Bijlage 3 Beschrijving van voorzieningen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bijlage 3 Beschrijving van voorzieningen"

Transcriptie

1 Bijlage 3 Beschrijving van voorzieningen B.3.1 aankleedtafel voor kinderen Een roerende of onroerende woonvoorziening, waarop de aanvrager geholpen kan worden met aan- en/of uitkleden, daar waar zittend of staand aan- en/of uitkleden niet mogelijk is. Aanvrager heeft hulp nodig bij het aan- en uitkleden en dit is zittend of staand op medische gronden niet mogelijk. De voorziening dient voor de aanvrager niet algemeen gebruikelijk te zijn (voor kinderen tot ongeveer 3 jaar is het aankleden op een commode of aankleedtafel algemeen gebruikelijk) en een aankleedtafel is de goedkoopst compenserende voorziening. In natura of persoonsgebonden budget. Indien verstrekt als onroerende woonvoorziening: in eigendom van de eigenaar van de woning. Indien verstrekt als roerende (losse) woonvoorziening: in bruikleen. Ook indien de voorziening als persoonsgebonden budget is verstrekt, bestaat de mogelijkheid om de voorziening nadat het niet meer nodig is, terug te halen en opnieuw in te zetten. Meestal wordt deze voorziening verstrekt aan gehandicapte kinderen; er blijkt vaak ook een probleem met het douchen. Een douchestretcher kan zowel voor het douchen als voor het aanen uitkleden worden gebruikt en is dan ook vaak de goedkoopst compenserende oplossing. B.3.1A airconditioning Voor met name longpatiënten kan een airconditioning de temperatuur en de luchtvochtigheid zodanig regelen dat zij minder ademhalingsmoeilijkheden hebben. Airconditioning kan tot de voorzieningen worden gerekend die algemeen gebruikelijk zijn. Via de Wmo wordt deze dan ook niet verstrekt. B.3.2 antidecubitus kussen Een zitvoorziening in de rolstoel, waardoor zwakke plekken in het weefsel zoveel mogelijk ontlast kunnen worden en een optimale drukverdeling van het lichaam bereikt wordt, om zo decubitus (doorzitplekken) te voorkomen. Er zijn verschillende typen antidecubitus kussens, bijv. DFC-kussen (tempur-schuim), met een gel gevulde kussens of met lucht gevulde kussens. De aanvrager is aangewezen op een rolstoel als zitvoorziening (aanvrager is permanent rolstoelafhankelijk) en er is een medische noodzaak voor een preventieve of beschermende antidecubitus voorziening in de rolstoel. Te denken valt aan aanvragers met sensibiliteitsstoornissen of ernstige doorbloedingsstoornissen, leiden tot slechte conditie van het belaste weefsel.

2 In natura of persoonsgebonden budget. Als onderdeel van een rolstoel. Het is te beschouwen als een individueel gerichte standaard rolstoelaanpassing. B.3.3 Astma (woningaanpassing) Omschrijving Het aanpassen van de woning (vervangen vloerbedekking en gordijnen) in verband met astma. Procedure Men kan in aanmerking komen voor een financiële tegemoetkoming voor woningsanering die als gevolg van allergie, astma of chronische bronchitis noodzakelijk zijn. Sanering is slechts mogelijk als een duidelijke diagnose is gesteld door de huisarts of de longarts. De noodzaak voor het verstrekken van een vergoeding, wordt mede bepaald in relatie tot het levenspatroon en leefregels. Relevant zijn bijvoorbeeld woninginrichting, ventilatiemogelijkheden en rookgedrag. Het college kan hierover advies vragen eventueel met inschakeling van een gespecialiseerde longverpleegkundige. Verwacht wordt dat betrokkenen zich in het vervolg bij de aanschaf van nieuwe materialen aan het programma van eisen voor de woninginrichting zal houden. Ook mag verwacht worden dat betrokkenen zelf maatregelen treft ter voorkoming van astmaklachten. Toekenningscriteria In de regel kan een vergoeding worden verstrekt als: - de aanvrager bij de aanschaf niet van tevoren had kunnen weten dat astma zou ontstaan/verergeren; - vervanging van het artikel medisch gezien op zeer korte termijn noodzakelijk is. Geen vergoeding wordt verstrekt als: - het treffen van een voorziening niet tot verbetering van de situatie van aanvrager leidt; - aanvrager bij aanschaf van het artikel redelijkerwijs had kunnen weten dat hij overgevoelig op bepaalde stoffen reageert. - De woningsanering betreft in de regel het vervangen van tapijt in het slaapvertrek. De woonkamer kan ook worden gesaneerd als de aanvrager jonger is dan vier jaar. Kinderen spelen immers vaak op de grond en komen hierdoor nadrukkelijker in aanraking met tapijt(stof). Van de aanvrager mag verwacht worden dat hij aanvullende maatregelen treft, omdat anders de sanering niet het gewenste effect heeft. Te denken valt aan: het benaderen van de huiseigenaar als 'vocht' een factor is; sanering heeft anders geen zin; de was niet meer in huis, maar buiten laten drogen; de aanschaf van een droger kan ter overweging worden gegeven; doelmatig luchten; niet roken in huis; geen huisdieren houden in huis, zoals katten, honden, cavia s etc.; pluchen knuffeldieren verwijderen; verwijderen van vitrage voor de ramen en gordijnen maandelijks wassen; het gebruikmaken van allergeendichte matras- en kussenhoezen Wijze van verstrekken De woningaanpassing bij astma wordt verstrekt in de vorm van een financiële tegemoetkoming. Bedragen

3 - 43,00 per strekkende meter bij een breedte van 4 meter voor vloerbedekking in woonkamer en slaapkamer - 47,00 per strekkende meter bij een breedte van 4 meter voor vloerbedekking in woonkamer en slaapkamer bij rolstoelgebruik. - 36,00 per strekkende meter voor gordijnen inclusief maakloon. - Er wordt geen financiële tegemoetkoming voor woningsanering gegeven bij verhuizing, omdat bij verhuizing de woning opnieuw moet worden ingericht en dan rekening gehouden kan worden met de ondervonden klachten. B.3.4 autoaanpassingen Bij autoaanpassingen gaat het om kosten van aanpassing van de auto, waarin de standaard uitvoering niet voorziet. Dit kan per type auto sterk verschillen. Er zijn aanpassingen mogelijk voor: - de bediening en besturing van de auto, voor zover deze niet algemeen gebruikelijk zijn; - het in en uit de auto komen; - de zithouding; - het in de auto meenemen van een rolstoel; Procedurele aspecten: Er is geen inkomensgrens. Voor aanpassingen, die betrekking hebben op de besturing en bediening van de auto in relatie tot de rijvaardigheid, is mogelijk een aantekening in Europese codes van de beperking aan de auto op het rijbewijs een voorwaarde voor het toekennen van een autoaanpassing. Hiervoor dient de aanvrager een kopie van zijn rijbewijs te overleggen. Bij het ontbreken van deze aantekening dient aanvrager te worden verwezen naar het CBR (Centraal Bureau voor Rijvaardigheid) voor een beoordeling. Voor aanpassingen die niet rechtstreeks te maken hebben met de bediening en besturing van de auto geldt de normale procedure. Meestal wordt een medisch advies aangevraagd, omdat vooral toekenning van zitvoorzieningen een precedentwerking kunnen hebben op de mogelijkheid gebruik te maken van het collectief vervoer per taxi. Er dient een medische indicatie te zijn voor de autoaanpassing; er is indien van toepassing eveneens een aantekening op het rijbewijs noodzakelijk vóór de aanpassing plaatsvindt. Een autoaanpassing kan verstrekt worden als een vervoersvoorziening indien collectief vervoer op medische gronden niet mogelijk is. Een autoaanpassing wordt verstrekt als een financiële tegemoetkoming ter hoogte van de werkelijke kosten. De maximale hoogte van de financiële tegemoetkoming is echter wel afhankelijk van te verwachte leeftijdduur van de auto. Dit met uitzondering van een autoaanpassing die naar een volgende auto meegenomen kan worden. Geen tegemoetkomingen worden verstrekt in de kosten van faciliteiten, die de fabrikant extra al kan aanbrengen zoals: driepuntsgordels, elektrische ruitenwisser achter, elektrisch bediende portierruiten, achterruitverwarming, neerklapbare achterbank, een vijfde deur en airconditioning. Dit type voorzieningen wordt als algemeen gebruikelijk beschouwd. Aanpassingen aan de auto om een scootmobiel mee te kunnen nemen worden niet vergoed.

4 Aanpassingen aan de auto om deze geschikt te maken voor rolstoelvervoer kan alleen als er en medische indicatie is dat rolstoelvervoer via het CVV niet mogelijk is. Als de te verwachte levensduur van de auto minder dan vijf jaar is, wordt er geen aanpassingen meer aangebracht. Voor aanpassingen, uitgezonderd de overplaatsbare autoaanpassing, geldt een afschrijftermijn van tenminste 5 jaar. B.3.5 automatische deuropener / ontgrendelaar Een middel waarmee de deur van een woning op afstand geopend en/of gesloten kan worden. Daarnaast bestaat er een automatische deurontgrendeling, waarmee de deur van een afstand van het slot ontgrendeld kan worden. Een automatische deuropener kan verstrekt worden als aanpassing aan een individuele woning, maar ook als aanpassing aan een gemeenschappelijke ruimte (bijv. de ingang van een complex). Het is van belang te bekijken wat de goedkoopst compenserende voorziening is. Soms kan worden volstaan met een intercom. Betrokkene woont zelfstandig en kan zonder hulp van derden de voordeur van de woning niet openen of ontgrendelen, en/of bereiken. In natura of persoonsgebonden budget. Een automatische deuropener wordt verstrekt als onroerende woonvoorziening in eigendom van de woningeigenaar. Het gaat hierbij vaak om mensen die rolstoelgebonden zijn. B.3.6 autostoel Het aanpassen of vervangen van een seriematige, standaard aanwezige autostoel, met als doel de zitplaats geschikt te maken voor de gehandicapte. Meerprijzen van opties, zoals verstelbare lendensteunen of hoogte verstelling, die door de autofabrikant al aangebracht kunnen worden, komen niet voor vergoeding in aanmerking, tenzij de beperking ontstaat ná aanschaf van de auto. Procedurele aspecten: Er dient een indicatie te zijn voor een vervoersvoorziening én een medische indicatie voor een aangepaste autostoel. Er dient in kaart gebracht te worden of er al eerder een autostoel verstrekt is en zo ja, of deze overplaatsbaar is. Er is een medische indicatie voor een vervoersvoorziening én er is een medische indicatie voor aanpassing van de autostoel: indien zich bij relatief korte afstanden (tot 75 à 100 km) of relatief korte rijtijd (tot circa 1 uur) ernstige klachten voordoen, die een adequate zithouding noodzakelijk maken. Er wordt geen vergoeding gegeven indien de aanpassing slechts een preventief karakter draagt en de standaard stoel niet aan redelijke normen voldoet.

