Ook op zondag de goedkoopste. Hallo Jumbo! Roomboter Croissants. Weekendvoordeel bij AH Hazerswoude Dorp

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ook op zondag de goedkoopste. Hallo Jumbo! Roomboter Croissants. Weekendvoordeel bij AH Hazerswoude Dorp"

Transcriptie

1 Foto s: Maaike Morsink Foto s: Maaike Morsink Wekelijks nieuwsblad voor: Benthuizen - Hazerswoude-Dorp - Hazerswoude-Rijndijk en Koudekerk aan den Rijn 50e jaargang nr Woensdag 24 juni 2015 Thema: We doen het samen! College B & W bezoekt locaties in en om Hazerswoude-Dorp Afgelopen vrijdag 19 juni bezocht het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Alphen a/d Rijn een aantal locaties in Hazerswoude-Dorp. Het was vroeg opstaan voor de dames en heren want al om uur was het verzamelen geblazen bij de Juffrouw in Hazerswoude-Dorp voor een werkbezoek inzake de samenwerking tussen diverse wijkteams in de voormalige gemeente Rijnwoude. Van de Juffrouw was het geen grote afstand naar het Hobbemaplein. Hier werd gekeken naar en gesproken over het daar aangelegde Speelpark. Na deze bezoeken verplaatste het gezelschap zich naar Jeu de Boer aan de Galgweg. Hier stonden op de agenda o.a. de strenge regelgeving bij de te organise- Sinds 22 juni zijn er weer nieuwe Aardappelen Doré Fam. Zegwaard Westeinde 2 Hazerswoude-Dorp ren Schuurfeesten t.o.v. het sociale belang. Hoe moeten we dit organiseren zodat het leuk blijft. Een rol hierin is weggelegd voor de diverse Rijnwoudse Dorpsoverleggen. Ook het huidige subsidieproces (zgn. Sociaal Domein) kwam uitgebreid aan bod. Het is goed dat hier zoveel overleg over plaatsvindt. Na al deze gesprekken in formele sfeer kon er informeel verder worden gepraat tijdens een Het gezelschap tijdens de wandeling over een boerenlandpad. Foto Maaike Morsink mooie wandeling over één van de boerenlandpaden in de buurt van Jeu de Boer. Een ieder was het erover eens dat dit een bijzonder stukje natuur herbergt! De mogelijkheden tot recreatie moeten hier zeker worden gepromoot (rekening houdende met de natuur in deze omgeving). Met een lekkere lunch bij Jeu de Boer werd dit - vruchtbare - werkbezoek aan onze omgeving besloten! INLOOPSPREEKUUR RABOBANK Voor antwoord op al uw vragen over uw persoonlijke bankzaken. Iedere dinsdagavond: KOSTELOOS SPREEKUUR van uur in Dorpshuis De Juffrouw in Hazerswoude-Dorp Meer informatie? Bel (0172) of kijk op INLOOPSPREEKUUR NOTARIS Tijdens de zomervakantieperiode (vanaf 1 juli t/m 31 augustus) zal door notaris mr. G.P. van Breugel geen gratis inloopspreekuur worden gehouden Tot die tijd zal het spreekuur zoals gewoonlijk worden gehouden op dinsdagavond vanaf uur tot uur in Dorpshuis de Juffrouw, Dorpsstraat 250, Hazerswoude-Dorp Vanaf 1 september a.s. bent u weer van harte welkom Voor inlichtingen : Telefoonnummer zonnepanelen LED verlichting Kijk ook eens op: Ook op zondag de goedkoopste. Hallo Jumbo! Wij zijn iedere zondag open! Van uur tot uur. Gratis parkeren! Hazerswoude Rijndijk: Da Costasingel Mijn uitvaart mijn manier Dag en Nacht schellingerhout.nl Weekendvoordeel bij AH Hazerswoude Dorp Tip van onze Paula! Roomboter Croissants vers uit eigen oven! 4 halen 2 betalen Deze aanbieding geldt op zaterdag 27 juni en zondag 28 juni Albert Heijn Beugelsdijk Méér dan boodschappen! Oude Gemeneweg 5-7, 2391 BE Hazerswoude Dorp Openingstijden: Maandag - zaterdag: 8-20 (vr 21) - Zondag: 13-18

2 2 Hulp nodig bij het voeren van een gesprek? U kunt gebruik maken van een onafhankelijke cliëntondersteuner Als u een gesprek heeft met de gemeente (Serviceplein), het CJG, Participe of Tom in de Buurt, over Wmo, huishoudelijke hulp, opvang, enz. dan mag u natuurlijk iemand meenemen. Bijvoorbeeld uw man, vrouw, kind of een vriend of vriendin. Maar u kunt ook een vrijwilliger als cliëntondersteuner meenemen. Een cliëntondersteuner helpt u bij het voorbereiden van het gesprek. Als u een afspraak maakt met het Serviceplein, wordt u gevraagd of u gebruik wilt maken van een vrijwilliger als cliëntondersteuner. Mocht u dit willen dan zoekt het Serviceplein een geschikte ondersteuner bij uw hulpvraag. Cliëntondersteuners zijn ervaren vrijwilligers. Ze zijn bijvoorbeeld schuldhulpmaatje, ouderenadviseur, helpen bij het invullen van de belastinginformulieren, hebben ervaring met jongerenwerk of weten veel over wonen en zorg. Dick Tempelaar is een van de vrijwillige cliëntondersteuners en vertelt ons hoe hij ondersteuning biedt bij een gesprek: Als een cliënt mijn telefoonnummer krijgt voor cliëntondersteuning, dan maken wij een afspraak. Het liefst een week voor de afspraak bij de instantie, bij de cliënt thuis. In dit gesprek luister ik eerst naar wat de knelpunten zijn. Daarna vraag ik of de knelpunten opgelost kunnen worden door de cliënt zelf, vrienden, buren, enz. Dat vragen de instanties namelijk ook. Als dat niet gaat, zoeken we samen naar vragen. Ook gaan we in gesprek over wat ik zie en hoor, tussen de woorden door. Dat noemen ze ook wel de vraag achter de vraag. De instanties hebben een zelfde werkwijze. Na het gesprek weten we hoe het gesprek bij de instantie ongeveer gaat verlopen. Een goede voorbereiding zodat de cliënt zelf het woord kan voeren. Ik ga ook mee naar het gesprek. De cliënt voert het woord, maar natuurlijk zeg ik bij de instantie ook iets als er iets vergeten wordt. Na het gesprek praten we nog even na en kan de cliënt altijd bellen voor een volgend gesprek. Ik zeg altijd maar: wat je niet weet, kun je niet vragen en twee weten er meer dan één. Van cliënten hoor ik dat ze een goed gesprek hebben gehad bij de instantie, dat geeft mij voldoening en maakt het leuk om te helpen. Het Serviceplein helpt u verder Het Serviceplein bevindt zich op de begane grond in het gemeentehuis van Alphen aan den Rijn en is geopend op maandag van 13:00 tot 16:30 uur en op dinsdag tot en met vrijdag van 9:00 tot 16:30 uur. Om u goed te woord te kunnen staan, werkt het Serviceplein graag op afspraak. Als u zonder afspraak langskomt, houd dan rekening met wachttijden. Wilt u een afspraak maken of uw vraag telefonisch stellen, dan kunt u het Serviceplein bellen op telefoonnummer optie 2 van maandag tot en met vrijdag van 08:30 tot 17:00 uur. Meer informatie in de folders De gemeente heeft folders waarin u meer informatie kunt lezen over bijvoorbeeld cliëntondersteuning, hulp in het huishouden, waar u terecht kunt of over het Serviceplein. U vindt deze folders onder andere bij apotheken, artsen en het Serviceplein van de gemeente Alphen aan den Rijn. U kunt de folders ook downloaden op de website

3 3 WEEK juni 2015 Week in beeld Informatie van de gemeente Alphen aan den Rijn Raad in beeld informatie van en over de gemeenteraad Insprekers Wilt u inspreken? Bel of dan met de griffie: telefoon of Op donderdag 25 juni vergadert de raad om uur over: Hamerstukken Vaststellen inkoopbeleid Nemen voorbereidingsbesluit Oog van Koudekerk Vaststellen 1 e wijziging Algemene subsidieverordening 2014 Bespreekstukken Vaststellen bibliotheekvisie Vaststellen startnotitie uitgangspunten economisch programma Instemmen met de uit de Voorjaarsrapportage 2015 voortvloeiende besluiten Vaststellen Kadernota Op donderdag 2 juli zijn er 2 raadscommissievergaderingen om uur over: Subsidie-aanvraag indienen voor 1 juli Partijen in het maatschappelijk domein die in aanmerking willen komen voor een subsidie onder de euro hebben tot 1 juli 2015 de tijd om hun subsidie-aanvraag in te dienen. Meer informatie: Agenda Ruimtelijk en economisch domein uur Spreekrecht inwoners/organisaties over aan de raad gezonden brieven over zaken in het ruimtelijk en economisch domein Hoorzitting 2 e actualisatie bestemmingsplan buitengebied Boskoop (ontwerp) Verkenning vorm geven nieuw Welstandsbeleid Presentatie over de ontvangen inspraakreacties op het ter inzage gelegde concept duurzaamheidsen uitvoeringsplan Agenda Financiën, bestuurlijk en publiek domein, uur Wensen en bedenkingen over het voorgenomen besluit van het college een gemeentegarantie te verstrekken aan de Schietsport Vereniging Alphen Alle bijeenkomsten en vergaderingen worden gehouden in het gemeentehuis van Alphen aan den Rijn. Agenda s kunnen tussentijds nog wijzigen, kijk voor de meest actuele gegevens en voor de vergaderstukken in het Bestuurlijk informatie systeem (BIS) Publicaties Agenda hoorzitting Op dinsdag 30 juni 2015 staan de volgende onderwerpen op de agenda van de Commissie bezwaarschriften: uur: Bezwaren tegen de verleende omgevingsvergunning Tankval 13. Voor nadere informatie over bovenstaande onderwerpen kunt u contact opnemen met de secretaris van de commissie, de heer mr. M. Arts tel Wet milieubeheer - Hoorn 350 De Omgevingsdienst West-Holland maakt met toepassing van de Algemene wet bestuursrecht en de Wet milieubeheer het volgende bekend. Op grond van het gestelde in artikel 4.1 van het Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval heeft Kok Lexmond B.V. in Lexmond zich gemeld. De melding betreft de inzet van een mobiele breker voor de locatie Hoorn 350 in Alphen aan den Rijn ten behoeve van breekwerkzaamheden van puin vrijgekomen bij de sloop van steenachtig materiaal. De werkzaamheden vinden plaats in de periode vanaf 23 juni 2015 tot en met 22 september 2015 gedurende 4 dagen van maandag tot en met vrijdag tussen en uur. De melding is op 12 juni 2015 geaccepteerd en aan de aanvrager bekendgemaakt. Er zijn geen bezwaar- en of beroepmogelijkheden op deze melding. Voor nadere inhoudelijke informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met de heer H. Hoppener van de Omgevingsdienst West-Holland, tel Wet milieubeheer - Thorbeckeplein De Omgevingsdienst West-Holland maakt met toepassing van de Algemene wet bestuursrecht en de Wet milieubeheer het volgende bekend. Op grond van het gestelde in artikel 4.1 van het Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval heeft Kok Lexmond B.V. in Lexmond zich gemeld. De melding betreft de inzet van een mobiele breker voor de locatie Thorbeckeplein in Alphen aan den Rijn ten behoeve van breekwerkzaamheden van puin vrijgekomen bij de bouw- en sloopafval. De werkzaamheden vinden plaats in de periode vanaf 22 juni 2015 tot en met 21 september 2015 gedurende 4 dagen van maandag tot en met vrijdag tussen en uur. De melding is op 17 juni 2015 geaccepteerd en aan de aanvrager bekendgemaakt. Er zijn geen bezwaar- en of beroepmogelijkheden op deze melding. Voor nadere inhoudelijke informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met de heer H. Hoppener van de Omgevingsdienst West-Holland, tel Ingebruikname ondergrondse containers voor restafval in delen Hoge Zijde, Lage Zijde en Kerk en Zanen Op 29 en 30 juni 2015 worden de ondergrondse containers voor restafval in delen van de Hoge Zijde, Lage Zijde en Kerk en Zanen in gebruik genomen. Bewoners kunnen vanaf dat moment op elk moment van de dag hun restafval kwijt. Op bovengenoemde data legen wij de bruine containers voor het laatst. Bewoners kunnen hun container vóór 7.30 uur op de voor hen bekende aanbieddag en aanbiedplaats voor restafval zetten. Bewoners die in het bezit zijn van een bruine container ontvangen hierover in week 26 een brief met meer informatie. Na het legen worden de containers schoongemaakt en voorzien van een sticker die aangeeft dat de container daarna uitsluitend bestemd is voor de inzameling van PMD. Het is niet de bedoeling dat bruine containers daarna nog voor andere doeleinden worden gebruikt. De dagen waarop er o.a. PMD wordt opgehaald staan vermeld op de digitale afvalkalender op Bekendmaking Ontheffing geluid (APV) Burgemeester en wethouders van Alphen aan den Rijn hebben het volgende besluit genomen: Het verlenen van een ontheffing van het verbod op het veroorzaken van geluidshinder aan de gemeente Alphen aan den Rijn in verband met wegwerkzaamheden aan de Boomgaard te Boskoop in de periode gelegen tussen vrijdag 26 juni 2015 vanaf uur en maandag 29 juni 2015 tot uur. Inzage Dit besluit en de daarbij behorende stukken kunt u van 25 juni tot en met 5 augustus 2015 inzien bij de gemeente Alphen aan den Rijn, Stadhuisplein 1 te Alphen aan den Rijn (telefoon ). Voor inzage buiten kantooruren kan een afspraak worden gemaakt. Bezwaar Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de datum van verzending van het besluit (15 juni 2015) een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gestuurd naar het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Alphen aan den Rijn, Postbus 13, 2400 AA Alphen aan den Rijn.

