R.K. Geloofsgemeenschap. EMMAUS - PANCRATIUS s-heerenberg - Lengel C O N T A C T B L A D. Veertigdagentijd. 28 ste jaargang nr.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "R.K. Geloofsgemeenschap. EMMAUS - PANCRATIUS s-heerenberg - Lengel C O N T A C T B L A D. Veertigdagentijd. 28 ste jaargang nr."

Transcriptie

1 R.K. Geloofsgemeenschap EMMAUS - PANCRATIUS s-heerenberg - Lengel C O N T A C T B L A D Veertigdagentijd 28 ste jaargang nr. 3 Kerkberichten 21 februari t/m 27 maart 2015

2 2 Emmaus Pancratius geloofsgemeenschap St. Pancratiuskerk Hofstraat 2, 7041 AD s-heerenberg Bankrelatie St. Pancratius: Rabobank s-heerenberg en ING t.n.v. Par. H. Gabriël, s-heerenberg Algemene rekening Rabobank IBAN: NL48 RABO BIC code: RABONL2U Kerkbijdrage Rabobank IBAN: NL64 RABO BIC code: RABONL2U ING-Bank IBAN: NL32 INGB BIC code: INGBNL2A Secretariaat: Voor vragen en afspraken rond Doop, Huwelijk, Jubileum, gebedsintenties enz. Adres: Hofstraat 4, 7041 AD s-heerenberg Openingstijden: dinsdag en donderdag van u. tot u. E mailadres: Website: Website parochie Voor spoedeisende hulp Via dit nummer is tussen u en u één van de pastores bereikbaar om in geval van nood direct hulp te bieden (b.v. voor het Sacrament van de Zieken of de ziekenzegen).

3 3 Veertigdagentijd De zondag na Aswoensdag lezen we dat Jezus zich veertig dagen vastend op zijn opdracht voorbereidt. Ook wij tellen veertig dagen en bezinnen ons op onze levensweg: Waar besteed ik mijn leven aan? Wat is de roeping van onze geloofsgemeenschap? De 'vernieuwing van de doopgeloften' in de Paasnacht geeft aan dit aspect een liturgische vorm. Het gaat in de Veertigdagen om concentratie daarop en vasten kan daaraan dienstbaar zijn. Geen religieuze verwennerij Wat is de zin van vasten? In Israël was vasten een teken van boete en berouw, tegelijk een 'reinigingsritueel' voor de ontmoeting met de Heilige. Voor de doopleerlingen in de oude kerk en de latere kluizenaars is vasten vooral een middel tot en oefening in concentratie op het éne: groei in de omgang met God. In de middeleeuwse kerk wordt het een verdienstelijk werk en dient vasten om het afsterven van het natuurlijk leven te bevorderen. Het lichamelijke is een kerker van de ziel. Het lichaam moet niet te veel aandacht krijgen. Zij sterven onze dood In onze dagen keert een andere oeroude betekenis terug. We komen die bij de profeten en Jezus al tegen. Zij fulmineren tegen een vasten dat alleen uit is op eigen religieuze verwennerij of uiterlijk vertoon, terwijl uitbuiting en onderdrukking, geweld en oorlog voortduren. Vasten is bij hen een teken van solidariteit met de arme, de lijdende, de dode. Wanneer 'de zoon van Bathséba' gaat sterven, vast koning David. Hij vereenzelvigt zich met het kind. Sterft dit kind niet zijn dood? Hoevelen sterven er in deze wereld in onze plaats? Sterven zij niet ónze dood? Verzet Vasten kan ook in onze dagen uitgroeien tot een vorm van verzet tegen de dodelijke machten van onderdrukking, onrecht en dood. De vraag is daarbij niet in de eerste plaats of zo'n protesterend vasten 'effect' heeft. Mensen zeggen er mee dat ze geen hap meer door hun keel kunnen krijgen vanwege het onrecht. Vasten bepaalt ons ook zelf bij de waarde van het leven en de dingen. Er is een andere stijl van leven mogelijk! Hoe gaan we met de schepping om? Op weg naar Pasen brengen we zo de dood en opstanding van Jezus in verband met het lijden en de bevrijding van héél de schepping. Zo kan vasten zelfs een politiek actiemiddel worden: bewuste ongehoorzaamheid aan de dwang in onze cultuur van verspilling en consumptie en protest tegen de mensverachting.

4 4 Met andere woorden: Een of andere vorm van vasten bedoelt: - concentratie op het ene en de Ene; - ruimte maken voor gebed en stilte; - verzet tegen de doodscultuur; - solidariteit met degenen die altijd moeten vasten; - aandacht voor de heelheid van de schepping; - hernieuwde bezinning op onze inzet en verantwoordelijkheid. Vasten kan in verschillende vormen: beperking of geen luxe eten, geen vlees eten (het lijden van de dieren!), vermindering van energiegebruik, tijd nemen voor meditatie en stilte of voor een vrijwillige taak, misschien ook wel een vrije dag en treinreis voor een demonstratie... Jan de Jongh Korte berichten van de locatieraad Foto s in de kerk Misschien is het u al opgevallen? Achter in de kerk zijn de banken voorzien van een groot aantal nieuwe foto s die betrekking hebben op de restauratie van de Pancratius. De moeite waard om eens goed te bekijken. Seniorenmiddag Afgelopen 14 januari was de seniorenmiddag voor s-heerenberg, Lengel, Stokkum en Zeddam in het Bosmanhuus in Lengel. De zaal was tot de laatste stoel bezet en er zijn veel tevreden geluiden gehoord. Wilt u er meer van weten? Kijk dan in het volgende nummer van de Gabriel voor een groter verslag met foto. Misdienaars Jongens en meisjes: denk er nog eens over na of je misdienaar wilt worden. We hebben jullie hard nodig Wereldgebedsdag Zoals ieder jaar wordt op de eerste vrijdag van maart over de hele wereld wereldgebedsdag gevierd. De viering van dit jaar is samengesteld door mensen uit de Bahama s. Deze viering is bestemd voor alle gelovigen uit de omgeving, zowel protestant als katholiek. De viering is op vrijdag 6 maart om uur in de Hervormde kerk van Zeddam. Na afloop krijgt u een kopje koffie aangeboden in het naast de kerk gelegen Imminkhuis.

5 5 Jesus christ superstar Op zondag 29 maart zijn er in de Suitbertuskerk in Stokkum 2 uitvoeringen van Jesus Christ Superstar om uur en om uur. De toegang is gratis ( wel graag een vrije gift voor de onkosten ), maar in verband met het aantal beschikbare plaatsen is het wel raadzaam om zo snel mogelijk kaarten te halen bij: Theo Erdhuizen, Rijnlandsestraat 12, Stokkum Lucia ten Oever, Westerbroekweg 6, Stokkum Zie ook de affiche achter in de kerk. Vastenwandeling Na het succes van vorig jaar willen we ook dit jaar weer de veertigdagentijd beginnen met een vastenwandeling. De wandeling vindt plaats op zaterdag 21 februari 2015: uur: verzamelen op het plein bij de St. Oswalduskerk te Zeddam uur: start de wandeling door de Montferlandse bossen uur: terugkomst bij de St. Oswalduskerk voor een kop koffie/ thee met een plaatje cake uur: sluiten we af met een vesperviering. Mocht u de wandeling over willen slaan, dan spreekt het voor zich dat u toch van harte welkom bent voor de vesperviering. Wij hopen dat het aantal deelnemers net zo groot zo niet groter is dan vorig jaar. Groetend, Leon Feijen, Diaken. Vastenaktie 2015 : Grenzeloos Samen Leven voor Sri Lanka Het thema dit jaar is Grenzeloos samen leven. Dat laten we zien in campagneland Sri Lanka, waar religieuze en etnische scheidslijnen diepe kloven hebben gevormd in de samenleving. Tamils en Singalezen leefden apart van elkaar; met ieder hun eigen geloof, hun eigen taal en hun eigen cultuur. De Tamils voelden zich gediscrimineerd en buitengesloten. Uiteindelijk mondde dat uit in een opstand en een burgeroorlog die pas in 2009 is beëindigd.

6 6 De oorlog ligt echter nog vers in het geheugen en er is nog steeds wederzijds onbegrip en wantrouwen, gevoed door het feit dat de mensen elkaars taal niet spreken en elkaars geloof en cultuur niet kennen. De caritasorganitatie van het bisdom Kandy, SETIK, zet zich in voor vrede en verzoening over religieuze, culturele en etnische grenzen heen. Vastenactie roept op tot solidariteit met en zorg voor deze medemensen ver weg. Grenzen zouden dit onmogelijk maken. Daarom willen we werken aan bruggen, bruggen die taalbarrières opheffen en die economische belemmeringen helpen verkleinen. Onderling vertrouwen is daarvoor essentieel. Dat laten we zien in het campagneproject van dit jaar; de mensen van SETIK (Socio Economic Training Institute of Kandy) zetten zich in voor de hele bevolking van Sri Lanka; boeddhisten, hindoes, christenen en moslims. Ze weten haat en wantrouwen om te zetten in begrip en vertrouwen en zelfs in vriendschap. Het bisdom Kandy ligt in het midden van het eiland; het beroemde theeplantagegebied. De theeplantages zijn in de 19 e eeuw door de Engelsen aangelegd. Zij haalden Tamils uit India om op de plantages te werken, in feite als slaven. Deze thee-slaven leven nog steeds op de theeplantages in kleine gesloten gemeenschappen. De dorpen zijn zeer geïsoleerd, de mensen verdienen nauwelijks voldoende om van te leven en het ontbreekt aan basisvoorzieningen als schoon water, sanitair, openbaar vervoer en onderwijs. Veel vrouwen werken voor een paar euro per dag als theeplukster of vertrekken naar het buitenland. Veel mannen zijn werkeloos en hebben een alcoholprobleem. De kinderen worden daardoor slecht begeleid en verlaten vaak voortijdig hun school. Ze gaan op jonge leeftijd werken of zwerven langs de straat. Via het jongerenwerk wil SETIK de kinderen en jongeren van de theeplantages zelfstandig en zelfbewust maken. Door middel van een groot aanbod aan trainingen en workshops stimuleren de stafmedewerkers van SETIK kinderen en jongeren hun schoolopleiding af te maken en een voorbeeldfunctie in de samenleving te vervullen. Concreet betekent dit dat SETIK bijv. kinderarbeid ontmoedigt, bijeenkomsten en trainingen organiseert over thema s als persoonlijk leiderschap en geweldloos samenleven, maar ook computercursussen en bloeddonatie-campagnes initieert. Daarnaast zorgt zij bijv. voor extra opvang en begeleiding voor basisschoolleerlingen na schooltijd en worden kleine bibliotheekjes ingericht in de dorpjes op de theeplantages.