5 Betrokkene dient al bij de aanschaf van de auto rekening te houden met het zitcomfort, vooral wanneer de klachten reeds aanwezig zijn. De autostoel wordt verstrekt in de vorm van een financiële tegemoetkoming in de kosten van de aanschaf van de autostoel. Bij het verstrekken van een autostoel telt de leeftijd van de auto niet bij het bepalen van de hoogte van de financiële tegemoetkoming, indien de autostoel overplaatsbaar is. De kosten van het overplaatsen van de autostoel komt voor eigen rekening van betrokkene. Indien de autostoel niet overplaatsbaar is wordt de autostoel verstrekt als autoaanpassing (zie Autoaanpassingen). Een autostoel kan maximaal één keer in tien jaar worden verstrekt. B.3.7 autozitjes voor kinderen Speciale autozitjes voor gehandicapte kinderen, meestal een kuipvormig zitondersteuningselement, al dan niet bevestigd op een speciaal aangepast frame. Procedurele aspecten: Er dient een indicatie voor een vervoersvoorziening te zijn. Feitelijk is een speciaal autozitje geen vervoersvoorziening. Indien het gaat om een standaard autozitje, dient deze voorziening als algemeen gebruikelijk afgewezen te worden. Het gehandicapte kind kan om medische redenen niet op een algemeen gebruikelijke manier vervoerd worden met de auto anders dan met een aangepast autozitje. Natura verstrekking of persoonsgebonden budget. Als autoaanpassing, in geval van naturaverstrekking in bruikleen. Ook indien de voorziening als persoonsgebonden budget is verstrekt, bestaat de mogelijkheid om de voorziening nadat het niet meer nodig is, terug te halen en opnieuw in te zetten. Met het verstrekken van een autozitje wordt in feite tegemoet gekomen aan de vervoersbehoefte van de ouders. Jonge kinderen hebben immers nog geen eigen vervoersbehoefte. B.3.8 badlift Een op waterdruk werkende lift, die in het bad geplaatst kan worden. Met deze voorziening kan iemand in en uit het bad komen. Er bestaan badliften waar mensen op kunnen zitten en liften waar mensen op kunnen liggen. Er zijn ergonomische belemmeringen bij het in en uit het bad stappen en een bad is medisch noodzakelijk. Alleen indien een badlift langdurig de goedkoopst compenserende voorziening is in vergelijking met andere aanpassingen kan een badlift worden toegekend. Aanvrager moet in staat zijn om zelfstandig te gaan zitten en de benen over de rand van het bad te heffen.

6 Een bad moet medisch noodzakelijk zijn in het kader van de Wmo, dus op basis van ergonomische belemmeringen en niet voor therapeutische doeleinden (valt onder de AWBZ). Natura verstrekking of als persoonsgebonden budget. Als roerende woonvoorziening. Als natura verstrekking in bruikleen. Ook indien de voorziening als persoonsgebonden budget is verstrekt, bestaat de mogelijkheid om de voorziening nadat het niet meer nodig is, terug te halen en opnieuw in te zetten. In de regel zal een zitvoorziening voor gebruik van de douche in het bad (bijv. een badplank) een adequate voorziening zijn. Een bad is slechts bij grote uitzondering medisch noodzakelijk. De voorziening is er voor bedoeld om iemand zelfstandig in en uit het bad te laten komen. B.3.9 badzitje Een badzitje kan los op of in een bad geplaatst worden, zodat het mogelijk wordt om met ondersteuning in of op het bad te zitten. De aanvrager kan niet zelfstandig gebruik maken van het bad of van de douche boven het bad. Aanvrager heeft belemmeringen bij het staand douchen in het bad en er is geen aparte douchegelegenheid aanwezig of er zijn belemmeringen bij het gaan zitten en opstaan vanuit het bad. Natura verstrekking of persoonsgebonden budget. Als roerende woonvoorziening. Een badzitje kan in bruikleen of in eigendom worden verstrekt (afhankelijk van de kosten). Vaak is een badplank, een plank die op het bad geplaatst kan worden, de goedkoopst compenserende oplossing. Voor kinderen tot ongeveer 12 jaar bestaan er speciale badzitjes met fixatiemogelijkheden (soms te gebruiken in combinatie met een tillift in plaats van een in hoogte verstelbare douchestretcher). B.3.10 begeleidersvoorziening regiotaxi De mogelijkheid om bij het collectief vraagafhankelijk vervoer per taxi een noodzakelijke begeleider mee te nemen zonder dat hier voor de gehandicapte kosten aan zijn verbonden. Er dient een indicatie voor het collectief vervoer te zijn en aanvrager kan hiervan zonder begeleiding geen zelfstandig gebruik maken. Er is een inkomenstoets van toepassing voor de aanvrager. Aanvrager ondervindt op medische gronden functionele belemmeringen en kan zonder begeleiding geen gebruik maken van het collectief vervoer.

7 Een begeleidersvoorziening wordt verstrekt als een gehandicapte niet in staat is zelfstandig met het taxivervoer van deur tot deur te reizen. In principe helpt de chauffeur binnen redelijke grenzen de klant bij het in- en uitstappen en het begeleiden van en naar de toegangsdeur van de instapplaats en de plaats van bestemming. Tevens wordt bij de afweging de mogelijkheid om veilig zelfstandig gebruik te kunnen maken van het taxivervoer beoordeeld, hoe vaak en in welke situaties begeleiding noodzakelijk is, en of het niet toekennen van een begeleidersvoorziening leidt tot onbillijkheden van overwegende aard. De gemeente verstrekt de voorziening in natura. Aan de vervoerder wordt doorgegeven dat één begeleider gratis meereist met betrokkene. Het collectief vraagafhankelijk taxivervoer is bedoeld voor het onderhouden van sociaal maatschappelijke contacten. Begeleiding voor bezoek aan medisch specialisten valt onder het ziekenvervoer en wordt daarom niet als argument voor begeleiding geaccepteerd. Wel zal in de regel aan een rolstoelafhankelijke aanvrager, die niet in staat is zich redelijkerwijs meestentijds zelfstandig te verplaatsen en dus geduwd dient te worden, een begeleidersvoorziening worden toegekend. Bij een vast verplaatsingspatroon met vervoer van deur tot deur kan ook zonder een begeleidersvoorziening gebruik gemaakt worden van het taxivervoer. Voor de incidentele behoefte aan een begeleider, bijvoorbeeld voor het halfjaarlijks bezoeken van kledingzaken in een winkelcentrum of vergelijkbare activiteiten, zal in de regel géén begeleidersvoorziening worden toegekend. De gemeente kent immers al de mogelijkheid voor het reizen met taxivervoer voor alle burgers. B.3.11 bezoekbaar maken van een woning Aanpassingen aan een woonruimte ten behoeve van een gehandicapte, die zijn hoofdverblijf heeft in een AWBZ-instelling of gehandicapte kinderen waarvan de ouders gescheiden zijn. Onder bezoekbaar maken van een woonruimte wordt verstaan: a. aanpassingen aan de toegang van de woning, zodat de woonkamer bereikbaar is voor de gehandicapte. b. het bereikbaar maken van een toiletvoorziening, zodat de gehandicapte gebruik kan maken van een toiletvoorziening. De aanvraag voor het bezoekbaar maken van een woonruimte moet worden ingediend bij de gemeente waar de aan te passen woning staat (dus niet de gemeente waar de gehandicapte verblijft). Aanvrager ondervindt op medische gronden ergonomische belemmeringen en kan zonder de aanpassingen de te bezoeken woonruimte niet bereiken en kan de toiletvoorziening niet gebruiken. De gehandicapte heeft zijn of haar hoofdverblijf in een AWBZ-instelling. De gemeente waar de gehandicapte zijn hoofdverblijf heeft verklaard dat haar niet bekend is dat ten behoeve van de gehandicapte al eerder een woning bezoekbaar gemaakt is. Dit om te voorkomen dat in meerdere gemeenten een aanvraag wordt gedaan voor het bezoekbaar maken van een woning ten behoeve van dezelfde gehandicapte. Er wordt maar één woonruimte bezoekbaar gemaakt voor de gehandicapte.

8 Natura verstrekking of als persoonsgebonden budget. Voor bedragen zie bijlage 1. De toestemming van de woningeigenaar is nodig omdat de voorziening buiten de werkingssfeer valt van de Wmo en de verhuurder niet gedwongen kan worden (via aanschrijving) om de woning aan te passen. Indien de ouders van een kind gescheiden zijn en het kind woont niet in een AWBZinstelling dan kan de hoofdwoning aangepast worden en de andere woning bezoekbaar gemaakt worden. Indien de ouders van het kind gescheiden zijn en een wettelijk co-ouderschap is vastgesteld, kunnen beide woningen worden aangepast. Indien de ouders van een kind gescheiden zijn en het kind woont in een AWBZ-instelling kunnen beide woningen van de ouders bezoekbaar gemaakt worden indien er wettelijk coouderschap is vastgesteld. B.3.12 bruikleenauto Een auto die aan een gehandicapte verstrekt wordt op basis van bruikleen. Een bruikleenauto kan alleen dan verstrekt worden indien andere vervoersvoorzieningen voor de korte en lange afstanden geen adequate oplossing bieden. Er dient een indicatie te zijn voor een vervoersvoorziening (zie toekenningscriteria collectief vraagafhankelijk vervoer). Het voorliggende vervoersvoorzieningen bieden echter geen adequate oplossing. Tevens is het gebruik van individueel taxi- of rolstoeltaxivervoer niet mogelijk. Er wordt altijd een extern medisch advies gevraagd, tenzij de voorziening al eerder verstrekt is in het kader van de Wvg / Wmo en er ongewijzigde omstandigheden zijn. Er is een inkomensgrens van toepassing omdat boven een bepaalde inkomensgrens het bezit van een auto als algemeen gebruikelijk wordt gezien. Als inkomensgrens wordt gehanteerd: 1,5 x de bijstandsnorm. Er dient een indicatie te zijn voor een vervoersvoorziening. Het collectief (rolstoel)taxivervoer biedt echter geen adequate oplossing, zelfs niet met extra voorzieningen zoals begeleiding en/of taxi-indicatie. Bovendien is het niet mogelijk om gebruik te maken van individueel (rolstoel)taxivervoer. Geen enkel ander vervoermiddel biedt een adequate oplossing voor vervoer over de (korte en) lange afstanden. Alleen in dit geval kan een bruikleenauto de goedkoopst compenserende oplossing zijn. Aanvrager dient aangewezen te zijn op vervoer per eigen auto. Hierbij kan gedacht worden aan mensen, die: tijdens het reizen specifieke zorg nodig hebben van personen en/of apparatuur, die niet verstrekt kan worden tijdens het collectief vervoer; of door een taxichauffeur in redelijkheid geweigerd zouden kunnen worden; of door zodanig ernstige zitproblemen niet in een (rolstoel)taxi plaats kunnen nemen. Een auto wordt, inclusief de bijbehorende verzekeringen, in bruikleen verstrekt. De auto zal, indien noodzakelijk, aangepast worden voor de gebruiker.

