Jaarverslag H.S.V. Flying Petrels Bestuur

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag H.S.V. Flying Petrels 2010. Bestuur"

Transcriptie

1 Jaarverslag H.S.V. Flying Petrels 2010 Bestuur Op de Algemene Ledenvergadering van 29 maart 2010 traden de volgende bestuursleden af: Herman Kuijpens (voorzitter), Felix Mijné (vice-voorzitter ), Pim Bergman (penningmeester) en Menno Leeflang(bestuurslid sportzaken) en zijn ver- en herkozen in het bestuur: Herman Kuijpens (voorzitter), Raymond Roussou (vice-voorzitter), Carla Rooijakkers (secretaris), Pim Bergman (penningmeester), Menno Leeflang (bestuurslid sportzaken) en Rodric Vos (bestuurslid PR en communicatie). Herman Kuijpens gaf hierbij aan de functie van voorzitter vooralsnog voor zes maanden te bekleden, waarna hij opnieuw in overweging zou nemen of hij de termijn van drie jaar wil volmaken. Per september 2010 heeft er een functie wisseling plaatsgevonden en per november 2010 heeft zich een nieuw bestuurslid gemeld, waardoor het bestuur er als volgt uitziet: Voorzitter : Raymond Roussou Vice- voorzitter : Herman Kuijpens Secretaris : Carla Rooijakkers Penningmeester : Pim Bergman Bestuurslid Sport : Menno Leeflang Bestuurslid PR & Communicatie : Rodric Vos Bestuurslid Veld- & Gebouwbeheer : Michel Sierkstra De functiewisseling voorzitter en vice-voorzitter en de voorgenomen aanstelling voor de functie bestuurslid veld- & gebouwbeheer is gecommuniceerd aan alle leden om hen de gelegenheid te geven hier tegenkandidaten voor aan te melden, waarna na twee weken de nieuwe invulling van het bestuur een feit was. Het bestuur is verheugd met het aanblijven van Herman Kuijpens in zijn nieuwe rol en Michel Sierkstra als nieuw bestuurslid. Hiermee hebben we weer een voltallig bestuur. Het nieuwe bestuur heeft in keer vergaderd en heeft een aantal zgn. brede vergaderingen georganiseerd, waarbij alle leden van de diverse commissies en enkele andere vrijwilligers aanwezig waren. Daarnaast heeft het bestuur enkele TC vergaderingen bijgewoond en heeft deelgenomen aan de vergaderingen m.b.t. de organisatie van de festiviteiten en toernooien in het kader van ons 50 jarig bestaan. Ook heeft het bestuur deelgenomen aan de bondsvergaderingen. Beleid bestuur Wederom was het beleid van het bestuur erop gericht de betrokkenheid, zelfwerkzaamheid en verantwoordelijkheid van de leden te vergroten. Om dit te verwezenlijken heeft het bestuur enkele bijeenkomsten georganiseerd met alle leden van de diverse commissies en enkele andere vrijwilligers en belangstellende (Brede vergaderingen). Naar aanleiding van een inventarisatie is een organigram en protocol opgesteld. Dit protocol geeft aan wat het beleid van de vereniging is voor de komende jaren; hoe wij met elkaar om wensen te gaan en hoe we een blijvende betrokkenheid, zelfwerkzaamheid en verantwoordelijkheid bij nog meer leden kunnen verkrijgen. Kortom: hoe wij zelf en nog meer mensen zich thuis kunnen laten voelen bij onze vereniging. We zijn blij te mogen melden dat het ernaar uitziet dat we in 2010 een goede doorstart hebben kunnen maken om dit voor elkaar te krijgen en hebben er vertrouwen in dat we hiermee de komende jaren door kunnen gaan. Het bestuur zal de komende jaren hierin initiatief nemen om dit verder uit te werken.

2 In het laatste kwartaal van 2010 is het bestuur benaderd door een re-integratie bureau, die voor een project in Purmerend onderdak zochten en het oog op onze accommodatie hebben laten vallen. Het bestuur heeft het verzoek in overweging genomen en inmiddels is er een principe akkoord bereikt. De verder details moeten nog uitgewerkt en ook dienen er op een aantal gebieden goede afspraken gemaakt worden, maar als we daarin tot overeenstemming kunnen komen dat zal ons clubgebouw op werkdagen dit re-integratie bureau huisvesten. Dit biedt Flying Petrels enkele voordelen, zowel financieel als ook qua naamsbekendheid en we hebben mogelijk wat tijdelijke vrijwilligers beschikbaar. Verder kunnen we melden dat de statutenwijzigingen zijn doorgevoerd en notarieel zijn vastgelegd. De notaris heeft ons voorstel nog getoetst aan de huidige wet- en regelgeving en daar waar nodig hierop aangepast. Evenementencommissie De evenementencommissie is tot stand gekomen tijdens de brede vergaderingen en Sabrina Dupuy heeft de coördinatie op zich genomen, waarbij zij in eerste instantie op ad hoc basis samenwerkte met andere commissies en leden. De commissie is betrokken geweest bij de organisatie van de diverse toernooien en heeft i.s.m. Iris Schippers de loterijen verzorgd, bijgestaan door enkele andere dames. Daarnaast is op haar initiatief deelgenomen aan de C1000 actie en is er bijgedragen aan het slagen van diverse kleinere evenementen. Op 30 oktober is de medaille-avond georganiseerd en hiermee nieuw leven ingeblazen en in de voorbereiding hiervan is de commissie uitgebreid met een aantal leden, waardoor de commissie nu uit vier vaste leden bestaat. FP 50 jaar Dit jaar willen we graag starten met een verslag van ons jubileumjaar. Na vele maanden inspanning van vele mensen hebben we diverse festiviteiten georganiseerd. Ons hoofdveld heeft in de winter van 2009/2010 een stevige opknapbeurt gehad, waardoor we de eerste paar weken van de competitie er nog geen gebruik van konden maken. Op 9 mei vond weer de eerste thuiswedstrijd op eigen veld plaats van ons Honkbal senioren 1. Dit hebben we aangegrepen om ons jubileumjaar officieel te openen met een fieldopener, receptie en reünie. Diverse leden en oud-leden hebben we mogen verwelkomen, als ook vertegenwoordigers van o.a. SPURD, de Sportraad en de KNBSB en we mochten ons zelfs verheugen op een bezoek van onze wethouder sportzaken Mona Keijzer. Na vele maanden inspanning en verwoede, maar tevergeefs, pogingen om teams uit het buitenland te kunnen uitnodigen hielden we in juni twee weekenden toernooien voor alle onderdelen van onze vereniging. Helaas hebben we alleen de junioren van Mortselstars uit België als buitenlandse gasten mogen ontvangen. Desalniettemin kunnen we spreken van twee geslaagde weekenden, waarbij een grote groep vrijwilligers van heel vroeg tot heel laat geholpen hebben om dit te doen slagen. Omdat we toch heel graag wilde proberen om buitenlandse teams met ons Purmerend kennis te laten maken hebben we besloten om in september in de herkansing te gaan. De competitie loopt dan ten einde en dat zou mogelijk meer kans geven. Helaas bleek de waarheid anders en lukte het niet om teams uit het buitenland te krijgen, maar ook dit weekend was zeer geslaagd met als hoogtepunt een veteranen Dames Softbal toernooi met reünie. Daarnaast maakte ons Beeball scholentoernooi en mixed softbal toernooi onderdeel uit van dit weekend. De kantine is door een enthousiaste groep mensen omgetoverd in een museum en er was een prijsvraag, waarbij je alle antwoorden kon terugvinden in de tentoonstelling. Iedereen die spullen

