2015 nummer 1. Een vrolijke Algemene Ledenvergadering!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "2015 nummer 1. Een vrolijke Algemene Ledenvergadering!"

Transcriptie

1 2015 nummer 1 Een vrolijke Algemene Ledenvergadering! Tijdens de Algemene Ledenvergadering werd door de medewerkers van Specsavers Deventer een symbolische cheque overhandigd aan onze voorzitster Wilma Kok. Een luid applaus van de 26 aanwezigen voor de geweldige verrassing: 2684,42! Wij bedanken iedereen voor hun stemmen, steun en gekochte brillen en St. Specsavers Steunt voor dit geweldig initiatief. Wilma (geflankeerd door de heren Peters en Crietee) droeg ter ere van deze overhandiging een groene bril, de kleur van Specsavers. De overige bestuursleden hadden een gele bril: zij zien de toekomst heel zonnig in! Op de zelfde vergadering vond de wisseling van de wacht plaats van de penningmeester. Tien jaar heeft Anton Slag onze financiële zaken bijzonder goed beheerd. Hij heeft nu het stokje (kasboek, spaarvarken en het vermogen om niet teveel uit te geven) overgedragen aan ons nieuwe bestuurslid mevrouw Riekie v.d. Velde uit Twello. Zij is het laatste half jaar door Anton ingewerkt en de Stokvisrijders hebben in haar een goed opvolgster gevonden. Anton blijft bestuurslid. Wij bedanken Anton voor al zijn werk en wensen Riekie veel wijsheid in haar functie!

2 In memoriam Op 18 december 2014 is ons oudste lid van De Stokvisrijders, de heer Karel Messie overleden. Karel was een lid van de vereniging die niet deelnam aan de tochten maar wilde de vereniging op deze manier wel ondersteunen. Zijn hart lag bij de watersport en hij heeft dan ook bijna zijn hele leven op het water doorgebracht. De laatste jaren aan de wal vond hij niet zo geweldig spannend. Het water dat bleef trekken. Zijn laatste boot lag in De Jachthaven vlak bij zijn woning in het St. Jurriën. Zo kon hij toch nog naar zijn bootje en daar een gedeelte van de dag doorbrengen met de mensen die hij kende. Toen dat niet meer kon heeft hij een scootmobiel aangeschaft om zich toch nog wat te verplaatsen. Bijna elke zondagochtend ging hij op zijn scootmobiel kijken naar de aanleg van de nieuwe jachthaven en op maandag kreeg ik dan verslag van hem. Tot bijna op het laatst deed hij nog zelf boodschappen bij A.H. met zijn scoot, maar voelde wel dat zijn einde naderde. Dat besprak hij dan ook wel met mij en samen konden we terug kijken op drieënveertig mooie en gezellige jaren die Willy en ik met Karel en zijn vrouw Tina hebben beleefd en de vele mooie reizen door Nederland die we maakten op de boot. Op 18 december is hij aan zijn laatste tocht begonnen langs De IJssel naar Steenbrugge. Wij houden hem in ere en in gedachten zoals hij was, een mens die heel dicht bij de natuur stond. Onze herinnering aan hem zal ons altijd bij blijven. Wilma Kok Van het bestuur Ondanks de griep was een record aantal leden aanwezig op de Algemene Ledenvergadering. Het bestuur was blij met de kritische inbreng van de leden. Na het verhelderen van vragen werd door de vergadering besloten om het lidmaatschapsgeld te verhogen naar 40,-. Er werd duidelijk onderstreept dat betalen in termijnen mogelijk is. De Stokvisrijders hebben Wilma Kok en Wilma Binnendijk herbenoemd als voorzitter en secretaris. Zij bedankten de dames voor hun inzet en wensten hen succes met het vervolg van hun werkzaamheden. Het is geweldig hoe een aantal leden van de vereniging tegenwoordig het voortouw neemt in de organisatie van de activiteiten. Onverwachts stond er een foto-puzzeltocht op de agenda, met dank aan Geerhart en Martin voor dit initiatief! Elders in deze Nieuwsbrief wordt gesproken over het overleg dat het bestuur met wethouder J.J. Kolkman en dhr. J. Horst voerde over de gang van zaken rond het verstrekken van scootmobielen in Deventer. Fijn dat de gemeente open staat voor onze ideeën en vragen! Wat beter kan volgens het bestuur is de onderlinge communicatie met betrekking tot het wel en wee van leden. Nog veel te vaak komt het voor dat wij achteraf geïnformeerd worden over ziekte of ziekenhuisopname. Even een telefoontje (eventueel door een familielid) helpt om goed te kunnen reageren, een kaartje te sturen of te zorgen voor een bezoekje. Tot slot willen wij graag dhr. Van Gijn als lid en dhr. Henk Venema als verkeersregelaar welkom heten. De laatste heeft inmiddels de cursus gevolgd, dus kan vanaf april meerijden. Wij hopen dat jullie een fijne tijd hebben in onze vereniging.

3 Terugzien naar activiteiten In de wintermaanden waren er allerlei activiteiten nog even terugkijken dus! John Burger en Dorien en Geerhart van Nieuwenhoven brachten een bezoek aan onze sponsor Hans Kok. Dorien overhandigde de groepsfoto van het Hans Kok C1000 Uitstapje 2014 en deze werd direct door Hans opgehangen in de winkel. Laatste soosmiddag van het jaar met kerstliederen Een drukbezochte- en sfeervolle middag voor de Stokvisrijders en de bewoners van St. Jurriën aan het eind van het jaar. Onder begeleiding van dirigente mevr. Bakker en pianiste mevr. Steenbrugge werden kerstliederen ten gehore gebracht door Ons Koor. Onafhankelijk Aanspreekpunt Jeugd, Werk en Zorg Per 1 maart is Jannie Lamberts (bekend van de symposia van Fooruit) voor twee jaar aangesteld door de Gemeente. Het doel is knelpunten signaleren en oplossen. Het onafhankelijk aanspreekpunt adviseert de gemeente over mogelijke verbeteringen in de uitvoering. Zij behandelt geen individuele aanvragen, bezwaren of klachten. Daar zijn de gebruikelijke klachten- en bezwarenprocedures voor. In de volgende Nieuwsbrief hopen wij wat meer te melden over haar werkzaamheden. Jannie Lamberts is van maandag tot vrijdag van tot uur te bereiken via telefoonnummer: Of via

4 Scootrijders in de bibliotheek Hoe toegankelijk is onze bibliotheek? Dat is een vraag die ik mij met regelmaat stel. Een bibliotheek voor alle inwoners van de gemeente Deventer moet wel ook echt bezocht kunnen worden door al die inwoners. Gelukkig is dat in het algemeen geen probleem. Na de herinrichting van de vestiging aan de Brink kreeg ik echter een klacht van twee scootmobielgebruikers: U heeft alle boeken boven gezet! Dat was aanleiding om met die twee klanten in gesprek te gaan. Twee goede gesprekken waarin we wederzijds begrip kregen voor elkaars situatie. Zij voor het gebouw met zijn beperkingen, ik voor de scootmobielgebruikers die letterlijk tegen obstakels aanreden. Hoe vergaat het andere scootrijders in deze vestiging met meerdere verdiepingen? Hebben zij misschien ideeën ter verbetering? Deze vraag legde ik voor aan Scootmobielvereniging De Deventer Stokvisrijders. Graag namen zij de uitnodiging aan eens op bezoek te komen en op 5 februari sprak ik met drie leden en de secretaris van de vereniging. Drempels Amper binnen werd het eerste kritiekpunt geuit: niet iedere scootrijder kan bij de knop om de invalidendeur open te maken. Ook vergt het wel enige rijervaring om de volgende deur door te komen: men moet namelijk stoppen op de helling en wachten tot de tweede deur open is; de hellingproef zeg maar. Na de koffie zijn we een rondje door het gebouw gereden. Nou ja, niet allemaal: één van de heren past niet met zijn scootmobiel in de lift. Gelukkig was hij in staat om met ons mee te lopen. Het is belangrijk om in langzame stand te rijden, maar de scootrijders die met de lift naar boven kunnen, kunnen overal komen. We bezoeken het StOK (Kinderboekenleenmuseum) op de eerste verdieping en praten nog wat na aan een tafel achterin op de tweede verdieping.

