't Klökske Parochiebulletin Christoffelparochie en H.Geestparochie, Roermond. 8 e jaargang nr juli - 28 sept. 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "'t Klökske Parochiebulletin Christoffelparochie en H.Geestparochie, Roermond. 8 e jaargang nr. 4 23 juli - 28 sept. 2014"

Transcriptie

1 't Klökske Parochiebulletin Christoffelparochie en H.Geestparochie, Roermond 8 e jaargang nr juli - 28 sept. 2014

2 2 WIE WAT WAAR? t Klökske: parochiebulletin Christoffelparochie en H. Geestparochie, wordt bezorgd bij de gezinnen in deze parochies die minimaal 100,- kerkbijdrage betalen (wie niet aan de kerkbijdrage deelneemt, kan á 20- per jaar een abonnement nemen). Verschijnt in x per jaar. Druk: drukkerij ARS. Parochiebureau Parochie St. Christoffel en H. Geest: Abdijhof 2, 6041 HG Roermond. Geopend ma, di, do en vr van uur, tel , internet: Pastoraal team Pastoor-deken: mgr. ing. R. Merkx, Abdijhof 1, 6041 HG Roermond, tel , Kapelaan: drs. G. Dölle, Kerkpad 2, 6049 BR Herten, tel ; Permanent diaken: H. Klein, H. Luytenstraat 15, 6041 XT Roermond, tel , Permanent diaken: C. van Winden, Egelbroek 3, 6041 SX Roermond, tel Assistent: J. Vleeshouwers, em. pastoor, Hamstraat 52b, 6041 HC Roermond, tel Catechiste: J. Oonk-den Elzen, J. Calsstraat 57, 6049 HW Herten, tel , Aanvangstijden H. Missen: Kathedraal: op zaterdagavond om uur en op zondag om uur Munsterkerk: maandag t/m vrijdag om 9.00 uur en op zondag om uur Openingstijden Kathedraal voor publiek Dagelijks geopend van uur. Openingstijden Munsterkerk voor publiek: Het hoofdportaal van de Munsterkerk is dagelijks geopend van 8.00 tot uur voor het opsteken van kaarsen. De glazen toegangsdeuren zijn gesloten. Daarna is het de kerk geopend van uur, behalve op zaterdag van uur i.v.m. de wekelijkse aanbidding van uur. Openingstijden Caroluskapel voor publiek vanaf 1 april - 1 november: woensdag, donderdag en zaterdag van tot uur Beklimmen toren Kathedraal: elke zaterdag Voor meer informatie en afspraak groepen buiten genoemde uren: Bereikbaarheid in noodgevallen: bij een plotselinge ziekenzalving kunt u pastoor deken R. Merkx ( ) of kapelaan G. Dölle ( ) bellen. Internet:

3 Woord van de deken Heksenwaan De afgelopen maanden hebben velen zich geamuseerd met een historisch spektakel, Heksenwaan genoemd. Vele optredens, voorstellingen, een musical. Het is ontzettend leuk om creatief met het verleden bezig te zijn en rond historische gebeurtenissen thematische voorstellingen op te zetten. Zo gaat het verleden leven en blijft het levend. Toch houd ik aan Heksenwaangebeuren een beetje een bittere nasmaak over. Het eerste probleem dat ik heb is dat heksen zijn afgeschilderd als een soort martelaressen die door de Overheid volkomen onschuldig ter dood gebracht werden. Dat doet volgens mij groot onrecht aan de Overheid van die tijd. Natuurlijk waren er andere onderzoeksmethodes die in onze tijd als bijzonder wreed worden bestempeld, maar het is natuurlijk de grootste onzin om het juridische systeem van de 17 e of 18 e eeuw te beoordelen vanuit de rechtspraak van onze tijd. Ook in de in onze ogen zwarte bladzijden van de geschiedenis was de rechtspraak gebaseerd op een solide wetgeving maar waren er andere normen met betrekking tot verhoren en straffen. Het getuigt mijn inziens niet van respect voor onze voorouders om iedere ter dood gebrachte heks te beschouwen als een slachtoffer van het wrede regiem. Als je je voorouders ongenuanceerd veroordeelt, doe je hun (en jezelf) onrecht. Een nog groter probleem heb ik met het feit dat door de ludieke manier waarop met de heksenwaan is omgegaan ten onrechte de indruk wordt gewekt dat heksen alleen maar voorkomen in sprookjesboeken, dat ze nooit bestaan hebben, alleen maar behoren tot de menselijke fantasie. En daarmee loop je het risico dat alles wat met occultisme, magie, satanisme en dergelijke te maken De duivel in de Abdijtuin. heeft naar het rijk der fabelen wordt verwezen. Google maar eens op deze termen en je zult schrikken. Er zijn nog steeds verenigingen van heksen die bepaald niet veel goeds in de zin hebben. Er is meer tussen hemel en aarde dan wij kunnen zien en begrijpen. Ik ben niet iemand die achter elke boom een duivel meent te zien zitten maar ik heb als pastoor te veel met het kwaad van doen gehad: daar doe ik nooit lacherig over. Heksenwaan spelen loopt het risico dat 3

4 het kwaad wordt gebagatelliseerd en je daarmee het kwaad in de kaart speelt. Ik heb groot respect voor wat er in technische, publicitaire en organisatorische zin is gepresteerd in Roermond het afgelopen half jaar, maar de manier waarop met het thema werd omgegaan heeft mij weerhouden om ook maar aan één enkele activiteit deel te nemen. R. Merkx Agenda 24 juli: St. Christoffel, patroon van de parochie 25 juli: St. Jacobus, apostel 6 augustus: gedaanteverandering van de Heer 15 augustus: hoogfeest van Maria ten hemelopneming 17 augustus: onthulling ramen doopkapel 30 en 31 augustus: Miva actie 7 september: Hoogfeest van de kerkwijding van de Kathedraal 8 september: feest van Maria geboorte 13 en 14 september: Open Monumentendagen 14 september: feest van de Kruisverheffing 15 september: gedachtenis O.L. Vrouw van Smarten 14 en 15 september: Vertelfestival en Poppentheater (Rattentoren) 29 september: feest van de aartsengelen: Michaël, Rafaël en Gabriël Wanneer zingen onze koren? Abdijkoor: Vrijdag 25 juli om uur in de Kathedraal Munsterkerkkoor: Vrijdag 15 augustus om uur in de Munsterkerk Zondag 24 augustus om uur in de Munsterkerk Zondag 14 september om uur in de Munsterkerk + instr. (Taizé) Zondag 28 september om uur in de Munsterkerk Schola Sancti Christofori: Vrijdag 25 juli om uur in de Kathedraal Zondag 7 september om uur in de Kathedraal Vrijdag 3 oktober om uur in de Caroluskapel Uitgeleide gedaan vanuit de Munsterkerk : Ans Cornelissen-Baartmans, Zwartbroekpoort 18, Roermond 4

5 : Truce Hover-Lamers, Roncalli, Roermond : Coby van den Bergh-Suiker, RCG, Roermond Gedoopt in de Kathedraal : Coco en Faye Pallandt, Den Ekkert 52, Herten : Lot en Saar Berends, Oude Postweg 210, Austerlitz : Anouk en Christine Stevens, Lekstraat 86, Amsterdam Getrouwd in de Kathedraal : Lute Reuvers en Kim Smolenaars, Fokkerstraat 62, Roermond : Maikel Hermans en Lucienne Pisarowitz, Gildestraat 9, Weert : Marco Pallandt en Jeanine Bellen, Den Ekkert 52, Herten Communie voor zieken en thuiszittenden Op of rond de eerste vrijdag van de maand is er voor parochianen die zelf niet meer naar de kerk kunnen komen de gelegenheid om thuis de Communie te ontvangen. U kunt u opgeven op het parochiesecretariaat. U wordt dan enkele dagen tevoren door de secretaresse gebeld hoe laat de priester bij u aanwezig is. De priester komt nooit onverwacht. Op deze manier blijft u met uw parochie verbonden. Aarzel niet: uw priesters komen graag! Neem contact op met het secretariaat. Ziekenzalving In de huidige situatie is het niet meer mogelijk dat uw pastoor ervan op de hoogte is als iemand ernstig ziek is. Wilt u daarom zelf tijdig de pastoor (tel ) of kapelaan (tel ) waarschuwen, zodat deze de zieke kan bezoeken, begeleiden en eventueel de ziekencommunie kan brengen? Dan kan de zieke ook op tijd en nog in de thuissituatie het sacrament van de zieken ontvangen, tot steun en troost van de zieke en de omgeving. Dit sacrament is immers geen sacrament van de stervenden of overledenen, maar van en voor de ernstig zieken. In het Laurentiusziekenhuis is geen priester/rector meer werkzaam om dit Sacrament toe te dienen. De familie of de dienst geestelijke verzorging zal dus zelf de parochiepriester moeten waarschuwen. Dat geldt zowel overdag als 's nachts. De dienst geestelijke verzorging kan met u bidden en met u praten, maar geen ziekenzalving toedienen, omdat dit in onze Kerk aan priesters is 5

6 voorbehouden, vanwege de zondevergeving die vanaf het allereerste begin met dit sacrament verbonden is. Uw parochiepriesters Doopvoorbereiding De data voor de gemeenschappelijke doopvoorbereiding voor ons cluster in de tweede helft van 2014 zijn: 3 en 10 september 7 en 14 oktober 4 en 11 november 2 en 9 december Ouders die hun kindje willen laten dopen in dit cluster kunnen zich telefonisch aanmelden via tel (parochiebureau) of via de van het parochiebureau: Zij ontvangen dan automatisch een uitnodiging voor de doopvoorbereiding. Sint Christoffel en Sint Jacobus Twee voor onze Kathedraal en parochie belangrijke heiligen de H. Christoffel en de H. Jacobus worden al sinds jaar en dag op resp. 24 en 25 juli gevierd, St. Christoffel is de patroon van de Kathedraal en van de stad Roermond, de devotie van St. Jacobus heeft in de kathedraal oude papieren. Christoffel kijkt vanaf de toren uit over de stad, van Jacobus hebben wij een kostbare armreliek. De laatste jaren heeft de Jacobusdevotie meer aandacht gekregen door de oprichting van de Jacobusbroederschap. Zij houdt op 25 juli haar patroonsfeest met een Mis in de Caroluskapel. Dit jaar werd door deken Merkx het voorstel gedaan om beide kathedrale heiligen op dezelfde dag te vieren: de oorspronkelijke feestdag van Sint Christoffel is ook 25 juli. Vanwege het feit dat de Jacobusviering voorgaat omdat het een apostel betreft, heeft men het Christoffel een dag naar voren verplaatst. We gaan dit jaar als experiment op vrijdag 25 juli om uur in de Kathedraal een Hoogmis vieren ter ere van Jacobus en Christoffel. De Broederschap van de H. Jacobus de 6