3 beschikbaar heeft gesteld hartelijk dank. Vooral ook het historisch archief van Joost Blekemolen, dat hij beschikbaar heeft gesteld, is hierin waardevol geweest en is door vele bezoekers bekeken. Wij bedanken iedereen die geholpen heeft ons jubileumjaar tot een succes te maken hartelijk. ICT De computer in de bestuurskamer is vervangen door PC met Linux (gratis), waardoor deze niet meer onderhouden hoeft te worden met een betaald besturingssysteem, zoals Windows. Er is een PC zuil in de kantine geweest, maar de apparatuur is kapot gegaan en kon daardoor niet meer werkend aangeboden worden. Er is nieuwe apparatuur die geïnstalleerd zal worden. Hiermee moet de zuil voor het nieuwe seizoen weer beschikbaar zijn. Doelstelling is tevens om de televisie als informatie carrousel in te zetten, door hierop bijvoorbeeld uitslagen, wedstrijdschema s en roosters te gaan rouleren. Dit moet nog gemaakt worden. Sinds enige maanden wordt Wifi aangeboden. Hiervan wordt inmiddels gebruik gemaakt tot groot plezier, jammer genoeg is de beschikbaarheid geen stabiele factor. Investeren in betere apparatuur is niet de doelstelling, een tijdklok zal komen om elke nacht de apparatuur te resetten. Kantine Mede door de toernooien hebben we dit jaar een goede omzet gerealiseerd. Veel vrijwilligers en verschillende mensen op de achtergrond hebben ervoor gezorgd dat het een goed seizoen geworden is, waarvoor dank. De koelvitrine en de vrieskist waren al langer aan vervanging toe en met goede deals met leveranciers hebben we die dit jaar kunnen vervangen, waarbij we met de nieuw koelvitrine ook bijna in zijn geheel zijn overgegaan tot het voeren van Coca-Cola producten. De hamburgers en ballen gehakt, die nu van de slager komen, zijn een groot succes gebleken en we hebben sinds kort een tafelvoetbalspel staan, waar al gretig gebruik van is gemaakt. Voor het komende seizoen hopen we ons team kantine medewerkers verder te kunnen uitbreiden, waardoor we de nu vaste medewerkers wat vaker vrij kunnen geven. Ook hopen we komend seizoen de barkrukken te kunnen vervangen. De coördinator Martin van Horn heeft er alweer zin in en hij kan altijd benaderd worden. Hij staat open voor nieuwe ideeën, dus neem contact met hem op. Ledenadministratie Ook dit jaar was de ledenadministratie in handen van Henk Woudstra. Dit jaar is gebleken dat ons ledenadministratiesysteem onderhoud en uitbreiding behoeft, waarmee we gestart zijn. Het blijft uiteraard ook een taak van de leden om elke wijziging door te geven! Helaas hebben we een terugloop op spelende leden, voornamelijk ontstaan door opzeggingen bij de softbal dames. Momenteel is echter een groep enthousiaste dames in training om in 2011 toch weer met een dames softbalteam aan de competitie te kunnen deelnemen. Verder verwachten we na de wintertraining nog wat aanmeldingen bij de jongste jeugd. Materiaal De keuze om afgelopen jaar de kleding in te kopen bij Sidney de Jong was helaas geen onverdeeld succes. Een goede kleding leverancier blijkbaar is hard to find. De meeste ballen zijn dit jaar ingekocht bij Forelle. De zachte 8,5 inch ballen voor de Beeballers waren eerst slecht leverbaar, Maar uiteindelijk is het wel gelukt deze te kopen. De kwaliteit viel echter wel wat tegen. Voor komend seizoen verwachten wij hier geen problemen meer mee. Verder is er weinig ander materiaal aangeschaft, omdat vrijwel iedereen eigen helmen heeft, wat ook hygiënischer is, en de meeste

4 teams over een arsenaal aan eigen knuppels beschikt. Helaas blijkt keer op keer dat er na (en ook tijdens) de trainingen en wedstrijden slecht tot niet gezocht wordt naar fout geslagen ballen. Tijdens een seizoen ontvangen wij van het PSG tot wel 150 ballen retour die ergens op het veld liggen. Voor alle teams geldt dus dat een rondje veld na afloop van de training en wedstrijd loont. Na een uitvoerig onderzoek is er voor komend seizoen besloten gebruik te maken van SSK in Den Haag als leverancier van kleding en Covee in Papendrecht en SSK in Den Haag als leverancier voor de andere materialen. Afgelopen seizoen is lijkt er minder te zijn ingekocht dan in Dat heeft o.a. te maken met de dollarkoers, waardoor met name de wedstrijdballen goedkoper waren. Voor 2011 verwachten we een gelijke investering in ons materiaal te moeten doen als in PR & Communicatie De PR commissie heeft als doel om de vereniging meer onder de aandacht te brengen in de buurt van de locatie, maar ook in Purmerend zelf. Allereerst in de buurt zelf, zodat de directe buurt de club zal waarderen en dit biedt mogelijkheden voor zowel de club als de lokale middenstand om gezamenlijk (marketing)acties te kunnen houden. Daarnaast moet Flying Petrels weer meer in de media komen, zoals krant en radio en televisie. Zo wordt nu contact gelegd met RTV Purmerend om op reguliere basis ook (enkele minuten) verslag te gaan doen van thuiswedstrijden op de radio. Daarnaast zal Flying Petrels vaker in de lokale media gaan verschijnen. Intern werkt het bestuur aan verbeteringen, hulpmiddelen en kanalen waarmee de communicatie naar de leden toe ook steeds beter moet worden. Zelf denken we goed bezig te zijn, doordat er steeds meer transparantie ontstaat, zoals het inzicht in het bestuur op de site en de bestuur kalender, maar ook de informatievoorziening naar de leden lijkt beter, via een goed werkende en courante website en de nu digitale Wist-u-dat berichtgeving via de . De belangrijkste maatstaf is de terugkoppeling van u, de leden. Laat van u horen, dan kunnen we beter sturen op onze berichtgeving! Schoonmaak De schoonmaak, gecoördineerd door Lisette van Horn, verliep dit jaar prima. We hebben er een paar flinke aanpakkers bij, waarvan we hopen dat ze volgend seizoen weer willen helpen. De schoonmaakploeg rekent op uw medewerking en vertrouwt erop dat iedereen die gebruik maakt van de kantine erop let om het netjes achter te laten, dan starten zij weer vol goede moed aan het nieuwe seizoen. Secretariaat: Het secretariaat heb ikzelf (Carla Rooijakkers) op me genomen. Te starten met notuleren op de Algemene Ledenvergadering Alle bestuursvergaderingen zijn in notulen door mij vastgelegd en ik heb ook bijgedragen aan de vastlegging en uitwerking van de brede vergaderingen. Daarnaast ben ik verantwoordelijk voor de gebruikelijke secretariaatswerkzaamheden. Een belangrijke wijziging is ons correspondentie adres. Aangezien ons huisadres dezelfde is als die van Elcerlyck en Purmersteijn kwam onze post nog wel eens bij de buren terecht en hebben we besloten een postbus te huren. Sponsoring De sponsoring heeft lange tijd stil gelegen en zal in 2011 weer meer gestalte krijgen. We denken dit te bereiken door via de leden de sponsors te zoeken, klein maar veel. Door via de leden sponsors te

5 vinden kan gebruik worden gemaakt van een bestaand netwerk, waarmee later grotere stappen gemaakt kunnen worden. Tevens is voor deze aanpak (multi-level marketing) gekozen, omdat er te weinig vrijwilligers zijn om hiermee full time aan de slag te kunnen zijn. Dit is dan ook een beroep op alle leden om te overwegen om mee te helpen met sponsoring en tegelijk een aankondiging dat de club via u zal gaan zoeken naar sponsors. Hierbij wordt u geholpen, doordat een makkelijk sponsorpakket gemaakt zal worden, waarmee iedereen bij een (bekende) ondernemer of uitbater kan binnenstappen. Dit alles neemt niet weg dat we in 2010 wel de nodige sponsoring in natura hebben gehad. Dit is vaak voor niemand echt zichtbaar, maar wel van grote waarde voor de vereniging. We krijgen bijvoorbeeld gratis product van onze frisdrankleverancier en zo werkt onze penningmeester met een geschonken boekhoudsysteem. Ook hebben we de vriendenclub uitgebreid en d.m.v. tegeltjes de vrienden een gezicht gegeven. We zijn nog bezig om de tegeltjes een mooi plekje in de kantine te geven. En last but not least de steun die we hebben gekregen van diverse sponsors die ons jubileum mede mogelijk hebben gemaakt. Sportief verslag 2010 Hb senioren 1 uitkomend in de 1 e klasse 6 e plaats van de 12 HB Senioren 1 heeft een goed eerste seizoen gedraaid onder leiding van de coaches Erik de Roos, Arjan Plomp en assistent-coach Felix Mijné. Aankomend seizoen zal Felix Mijné zich meer op het spelen toe gaan leggen. Hb senioren 2 uitkomend in de 2 e klasse 6 e plaats van de 6 HB Senioren 2 heeft een zwaar seizoen gehad met niet altijd genoeg spelers. Martijn Bolding is helaas tijdens het afgelopen seizoen gestopt met het coachen van het team wat het er niet makkelijker op maakte. Hb junioren 1 uitkomend in de 1 e klasse 6 e plaats van de 7 HB junioren 1 heeft het aan het begin van het seizoen moeilijk gehad maar zijn naderhand toch nog goed teruggekomen. Dit alles onder leiding van coach Roland Nieuwkoop. Hb junioren 2 uitkomend in de 3 e klasse 1 e plaats dus kampioen Tja wat valt er allemaal te vertellen het team is glansrijk kampioen geworden. Misschien dat zij toch te laag waren ingedeeld,wat niet weg neemt dat het toch een knappe prestatie is. Dit alles onder leiding van Jaap Theys met hulp van Henk Woudstra. Hb aspiranten 1 uitkomend in de 1 e klasse 1 e plaats dus kampioen Heel mooie prestatie want de coaches Koen Blauw, Roel Tieman en Niels vd Veen hebben aan het begin van het seizoen hoog ingezet door direct in de 1 ste klasse uit te willen komen. Voor een compleet verslag van hun kampioenswedstrijd kan men terecht op de Petrels site, Hb aspiranten 2 uitkomend in de 3 e klasse 2 e plaats van de 6 Gezien het feit dat er aan het begin van het seizoen niet eens een coach voor dit team was wat is opgepikt door 2 enthousiaste vaders te weten Jos Kap en Rodric Vos hebben zij het toch prima gedaan.na de zomerstop heeft het team coach versterking gekregen van Remco Verdurmen. Hb pupillen 1 uitkomend in de 3 e klasse 4 e plaats van de 6 Dit team stond onder leiding van coaches Menno Leeflang en John Colina met hulp van Umberto Rivero. Sb senioren 1 uitkomend in de 4 e klasse 6 e plaats van 6

