB en NIVO NOORD als gebruiker van het pand een duurzaam en modern pand ontwikkeld en gebouwd. Dit rapport beschrijft de duurzaamheidsscore van het pand. GreenCalc is een instrument van het Dutch Green Building Council, met het instrument kan een project op een universele manier worden beoordeeld op duurzaamheidaspecten. 1.1 Doelstelling Het bepalen van de duurzaamheidscore van het nieuwe bedrijfspand van NIVO NOORD te Leeuwarden, welke wordt uitgedrukt in een zogenaamde milieu-index. Hierbij wordt zowel een score bepaald van het gebouw als van het gebouwgebruik. 1.2 Organisatorische opzet In opdracht van: Bedrijf: Ontwikkelingsbedrijf Leeuwarden Contactpersoon: dhr. Fokke Martini Bezoek/Postadres: François HaverSchmidtwei 3 Postcode en plaats: 8914 BC Leeuwarden Telefoonnummer: (058) Internetadres: Uitgevoerd door: Bedrijf: BV Contactpersoon: dhr. Jan Zuidema/ mevr. Gerbrich Faber Bezoek/Postadres: Legedijk 4 / Postbus 827 Postcode en plaats: 8935 DG Leeuwarden / 8901 BP Leeuwarden Telefoonnummer: (088) Internet: Onderzochte locatie: Bedrijf: NIVO NOORD Contactpersoon: mevr. Annette van der Meulen Bezoek/Postadres: Postbus 415 / Avondsterweg 1 Postcode en plaats: 8901 BE Leeuwarden / 8938 AK Leeuwarden Telefoonnummer: (058) Internetadres: GreenCalc NIVO NOORD te Leeuwarden 5/15

6 2 Duurzaamheidsanalyse 2.1 GreenCalc GreenCalc + beoordeelt de duurzaamheid van het gebouw op drie thema's: materiaalgebruik, watergebruik en energiegebruik. Deze thema's worden vertaald in een overzichtelijke score: de milieu-index. In GreenCalc + wordt een onderscheid gemaakt tussen de milieu-index gebouw (MIG) en de milieu-index bedrijfsvoering (MIB). De MIG geeft de duurzaamheid van een gebouw weer, onafhankelijk van het gedrag van de gebruiker die in het gebouw gehuisvest is. De MIG maakt het mogelijk om gebouwen met een zelfde gebruiksfunctie onderling te vergelijken. De MIB is ontwikkeld om ook inzichtelijk te kunnen maken of een gebouw op een duurzame manier gebruikt wordt. De MIB waarde wordt op een vergelijkbare manier berekend als de MIG waarde, maar nu wordt er rekening gehouden met het gedrag van de gebruiker van het gebouw, maar ook met bijvoorbeeld de inkoop van groene energie. GreenCalc voert de volledige berekeningen uit op basis van een integrale levenscyclusanalyse. Hierdoor is het mogelijk om bouwkundige en installatietechnische maatregelen te vergelijken en tegen elkaar af te wegen. Op basis van deze vergelijking kan een optimaal pakket van maatregelen worden vastgesteld. Iedere afzonderlijke maatregel wordt in GreenCalc op zijn daadwerkelijke duurzaamheid beoordeeld. Van ieder project wordt een referentie (1990) bepaald. Deze referentie is de vergelijkingsbasis voor het werkelijke te onderzoeken project waarmee wordt vergeleken. In GreenCalc wordt voor het pand een referentie bepaald welke gebaseerd is op vloer, dak, wand en geveloppervlak van het nieuwe bedrijfspand. Deze referentie is daarna ingevuld met materialen, systemen en apparatuur welke in de jaren 90 toegepast werden. In Figuur 1 is de scoretabel weergegeven. De scores drukken de duurzaamheid van een object uit in een labelscore. Een gebouw met label G betreft bijvoorbeeld een object waarin in zijn geheel geen rekening is gehouden met duurzaamheid. Een label A +++ gebouw daarentegen betreft een gebouw welke volledig zelfvoorzienend is en een zeer lage milieu impact heeft, dit zou bijvoorbeeld een C2C (Cradle to Cradle) gebouw kunnen zijn. Figuur 1 Milieu Index Gebouw labelscorekaart GreenCalc NIVO NOORD te Leeuwarden 6/15

7 2.2 Het bedrijfspand Het nieuwe bedrijfspand waar de berekening voor is uitgevoerd is gebouwd op bedrijventerrein de Hemrik aan de oostkant van Leeuwarden. Het pand bevat ca m² BVO (bruto vloer oppervlak) en ca algemeen gebruiks-oppervlak. Het voorste deel van het gebouw bestaat uit twee kantoorlagen met een centrale entree. Aan de achterzijde van het pand is een opslaghal gevestigd. Een foto van het gebouw is weergegeven in Figuur 2. Figuur 2. Foto van bedrijfspand NIVO NOORD Uitgangspunten berekening Voor de analyse is gebruik gemaakt van de meest recente versie van GreenCalc + (Versie 4.2) en haar productcatalogi. Hierin is als basisfunctie gekozen: kantoor. Voor de levensduur is de standaard Utiliteitslevensduur van 50 jaar gehanteerd. Als bron van gegevens is gebruik gemaakt het bestek, de EPC berekening en een aantal aanvullende documenten. In onderstaande lijst zijn de brondata en uitgangspunten beschreven. Algemene uitgangspunten gebouw en gebruik: - Ca. 50 individuele gebruikers van het pand; - 2 bouwlagen; - Primaire gebruikersfunctie kantoor ; - Levensduur 50 jaar (standaard utiliteit). Voor het onderdeel energie zijn de gegevens en uitgangspunten als volgt geweest: - Als bron is gebruik gemaakt van de EPC berekening van Technische adviesbureau Luik. Met nummer van datum 28/11/2011. Aangeleverd door ITBB; - De EPC invoer voor Energie is gebaseerd op NPR 2917; - Er is uitgegaan van een gemiddelde automatiseringsgraad van het pand; - Er is uitgegaan van de inkoop en gebruik van groene energie (bron: MVO NIVO NOORD); - Er zijn geen correcties toegepast op elektriciteit-, warmte of koude gebruik. GreenCalc NIVO NOORD te Leeuwarden 7/15

8 Voor het onderdeel water zijn de volgende gegevens en uitgangspunten gehanteerd: - Als bron is gebruik gemaakt van het Bestek van Penta Architecten met nummer 1151, d.d. 24 november Aangeleverd door Penta Architecten; - Aanvullend hierop is gebruik gemaakt van de nota van wijzigingen op het bestek nummer 1151, d.d. 11 januari Aangeleverd door Penta Architecten; - Er is uitgegaan van de aanwezigheid van een kantine voorziening (bedrijfsrestaurant); - Er is uitgegaan van de afwezigheid van een mos of sedumdak en het niet hergebruiken van regenwater. Voor het onderdeel materiaal zijn de volgende gegevens en uitgangspunten gehanteerd: - Als bron is gebruik gemaakt van het Bestek van Penta Architecten met nummer 1151, d.d. 24 november Aangeleverd door Penta Architecten (materiaal en kleurenstaat); - Aanvullend hierop is gebruik gemaakt van de nota van wijzigingen op het bestek nummer 1151, d.d. 11 januari Aangeleverd door Penta Architecten; - Er is uitgegaan dat alle betondelen een percentage van 20% puingranulaat bevatten; - Er is uitgegaan dat alle gebruikte PVC en PP delen (buizen e.d.) bestaan uit hergebruikt materiaal. De oppervlaktes van de binnenwanden, vloeren, daken en gevels zijn berekend door het programma GreenCalc + zelf op basis van de ingevoerde BVO, Ag en EPC gegevens. Er is hierbij uitgegaan van de materialen genoemd in de bestektekeningen. Omdat het een enkel object betreft is het project beoordeeld op de thema s: Materiaal, Energie en Milieu. Deze thema s gezamenlijk vormen de uiteindelijke milieu-index score. In Figuur 1 is de score index grafisch weergegeven Locatie De locatie van het nieuwe pand is omcirkeld weergegeven in onderstaande Figuur 3. Logischerwijze is het pand nog niet zichtbaar op de luchtfoto. Figuur 3. Locatie van het pand GreenCalc NIVO NOORD te Leeuwarden 8/15