7 Meerdere zal aan de Mis deelnemen evenals het Abdijkoor en de Schola Sancti Christofori. De deken zal hoofdcelebrant zijn. Na afloop (rond uur) zijn alle kerkbezoekers welkom in de refter van de Caroluskapel, Swalmerstraat 100. De Jacobusbroederschap trracteert op koffie en vla. Vervolgens is er een lezing van Fer Hellebrand over zijn tocht naar Santiago de Compostela. Fer is verpleegkundige van beroep en liep de tocht in 2011, het jaar dat hij 50 werd. Zonder eerdere wandelervaring is hij in het diepe gesprongen. Een tocht met geestverruimende ervaringen, zonder dito middelen gebruikt te hebben. Alleen de buitenlucht al werkte geestverruimend en grensverleggend, zo geeft hij zelf aan en ook : Ik heb mijn droom waargemaakt. Hij knutselt ook graag met woorden en dat heeft tot meer dan 100 gedichten geleid, die hij deels in de presentatie zal laten horen. Uiteraard zijn er ook beelden van zijn tocht van vijf en een halve maand te zien en vertelt hij over zijn ervaringen en ontmoetingen. Na afloop van de lezing is er gelegenheid om nog informeel met elkaar na te praten onder het genot van een drankje. Van harte hopen wij dat deze dubbele viering op uw belangstelling en deelname mag rekenen! Foto s: triptiek Mariakapel Kathedraal, Windhausen. door R. Merkx Parochiebureau gesloten Het parochiebureau van de parochies H. Christoforus en H. Geest, Abdijhof 2 is dit jaar vanwege vakantie gesloten van maandag 14 juli t/m woensdag 30 juli Misintenties kunt u gedurende deze periode doorgeven aan de dienstdoende koster van de betreffende kerk waar u de misintentie wil laten lezen. 7

8 Hoogfeest van Maria Tenhemelopneming 15 augustus O.L. Vrouwe Munsterkerk Roermond Wees Gegroet Maria, Koningin des hemels uur Rozenkransgebed met de blijde geheimen uur Plechtige Hoogmis Hoofdcelebrant deken R. Merkx, Nederlandstalige samenzang, met name Maria-liederen m.m.v. het Munsterkerkkoor. Zegening van de kroedwès (door u zelf mee te brengen) uur Rozenkransgebed met de glorievolle geheimen uur Mariaconcert m.m.v. Jean Pierre Steijvers en Karen van der Wal uur Rozenkransgebed met de geheimen van het licht uur Gezongen Mariavespers. Aansluitend lof en rondgang met het Allerheiligste waarna zegen. Er is de gehele dag gelegenheid tot geestelijk gesprek en persoonlijke biecht. 8

9 Roermondse Orgelzomer Zondag 20 juli Munsterkerk, uur Olivier Latry, Parijs. Organiste Titulaire de Notre-Dame de Paris Zondag 3 augustus Caroluskapel, uur Masaaki Suzuki, Tokyo Dinsdag 12 augustus Munsterkerk, uur Hiroko Inoue Kaliningrad/Osaka orgel en Anna Ushakova Kaliningrad piano Vrienden van de Stichting Orgelkring Roermond kunnen hun kaarten reserveren via Passe Partout: 4 concerten 24,- bestellen via Internationaal Koorconcert Kathedraal Zondag 31 augustus om uur Kathedraal Roermond: Duits- Nederlands koorconcert in het kader van de Muziek Biennale Niederrhein Organisatie: Stichting Scala Kathedraalconcerten Roermond Net als het voorbijstromende water van een rivier is ook de klank van mensenstemmen steeds in beweging, nooit statisch, maar juist voortdurend aan verandering onderhevig. Hij kent vele variaties, door verschillende uitdrukkingsvormen in de betreffende compositie, door een verschillend aantal stemmen en door de verschillende plaatsen die de zangers innemen in de ruimte. Deze klankmogelijkheden zullen de beide koren in de gotische Sint- Christoffelkathedraal met zijn driebeukige koor en vijfbeukige schip ten 9

10 volle benutten. Zo zal de klank hier, al naar gelang vanuit welke richting hij de luisteraars bereikt en of er enkele zangers te horen zijn of alle honderd stemmen van beide koren tegelijk weerklinken, continu in beweging zijn. Het zeer gevarieerde a capella-programma onder de algemene leiding van de Maastrichtse koordirigent Hans Leenders omvat zowel oudere als hedendaagse muziek: christelijke teksten, composities van het Onze Vader, het Ave Maria en Psalm 100 staan naast vrije teksten als het Organist-dirigent Hans Leenders beroemde Ballade van het uiterlijke leven van Hugo von Hofmannsthal, dat te horen zal zijn in een compositie van de dirigent van de avond. Of onze levensstroom plotseling opdroogt of zijn voortzetting vindt in de goddelijke eeuwigheid, mag en moet iedere luisteraar voor zichzelf beslissen. Franciscuskoor Venlo o.l.v. Marianne Maessen-Scherjon; hönhausen- Chor Krefeld o.l.v. Joachim Neugart, Algemene leiding: Hans Leenders Sint-Christoffelkathedraal Roermond. Entree: 12. Kaartverkoop: Oranjerie Roermond, tel , Meer informatie: MIVA In augustus vindt de jaarlijkse MIVA collecte plaats in de katholieke kerken. MIVA zet ieder jaar een of meer projecten centraal. In 2014 is het thema van de MIVA collecte: Help jongeren met een handicap in Burkina Faso en Uganda. De opbrengst van de MIVA-collecte in de katholieke kerken gaat dit jaar naar vervoersmiddelen voor albino s in Burkina Faso en communicatiemiddelen voor gehandicapten in Uganda. Pionier Fabéré Fabéré helpt albino s in Burkina Faso. Albino s hebben slechte ogen en hun huid is heel gevoelig voor zonlicht. Fabéré geeft ouders van albinokinderen zonnebrandcrèmes. Deze crèmes zijn voor hen onbetaalbaar. Zonder bescherming 10

11 verbrandt en ontsteekt hun huid, en hebben ze een grotere kans op huidkanker. Fabéré zorgt ook voor schoolboeken met een groter lettertype, zodat albino s ondanks hun slechte ogen kunnen leren lezen. Daarnaast hebben albino s te lijden onder vooroordelen en discriminatie. Fabéré is zelf albino en kent deze problemen als geen ander. Hij organiseert bijeenkomsten en maakt albinisme bespreekbaar. Fabéré heeft een terreinwagen nodig om meer albino s in een groter gebied te bereiken. Pionier Henry Henry helpt gehandicapte jongeren in Uganda. Deze kinderen worden als minderwaardig gezien. Voorzieningen zijn er niet voor hen en vaak worden ze uit schaamte afgestoten door hun familie. Henry helpt deze jongeren met hun ontwikkeling zodat ze kunnen deelnemen aan de maatschappij. Hij zorgt voor onderwijs, regelt medische hulp en probeert de jongeren economisch zelfstandig te maken. Henry is zelf gehandicapt en zit in een rolstoel. Hij praat veel met mensen in Uganda om hun houding te veranderen en de positie van gehandicapten te verbeteren. Henry heeft communicatieapparatuur nodig voor zijn bijeenkomsten. Concrete middelen MIVA ondersteunt deze pioniers omdat wij geloven in de kracht van het individu. We steunen hen met concrete middelen, met transport- en communicatiemiddelen. Bij MIVA komt uw donatie goed terecht MIVA is in het bezit van het CBF-Keurmerk. Dit is een garantie dat fondsenwerving en besteding op een verantwoorde manier wordt gedaan. Ook is MIVA door de Belastingdienst aangewezen als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Help mee met uw gift tijdens de MIVA kerkdeurcollecte in het weekend van 30 en 31 augustus in de Kathedraal en Munsterkerk. Op stort uw gift op NL42INGB t.n.v. MIVA, Breda. Resultaat VASTENACTIE Koidu, Sierra Leone zr. Gadiot De Vastenaktie-campagne stond in het teken van het project van de zusters van Cluny in Koidu, Sierra Leone. De zusters helpen de mensen om na de jarenlange burgeroorlog hun thuis weer op te bouwen. 11

12 Zuster Mary Anthony stuurde een brief aan Vastenaktie waarin ze verteld wat er de afgelopen maanden in Koidu is gedaan met het geld dat in Nederland bij elkaar is gebracht. We hebben inmiddels ,- van Vastenaktie ontvangen en danken u daarvoor hartelijk. In elf dorpen zijn dertig business and savings -groepen gestart. De deelnemers (398 vrouwen) leren vaardigheden om onder andere hun groep vorm en leiding te geven. Vijftig extreem arme kinderen gaan nu naar de basisschool. Wij helpen ze het schoolgeld en lesmateriaal te betalen. Daarnaast krijgen 78 middelbare scholieren computerles. De eindexamenklassen zijn hard aan het leren voor hun eindexamens. We hebben de handvaardigsheidafdeling heropend en geven daar op dit moment les aan 45 jonge vrouwen in kleermakerij, haarverzorging en catering. Om de middelbare school wordt een muur gebouwd en die bouw biedt veel jongeren tijdelijke werkgelegenheid: het is schoolvakantie en veel scholieren, waaronder onze eigen voormalige leerlingen werken als bouwvakker en dragen stenen, water, enzovoorts. Stukje bij beetje gaan we voort met andere onderdelen van het project. De opbrengst van de Vastenactie voor zuster Christianne Gadiot is nog niet bekend, maar wij zijn er zeker van dat iedere cent door onze zuster geweldig goed besteed zal worden aan haar dierbare kinderen. In Memoriam Pater Hans Smeets MHM Op 9 juni (Pinksterzondag) is op 81 jarige leeftijd in Mbale, Oeganda overleden en begraven pater Hans Smeets. In Nederweert is op 14 juni een plechtige uitvaartdienst gehouden die veel belangstelling trof en waar pastoor-deken Merkx en vertegenwoordigers van het missiecomité aanwezig waren. Pater Hans Smeets, die lid was van de Congregatie van Mill-Hill, was weliswaar een Nederlands staatsburger maar is zich door de jaren heen Oegandees gaan voelen. Niet zo vreemd, want hij werd in 1959 uitgezonden als missionaris naar het bisdom Tororo in het Afrikaanse land Oeganda. 12