6 Heeft een moeilijk seizoen gehad doordat zij zeer regelmatig met te weinig speelster waren en dan is het toch lastig om je staande te houden in deze klasse. Dit heeft helaas geresulteerd in de nodige opzegging waardoor wij waarschijnlijk aankomend seizoen geen damesteam hebben. Het team stond onder leiding van Martin van Horn. Sb mannen 1 uitkomend in de 3 e klasse 1 e plaats dus kampioen Het team heeft een goed seizoen gehad en zijn kampioen geworden maar dat hebben zij niet kado gekregen. Men dacht al dat uit tegen Red Stars Vitesse de buit binnen was, aangezien zij dachten dat bij een gelijke stand het onderling resultaat zou tellen en dat is dan ook uitgebreid gevierd in de kantine van Flying Petrels. Er was bij de wedstrijdsecretaris wat twijfel hierover, wat bleek te kloppen. In de week daarna op donderdag moest nog een beslissingswedstrijd tegen Alcmaria Victrix gespeeld worden en dat vond plaats op het veld van Terrasvogels. Er moest getost worden wie er thuis zou spelen i.v.m het leveren van een scheidsrechter. Alcmaria had echter geen scheidsrechter en wij hadden Gregory Sonderman bereid gevonden eventueel te scheidsrechteren, dus kregen onze mannen het thuisvoordeel. Gregory heeft het niet echt makkelijk gehad, maar heeft het toch prima gedaan. En ja hoor sb mannen 1 heeft gewonnen en de buit was alsnog binnen. Voor het verslag van de wedstrijd kunnen jullie naar de Petrels site. Het team stond onder begeleiding van Robert Teunisse en Menno Leeflang Sb mannen 2 uitkomend in de 3 e klasse 10 e plaats van de 10 SB Mannen 2 heeft het niet altijd even makkelijk gehad door het wegvallen van een aantal spelers, maar gelukkig zijn er ook weer nieuwe spelers bijgekomen. Ondanks de laatste plaats hebben de mannen wel een leuk seizoen gehad. Coach van dit team is Marc Sonderman Power Petrels uitkomend in de Major Leaque waarvan geen stand bekend is Van deze teams zijn helaas geen standen bekend maar de Power Petrels hebben voor zover bekend een prima seizoen gedraaid. Coach van dit team waren Erwin Koole en Ron Koster en trainer Karla Schenk Magic Petrels uitkomend in de Major Leaque, waarvan geen stand bekend is Ook van dit team zijn helaas geen standen bekend. Het is een team met veel jonge spelers wat eigenlijk net begint maar ondanks dat hebben zij toch diverse wedstrijden gewonnen. Coach van dit team en tevens trainer is Pieter Voet. Scheidsrechters 2010 De scheidrechters coördinatie verliep dit jaar vrij goed op een enkele wedstrijd na wat uiteindelijk toch goed is opgevangen. Afgelopen seizoen zijn er ook scheidsrechter geleverd bij de Beeball wedstrijden. Uitblinkers in het leveren van scheidsrechters waren HB junioren 1 en 2 en HB aspiranten 1 en 2. Waarvoor dank. Ook Ad Bosch van SB mannen 2 mag genoemd worden want hij heeft bijna alle wedstrijden van de sb dames 1 gedaan. Zonder iemand te vergeten willen we iedereen bedanken die ergens als scheidsrechter op het veld heeft gestaan. We hopen dan ook dat het scheidsrechteren van aankomend seizoen minstens net zo goed zal verlopen als afgelopen seizoen

7 Toernooicommissie inclusief Beeball (v/h peanut)-scholentoernooi De toernooicommissie is dit jaar grotendeels opgegaan in de organisatiecommissie voor het 50 jarig bestaan. Er is veel en lang vergaderd voor de 4 toernooi weekenden die dit jaar hebben plaatsgevonden. Het eerste weekend in juni was er een Honkbal veteranentoernooi, een Heren softbal toernooi, een dames softbal toernooi en een BeeBall- en pupillentoernooi. In het tweede weekend van juni was er een aspiranten en junioren honkbal toernooi over 2 dagen waaraan werd deelgenomen door 2 Belgische teams. In het eerste toernooiweekend van september hadden we een Dames veteranen softbal toernooi en was er een onderlinge wedstrijd voor BeeBall en pupillen. Het tweede weekend van september was voor het 33e scholentoernooi dat nu verder gaat onder de naam BeeBall scholentoernooi, gevolgd op zondag door het traditionele Mixed Softbal toernooi. We kunnen terugkijken op stuk voor stuk geslaagde toernooien waar met veel plezier en fanatisme aan werd deelgenomen. Het geheel was aangekleed met gezellige versiering, loterijen, BBQ en niet te vergeten de verschillende luchtkussens voor de jeugd. Gelukkig konden we rekenen op een grote groep vrijwilligers die vaak en lang aanwezig waren. Al met al een geslaagd jubileumjaar. Veld- en gebouwenbeheer Theo Dobber en diverse andere vrijwilligers hebben, net als voorgaande jaren, weer enkele klussen opgepakt: Er zijn weer schilderwerkzaamheden uitgevoerd aan de buitenkant van het clubgebouw; het alarmsysteem is vernieuwd; er zijn extra groepenvoor elektriciteit in de keuken bijgekomen en de mechanische ventilatie van het clubgebouw is voorzien van een timer om te kunnen bezuinigen op elektra. En wat vindt u van de nieuwe belettering op de kantine? Mooi weer hè. Op de valreep is in 2010 een begin gemaakt met het weer bruikbaar maken van de slagkooi. Zo is er inmiddels een container verwijderd en de andere op de juiste plek gezet. Eerdaags zal de kooi opgehoogd worden en ga we laten bekijken of er wat aan de elektravoorziening te doen is, zodat er weer veilige verlichting is. Op dit moment wordt er een planning gemaakt om aan de warmwatervoorziening te werken en zodra het weer het toelaat wordt er verder gewerkt aan de verrijdbare slagkooi, zodat die bij aanvang van het seizoen weer gebruiksklaar is. Afgelopen jaar was een druk jaar door de toernooien, waar veel voorbereiding aan vooraf ging. Zo moest er extra stroomvoorziening komen een overkapping (in geval van slecht weer) en was extra meubilair nodig voor buiten. In goed overleg heeft Michel zich bereid verklaard om de coördinatie veld- en gebouwbeheer op zich te nemen en als lid zitting in het bestuur te nemen. De commissie zou heel graag nog wat handige mensen erbij hebben. Er zijn nog genoeg klussen te doen en vele handen maken het werk licht. Het lijkt zo vanzelfsprekend dat je iedere wedstrijd weer lijnen op de velden hebt staan. Dit hebben we echter te danken aan Theo Dobber, Ruud Hellenberg en Dennis van Dongen en Ed van Kampen als reserve, die elke week weer in redelijke anonimiteit de velden uitzetten.

8 Website De website is sinds 14 februari 2010 in eigen beheer en ontwikkeling en daardoor voor erg lage kosten. De site heeft de vuurdoop van het eerste jaar doorstaan en besloten is om door te gaan op de huidige voet. Dat is hosting van de webspace en domeinnamen bij PCExtreme en content management via het gratis Joomla! systeem. Daarmee is de doelstelling bereikt om de kosten van webexploitatie te reduceren van bijna vijfhonderd euro naar max vijftig euro. Er zijn unieke bezoekers geweest tussen 14 februari en 30 december 2010, met als hoogtepunt maandag 12 april, 152 bezoekers en dieptepunten 31 juli en 1 augustus, 0 bezoekers. Meest bezochte pagina is de homepage (25%) gevolgd door het speelschema van HB Senioren 1 (6,25%). De meeste bezoekers komen direct naar de site of via Google, resp. 48% en 33%. Het is abominabel gesteld met artikelen van of over de teams. Minder dan de helft van de teams levert een verslagje over het team, een wedstrijd of een uitje of een noemenswaardig voorval en dat is echt jammer, want elkaars plezier en malaise delen via de site geeft een veel sterker saamhorigheidsgevoel. Bij deze een oproep om voor 2011 meer tekst te leveren! Dit was het voor wat betreft Wij hebben het gevoel weer een goede weg te zijn ingeslagen, maar horen dat natuurlijk ook graag van onze leden. Een vereniging dat ben je met elkaar en doe je met elkaar. Laten we er samen ook in 2011 wat moois van maken.

