Het promoten van thermisch verzinken en in het verlengde hiervan aanbrengen van een organische toplaag op thermisch verzinkt staal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het promoten van thermisch verzinken en in het verlengde hiervan aanbrengen van een organische toplaag op thermisch verzinkt staal"

Transcriptie

1 Zinkinfo Benelux MISSIE Het promoten van thermisch verzinken en in het verlengde hiervan aanbrengen van een organische toplaag op thermisch verzinkt staal als de meest doelmatige en duurzame vorm van corrosiepreventie van staal.

2 Strategie Het opzetten van proactieve marketing en communicatie acties ter promotie van het thermisch verzinken. (www.zinkinfobenelux.com) Kennisoverdracht zowel naar eigen leden toe als naar alle belangrijke stakeholders (overheden, architecten, studiebureaus, staalbouwers ). Het actief opvolgen van wetgeving, normen, bestekken via deelname aan normencommissies en werkgroepen. Belangenbehartiging van de leden bij EGGA

3 Duurzamer Bouwen met thermish verzinken

4 Duurzame ontwikkeling De mensheid heeft het vermogen te voorzien in de behoeften van vandaag zonder daarbij de toekomstige generaties de mogelijkheid te ontnemen in hun behoeften te voorzien. (Rapport Brundlandt WCED 1987)

5 Basisregels voor bouwsector -Voorzichtig omspringen met hulpbronnen die niet hernieuwbaar zijn -Alles wat we maken moet zo lang mogelijk kunnen meegaan of recycleerbaar zijn - gebruik van fossiele brandstoffen tot een minimum beperken - milieuverontreiniging ten allen prijzen vermijden

6 Uitdaging -economische ontwikkeling mag niet worden afgeremd, anders kan armoedeproblematiek nooit opgelost geraken -tekort aan goede infrastructuur in ontwikkelingslanden en groeilanden om bescherming te bieden tegen natuurrampen - duurzame ontwikkeling = problemen aanpakken zonder onze planeet onherroepelijk te beschadigen en zonder natuurlijke hulpbronnen uit te putten

7 Duurzamer bouwen met thermisch verzinkt staal Thermisch i h verzinkt staal en duurzaam bouwen Milieuaspecten van thermisch verzinkt staal Zink: een onmisbaar element voor alle levende organismen Duurzaam bouwen: een toelichting LCA EPD: theorie en praktijk Case studies Open parkeergarages Duurzaamheid: brug in Nederland na 60 jaar Inspirerende projecten

8 1. Thermisch verzinkt staal gebruiken = duurzaam bouwen Economische kost van corrosie = 4% van BNP Lange a g termijn bescherming door TV dankzij relatief lage belasting van het milieu in termen van energieverbruik Periodiek onderhoud van verfwerk van staalconstructies is zeer belastend voor economie en milieu

9 1. Thermisch verzinkt staal gebruiken = duurzaam bouwen In Europa > 650 verzinkerijen (belangrijke bijdrage aan lokale economie) Vaak gevestigd in de buurt van staalconstructiebedrijven om de milieubelasting van transport zo laag mogelijk te houden Vaak worden verzinkte staalconstructies t ti direct naar de bouwplaats gebracht

10 1. Thermisch verzinkt staal gebruiken = duurzaam bouwen Het Eden project Toonbeeld van wereldwijde biodiversiteit Grootste plantenkas ter wereld Gebouwd met thermisch verzinkte frames als lichtste en meest ecologisch verantwoorde oplossing.

11 2. Milieuaspecten van thermisch verzinken Discontinu TV wordt fabrieksmatig gedaan in een productiehal. Lage transportkost (zie vorige slide) Efficiënte ië t productiemethode: th d Zink dat zich niet aan het staal hecht na onderdompeling komt weer in het bad terecht. De restproducten (zinkassen en hardzink) die bij het verzinkingsproces ontstaan worden verwijderd en gerecycled Laag energieverbruik Grote vooruitgang de afgelopen 10 jaar qua efficiënt energiegebruik Verbeterde brandertechnologie Meer gebruik van afvalwarmte voor het verwarmen van de voorbehandelingsbaden of werkruimte

12 Emissiebeheersing 2. Milieuaspecten van thermisch verzinken EU-richtlijn inzake geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging (IPPC). BREF: referentiedocument vanuit de sector voor de best beschikbare technieken voor TV. Regeneratie en recycling van behandelvloeistoffen. Gebruikte zoutzuuroplossing worden hergebruikt voor de productie van ijzerchloride (behandelen van stedelijk afvalwater). Verbeterde controle en onderhoud van fluxbaden. Vaak wordt de flux gerecycled in een besloten kringloop. Waterverbruik is veel lager dan bij andere deklaagtechnologieën (bij verzinken wordt slechts 25 liter water verbruikt/ton zink t.o.v liter water/liter verf.

13 2. Milieuaspecten van thermisch verzinken

14 2. Milieuaspecten van thermisch verzinken Gebruik van gerecycled zink Twee belangrijke zinkbronnen voor het verzinkproces: 1. Geraffineerd zink (mix van ertsen en gerecycled materiaal) 2. Omgesmolten zink (bvb zinkschroot van oude zinken daken dat is gereinigd en omgesmolten tot gietblokken. Reststoffen (zinkassen/hardzink) 100% gerecycled Hergebruik van verzinkt staal (bvb vangrails) Recycling van verzinkt staal samen met ander staalschroot Zink vervliegt in het ovenproces en daarna opgevangen (met behulp van filters) Lange levensduur van staal (bruggen makkelijk > 80 jaar oud) Staal is het meest gerecyclede constructiemateriaal ter wereld (40% van de staalproductie is gebaseerd op schroot In het VK : 87% van alle bouwstaal gerecycled, 10% hergebruikt en slechts 3% eindigt als afval

15 2. Milieuaspecten van thermisch verzinken

16 2. Milieuaspecten van thermisch verzinken Duurzame ontwikkeling dankzij lange beschermingsduur van TV Corrosiesnelheid van zink ligt in Europa onder 1µm per jaar Bij een gemiddelde zinklaag van 85µm zorgt TV voor een onderhoudsvrije levensduur van vele tientallen jaren In agressieve omgevingen kan een dikkere laag worden aangebracht of extra beschermd worden met een organische coating (duplexsysteem)

17 3. Zink = onmisbaar element voor alle levende organismen IZA (Internationale Organisatie van Zinkproducenten) heeft in 2001 het Handvest voor Duurzame Ontwikkeling ondertekend. Belangrijkste principes: De invloed van zink op het milieu en de bijdrage van zink aan de menselijke gezondheid en ons ecosysteem onderzoeken en communiceren Efficiënt gebruik van hulpbronnen in de zinkproductie en recycling Reductie van energieverbruik Beheersen van zinkemissies Respecteren van internationale sociale en milieunormen Zink is onmisbaar voor de mens: versterkt geheugen en denkvermogen, beperkt vermoeidheid Van cruciaal belang tijdens de zwangerschap (snelle celdeling in de foetus). Bovendien helpt het menstruatieproblemen te bestrijden. Zeer belangrijk voor de smaak- en reukzin Bij mannen beschermt zink de prostaat en helpt het de mobiliteit van het sperma op peil te houden Speelt een belangrijke rol in ons immuniteitssysteem i i Bijna de helft van de wereldbevolking lijdt aan een tekort aan zink Zinktekort in landbouwgronden lijdt tot inefficiënte productie

18 4. Duurzaam bouwen: een toelichting Wat zijn feitelijk groene en duurzame gebouwen? Greenwash : meer geld in reclamecampagne dan aan echt milieuvriendelijke werkwijzen ontwikkelen Enkel wetenschappelijk onderbouwde analyses kunnen relevant zijn. Producten en materialen vergelijken is moeilijk (wildgroei aan analysemethodes) Nog altijd geen harmonisatie van internationale normen voor duurzaam bouwen Duurzaam = energiebesparende gebouwen? Duurzaam = gebruik van hernieuwbare energie? Duurzaam = gebruik van hernieuwbare of herbruikbare materialen? Duurzaam = enkel werken met natuurlijke materialen zoals stro en modder? Men mag geen onderscheid maken tussen gebouwen en materialen aangezien ze onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.