9 3 Resultaat 3.1 Milieu index gebouw (MIG) De MIG geeft de duurzaamheid van een gebouw weer, onafhankelijk van het gedrag van de gebruiker die in het gebouw gehuisvest is. De MIG maakt het mogelijk om gebouwen met een zelfde gebruiksfunctie onderling te vergelijken. Het bedrijfspand van NIVO NOORD krijgt een duurzaamheidslabel A (MIG) toegekend. Het aantal punten wat behaald is bij de GreenCalc berekening is 230. Label A: met het behalen van een label A kenmerkt het pand zich als een duurzaam pand. Het pand heeft op het gebied van duurzame installaties goed gescoord. Het Label A is voor dit pand behaald door het toepassen van duurzame installaties in het gebouw voor ventilatie, verlichting en warmte- en koudeopwekking. De toepassing van een warmtepomp, energie zuinige verlichting en een optimale luchtbehandeling zorgen voor veel punten. Daarnaast is door veel aandacht te besteden aan het toepassen van duurzame materialen in het gebouw, in combinatie met extra isolatiemaatregelen meer dan gemiddeld bij nieuwbouw, goed gescoord. 3.2 Milieu index bedrijfsvoering (MIB) De MIB is ontwikkeld om inzichtelijk te kunnen maken of een gebouw op een duurzame manier gebruikt wordt. Heeft de gebruiker bijvoorbeeld een contract voor groene stroom afgesloten, dan leidt dit tot een forse verbetering van de MIB waarde. Als één van haar MVO maatregelen koopt NIVO NOORD groene energie in voor haar nieuw betrokken pand. Daarnaast is de inrichting van het pand efficiënt uitgevoerd, waardoor het gebruiksoppervlak optimaal ingezet wordt. Met name door deze zaken krijgt het nieuwe bedrijfspand een duurzaamheidslabel A + op de bedrijfsvoering (MIB). Er zijn voor dit onderdeel 330 punten toegekend. GreenCalc NIVO NOORD te Leeuwarden 9/15

10 3.3 Overzicht score In onderstaande Figuur 4 is een overzicht weergegeven van de milieukosten waarin GreenCalc rekent en de hieruit voortvloeiende scores. In GreenCalc+ worden de milieubelasting en de milieueffecten uitgedrukt in 'Milieukosten'. Milieukosten zijn opgebouwd uit schaduwkosten (sk) en verborgen milieukosten (vmk). Deze milieukosten meten de afstand tussen de huidige milieubelasting en de duurzame milieubelasting van dat gebouw (of bouwdeel). Dit meten van de afstand tot duurzaamheid gebeurt in geld via preventiekosten. Dit proces van het uitdrukken van milieubelasting in geld heet monetariseren. Een duurzame milieubelasting betekent hier een milieubelasting die tot in het oneindige kan worden volgehouden zonder significant nadelige effecten voor de gezondheid van de mens, voor de biodiversiteit en voor het Life Support Systeem. Uit Figuur 4 is op te maken dat de milieukosten van een referentiegebouw hoger liggen dan de kosten van het ontwerp. Dit geeft aan dat het ontwerp een duurzamere milieubelasting heeft dan de referentie. Een totaaloverzicht van de score is opgenomen in Bijlage Aanvullende maatregelen Figuur 4. Overzicht Milieukosten en scores. De duurzaamheidscore van het gebouw kan op verschillende manieren verhoogd worden. Er zijn een aantal maatregelen mogelijk welke de score kunnen laten stijgen. De maatregelen welke mogelijk zijn, betreffen voornamelijk maatregelen op het gebied van de toepassing van energie en water. Op het onderdeel materiaal kunnen minder maatregelen worden toegepast omdat het vervangen van materialen praktisch onmogelijk is in de bestaande situatie Maatregelen energie De duurzaamheidscore op het gebied van energie kan op verschillende vlakken verbeterd worden. Hierbij kan de Trias Energetica gedachte in het achterhoofd worden gehouden. Door maatregelen toe te passen, welke energiebesparing veroorzaken, stijgt de score. Het toepassen van duurzame energie voor het invullen van de energievraag zal de score nog sneller doen stijgen. GreenCalc NIVO NOORD te Leeuwarden 10/15

11 Voorbeelden van potentiële maatregelen zijn bijvoorbeeld het toepassen van een duurzaam verwarmingssysteem, zoals een biomassa gestookte installatie, de inzet van zonnepanelen of de inzet van zonnecollectoren voor warm tap water. Ook het toepassen van bijvoorbeeld regenwateropvang wat wordt ingezet voor de toiletspoeling levert positieve punten op. Door gebruik te maken van zonnepanelen als bron van groene, zelf opgewekte, energie kan zowel de MIG als de MIB score verbeterd worden. Een zon PV systeem op het dak is naast financieel aantrekkelijk ook een goede maatregel voor het verhogen van de GreenCalc score. Voorbeeld: indien er een op het zuiden gericht PV systeem van 350 m 2 ofwel 50 kw p op het dak van het pand geplaatst wordt, zal er jaarlijks ca kwh groene energie worden geproduceerd. Dit heeft een positief effect op zowel de gebouwscore als de gebruiksscore. De gebouwscore stijgt met een dergelijk systeem naar ca. 326 punten. De gebruiksscore stijgt met een dergelijk systeem naar 414 punten. Uit bovenstaande is op te maken dat bij de mate van zelfvoorzienendheid op het gebied van groene energie de labelklassering snel doet oplopen. GreenCalc NIVO NOORD te Leeuwarden 11/15

12 4 Bijlagen Bijlage 1 Samenvatting en resultaat Bijlage 2 Labeloverzicht GreenCalc NIVO NOORD te Leeuwarden 12/15

13 Bijlage 1 Samenvatting en resultaat GreenCalc NIVO NOORD te Leeuwarden 13/15

14 GreenCalc NIVO NOORD te Leeuwarden 14/15

15 Bijlage 2 Labeloverzicht GreenCalc NIVO NOORD te Leeuwarden 15/15

Product sheet. Milieukostenberekening Materiaalgebruik. Koningin Wilhelminalaan 2, Leidschendam. financiële fundament onder uw bouwprojecten

Product sheet. Milieukostenberekening Materiaalgebruik. Koningin Wilhelminalaan 2, Leidschendam. financiële fundament onder uw bouwprojecten Product sheet Milieukostenberekening Materiaalgebruik 1 Koningin Wilhelminalaan 2, Leidschendam IGG Bointon de Groot Postbus 444 2240 AK Wassenaar Rijksstraatweg 354a 2242 AC Wassenaar T. 070-514 54 20

Nadere informatie

EPA U. advies- en ingenieursbureau. Nieuwbouw kantoorpand Demostraat, Tiel

EPA U. advies- en ingenieursbureau. Nieuwbouw kantoorpand Demostraat, Tiel Nieuwbouwkantoorpand Demostraat,Tiel EPA U Adresgegevens Fokkerstraat 39, 3905 KV Veenendaal Postbus 1152, 3900 BD Veenendaal T 0318-75 78 88 F 0318-75 78 87 info@enerpro.nl www.enerpro.nl Voorbeeldbedrijf