5 Werelden Staan nu echt alle boeken boven? Nee, gelukkig niet. Alle boeken zijn verdeeld in drie werelden, interessegebieden, inderdaad op de eerste en tweede verdieping. Op de begane grond wordt echter een doorsnee van iedere wereld gepresenteerd op tafels. Wisselende presentaties waarmee we laten zien wat er zoal te lenen is in de bibliotheek. Mocht u op de tafels niets van uw gading vinden en u bent niet in staat om naar boven te gaan, spreek dan één van mijn collega s aan om u te helpen. Ook is het mogelijk om via onze website zelf te reserveren, het boek wordt dan voor u klaar gezet op de begane grond. Wat een enthousiaste mensen en wat organiseert de vereniging een mooie activiteiten voor de leden! Wat de bibliotheek kan doen om de toegankelijkheid te verbeteren? Ik heb een aantal ideeën opgedaan en ga mijn best doen die uit te voeren. Ik houd u op de hoogte. Hartelijk dank voor de gezellig middag, Wilma, Anton, Herman en John. Babette Granberg, teammanager de Bibliotheek Deventer Voor de agenda tot de zomervakantie: BINGO middag met prachtige prijzen op Zaterdag 25 april, 30 mei en 27 juni Dinsdag 19 mei Scootmobiel oefendag Alle scootmobielbezitters van Deventer zijn van harte welkom op de komende Scootmobiel Oefendag! Deze wordt gehouden in Woonzorgcentrum Humanitas ( Radboudlaan) en op de oefenbaan in het Godebaldpark. Door instructeurs van VVN wordt een theorie en een praktijkgedeelte gegeven. De dag is bedoeld voor beginners én gevorderden en onze ervaring is dat iedereen er iets van kan opsteken! Betrokken Organisaties zijn: Veilig Verkeer Nederland, Woonzorgcentrum Humanitas, Woonzorg- en revalidatiecentrum P.W.Janssen, Scootmobielvereniging De Deventer Stokvisrijders, Gemeente Deventer, Welzorg, ANBO en St. Fooruit. Informatie en aanmelden: St. Fooruit, Hofstraat 14, 7411 PD Deventer, op maandag en woensdag uur. Tel /

6 Deventer Stokvisrijders in gesprek met Gemeente over belangen van scootmobielrijders. Op initiatief van wethouder J. J. Kolkman sprak het bestuur in november met hem over een aantal belangrijke aandachtspunten voor scootmobielbezitters. Leden van de vereniging signaleerden problemen op het gebied van de verstrekking van scootmobielen in het kader van de Wmo, de eisen die gebruikers stellen aan kwaliteit, snelheid, aanpassingen op maat, de samenstelling van het aanbod door Welzorg als uitvoerder van de geïndiceerde verstrekking, het soms jarenlang niet gebruiken van een scoot en de daarmee gepaard gaande onnodige kosten en het gebrek aan voldoende lessen om te zorgen dat de (nieuwe) scootmobielbezitters veilig de weg op kunnen. De wethouder beloofde zich te verdiepen in genoemde zaken en in februari zaten bestuur en dhr. Kolkman opnieuw om de tafel. De gelederen werden versterkt door de heer J. Horst als beleidsmedewerker die belast is met de uitvoering van de Wmo. De volgende aandachtspunten zijn besproken: Verstrekking scootmobielen De afspraak dat een scootmobiel gebruikt wordt voor 1,5 km. om het huis is per 1 januari afgeschaft. Er vindt overleg plaats met de cliënt: waar bestaat behoefte aan? De scootmobiel wordt behalve voor de boodschappen ook regelmatig gebruikt voor het onderhouden van sociale contacten, uitvoeren van hobby s en vrijwilligerswerk. Er vindt regelmatig discussie plaats over de snelheid van de scootmobiel. Voor een aantal cliënten blijkt een snelheid van 9 km. het meest veilig. Als iemand vindt dat de snelheid hoger moet, 12 of 15 km., dan kan hij dit vragen bij Welzorg. Dit wordt opnieuw besproken door de gemeente. De leden van de vereniging vinden 9 km. niet veilig en zij stellen dat een scoot minimaal 12 km. moet kunnen rijden om deel te mogen nemen aan de tochten. Zij merken ook op dat een scoot bij kou langzamer rijdt en dat veel oversteken in Deventer te kort staan afgesteld om met 9 km. veilig te kunnen oversteken. De gemeente zal over deze vragen opnieuw in gesprek gaan met Welzorg. Kwaliteit Een apart aandachtspunt bij de verstrekking blijft de kwaliteit van de scootmobielen. Bij de laatste aanbesteding zijn sommigen uit het assortiment gehaald. Met name de scootrijders die belang hebben bij een zeer goede vering hebben hier klachten over. Artsen hebben soms te weinig verstand van de mogelijkheden tot vering en dit is aanleiding voor cliënten om een Pgb aan te vragen, teneinde zelf een meer geschikt hulpmiddel aan te schaffen. Verplichte lessen In Hengelo worden nieuwe scootmobielgebruikers verplicht om eerst vijf maal onder begeleiding een les te volgen. Blijkt dat men er niet goed mee kan omgaan, dan wordt er geen scoot verstrekt. Discussie treedt op over mensen die jaren auto gereden hebben, terwijl het rijden met een scootmobiel vraagt om andere vaardigheden. De gemeente gaat het voorbeeld van Hengelo nader bekijken en komt met een voorstel om 5 lessen te hanteren, maar blijkt na één les dat de betreffende persoon goed overweg kan met de scoot hij of zij ontheffing voor de andere lessen kan krijgen. Verstrekking voor onbepaalde tijd? (voorbeeld Hengelo) Soms staat een scootmobiel een aantal jaar in de schuur en worden om uiteenlopende redenen niet meer gebruikt, hetgeen veel onnodig geld kost. De verstrekking is voor onbepaalde tijd, maar inmiddels is er de mogelijkheid om te her-indiceren. Deze her-indicatie kan helpen om opnieuw te kijken wat iemand werkelijk nodig heeft of wat beter geregeld kan worden.

7 In Hengelo moeten de gebruikers zelf bij de gemeente het verzekeringsplaatje ophalen. Blijft het liggen, geeft dit een signaal om te kijken wat er aan de hand is. Gemeente Deventer stuurt het momenteel toe en heeft deze mogelijkheid dus niet. Het voorbeeld van Hengelo zal nader bekeken worden. Er wordt ook aandacht gevraagd voor dit onderwerp bij de Sociale Teams. Tot slot kan er gezocht worden naar het opzetten van pools (vergelijkbaar met Greenwheels) met name bij de zorginstellingen. Scootmobielbezit en Wmo vervoer Met betrekking tot de combinatie van het Wmo vervoer en scootmobielbezit is het nodige veranderd. Er wordt nu gekeken naar de persoonlijke situatie van de cliënt en er bestaat geen onderscheid meer in aantal kilometers. Een scootmobielbezitter kan ook gebruik maken van Wmo taxivervoer met een maximum van 1500 km., net als iedereen. Klachten Welzorg / Gemeente / Spreekuur Fooruit In het algemeen wordt regelmatig gehoord dat er klachten zijn. Vaak komen deze niet op de juiste manier op de juiste plaats. Dringend wordt gevraagd om klachten te melden bij Welzorg, zodat deze naar behoren kunnen worden afgehandeld. Mochten er zich dan problemen blijven voordoen, dan is de gemeente eindeverantwoordelijk. Hebben mensen moeite om een klacht op de goede plek voor te leggen, kunnen zij dit bespreken met iemand van de Sociale Teams, St. Fooruit of de Scootmobielvereniging. Opbouwend! De Scootmobielvereniging die zich naast de activiteiten voor haar leden steeds meer bezig houdt met de belangen van de scootmobielrijders in Deventer, was heel blij met het zeer opbouwende gesprek! Leuk om te vermelden is nog dat de heren Kolkman en Horst zullen meerijden met de tochten tijdens de Nationale Scootmobiel Dag. De soos: soms druk, soms een beetje stil, maar altijd iets bijzonders! Nieuwjaarwensen op de eerste soosmiddag Deventer foto s van Berry Steenbruggen Feestelijke receptie 6 oktober 2014 Uit ons Digitale Gastenboek: Mooi feestje, en op naar de volgende 11 jaar! Groetjes Marnix