13 In 1999 vierde pater Smeets, die als kind opgroeide in Roermond en Nederweert, zijn veertigjarig jubileum als priester. In 2001 was het opnieuw feest toen hij samen met zijn parochianen uitgebreid stil stond bij het honderdjarig bestaan van de St. Antoniusparochie in Budaka. 37 jaar was pater Smeets daar pastoor, van een parochie die thans uit 45 (!) kerkdorpen bestaat. Zijn twee zussen kwamen voor beide festiviteiten speciaal over uit Nederland. Toch was pater Hans altijd blij met de financiële hulp die vanuit het buitenland kwam om voorzieningen te realiseren. Toen ik voor het laatst in Nederland ben geweest is er tijdens mijn bezoek veel geld opgehaald. Ook bij mijn priesterjubileum hebben veel mensen me geld gestuurd. Hiermee hebben we het catechesecentrum kunnen verbeteren. In dat centrum worden aan catechisten cursussen gegeven en kan men in retraite gaan. Het is voorzien van 27 vaste kamers en doet tevens dienst als pastoraal centrum voor het bisdom. Verder is er in Budaka ook nog een technische school waar les wordt gegeven door inlandse broeders. Ook in onze parochie word er ieder jaar, tijdens de Adventsperiode, geld ingezameld voor de Roermondse missionarissen. Een gedeelte van de opbrengst ging elk jaar naar pater Hans Smeets die in 1932 in Roermond geboren is. Voor pater Smeets was er altijd werk in overvloed in zijn parochie in Oeganda.,,Pastoraal werk is ontzettend boeiend werk", zei hij eens. De pater was dan ook blij als hij na sporadisch verlof weer terugging naar Budaka.,,Als ik in Nederland aankom heb ik twee weken nodig om te acclimatiseren. Ik voel me hier een vreemde,oeganda is mijn thuisland", aldus Smeets.,,In Oeganda hebben de mensen ons nodig. Ik zal me dan ook blijven inzetten voor de mensen tot ik erbij neerval of zolang missionarissen nodig zijn." Nieuwe ramen doopkapel In de eerste week van juli zijn twee nieuwe ramen aangebracht in de doopkapel van de kathedraal. De ramen zijn nog aan het zicht onttrokken maar door een spleetje is te zien dat ze overwegen blauw zijn en dat ze iets met pelgrims te maken hebben. De schenker, mevrouw R. Wijshoff- 13

14 Vogelzang zal samen met de kunstenaar de ramen onthullen en overdragen aan de parochie op zondag 17 augustus aansluitend aan een zeer feestelijke Hoogmis door de Bisschop, mgr. Wiertz, die de ramen ook zal inzegenen. De Hoogmis wordt opgeluisterd door het befaamde Gemengde Koor uit Beesel. De ramen zijn ontworpen door Jean-Paul Raymond, een Franse glaskunstenaar die in Keulen werkt. Raymond vervaardigde reeds twee ramen in de Zuidbeuk, met als thema de Roermondse Kathedralen. De ramen zijn in nauw overleg met de schenker vervaardigd door Atelier Flos in Tegelen. Wij zijn buitengewoon benieuwd naar het resultaat en zullen in de volgende uitgave van Het Klökske uitgebreid terugkomen op deze nieuwe aanwinst. Renovatie grote orgel van de Kathedraal Een persoonlijke overweging van deken Merkx In eerste instantie een vreemde vertoning. Een tekort op onze begroting en nu dan toch: het besluit om een nieuw orgel te gaan bouwen. Dat vraagt om een stukje verantwoording. Het orgel van de kathedraal werd met het verwoesten van de toren in de oorlog totaal vernietigd, In 1957 werd door de firma Verschueren uit Heythuysen een nieuw orgel gebouwd. De kast werd ontworpen door architect van der Veeken. Er werd besloten om een gedeelte van het orgel in de toren te bouwen zodat er meer ruimte beschikbaar was. Wat onvoldoende aandacht kreeg was het feit dat de temperatuurvariaties in de torenruimte erg groot zijn en dat de open verbinding tussen toren er orgel een enorme tocht veroorzaakt. Een klacht die de koorzangers al direct na de ingebruikname uitten. Een tweede probleem was de opbouw van het orgel. Men wilde een zo groot mogelijk orgel plaatsen en daardoor werden concessies gedaan aan de toegankelijkheid. In lekentaal: wanneer bepaalde registers gestemd moeten worden moet de orgelstemmer beschikken over bergbeklimmersvaardigheden om die plaatsen te bereiken. Over ARBO-wetgeving gesproken! Een ander nadeel is de elektrische tractuur. Dat wil zeggen dat de organist via de toets een elektrisch contact bedient dat vervolgens het ventiel opent dat de pijp van lucht voorziet. Het lijkt een mooi systeem maar elk elektrisch systeem (denk maar aan uw televisie of auto) moet na maximaal 25 jaar vervangen worden omdat technische ontwikkelingen doorgaan. Vergelijk met eens met uw computer: in 1975 kwam de floppydisk en de videoband, in 2000 de CD en de DVD en nu is de DVD al ouderwets omdat alles via Internet gaat. Het elektrische gedeelte van het kathedraalorgel vertoont steeds meer mankementen op de meest onverwachte momenten. Dat maakt het voor de organist heel erg moeilijk. 14

15 Wat is nu de remedie? Het elektrische systeem updaten? Dat kost een ton en iedere 25 jaar weer. En toen kwam de renovatie van het orgel van de Munsterkerk. In dat orgel zit maar één elektrisch ding en dat is de ventilator. De rest is allemaal mechanisch: latjes en palletjes. Gaat honderden jaren mee, onverslijtbaar. En bovendien: organisten houden van dit systeem: het is heel erg direct. In moderne termen zou ik het mechanisch concept duurzaam willen noemen: het doorstaat de tand des tijds en het is zuiver, puur en degelijk. Is dat niet het orgel dat we in de kathedraal willen? Kunnen we niet beter gaan voor duurzaam? Maar OK: duurzaam is meestal ook duur. Zeker in de aanschaf. Een huis duurzaam bouwen kost meer geld, een auto die ook op elektriciteit rijdt, is duurder in aanschaf. Maar als het goed is verdien je je geld terug. Bij het orgel? Een grote investering, maar een orgel dat eeuwen meegaat voor de Moederkerk van ons bisdom. Waardig en betrouwbaar, stabiel en trots. Achterzijde orgel. Dit gedeelte staat in de toren. Om te stemmen dient men boven op de 8m hoge kast te klimmen Maar dan: het prijskaartje. Dat liegt er natuurlijk niet om. In feite moet de binnenkant van het hele orgel worden afgebroken en opnieuw worden ingedeeld. De losstaande elektrische speeltafel moet vervangen worden door een ingebouwde speeltafel waaraan de mechanische tractuur is gekoppeld. Daarna moeten alle verbindingen tussen speeltafel en pijpen worden aangebracht: een gigantisch puzzelwerk. En denkt u dat wij het geld op de plank hebben liggen voor zo n omvangrijke klus? Integendeel: we komen jaarlijks te kort. En toch. Toch gaan we beginnen. Er zijn al subsidies binnen en een aantal toezeggingen, die allen pas uitkeren op het moment dat we beginnen. Na ongeveer 2 jaar wikken en wegen en onderhandelen gaan we de eerste fase uitvoeren. Deze fase behelst de renovatie van pakweg het halve orgel. Voor deze fase hebben we goeddeels dekking gevonden (ongeveer 2/3 van het totaalbedrag). Als deze fase voltooid is, hebben we een spelend orgel met voldoende mogelijkheden om de liturgie te vieren. We hebben nog geen dekking voor de tweede fase (1/3 van het totaalbedrag) die de renovatie moet voltooien. In het slechtste geval gaat het uitvoeren van fase twee langer duren dan we hopen. Maar tegelijkertijd verwachten wij zoveel enthousiasme bij de Roermondenaren en andere belangstellenden dat we verder kunnen. 15

16 We hebben gepland om het huidige orgel op 7 september buiten gebruik te stellen. Daarna start de renovatie met fase nul. Dat is de minst leuke: de binnenkant van het orgel wordt helemaal afgebroken en de pijpen worden opgeslagen. De speeltafel wordt in de kast gebouwd. Maar in de eerste fase staat het orgel er ontzield bij en geeft het geen kik meer. We zullen ons enige tijd moeten behelpen met het elektronisch orgel uit de H. Geestkerk, dat voldoende kracht heeft om de volkszang te begeleiden. Onze organist Jean-Pierre Steijvers bereidt zich reeds geestelijk voor op de magere jaren (hopelijk geen zeven ) maar hij mag als hij wil dag en nacht in de Munsterkerk spelen. Wat bepaalt nu de snelheid van de renovatie? U raadt het al: uw bijdragen. Hoe meer gulle gevers des te eerder is het nieuwe orgel klaar. Wij rekenen op u! Fase 0: (sept eind 2015) demontage van het huidige orgel, de opbouw van het nieuwe orgel bepalen, de kast aanpassen, de claviatuur inbouwen in de kast (financiering reeds rond) Fase 1: Eerste manuaal: mechanieken, windladen, pijpwerk, montage, intonatie, stemmen, pedaal (financiering deels rond) Fase 2: Tweede manuaal, pedaal: totale afbouw (financiering niet rond) Aan de fa. Verschueren is opdracht verleend tot uitvoering van Fase 0. Voor deze fase is de volgende financiering opgezet: Bijdrage Stichting Renovatie Kathedraal Bijdrage Bisdom Roermond Bijdrage Stichting Bijdrage Orgelgilde Opbreng acties Bijdrage SKANfonds Eigen middelen kerkbestuur Totaal: Het Christoffelgilde Het Christoffelgilde is een club van bijna 100 vrijwilligers die er samen werk van maken om de kerken in de binnenstad dagelijks open te houden voor belangstellenden. Tussen en uur kan men iedere dag de Munsterkerk en de Kathedraal binnenlopen. De Caroluskapel heeft wat afwijkende openingstijden: woensdag-, donderdag- en zaterdagmiddag kunt u daar terecht ook van tot Als er in de kloostergangen 16

