GIDS YOGA I DE YOGALES. Benodigdheden

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GIDS YOGA I DE YOGALES. Benodigdheden"

Transcriptie

1 GIDS YOGA I DE YOGALES Benodigdheden - Antislip yogamat - Losse kleding - Handdoek of deken - Bril i.p.v. contactlenzen - Eventueel zitkrukje en/of kussentje. Wat van de deelnemer verwacht wordt - 10 minuten voor de aanvang van de les aanwezig zijn in de zaal.. Er is dan gelegenheid om de noodzakelijke rust en innerlijke aandacht te creëren als voorbereiding op de eigenlijke les. - Vooraf tijdig laten weten via telefoon of of men verhinderd is de les te volgen. - Regelmatig volgen van de Lessen. Alleen een regelmatige beoefening geeft de gewenste effecten.. -Wanneer de les is aangevangen is toegang tot de zaal niet meer mogelijk. Mocht u door ongelukkige omstandigheden te laat zijn kan mogelijk de les op een andere locatie ingehaald worden. Hiervoor dient u contact op te nemen met de docent. Wat ten zeerste aanbevolen c.q. afgeraden wordt Doel van yoga is een volledige controle over lichaam en geest. Dit vereist dat men zich bewust gaat worden van de subtielere, innerlijke krachtwerkingen en daarom helderheid en gevoeligheid in de zelfwaarneming bij oefeningen..vandaar de volgende adviezen en/of ontradingen: - Luister tijdens de les goed naar het lichaam en doe niets wat u niet aan kan. Yoga is niets forceren, maar een geleidelijke harmonieuze opbouw van gewenste situaties. - Oefen op een lege maag. Dus eet geruime tijd voor de les niet ( om en nabij 3 uur ) - Niet roken. Door de intensieve pranayamas worden steeds meer longblaasjes geactiveerd, die daarna door de rokende cursist met rook ( gif ) overgoten wordt. - Een vegetarisch dieet is voor de yogi uit energetisch oogpunt het beste. Degenen die gewend zijn om vlees en /of vis te eten wordt daarom aanbevolen zich op yogalesdagen te beperken tot fruit en vegetarisch licht verteerbaar voedsel. Zij die over willen schakelen op een geheel vegetarisch dieet kunnen daarvoor informatie opvragen bij de docent. -Geen alcoholgebruik op yogalesdagen, omdat dit het bewustzijn uit yogisch oogpunt negatief beïnvloedt. - Veel water drinken voor, tijdens en na de les - Houd voor jezelf een yoga-meditatiedagboek bij. Heeft de functie van een spiegel, waarin je kan zien hoe vaak en hoe lang je met welke oefingen aan de gang bent geweest. - Als men koorts heeft, buikloop of enig andere acute aandoening doe dan geen oefeningen. tel.:

2 Globale opbouw van de les 1 e fase Inleidende oefeningen om de luchtwegen en energiekanalen in het lichaam vrij te maken. 2 e fase Verstilling door de Omkar ( het zingen van de mantra Aum) en verbinding maken met de Kosmische Energie 3 e fase Fysieke yoga oefeningen, Pranayamas, Visualisaties 4 e fase Mantra meditatie en Yoga Nidra. II ACTIVITEITEN NAAST HET NORMALE LESPROGRAMMA 1 Meditatie sessies Naast de gewone yogales wordt er op iedere laatste zondag van de maand tussen uur en uur gemediteerd in Voorschoten. Iedere deelnemer aan de les is welkom. Meditatie is belangrijk in de yoga. Wetenschappelijk is inmiddels aangetoond dat het brein daardoor beter functioneert. Dekking van de kosten geschiedt uit vrijwillige bijdragen. Meer informatie bij de docent. 2 Andere zaken - Mogelijke Deelnames aan Periodieke Lezingen en Silence Retreats georganiseerd door HYMNS, het vertegenwoordigend lichaam van de 5000 jarige Himalaya Traditie uit India. - Voorts Deelnames aan Teachers Trainingen voor wie zich op professionele wijze begeleid door yogis uit de Himalaya Traditie verder wil ontwikkelen tot yogadocent. - Verder voor wie aansluiting zoekt bij en zich spiritueel verder wil ontwikkelen olv de Himalaya Traditie mantra initiatie - Verkrijgbaarheid van CD s met mantras voor yoga oefeningen/ yoga nidra en speciale boeken. - Informatie over Pancha Karma behandeling in India tegen speciaal tarief. - Privélessen of persoonlijke adviezen tegen specifieke problemen. III BIJZONDERE ONDERWERPEN 1 DE KEUZE VAN EEN VEGETARISCH DIEET Waarom een yogabeoefenaar voor een vegetarisch dieet kiest, of in ieder geval zo min mogelijk dierlijk voedsel gebruikt. 1. Verse groenten en fruit zijn het best beschikbaar voedsel in de natuur en bevatten meer prana, cosmische energie. 2. Over het algemeen bevat een vegetarisch dieet satwisch voedsel terwijl al het niet vegetarisch voedsel rajas of tamas is. Zie ook Ayurvedische voedingsleer tel.:

3 3. Fruit groenten en granen zijn opslagplaatsen van zonne-energie, door de fotosynthese in planten. Vlees heeft slechts een laag zonlichtgehalte. 4. Een uitgebalanceerd vegetarisch dieet voorziet in meer voedzame energie dan vlees. Groenten en bonen bevatten veel proteinen. Plantaardige proteinen zijn gemakkelijker te verteren dan de proteine in vlees. Het is niet juist dat er een proteinetekort ontstaat zonder vlees. 5. Een uitgebalanceerd vegetarisch dieet heeft een hoge voedingswaarde omdat het alle belangrijke ingredienten als proteinen, vetten, koolhydraten, vitaminen en mineralen, evenals voldoende calorieen bevat. 6. Vleeseters lijden vaak aan constipatie omdat hun voedsel niet voldoende vezels bevat. Ziekten als colitis ulcerosa, het prikkelbare darmsyndroom, en kanker van de dikke darm komen vaker voor bij mensen die veel vlees eten. 7. Hartziekten, huidaandoeningen, kanker en chronische spijsverterings-klachten komen minder voor bij mensen die zuiver vegetarisch eten. 8. Vlees vergaat zeer snel. Alles wat snel rot is schadelijk voor de gezondheid. 9. Vegetarisch voedsel wordt binnen 2 tot 6 uur verteerd. Bij vlees kan de vertering wel 36 uur duren. Dit is schadelijk voor het lichaam. 10. De algemene overtuiging dat essentiele aminozuren alleen in vlees aanwezig zijn is onjuist. 11. De grote hoeveelheden proteine in vlees kunnen leiden tot nierziekten en een hoog bloedureum. 12. Alle mogelijke residuen van bestrijdingsmiddelen, medicamenten, hormonen etc dat in het vlees nog aanwezig is neemt men bij consumptie ervan eveneens tot zich. 13. Er zijn zeer sterke aanwijzingen dat het eten van met BSE besmette vlees bij mensen o.a. de ziekte van Creutzfeld-Jakob kan veroorzaken. Gaar koken of bakken maakt niets uit. 14. De doodsangst van dieren op het moment van de slachting veroorzaakt uitscheiding van giftstoffen. Deze giftstoffen worden meegeconsumeerd wanneer het vlees wordt gegeten. 15. Rood vlees bevat een hoog gehalte aan verzadigde vetten die het cholesterolgehalte verhogen. 16. Het hoge vezelgehalte in vegetarisch voedsel voorkomt de aanmaak van LDL (schadelijk cholesterol). Dit LDL kan leiden tot hartklachten. 17. Vlees is in de produktie minder economisch en schadeljker voor het milieu. Om een kilo vlees te produceren zijn grote hoeveelheden gras, granen en water nodig als veevoer. Ruim 4000 vierkante meter land dat ca 1000 kg rundvlees opbrengt, brengt het 10 tot 20-voudige op aan hoogwaardige en voedzaam vegetarisch voedsel. Veel bomen die zuurstof produceren worden gekapt om plaats te maken voor weilanden voor het vee. tel.:

4 18. Vleesetende dieren hebben lange spitse tanden. Deze hebben mensen niet omdat het voor hen niet noodzakelijk is om vlees te verscheuren. 19. De darmlengte van carnivoren is maar driemaal de lichaamslengte. De reden hiervan is dat afvalstoffen van vlees, dat snel gaat rotten, snel het lichaam moet kunnen verlaten. Net als andere planteneters hebben mensen een darmlengte van 10 tot 20 maal de lichaamslengte. 20. Vleesetende dieren hebben naar verhouding een groter lever dan mensen, die meer urinezuur kan neutraliseren. Urinezuur, een nevenprodukt van vertering van vlees, kan in grote hoeveelheden bij mensen ziekten als jicht veroorzaken. In vergelijking met carnivoren zijn mensen niet goed uitgerust voor het verteren van niet vegetarisch dieet. 2 DE ZITHOUDING EN DE ADEMHALING - Bij de beoefening van yoga is het belangrijk erop te letten dat men steeds zit met een rechte rug. In en langs de wervelkolom bevinden zich kanalen waardoorheen spirituele energie omhoog en neerwaarts stroomt. Dit stromen heeft een belangrijke functie in de yoga en moet dan ook zonder belemmeringen plaats kunnen vinden. Meer informatie hierover krijgt u in de lessen. Ook kunt u hierover vragen stellen aan de docent. - De yogi heeft een diepe ademhaling. Men kan bij hem drie typen ademhaling ontdekken nl borst-, rib- en buikademhaling. Al deze typen worden bij hem op een harmonieuze wijze gecombineerd. Als gevolg van de omgeving en leefwijze van de moderne mens is hij/zij deze wijze van ademhaling kwijtgeraakt met alle slechte gevolgen van dien voor zijn/haar gezondheid ( asthma, bronchitis enz.) Een ongezonde, gebrekkige ademhaling komt regelmatig bij mensen tot uiting in de borstademhaling. Deze overheerst met als gevolg dat de ademhaling relatief veel inspanning vergt voor relatief weinig in- en afvoer van lucht. In de les wordt aandacht besteed aan de juiste wijze van ademhalen. Ook kunt u hierover vragen stellen aan de docent. 3 MANTRAS : HET HOE EN WAAROM 3.1 Vanaf onze kindertijd is ons geleerd om de dingen in de wereld om ons heen te bekijken, te onderzoeken, te verifiëren, maar initiatie het ontvangen van een mantra is een begin om de blik naar binnen te richten. Verwar mantra en meditatie niet met godsdienst; zij zijn volkomen verschillend. Een mantra is een klank een lettergreep, een serie klanken. Het belangrijkste kenmerk is niet zijn betekenis, maar zijn vibraties. Een mantra geeft je geest een punt om zich op te richten, en helpt je omje bewust te worden van je innerlijk Een mantra is een hulpmiddel om jezelf te begrijpen, en je uiterlijke en innerlijke wereld met elkaar in overeenstemming te brengen. Een mantra is een vriend, die de geest helpt om scherp geconcentreerd ( one-pointed ) te worden, en die de student langzaam begeleidt naar een diepe ervaring van stilte, naar het innerlijke Centrum van Bewustzijn. Het is een geestelijk zaadje dat gezaaid wordt in de bodem van het zelf. Het is een therapeutische gids die je door verschillende lagen van je wezen leidt, en uiteindelijk naar de eenheid tussen het individu en het Kosmische Bewustzijn. De mantra is een belangrijk middel op het pad naar Zelf-Verlichting. ik moedig je aan om regelmatig te mediteren, om je je mantra te herinneren, en om er een integraal onderdeel van je leven van te maken. Als je mediteert, gebruik de mantra dan in stilte, en bewust. Op andere momenten kan je de mantra bewust of onbewust gebruiken. Op een gegeven moment zal je merken dat de mantra je leidt in je dagelijks leven. tel.:

5 Swami Rama van de Himalaya 3.2 Raja-Yoga, het Koninklijke Pad, is de volledige Yoga zoals onderwezen in de Yoga- Sutras van Patanjali, die door de grootste schrijvers over Hatha-Yoga, zoals Svatmarama, als autoriteit wordt beschouwd. Verklaard, verbreed in zijn beoefèning, en overgedragen onder op eigen ervaring en initiatie gerichte begeleiding door de leermeesters uit de Himalaya, wordt dit de Himalaya Traditie genoemd. Maar zonder persoonlijke overdracht kan Patanjali niet begrepen worden. De eerste overdracht aan een student is die van de mantra, een geluidseenheid om de concentratie op te richten. Het Woord Mantra Het woord Mantra is verwant aan de Nederlandse woorden mens en mentaal, die zijn afgeleid van het Latijnse woord mens (geest), dat weer komt van het Griekse woord menos (geest). Menos, het Latijnse mens, mentaal en mens en het woord mantra zijn allemaal afgeleid van de Sanskriete stam man, die mediteren betekent. De mens is het wezen dat kan mediteren. Hij heeft een mens, een geest, waarmee hij mediteert. Hij richt zijn concentratie op een woord, een mantra, om te mediteren. In India en in andere delen van Azië is de mantra een dermate centraal onderdeel van de cultuur, en zo essentieel voor het menselijk leven dat een mens zonder mantra is als daal (linzen) zonder zout. Er ontbreekt iets. Een mens is onvolledig zonder manira. Wat is een Mantra? Een mantra is een woord of een serie woorden; het is een gedachte; het is een gebed, niet in de betekenis waarin het woord gebed meestal gebruikt wordt maar in de zin van de verbintenis van ons lagere bewustzijn met het hogere bewustzijn dat we Goddelijk Bewustzijn of de Goddelijke Levenskracht noemen. Een mantra is een geluidseenheid, een gedachteneenheid. Het is een klank of serie klanken die aan de Yoga student of discipel gegeven wordt om constant in gedachten te houden met een specifiek spiritueel doel. In de innerlijke plattegrond van het weefsel van ons bewustzijn neemt de energie van het bewustzijn twee vormen aan: klank en licht. Op een gegeven moment zijn geluid en licht verstrengeld, verenigd. In onze huidige fase van ontwikkeling worden zij als van elkaar verschillend ervaren, daarom beginnen we met de klank van de mantra. De initiatie in het licht komt iets later. In het begin zijn er twee aspecten van mantra die we moeten begrijpen: de combinatie van lettergrepen die een klank vormt en die een bepaald effect op de geest heeft, vooral als deze in gedachten herhaald wordt, en de betekenis. Het effect van een herhaalde klank De theorie van mantra is gebaseerd op het principe dat de klanken, letters en lettergrepen van het alfabet het middelpunt in zich dragen van bepaalde psychische of mentale vibraties. Iedere lettergreep bevat een specifiek lichtpunt van bewustzijn. Als je aan bepaalde letters van het alfabet denkt, of aan een combinatie van die letters, dan produceren ze bepaalde gedachten, bepaalde mentale vibraties. Het geluid heeft een bepaald gevoel, een bepaalde smaak. De gedachte aan een woord is een vibratie van de geest, maar niet alle vibraties zijn hetzelfde. Verschillende lettergrepen dragen de kern in zich van de kracht voor verschillende vibraties. Op een hele ruwe manier kunnen we dat zien aan de klank van bepaalde woorden. Laten wij bijvoorbeeld stellen dat ik in een vreemd land ben waar niemand Nederlands spreekt. Laten we stellen dat ik in een rare, wispelturige bui ben. Ik loop mijn hotelkamer uit, de straat op, en iemand komt mijn kant oplopen. Hij spreekt geen Nederlands. Ik loop naar hem toe en zeg klap. Hij weet niet wat het betekent maar de klank laat een indruk na in zijn geest. De tel.:

6 volgende dag heb ik spijt dat ik die arme stakker aan het schrikken heb gemaakt, en wil ik het goedmaken. Dus ik loop de straat op en tegen de eerste persoon die ik tegenkom en deze spreekt ook geen Nederlands zeg ik lief. Wat is het verschil tussen die twee klanken? De klanken klap en lief zijn kwalitatief anders. Dichters en vaardige schrijvers zijn zich hier ten zeerste van bewust en gebruiken klank op hele effectieve wijze in hun werk. Klank heeft effect op zichzelf los van de vertaling. Het laat een indruk achter op de geest. Op dezelfde wijze heeft iedere mantra zijn eigen onderscheiden klank-vibratie. Mantra als energie We kunnen nog verder gaan. Het universum wordt voortbewogen door bewuste krachten ; ook wel engelen, godheden, incarnaties, manifestaties van God enz. genoemd. De klanken van mantras vertegenwoordigen deze specifieke vormen of aspecten van bewustzijn. Daarom beschouwen we mantras in de Traditie als de klankvormen van de krachten van het goddelijke. Ook in sommige christelijke tradities, bij de Sufies en in de Joodse Kabbala wordt gezegd dat de naam van God God ZèIf is. Iedere geïndividualiseerde geest heeft zijn eigen samenstelling. In de geest zijn de indrukken van vele levens opgeslagen. We noemen deze indrukken samskaras. Wat voor handelingen we ook verrichten, wat voor verlangens we ook hebben, wat voor neigingen er ook in ons opwellen, ze worden allemaal geactiveerd vanuit deze indrukken. De optelsom van deze indrukken uit het verleden vormt onze persoonlijkheid. Als we onszelf willen verbeteren moeten we leren de patronen van deze indrukken te veranderen. Als een glas halfvol is met koud water en ik giet er warm water bij, dan verandert er een eigenschap van het water. Als ik indrukken heb die leiden tot bittere gedachten, en ik giet er één centrale zoetmakende gedachte-klank bij, steeds opnieuw, iedere dag gedurende een aantal uur per dag, en ik doe dat gedurende 10, 15 of 20 jaar, dan ontvangt de geest daarvan de indruk, en kan niet anders dan veranderen. Op die manier verandert de mantra onze aard, en maakt ons zuiverder, zachtmoediger, rustiger. Als de optelsom van iemands indrukken hem ertoe leidt om verstoorde gedachten te hebben, dan krijgt hij een kalmerende mantra. Als hij te passief is krijgt hij een activerende mantra. En als de mantra steeds opnieuw herinnerd wordt, dan brengt de indruk ervan bepaalde gewenste veranderingen teweeg in de persoonlijkheid. Als naam en klanklichaam van het goddelijke maakt de mantra een zodanige indruk op de diepere lagen van de geest, dat het menselijke in de mens zich overgeeft, en plaats maakt voor de aanwezigheid van het goddelijke. Meditatie met een mantra is de ervaring van een woordeloos gebed, en van het meest subtiele in het gevoel en de praktijk van devotie. Het is de ultieme wijze om uit te drukken niet van mij, geheel van U en uitsluitend van U, zodat de gehele persoonlijkheid het Huis van God kan worden, een instrument van de Godheid, een vorm waardoor uitsluitend de Godheid nog kan handelen. Langzaam aan. Alles op zijn tijd. Het oefenen hiervoor begint wanneer je ophoudt je mantra te doen, en hem alleen nog laat opwellen uit de innerlijke diepten en er intern naar luistert. Mantras voor specifieke persoonlijkheden en doelen Je zou kunnen zeggen: Ik vind mezelf wel goed zo. Ik wil mijn persoonlijkheid niet veranderen, en ik wil ook niet dat iemand anders zich ermee bemoeit. Als je niet de stap neemt om een mantra te krijgen, dan zal zelfs al meditatie op de ademhaling en So-ham veranderingen in je teweeg brengen. Maar dat is minder effectief dan een persoonlijke mantra. Als een persoonlijke mantra, ook wel diksha (initiatie-) of guru mantra genoemd, gegeven wordt, is dat alsof je een druppel neemt van de universele geest van de Traditie, en die druppel, dat zaadje, plaatst in de geest van de geïnitieerde. Het wordt initiatie genoemd omdat tel.:

7 energie al is het nog zo n klein beetje wordt overgedragen in de erfopvolging van discipel op discipel op discipel op de ontvanger. In de Brhad-aranyaka Upanishad, die gedateerd wordt op omstreeks de 14e eeuw voor Christus, vinden we een lijst van leraren in de erfopvolging: a onderwees aan b, die onderwees aan c, die onderwees aan d. Een lijst van 68 generaties van leraren, de ene na de andere, terug tot de allereerste, Svyambhu Brahman, het Zelf-Bestaande Opperwezen. Ere aan dat Zelf-Bestaande Opperwezen zegt de Upanishad. Dus mantras zijn klanken, gedachten, woorden, die geopenbaard zijn aan de oude rishi s (wijzen) in de hoogste staat van samadhi, de ultieme meditatie. De mantras zijn opgewekt in de ziel als openbaring, en overgedragen van de één op de ander in de erfopvolging. Er zijn verschillende mantras voor verschillende mensen. Hoe gaat dat in zijn werk? Hier moeten we wat vertellen over de geschiedenis van de Yoga Traditie. Soms vragen mensen: Hoe zit het met Transcendentale Meditatie? Waar past TM binnen de Yoga traditie? Het woord transcendentaal is een hedendaagse uitdrukking. Het is zeker geen Sanskriet woord. Het is een vertaling van iets anders. Sommige mensen vragen: Hoe zit het met Zen meditatie? Hoe verhoudt die zich tot Yoga meditatie? Ongeveer 3000 voor Christus was Indië een land van pioniers, vergelijkbaar met Amerika rond Mensen migreerden uit allerlei gebieden en verspreidden zich over het land, hakten bossen om en vestigden steden en religies. Sommigen onder hen waren diep filosofisch van aanleg. Zij trokken zich terug uit dat hele gebeuren en gingen leven als kluizenaars in de bossen en in grotten in de bergen. Zij begonnen voör zichzelf een proces van zelf-verovering, van zelf-ontdekking. En als de mensen moe waren van de dorpen, van de steden, als ze gemoedsrust zochten, dan zochten ze deze kluizenaars op, deze grote meesters, leefden enige tijd aan hun voeten en ontvingen gemoedsrust, aanwijzingen, een zekere wijsheid, en gingen dan weer terug naar hun dorpen en steden en pakten hun dagelijkse leven weer op. Sommige van deze kluizenaarshutten werden zelfs grote universiteiten. Alexander van Macedonië, die Indië binnenviel in de vierde eeuw voor Christus, kwam bijvoorbeeld vlak in de buurt van de universiteit van Taksha-shila. Die had op dat moment meer dan inwonende studenten. Studie was niet gescheiden van spiritualiteit. Het impliceerde altijd karaktervorming. Gedurende iemands studentenleven (de brahmacharya periode) werd hem geleerd hoe hij zich diende te gedragen om de samenleving tot nut te zijn, en hoe hij zijn doel als mens kon vervullen en spiritueel groeien. De grote meesters van de Himalaya, de grondleggers van het Yogasysteem, dankzij wiens intuïtieve kennis en wijsheid het onderricht werd en nog steeds wordt doorgegeven, deden naast hun intuïtieve kennis experimenten op zichzelf De gedachten die we hebben maken onze persoonlijkheden. Meestal houden we geen enkele gedachte vast. We zijn niet consistent in ons denken. Onze gedachten zijn kriskras, lukraak. Het beoefenen van mantra is het oefenen in het hebben van één enkele gedachte, en constant bij die gedachte te blijven zodat hij een bepaalde indruk zal maken op de geest. De grote meesters in de Yoga traditie zouden kunnen zeggen: Jongen, jij hebt niet genoeg vuur in je. We geven je een vuur mantra. Zit bij een vlam, een kaarsvlam, kijk in de vlam; en herinner je, gelijk met je ademhaling, deze specifieke vuur mantra, of luister er innerlijk naar. In zes maanden zal je bepaalde, hele positieve, veranderingen waarnemen in je persoonlijkheid. Tegen een andere student zouden ze kunnen zeggen: Jij mist de koelte en de stroom van water, dus jij krijgt een water mantra, om te gebruiken zittend naast stromend water. En op die manier bracht na een bepaalde tijd de visuele indruk, samen met die ene gedachte, die continu en met concentratie in herinnering werd gehouden, bepaalde hele, hele subtiele veranderingen teweeg in de persoonlijkheid van de leerling. tel.:

8 De geleidelijke verandering van de persoonlijkheid Veranderingen in de menselijke persoonlijkheid vinden niet plaats van vandaag op morgen. Kijk voor je vanavond naar bed gaat maar eens in de spiegel. Kijk naar je gezicht. Morgenochtend word je wakker, is je gezicht veranderd? Neen, dat is het niet. Het is hetzelfde gezicht. Kijk morgenavond wéér. Het is nog steeds hetzelfde gezicht. Maar pak over 5 of 10 jaar een foto van jezelf van vandaag. Wanneer ben je naar bed gegaan en wakker geworden met een ander gezicht? De veranderingen in de menselijke persoonlijkheid zijn subtiel en nauwelijks waarneembaar. Mensen die beginnen te mediteren en een mantra krijgen zijn vaak ongeduldig omdat de geest langzaam verandert. Iemand belde me eens op en zei: Ik heb drie maanden geleden mijn mantra gekregen. Wanneer ben ik nu verlicht? Het proces van spirituele groei en de regelmatige beoefening van specifieke spirituele praktijken heet sadhana, en meestal is het een langzaam, geleidelijk proces. Het kan niet versneld worden omdat er veel geassimileerd moet worden. Maar mensen zijn ongeduldig. Verschillende manieren om je mantra te gebruiken Er zijn veel verschillende wegen naar het middelpunt van je bewustzijn. Daar gaat meditatie om. Er zijn vele verschillende wegen naar het werkelijke Zelf; en er worden veel verschillende methodes en technieken voorgeschreven die geschikt zijn voor verschillende persoonlijkheden. Mensen kunnen concentreren op een kaarsvlam. Sommigen gebruiken een bepaalde ademhalingstechniek, anderen gebruiken een ander soort ademhalingstechiek. Sommigen luisteren naar het geluid van de mantra. Anderen concentreren zich op de mantra bij een bepaalde muzieknoot. Aan weer anderen wordt geleerd om zich te concentreren op een bepaald centrum van bewustzijn in combinatie met het beoefenen van de mantra etc. Vandaag de dag leren mensen om te beginnen met een eenvoudige mantra, en later krijgen ze ingewikkeldere mantras om gedurende een bepaalde periode te beoefenen. Af en toe kan een mantra voor een bepaalde periode beoefend worden met een innerlijke concentratie, of met vuuroffers, waardoor hij tien keer zo intens wordt, teneinde een bepaald spiritueel resultaat te bereiken. Het is een methode om een bepaalde gedachte een indruk te doen achterlaten in de geest. Door die indruk gaat er ergens een deur open, en waar die persoon zich ook bevindt op dat moment, de volgende stap komt weer een beetje dichterbij. Raja Yoga en de verschillende paden De grote meesters, de grondleggers van de Yoga traditie van de Himalaya, waren meesters van alle verschillende paden van zelf-overwinning, van zelfonderzoek, tot in de kern van ons hoogste bewustzijn. Maar niet iedere discipel die zij opleidden was in staat om alle verschillende gebieden van meditatie te beheersen. Sommigen deden gedurende lange tijd alleen fysieke yoga. Anderen hadden meer aanleg voor concentratie op geluid. Weer anderen slaagden beter in concentratie op licht. Zij werden meesters van een specifiek systeem binnen het grotere systeem, en vestigden hun eigen academies en ashrams. Daardoor komt het dat er vandaag de dag verschillende takken van Yoga zijn: Hatha Yoga, Nada Yoga, Laya Yoga, enz. enz., en leerlingen komen naar een bepaalde ashram en installeren zich en proberen een tijdje een bepaald pad. Vervolgens heb je leerlingen die tegen zichzelf zeggen: Dit is het beste pad. Waarom doen ze dat? Omdat het goed is voor hen. Ze hebben er baat bij. Maar iemand anders zegt: Ach, die lui daar. Ik ben er geweest. Ik heb het uitgeprobeerd maar het deed me helemaal niets. Want zie je, de discipelen van de grote meesters werden meesters van bepaalde systemen, maar heel heel, heel weinigen waren in staat om het hele systeem van Raja Yoga, het Koninklijke Pad, te beheersen, het hoofdpad waar al die andere systemen deel van uitmaken als onderdelen van een groter geheel. In Raja Yoga bestaat een grote diversiteit aan methodes, maar die passen allemaal onder de paraplu van het oorspronkelijke systeem. Al die verschillende systemen maken deel uit van een groot geheel met heel veel systemen en tel.:

9 methodes en mantras die geschikt zijn voor verschillende individuen. Dus in onze Traditie beginnen we met Raja Yoga, het Koninklijke Pad van Yoga. In veel steden en landen is me gevraagd: Hoe verhoudt uw systeem zich tot Zen? Wat kan ik daarop antwoorden? Dus ik zeg in alle nederigheid dat alles wat in Zen bekend is, ook bekend is in Yoga, maar alles wat in Yoga bekend is, is niet automatisch bekend in Zen. Neem bijvoorbeeld TM; een mantra nemen en op een bepaalde manier gebruiken is één van de manieren waaop mantra gebruikt kan worden. Toen Maharishi Mahesh Yogi naar de Verenigde Staten en Europa ging, en zo geweldig veel te bieden had, moeten de PR-jongens tegen hem gezegd hebben: Hoor eens, yogi, die geweldige onderdompeling in wijsheid en filosofie gaat hier niet werken. Je moet het goed verpakken. Je moet een stukje nemen en dat goed verpakken. Mooi papiertje eromheen, een grote strik, een lekker prijskaartje, nog een paar leuke extraatjes, en dan zeg je tegen de mensen dat ze over drie jaar of iets dergelijks verlicht zijn, of iets anders waar ze iets aan hebben. Maar het is maar een klein onderdeel van het Yoga systeem. En voor wat Vipassana betreft, de meeste leerlingen van Vipassana die ik gezien heb, blijven steken in lichamelijke ervaringen. Ik heb ze 25 jaar lang zien mediteren, en ze zijn niet verder gekomen dan de lichamelijke ervaringen. Ze zouden het wel kunnen, maar veel. leraren weten niet hoe ze ze verder kunnen brengen, voorbij nama-rupa (naam en vorm). Met Zen is het net zo, zodat Zen leerlingen moeite hebben om het niveau van de gedachte voorbij te gaan, hoewel er wel Zen scholen zijn die mantra gebruiken. Zie je, al die systemen zouden geïntegreerd moeten zijn in de Vedantische contemplatie van de Mahavakyas en meditatie met een mantra. Er is een plek waar die twee samenkomen, en die plek moet ervaren worden. Het mooie van de Himalaya Traditie is niet dat het alle systemen integreert. Het is niet zo dat ze verschillend zijn en dat je ze dan kunstmatig integreert,maar ze zijn alle-maal voortgekomen uit één systeem en hebben zich van daaruit ieder in een eigen richting ontwikkeld. Hoe wordt een mantra gekozen bij de initiatie? Een mantra is een lettergreep of een set lettergrepen die geschikt is voor een bepaald individu. Iemand zou tegen een initiator kunnen zeggen: Je weet nauwelijks hoe ik heet. Hoe kan je een mantra voor me kiezen? Er zijn twee processen van kennis verkrijgen: er is een rationeel proces, en een intuïtief proces. Om te beginnen, wie ben je? Veel mensen identificeren zich met hun naam, en denken dat ze hun naam zijn. Maar je BENT niet je naam Waar komt je naam vandaan? Stel dat je geboren wordt in een ver ontwikkelde samenleving, 3000 jaar later, en mensen hebben alleen nummers, of iedereen moet zijn naam geheim houden. Er zijn allerlei mogelijkheden. Toen je geboren werd en uit je moeders baarmoeder kwam zei je niet: Ik ben Marie. Je was misschien anderhalf of twee jaar oud toen iets in je zei: Ze zeggen Marie en dan kijken ze naar me. Marie kom hier, Marie doe zus, Marie doe zo. Marie zal mijn naam wel zijn. Hoe heet je, klein meisje? Marie. Het is een aangeleerde reflex, maar je naam, dat ben JIJ met. Er zijn verschillende soorten persoonlijkheden. Dat op zich vormt al een hele wetenschap. Iedereen heeft sterke en zwakke kanten. Degenen die de wetenschap van Yoga begrijpen leren om te kijken naar de persoonlijkheidstypen, want de mantra is gekoppeld aan een specifiek persoonlijkheidstype. De initiator is iemand die onderlegd is in mantra wetenschap en ook in aspecten van de menselijke persoonlijkheid. Maar het proces van initiatie gaat veel verder dan dat: De initiator ontvangt de mantra op intuïtieve wijze. Degene die je initieert moet een hele zuivere, heldere, open geest hebben zodat hij, in meditatie, de mantra die bij jouw persoonlijkheidstype past kan ontvangen en tel.:

10 doorgeven. Nu komen we schoorvoetend op een terrein dat veel mensen niet willen accepteren. Sommigen noemen het een mysterie. Je bent vrij om het te accepteren of af te wijzen. Voel je vrij om het te geloven, of niet. Veel mensen kunnen het bestaan van deze vorm van Genade niet accepteren, en vragen daarom niet om een persoonlijke mantra. Ze gebruiken wat ze geleerd hebben over meditatie tot waar ze gekomen zijn. Er zijn nog hele nuttige lessen die ze kunnen volgen, en ze kunnen Yoga blijven beoefenen met alles wat ze geleerd hebben. Maar in onze Traditie worden gevorderde technieken van meditatie niet onderwezen voordat een persoonlijke mantra is gegeven. De leraar, de inititator, zal zelden zeggen: Ik wil je een mantra geven. Het is iets dat uit je zelf moet komen. Als je de behoefte voelt, kan je erom vragen. Dan wordt een tijd afgesproken en vindt een hele eenvoudige vorm van initiatie plaats. Maar de behoefte moet van binnenuit het bewustzijn van de te initiëren persoon komen. Het moet een drang van zijn eigen innerlijk zijn. Ook als je die drang niet voelt, spreek dan wel met jezelf een vaste tijd af voor meditatie. Alleen al door op een vaste tijd te mediteren blijf je in contact met de Bron van Genade. Het proces van initiatie De initiatie ceremonie in de Himalaya Traditie omvat bepaalde traditioneel vaststaande procedures. Omdat het een mijlpaal is die een verandering markeert in het leven van de leerling, wordt de leerling gevraagd om zichzelf minstens een dag voor de initiatie te zuiveren. Dit doet hij of zij door een satvisch (zuiver) dieet te houden van uitsluitend vegetarisch voedsel, door alle activiteiten te mijden waardoor hij of zij emotioneel uit balans kan raken, en door een serene geest te cultiveren. De leerling komt naar zijn initiatie na zich gewassen te hebben en schone kleren te hebben aangedaan. Voor de initiatie zelf wordt de leerling gevraagd om een gift van fruit en bloemen mee te brengen en een dakshina (een financiële gift voor de guru erfopvolging). Deze giften symboliseren de vijf zintuigen van rupa (zicht), rasa (smaak), gandha (geur), sparsha (tast) en shabda (gehoor), en zij tonen de oprechte intentie van de leerling, niet om de zinnelijke geneugten te verzaken, maar veeleer om ze ondergeschikt te maken aan zijn/haar spirituele ontwikkeling. Op de plek waar de initiatie-ceremonie plaatsvindt, wordt de leerling gevraagd enige tijd rustig te mediteren. Dan wordt hij of zij de kamer ingeleid waar de initiator zit te mediteren. De leerling en leraar mediteren even samen, en dan wordt de mantra gegeven. Meestal wordt de mantra in het rechteroor van de leerling gefluisterd, waarna nog enkele minuten gezamenlijk gemediteerd wordt. Aan het eind van de ceremonie wordt de leerling gezegend. Dit is een proces van geven en delen op het hoogste niveau. De leerling geeft zijn/haar vertrouwen en zijn/haar bereidheid om de waarheid te zoeken en om de reis van Zelf-ontdekking (sadhana) te aanvaarden. De leraar geeft, middels de Genade van de guru erfopvolging, de mantra, en gaat de verbintenis aan om de leerling spiritueel te helpen groeien. Mantra als een stabiliserende kracht in je leven Het idee van een mantra is om een bijzonder woord bij je te hebben. Volgens sommige scholen gebruik je het maar 20 minuten per dag, maar met de methode van de Raja-Yoga Traditie zoals onderwezen door Swami Rama wordt je mantra je persoonlijke vriend. Je houdt je mantra altijd in gedachten: terwijl je bij de bushalte staat, terwijl je wacht op een afspraak, terwijl je auto rijdt, op het moment dat je de behoefte hebt om tot jezelf te komen. Je mantra is van jou hij is bij je. Het is een woord, een zin, die altijd bij je zou moeten zijn. Kijk, op het ogenblik heb je een hele hoop willekeurige gedachten en indrukken in je hoofd, van alles dat tel.:

11 je van buiten naar binnen hebt gehaald. Dingen van buiten kunnen je opwinden, of ergeren, of in de war brengen, of bang maken. Maar de mantra komt uit je eigen innerlijk. Hij komt van binnenuit. Dus terwijl de hele wereld je bombardeert met indrukken is er iets in je binnenste dat je permanente middelpunt is en van waar je je niet moet verwijderen. Het kost tijd om het op die manier te beoefenen en onder de knie te krijgen. Maar het wordt een stille vriend bij wie je toevlucht kunt nemen als tegenwicht tegen alle opwinding en agitatie waaraan je blootgesteld bent. Als je de mantra vaak genoeg als vanzelf in je herinnering op laat komen, gaat hij onderdeel uitmaken van je onderbewuste. De mantra kan je toegangsdeur tot meditatie zijn, omdat hij het middelpunt, het brandpunt is. Het beoefenen van je mantra gaat als vanzelf over in meditatie. Naarmate je leert om je mantra te gebruiken kan, als je in contact blijft, de methode veranderd worden om je verder te helpen: Tot nu toe heb je het op deze manier gedaan. Van nu af aan zou je op die manier verder moeten gaan. Soms verandert er jarenlang niets. Maar vergelijk jezelf niet met anderen, en denk niet dat als iemand anders een andere methode ontvangt, jij ook een andere methode zou moeten krijgen. De methode die je hebt is misschien voor jou op dit moment de meest effectieve. Het hangt helemaal af van het individu en ook van de relatie die hij of zij wil onderhouden met de Traditie en met de bron van het onderricht. Houd je mantra geheim Als je een mantra hebt ontvangen, houd hem dan geheim. Houd hem geheim, en oefen, oefen, oefen. Er zijn veel, steeds verfijndere stappen in de mentale beoefening van mantra, en die worden geleidelijk onderwezen. De geheimhouding van je mantra is een vorm van mauna, van het beoefenen van stilte. De mantra dient om je naar binnen te richten. Een gesproken woord is verloren kracht. Daarom moet je de mantra alleen in gedachten houden. Koester hem aan je hart, in je geest. Laat hem een stille vriend worden, of je nu wandelt, bezig bent in slaap te vallen, wakker wordt, je toilet maakt, of zelfs in de armen van je geliefde. Je mantra wordt de kern, het wezen van je geest. Soms ben je je er bewust van, soms niet. Het is de taak van de initiator, de leraar, de leermeester, om je verder te helpen, om je de volgende stap te geven als je er klaar voor bent. Als de traditie van je leraar een authentieke Himalayan Traditie is, dan zal je geinitieerd of begeleid worden in het innerlijke licht, of de chakras en Centra van Bewustzijn, of de kundalini, als je er klaar voor bent. De leerling wordt dringend aangeraden om contact te houden. Niet per brief, fax of , maar door iedere dag op een vaste tijd te mediteren. Je zult merken dat een hele subtiele, ongrijpbare verbinding voelbaar is. Soms geeft een initiator iemand een mantra. De geïnitieerde blijft een paar jaar contact houden maar verdwijnt dan in de turbulentie van het leven. Vijftien of twintig jaar later voelt hij of zij de drang om weer contact op te nemen met de leraar en de erfopvolging. Hij of zij schrijft dan misschien een brief of zegt: Je zult me wel vergeten zijn, maar mijn mantra heeft me nooit verlaten. De mantra wordt het zaadje waaruit de hele boom van je spiritualiteit groeit. tel.:

12 3.3 Bekende Universele Mantras PANCHAKSHARA MANTRA AKSHARA betekent lettergreep. PANCHA is vijf. Het is de vijf lettergrepige mantra. Het is de korte mantra van Shiva : OHM NAMAH SHIVAYA Het betekent: IK GROET HEM DIE VOORSPOED IS. Ik groet dat Bewustzijn dat voorspoed is. SHIVA betekent voorspoed. En echte voorspoed ligt in innerlijkheid. Hij is het yogasymbool van meditatie. God is de innerlijke stilte de transcendentale Werkelijkheid. De diepere betekenis van NAMAH is: : niet, MAH : mij, NIET MIJ. Niet dat kleine ikje, maar de Aldoordringende Werkelijkheid ben ik. Symbolische betekenis van het getal vijf: Hij bestuurt en doordringt de vijf elementen waaruit de kosmos bestaat. In Zuid lndië zijn er vijf tempels waarin de L1NGAM het symbool is van één van de elementen. Je kan dus een tempel vinden waar Shiva vereerd wordt als AARDE, in een andere tempel als WATER, VUUR, LUCHT, ETHER (GELUID). MANTRA S VAN SHIVA : DE MAHA MRITYUN JAYA MANTRA OM TRIYAMBAKAM YAJAMAHE SUGANDHIM PUSHTI VARDANAM URVARUKAMIVA BANDHANAN MRITYOR MUKSHIYA MAMRITAT Wij vereren de drieogige God (Shiva) die welriekend is en die alle wezens voedt. Moge Hij mij bevrijden van de gebondenheid van de materie en dood, zoals men de komkommer losmaakt van zijn ranken, en mij de onsterfelijkheid geven.. MAHA betekent : groot. MRITYOR betekent : dood. JAYA betekent: overwinnen. Het is de mantra die u tot zelfrealisatie kan brengen. Vandaar ook een MOKSHA MANTRA. GAYATRI MANTRA AUM BHOOR BHUWAH SWAHA, TAT SAVITUR VARENYAM BHARGO DEVASAYA DHEEMAHI DHIYO YO NAHA PRACHODAYAT. tel.:

13 Samenvatting van deze Mantra O God! Gij zijt de Schenker van Leven, U verwijdert pijn en verdriet, U brengt gelukzaligheid, O Schepper van het Universum, Mogen wij uw licht zien dat ons van al onze zonden bevrijdt!, Moge U ons denken naar het juiste pad voeren. Letterlijke betekenis van de Mantra Aum = Brahma ; bhoor = expressie van de vitale spirituele energie ( prana) ; bhuwah vernietiger van het lijden ; swaha = expressie van geluk ; tat = dat; savitur = stralend als de zon; varenyam = beste keuze; bhargo = vernietiger van zonden ; devasya = goddelijk ; dheemahi = moge in zich opnemen ; dhiyo = verstand ; yo = die ; naha = ons ; prachodayat = moge inspireren; 4 PRANAYAMAS - Pranayamas zijn technieken om de ademhaling onder controle te krijgen ( yama beheersing) en daarmee. uiteindelijk het denken en de levenskracht ( prana levenskracht ). Daardoor kan men het verouderingsproces tegengaan en zichzelf zelfs verjongen - Een veel gebruikte pranayama is de nadi shodana. Het Sanskriet woord nadi betekent het psychische kanaal waardoor de prana stroomt in het lichaam. Het woord shodana betekent zuivering. Dus is hier sprake van een techniek waarmee de psychische kanalen worden gereinigd en van obstakels ontdaan. Hierdoor kan de prana vrijelijk door het hele lichaam stromen en het zo gezond mogelijk maken en tevens het denken tot rust brengen. Het is daarom een uitstekend middel om zich voor te bereiden op de meditatie. Hieronder wordt de techniek uitgelegd. - DE NADI SHODHANA: een belangrijke pranayama Toelichting Er is sprake van een alternerende ademhaling. Men begint met de uitademing door het actieve ( open ) neusgat ( active nostril). Vervolgens inademing ( dus alternerend) door het passieve neusgat (passive nostril) Volg verder het schema. Adem gelijkmatig drie maal in en uit door beide neusgaten na elke ronde. Doe dit elke dag s morgens, s middags en s avonds. E = uitademing en I = inademing. tel.:

14 Nadi Shodana Aanvullende informatie Algemeen Het Sanskriet woord nadi betekent psychisch kanaal of speciaal pad via welke de prana ( de spirituele energie) door het hele lichaam gaat. Het woord shodana betekent reiniging. Dus gaat het om een oefening waarbij de energiekanalen worden gereinigd en van obstakels ontdaan. Daardoor kan de prana zich vrij door het lichaam bewegen en de gezondheid van het fysieke lichaam optimaliseren en de geest tot kalmte brengen. Het primaire doel van pranayama is mentale kalmte teweegbrengen als voorbereiding op de meditatie. Daarop maakt de nadi shodana geen uitzondering. In de eerste plaats vertraagt het de ademhaling en maakt ze dieper. In de tweede plaats brengt het evenwicht in het energielichaam door de stromen in de beide neusgaten te harmoniseren. Beide zaken dragen bij tot kalmte van de geest. Hoe langzamer men ademt en des te meer men zich bewust is van dat proces, des te groter de mate van kalmte bereikt wordt. De uitvoering van de oefening Deze oefening kent geen contra indicaties (dus iedereen kan t doen).. Wel is er een algemeen voorschrift bij de intensieve beoefening van pranayamas dat men voorafgaande aan de oefeningen circa drie uur niet heeft gegeten. Het is belangrijk om tijdens de oefening zoveel mogelijk te ontspannen en zich te concentreren op de oefening en de mantra ( s). Bijzondere voordelen van de nadi shodana 1 e Het veroorzaakt mentale kalmte door de energiestroom (prana) te reguleren 2 e Het verwijdert de blokkades in de nadis waardoor de energie vrij kan stromen in het lichaam 3 e Het hele lichaam wordt voorzien van extra zuurstof en de overtollige kooldioxyde wordt op een efficiënte wijze verwijderd. Dit zuivert het bloed en vergroot de weerstand van het lichaam. 4 e De diepe en langzame adem zorgt voor verwijdering van afgewerkte lucht. 5 e Het zorgt voor een evenwichtige lichamelijke en geestelijke gesteldheid waardoor men zich niet lui en moe voelt of overactief of duf of opgewonden. 6 e Mensen die last hebben van nervositeit en mentale inzinkingen krijgen, hebben ook de neiging te snel en niet diep genoeg te ademen.een regelmatige beoefening van de nadi shodana kalmeert de geest en brengt hun zenuwen tot rust. 7 e In het bijzonder voor mensen met een zittend beroep is de nadi shodana een goed midel tegen hun neiging tot een korte en schokkerige ademhaling. Opmerkinmg: Bovenvermelde voordelen impliceren nog de volgende vermeldenswaardige zaken: Het bevordert een normale bloeddruk, een gezonde hartslag, een scherp geheugen, een normaal gewicht en het vertraagt het verouderingsproces ( intensieve ontgiftiging van het lichaam) tel.:

15 Nadi Shodana: Extra information Generally The Sanskrit word nadi means psychic passage or specific pathway through which prana flows throughout the body. The word shodhana means purification. Thus this is a practice whereby the pranic pathways are purified and decongested. This allows the prana to flow freely throughout the body, bringing the physical body into the best possible health and calming the mind. The primary purpose of pranayama is to induce mental tranquillity as a means to meditation. Nadi shodhana is no exception. First of all it reduces the rate and increases the depth of respiration. Secondly, by balancing the flows through the two nostrils it helps to bring the pranic body into balance. Both of these aspects induce calmness of mind. The slower one breathes and the more one is aware of the process, the greater the degree of tranquillity attained. Awareness Try to maintain full awareness of breathing and mantra. This is important in order to reap the maximum benefits from pranayama. However, don t worry if your attention continually wanders. Just try to be aware that it is wandering and gently bring it back to the practice being performed. Benefits 1. It induces calmness of mind by regulating the flow of prana in the body. 2. It helps to remove congestion or blockage of the nadis and thereby allows the free flow of prana. 3. The whole body is nourished with an extra supply of oxygen and the carbon dioxide is more efficiently eliminated. This purifies the whole blood system and increases the overall health of the body, including its power to resist disease. 4. The deep, slow breathing encourages the removal of stagnant air from the lungs. 5. It develops a state of harmony in the individual so that he is neither too lethargic nor too active, too dull or too excitable. The pranic currents or poles (sun and moon) are brought into balance with each other, thus increasing the health of the whole bodymind complex. 6. People who suffer from nervous disorders should particularly take note of this association between breathing and nervousness, for they especially tend to breathe quickly and superficially. From this nervousness results directly or indirectly most, if not all, illnesses. Regular practice of nadi shodhana pranayama helps to calm the mind and the nerves. 7. This applies particularly to sedentary people who have a tendency to breathe in short, sharp gasps and it is no coincidence that most nervous diseases occur among town and city dwellers. November tel.:

Sanny van Helden Beoefend al 15 jaar Yoga Is lezing over Yoga wel interessant? Deze lezing is een ontdekkingsreis Lezing én oefeningen Interactie Heb

Sanny van Helden Beoefend al 15 jaar Yoga Is lezing over Yoga wel interessant? Deze lezing is een ontdekkingsreis Lezing én oefeningen Interactie Heb Sanny van Helden Beoefend al 15 jaar Yoga Is lezing over Yoga wel interessant? Deze lezing is een ontdekkingsreis Lezing én oefeningen Interactie Heb je een vraag? Stel deze dan direct! Weet één van jullie

Nadere informatie

279. Houden van de ander doe je in de mate waarin je van je zelf houdt 22 juli 2012

279. Houden van de ander doe je in de mate waarin je van je zelf houdt 22 juli 2012 Liefhebben (279, 281, 353, 359, 381) 279. Houden van de ander doe je in de mate waarin je van je zelf houdt 22 juli 2012 Er ligt een verband tussen het houden van jezelf en het houden van de ander. Houden

Nadere informatie

MahaYoga zomerweek. -24 t/m 29 juli 2016-

MahaYoga zomerweek. -24 t/m 29 juli 2016- MahaYoga zomerweek -24 t/m 29 juli 2016- Yoga, meditatie, vakantie, chakra-filosofie, leren, klankmeditatie, mantrazang, ontspannen, wandelen, groeien 1 Het pad van de yogi is het volgen van de Kundalini

Nadere informatie

AL healing / herhaling pranayama kriya meditatie AL. alle chakras) 5 eliminatie. alle chakras) KY voor weerstand tegen ziekte.

AL healing / herhaling pranayama kriya meditatie AL. alle chakras) 5 eliminatie. alle chakras) KY voor weerstand tegen ziekte. Kundalini Yoga 2010-2011 thema: KY en de acht chakras 11-5-2011 / 1 / 11 AL healing / herhaling pranayama kriya meditatie AL (voor KY meditatie Kirtan Kriya 1 krachtige energie Bandhas alle chakras) (chakra

Nadere informatie

Opleidingen. 2014 Quantum Fysiek Chakra Yoga

Opleidingen. 2014 Quantum Fysiek Chakra Yoga 1 Yoga lerares, Quantum fysiek Chakra Healing CV. Helena H. Dusseljee Werk ervaringen 15 jaar van het werken met mensen in psychiatrisch ziekenhuis, jeugd gevangenis, Verslaving Kliniek, vrouwen opvang,

Nadere informatie

Je vindt geen vrede door de omstandigheden van je leven te veranderen, maar door te beseffen wie je ten diepste bent.

Je vindt geen vrede door de omstandigheden van je leven te veranderen, maar door te beseffen wie je ten diepste bent. Energetische Meditatie Je vindt geen vrede door de omstandigheden van je leven te veranderen, maar door te beseffen wie je ten diepste bent. - Eckhart Tolle - Wat is het? De grondlegger van Energetische

Nadere informatie

QUINTA ESSENTIA. 3-daagse workshop. rond persoonlijke vervulling, gezondheid en geluk

QUINTA ESSENTIA. 3-daagse workshop. rond persoonlijke vervulling, gezondheid en geluk QUINTA ESSENTIA 3-daagse workshop rond persoonlijke vervulling, gezondheid en geluk DE KERN VAN DE ZAAK Alleen geluk en welzijn zijn echt. Al het andere verbleekt. De ware juwelen van vervulling, geluk

Nadere informatie

Liefhebben (279, 281, 353, 359) 279. Houden van de ander doe je in de mate waarin je van je zelf houdt. Lieve mensen 22 juli 2012

Liefhebben (279, 281, 353, 359) 279. Houden van de ander doe je in de mate waarin je van je zelf houdt. Lieve mensen 22 juli 2012 Liefhebben (279, 281, 353, 359) 279. Houden van de ander doe je in de mate waarin je van je zelf houdt Lieve mensen 22 juli 2012 Er ligt een verband tussen het houden van jezelf en het houden van de ander.

Nadere informatie

In de eeuwigheid van het leven waarin ik ben is alles volmaakt, heel en compleet en toch verandert het leven voortdurend. Er is geen begin en geen

In de eeuwigheid van het leven waarin ik ben is alles volmaakt, heel en compleet en toch verandert het leven voortdurend. Er is geen begin en geen 14 In de eeuwigheid van het leven waarin ik ben is alles volmaakt, heel en compleet en toch verandert het leven voortdurend. Er is geen begin en geen einde, alleen een voortdurende kringloop van materie

Nadere informatie

Wat zijn mantra's. Wat doen mantra's

Wat zijn mantra's. Wat doen mantra's Wat zijn mantra's Mantra s zijn oeroud en worden al duizenden jaren door alle volkeren op de aarde gezongen. Het zijn gezongen of gereciteerde teksten met een sterk resonerende kracht in één van de oudste

Nadere informatie

3-JARIGE YOGA DOCENTENOPLEIDING

3-JARIGE YOGA DOCENTENOPLEIDING 3-JARIGE YOGA DOCENTENOPLEIDING Start januari 2016 Voldoet aan standaarden IYF en Yoga Alliance De docentenopleiding is een unieke reis waarin je op zoek gaat naar de essentie van je eigen wezen. Een zoektocht

Nadere informatie

Oefeningen voor inkeer en verstilling

Oefeningen voor inkeer en verstilling Oefeningen voor inkeer en verstilling Oefeningen voor inkeer en verstilling In de christelijke traditie zijn veel voorbeelden te vinden van oefeningen die een hulp kunnen zijn voor het gebedsleven. Hieronder

Nadere informatie

Ontdek je kracht voor de leerkracht

Ontdek je kracht voor de leerkracht Handleiding les 1 Ontdek je kracht voor de leerkracht Voor je ligt de handleiding voor de cursus Ontdek je kracht voor kinderen van groep 7/8. Waarom deze cursus? Om kinderen te leren beter in balans te

Nadere informatie

Ik ga je wat vertellen, je hoeft alleen maar te volgen wat ik zeg, mijn stem is nu het enige wat voor jou belangrijk is om te volgen.

Ik ga je wat vertellen, je hoeft alleen maar te volgen wat ik zeg, mijn stem is nu het enige wat voor jou belangrijk is om te volgen. Oefening 1: Nodig: 2 personen en een boom of een huisdier: Zoek een plek op bij een boom of in de buurt bij je paard of ander huisdier waar je even niet gestoord wordt en veilig even je ogen dicht kunt

Nadere informatie

Wees wijs met licht. Leo Cheizoo. We begrijpen waarom kinderen bang zijn voor het donker, maar waarom zijn mensen bang voor het Licht?

Wees wijs met licht. Leo Cheizoo. We begrijpen waarom kinderen bang zijn voor het donker, maar waarom zijn mensen bang voor het Licht? Wees wijs met licht Leo Cheizoo We begrijpen waarom kinderen bang zijn voor het donker, maar waarom zijn mensen bang voor het Licht? Plato ISBN: 90-76564-63-9 NUR-code: 720 NUR-omschrijving: Esoterie algemeen

Nadere informatie

Een Bekrachtigende Tijd van Ziele-Overgang voor Iedereen

Een Bekrachtigende Tijd van Ziele-Overgang voor Iedereen Een Bekrachtigende Tijd van Ziele-Overgang voor Iedereen Geschreven door auteur Geen Reacties Gepubliceerd: december 28th, 2013 Natalie Glasson Aartsengel Metatron, met Natalie Glasson Binnenin jouw wezen

Nadere informatie

H O O F D S T U K 7 O V E R H E T B E L A N G V A N H E T B E H E E R S E N V A N P R A N A

H O O F D S T U K 7 O V E R H E T B E L A N G V A N H E T B E H E E R S E N V A N P R A N A H O O F D S T U K 7 O V E R H E T B E L A N G V A N H E T B E H E E R S E N V A N P R A N A Swami Vivekananda heeft bij zijn vertaling van de Aforismen van Patanjali uiteen gezet wat Raja Yoga inhoudt.

Nadere informatie

MODULE #7 CORE PURPOSE

MODULE #7 CORE PURPOSE MODULE #7 CORE PURPOSE Welkom bij het 90 dagen mindset coachings programma. Dit programma heeft de potentie om jouw leven compleet te veranderen de komende 90 dagen. Daarin is het belangrijk dat je de

Nadere informatie

Sta zonder twijfels en vragen, vol overtuiging en vreugde, in jouw authentieke kracht! Dit zegt een enthousiast gebruiker van deze planner:

Sta zonder twijfels en vragen, vol overtuiging en vreugde, in jouw authentieke kracht! Dit zegt een enthousiast gebruiker van deze planner: Boetseweg 47 7895 AV Roswinkel telefoon: 0591 785 780 www.jolandalinders.com e-mail: info@jolandalinders.com IBAN: NL32 KNAB 0729 6439 99 BIC: KNABNL2H KvK nummer: 59561742 BTW nummer: NL155366701B02 Alsjeblieft!