8 Agenda Iedere maandag: soosmiddag in de recreatiezaal van Woonzorg- en wijkcentrum St. Jurriën van uur Er is geen soos op 6 en 27 april en 25 mei ( tweede Paasdag, Koningsdag en tweede Pinksterdag) 11 april Tocht door de Rivierenwijk, mede mogelijk gemaakt door fa. GROEN De start is om uur op het Vogeleiland, verzamelen om uur. Niet-leden kunnen zich aanmelden bij A. Slag, tel april Bezoek aan Life & Mobility Hiervoor hebben de leden reeds een brief ontvangen, info bij A. Slag 25 april BINGO, aanvang uur Iedereen is welkom, ook de bewoners van St. Jurriën, de gebruikers van het activiteitencentrum en de bewoners van Zandweerd 9 mei Tocht door Keizerslanden, mede mogelijk gemaakt door fa. ROTO De start is om uur op het Vogeleiland, verzamelen om uur. Niet-leden kunnen zich aanmelden bij A. Slag, tel mei Scootmobiel Oefendag zie elders in deze Nieuwsbrief 30 mei BINGO, aanvang uur zie 25 april 13 juni Tocht door Twello, mede mogelijk gemaakt door PUUR, bloemen en planten De start is om uur op het Vogeleiland, verzamelen om uur. Niet-leden kunnen zich aanmelden bij A. Slag, tel juni Twaalfde NATIONALE SCOOTMOBIEL DAG De start is om uur bij de Scheg, de koffie staat om 9.00 uur klaar! Informatie en aanmelden: St. Fooruit, Hofstraat 14, 7411 PD Deventer, op ma. en wo uur. Tel / 27 juni BINGO, aanvang uur zie 25 april Redactie Bijdragen: B. Granberg (Bibliotheek), W. Kok (dhr. Messie) Foto s: W. Kok, G. v. Nieuwenhoven, W. Binnendijk Informatie en foto s van activiteiten zijn ook te vinden op: en op onze facebookpagina Redactieadres: Pothoofd 208, 7411 ZG Deventer // Met dank aan:

2015 nummer 2 LUSTRUM ACHTER DE RUG, BLIK OP DE TOEKOMST!

2015 nummer 2 LUSTRUM ACHTER DE RUG, BLIK OP DE TOEKOMST! 2015 nummer 2 LUSTRUM ACHTER DE RUG, BLIK OP DE TOEKOMST! Voorzitster Wilma Kok: Terugkijkend op ons tienjarig jubileum neem ik jullie in vogelvlucht even mee. Vorig jaar oktober hebben we een heel mooi

Nadere informatie

2014 nummer 2. Het bestuur wenst alle leden en vrijwilligers een leuk Feestjaar!

2014 nummer 2. Het bestuur wenst alle leden en vrijwilligers een leuk Feestjaar! 2014 nummer 2 Het bestuur wenst alle leden en vrijwilligers een leuk Feestjaar! Van het bestuur Met de opening van de elfde Nationale Scootmobiel Dag 2014 gaf sponsor Hans Kok (C1000 Colmschate) ook het

Nadere informatie

Burgemeester Heidema hield een toespraak en schreef in ons Digitale Gastenboek:

Burgemeester Heidema hield een toespraak en schreef in ons Digitale Gastenboek: 2014 nummer 4 Van het bestuur Deze maand op 3 december, was de officiële verjaardag van Vereniging. Wij vieren onze verjaardag een jaar lang, vanaf de Nationale Scootmobiel Dag in juni 2014 tot en met

Nadere informatie

2014 nummer 1. Stichting Specsavers Steunt

2014 nummer 1. Stichting Specsavers Steunt 2014 nummer 1 Van het bestuur Deze Nieuwsbrief verschijnt op 31 maart, de datum van de Algemene Ledenvergadering. Op deze vergadering worden zoals gebruikelijk de activiteiten van het komend jaar besproken

Nadere informatie

2013 nummer 4. Wij zijn verhuisd met onze activiteiten naar St. Jurriën!

2013 nummer 4. Wij zijn verhuisd met onze activiteiten naar St. Jurriën! 2013 nummer 4 Van het bestuur Via Stichting Specsavers Steunt is er een maand actie gevoerd voor onze vereniging. Terwijl deze Nieuwsbrief gemaakt wordt, is de uitslag nog niet bekend. De strijd is nog

Nadere informatie

BEGIN VAN DE TWELLO TOCHT: EERST MET ELKAAR OP DE FOTO!

BEGIN VAN DE TWELLO TOCHT: EERST MET ELKAAR OP DE FOTO! 2016 nummer 4 BEGIN VAN DE TWELLO TOCHT: EERST MET ELKAAR OP DE FOTO! Burgemeester Jos Penninx maakte voor De Deventer Stokvisrijders een prachtige tocht door Twello. Zie elders in deze Nieuwsbrief. Van

Nadere informatie

2014 nummer 3. Van het bestuur De Deventer Stokvisrijders vieren een jaar lang hun 10-jarig bestaan!

2014 nummer 3. Van het bestuur De Deventer Stokvisrijders vieren een jaar lang hun 10-jarig bestaan! 2014 nummer 3 Van het bestuur De Deventer Stokvisrijders vieren een jaar lang hun 10-jarig bestaan! Vanaf de start tijdens de Nationale Scootmobiel Dag wordt het Feestthema Plezier en Promotie ingevuld

Nadere informatie

2016 nummer 2 ALLE STOKVISRIJDERS KRIJGEN EEN KNUFFEL!

2016 nummer 2 ALLE STOKVISRIJDERS KRIJGEN EEN KNUFFEL! 2016 nummer 2 ALLE STOKVISRIJDERS KRIJGEN EEN KNUFFEL! Onze scootmobielvereniging heeft een geweldig voorjaar achter de rug. Wat een activiteiten, gezelligheid en prachtige tochten! En verder: - Bezoek

Nadere informatie

Van één van onze leden kregen we wel een paar leuke plaatjes onder ogen. De inzendster, Ria Kars, ontvangt als dank een kleine attentie.

Van één van onze leden kregen we wel een paar leuke plaatjes onder ogen. De inzendster, Ria Kars, ontvangt als dank een kleine attentie. 2013 nummer 3 Een mooie zomer We genoten van een zomer met zon en prachtige tochten ja soms een flinke regenbui, maar de Deventer Stokvisrijders kunnen wel tegen een stootje. De redactie van de Nieuwsbrief

Nadere informatie

30 Stokvisrijders vierden het begin van de lente in De Kruidentuin te Twello.

30 Stokvisrijders vierden het begin van de lente in De Kruidentuin te Twello. 2016 nummer 1 DE LENTE IS BEGONNEN! 30 Stokvisrijders vierden het begin van de lente in De Kruidentuin te Twello. Van het bestuur Bovenstaande geweldige start van het voorjaar belooft veel goeds voor 2016.

Nadere informatie

WAARDERING VAN ST. VRIENDEN OUDERENWERK DEVENTER!

WAARDERING VAN ST. VRIENDEN OUDERENWERK DEVENTER! 2017 nummer 1 WAARDERING VAN ST. VRIENDEN OUDERENWERK DEVENTER! Op 8 maart was het bestuur uitgenodigd in de Schouwburg. Daar werden de aanmoedigingsprijzen van St. Vrienden Ouderenwerk Deventer uitgereikt.

Nadere informatie

Carla Birza fietste op 13 april met ons mee en dit was haar reactie: Beste mensen van de scootmobiel club,

Carla Birza fietste op 13 april met ons mee en dit was haar reactie: Beste mensen van de scootmobiel club, 2013 nummer 2 Dit jaar krijgen onze tochten voor het eerst de naam van één van onze sponsoren. De eerste tocht werd gereden met de naam van Birza Design. Het ontwerpbureau zorgde voor de huisstijl en denkt

Nadere informatie

2015 nummer 3. Wat fijn dat er zoveel mensen klaar staan om onze vereniging te helpen. Wij kunnen nooit dankjewel genoeg zeggen!