17 van het voormalige Karthuizerklooster tentoonstellingen zijn, dan is de Carolus ook op zondagmiddag te bezichtigen. Afgelopen winterseizoen heeft het Gilde voor het eerst de winteropenstelling verzorgd. Was het Gilde voorheen gedurende de maanden november tot en met maart alleen in de weekends bij de openstelling betrokken, sinds vorig jaar zijn haar vrijwilligers in die periode elke dag aanwezig geweest in onze bisschopskerk. Dat er in een behoefte voorzien wordt, blijkt uit het feit dat er bijna bezoekers geteld werden. De openstelling wordt binnenkort geëvalueerd en dan zal blijken of het Gilde ook in de winter van 2014 weer voor de openstelling kan zorgen. Dat zal deels ook afhangen van de vraag of er voldoende vrijwilligers te vinden zijn. Op 1 april is het zomerseizoen gestart voor de Gilde-medewer-kers. Je merkt dat het dan drukker wordt. In de eerste drie maanden brachten al bijna mensen een bezoek aan de Kathedraal, terwijl de teller voor de maand juli inmiddels op 2157 staat (stand op 12-07). De eerste vakantie-gangers werden al waargeno-men en nu ook het Zuiden massaal vrijaf heeft gekregen, rekenen we op een Kathedraalwinkel in beheer van het Gilde aanwas van bezoekers. Wist u trouwens dat de toren van de Kathedraal sinds dit seizoen elke zaterdag beklommen kan worden? Om uur en om uur kun je onder begeleiding naar boven. Er wacht een adembenemend uitzicht! In het onlangs nieuw ingerichte bezoekerscentrum zijn kaartjes te koop. Daar vindt u tevens een groot aantal devotionalia. U moet denken aan diverse kaarsen, maar ook aan heiligenbeeldjes of boeken, theelepeltjes, leuke vingerhoedjes, speldjes en andere aandenkens die betrekking hebben op o.a. St. Jacobus. Ook een belangrijke heilige voor onze stad, die zo prominent op de pelgrimsroute naar Santiago de Compostela ligt. Keuze te over uit een assortiment dat ook nog eens heel schappelijk geprijsd is. Misschien nog wel leuk om cadeau te doen! Hoe dan ook, als u nog vrienden of familie op bezoek heeft, is de beklimming een mooie gelegenheid om hen de stad in volle glorie te showen. U bent, met dank aan onze Gildevrijwilligers, van harte welkom! 17

18 18 NEEM EEN GOED DOEL OP IN UW TESTAMENT Het mag ook uw parochie zijn! Het blijkt dat de inkomsten van Goede Doelen uit jaarlijkse bijdragen van donateurs over de gehele linie teruglopen. Daarnaast wordt geconstateerd dat de inkomsten uit testamentaire legaten zeer sterk toenemen. Misschien mogen wij een beroep op u doen om dit ook voor het Goede Doel : uw parochie te laten gelden. Het aantal losse bijdragers is de laatste jaren sterk afgenomen. Gelukkig hebben enkele zeer gulle gevers-bij-testament de schade kunnen opvangen. Uiteraard zijn wij ook heel blij als u bij testament een zgn. Misstichting maakt. Dat wil zeggen dat gedurende maximaal 20 jaar na overlijden HH. Missen worden opgedragen tot intentie van de overledene, bijvoorbeeld 20 jaar een jaardienst rond de overlijdensdatum of de datum van de verjaardag. Ook kunnen Missen gelezen worden voor meerdere overledenen, bijvoorbeeld: Jaardienst voor de overledenen van de familie Janssen-Pieters. Bouw mee aan de toekomst van onze Kerk. Voor onszelf en voor hen die na ons komen!

19 WIE, WAT, WAAR Stichtingen: In de Christoffelparochie kunt u hiervoor contact opnemen met het parochiebureau, tel Doopsels: In de Christoffelparochie iedere derde zondag van de maand. Aanvragen via parochiebureau H. Christoforus, liefst zo vroeg mogelijk in verband met deelname aan de gemeenschappelijke doopvoorbereiding. Huwelijken: Aanmelding parochiebureau H. Christoforus, liefst zes maanden tevoren. Na aanmelding krijgt u uitvoerige informatie. Vervolgens neemt u contact op met priester of diaken, die het huwelijk voorbereidt. In de Christoffelparochie vinden de huwelijken plaats in de Kathedraal Uitvaarten: Op vaste tijden: en uur. In de Christoffelparochie naar keuze in de Kathedraal of Munsterkerk. Avondwake: In de Christoffelparochie als gebedsdienst op maandag t/m vrijdag om uur. H. Communie thuis voor zieken en thuiszittenden: elke eerste vrijdag van de maand. Nieuwe adressen worden graag aangenomen. Biechtgelegenheid: volgens afspraak. Huisbezoek: de leden van het pastoraal team zijn graag bereid u te bezoeken. Neemt u s.v.p. wel zelf het initiatief. U kunt contact opnemen met pastoor-deken R. Merkx. Bezoekersgroep: In de Christoffelparochie is een groep van zes mensen die graag parochianen bezoeken die daar om vragen. Coördinator: diaken Klein. Misintenties: opgeven bij het TV Toren en Remunj Centrum Blaedje is alleen mogelijk als de misintentie minstens 10 dagen voor de verschijningsdatum is doorgegeven. Bankrekeningnummers: St. Christoffel/H. Geestparochie: NL34 INGB ; NL29 ABNA (ANBI) Giften voor het orgel: Stg. Renovatie Kathedraal NL40 RABO t.n.v. Stichting Renovatie Kathedraal (Culturele ANBI: u mag 125% van uw gift aftrekken) 19

20 Christoffelbeeld in de kast van het kathedrale orgel (foto R. Merkx) CHRISTOFFELLIED Gij droeg een kind hoog op uw schouders veilig naar de overkant. Stromen en wind, pijnen en plagen brachten u naar het nieuwe land. Hij liet u gaan door stormen en strijd. Het Kind dat u dit vroeg, was Christus die Gij droeg. Gij deed ons voor, t leven te dragen dwars tegen pijn en wanhoop in. Met vaste voet God te behagen gaf aan uw leven alle zin. Hij liet u gaan uit t aardse bestaan de hemel tegemoet: t Was Christus die u droeg! Gij, man van God, hemelse pelgrim zetelt nu in Gods heiligdom. Leer ons t gebod and ren te dragen; waak over onze levensbaan. Sta aan het eind van ons bestaan en draag ons dan voorgoed de hemel tegemoet 20

Parochie Breda Centrum

Parochie Breda Centrum HIJ IS OPGESTAAN VOOR ONS Mei 2017 Parochie Breda Centrum Dinsdag 2 mei 11.00 Antoniuskathedraal: 3e dinsdag Antoniusnoveen ZATERDAG 6 mei ZATERDAG-ZONDAG 6 / 7 mei VIERDE ZONDAG VAN PASEN - ROEPINGENZONDAG

Nadere informatie

Ouderavond Eerste Communie 2014 Parochie O.L.Vrouw Onbevlekt Ontvangen Pey Koningskinderen

Ouderavond Eerste Communie 2014 Parochie O.L.Vrouw Onbevlekt Ontvangen Pey Koningskinderen Ouderavond Eerste Communie 2014 Parochie O.L.Vrouw Onbevlekt Ontvangen Pey Koningskinderen Opzet van de ouderavond Welkom Moment van bezinning De voorbereiding van de kinderen (school/parochie/thuis) 1.

Nadere informatie

2015-2016. Lambertuskerk - Rotterdam. Catechese. Geloofsvorming. Inleidingen. Verdieping

2015-2016. Lambertuskerk - Rotterdam. Catechese. Geloofsvorming. Inleidingen. Verdieping 2015-2016 Lambertuskerk - Rotterdam Catechese Geloofsvorming Inleidingen Verdieping Locatie en contactgegevens Kerk Oostzeedijk beneden 3 (geen brievenbus) Pastorie Hoflaan 121 3062 JE Rotterdam (bezoek-

Nadere informatie

Pastoor Reneerkens. De volgende mensen zijn er ook bij:

Pastoor Reneerkens. De volgende mensen zijn er ook bij: 2 Papa Mama Peter Meter.... Pastoor Reneerkens De volgende mensen zijn er ook bij: 3 BEGROETING EN WELKOMSTWOORD Alles went, zeggen we wel eens, zelfs het wonder wat altijd weer opnieuw gebeurt, wordt

Nadere informatie

Parochie nodig. Pagina 1

Parochie nodig. Pagina 1 Parochie nodig Katholiek worden Wanneer u als volwassene er over nadenkt om katholiek te worden willen wij u daar graag bij begeleiden. Voor meer informatie of als u zich wilt aanmelden dan kunt u contact

Nadere informatie

PAROCHIE H. ANDREAS 2016 Mijn kerk inspireert Kortom: de Andreaskerk is een inspirerende plek!

PAROCHIE H. ANDREAS 2016 Mijn kerk inspireert Kortom: de Andreaskerk is een inspirerende plek! PAROCHIE H. ANDREAS 2016 Van 17 tot en met 31 januari wordt de jaarlijkse actie Kerkbalans gehouden. Alle kerken vragen hun leden dan om gul te geven voor de plaatselijke kerk. Ook onze parochie doet mee.