Jaarverslag H.S.V. Flying Petrels 2011

Jaarverslag H.S.V. Flying Petrels 2011 Bestuur Het bestuur bestaat uit: Voorzitter : Raymond Roussou Vice- voorzitter : Herman Kuijpens (aftredend) Secretaris : Carla Rooijakkers Penningmeester : Pim Bergman Bestuurslid Sport : Menno Leeflang

Nadere informatie

Jaarverslag H.S.V. Flying Petrels 2015

Jaarverslag H.S.V. Flying Petrels 2015 Jaarverslag H.S.V. Flying Petrels 2015 Vorig jaar berichtten we over het overlijden van ons clubicoon Ted Holewijn. Helaas is in 2015 ons weer een clubicoon en één van de oprichters van onze vereniging

Nadere informatie

Jaarverslag H.S.V. Flying Petrels 2012

Jaarverslag H.S.V. Flying Petrels 2012 Jaarverslag H.S.V. Flying Petrels 2012 Bestuur Het bestuur bestaat uit: Voorzitter : Raymond Roussou Vice voorzitter : Menno Leeflang Secretaris : Carla Rooijakkers Penningmeester : Pim Bergman Bestuurslid

Nadere informatie

Welkom! Je hoeft niet direct lid te worden Hoe word ik spelend lid van WSB? Vragen?

Welkom! Je hoeft niet direct lid te worden Hoe word ik spelend lid van WSB? Vragen? INFORMATIEFOLDER Welkom! Van harte welkom bij Honk- en Softbalvereniging WSB Apeldoorn. Nu je lid bent of lid wilt worden, heb je waarschijnlijk veel vragen. Middels deze informatiefolder proberen we de

Nadere informatie

Wat heb je allemaal nodig om te kunnen honkballen of softballen.

Wat heb je allemaal nodig om te kunnen honkballen of softballen. Informatie voor de ouders van onze jeugdleden. Allereerst willen wij jullie van harte welkom heten bij onze vereniging. D.m.v. dit informatie bulletin willen wij jullie alvast een beetje wegwijs maken

Nadere informatie

Jaarverslag H.S.V. Flying Petrels 2014

Jaarverslag H.S.V. Flying Petrels 2014 Jaarverslag H.S.V. Flying Petrels 2014 2014 zal altijd in onze herinnering blijven als het jaar waarin onze clubicoon Ted Holewijn ons ontvallen is. Begin van het jaar werden we opgeschrikt door het bericht

Nadere informatie

In deze nieuwsbrief: Van het bestuur: Begin van het seizoen: Augustus 2015.

In deze nieuwsbrief: Van het bestuur: Begin van het seizoen: Augustus 2015. Augustus 2015. In deze nieuwsbrief: Van het bestuur. Begin van het seizoen. Trainingstijden dit seizoen. Twee keer trainen. Gezocht: Website beheerder.!!!!! Kleding perikelen.(nieuwe pasavond op 2 en 3

Nadere informatie

Flying Petrels Functie- en taakomschrijvingen

Flying Petrels Functie- en taakomschrijvingen Flying Petrels Functie- en taakomschrijvingen Voorzitter Voorzitten en algemene leiding dagelijks bestuur (DB) (incl. vergaderingen) Voorzitten Algemene Leden Vergadering (ALV) Communicatie van en naar

Nadere informatie

Verslag : Bestuur Margriet. Punt Onderwerp Toelichting actie 1 Opening Opening 19.40 door voorzitter

Verslag : Bestuur Margriet. Punt Onderwerp Toelichting actie 1 Opening Opening 19.40 door voorzitter Verslag : Bestuur Margriet Datum bijeenkomst: 19 april 2011 notulist: Jan Vos Aanvang: 19.30. bestuurskamer Margriet Aanwezig: Afwezig: Piet de Jongh, Jan Vos Ellen vd Bosch Marc v Luijk Cor Hoeks Jo van

Nadere informatie

Jaarverslag handbal Valken Alpha Tours

Jaarverslag handbal Valken Alpha Tours Jaarverslag handbal Valken Alpha Tours 2015-2016 We kunnen terug kijken op een zeer enerverend seizoen, met verschillende activiteiten en mooie resultaten. Dit zowel sportief gezien, maar zeker als club.

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Woord van de voorzitter. Nieuwe teamindelingen & trainingstijden. In dit nummer: mei 2013 editie 7 2013-2014. staan vanaf. ca.

NIEUWSBRIEF. Woord van de voorzitter. Nieuwe teamindelingen & trainingstijden. In dit nummer: mei 2013 editie 7 2013-2014. staan vanaf. ca. NIEUWSBRIEF In dit nummer: mei 201 editie 7 Woord van de voorzitter 1 Marianne Jansen 2 Woord van de voorzitter Joost Wissink Oproep: oude nieuwsbrieven Bill s Bar Beach Volleybal Toernooi Opfriscursus

Nadere informatie

V.H.C. Blue Socks Jubileumjaar 2015 Draaiboek Ideeën Boek

V.H.C. Blue Socks Jubileumjaar 2015 Draaiboek Ideeën Boek V.H.C. Blue Socks Jubileumjaar 2015 Draaiboek Ideeën Boek Inleiding... 3 Commissie... 3 Opstarters:... 3 Voorzitter... 3 Penningmeester... 3 Sponsorcoördinator... 3 Coördinator / Organisator... 3 Team

Nadere informatie

Nieuwsbrief HSB Roef Jaargang 6, nummer 13

Nieuwsbrief HSB Roef Jaargang 6, nummer 13 Vakantie voorbij. Hij begint en is zoweer voorbij de vakantie. Nu we allemaal weer uitgerust zijn hebben we ook weer zin om onze mooie sport te beoefenen en weer mooie wedstrijden te gaan spelen. Voorbereidingen

Nadere informatie

Postbus 21 K.v.K. 40046286 7948 ZG Nijeveen

Postbus 21 K.v.K. 40046286 7948 ZG Nijeveen PROTOCOL LIEF & LEED Korfbalvereniging DOS 46 Opgericht 22 mei 1946 Algemeen Dit protocol beschrijft hoe wordt gehandeld en door wie bij bijzondere gebeurtenissen binnen de vereniging. Het protocol heeft

Nadere informatie

INFORMATIEBOEK SEIZOEN 2011 2012

INFORMATIEBOEK SEIZOEN 2011 2012 INFORMATIEBOEK SEIZOEN 2011 2012 Voorzitter: IJmert de Vries E-mail : ijmert@zod.nl Vice-voorzitter: Rob van Son E-mail : rob.son@planet.nl Secretariaat : Marianne Braakman-Kooiker E-mail : mhccsecretariaat@gmail.com

Nadere informatie

Takenboek per functie. TAKENBOEK S.V. EXCELSIOR afd. volleybal

Takenboek per functie. TAKENBOEK S.V. EXCELSIOR afd. volleybal TAKENBOEK S.V. EXCELSIOR afd. volleybal 1 Voorzitter 1. Vertegenwoordigen van de vereniging ten opzichte van derden. 2. Zorg voor de algemene organisatie van bestuur en commissies. 3. Zorg voor toepassing

Nadere informatie

Nico Valk had weer flink uitgepakt met zijn tombola en het lijkt wel of het elk jaar meer prijzen gaan worden.

Nico Valk had weer flink uitgepakt met zijn tombola en het lijkt wel of het elk jaar meer prijzen gaan worden. Van de voorzitter Inmiddels hebben wij de clubkampioenschappen achter de rug en wat was dat heerlijk met elke dag mooi weer!! Alleen op de finaledag iets minder maar het mocht de pret niet drukken met

Nadere informatie

Pumadrivers nieuwsbrief 3/2011

Pumadrivers nieuwsbrief 3/2011 Pumadrivers nieuwsbrief 3/2011 Van de voorzitter Ik heb in de eerste nieuwsbrief van dit jaar gezegd dat er nieuws moet zijn voor een nieuwe nieuwsbrief En nieuws hebben we zeker weer. Nieuwe bestuursleden

Nadere informatie

Uitgeest, 18 augustus 2014. Betr.: verbeterde toewijzing van taken binnen LCP. Beste allemaal,

Uitgeest, 18 augustus 2014. Betr.: verbeterde toewijzing van taken binnen LCP. Beste allemaal, Uitgeest, 18 augustus 2014 Betr.: verbeterde toewijzing van taken binnen LCP Beste allemaal, Het nieuwe basketbalseizoen staat weer voor de deur en daar hebben we natuurlijk allemaal erg veel zin in. Zoals

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr. 92 jaargang 9 januari 2013

Nieuwsbrief nr. 92 jaargang 9 januari 2013 Nieuwsbrief nr. 92 jaargang 9 januari 2013 Hallo allemaal, De redactie van de nieuwsbrief wil jullie allemaal een goed, gezond en sportief 2013 wensen. We verwachten dat al jullie goede voornemens uit

Nadere informatie

Hallo allemaal! Nieuwsbrief 7 maart seizoen 2014-2015! BELANGRIJK!!!!!!!!!