2015 nummer 3. Wat fijn dat er zoveel mensen klaar staan om onze vereniging te helpen. Wij kunnen nooit dankjewel genoeg zeggen! 2015 nummer 3 DANKJEWEL VOOR ONS UITSTAPJE!! Ter Riele Transport Wilp, Verheul Transport Twello, Jumbo Hans Kok, Specsavers, Rabobank, St. Kerkvervoer Deventer en de gulle gevers van ons jubileum receptiecadeau,

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Gebruik van het dossier We zien dat er een aantal mentoren al gebruik maken van Het Dossier. Complimenten daarvoor.

NIEUWSBRIEF. Gebruik van het dossier We zien dat er een aantal mentoren al gebruik maken van Het Dossier. Complimenten daarvoor. NIEUWSBRIEF December Mentorschap Midden-en Noordoost Brabant 2015 Editie 2 Jaargang 1 Hierbij ontvangt u de nieuwe nieuwsbrief van het Mentorschap Midden -en Noordoost brabant. Hiermee houden wij u op

Nadere informatie

2016 nummer 3 GROEPSFOTO OP DE VELUWE!

2016 nummer 3 GROEPSFOTO OP DE VELUWE! 2016 nummer 3 GROEPSFOTO OP DE VELUWE! Een uitstapje om nooit te vergeten: 53 personen, 31 scootmobielen, 2 elektrische rolstoelen en een paar gewone rolstoelen, 9 fietsen, 1 rolstoelbus en 2 vrachtwagens

Nadere informatie

met de wmo doet iedereen gewoon mee

met de wmo doet iedereen gewoon mee De Wet maatschappelijke ondersteuning eenvoudig verteld Dit boekje met informatie over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) legt de belangrijkste onderdelen van de Wmo uit. Wilt u meer weten over

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Contact maken, inlichtingen verstrekken en onderhandelen

Hoofdstuk 2. Contact maken, inlichtingen verstrekken en onderhandelen Hoofdstuk 2 Contact maken, inlichtingen verstrekken en onderhandelen 48 Gangbare uitdrukkingen bij contact maken en onderhandelen De meeste zinnen die in dit overzicht staan, zijn formeel. U kunt deze

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. NR. 16 vrijdag 18 december 2015

NIEUWSBRIEF. NR. 16 vrijdag 18 december 2015 NR. 16 vrijdag 18 december 2015 Kerstfeest! Kerst is een tijd voor familie. Tijd voor gezelligheid, fijne kaarsjes in het donker, liefst even geen geruzie, tijd voor lekker uitgebreid eten. Het is mooi

Nadere informatie

Oktober 2012. Wat vindt u van de Wmo-maatregelen zoals een scootmobiel die 8 km/uur kan? Onzinnig. Tegen. Tegen. Belachelijk!!!!

Oktober 2012. Wat vindt u van de Wmo-maatregelen zoals een scootmobiel die 8 km/uur kan? Onzinnig. Tegen. Tegen. Belachelijk!!!! Oktober 2012 Zó! Zoetermeer heeft aan scootmobielgebruikers gevraagd wat zij vinden van de bezuinigingen op de Wmo en vooral wat ze vinden van het voorstel om scootmobielen te verstrekken die een stuk

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Wie heeft er goede ideeën? 5 e jaargang - juli-aug nr. 6-7 Onder redactie van het secretariaat van CCN-Z. Workshops en ideeën.

NIEUWSBRIEF. Wie heeft er goede ideeën? 5 e jaargang - juli-aug nr. 6-7 Onder redactie van het secretariaat van CCN-Z. Workshops en ideeën. NIEUWSBRIEF 5 e jaargang - juli-aug. 2017 - nr. 6-7 Onder redactie van het secretariaat van CCN-Z. Workshops en ideeën. Zowel vanuit de begeleiding als vanuit de deelnemers leven ideeën om workshops te

Nadere informatie

Nieuwsflits juli 2014

Nieuwsflits juli 2014 Nieuwsflits juli 2014 Samen bouwen in Vertrouwen Nog maar een kleine 2 weken en dan is het vakantie wat is het weer enorm snel gegaan. En wat hebben we allemaal weer ontzettend veel geleerd! Vanaf deze

Nadere informatie

Februari/Maart 2016 Activiteiten commissie A.N.B.O. afdeling Wemeldinge:

Februari/Maart 2016 Activiteiten commissie A.N.B.O. afdeling Wemeldinge: DE KOERIER ANBO - WEMELDINGE Februari/Maart 2016 Activiteiten commissie A.N.B.O. afdeling Wemeldinge: Cathrien Kole Bonzijweg 14 tel. 621386 Corrie Mol Kon. Wilhelminastraat 20 tel. 621400 Adri de Lange

Nadere informatie

Beste ouders, Agenda:

Beste ouders, Agenda: Beste ouders, Op 3 december krijgen we bezoek van een inspecteur. We hebben vorig jaar voor de derde keer onder de eindnorm gescoord bij de Cito-toets en dan krijg je als school een inspectiebezoek. Oorzaken

Nadere informatie

INFORMATIE DECEMBER 2015 NUMMER 5

INFORMATIE DECEMBER 2015 NUMMER 5 INFORMATIE DECEMBER 2015 NUMMER 5 schooljaar 2015 2016 Geachte ouders, beste leerlingen, Dit is de laatste Van Hasseltschool nieuwsbrief van 2015. Het is ook de allerlaatste van mijn hand. Na ruim 40 jaar

Nadere informatie

28 augustus 2015. Vreedzame school. Nieuw meubilair groep 3. Lydia

28 augustus 2015. Vreedzame school. Nieuw meubilair groep 3. Lydia 28 augustus 2015 Vreedzame school Inmiddels zitten de eerste weken er weer op en zijn alle groepen goed begonnen. U heeft in de informatiefolders van de verschillende groepen kunnen lezen dat er in de

Nadere informatie

Het keukentafelgesprek

Het keukentafelgesprek Het keukentafelgesprek Informatie over het keukentafelgesprek Waarom een keukentafelgesprek? De Wmo heeft andere uitgangspunten dan de AWBZ. De AWBZ kent een recht op zorg. Er zijn landelijke richtlijnen

Nadere informatie

Met een rugzakje vol info ga ik naar huis, veel gesprekken, leuke manier van middagvulling.

Met een rugzakje vol info ga ik naar huis, veel gesprekken, leuke manier van middagvulling. Leerzaam, leuk, nieuwe contacten opgedaan, nieuwe ideeën. Het open Space concept is geweldig. Met een rugzakje vol info ga ik naar huis, veel gesprekken, leuke manier van middagvulling. Ontspannen maar

Nadere informatie

Les 2: Voorspellen Tekst: Veilig in het verkeer. Introductiefase: 2. Vraag: "Kan iemand zich nog herinneren wat de bedoeling was bij het voorspellen?

Les 2: Voorspellen Tekst: Veilig in het verkeer. Introductiefase: 2. Vraag: Kan iemand zich nog herinneren wat de bedoeling was bij het voorspellen? Les 2: Voorspellen Tekst: Veilig in het verkeer "Welkom:... " Introductiefase: 1. "Vorige week zijn we begonnen met voorspellen." 2. Vraag: "Kan iemand zich nog herinneren wat de bedoeling was bij het

Nadere informatie

Boekenmarkt, verkopen en kopen van boeken

Boekenmarkt, verkopen en kopen van boeken De Buutpraat Nieuwsblad van openbare basisschool et Buut Maandag 6 oktober 2014 Tel. : 075-6165701 / info@etbuut.nl / www.etbuut.nl Van alles De data op een rijtje Dinsdag 7 oktober Woensdag 8 oktober

Nadere informatie

april ma cito herfstleerlingen gr t/m 14-4 project vr nieuwsbrief 16 cito herfstleerlingen groep 1

april ma cito herfstleerlingen gr t/m 14-4 project vr nieuwsbrief 16 cito herfstleerlingen groep 1 11 maart 2016 schooljaar 2015/2016 nr. 14 Agenda maart zo 20-3-16 kerk schooldienst do 24-3 16 Nieuwsbrief 15 vr 25-3-16 Goede Vrijdag ma 28-3-16 Tweede Paasdag april ma 4-4-16 cito herfstleerlingen gr.