Nadere informatie

Parochie Sint Christoffel Het sacrament van het vormsel

Parochie Sint Christoffel Het sacrament van het vormsel Parochie Sint Christoffel Het sacrament van het vormsel St. Paulus Bekering St. Joseph RK Open Hof H. Maria Koningin St. Caecilia H. Jozef Inhoud Inhoudsopgave pag.: 2 Voorwoord pag.: 3 Wat betekent vormsel

Nadere informatie

Het sacrament van. De ziekenzalving. Sacramenten

Het sacrament van. De ziekenzalving. Sacramenten Het sacrament van De ziekenzalving Sacramenten Sacramenten In de Bijbel Deze geloofsboekjes gaan over de zeven sacramenten. Sacramenten zijn tekens, in woord en gebaar, die we in Jezus Naam in de gemeenschap

Nadere informatie

't Klökske Parochiebulletin Christoffelparochie en H.Geestparochie, Roermond

't Klökske Parochiebulletin Christoffelparochie en H.Geestparochie, Roermond 't Klökske Parochiebulletin Christoffelparochie en H.Geestparochie, Roermond 8 e jaargang nr. 1 27 jan 13 april 2014 wat is de kerk u waard? Nieuwe faciliteit aftrekbaarheid giften 2014 WIE WAT WAAR? t

Nadere informatie

Activiteiten kalender RK kerk Singel 64

Activiteiten kalender RK kerk Singel 64 Jullie pastoor vd Weide Activiteiten kalender RK kerk Singel 64 Datum Activiteit Aanvang Bijzonderheden 3 November Allerzielen 11:00 uur De liturgische kleur is paars. De paaskaars brandt. Er is een Eucharistieviering.

Nadere informatie

VRAAGBAAK Vragen die veel gesteld worden en die in eerste instantie hieronder een antwoord of directe verwijzing vinden.

VRAAGBAAK Vragen die veel gesteld worden en die in eerste instantie hieronder een antwoord of directe verwijzing vinden. VRAAGBAAK Vragen die veel gesteld worden en die in eerste instantie hieronder een antwoord of directe verwijzing vinden. Adventactie. In de voorbereidingsweken op het feest van kerstmis willen de geloofsgemeenschappen

Nadere informatie

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Boekje over de kerk voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Over dit boekje Wij hebben op catechisatie wat geleerd over de kerk. Daar willen we je wat over vertellen.

Nadere informatie

De Rozenkrans St. Lambertusparochie Rotterdam - Kralingen

De Rozenkrans St. Lambertusparochie Rotterdam - Kralingen De Rozenkrans St. Lambertusparochie Rotterdam - Kralingen Deze rozenkrans mag je mooi inkleuren. Het Rozenkransgebed Er zijn liedjes waarin eenzelfde zin steeds weer herhaald wordt. Zo is er ook een gebed

Nadere informatie

50e JAARGANG NO 25 vrijdag 18 juli 2014

50e JAARGANG NO 25 vrijdag 18 juli 2014 OOS NUUTS PERIODIEK GENHOUTER PAROCHIEBLAD Berichten, mededelingen en advertenties vóór maandagavond 20.00 uur digitaal bezorgen op: redactie@sint-hubertus-genhout.nl Bankrekening: NL17RABO0104906510 o.v.v.

Nadere informatie

bij avondwake en kerkelijke uitvaart

bij avondwake en kerkelijke uitvaart Informatie bij avondwake en kerkelijke uitvaart Rooms-katholieke parochies van de parochiefederatie Sint Franciscus tussen duin en tuin Maasdijk - Poeldijk Heenweg - s Gravenzande Kwintsheul - De Lier

Nadere informatie

Uitvaartviering in de Emmaüsparochie in Uithoorn

Uitvaartviering in de Emmaüsparochie in Uithoorn Uitvaartviering in de Emmaüsparochie in Uithoorn informatie voorafgaand aan het gesprek over de uitvaart Hij is niet hier, hij is immers opgestaan, zoals hij gezegd heeft. Mt 28,6 Inleiding Het is belangrijk

Nadere informatie

~ 1 ~ Nieuwsbrief Aflevering 2016-4 juni 2016

~ 1 ~ Nieuwsbrief Aflevering 2016-4 juni 2016 Nieuwsbrief Aflevering 2016-4 juni 2016 In deze aflevering: - H. Hartmaand. - Eftelingactie. - Verwijsspreekuur. - Sop- en zeepplank. - Algemene gegevens. H. Hartmaand. De grote feestdagen als Pasen en

Nadere informatie

Eucharistieviering Tweede zondag van de Veertigdagentijd 21 februari 2016 Oud-katholieke parochie van de heilige Georgius, Amersfoort

Eucharistieviering Tweede zondag van de Veertigdagentijd 21 februari 2016 Oud-katholieke parochie van de heilige Georgius, Amersfoort Eucharistieviering Tweede zondag van de Veertigdagentijd 21 februari 2016 Oud-katholieke parochie van de heilige Georgius, Amersfoort In de Veertigdagentijd is er iedere zondag kinderkerk. De kinderkerk

Nadere informatie

Misintenties Parochie H. Pancratius Mesch JUNI

Misintenties Parochie H. Pancratius Mesch JUNI JUNI Zondag 11 juni 14.00 uur (Let op: er is deze dag géén H. Mis om 10.00 uur!!!) Hoogmis m.m.v. Kerkelijk Zangkoor St. Pancratius; uit dankbaarheid bij gelegenheid van het Zilveren Priesterjubileum van

Nadere informatie

De Rozenkrans Kinderwoorddienst werkboekje

De Rozenkrans Kinderwoorddienst werkboekje De Rozenkrans Kinderwoorddienst werkboekje Deze rozenkrans mag je inkleuren, of elke keer dat je een Weesgegroet Maria en Onze Vader hebt gebeden kan je een bijpassende kraal inkleuren. De Weesgegroetkralen

Nadere informatie

Het sacrament van. De ziekenzalving. Sacramenten

Het sacrament van. De ziekenzalving. Sacramenten Het sacrament van De ziekenzalving Sacramenten Sacramenten Deze geloofsboekjes gaan over de zeven sacramenten. Sacramenten zijn tekens, in woord en gebaar, die we in Jezus Naam in de gemeenschap van de

Nadere informatie

De Rozenkrans Werkboekje voor de Kinderwoorddienst

De Rozenkrans Werkboekje voor de Kinderwoorddienst De Rozenkrans Werkboekje voor de Kinderwoorddienst Deze rozenkrans mag je mooi inkleuren Het Rozenkransgebed Er zijn liedjes waarin eenzelfde zin steeds herhaald wordt. Zo is er ook een gebed met herhaling:

Nadere informatie

Dienst Geestelijke Verzorging

Dienst Geestelijke Verzorging Dienst Geestelijke Verzorging Patiënt en dan? U bent in het ziekenhuis opgenomen en er komt veel op u af. Deze situatie kan veel vragen oproepen en geestelijk behoorlijk zwaar zijn. Als u behoefte hebt

Nadere informatie

Het sacrament van. Het vormsel. Sacramenten

Het sacrament van. Het vormsel. Sacramenten Het sacrament van Het vormsel Sacramenten DSacramenten Deze geloofsboekjes gaan over de zeven sacramenten. Sacramenten zijn tekens, in woord en gebaar, die we in Jezus Naam in de gemeenschap van de Kerk

Nadere informatie

NAAMOPGAVE 21 FEBRUARI 2016

NAAMOPGAVE 21 FEBRUARI 2016 NAAMOPGAVE 21 FEBRUARI 2016 Welkom Kinderen: Dag lieve mensen allemaal, wij heten jullie heel hartelijk welkom in deze viering van onze Naamopgave. Wij komen vandaag aan Jezus zeggen dat ons hartje klaar

Nadere informatie

Eucharistieviering Zondag na Pinksteren 27 6 november 2016 Oud-katholieke parochie van de heilige Georgius, Amersfoort

Eucharistieviering Zondag na Pinksteren 27 6 november 2016 Oud-katholieke parochie van de heilige Georgius, Amersfoort Eucharistieviering Zondag na Pinksteren 27 6 november 2016 Oud-katholieke parochie van de heilige Georgius, Amersfoort In deze viering zullen parochianen Do en Kees de Haart een zegen ontvangen ter gelegenheid

Nadere informatie

Uw Kerkelijke Uitvaart

Uw Kerkelijke Uitvaart Uw Kerkelijke Uitvaart 2 Adressen Pastor T.F. Buitendijk OCarm Westelijk Halfrond 1 1183 HN Amstelveen tel. 020 641 63 01 e-mail: tom.buitendijk@hetnet.nl Pastor Ph. Kint Ronde Hoep Oost 31 1191 KC Ouderkerk

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF H. MARIA PAROCHIE WALCHEREN JAARGANG 10 AFLEVERING juli 2016

NIEUWSBRIEF H. MARIA PAROCHIE WALCHEREN JAARGANG 10 AFLEVERING juli 2016 NIEUWSBRIEF H. MARIA PAROCHIE WALCHEREN JAARGANG 10 AFLEVERING 252 29 juli 2016 Petrus en Pauluskerk Onze Lieve Vrouwekerk Dishoek Domburg Vrouwenpolder Zoutelande Reactie Nederlandse Bisschoppenconferentie

Nadere informatie

Wat onze parochie biedt voor de jeugd

Wat onze parochie biedt voor de jeugd Wat onze parochie biedt voor de jeugd Parochiegemeenschap Sint Jan - Goede Herder Brink 31, 1251 KT Laren www.belkerken.nl/sintjan Laren, december 2012 Parochiegemeenschap Sint Jan - Goede Herder Beste

Nadere informatie

9.30 uur CD Kerk Gebedsviering door Lekenvoorgangers PK

9.30 uur CD Kerk Gebedsviering door Lekenvoorgangers PK Parochie HH Petrus en Paulus SINT JAN S ONTHOOFDING ZOETERWOUDE-DORP NIEUWSBRIEF juli en augustus 2015 Pastorie: R.K. Pastorie Zuidbuurtseweg 14 2381 LB Zoeterwoude Bankrekening Parochiekern Sint Jan:

Nadere informatie

Plechtigheden Goede Week en Pasen

Plechtigheden Goede Week en Pasen Plechtigheden Goede Week en Pasen 1 april Palmzondag 10.00 uur Hoogmis Jezus wordt feestelijk onthaald in Jeruzalem. Wij vieren de Eucharistie met palmwijding en processie en nodigen jong en oud hierbij

Nadere informatie

Hervormde gemeente Haaksbergen Buurse

Hervormde gemeente Haaksbergen Buurse Hervormde gemeente Haaksbergen Buurse 3 e zondag van de Veertigdagentijd 23 maart 2014 Jezus en de Samaritaanse vrouw dienst voor jong en oud(-er) ontdek wat je beweegt voorganger: ouderling: diaken: organist

Nadere informatie

Het Manteltje. Overige Agenda, wo. 28 okt t/m wo. 25 nov.