Nadere informatie

Oasemoment 'Leer mij hoe ik bidden moet' Emmaüsparochie - donderdag 26 juni 2014

Oasemoment 'Leer mij hoe ik bidden moet' Emmaüsparochie - donderdag 26 juni 2014 Oasemoment 'Leer mij hoe ik bidden moet' Emmaüsparochie - donderdag 26 juni 2014 Muziek: Klokkengelui Gedicht Gij badt op enen berg alleen, en... Jesu, ik en vind er geen waar 'k hoog genoeg kan klimmen

Nadere informatie

Flowdagboek voor de Intuïtie challenge

Flowdagboek voor de Intuïtie challenge Flowdagboek voor de Intuïtie challenge MANIFESTyourlight.nl Dit is je flowdagboek voor de Intuïtie challenge Vul het in op het moment van de dag dat je intuïtie vertelt dat je dat moet doen. Als je schrijft

Nadere informatie

DIVINE LIFE SOCIETY Sint Janslaan LN Bussum tel

DIVINE LIFE SOCIETY Sint Janslaan LN Bussum tel Raja Yoga DIVINE LIFE SOCIETY Sint Janslaan 63 1402 LN Bussum tel.0356933381 infodehaan@hetnet.nl www.centrumdehaan.nl RAJA YOGA Raja yoga is een Pad waarbij meditatie niet het doel, maar een Weg is naar

Nadere informatie

Cursus Spirituele en Mediamieke Ontwikkeling 2

Cursus Spirituele en Mediamieke Ontwikkeling 2 NIEUWSBRIEF 14 februari 2015 1 Lieve mensen, Iedere dag is een dag van de liefde, om degenen om je heen te vertellen hoeveel je van ze houdt, het leven in je hart te koesteren en te genieten van de grote

Nadere informatie

Onze Veertien Lichamen

Onze Veertien Lichamen Onze Veertien Lichamen We bestaan uit de volgende 14 lichamen: 11: Cel Lichaam 10: DNA Lichaam 9: Universeel Lichaam 8: Sterre Lichaam 7: Kosmisch Lichaam 6: Spiritueel Lichaam 5: Gezamenlijk Lichaam 4:

Nadere informatie

Heling in de nieuwe tijd

Heling in de nieuwe tijd Heling in de nieuwe tijd Op zoek naar jouw ware zelf Zoals we hier bij elkaar zijn, zijn we allemaal lichtwezens. We zijn in ons diepste wezen allemaal al heel. Door het proces van de dualiteit wat we

Nadere informatie

Tel: 06 239 475 38 esther@ikhouvanmij.eu www.ikhouvanmij.eu

Tel: 06 239 475 38 esther@ikhouvanmij.eu www.ikhouvanmij.eu Tel: 06 239 475 38 esther@ikhouvanmij.eu www.ikhouvanmij.eu Met dit Ebook wil ik je graag inzichten geven in hoe je van jezelf kunt (leren) houden. Dit bereik je (wellicht helaas) niet door even een knop

Nadere informatie

Het Beeld van Onszelf

Het Beeld van Onszelf Het Beeld van Onszelf Onze natuurlijke staat van zijn is bewust-zijn, een bewustzijn dat niet van iets is, maar een allesomvattende staat van zuiver ervaren. Binnen dit bewustzijn is onze geest evenwichtig,

Nadere informatie

GAYATRI MANTRA. Over liefde en de uitspraak:

GAYATRI MANTRA. Over liefde en de uitspraak: GAYATRI MANTRA Mantra's kunnen bestaan uit één woord, zoals de Pranava Mantra: AUM, een regel zoals Lokaas Samasta Sukhino Bhavantu, of uit meerdere regels. Ze kunnen bijzonder positieve effecten hebben,

Nadere informatie

BE HAPPY. 90-dagen Goed Gevoel conditionering programma

BE HAPPY. 90-dagen Goed Gevoel conditionering programma BE HAPPY 90-dagen Goed Gevoel conditionering programma Alle rechten voorbehouden. Geen deel van dit boek mag worden gereproduceerd op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande toestemming van de uitgever.

Nadere informatie

H O O F D S T U K 6 M E D I T A T I E B E O E F E N E N. Adviezen Vooraf

H O O F D S T U K 6 M E D I T A T I E B E O E F E N E N. Adviezen Vooraf H O O F D S T U K 6 M E D I T A T I E B E O E F E N E N Adviezen Vooraf Meditatie moet tweemaal daags beoefend worden; 's ochtends en 's avonds, vóór de maaltijd. Beginners kunnen het beste daar een half

Nadere informatie

Het Dansende dierenbos

Het Dansende dierenbos Het Dansende dierenbos Kinder-yoga op muziek Jasper Merle & Hester van Toorenburg SPECTRUM over yoga, kinderen & dit boek In Het dansende dierenbos komen dieren, muziek en yoga samen. Er kan worden gedanst,

Nadere informatie

In 5 stappen naar meer vrijheid én verbinding in je relatie

In 5 stappen naar meer vrijheid én verbinding in je relatie In 5 stappen naar meer vrijheid én verbinding in je relatie Hallo! Je houdt van je partner. Jullie zijn al geruime tijd samen en hebben misschien samen kinderen. Jullie leiden een druk bestaan en tijd

Nadere informatie

Universiteit van het leven

Universiteit van het leven Universiteit van het leven Eerste druk, april 2012 2012 Lucien M. Verkooijen Corrector: Elly van de Vlugt Fotografie: Fred van Welie Coverbeeld: schilderij De Parel, olieverf op paneel, door Lia Vonk isbn:

Nadere informatie

[IN 3 STAPPEN JE EX TERUG.]

[IN 3 STAPPEN JE EX TERUG.] 2011 Life Coach Désirée Snelling Berg Desirée [IN 3 STAPPEN JE EX TERUG.] Leer de technieken om met behulp van je onderbewuste en het universum je ex weer terug te krijgen. Inleiding Het is geen geheim

Nadere informatie

Jaarprogramma voor hooggevoelige vrouwen

Jaarprogramma voor hooggevoelige vrouwen Jaarprogramma voor hooggevoelige vrouwen Eerste weekend werkbladen Copyright Tamara Beekmans Vrouwenkrachtacademie 1 Jouw Sprookje Er was eens... Copyright Tamara Beekmans Vrouwenkrachtacademie 2 Schrijf

Nadere informatie

41 tips Van Jezelf Houden

41 tips Van Jezelf Houden Marian Palsgraaf 41 tips Van Jezelf Houden Gewoon omdat jij het waard bent Hallo mooie JIJ, Leuk dat je je hebt ingeschreven voor de 21 dagen cursus Van Jezelf Houden. Wat zal het mooi zijn: een wereld

Nadere informatie

300 YOGAHOUDINGEN. voor beginners en gevorderden

300 YOGAHOUDINGEN. voor beginners en gevorderden 300 YOGAHOUDINGEN voor beginners en gevorderden 300 YOGAHOUDINGEN VOOR BEGINNERS EN GEVORDERDEN Tekst en fotografie: Maja Miklič Redactie: Sandra Di Bortolo www.hetzusje.nl Fotomodellen: Daryl Raphael

Nadere informatie

De vier onmetelijke vermogens van de geest

De vier onmetelijke vermogens van de geest De vier onmetelijke vermogens van de geest Geluk is alleen mogelijk als er liefde is. Ware liefde heeft het vermogen iedere situatie waarin we ons bevinden te genezen en te veranderen, en ons leven een

Nadere informatie

Een persoonlijk woord... 3. Voorwoord... 5. Dolfijn Ademhalingstechniek... 6. Dolfijn Reiki meditatie... 7. Dolfijn Reiki inwijding ontvangen...

Een persoonlijk woord... 3. Voorwoord... 5. Dolfijn Ademhalingstechniek... 6. Dolfijn Reiki meditatie... 7. Dolfijn Reiki inwijding ontvangen... Inhoudsopgave: Een persoonlijk woord... 3 Voorwoord... 5 Dolfijn Ademhalingstechniek... 6 Dolfijn Reiki meditatie... 7 Dolfijn Reiki inwijding ontvangen... 8 Een Dolfijn Reiki inwijding geven.... 9 Nawoord....

Nadere informatie

H Y P E R V E N T I L A T I E C O A C H HYPERVENTILATIE U I T L E G E N 5 TIPS N I C O L E -

H Y P E R V E N T I L A T I E C O A C H HYPERVENTILATIE U I T L E G E N 5 TIPS N I C O L E - H Y P E R V E N T I L A T I E C O A C H HYPERVENTILATIE U I T L E G E N 5 TIPS N I C O L E - H Y P E R V E N T I L A T I E C O A C H Inhoud 1 W A T I S H Y P E R V E N T I L A T I E 2 W A T I S E E N P

Nadere informatie

Yoga voor dag en nacht

Yoga voor dag en nacht Mieke de Bock en Miriam Wapenaar Yoga voor dag en nacht Praktische oefeningen BBNC uitgevers Rotterdam, 2010 Inleiding Er zijn al heel wat yogaboeken geschreven. Voor het schrijven van Yoga voor dag en

Nadere informatie

Open je hart en verwacht een wonder van Jezus!

Open je hart en verwacht een wonder van Jezus! Open je hart en verwacht een wonder van Jezus! Voordat je het onderstaande gaat doorlezen wil ik je vragen om het onderstaande gebed te bidden: Almachtige God, Schepper van hemel en aarde, ik mag op dit

Nadere informatie

Preek over Psalm 1,1 a.2 (jeugddienst): Hoe kan ik tijd met God doorbrengen?

Preek over Psalm 1,1 a.2 (jeugddienst): Hoe kan ik tijd met God doorbrengen? Preek over Psalm 1,1 a.2 (jeugddienst): Hoe kan ik tijd met God doorbrengen? Gemeente van onze Heer Jezus Christus! Ze zitten met z'n tweeën op haar kamer: Reinier en Marloes. Ze kennen elkaar al een poosje.