9 De Wmo verstrekt geen voorzieningen voor het werk. Indien men een bruikleenauto nodig heeft voor het werk, dan moet de auto aangevraagd worden bij de bedrijfsvereniging. De auto wordt, inclusief de benodigde verzekering, in bruikleen verstrekt. Er zijn voorliggende voorzieningen op basis waarvan soms een bruikleenauto verkregen kan worden. Voorbeeld hiervan zijn de op 29 december 2005 in werking getreden Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) en de reeds langer bestaande WAO. B.3.13 buggy (aangepast) Een (aangepast) verplaatsingsmiddel voor kinderen. Licht gehandicapte kinderen die nog niet aan een rolstoel toe zijn kunnen worden vervoerd in een aangepaste buggy. Aangepaste buggy s zijn breder en groter dan de buggy s voor nietgehandicapte gebruikers. Buggy s bieden relatief weinig ondersteuning en zijn dan ook bedoeld voor kinderen met een redelijke zitfunctie. Aangezien een buggy ook voor niet gehandicapte kinderen een normaal vervoermiddel is, kan een buggy als algemeen gebruikelijk aangemerkt worden voor kinderen tot 4 jaar. In deze situatie zal er uitdrukkelijk eerst gekeken moeten worden of een standaardvoorziening op medische gronden compenserend is. Een buggy voor een kind vanaf 4 à 5 jaar is niet algemeen gebruikelijk en is qua maatvoering ook niet in de reguliere handel verkrijgbaar. De aanvrager is een kind met een (lichte) handicap, dat op medische gronden ergonomische belemmeringen ondervindt bij het zich verplaatsen buitenshuis. Een standaard buggy op medische gronden is niet adequaat. Voor kinderen tot 4 jaar wordt een buggy gezien als algemeen gebruikelijk. Een buggy kan dan alleen verstrekt worden indien een standaard te verkrijgen buggy niet voldoet op medische gronden, omdat bijvoorbeeld meer steun nodig is dan die gegeven wordt in een standaard buggy. Naturaverstrekking en persoonsgebonden budget. De buggy wordt als een rolstoelvoorziening en bij de naturaverstrekking in bruikleen verstrekt. Ook indien de voorziening als persoonsgebonden budget is verstrekt, bestaat de mogelijkheid om de voorziening nadat het niet meer nodig is, terug te halen en opnieuw in te zetten. B.3.14 collectief vraagafhankelijk vervoer per taxi Vraagafhankelijke deeltaxi voor vervoer van deur tot deur in de gemeente Zutphen. De rit dient minimaal 60 minuten vooraf aangemeld te worden bij de taxicentrale. Er kan afgeweken worden van de afgesproken ophaaltijd (10 minuten voor en na het afgesproken tijdstip). De rit zal maximaal 15 (lokaal vervoer) of anderhalf maal de kortst mogelijke reistijd (regionaal vervoer) langer duren dan een rit met een individuele taxi. De kosten worden berekend volgens het principe van de zones in het openbaar vervoer. De gemeente Zutphen kent twee zones. Een begeleider reist gratis mee, als daar een indicatie voor is. In alle andere gevallen betaalt de begeleider het geldende tarief voor niet Wmo geïndiceerde.

10 De gemeente hanteert het principe van het primaat van het collectief vervoer. Dit betekent dat eerst zal worden beoordeeld of een aanvrager gebruik kan maken van het collectief vraagafhankelijk vervoer. Iemand komt in aanmerking voor collectief vervoer, wanneer aantoonbare beperkingen als gevolg van de persoonskenmerken: - het gebruik (en/of de toegang) van het openbaar vervoer; of - het bereiken van het openbaar vervoer onmogelijk maken. De maximaal haalbare loopafstand is 800 meter in 20 minuten. De afstand van 800 meter is gebaseerd op de haltedichtheid van het openbaar vervoer in stedelijk gebied. In natura door middel van het verstrekken van een vervoerspasje met een magneetstrip met een uniek kenmerk. Op vertoon van dit pasje kan de aanvrager, tegen betaling van de ritprijs, onbeperkt gebruik maken van het collectief vraagafhankelijk vervoer. Voor deze voorziening is geen persoonsgebonden budget mogelijk. Het niet aanwezig zijn of slecht bereikbaar zijn van het openbaar vervoer vanuit een woning van aanvrager wordt niet als criterium meegewogen. Psychische problemen (men durft niet in een drukke bus, men is bang voor de trein) zijn in principe geen indicatie voor een vervoersvoorziening. Een therapie waardoor de angst/blokkade opgeheven kan worden is een betere oplossing. Indien het probleem therapeutisch echter niet opgelost kan worden is er wel een langdurige noodzaak voor een vervoersvoorziening. Voor personen die in een AWBZ voorziening verblijven met een indicatie voor de functie Verblijf, is het van belang dat een zelfstandige vervoersbehoefte wordt aangetoond. Vuistregel is dat wanneer de persoon het terrein van de instelling of de directe woonomgeving niet zelfstandig mag verlaten, er geen sprake is van een zelfstandige vervoersbehoefte. NB: de verordening moet op dit punt zo gelezen worden dat deze beperking ook geldt voor de collectieve en individuele vervoersvoorziening. Begeleiding bij vervoer Indien een aanvrager niet zelfstandig kan reizen, is het mogelijk om een begeleiderspas te verstrekken. De begeleider reist dan gratis mee. Daaraan kleeft overigens wél een bezwaar, omdat de begeleider óók mee moet reizen bij ritten die wél zelfstandig afgelegd kunnen worden. Dat komt bijvoorbeeld wel voor op een bekende route voor een verstandelijk gehandicapte, maar op niet voorspelbare routes aanmerkelijke onrust vertoond. B.3.15 douchebrancard Een woonvoorziening die bedoeld is om de ergonomische belemmeringen bij het staand en zittend douchen op te heffen of te verminderen. Een douchebrancard maakt het voor de gehandicapte mogelijk om liggend te douchen. Een douchebrancard kan een vaste voorziening zijn die bevestigd wordt aan de wand of de vloer of een roerende, verplaatsbare voorziening. Er zijn verschillende maatvoeringen mogelijk en er zijn evt. indien noodzakelijk diverse aanpassingen mogelijk.

11 Aanvrager ondervindt als gevolg van een medische aandoening ergonomische belemmeringen wat betreft het staand en het zittend douchen. Indien aanvrager afhankelijk is van hulp bij het douchen en de douchebrancard ook als verplaatsingsvoorziening gebruikt gaat worden, is het te overwegen om een verrijdbare douchebrancard te verstrekken. Hierdoor kan het aantal transfers beperkt worden. Naturaverstrekking of persoonsgebonden budget. Indien de douchebrancard als een losse voorziening verstrekt wordt, dan wordt de voorziening in natura in bruikleen verstrekt. Ook indien de voorziening als persoonsgebonden budget is verstrekt, bestaat de mogelijkheid om de voorziening nadat het niet meer nodig is, terug te halen en opnieuw in te zetten. Indien de langdurige noodzaak van de voorziening een punt van discussie is kan een losse voorziening de meest economische keus zijn. B3.15A douche-/föhninstallatie Een douche-/föhninstallatie wordt in die situaties verstrekt, waarneer de aanvrager fysiek niet in staat is het onderlichaam te reinigen na de toiletgang. Voor huurders zal via de woningverhuurder een offerte worden gevraagd. Voor woningeigenaren geldt dat op basis van minimaal twee offertes een besluit tot aanpassen zal worden genomen. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van de specifieke situatie en zal op basis van offertes worden beoordeeld. B3.16 douchegelegenheid creëren In bepaalde situaties is het gebruik van een bad voor de lichamelijke hygiëne niet meer mogelijk. In woningen waar geen douche aanwezig is, moet deze dan vaak op de plaats van de badkuip komen. Deze woningaanpassing kan via de Wmo worden vergoed. Huurders en woningeigenaren ontvangen een forfaitair bedrag als tegemoetkoming in de kosten. Huurders bepalen in overleg met de verhuurder hoe eventuele meerkosten worden verrekend. Dat kan bijvoorbeeld via het concept wonen naar wens. Een eventuele huurverhoging zal ingecalculeerd moeten worden.

12 Hoogte van de vergoeding: Aanpassen badkamer Manuren Materiaal Totaal á 38,50 Verwijderen bestaand ligbad 1,5 230,= Afvoer naar container 3m3 0,5 Uitvlakken wand 1 Uitvlakken vloer 1,5 Kimband aanbrengen 30,= Kitvoeg aanbrengen 10,= Tegelwerk wand (2,5m2) 2,5 38,= Tegelwerk vloer (1,5 m2) 1,5 38,= Inwassen/invoegen 1 20,= Installatiewerk: Doucheplug aanbrengen 1 25,= Douchegarnituur aanbrengen 0,5 85,= Aanpassen aan-/afvoerleidingen 1 50,= Manuren totaal (12 x 38,50) 462,= 462,00 Materiaal 526,00 526,00 Subtotaal 988,00 BTW (19%) 187,72 Totaal 1.175,72 (afgerond 1.500,00) B.3.17 douchestoel Een woonvoorziening die bedoeld is om de ergonomische belemmeringen die een gehandicapte ondervindt bij het staand douchen op te heffen. Een douchestoel kan een losse stoel zijn die in de doucheruimte geplaatst kan worden of een vast zitje bevestigd aan de muur of de grond. Indien het een losse stoel betreft kan het gaan om een verrijdbare douchestoel of een niet verrijdbare douchestoel. Bij het verstrekken van een losse douchestoel kan het noodzakelijk zijn om een passing te organiseren. Betrokkene ondervindt door een medische oorzaak belemmeringen bij het staand douchen. Een douchezitje bevestigd aan de wand of de muur is vaak de meest adequate oplossing. Echter wanneer het aantal transfers beperkt dient te worden of als betrokkene ook bij de wastafel moet zitten kan een verrijdbare douchestoel een goede oplossing zijn. Naturaverstrekking of persoonsgebonden budget. Indien de douchestoel als een losse voorziening verstrekt wordt, dan wordt de voorziening in natura in bruikleen verstrekt. Ook indien de voorziening als persoonsgebonden budget is

13 verstrekt, bestaat de mogelijkheid om de voorziening nadat het niet meer nodig is, terug te halen en opnieuw in te zetten. Bij de keuze voor een vaste of een verplaatsbare voorziening dienen ook de belemmeringen bij het gebruik van het toilet overwogen te worden. Als roerende woonvoorziening is de douchestoel tegen geringe meerkosten ook als douche/toiletstoel aan te passen, waardoor gecombineerd gebruik mogelijk is (bijvoorbeeld de douchestoel is dan 's nachts te gebruiken als toiletstoel naast het bed). B.3.18 driewielfiets Een fiets op drie wielen en meestal tevens een verlaagde en verbrede instap. Een driewielfiets is in verschillende maten en uitvoeringen verkrijgbaar. Er dient een indicatie te zijn voor een vervoersvoorziening en het collectief vervoer alleen is niet toereikend om te voorzien in de vervoersbehoefte. Een driewielfiets kan verstrekt worden als vervoersvoorziening in plaats van het collectief vervoer of als aanvullende vervoersvoorziening op het collectief vraagafhankelijk vervoer. In het laatste geval zullen dezelfde criteria worden gehanteerd als voor een scootmobiel als aanvullende vervoersvoorziening. Er is een medische indicatie voor een vervoersvoorziening in de vorm van collectief vraagafhankelijk vervoer. Een driewielfiets kan verstrekt worden als aanvullende vervoersvoorziening: Indien collectief vervoer per taxi niet toereikend is om te voorzien in de verplaatsings- en vervoersbehoefte van betrokkene dan is een aanvullende vervoersvoorziening in de vorm van een driewielfiets mogelijk indien: de maximale verplaatsingsafstand (loopafstand en/of verplaatsing met een rolstoel) te beperkt is; of aanvrager jong is, zodat de voorziening beschouwd kan worden als ontwikkelingsgericht; of aanvrager is verstandelijk of lichamelijk gehandicapt; en de bestemmingen duidelijk omschreven zijn (o.a. bezoeken aan familie in de directe omgeving, bibliotheek, kapper, boodschappen voor dagelijks onderhoud), van structurele aard en in de directe woonomgeving; en een overdekte stalling gewaarborgd is; en de woonomgeving geschikt is voor gebruik van de driewielfiets. Een inkomensgrens wordt niet gehanteerd. Naturaverstrekking of persoonsgebonden budget. Ingeval van een naturaverstrekking, wordt de driewielfiets in bruikleen verstrekt. Ook indien de voorziening als persoonsgebonden budget is verstrekt, bestaat de mogelijkheid om de voorziening nadat het niet meer nodig is, terug te halen en opnieuw in te zetten. In geval van een naturaverstrekking dient de aanvrager een bruikleenovereenkomst te ondertekenen.