7 7 De kinderen kunnen hier na schooltijd terecht voor bijvoorbeeld extra lessen en hulp bij hun huiswerk. Deze opvang gebeurt door jongeren die zelf deel uitmaken van de programma s van SETIK. De werkgroep MOV van s-heerenberg-lengel-stokkum ondersteunt het goede werk van SETIK graag. Het project zal worden gepresenteerd tijdens de viering op 7 maart a.s. om in de St. Suitbertus kerk in Stokkum. Tijdens de viering zal een extra collecte worden gehouden voor Vastenaktie. Uiteraard kunt u uw gift ook in het vastenactiezakje dat u bij dit Contactblad heeft gekregen, in de brievenbus van de pastorie deponeren. Bij voorbaat danken wij u, namens de mensen van Sri Lanka voor uw gift. Werkgroep MOV s-heerenberg-lengel-stokkum Goed voor U om te weten: Bijna 60 vrijwilligers zijn in de periode van 7 tot 25 januari jl. in touw geweest voor AKTIE KERKBALANS in onze geloofsgemeenschap Emmaus-Pancratius Heel hartelijk dank daarvoor allemaal. Ruim 2600 enveloppen zijn bezorgd bij de parochianen van onze geloofsgemeenschap, ook bij diegene die afgelopen jaar geen bijdrage hebben gedaan, maar wel ons contactblad hebben ontvangen. Het begrote bedrag voor het jaar 2015 is ,- dit hebben we nog niet gehaald, maar de toegezegde bijdragen voor dit jaar, zover nu bekend, komen aardig in de richting. Net iets boven de ,- Het streven blijft om minimaal het begrote bedrag dit jaar te halen en dat kan als allen die nog geen bijdrage hebben gedaan een klein bedrag van bijvoorbeeld 10,- of 20,- overmaken. Samen moet dit toch lukken!! In het eerstvolgende contactblad volgen nadere detailgegevens over de kerkbijdrage 2014 en de toezeggingen voor Uw locatieraad, en de werkgroep kerkbalans

8 8 Dit jaar bestaat Solidariteitsfonds 25 jaar. Op 29 september 1989 is in de voormalige Gemeente Didam de " Stichting Noodfonds Didam" opgericht met als doel, zoals dit in de oprichtingsacte is opgenomen: "het maatschappelijk functioneren van inwoners van de gemeente Didam te verbeteren daar waar dit het meest bedreigd wordt en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords." Inmiddels is er wel wat veranderd. Zo zijn de voormalige gemeenten Bergh en Didam samengegaan in de Gemeente Montferland en is in november 2004 het "Noodfonds" overgegaan in de Stichting Solidariteitsfonds Montferland. Een logisch gevolg was dat ook de Parochiële Caritas Instellingen (PCI en) van de parochies én een aantal diaconieën van protestantse gemeenten uit de voormalige gemeente Bergh mee gingen doen. Daarnaast zijn er grote maatschappelijke veranderingen teweeg gebracht in de laatste tien jaar. Deze veranderingen hebben er mede toe bijgedragen aan de diversiteit en beoordeling van de aanvragen. Zo kon eerst volstaan worden met een eenmalige uitkering om het probleem op te lossen, nu zijn wij in veel gevallen een onderdeel van een structurele oplossing. Ook de toename van de regelgeving en de complexiteit hiervan maakt het vaak moeilijk te kunnen vaststellen of er van alle voorliggende voorzieningen geen gebruik kan worden gemaakt. Het DB is hiervoor afhankelijk van expertise elders, zoals Sociale Zaken en maatschappelijk werk. Dit jaar zal ook in het teken staan van de effecten als gevolg van de WMO-wet. Mensen die in problemen geraken gaan onder andere naar Stichting Welcom, het zorgloket of komen terecht bij Zorgnetwerk. Deze fungeren in feite als intermediairs voor ons. Het DB beoordeelt deze aanvragen en keurt deze al dan niet goed en wikkelt deze af. Stichting Solidariteitsfonds wordt gevormd en beheerd door de burgerlijke gemeente, de parochiële caritasinstelling H. Gabriël en de PKN gemeenten in de Gemeente Montferland. Deze stellen ook de middelen beschikbaar. Jaarlijks wordt door het Algemeen Bestuur de bijdrage vastgesteld. Daarnaast worden er donaties ontvangen.

9 9 Kerkberichten van Emmaus- en Pancratius geloofsgemeenschap Van zaterdag 21 februari t/m vrijdag 27 maart. Voortaan elke woensdagavond eucharistieviering om uur. - Viering gaat niet door bij avondwake. - Bij afwezigheid van pastoor Jansen - Wordt elk weekend medegedeeld of er een eucharistieviering op woensdag zal zijn. - Men kan natuurlijk ook op dinsdagmorgen het secretariaat bellen. Deze mededeling staat ook op de website van de geloofsgemeenschap van Emmaus-Pancratius EERSTE ZONDAG VAN DE VEERTIG DAGENTIJD. Za 21 febr.: H. Suitbertus in Stokkum: uur Woord- en Communieviering Voorganger: Vrijwilligers. Zo. 22 febr.: H. Oswaldus in Zeddam: uur Woord- en Communieviering. Voorganger: diaken Th. Reuling. TWEEDE ZONDAG VAN DE VEERTIG DAGENTIJD. Zo. 01 mrt.: Eerste H. Communieviering in Didam. Vr. 06 mrt.: Wereldgebedsdag, Hervormde kerk in Zeddam: om 19:30 uur Oecumenische viering Zoals ieder jaar wordt op de eerste vrijdag van maart over de hele wereld wereldgebedsdag gevierd. De viering van dit jaar is samengesteld door mensen uit de Bahama s. Deze viering is bestemd voor alle gelovigen uit de omgeving, zowel protestant als katholiek. Na afloop krijgt u een kopje koffie aangeboden in het naast de kerk gelegen Imminkhuis.

10 10 DERDE ZONDAG VAN DE VEERTIG DAGENTIJD. Za. 07 mrt.: H. Suitbertus in Stokkum: uur Eucharistieviering. Opening vastenactie Voorganger: pastoor J. Jansen. Zo. 08 mrt.: Pancratius: uur Eerste H. Communieviering voor de kinderen van s-heerenberg, Stokkum, Zeddam en Braamt. Voorganger: pastoor J. Jansen en past. werkster Margot Dijkman. 1 e collecte is voor een goed doel. Ons gebed wordt gevraagd voor het welzijn van onze parochie en voor: Mieneke Balduk-v. Kempen; Marietje Cornielje-Hippmann; Toon en Greet Delleman; Ivana Elting; Richard Evers; Gerrit Gerritsen; Liesbeth Goossen-Derksen; Mieneke Kaak-Reumer; Sylvia Lukkassen-Kniest; Hans Nuhaan; Ronald Rosendaal; Annie Rosendaal-Lukassen; Hanny v. Uhm; Albert te Wildt; Mia Verheij- Meijer; Wilma Nakken-Gertsen; Jolanda Heitkamp-Wensink; Diny Buiting-v. Dalen; Wim Arendsen (Lengelse weg) en voor Tonnie Winters en zn. Gerwin. VIERDE ZONDAG VAN DE VEERTIG DAGENTIJD. Zo. 15 mrt. Pancratius: uur Woord- en Communieviering m.m.v. Pancratiuskoor. Voorganger: diaken Th. Reuling. * Ons gebed wordt gevraagd voor het welzijn van onze parochie en voor: Mieneke Balduk-v. Kempen; Bernard te Booij; o.o. Bekker-Zweers en o.o. v.d. Bosch-de Krijger; Joep Derksen nms. Pancr.koor; o.o. v. Eekhout-v. Emmerik als jrgt.; Ivana Elting; Richard Evers b.g.v. verj; Gerrit Gerritsen; Jo Geuijen-Pijnenburg; Dora Ghijssen-Medze; Liesbeth Goossen-Derksen; Gerty Hermsen-Reumer; Hein Jansen als jrgt.; Joep en Doortje Joling-Menting; Mieneke Kaak-Reumer; Mimi v. Kempen-Rutjes; Sylvia Lukkassen-Kniest; Gerrit Magielsen als jrgt.; Wilma Nakken- Gertsen; Hans Nuhaan; Ronald Rosendaal; Annie Rosendaal-Lukassen; Theo Rutjes als jrgt.; Mia Schoenaker-Hageman; Henk Seegers; Cis Tonk nms. de kaartclub; Hanny v. Uhm; Rina Verhoef-Ross; Jetty Visser; Albert te Wildt; Mia Verheij- Meijer; Diny Buiting-v. Dalen; Jan Sloot als jrgt.; Jolanda Heitkamp-Wensink; o.o. Ruikes-Ebbing b.g.v. verj. en voor Theo, Ans en Ingrid. VIJFDE ZONDAG VAN DE VEERTIG DAGENTIJD. Za. 21 mrt.: H. Suitbertus in Stokkum: uur Woord- en Communieviering Voorganger: Vrijwilligers. Zo. 22 mrt.: H. Oswaldus in Zeddam: uur Eucharistieviering. Voorganger: emeritus deken: H. Hendriksen. * Voorganger van de viering onder voorbehoud.