Nadere informatie

Bij deze willen wij iedereen die heeft meegeholpen nogmaals hartelijk bedanken!!!!

Bij deze willen wij iedereen die heeft meegeholpen nogmaals hartelijk bedanken!!!! Zevensterstraat 3 7521 GN Enschede 053-4316428 info@zevenstervco.nl www.zevenstervco.nl Nieuwsbrief 2014-2015 nr 5 september BeweegWijs De lijnen staan op het plein! Het ziet er echt mooi uit en de kinderen

Nadere informatie

www.schakellelystad.nl

www.schakellelystad.nl www.schakellelystad.nl 28 november 2014 Schakelaartje Nr. 306 28 e jaargang week 48 01 december SR/MR 05 december sinterklaasviering en continu dag. Groep 5 t/m 8 14.15 uur vrij. 17 december kerstviering

Nadere informatie

Deel 2 Specifieke informatie over St. Franciscus

Deel 2 Specifieke informatie over St. Franciscus Deel 2 Specifieke informatie over St. Franciscus Woon- en Zorgcentrum St. Franciscus in Coevorden bestaat al sinds 1958 en is het oudste katholieke woon- en zorgcentrum in Drenthe. In 2006 is het oude

Nadere informatie

Belangrijke data komende periode:

Belangrijke data komende periode: Vrijdag 4 juli 2014 Belangrijke data komende periode: Datum Vrijdag 4 juli 2014 Zaterdag 5 juli t/m zondag 17 augustus 2014 Vrijdag 15 augustus 2014 Maandag 18 augustus 2014 Dinsdag 19 augustus 2014 Woensdag

Nadere informatie

Ivonne Bressers: Dank je wel. Rob Kleijs: Ivon, Kun je nog eens uitleggen wat het Usher Syndroom is?

Ivonne Bressers: Dank je wel. Rob Kleijs: Ivon, Kun je nog eens uitleggen wat het Usher Syndroom is? 100 Col 's beklimmen in 40 dagen met een totale afstand van 4100 kilometer. Eddy Driessen uit Arnhem wil die tocht gaan afleggen en dat doet hij voor zijn plezier maar ook voor het goede doel. Namelijk

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2016 Zorgcoöperatie en Samen Anders Zorg (SAZ)

JAARVERSLAG 2016 Zorgcoöperatie en Samen Anders Zorg (SAZ) JAARVERSLAG 2016 Zorgcoöperatie en Samen Anders Zorg (SAZ) Inhoud In dit jaarverslag zijn de activiteiten voor zowel de Zorgcoöperatie als de Stichting SAZ (Samen Anders Zorg) beschreven. De stichting

Nadere informatie

VRIJWILLIGERSPRAAT VRIJWILLIGERSPRAAT DECLARATIE KILOMETERVERGOEDINGEN. Stichting Zorgcentrum 'de Blanckenbörg'

VRIJWILLIGERSPRAAT VRIJWILLIGERSPRAAT DECLARATIE KILOMETERVERGOEDINGEN. Stichting Zorgcentrum 'de Blanckenbörg' NIEUWSBRIEF 3 JULI 2011 Stichting Zorgcentrum 'de Blanckenbörg' Eikenlaan 34 9697 RW Blijham tel 0597-565500 www.blanckenborg.nl VRIJWILLIGERSPRAAT Clarie de Boer Vrijwilligerscoördinator clarie.deboer@blanckenborg.nl

Nadere informatie

Jaargang 21, Maand: juli INFO

Jaargang 21, Maand: juli INFO Jaargang 21, Maand: juli Basisschool De Schare INFO De laatste maandinfo van schooljaar 2014-2015. De maand juli staat voor de deur en ook de start van de zomervakantie. Omdat de laatste schooldag op 17

Nadere informatie

Infobulletin Basisschool St. Petrus Boxtel, Tel: 0411-672348 E-mail: info@st-petrus.nl website: www.st-petrus.nl

Infobulletin Basisschool St. Petrus Boxtel, Tel: 0411-672348 E-mail: info@st-petrus.nl website: www.st-petrus.nl Infobulletin Basisschool St. Petrus Boxtel, Tel: 0411-672348 E-mail: info@st-petrus.nl website: www.st-petrus.nl 06 januari 2016 Gefelicitaart!! 07 jan. Juf Evelien 08 jan. Lot gr. 3 10 jan. Lisa gr. 5

Nadere informatie

Facts and figures naar aanleiding van sluiting zwembad. Communicatie Verenigingen/ zwemklanten m.b.t. sluiting zwembad

Facts and figures naar aanleiding van sluiting zwembad. Communicatie Verenigingen/ zwemklanten m.b.t. sluiting zwembad Facts and figures naar aanleiding van sluiting zwembad Doelgroep Gennep Boxmeer Gestopt Zwemles 108 20 43 (waarvan 17 afzwemmers ) Doelgroepen 1 groep MBVH 3 groepen MBVO 1 Aqua rug in behandeling Aantal

Nadere informatie

Stichting Gehandicaptenbelangen Baarn. Jaarverslag 2014

Stichting Gehandicaptenbelangen Baarn. Jaarverslag 2014 Stichting Gehandicaptenbelangen Baarn Jaarverslag 2014 Voorwoord Geachte lezer, D O O R G A A N Voor u ligt het jaarverslag 2014 van de Stichting Gehandicaptenbelangen Baarn (SGB). Een jaar waarin we als

Nadere informatie

September 2013. Mocht je leuk nieuws, weetjes of iets anders hebben voor onze nieuwsbrief, mail dit dan naar nieuwsbrief@judoklub-tilburg.nl.

September 2013. Mocht je leuk nieuws, weetjes of iets anders hebben voor onze nieuwsbrief, mail dit dan naar nieuwsbrief@judoklub-tilburg.nl. Van de redactie Het is nu alweer een jaar geleden dat we zijn begonnen met deze nieuwsbrief. Er is in het afgelopen sportseizoen veel gebeurt. Veel nieuwe banden, slips en ook natuurlijk niet te vergeten

Nadere informatie

Familie aan tafel. Een werkvorm voor individuele coaching of intervisie.

Familie aan tafel. Een werkvorm voor individuele coaching of intervisie. Familie aan tafel. Een werkvorm voor individuele coaching of intervisie. De cliënt krijgt een groot vel papier en kleurkrijt. De opdracht is: Teken je gezin van herkomst rond de etenstafel. Een werkvorm

Nadere informatie

Waar staan wij voor?

Waar staan wij voor? Almere, juni 2015 De Stichting Vrienden van Archipel bestaat alweer bijna een jaar. In 2014 zijn we begonnen met het werven van donateurs en sponsors en gelukkig kunnen wij u melden dat we op de goede

Nadere informatie

De Robijn Nieuwsbrief Januari 2008. Het wonder komt ongemerkt je geest binnen wanneer die even pas op de plaats maakt en stil is.

De Robijn Nieuwsbrief Januari 2008. Het wonder komt ongemerkt je geest binnen wanneer die even pas op de plaats maakt en stil is. De Robijn Nieuwsbrief Januari 2008 Lieve mensen, Allereerst wens ik iedereen een vreugdevol nieuw jaar toe. Misschien begin je dit jaar met de beste voornemens, zoals altijd en heb je bewust gekeken naar

Nadere informatie

nieuwsbrief We zullen doorgaan Postbus 3364 3502 GJ Utrecht Telefoon: 030 22 99 922 Maart 2012

nieuwsbrief We zullen doorgaan Postbus 3364 3502 GJ Utrecht Telefoon: 030 22 99 922 Maart 2012 Maart 2012 We zullen doorgaan In deze nieuwsbrief een nieuw gezicht: Diana Davelaar. Diana is de opvolger van Patrick Veenendaal. Patrick moest om gezondheidsredenen stoppen. Diana heeft in oktober het

Nadere informatie

Nieuwsbrief Pinksteren 2014

Nieuwsbrief Pinksteren 2014 Nieuwsbrief Pinksteren 2014 PASSIE EN PLEZIER OP DE RUÏNE VAN BATENBURG Het is een kunst om in de hectiek van het dagelijkse leven in contact te blijven met plezier en bezieling. Dit vraagt om een goede

Nadere informatie

2010 No. 3 SPRINTER NIEUWS

2010 No. 3 SPRINTER NIEUWS 2010 No. 3 SPRINTER NIEUWS Foto: Frits v/d Velde Nieuwsbulletin Modelspoorvereniging Zeeland 24/08/2010 Foto voorpagina is afkomstig van Frits van de Velde. Hij heeft een hele riks foto s van Nederlandse

Nadere informatie

Wat kan ik voor u doen?