14 B.3.19 driewielfiets met hulpmotor Een fiets met drie wielen met een hulpmotor en meestal een verlaagde en verbrede instap. Er is een medische indicatie voor een vervoervoorziening. Een driewielfiets met hulpmotor kan alleen verstrekt worden als aanvullende vervoersvoorziening, indien dit de goedkoopst compenserende voorziening betreft. Hierbij zijn de criteria voor een scootmobiel als aanvullende vervoersvoorziening van toepassing. Is het collectief vervoer per taxi niet toereikend om te voorzien in de verplaatsingsen vervoersbehoefte van betrokkene, dan is het verstrekken van een driewielfiets met hulpmotor mogelijk indien: a. de noodzakelijke verplaatsingsafstand met de driewielfiets met hulpmotor redelijkerwijs te overbruggen is; en b. er een mogelijkheid is voor stalling van de driewielfiets in of bij de woning en betrokkene zelfstandig in staat is om de driewielfiets te stallen; en c. betrokkene in staat moet zijn zelfstandig veilig aan het verkeer deel te kunnen nemen. Naturaverstrekking of persoonsgebonden budget. Ingeval van een naturaverstrekking, wordt de driewielfiets in bruikleen verstrekt. Ook indien de voorziening als persoonsgebonden budget is verstrekt, bestaat de mogelijkheid om de voorziening nadat het niet meer nodig is, terug te halen en opnieuw in te zetten. Opmerkingen In sommige gevallen zal de berging aangepast moeten worden. In geval van een naturaverstrekking dient de aanvrager een bruikleenovereenkomst te ondertekenen. B.3.20 duwwandelwagen Een rolstoel met kleine wielen, die voortgeduwd kan worden door een begeleider. Bij een duwwandelwagen kan onderscheid gemaakt worden tussen een transportrolstoel en een rolstoel die geschikt is voor permanent of langdurig gebruik. Toekenningcriteria: Een duwwandelwagen wordt verstrekt, indien de conditie/balans en/of de arm-handfunctie van aanvrager niet voldoende is om zich zelfstandig voort te bewegen met een handbewogen rolstoel. Naturaverstrekking of persoonsgebonden budget. Ingeval van een naturaverstrekking, wordt de duwwandelwagen in bruikleen verstrekt. Ook indien de voorziening als persoonsgebonden budget is verstrekt, bestaat de mogelijkheid om de voorziening nadat het niet meer nodig is, terug te halen en opnieuw in te zetten. In geval van een naturaverstrekking dient de aanvrager een bruikleenovereenkomst te ondertekenen.

15 Bij de verstrekking van een duwwandelwagen dient men zich te realiseren dat aanvrager zichzelf bij gebruik van de duwwandelwagen absoluut niet kan voortbewegen, zelfs niet over heel korte afstanden. B. 3.20A éénhendelmengkraan Mensen die beperkte spierkracht in hun handen hebben (als gevolg van bijvoorbeeld reuma), kunnen een éénhendelmengkraan makkelijker bedienen dan een kraan met twee aparte knoppen. De hoeveelheid en de temperatuur kunnen met één handbeweging worden ingesteld. Eénhendelmengkranen zijn algemeen gebruikelijk en worden niet op grond van de verordening vergoed. Uitzondering is de éénhendelmengkraan met een lange hendel (de ziekenhuiskraan). Deze is niet algemeen gebruikelijk, omdat mensen deze in slechts uitzonderlijke situatie nodig hebben. De kraan met lange hendel kan in natura, in PGB of als financiële tegemoetkoming worden verstrekt. B.3.21 elektrische rolstoel Een rolstoel die elektrisch wordt aangedreven en die tot doel heeft de ergonomische belemmeringen ondervonden bij het verplaatsen in en om de woning op te heffen of te verminderen. Aanvrager ondervindt op medische gronden ergonomische belemmeringen in het zich verplaatsen in en om de woning en is permanent afhankelijk van een rolstoel. En aanvrager is niet in staat om zich met een handbewogen rolstoel over een afstand van meer dan 100 meter zelfstandig te verplaatsen en niet in staat om zich buiten de woning over een afstand van meer dan 25 meter lopend met of zonder hulpmiddel te verplaatsen. Rolstoel voor verplaatsing buitenshuis (kortdurend gebruik): aanvrager is in staat om een transfer te maken en kan zich binnenshuis nog zelfstandig verplaatsen, eventueel met ondersteuning van bijvoorbeeld een loophulpmiddel, meubilair (in deze gevallen kan gedacht worden aan bijv. een scootmobiel) Rolstoel voor verplaatsing binnens- en buitenshuis (permanent gebruik): aanvrager is niet of nauwelijks in staat om een transfer te maken en is daarnaast voor elke verplaatsing binnenshuis afhankelijk van een rolstoel. Naturaverstrekking of persoonsgebonden budget. Ingeval van een naturaverstrekking, wordt de rolstoel in bruikleen verstrekt. Ook indien de voorziening als persoonsgebonden budget is verstrekt, bestaat de mogelijkheid om de voorziening nadat het niet meer nodig is, terug te halen en opnieuw in te zetten. In geval van een naturaverstrekking dient de aanvrager een bruikleenovereenkomst te ondertekenen.

16 Bij de selectie van een rolstoel spelen de volgende factoren een rol: a. het gebruik b. het gebruiksgebied c. de aandrijving (mogelijkheden aanvrager of mantelzorg) d. de zithouding e. de meeneembaarheid f. antropometrische gegevens. Op basis van deze factoren wordt een programma van eisen opgesteld waaraan de rolstoel moet voldoen om een adequate voorziening te zijn voor de desbetreffende gebruiker. Aan de hand van dit programma van eisen wordt de goedkoopst compenserende rolstoel geselecteerd door middel van een rolstoelpassing. Een elektrische rolstoel is over het algemeen moeilijk mee te nemen in een auto. Daarnaast kan een elektrische rolstoel defect raken. Daarom kan besloten worden om naast de elektrische rolstoel ook een handbewogen rolstoel te verstrekken. Ook bij een elektrische rolstoel geldt dat aanpassingen aan de rolstoel medisch noodzakelijk moeten zijn. Regelmatig wordt gevraagd naar een hoog-/laagverstelling op een elektrische rolstoel. Dit is echter in maar weinig gevallen echt medisch noodzakelijk. Hier zal een duidelijk onderscheid gemaakt moeten worden in wat wenselijk is en wat noodzakelijk is. Alleen noodzakelijke aanpassingen aan de rolstoel worden vergoed door de Wmo. B.3.22 fietsaanpassingen Een aanpassing aan de fiets. Afwijzen indien het een aanvraag voor algemeen gebruikelijke voorzieningen betreft. Te denken valt aan bijvoorbeeld een dameszadel, beter verend zadel, versnellingen, accessoires, en dergelijke. Wel voor vergoeding kunnen in aanmerking komen die aanpassingen aan een fiets, die speciaal ontwikkeld zijn voor een gehandicapte (bijv. mogelijkheid voor ouders om een rolstoel aan te koppelen). Er dient een indicatie te zijn voor een vervoersvoorziening en een fietsaanpassing is op medische gronden noodzakelijk. De aanpassing dient niet algemeen gebruikelijk te zijn, maar speciaal voor een gehandicapte ontwikkeld. Indien het collectief vraagafhankelijk vervoer een adequate en toereikende voorziening is, kan betrokkene een keuze maken tussen het collectief vervoer en/of een fietsaanpassing. Betrokkene dient aantoonbaar zelfstandig gebruik te kunnen maken van de fiets, dat wil zeggen op eigen kracht de fiets kunnen gebruiken, opstappen en afstappen en op verantwoorde wijze aan het verkeer deel te kunnen nemen. Indien het collectief vraagafhankelijk vervoer niet toereikend is om te voorzien in de verplaatsings- en vervoersbehoefte van betrokkene dan is een aanvullende vervoersvoorziening in de vorm van een fietsaanpassing mogelijk indien: de maximale verplaatsingsafstand met of zonder hulpmiddel beperkt is; en

17 aanvrager aantoonbaar zelfstandig gebruik kan maken van de fiets, d.w.z. op eigen kracht de fiets kan gebruiken, opstappen en afstappen en op verantwoorde wijze aan het verkeer kan deelnemen; of aanvrager jong is, zodat de voorziening beschouwd kan worden als ontwikkelingsgericht; en de bestemmingen duidelijk omschreven zijn (o.a. bezoeken aan familie in de directe omgeving, bibliotheek, kapper, boodschappen voor dagelijks onderhoud), van structurele aard en in de directe woonomgeving. Fietsaanpassingen worden verstrekt in de vorm van een financiële tegemoetkoming ter hoogte van de werkelijke kosten van de aanpassing. B.3.22A fiets met elektrische trapondersteuning / fiets met hulpmotor Mensen met een aandoening die de spierkracht of het uithoudingsvermogen beperkt, kunnen moeite hebben om op eigen kracht een fiets voort te bewegen. Ook bij oudere mensen (bij de één eerder dan bij de ander) wordt spierkracht en uithoudingsvermogen minder. Een fiets met trapondersteuning of hulpmotor biedt dan uitkomst. Met zo een voorziening kunnen mensen zelfstandig in het vervoer van alledag voorzien. Recreatief fietsen blijft op deze manier ook mogelijk. Een fiets met trapondersteuning of hulpmotor wordt als algemeen gebruikelijk beschouwd. Daarom komt de voorziening niet voor vergoeding in aanmerking. B.3.23 fietsenstalling station voor minder validen Het gebruik van de ondergrondse fietsenstalling bij het NS station in de Gemeente Zutphen is niet voor iedereen toegankelijk wegens het ontbreken van een lift. Om die reden is een bovengrondse fietsenstalling voor mindervaliden gemaakt. De stalling is een beperkte ruimte en is bovendien alleen via de stationshal bereikbaar. Om het gebruik te reguleren moet de aanvrager hiervoor geïndiceerd worden, tenzij de aanvrager al een geldige Wmo indicatie voor een scootmobiel, driewielfiets, fiets met extra lage instap of fiets met hulpmotor heeft. Voor de pas is borg verschuldigd en wordt op naam verstrekt. Ook bij deze voorziening is de vraag in hoeverre de aanvrager zelf kan bijdrage in het oplossen van het probleem. Bijvoorbeeld wanneer iemand de fiets niet goed kan tegenhouden bij het naar beneden lopen, maar geen probleem heeft bij het naar bovenlopen, kan een handrem een nuttig hulpmiddel zijn. Bij zeer incidenteel gebruik en het probleem van het naar boven brengen van de fiets, kan personeel van de stalling behulpzaam zijn. Ook het gebruik van de regiotaxi of een andere vorm van openbaar vervoer is te overwegen, zeker wanneer slechts sporadisch gebruik gemaakt wordt van de stalling. Bijkomende zaken als een aanhangwagentje, een bakfiets, een transportfiets of andere afwijkende vervoersmiddelen vallen buiten de werking van de verordening.