Nadere informatie

St. Elisabeth en GreenCalc +

St. Elisabeth en GreenCalc + Gree encalc + inle eiding St. Elisabeth en GreenCalc + Erik Meijerink 1 GreenCalc + Beoordelingsinstrument i t duurzaamheid op basis van verborgen milieukosten Beoordeeld: Materiaalgebruik Energiegebruik

Nadere informatie

ALGEMEEN ENERGIEGEBRUIK GRONDGEBRUIK MATERIAALGEBRUIK MILIEUSCORE. duurzame warehouses. van Grijs naar Groen. 2 februari 2011 Peter van Meerwijk

ALGEMEEN ENERGIEGEBRUIK GRONDGEBRUIK MATERIAALGEBRUIK MILIEUSCORE. duurzame warehouses. van Grijs naar Groen. 2 februari 2011 Peter van Meerwijk duurzame warehouses van Grijs naar Groen 2 februari 2011 Peter van Meerwijk MULTIDISCIPLINAIR INGENIEURSBUREAU projectmanagement logistiek advies architectuur installatieadvies constructief ontwerp uitvoeringsbegeleiding

Nadere informatie

Aantoonbaar duurzaam materiaalgebruik. d.d. 12 september 2013

Aantoonbaar duurzaam materiaalgebruik. d.d. 12 september 2013 Aantoonbaar duurzaam materiaalgebruik d.d. 12 september 2013 Introductie Onix introductie - liefde voor materiaal - relatie context Materiaal gebruik Aantoonbaar Materiaalgebruik Projecten Onyx - halfedelsteen

Nadere informatie

BouwLokalen Thema 3 Klimaatneutraal bouwen

BouwLokalen Thema 3 Klimaatneutraal bouwen Rabobank-Booosting, 1 BouwLokalen Thema 3 Klimaatneutraal bouwen De rol van energiebesparing in de bouwsector 7 oktober 2008: Leeuwarden 8 oktober 2008: Doetinchem John Veeken DGMR Rabobank Westland Duurzaam

Nadere informatie

Pré Wonen Postbus CA HAARLEM Etalage Geprint op : Blekersvaartweg 48 D. galerijwoning

Pré Wonen Postbus CA HAARLEM  Etalage Geprint op : Blekersvaartweg 48 D. galerijwoning Pré Wonen Postbus 2008 2002 CA HAARLEM www : www.prewonen.nl Etalage Geprint op : 24-08-2016 Adres Blekersvaartweg 48 D Postcode 2101 CD Plaats HEEMSTEDE Omschrijving Woning Type galerijwoning Wijk omschrijving

Nadere informatie

Steek Energie in je huis

Steek Energie in je huis Steek Energie in je huis 9 oktober 2012 Breda 1 Bouwbedrijf Boot B.V. Bouwbedrijf Boot is actief in de woningbouw (particulier, ontwikkeling), zorg huisvesting en utiliteit (scholen, kantoren, bedrijfsgebouwen).

Nadere informatie

Januari 2011 Vereniging van Bouwkunst Tilburg Workshop Duurzame Stedenbouw. sebas.veldhuisen@terristories.nl

Januari 2011 Vereniging van Bouwkunst Tilburg Workshop Duurzame Stedenbouw. sebas.veldhuisen@terristories.nl Januari 2011 Vereniging van Bouwkunst Tilburg Workshop Duurzame Stedenbouw sebas.veldhuisen@terristories.nl programma 29 januari 2011 Duurzame Stedenbouw10:00 - Ontvangst met koffie en thee 10:15 - Presentatie

Nadere informatie

C (zie toelichting in bijlage)

C (zie toelichting in bijlage) Energielabel woning Afgegeven conform de Regeling energieprestatie gebouwen. Veel besparingsmogelijkheden C (zie toelichting in bijlage) Uw woning Weinig besparingsmogelijkheden Labelklasse maakt vergelijking

Nadere informatie

Bij het opstellen van deze notitie zijn de volgende relevante documenten als uitgangspunten gehanteerd:

Bij het opstellen van deze notitie zijn de volgende relevante documenten als uitgangspunten gehanteerd: Project: Brede School Rijswijk Projectnr.: 6.053 Datum: 20 februari 2017 Betreft: Startnotitie Duurzaamheid en Installatieconcept 1. UITGANGSPUNTEN Bij het opstellen van deze notitie zijn de volgende relevante

Nadere informatie

F (zie toelichting in bijlage)

F (zie toelichting in bijlage) Energielabel gebouw Afgegeven conform de Regeling energieprestatie gebouwen. Veel besparingsmogelijkheden F (zie toelichting in bijlage) Dit gebouw Weinig besparingsmogelijkheden Labelklasse maakt vergelijking

Nadere informatie

Rapport. Energievisie ontwikkeling Haagstede Maarssen. projectnaam Haagstede Maarssenbroek te Maarssen projectnummer

Rapport. Energievisie ontwikkeling Haagstede Maarssen. projectnaam Haagstede Maarssenbroek te Maarssen projectnummer Rapport Aveco de Bondt Energievisie ontwikkeling Haagstede Maarssen bezoekadres postbus postcode telefoon e-mail internet Burgemeester van der Borchstraat 2 64 7450 AB Holten (0)548 85 3333 holten@avecodebondt.nl

Nadere informatie

Energielabel. SKG-IKOB gecertificeerd BRL & BRL

Energielabel. SKG-IKOB gecertificeerd BRL & BRL Energielabel SKG-IKOB gecertificeerd BRL 9500-01 & BRL 9500-03 Geachte heer/mevrouw, Hierbij ontvangt u het energielabel welke wij voor u hebben opgenomen. Dit label hebben wij vervaardigd in samenwerking

Nadere informatie

Even voorstellen. Wim van Genderen. Inspiratiesessie Duurzaam Bouwen. Kleinpoderlaan 6 2911 PA Nieuwerkerk aan den IJssel

Even voorstellen. Wim van Genderen. Inspiratiesessie Duurzaam Bouwen. Kleinpoderlaan 6 2911 PA Nieuwerkerk aan den IJssel Even voorstellen Wim van Genderen Het Beekink KernTeam De mensen van Beekink k adviseren en ondersteunen bij vraagstukken over technische h installaties. ti No-nonsense mentaliteit, betrokken bij het proces,

Nadere informatie

Op weg naar klimaatneutraal bouwen

Op weg naar klimaatneutraal bouwen Op weg naar klimaatneutraal bouwen Waarom klimaatneutraal bouwen? Klimaatneutraal bouwen Klimaatneutraal bouwen Energieneutraal bouwen CO 2 neutraal bouwen Regelgeving en initiatieven EPBD EPC en Energielabel

Nadere informatie

installatie-arm ontwerpen verleden tijd?

installatie-arm ontwerpen verleden tijd? installatie-arm ontwerpen verleden tijd? 1 situatie tot enkele jaren geleden was duurzaamheid bij klimaatinstallaties comfort en vooral energiebesparing de koplopers bij het besparen op het energie waren

Nadere informatie

A (zie toelichting in bijlage)

A (zie toelichting in bijlage) Energielabel woning Afgegeven conform de Regeling energieprestatie gebouwen. Veel besparingsmogelijkheden A (zie toelichting in bijlage) Uw woning Weinig besparingsmogelijkheden Labelklasse maakt vergelijking