4 4 Aan de behandeling van het bezwaarschrift zijn voor de indiener geen kosten verbonden. Het indienen van een bezwaarschrift betekent niet dat het besluit niet geldt. Bij spoedeisende belangen kan een voorlopige voorziening worden gevraagd bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Als om een voorlopige voorziening wordt verzocht, geldt het besluit pas nadat op het verzoek is beslist. Voor de behandeling van het verzoek is griffierrecht verschuldigd. U kunt een voorlopige voorziening ook digitaal aanvragen bij genoemde rechtbank via rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Deze bekendmaking staat ook op de website van de Omgevingsdienst Midden-Holland, Ontwerpbestemmingsplan Nassaustraat 7 Boskoop Burgemeester en wethouders van Alphen aan den Rijn maken bekend, dat het ontwerpbestemmingsplan Nassaustraat 7 Boskoop ingevolge artikel 3:8 van de Wet ruimtelijke ordening juncto artikel 3:12 van de Algemene wet bestuursrecht met ingang van 25 juni 2015 voor een periode van zes weken (tot en met 5 augustus 2015) voor een ieder ter inzage ligt. Het bestemmingsplan en haar grenzen Het college heeft naar aanleiding van een verzoek om tegemoetkoming planschade besloten een schadevergoeding toe te kennen in de vorm van herstel van de oude planologische mogelijkheden (waarbij kamerverhuur is toegestaan), zoals neergelegd in het vorige bestemmingsplan Snijdelwijk-Oost en hiervoor een postzegelbestemmingsplan Nassaustraat 7 Boskoop met een maatbestemming op te stellen. Het bestemmingsplan heeft als doel om de bestemmingen in het geldende bestemmingsplan Boskoop-Dorp en de actualisatie hiervan te herstellen, door de bestemmingen uit het voorheen geldende bestemmingsplan Snijdelwijk-Oost terug te brengen. Op basis van artikel 3.1 van de Wet ruimtelijke ordening wordt hiervoor een nieuw bestemmingsplan opgesteld. Wanneer en waar kunt u het plan analoog en digitaal inzien? Het ontwerpbestemmingsplan met bijbehorende stukken ligt gedurende de voornoemde termijn van tervisielegging op de volgende locaties ter inzage: Informatiebalie van het gemeentehuis Alpen aan de Rijn. Stadhuisplein 1 te Alphen aan den Rijn (voor actuele openingstijden zie Het ontwerpbestemmingsplan met bijbehorende stukken is digitaal in te zien op de gemeentelijke website als ook op www. ruimtelijkeplannen.nl via het zoekvak ID onder vermelding van NL.IMRO.0484.B138BKnassaustr7-ON01. Deze mogelijkheid wordt u ook geboden bij de publieksbalie in het gemeentehuis. Hoe kunt u reageren? Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een ieder naar keuze schriftelijk of mondeling een zienswijze naar voren brengen. De schriftelijke zienswijze dient te worden gericht aan de gemeenteraad van de gemeente Alphen aan den Rijn, Postbus 13, 2400 AA Alphen aan den Rijn, onder vermelding van zienswijze ontwerpbestemmingsplan Nassaustraat 7 Boskoop Voor het kenbaar maken van een mondelinge zienswijze of voor nadere informatie kunt u contact opnemen met het Office Management van de afdeling Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling van de gemeente Alphen aan den Rijn op telefoonnummer Van de mondelinge zienswijze wordt een verslag gemaakt. Vastgesteld beleidskader Nota parkeernormen en parkeervoorzieningen 2014 Burgemeester en wethouders van Alphen aan den Rijn maken bekend dat de gemeenteraad van Alphen aan den Rijn in haar vergadering van 28 mei 2015 de Nota parkeernormen en parkeervoorzieningen 2014 heeft vastgesteld, onder intrekking van de oude beleidsregels Wat houdt het beleid in De vastgestelde parkeernormen vervangen de parkeernormen van de 3 voormalige gemeenten Alphen aan den Rijn, Boskoop en Rijnwoude. Met parkeernormen kan worden bepaald hoeveel parkeerplaatsen vereist zijn bij een nieuw gebouw, voorziening of gewijzigde bestemming. Dit resulteert in een parkeereis. Het stellen van een parkeereis op grond van de bouwverordening vervalt in Het stellen van een parkeereis moet dan geregeld zijn in bestemmingsplannen. Dit kan nu ook al. In nieuwe bestemmingsplannen wordt voor de parkeereis verwezen naar de vastgestelde nota parkeernormen en parkeervoorzieningen. Voordat de nota door de gemeenteraad is vastgesteld is inspraak mogelijk geweest op de nota. Wanneer en waar kunt u het plan inzien? De Nota parkeernormen en parkeervoorzieningen liggen met ingang van 25 juni 2015 voor een periode van zes weken voor een ieder ter inzage bij de ontvangstbalie van het gemeentehuis van Alphen aan den Rijn en is via elektronische weg raadpleegbaar op de gemeentelijke website. U kunt de beleidsregel ook raadplegen via Het beleid zal op 26 juni 2015 inwerking treden. U kunt niet meer reageren op het beleid. Publicatie vastgesteld conceptbeleid standplaatsen en venten ambulante handel 2015 Nieuw standplaatsenbeleid Op 16 juni 2015 heeft het college het (concept) beleid standplaatsen en venten ambulante handel 2015 vastgesteld. Het standplaatsenbeleid is daarmee op essentiele punten gewijzigd. Tegelijkertijd is het standplaatsenbeleid uit de voormalige gemeenten Alphen aan den Rijn, Boskoop en Rijnwoude geharmoniseerd in verband met de fusie. Het beleid treedt een dag na publicatie in werking. Korte inhoud Het college wil met het beleid richting geven hoe de komende jaren met de standplaatsen wordt omgegaan. Er lijkt inmiddels een groeiende behoefte te zijn aan het verlevendigen van de omgeving; om een aantrekkelijk winkelgebied te creëren, of te voorzien in behoeften van consumenten, recreanten en werknemers. Door te sturen in branchering en locatie van standplaatsen en door het stimuleren van rondrijden met (kleine) karren, het venten, kan meer in die behoefte worden voorzien. Nieuw in het beleid is dat de wachtlijst wordt afgeschaft. Ondernemers kunnen inschrijven op standplaatsen, waarna de hoogste inschrijver een meerjarige huurovereenkomst voor een standplaats afsluit met de gemeente, alsook een meerjarige standplaatsvergunning verkrijgt. De meerjarige vergunningen en overeenkomsten bieden meer zekerheid voor ondernemers en het inschrijven geeft iedereen gelijke kansen om mee te dingen naar een standplaats. Inspraak Het vastgestelde conceptbeleid wordt voor een periode van vier weken ter inzage gelegd vanaf 25 juni 2015 tot en met 23 juli Zienswijzen kunnen alleen schriftelijk worden ingediend. De zienswijze dient te worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Alphen aan den Rijn, postbus 13, te 2400 AA Alphen aan den Rijn. Eventuele vragen kunt u stellen aan mevrouw K. Smeulders, bereikbaar op telefoonnummer Bouwplannen 18 t/m 24 juni 2015 Omgevingsvergunning Ontwerpbeschikkingen Burgemeester en wethouders van Alphen aan den Rijn maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn vergunning te verlenen voor: - Hondsdijk 37 restaureren zomerhuis (V2015/229) De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 25 juni 2015 gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis te Alphen aan den Rijn. Tijdens de periode van ter inzage legging kunnen schriftelijk zienswijzen worden ingebracht. Zij moeten worden gericht aan ons college en worden verzonden aan gemeente Alphen aan den Rijn, postbus 13, 2400 AA te Alphen aan den Rijn. In deze periode kunnen ook zienswijzen mondeling worden ingebracht. Hiervoor wordt een hoorzitting georganiseerd na telefonische afspraak met het Office management van de team Vergunningen, telefoonnummer: Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is. Ingekomen aanvragen Het inzien van onderstaande bouwplannen is alleen mogelijk na telefonische afspraak met de medewerkers van het team Vergunningen, telefoon In dit stadium van de procedure kunt u nog geen bezwaren indienen. Alphen aan den Rijn - eiland Brandaris, kavel twee bouwen woonhuis met garage en aanleggen nieuwe in- of uitrit (V2015/280) - eiland Brandaris, kavel vijf bouwen woning en aanleggen in- of uitrit (V2015/281) - Prins Hendrikstraat 90 gedeeltelijk veranderen kantoor naar woning (V2015/282) - Hooftstraat 69 aanbrengen gevelreclame in de vorm van verlichte doosletters en één dubbelzijdige lichtbak (V2015/285) - Industrieweg 10 afwijken bestemmingsplan t.b.v. verkoopactiviteiten (V2015/286) Benthuizen - plan Bentwoudpark, kavel 19 bouwen vrijstaande woning (V2015/283) - Van Leeuwenhoekweg 10 uitbreiden bestaand woonhuis (V2015/284) Boskoop - Zijde 38b verbouwen bestaand kantoorpand tot café op begane grond en woning op eerste en tweede verdieping (V2015/277) - Insteek 49 bouwen opslagruimte voor potmaterialen (V2015/276) - Parklaan 129 creëren balkon op eerste verdieping van woning drie (V2015/279) Hazerswoude-Dorp - Frans halsstraat 1 plaatsen dakopbouw met schuine kap op voor -en achterdakvlak (V2015/278) - nabij Westeinde Groene Hart Tunnel afwijken bestemmingsplan t.b.v. tijdelijk opslaan van baggerspecie/grond (V2015/287) Koudekerk aan den Rijn - Dorpsstraat 84 kappen kastanjeboom (V2015/288) Verleende vergunningen regulier Aarlanderveen - Maarten Bogaardhof 7 ( ) vergroten woning d.m.v. gevelopbouw (V2015/258) - Tussen de percelen Achtermiddenweg 10 ( ) graven sloot tussen twee percelen (V2015/231) - Maarten Bogaardhof 9 ( ) vergroten woning d.m.v. gevelopbouw (V2015/259) Alphen aan den Rijn - Nabij Kreekrugpad ( ) maken van trappen op geluidswal van N11 (V2015/261) - Ambonstraat 1 ( ) verbouwen gymnastiekzaal tot leslokaal en bergruimte (V2015/220) - Eikenlaan 30 ( ) vernieuwen buitenschil pand (V2015/240) - Heuvelweg voormalig nummer 2 ( ) bouwen woning (V2015/167) - Grevelingen 42 ( ) plaatsen dakkapel voorgeveldakvlak (V2015/210) - Hoorn 90 ( ) aanleggen steiger (V2015/218) - Herenhof 183 ( ) wijzigen gevelreclame (V2015/245) - Lissabonstraat 44 ( ) realiseren dakopbouw achterzijde woonhuis (V2015/194) - Raadhuisstraat 22c ( ) plaatsen voetbalkooi (V2015/143) Boskoop - Reigerlaan 42 ( ) aanleggen inrit aan achterzijde woning (V2015/268) - Kersengaarde 1 ( ) bouwen plantenkas tuin zijkant woonhuis (V2015/244) - Zijde 158 te Boskoop ( ) plaatsen dakkapel westzijde (V2015/224)