19 Hearst Tower in New York 4. Duurzaam bouwen: een toelichting Één van de groenste kantoorgebouwen ter wereld Gebruikte materiaal is voor > 90% gerecycled staal Jaarlijks wordt 6.4 miljoen water bespaard door het opvangen en hergebruiken van regenwater

20 4. Duurzaam bouwen: een toelichting Verschillende systemen voor het vaststellen van de milieuprestatie van gebouwen LEED, BREEAM (UK-USA), Ecoquantum (NL), HQE (FR), LEGEP (D) LEED en BREEAM worden het vaakst gebruikt, maar!!! Puntensysteem van LEED beloont onvoldoende efficiënt energieverbruik Voor elk onderdeel één punt te halen -> men kan een vignet halen (26p) zonder ook maar één punt te halen op energie-efficiëntie Te makkelijk punten scoren met oppervlakkige maatregelen (groen dak, parkeerplaatsen voor hybride wagens, fietsenrek )

21 5. LCA EPD : theorie en praktijk Wat is een LCA? Belangrijk instrument voor het meten van de milieuprestatie van een bouwmateriaal Een proces waarbij de milieubelasting van een product, proces of activiteit wordt geëvalueerd door: vast te stellen hoeveel energie en materialen worden gebruikt en hoeveel afvalproducten in het milieu terechtkomen de effecten te berekenen van die energie, materialen en afvalproducten op het milieu De mogelijkheden te beoordelen om die milieubelasting te beperken Bij die evaluatie wordt de hele levenscyclus van het product, proces of activiteit meegenomen.

22 5. LCA EPD: theorie en praktijk Wat is een LCA? Definitie in ISO 14040: Het proces waarbij het hulpbrongebruik en emissies van een product van wieg tot graf worden geëvalueerd en genormaliseerd naar een functionele eenheid.

23 5. LCA EPD: theorie en praktijk Wat is EPD? (Environmental Product Declaration) Initiatief van het ISO, die een norm heeft ontwikkeld voor informatie over de milieuprestaties van producten en diensten. Gekwantificeerde milieugegevens over een product met van tevoren vastgelegde parameters gebaseerd op ISO 14040, die kunnen worden aangevuld met bijkomende milieu-informatie Wat is het nut van een EPD? Basis voor een correcte vergelijking g tussen producten op het vlak van milieuprestaties. Voor een fabrikant zijn er twee goede redenen om een EPD op te stellen: Goede analyse van de sterke en zwakke punten van een product en waar is nog ruimte voor verbetering. EPD geeft een objectief en geloofwaardig milieuprofiel van je product aan de klant. Een product met een EPD is geen garantie dat het minder schadelijk is voor het milieu dan een concurrerend product maar de fabrikant laat hiermee wel zien dat hij de milieuprestatie van zijn product kent en wenst te delen met de klant.

24 5. LCA EPD: theorie en praktijk Welke procedure voor het maken van een EPD? EPD systeem maakt deel uit van het Wereldwijde Netwerk van Type III milieuproductverklaringen. Het enige systeem dat internationaal toepasbaar is. 4 stappen: Wat zijn PCR s? Inventarisatie van productcategorieregels (PCR s) Verzamelen en berekenen van de LCA-informatie die in EPD wordt opgenomen Verzamelen van de informatie over de rapportage Controle en registratie van de informatie Om verschillende EPD s met elkaar te kunnen vergelijken moeten +/- dezelfde berekeningsregels worden gehanteerd. Productgroepen kunnen verschillen in milieuprestatie ->weerspiegeld in berekeningsregels. Vandaar specifieke regels voor specifieke productgroepen

25 5. LCA EPD: theorie en praktijk Wat met thermisch verzinken en LCA/EPD? 2005: Opdracht van EGGA aan LCE (Life cycle engineering) in Turijn om een pan- Europese levenscyclusinventarisatie (LCI) te maken van thermisch verzinkte producten. Doel: gemiddeld resultaat vaststellen voor typische thermisch verzinkte producten. Methode: gemiddeld energie- en hulpbronnenverbruik en gemiddelde uitstoot van stoffen in het milieu kwantificeren. In totaal werd ton verzinkt staal geïnventariseerd in 46 verzinkerijen. Functionele eenheid is 1 ton verzinkt stalen producten. bij uitbreiding van de analyse is onafhankelijk van het stalen product ook een eenheid 1 kilogram zinklegering gereed in het verzinkbad geïdentificeerd. Dit geeft een bruikbare meeteenheid voor de energiekosten en milieukosten van het zinkproces. Deze LCI gegevens kunnen via EGGA worden opgevraagd door LCA-deskundigen en door klanten die een EPD willen opstellen voor een verzinkt stalen bouwproduct.

26 5. LCA EPD: theorie en praktijk

27 5. LCA EPD: theorie en praktijk 2006: SEMCO (Zweedse Raad voor Milieubeheer) stelt PCR s op voor corrosiebescherming van gefabriceerde stalen producten. Toepasbaar op metaalhoudende, niet-organische en organische beschermlagen Toepasbaar op roestvrije (inox) en weerbestendige staalsoorten (Cor-Ten) Functionele eenheid = één jaar bescherming voor een bepaalde staalplaatdikte. Welke parameters moeten worden vermeld in bijhorend EPD: Aardopwarming (Co2) Ozonafbraak (CFK s) Verzuring Eutrofiëring Fotochemische oxidantvorming

28 6. Voorbeelden van LCA - case studies 1. Parkeergarages 2006: vergelijkende LCA-studie tussen een verfdeklaag en een verzinklaag voor een stalen parkeergarage door de Technische Universiteit van Berlijn. Centrale waarde is de functionele eenheid, de referentiehoeveelheid voor een vgl. Identieke vergelijkingsvariabelen zijn nodig De twee systemen moesten voorkomen in een stalen constructie voor een meerlagige parkeergarage die 60 jaar mee moest gaan en met een stalen oppervlak van 20m²/t. De constructie werd blootgesteld aan een licht corrosieniveau (categorie C3)

29 6. Voorbeelden van LCA - case studies 1. Parkeergarages Bij het verzinken werd uitgegaan van een dikte van 100µm (bij cat. C3 is de gemiddelde corrosiesnelheid 1µm/jaar) dus ruim voldoende voor 60 jaar bescherming. (fig.1) Bij het verfsysteem wordt, na stralen van het onbehandelde staal, in de fabriek drie lagen verf aangebracht met een dikte van 240µm. (fig.2) Na 20 en 40 jaar zijn er onderhoudswerkzaamheden nodig aan het verfsysteem (afbladering).

30 6. Voorbeelden van LCA - case studies 1. Parkeergarage Resultaten zijn uitgesplitst in vijf milieueffectencategorieën (fig.3) Resultaten genormaliseerd naar de grootste bijdragende factor. In alle categorieën scoort verzinken beter dan verven.