Nadere informatie

A (zie toelichting in bijlage)

A (zie toelichting in bijlage) Energielabel gebouw Afgegeven conform de Regeling energieprestatie gebouwen. Veel besparingsmogelijkheden A (zie toelichting in bijlage) Dit gebouw Weinig besparingsmogelijkheden Labelklasse maakt vergelijking

Nadere informatie

W/E Rapport De Binnentuin, Overschie: Kwaliteitsbeeld met GPR Gebouw

W/E Rapport De Binnentuin, Overschie: Kwaliteitsbeeld met GPR Gebouw W/E Rapport De Binnentuin, Overschie: Kwaliteitsbeeld met GPR Gebouw Actualisering voor uitvoeringsfase W/E 7959 Utrecht/Tilburg, 16 september 2011 De Binnentuin, Overschie: Kwaliteitsbeeld met GPR Gebouw

Nadere informatie

Rapport. Energievisie herontwikkeling zorgcentrum Merenhoef. projectnaam Zorgcentrum Merenhoef Maarssen projectnummer 11.0984

Rapport. Energievisie herontwikkeling zorgcentrum Merenhoef. projectnaam Zorgcentrum Merenhoef Maarssen projectnummer 11.0984 Rapport Aveco de Bondt Energievisie herontwikkeling zorgcentrum Merenhoef bezoekadres postbus postcode telefoon telefax e-mail internet Reggesingel 2 202 7460 AE Rijssen (0)548 51 52 00 (0)548 51 85 65

Nadere informatie

Energielabel gebouw Dit gebouw Straat (zie bijlage) Gebruiksoppervlak Adviesbedrijf Nummer/toevoeging Opnamedatum Inschrijfnummer Postcode

Energielabel gebouw Dit gebouw Straat (zie bijlage) Gebruiksoppervlak Adviesbedrijf Nummer/toevoeging Opnamedatum Inschrijfnummer Postcode Energielabel gebouw Afgegeven conform de Regeling energieprestatie gebouwen. Veel besparingsmogelijkheden Dit gebouw Weinig besparingsmogelijkheden Labelklasse maakt vergelijking met gebouwen met overeenkomstige

Nadere informatie

Afweging met betrekking tot Duurzaamheid Nieuwbouw of Renovatie Huisvesting Provincie Gelderland. definitief, versie 1.0

Afweging met betrekking tot Duurzaamheid Nieuwbouw of Renovatie Huisvesting Provincie Gelderland. definitief, versie 1.0 Afweging met betrekking tot Duurzaamheid Nieuwbouw of Renovatie Huisvesting Provincie Gelderland definitief, versie 1.0 Afweging met betrekking tot Duurzaamheid Nieuwbouw of Renovatie Huisvesting Provincie

Nadere informatie

Rapport. Energievisie ontwikkeling Haagstede Maarssen. projectnaam Haagstede Maarssenbroek te Maarssen projectnummer

Rapport. Energievisie ontwikkeling Haagstede Maarssen. projectnaam Haagstede Maarssenbroek te Maarssen projectnummer Rapport Aveco de Bondt Energievisie ontwikkeling Haagstede Maarssen bezoekadres postbus postcode telefoon e-mail internet Burgemeester van der Borchstraat 2 64 7450 AB Holten (0)548 85 3333 holten@avecodebondt.nl

Nadere informatie

SPECIMEN. E (zie toelichting in bijlage) Energielabel gebouw. Dit gebouw. Standaard energiegebruik voor dit gebouw. 968,3 MJ/m 2

SPECIMEN. E (zie toelichting in bijlage) Energielabel gebouw. Dit gebouw. Standaard energiegebruik voor dit gebouw. 968,3 MJ/m 2 Energielabel gebouw Afgegeven conform de Regeling energieprestatie gebouwen. Veel besparingsmogelijkheden Dit gebouw Weinig besparingsmogelijkheden Labelklasse maakt vergelijking met gebouwen met overeenkomstige

Nadere informatie

Figuur 1: impressie Rabobank Dommelstreek te Geldrop. Figuur 2: uitleg ontwerpconcept oorwarmers

Figuur 1: impressie Rabobank Dommelstreek te Geldrop. Figuur 2: uitleg ontwerpconcept oorwarmers Omschrijving van het project Rabobank Dommelstreek heeft in Geldrop het bestaand kantoor herontwikkeld. Er is een kantoor ontstaan met alle faciliteiten onder één dak. Een vernieuwde omgeving die beter

Nadere informatie

Integrale energiestrategie UU. Fréderique Houben, Universiteit Utrecht

Integrale energiestrategie UU. Fréderique Houben, Universiteit Utrecht Integrale energiestrategie UU Fréderique Houben, Universiteit Utrecht Integraal en Samen! 2 3-10-2017 Integrale energiestrategie UU Universiteit Utrecht Opgericht in 1636 30.000 studenten en 7.500 medewerkers

Nadere informatie

Kennismaking BENG Hans van Eck en Jacqueline Hooijschuur 22 november 2016

Kennismaking BENG Hans van Eck en Jacqueline Hooijschuur 22 november 2016 Kennismaking BENG Hans van Eck en Jacqueline Hooijschuur 22 november 2016 Huishoudelijke mededelingen Chatfunctie Uw vragen Pollvragen Uw mening Enquête Wat heeft u nodig Introductie Waarom BENG? Wat is

Nadere informatie

Rijswijk -Informatiecentrum 9 december 2013 bert nagtegaal

Rijswijk -Informatiecentrum 9 december 2013 bert nagtegaal Rijswijk -Informatiecentrum 9 december 2013 bert nagtegaal Geworteld wonen 9 DECEMBER e.v. Wat verstaan de potentiele bewoners onder duurzaamheid vinden de bewoners belangrijk als het gaat om duurzaamheid

Nadere informatie

Schilindex. Kansen voor energiebesparing met de gebouwschilindicator in de nieuwe NEN 5128 en EPG. Gerrit Jan Kuiper NII

Schilindex. Kansen voor energiebesparing met de gebouwschilindicator in de nieuwe NEN 5128 en EPG. Gerrit Jan Kuiper NII Nederlandse Schilindex Kansen voor energiebesparing met de gebouwschilindicator in de nieuwe NEN 5128 en EPG Gerrit Jan Kuiper 1 Nederlandse Een goede schil is het halve werk 2 Schilindex = logisch denken

Nadere informatie

A (zie toelichting in bijlage)

A (zie toelichting in bijlage) Energielabel woning Afgegeven conform de Regeling energieprestatie gebouwen. Veel besparingsmogelijkheden A (zie toelichting in bijlage) Uw woning Weinig besparingsmogelijkheden Labelklasse maakt vergelijking

Nadere informatie

KANSEN VOOR DUURZAME ENERGIE BIJ HERSTRUCTURERING VAN NAOORLOGSE WIJKEN

KANSEN VOOR DUURZAME ENERGIE BIJ HERSTRUCTURERING VAN NAOORLOGSE WIJKEN April 2002 ECN-RX--02-013 KANSEN VOOR DUURZAME ENERGIE BIJ HERSTRUCTURERING VAN NAOORLOGSE WIJKEN Nieuw Den Helder Centrum als praktijkvoorbeeld J.C.P. Kester E. Sjoerdsma H. van der Veen (Woningstichting