11 11 Wie zijn er jarig De maat van ons leven is zeventig jaar, of, als we heel sterk zijn, tachtig. (Psalm 90, 10) Hier zijn ze dan.. de namen van de 80-plussers van de Emmaus - Pancratiusgeloofsgemeenschap, die in de periode van zaterdag 21 febr. t/m vrijdag 27 mrt. hun verjaardag hopen te vieren: I. Berntsen-v. Leeuwen jaar T. Bolder-Kleinpenning jaar J. Wiendels jaar T. Bouwman-Rutjes jaar W. Dijkman jaar A. v. Nispen-Nefkens jaar H. Vermaas jaar L. Damen-Jansen jaar T. Hendriksen-Derksen jaar A. v. Alen-v. Baarsel jaar M. Meijer-Bisseling jaar B. Vermaas jaar J. Wenting-Driessen jaar G. Gerritsen jaar P. Medze jaar F. Hövel jaar G. Hageman jaar J. Marissink-Ruks jaar M. te Boekhorst jaar T. Migchelbrink-Berendsen jaar J. Maandag-Giesen jaar G. Elfring-Jansen jaar W. Kortboyer-Kiewiet jaar B. Mulder-v. Schie jaar J. Limbeek-Keller jaar W. Wensink jaar W. Kniest jaar J. Bruil-Medze jaar D. Leeuwerik-Bussing jaar M. Goossen-Berendsen jaar A. v. Swaaij jaar E. Stein-Lensen jaar A. Entling jaar T. Wigman-Medze jaar W. Meijer jaar Gedoopt: p.s..mocht u het niet op prijs stellen uw naam hierbij te vinden, laat het ons dan even weten (661224) 01 febr. Finn Leeuwerik Overleden: * * * * * * * * * * * * 10 jan. Gerrit ter Horst 77 jaar 18 jan. Jetty Visser 64 jaar Dat zij mogen rusten in de vrede van Christus.

12 12 Website St. Pancratius: bezoek ook op onze website of scan de QR-code op je mobiel SOS telefonische hulpdienst Sensoor Telefonische hulpdiensten in Gelderland vertrouwelijk - anoniem 24 uur per dag - 7 dagen per week. Altijd tijd voor een gesprek van mens tot mens. Gezamenlijke doopvoorbereiding: Aanmelding via het secretariaat. Zie pagina 2 voor openingstijden, en adresgegevens. Bloemenbusje: (07 jan. t/m 10 febr.) St. Pancratiuskerk: 36,70. Hartelijk dank voor uw giften, groot en klein. Opgave gebedsintenties: Wilt u voor een eucharistieviering of woord- en communieviering een gebedsintentie opgeven voor een overledene of anderszins en wilt u dit vermeld zien in ons contactblad, dan a.u.b. tijdig opgeven. Voor nr. 04 (van 28 mrt. t/m. 10 mei) opgeven voor 17 mrt.! Het tarief voor een gebedsintentie bedraagt 8,50

13 13 Begunstigers...natuurlijk bedankt voor uw (financiële) ondersteuning van ons parochieblad Wilt u uw parochie ook (financieel) ondersteunen, door hier uw advertentie regel te plaatsen? Neem dan even contact met ons op (0314) ALMON MONTAGE,...Rodingsveen 144, Voor al uw dakwerk en renovatie An & An,... Molenpoort 21, Dames- en herenmode Harrie ARENDSEN,... Transportweg 23 Doetinchem, Volvo-dealer,... Celciusstraat 7, 6942 RA Zevenaar Harrie ARENDSEN,... Groenloseweg 13a, Ruurlo, auto schade specialist Wim ARENDSEN,... Lengelseweg 62, Automobielbedrijf ARIËS NATUURSTEEN.,... Handelsstraat 3, 6905 DK Zevenaar, grafmonumenten; natuursteen voor in- en exterieur. BERGH BRANDKASTEN,... Goorsestraat 14, brandkastenfabriek en brandvertragende deuren BERGH-OPTIEK,... Zeddamseweg 6, oogmeting, brillen, contactlenzen De BEUK,... Emmerikseweg 7, Instituut voor fysiotherapie de Beuk, B.J. Kruyt BIJENHOF-AK-TECHNIEK,... Goorsestraat 6, rolluiken, zonweringen, bedrijfs-, garage- en brandvertragende deuren BLOEMENSHOP OASE,... Kruisstuk 10-A, BLOKKER HIELTJES,... Molenpoortstraat 31, huishoudelijke artikelen, tuinmeubelen en speelgoed Resto de BONGERD,... de Bongerd 6-8, grill- en snackbar BOOIJ te SCHILDERSBEDRIJF,... Oudste Poortstraat 18, "sterk in vakwerk"! Heinie BOSCH,... Stadsplein 2, Slijterij zoetwaren - kaas BOWLINGCENTRUM,... Stadsplein 5, bowlingcentrum BRUINS ELEKTROTECHNIEK,...Terborgseweg 13, Voor al uw elektro- en telefooninstallaties, antennes en datanetwerken CORNIELJE PRAKTIJK,... Lengelseweg 74, Magnetiseurs, Touch for Health

14 14 Van DILLEN,... Lengelseweg 62-A, meubelen en woninginrichting DOBEY - MEIJER,... Molenpoortstraat 33, Dierenspeciaalzaak D&S WOMEN- MENSWEAR,...Zeddamseweg Mode voor hem en haar SCHILDERSBEDRIJF R. ERDHUIZEN,... Oude Doetinchemseweg 37-A, Schildersbedrijf, glas-verf-behangspeciaalzaak. Frans GERRITSEN,... Zeddamseweg 4, Lengel, Quo Vadis aanhangwagens Hans GERRITSEN,... Zeddamseweg 74-B, uw garagebedrijf GOOSSENS TWEEWIELERS,... Klinkerstraat 22/ Uw adres voor electrische-, sport-en stadsfietsen BAKKERIJ GUNSING,...Molenstraat 11, brood- en banketbakkerij... Winkelcentrum "De Bongerd", CAFE en ZALENCENTRUM De GRACHT,... Marktstraat 1, HAARING & HENGEVELT,... Molenpoortstraat 48, makelaardij o.g. b.v. H & M HAARMODE,...Molenstraat 16, kapsalon voor Hem en Haar HEITKAMP,... Oudste Poortstraat 2, hotel-café-restaurant HUBO-FRANKE,... Oude Doetinchemseweg 13, alles voor de "doe het zelver". HULKENBERG B.V.... Ulenpasweg 2, transport- en opslagsystemen INDUSTRIAL PARTS TE BOOY BV.... Goorsestraat 16, JOBMAX UITZENDBURO B.V.,... Stadsplein 7, De betrokkenheid werkt stevig door H.J. De JONG,... Stokkumseweg 18, Goudsmid KATJA-FASSIN B.V.,... Ulenpasweg 8, groothandel.in drop- en suikerwerken KEURSLAGER KLARENAAR,... Marktstraat 5, al een eeuw kwaliteitsslagerij! KUPERS B.V,... Nijverheidsstraat 18, Loodgieters- en Installatiebedrijf SEMPERFLORENS BLOEMSIERKUNST,... Marktstraat 19, HOVENIERSBEDRIJF Th.KUSTER HOTEL BRASSERIE De LANTSCROON,...Molenstraat 12, ook voor uw vergaderingen, recepties, koffietafels enz.

15 15 IJSSALON MACELLAIO..Stadsplein Zelfbereid ijs, gebak, broodjes en bonbons LITJES -SNACKBAR,... Oude Doetinchemseweg 5, Cafetaria en Cafe t Olde Veld Niek & Loes,... Molenpoortstraat 27, Bloemen en kado s Henk NIJLAND,... Klinkerstraat 38, "uw tweewielercentrum" AUTOBEDRIJF Jan NIJLAND V.O.F,... Plantsoensingel Zuid.22-A, Verkoop alle merken, onderhoud en reparaties OVERDIJK T.F,... Achter de Kom 26, tandprothetische praktijk RABOBANK,... Stadswal 19, Voor al uw bankzaken! MIRANDA SHAPE & WEIGHT... Landweg 15, Proteinedieet,Cavitatie en Bindweefselmassagebehandelingen MrA.G.Van der REIJT & Mr P.REIJENGA,... Min.Veldkampstraat 2a, Netwerk Notarissen ROSENDAAL MAKELAARS BV... Stadsplein Voor taxatie, aan- en verkoop van uw woning De RUITER PUTMAN MEIJER Bouw B.V.,..., SCHILDERSBEDRIJF MARK PETERS, Willem Schuurmanlaan SCHOOT NATUURSTEEN B.V.,... Fabriekstraat 18, Doetinchem, Grafmonumenten en andere natuursteenproducten CAFÉ SCHUURMAN,... Molenstraat 2, café "de SNOR", Partijen voor 100 pers., koffietafels en vergaderingen. FOTOSTUDIO SOMMERS,... Stadsplein 6B, portretten-reportages, pasfoto s en lijsten Hans SPEET,... Rodingsveen 26, ook uw glazenwasser! TANDARTSEN PRAKTIJK... Handelsweg 8, Van der Louw KRAAIJKAMP... Goorsestraat 14-A Kraaijkamp belettering en reclame DRUKKERIJ VELTHAUSZ,... Zeddamseweg 24, voor al uw drukwerk! VERKEERSSCHOOL MONTFERLAND,... Willem Schuurmanlaan Guido en Martina Seegers: voor uw autorijlessen WENNEKES-VISHANDEL,... Weteringstraat 1, Geopend:di t/m vr van 10 t/m uur; zaterdags van 10 t/m uur. ALBERT HEIJN-DE BOER,... Winkelcentrum "De Bongerd"16, albert heyn levensmiddelen ZORGCENTRUM "GERTRUDIS",... Marktstraat.10A,