5 5 Hazerswoude-Rijndijk - Rijndijk 152 en 152a ( ) vergroten twee woonhuizen (V2015/153) - Rijndijk 65d ( ) bouwen opslag/berging (V2015/221) Bezwaar Voor de bovenstaande beschikking(en) is de bezwaarclausule van toepassing. Evenementen Ingekomen aanvragen Het inzien van onderstaande aanvragen is alleen mogelijk na telefonische afspraak met de medewerkers van het team Vergunningen, telefoon In dit stadium van de procedure kunt u nog geen bezwaren indienen. Aarlanderveen - Stationsweg, Kerkvaartsweg, J. van Damstraat en terrein achter Kerkvaartsweg 1 Oranje Zomerfeest met kermisattracties 27, 28 en 29 juli 2015 (E2015/211) Alphen aan den Rijn - Aarplein Oost (achterste nieuwe deel) Alphense Oktoberfeesten 15, 16 en 17 oktober 2015 (E2015/226) vergroten twee woonhuizen (V2015/153) - Rijndijk 65d ( ) bouwen opslag/berging (V2015/221) Bezwaarclausule Wij maken u er op attent dat belanghebbenden op grond van artikel 7:1 in samenhang met artikel 8:1 van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na dagtekening van verzending van de beschikking een bezwaarschrift kunt indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Alphen aan den Rijn, Postbus 13, 2400 AA Alphen aan den Rijn. De termijn gaat in op de dag na verzending van de beschikking aan de aanvrager. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Beroepsclausule Wij maken u er op attent dat belanghebbenden op grond van artikel 8:1 van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken een beroepschrift tegen dit besluit kunnen indienen bij de rechtbank s-gravenhage, sector bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH s-gravenhage. De beroepstermijn van zes weken vangt aan met ingang van de dag na die waarop het besluit bij de informatiebalie van het gemeentehuis ter inzage is gelegd ( ) (ingevolge artikel 8:1 in samenhang met artikel 6:7, 6:8 lid 4, en 7:1 lid 1 sub d, van de Algemene wet bestuursrecht). Colofon Week in beeld is onder redactie van Gemeente Alphen aan den Rijn en verschijnt wekelijks in het Witte Weekblad, en Gouwe Koerier. De Raad in beeld is onder redactie van de griffie van de gemeenteraad van Gemeente Alphen aan den Rijn. Stadhuisplein 1, 2405 SH Alphen aan den Rijn, Postbus 13, 2400 AA Alphen aan den Rijn Telefoon Kijk voor meer informatie op Tegen het besluit van het college van burgemeester en wethouders kan beroep worden ingesteld door: - de belanghebbende die zich tijdig met zienswijzen tot het college van burgemeester en wethouders heeft gewend; - een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zich tijdig met zienswijzen tot het college van burgemeester en wethouders te wenden. Voorlopige voorziening Als u van mening bent dat er onmiddellijk tegen een genomen besluit actie moet worden ondernomen, kunt u, nadat u een bezwaar-/beroepschrift hebt ingediend, op grond van artikel 8:81 Algemene wet bestuursrecht, de voorzieningenrechter van de Rechtbank in Den Haag verzoeken een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen. Een dergelijke voorziening kan bijvoorbeeld de schorsing van het besluit inhouden. Aan een verzoek om voorlopige voorziening zijn echter wel kosten verbonden. Voor nadere informatie hierover kunt u terecht bij de rechtbank. Een verzoek om een voorlopige voorziening dient u te richten aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank, sector bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH 's-gravenhage. Afbeeldingen: Wanneer de naam van de fotograaf niet expliciet bij de foto vermeld staat, zijn de foto s, afbeeldingen en illustraties eigendom van Gemeente Alphen aan den Rijn of stockfoto s (stock.xchng, istockphoto e.a.). EHBO diploma s voor J.P.F. Steyaartschool Ook op de Steyaart school hebben de leerlingen van groep acht alle EHBO lessen goed hun best gedaan, zodat het halen van het getuigschrift voor de meesten een makkie was. Deze klas van 18 jongens en meisjes zijn dan ook alle geslaagd. De lessen op deze school werden gegeven door Cinthia van Luyk en Bert Wolswijk. Jeugd Voetbal Driedaagse Hazerswoudse Boys V & AV Hazerswoudse Boys organiseert op 12,13 en 14 augustus 2015 voor de 23e keer de Jeugd Voetbal Driedaagse op haar sportpark (Sportparklaan 17 te Hazerswoude Dorp). De Voetbal driedaagse is zowel voor leden als voor niet leden (meisjes en jongens) dus iedereen is welkom! Tijdens deze driedaagse wordt behalve aan voetbal ook aandacht aan andere sport- en spelactiviteiten besteed. De trainingen zullen o.a. worden verzorgd door selectiespelers van de vereniging. De driedaagse begint elke dag om uur en eindigt omstreeks uur. Deelname kost 15,00; de kosten voor de lunch, drinken en verzekering zijn hierbij inbegrepen. Heb je zin om mee te doen, download en print dan via het inschrijfformulier, laat het door je ouders/verzorgers invullen en lever deze vóór 1 augustus 2015 in. Nieuwbouwproject D n Ouden Tuin Start nieuwbouw Hazerswoude-Rijndijk Op donderdag 18 juni is de eerste paal geslagen voor een nieuwe woning aan de Rijndijk in Hazerswoude-Rijndijk. Het is onderdeel van het kleinschalig nieuwbouwproject D n Ouden Tuin. In 2013 besloot de toenmalige gemeente Rijnwoude tot ontwikkeling en verkoop van de woning en bijbehorende grond van Rijndijk 189A. Plannen voor grote woonwijk De gemeente had dit jaren daarvoor gekocht voor de ontwikkeling van een grote woonwijk van ca. 240 woningen, welke Op de foto: Frans van den Hul slaat de eerste paal van de nieuwbouw woning door de aanhoudende crisis niet is doorgegaan. Verkoop in korte tijd In 2013 besloot de gemeenteraad het leegstaande huis en bijbehorende grond te verkopen en het bestemmingsplan te wijzigen. Na de start van de verkoop in 2014 zijn zowel het bestaande huis als de twee vrije kavels in korte tijd verkocht. Een derde kavel wordt op Rijndijk 189 door de huidige bewoners ontwikkeld. Start van nieuwbouw Met het slaan van de eerste paal is een start gemaakt met een van de woningen op de twee vrije kavels. Knaap Maatwoningen uit Rotterdam Nesselande zal hier een vrijstaande woning realiseren. Ook op het andere kavel is inmiddels de bouw gestart.

6 6 Familieberichten Al wat ik weet van dit gebeuren: er is een morgen van ingetogen wit, om zelf te kleuren Geheel naar eigen wens heeft onze moeder, schoon-, groot- en overgrootmoeder A. Evenblij - Sievers 4 oktober juni 2015 in besloten kring afscheid genomen. Andrea en Jan Guldemond Johan en Adina Annemarie en Roy Jantien en Sijmen Loïs, Tess Jullie moeten blijven geloven dat we elkaar weer zien. Met liefde heb je voor ons geleefd en gezorgd. Nu nemen wij met veel verdriet afscheid van mijn lieve man, onze sterke vader, mijn schoonvader en onze fantastische opa Frans van den Berg Antonia van den Berg-van Wijk Franca en John In herinnering Rob Tim Jordy en Wendy Sharron en Jeroen Wat vanzelfsprekend was, jouw plekje in ons midden, is er niet meer. Hartelijk dank voor uw blijk van medeleven na het overlijden van onze moeder, schoonmoeder, grootmoeder en overgrootmoeder Bea Vergunst Schellingerhout Vanwege de overweldigende belangstelling is het voor ons onmogelijk u allen persoonlijk onze oprechte dank te betuigen. Koudekerk a/d Rijn, juni 2015 Kinderen Kleinkinderen Achterkleinkinderen Bart van der Velde, Almere Annemarieke van der Velde Michelle en Roald Albert Ton Achterom VW Koudekerk aan den Rijn De crematie heeft inmiddels in Alphen aan den Rijn plaatsgevonden. Tot ons grote verdriet is onze lieve mam, onze schoonmoeder, grootmoeder, overgrootmoeder, zuster en schoonzuster van ons heengegaan Henriëtte Ella van der Plas - Frowein - Etta - Parijs, Hazerswoude, 21 oktober juni 2015 De uitvaartplechtigheid heeft reeds plaatsgevonden. Onze dank gaat uit naar de praktijk van dokter van Eekelen en de verzorgsters van Wijdezorg, voor hun liefdevolle zorg. Jullie waren geweldig! Peter Leliveld Uitvaart-Zorg Thuisopbaring of sfeervolle opbaarkamer. Voor iedereen met of zonder uitvaartverzekering. Met Hart voor Uw Afscheid Dag en nacht bereikbaar / Energieweg 1F, 2421 LM Nieuwkoop Tel W. Weduwe van Ted van der Plas Keurmerk Stichting Uitvaartzorg Henriëtte Grobbe - van der Plas Douglas Grobbe Georgette en Niko, Alexander Floyd en Jette, Taeke Maxine Michael en Jorinde 500 m 2 showroom Leonie van der Plas Frans Versteeg Arthur en Orsi Maurits Emily Alexandra Christien van der Plas Robertjan en Rianne, Jens Cathelijn en Lex P. E. Beversen - van der Plas Job Frowein en Mieke Frowein - Buining Johan Frowein en overige familie Correspondentieadres: Rijnsburgerweg BD Leiden De crematieplechtigheid heeft inmiddels in familiekring plaatsgevonden op zaterdag 20 juni te Alphen aan den Rijn. persoonlijk, betrokken en altijd dichtbij Nico Soek begeleidt en verzorgt de uitvaart, ook als u elders verzekerd bent. Gratis Nazorg na de uitvaart Uw gastheer in het uitvaartcentrum de Waard, Europasingel 25, Koudekerk aan den Rijn GEDENKTEKENS INSCRIPTIES URNEN RESTAURATIES Advies bij u thuis of in onze showroom. Openingstijden: dinsdag t/m vrijdag van tot uur Zaterdag van tot uur Steenhouwerij de Gedenkgroep Verbreepark BR Benthuizen Tel Crematie- en uitvaartverzorging C.G.J. Onderwater Dicht bij de mensen Persoonlijke zorg voor uw begrafenis Voorofscheweg 15a MA Boskoop Wij verzorgen alleen begrafenissen dag en nacht Dijk 1a, 2731 AA Benthuizen Mail: Web: Tel.: Dag en nacht