Nadere informatie

K W S A VRIENDENWONINGEN WARANDE LELYSTAD KAVEL 6 KOSTENCALCULATIE, GPR EN EPC BEREKENINGEN

K W S A VRIENDENWONINGEN WARANDE LELYSTAD KAVEL 6 KOSTENCALCULATIE, GPR EN EPC BEREKENINGEN ARJAN KARSSENBERG PETER WIENBERG ARCHITECTEN INGENIEURS V.O.F. WALENBURGERWEG 30 A 3033 AC ROTTERDAM TEL: 010 4779478 MOB: 06 49649694 WWW.KWSA.NL MAILTO@KWSA.NL K W S A NICO SCHEEPAKERPAD 14 4103 VG CULEMBORG

Nadere informatie

Rapportage energielabel. Kantoorpand Molensteijn PT De Meern

Rapportage energielabel. Kantoorpand Molensteijn PT De Meern Rapportage energielabel Kantoorpand Molensteijn 60 3454 PT De Meern EPA-U Energielabel Datum inspectie : 16-07-2015 Datum rapportage : 12-08-2015 Status rapportage : definitief Objectgegevens Aard gebouw

Nadere informatie

Inschrijfbrochure Definitieve Selectie. Duurzaamheidtender Buiksloterham. Bouwenvelop 12, 21, 22, 24, 41

Inschrijfbrochure Definitieve Selectie. Duurzaamheidtender Buiksloterham. Bouwenvelop 12, 21, 22, 24, 41 Inschrijfbrochure Definitieve Selectie Duurzaamheidtender Buiksloterham Bouwenvelop 12, 21, 22, 24, 41 Inhoud Inhoud... 2 1 Inleiding... 3 1.1 Opdracht voor de inschrijver... 3 1.2 Startbijeenkomst definitieve

Nadere informatie

B (zie toelichting in bijlage)

B (zie toelichting in bijlage) Energielabel woning Afgegeven conform de Regeling energieprestatie gebouwen. Veel besparingsmogelijkheden B (zie toelichting in bijlage) Uw woning Weinig besparingsmogelijkheden Labelklasse maakt vergelijking

Nadere informatie

Energielabel woning. Uw woning. Standaard energiegebruik voor uw woning MJ (megajoules)

Energielabel woning. Uw woning. Standaard energiegebruik voor uw woning MJ (megajoules) Energielabel woning Afgegeven conform de Regeling energieprestatie gebouwen. Veel besparingsmogelijkheden D (zie toelichting in bijlage) Uw woning Weinig besparingsmogelijkheden Labelklasse maakt vergelijking

Nadere informatie

Rapport B.02.0454.A. Nieuwbouw kantoor Melexis Onroerend Groen, De Meern. GreenCalc-berekening

Rapport B.02.0454.A. Nieuwbouw kantoor Melexis Onroerend Groen, De Meern. GreenCalc-berekening Nieuwbouw kantoor Melexis Onroerend Groen, De Meern GreenCalc-berekening Opgesteld in opdracht van: Gemeente Utrecht Dienst Stadsontwikkeling en Milieu Postbus 8406 3503 RK UTRECHT Contactpersoon: de heer

Nadere informatie

opdrachtgever Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

opdrachtgever Hogeschool van Arnhem en Nijmegen De Solar City ijmegen is een bijzonder en duurzaam gebouw rijker. Het I/O-gebouw is het nieuwe onderkomen van de Faculteit Educatie van de Hogeschool van Arnhem en ijmegen (HA). I/O is bij oplevering het

Nadere informatie

Verduurzaming Rijksvastgoed en Bodemenergie (WKO)

Verduurzaming Rijksvastgoed en Bodemenergie (WKO) Verduurzaming Rijksvastgoed en Bodemenergie (WKO) MISSIE VISIE Voorbeeldrol Energieneutraal Circulaire economie RVB Duurzaam 3 Alle gebouwen met een kantoorfunctie gemiddeld Label B Huidige opgave energie

Nadere informatie

Datum: 18 februari 2013-22 januari 2014 Project: NAM-gebouw De Boo te Schoonebeek Referentie: 2012032 20079

Datum: 18 februari 2013-22 januari 2014 Project: NAM-gebouw De Boo te Schoonebeek Referentie: 2012032 20079 Datum: 18 februari 2013-22 januari 2014 Project: NAM-gebouw De Boo te Schoonebeek Referentie: 2012032 20079 Uitgangspunt Bestaand, oorspronkelijk gebouw had als gebruik een mix aan functies. Dit waren

Nadere informatie

Notitie. Betreft: Aansluitplicht op het warmtenet

Notitie. Betreft: Aansluitplicht op het warmtenet Notitie Van: afdeling Bouw- en Woningtoezicht E-mail: bwt-bouwfysica@rotterdam.nl Telefoon: 14 010 Datum: 15 april 2016 Betreft: Aansluitplicht op het warmtenet Wat is het warmtenet? Het warmtenet levert

Nadere informatie

Bouw aan geluk in grote hoeveelheden

Bouw aan geluk in grote hoeveelheden Bouw aan geluk in grote hoeveelheden Een serie slimme oplossingen voor duurzaam en voordelig bouwen Slim bouwen aan duurzaam geluk De toekomst verandert dagelijks. Helemaal in de bouwbranche waar iedereen

Nadere informatie

Fire Seminar 2015 Kingspan Group Tiel DUURZAAM BOUWEN. Hoe doen we dat ook alweer? Gert Jan van Beijnum

Fire Seminar 2015 Kingspan Group Tiel DUURZAAM BOUWEN. Hoe doen we dat ook alweer? Gert Jan van Beijnum Fire Seminar 2015 Kingspan Group Tiel DUURZAAM BOUWEN Hoe doen we dat ook alweer? Gert Jan van Beijnum 1 1 Relevantie voor de bouwsector Bouwactiviteiten en gebouwen hebben een aanzienlijk aandeel in milieulast

Nadere informatie

CO 2 footprint tussenrapportage 2015 1 e half jaar

CO 2 footprint tussenrapportage 2015 1 e half jaar CO 2 footprint tussenrapportage 2015 1 e half jaar Naam opdrachtgever: Unipro BV Adres: Bouwstraat 18 Plaats: Haaksbergen Uitgevoerd door: Zienergie BV Adres: Dokter Stolteweg 2 Plaats Zwolle Telefoon:

Nadere informatie

Duurzaamste kantoor van Nederland bouw gestart

Duurzaamste kantoor van Nederland bouw gestart BWC Sustainable Development BV Postbus 107 1400 AC BUSSUM Duurzaamste kantoor van Nederland bouw gestart Bussum, 4 maart 2009 - De bouw is gestart van het meest duurzame kantoorgebouw van Nederland: de

Nadere informatie

EPC 0,8: Over welke woningen en installatieconcepten hebben we het?,

EPC 0,8: Over welke woningen en installatieconcepten hebben we het?, EPC 0,8: Over welke woningen en installatieconcepten hebben we het?, ir. F.W. (Freek) den Dulk Nieuwe eis per 1 januari 2006 EPC 0,8 Herziening norm: NEN 5128:2004 Energieprestatie van woonfuncties en

Nadere informatie

NOTA: De EPC score is geen weergave van het effectieve verbruik in dii appartement.

NOTA: De EPC score is geen weergave van het effectieve verbruik in dii appartement. Belan rike toelichtin bi het E C attest! NOTA: De EPC score is geen weergave van het effectieve verbruik in dii appartement. De hoge score is meestal te wijien aan het teit dat er met elektdcileii verwarmd

Nadere informatie

Trias energetica. Verdiepende opdracht

Trias energetica. Verdiepende opdracht 2015 Trias energetica Verdiepende opdracht Inleiding; In dit onderdeel kun je meer leren over de Trias energetica, een strategie voor het bereiken van een zo duurzaam mogelijke energievoorziening. Pagina

Nadere informatie

Hieronder volgt een overzicht van de belangrijkste wijzigingen in het programma GreenCalc +.