16 16 Pastoraal team Pastoor J. Jansen Hofstraat 4, 7041 AD s-heerenberg Tel.: Pastor B.H. Aarsen Smallestraat HA Didam tel.: Pastoraal werkster mevr. drs. M.D. Dijkman Raadhuisstraat BE Didam tel.: tel.: Diaken Th.H.M. Reuling ofs Wilhelminastraat ET Didam tel.: Het pastoraal team wordt in haar werkzaamheden bijgestaan door: Diaken Leon Feijen (Zeddam) Tevens worden in de parochie op verzoek van de pastoor werkzaamheden verricht door: - emeritus diaken Gerard Hendriksen (Beek) - emeritus pastor Herman Nollen (Stokkum) - emeritus pater Rinke de Vreeze (Braamt) Contactblad Contactblad is een uitgave van de geloofsgemeenschap Emmaus Pancratius te s-heerenberg - Lengel en verschijnt 8 keer per jaar. Redactie, vormgeving, reproductie en verspreiding van het contactblad wordt door een grote groep van vrijwilligers, in eigen beheer verzorgd. Correspondentieadres: Redactie Contactblad Hofstraat 4, 7041 AD, s-heerenberg De stilte der natuur heeft veel geluiden Henriëtte Roland Holst

R.K. Geloofsgemeenschap. EMMAUS - PANCRATIUS s-heerenberg - Lengel C O N T A C T B L A D

R.K. Geloofsgemeenschap. EMMAUS - PANCRATIUS s-heerenberg - Lengel C O N T A C T B L A D R.K. Geloofsgemeenschap EMMAUS - PANCRATIUS s-heerenberg - Lengel C O N T A C T B L A D Carnaval 29 ste jaargang nr 2 30 januari t/m 18 maart 2016 2 Emmaus Pancratius geloofsgemeenschap St. Pancratiuskerk

Nadere informatie

ALLERHEILIGEN/ALLERZIELEN

ALLERHEILIGEN/ALLERZIELEN R.K. Geloofsgemeenschap EMMAUS - PANCRATIUS s-heerenberg - Lengel C O N T A C T B L A D ALLERHEILIGEN/ALLERZIELEN 28 ste jaargang nr. 8 Kerkberichten 24 OKTOBER T/M 11 DECEMBER 2015 2 Emmaus Pancratius

Nadere informatie

R.K. Geloofsgemeenschap. EMMAUS - PANCRATIUS s-heerenberg - Lengel C O N T A C T B L A D. Vredesweek 2015 28 ste jaargang nr.

R.K. Geloofsgemeenschap. EMMAUS - PANCRATIUS s-heerenberg - Lengel C O N T A C T B L A D. Vredesweek 2015 28 ste jaargang nr. R.K. Geloofsgemeenschap EMMAUS - PANCRATIUS s-heerenberg - Lengel C O N T A C T B L A D Vredesweek 2015 28 ste jaargang nr. 7 Kerkberichten 12 sept. t/m 23 okt. 2015 2 Emmaus Pancratius geloofsgemeenschap

Nadere informatie

R.K. Geloofsgemeenschap. EMMAUS - PANCRATIUS s-heerenberg - Lengel C O N T A C T B L A D. Kerstmis 2015 29 ste jaargang nr.

R.K. Geloofsgemeenschap. EMMAUS - PANCRATIUS s-heerenberg - Lengel C O N T A C T B L A D. Kerstmis 2015 29 ste jaargang nr. R.K. Geloofsgemeenschap EMMAUS - PANCRATIUS s-heerenberg - Lengel C O N T A C T B L A D Kerstmis 2015 29 ste jaargang nr. 1 Kerkberichten 12 dec. 2015 t/m 29 jan. 2016 2 Emmaus Pancratius geloofsgemeenschap

Nadere informatie

R.K. Geloofsgemeenschap. EMMAUS - PANCRATIUS s-heerenberg - Lengel C O N T A C T B L A D. Vakantie 2015 28 ste jaargang nr.

R.K. Geloofsgemeenschap. EMMAUS - PANCRATIUS s-heerenberg - Lengel C O N T A C T B L A D. Vakantie 2015 28 ste jaargang nr. R.K. Geloofsgemeenschap EMMAUS - PANCRATIUS s-heerenberg - Lengel C O N T A C T B L A D Vakantie 2015 28 ste jaargang nr. 6 Kerkberichten 4 juli t/m 11 sept. 2015 2 Emmaus Pancratius geloofsgemeenschap

Nadere informatie

R.K. Geloofsgemeenschap. EMMAUS - PANCRATIUS s-heerenberg - Lengel C O N T A C T B L A D. Pinksteren 28 ste jaargang nr.

R.K. Geloofsgemeenschap. EMMAUS - PANCRATIUS s-heerenberg - Lengel C O N T A C T B L A D. Pinksteren 28 ste jaargang nr. R.K. Geloofsgemeenschap EMMAUS - PANCRATIUS s-heerenberg - Lengel C O N T A C T B L A D Pinksteren 28 ste jaargang nr. 5 Kerkberichten 9 mei t/m 3 juli 2015 2 Emmaus Pancratius geloofsgemeenschap St. Pancratiuskerk

Nadere informatie

R.K. Geloofsgemeenschap. EMMAUS - PANCRATIUS s-heerenberg - Lengel C O N T A C T B L A D. Pasen

R.K. Geloofsgemeenschap. EMMAUS - PANCRATIUS s-heerenberg - Lengel C O N T A C T B L A D. Pasen R.K. Geloofsgemeenschap EMMAUS - PANCRATIUS s-heerenberg - Lengel C O N T A C T B L A D Pasen 29 ste jaargang nr. 3 19 maart t/m 29 april 2016 2 Emmaus Pancratius geloofsgemeenschap St. Pancratiuskerk

Nadere informatie

R.K. Geloofsgemeenschap. EMMAUS - PANCRATIUS s-heerenberg - Lengel C O N T A C T B L A D. Aswoensdag: het kruis op je voorhoofd.

R.K. Geloofsgemeenschap. EMMAUS - PANCRATIUS s-heerenberg - Lengel C O N T A C T B L A D. Aswoensdag: het kruis op je voorhoofd. R.K. Geloofsgemeenschap EMMAUS - PANCRATIUS s-heerenberg - Lengel C O N T A C T B L A D Aswoensdag: het kruis op je voorhoofd Aswoensdag 30 e jaargang nr. 2 4 febr. 2017 t/m 7 april 2017 2 Emmaus Pancratius

Nadere informatie

R.K. Geloofsgemeenschap. EMMAUS - PANCRATIUS s-heerenberg - Lengel C O N T A C T B L A D. Allerheiligen Allerzielen

R.K. Geloofsgemeenschap. EMMAUS - PANCRATIUS s-heerenberg - Lengel C O N T A C T B L A D. Allerheiligen Allerzielen R.K. Geloofsgemeenschap EMMAUS - PANCRATIUS s-heerenberg - Lengel C O N T A C T B L A D Allerheiligen Allerzielen 30 e jaargang nr. 7 21 oktober 2017 t/m 8 december 2017 2 Emmaus Pancratius geloofsgemeenschap

Nadere informatie

Parochie Breda Centrum

Parochie Breda Centrum HIJ IS OPGESTAAN VOOR ONS Mei 2017 Parochie Breda Centrum Dinsdag 2 mei 11.00 Antoniuskathedraal: 3e dinsdag Antoniusnoveen ZATERDAG 6 mei ZATERDAG-ZONDAG 6 / 7 mei VIERDE ZONDAG VAN PASEN - ROEPINGENZONDAG

Nadere informatie

VRAAGBAAK Vragen die veel gesteld worden en die in eerste instantie hieronder een antwoord of directe verwijzing vinden.

VRAAGBAAK Vragen die veel gesteld worden en die in eerste instantie hieronder een antwoord of directe verwijzing vinden. VRAAGBAAK Vragen die veel gesteld worden en die in eerste instantie hieronder een antwoord of directe verwijzing vinden. Adventactie. In de voorbereidingsweken op het feest van kerstmis willen de geloofsgemeenschappen

Nadere informatie

R.K. Geloofsgemeenschap. EMMAUS - PANCRATIUS s-heerenberg - Lengel C O N T A C T B L A D. Kerstmis

R.K. Geloofsgemeenschap. EMMAUS - PANCRATIUS s-heerenberg - Lengel C O N T A C T B L A D. Kerstmis R.K. Geloofsgemeenschap EMMAUS - PANCRATIUS s-heerenberg - Lengel C O N T A C T B L A D Kerstmis 30 e jaargang nr. 1 10 dec 2016 t/m 3 feb 2017 2 Emmaus Pancratius geloofsgemeenschap St. Pancratiuskerk

Nadere informatie

SCHAKELS. De laatste Schakels. nr. 74 februari - maart 2015. RK Nazarethparochie Haagsemarkt 4 4813 BA Breda

SCHAKELS. De laatste Schakels. nr. 74 februari - maart 2015. RK Nazarethparochie Haagsemarkt 4 4813 BA Breda SCHAKELS RK Nazarethparochie Haagsemarkt 4 4813 BA Breda nr. 74 februari - maart 2015 De laatste Schakels Voor u ligt het laatste nummer van ons parochieblad Schakels. Jarenlang is het blad een middel

Nadere informatie

12 e jaargang nr.172 6 februari 2015

12 e jaargang nr.172 6 februari 2015 Meentweide 2 2811 JG Reeuwijk Tel. 0182-393214 www.gmsreeuwijk.nl 12 e jaargang nr.172 6 februari 2015 Op de studiedag van woensdag 28 januari heeft het team weer een paar stappen verder gezet in de ontwikkeling

Nadere informatie

Parochie nodig. Pagina 1

Parochie nodig. Pagina 1 Parochie nodig Katholiek worden Wanneer u als volwassene er over nadenkt om katholiek te worden willen wij u daar graag bij begeleiden. Voor meer informatie of als u zich wilt aanmelden dan kunt u contact

Nadere informatie

Weekbrief Maartenskoerier 24 april 1 mei 2016

Weekbrief Maartenskoerier 24 april 1 mei 2016 NIEUWS UIT EIGEN GEMEENSCHAP Parochie-avond op 25 april om 20.00 uur in De Mantel De afgelopen maanden hebben we veel ondernomen. We hebben voor het eerst draaiboeken gemaakt voor de weken rond Pasen en

Nadere informatie

Januari - Februari Geloofsgemeenschap Heilig Hart van Jezus Vinkeveen en Waverveen

Januari - Februari Geloofsgemeenschap Heilig Hart van Jezus Vinkeveen en Waverveen Januari - Februari Geloofsgemeenschap Heilig Hart van Jezus Vinkeveen en Waverveen PERSONALIA: OVERLEDEN: 08 december: 67 jaar; Gerrit Hermanus van den Broek, echtgenoot van Trees Compier; Rietveld 26.