31 6. Voorbeelden van LCA - case studies 1. Parkeergarage Conclusie: LCA is een zinvolle methode gebaseerd op een realistische ecologische vergelijking van producten in de praktijk. Opvallende verschillen tussen beide systemen Verzinksysteem geeft een lager milieueffect voor een staalconstructie met een lange levensduur dan een verfsysteem. Reden: lange levensduur en onderhoudsvrijheid van verzinksysteem

32 6. Voorbeelden van LCA - case studies 2. Bruggen: de Ehzerbrug over het Twentekanaal (NL) Case-history: betrouwbare methode om duurzaamheid van zinklagen te voorspellen. Gebouwd in 1945 door Canadese troepen Visuele inspectie door Stichting Doelmatig Verzinken in Electromagnetische meting van de laagdikte. Conclusie: geen significante afname van de laagdikte. Brug kan nog zeker 30 jaar mee zonder bijkomend onderhoud.

33 Inspirerende projecten Industriegebouw JD&D (Sint-Renesius-Rode) Rode) Architect: Arch.bureau Stein van Rossem

34 Inspirerende projecten Werkhuis + magazijn NV De Scheepvaart Loos Architects

35 Inspirerende projecten Bedrijfsgebouw Verhaert (Laakdal) Architeam

36 Inspirerende projecten Bedrijfsgebouw Degroote (Wingene) Architectenbureau Delafontaine

37 Inspirerende projecten Bedrijfsgebouw Aliplast (Lokeren) Architectenbureau A. Verbeke

38 Inspirerende projecten Passerelle du Bois du Cazier (Charleroi) Atelier d Architecture Dore & Sobczak

39 Inspirerende projecten Passerelle d Herbatte (Namur) SNCB - Infrabel

40 Inspirerende projecten Bloemen Thomas (Kuringen) Architect A. Baldewijns

41 Inspirerende projecten Gemeentehuis Deerlijk Architectenbureau NERO

42 Inspirerende projecten Luifelconstructie Mariaziekenhuis (Overpelt) Architectenbureau L-Groep

43 Inspirerende projecten Escalier + brise-soleil soleil FuCaM (Mons) Bureau d'architecture D. Gicart-J. Renaud & Ass

44 Inspirerende projecten Wandelweg tussen boomkruinen (Bon Secours) Arcadus - Stéphane Meyrant

MILIEUGERELATEERDE PRODUCT VERKLARING THERMISCH VERZINKEN

MILIEUGERELATEERDE PRODUCT VERKLARING THERMISCH VERZINKEN MILIEUGERELATEERDE PRODUCT VERKLARING THERMISCH VERZINKEN INLEIDING De Europese thermische verzinkerijen hebben de noodzaak erkend van de publicatie van betrouwbare milieu-informatie voor het thermisch

Nadere informatie

Duurzaam bouwen en LCA s en de NMD. G. Jonkers NVVT 28-5-2013

Duurzaam bouwen en LCA s en de NMD. G. Jonkers NVVT 28-5-2013 Duurzaam bouwen en LCA s en de NMD G. Jonkers NVVT 28-5-2013 Presentatie Achtergronden duurzaam bouwen Bepalingsmethoden milieuprestatie gebouw LCA Nationale Milieudatabase Duurzaamheid en verf -> een

Nadere informatie

Aluminium, LCA en EPD

Aluminium, LCA en EPD Symposium Duurzaam Aluminium 5 februari 2015 Aluminium, LCA en EPD Harry van Ewijk IVAM UvA BV www.ivam.uva.nl IVAM UvA BV Opgericht in 1993 vanuit de Vakgroep Milieukunde UvA is enige aandeelhouder 15

Nadere informatie

[Du plex-sy steem] zelfst.naamw. Tweevoudig, dubbel Iets dat op een samenhangende manier is opgezet of georganiseerd

[Du plex-sy steem] zelfst.naamw. Tweevoudig, dubbel Iets dat op een samenhangende manier is opgezet of georganiseerd [Du plex-sy steem] zelfst.naamw. Tweevoudig, dubbel Iets dat op een samenhangende manier is opgezet of georganiseerd Combinatie van verf en thermisch verzinkt staal Duplex-systeem 1 2 3 De combinatie van

Nadere informatie

Zinkinfo Benelux. Thermisch verzinken: duurzaam en doeltreffend

Zinkinfo Benelux. Thermisch verzinken: duurzaam en doeltreffend Zinkinfo Benelux Thermisch verzinken: duurzaam en doeltreffend Introductie De nieuwe brancheorganisatie Zinkinfo Benelux (ZIB) is in het najaar van 2010 van start gegaan. Dit is de vrucht van de fusie

Nadere informatie

Product Sustainability Indicator

Product Sustainability Indicator Product Sustainability Indicator Waarom een scorecard? Duurzaam bouwen is al lang geen trend meer. De vraag naar duurzame gebouwen groeit en daarmee de vraag naar duurzame producten. Maar wat is een duurzaam

Nadere informatie

mei 11, 2017 Het ABC van Thermisch Verzinken

mei 11, 2017 Het ABC van Thermisch Verzinken mei 11, 2017 Het ABC van Thermisch Verzinken Inhoud Missie Zinkinfo Benelux Waarom verzinken? Verzinkmethoden Eigenschappen thermisch verzinken Leidraad goed en veilig thermisch verzinken Materiaal ConstrucBedetaillering

Nadere informatie

Milieudeclaraties van bouwproducten ~ stand van zaken & toekomstige evoluties ~

Milieudeclaraties van bouwproducten ~ stand van zaken & toekomstige evoluties ~ Milieudeclaraties van bouwproducten ~ stand van zaken & toekomstige evoluties ~ Piet Vitse (PCE-FOAMGLAS) voorzitter BMP-WG Duurzaam Bouwen 1 1 1. Uitgangspunt 2. Maatschappelijk & wettelijk kader CPR

Nadere informatie

MATERIAAL-MILIEUPRESTATIE EN DE CIRCULAIRE ECONOMIE

MATERIAAL-MILIEUPRESTATIE EN DE CIRCULAIRE ECONOMIE MATERIAAL-MILIEUPRESTATIE EN DE CIRCULAIRE ECONOMIE Wat zit er achter instrumenten zoals GPR Gebouw, MRPI-MPG en BREEAM-NL / DGBC Materialentool? Harry van Ewijk (SGS) NVBV-Kennisdag, 14 juni 2017 1 HARRY

Nadere informatie

THERMISCH VERZINKEN EN DUURZAAM BOUWEN HANDLEIDING VOOR ARCHITECTEN

THERMISCH VERZINKEN EN DUURZAAM BOUWEN HANDLEIDING VOOR ARCHITECTEN THERMISCH VERZINKEN EN DUURZAAM BOUWEN HANDLEIDING VOOR ARCHITECTEN THERMISCH VERZINKEN EN DUURZAAM BOUWEN EEN HANDLEIDING VOOR ARCHITECTEN DELEN PAGINA WOORD VOORAF 04 INLEIDING 05 EEN 08 THERMISCH VERZINKT

Nadere informatie

Definitie. Wat is Duurzaamheid?