Hieronder volgt een overzicht van de belangrijkste wijzigingen in het programma GreenCalc +. Belangrijkste wijzigingen in GreenCalc + Hieronder volgt een overzicht van de belangrijkste wijzigingen in het programma GreenCalc +. Wijzigingen GreenCalc+ V4.2 t.o.v. V4.1 (november 2011) Productcatalogus

Nadere informatie

Bijlage I 20111278-07 Investeringen en energielasten Energiesprong woningbouw Maria van Bourgondiëlaan te Eindhoven. 1 Inleiding

Bijlage I 20111278-07 Investeringen en energielasten Energiesprong woningbouw Maria van Bourgondiëlaan te Eindhoven. 1 Inleiding Bijlage I 20111278-07 Investeringen en energielasten Energiesprong woningbouw Maria van Bourgondiëlaan te Eindhoven Datum Referentie Behandeld door 13 december 2011 20111278-07 P. Smoor/LSC 1 Inleiding

Nadere informatie

Energielasten als een van de uitgangspunten bij nieuwbouw en renovatie

Energielasten als een van de uitgangspunten bij nieuwbouw en renovatie Energielasten als een van de uitgangspunten bij nieuwbouw en renovatie Door Eric van Zee, april 2008 Energie steeds groter deel van de woonlasten De kosten voor verwarming en warm tapwater vormen een steeds

Nadere informatie

Voorwaarden aansluiting appartementen en woningen op WKO bron DSKII

Voorwaarden aansluiting appartementen en woningen op WKO bron DSKII Voorwaarden aansluiting appartementen en woningen op WKO bron DSKII Stichting Spaarnesant 04 februari 2014 9X3803 Entrada 301 Postbus 94241 1090 GE Amsterdam +31 20 569 77 00 Telefoon 020-5697701 Fax info@amsterdam.royalhaskoning.com

Nadere informatie

GreenCalc+, GPR gebouw, BREEAM

GreenCalc+, GPR gebouw, BREEAM GreenCalc+, GPR gebouw, BREEAM Om de duurzaamheid van gebouwen weer te kunnen geven worden er verschillende programma s gehanteerd, zoals GreenCalc+, GPR gebouw en BREEAM. Hierbij hanteren de programma

Nadere informatie

DE NIEUWKOOPSE EILANDEN

DE NIEUWKOOPSE EILANDEN Contact: ev@vinkbouw.nl DE NIEUWKOOPSE EILANDEN FASE 1: 12 WONINGEN AAN DE PRACHTIGE NIEUWKOOPSE PLASSEN Ruimte om van te dromen INLEIDING Ook altijd graag aan het water willen wonen op een unieke plek,

Nadere informatie

Notitie Betreft Power2Nijmegen Inleiding figuur 1: overzicht ecodorp Vraagstelling

Notitie Betreft Power2Nijmegen Inleiding figuur 1: overzicht ecodorp Vraagstelling Notitie Aan : Ad Vlems, Bert Lagerweij Van : Arjan van Bon Datum : 28 augustus 2012 Kopie : Anne Pronk Onze referentie : 9X3809.A2/N00001/110412/Nijm2 HASKONING NEDERLAND B.V. BUILDINGS Betreft : Power2Nijmegen

Nadere informatie

nergiebesparing in de ICT

nergiebesparing in de ICT nergiebesparing in de ICT Een koud kunstje? 10 April Green IT Energy Solutions Niels Sijpheer 3671 Meter (Q=m.g.h) 100 kg massa en 1 kwh arbeid: Hoe hoog kom ik? A Minder dan100 meter B Tussen 100 en 1000

Nadere informatie

ECO Oostermoer in oprichting

ECO Oostermoer in oprichting Samen sterk voor een leefbaar en duurzaam platteland ECO Oostermoer in oprichting Nieuwsbrief 18 juni 2012 Voor u ligt de eerste nieuwsbrief van ECO Oostermoer, waarin wij u nader informeren over de stand

Nadere informatie

Energieprestatie. Energieprestatie van gebouwen en de rol van de installatiesector. Kees Arkesteijn (ISSO)

Energieprestatie. Energieprestatie van gebouwen en de rol van de installatiesector. Kees Arkesteijn (ISSO) Energieprestatie Energieprestatie van gebouwen en de rol van de installatiesector Kees Arkesteijn (ISSO) Programma 1. Inleiding Energieprestatie gebouwen 2. Methoden bepaling Energieprestatie 3. Wet en

Nadere informatie

RI&E 3 ADVIES rapport: Energiemaatregelen. Van Elst Grafisch Afwerker BV

RI&E 3 ADVIES rapport: Energiemaatregelen. Van Elst Grafisch Afwerker BV PRAKTISCH MILIEUBELEIDIN DE GRAFIMEDIA RI&E 3 ADVIES rapport: Van Elst Grafisch Afwerker BV Uitgave van: : Dienstencentrum maandag 13 augustus 2012 Rapport van Van Elst Grafisch Afwerker BV te Apeldoorn

Nadere informatie

Energieke Zorgbouw. 5 oktober 2011. Wijnanda Willemse (Agentschap NL) Stefan van Heumen (TNO)

Energieke Zorgbouw. 5 oktober 2011. Wijnanda Willemse (Agentschap NL) Stefan van Heumen (TNO) Energieke Zorgbouw 5 oktober 2011 Wijnanda Willemse (Agentschap NL) Stefan van Heumen (TNO) Introductie Wijnanda Willemse adviseur NL Energie & Klimaat - Agentschap NL Voorheen SenterNovem Energiebesparing

Nadere informatie

4 Energiebesparingsadvies

4 Energiebesparingsadvies 4 Energiebesparingsadvies 4.1 Inleiding In dit hoofdstuk wordt het energiebesparingsadvies voor het gebouw gepresenteerd. Allereerst wordt een inventarisatie gegeven van de reeds getroffen en onderzochte

Nadere informatie

I/O Faculteit Educatie Nijmegen. Algemene projectdocumentatie ARC15 Detail Award

I/O Faculteit Educatie Nijmegen. Algemene projectdocumentatie ARC15 Detail Award I/O Faculteit Educatie Nijmegen I/O Algemene projectdocumentatie ARC15 Detail Award I/O-gebouw Faculteit Educatie Kapittelweg 35 6525 EN Nijmegen De Solar City Nijmegen is een bijzonder en duurzaam gebouw

Nadere informatie

Trends in duurzaam bouwen

Trends in duurzaam bouwen Trends in duurzaam bouwen De ontwikkeling naar energie neutraal bouwen en duurzaam materiaalgebruik auteur ir. W.D. Wormgoor ZOETERMEER - MOOK - GRONINGEN - ROERMOND - DÜSSELDORF - BONN - BERLIJN - PARIJS

Nadere informatie

Energiesprong concepten

Energiesprong concepten Energiesprong concepten Aan: Van: Martijn Winnen Kamiel Jansen Datum: 29 09 11 Betreft:: Concepten energiesprong A damse School woningen Uitgangssituatie Voor de energiesprong berekeningen zijn we uitgegaan

Nadere informatie

De bakens verzetten. Verduurzamen van commercieel vastgoed. Machiel Karels - consultant

De bakens verzetten. Verduurzamen van commercieel vastgoed. Machiel Karels - consultant De bakens verzetten Verduurzamen van commercieel vastgoed Machiel Karels - consultant Het glas is half leeg PROFIT 20-6- 20-6- Meer dan 25% van gebouwgebruikers klaagt over de huisvesting Ziekteverzuim

Nadere informatie

TVVL lezing EAE BREEAM. 15 feb 2017

TVVL lezing EAE BREEAM. 15 feb 2017 TVVL lezing EAE BREEAM 15 feb 2017 introductie Jean Frantzen Adviseur Duurzaam Bouwen DGMR Bouw bv Breeam Expert 2 Inhoud Intro Duurzaam? Doelen stellen Meten Breeam Breeam voor EAE 3 Waarom de bouw verduurzamen?