7 Inhoudelijke verantwoordelijkheid van deze van rubriek: deze rubriek: Protestantse Gemeente en Rooms- Katholieke Parochiekern, beide te Hazerswoude-Rijndijk / Koudekerk aan den Rijn. Samenstellers: Protestantse D.P. gemeente de Vogel en (Prot. Rooms-Katholieke Gem.), De Til 34, Parochiekern, tel ; L. Borst (R.-K. Parochiekern), Diepenbrockstraat 11, tel Websites: beide te Hazerswoude-Rijndijk / en Koudekerk aan den Rijn. Samenstellers: D.P. de Vogel (Protestantse gem.), De Til 34, tel ; M. Kerkvliet-Heemskerk (R-K. Parochikern) tel , mailadres: Websites: en (OEC) VIERINGEN Vrijdag 26 juni Dagkapel Het Anker, 9.30 uur: Eucharistieviering waarin pastor Peeters voorgaat. Zorgcentrum Rhijndael, uur: In de weeksluiting zal mevr. N. Gubbens - Kat voorgaan. Ook niet-bewoners van Rhijndael zijn van harte welkom. Zondag 28 juni Ontmoetingskerk, uur: In deze eredienst zal dr. H. Wevers uit Den Haag voorgaan. Het orgel wordt bespeeld door Emmy Uithol. Na afloop is er gelegenheid voor ontmoeting bij een kopje koffie / thee. De dienst is ook te beluisteren via Bernarduskerk, uur: Eucharistieviering met pastor Visser, pastor Greeve, pastor Lam en Mw. J.v.d. Lee. Het Bernarduskoor zingt o.l.v. dhr. Mattijs Vijverberg. Anne-Marie de Groot is de organiste. Vrijdag 3 juli Dagkapel Het Anker, 9.30 uur: Woord en Communieviering waarin pastor Lam voorgaat. (RK) KERKELIJKE VIERIN- GEN IN RHIJNDAEL Op donderdag 25 juni is er een Woord en Communieviering. De werkgroep van de parochie Michael Bernardus verzorgt deze viering. Op 2 juli is er een eucharistieviering waarin pastor Peeters voorgaat. Aanvang vieringen uur.. (RK) PAROCHIE- KERNSECRETARIAAT Het secretariaat van de parochiekern H.H. Michael en Bernardus aan de Chopinlaan 10 te Hazerswoude-Rijndijk is op donderdag geopend van en uur. Misintenties alstublieft melden voor uur! Telefoon: Het secretariaat is ook bereikbaar via en website BIJBELTHEEK De Bijbeltheek in Onder Dak (Dorpsstraat 57, Koudekerk aan den Rijn) is geopend op maandag 29 juni van tot uur en zondag 5 juli van tot uur. Meer informatie op: BARBECUE 27 JUNI De Geldwervingscommissie organiseert ook dit jaar weer een barbecue voor de leden van de Protestantse Gemeente te Koudekerk a/d Rijn en Hazerswoude-Rijndijk! De goede smaak van de vorige keer hebben we (niet letterlijk natuurlijk) nog te pakken. Van menig deelnemer hoorden we toen: dat is voor herhaling vatbaar. Ook deze keer mogen we, met groot enthousiasme, weer gebruik maken van de ruimte op De Rijnhoeve bij Jan Dirk Corts, Hondsdijk 35. Doordat we vorig jaar enkele giften mochten ontvangen, kostte het ons geen geld! Uiteindelijk is dat natuurlijk niet het doel van een geldwerving! Er moet eigenlijk iets aan de strijkstok blijven hangen. Met dat doel voor ogen hebben we besloten de deelname deze keer op 18 te stellen. Voor dit gebeuren kunt u zich opgeven bij Hage Peters ( ) of Wim Lekx ( ). U bent welkom op 27 juni vanaf half vijf, de barbecue start rond zes uur. RABOBANK FIETSTOCHT Op zondag 28 juni is de jaarlijkse Rabobankfietstocht. Er zijn veel goede doelen waarvoor u kunt fietsen, waaronder het onderhoud van de Bernar- duskerk (nr. 201). In Hazerswoude-Rijndijk kunt u starten bij de tennisvelden aan de Ten Katestraat en dan kunt u 20, 40, 60 of 100 km fietsen voor het goede doel. PAROCHIEKERNDAG Op zondag 28 juni hebben we weer onze jaarlijkse parochiekerndag. Het is ondertussen traditie geworden om daar een gezellige familiedag van te maken. Om 9.00 uur begint de Eucharistieviering, waarin pastoor Visser voorgaat, het Bernarduskoor zingt. Na afloop koffie in de kerk of in de tuin en natuurlijk hopen we op zelf gebakken koek, cake of taart bij de koffie. Voor deze dag worden de kinderen die het afgelopen jaar gedoopt zijn, hun eerste H. Communie hebben gedaan of het H. Vormsel hebben ontvangen, persoonlijk uitgenodigd. Speciaal voor de kinderen komt het Jeugdcircus Miloco een workshop geven. Misschien weet je nog van vorig jaar hoe leuk dat was. Dus jongens en meisjes, jullie zijn zeer welkom! Natuurlijk is er soep en zijn er broodjes voor iedereen die trek heeft. Wie wil fietsen, kan dan nog op tijd starten voor de Rabobank fietstocht want ons feest duurt tot ongeveer uur. We hopen weer op een gezellige dag waarop we vele parochianen hopen te ontmoeten. NAAMDAG VAN ONZE PATROONHEILIGE DE H. THOMAS. Vrijdag 3 juli is het feest van de H. Thomas. Er is een bijzondere extra woord- en gebedsviering in de buitenlucht, die wordt gehouden in de tuin achter de pastorie van de Bonifaciuskerk om uur ((bij goed weer, anders in de Bonifaciuskerk). Muzikale ondersteuning: In Between o.l.v. René Fons. Na afloop koffie en thee in de tuin (uitwijkmogelijkheid naar de Jozefzaal). Fiets met elkaar op naar de Paradijslaan! Op deze eerste vrijdag van de maand is er geen Eucharistieviering in de Bonifaciuskerk. DIEREN CENTRALE NEDERLAND VERMIST Kater, rood, wit op borst, stompje staart, loopt iets mank, is gechipt, Weegschaalstraat Hazerswoude Rijndijk GEVONDEN Kat, rood, met witte aftekeningen, Paulus Potterstraat Hazerswoude Dorp Kater, zwart, met witte aftekeningen, flinke kat, is gechipt, Pr. Marijkestraat Koudekerk ad Rijn Poes, rood, vale kleur, witte bef, tenen voor en sokken achter, mager, oude kat, Rijndijk Hazerswoude Rijndijk Wurgslang, Dorpsstraat Koudekerk ad Rijn Voor gratis registratie en informatie kunt u bellen Kijk voor meer gegevens op Kerkdiensten Benthuizen Hervormde Gemeente Zondag 28 juni en uur Ds P.J. Krijgsman P.G. De Hoeksteen Zondag 28 juni uur Mw Ds I.M. Buijser, Den Haag Gereform. Gemeente Zondag 28 juni en uur Ds H.A. van Zetten Hazerswoude-Dorp R.K. Kerk De Korenaar Herv. Gemeente Weekenddiensten doktoren, tandarts, apotheek Hazerswoude/Koudekerk: Avond- en weekenddiensten voor -spoedeisende - huisartsenhulp: Hazers woude-rijndijk en Koudekerk a/d Rijn: Coöperatieve Huis art sendienst Al phen a/d Rijn en omstreken, gebouw locatie Rijn oord van het Rijnlandziekenhuis, Meteoorlaan 4 te Alphen a/d Rijn. Tel Let op eerst bellen, dan komen! Benthuizen: Avond-, nacht- en weekenddiensten voor spoedeisende huisartsen zorg: Huisartsenpost in Zoetermeer, t Lange Land Zieken huis, Tel Uitsluitend bereikbaar via de achterzijde van t Lange Land Ziekenhuis. Ingang Spoedeisende Hulp/ Huisartsenpost aan de Brechtzijde. Ook hiervoor geldt: eerst bellen, dan komen! Tandartsen: Patiënten van TP Rademaker en TP Rhynenburch: Kijk op Voor de patiënten van tandarts Ketting: tel Voor de patiënten van tandarts Huijg: tel Voor de patiënten van tandarts v.d. Aa: tel Apotheken: Benthuizen, Dienstapotheek Zoetermeer, Toneellaan 1 (ingang Brechtzijde), 2725 NA Zoetermeer. Tel: Openingstijden: Maandag t/m vrijdag: uur. Weekend en feestdagen: 24 uur per dag. Hazerswoude-Dorp, Apotheek Lindehof, Iedere werkdag geopend van uur. Op donderdagavond is de apotheek, samen Huisartsen praktijk Hazerswoude-Dorp tot uur geopend. Zaterdag is de apotheek geopend van uur. Boots apotheek, Ambachtsplein 14. Openingstijden: maandag t/m vrijdag 8.30 tot uur. Zaterdag van tot uur. Buiten deze tijden de dienstapotheek. Hazerswoude-Rijndijk, Apotheek Rijnwoude, Rhynenburcher laan 2. Openingstijden: Maandag t/m vrijdag van tot uur. Zaterdag van uur. Buiten onze openingstijden neemt waar: Voor uur: Dag/ Nacht apotheek hal Rijnland Ziekenhuis Alphen, Meteoorlaan 4, Alphen aan den Rijn. Tel: Na tot 8.00 uur: Apotheek de Nachtwacht, hoofdingang LUMC. Albinusdreef 2, Leiden. Tel Koudekerk a/d Rijn, Apotheek Koudekerk, Prins Bernhardstraat 48, 2396 GM Koudekerk aan den Rijn. Tel: Fax: Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 9:00-12:00 en 14:00-17:30 uur. Waarneming buiten openingstijden is gelijk aan de waarneming voor apotheek Rijnwoude (tot 23:00 uur DagNacht apotheek en 23:00-8:00 uur apotheek de Nachtwacht). 7 Zaterdag 27 juni uurgeen viering; Zondag 28juni uur Communieviering door Werkgroep met zang van Cantu. Voor meer informatie: Zondag 28 juni uur Drs H. van Goeliga, Hazerswoude-Dorp Zondag 28 juni uur Ds P.L.R. van der Spoel, Amersfoort; uur Ds W.G. van den Top OPROEP: Op zaterdag 4 juli toerrit ( uur) voor de bewoners van de Hooge Burch in Zwammerdam Wij zijn op zoek naar oldtimers voor deze dag. Er worden twee ritten gereden. Lunch wordt verzorgd, evenals een leuk aandenken. Deelname is gratis! Voor aanmelding of meer info: of aanmelden via Namens alle collectanten van het EPILEPSIFONDS bedanken wij alle donateurs! De opbrengst in Hazerswoude Dorp bedraagt 987 en in Hazerswoude Rijndijk 291. Ook alle collectanten bedankt voor jullie inzet! Op 26 en 27 juni is er een inzamelingsactie van de VOEDSEL- BANK bij Hoogvliet in Hazerswoude Rijndijk. Doet u mee?

8 8 Beef Yakatori Een heerlijke rol van runderschnitzel, gemarineerd in Yakatorisaus, gevuld met geblancheerde preiringen en gedecoreerd met sesamzaadjes. 100 gram 2.25 Vleeswarentrio Grillworst Ambachtelijke Boterham worst Snijworst 3.98 Nieuw: Bestellen via de webshop! Vlugklaarpakket 4 Beaf burgers 4 Stroganoff burgers 6.98 Meepakker! Kip Indian schnitzels 4 stuks 4.98 Weekendtip! Kogelbiefstukken 4 stuks 7.98 Bovenstaande aanbiedingen zijn geldig van 22 t/m 27 juni Ambachtelijke Slagerij Anton de Vries Ambachtsplein 3, 2391 BD Hazerswoude Dorp Tel.nr Kijk ook eens op: Rollators vanaf 75,- UNIEKE ZOMER AANBIEDING! Verhuur scootmobielaanhanger Inbouw van kofferbakliften Auto s voor rolstoelvervoer Krukken, wandelstokken, rolstoelen, ADL hulpmiddelen Zorgeloos de zomer door! Super geveerde scootmobiel Snelheid 15 km Actieradius 55 km Voorzien van LED verlichting 2.995,- Kleine scootmobielen vanaf 795,- Diverse merken leverbaar zowel groot als klein, zowel nieuw als gebruikt! Tevens uw adres voor alle reparaties en aanpassingen! Gelderswoudseweg 11A 2735 PB GELDERSWOUDE Tel Fax Mobiel Zorg- en woonadvies Verjaardagstaart bestellen? Zie www. bakkerammerlaan.nl Solidus aanbiedingsweken 15% - 35% actie korting! Geldig van 29/6 t/m 11/7. omvangrijk wijdte maten systeem uitneembaar lederkwaliteit luchtgepolsterde voetbed voor bovenleder en voering zool zachtgepolsterde tong zacht gepolsterde schokabsorberend voorvoetpolster schachtrand voorvoetpolster Wijdte F t/m M Dames: maat 34 t/m 44 Heren: maat 39 t/m 50 Kijk in onze actiehoek: twee halen, één betalen! Voetenspreekuur zaterdag even weken van 10:00-12:00 uur Hazelnoot cappuccino slagroomtaartje 5,- Bitterkoekjes 150 gram 2,- De aanbiedingen gelden van donderdag 25 juni t/m woensdag 1 juli 8,6 574 recensies Al 5 jaar op rij de beste. Gratis voetanalyse. Pedicure aanwezig 10% korting voor leden van Activite, Marente, Florence en Vierstroom op de collectie. BETERLOPENWINKEL Splinterlaan SM Leiderdorp