Nadere informatie

Sassenheim, september 2014. Beste jongere,

Sassenheim, september 2014. Beste jongere, Sassenheim, september 2014 Beste jongere, Als je gedoopt bent en in groep 8 of de brugklas zit, wordt je nu uitgenodigd om deel te nemen aan de volgende stap in je leven, de voorbereiding op het sacrament

Nadere informatie

VASTE KOP KLOKKEN ST. PETRUS EN H. BERNADETTE. Vrijdag 4 november: uur: In de kapel van klooster Nazareth eucharistieviering met de KBO.

VASTE KOP KLOKKEN ST. PETRUS EN H. BERNADETTE. Vrijdag 4 november: uur: In de kapel van klooster Nazareth eucharistieviering met de KBO. - VASTE KOP KLOKKEN ST. PETRUS EN H. BERNADETTE. Iets dat je zo ontroert verwarmt, verrukt iets waar je zo van glanst zo van opbloeit iets dat je zo verheldert zo bezielt het moet wel iets van God zijn.

Nadere informatie

PAROCHIËLE CARITAS INSTELLING ALMERE

PAROCHIËLE CARITAS INSTELLING ALMERE BELEIDSPLAN 2015-2016 PAROCHIËLE CARITAS INSTELLING ALMERE Sint Bonifatiusparochie Almere Preambule Het beleidsplan 2011 2016 van de PAROCHIËLE Caritasinstelling Almere -Stad is naar aanleiding van de

Nadere informatie

GELOOFSGEMEENSCHAP SINT-JACOBUS LICHTERVELDE GELOOFSGEMEENSCHAP SINT-HENRICUS TORHOUT

GELOOFSGEMEENSCHAP SINT-JACOBUS LICHTERVELDE GELOOFSGEMEENSCHAP SINT-HENRICUS TORHOUT GELOOFSGEMEENSCHAP SINT-JACOBUS LICHTERVELDE GELOOFSGEMEENSCHAP SINT-HENRICUS TORHOUT Voorwoord Vooreerst willen we jou een goeie dag wensen, jij die nu deze folder leest. Een goeie dag vanwege jullie

Nadere informatie

In de onderstaande tabel zijn de kenmerkende pastorale activiteiten voor deze locatie samengevat.

In de onderstaande tabel zijn de kenmerkende pastorale activiteiten voor deze locatie samengevat. Pagina 1 Bijlage 1: Kenmerken van de elf locaties Per locatie wordt kort ingegaan op de meest kenmerkende eigenschappen. Opgemerkt wordt dat de tellingen betreffende het kerkbezoek per weekend niet overal

Nadere informatie

Enquête 2016 Thomas a Kempisparochie

Enquête 2016 Thomas a Kempisparochie 1 van 8 26-1-2016 11:59 Enquête 2016 Thomas a Kempisparochie In deze enquête stellen wij u een aantal vragen over uw ervaringen met de Thomas a Kempisparochie. Ons doel is beter in beeld te krijgen waar

Nadere informatie

9.30 uur CD Kerk Gebedsviering door Lekenvoorgangers PK

9.30 uur CD Kerk Gebedsviering door Lekenvoorgangers PK Parochie HH Petrus en Paulus SINT JAN S ONTHOOFDING ZOETERWOUDE-DORP NIEUWSBRIEF juli en augustus 2015 Pastorie: R.K. Pastorie Zuidbuurtseweg 14 2381 LB Zoeterwoude Bankrekening Parochiekern Sint Jan:

Nadere informatie

Hoe werkt een parochiecluster en wat merken we ervan?

Hoe werkt een parochiecluster en wat merken we ervan? Hoe werkt een parochiecluster en wat merken we ervan? De vertrouwde parochie gaat binnenkort met de buurparochies (in enkele gevallen: wel tien of meer) één nieuwe clusterparochie vormen. Wat gaan we daarvan

Nadere informatie

Oase veelgestelde vragen:

Oase veelgestelde vragen: Oase veelgestelde vragen: De mensen van Oase krijgen vaak vragen van mensen buiten Oase, met name van katholieken van wie de thuis-kerk gesloten is. In dit artikel proberen we daar antwoord op te geven.

Nadere informatie

Witte Donderdag Duinzichtkerk, 17 april 2014

Witte Donderdag Duinzichtkerk, 17 april 2014 Witte Donderdag Duinzichtkerk, 17 april 2014 PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE ARCHIPEL/BENOORDENHOUT Hartelijk welkom in de Duinzichtkerk Vandaag beginnen wij de viering van de drie dagen van Pasen. Wij gedenken

Nadere informatie

R.K. Geloofsgemeenschap. EMMAUS - PANCRATIUS s-heerenberg - Lengel C O N T A C T B L A D. Pasen

R.K. Geloofsgemeenschap. EMMAUS - PANCRATIUS s-heerenberg - Lengel C O N T A C T B L A D. Pasen R.K. Geloofsgemeenschap EMMAUS - PANCRATIUS s-heerenberg - Lengel C O N T A C T B L A D Pasen 30 e jaargang nr. 3 8 apr. 2017 t/m 19 mei 2017 2 Emmaus Pancratius geloofsgemeenschap St. Pancratiuskerk Hofstraat

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF H. MARIA PAROCHIE WALCHEREN JAARGANG 8 AFLEVERING 203 25 juli 2015

NIEUWSBRIEF H. MARIA PAROCHIE WALCHEREN JAARGANG 8 AFLEVERING 203 25 juli 2015 NIEUWSBRIEF H. MARIA PAROCHIE WALCHEREN JAARGANG 8 AFLEVERING 203 25 juli 2015 Petrus en Pauluskerk Onze Lieve Vrouwekerk Dishoek Domburg Vrouwenpolder Zoutelande Een lezersreactie, die we u niet willen

Nadere informatie

Jrgt Martha van Echtelt- van Tol, Willem Bruijnes, Elizabeth Petronella. Agenda. Maandag 9 februari

Jrgt Martha van Echtelt- van Tol, Willem Bruijnes, Elizabeth Petronella. Agenda. Maandag 9 februari BOSKOOP 49 E JAARGANG WEEK 7-8 9 FEBR.T/M 22 FEBR.2015 Agenda Maandag 9 februari Woensdag 11 februari Zondag 15 februari Maandag 16 februari Woensdag 18 februari Zondag 22 februari 19.00 uur: viering in

Nadere informatie

Handreiking bij een spirituele zoektocht.

Handreiking bij een spirituele zoektocht. Handreiking bij een spirituele zoektocht. Deze handreiking hoort bij: Oud- en nieuw- katholiek. De spirituele zoektocht van die andere katholieken. Door Joris Vercammen. Valkhof pers 2011. Het boek is

Nadere informatie

23 oktober 2015 Nummer 4

23 oktober 2015 Nummer 4 23 oktober 2015 Nummer 4 Inhoud: Deelname Europees schoolfruitprogramma Ingekomen stuk: onthulling jeugdprins Informatieavond groepen 8 verzet Speculaasactie Ingekomen stuk: werkgroep eerste heilige communie

Nadere informatie

Agenda. Vrijburg Start gebedsestafette, zie verder in deze kleine Onder Ons. Woord- en communieviering met diaken. Vrijburg Piet Looman

Agenda. Vrijburg Start gebedsestafette, zie verder in deze kleine Onder Ons. Woord- en communieviering met diaken. Vrijburg Piet Looman BOSKOOP 49 E JAARGANG WEEK 37-38 21 SEPT. T/M 4 OKT..2015 Agenda Maandag 21 september Woensdag 23 september Zondag 27 september Maandag 28 september Zaterdag 3 oktober 19.00 uur; viering in de kapel Vrijburg

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF H. MARIA PAROCHIE WALCHEREN JAARGANG 10 AFLEVERING juli 2016

NIEUWSBRIEF H. MARIA PAROCHIE WALCHEREN JAARGANG 10 AFLEVERING juli 2016 NIEUWSBRIEF H. MARIA PAROCHIE WALCHEREN JAARGANG 10 AFLEVERING 252 29 juli 2016 Petrus en Pauluskerk Onze Lieve Vrouwekerk Dishoek Domburg Vrouwenpolder Zoutelande Reactie Nederlandse Bisschoppenconferentie

Nadere informatie

~ 1 ~ Nieuwsbrief Aflevering 2016-4 juni 2016

~ 1 ~ Nieuwsbrief Aflevering 2016-4 juni 2016 Nieuwsbrief Aflevering 2016-4 juni 2016 In deze aflevering: - H. Hartmaand. - Eftelingactie. - Verwijsspreekuur. - Sop- en zeepplank. - Algemene gegevens. H. Hartmaand. De grote feestdagen als Pasen en

Nadere informatie

PAROCHIE H. ANDREAS 2016 Mijn kerk inspireert Kortom: de Andreaskerk is een inspirerende plek!