Wat kan ik voor u doen? 139 139 HOOFDSTUK 9 Wat kan ik voor u doen? WOORDEN 1 1 Peter is op vakantie. Hij stuurde mij een... uit Parijs. a brievenbus b kaart 2 Ik heb die kaart gisteren.... a ontvangen b herhaald 3 Bij welke...

Nadere informatie

Nieuwsbrief September 2013

Nieuwsbrief September 2013 Nieuwsbrief September 2013 Door: Esther Koevoets Arnold Lexmond 1 Van de voorzitter Hoi allemaal, De vakantie is voorbij en de trainingen zijn weer begonnen. De teamindelingen zijn bekend en ook dit jaar,

Nadere informatie

De foto hierboven laat het eigenlijk al zien, waar dit nummer overgaat.

De foto hierboven laat het eigenlijk al zien, waar dit nummer overgaat. Hoofdredactie: Paul Meekhof mei / juni 2015 Pagina s : 10 NR 4 De foto hierboven laat het eigenlijk al zien, waar dit nummer overgaat. De herdenking van afgelopen 4 mei en de viering van 5 mei. Voor het

Nadere informatie

Met o.a. Goed nieuws over de tentoonstellingslocatie! Uitnodiging jongvogelavond woensdag 9 september 2015 Terugblik presentatie René de Waal

Met o.a. Goed nieuws over de tentoonstellingslocatie! Uitnodiging jongvogelavond woensdag 9 september 2015 Terugblik presentatie René de Waal Met o.a. Goed nieuws over de tentoonstellingslocatie! Uitnodiging jongvogelavond woensdag 9 september 2015 Terugblik presentatie René de Waal Herinnering contributie Augustus 2015 Bestuur van vogelvereniging

Nadere informatie

Familiekwesties (respect voor diversiteit en privacy)

Familiekwesties (respect voor diversiteit en privacy) Familiekwesties (respect voor diversiteit en privacy) (Uit: Recht in de roos) Doel Elkaar beter leren kennen en begrijpen. Kennis maken met de vele verschillende of net dezelfde gewoontes en gebruiken

Nadere informatie

Soms ben ik eens boos, en soms wel eens verdrietig, af en toe eens bang, en heel vaak ook wel blij.

Soms ben ik eens boos, en soms wel eens verdrietig, af en toe eens bang, en heel vaak ook wel blij. Lied: Ik ben ik (bij thema 1: ik ben mezelf) (nr. 1 en 2 op de CD) : Weet ik wie ik ben? Ja, ik weet wie ik ben. Weet ik wie ik ben? Ja, ik weet wie ik ben. Ik heb een mooie naam, van achter en vooraan.

Nadere informatie

Vanavond extra avondprogramma! Niet vergeten! 19.00 tot 21.00 uur. VANAVOND EEN UITGAVE VAN VAKANTIESPELEN KRIEBELDAM DE KRIEBELDAMMER

Vanavond extra avondprogramma! Niet vergeten! 19.00 tot 21.00 uur. VANAVOND EEN UITGAVE VAN VAKANTIESPELEN KRIEBELDAM DE KRIEBELDAMMER Iedereen die volgende week niet terug komt een hele fijne vakantie toegewenst! VAKANTIE Vanavond extra avondprogramma! Niet vergeten! 19.00 tot 21.00 uur. VANAVOND Vandaag extra veel tekeningen van de

Nadere informatie

CP9. In gesprek over de toekomst

CP9. In gesprek over de toekomst CP9 In gesprek over de toekomst Na het voortgezet onderwijs kiest uw kind welk vak hij wil gaan leren en welke opleiding hij wil gaan volgen. Hij maakt een beroepskeuze. Een decaan of studiebegeleider

Nadere informatie

Vrijwilligers aan het stuur Toelichting op het nieuwe vrijwilligersbeleid van Raffy

Vrijwilligers aan het stuur Toelichting op het nieuwe vrijwilligersbeleid van Raffy Vrijwilligers aan het stuur Toelichting op het nieuwe vrijwilligersbeleid van Raffy Welkomstwoord De vrijwilligers van Raffy en Lâle zijn de olie in de machine. Zonder olie loopt de machine heel snel

Nadere informatie

Nieuwsbrief 3 juli 2015

Nieuwsbrief 3 juli 2015 Beste kinderen, ouders/verzorgers, Nieuwsbrief 3 juli 2015 Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief met belangrijke informatie over de Blokpoelschool. De nieuwsbrief wordt ook op de website www.blokpoelschool.nl

Nadere informatie

Activiteitenprogramma Mei 2016

Activiteitenprogramma Mei 2016 Activiteitenprogramma Mei 2016 Wiemersheerd, T Hoge Heem, Assieshof, van Leeuwenhof, De Hoven Beste bewoners, aanleun bewoners en belangstellenden, Voor u het maandprogramma van Mei. Ook deze maand hebben

Nadere informatie

Veertien leesteksten. Leesvaardigheid A1. Te gebruiken bij : Basisexamen Inburgering Studieboek. Ad Appel

Veertien leesteksten. Leesvaardigheid A1. Te gebruiken bij : Basisexamen Inburgering Studieboek. Ad Appel Veertien leesteksten Leesvaardigheid A1 Te gebruiken bij : Basisexamen Inburgering Studieboek Ad Appel Uitgave: Appel, Aerdenhout 2011-2016 Verkoopprijs: 1,95 Ad Appel Te bestellen via www.adappelshop.nl

Nadere informatie

Nieuwsbrief maart 2015

Nieuwsbrief maart 2015 Nieuwsbrief maart 2015 Verwarring vrije dagen Er bestaat enige verwarring of de kinderen vrij zijn op Koningsdag en Goede Vrijdag. Voor alle duidelijkheid, op deze dagen zijn alle kinderen vrij! Koningsspelen

Nadere informatie

Agenda 2017 Het Korennieuws April 2017

Agenda 2017 Het Korennieuws April 2017 Agenda 2017 Het Korennieuws April 2017 Vrijdag 31 Maart 18:30 Filmavond Maandag 17 April 10:30 Paaseieren zoeken Donderdag 20 April 20:00 Kaarten Maandag 24 April 20:30 Kienen Maandag 15 Mei 20:30 Kienen

Nadere informatie

Bijlage B: Opmerkingen klanten

Bijlage B: Opmerkingen klanten Bijlage B: Opmerkingen klanten Vraag 9: Wat was uw algemene indruk van de veiligheid tijdens de rit? Indien onvoldoende of slecht, waarom? Zetten mij soms niet vast Zat niet vast, wild rijden, bumperkleven

Nadere informatie

Daphne. Wij hebben de g.k.ij. op bezoek gekregen. We hebben spelletjes gedaan. Dat moest bij. Met 1 arm of iets anders.