18 B.3.24 fietszitjes voor kinderen Fietszitjes speciaal ontwikkeld voor gehandicapte kinderen. Het gaat hierbij om speciale fietszitjes en niet om algemeen verkrijgbare fietszitjes. Er dient een indicatie te zijn voor een vervoersvoorziening. Indien het gaat om een normaal in de winkel verkrijgbaar kinderfietszitje, dan dient de aanvraag als een algemeen gebruikelijke voorziening afgewezen te worden. Er dient een indicatie te zijn voor een vervoersvoorziening. Het kind kan om medische redenen niet anders op de fiets vervoerd worden dan in een speciaal ontwikkeld fietszitje. Naturaverstrekking of persoonsgebonden budget. Ingeval van een naturaverstrekking, wordt het fietszitje in bruikleen verstrekt. Ook indien de voorziening als persoonsgebonden budget is verstrekt, bestaat de mogelijkheid om de voorziening nadat het niet meer nodig is, terug te halen en opnieuw in te zetten. In sommige gevallen kan het zijn dat het fietszitje alleen verstrekt kan worden samen met een verlengde fiets, omdat het fietszitje niet veilig op een normale fiets bevestigd kan worden. B.3.25 gemeenschappelijke ruimte (aanpassingen aan) Een aanpassing aan de gemeenschappelijke ruimte die een gehandicapte moet gebruiken om zijn eigen woning te bereiken. Het gaat in dit geval meestal om entrees en portieken. Voor vergoeding komen de volgende aanpassingen voor een financiële tegemoetkoming in aanmerking: 1.Het verbreden van de toegangsdeuren; 2.Het aanbrengen van elektrische deuropeners; 3.Aanleg van een hellingbaan van de openbare weg naar de toegang van het gebouw (mits de woningen in het woongebouw te bereiken zijn met een rolstoel); 4.Drempelhulpen of vlonders; 5.Het aanbrengen van een extra trapleuning bij een portiekwoning; 6.Een opstelplaats voor een rolstoel bij de toegangsdeur van het woongebouw; 7.Het aanbrengen van een traplift. De gehandicapte kan zonder aanpassing van de gemeenschappelijke ruimte zijn woning niet bereiken op medische gronden. De aanpassingen worden verstrekt als financiële tegemoetkoming; de onroerende woonvoorziening wordt eigendom van de woningeigenaar. Een gemeenschappelijke ruimte kan niet aangepast worden met een traplift. Ook bij aanpassing van de gemeenschappelijke ruimte wordt altijd uitgegaan van de goedkoopst compenserende voorziening.

19 B.3.26 gesloten elektrische buitenwagen Een gesloten elektrische buitenwagen is een specifiek gehandicaptenvoertuig. Het is dan ook als zodanig omschreven in het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens en moet aan bepaalde eisen voldoen ("voertuig dat is ingericht voor het vervoer van een invalide, niet breder dan 1,10 meter (exclusief spiegels) en niet uitgerust met een motor dan wel uitgerust met een verbrandingsmotor met een cilinderinhoud van ten hoogste 50 cm³ of met een elektromotor"). Het is wettelijk vereist dat de bestuurder in het bezit is van een rijbewijs AM + een praktijkexamen brommobiel omdat de snelheid hoger is dan 25 km/uur. Er dient een indicatie te zijn voor een vervoersvoorziening. En het collectief (rolstoel)taxivervoer is geen adequate voorziening. Er zal altijd een extern medisch advies worden aangevraagd, tenzij de voorziening al eerder is verstrekt in het kader van de Wvg en er sprake is van onveranderde omstandigheden. De externe adviseur dient in alle gevallen te rapporteren of aanvrager gebruik kan maken van een elektrische buitenwagen en of deelname aan het verkeer verantwoord is. Er dient een indicatie te zijn voor een vervoersvoorziening (zie toekenningscriteria collectief vraagafhankelijk vervoer). Het gebruik van collectief (rolstoel)taxivervoer is echter op medische gronden niet mogelijk, zelfs niet met extra voorzieningen zoals begeleiding en/of taxi-indicatie. Ook het gebruik van individueel taxi- of rolstoeltaxivervoer, of een open elektrische buitenwagen (scootmobiel) is niet mogelijk. Een gesloten elektrische buitenwagen kan alleen dan verstrekt worden wanneer aanvrager is aangewezen op eigen vervoer. Een gesloten elektrische buitenwagen kan verstrekt worden indien het de goedkoopst compenserende voorziening betreft. Aanvrager moet aantoonbaar zelfstandig gebruik kunnen maken van de gesloten elektrische buitenwagen en moet veilig aan het verkeer deel kunnen nemen. Naturaverstrekking of persoonsgebonden budget. Ingeval van een naturaverstrekking, wordt het de gesloten elektrische buitenwagen in bruikleen verstrekt. Ook indien de voorziening als persoonsgebonden budget is verstrekt, bestaat de mogelijkheid om de voorziening nadat het niet meer nodig is, terug te halen en opnieuw in te zetten. In geval van een naturaverstrekking dient een bruikleenovereenkomst ondertekend te worden. B.3.27 handbewogen rolstoel Een voorziening die tot doel heeft de ergonomische belemmeringen ondervonden bij het verplaatsen in en om de woning op te heffen of te verminderen. De rolstoel kan voortbewogen worden door de aanvrager of door een ander persoon geduwd worden. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen duwwandelwagens of zelfbewegers. Het gaat dus niet om een rolstoel die elektrisch is aangedreven (zie hiervoor elektrische rolstoelen). Het gaat niet om hulpmiddelen die verstrekt worden op grond van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, zoals loophulpmiddelen en werkstoelen (ook wel binnenstoelen genoemd). Deze laatste zijn vaak voorzien van meerdere zwenkwieltjes, maar niet geschikt voor verplaatsing buitenshuis.

20 Aanvrager ondervindt op medische gronden ergonomische belemmeringen in het zich verplaatsen in en om de woning en is niet in staat om zich buiten de woning over een afstand van meer dan 500 meter lopend met of zonder hulpmiddel te verplaatsen. Er kan op medische gronden een onderscheid gemaakt worden in het gebruiksdoel van de rolstoel: 1. Rolstoel voor verplaatsing buitenshuis (kortdurend gebruik): aanvrager is in staat om een transfer te maken en kan zich binnenshuis nog zelfstandig verplaatsen, eventueel met ondersteuning van bijv. een loophulpmiddel of meubilair. 2. Rolstoel voor verplaatsing binnens- en buitenshuis (semi-permanent gebruik): aanvrager is in staat om, al dan niet met hulp, een transfer te maken naar een standaardstoel. Verplaatsing van meer dan enkele meters binnenshuis is niet mogelijk zonder een rolstoel. 3. Rolstoel voor verplaatsing binnens- en buitenshuis (permanent gebruik): aanvrager is niet of nauwelijks in staat om een transfer te maken en is daarnaast voor elke verplaatsing binnenshuis afhankelijk van een rolstoel. Naturaverstrekking of persoonsgebonden budget. Ingeval van een naturaverstrekking, wordt de rolstoel in bruikleen verstrekt. Ook indien de voorziening als persoonsgebonden budget is verstrekt, bestaat de mogelijkheid om de voorziening nadat het niet meer nodig is, terug te halen en opnieuw in te zetten. In geval van een naturaverstrekking dient de aanvrager een gebruikersovereenkomst te verstrekken. Bij de selectie van de rolstoel spelen de volgende criteria een rol: a. het gebruik b. het gebruiksgebied c. de aandrijving (mogelijkheden aanvrager of mantelzorg) d. de zithouding e. de meeneembaarheid f. antropometrische gegevens Op basis van deze factoren wordt een programma van eisen opgesteld, waaraan de rolstoel moet voldoen om een adequate voorziening te zijn voor de desbetreffende gebruiker. Aan de hand van dit programma en door middel van een passing wordt de goedkoopst compenserende rolstoel geselecteerd. B.3.28 hobbyruimten (aanpassingen aan) Een aanpassing aan een woonruimte die gebruikt wordt voor het uitoefenen van een hobby. Een hobbyruimte is niet een primaire woonruimte. Bij woningaanpassingen gaat het om het opheffen van ergonomische belemmeringen die het normale gebruik van de woning betreffen. Het gaat hierbij om normale elementaire woonfuncties zoals slapen, eten en lichaamsreiniging. Het gebruik van een hobby-, werk-, of recreatieruimte valt niet onder de compensatieplicht van de gemeente.

Beleidsregels. Vervoersvoorzieningen Wmo citeertitel: Beleidsregels vervoersvoorzieningen Wmo vastgesteld bij besluit van

Beleidsregels. Vervoersvoorzieningen Wmo citeertitel: Beleidsregels vervoersvoorzieningen Wmo vastgesteld bij besluit van Beleidsregels Vervoersvoorzieningen Wmo 2015 citeertitel: Beleidsregels vervoersvoorzieningen Wmo 2015 vastgesteld bij besluit van Opdrachtgever: gemeente Scherpenzeel, afdeling Samenleving Auteur: N.

Nadere informatie

Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Beemster 2011

Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Beemster 2011 Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Beemster 2011 behorende bij de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Beemster 2011 Besluit voorzieningen maatschappelijke

Nadere informatie

Besluit: Vast te stellen het navolgende Besluit voorzieningen Wmo gemeente Waterland 2013.

Besluit: Vast te stellen het navolgende Besluit voorzieningen Wmo gemeente Waterland 2013. Portefeuillehouder: Onderwerp: B.G. Schalkwijk vaststellen van het Besluit voorzieningen Wmo gemeente Waterland 2013. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waterland, overwegende dat

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Heusden 2007

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Heusden 2007 Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Heusden 2007 Hoofdstuk 1 Algemeen Artikel 1 Begripsbepalingen 1. In dit besluit wordt verstaan onder: a. Verordening: de Wmo-verordening gemeente Heusden

Nadere informatie

Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Boxmeer

Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Boxmeer FINANCIEEL BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE BOXMEER HOOFDSTUK 1. VOORZIENINGEN GERICHT OP HET HUISHOUDEN... 2 ARTIKEL 1.1 OMSCHRIJVING VAN DE VOORZIENING... 2 ARTIKEL 1.2 EIGEN BIJDRAGE...