Nadere informatie

Yoga voor kinderen; een benadering van kidsyoga

Yoga voor kinderen; een benadering van kidsyoga Yoga voor kinderen; een benadering van kidsyoga Yoga is in opkomst, en het heeft de zweverige associatie achter zich gelaten. En met yoga komt kinderyoga meer en meer in de belangstelling. Dit is een goede

Nadere informatie

Gemeente in Christus,

Gemeente in Christus, meditatie voor 3 mei 2015 thema geloof EN wetenschap Gemeente in Christus, Misschien heb je wel eens gehoord van de film The Matrix, of misschien heb je m zelfs wel eens gezien. De film gaat over een kleine

Nadere informatie

Leven in vrijheid, vreugde en onschuld. ik ben resultaat rol essentie plannen, verbeelden en uitvoeren rollen potentie te communiceren

Leven in vrijheid, vreugde en onschuld. ik ben resultaat rol essentie plannen, verbeelden en uitvoeren rollen potentie te communiceren Leven in vrijheid, vreugde en onschuld. We beginnen de cursus met het zetten van een intentie. Een intentie is een korte zin met de woorden ik er in en het resultaat wat jij wil bereiken in deze intensive

Nadere informatie

Vereniging : De Verlichte Ster 1/27/2008

Vereniging : De Verlichte Ster 1/27/2008 REIKI UNIVERSELE ENERGIE: Het woord is ontstaan uit de Japanse karakters Rei & Ki. Rei betekent universeel en Ki betekent levensenergie, kracht. In diverse culturen zijn er voor hetzelfde woord andere

Nadere informatie

2 jarige yoga opleiding. Hot- en hatha yogadocent

2 jarige yoga opleiding. Hot- en hatha yogadocent Y 2 jarige yoga opleiding Hot- en hatha yogadocent Het hoofddoel van deze opleiding is om je voldoende technische kennis, didactische vaardigheden en zelfvertrouwen te geven om een sterke en effectieve

Nadere informatie

WEEK ÉÉN JOHN MAIN OSB, MONASTERY WITHOUT WALLS P.115

WEEK ÉÉN JOHN MAIN OSB, MONASTERY WITHOUT WALLS P.115 WEEK ÉÉN De reis is eenvoudig. Het vereist een bepaalde visie op het belang, een zekere nederigheid om te beginnen, en een zekere trouw en moed om vol te houden. Vóór alles echter de bereidheid om je te

Nadere informatie

programma. Voor leden en niet-leden

programma. Voor leden en niet-leden programma. Voor leden en niet-leden programma. Zondag 2 juli / 09:00-17:00 / SportCity A dam Wibautstraat Body & Mind zaal 09:30-11:00 Intro to Ashtanga Daria Mnych 11:15-12:15 Meditatie, het is niet wat

Nadere informatie

Samenvatting Mensen ABC

Samenvatting Mensen ABC Samenvatting Mensen ABC Week 1ABC: Wie zijn wij? Info: Wie zijn wij mensen Mensen zijn verschillend. Iedereen is anders, niemand is hetzelfde. Dat noem je uniek. Een mens heeft een skelet van botten. Daarom

Nadere informatie

Nieuwsflits Studio Duinvoet Mei Gechannelde boodschap voor de maand Mei.

Nieuwsflits Studio Duinvoet Mei Gechannelde boodschap voor de maand Mei. Nieuwsflits Studio Duinvoet Mei 2016 Gechannelde boodschap voor de maand Mei. De tijd is daar om op een nieuwe manier de seizoenen te beleven. De Aarde zelf brengt grote veranderingen op gang die een effect

Nadere informatie

Vijñāna yoga van binnenuit

Vijñāna yoga van binnenuit Vijñāna yoga van binnenuit Evelien Lindeboom Yoga Magazine, 2011 Locatie: Hermitage Amsterdam Het was alsof ik een schatkaart had gevonden, waarvan ik alleen nog hoefde uit te vinden hoe die werkte. Zo

Nadere informatie

Relaxatie en ontspanning. voor ouder en kind

Relaxatie en ontspanning. voor ouder en kind Relaxatie en ontspanning voor ouder en kind door Sofie Possemiers www.elsole.be Deze oefening wordt aangeboden door Sofie Possemiers van El Sole. Wil je nog meer van zulke oefeningen ontvangen, schrijf

Nadere informatie

Wat is Keuzeloos Gewaarzijn ofwel Meditatie?

Wat is Keuzeloos Gewaarzijn ofwel Meditatie? Wat is Keuzeloos Gewaarzijn ofwel Meditatie? door Nathan Wennegers Trefwoord: zelfkennis / meditatie 2015 Non2.nl Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever mag niets uit deze uitgave

Nadere informatie

YOGA LIFESTYLE. verbinding met jezelf. 'Yoga is the journey of the self, to the self, through the self.

YOGA LIFESTYLE. verbinding met jezelf. 'Yoga is the journey of the self, to the self, through the self. YOGA LIFESTYLE F E B R U A R I 2 0 1 7 YOGA & MEDITATIE Geef jezelf de aandacht en de liefde die je verdient! Maak verbinding met jezelf 'Yoga is the journey of the self, to the self, through the self.

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Stilzitten als een kikker. Lieve mensen,

NIEUWSBRIEF. Stilzitten als een kikker. Lieve mensen, NIEUWSBRIEF Lieve mensen, Nieuwsbrief 1, 21 januari 2014 We zijn alweer een aantal weken in het nieuwe jaar en alle yogalessen zijn weer volop bezig. Heerlijk om weer aan de slag te zijn. Een nieuw jaar

Nadere informatie

CURSUSSEN 2013-2014. Espirit spiritueel centrum. spirituele bewustwording, kosmische kennis (esoterie), intuïtieve ontwikkeling

CURSUSSEN 2013-2014. Espirit spiritueel centrum. spirituele bewustwording, kosmische kennis (esoterie), intuïtieve ontwikkeling Espirit spiritueel centrum spirituele bewustwording, kosmische kennis (esoterie), intuïtieve ontwikkeling CURSUSSEN 2013-2014 Hoek van het IJ 29 8223 BJ Lelystad www.espirit.nl e-mail: herman.kuik@espirit.nl

Nadere informatie

7 HEERLIJKE ONTSPANNINGSOEFENINGEN

7 HEERLIJKE ONTSPANNINGSOEFENINGEN 7 HEERLIJKE ONTSPANNINGSOEFENINGEN VOOR THUIS OF OP JE WERK Kom tot rust met deze eenvoudige ontspanningsoefeningen Door te ontspannen krijgt je lichaam de mogelijkheid om zich te herstellen van de dagelijkse

Nadere informatie

5 senses strategy BTC guide to more focus

5 senses strategy BTC guide to more focus 5 senses strategy BTC guide to more focus Veel professionals maken de fout geen onderscheid te maken in fysieke rust en mentale rust. Ze nemen vooral rust door even te stoppen met hun acties. Maar als

Nadere informatie

Contact houden met onze Schepper

Contact houden met onze Schepper Contact houden met onze Schepper Contact houden met onze Schepper ZEVENDE ZONDAG VAN PASEN 20 mei 2007 Woord- en Communieviering met Mariaverering Woord van welkom Wij komen samen in de naam van de Vader,

Nadere informatie

Nieuwsflits Studio Duinvoet Maart Gechannelde boodschap voor Maart

Nieuwsflits Studio Duinvoet Maart Gechannelde boodschap voor Maart Nieuwsflits Studio Duinvoet Maart 2016 Dear Ones, Gechannelde boodschap voor Maart Nu de mensheid zich in een onontkoombare transitie bevindt, vragen wij jullie om degenen die in angst verkeren en moeite

Nadere informatie

De binnenkamer (270, 271, 272, 273, 274))

De binnenkamer (270, 271, 272, 273, 274)) De binnenkamer (270, 271, 272, 273, 274)) 270. Het bruidsvertrek. De inhoud van deze preek is gebaseerd op het Evangelie volgens Filippus (Codex II, Boek 3, strofe 64 en 70) en op strofe 56 van het zelfde

Nadere informatie

activiteit: 19 februari vrijdagavond, Workshop Intuïtief tekenen, door kunstenaar/medium Vincent Blom

activiteit: 19 februari vrijdagavond, Workshop Intuïtief tekenen, door kunstenaar/medium Vincent Blom 1 e activiteit: 19 februari vrijdagavond, Workshop Intuïtief tekenen, door kunstenaar/medium Vincent Blom Communiceren met je eigen intuïtie. Het mooie van deze workshop is dat je niet hoeft te kunnen

Nadere informatie

Magie voor het verkopen van je huis Leer hoe je in korte tijd je huis kunt verkopen en ook nog voor een gunstige prijs. Desirée

Magie voor het verkopen van je huis Leer hoe je in korte tijd je huis kunt verkopen en ook nog voor een gunstige prijs. Desirée Life Coach Désirée Snelling Berg Magie voor het verkopen van je huis Leer hoe je in korte tijd je huis kunt verkopen en ook nog voor een gunstige prijs. Desirée 2011 Magie voor het verkopen van je huis

Nadere informatie

Zondag 11 januari - een verhaal om moed te houden

Zondag 11 januari - een verhaal om moed te houden Zondag 11 januari - een verhaal om moed te houden Bij Marcus 1 - de doop van Jezus Ik weet niet hoe goed u al de zondagsbrief hebt gelezen. Maar wellicht is u opgevallen dat er helemaal bovenin staat dat

Nadere informatie

Er is toch niemand die jou aardig vindt. SUKKEL.

Er is toch niemand die jou aardig vindt. SUKKEL. Liefde Ik laat je nooit in de steek. Ik zal je helpen. Jij bent mijn beste vriendin. Het mooiste wat ik heb, geef ik aan jou. Ik ben verliefd... Ik heb alles voor je over. IK HOU VAN JOU! Ik bid voor je.

Nadere informatie

Als je ergens heel erg bang voor bent, dan heb je angst. Je hebt bijvoorbeeld angst voor de tandarts.

Als je ergens heel erg bang voor bent, dan heb je angst. Je hebt bijvoorbeeld angst voor de tandarts. Thema 5 Les 1: De angst: Als je ergens heel erg bang voor bent, dan heb je angst. Je hebt bijvoorbeeld angst voor de tandarts. De schrik: Als iemand ineens achter je staat, dan schrik je. Je bent dan ineens

Nadere informatie

Positive health Positive wellbeing Positively Dru BOEK 1 DRU YOGA DOCENTENOPLEIDING BODY HEALTH PRODUCTS NOT FOR PROFIT & MIND & NUTRITION PROJECTS

Positive health Positive wellbeing Positively Dru BOEK 1 DRU YOGA DOCENTENOPLEIDING BODY HEALTH PRODUCTS NOT FOR PROFIT & MIND & NUTRITION PROJECTS Positive health Positive wellbeing Positively Dru BOEK 1 DRU YOGA DOCENTENOPLEIDING BODY HEALTH PRODUCTS NOT FOR PROFIT & MIND & NUTRITION PROJECTS BOEK 1 INHOUD OVER DRU YOGA Onderdelen van Dru Yoga 2

Nadere informatie

Save the World Inspirerende teksten voor wereldverbeteraars. Anna Maria Bezemer

Save the World Inspirerende teksten voor wereldverbeteraars. Anna Maria Bezemer Save the World Inspirerende teksten voor wereldverbeteraars Anna Maria Bezemer Copyright 2017 Anna Maria Bezemer Uitgegeven door Atomo Advies in Loenen aan de Vecht 2017 www.atomo.nl, www.inspiratiekaartjes.nl

Nadere informatie

Training: Mindfulness. 22 september 2015 NOG 1 PLEK! 23 september 2015 NOG PLEK! 1 december 2015 start extra training

Training: Mindfulness. 22 september 2015 NOG 1 PLEK! 23 september 2015 NOG PLEK! 1 december 2015 start extra training Training: Mindfulness 22 september 2015 NOG 1 PLEK! 23 september 2015 NOG PLEK! 1 december 2015 start extra training Waarom? Leven in deze hectische tijd vraagt veel van ons dat maakt dat we ons vaak uitgeput

Nadere informatie

Transcendental BLISS Meditation, TBM

Transcendental BLISS Meditation, TBM Transcendental BLISS Meditation, TBM Wat is het eigenlijk. Transcendental BLISS Meditation, samengevat: TBM, is een zeer prettige meditatievorm om te beoefenen. Heel simpel eigenlijk..: je zit in een gemakkelijke

Nadere informatie

Hieronder vind je informatie over de mindfulness trainingen die starten op 23 september en 1 december 2015!