9 Belangrijke telefoonnummers & in onze gemeente & Regionale Rampenzender: Radio West. Te ontvangen op 89.3 FM en op de kabel op 88.9 FM. & Advies- en steunpunt Huiselijk Geweld Telefoon (lokaal tarief). nl Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (5 cent per minuut). & Mileuklachten: Nieuw nummer milieutelefoon voor bedrijven en inwoners: nu Dit nummer is 24 uur per dag, 7 dagen per week beschikbaar. Meer info: & ActiVite Thuiszorg Groot Rijnland: Klan ten service Voorlichting en Preventie: voor informatie en afspraken m.b.t. consultatiebureaus, dietisten en cursussen gezondheidsvoorlichting en opvoeding, tel & Habeko wonen. Dorpsstraat 48-50, 2391 BJ Hazerswoude-Dorp. Tel & Home Start: Vrijwilligers bieden gezinnen met jonge kinderen een steuntje in de rug. Tel & GezondheidService: voor servicediensten aan huis en cursussen, tel (op werkdagen van 9.00 tot uur). & Florein Zorg : voor zorg op maat, 24 uur per dag, voor particulieren en mensen met een persoonsgebonden budget. Bereik baar 24 uur per dag, 7 dagen per week via tel & Diákonos (Chr. Vrijwillige Terminale Zorg) Benthuizen: altijd bereikbaar tel & Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Aurelia: voor ondersteuning in de laatste levensfase, in de eigen vertrouwde omgeving. Tel & Actief Rijnwoude Bernard de Vries, : Computerdienst Rijnwoude Actief Rijnwoude, : Klussendienst junior. & Sensoor Telefonische Hulpdienst: Zuid-Holland Noord, 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar Wekelijks nieuwsblad voor Benthuizen, Hazerswoude-Dorp, Hazerswoude-Rijndijk en Koudekerk aan den Rijn. Uitgave: Stichting Rijnwoude Koerier Kantoor: Ambachtsplein 16, Hazerswoude-Dorp Telefoon , fax Oplage: 9000 ex. Druk: Janssen Pers, Gennep Redactie: Arie Tuinenburg (Coördinator); Jan Luuk van Dijk, tel (Hazerswoude-Dorp en Benthuizen); Frits Nijhof tel (Koudekerk a/d Rijn); Jaap Hoek, tel (Hazerswoude-Rijndijk). Fotografie: Maaike Morsink en Jaap Hoek Bezorgdienst: Dick Plaizier, telefoon Bezorgklachten inspreken op het antwoordapparaat!! Advertenties en kopij kunnen tot zondagavond uur ingeleverd worden per . Getypte kopij, foto s en advertenties op papier inleveren vrijdag tot uur. Familieberichten inleveren uiterlijk maandag uur. De verschijnt elke woensdag. & Advies- en steunpunt huiselijk ge weld: Telefoon Ad vies- en meldpunt kindermishandeling (beide lokaal tarief). & Hospice Issoria: Burggravenlaan 11, 2313 HM Leiden. Tel website: & Stichting Vrijetijdscentrum O PEN HUIS, Cursussen worden gegeven in het Dorpshuis, P. de Hooghstraat 3, Inl. tel / & Stichting Welzijn Ouderen Ha zerswou de TAFELTJE-DEK-JE: Mw. G. van Zwieten tel b.g.g. af- en aanmelden Rhijndael ALLEEN OP WERKDAGEN; TAFELTJE-DEK-JE: Mevr. Tj. Karens, tel (b.g.g ALLEEN OPWERKDAGEN).; DAG- EN TIJD. OPVANG IN DRIEHOF: & Stichting Welzijn Ouderen Kou de kerk TAFELTJE-DEK-JE: De heer J. Guldemond, tel , b.g.g. dhr C.P. de Jong tel & Wijdezorg: Driehof, Dorpsstraat BB Hazerswoude-dorp tel: Rhijndael, Europasingel EM Koudekerk a/d Rijn tel: & Stichting Welzijn Ouderen Bent huizen: MAALTIJDVOORZIENING Oude ren: Allcura, Verbreepark 19a, Benthuizen, tel liefst tussen en uur. Voor al onze verdere aktiviteiten zie de Gemeentegids. & Stichting Senioren Adviesraad Rijnwoude (SAR) Secretariaat: Busken Huetstraat 39, 2394 TE Hazerswoude-Rijndijk, Tel (info-tel ). & Verloskundige Praktijk Hazerswoude Dorp: Lindehof 27, tel. afspraak: di, wo, do uur, tel & Verloskundige Praktijk Wereld kind: Europalaan 247, 2408 BK Alphen a/d Rijn, tel & Verloskundige Praktijk Keita Benthuizen: mw. E.W. van Ommeren en C.M. Nieuwe steeg: verloskundigen: Spreek uur volgens afspraak; do uur, Kon. Julianastraat 16b, Bent huizen. Tel. bereikbaar 24 uur per dag: tel & Praktijk voor Remedial Teaching, Coaching en Training Lea Gahrmann, Berkenhof 13, tel , & Praktijk voor Homeopathie Annemieke Boelsma, Breitnerlaan 60, Hazers woude- Dorp, tel of & Praktijk v. Fysiotherapie en Ma nuele therapie R. Giedrojc/C. Herijgers Behandeling volgens afspraak: tel Dorpsstraat 86, 2391 BL Hazerswoude-Dorp. & Praktijk v. Fysiotherapie en Sport fysiotherapie. Behandeling volgens afspraak: Dorpsstraat 154, Hazers woude, tel & Kinderfysiotherapiepraktijk Fysiokids. Rijndijk 209a, Hazerswoude-Rijndijk. Tel / , & Podocentrum Groene Hart Jacoba v. Beyerenlaan 24, 2391 EH Hazerswoude- Dorp. Tel & Praktijk v. Oefentherapie Men sen dieck Marleen van Schie: Europasingel 2, 2396 EM Koudekerk a/d Rijn, tel & Praktijk voor Kinderfysiotherapie Madelon van Mourik, Lindehof 27, Hazerswoude dorp, tel & Fysio- & Manuele Therapie Thoomes Rijndijk 312, 2394 CH Hazers-woude-Rijndijk tel , Marie-Jose Sanders, Burg. Verheullaan 1A, Koudekerk tel , Willem v. Wieringen, A. Verweystraat 33, Hazerswoude-Rd tel & Fysiotherapie Koudekerk Fysiotherapie, Oedeemtherapie en Oncologiefysiotherapie, Europasingel 47, sup.nl, & Logopediepraktijk Hazerswou de - Dorp Esther t Jong, logopedist, Lindehof 27, Hazers wou de-dorp. Tel of & Historisch Museum Hazers wou de: Dorpsstraat 66, 2391 BK Hazers woude- Dorp. Openingstijden zaterdag Regelmatig ook thematentoonstellingen & Paraklesispraktijk drs. G.W. Flippo - Hus, Psycholoog, Carel Fabri tius plantsoen 18, 2391 GR Hazers woude-dorp. Tel & Visiemed fysiotherapie (Sport) fysiotherapie, manuele therapie, sportpodologie, schoenadvies, medische training, echografie, diëtiek Potgieterlaan 10G, 2394 VE Hazerswoude-Rijndijk, tel / & Anonieme Alcoholisten Iedere dinsdagavond na uur. Koudekerk a/d Rjjn: Joop tel ; Alphen a/d Rijn: Paul tel & Praktijk Your Heart s Flow (Reiki, Quantum Touch, Energetische massage etc.), tel , & Praktijk Gassho Rijnwoude voor Reiki, EnergetischeTherapiën, Mindfulness Therapie en Coaching 4 Kids en Volwassenen. Anita Goudswaard-Bruinsma Potgieterlaan 10H, tel & Lactatiekundigepraktijk de zoete parel Helen Weerheim IBCLC, NVL 50709, & Buurtbemiddeling Komt u er niet meer uit met uw buren? Inwoners van de gemeente Rijnwoude kunnen gratis gebruik maken van Buurtbemiddeling Libertas Leiden e.o. Tel.: , website: of & Praktijk voor bekkentherapie Jennifer van der Salm, de Populier 42, 2731 HE Benthuizen. Tel & LekkerFit Voedings- en dieetadvies. Hester Nietzman-Braam diëtist. Gezondheidscentrum Lindehof, Lindehof 27, Hazerswoude-Dorp. Tel Website: & Praktijk 4 Kids Diagnostiek en ondersteuning bij leerproblemen, aandachts- en concentratieproblemen, gedragsproblemen, sociaalemotionele problemen en dyslexiezorg. Belinda Herrewijn, Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP, Esther Monfils, Orthopedagoog, Leerproblemen. Fred. van Eedenplein 4B, 2394 EB Hazerswoude-Rijndijk. Tel of & Jochem Klein Fysiotherapie Rijndijk 53b, 2394 AC Hazerswoude-Rijndijk. Tel & Klussendienst van Actief Rijnwoude. Aanmelden van een klus via Rijnwoude.nl en/of tel & Burenhulp Rijnwoude Telefoon & Acupunctuur Van der Schouw, praktijk voor Chinese Geneeskunde. Chopinlaan 2 (het Anker), 2394GL Hazerswoude-Rijndijk. Tel Ben ik nog Christelijk? 9 Cursiefje Voor jonge vrouwen, ouderen en kinderen is het nagenoeg onmogelijk de grote oversteek te wagen. Hoewel deze zin compleet is losgerukt uit zijn context, weet waarschijnlijk iedereen waar hij op doelt: de bootvluchtelingen zijn meestal jonge kerels die het zich kunnen permitteren eigen land vaarwel te zeggen en een greep te doen naar de verboden vruchten van het rijke Westen. Dit is natuurlijk geen objectieve interpretatie van het citaat waarmee ik het cursiefje opende. Met jonge kerels suggereer ik dat ze beter orde op zaken zouden kunnen stellen in hun eigen regio. Bij een greep doen roep ik associaties op met een greep in de kas Verboden vruchten spreekt voor zich, want hier houd ik (houden we) van orde en niet van oosterse bandeloosheid en gesjoemel. En met het cliché het rijke Westen ga ik er vol tegen aan: dat kapitaal heeft het wel met eigen handen verdiend, jongens! Laat je je echter in dit soort bewoordingen uit in het openbaar, dan krijg je al snel te horen dat je een rechtse populist bent. Daar zit een kern van waarheid in, maar dat rechtse jargon bekt eigenlijk wel lekker: geen vermoeiende genuanceerde analyses, maar gewoon recht voor zijn raap aan impulsieve oprispingen gehoor geven. We weten echter allemaal dat de meeste vluchtelingen een speelbal zijn van machten waarop ze totaal geen vat hebben. Desondanks worden we vaak kribbig als we wederom geconfronteerd worden met een konvooi desperado s die óf Turkije, óf Griekenland óf Italië aandoen in de hoop door te sijpelen naar (ons) West-Europa. Of je nu christen, humanist of atheïst bent, iedereen is ervan overtuigd, dat de weduwe, de wees en de vreemdeling ik zeg het voorzichtig een zekere mate van bescherming verdienen. Een cultuur die deze slogan niet onderschrijft, is de term cultuur niet waard. Maar niets menselijks is ons vreemd. Als allerlei instanties ons irritant en langdurig wijzen op onze plichten jegens onze naaste(n), gaan we op den duur de kop in de wind gooien. We gaan de platte realiteit verkiezen boven de innerlijk wel beleden maar niet haalbare principes. Voortdurend horen we dat we in gebreke blijven, dat we steevast negeren dat iedereen recht heeft op medische zorg, dat we geen recht doen aan de basisvoorzieningen voldoende voedsel en veilige slaapplaats Als je daar al moe van wordt, heb je geen hart in je donder! zegt de bevlogen wereldverbeteraar. Als je daar niet meer wakker van ligt, is het duidelijk dat je je christelijke roots hebt uitgerukt! poneert de strenge hulpverlener. Het vervelende is dat je hun gelijk moet geven, maar tegelijkertijd denkt: ik kan me toch niet door elke dictator, fundamentalist of machtswellusteling laten terroriseren? De principes waarop je in wezen trots bent uit balorigheid bij het oud vuil zetten het geeft je een schrijnend en knagend gevoel. Vroeger zeiden we altijd: streng maar rechtvaardig! Als je dat richtsnoer nu volgt, ben je volgens de één te streng en volgens de ander te rechtvaardig. Kom d r maar eens uit! Boekenmarkt Amnesty International Wist Zaterdag 27 juni wordt weer de jaarlijkse, regionaal bekende, boekenmarkt van Amnesty International gehouden in gebouw De Brug op het Kerkplein te Boskoop van tot uur. De beste gelegenheid om goedkope vakantieboeken in te slaan! Er staan weer vele dozen goed gesorteerde boeken in alle categorieën op u te wachten. Er zijn dit jaar o.a. veel thrillers, literatuur, mooie kunstboeken en moderne paperbacks te koop. Ook de kinderboeken en strips zijn goed vertegenwoordigd. Bijna alle boeken worden verkocht per kilo: 2,50 euro per kilo van uur en 2,00 euro per kilo van uur. Ook is er een koopjesbak met boeken voor 1 euro! Behalve boeken worden er ook cd s en dvd s verkocht. De opbrengst komt ten goede aan het werk van Amnesty International. Info: of

Aanvragen omgevingsvergunning en verleende omgevingsvergunningen kunnen bestaan uit diverse activiteiten (bijvoorbeeld bouwen, kap, milieu etc.).

Aanvragen omgevingsvergunning en verleende omgevingsvergunningen kunnen bestaan uit diverse activiteiten (bijvoorbeeld bouwen, kap, milieu etc.). Week 28 Bekendmakingen en omgevingsvergunningen Aanvragen omgevingsvergunning en verleende omgevingsvergunningen kunnen bestaan uit diverse activiteiten (bijvoorbeeld bouwen, kap, milieu etc.). De verleende

Nadere informatie

Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Someren, derde partiële herziening, Boringsvrije zone

Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Someren, derde partiële herziening, Boringsvrije zone Week 20 Bekendmakingen en omgevingsvergunningen Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Someren, derde partiële herziening, Boringsvrije zone Burgemeester en wethouders van Someren maken op grond van artikel

Nadere informatie

Week 3 Bekendmakingen en omgevingsvergunningen. Er zijn deze week geen bekendmakingen. Omgevingsvergunningen en Wet milieubeheer

Week 3 Bekendmakingen en omgevingsvergunningen. Er zijn deze week geen bekendmakingen. Omgevingsvergunningen en Wet milieubeheer Week 3 Bekendmakingen en omgevingsvergunningen Er zijn deze week geen bekendmakingen. Omgevingsvergunningen en Wet milieubeheer De volgende openbare bekendmakingen, van burgemeester en wethouders, liggen

Nadere informatie

Elektronisch gemeenteblad

Elektronisch gemeenteblad Ledeacker ongewijzigd heeft vastgesteld. Deze herziening wijzigt de bestemming Agrarische doeleinden van het perceel Dorpsstraat 15 te Ledeacker in Wonen waardoor de bouw van twee woningen mogelijk wordt.

Nadere informatie

Aanvragen evenementen & activiteiten. Afgehandelde aanvragen evenementen en activiteiten. Afgehandelde aanvraag nummeraanduiding

Aanvragen evenementen & activiteiten. Afgehandelde aanvragen evenementen en activiteiten. Afgehandelde aanvraag nummeraanduiding Officiële bekendmakingen gemeente Nieuwkoop week 32 5 augustus 2015 nr. 31 Aanvragen evenementen & activiteiten voor het houden van een collecte voor een weeshuis in Lusaka van 31 augustus tot en met 5

Nadere informatie

VERLEENDE VERGUNNINGEN VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN. Monnickendam:

VERLEENDE VERGUNNINGEN VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN. Monnickendam: INHOUD: Verleende omgevingsvergunningen blz 1 Verleende vergunning sandwichborden blz 2 Verleende vergunning verkoopkraam blz 2 Bekendmaking bestuursdwang blz 3 Kennisgeving gewijzigde vaststelling bestemmingsplan

Nadere informatie

Bestemmingsplan Vaarselstraat ong. tussen 48 en 54, Ruimte voor Ruimte woning

Bestemmingsplan Vaarselstraat ong. tussen 48 en 54, Ruimte voor Ruimte woning Week 1 Bekendmakingen en omgevingsvergunningen RECTIFICATIE In onderstaande publicatie van 31 december 2015 stonden onjuiste kadastrale nummers van het perceel. In deze versie de correcte kadastrale nummers.

Nadere informatie

Week 11 Bekendmakingen en omgevingsvergunningen. Rectificatie: Vastgesteld bestemmingsplan Ruiter 10

Week 11 Bekendmakingen en omgevingsvergunningen. Rectificatie: Vastgesteld bestemmingsplan Ruiter 10 Week 11 Bekendmakingen en omgevingsvergunningen Rectificatie: Vastgesteld bestemmingsplan Ruiter 10 Abusievelijk stond in de publicatie van 10 maart 2016 namens burgemeester en wethouders van de gemeente

Nadere informatie

Wijziging van de Regeling is het gevolg van een andere manier van bestuurlijk samenwerken in de regio Eindhoven.