Nadere informatie

Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Boxmeer

Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Boxmeer FINANCIEEL BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE BOXMEER 2012 HOOFDSTUK 1. VOORZIENINGEN GERICHT OP HET HUISHOUDEN...2 ARTIKEL 1.1 OMSCHRIJVING VAN DE VOORZIENING...2 ARTIKEL 1.2 EIGEN BIJDRAGE...2

Nadere informatie

Hoofdstuk 6 Verstrekkingenboek Wmo (Verplaatsen in en rond de woning)

Hoofdstuk 6 Verstrekkingenboek Wmo (Verplaatsen in en rond de woning) Bijlage 4 Hoofdstuk 6 Verstrekkingenboek Wmo (Verplaatsen in en rond de woning) Voorzieningenlijst rolstoelen Onderwerpen Aankoppel deel rolstoel (Tracker / vijfde wiel) 2 Accessoires 3 Anti-decubituskussen

Nadere informatie

Financieel besluit 2010 Hoofdstuk 1 Regels rond verstrekking en verantwoording. Artikel 1. Regels rond verstrekking en verantwoording

Financieel besluit 2010 Hoofdstuk 1 Regels rond verstrekking en verantwoording. Artikel 1. Regels rond verstrekking en verantwoording Financieel besluit 2010 Hoofdstuk 1 Regels rond verstrekking en verantwoording Artikel 1. Regels rond verstrekking en verantwoording a. Een persoonsgebonden budget kan alleen worden toegekend indien een

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning

Besluit maatschappelijke ondersteuning Besluit maatschappelijke ondersteuning Gemeente Wijk bij Duurstede, november 2012 Artikel 1. Bedragen eigen bijdrage en eigen aandeel De bedragen en het percentage die gelden voor een eigen bijdrage of

Nadere informatie

Gemeente Utrechtse Heuvelrug. Financieel Besluit. Behorende bij de verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning 2013

Gemeente Utrechtse Heuvelrug. Financieel Besluit. Behorende bij de verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning 2013 Gemeente Utrechtse Heuvelrug Financieel Besluit Behorende bij de verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning 2013 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Regels rond verstrekking en verantwoording...

Nadere informatie

In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend.

In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend. Gemeente Hof van Twente De Höfte 7 Postbus 54, 7470 AB Goor Tel. 0547 85 85 85 Fax 0547 85 85 86 E-mail info@hofvantwente.nl Website: www.hofvantwente.nl In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Nadere informatie

I n f o r m a t I e f o l d e r

I n f o r m a t I e f o l d e r I n f o r m a t I e f o l d e r INDIVIDUELE VOORZIENINGEN WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING Algemeen Wanneer u in uw leven te maken krijgt met ziekte of handicap, kan dat betekenen dat u allerlei beperkingen

Nadere informatie

Wijzigingsverordening en wijzigingsbesluit Maatschappelijke ondersteuning

Wijzigingsverordening en wijzigingsbesluit Maatschappelijke ondersteuning Wijzigingsverordening en wijzigingsbesluit Maatschappelijke ondersteuning Afdeling Samenleving 24 februari 2011 1 Inhoud 1. Wijzingen in de Verordening Maatschappelijke ondersteuning... 2 2. Wijzigingen

Nadere informatie

Bijlage 1 van de nadere regels maatschappelijke ondersteuning. Uitleg eigen bijdrage systematiek

Bijlage 1 van de nadere regels maatschappelijke ondersteuning. Uitleg eigen bijdrage systematiek Bijlage 1 van de nadere regels maatschappelijke ondersteuning. Uitleg eigen bijdrage systematiek In deze bijlage wordt uitgelegd hoe de (maximale) eigen bijdrage per voorziening wordt vastgesteld. Deze

Nadere informatie

aanpassing besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Heusden

aanpassing besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Heusden Zaaknummer: OWZCM12 Onderwerp aanpassing besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Heusden Collegevoorstel Inleiding Eind 2010 zijn, in het kader van de bezuinigingen, de nieuwe verordening Wet maatschappelijk

Nadere informatie

Overzicht aanpassingen Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Gemeente Waalwijk 2010 -> 2011

Overzicht aanpassingen Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Gemeente Waalwijk 2010 -> 2011 Overzicht aanpassingen Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Gemeente Waalwijk 2010 -> 2011 Tekst Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Gemeente Waalwijk 2010 Artikel

Nadere informatie

Hoofdstuk 5 Verstrekkingenboek Wmo (Lokaal verplaatsen per vervoermiddel)

Hoofdstuk 5 Verstrekkingenboek Wmo (Lokaal verplaatsen per vervoermiddel) Bijlage 3 Hoofdstuk 5 Verstrekkingenboek Wmo (Lokaal verplaatsen per vervoermiddel) Voorzieningenlijst vervoervoorzieningen Onderwerpen Aankoppel (deel)fiets 2 Aanpassing auto 3 Aanvullende (natura) vervoersvoorzieningen

Nadere informatie

Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning Maasbree 2007

Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning Maasbree 2007 Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning Maasbree 2007 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Maasbree Officiële naam regeling Besluit nadere regels

Nadere informatie

Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Noordenveld 2010 Inhoudsopgave

Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Noordenveld 2010 Inhoudsopgave Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Noordenveld 2010 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 Artikel 1.2 Artikel 1.3 Begripsbepalingen Algemeen gebruikelijk

Nadere informatie

B E S L U I T : vast te stellen de navolgende verordening tot wijziging van de Verordening voorzieningen maatschappelijke

B E S L U I T : vast te stellen de navolgende verordening tot wijziging van de Verordening voorzieningen maatschappelijke Nummer: 106-10 Portefeuillehouder: Onderwerp: B.G. Schalkwijk vaststellen van wijzigen van de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Waterland 2007 De raad van de gemeente Waterland,

Nadere informatie

gelet op het Besluit voorzieningen maatschappelijk ondersteuning welke is vastgesteld in de raadsvergadering van 29 mei 2008;

gelet op het Besluit voorzieningen maatschappelijk ondersteuning welke is vastgesteld in de raadsvergadering van 29 mei 2008; RAADSBESLUIT Raadsvergadering van 10 december 2009 De raad van de gemeente Moerdijk, gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 27 oktober 2009; overwegende dat de huidige tekst van artikel

Nadere informatie

Besluit nadere regels individuele voorzieningen voor mensen met beperkingen. Hoofdstuk 1 Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget

Besluit nadere regels individuele voorzieningen voor mensen met beperkingen. Hoofdstuk 1 Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget Besluit nadere regels individuele voorzieningen voor mensen met beperkingen Hoofdstuk 1 Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget Artikel 1 Regels rond verstrekking en verantwoording Lid 1 Verstrekking

Nadere informatie

Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Montferland 2014. Ingangsdatum 1 januari 2014

Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Montferland 2014. Ingangsdatum 1 januari 2014 Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Montferland 2014 Ingangsdatum 1 januari 2014 Besluit voorzieningenmaatschappelijke ondersteuning Montferland 2014 Hoofdstuk 1. Bijzondere regels over

Nadere informatie

Toelichting Regeling individuele voorzieningen voor maatschappelijke ondersteuning gemeente DenHaag

Toelichting Regeling individuele voorzieningen voor maatschappelijke ondersteuning gemeente DenHaag Toelichting Regeling individuele voorzieningen voor maatschappelijke ondersteuning gemeente DenHaag Huishoudelijke verzorging algemeen Huishoudelijke verzorging kan in natura of in de vorm van een persoonsgebonden

Nadere informatie

In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend.

In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend. Gemeente Hof van Twente De Höfte 7 Postbus 54, 7470 AB Goor Tel. 0547 85 85 85 Fax 0547 85 85 86 E-mail info@hofvantwente.nl Website: www.hofvantwente.nl In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Nadere informatie

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING MAASSLUIS VLAARDINGEN SCHIEDAM 2015

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING MAASSLUIS VLAARDINGEN SCHIEDAM 2015 BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING MAASSLUIS VLAARDINGEN SCHIEDAM 2015 1 BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING MAASSLUIS VLAARDINGEN SCHIEDAM 2015 - De colleges van burgemeester en wethouders van

Nadere informatie

FINANCIEEL BESLUIT. maatschappelijke ondersteuning Zoeterwoude

FINANCIEEL BESLUIT. maatschappelijke ondersteuning Zoeterwoude FINANCIEEL BESLUIT maatschappelijke ondersteuning Zoeterwoude 2017 Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen In dit Financieel besluit is zoveel mogelijk de volgorde van de artikelen in de Verordening maatschappelijke

Nadere informatie

De Wmo-gerechtigde is de persoon die een indicatie heeft voor Collectief Vraagafhankelijk Vervoer (CVV) en die 75 jaar of ouder is.

De Wmo-gerechtigde is de persoon die een indicatie heeft voor Collectief Vraagafhankelijk Vervoer (CVV) en die 75 jaar of ouder is. GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Helmond. Nr. 10266 26 februari 2014 BELEIDSREGELS WMO HELMOND 2013 Besluit: I. Vast te stellen de Beleidsregels WMO Helmond 2013 II. In te trekken de Beleidsregels

Nadere informatie

Besluit Voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Alkemade 2007

Besluit Voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Alkemade 2007 Besluit Voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Alkemade 2007 BBeessl lluui iit tt mmaaaat ttsscchhaappppeel lli iij jjkkee oonnddeer rrsst tteeuunni iinngg ggeemmeeeennt ttee AAl llkkeemmaaddee

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning

Besluit maatschappelijke ondersteuning Besluit maatschappelijke ondersteuning Gemeente Wijk bij Duurstede, januari 2013 Artikel 1. Bedragen eigen bijdrage en eigen aandeel De bedragen en het percentage die gelden voor een eigen bijdrage of

Nadere informatie

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Deze brochure geeft informatie over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). In deze brochure krijgt u informatie over de volgende onderwerpen. Inhoud Wat is

Nadere informatie

In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend.