PAROCHIE H. ANDREAS 2016 Mijn kerk inspireert Kortom: de Andreaskerk is een inspirerende plek! PAROCHIE H. ANDREAS 2016 Van 17 tot en met 31 januari wordt de jaarlijkse actie Kerkbalans gehouden. Alle kerken vragen hun leden dan om gul te geven voor de plaatselijke kerk. Ook onze parochie doet mee.

Nadere informatie

november 2015 Adreswijzigingen gaarne doorgeven aan het Parochiesecretariaat

november 2015 Adreswijzigingen gaarne doorgeven aan het Parochiesecretariaat november 2015 Jaargang no. 52 Adreswijzigingen gaarne doorgeven aan het Parochiesecretariaat HEILIGE GEESTKERK EERBEEK Contactblad voor parochianen en belangstellenden PAROCHIE HH FRANCISCUS en CLARA Locatie

Nadere informatie

In deze Nieuwsbrief...

In deze Nieuwsbrief... 1 of 6 30-3-2012 10:09 Wordt het onderstaande e-mailbericht niet correct weergegeven? Klik hier voor de onlineversie. OGH Nieuwsbrief #33-30 maart 2012 In deze Nieuwsbrief... In deze Nieuwsbrief: Brood

Nadere informatie

Axel, 19 juli Protestantse Kerk

Axel, 19 juli Protestantse Kerk Axel, 19 juli Protestantse Kerk Voorganger deze zondag is Ds. Overduin uit Hulst. Organist is de heer Ed van Essen. Vandaag lezen we: Jeremia 23: 1 8 Markus 6: 30-44 De uitgangscollecte is bestemd voor

Nadere informatie

Dinsdag 30 mei: uur: Pastoraal Beraad Dekenaat Bladel Oirschot uur: In de kapel van de Heilige Eik viering met pastor van Nunen.

Dinsdag 30 mei: uur: Pastoraal Beraad Dekenaat Bladel Oirschot uur: In de kapel van de Heilige Eik viering met pastor van Nunen. KLOKKEN ST. PETRUS EN H. BERNADETTE. LOURDESBEDEVAART Van 14 t/m 21 oktober 2017 (herfstvakantie) gaat mgr. De Korte met het Bisdom van 's-hertogenbosch op bedevaart naar Lourdes. Vanuit onze parochie

Nadere informatie

Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten

Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten zondag 27 juli 2014 De vriend eist brood van zijn vriend Jan Luyken voorganger: ds R. F. Philipp organist: Erik Visser Orde van de dienst. orgelspel: Johann Sebastian

Nadere informatie

Zondag 1 oktober 2017

Zondag 1 oktober 2017 Zondag 1 oktober 2017 voorganger: organist: koster: ds. Piet Schelling, Monster dhr. Michiel de Leeuw van Weenen dhr. Frans Beukelman 1 Woord van welkom Aanvangslied: 216 [Hierbij gaan we staan] Woord

Nadere informatie

SFX. Activiteitenkalender 2012 I 2013 _.-._---

SFX. Activiteitenkalender 2012 I 2013 _.-._--- Activiteitenkalender SFX 2012 I 2013 _.-._--- Beste parochiaan of belangstellende, In dit boekje vindt u een overzicht van de activiteiten, die dit seizoen op onze pastorie ofin onze kerk op 't Zand worden

Nadere informatie

KARMELKRING BOXMEER. voorjaar 2015 PROGRAMMA

KARMELKRING BOXMEER. voorjaar 2015 PROGRAMMA KARMELKRING BOXMEER PROGRAMMA voorjaar 2015 Karmelkring Boxmeer heeft een aanbod van bezinnings-bijeenkomsten. Dit programma is bedoeld voor ieder die zich wil verdiepen in de vragen die betrekking hebben

Nadere informatie

Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten. zondag 22 maart 2015

Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten. zondag 22 maart 2015 Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten zondag 22 maart 2015 voorganger: organist: ds Jessa van der Vaart Erik Visser Orde van de dienst. orgelspel Johann Sebastian Bach, Fantasie en fuga in C. luiden

Nadere informatie

Eucharistieviering Eerste zondag van de Advent Aanvang van Jaar B 30 november 2014 Oud-katholieke parochie van de H. Georgius, Amersfoort

Eucharistieviering Eerste zondag van de Advent Aanvang van Jaar B 30 november 2014 Oud-katholieke parochie van de H. Georgius, Amersfoort Eucharistieviering Eerste zondag van de Advent Aanvang van Jaar B 30 november 2014 Oud-katholieke parochie van de H. Georgius, Amersfoort Van harte welkom! Vandaag vieren we eerste zondag van Advent. Advent

Nadere informatie

C O N T A C T B L A D

C O N T A C T B L A D R.K. Geloofsgemeenschap EMMAUS - PANCRATIUS s-heerenberg - Lengel C O N T A C T B L A D Herdenking Martelaren van s-heerenberg 30 e jaargang nr. 5 1 juli 2017 t/m 1 sept 2017 2 Emmaus Pancratius geloofsgemeenschap

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF maandelijks informatieblad van Parochie Breda Centrum. februari 2015 (jrg. 15 nr. 3)

NIEUWSBRIEF maandelijks informatieblad van Parochie Breda Centrum. februari 2015 (jrg. 15 nr. 3) NIEUWSBRIEF maandelijks informatieblad van Parochie Breda Centrum februari 2015 (jrg. 15 nr. 3) St. Janstraat 8, 4811 ZL Breda Telefoon: 521 5764 e-mail: info@parbc.nl www.kathedraalbreda.nl Bank: NL98

Nadere informatie

Activiteiten kalender RK kerk Singel 64

Activiteiten kalender RK kerk Singel 64 Jullie pastoor vd Weide Activiteiten kalender RK kerk Singel 64 Datum Activiteit Aanvang Bijzonderheden 3 November Allerzielen 11:00 uur De liturgische kleur is paars. De paaskaars brandt. Er is een Eucharistieviering.

Nadere informatie

Samenvattingen Geloof ABC

Samenvattingen Geloof ABC Samenvattingen Geloof ABC Info 1ABC: Wat is geloof? Het gaat in dit project om de belangrijkste wereldgodsdiensten: jodendom, christendom, islam, hindoeïsme en boeddhisme. Deze godsdiensten geven antwoorden

Nadere informatie

R.K. Geloofsgemeenschap. EMMAUS - PANCRATIUS s-heerenberg - Lengel C O N T A C T B L A D. Pinksteren

R.K. Geloofsgemeenschap. EMMAUS - PANCRATIUS s-heerenberg - Lengel C O N T A C T B L A D. Pinksteren R.K. Geloofsgemeenschap EMMAUS - PANCRATIUS s-heerenberg - Lengel C O N T A C T B L A D Pinksteren 30 e jaargang nr. 4 20 mei 2017 t/m 30 juni 2017 2 Emmaus Pancratius geloofsgemeenschap St. Pancratiuskerk

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. ZATERDAG-ZONDAG 1 / 2 april VIJFDE ZONDAG VAN DE VEERTIGDAGENTIJD

NIEUWSBRIEF. ZATERDAG-ZONDAG 1 / 2 april VIJFDE ZONDAG VAN DE VEERTIGDAGENTIJD VAN KRUIS NAAR OPSTANDING April 2017 Parochie Breda Centrum ZATERDAG 1 april ZATERDAG-ZONDAG 1 / 2 april VIJFDE ZONDAG VAN DE VEERTIGDAGENTIJD 17.00 Begijnhof: samenzang ZONDAG 2 april 10.30 Antoniuskathedraal:

Nadere informatie

2015-2016. Lambertuskerk - Rotterdam. Catechese. Geloofsvorming. Inleidingen. Verdieping

2015-2016. Lambertuskerk - Rotterdam. Catechese. Geloofsvorming. Inleidingen. Verdieping 2015-2016 Lambertuskerk - Rotterdam Catechese Geloofsvorming Inleidingen Verdieping Locatie en contactgegevens Kerk Oostzeedijk beneden 3 (geen brievenbus) Pastorie Hoflaan 121 3062 JE Rotterdam (bezoek-

Nadere informatie

Zondagmorgen 10 januari

Zondagmorgen 10 januari Zondagmorgen 10 januari 1 e zondag na Epifanie, kleur wit, viering HA, Voorganger: Ds. J.E. Schelling Organist: Dhr. Bastiaan van der Pijl Dienst van de Voorbereiding Orgelspel Mededelingen door de kerkenraad

Nadere informatie

Oogstdankdienst voor jong en oud(-er)

Oogstdankdienst voor jong en oud(-er) Hervormde gemeente Haaksbergen Buurse 8 e zondag van de Herfst 10 november 2013 Oogstdankdienst voor jong en oud(-er) voorganger: ds. Bob Wijnbergen ouderling: Riek Klumpers diaken: Hennie Canrinus en

Nadere informatie

HARTELIJK WELKOM IN DE PETRAKERK

HARTELIJK WELKOM IN DE PETRAKERK zondagsbrief 6 september 2015 HARTELIJK WELKOM IN DE PETRAKERK 12 e Zondag van de Zomer Kleur: groen De kleur groen drukt nieuw leven, hoop, toekomst en groeikracht uit. Voorganger: Organist: Da. Geke

Nadere informatie

Pastoor Reneerkens. De volgende mensen zijn er ook bij:

Pastoor Reneerkens. De volgende mensen zijn er ook bij: 2 Papa Mama Peter Meter.... Pastoor Reneerkens De volgende mensen zijn er ook bij: 3 BEGROETING EN WELKOMSTWOORD Alles went, zeggen we wel eens, zelfs het wonder wat altijd weer opnieuw gebeurt, wordt

Nadere informatie

Geloofsgemeenschap St. Martinus Hoogland MARTINUSBERICHT

Geloofsgemeenschap St. Martinus Hoogland MARTINUSBERICHT Geloofsgemeenschap St. Martinus Hoogland MARTINUSBERICHT Nr. 13 2 juli t/m 15 juli 2017 MEDEDELINGEN Zomervakantieregeling 2017 gastvrouwen en gastheren in De Pastorie. Van maandag 10 juli tot en met vrijdag

Nadere informatie

ORDE VAN DIENST. In samenwerking met Kerk Zonder Grenzen Orgelspel. Welkom en mededelingen

ORDE VAN DIENST. In samenwerking met Kerk Zonder Grenzen  Orgelspel. Welkom en mededelingen No. B3 ORDE VAN DIENST voor de viering van zondag 22 februari 2015 in de Grote of Sint Joriskerk Torenstraat 1 in Westzaan. Deze dienst wordt uitgezonden via Radio Bloemendaal op zondag 8 maart a.s. om

Nadere informatie

50e JAARGANG NO 25 vrijdag 18 juli 2014

50e JAARGANG NO 25 vrijdag 18 juli 2014 OOS NUUTS PERIODIEK GENHOUTER PAROCHIEBLAD Berichten, mededelingen en advertenties vóór maandagavond 20.00 uur digitaal bezorgen op: redactie@sint-hubertus-genhout.nl Bankrekening: NL17RABO0104906510 o.v.v.