Definitie. Wat is Duurzaamheid? Duurzaamheid Definitie Wat is Duurzaamheid? Waarom is duurzaamheid belangrijk? Bevolkingsgroei 7naar 9Miljard Waarom is duurzaamheid belangrijk? Grondstofschaarste Waarom is duurzaamheid belangrijk? Ontbossing

Nadere informatie

Houtcafé 25 september 2014 Milieuaspecten van hout in de praktijk

Houtcafé 25 september 2014 Milieuaspecten van hout in de praktijk Houtcafé 25 september 2014 Milieuaspecten van hout in de praktijk AGENDA Houtcafé 25 september 2014 16.00 uur Inleiding Milieuaspecten van hout Eric D. de Munck, projectleider en secretaris Centrum Hout/VVNH

Nadere informatie

Tabel 1 Basisprofiel standaard geleiderails

Tabel 1 Basisprofiel standaard geleiderails Memo Aan: Kenmerk: Betreft: Van: Delft, 8 mei 2014 Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, Verzinkerij Van Aert LCA-resultaten van s Basisprofielen van de standaard s en de verzinkte s en vergelijking

Nadere informatie

Opbouw van de presentatie

Opbouw van de presentatie Workshop Sustainable bouwen met beton CUR Bouw & Infra 7 december 2009 Door: André Burger Opbouw van de presentatie 1. Cement&BetonCentrum 2. Onze ambities m.b.t. duurzaam bouwen 3. Voorbeelden duurzaam

Nadere informatie

#Door het geringe draagvermogen van de bodem is staal ideaal

#Door het geringe draagvermogen van de bodem is staal ideaal #Museum Silex's 02/17 #Een ruw, niet te schreeuwerig, ontwerp #Door het geringe draagvermogen van de bodem is staal ideaal #In deze editie Zinkinfo Benelux is een organisatie met een duidelijke missie.

Nadere informatie

Duurzaamheid bouwwerken - Nieuwe Nederlandse en Europese normen en regelgeving

Duurzaamheid bouwwerken - Nieuwe Nederlandse en Europese normen en regelgeving Duurzaamheid bouwwerken - Nieuwe Nederlandse en Europese normen en regelgeving Agnes Schuurmans Voorzitter NEN 351 281 (CEN TC350) Rockwool International 1 Bouwbesluit - 1 april 2012 Milieuparagraaf Artikel

Nadere informatie

Om te bepalen of een verf duurzaam is dient er, naar de mening van de VVVF, sprake te zijn van een integrale aanpak.

Om te bepalen of een verf duurzaam is dient er, naar de mening van de VVVF, sprake te zijn van een integrale aanpak. BEOORDELINGSMODEL DUURZAAM ONDERHOUD Integrale benadering Om te bepalen of een verf duurzaam is dient er, naar de mening van de VVVF, sprake te zijn van een integrale aanpak. Een integrale aanpak zou zich

Nadere informatie

BESCHERMING EN KLEUR

BESCHERMING EN KLEUR BESCHERMING EN KLEUR Duurzame bescherming Rotocoat is gespecialiseerd in het thermisch verzinken van staal conform NEN-EN-ISO 1461. Staal is sterk, maar heeft één nadeel: het is niet beschermd tegen corrosie.

Nadere informatie

De befaamde wybertjes

De befaamde wybertjes #Den Haag Nieuw Centraal komt aan op bestemming 12/13 De befaamde wybertjes Prachtige stalen dakconstructie Het hoogst haalbare gerealiseerd #In deze editie Zinkinfo Benelux is een organisatie met een

Nadere informatie

De ecologische keuze van bouwmaterialen: aandachtspunten en basisbegrippen

De ecologische keuze van bouwmaterialen: aandachtspunten en basisbegrippen De ecologische keuze van bouwmaterialen: aandachtspunten en basisbegrippen Opleidingscyclus 'De ecologische keuze van bouwmaterialen' 21 april 2009 1 Inhoud: 1. Enkele cijfers 2. Grijze energie: een basisbegrip

Nadere informatie

ISO 12944 Een mondiale corrosienorm

ISO 12944 Een mondiale corrosienorm ISO 12944 Een mondiale corrosienorm 2 3 ISO 12944 Verven en vernissen - Bescherming van staalconstructies tegen corrosie door middel van verfsystemen ISO 12944 (deel 1-8) is in 1998 uitgebracht als Europese

Nadere informatie

Duurzaamheid. De voordelen van blikverpakkingen

Duurzaamheid. De voordelen van blikverpakkingen Duurzaamheid De voordelen van blikverpakkingen Duurzaamheid Duurzaamheid is één van de belangrijke aandachtspunten van het bedrijfsleven. Deze brochure is een initiatief van EMPAC, de organisatie van de

Nadere informatie

LCA-resultaten van geleiderails

LCA-resultaten van geleiderails LCA-resultaten van s Vanuit de opzet van een nieuw Landelijk Afvalbeheerplan (LAP2) is gekeken of er door ketensamenwerking mogelijkheden kunnen worden gevonden om de milieudruk van materialen in de afvalfase

Nadere informatie

Duurzaamheidsanalyse, Hoe groen is groen?

Duurzaamheidsanalyse, Hoe groen is groen? Duurzaamheidsanalyse, Hoe groen is groen? Docentendag CBBE, Sustainable Transition & Sustainability Analysis in de Biobased Economy, 4 februari 2015 Dr ir Jerke W. de Vries w w w. h o g e s c h o o l v

Nadere informatie

Vermeden CO 2 emissies door recycling van e-waste

Vermeden CO 2 emissies door recycling van e-waste Vermeden CO 2 emissies door recycling van e-waste Monitoring 2013 Datum: 6-5-2014 Versie: Eindrapport Project nummer: CL1039 In opdracht van: Hendrik Bijker, Wecycle. Uitgevoerd door: Jorrit Leijting,

Nadere informatie

RH en duurzaam ondernemen

RH en duurzaam ondernemen RH en duurzaam ondernemen Milieubeleid Zoals het een Scandinavisch bedrijf betaamt, werkt RH volgens een strikt milieubeleid. Onze vooruitstrevende mening is dat bedrijven behalve winst maken nog een andere

Nadere informatie

BESCHERMING EN KLEUR

BESCHERMING EN KLEUR BESCHERMING EN KLEUR Duurzame bescherming Rotocoat is gespecialiseerd in het thermisch verzinken van staal conform NEN-EN-ISO 1461. Staal is sterk, maar heeft één nadeel: het is niet beschermd tegen corrosie.

Nadere informatie

Duurzame oplossing door houtreparatie!

Duurzame oplossing door houtreparatie! Duurzame oplossing door houtreparatie! Het systeem om meerpalen te repareren in plaats van vervanging door nieuwe palen, is niet alleen goedkoper maar blijkt ook minder belastend te zijn voor het milieu.

Nadere informatie

Levenscyclusanalyse - LCA

Levenscyclusanalyse - LCA 1 Inhoud 1 Inhoud... 1 2 Wat is een LCA?... 2 3 Hoe is een LCA opgebouwd?... 3 4 Toepassingen en mogelijkheden... 7 5 Aandachtspunten en praktische info... 8 6 Links... 8 Een initiatief van: Met steun

Nadere informatie

Geokunststoffen en de reductie van de CO2 footprint

Geokunststoffen en de reductie van de CO2 footprint Geokunststoffen en de reductie van de CO2 footprint M. Nods Nods Consultancy www.nods-consultancy.com m.nods@nods-consultancy.com Principes circulaire economie 2 NGO: algemene introductie 1 De Life Cycle

Nadere informatie

Kingspan Geïsoleerde Panelen. Toekomstbestendig bouwen begint met duurzaamheid

Kingspan Geïsoleerde Panelen. Toekomstbestendig bouwen begint met duurzaamheid Kingspan Geïsoleerde Panelen Toekomstbestendig bouwen begint met duurzaamheid TOEKOMSTBESTENDIG BOUWEN Wie bouwt voor de toekomst weet ook dat je verder moet denken dan de gewenste levenscyclus van een

Nadere informatie

Falco heeft een innovatieve fietsstandaard ontworpen; de FalcoIon. voor een elektrische fiets.