Het Manteltje. Overige Agenda, wo. 28 okt t/m wo. 25 nov. Het Manteltje No 10, 2015, 41 e jaargang. E-mail: st-henricus@katholiekamersfoort.nl Bankrekening nummer Geloofsgemeenschap St. Henricus: NL84INGB0003002792. Agenda ontmoetingsruimte, wo. 28 okt t/m wo.

Nadere informatie

LITURGISCHE VIERINGEN

LITURGISCHE VIERINGEN Federatie Sint-Kruis Week 25 dd 24-06-2015 LITURGISCHE VIERINGEN UIT DE LITURGISCHE KALENDER Zondag 28 juni: Dertiende zondag door het jaar: Opwekking van het dochtertje van Jaïrus (Mc. 5, 21-43). Zondag

Nadere informatie

Het sacrament van. Het doopsel. Sacramenten

Het sacrament van. Het doopsel. Sacramenten Het sacrament van Het doopsel Sacramenten DSacramenten Deze geloofsboekjes gaan over de zeven sacramenten. Sacramenten zijn tekens, in woord en gebaar, die we in Jezus Naam in de gemeenschap van de Kerk

Nadere informatie

Enquête 2016 Thomas a Kempisparochie

Enquête 2016 Thomas a Kempisparochie 1 van 8 26-1-2016 11:59 Enquête 2016 Thomas a Kempisparochie In deze enquête stellen wij u een aantal vragen over uw ervaringen met de Thomas a Kempisparochie. Ons doel is beter in beeld te krijgen waar

Nadere informatie

Uitleg voor kinderen die gevormd willen worden. Voordat je informatie krijgt over het vormsel zelf is het wel handig om te weten wat een symbool is:

Uitleg voor kinderen die gevormd willen worden. Voordat je informatie krijgt over het vormsel zelf is het wel handig om te weten wat een symbool is: Uitleg voor kinderen die gevormd willen worden. Voordat je informatie krijgt over het vormsel zelf is het wel handig om te weten wat een symbool is: Een symbool is iets wat je helpt herinneren of je in

Nadere informatie

Parochie Sint Christoffel

Parochie Sint Christoffel Parochie Sint Christoffel Het sacrament van de Eucharistie (1 e communie) St. Paulus Bekering St. Joseph RK Open Hof H. Maria Koningin St. Caecilia H. Jozef Inhoud Inhoudsopgave pag.: 2 Voorwoord pag.:

Nadere informatie

Tabernakel en godslamp Thuis bij de Heer

Tabernakel en godslamp Thuis bij de Heer Tabernakel en godslamp Thuis bij de Heer Dag en nacht I In het tabernakel worden na de viering van de eucharistie de overgebleven hosties bewaard. Bij het tabernakel brandt een kaars of lamp als teken

Nadere informatie

Het sacrament van. Het huwelijk. Sacramenten

Het sacrament van. Het huwelijk. Sacramenten Het sacrament van Het huwelijk Sacramenten Sacramenten IIn de Bijbel Deze geloofsboekjes gaan over de In het evangelie willen Farizeeën Jezus op de proef stellen zeven sacramenten. Sacramenten met een

Nadere informatie

Eucharistieviering Eerste zondag van de Advent Aanvang van Jaar B 30 november 2014 Oud-katholieke parochie van de H. Georgius, Amersfoort

Eucharistieviering Eerste zondag van de Advent Aanvang van Jaar B 30 november 2014 Oud-katholieke parochie van de H. Georgius, Amersfoort Eucharistieviering Eerste zondag van de Advent Aanvang van Jaar B 30 november 2014 Oud-katholieke parochie van de H. Georgius, Amersfoort Van harte welkom! Vandaag vieren we eerste zondag van Advent. Advent

Nadere informatie

GELOOFSGEMEENSCHAP SINT-JACOBUS LICHTERVELDE GELOOFSGEMEENSCHAP SINT-HENRICUS TORHOUT

GELOOFSGEMEENSCHAP SINT-JACOBUS LICHTERVELDE GELOOFSGEMEENSCHAP SINT-HENRICUS TORHOUT GELOOFSGEMEENSCHAP SINT-JACOBUS LICHTERVELDE GELOOFSGEMEENSCHAP SINT-HENRICUS TORHOUT Voorwoord Vooreerst willen we jou een goeie dag wensen, jij die nu deze folder leest. Een goeie dag vanwege jullie

Nadere informatie

Parochie HH Petrus en Paulus SINT JAN S ONTHOOFDING ZOETERWOUDE-Dorp NIEUWSBRIEF oktober 2015

Parochie HH Petrus en Paulus SINT JAN S ONTHOOFDING ZOETERWOUDE-Dorp NIEUWSBRIEF oktober 2015 Parochie HH Petrus en Paulus SINT JAN S ONTHOOFDING ZOETERWOUDE-Dorp NIEUWSBRIEF oktober 2015 Pastorie: R.K. Pastorie Zuidbuurtseweg 14 2381 LB Zoeterwoude Bankrekeningen: "- NL93 INGB 0002 5647 72 t.n.v.

Nadere informatie

Liturgie voor de vierde zondag van Advent en bevestigingsdienst

Liturgie voor de vierde zondag van Advent en bevestigingsdienst Liturgie voor de vierde zondag van Advent en bevestigingsdienst 18-12-2016 Voorganger: Organist: Locatie: Bevestiging van: Thema: ds. Nita van der Horst - Kattenberg Marco 't Hart Dorpskerk te Oostvoorne

Nadere informatie

s-hertogenbosch en Rosmalen Parochieavonden

s-hertogenbosch en Rosmalen Parochieavonden s-hertogenbosch en Rosmalen Parochieavonden WELKOM! Per 1 januari 2015 Emmaus, West Willibrord, Maaspoort San Salvator, Orthen Waarom zijn we hier bij elkaar? Vanwege onze opdracht als gedoopten: Staand

Nadere informatie

RITUS VOOR DE SLUITING VAN DE DEUR VAN BARMHARTIGHEID BIJ GELEGENHEID VAN HET JUBILEUM-JAAR IN PLAATSELIJKE KERKEN

RITUS VOOR DE SLUITING VAN DE DEUR VAN BARMHARTIGHEID BIJ GELEGENHEID VAN HET JUBILEUM-JAAR IN PLAATSELIJKE KERKEN RITUS VOOR DE SLUITING VAN DE DEUR VAN BARMHARTIGHEID BIJ GELEGENHEID VAN HET JUBILEUM-JAAR IN PLAATSELIJKE KERKEN Drie-en-dertigste zondag door het jaar, 13 november 2016 Nederlandse vertaling: NRL, 2015

Nadere informatie

Liturgie zondag 18 juni 2017 Doopdienst Thema verbonden

Liturgie zondag 18 juni 2017 Doopdienst Thema verbonden Liturgie zondag 18 juni 2017 Doopdienst Thema verbonden Voorganger: Ds. Margriet van de Bunt Organist: Marinus den Harder Jennifer Jonker en Lianne Loekie Jochemsen worden gedoopt. Welkom en mededelingen-

Nadere informatie

Camino Cahier 1. Onderweg met een missie

Camino Cahier 1. Onderweg met een missie Camino Cahier 1 Onderweg met een missie Verkenning van de opkomende trend om te lopen, fietsen, pelgrimeren met een missie of een goed doel Paul Post & Suzanne van der Beek (red.) Camino Academie 2017

Nadere informatie

Johannes 14:1-3 en 28 - Hemelvaart: op weg naar thuis

Johannes 14:1-3 en 28 - Hemelvaart: op weg naar thuis Johannes 14:1-3 en 28 - Hemelvaart: op weg naar thuis Voor preeklezers: ik hoor graag als mijn preek ergens gelezen wordt. Neem dan even contact met mij op: hmveurink@gmail.com. Dan stuur ik ook de bijbehorende

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF maandelijks informatieblad van Parochie Breda Centrum. juni 2015 (jrg. 15 nr. 7)

NIEUWSBRIEF maandelijks informatieblad van Parochie Breda Centrum. juni 2015 (jrg. 15 nr. 7) NIEUWSBRIEF maandelijks informatieblad van Parochie Breda Centrum juni 2015 (jrg. 15 nr. 7) St. Janstraat 8, 4811 ZL Breda Telefoon: 521 5764 e-mail: info@parbc.nl www.kathedraalbreda.nl Bank: NL98 INGB

Nadere informatie

Het kerkgebouw Huis van God

Het kerkgebouw Huis van God Het kerkgebouw Huis van God Tekenwaarde TTemidden van vele andere gebouwen die worden gebruikt voor bewoning en bedrijvigheid is een kerk de ruimte voor de ontmoeting met God. Kerken staan meestal op een

Nadere informatie

opleiding KAIROS-opleiding: Omdat we samen de kerkgemeenschap dragen

opleiding KAIROS-opleiding: Omdat we samen de kerkgemeenschap dragen opleiding KAIROS-opleiding: Omdat we samen de kerkgemeenschap dragen Wijzelf zoeken naar zin en betekenis, net als onze samenleving. Als gelovigen willen we met onze en hun vragen aan de slag gaan. Dit

Nadere informatie

Eucharistieviering van 22 december 2013 Vierde zondag van advent

Eucharistieviering van 22 december 2013 Vierde zondag van advent Eucharistieviering van 22 december 2013 Vierde zondag van advent Openingslied: ZJ 115: De nacht loopt ten einde. Begroeting P. Welkom in deze vierde adventsviering. We zijn samengekomen om kracht en bemoediging,

Nadere informatie

Orde van de dienst op de eerste zondag van de Voleinding 6 november anno Domini 2011