Wijziging van de Regeling is het gevolg van een andere manier van bestuurlijk samenwerken in de regio Eindhoven. Week 52 Bekendmakingen en omgevingsvergunningen Gemeenschappelijke Regeling Metropoolregio Eindhoven Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad op 27 november 2014 heeft ingestemd met

Nadere informatie

Week 30 Bekendmakingen en omgevingsvergunningen. Vastgesteld bestemmingsplan Veegplan IV, gemeente Someren 2016

Week 30 Bekendmakingen en omgevingsvergunningen. Vastgesteld bestemmingsplan Veegplan IV, gemeente Someren 2016 Week 30 Bekendmakingen en omgevingsvergunningen Vastgesteld bestemmingsplan Veegplan IV, gemeente Someren 2016 Burgemeester en wethouders van Someren maken ter voldoening aan artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke

Nadere informatie

Week 42 Bekendmakingen en omgevingsvergunningen. Beleidsregel Financiële verordening artikel Gemeente Someren

Week 42 Bekendmakingen en omgevingsvergunningen. Beleidsregel Financiële verordening artikel Gemeente Someren Week 42 Bekendmakingen en omgevingsvergunningen Beleidsregel Financiële verordening artikel 212 2017 Gemeente Someren Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad op 20 april 2017 de Financiële

Nadere informatie

ONTWERP-OMGEVINGSVERGUNNING

ONTWERP-OMGEVINGSVERGUNNING ONTWERP-OMGEVINGSVERGUNNING Burgemeester en wethouders van Zoetermeer; gezien de aanvraag ingekomen d.d. : 18 mei 2011; dossiernummer : WB20110318; van : Panteia de heer MJM Vermunt : Bredewater 26, 2715CA

Nadere informatie

Gemeenteblad 44, 28 oktober 2014 Omgevingsvergunningen

Gemeenteblad 44, 28 oktober 2014 Omgevingsvergunningen Gemeenteblad 44, 28 oktober 2014 Omgevingsvergunningen Haarstraat 2 (28-10-2014) het vervangen van een dakkapel, activiteit bouwen, activiteit monumenten, activiteit slopen beschermd stadsgezicht (verzonden

Nadere informatie

Nota van beantwoording zienswijzen

Nota van beantwoording zienswijzen Nota van beantwoording zienswijzen naar aanleiding van het ontwerpbestemmingsplan De Tweeklank Da Costasingel 42, Hazerswoude-Rijndijk Gemeente Rijnwoude Afdeling Ruimtelijke en Maatschappelijke Ontwikkeling

Nadere informatie

Omgevingsvergunningen

Omgevingsvergunningen Omgevingsvergunningen I. Ontvangen aanvragen: Omgevingsvergunningen: Afferden: Bouwen: - Pas 7 6654AK, renoveren dak (ontvangen 12-5-2015); Druten: Uitweg: - Vierschaar nabij nr. 24, 6651AS, aanleggen

Nadere informatie

VERLEENDE VERGUNNINGEN VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN. Broek in Waterland:

VERLEENDE VERGUNNINGEN VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN. Broek in Waterland: INHOUD: Verleende omgevingsvergunningen blz 1 Verleende evenementenvergunning blz 2 Ontvangen aan vragen omgevingsvergunningen blz 2-3 Verleende instemmingbesluiten blz 3 Inspraak op voorontwerpbestemmingsplan

Nadere informatie

Omgevingsvergunningen

Omgevingsvergunningen Omgevingsvergunningen Regulier Aangevraagd - Vlasakker 1a, Oostrum het starten van een kapsalon (nr. 2014-0263, ontvangstdatum 07/11) - Veldstraat 29, Merselo het plaatsen van een pergola met zonnepanelen

Nadere informatie

OPENBARE BEKENDMAKINGEN WEEK 25-2015

OPENBARE BEKENDMAKINGEN WEEK 25-2015 OPENBARE BEKENDMAKINGEN WEEK 25-2015 INGEKOMEN AANVRAGEN Omgevingsvergunning (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, artikel 2.1) Locatie Omschrijving Activiteit Datum ontvangst Dossiernummer Dr.H.Mollerstraat

Nadere informatie

Elektronisch. Deze berichten staan op

Elektronisch. Deze berichten staan op Gemeente Veendam Elektronisch Gemeenteblad Officiële bekendmakingen Deze berichten staan op www.veendam.nl/gemeenteblad Week 2 12 januari 2016 nummer 2 In voorliggend document vindt u de Gemeenteberichten

Nadere informatie

Met vriendelijke groet, namens burgemeester en wethouders,

Met vriendelijke groet, namens burgemeester en wethouders, Mevrouw D. de Kock Mutsestraat 6 4641 SJ OSSENDRECHT Uw brief -- Ons kenmerk Z-HZ-WABO-2013-0504/PZ3 Nadere informatie Servicelijn 14 0164, servicelijn@woensdrecht.nl Onderwerp bij Mutsestraat 6 Datum

Nadere informatie

Elektronisch. Deze berichten staan op

Elektronisch. Deze berichten staan op Gemeenteblad Week 20 15 mei 2013 Gemeente Pekela Elektronisch Gemeenteblad Officiële bekendmakingen Deze berichten staan op www.pekela.nl/gemeenteblad Week 33 14 augustus 2013 nummer 33 In voorliggend

Nadere informatie

Bekendmakingen week

Bekendmakingen week Bekendmakingen week 25-2017 Publicatie ontwerp verkeersbesluit Burgemeester en wethouders van de gemeente Heerhugowaard spreken het voornemen uit om in de Velduil, ter hoogte van de zijkant van Velduil

Nadere informatie

Woensdag 24 april 2013

Woensdag 24 april 2013 Het College van Burgemeester en Wethouders (B&W) maakt bekend dat de volgende aanvragen of vergunningen zijn ingediend, aangevraagd, verleend of ingetrokken, maatregelen zijn getroffen of beslissingen

Nadere informatie

Beleidsregels leerlingenvervoer 2015

Beleidsregels leerlingenvervoer 2015 Beleidsregels leerlingenvervoer 2015 Het college van burgemeester en wethouders van Druten heeft op 3 maart 2015 de Beleidsregels leerlingenvervoer 2015 vastgesteld. Op 31 maart 2015 is aanvullend beleidsregel

Nadere informatie

Bekendmakingen gemeente Nuth

Bekendmakingen gemeente Nuth Officiële bekendmakingen Week 21 / 22 Aantal pagina s: 4 Gemeente publiceert haar officiële bekendmakingen digitaal op www.nuth.nl (inclusief de bijbehorende bezwaar en/of beroepsmogelijkheden). U vindt

Nadere informatie

Bijlagen Bij sommige bekendmakingen hoort een bijlage. Die zijn helemaal onderaan (dus onder alle bekendmakingen) te vinden.

Bijlagen Bij sommige bekendmakingen hoort een bijlage. Die zijn helemaal onderaan (dus onder alle bekendmakingen) te vinden. Nummer : 29 Datum : 16-07-2014 --------------------------------------------------------------------------------------------- LEESWIJZER De gemeente Weert publiceert bekendmakingen op de website van de

Nadere informatie

Bekendmakingen week

Bekendmakingen week Bekendmakingen week 31-2017 Kennisgeving Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval, Marconistraat 11 in Heerhugowaard Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op 14 juli 2017 een kennisgeving

Nadere informatie

Aanvragen evenementen & activiteiten

Aanvragen evenementen & activiteiten Officiële bekendmakingen gemeente week 17 datum 27 april 2016 nr.18 Aanvragen evenementen & activiteiten Reghthuysplein - aanvraag ontvangen voor het houden van een evenement 'Nacht van het plein' op 25

Nadere informatie

Hieronder vindt u de officiële bekendmakingen van de gemeente Hof van Twente in de onderstaande volgorde:

Hieronder vindt u de officiële bekendmakingen van de gemeente Hof van Twente in de onderstaande volgorde: Bekendmakingen van gemeente Hof van Twente d.d. 4 november Hieronder vindt u de officiële bekendmakingen van de gemeente Hof van Twente in de onderstaande volgorde: - Bestemmingsplannen - Omgevingsvergunningen

Nadere informatie

Op donderdag 29 augustus neemt burgemeester Frank Petter afscheid van Woudrichem om burgemeester van Bergen op Zoom te worden.

Op donderdag 29 augustus neemt burgemeester Frank Petter afscheid van Woudrichem om burgemeester van Bergen op Zoom te worden. Gemeentepagina Woudrichem week 33 Burgemeester Petter neemt afscheid van de gemeente Woudrichem Op donderdag 29 augustus neemt burgemeester Frank Petter afscheid van Woudrichem om burgemeester van Bergen

Nadere informatie

Op donderdag 22 mei 2014 vindt de openbare besluitvormende raadsvergadering plaats. Locatie: raadzaal gemeentehuis Brummen Aanvang: 20.

Op donderdag 22 mei 2014 vindt de openbare besluitvormende raadsvergadering plaats. Locatie: raadzaal gemeentehuis Brummen Aanvang: 20. Agenda en notulen Hoorzittingen bezwaarschriftencommissie: 20 mei 2014 Op dinsdag 20 mei 2014 is er een vergadering van de bezwaarschriftencommissie in het gemeentehuis. Tijdens deze vergadering worden

Nadere informatie

NR. 29 WOENSDAG 19 JULI BLAD 1 VAN 6

NR. 29 WOENSDAG 19 JULI BLAD 1 VAN 6 NR. 29 WOENSDAG 19 JULI 2017 - BLAD 1 VAN 6 Aanvragen omgevingsvergunningen Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende aanvragen voor een vergunning zijn ontvangen: Paardseheide 1, bestaande

Nadere informatie

Dit besluit is voorbereid volgens de procedure van paragraaf 3.3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

Dit besluit is voorbereid volgens de procedure van paragraaf 3.3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht; Pagina 1 van 6 Burgemeester en Wethouders van de gemeente Leiderdorp Aanhef Van de heer B.D. Borreman, wonende Poortwacht 28 te Leiderdorp, is op 10 november 2014 een verzoek ontvangen waarbij om een eerste

Nadere informatie

ONTWERP BESCHIKKING OMGEVINGS(DEEL-)VERGUNNING

ONTWERP BESCHIKKING OMGEVINGS(DEEL-)VERGUNNING ONTWERP BESCHIKKING OMGEVINGS(DEEL-)VERGUNNING Burgemeester en wethouders van Zoetermeer; gezien de aanvraag ingekomen d.d. : 17 juni 2015; dossiernummer : WB20150279; van : Vastgoedbedrijf Gemeente Zoetermeer,

Nadere informatie

Het gedeeltelijk intrekken van de omgevingsvergunning van het vleesvarkensbedrijf J. Wassink

Het gedeeltelijk intrekken van de omgevingsvergunning van het vleesvarkensbedrijf J. Wassink Omgevingsvergunning Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning B&W hebben de volgende aanvragen ontvangen: Regulier: Locatie: Hallsedijk 30 Tonden Voor: het vernieuwen van een bijgebouw Datum ontvangst:

Nadere informatie

Gemeentepagina week 03-20 januari 2016

Gemeentepagina week 03-20 januari 2016 Page 1 of 7 over meerssen projecten openingstijden contact links english Gemeentepagina week 03-20 januari 2016 Publicatiedatum: 19 januari 2016 11:00 Weeknummer: 03 Datum: woensdag 20 januari 2016 De

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Wijk bij Duurstede (Utrecht)

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Wijk bij Duurstede (Utrecht) BEKENDMAKINGEN GEMEENTE WIJK BIJ DUURSTEDE d.d. woensdag 18 maart Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning Burgemeester en wethouders van Wijk bij

Nadere informatie

Omgevingsvergunning 1 e fase

Omgevingsvergunning 1 e fase Omgevingsvergunning 1 e fase Uitgebreide voorbereidingsprocedure Grondslag : Wabo artikel 2.1, 2.5 en 2.12 Registratienummer : W033374 / 38703 Datum : 5 december 2012 Activiteiten : Afwijken van het bestemmingsplan

Nadere informatie

Het gemeentebestuur en de Dorpsraad Bruinisse bedanken alle Bruënaren die hebben meegedacht over een slogan voor het Programma Bruinisse.

Het gemeentebestuur en de Dorpsraad Bruinisse bedanken alle Bruënaren die hebben meegedacht over een slogan voor het Programma Bruinisse. BRUENAREN BEDANKT! Het gemeentebestuur en de Dorpsraad Bruinisse bedanken alle Bruënaren die hebben meegedacht over een slogan voor het Programma Bruinisse. Onder het motto Helpt u ons met een slogan voor

Nadere informatie

Omgevingsvergunningen

Omgevingsvergunningen Omgevingsvergunningen I. Ontvangen aanvragen: Omgevingsvergunningen: Druten: Bouwen: - Kattenburg 43, 6651AM, veranderen gevel t.b.v. het plaatsen van een automatenruimte (ontvangen 12-01-2016); Puiflijk:

Nadere informatie

Omgevingsvergunning. Regulier

Omgevingsvergunning. Regulier Omgevingsvergunning Regulier Aangevraagd - Laagheidseweg 15, Venray het veranderen van de inrichting (nr. int-2016-0006, ontvangstdatum 20/09) - Grutto ongenummerd, Venray het bouwen van 14 woningen (nr.