Nadere informatie

Volop actie in Hernen en Leur

Volop actie in Hernen en Leur Volop actie in Hernen en Leur 14 juni 2015, drukbezochte Hernense Stratenmarkt. 20 juni 2015, 9e Hernense Stratenloop. - 45 - Uw adres voor de verhuur en verkoop van: rolsteigers kamersteigers trappen

Nadere informatie

Uitvaartviering in de Emmaüsparochie in Uithoorn

Uitvaartviering in de Emmaüsparochie in Uithoorn Uitvaartviering in de Emmaüsparochie in Uithoorn informatie voorafgaand aan het gesprek over de uitvaart Hij is niet hier, hij is immers opgestaan, zoals hij gezegd heeft. Mt 28,6 Inleiding Het is belangrijk

Nadere informatie

Intochtslied: Verhef o Zon (melodie lied 978 Aan u behoort.)

Intochtslied: Verhef o Zon (melodie lied 978 Aan u behoort.) Zondag 4 oktober 2015 3e zondag van de Herfst Thema: Wie zijn we? Orgelspel Begroeting (ouderling van dienst) De gemeente gaat staan Intochtslied: Verhef o Zon (melodie lied 978 Aan u behoort.) Verhef,

Nadere informatie

TOELICHTING BIJBELLEESROOSTER

TOELICHTING BIJBELLEESROOSTER BIJBEL LEESROOSTER 2015 TOELICHTING BIJBELLEESROOSTER Wat er was vanaf het begin, wat wij gehoord hebben, wat wij met eigen ogen gezien en aanschouwd hebben, wat onze handen hebben aangeraakt, dat verkondigen

Nadere informatie

Oecumenisch Citypastoraat Nijmegen Jaarverslag 2016

Oecumenisch Citypastoraat Nijmegen Jaarverslag 2016 Oecumenisch Citypastoraat Nijmegen Jaarverslag 2016 Nijmegen, 28 maart 2017 Jaarverslag 2016 Oecumenisch Citypastoraat Nijmegen Wie zijn wij? Het Oecumenisch Citypastoraat Nijmegen heeft ook in 2016 als

Nadere informatie

Eucharistieviering Tweede zondag van de Veertigdagentijd 21 februari 2016 Oud-katholieke parochie van de heilige Georgius, Amersfoort

Eucharistieviering Tweede zondag van de Veertigdagentijd 21 februari 2016 Oud-katholieke parochie van de heilige Georgius, Amersfoort Eucharistieviering Tweede zondag van de Veertigdagentijd 21 februari 2016 Oud-katholieke parochie van de heilige Georgius, Amersfoort In de Veertigdagentijd is er iedere zondag kinderkerk. De kinderkerk

Nadere informatie

Alleen in Nisse is nog een zondagsschool, waar ook een paar kinderen uit 's-heer Abtskerke opzitten. We zijn blij dat er nog een zondagsschool is.

Alleen in Nisse is nog een zondagsschool, waar ook een paar kinderen uit 's-heer Abtskerke opzitten. We zijn blij dat er nog een zondagsschool is. BELEIDSPLAN NISSE EN S-HEER ABTSKERKE herziening beleidsplan 6 mei 2014 VOORAF: Dit beleidsplan is vooral een beschrijving van wat we als gemeenten doen en in ieder geval zo willen houden. Dat is niet

Nadere informatie

Nr. 8 6 maart Agenda. Zie het Lam! Welkom. Gedragsregels. Groepsnieuws

Nr. 8 6 maart Agenda. Zie het Lam! Welkom. Gedragsregels. Groepsnieuws Beste ouder(s), Na de voorjaarsvakantie zijn we weer met nieuwe energie aan het werk gegaan. De komende tijd staat in het teken van de voorbereiding van de biddagviering, terwijl we ook op weg zijn naar

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF november 2015

NIEUWSBRIEF november 2015 Parochie HH Petrus en Paulus SINT JAN S ONTHOOFDING ZOETERWOUDE-DORP NIEUWSBRIEF november 2015 Pastorie: R.K. Pastorie Zuidbuurtseweg 14 2381 LB Zoeterwoude Bankrekeningen: - NL93 INGB 0002 5647 72 t.n.v.

Nadere informatie

KLOKKEN ST. PETRUS EN H. BERNADETTE. Gaandeweg vrede.

KLOKKEN ST. PETRUS EN H. BERNADETTE. Gaandeweg vrede. KLOKKEN ST. PETRUS EN H. BERNADETTE. Gaandeweg vrede. een zal het koninkrijk komen. Op mensenvoeten komt het nabij: eens worden vreemden mijn vrienden In mensenharten bloeit het op: eens zullen grenzen

Nadere informatie

R.K. Parochie Onze Lieve Vrouw van Amersfoort

R.K. Parochie Onze Lieve Vrouw van Amersfoort R.K. Parochie Onze Lieve Vrouw van Amersfoort Geloofsgemeenschap St. Joseph Hooglanderveen-Vathorst Pastorie: van Tuyllstraat 29, 3829 AB Hooglanderveen Secretariaat geopend op vrijdagmorgen 9.00 12.00

Nadere informatie

Gepresenteerd door de pastoraatsgroep van de RK Parochie Onze Lieve Vrouw van Lourdes

Gepresenteerd door de pastoraatsgroep van de RK Parochie Onze Lieve Vrouw van Lourdes Gepresenteerd door de pastoraatsgroep van de RK Parochie Onze Lieve Vrouw van Lourdes Ter gelegenheid van het 50 ste verjaardag van het Tweede Vaticaans Concilie werd door Paus Benedictus XVI het kerkelijke

Nadere informatie

DE KERKELIJKE UITVAART

DE KERKELIJKE UITVAART DE KERKELIJKE UITVAART Parochie H. Johannes de Doper Deze brochure over de kerkelijke uitvaart is een uitgave van de parochie H. Johannes de Doper. Jaar van uitgave: 2016 2 Gestorven voor deze wereld Sterven

Nadere informatie

Oecumenische Kerkgemeenschap. De Ark. Hoofddorp Overbos-Floriande. Orde van dienst zondag 18 oktober 2015

Oecumenische Kerkgemeenschap. De Ark. Hoofddorp Overbos-Floriande. Orde van dienst zondag 18 oktober 2015 Oecumenische Kerkgemeenschap De Ark Hoofddorp Overbos-Floriande Orde van dienst zondag 18 oktober 2015 Tafeldienst, Voorganger: Mia Versteege Thema: Miscommunicatie m.m.v. Frans Leijten, orgel VOORBEREIDING

Nadere informatie

VOORBEREIDEN op ontmoeting

VOORBEREIDEN op ontmoeting VOORBEREIDEN op ontmoeting De klok luidt Muziek NADEREN tot de Eeuwige Intocht met lied Wees welkom allemaal Ontsteken van de kaarsen Stilte en welkom Aanvangsgebed met Bemoediging (C2G en gemeente) Votum

Nadere informatie

Protestantse Gemeente te Angerlo-Doesburg 3 april 2016, Galluskerk

Protestantse Gemeente te Angerlo-Doesburg 3 april 2016, Galluskerk Zondag Quasimodo geniti (als pasgeboren kinderen) Protestantse Gemeente te Angerlo-Doesburg 3 april 2016, Galluskerk Orgelspel Stilte Om te beginnen De kaarsen worden aangestoken Gemeente gaat staan Zingen'

Nadere informatie

Contactblad. van de Protestantse Gemeente te Nigtevecht. Zaterdag 20 februari 2016 (60 e jaargang, nr. 3)

Contactblad. van de Protestantse Gemeente te Nigtevecht.  Zaterdag 20 februari 2016 (60 e jaargang, nr. 3) Contactblad van de Protestantse Gemeente te Nigtevecht www.kerknigtevecht.nl Zaterdag 20 februari 2016 (60 e jaargang, nr. 3) Zondag 21 februari 3 e Lijdenszondag 10.00 uur Kand. Mevr. E. van Schie, Gouda

Nadere informatie

Beleidsvisie Voor de parochiefederatie Born gevormd door de parochie(comité)s: Born, Buchten, Grevenbicht, Holtum en Obbicht

Beleidsvisie Voor de parochiefederatie Born gevormd door de parochie(comité)s: Born, Buchten, Grevenbicht, Holtum en Obbicht Beleidsvisie 2016-2015 Voor de parochiefederatie Born gevormd door de parochie(comité)s: Born, Buchten, Grevenbicht, Holtum en Obbicht 1 Beleidsplan 2016-2025 1. Inleiding 2. Onze missie: waar staan we

Nadere informatie

Eerste Heilige Communie

Eerste Heilige Communie Eerste Heilige Communie 3 juni 2018 Open Hof Thema: Iedereen telt mee Voor de kinderen Een stapje verder Toen je gedoopt werd, hebben je ouders de eerste stap gezet op de weg van Jezus. Nu je wat groter

Nadere informatie

IN NABIJHEID, EENHEID EN VERSCHEIDENHEID: SAMEN OP WEG.