Hallo allemaal! Nieuwsbrief 7 maart seizoen 2014-2015! BELANGRIJK!!!!!!!!! Hallo allemaal! Nieuwsbrief 7 maart seizoen 2014-2015! BELANGRIJK!!!!!!!!! Hallo allemaal, het is weer tijd voor een nieuwsbrief! We zitten alweer in maart en zijn we in de tweede periode van dit seizoen

Nadere informatie

Nieuwsbrief September 2013

Nieuwsbrief September 2013 Nieuwsbrief September 2013 Door: Esther Koevoets Arnold Lexmond 1 Van de voorzitter Hoi allemaal, De vakantie is voorbij en de trainingen zijn weer begonnen. De teamindelingen zijn bekend en ook dit jaar,

Nadere informatie

HET BESTUUR Het bestuur bestaat uit:

HET BESTUUR Het bestuur bestaat uit: Voorwoord, Dit boekje is speciaal gemaakt voor alle nieuwe leden van de korfbalvereniging DES (Door Eendracht Sterk). Hier kan je informatie over onze vereniging in vinden. Sinds de oprichting in 1958

Nadere informatie

Jaargang 2, nummer 6, 9 april 2000 Blad 1 van 5

Jaargang 2, nummer 6, 9 april 2000 Blad 1 van 5 Blad 1 van 5 Jaargang 2, nummer 6, 9 april 2000 Blad 1 van 5 EERSTE PAASDAG ONS TRADITIONELE SLOTBOSSETOREN TOERNOOI Op 1e Paasdag, 15 april, wordt er weer gestreden door de teams van Hoofddorp Pioniers,

Nadere informatie

FUNCTIEOVERZICHT ================= BESTUUR

FUNCTIEOVERZICHT ================= BESTUUR FUNCTIEOVERZICHT ================= BESTUUR Penningmeester Technische Commissie (TC) Activiteiten Commissie (AC) Commissie Communicatie & Publiciteit (CC&P) Algemene Zaken (AZ) TECHNISCHE COMMISSIE (TC)

Nadere informatie

Jaarverslag handbal valken Alpha Tours 2014-2015

Jaarverslag handbal valken Alpha Tours 2014-2015 Jaarverslag handbal valken Alpha Tours 2014-2015 We kunnen terug kijken op een geslaagd seizoen, met verschillende activiteiten en mooie resultaten bestuurlijk gezien hebben we vooruitgang geboekt maar

Nadere informatie

Sponsormogelijkheden VOETBAL VERENIGING KWADIJK

Sponsormogelijkheden VOETBAL VERENIGING KWADIJK Sponsormogelijkheden VOETBAL VERENIGING KWADIJK 1 Inhoudsopgave Voorwoord... 2 Sponsormogelijkheden... 3 Subhoofdsponsorschap... 3 Bordsponsor... 4 Club van honderd... 5 Logo op de website... 6 Een team

Nadere informatie

www.vvoberg.nl Schepersheuvel 2A 6077HH Sint Odiliënberg april 2014

www.vvoberg.nl Schepersheuvel 2A 6077HH Sint Odiliënberg april 2014 Communicatieplan R.K.V.V. St. Odiliënberg www.vvoberg.nl Schepersheuvel 2A 6077HH Sint Odiliënberg april 2014 Inhoud: 1. Inleiding... 3 2. Doelgroepen... 4 3. Communicatiemiddelen... 5 4. Interne en externe

Nadere informatie

DWF Vraag en antwoord

DWF Vraag en antwoord DWF Vraag en antwoord 1. Moet er nog een papieren versie als backup worden gemaakt? Antwoord: Nee, alle wedstrijden die digitaal gaan dienen via het digitaal wedstrijdformulier ingevuld te worden. 2. Wanneer

Nadere informatie

Vast stellen agenda Geen aanvullingen op de agenda en deze wordt ongewijzigd vastgesteld.

Vast stellen agenda Geen aanvullingen op de agenda en deze wordt ongewijzigd vastgesteld. Vergadering: Algemene Leden Vergadering Datum: 24 september 2014 Aanvang: 19:30 Aanwezig: Kars Schuiten (vz), Harro Prins (penningmeester), Anne Veenker (bestuurslid Jeugd), Gert- Jan Kloppenburg (tc)

Nadere informatie

ZOETERMEERSE BASE- & SOFTBALL VERENIGING SPONSOR INFORMATIEFOLDER

ZOETERMEERSE BASE- & SOFTBALL VERENIGING SPONSOR INFORMATIEFOLDER ZOETERMEERSE BASE- & SOFTBALL VERENIGING SPONSOR INFORMATIEFOLDER Inhoudsopgave Introductie Pag. 3 Vervolg Introductie Pag. 4 Van en Voor Iedereen Pag. 5 Materiaal Pag. 6 Sponsormethode Pag. 7 Wat is uw

Nadere informatie

Vacatures Vrijwilligers

Vacatures Vrijwilligers Vacatures Vrijwilligers V rijwilligers Xenios 1 juni 2015 V o l u me 1, Issu e 1 Zonder vrijwilligers geen hockey! Wij zijn ontzettend blij met alle vrijwilligers die het elke week weer mogelijk maken

Nadere informatie

Handleiding Slowpitch Softbal

Handleiding Slowpitch Softbal KNBSB Handleiding Slowpitch Softbal Een handleiding voor het opstarten van Slowpitch Softbal binnen uw honkbal- en softbalvereniging Corinne van de Griendt en Yaelle van Blanken 26-7-2017 Inhoud Wat is

Nadere informatie

Coach- en traineravond. 4 maart 2013

Coach- en traineravond. 4 maart 2013 Coach- en traineravond 4 maart 2013 Agenda Even voorstellen Hoe is de eerste helft van seizoen 2012-2013 gegaan? Digitaal wedstrijdformulier Opleidingen Communicatie Clubhuiscommissie Algemene zaken Hockeyzaken

Nadere informatie

Organigram DEV-Arcen. Bestuur

Organigram DEV-Arcen. Bestuur Organigram DEV-Arcen Bestuur Vertrouwens- en klachtencommissie PR/Sponsor Technische Accommodatie Activiteiten Vrijwilligers Leden Financiën Veteranen Senioren Jeugd Organigram DEV-Arcen Bestuur Commissies

Nadere informatie

Informatie voor (nieuwe) leden

Informatie voor (nieuwe) leden Informatie voor (nieuwe) leden Inhoud 1. Vereniging Almere 90 2. Beleidsplan 3. Wat kan Almere 90 u bieden 4. Wat vraagt Almere 90 van u 1 De Vereniging Almere 90 a) Historie A90 b) Maatschappelijk belang

Nadere informatie

Beste leden, ouders, trainers, sponsoren, coaches, en overige vrijwilligers,

Beste leden, ouders, trainers, sponsoren, coaches, en overige vrijwilligers, TEN EERSTE... Beste leden, ouders, trainers, sponsoren, coaches, en overige vrijwilligers, Het nieuwe hockeyseizoen is alweer begonnen. De eerste competitiewedstrijden zijn al gespeeld. Dames 1 en heren

Nadere informatie

VV Schagen Janneke Mandemaker Toernooi

VV Schagen Janneke Mandemaker Toernooi Schagen Janneke Mandemaker Toernooi Zaterdag 8 juni 2013 Pag. 2 van 21 Janneke Mandemaker 2013 Beste voetballers, voetballiefhebbers en supporters, Ik heet u namens de Toernooicommissie en alle meewerkende

Nadere informatie

Welkom bij WSB! Ben je net lid geworden van WSB? Heb je nog vragen? Ook op de velden kun je met jouw vraag terecht

Welkom bij WSB! Ben je net lid geworden van WSB? Heb je nog vragen? Ook op de velden kun je met jouw vraag terecht Welkom bij WSB! Ben je net lid geworden van WSB? Of denk jij of jouw zoon of dochter erover na om te gaan honk- of softballen bij WSB? Lees dan dit informatiepakket door. Hier vind je alle informatie voor

Nadere informatie

Basketball Vereniging Leiderdorp Jaarverslag Jaarverslag commissies Seizoen Leiderdorp, 1 november 2006

Basketball Vereniging Leiderdorp Jaarverslag Jaarverslag commissies Seizoen Leiderdorp, 1 november 2006 Jaarverslag commissies Seizoen 2005 2006 Leiderdorp, 1 november 2006 Verslagen van de commissies: technische commissie WMS (wedstrijden, materialen en scheidsrechters) commissie activiteitencommissie Technische

Nadere informatie

Jaarverslag KSV seizoen 2013 2014

Jaarverslag KSV seizoen 2013 2014 Jaarverslag KSV seizoen 2013 2014 Handbalseizoen 2013-2014 zijn we gestart met in totaal 19 teams. Vier damesteams, 1 recreantenteam, 1 G-handbalteam, 1 A-team, twee B-teams, drie C-teams, twee D- teams,

Nadere informatie

Sponsor All In. Opbrengst Dec 11.24. Nieuwsbrief februari 2013 nr.93 Pagina 1 van 10

Sponsor All In. Opbrengst Dec 11.24. Nieuwsbrief februari 2013 nr.93 Pagina 1 van 10 Nieuwsbrief nr. 93 jaargang 9 februari 2013 Hallo allemaal, In deze uitgave aandacht voor de algemene ledenvergadering. Iedereen is van harte harte welkom! In de bijlage staan de notulen van vorig jaar.