Falco heeft een innovatieve fietsstandaard ontworpen; de FalcoIon. voor een elektrische fiets. FalcoION VOOR EEN MOOIERE BUITENWERELD FALCOION Falco heeft een innovatieve fietsstandaard ontworpen; de FalcoIon. Een fietsstandaard waarin de fiets makkelijk geparkeerd kan worden, met 1 of 2 oplaadpunten

Nadere informatie

Alles van waarde beschermen en behouden

Alles van waarde beschermen en behouden Alles van waarde beschermen en behouden Rond 2050 wonen er zo n 9 miljard mensen op onze aarde. De vraag naar water, mais, olie en metaal zal dan ook drastisch toenemen. Onze aarde is niet onuitputtelijk,

Nadere informatie

infosteel Gids voor bescherming van staal tegen corrosie Binnen- en buitenconstructies 1ste editie: mei 2012 Waarde: 10 EUR

infosteel Gids voor bescherming van staal tegen corrosie Binnen- en buitenconstructies 1ste editie: mei 2012 Waarde: 10 EUR /07/2009 12:57:01 infosteel Gids voor bescherming van staal tegen corrosie Binnen- en buitenconstructies 1ste editie: mei 2012 Waarde: 10 EUR 1. Inleiding 1.1 Voorwoord Deze gids is opgesteld op basis

Nadere informatie

Bewust Duurzaam Bouwen

Bewust Duurzaam Bouwen Bewust Duurzaam Bouwen inleiding Inleiding 2 3 Energie Energieverbruik België 2005 4 Energieverbruik woning Totaal: ca. 28.000 kwh 5 Energieverbruik woning Totaal: ca. 3.000 kwh 6 Energieverbruik woning

Nadere informatie

Mevrouw de voorzitter, Geachte leden van het Bureau, Dames en heren,

Mevrouw de voorzitter, Geachte leden van het Bureau, Dames en heren, Vrijdag 10 september 2010 Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Comité van de Regio s Resource Efficient Europa Mevrouw de voorzitter, Geachte leden van het Bureau,

Nadere informatie

Opleiding Duurzaam Gebouw: Duurzame materialen: hoe kiezen? Leefmilieu Brussel

Opleiding Duurzaam Gebouw: Duurzame materialen: hoe kiezen? Leefmilieu Brussel Opleiding Duurzaam Gebouw: Duurzame materialen: hoe kiezen? Leefmilieu Brussel Duurzaam materiaalgebruik: problematiek en uitdagingen Liesbet TEMMERMAN cera a asbl Doelstellingen van de presentatie Stilstaan

Nadere informatie

Duurzaam bouwen in België

Duurzaam bouwen in België Duurzaam bouwen in België Constitutionele context Federaal: Productbeleid (normen) Regio s: leefmilieu, wonen, rationeel energieverbruik,... 1 Sector 70 000 ondernemingen Vooral KMO Belg: Zelfbouwer >80%

Nadere informatie

Veiligheid en BBT/BREF. Annelies Faelens Departement LNE Afdeling Milieuvergunningen

Veiligheid en BBT/BREF. Annelies Faelens Departement LNE Afdeling Milieuvergunningen Veiligheid en BBT/BREF Annelies Faelens Departement LNE Afdeling Milieuvergunningen Inhoud 1. Richtlijn Industriële Emissies 2. BBT s en BREF s 3. Richtsnoeren voor het opstellen van BREF s 4. Veiligheid

Nadere informatie

Door: Martijn Veerman AluEco en VMRG (brancheorganisatie voor de gevelbouw)

Door: Martijn Veerman AluEco en VMRG (brancheorganisatie voor de gevelbouw) Door: Martijn Veerman AluEco en VMRG (brancheorganisatie voor de gevelbouw) Inhoudsopgave AluEco Gevels LCA aluminium referentiekozijnen Impact materialisatie LCA o o Productniveau Gebouwniveau AluEco

Nadere informatie

SILVER. Cradle to Cradle Duurzaamheid staat voorop. www.armstrong.nl/plafonds www.armstrong-plafonds.be

SILVER. Cradle to Cradle Duurzaamheid staat voorop. www.armstrong.nl/plafonds www.armstrong-plafonds.be SILVER Cradle to Cradle Duurzaamheid staat voorop www.armstrong.nl/plafonds www.armstrong-plafonds.be Cradle to Cradle - de ingeslagen weg Cradle to Cradle is een innovatief concept waarbij productieprocessen

Nadere informatie

Titel. Tekst. Orange Nano Guardon AntiCorrosion Metal

Titel. Tekst. Orange Nano Guardon AntiCorrosion Metal Titel Tekst Orange Nano Guardon AntiCorrosion Metal Metaal corrosie brengt hoge kosten en veiligheidsrisico s met zich mee Corrosie is de aantasting van metalen door zuurstof en water in de lucht, het

Nadere informatie

Nano Green World Metal AntiCorrosion

Nano Green World Metal AntiCorrosion Nano Green World Metal AntiCorrosion Op basis van Nanotechnologie Beschermt net zo goed als thermisch verzinken Vormt een zeer dunne beschermlaag Spaart energie en grondstoffen Is veelzijdig, flexibel

Nadere informatie

Opleiding Duurzaam Gebouw:

Opleiding Duurzaam Gebouw: Opleiding Duurzaam Gebouw: Isolatiematerialen: hoe kiezen? Leefmilieu Brussel OM TE BEGINNEN: DE CONTEXT Liesbet TEMMERMAN cera a vzw De context: Beoordeling van een staal Voor u op tafel ligt een staal

Nadere informatie

Rotie: Cleaning & Services Amsterdam: Tankstorage Amsterdam: Orgaworld: Biodiesel Amsterdam:

Rotie: Cleaning & Services Amsterdam: Tankstorage Amsterdam: Orgaworld: Biodiesel Amsterdam: Rotie maakt onderdeel uit van de Simadan Groep. De Simadan Groep is een wereldwijd uniek industrieel ecosysteem waarin bij het verwerken van organische reststromen en frituurvet geen bruikbare energie

Nadere informatie

Hogeschool van Amsterdam College Duurzaam Bouwen. Tjerk Reijenga BEAR Architecten www.bear.nl

Hogeschool van Amsterdam College Duurzaam Bouwen. Tjerk Reijenga BEAR Architecten www.bear.nl Hogeschool van Amsterdam College Duurzaam Bouwen Tjerk Reijenga BEAR Architecten www.bear.nl Introductie Architect / directeur BEAR Architecten Bureau voor Ecologie, Architectuur en Renovatie (BEAR) Redacteur

Nadere informatie

Ecolabels. Hoe kan ik eenvoudig duurzame producten aankopen? Overzicht presentatie

Ecolabels. Hoe kan ik eenvoudig duurzame producten aankopen? Overzicht presentatie Ecolabels Hoe kan ik eenvoudig duurzame producten aankopen? Overzicht presentatie Voordelen/nadelen labels Voorwaarden voor een label Bruikbare labels Problemen 1 Voordelen labels Concrete informatie Vergemakkelijken

Nadere informatie

artikel SUSTAINGRAPH TECHNISCH ARTIKEL

artikel SUSTAINGRAPH TECHNISCH ARTIKEL SUSTAINGRAPH TECHNISCH ARTIKEL SUSTAINGRAPH is een Europees project, gericht (op het verbeteren van) de milieuprestaties van Europese Grafimediabedrijven binnen de productlevenscyclus van hun grafimedia

Nadere informatie

Ketenanalyse opnemen wegenonderhoud (4.A.1)

Ketenanalyse opnemen wegenonderhoud (4.A.1) Ketenanalyse opnemen wegenonderhoud (4.A.1) Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 2 2. DOELSTELLING VAN DEZE KETENANALYSE... 2 3. BEPALEN VAN DE SCOPE VAN DEZE ANALYSE... 2 4. KETENANALYSE OPNEMEN EN OPVOLGEN