IN NABIJHEID, EENHEID EN VERSCHEIDENHEID: SAMEN OP WEG. IN NABIJHEID, EENHEID EN VERSCHEIDENHEID: SAMEN OP WEG. Informatieboekje parochie peerke donders Tilburg januari 2015 april 2015 ALLES BLIJFT HETZELFDE TOTDAT HET ANDERS WORDT. Over de fusie tot parochie

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF september 2017 VIERINGEN IN DE MAANDEN SEPTEMBER 2017

NIEUWSBRIEF september 2017 VIERINGEN IN DE MAANDEN SEPTEMBER 2017 Parochie HH Petrus en Paulus SINT JAN S ONTHOOFDING ZOETERWOUDE-DORP NIEUWSBRIEF september 2017 Pastorie: R.K. Pastorie Zuidbuurtseweg 14 2381 LB Zoeterwoude Secretariaat: tel. (071) 5801215 sintjansparochie@hotmail.com

Nadere informatie

OOS NUUTS. Bedenk dat een ander anders is. bankrekening 1049 06510 ovv oosnuuts. SPREUK van de week: 49e JAARGANG NO.21 vrijdag 21 juni 2013

OOS NUUTS. Bedenk dat een ander anders is. bankrekening 1049 06510 ovv oosnuuts. SPREUK van de week: 49e JAARGANG NO.21 vrijdag 21 juni 2013 OOS NUUTS PERIODIEK GENHOUTER PAROCHIEBLAD Berichten, mededelingen en advertenties vóór maandagavond 20.00 uur digitaal bezorgen op redactie@sint-hubertus-genhout.nl bankrekening 1049 06510 ovv oosnuuts

Nadere informatie

ONTMOETING DIENST GEESTELIJKE VERZORGING LANGELAND ZIEKENHUIS

ONTMOETING DIENST GEESTELIJKE VERZORGING LANGELAND ZIEKENHUIS april 2014 ONTMOETING DIENST GEESTELIJKE VERZORGING LANGELAND ZIEKENHUIS Op weg naar Pasen De veertigdagentijd begint al op te schieten. Veertig dagen op weg naar Pasen, op weg naar het licht. Misschien

Nadere informatie

Gemeente, wij ontvingen een bericht van overlijden. (de gemeente gaat staan; we blijven staan tot na het aanvangslied)

Gemeente, wij ontvingen een bericht van overlijden. (de gemeente gaat staan; we blijven staan tot na het aanvangslied) Protestantse Gemeente Wijk bij Duurstede Zondag 1 januari 2017 Naamgeving en besnijdenis van Jezus Kleur Zondagskind Koster: Organist Diaken Collectant Ouderling Voorganger : wit : Amélie Migchels : Kees

Nadere informatie

Agenda. H. Josephkerk Gouda, parochiebrede eucharistieviering met hele pastoraal team

Agenda. H. Josephkerk Gouda, parochiebrede eucharistieviering met hele pastoraal team BOSKOOP 49 E JAARGANG WEEK 43-44 2 NOV.T/M 15 NOV. 2015 Agenda Maandag 2 november 10.00 uur ; Allerzielen H. Josephkerk Gouda, parochiebrede eucharistieviering met hele pastoraal team 19.30 uur; Allerzielen

Nadere informatie

Collecterooster: extra collectes in december: 31 december: Bloemengroep.

Collecterooster: extra collectes in december: 31 december: Bloemengroep. HOOP DOET LEVEN Bij de beste wensen voor een nieuw jaar horen vooral positieve geluiden en hoopvolle gedachten: Voldoende vrijwilligers om alle taken te kunnen verrichten. Voldoende steun van parochianen

Nadere informatie

DIENST VAN SCHRIFTLEZING EN GEBED. 7 e Zondag van Pasen. 8 mei 2016 Oud-katholieke parochie van de H. Georgius, Amersfoort

DIENST VAN SCHRIFTLEZING EN GEBED. 7 e Zondag van Pasen. 8 mei 2016 Oud-katholieke parochie van de H. Georgius, Amersfoort DIENST VAN SCHRIFTLEZING EN GEBED 7 e Zondag van Pasen 8 mei 2016 Oud-katholieke parochie van de H. Georgius, Amersfoort Welkom door een kerkmeester Openingslied:, hoe Hij zijn belofte houdt, die de mens

Nadere informatie

Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten

Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten zondag 27 december 2015 voorganger: Mevr. drs. E.C. Sieverink organist: Erik Visser Orde van de dienst. orgelspel. luiden van de klokken. stilte. aansteken van

Nadere informatie

Protestantse Gemeente Rijnwaarden

Protestantse Gemeente Rijnwaarden Jaargang 38 Uitgave juni Protestantse Gemeente Rijnwaarden Informatie Protestantse Gemeente van Rijnwaarden Postadres : Markt 15, 6915 AH, Lobith Scriba : Mevr. T. Edink, Dahliastraat 14, 6915 SV, Lobith

Nadere informatie

PROTOCOLLEN januari 2013

PROTOCOLLEN januari 2013 PROTOCOLLEN januari 2013 1 2 Pastoraal Team Vinkeveen, januari 2013 Beste mensen, In de afgelopen jaren hebben wij een aantal afspraken gemaakt over sacramentenbediening en uitvaarten. We hebben ze nog

Nadere informatie

Aandacht voor zingeving bij leven, ziekte en gezondheid

Aandacht voor zingeving bij leven, ziekte en gezondheid Aandacht voor zingeving bij leven, ziekte en gezondheid Dienst Geestelijke Verzorging Ik vind het best, ik vind het best, als je niet komt maar smst, of als je op het internet, een leuk gesprekje met mij

Nadere informatie

Orde van dienst voor de viering van zondag 2 oktober 2016 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk Vlaardingen

Orde van dienst voor de viering van zondag 2 oktober 2016 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk Vlaardingen 1 Orde van dienst voor de viering van zondag 2 oktober 2016 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk Vlaardingen voorganger orgel : ds. Neely Kok : Guus Korpershoek De kaarsen worden aangestoken Wij bereiden

Nadere informatie

Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten. zondag 21 december ! aankondiging, Rembrandt. voorganger: ds. C. Jacobs organist: Erik Visser

Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten. zondag 21 december ! aankondiging, Rembrandt. voorganger: ds. C. Jacobs organist: Erik Visser Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten zondag 21 december 2014! aankondiging, Rembrandt voorganger: ds. C. Jacobs organist: Erik Visser Orde van de dienst. orgelspel, Girolamo Frescobaldi, Toccata in

Nadere informatie

Geloofsgemeenschap St. Martinus Hoogland MARTINUSBERICHT

Geloofsgemeenschap St. Martinus Hoogland MARTINUSBERICHT Geloofsgemeenschap St. Martinus Hoogland MARTINUSBERICHT 5 en 6 September 2015 nr. 37 OPROEP In het weekend van 2, 3 en 4 oktober a.s. wordt er weer het Oogstdankfeest gehouden. Dit jaar met een speciaal

Nadere informatie

Duinzichtkerk, zondag 20 november 2016 Gedachtenis van de gestorvenen

Duinzichtkerk, zondag 20 november 2016 Gedachtenis van de gestorvenen Hierheen, naar mij toe, allen die vermoeid en belast zijt, en ík zal u rust geven! Duinzichtkerk, zondag 20 november 2016 Gedachtenis van de gestorvenen Wijkgemeente Archipel- Benoordenhout voorganger

Nadere informatie

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN AVONDMAAL VIEREN Het Avondmaal is meer dan zomaar een maaltijd. Om dat te begrijpen, is dit boekje gemaakt. Vooral is daarbij gedacht aan de kinderen, omdat zij met

Nadere informatie

zondag 25 oktober 2015

zondag 25 oktober 2015 ORDE VAN DIENST zondag 25 oktober 2015 Voorganger: Ds. Evert Jan de Wijer Organist: Anco Vahl Ouderling van dienst: Leo Endedijk Diaken van dienst: Jitske de Jong PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE Prinses Irenestraat

Nadere informatie

Zondag 21 mei Zesde zondag van Pasen. Een dienst van Schrift en Tafel. Voorganger: ds. Willemijn van Dijk-Heij Organist: Patrick Hopper

Zondag 21 mei Zesde zondag van Pasen. Een dienst van Schrift en Tafel. Voorganger: ds. Willemijn van Dijk-Heij Organist: Patrick Hopper Zondag 21 mei 2017 Zesde zondag van Pasen Een dienst van Schrift en Tafel Kees de kort: wijs en dwaas Voorganger: ds. Willemijn van Dijk-Heij Organist: Patrick Hopper Voor het eerst hier in de kerk? Welkom

Nadere informatie

Betreft: visie en voorstel op parochie als gemeenschap van gemeenschappen van de locatieraad en pastoraatgroep HH Cosmas en Damianus, Abcoude

Betreft: visie en voorstel op parochie als gemeenschap van gemeenschappen van de locatieraad en pastoraatgroep HH Cosmas en Damianus, Abcoude R.K. Parochie St. Jan de Doper, Vecht en Venen Geloofsgemeenschap HH. Cosmas en Damianus Kerkstraat 23 1391 HB Abcoude 0294 281335 secretariaat@cosmasendamianus.nl www.stjandedoper-vechtenvenen.nl Aan

Nadere informatie