Nadere informatie

Gemeenteblad Druten nummer 95 Officiële bekendmakingen

Gemeenteblad Druten nummer 95 Officiële bekendmakingen Tijdelijke verkeersmaatregelen Centrum Emmastraat voor Brazilië op 21 april 2013 - afsluiting van de gehele Emmastraat van 20 april om 9.00 uur tot en met 21 april 2013 21.00 uur Viering Koninginnedag

Nadere informatie

Pagina 1/5 T

Pagina 1/5 T b.boerstra@live.nl De heer B.M. Boerstra Kreil 17 1768 BS BARSINGERHORN Verzenddatum 27 februari 2017 Ons kenmerk Uw kenmerk Uw brief van Onderwerp Omgevingsvergunning Contact Chris Nijhuis 1/5 T 088 321

Nadere informatie

Omgevingsvergunningen

Omgevingsvergunningen Omgevingsvergunningen Avelingen-West 20 (29-01-2013) het bouwen van een brandweeropstelplaats, activiteit bouwen (ingekomen 15/1 '13) Kanaal van Steenenhoek nz 4 (29-01-2013) het realiseren van een bed

Nadere informatie

Omgevingsvergunning OPENBARE EN GEBOUWDE OMGEVING

Omgevingsvergunning OPENBARE EN GEBOUWDE OMGEVING OPENBARE EN GEBOUWDE OMGEVING ons kenmerk 967021 behandeld door mevrouw SGM Jacobs doorkiesnummer +31 77 3596828 besluitdatum 10 april 2017 onderwerp besluit Omgevingsvergunning Op 30 mei 2016 en op 6

Nadere informatie

Publicatie ontwerpbeschikking uitgebreide procedure

Publicatie ontwerpbeschikking uitgebreide procedure Publicatie ontwerpbeschikking uitgebreide procedure Kennisgeving ontwerpbeschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Uitgebreide voorbereidingsprocedure Burgemeester en wethouders van Smallingerland

Nadere informatie

OPENBARE KENNISGEVINGEN WEEK

OPENBARE KENNISGEVINGEN WEEK OPENBARE KENNISGEVINGEN WEEK 6 2017 Onherroepelijk wijzigingsplan 'Galgenstraat 1 Sint Kruis' Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat tegen het vaststellingsbesluit van het wijzigingsplan

Nadere informatie

Gemeentepagina Woudrichem week 38, 18 september 2014

Gemeentepagina Woudrichem week 38, 18 september 2014 Agenda commissie bezwaarschriften gemeente Woudrichem op maandag 22 september 2014 De vaste commissie van advies voor de bezwaarschriften gemeente Woudrichem houdt op maandag 22 september 2014, vanaf 17.30

Nadere informatie

Bekendmakingen week

Bekendmakingen week Bekendmakingen week 11 2017 Wijziging deelsubsidieplafonds 2017 Het college van burgemeester en wethouders van Heerhugowaard maakt overeenkomstig artikel 4:27 lid 1 van de Algemene wet bestuursrecht bekend

Nadere informatie

Ongewijzigde vaststelling bestemmingsplan "Goor Centrum e.o., herziening Grotestraat 38"

Ongewijzigde vaststelling bestemmingsplan Goor Centrum e.o., herziening Grotestraat 38 Bekendmakingen van gemeente Hof van Twente d.d. 2 september 2015 Hieronder vindt u de officiële bekendmakingen van de gemeente Hof van Twente in de onderstaande volgorde: - Bestemmingsplan - Omgevingsvergunningen

Nadere informatie

Gemeente Horst aan de Maas Elektronisch gemeenteblad 18 augustus 2016

Gemeente Horst aan de Maas Elektronisch gemeenteblad 18 augustus 2016 Gemeente Elektronisch gemeenteblad 18 augustus 2016 De Krouwel kv 29, Sevenum regulier Burgemeester en wethouders van maken bekend dat de volgende is Het oprichten van een woonhuis. Nieuwe Peeldijk 36

Nadere informatie

Omgevingsvergunning uitgebreide procedure WBD

Omgevingsvergunning uitgebreide procedure WBD Omgevingsvergunning uitgebreide procedure WBD1309454 Burgemeester en wethouders hebben op 16 december 2013 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het project herbouw van de stal. De aanvraag

Nadere informatie

Gemeente Horst aan de Maas Elektronisch gemeenteblad 13 november 2014

Gemeente Horst aan de Maas Elektronisch gemeenteblad 13 november 2014 Gemeente Horst aan de Maas Elektronisch gemeenteblad 13 november 2014 Herstraat 45, Horst overig overig melding 5961GH45 Publicatiedatum 13-11-2014 Vervaldatum 27-11-2014 Burgemeester en wethouders van

Nadere informatie

Openbare bekendmakingen

Openbare bekendmakingen Openbare bekendmakingen De in deze openbare bekendmaking opgenomen publicaties zijn wettelijk voorgeschreven of vloeien voort uit gemeentelijk beleid. TER INZAGE U kunt stukken en plannen die ter inzage

Nadere informatie

De burgemeester van Oosterhout maakt, (mede) namens het college, het volgende bekend.

De burgemeester van Oosterhout maakt, (mede) namens het college, het volgende bekend. B E K E N D M A K I N G De burgemeester van Oosterhout maakt, (mede) namens het college, het volgende bekend. AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING Bij het college is een aanvraag om omgevingsvergunning ingediend

Nadere informatie

Agenda en notulen. Publicatieblad openbare bekendmakingen gemeente Brummen. Datum: 5 juni 2013 Weeknummer: 23. Forum Ruimte 13 juni 2013

Agenda en notulen. Publicatieblad openbare bekendmakingen gemeente Brummen. Datum: 5 juni 2013 Weeknummer: 23. Forum Ruimte 13 juni 2013 Agenda en notulen Forum Ruimte 13 juni 2013 Op donderdag 13 juni 2013 vindt het forum Ruimte plaats. Locatie: Tjark Rikscentrum Eerbeek De onderwerpen die op de agenda staan: Vragenronde Ter kennisname

Nadere informatie

Voorontwerpbestemmingsplan Bestemmingsplan Buitengebied Deelgebied 1 ter inzage

Voorontwerpbestemmingsplan Bestemmingsplan Buitengebied Deelgebied 1 ter inzage Week 3 Bekendmakingen en omgevingsvergunningen Voorontwerpbestemmingsplan Bestemmingsplan Buitengebied Deelgebied 1 ter inzage Burgemeester en wethouders van Someren maken bekend dat het voorontwerpbestemmingsplan

Nadere informatie

Gemeente Horst aan de Maas Elektronisch gemeenteblad 22 oktober 2015

Gemeente Horst aan de Maas Elektronisch gemeenteblad 22 oktober 2015 Gemeente Horst aan de Maas Elektronisch gemeenteblad 22 oktober 2015 Losbaan 42, Lottum milieuvergunning AMVB melding 5973RL42 Publicatiedatum 22-10-2015 Vervaldatum 03-12-2015 Voor een aantal inrichtingen

Nadere informatie

Ontwerp-omgevingsvergunning Duinkampen 21 te Paterswolde

Ontwerp-omgevingsvergunning Duinkampen 21 te Paterswolde Ontwerp-omgevingsvergunning Duinkampen 21 te Paterswolde Burgemeester en wethouders van Tynaarlo zijn voornemens een omgevingsvergunning te verlenen voor het gebruik van het achterste deel van het perceel

Nadere informatie

Donderdag 6 maart 2014, week 10. Gemeenteblad

Donderdag 6 maart 2014, week 10. Gemeenteblad Donderdag 6 maart 2014, week 10 Gemeenteblad Bekendmaking beleidsregel Internetwinkels Deurne Burgemeester en wethouders van de gemeente Deurne maken bekend dat zij in hun vergadering van 25 februari 2014

Nadere informatie

Met vriendelijke groet, namens burgemeester en wethouders,

Met vriendelijke groet, namens burgemeester en wethouders, Emphasis T.a.v. de heer P.J.A. Engelvaart Eendekooi 19 5151 RL Drunen Uw brief -- Ons kenmerk Z-HZ-WABO-2014-0611/PZ3 Nadere informatie Servicelijn 14 0164, servicelijn@woensdrecht.nl Onderwerp bij een

Nadere informatie

Burgemeester en wethouders van Woensdrecht, gezien de aanvraag ingekomen d.d. : 29 mei 2015 : Gemeente Woensdrecht Postbus AA HOOGERHEIDE

Burgemeester en wethouders van Woensdrecht, gezien de aanvraag ingekomen d.d. : 29 mei 2015 : Gemeente Woensdrecht Postbus AA HOOGERHEIDE OMGEVINGSVERGUNNING nr. Z-HZ-WABO-2015-0295 als bedoeld in artikel 2.2, lid 1, onder d van Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en artikel 2:11 APV Burgemeester en wethouders van Woensdrecht,

Nadere informatie

Officiële bekendmakingen

Officiële bekendmakingen Officiële bekendmakingen Officiële publicatiedatum: 9 april 2015 Omgeving Aanvragen omgevingsvergunning Kampersweg 8, veranderen pluimveehouderij (beperkte milieutoets) (OV 20150030) (03-04-2015) U kunt

Nadere informatie

Elektronisch gemeenteblad

Elektronisch gemeenteblad terras aan Breestraat 18 van 23 t/m 25 mei 2015 tijdens de Pinksterkermis in Sint Anthonis (verzonden 22 april 2015) 2. Gemeente Sint Anthonis (evenementenvergunning) - het verlenen van een vergunning

Nadere informatie

Evenementenvergunning

Evenementenvergunning Evenementenvergunning Verleend De burgemeester van Venray heeft vergunning verleend op: - 29 april 2016 voor het houden van Motorcrossweekend Wanssum d.d. 21-05-2016 en 22-05- 2016 Motorcrossweekend op

Nadere informatie

Elektronisch gemeenteblad gemeente Oldambt

Elektronisch gemeenteblad gemeente Oldambt Officiële bekendmakingen Hier vindt u de gemeenteberichten van de Gemeente Oldambt. Dit zijn bekendmakingen van (ontwerp-) besluiten die de gemeente verplicht is te publiceren. Het gaat bijvoorbeeld om

Nadere informatie

Week 5 Bekendmakingen en omgevingsvergunningen. Omgevingsvergunningen

Week 5 Bekendmakingen en omgevingsvergunningen. Omgevingsvergunningen Week 5 Bekendmakingen en omgevingsvergunningen Omgevingsvergunningen De volgende openbare bekendmakingen, van burgemeester en wethouders, liggen ter inzage bij het Klant Contact Centrum in het gemeentehuis.

Nadere informatie

Provincie Noord-Holland t.a.v. de heer G.M. Boks Postbus 3007 2001DA Haarlem. Betreft: Omgevingsvergunning. Geachte heer Boks,

Provincie Noord-Holland t.a.v. de heer G.M. Boks Postbus 3007 2001DA Haarlem. Betreft: Omgevingsvergunning. Geachte heer Boks, Bezoekadres Ebbehout 31 1507 EA Zaandam Provincie Noord-Holland t.a.v. de heer G.M. Boks Postbus 3007 2001DA Haarlem Postbus 209 1500 EE Zaandam www.odnzkg.nl Betreft: Omgevingsvergunning Geachte heer

Nadere informatie

Elektronisch gemeenteblad

Elektronisch gemeenteblad U kunt uzelf op www.sintanthonis.nl aanmelden voor de bekendmakingenservice van Overheid.nl. U krijgt dan alle bekendmakingen die voldoen aan de door u opgegeven criteria in uw e- mailbox. Algemene Plaatselijke

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING Datum: 11 november 2014

OMGEVINGSVERGUNNING Datum: 11 november 2014 OMGEVINGSVERGUNNING Datum: 11 november 2014 Burgemeester en wethouders hebben op 14 januari 2013 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het legaliseren van appartementen. De aanvraag

Nadere informatie

Gemeente Horst aan de Maas Elektronisch gemeenteblad 27 december 2012

Gemeente Horst aan de Maas Elektronisch gemeenteblad 27 december 2012 Gemeente Elektronisch gemeenteblad 27 december 2012 Veld-Oostenrijk 50 te Horst uitgebreid 5961NW50 Burgemeester en wethouders van maken bekend dat de volgende is bouw van een kraamzeugenstal en een dragende

Nadere informatie

Gelet op hoofdstuk 3 van het Besluit omgevingsrecht (Bor) zijn wij bevoegd om op deze aanvraag te beslissen.

Gelet op hoofdstuk 3 van het Besluit omgevingsrecht (Bor) zijn wij bevoegd om op deze aanvraag te beslissen. beschikking Omgevingsvergunning Documentnummer: 921860 Aanvraag Op 20 februari 2013 hebben wij, burgemeester en wethouders van de gemeente Alblasserdam, een aanvraag omgevingsvergunning als bedoeld in

Nadere informatie

Omgevingsvergunning. De omgevingsvergunning wordt verleend overeenkomstig de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte documenten.