In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend. Gemeente Hof van Twente De Höfte 7 Postbus 54, 7470 AB Goor Tel. 0547 85 85 85 Fax 0547 85 85 86 E-mail info@hofvantwente.nl Website: www.hofvantwente.nl In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Nadere informatie

Bijlage 4: INDELING CATEGORIEËN HULPMIDDELEN HOEKSCHE WAARD. Categorie 1: Handbewogen- en duwrolstoelen volwassenen

Bijlage 4: INDELING CATEGORIEËN HULPMIDDELEN HOEKSCHE WAARD. Categorie 1: Handbewogen- en duwrolstoelen volwassenen Bijlage 4: INDELING CATEGORIEËN HULPMIDDELEN HOEKSCHE WAARD Categorie 1: Handbewogen- en duwrolstoelen volwassenen 1a: incidenteel gebruik/transportdoeleinden Verplaatsen t.b.v. transportdoeleinden. Buitenshuis

Nadere informatie

Toelichting Besluit Nadere Regelen Maatschappelijke Ondersteuning 2009

Toelichting Besluit Nadere Regelen Maatschappelijke Ondersteuning 2009 Toelichting Besluit Nadere Regelen Maatschappelijke Ondersteuning 2009 Inhoudsopgave: Hoofdstuk 1 Algemene Bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen 3 Hoofdstuk 2 Bijzondere regels over het persoonsgebonden

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Overbetuwe 2010 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Overbetuwe 2010 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Onderwerp: Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Overbetuwe 2010 Ons kenmerk: 09bwb00759 Burgemeester en wethouders van de gemeente Overbetuwe; gelet op het overleg met de Cliëntenraad WMO van

Nadere informatie

De Wmo en vervoersvoorzieningen. mei 2012

De Wmo en vervoersvoorzieningen. mei 2012 De Wmo en vervoersvoorzieningen mei 2012 De Wet maatschappelijke ondersteuning(wmo) De gemeente vindt het belangrijk dat inwoners zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen en actief

Nadere informatie

Hoofdstuk 1: Rolstoelvoorzieningen

Hoofdstuk 1: Rolstoelvoorzieningen Inhoud Hoofdstuk 1: Rolstoelvoorzieningen 3 1.1 Inleiding 3 1.2 Cliëntonderzoek: analyseren van gegevens 3 1.3 Indicatie rolstoel 4 1.4 Functioneel programma van eisen rolstoelvoorziening 4 Antropometrie

Nadere informatie

RICHTLIJN NR. I 046 VERVOERSVOORZIENING AANPASSING VAN EEN AUTO

RICHTLIJN NR. I 046 VERVOERSVOORZIENING AANPASSING VAN EEN AUTO Jaar: 2009 Nummer: 35 Besluit: B&W 31 maart 2009 Gemeenteblad RICHTLIJN NR. I 046 VERVOERSVOORZIENING AANPASSING VAN EEN AUTO Het college van burgemeester en wethouders, Gelet op artikel 4, eerste lid,

Nadere informatie

Wet maatschappelijke ondersteuning

Wet maatschappelijke ondersteuning Afdeling Samenleving Bezoekadres: 1 e bezoek: Publiekscentrum Raadhuisplein 2 Krimpen aan den IJssel Openingstijden: Maandag; 08.30 12.30 uur Dinsdag; 08.30 12.30 uur Woensdag; 08-30 16.00 uur Donderdag;

Nadere informatie

Verstrekkingenbesluit voorzieningen gehandicapten Deventer 2004

Verstrekkingenbesluit voorzieningen gehandicapten Deventer 2004 CVDR Officiële uitgave van Deventer. Nr. CVDR9439_1 15 maart 2016 Verstrekkingenbesluit voorzieningen gehandicapten Deventer 2004 (Wet en Verordening voorzieningen gehandicapten) HOOFDSTUK I. ALGEMENE

Nadere informatie

Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Nieuwkoop 2013

Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Nieuwkoop 2013 Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Nieuwkoop 2013 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen...3 Hoofdstuk 2 Te bereiken resultaat: een schoon en leefbaar huis, beschikken

Nadere informatie

Moties AOV/Ouderenunie

Moties AOV/Ouderenunie Onderzoek naar aanleiding van twee ingediende moties met betrekking tot voorzieningen voor gehandicapten Sociale Dienst Dordrecht Afdeling Zorg Piet van der Meijden maart 2004 11 Inleiding In de gemeenteraad

Nadere informatie

Bezuinigingen 2012: wat gaat er veranderen?

Bezuinigingen 2012: wat gaat er veranderen? Bezuinigingen 2012: wat gaat er veranderen? Hieronder vindt u een overzicht van de maatregelen die op 1 januari 2012 ingaan: Hulp bij het huishouden Normtijden: zo mogelijk verlaagd Tot nu toe wordt bij

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning Gemeente Heerhugowaard. Bedragen geldig vanaf 01-01-2012

Besluit maatschappelijke ondersteuning Gemeente Heerhugowaard. Bedragen geldig vanaf 01-01-2012 Besluit maatschappelijke ondersteuning Gemeente Heerhugowaard Bedragen geldig vanaf 01-01-2012 12 december 2011 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen 2 Artikel 1 Inkomen en peiljaar Hoofdstuk 2

Nadere informatie

Besluit Maatschappelijke ondersteuning gemeente Zoetermeer

Besluit Maatschappelijke ondersteuning gemeente Zoetermeer Besluit Maatschappelijke ondersteuning gemeente Zoetermeer Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Hoogeveen 2010

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Hoogeveen 2010 Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Hoogeveen 2010 Burgemeester en wethouders van de gemeente Hoogeveen; Gelet op de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Verordening maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

FINANCIEEL BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING Achtkarspelen 2012

FINANCIEEL BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING Achtkarspelen 2012 FINANCIEEL BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING Achtkarspelen 2012 Hoofdstuk 1. Eigen bijdrage en eigen aandeel in de kosten Artikel 1. Hoogte eigen bijdrage en eigen aandeel Lid 1. Bij het verstrekken

Nadere informatie

Als inwoner van Breda wilt u zo lang mogelijk zelfstandig kunnen wonen, daar waar u zich prettig voelt. Ook wilt u kunnen meedoen in de samenleving.

Als inwoner van Breda wilt u zo lang mogelijk zelfstandig kunnen wonen, daar waar u zich prettig voelt. Ook wilt u kunnen meedoen in de samenleving. Wmo-informatieblad Vervoersvoorzieningen Als inwoner van Breda wilt u zo lang mogelijk zelfstandig kunnen wonen, daar waar u zich prettig voelt. Ook wilt u kunnen meedoen in de samenleving. De gemeente

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Ede. 8 februari 2011

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Ede. 8 februari 2011 Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Ede 8 februari 2011 1 Besluit maatschappelijke ondersteuning met toelichting versie dinsdag 8 februari 2011 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1. BIJZONDERE REGELS

Nadere informatie

Samen leven in de gemeente Best

Samen leven in de gemeente Best Samen leven in de gemeente Best Inhoud De WMO en u 4 Veel voorkomende oplossingen 1. Hulp bij het huishouden 6 2. Woonvoorziening 8 3. Vervoersvoorziening 11 4. Rolstoelvoorziening 13 5. Sportvoorziening

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Bedragen persoonsgebonden budget

Hoofdstuk 1 Bedragen persoonsgebonden budget Besluit maatschappelijke ondersteuning Leiderdorp 2016 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leiderdorp; gelet op de artikelen 11 vierde en zevende lid, 12 tweede, derde en vierde

Nadere informatie

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE OOSTZAAN 2010. 01 januari 2010 CONCEPT

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE OOSTZAAN 2010. 01 januari 2010 CONCEPT BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE OOSTZAAN 2010 01 januari 2010 CONCEPT 1 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1 ALGEMEEN... 3 Artikel 1 Definities... 3 HOOFDSTUK 2 BIJZONDERE REGELS OVER HET PERSOONSGEBONDEN

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning Barneveld juli 2008

Besluit maatschappelijke ondersteuning Barneveld juli 2008 juli 2008 Burgermeester en wethouders van Barneveld; gelet op de bepalingen in de artikelen 3, 6, 7, 12, 19, 21 25, 32, 33 38 van de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Barneveld;

Nadere informatie

a. op grond van aanwijzingen het ernstige vermoeden bestaat dat de aanvrager problemen zal hebben bij het omgaan met een persoonsgebonden budget;

a. op grond van aanwijzingen het ernstige vermoeden bestaat dat de aanvrager problemen zal hebben bij het omgaan met een persoonsgebonden budget; Besluit Maatschappelijke Ondersteuning Gemeente Ede Hoofdstuk 1. Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget. Artikel 1. Regels rond verstrekking en verantwoording 1.1 Verstrekking van een toegekende

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Grootegast Hoofdstuk 1. Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget.

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Grootegast Hoofdstuk 1. Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget. Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Grootegast Hoofdstuk 1. Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget. Artikel 1. Regels rond verstrekking en verantwoording. 1. Verstrekking van een

Nadere informatie

Besluit maatwerkvoorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Roermond 2015

Besluit maatwerkvoorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Roermond 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Roermond. Nr. 76900 23 december 2014 Besluit maatwerkvoorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Roermond 2015 Het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning maatwerkvoorzieningen gemeente Roermond 2016

Besluit maatschappelijke ondersteuning maatwerkvoorzieningen gemeente Roermond 2016 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Roermond. Nr. 127842 29 december 2015 Besluit maatschappelijke ondersteuning maatwerkvoorzieningen gemeente Roermond 2016 Het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning 2007

Besluit maatschappelijke ondersteuning 2007 Besluit maatschappelijke ondersteuning 2007 gemeente West Maas en Waal november 2006 BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2007 (op basis van delegatie in de Verordening voorzieningen maatschappelijke

Nadere informatie

Verordening voorzieningen gehandicapten

Verordening voorzieningen gehandicapten Wettelijke grondslag: artikel 2 van de Wet voorzieningen gehandicapten (Wvg); artikel 149 Gemeentewet Verordening voorzieningen gehandicapten HOOFDSTUK 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 Begripsbepalingen

Nadere informatie

Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning Leudal

Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning Leudal Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning Leudal INHOUD Hoofdstuk 1 Bijzondere regels over het persoonsgebondenbudget... 2 Hoofdstuk 2 Eigen bijdragen... 3 Hoofdstuk 3 Hulp bij het huishouden...

Nadere informatie

Voorzieningen in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning

Voorzieningen in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning Voorzieningen in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning Samenvatting Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning en Besluit maatschappelijke ondersteuning Drechtsteden Waarover

Nadere informatie

VERORDENING WMO VOORZIENINGEN GEMEENTE GRONINGEN

VERORDENING WMO VOORZIENINGEN GEMEENTE GRONINGEN TOELICHTING VERORDENING WMO VOORZIENINGEN GEMEENTE GRONINGEN Inleiding Dit is de tweede verordening nadat de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) vanaf 1 januari 2007 van toepassing is. In de eerste

Nadere informatie

TOELICHTING OP HET BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE BUSSUM 2011

TOELICHTING OP HET BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE BUSSUM 2011 TOELICHTING OP HET BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE BUSSUM 2011 INHOUD HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN...1 HOOFDSTUK 2 BIJZONDERE REGELS OVER HET PERSOONSGEBONDEN BUDGET...2 HOOFDSTUK 3

Nadere informatie

VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING

VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING NIEUWE WATERWEG NOORD 2013 VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING NIEUWE WATERWEG NOORD 2013 HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Begripsbepalingen

Nadere informatie

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2012 (FINANCIEEL BESLUIT)

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2012 (FINANCIEEL BESLUIT) BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2012 (FINANCIEEL BESLUIT) INLEIDING Het besluit maatschappelijke ondersteuning is bedoeld om alle bedragen in op te nemen. Dit is van belang omdat bedragen tenminste

Nadere informatie

FINANCIEEL BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE BERKELLAND 2015

FINANCIEEL BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE BERKELLAND 2015 Burgemeester en wethouders van de gemeente Berkelland; Gelet op het bepaalde in het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015, artikel 25 van de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Berkelland 2015 en

Nadere informatie

Bijlage 4: Categorie indeling. Aanbestedingsdocument Wmo Hulpmiddelen West-Brabant kenmerk: SIW/REG/AMS/ /PVE d.d.