Hieronder vind je informatie over de mindfulness trainingen die starten op 23 september en 1 december 2015! Agenda 2015 SEPTEMBER 22 september Start training: Mindfulness VOL! 23 september Start training: Mindfulness NOG 2 PLAATSEN! DECEMBER 1 december start extra training: Mindfulness In de onderstaande pagina

Nadere informatie

Leren in contact met paarden Communicatie die is gebaseerd op gelijkwaardigheid (Door Ingrid Claassen, juni 2014)

Leren in contact met paarden Communicatie die is gebaseerd op gelijkwaardigheid (Door Ingrid Claassen, juni 2014) Leren in contact met paarden Communicatie die is gebaseerd op gelijkwaardigheid (Door Ingrid Claassen, juni 2014) Inleiding De kern van (autisme)vriendelijke communicatie is echt contact, gebaseerd op

Nadere informatie

mind heart body food home

mind heart body food home Inleiding 7 Een moment voor jezelf 11 Retreat your mind 16 Retreat your heart 36 Retreat your body 50 Retreat your food 82 Retreat your home 106 Extra tips 118 Dankwoord 125 Retreat Yourself_binnenwerk2.indd

Nadere informatie

Deze training bestaat uit 5 onderdelen

Deze training bestaat uit 5 onderdelen Het ENERGY 5.5 Programme GezondFit heeft een 5 daagse training ontwikkeld om personen meer energie te geven. Deze training bestaat uit 5 onderdelen 1. Verbeteren van de bloedsomloop 2. Verbeteren van de

Nadere informatie

De Inner Child meditatie

De Inner Child meditatie De Inner Child meditatie copyright Indra T. Preiss volgens Indra Torsten Preiss copyright Indra T. Preiss Het innerlijke kind Veel mensen zitten met onvervulde verlangens die hun oorsprong hebben in hun

Nadere informatie

Bewustwording dag 1 Ik aanvaard mezelf zoals ik nu ben.

Bewustwording dag 1 Ik aanvaard mezelf zoals ik nu ben. Het meditatieprogramma duurt veertig dagen en bestaat uit tien affirmaties. Het is fijn om gedurende dit programma een dagboek bij te houden om je bewustwordingen en ervaring op schrijven. Elke dag spreek

Nadere informatie

glijden. Ik zie ze zachtjes wegstromen, oplossen en verdwijnen, om nooit meer terug te keren.

glijden. Ik zie ze zachtjes wegstromen, oplossen en verdwijnen, om nooit meer terug te keren. INLEIDING Welkom in de affirmatiewereld. Je hebt ervoor gekozen om gebruik te gaan maken van het gereedschap dat in dit boek beschreven wordt en je hebt daarmee de bewuste beslissing genomen om je leven

Nadere informatie

REIKI. Bundel 2. Verzamelde artikelen Reiki Online. reikionline.info

REIKI. Bundel 2. Verzamelde artikelen Reiki Online. reikionline.info REIKI Bundel 2 Verzamelde artikelen Reiki Online reikionline.info Inhoud De wet van vrije wil Intentie Reiki, de energie Afschermen Affirmaties Empowerment Vs Reiki Etherische Aura Verzamelde artikelen

Nadere informatie

Thich Nhat Hanh. Hier en nu. Ontdek de magie van het bestaande moment

Thich Nhat Hanh. Hier en nu. Ontdek de magie van het bestaande moment Thich Nhat Hanh Hier en nu Ontdek de magie van het bestaande moment BBNC uitgevers Rotterdam, 2011 Voorwoord van de redactie Ik adem in en ik weet dat ik inadem. Deze eenvoudige zin bevat de kern van de

Nadere informatie

Autogene Training DE BASIS VAN AUTOGENE TRAINING. Raoul de Bruin WEEK 4.1 OVERWINSLAPELOOSHEID.NL

Autogene Training DE BASIS VAN AUTOGENE TRAINING. Raoul de Bruin WEEK 4.1 OVERWINSLAPELOOSHEID.NL Autogene Training DE BASIS VAN AUTOGENE TRAINING Raoul de Bruin WEEK 4.1 OVERWINSLAPELOOSHEID.NL Autogene training Blijf rustig is iets wat je vast wel eens tegen jezelf gezegd hebt in een stressvolle

Nadere informatie

Grijp niet naar de rivier, je kunt haar niet pakken

Grijp niet naar de rivier, je kunt haar niet pakken Rust in Zijn Zijn is het Hart van alle verschijnselen in binnen- en buitenwereld. Rust in de oneindige, roerloze presentie daarvan. Laat alles verschijnen zoals het wil en weer oplossen in Zijn. Jij hoeft

Nadere informatie

Het hindoeïsme heeft geen stichter. Voor het ontstaan van het hindoeïsme moeten we naar India gaan: een groot land in Azië.

Het hindoeïsme heeft geen stichter. Voor het ontstaan van het hindoeïsme moeten we naar India gaan: een groot land in Azië. Het hindoeïsme Hoe is het hindoeïsme ontstaan? Het hindoeïsme heeft geen stichter. Voor het ontstaan van het hindoeïsme moeten we naar India gaan: een groot land in Azië. Eeuwenlang leefden in dat land

Nadere informatie

Waar een wil is, is een Weg!

Waar een wil is, is een Weg! 5 tips om moeiteloos voor jezelf te kiezen en een stap te zetten. Waar een wil is, is een Weg! - Lifecoach http://www.facebook.com/arlettevanslifecoach 0 Je bent een ondernemende 40+ vrouw die vooral gericht

Nadere informatie

Voedingsleer. Waar gaat deze kaart over? Wat wordt er van je verwacht? Voedingsleer en het plantenrijk

Voedingsleer. Waar gaat deze kaart over? Wat wordt er van je verwacht? Voedingsleer en het plantenrijk Waar gaat deze kaart over? Deze kaart gaat over voedingsleer: over voedingsstoffen en de manier waarop ons lichaam met deze stoffen omgaat. Wat wordt er van je verwacht? Na het bestuderen van deze kaart

Nadere informatie

Mind & Motion, Centrum voor BewustZijn

Mind & Motion, Centrum voor BewustZijn NIEUWSBRIEF Follow your it knows the way Mind & Motion, Centrum voor BewustZijn Nieuwsbrief nr. 6 23 augustus 2015 De lessen gaan weer beginnen! De zomervakantie is voorbij, wat gaat de tijd toch snel.

Nadere informatie

Nieuwsflits Studio Duinvoet Januari 2016. Gechannelde boodschap voor februari

Nieuwsflits Studio Duinvoet Januari 2016. Gechannelde boodschap voor februari Nieuwsflits Studio Duinvoet Januari 2016 Dear Ones, Gechannelde boodschap voor februari Wij nemen jullie mee in een shift die noodzakelijk is om de energie op jullie planeet te balanceren. Het magnetische

Nadere informatie

Jezus volgen in de hectiek van het leven

Jezus volgen in de hectiek van het leven Jezus volgen in de hectiek van het leven Bestemd om vrucht te dragen Johannes 15:5: Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Als iemand in mij blijft en ik in hem, zal hij veel vrucht dragen. Maar

Nadere informatie

Meelezen, meeleven: Mijn HealingArt-orakelboek..

Meelezen, meeleven: Mijn HealingArt-orakelboek.. WantToKnow.nl Meelezen, meeleven: Mijn HealingArt-orakelboek.. 25 februari 2014 Door GuidoJ. Aanbevelen Vanaf haar vroegste jeugd heeft Willeke Hendrik via haar ouders, de passie voor kunst en spiritualiteit

Nadere informatie

Eén ding is nodig. Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42.

Eén ding is nodig. Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42. Eén ding is nodig Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42. We hebben met elkaar nagedacht over de wonderen die de Heere Jezus heeft gedaan toen Hij op de aarde was. Grote wonderen! Weet je t

Nadere informatie

Spiritueel dagboek. Met teksten en inzichten van MORYA zoals opgetekend door Geert Crevits

Spiritueel dagboek. Met teksten en inzichten van MORYA zoals opgetekend door Geert Crevits Spiritueel dagboek Met teksten en inzichten van MORYA zoals opgetekend door Geert Crevits Voorwoord: Een spiritueel dagboek 5 Waarom een spiritueel dagboek? 7 Om bewuster te leven en te handelen Aandachtspunten

Nadere informatie

Dit.pdf bestand is onderdeel van de eerste les van de Online Meditatiecursus door Wendy van Mieghem, psychotherapeut en docent in innerlijke groei.

Dit.pdf bestand is onderdeel van de eerste les van de Online Meditatiecursus door Wendy van Mieghem, psychotherapeut en docent in innerlijke groei. Dit.pdf bestand is onderdeel van de eerste les van de Online Meditatiecursus door Wendy van Mieghem, psychotherapeut en docent in innerlijke groei. Wat is meditatie? Er zijn veel verschillende opvattingen

Nadere informatie

Eigenschap 7 7 Houd de zaag scherp

Eigenschap 7 7 Houd de zaag scherp Eigenschap 7 Houd de zaag scherp 7 Houd de zaag scherp 5 Eerst begrijpen... dan begrepen worden Wederzijdse afhankelijkheid Overwinningen met de omgeving 4 Denk win-win Onafhankelijkheid 3 Belangrijke

Nadere informatie

Hebreeën 4, Bidden dankzij Jezus onze hogepriester

Hebreeën 4, Bidden dankzij Jezus onze hogepriester Hebreeën 4,14-16 - Bidden dankzij Jezus onze hogepriester Biddag voor gewas en arbeid Liturgie Voorzang: Gez 172,1.4 Stil gebed Votum Zegengroet Zingen: Gez 149 Gebed Lezen uit de Bijbel - Hebreeën 2,14-18

Nadere informatie

VOEDING VOOR DE ZIEL. door. Kees Aaldijk

VOEDING VOOR DE ZIEL. door. Kees Aaldijk VOEDING VOOR DE ZIEL door Kees Aaldijk Spiegelbeeld mei 2007 Voeding voor de ziel Ons lichaam heeft voeding nodig om zich te kunnen ontwikkelen en om gezond te blijven, dat weet iedereen. Maar naast ons

Nadere informatie

Qi Gong. QiGong Oefeningen

Qi Gong. QiGong Oefeningen Qi Gong Qi Gong betekent "energie werk" en is de kunst om chi te gebruiken om gezondheid en vitaliteit te ondersteunen. Qi staat voor levensenergie en gong voor discipline, oefening en doorzettingsvermogen.

Nadere informatie

WAT HEBBEN WE GEMETEN? Inner Scan Body Composition

WAT HEBBEN WE GEMETEN? Inner Scan Body Composition HERBALIFE FITCHECK WAT HEBBEN WE GEMETEN? Inner Scan Body Composition BMI Body Mass Index = gewicht in kg lengte x lengte in m BMI < 18,5 ondergewicht 18,5 24,9 normaal 25 29,9 overgewicht 30 34,9 zwaar

Nadere informatie

De Beoefening van Meditatie

De Beoefening van Meditatie De Beoefening van Meditatie Swami Ritajananda vertaling : Dhr Kees Boukema H O O F D S T U K 2 D E W A A R D E V A N M E D I T A T I E Laten wij mediteren op het luisterrijke, stralende Wezen, uit wie

Nadere informatie

JUST BE YOU.NL. Het mooiste wat je kunt worden is jezelf! 23 tips voor direct meer zelfvertrouwen. Marian Palsgraaf - www.justbeyou.

JUST BE YOU.NL. Het mooiste wat je kunt worden is jezelf! 23 tips voor direct meer zelfvertrouwen. Marian Palsgraaf - www.justbeyou. JUST BE YOU.NL Het mooiste wat je kunt worden is jezelf! 23 tips voor direct meer zelfvertrouwen Marian Palsgraaf - www.justbeyou.nl Het mooiste wat je kunt worden is jezelf. Mijn passie is mensen te helpen

Nadere informatie