Nadere informatie

Thermisch verzinken conform EN-ISO 1461. en CE-markering van staalconstructies conform EN 1090

Thermisch verzinken conform EN-ISO 1461. en CE-markering van staalconstructies conform EN 1090 Thermisch verzinken conform EN-ISO 1461 en CE-markering van staalconstructies conform EN 1090 Leidraad thermisch verzinken conform EN-ISO 1461 en CE-markering van staalconstructies conform EN 1090 1 2

Nadere informatie

Opleiding Duurzaam Gebouw: Duurzame materialen: hoe kiezen? Leefmilieu Brussel

Opleiding Duurzaam Gebouw: Duurzame materialen: hoe kiezen? Leefmilieu Brussel Opleiding Duurzaam Gebouw: Duurzame materialen: hoe kiezen? Leefmilieu Brussel Duurzaam materiaalgebruik: problematiek en uitdagingen Liesbet TEMMERMAN cera a asbl Doelstellingen van de presentatie Stilstaan

Nadere informatie

Is staal duurzaam of niet is een presentatie van Mast Services Nederland. Haydnstraat 1-5144 GR Waalwijk Tel. +31-416-347057 - Fax.

Is staal duurzaam of niet is een presentatie van Mast Services Nederland. Haydnstraat 1-5144 GR Waalwijk Tel. +31-416-347057 - Fax. Voorwoord: Maar al te vaak worden wij geconfronteerd met het statement al zou staal geen duurzame grondstof zijn, niet recyclebaar zijn en hiermede dus milieubelastend zijn. Welnu wij hebben als Mast Services

Nadere informatie

FAQ KB EPD Scope van het KB? Zijn er overgangsmaatregelen voorzien? Hoe moet een fabrikant een LCA of levenscyclusanalyse uitvoeren?

FAQ KB EPD Scope van het KB? Zijn er overgangsmaatregelen voorzien? Hoe moet een fabrikant een LCA of levenscyclusanalyse uitvoeren? FAQ KB EPD Scope van het KB? De wetgeving geldt voor alle milieuboodschappen die op het bouwproduct worden aangebracht, maar niet voor reclamefolders en -panelen. Zijn er overgangsmaatregelen voorzien?

Nadere informatie

#Voetbalstadion Sporting Lokeren. Tribunes over de hele wereld. Thermisch verzinken: vanzelfsprekend

#Voetbalstadion Sporting Lokeren. Tribunes over de hele wereld. Thermisch verzinken: vanzelfsprekend #Voetbalstadion Sporting Lokeren 09/14 Tribunes over de hele wereld Thermisch verzinken: vanzelfsprekend Zinkinfo Benelux is een organisatie met een duidelijke missie. Zij wil het thermisch verzinken promoten

Nadere informatie

FalcoJona & FalcoBin afvalbak

FalcoJona & FalcoBin afvalbak FalcoJona FalcoBin VOOR EEN MOOIERE BUITENWERELD FalcoJona & De FalcoJona en de FalcoBin zijn de nieuwe afvalbakken van Falco. Ontworpen door IPV Delft in nauwe samenwerking met Falco, en gemaakt in onze

Nadere informatie

METING EN INBEDDING VAN ECOLOGISCHE VOETAFDRUK IN BEDRIJFSVOERING. Stijn Bruers

METING EN INBEDDING VAN ECOLOGISCHE VOETAFDRUK IN BEDRIJFSVOERING. Stijn Bruers METING EN INBEDDING VAN ECOLOGISCHE VOETAFDRUK IN BEDRIJFSVOERING Stijn Bruers OVERZICHT MILIEUZORGSYSTEEM NULMETING REDUCTIEDOELSTELLING ANALYSES EN SIMULATIES ACTIEPLAN CASE STUDIES 1 1. MILIEUZORGSYSTEEM

Nadere informatie

Bijlage 7. Conversie juni 2010 naar 2013 (info)

Bijlage 7. Conversie juni 2010 naar 2013 (info) Bijlage 7. Conversie juni 2010 naar 2013 (info) was wordt onderwerp tekstbron Versie juni Opmerking: Standaardteksten en Versie 2013 2010 hoofdstukindeling vertaald uit Guide 83 H 1 tm 4 Deel A Eisen Managementsysteem

Nadere informatie

Resultaten van ons duurzaamheidsbeleid

Resultaten van ons duurzaamheidsbeleid Resultaten van ons duurzaamheidsbeleid In 2013 zijn we van start gegaan met de implementatie van ons duurzaamheidsbeleid en onderstaand ziet u de doelstellingen uit onze duurzaamheidsverklaring en de behaalde

Nadere informatie

Methode en data in Europees perspectief

Methode en data in Europees perspectief Methode en data in Europees perspectief SBK-symposium Nationale Milieudatabase 24 februari 2011 Agnes Schuurmans (vz normcie 351 281 / lid SBK-TIC / Rockwool) Europese ontwikkelingen waarvoor milieu-informatie

Nadere informatie

TKI-KIEM WP1 - Methode voor integrale Energie- en Milieuprestatie. Erik Alsema, David Anink, W/E adviseurs 1 april 2015

TKI-KIEM WP1 - Methode voor integrale Energie- en Milieuprestatie. Erik Alsema, David Anink, W/E adviseurs 1 april 2015 TKI-KIEM WP1 - Methode voor integrale Energie- en Milieuprestatie Erik Alsema, David Anink, W/E adviseurs 1 april 2015 Doel Ontwikkeling van integrale methodiek om de milieueffecten als gevolg van energiegebruik

Nadere informatie

Een verhaal van alle tijden

Een verhaal van alle tijden Een verhaal van alle tijden ROCKPANEL BRE Global A+ / A gecertificeerd ROCKPANEL products BRE Certified ROCKPANEL: duurzaamheid in de genen ROCKPANEL is onderdeel van de ROCKWOOL Groep. Een onderneming

Nadere informatie

Raineo : de oplossing voor het beheer van regenwater Vanaf nu is wateroverlast geen natuurverschijnsel, maar een keuze!

Raineo : de oplossing voor het beheer van regenwater Vanaf nu is wateroverlast geen natuurverschijnsel, maar een keuze! Raineo : de oplossing voor het beheer van regenwater Vanaf nu is wateroverlast geen natuurverschijnsel, maar een keuze! Parkeren of aanleggen? 2 Raineo : wateroverlast is een keuze! Wij ervaren allemaal

Nadere informatie

Energieverbruik gemeentelijke gebouwen

Energieverbruik gemeentelijke gebouwen MILIEUBAROMETER: INDICATORENFICHE ENERGIE 1/2 Samenwerkingsovereenkomst 2008-2013 Milieubarometer: Energieverbruik gemeentelijke gebouwen Indicatorgegevens Naam Definitie Meeteenheid Energieverbruik gemeentelijke

Nadere informatie

EEN KORTE INLEIDING OP VOS-RICHTLIJNEN

EEN KORTE INLEIDING OP VOS-RICHTLIJNEN Hempel ondersteunt zijn klanten en eindgebruikers op verschillende manieren. We verschaffen productgegevens om het VOS-gebruik te bewaken, geven advies over het samenstellen van coatingsystemen die aan

Nadere informatie

Fire Seminar 2015 Kingspan Group Tiel DUURZAAM BOUWEN. Hoe doen we dat ook alweer? Gert Jan van Beijnum

Fire Seminar 2015 Kingspan Group Tiel DUURZAAM BOUWEN. Hoe doen we dat ook alweer? Gert Jan van Beijnum Fire Seminar 2015 Kingspan Group Tiel DUURZAAM BOUWEN Hoe doen we dat ook alweer? Gert Jan van Beijnum 1 1 Relevantie voor de bouwsector Bouwactiviteiten en gebouwen hebben een aanzienlijk aandeel in milieulast

Nadere informatie

Avasco Industries nv Bulk & Storage tanks

Avasco Industries nv Bulk & Storage tanks Avasco Industries nv Bulk & Storage tanks Kleine Dries 32 8600 Diksmuide (BE) T 00.32.51.51.94.57 F 00.32.55.31.56.03 www.avasco-sprinkler.be sprinkler.be Avasco Industries algemeen ISO 9001 Modern en

Nadere informatie

Koken met de groene antikleefpan

Koken met de groene antikleefpan Adres Antoon Catriestraat 16 Contactpersoon Website 9031 Drongen David Verhofstadt Communications Manager www.green-pan.com Koken met de groene antikleefpan Activiteiten GreenPan is een Gents bedrijf dat

Nadere informatie

SILVER. Cradle to Cradle Duurzaamheid staat voorop.