Orde van de dienst op de eerste zondag van de Voleinding 6 november anno Domini 2011 Orde van de dienst op de eerste zondag van de Voleinding 6 november anno Domini 2011 VOORBEREIDING Inleidend orgelspel Koraalvoorspel over Es ist gewisslich an der Zeit (gez. 279) van J.S. Bach Welkom

Nadere informatie

Pinksteren Hemelvaart en Pinksteren * Beate Heinen

Pinksteren Hemelvaart en Pinksteren * Beate Heinen Pinksteren 2017 Hemelvaart en Pinksteren * Beate Heinen Goede Herderkerk * 4 juni 2017 m.m.v. de Protestantse Cantorij o.l.v. Theo Strik Nico Fierloos, orgel * ds. Huub Smeets, voorganger Voor de dienst:

Nadere informatie

Formulier om het heilig avondmaal te vieren (3)

Formulier om het heilig avondmaal te vieren (3) Formulier om het heilig avondmaal te vieren (3) Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Instelling Het avondmaal is door onze verlosser zelf ingesteld. Want de apostel Paulus verklaart: Wat ik heb ontvangen

Nadere informatie

het vuur van de liefde pinksteren 2008

het vuur van de liefde pinksteren 2008 het vuur van de liefde pinksteren 2008 + J. van den Hende het vuur van de liefde pinksteren 2008 + J. van den Hende Pinksteren is het feest van de heilige Geest, het is de afronding van de Paastijd. We

Nadere informatie

PROTOCOLLEN januari 2013

PROTOCOLLEN januari 2013 PROTOCOLLEN januari 2013 1 2 Pastoraal Team Vinkeveen, januari 2013 Beste mensen, In de afgelopen jaren hebben wij een aantal afspraken gemaakt over sacramentenbediening en uitvaarten. We hebben ze nog

Nadere informatie

Lambertuskerk - Rotterdam

Lambertuskerk - Rotterdam 2015 Lambertuskerk - Rotterdam Catechese Geloofsvorming Inleidingen Verdieping Locatie en contactgegevens Kerk Oostzeedijk beneden 3 (geen brievenbus) Pastorie Hoflaan 121 3062 JE Rotterdam (bezoek- en

Nadere informatie

Een verkondiger mag er nooit uitzien als iemand die net terug komt van een begrafenis! Dat zegt paus Franciscus in zijn onlangs uitgegeven

Een verkondiger mag er nooit uitzien als iemand die net terug komt van een begrafenis! Dat zegt paus Franciscus in zijn onlangs uitgegeven 2 Een verkondiger mag er nooit uitzien als iemand die net terug komt van een begrafenis! Dat zegt paus Franciscus in zijn onlangs uitgegeven herderlijke brief. Die brief gaat over de vreugde van het evangelie.

Nadere informatie

Januari. woensdag 28 januari 2015 10:00 Ignatius Dag van Ontmoeting

Januari. woensdag 28 januari 2015 10:00 Ignatius Dag van Ontmoeting Januari donderdag 1 januari 2015 vrijdag 2 januari 2015 10:45 Jacobus Cenakel zaterdag 3 januari 2015 zondag 4 januari 2015 15:00 Jacobus Aanbidding maandag 5 januari 2015 dinsdag 6 januari 2015 woensdag

Nadere informatie

Presentatie Cor Rook d.d. 7 juni 2016 in de Josefkerk te Zwolle, zelf voor 12 tot 15 uur per week werkzaam als fondsenwerver voor goede doelen,

Presentatie Cor Rook d.d. 7 juni 2016 in de Josefkerk te Zwolle, zelf voor 12 tot 15 uur per week werkzaam als fondsenwerver voor goede doelen, Presentatie Cor Rook d.d. 7 juni 2016 in de Josefkerk te Zwolle, zelf voor 12 tot 15 uur per week werkzaam als fondsenwerver voor goede doelen, over fondsenwerving (Bron The Spirituality Of Fundraising

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF november 2015

NIEUWSBRIEF november 2015 Parochie HH Petrus en Paulus SINT JAN S ONTHOOFDING ZOETERWOUDE-DORP NIEUWSBRIEF november 2015 Pastorie: R.K. Pastorie Zuidbuurtseweg 14 2381 LB Zoeterwoude Bankrekeningen: - NL93 INGB 0002 5647 72 t.n.v.

Nadere informatie

Over De Veenbrug. Nog. vier. nachtjes. slapen

Over De Veenbrug. Nog. vier. nachtjes. slapen Over De Veenbrug Jaargang 16, nummer 8 30 november 2015 Nog vier nachtjes slapen Kind op maandag Week 49 30/11-04/12 Thema: Er komt een tijd We beginnen deze adventstijd met verhalen over Jesaja. Hij leeft

Nadere informatie

Gebedsviering van 3 februari 2013 Opdracht van de Heer (O.-L.-Vrouw Lichtmis)

Gebedsviering van 3 februari 2013 Opdracht van de Heer (O.-L.-Vrouw Lichtmis) Gebedsviering van 3 februari 2013 Opdracht van de Heer (O.-L.-Vrouw Lichtmis) Intredelied: nr. 530: Zo vriendelijk en veilig als het licht, strofen 1, 2 en 3. Begroeting en openingswoord P. Broeders en

Nadere informatie

weetje weetje weetje weetje weetje weetje weetje

weetje weetje weetje weetje weetje weetje weetje Een processie is een godsdienstige plechtigheid in de vorm van een optocht van geestelijken en gelovigen. Een processie zorgt voor een gevoel van samen horen omdat ze mensen verenigt. 1 4 Rond Sint-Macharius

Nadere informatie

DIENST VAN DE EENHEID 17 JANUARI Oecumenische viering in Het Schip. Thema: Het woord is aan jou!

DIENST VAN DE EENHEID 17 JANUARI Oecumenische viering in Het Schip. Thema: Het woord is aan jou! DIENST VAN DE EENHEID 17 JANUARI 2016 Oecumenische viering in Het Schip Thema: Het woord is aan jou! Voorgangster: Pastor Evelien Reeuwijk m.m.v. Bel Canto o.l.v. Mirjam Bastiaanse orgel: Cor van Kooten

Nadere informatie

Elisa Jasmijn Alferink

Elisa Jasmijn Alferink Orde van dienst voor de viering van de heilige Doop van Elisa Jasmijn Alferink Dochter van Jeroen en Anouk Alferink-Vugteveen 3 juli 2016 in de Plaskerk te Raalte Voorganger: ds. Karolien Zwerver Organist:

Nadere informatie

Welkom, stil gebed, drempelgebed door ouderling(e) van dienst - hierna de handdruk van de ouderling(e) aan de voorganger

Welkom, stil gebed, drempelgebed door ouderling(e) van dienst - hierna de handdruk van de ouderling(e) aan de voorganger Orde van dienst zondag 18 oktober 2015 Oecumenische Avondmaalsviering in het kader van Wereldvoedseldag Voorgangers: ds. Dick Steenks en Marja van der Horst Organist: Sander Booij Mmv: de cantorij o.l.v.

Nadere informatie

en een Zalig Nieuw Jaar van Barmhartigheid

en een Zalig Nieuw Jaar van Barmhartigheid nr. 01 December 2015 Januari 2016 Parochie Federatie Maastricht West Kerkelijk Nieuws en Informatie H. Hart van Jezus - H. Christoffel - De Vier Evangelisten - OLV Goede Raad - Christus Hemelvaart / Oud

Nadere informatie

6 september 2015. Welkom Iedereen gaat staan en de Paaskaars wordt aangestoken

6 september 2015. Welkom Iedereen gaat staan en de Paaskaars wordt aangestoken Welkom Iedereen gaat staan en de Paaskaars wordt aangestoken 6 september 2015 Openingslied Wij zoeken U als wij samenkomen hopen dat Gij aanwezig zijt, hopen dat het er eens van zal komen: mensen in vrede

Nadere informatie

Jaargang 51 Editie 01 Januari 2015

Jaargang 51 Editie 01 Januari 2015 Jaargang 51 Editie 01 Januari 2015 . Maandelijks convocaat voor de leden van het Katholiek Vrouwengilde van Tegelen en omstreken Jaargang 51 Nr. 1 januari 2015 Redactie: Tiny Testroote Contactadres voor

Nadere informatie

Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt.

Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt. Huwelijk Eucharistische gebeden 2. Eucharistisch Gebed XII-b Jezus, onze Weg. Brengen wij dank aan de Heer, onze God. Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil

Nadere informatie

Christus komt voor alle mensen. Kerstspecial. Parochie St Barnabas & Parochie H. Bartholomeus

Christus komt voor alle mensen. Kerstspecial. Parochie St Barnabas & Parochie H. Bartholomeus Christus komt voor alle mensen Kerstspecial 2015 Parochie St Barnabas & Parochie H. Bartholomeus Haastrecht Schoonhoven Als het donker is in je leven, verlang je naar licht Als er angstige momenten zijn

Nadere informatie

naar God Verlangen Thema: juni welkom in de open deur dienst voorganger: ds. W. Dekker muziekteam: Theda, Lisette, Rik Aart-Jan en Nathan

naar God Verlangen Thema: juni welkom in de open deur dienst voorganger: ds. W. Dekker muziekteam: Theda, Lisette, Rik Aart-Jan en Nathan welkom juni in de open deur dienst 19 2016 Thema: Verlangen naar God n.a.v. Psalm 42 voorganger: ds. W. Dekker muziekteam: Theda, Lisette, Rik Aart-Jan en Nathan organist: Christian Boogaard Welkom en

Nadere informatie

Gedroomd Gedragen Geboren Gedoopt

Gedroomd Gedragen Geboren Gedoopt Gedroomd Gedragen Geboren Gedoopt 15/10/2008 BEGROETING (door de priester) Sofie : Welkom, lieve Vital. Maandenlang hebben we naar jou komst uitgekeken. Vol verwachting, vol hoop en zeker vol liefde. Iedere

Nadere informatie

Parochieblad Samen Kerk

Parochieblad Samen Kerk Parochieblad Samen Kerk Speciale editie: Kerkbalans 2009 Samen Kerk is het gezamenlijke parochieblad van de Grote Kerk en de Paterskerk te Venray Kerkbestuur Sint Petrus Banden (Grote Kerk): 48.41.00.017