Nadere informatie

Technische Commissie honkbal

Technische Commissie honkbal Technische Commissie honkbal Honk- en softbalvereniging Houten Dragons Versie 21-02-2002 Pagina 1 van 6 Inhoudsopgave Pagina 1 Voorwoord...2 2 Inleiding...2 3 Doelstelling...2 4 Taken voor de Technische

Nadere informatie

Informatie Landelijke BeeBalldag Fall editie Major League zondag 23 september

Informatie Landelijke BeeBalldag Fall editie Major League zondag 23 september Informatie Landelijke BeeBalldag 2012 Fall editie Major League zondag 23 september Beste coaches en BeeBallers, Met veel plezier verwelkomen wij jullie op de Landelijke Beeball dag Fall editie 2012. Het

Nadere informatie

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: Oktober 2014, Jaargang 3 nr. 5

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: Oktober 2014, Jaargang 3 nr. 5 W E I D E P R A A T Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: Oktober 2014, Jaargang 3 nr. 5 Van de redactie: Voor u ligt de vijfde uitgave van de Weidepraat 2014. Dit keer een compacte newsletter,

Nadere informatie

Opening Jaarverslag 2014/2015 Jeugd Zaalvoetbal Selectie (heren) Lagere elftallen (heren) Dames Terreinen en accommodatie Kantine Sponsoring Overige

Opening Jaarverslag 2014/2015 Jeugd Zaalvoetbal Selectie (heren) Lagere elftallen (heren) Dames Terreinen en accommodatie Kantine Sponsoring Overige SVZ 2015/2016 Opening Jaarverslag 2014/2015 Jeugd Zaalvoetbal Selectie (heren) Lagere elftallen (heren) Dames Terreinen en accommodatie Kantine Sponsoring Overige bijzonderheden Financiën Verslag kascommissie

Nadere informatie

Roken verboden in sportkantines. 11 april, 2008. Beste leden en donateurs van O.V.V.O.

Roken verboden in sportkantines. 11 april, 2008. Beste leden en donateurs van O.V.V.O. 11 april, 2008 Opgericht: 17 oktober 1915 Jaargang 8 Nr. 2 Girorekening: 45 05 898 Internet:www. OVVO-Amsterdam.nl Kamer van Koophandel: 34153612 Voorzitter: Penningmeester: Josée van Erve 020-6933220

Nadere informatie

Sportpark Fanny Blankers-Koen Estafettelaan 2, 1318 EG Almere

Sportpark Fanny Blankers-Koen Estafettelaan 2, 1318 EG Almere Sportpark Fanny Blankers-Koen Estafettelaan 2, 1318 EG Almere Welkom! Honkbal en softbal zijn twee nauw verwante takken van sport, welke sporten in Nederland door enige tienduizenden worden beoefend. Zowel

Nadere informatie

Nieuwsbrief december 2011 nr.79 Pagina 1 van 8

Nieuwsbrief december 2011 nr.79 Pagina 1 van 8 Nieuwsbrief nr. 79 jaargang 7 december 2011 Hallo allemaal, We kunnen terugkijken op een geslaagde feestavond waar je in deze nieuwsbrief meer over kunt lezen! Verder staan er diverse vacatures open binnen

Nadere informatie

Nieuwsbrief 18. w oord van de v o o r z itter. maar ook iets waar wij beiden erg trots op zijn. Hartelijk dank voor deze eretitel!

Nieuwsbrief 18. w oord van de v o o r z itter. maar ook iets waar wij beiden erg trots op zijn. Hartelijk dank voor deze eretitel! Nieuwsbrief 18 Beste leden, www.bcscarabee.nl w oord van de v o o r z itter In de laatste nieuwsbrief van dit seizoen een tevreden voorzitter. We kunnen terug kijken op een mooi jubileumjaar, waarin we

Nadere informatie

De Noordooster. Van de voorzitter. Ledenaantallen. Het WSV-bestuur. De Noordooster Maart 2016 Editie 3

De Noordooster. Van de voorzitter. Ledenaantallen. Het WSV-bestuur. De Noordooster Maart 2016 Editie 3 De Noordooster Van de voorzitter Het seizoen 2015-2016 is al weer over de helft en de tijd vliegt voorbij. Van de plannen die wij in de ALV van 2014 op tafel hebben gelegd wordt steeds meer gerealiseerd.

Nadere informatie

Nog een paar competitiewedstrijden en een aantal toernooien voor de jeugd en dan zit ook seizoen 2010/2011 er op.

Nog een paar competitiewedstrijden en een aantal toernooien voor de jeugd en dan zit ook seizoen 2010/2011 er op. 37e jaargang Nr 35 25 April 2011 Nog een paar competitiewedstrijden en een aantal toernooien voor de jeugd en dan zit ook seizoen 2010/2011 er op. Rest ons nog de voetbalweek. Van dinsdag 24 mei tot en

Nadere informatie

Maart 2015: Uitgangspunten begroting 2015-2016. Opbrengsten

Maart 2015: Uitgangspunten begroting 2015-2016. Opbrengsten Maart 2015: Uitgangspunten begroting 2015-2016 Opbrengsten 801 Opbrengsten Contributie Betalende ledenaantal 1-3-2015= 94 o Trainers/coaches betalen niet -> effectief 89 leden o Saldo Ledenaanwas 5 Contributieverhoging

Nadere informatie

1 Bestuur 2. 2 Commissies 4

1 Bestuur 2. 2 Commissies 4 Blauw Wit bestaat uit een bestuur en een aantal commissies. Inhoud 1 Bestuur 2 1.1 Voorzitter: 2 1.2 Vice voorzitter: 2 1.3 Penningmeester: 2 1.4 Secretaris 2 1.5 Wedstrijdsecretariaat 3 1.6 Hoofd Technische

Nadere informatie

Beleidsplan scheidsrechters SV Gouda

Beleidsplan scheidsrechters SV Gouda Beleidsplan scheidsrechters SV Gouda November 2012. Inhoudsopgave Achtergrond en actuele situatie 3 Toekomstbeeld 3 Structuur en organisatie 4 Beloning 5 Opleiding en Begeleiding 5 Budget 6 Beleidsplan

Nadere informatie

RKSV MARGRIET. Verslag bestuur Margriet. Onderwerp ToelichBng AcBe Aanwezig: Piet, Marc, Jo, Ellen Afwezig: Hennie (komt rond 21.

RKSV MARGRIET. Verslag bestuur Margriet. Onderwerp ToelichBng AcBe Aanwezig: Piet, Marc, Jo, Ellen Afwezig: Hennie (komt rond 21. Verslag bestuur Margriet Datum: Aanvang: Notulist: 21-03- 2012 19.30 uur Ellen Onderwerp ToelichBng AcBe Aanwezig: Piet, Marc, Jo, Ellen Afwezig: Hennie (komt rond 21.30 u), Cor Opening Notulen vorige

Nadere informatie

Van de bestuurstafel augustus 2016

Van de bestuurstafel augustus 2016 Van de voorzitter Nog een paar weken en het nieuwe hockey seizoen 2016-17 gaat van start. Voor Quick Stick gaat deze zomer een lang gekoesterde wens in vervulling; uitbreiding met een derde veld en een

Nadere informatie

Tex Town Tigers Jeugd Lente Toernooi

Tex Town Tigers Jeugd Lente Toernooi Tex Town Tigers Jeugd Lente Toernooi 26 & 27 maart 2016 textowntigers.nl 5 e Jeugd Lentetoernooi TEX TOWN TIGERS 2016 PROGRAMMA Zaterdag en zondag 26 en 27 maart 2016 Sportpark Kroedkotten- Kotkampweg

Nadere informatie

Wedstrijdboekje KV De Geuzen Versie: 1.2 Datum: 15 april 2014 1

Wedstrijdboekje KV De Geuzen Versie: 1.2 Datum: 15 april 2014 1 Wedstrijdboekje KV De Geuzen Versie: 1.2 Datum: 15 april 2014 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Hoe gaat zo n wedstrijd in zijn werk... 3 3. Aan welke wedstrijden kun je meedoen?... 3 4. Categorieën