Daphne. Wij hebben de g.k.ij. op bezoek gekregen. We hebben spelletjes gedaan. Dat moest bij. Met 1 arm of iets anders. Wij hebben de g.k.ij. op bezoek gekregen. We hebben spelletjes gedaan. Dat moest bij. Met 1 arm of iets anders. Zo konden we voelen hoe is om gehandicapt te zijn. Ik zelf vond het heel leerzaam en heb

Nadere informatie

Careyn editie Rozenhof, nummer 130, september 2015

Careyn editie Rozenhof, nummer 130, september 2015 Careyn editie Rozenhof, nummer 130, 2015 Beste bewoner, Mijn naam is Marjo Farenhout, ik ben 62 jaar en moeder Van 2 volwassen dochters Cantal en Joycee. Ook ben ik een trotse oma van Jim, Liz, Ben en

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF Het nieuwe Koningin Wilhelmina

NIEUWSBRIEF Het nieuwe Koningin Wilhelmina NIEUWSBRIEF Het nieuwe Koningin Wilhelmina 1 In dit nummer 2. De gemeente laat weten 2. Veilig en weer goed zicht 3. Pendelbus is succes 3. Interne verhuizing loopt goed 4. Mevr. Reijneke over haar interne

Nadere informatie

G E V E R S - DEUTZ TERWEESCHOOL

G E V E R S - DEUTZ TERWEESCHOOL G E V E R S - DEUTZ TERWEESCHOOL TERWEEWEG 106 2341 CV OEGSTGEEST TEL. (071) 565 24 32 e-mail: gdtinfo@gdterwee.nl website : www.gdterwee.nl Een gezamenlijke tweewekelijkse uitgave van de Ouderraad en

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF JUNI 2015

NIEUWSBRIEF JUNI 2015 NIEUWSBRIEF JUNI 2015 Proost Sieto! Je had m verdiend!!! LESSEN RONDOM DE ZOMERVAKANTIE. Om ervoor te kunnen zorgen dat de lessen in de zomervakantie goed gevuld zijn, willen we graag weten wanneer jullie

Nadere informatie

Oud papier in Noord: Donderdag 17 juli. Open spreekuur GGD: maandag 7 juli

Oud papier in Noord: Donderdag 17 juli. Open spreekuur GGD: maandag 7 juli Juli 1 2 Eindejaarsfeest Bewegen is gezond 3 4 5 6 28 7 8 OC 9 10 11 Rapport groep 3 t/m 8 Musical groep 8a 12 13 29 rapportgesprekken groep 1-2 14 Musical groep 8b 15 Verrassingsdag en barbeque groep

Nadere informatie

Nieuwsbrief april 2015 3e jaargang nr. 1

Nieuwsbrief april 2015 3e jaargang nr. 1 Nieuwsbrief april 2015 3e jaargang nr. 1 Beste leden, Heb je vragen, opmerkingen of leuke, anekdotes? Laat het aan ons weten via nieuwsbriefsvs@hotmail.com. Wellicht zullen wij het plaatsen in de nieuwsbrief!

Nadere informatie

Nieuwsbrief 2012, aflevering 4, oktober. Maatschappelijk nuttig. Hulp bij verhuizing. In dit nummer:

Nieuwsbrief 2012, aflevering 4, oktober. Maatschappelijk nuttig. Hulp bij verhuizing. In dit nummer: Nieuwsbrief 2012, aflevering 4, oktober In dit nummer: Hulp bij verhuizing/ Burendag/Samenwerking met Stichting Present/Alzheimertuin/ Salomon gastlocatie voor Dag van Dialoog/ Taalcoach/Fietscursus en

Nadere informatie

Schoolverlaters, heel veel plezier en succes in het Voortgezet Onderwijs!! Datum: donderdag 13 juli 2017

Schoolverlaters, heel veel plezier en succes in het Voortgezet Onderwijs!! Datum: donderdag 13 juli 2017 Datum: donderdag 13 juli 2017 Populierenblaadje Algemeen: Musical: Onze schoolverlaters hebben weer heel wat talenten laten zien! De musical De DJ draait door was geweldig! Nogmaals dank aan alle ouders

Nadere informatie

Rondetafelgesprek Mantelzorg 22 november 2012

Rondetafelgesprek Mantelzorg 22 november 2012 22 november 2012 Voor u ligt het verslag van het rondetafelgesprek over mantelzorg op 22 november 2012. Dit gesprek was een eerste aanzet - een experiment - om met sleutelfiguren en vrijwilligers uit verschillende

Nadere informatie

De Algemene ledenvergadering vindt morgen plaats om 20.00 uur op school. In de bijlage vindt u het jaarverslag van de ouderraad.

De Algemene ledenvergadering vindt morgen plaats om 20.00 uur op school. In de bijlage vindt u het jaarverslag van de ouderraad. Jaargang 27, nr.5 Dat.: 23 sept. 2014 Agenda: Afgelopen vrijdag zijn Marlou, Erica, Jolanda en Babette geslaagd voor hun opleiding 'ik leer anders'. Hiermee is ons team verrijkt met vier leerkrachten die

Nadere informatie

Nieuwsbrief Salland Actief Ontdek en doe mee! Iedereen Actief

Nieuwsbrief Salland Actief Ontdek en doe mee! Iedereen Actief Nieuwsbrief Salland Actief Ontdek en doe mee! Iedereen Actief Met gepaste trots presenteren wij u hierbij onze eerste nieuwsbrief aangepast sporten in de regio Salland. ONTDEK EN DOE MEE! Ontdek en doe

Nadere informatie

MS Vereniging Nederland Regio Brabant West Paganinistraat 11 5144 XN Waalwijk T 0416-333074 www.msvereniging.nl

MS Vereniging Nederland Regio Brabant West Paganinistraat 11 5144 XN Waalwijk T 0416-333074 www.msvereniging.nl November 2009 MS Vereniging Nederland Regio Brabant West Paganinistraat 11 5144 XN Waalwijk T 0416-333074 www.msvereniging.nl Beste Leden, Met deze nieuwsbrief informeren wij u graag over de laatste ontwikkelingen

Nadere informatie

HARDERWIJK EN OMSTREKEN. (opgericht in 1887) Secretariaat: Mw. H. Koekoek J.P. Heyelaan 56, 3842 CL Harderwijk Telefoon: 0341-415257

HARDERWIJK EN OMSTREKEN. (opgericht in 1887) Secretariaat: Mw. H. Koekoek J.P. Heyelaan 56, 3842 CL Harderwijk Telefoon: 0341-415257 HARDERWIJK EN OMSTREKEN (opgericht in 1887) Secretariaat: Mw. H. Koekoek J.P. Heyelaan 56, 3842 CL Harderwijk Telefoon: 0341-415257 Groei & Bloei De Tuinliefhebbers September 2013 Misschien komt er na

Nadere informatie

Kijk ook op onze website www.lorentzschool.nl. Nr. 1 / 4 september 2015. Lorentz Nieuwsbrief

Kijk ook op onze website www.lorentzschool.nl. Nr. 1 / 4 september 2015. Lorentz Nieuwsbrief Kijk ook op onze website www.lorentzschool.nl Nr. 1 / 4 september 2015 Lorentz Nieuwsbrief De Nieuwsbrief verschijnt tweewekelijks en is een informatiebulletin van school aan ouders. Agenda - Agenda -

Nadere informatie

Pumadrivers nieuwsbrief 3/2011

Pumadrivers nieuwsbrief 3/2011 Pumadrivers nieuwsbrief 3/2011 Van de voorzitter Ik heb in de eerste nieuwsbrief van dit jaar gezegd dat er nieuws moet zijn voor een nieuwe nieuwsbrief En nieuws hebben we zeker weer. Nieuwe bestuursleden

Nadere informatie

WERKPLAN jaar Fooruit

WERKPLAN jaar Fooruit WERKPLAN 2016 25 jaar Fooruit Projecten en activiteiten Inhoud pagina 1. Voorlichting op basisscholen 2 2. Thema bijeenkomsten i.s.m. wijkwinkel 2 3. Oefendagen Scootmobieloefenbaan 3 4. Nationale Scootmobiel

Nadere informatie

Beste ouders/verzorgers

Beste ouders/verzorgers Schooljaar 2017-2018 09 t/m 13 oktober Agenda: Ma - Inloopspreekuur Fysiotherapie op school van 8.30 9.00 uur Sponsorlijst mee Di - juf Rebecca en juf Cindy op MI cursus groep 8 krijgt deze dag andere

Nadere informatie

Hemelvaart valt op 25 mei en ook op 26 mei zijn de kinderen vrij. Dit is weggevallen op het ouderportaal.