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Parochie Breda Centrum. ZATERDAG-ZONDAG 3 / 4 juni HOOGFEEST VAN PINKSTEREN

NIEUWSBRIEF. Parochie Breda Centrum. ZATERDAG-ZONDAG 3 / 4 juni HOOGFEEST VAN PINKSTEREN DE GEEST DAALT NEER OVER DE APOSTELEN Juni 2017 Parochie Breda Centrum ZATERDAG 3 juni ZATERDAG-ZONDAG 3 / 4 juni HOOGFEEST VAN PINKSTEREN 17.00 Begijnhof: samenzang ZONDAG 4 juni 10.30 Antoniuskathedraal:

Nadere informatie

Het sacrament van. Het huwelijk. Sacramenten

Het sacrament van. Het huwelijk. Sacramenten Het sacrament van Het huwelijk Sacramenten Sacramenten Deze geloofsboekjes gaan over de zeven sacramenten. Sacramenten zijn tekens, in woord en gebaar, die we in Jezus Naam in de gemeenschap van de Kerk

Nadere informatie

Orde van de doopdienst. op zondag 20 december 2015. in de Hervormde kerk te Sellingen. waarin. Jarno Godlieb. gedoopt wordt

Orde van de doopdienst. op zondag 20 december 2015. in de Hervormde kerk te Sellingen. waarin. Jarno Godlieb. gedoopt wordt Orde van de doopdienst op zondag 20 december 2015 in de Hervormde kerk te Sellingen waarin Jarno Godlieb gedoopt wordt Voorganger : Ds. J.W. Baan. Organist : Mevrouw M. Withaar-Boomsma. Medewerking : Kinderen

Nadere informatie

Thema: Wees ons nabij VOORBEREIDING

Thema: Wees ons nabij VOORBEREIDING Orde voor de dienst bij de laatste zondag van het kerkelijk jaar Ontmoetingskerk Noordeloos 20 november 2016 Thema: Wees ons nabij Voorgangers: drs. Lizanne Bak en ds. Annette Driebergen Organist: Pim

Nadere informatie

ORDE VAN DIENST VOOR DE OPNAME VAN EEN KIND IN DE VOLLEDIGE GEMEENSCHAP VAN DE KATHOLIEKE KERK

ORDE VAN DIENST VOOR DE OPNAME VAN EEN KIND IN DE VOLLEDIGE GEMEENSCHAP VAN DE KATHOLIEKE KERK 1 ORDE VAN DIENST VOOR DE OPNAME VAN EEN KIND IN DE VOLLEDIGE GEMEENSCHAP VAN DE KATHOLIEKE KERK I. Orde van dienst bij de opname tijdens de eucharistieviering (in voorbereiding van de eerste communie)

Nadere informatie

Initiatiefgroep Roze Vieringen Rotterdam

Initiatiefgroep Roze Vieringen Rotterdam Initiatiefgroep Roze Vieringen Rotterdam Oecumenisch Roze Viering zondag 6 maart 2016 om 15.00 uur THEMA Hoe ik ook ben Voorganger ds. Ilse Hogeweg Paradijskerk Nieuwe Binnenweg 25, Rotterdam Gedachten

Nadere informatie

Goede buren. Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam

Goede buren. Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam Goede buren Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam Voorganger: ds. Joke van der Neut Organist: Alex Hommel Orgelspel Welkom door ouderling van dienst Jan

Nadere informatie

Heilig Jaar van Barmhartigheid 8 december november 2016

Heilig Jaar van Barmhartigheid 8 december november 2016 Heilig Jaar van Barmhartigheid 8 december 2015-20 november 2016 Kalender bisdom van Breda (versie 17-12-2015) Datum Basilieken Bisdom en Sint Franciscuscentrum Parochies Activiteiten in Rome 26/12/2015

Nadere informatie

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN AVONDMAAL VIEREN Het Avondmaal is meer dan zomaar een maaltijd. Om dat te begrijpen, is dit boekje gemaakt. Vooral is daarbij gedacht aan de kinderen, omdat zij met

Nadere informatie

Alles is genade en Stel, ik zoek een kerk

Alles is genade en Stel, ik zoek een kerk Alles is genade en Stel, ik zoek een kerk De Werkgroep Vorming en Toerusting ontwikkelde een programma voor de parochies om te benutten bij de promotie dvd en het artikel Alles is genade uit het Identiteitsnummer

Nadere informatie

De Uitvaartdienst. (viering van Woord en Gebed) OPENINGSRITEN

De Uitvaartdienst. (viering van Woord en Gebed) OPENINGSRITEN De Uitvaartdienst (viering van Woord en Gebed) De Uitvaartmis bestaat uit vier onderdelen: 1. Openingsritus 2. Dienst van het Woord 3. Laatste Aanbeveling ten afscheid OPENINGSRITEN De priester besprenkelt

Nadere informatie

Het sacrament van. Boete en verzoening. Sacramenten

Het sacrament van. Boete en verzoening. Sacramenten Het sacrament van Boete en verzoening Sacramenten DSacramenten Deze geloofsboekjes gaan over de zeven sacramenten. Sacramenten zijn tekens, in woord en gebaar, die we in Jezus Naam in de gemeenschap van

Nadere informatie

Het sacrament van. De wijding. Sacramenten

Het sacrament van. De wijding. Sacramenten Het sacrament van De wijding Sacramenten DSacramenten Deze geloofsboekjes gaan over de zeven sacramenten. Sacramenten zijn tekens, in woord en gebaar, die we in Jezus Naam in de gemeenschap van de Kerk

Nadere informatie

Jaar A - Jezus! Samen op weg

Jaar A - Jezus! Samen op weg B I J L A G E B I J J A A R A Gebeden en liederen GEBEDEN GEKEND IN HEEL DE WERELD INHOUDSTAFEL Onze Vader Onze Vader, die in de Hemel zijt, Uw Naam worde geheiligd, Uw Rijk kome, Uw wil geschiede op aarde

Nadere informatie

Duinzichtkerk Zondag 25 januari 2015. In deze dienst wordt de doop bediend aan Louise Christine Neggers

Duinzichtkerk Zondag 25 januari 2015. In deze dienst wordt de doop bediend aan Louise Christine Neggers Duinzichtkerk Zondag 25 januari 2015 In deze dienst wordt de doop bediend aan Louise Christine Neggers DUINZICHTKERK Wijkgemeente Archipel- Benoordenhout voorganger ds Corrie van Duinen; ouderling van

Nadere informatie

Welkom in een dienst van Kerk Zonder Grenzen voor een viering samen met de luisteraars van Radio Bloemendaal

Welkom in een dienst van Kerk Zonder Grenzen voor een viering samen met de luisteraars van Radio Bloemendaal Welkom in een dienst van Kerk Zonder Grenzen voor een viering samen met de luisteraars van Radio Bloemendaal Zondag : 17 juli 2016 Aanvang : 19.00 uur Voorganger : Ds. Aart Mak Lector : Judith Amels Organist

Nadere informatie

zondag 18 juni 2017 doop en belijdenis Muziek Aansteken kaarsen en Lichtlied NLB 216: 1

zondag 18 juni 2017 doop en belijdenis Muziek Aansteken kaarsen en Lichtlied NLB 216: 1 zondag 18 juni 2017 doop en belijdenis Muziek Aansteken kaarsen en Lichtlied NLB 216: 1 Welkom Stilte Bemoediging: V Onze hulp is in de naam van de Heer G Die hemel en aarde gemaakt heeft Drempelgebed

Nadere informatie

De pastoors van Einighausen 1836-2011. Bidprentje Fons Peutz. Pagina 56

De pastoors van Einighausen 1836-2011. Bidprentje Fons Peutz. Pagina 56 De pastoors van Einighausen 1836-2011 Bidprentje Fons Peutz. Pagina 56 Wilbert van Rens. Administrator (waarnemend pastoor) van Einighausen 01-03- 2006-2012. Wilbert van Rens werd in 1943 geboren te Maastricht,

Nadere informatie

Het sacrament van. Boete en verzoening. Sacramenten

Het sacrament van. Boete en verzoening. Sacramenten Het sacrament van Boete en verzoening Sacramenten DSacramenten Deze geloofsboekjes gaan over de zeven sacramenten. Sacramenten zijn tekens, in woord en gebaar, die we in Jezus Naam in de gemeenschap van

Nadere informatie

Orde van dienst voor de viering van zondag 10 november 2013 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk Vlaardingen

Orde van dienst voor de viering van zondag 10 november 2013 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk Vlaardingen Orde van dienst voor de viering van zondag 10 november 201 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk Vlaardingen voorganger : Ds. Jan de Geus orgel : Kees van den Berg 1 De kaarsen worden aangestoken Wij bereiden

Nadere informatie

ORDE VAN DIENST voor de viering op Zondag 5 juli 2015 in de Dorpskerk aanvang: 10.00 uur

ORDE VAN DIENST voor de viering op Zondag 5 juli 2015 in de Dorpskerk aanvang: 10.00 uur ORDE VAN DIENST voor de viering op Zondag 5 juli 2015 in de Dorpskerk aanvang: 10.00 uur ~ 3 e Zondag van de Zomer ~ Voorganger Ouderling van dienst Diaken Lector Organist Kinderkring Crèche : Drs. Jan

Nadere informatie

Eucharistieviering van 30 juni 2013 Dertiende zondag door het jaar (C)

Eucharistieviering van 30 juni 2013 Dertiende zondag door het jaar (C) Eucharistieviering van 30 juni 2013 Dertiende zondag door het jaar (C) Openingslied: koor. Begroeting Pr.: Welkom broeders en zusters, die de stap hebt gezet naar deze wekelijkse eucharistieviering, een

Nadere informatie

Hervormde gemeente te Haaksbergen-Buurse

Hervormde gemeente te Haaksbergen-Buurse Hervormde gemeente te Haaksbergen-Buurse Die schwarzen Frauen, Marianne von Werefkin (rond 1900) Museo Communale Ascona Zevende zondag van Pasen 1 juni 2014 zondag 'Weeskinderen' voorganger: ds. N.J. Pronk

Nadere informatie