Nadere informatie

Talk. pmc europark. Start of the Season toernooi voor. U20 teams 1. 3 april 2017

Talk. pmc europark. Start of the Season toernooi voor. U20 teams 1. 3 april 2017 HET INFORMATIEBUL- LETIN VAN HONK- EN SOFTBALVERENIGING DE GLASKONING TWINS Jaargang 18, nummer 11 Talk 3 april 2017 In deze editie: Start of the Season toernooi voor U20 teams Start of the Season toernooi

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF JULI- AUGUSTUS LANDTRAINING VERSCHUIFT NAAR EEN ANDERE DAG

NIEUWSBRIEF JULI- AUGUSTUS LANDTRAINING VERSCHUIFT NAAR EEN ANDERE DAG NIEUWSBRIEF JULI- AUGUSTUS Hallo allemaal, Voor sommigen is de vakantie al begonnen en voor anderen is het bijna vakantie. Afgelopen vrijdagavond was de officiële laatste training van NOVA en was er een

Nadere informatie

Nieuwsbrief oktober 2011

Nieuwsbrief oktober 2011 Nieuwsbrief oktober 2011 Inleiding Beste sponsoren en andere tennisliefhebbers, Zo heb je te maken met 6 spelers en zo zijn het er 15! Dit betekent niet alleen dat ons systeem (met name kosten acceptabel

Nadere informatie

Algemene ledenvergadering. TiVoC

Algemene ledenvergadering. TiVoC Algemene ledenvergadering TiVoC Agenda Extra algemene ledenvergadering Het bestuur stelt zich voor Stemming nieuwe bestuursleden Presentatie Beleidsplan 2015-2020 Borrel Even voorstellen Voorzitter Harald

Nadere informatie

Vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering op 25 november 2013.

Vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering op 25 november 2013. Huishoudelijk reglement SHE Bedrocks Vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering op 25 november 2013. Artikel 1 Algemene bepalingen 1) De vereniging genaamd Soft en Honkbalvereniging Emmen, hierna te

Nadere informatie

(Jeugd-) Beleidsplan Voetbalvereniging Neerlandia 31

(Jeugd-) Beleidsplan Voetbalvereniging Neerlandia 31 (Jeugd-) Beleidsplan Voetbalvereniging Neerlandia 31 Auteur : Jolanda Brokx, Oscar Schouten Versie : 1.1 Datum : april 2015 Contents 2. Inleiding... 3 3. Visie... 3 4. Verenigingsstructuur... 3 5. Aantal

Nadere informatie

Vrijwilligersprotocol

Vrijwilligersprotocol Vrijwilligersprotocol 1. Inleiding : Op de Algemene Ledenvergadering van 04 november 2009 is het voorgenomen besluit aanvaard om, ingaande seizoen 2010-2011, een vrijwilligersbijdrage in te voeren voor

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleidsplan HCV`90 2015-2017

Vrijwilligersbeleidsplan HCV`90 2015-2017 Vrijwilligersbeleidsplan HCV`90 2015-2017 Kiest voor vrijwilligerswerk! Carola Arxhoek Ellen Leussink oktober 2015 1 Voorwoord HCV`90 heeft, net als veel andere verenigingen, een tekort aan enthousiaste

Nadere informatie

Zomer 2016 VAN DE VOORZITTER. Sportieve groet, Karen Langevoort Voorzitter MHC Steenwijk

Zomer 2016 VAN DE VOORZITTER. Sportieve groet, Karen Langevoort Voorzitter MHC Steenwijk Zomer 2016 VAN DE VOORZITTER Dag allemaal! Het seizoen loopt al weer ten einde. De spannendste dagen van het seizoen kwamen eind juni; fantastisch dat onze dames 1 de enige wildcard bemachtigden voor de

Nadere informatie

22 SEPTEMBER Beste leden,

22 SEPTEMBER Beste leden, 22 SEPTEMBER 2017 Beste leden, Graag willen wij jullie door middel van deze brief op de hoogte brengen van de belangrijkste zaken die momenteel spelen op onze hockeyclub. Nieuw bestuur Het nieuwe bestuur

Nadere informatie

1 september 2014 jaargang 57, no. 2

1 september 2014 jaargang 57, no. 2 Nieuwsbrief 1 september 2014 jaargang 57, no. 2 September 2014 Dit is de tweede nieuwsbrief van het seizoen 2014 2015. De meeste junior- en seniorleden hebben hun eerste trainingen er alweer op zitten

Nadere informatie

Laarbeekcuptoernooi, Eli, Mariahout, ASV 33 en Sparta 25

Laarbeekcuptoernooi, Eli, Mariahout, ASV 33 en Sparta 25 Voorwoord Beste sportvrienden, Dit jaar, 2017, organiseren we wederom het Laarbeekcuptoernooi voor de 4 Laarbeekse voetbalverenigingen, te weten: ASV 33, ELI, Mariahout en Sparta 25. Dit jaarlijkse evenement

Nadere informatie

3 Administratiekosten leden zonder automatische incasso: 2, /jaar

3 Administratiekosten leden zonder automatische incasso: 2, /jaar Begeleidende brief ALV 2010 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1 Inleiding... 1 2 Contributie verhoging voor gezinskaarten: 1,... 1 3 Administratie kosten leden zonder automatische incasso: 2,... 1 4 Appendix

Nadere informatie

Functies en taken van de diverse functionarissen binnen de vereniging. Onderhouden van externe contacten met KNBSB, gemeente Assen en HVA

Functies en taken van de diverse functionarissen binnen de vereniging. Onderhouden van externe contacten met KNBSB, gemeente Assen en HVA Voorzitter: Leiden van bestuursvergaderingen Onderhouden van externe contacten met KNBSB, gemeente Assen en HVA Overzicht houden en (mede)ondertekenen van financiële transacties Onderhouden van de communicatielijnen

Nadere informatie

Presteren vanuit Plezier! Presentatie van het nieuwe Bestuur van Alvoco Seizoen 2015-2016

Presteren vanuit Plezier! Presentatie van het nieuwe Bestuur van Alvoco Seizoen 2015-2016 Presentatie van het nieuwe Bestuur van Alvoco Seizoen 2015-2016 Programma 1) Alvoco 2018 2) Voorstellen bestuursleden + inrichting Bestuur 3) Organisatie + structuur vereniging 4) Speerpunten voor dit

Nadere informatie

Ook dit jaar organiseert The Orioles het Warming-Up jeugd honkbaltoernooi.

Ook dit jaar organiseert The Orioles het Warming-Up jeugd honkbaltoernooi. Versie 21-03-2016 Inhoudsopgave Welkom 3 The Orioles.. 4 Adres Parkeren Toernooi organisatie Contact informatie Algemene mededelingen.. 4 Kantine Foto s Veldindeling 5 Toernooireglement Warming-up Toernooi

Nadere informatie

Notulen ALV Almonte dd. 26 september 2015

Notulen ALV Almonte dd. 26 september 2015 Notulen ALV Almonte dd. 26 september 2015 Aanwezig: Afgemeld: 16 leden incl. bestuur 4 leden/ouders van leden De volgende punten zijn besproken: 1. Opening en vaststellen agenda Voorzitter Henk Dibbets

Nadere informatie

Heb je vragen dan kun je altijd één van bovenstaande contactpersonen mailen of aanspreken.

Heb je vragen dan kun je altijd één van bovenstaande contactpersonen mailen of aanspreken. Leuk dat je lid bent geworden van TiVoC. Het bestuur heet je van harte welkom en we wensen je een leuke, sportieve tijd bij deze volleybalvereniging! We hopen dat je je snel thuis zult voelen. Daarom is

Nadere informatie

Bart van der Zalm Memorial

Bart van der Zalm Memorial Bart van der Zalm Memorial 1&2 april 2017 Beste Honkballers, Bedankt voor jullie inschrijving voor deelname aan het 4 e Bart van der Zalm Memorial Tournament van HSC Tilburg. Dit toernooi wordt periodiek

Nadere informatie

Agenda Algemene Ledenvergadering SAVOSA 30 oktober 2015

Agenda Algemene Ledenvergadering SAVOSA 30 oktober 2015 Agenda Algemene Ledenvergadering SAVOSA 30 oktober 2015 1. Notulen ALV 2014 2. Mededelingen/ingekomen stukken 3. Jaarverslagen a. Voorzitter b. Secretariaat/leden administratie c. SCP 4. Verkiezingen (zie

Nadere informatie

Clubblad v.v. Veenendaal

Clubblad v.v. Veenendaal De Spil juli 013 Beste leden, Het voetbalseizoen zit er inmiddels al weer op. Als bestuur van onze voetbalvereniging lijkt het ons daarom ook goed om even terug te kijken en jullie te informeren over datgene

Nadere informatie

Nieuwsbrief T.V. Het Bossche Lijntje

Nieuwsbrief T.V. Het Bossche Lijntje oktober 2015 Kalender: Nieuwsbrief T.V. Het Bossche Lijntje Beste tennisvrienden, De zomer loopt op zijn einde en ook de najaarscompetitie nadert zijn ontknoping. Vandaag is de eerste sneeuw gevallen in

Nadere informatie

Wedstrijdsport Senioren HB en DSB. DOELGROEPENOVERLEG 22 november 2014

Wedstrijdsport Senioren HB en DSB. DOELGROEPENOVERLEG 22 november 2014 Wedstrijdsport Senioren HB en DSB DOELGROEPENOVERLEG november 0 Ambitie De KNBSB heeft als doel om de uitstroom van het aantal seniorenleden in de wedstrijdsport met 0% te laten afnemen. KNBSB Integraal

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE JAARVERGADERING VAN SPV 81 Gehouden op donderdag 8 december 2011 in de kantine Noordzijdseweg 97a te Polsbroek.