Hemelvaart valt op 25 mei en ook op 26 mei zijn de kinderen vrij. Dit is weggevallen op het ouderportaal. EVEN BIJPRATEN Nieuwsbrief 09 120417 Beste ouders, beste kinderen, www.de-oversteek.nl www.facebook.com/basisschooldeoversteek http://twitter.com/de_oversteek Beste ouders, beste kinderen, Agenda voor

Nadere informatie

van Wanrooij Bouw & Ontwikkeling Broekstraat 2, 5386 KD Geffen

van Wanrooij Bouw & Ontwikkeling Broekstraat 2, 5386 KD Geffen Geffen: 24-02-2015 Bestuursoverleg Ondernemend Geffen Datum: Locatie: dinsdag 24 Februari 14.30 uur van Wanrooij Bouw & Ontwikkeling Broekstraat 2, 5386 KD Geffen Vooraf gaand aan dit overleg hebben we

Nadere informatie

Welzijnsbezoek. Voorbeelden van aanpassingen aan het huis die nodig zijn:

Welzijnsbezoek. Voorbeelden van aanpassingen aan het huis die nodig zijn: Welzijnsbezoek 2014 Inhoud 1. Conclusies 2. Figuren en tabellen MEE Drechtsteden voerde in 2014 welzijnsbezoeken uit onder ouderen van 75, 80 en. Aan de hand van een vragenlijst komen zes onderwerpen aan

Nadere informatie

ZOMERBRIEF INTERKERKELIJKE WERKGROEP HART-EN-VROUW

ZOMERBRIEF INTERKERKELIJKE WERKGROEP HART-EN-VROUW ZOMERBRIEF INTERKERKELIJKE WERKGROEP HART-EN-VROUW Terugblik afgelopen seizoen We mogen dankbaar terugkijken op een mooi seizoen van Hart-en-Vrouw. In oktober hielden we een cabaret Avond Oma in de la

Nadere informatie

St. Nicolaasmiddag zondagmiddag 26 nov uur t/m uur.

St. Nicolaasmiddag zondagmiddag 26 nov uur t/m uur. 1947 2017 Nieuwsbrief november 2017. St. Nicolaasmiddag zondagmiddag 26 nov. 14.00 uur t/m 16.00 uur. Kleur deze kleurplaat en breng deze mee op de Sinterklaasmiddag 26 november in ons buurthuis! Naam:

Nadere informatie

Groningen, 30 januari 2015

Groningen, 30 januari 2015 Groningen, 30 januari 2015 Speciale dagen: 4 februari Margedag alle goepen zijn vrij 10 februari MR 20:00 uur 11 februari podiumoptreden groep 5A 13 februari podiumoptreden groep 5 B 20 februari Rapport

Nadere informatie

Gewoon meedoen! www.estinea.nl

Gewoon meedoen! www.estinea.nl Gewoon meedoen! Hoe wil jij meedoen? Dat vragen we aan iedereen die bij Estinea komt voor ondersteuning bij wonen, werken of leren. Meedoen in de samenleving - op je eigen niveau en je eigen manier - levert

Nadere informatie

Nieuwsbrief. In deze zesde nieuwsbrief van het schooljaar 2014-2015 vindt u de volgende items:

Nieuwsbrief. In deze zesde nieuwsbrief van het schooljaar 2014-2015 vindt u de volgende items: Nieuwsbrief Kbs De Korenbloem Jan van Arkelstraat 7 8101 EN Raalte tel: 0572-362690 email: korenbloem@mijnplein.nl website:www.korenbloemraalte.nl jaargang 21, nummer 6, maart 2015 KORTE INHOUD VAN DEZE

Nadere informatie

Info juli CBS t Klinket Tramstraat BX Koudekerke In deze info

Info juli CBS t Klinket Tramstraat BX Koudekerke In deze info Info juli 2017 CBS t Klinket Tramstraat 36 4371 BX Koudekerke 0118-556126 klinket@primas-scholengroep.nl In deze info In deze info vindt u informatie over de volgende onderwerpen: Inhoud Groep 8... 1 Tot

Nadere informatie

Nieuwsbrief MTC december 2014

Nieuwsbrief MTC december 2014 Nieuwsbrief MTC december 2014 Afscheid van een tennisvriend Op 8 december 2014 is helaas veel te vroeg, ons sympathieke en altijd vrolijke tennislid Fred Koster overleden. Wij bewaren mooie herinneringen

Nadere informatie

Het Theeblaadje Juni 2015

Het Theeblaadje Juni 2015 Het Theeblaadje Juni 2015 Het Theehuis is een wijklocatie van zorgorganisatie Het Spectrum. Het is een gezellig ontmoetingscentrum voor 55-plussers waar diverse activiteiten plaatsvinden. Het Theehuis

Nadere informatie

Auteur: Mirjam Wind, docent en coördinator NT2, Educatie Video s: Gabe Dijkstra en Rick Biemolt, studenten Alfa-college, MultiMedia en Design

Auteur: Mirjam Wind, docent en coördinator NT2, Educatie Video s: Gabe Dijkstra en Rick Biemolt, studenten Alfa-college, MultiMedia en Design Woord voor Woord is een programma mondelinge vaardigheden NT2 voor analfabete beginners. Het omvat 12 lessen. De ontwikkeling van het programma en de daarbij behorende video s is mogelijk gemaakt door

Nadere informatie

Nieuwsbrief t Binerke Jaar / 5

Nieuwsbrief t Binerke Jaar / 5 Nieuwsbrief t Binerke Jaar 2015-2016 / 5 16 februari 2016 Deze keer weer een Binerke boordevol informatie voor u als ouders. We geven al vast een vooruitblik op het nieuwe jaar wat betreft de formatie,

Nadere informatie

CC-tje WEEK 37-2013 AGENDA. Personeel

CC-tje WEEK 37-2013 AGENDA. Personeel CC-tje WEEK 37-2013 Vorige week donderdag is onder grote belangstelling van familie, vrienden, collega s, ouders en kinderen onze meester Ed gecremeerd. De nabestaanden hebben laten weten enorm veel steun

Nadere informatie

Fooruit Deventer Jaarverslag 2012

Fooruit Deventer Jaarverslag 2012 Fooruit Deventer Jaarverslag 2012 Fooruit Deventer Hofstraat 14 Postbus 6198 7401 HD Deventer T: 0570 641795 W: www.fooruit.nl E : info@fooruit.nl Inhoud..Blz.2 Voorwoord 3 De organisatie..5 -missie -visie

Nadere informatie

PPEL. SAMENWERKEN met plezier is leerzaam en geeft goede resultaten! Directie aanwezig. Agenda

PPEL. SAMENWERKEN met plezier is leerzaam en geeft goede resultaten! Directie aanwezig. Agenda PPEL digitale nieuwsbrief openbare basisschool het ogelijn jaargang 21 nummer 02 week 39 donderdag 24 september 2015 OUDERAVOND GROEP 1-2 In het begin van het nieuwe schooljaar vinden de KLASSIKALE OUDERAVONDEN

Nadere informatie

Activiteitenkalender Het Anker Lemelerveld

Activiteitenkalender Het Anker Lemelerveld Activiteitenkalender Het Anker Lemelerveld September 2017 Activiteitenkalender Het Anker In deze kalender vindt u terug welke activiteiten er wanneer, waar en hoe laat plaatsvinden. Deze activiteiten zijn

Nadere informatie

Nieuwsbrief voor het seizoen 2014-2015

Nieuwsbrief voor het seizoen 2014-2015 Dorpshuis de Utwyk M. Smitstraat 27, 9072 AL Nij Altoenae. Tel (0518)402753 Nieuwsbrief voor het seizoen 2014-2015 We staan weer voor een nieuw seizoen en als bestuur en activiteitencommissie kijken we

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Agenda. Jaargang 2015-2016 21 augustus 2015 nummer 1

Nieuwsbrief. Agenda. Jaargang 2015-2016 21 augustus 2015 nummer 1 Jaargang 2015-2016 21 augustus 2015 nummer 1 Nieuwsbrief Nieuw schooljaar Het nieuwe schooljaar gaat maandag a.s. weer van start! Na zes weken vakantie gaan de schooldeuren weer open. We hopen dat u en

Nadere informatie