SILVER. Cradle to Cradle Duurzaamheid staat voorop. SILVER Cradle to Cradle Duurzaamheid staat voorop www.armstrong-plafonds.nl www.armstrongplafonds.be Cradle to Cradle - de ingeslagen weg Cradle to Cradle is een innovatief concept waarbij productieprocessen

Nadere informatie

Opleiding Duurzaam Gebouw: Duurzame materialen: hoe kiezen?

Opleiding Duurzaam Gebouw: Duurzame materialen: hoe kiezen? Opleiding Duurzaam Gebouw: Duurzame materialen: hoe kiezen? Leefmilieu Brussel Duurzaam materiaalgebruik: problematiek en uitdagingen Liesbet TEMMERMAN cera a vzw Doelstelling(en) van de presentatie Stilstaan

Nadere informatie

Duurzame innovatie met de natuur als mentor - de circulaire economie in de praktijk - Rijks Innovatie Lab 2013

Duurzame innovatie met de natuur als mentor - de circulaire economie in de praktijk - Rijks Innovatie Lab 2013 Duurzame innovatie met de natuur als mentor - de circulaire economie in de praktijk - Rijks Innovatie Lab 2013 Introductie van het bedrijf Uitvinder van de Heuga tapijttegel Omzet $ 1 miljard 3500 medewerkers

Nadere informatie

Ab Arbo-advisering i en duurzaamheid + MVO

Ab Arbo-advisering i en duurzaamheid + MVO Ab Arbo-advisering i en duurzaamheid + MVO Esther Loozen Atze Boerstra (Stanley Kurvers) NvvA Symposium 2010 1 Programma Introductie door Esther Loozen Korte inleiding over duurzaamheid+ MVO door Atze

Nadere informatie

Product sheet. Milieukostenberekening Materiaalgebruik. Koningin Wilhelminalaan 2, Leidschendam. financiële fundament onder uw bouwprojecten

Product sheet. Milieukostenberekening Materiaalgebruik. Koningin Wilhelminalaan 2, Leidschendam. financiële fundament onder uw bouwprojecten Product sheet Milieukostenberekening Materiaalgebruik 1 Koningin Wilhelminalaan 2, Leidschendam IGG Bointon de Groot Postbus 444 2240 AK Wassenaar Rijksstraatweg 354a 2242 AC Wassenaar T. 070-514 54 20

Nadere informatie

transport grondstoffen verpakking water energie MANAGEMENT SUMMARY

transport grondstoffen verpakking water energie MANAGEMENT SUMMARY MANAGEMENT SUMMARY Aanleiding: De keuze voor het werken met disposable en versus de wasbare microvezel doeken in de professionele schoonmaak wordt vaak op basis van meerdere factoren gemaakt. Een van de

Nadere informatie

Is staal duurzaam of niet!!! Informatie van Mast Services Nederland BV

Is staal duurzaam of niet!!! Informatie van Mast Services Nederland BV Wat is nu ECHT DUURZAAM!!! Wat is duurzaam.. Onze overheid zet concrete stappen naar een duurzame samenleving en geeft zelf het goede voorbeeld: duurzaam inkopen. Regelmatig wordt de vraag gesteld in hoeverre

Nadere informatie

Bestekbeschrijving voor het thermisch verzinken van staalconstructies en stalen voorwerpen volgens de Europese verzinknormen

Bestekbeschrijving voor het thermisch verzinken van staalconstructies en stalen voorwerpen volgens de Europese verzinknormen ZINKINFO BENELUX Bestekbeschrijving voor het thermisch verzinken van staalconstructies en stalen voorwerpen volgens de Europese verzinknormen EN ISO 1461 - Door thermisch verzinken aangebrachte deklagen

Nadere informatie

Veiligheid en milieu CBR Antoing

Veiligheid en milieu CBR Antoing Veiligheid en milieu CBR Antoing Feiten & cijfers 2016 01 Veiligheid en milieu CBR Antoing Feiten & cijfers 2016 Veiligheid Het doel van het veiligheidsbeleid is geen arbeidsongevallen meer te hebben.

Nadere informatie

Aluminium en duurzaamheid

Aluminium en duurzaamheid Aluminium en duurzaamheid samenvatting van het rapport Duurzaamheidsaspecten van aluminium geschreven in opdracht van het Aluminium Centrum. Niels Jonkers, Lieke Dreijerink Amsterdam, april 2011 IVAM research

Nadere informatie

Aanbesteding van Toerit Someren

Aanbesteding van Toerit Someren Aanbesteding van Toerit Someren Rijkswaterstaat, Nederland De nieuwe aanbestedingsmethode gericht op vermindering van milieueffecten en CO2 uitstoot werd succesvol toegepast bij een aanbesteding voor een

Nadere informatie

PenTack. Preventief asfaltonderhoud. Duurzaam. 60% Kostenbesparing. Snel & efficiënt. Milieuvriendelijk. Voor alle soorten asfalt

PenTack. Preventief asfaltonderhoud. Duurzaam. 60% Kostenbesparing. Snel & efficiënt. Milieuvriendelijk. Voor alle soorten asfalt PenTack Duurzaam 60% Kostenbesparing Snel & efficiënt Milieuvriendelijk Voor alle soorten asfalt Preventief asfaltonderhoud Bewezen oplossingen voor onderhoud van asfaltverhardingen Bitumen aan de oppervlakte

Nadere informatie

Actieplan Burgemeestersconvenant

Actieplan Burgemeestersconvenant Actieplan Burgemeestersconvenant Wat is het burgemeestersconvenant? Engagement van 6735 steden en gemeenten Om minimum 20 % CO 2 te gaan besparen tegen 2020 20 % CO 2 over het volledige grondgebied Opmaak

Nadere informatie

Wat kan je met LCA studies?

Wat kan je met LCA studies? Wat kan je met LCA studies? Verbetermogelijkheden van een keten/product inventariseren Verschillende producten/ketens milieukundig vergelijken Beleidsopties vergelijken en optimaliseren Tot op zekere hoogte

Nadere informatie

Daadwerkelijk duurzaam

Daadwerkelijk duurzaam Daadwerkelijk duurzaam Wie we zijn De ROCKWOOL Group is wereldwijd marktleider in steenwol isolatieproducten en -systemen. Verdeeld over 27 productielocaties en meer dan 30 verkooplocaties heeft de ROCKWOOL

Nadere informatie

Duurzaam bouwen, betere toekomst

Duurzaam bouwen, betere toekomst Duurzaam bouwen, betere toekomst Welke keuzes kunt u vandaag maken Jeannette Levels Directeur Stichting MRPI, www.mrpi.nl Vennoot LBP SIGHT Duurzaam bouwen in 30 minuten Waarom? Wat? Hoe? Wie? Waarom?