VERSLAG VAN DE JAARVERGADERING VAN SPV 81 Gehouden op donderdag 8 december 2011 in de kantine Noordzijdseweg 97a te Polsbroek. VERSLAG VAN DE JAARVERGADERING VAN SPV 81 Gehouden op donderdag 8 december 2011 in de kantine Noordzijdseweg 97a te Polsbroek. Aanwezig Bestuursleden 7 Leden 11 1 Opening Voorzitter Maurice Hoffman opent

Nadere informatie

Organigram RODA '23. VOORZITTER Wim Meuleman. KANTINE EVENEMENTEN Myriam Visser. Hoofd Jeugdopl. Leon van Splunter. Planning Ilona Jelsma

Organigram RODA '23. VOORZITTER Wim Meuleman. KANTINE EVENEMENTEN Myriam Visser. Hoofd Jeugdopl. Leon van Splunter. Planning Ilona Jelsma ORGANIGRAM RODA '23 Dagelijks Bestuur (DB) VOORZITTER Wim Meuleman VOETBAL VOORZITTER Yvonne Hogerwerf FINANICIELE ZAKEN José Cubo TECHNISCHE ZAKEN Henri v Schaick KANTINE EVENEMENTEN FACILITAIRE ZAKEN

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Terugblikken. In deze nieuwsbrief 1 Inleiding. Nummer 3 Seizoen 2015-2016 2015-2016-3

1. Inleiding. 2. Terugblikken. In deze nieuwsbrief 1 Inleiding. Nummer 3 Seizoen 2015-2016 2015-2016-3 Nummer 3 Seizoen 2015-2016 2015-2016-3 In deze nieuwsbrief 1 Inleiding 2 Terugblikken 3 Pupillen van de week 4 Agenda 5 Afspraken 6 Competitie CMV 7 Weetjes 8 VOLAR nieuws 9 Voor de ouders 1. Inleiding

Nadere informatie

Beleidsplan Honk- en Softbal Vereniging De Hazenkamp

Beleidsplan Honk- en Softbal Vereniging De Hazenkamp Beleidsplan 2017 Honk- en Softbal Vereniging De Hazenkamp Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Bestuur 3 2.1 Samenstelling bestuur 3 2.2 Vacante vacatures 4 3. Competitie en toernooien 4 3.1 Heren1 4 3.2 Heren2

Nadere informatie

Jaarverslag badminton seizoen

Jaarverslag badminton seizoen Jaarverslag badminton seizoen 2016-2017 BESTUUR Dit seizoen bestond het bestuur uit de volgende leden: Henk Zonnenberg : voorzitter Patrick de Jong : secretaris Frans Verschuren : penningmeester / ledenadministratie

Nadere informatie

Algemene ledenvergadering Volleybalvereniging Relay Langedijk

Algemene ledenvergadering Volleybalvereniging Relay Langedijk Algemene ledenvergadering Volleybalvereniging Relay Langedijk Noord- Scharwoude, 26 november 2014 Verslag/notulen 1 Opening Voorzitter opent de vergadering en meldt de personen die zich hebben afgemeld.

Nadere informatie

INFORMATIEBOEKJE MHCC

INFORMATIEBOEKJE MHCC INFORMATIEBOEKJE MHCC SEIZOEN 2013-2014 informatie 2013-2014 Pagina 1 van 7 Informatie van de Mixed Hockey Club te Coevorden Welkom bij de gezelligste hockeyclub van Zuid-Oost Drenthe, In dit informatieboekje

Nadere informatie

In deze nieuwsbrief: Van de voorzitter: December 2015.

In deze nieuwsbrief: Van de voorzitter: December 2015. December 2015. In deze nieuwsbrief: Van de voorzitter. Terugblik sponsordag. Sponsor JC2, JB1 en recreant dames? Wafeltoernooi. Inzameling oude Univé kleding. Evaluatie jeugdbeleidsplan Nieuwjaars BBQ

Nadere informatie

Voetbal is een teamsport, het runnen van een club ook

Voetbal is een teamsport, het runnen van een club ook Voetbal is een teamsport, het runnen van een club ook Beleid Jeugdafdeling S.V. Real Lunet Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Inleiding...3 Visie...3 Beleid...4 Selectiebeleid...4 Overlegstructuur...5 Organigram

Nadere informatie

Coach- en traineravond. 2 september 2013

Coach- en traineravond. 2 september 2013 Coach- en traineravond 2 september 2013 Even voorstellen Hockeyzaken Opleidingen Communicatie Clubhuiscommissie Algemene zaken Penningmeester Vragen? Agenda Even voorstellen Bestuur Aanwezige coaches en

Nadere informatie

Nieuwsbrief voor leden van basketbalvereniging Venlo Sport Crusaders

Nieuwsbrief voor leden van basketbalvereniging Venlo Sport Crusaders Crusaders flits December 2014 Fijne vakantie! Nieuwsbrief voor leden van basketbalvereniging Venlo Sport Crusaders In deze laatste Flits van het jaar bedanken we Daniel Dzaleski voor zijn inzet voor de

Nadere informatie

Nieuwsbrief Volant 90, nummer 30

Nieuwsbrief Volant 90, nummer 30 Nieuwsbrief Volant 90, nummer 30 TEAM 1 en TEAM 3 kampioen Zie standen en foto s verder op in deze nieuwsbrief Activiteitenkalender 2 e deel van het seizoen 2013-2014 Als bijlage bij deze nieuwsbrief vind

Nadere informatie

Beleidsplan Twins Sporting Club Oosterhout

Beleidsplan Twins Sporting Club Oosterhout 2013-2017 Beleidsplan Twins Sporting Club Oosterhout BELEIDSPLAN 1. Inleiding Twins is de roepnaam voor de in Oosterhout gevestigde vereniging Twins Sporting Club. Het beleid van Twins is gericht op het

Nadere informatie

9 e FVV JEUGDTOERNOOI 30 en 31 mei 2015

9 e FVV JEUGDTOERNOOI 30 en 31 mei 2015 30 en 31 mei 2015 Wat kan Garage ter Veen voor u betekenen? Garage ter Veen beschikt over een moderne werkplaats waar alle werkzaamheden aan de auto kunnen worden verricht door onze vakbekwame monteurs.

Nadere informatie

Resultaat Rabo Clubkas Campagne.2 Interne competitie 2015...2 Panta Rhei Open 2015..3 Kidstennis..4 High Tea...4 Wintertrainingen..

Resultaat Rabo Clubkas Campagne.2 Interne competitie 2015...2 Panta Rhei Open 2015..3 Kidstennis..4 High Tea...4 Wintertrainingen.. In deze nieuwsbrief Bouwcommissie 1 Resultaat Rabo Clubkas Campagne.2 Interne competitie 2015...2 Panta Rhei Open 2015..3 Kidstennis..4 High Tea...4 Wintertrainingen..5 Bouwcommissie Beste leden, Na onze

Nadere informatie

INFORMATIEBOEKJE MHCC

INFORMATIEBOEKJE MHCC INFORMATIEBOEKJE MHCC SEIZOEN 2015-2016 informatie 2015-2016 Pagina 1 van 7 Informatie van de Mixed Hockey Club te Coevorden Welkom bij de gezelligste hockeyclub van Zuid-Oost Drenthe, In dit informatieboekje

Nadere informatie

Invulling Commissies HRC 14

Invulling Commissies HRC 14 Invulling Commissies HRC 14 Naast het gebruikelijke hoofdbestuur hebben we ervoor gekozen om de structuur van voetbalvereniging HRC 14 op te bouwen uit een aantal commissies. Het hoofdbestuur is verantwoordelijk

Nadere informatie

Taxandria Handbal Oisterwijk Informatieboekje september 2015

Taxandria Handbal Oisterwijk Informatieboekje september 2015 Informatieboekje 2 Inhoudsopgave Inleiding... 5 Even voorstellen... 6 Jeugdbeleid... 7 Technisch Jeugdbeleidsplan... 7 Spelregels... 7 Gedrag... 7 Supporters langs de lijn... 8 Trainingen... 9 Waar en

Nadere informatie