Nadere informatie

Nieuwbouw 26 appartementen te Halfweg - App 26 toren. Eigenschappen rekenzones type rekenzone omschrijving interne warmtecapaciteit Ag [m²]

Nieuwbouw 26 appartementen te Halfweg - App 26 toren. Eigenschappen rekenzones type rekenzone omschrijving interne warmtecapaciteit Ag [m²] 736 woongeb. 26 app Halfweg - Nieuwbouw 26 appartementen te Halfweg - App 26 toren F2 0,79 Algemene gegevens projectomschrijving Nieuwbouw 26 appartementen te Halfweg - App 26 toren variant F2 straat /

Nadere informatie

HAALBAARHEIDSONDERZOEK

HAALBAARHEIDSONDERZOEK 193 Hartogstraat 7a Slot vastgoedbeheer Zoetermeer HAALBAARHEIDSONDERZOEK Hartogstraat 7a Plaats 18 Den Haag 8 januari 2009 INLEIDING Op verzoek van Slot vastgoedbeheer heeft ons bureau een onderzoek verricht

Nadere informatie

Hoofdkantoor GasTerra, Groningen

Hoofdkantoor GasTerra, Groningen Hoofdkantoor GasTerra, Groningen Programma Herontwikkeling bestaand bankgebouw tot duurzaam kantoor Opdrachtgever Triodos Vastgoed Fonds GasTerra Locatie Groningen Setting Centrum Omvang 7.1 BVO Jaar 212-21

Nadere informatie

BENG en Bodemenergie Projectervaringen utiliteitbouw. 6 november 2016 Ir. Esther Gerritsen Techniplan Adviseurs

BENG en Bodemenergie Projectervaringen utiliteitbouw. 6 november 2016 Ir. Esther Gerritsen Techniplan Adviseurs BENG en Bodemenergie Projectervaringen utiliteitbouw 6 november 2016 Ir. Esther Gerritsen Techniplan Adviseurs Techniplan Adviseurs Installatieadviseur Advies & engineering Duurzaamheid & innovatie Realisatie

Nadere informatie

Bestaand Vastgoed. Hoe beweging krijgen in verduurzaming? Vincent Swinkels Mei 2011. DHV 2011 All rights reserved Openbaar

Bestaand Vastgoed. Hoe beweging krijgen in verduurzaming? Vincent Swinkels Mei 2011. DHV 2011 All rights reserved Openbaar Bestaand Vastgoed Hoe beweging krijgen in verduurzaming? Vincent Swinkels Mei 2011 DHV 2011 All rights reserved Openbaar Wat is er aan de hand? Circa 1/3 energiegebruik NL zit in gebouwde omgeving Focus

Nadere informatie

Khuene + Nagel Schiphol. Figuur 1: Artis Impressie

Khuene + Nagel Schiphol. Figuur 1: Artis Impressie Project: Khuene + Nagel Schiphol Figuur 1: Artis Impressie WDP realiseert op het Schiphol Logistics Park een modern en duurzaam distributiecentrum van 2 circa 16645 m, zie Figuur 12. Figuur 2: Situatieschets

Nadere informatie

Energielabel C- verplichting. kantoren. Nationale EPA Kwaliteitsdag. voor 5/4/2017. Annemieke de Vries (Min. BZK) Ed Blankestein (RVO.

Energielabel C- verplichting. kantoren. Nationale EPA Kwaliteitsdag. voor 5/4/2017. Annemieke de Vries (Min. BZK) Ed Blankestein (RVO. Energielabel C- verplichting voor kantoren Nationale EPA Kwaliteitsdag 5/4/2017 Annemieke de Vries (Min. BZK) Ed Blankestein (RVO.nl) Pijler energiebesparing 100 PJ additionele energiebesparing in 2020

Nadere informatie

CO 2 footprint tussenrapportage e half jaar

CO 2 footprint tussenrapportage e half jaar CO 2 footprint tussenrapportage 2016 1 e half jaar Naam opdrachtgever: Unipro BV Adres: Bouwstraat 18 Plaats: Haaksbergen Uitgevoerd door: Zienergie BV Adres: Dokter Stolteweg 2 Plaats Zwolle Telefoon:

Nadere informatie

Duurzame bedrijventerreinen

Duurzame bedrijventerreinen Duurzame bedrijventerreinen Duurzaamheid: meer dan enkel energie Duurzaam bedrijventerrein Energie, water, afval, sociale aspecten, samenwerkingen, Wordt ingewikkelde oefening Gegevens? Project SIS (Sustainable

Nadere informatie

Uitwerking ontwerp Cichoreifabriek

Uitwerking ontwerp Cichoreifabriek BIJLAGE 2 Uitwerking ontwerp Cichoreifabriek Beschrijving van varianten De Cichoreifabriek bestaat constructief uit een vloer, verdieping en kapconstructie die een onlosmakelijke verbinding met elkaar

Nadere informatie

Cursus energiebesparing bij de dorpshuizen in Tytsjerksteradiel

Cursus energiebesparing bij de dorpshuizen in Tytsjerksteradiel Cursus energiebesparing bij de dorpshuizen in Tytsjerksteradiel W2N advies bureau in Drachten Freerk Wiersum Inhoud Deel1 Deel2 - Trias energetica - Verbruik/kosten - Constructie/installatie - Monitoring

Nadere informatie

Bouwbesluitberekeningen

Bouwbesluitberekeningen Bouwbesluitberekeningen - Bebouwd- en bruto-vloeroppervlak - Bruto inhoud woning - Gebruiksoppervlak en verblijfsgebied - Daglichtoppervlakte - Ventilatie- en spuiventilatie - EPG Datum : 05 november 2015

Nadere informatie

Hoofdstuk 6.0 ISSO 75.1 Aanvliegroute opnameprotocollen

Hoofdstuk 6.0 ISSO 75.1 Aanvliegroute opnameprotocollen Herziene versie 2013 ISSO-publicatie 75.1 Hoofdstuk 6.0 ISSO 75.1 Aanvliegroute opnameprotocollen Methode 2013, wettelijke aanwijzing per 1 Juli 2014 1 6 Opnameprotocollen 6.1 Inleiding In ISSO 75.1 worden

Nadere informatie

EPC berekening. advies- en ingenieursbureau. Nieuwbouw kantoorpand Demostraat, Tiel

EPC berekening. advies- en ingenieursbureau. Nieuwbouw kantoorpand Demostraat, Tiel Nieuwbouwkantoorpand Demostraat,Tiel EPC berekening Adresgegevens Fokkerstraat 39, 3905 KV Veenendaal Postbus 1152, 3900 BD Veenendaal T 0318-75 78 88 F 0318-75 78 87 info@enerpro.nl www.enerpro.nl Voorbeeldbedrijf

Nadere informatie

Bouwen met kwaliteit

Bouwen met kwaliteit Bouwen met kwaliteit Venray, focus op mensen Zelf uw eigen huis bouwen, dat doet u meestal maar eens in uw leven. Zelf uw eigen huis bouwen, dat doet u meestal maar eens in uw leven. Voordat u daadwerkelijk