Omgevingsvergunning. De omgevingsvergunning wordt verleend overeenkomstig de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte documenten. Omgevingsvergunning Poststuknummer: DA00079369 Burgemeester en wethouders hebben op 30 juni 2016 een aanvraag omgevingsvergunning ontvangen en in behandeling genomen voor het bouwen van 14 woningen op

Nadere informatie

Gemeente Horst aan de Maas Elektronisch gemeenteblad 20 oktober 2016

Gemeente Horst aan de Maas Elektronisch gemeenteblad 20 oktober 2016 Gemeente Elektronisch gemeenteblad 20 oktober 2016 Tienrayseweg 9a, Horst regulier verleend Burgemeester en wethouders van maken bekend, dat de volgende is verleend: Het overkappen van de tussenruimte

Nadere informatie

O M G E V I N G S V E R G U N N I N G

O M G E V I N G S V E R G U N N I N G O M G E V I N G S V E R G U N N I N G Burgemeester en wethouders van Zoetermeer; gezien de aanvraag ingekomen d.d. : 4 februari 2014; dossiernummer : WB20140054; van : Gemeente Zoetermeer de heer EGP Kusters

Nadere informatie

Joure, 25 april 2014 Ons kenmerk : OV / Verzonden: Uw kenmerk : In behandeling bij : de heer R. Kluiwstra Bijlage(n) : 0

Joure, 25 april 2014 Ons kenmerk : OV / Verzonden: Uw kenmerk : In behandeling bij : de heer R. Kluiwstra Bijlage(n) : 0 LYAEMER WONEN p/a Postbus 21 8530 AA Lemmer Joure, 25 april 2014 Ons kenmerk : OV 20132023/749641 Verzonden: Uw kenmerk : In behandeling bij : de heer R. Kluiwstra Bijlage(n) : 0 Onderwerp: omgevingsvergunning

Nadere informatie

GEMEENTE HEUMEN. Aan Fleuren tuinartikelen Rijksweg EK MALDEN. Uw brief van: Uw kenmerk: Bijlage(n): Onderwerp:

GEMEENTE HEUMEN. Aan Fleuren tuinartikelen Rijksweg EK MALDEN. Uw brief van: Uw kenmerk: Bijlage(n): Onderwerp: GEMEENTE HEUMEN Aan Fleuren tuinartikelen Rijksweg 213 6581 EK MALDEN Uw brief van: Uw kenmerk: Bijlage(n): Onderwerp: Rijksweg 213 te MALDEN Malden, Ons kenmerk: Behandeld door: Telefoonnummer: E-mailadres:

Nadere informatie

Officiële bekendmakingen 7-10-2014 Officiële bekendmakingen 10-12-2014

Officiële bekendmakingen 7-10-2014 Officiële bekendmakingen 10-12-2014 Kennisgeving Boerenbond Retail B.V. te Druten Goedkeuring uitgangspuntendocument Vuurwerkbesluit Burgemeester en Wethouders van de gemeente Druten hebben het uitgangspuntendocument ten behoeve van de inrichting

Nadere informatie

Gemeenteblad. van de gemeente Tubbergen. Inhoud. Jaargang: Nummer: 19. Uitgifte: 22 maart Officiële publicaties week 12

Gemeenteblad. van de gemeente Tubbergen. Inhoud. Jaargang: Nummer: 19. Uitgifte: 22 maart Officiële publicaties week 12 Gemeenteblad van de gemeente Tubbergen Jaargang: 2016 Nummer: 19 Uitgifte: 22 maart 2016 Officiële publicaties week 12 Inhoud Actualiteiten... 2 Collectes en inzamelingen... 2 Ingekomen aanvragen... 2

Nadere informatie

Bekendmaking Publicatie beleidsvoornemen omtrent het vaststellen van hogere waarden binnen gezoneerd gebied rond vliegbasis Volkel

Bekendmaking Publicatie beleidsvoornemen omtrent het vaststellen van hogere waarden binnen gezoneerd gebied rond vliegbasis Volkel Bekendmaking Publicatie beleidsvoornemen omtrent het vaststellen van hogere waarden binnen gezoneerd gebied rond vliegbasis Volkel Het college is voornemens om een standaard werkwijze te hanteren om voor

Nadere informatie

Gemeente Horst aan de Maas Elektronisch gemeenteblad 19 november 2015

Gemeente Horst aan de Maas Elektronisch gemeenteblad 19 november 2015 Gemeente Horst aan de Maas Elektronisch gemeenteblad 19 november 2015 Afhangweg ongenummerd, Horst (nabij nummer 2) bestemmingsplan bestemmingsplan wijzigingsplan ontwerp Horst N 1737 Publicatiedatum 19-11-2015

Nadere informatie

Woensdag 14 maart 2012

Woensdag 14 maart 2012 Het College van Burgemeester en Wethouders (B&W) maakt bekend dat de volgende aanvragen of vergunningen zijn ingediend, aangevraagd, verleend of ingetrokken, maatregelen zijn getroffen of beslissingen

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING 1e Kruisweg 22 in Oud-Beijerland

OMGEVINGSVERGUNNING 1e Kruisweg 22 in Oud-Beijerland De heer L.M. Koole 1e Kruisweg 22 3262 LL Oud-Beijerland uw brief van/kenmerk ons kenmerk bijlage(n) Oud-Beijerland 9 oktober 2014 Z-14.16561 onderwerp afdeling doorkiesnummer omgevingsvergunning uitgebreide

Nadere informatie

Gemeenteblad. van de gemeente Tubbergen. Inhoud. Jaargang: 2015. Nummer: 65 - Week 42. Uitgifte: 13 oktober 2015. Officiële publicaties week 42

Gemeenteblad. van de gemeente Tubbergen. Inhoud. Jaargang: 2015. Nummer: 65 - Week 42. Uitgifte: 13 oktober 2015. Officiële publicaties week 42 Gemeenteblad van de gemeente Tubbergen Jaargang: 2015 Nummer: 65 - Week 42 Uitgifte: 13 oktober 2015 Officiële publicaties week 42 Inhoud Actualiteiten... 2 Collectes en inzamelingen... 2 Ingekomen aanvragen...

Nadere informatie

Aan de aanvraag hebben wij de volgende activiteit toegevoegd: - Planologisch afwijken (art. 2.1, lid 1 onder c Wabo);

Aan de aanvraag hebben wij de volgende activiteit toegevoegd: - Planologisch afwijken (art. 2.1, lid 1 onder c Wabo); Van Wijnen Projectontwikkeling West B.V. t.a.v. mevrouw C.N.M. Toussaint Postbus 764 3300 AT DORDRECHT uw brief van uw kenmerk ons kenmerk 1344385 datum onderwerp ontwerpbeschikking omgevingsvergunning

Nadere informatie

Besluit. OMGEVINGSVERGUNNING Dossiernummer WABO_VERG Besluitnummer INT

Besluit. OMGEVINGSVERGUNNING Dossiernummer WABO_VERG Besluitnummer INT OMGEVINGSVERGUNNING Dossiernummer WABO_VERG-12-00500 Besluitnummer INT13-0552 Besluit Onderwerp Beslissing van burgemeester en wethouders van Best op de op 23 maart 2012 ingekomen aanvraag om een omgevingsvergunning

Nadere informatie

ONTWERPOMGEVINGSVERGUNNING EERSTE FASE ERF KORTLAND 42

ONTWERPOMGEVINGSVERGUNNING EERSTE FASE ERF KORTLAND 42 ONTWERPOMGEVINGSVERGUNNING EERSTE FASE ERF KORTLAND 42 Kennisgeving Burgemeester en wethouders van Alblasserdam maken bekend dat zij voornemens zijn een omgevingsvergunning eerste fase (ex. artikel 2.5

Nadere informatie

Elektronisch. Deze berichten staan op

Elektronisch. Deze berichten staan op Gemeente Veendam Elektronisch Gemeenteblad Officiële bekendmakingen Deze berichten staan op www.veendam.nl/gemeenteblad Week 8 21 februari 2017 nummer 8 In voorliggend document vindt u de Gemeenteberichten

Nadere informatie

Omgevingsvergunning. De omgevingsvergunning wordt verleend overeenkomstig de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte documenten.

Omgevingsvergunning. De omgevingsvergunning wordt verleend overeenkomstig de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte documenten. Omgevingsvergunning Poststuknummer: DA00085026 Burgemeester en wethouders hebben op 8 december 2016 een aanvraag omgevingsvergunning ontvangen en in behandeling genomen voor het gedeeltelijk verleggen

Nadere informatie

OPENBARE KENNISGEVINGEN WEEK

OPENBARE KENNISGEVINGEN WEEK OPENBARE KENNISGEVINGEN WEEK 41 2017 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) Aanvragen omgevingsvergunning Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat de volgende aanvragen om omgevingsvergunning

Nadere informatie

Pagina 1/6 T

Pagina 1/6 T tomgroot@hotmail.com jeroenborst@breddels.nl Verzenddatum 2 mei 2017 Ons kenmerk Uw kenmerk De heer T.N. Groot Westerweg 16 a 1733 EB NIEUWE NIEDORP Uw brief van Onderwerp Omgevingsvergunning Contact Lisette

Nadere informatie

Ontwerpbeschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Kringloopbedrijf Hart in Friesland aan De Roef 8a, Smallingerland.

Ontwerpbeschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Kringloopbedrijf Hart in Friesland aan De Roef 8a, Smallingerland. Ontwerpbeschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Kringloopbedrijf Hart in Friesland aan De Roef 8a, Smallingerland. Burgemeester en wethouders van de gemeente Smallingerland maken bekend dat zij

Nadere informatie

gemeenteblad Peel en Maas

gemeenteblad Peel en Maas nummer 35 1 september 2016 Elektronisch gemeenteblad Peel en Maas Uitgave: college van burgemeester en wethouders Peel en Maas Het elektronisch gemeenteblad (EGB) is het gemeentemedium met alle wekelijkse

Nadere informatie

mevr. J van Buren Opperbuorren-East VL OUDEGA Drachten, Kenmerk Zaaknummer Behandeld door 24 augustus /cor Z Wiebe Jan Dijk

mevr. J van Buren Opperbuorren-East VL OUDEGA Drachten, Kenmerk Zaaknummer Behandeld door 24 augustus /cor Z Wiebe Jan Dijk Aan mevr. J van Buren Opperbuorren-East 2 9216 VL OUDEGA Drachten, Kenmerk Zaaknummer Behandeld door 24 augustus 2016 16-0261/cor Z1361300 Wiebe Jan Dijk D1739415 0512 581234 w.dijk@smallingerland.nl Onderwerp

Nadere informatie

N.V. Nederlandse Gasunie G.A. Westmaas Postbus DA Groningen. Betreft: Omgevingsvergunning. Geachte heer Westmaas,

N.V. Nederlandse Gasunie G.A. Westmaas Postbus DA Groningen. Betreft: Omgevingsvergunning. Geachte heer Westmaas, Bezoekadres Ebbehout 31 1507 EA Zaandam N.V. Nederlandse Gasunie G.A. Westmaas Postbus 181 9700 DA Groningen Postbus 209 1500 EE Zaandam www.odnzkg.nl Betreft: Omgevingsvergunning Geachte heer Westmaas,

Nadere informatie

Aanvraag bouwvergunning Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat de volgende aanvraag om bouwvergunning is ingediend voor:

Aanvraag bouwvergunning Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat de volgende aanvraag om bouwvergunning is ingediend voor: OPENBARE KENNISGEVINGEN WEEK 52-2009 OPENBARE KENNISGEVINGEN Woningwet Aanvraag bouwvergunning Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat de volgende aanvraag om bouwvergunning is ingediend

Nadere informatie

Besluit omgevingsvergunning (uitgebreide procedure)

Besluit omgevingsvergunning (uitgebreide procedure) Besluit omgevingsvergunning (uitgebreide procedure) Datum omgevingsvergunning: 7 september 2016, kadastraal bekend als gemeente Borsele, sectie AL nr. 660,, kadastraal bekend als gemeente Borsele, sectie

Nadere informatie

Bekendmakingen week

Bekendmakingen week Bekendmakingen week 51 2016 Exploitatieovereenkomst appartementengebouw De Bever Het college van Burgemeester en Wethouders van Heerhugowaard heeft op 6 december 2016 besloten in te stemmen met de exploitatieovereenkomst

Nadere informatie

2 3 JULI 2015. gemeentes LUIS. Aan Aannemersbedrijf Van der Poel B.V. T.a.v. de heer R.M. van Pamelen. Postbus 116 4530 AC TERNEUZEN

2 3 JULI 2015. gemeentes LUIS. Aan Aannemersbedrijf Van der Poel B.V. T.a.v. de heer R.M. van Pamelen. Postbus 116 4530 AC TERNEUZEN gemeentes LUIS Postadres: Postbus 27 4500 AA Oostburg Aan Aannemersbedrijf Van der Poel B.V. T.a.v. de heer R.M. van Pamelen Postbus 116 4530 AC TERNEUZEN Bezoekadres: Nieuwstraat 22 4501 BD Oostburg Telefoon

Nadere informatie

Gemeentepagina Woudrichem week 1, 7 januari 2016

Gemeentepagina Woudrichem week 1, 7 januari 2016 Herstraten Duizendmorgen Maandag 11 januari start van der Stelt GWW met het herstraten van de weg aan de noordzijde van het viaduct in de Duizendmorgen. Het zuidelijke gedeelte is medio 2015 uitgevoerd.

Nadere informatie