Nadere informatie

Inhoudstafel. Functie Beschrijving Materiaalkeuze Voordelen Gebruik Berekening + ontwerp Speciale spouwhaken Foto s projecten PLAKABETON

Inhoudstafel. Functie Beschrijving Materiaalkeuze Voordelen Gebruik Berekening + ontwerp Speciale spouwhaken Foto s projecten PLAKABETON Inhoudstafel Functie Beschrijving Materiaalkeuze Voordelen Gebruik Berekening + ontwerp Speciale spouwhaken Foto s projecten PLAKABETON Functie Opvanging van gevelmetselwerk boven raam- en deuropeningen

Nadere informatie

VIRONMENT & HÅG & THE ENVIRONMENT & HÅG & THE ENVIRONMENT & HÅG & THE EN

VIRONMENT & HÅG & THE ENVIRONMENT & HÅG & THE ENVIRONMENT & HÅG & THE EN VIRONMENT & HÅG & THE ENVIRONMENT & HÅG & THE ENVIRONMENT & HÅG & THE EN Witteveen Projectinrichting Ouderkerk a/d Amstel Tel: 020-496 5030 Fax: 020-496 3052 info@witteveen.nl www.project-inrichting.nl

Nadere informatie

Inhoud. Uw interface met Galva Power: gemotiveerde medewerkers

Inhoud. Uw interface met Galva Power: gemotiveerde medewerkers Inhoud U werkt met staal. De elegante lijnen en de hoge mechanische weerstand maken het een fascinerend materiaal. Staal is licht en geeft ruimte voor nieuwe ideeën. Zowel naar technische mogelijkheden

Nadere informatie

Quadruple P voor een duurzame stad: People Planet Profit en Project

Quadruple P voor een duurzame stad: People Planet Profit en Project Quadruple P voor een duurzame stad: People Planet Profit en Project prof. ir Kees Duijvestein em. Duurzame Ontwikkeling in de Gebouwde Omgeving StadsOntwerp & Milieu (SOM) groep faculteit Bouwkunde TU

Nadere informatie

Cradle to Cradle - duurzaamheid staat voorop SILVER. Plafond&Wand SYSTEMEN.

Cradle to Cradle - duurzaamheid staat voorop SILVER. Plafond&Wand SYSTEMEN. Plafond&Wand SYSTEMEN Samen van idee tot werkelijkheid SILVER Cradle to Cradle - duurzaamheid staat voorop www.armstrong.nl/plafonds www.armstrong-plafonds.be Cradle to Cradle - de ingeslagen weg Cradle

Nadere informatie

Duurzame bedrijventerreinen

Duurzame bedrijventerreinen Duurzame bedrijventerreinen Duurzaamheid: meer dan enkel energie Duurzaam bedrijventerrein Energie, water, afval, sociale aspecten, samenwerkingen, Wordt ingewikkelde oefening Gegevens? Project SIS (Sustainable

Nadere informatie

Productdatablad. PS-renovatievloer Standaard

Productdatablad. PS-renovatievloer Standaard Productdatablad PS-renovatievloer Standaard Productdatablad PS-renovatievloer Standaard 2/5 De VBI PS-renovatievloer is ideaal voor renovatie-, aanbouw en uitbouwprojecten. De PS-renovatievloer is uitstekend

Nadere informatie

Naar een duurzaam Hyperion. Bouwen als een. Wortels halen water uit de grond om dit te transporteren door de aderen van de boom

Naar een duurzaam Hyperion. Bouwen als een. Wortels halen water uit de grond om dit te transporteren door de aderen van de boom Bouwen als een boom Materialen en Energie Stadskantoor in Venlo gebouwd volgens Cradle to Cradle principes Wortels zijn de fundering Wortels halen water uit de grond om dit te transporteren door de aderen

Nadere informatie

Beleggen in duurzaam vastgoed

Beleggen in duurzaam vastgoed Beleggen in duurzaam vastgoed Beleggers kunnen via Triodos Vastgoedfonds in duurzaam vastgoed investeren. Het fonds belegt voornamelijk in kantoren die duurzaam gebouwd zijn en duurzaam beheerd worden.

Nadere informatie

Duurzaamheid in Agrologistiek

Duurzaamheid in Agrologistiek Duurzaamheid in Agrologistiek Prof. dr. ir. Jack G.A.J. van der Vorst Wageningen Universiteit Doel sessie Gezamenlijk inzicht verkrijgen in duurzame logistiek. Discussie resulterend in: Actiepunten voor

Nadere informatie

EPS. milieurelevante productinformatie INVOERDATA VOOR BEREKENING VAN HET MILIEUVOORDEEL LOGISCH PROCES: EEN BETER MILIEU MET EPS.

EPS. milieurelevante productinformatie INVOERDATA VOOR BEREKENING VAN HET MILIEUVOORDEEL LOGISCH PROCES: EEN BETER MILIEU MET EPS. EPS milieurelevante productinformatie INVOERDATA VOOR BEREKENING VAN HET MILIEUVOORDEEL LOGISCH PROCES: EEN BETER MILIEU MET EPS. D e milieubelasting van een bouwwerk moet worden getoetst aan de eisen

Nadere informatie

LUCHTVERONTREINIGING EN -ZUIVERING

LUCHTVERONTREINIGING EN -ZUIVERING INHOUD Voorwoord 13 Inleiding 15 Indeling van milieuproblemen 19 Indeling van dit boek 19 Inleiding tot de Vlaamse milieuwetgeving voor bedrijven 19 Deel 1. LUCHTVERONTREINIGING EN -ZUIVERING 21 1. Inleiding

Nadere informatie

Opleiding Duurzaam Gebouw : MATERIALEN

Opleiding Duurzaam Gebouw : MATERIALEN Opleiding Duurzaam Gebouw : MATERIALEN Leefmilieu Brussel Instrumenten voor materiaalkeuze - Workshop Els Van de Moortel info@vibe.be www.vibe.be DOELSTELLING VAN DE WORKSHOP INSTRUMENTEN VOOR MATERIAALKEUZE

Nadere informatie

Milieu Impact van Composieten

Milieu Impact van Composieten Milieu Impact van Composieten Ben Drogt BiinC Ben Drogt,BiinC Aerospace Engineer sinds 1987 23 jaar bijdsm in verschillende R&D and Business posities Sinds 2006 focus op composieten, innovatie en duurzaamheid

Nadere informatie

leisteen een steengoede oplossing voor asbest!

leisteen een steengoede oplossing voor asbest! leisteen een steengoede oplossing voor asbest! De schoonheid en het unieke karakter van leisteen inspireert de mens al honderden jaren Asbest verplicht verwijderen U moet vóór 2024 het asbest van uw woning,

Nadere informatie

DUROZINQ LANGDURIG STERK

DUROZINQ LANGDURIG STERK DUROZINQ LANGDURIG STERK Staal fascineert en verlegt grenzen. Zowel naar technische mogelijkheden als naar design. 1001 toepassingen in talrijke sectoren liggen binnen uw handbereik. Met de juiste corrosiebescherming

Nadere informatie

4A1 + 3 - CO2 Ketenanalyses scope 3 2ParkUp & Cluster Line

4A1 + 3 - CO2 Ketenanalyses scope 3 2ParkUp & Cluster Line 4A1 + 3 - CO2 Ketenanalyses scope 3 2ParkUp & Cluster Line Versie : definitief 25 maart 2015 Klaver Fietsparkeervoorzieningen Weberstraat 5 7903 BD Hoogeveen Inhoudsopgave Inleiding 1 Deel A Ketenanalyse

Nadere informatie