Nadere informatie

Referentiegebouwen utiliteitsbouw

Referentiegebouwen utiliteitsbouw EPN en Nieuwbouw Referentiegebouwen utiliteitsbouw Gezondheidszorg 7.000m² Het voorbeeld betreft een verpleeghuis dat is voorzien van gebalanceerde ventilatie met warmteterugwinning. Een warmtepomp zorgt

Nadere informatie

Groenkampen 12 Assen

Groenkampen 12 Assen Groenkampen 12 Assen Westerhaven 9, 9718 AV Groningen T (050) 318 03 09 E info@svdg.nl I www.svdg.nl Al onze werkzaamheden worden verricht overeenkomstig de voorwaarden vastgesteld door de Vereniging van

Nadere informatie

Onze Ambitie : De gemeente OOsterhOut wil een DuurzAme gemeente zijn en een Actieve bijdrage leveren AAn een schone, veilige

Onze Ambitie : De gemeente OOsterhOut wil een DuurzAme gemeente zijn en een Actieve bijdrage leveren AAn een schone, veilige duurzaam bouwen in duurzaam bouwen in U overweegt om een kavel te kopen in de Contreie. Overweeg dan vooral ook om dat energiezuinig en duurzaam te doen. De gemeente Oosterhout heeft namelijk een regeling

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat certificaatnummer 20120515-0001118936-00000005-8 nummer postnummer Voorhavenlaan 33 9000 bus gemeente A 101 Gent bestemming type appartement - softwareversie 1.3.3 berekend

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat Vri jteken i ng sbed i ng De meeste maatregelen die opgenomen zijn op dit certificaat, zijn op dit moment kosteneffectief of kunnen dat worden binnen de geldigheidsduur van het certificaat. Mogelijk zijn

Nadere informatie

EfficiEncy Duurzaam. EnErgiEbEsparing. Warmte en koude. KEnnis industrie. energie financiering. instrumenten. GebouwDe omgeving

EfficiEncy Duurzaam. EnErgiEbEsparing. Warmte en koude. KEnnis industrie. energie financiering. instrumenten. GebouwDe omgeving Warmte en koude Kennis, advies, instrumenten en financiële steun EfficiEncy Duurzaam GebouwDe omgeving energie financiering KEnnis industrie instrumenten EnErgiEbEsparing De Nederlandse overheid streeft

Nadere informatie

Slimme keuzes voor woningconcepten met warmtepompen

Slimme keuzes voor woningconcepten met warmtepompen Slimme keuzes voor woningconcepten met warmtepompen Interactie tussen gevelisolatie, ventilatiesystemen en capaciteit warmtepompsystemen Per 1 januari 2015 worden de EPCeisen aangescherpt. Voor woningen

Nadere informatie

EPG berekening. Centrumplan. Nieuw Vossemeer

EPG berekening. Centrumplan. Nieuw Vossemeer BEM1302978 gemeente Steenbergen Behoort bij beschikking d.d. nr.(s) 02-10-2013 ZK13000714 Omgevingsmanager EPG berekening ten behoeve van Centrumplan te Nieuw Vossemeer Projectnummer : 130.032 Versie :

Nadere informatie

Deerns ketenanalyse downstream van een van de twee meeste materiele emissies

Deerns ketenanalyse downstream van een van de twee meeste materiele emissies Deerns ketenanalyse downstream van een van de twee meeste materiele emissies 2013 Inleiding In het kader van de CO 2 prestatieladder is een ketenanalyse uitgevoerd naar de CO 2 productie door verwarming

Nadere informatie

Beknopte startershandleiding DGBC materialentool v2.0

Beknopte startershandleiding DGBC materialentool v2.0 Beknopte startershandleiding DGBC materialentool v2.0 14 juni 2013 1. Algemeen... 2 1.1 Wijzigingen in DGBC materialentool... 2 1.2 Programmastructuur Menubalk... 2 1.3 Programmastructuur boom... 4 2.

Nadere informatie

Energiekentallen utiliteitsgebouwen Vesta 2.0

Energiekentallen utiliteitsgebouwen Vesta 2.0 Energiekentallen utiliteitsgebouwen Vesta 2.0 Notitie Delft, september 2015 Opgesteld door: C. (Cor) Leguijt B.L. (Benno) Schepers N.R. (Nanda) Naber R.A. (Ruud) van den Wijngaart (PBL) 2 September 2015

Nadere informatie

Raadsinformatieavond... Warmte in Utrecht. Stan de Ranitz en Ilse van den Breemer. Utrecht 10 maart 2016

Raadsinformatieavond... Warmte in Utrecht. Stan de Ranitz en Ilse van den Breemer. Utrecht 10 maart 2016 Raadsinformatieavond Warmte in Utrecht Stan de Ranitz en Ilse van den Breemer Utrecht 10 maart 2016 Onderwerpen Stadsverwarming in de regio Utrecht stand van zaken en toekomst verduurzaming; Duurzaamheid

Nadere informatie

TKI-KIEM WP1 - Methode voor integrale Energie- en Milieuprestatie. Erik Alsema, David Anink, W/E adviseurs 1 april 2015

TKI-KIEM WP1 - Methode voor integrale Energie- en Milieuprestatie. Erik Alsema, David Anink, W/E adviseurs 1 april 2015 TKI-KIEM WP1 - Methode voor integrale Energie- en Milieuprestatie Erik Alsema, David Anink, W/E adviseurs 1 april 2015 Doel Ontwikkeling van integrale methodiek om de milieueffecten als gevolg van energiegebruik

Nadere informatie

Sportverenigingen scoren met energiebesparing

Sportverenigingen scoren met energiebesparing Sportverenigingen scoren met energiebesparing Stimular, de werkplaats voor Duurzaam Ondernemen Stefan Romijn 010 238 28 27 www.stimular.nl ONDERZOEK CO2 Koelkast: 4 Vriezer: - 18 Elke graad temperatuurverhoging

Nadere informatie

WERKWIJZE WERKTERREIN

WERKWIJZE WERKTERREIN Het merendeel van de bedrijfsgebouwen stamt uit een tijd dat we ons nog geen zorgen maakten over energieverbruik. De kosten waren laag en investeren in energiebesparing was niet of nauwelijks rendabel.

Nadere informatie

CO2-reductieplan. Samen zorgen voor minder CO2. Rapportage M

CO2-reductieplan. Samen zorgen voor minder CO2. Rapportage M CO2-reductieplan Samen zorgen voor minder CO2 Rapportage 2016-6M 1 Inleiding Dit CO₂-reductieplan heeft, net zoals het volledige energiemanagementsysteem, zowel betrekking op de totale bedrijfsvoering

Nadere informatie

energiedeskundige / Dit certtficaat is geldig tot en met 27 juni 2021 berekend energieverbruik (kwh/m 2):

energiedeskundige / Dit certtficaat is geldig tot en met 27 juni 2021 berekend energieverbruik (kwh/m 2): certificaatnummer 20110627-0000869054-00000007-9 straat Wijngaardstraat nummer 39 bus bestemming type eengezinswoning gesloten bebouwing softwareversie 1.3.3 berekend energieverbruik (kwh/m 2): Het berekende

Nadere informatie

Notitie Duurzame energie per kern in de gemeente Utrechtse Heuvelrug

Notitie Duurzame energie per kern in de gemeente Utrechtse Heuvelrug Notitie Duurzame energie per kern in de gemeente Utrechtse Heuvelrug CONCEPT Omgevingsdienst regio Utrecht Mei 2015 opgesteld door Erwin Mikkers Duurzame energie per Kern in gemeente Utrechtse Heuvelrug

Nadere informatie