Bijlage 4: Categorie indeling. Aanbestedingsdocument Wmo Hulpmiddelen West-Brabant kenmerk: SIW/REG/AMS/ /PVE d.d. Bijlage 4: Categorie indeling Aanbestedingsdocument Wmo Hulpmiddelen West-Brabant kenmerk: SIW/REG/AMS/2014.002883/PVE d.d. 12-01-2015 Categorie 1: Handbewogen rolstoel volwassene en kind, incidenteel

Nadere informatie

De raad van de gemeente Millingen aan de Rijn; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 25 februari 2014;

De raad van de gemeente Millingen aan de Rijn; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 25 februari 2014; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Millingen aan de Rijn. Nr. 18997 7 april 2014 De raad van de gemeente Millingen aan de Rijn; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 25 februari

Nadere informatie

Besluit individuele voorzieningen. Gemeente Tiel 2010. Gemeente Tiel Afdeling Werk, Inkomen en Zorg Unit Wmo

Besluit individuele voorzieningen. Gemeente Tiel 2010. Gemeente Tiel Afdeling Werk, Inkomen en Zorg Unit Wmo Gemeente Tiel 2010 Gemeente Tiel Afdeling Werk, Inkomen en Zorg Unit Wmo Hoofdstuk 1 Artikel 1 Algemene bepalingen...3 Begripsbepalingen... 3 Hoofdstuk 2 Het persoonsgebonden budget en de financiële tegemoetkoming...4

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Bedragen persoonsgebonden budget

Hoofdstuk 1 Bedragen persoonsgebonden budget Besluit maatschappelijke ondersteuning Leiderdorp 2015 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leiderdorp; gelet op de artikelen 11 vierde en zevende lid, 12 tweede, derde en vierde

Nadere informatie

Verordening Voorzieningen Maatschappelijke Ondersteuning Gemeente Leiderdorp 2007

Verordening Voorzieningen Maatschappelijke Ondersteuning Gemeente Leiderdorp 2007 Verordening Voorzieningen Maatschappelijke Ondersteuning Gemeente Leiderdorp 2007 Datum: augustus 2006 Status: definitief Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 Begripsbepalingen In deze verordening

Nadere informatie

Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Duiven 2012

Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Duiven 2012 Onderwerp: Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Duiven 2012 Ons kenmerk: Burgemeester en wethouders van de gemeente Duiven; gelet op de Verordening voorzieningen maatschappelijke

Nadere informatie

Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning Leiden 2016

Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning Leiden 2016 Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning Leiden 2016 Hoofdstuk 1 Bedragen persoonsgebonden budget Artikel 1. Bedragen persoonsgebonden budget voor maatwerkvoorziening Huishoudelijke Ondersteuning

Nadere informatie

Verordening Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Bedum

Verordening Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Bedum Verordening Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Bedum De raad van de gemeente Bedum, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 29 augustus 2006. Gelet op artikel 4 van de Wet maatschappelijke

Nadere informatie

Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Drechtsteden

Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Drechtsteden Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Drechtsteden Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen In deze verordening en de daarop gebaseerde nadere regelgeving wordt verstaan

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning Heemskerk januari 2009

Besluit maatschappelijke ondersteuning Heemskerk januari 2009 Besluit maatschappelijke ondersteuning Heemskerk 2009 1 januari 2009 BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING HEEMSKERK 2009 Inhoudsopgave Geregistreerd onder nummer Z/2008/148754 Wettelijke grondslag:

Nadere informatie

voor zorg, wonen, vervoer en ondersteuning Kunt u door gezondheidsklachten geen gebruik maken van de gewone vervoersmogelijkheden

voor zorg, wonen, vervoer en ondersteuning Kunt u door gezondheidsklachten geen gebruik maken van de gewone vervoersmogelijkheden Wmo-informatieblad Vervoersvoorzieningen voor zorg, wonen, vervoer en ondersteuning Voor wie? Kunt u door gezondheidsklachten geen gebruik maken van de gewone vervoersmogelijkheden zoals openbaar vervoer,

Nadere informatie

Verordening Voorzieningen Gehandicapten 2005 gemeente Sliedrecht

Verordening Voorzieningen Gehandicapten 2005 gemeente Sliedrecht Verordening Voorzieningen Gehandicapten 2005 gemeente Sliedrecht Verantwoordelijke afdeling Welzijn, Educatie en Zorg. telefoon (0184) 495912 De getoonde verordeningen zijn een weergave van de actuele

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget.

Hoofdstuk 1. Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget. Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Oldebroek 2009 Nr. 49658 Burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek; gelet op het bepaalde in artikel 4 en 5 van de Wet maatschappelijke ondersteuning,

Nadere informatie

Meedoen, ook als u lichamelijke beperkingen heeft! Individuele voorzieningen in de Wmo

Meedoen, ook als u lichamelijke beperkingen heeft! Individuele voorzieningen in de Wmo Meedoen, ook als u lichamelijke beperkingen heeft! Individuele voorzieningen in de Wmo 2 3 WMO De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zorgt dat iedere inwoner van de gemeente Beverwijk mee kan blijven

Nadere informatie

VERORDENING VOORZIENINGEN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE KATWIJK 2010

VERORDENING VOORZIENINGEN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE KATWIJK 2010 CVDR Officiële uitgave van Katwijk. Nr. CVDR88040_1 15 november 2016 VERORDENING VOORZIENINGEN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE KATWIJK 2010 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen VERORDENING VOORZIENINGEN

Nadere informatie

Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Hoogeveen 2008

Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Hoogeveen 2008 CVDR Officiële uitgave van Hoogeveen. Nr. CVDR1408_1 29 maart 2016 Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Hoogeveen 2008 De Raad van de gemeente Hoogeveen; gelezen het voorstel

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning Gemeente Wierden 2015

Besluit maatschappelijke ondersteuning Gemeente Wierden 2015 Besluit maatschappelijke ondersteuning Gemeente Wierden 2015 HOOFDSTUK 1. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 2 artikel 1. Begripsbepalingen 2 HOOFDSTUK 2. VORM MAATWERKVOORZIENING 2 artikel 2. Vorm 2 HOOFDSTUK 3. NATURAVERSTREKKING

Nadere informatie

WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING

WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING Wat is de Wmo? De Wmo staat voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Uw gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wmo. Het doel van de Wmo is dat

Nadere informatie

FINANCIEEL BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING RHENEN 2013

FINANCIEEL BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING RHENEN 2013 FINANCIEEL BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING RHENEN 2013 23 april 2013 Het college van Burgemeester en Wethouders van Rhenen, Gelet op de Wet Maatschappelijke Ondersteuning; Mede gelet op artikel

Nadere informatie

Voorzieningen. Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Voorzieningen. Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Voorzieningen Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Gemeente Veendam, 2013 Besluit maatschappelijke ondersteuning... 3 Hoofdstuk 1. Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget.... 3 Artikel 1.

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning Enschede 2015

Besluit maatschappelijke ondersteuning Enschede 2015 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Enschede; - gelet op de artikelen 6.1, 6.2, 9.5, 10.4, 11.1 en 11.2 van de Verordening maatschappelijke ondersteuning Enschede 2015, waarin aan

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning

Besluit maatschappelijke ondersteuning Besluit maatschappelijke ondersteuning Gemeente Wijk bij Duurstede, november 2014 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Wijk bij Duurstede; gelet op de artikelen 2 t/m 7 van de Verordening

Nadere informatie

VERORDENING VOORZIENINGEN GEHANDICAPTEN

VERORDENING VOORZIENINGEN GEHANDICAPTEN De raad van de gemeente Oude IJsselstreek, gelet op de Wet voorzieningen gehandicapten en artikel 149 van de Gemeentewet, besluit vast te stellen de VERORDENING VOORZIENINGEN GEHANDICAPTEN AFDELING I ALGEMEEN

Nadere informatie

RIS139972B_01-SEP-2006 Verordening individuele voorzieningen voor maatschappelijke ondersteuning gemeente Den Haag 2007

RIS139972B_01-SEP-2006 Verordening individuele voorzieningen voor maatschappelijke ondersteuning gemeente Den Haag 2007 RIS139972B_01-SEP-2006 Verordening individuele voorzieningen voor maatschappelijke ondersteuning gemeente Den Haag 2007 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 Begripsbepalingen In deze verordening

Nadere informatie

Nadere regels Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Doetinchem 2015

Nadere regels Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Doetinchem 2015 Nadere regels Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Doetinchem 2015 1. De nadere regels Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Doetinchem 2015 worden aangehaald als Nadere regels

Nadere informatie

Besluit Maatschappelijke ondersteuning gemeente Zoetermeer

Besluit Maatschappelijke ondersteuning gemeente Zoetermeer Besluit Maatschappelijke ondersteuning gemeente Zoetermeer Versie geldig van 9 januari 2007 tot 5 juni 2009. Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling

Nadere informatie

Toelichting. Artikel 2

Toelichting. Artikel 2 Toelichting Algemeen De systematiek van de verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Utrechtse Heuvelrug is dat steeds algemene voorzieningen, waaronder het collectief vervoer, het primaat hebben.

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget.

Hoofdstuk 1. Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget. Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Oldebroek 2011 Nr. 73307 gelet op het bepaalde in artikel 4 en 5 van de Wet maatschappelijke ondersteuning, alsmede de Verordening maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2016

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2016 BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2016 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Winterswijk; gelet op de artikelen 2, 13, derde en vierde lid, 16, derde en vierde lid, 17, tweede

Nadere informatie

Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning 2013 gemeente Venray

Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning 2013 gemeente Venray Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning 2013 gemeente Venray 1 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen 4 Artikel 1 Begripsomschrijving 4 Hoofdstuk 2 Bijzondere bepalingen over het

Nadere informatie

besluit maatschappelijke ondersteuning maatwerkvoorzieningen gemeente Roermond 2017.

besluit maatschappelijke ondersteuning maatwerkvoorzieningen gemeente Roermond 2017. GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Roermond. Nr. 0 1 januari 1900 Besluit maatschappelijke ondersteuning maatwerkvoorzieningen gemeente Roermond 2017 Het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Persoonsgebonden budget 2016 Begeleiding individueel en Persoonlijke verzorging Uurtarieven die als basis dienen voor het jaarbudget

Persoonsgebonden budget 2016 Begeleiding individueel en Persoonlijke verzorging Uurtarieven die als basis dienen voor het jaarbudget ); Persoonsgebonden budget 2016 Begeleiding individueel en Persoonlijke verzorging Uurtarieven die als basis dienen voor het budget Formele hulp Informele hulp Omvang totaal geïndiceerde begeleiding individueel

Nadere informatie

Vastgestelde beleidsregels - Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning 2015 Zoeterwoude

Vastgestelde beleidsregels - Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning 2015 Zoeterwoude GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Zoeterwoude Publicatiedatum: 24-12-2014 Nummer gemeenteblad: 0368 Vastgestelde beleidsregels - Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning 2015 Zoeterwoude

Nadere informatie

Jaarverslag Zorg 2013: Individuele voorzieningen Wmo 2013

Jaarverslag Zorg 2013: Individuele voorzieningen Wmo 2013 Jaarverslag Zorg 2013: Individuele voorzieningen Wmo 2013 ALGEMEEN De individuele voorzieningen Wmo betreffen vervoersvoorzieningen, rolstoelen, woonvoorzieningen en hulp bij het huishouden. Onderstaand

Nadere informatie