Uitnodiging JAV En bijscholing door Kees Vlietstra

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Uitnodiging JAV 2014. En bijscholing door Kees Vlietstra"

Transcriptie

1 Uitnodiging JAV 2014 En bijscholing door Kees Vlietstra Jaarverslag 2013

2 Gezonden aan: leden van de NKTV ereleden en leden van verdienste van de NKTV bestuur KNKV bestuur NKSV bestuur NLcoach

3 Aan de leden van de Nederlandse Korfbal Trainers Vereniging (NKTV) Hiermee nodigen wij u hartelijk uit voor het bijwonen van de Jaarlijkse Algemene Vergadering op vrijdag 26 september 2014 die gehouden zal worden in het clubhuis van de KV Synergo te Utrecht. Aanvang JAV uur en om uur de bijscholing met In dit boekje treft u het volgende aan: Toelichting bijscholing 2 Agenda 3 Toelichting op de agendapunten 11 en 12 4 Notulen van de JAV Jaarverslag secretaris 11 Jaarverslagen districten 17 Jaarverslag redactie NKTB en website 18 Jaarverslag Werkgroep Landelijke Bijscholing (WLB) 20 Jaarverslag penningmeester 21 Toelichting op de balans per 31 december Exploitatierekening over het jaar Balans per 31 december Begroting boekjaar Adreslijst NKTV 28 Routebeschrijving naar Synergo 32 Mocht u verhinderd zijn om aan deze uitnodiging gehoor te geven, wilt u dit dan laten weten aan de secretaris van de NKTV: Tini Taams-de Boer, Dr. Keijzerstraat 2, 1511 VP Oostzaan, Tel , Met vriendelijke groeten en graag tot ziens op 26 september a.s. Het bestuur van de NKTV NKTV JAV

4 NKTV bijscholing met Kees Vlietstra 4korfbal Na de NKTV jaarvergadering op vrijdag 26 september 2014 zal de nieuwe bondscoach van Jong Oranje, Kees Vlietstra een bijscholing verzorgen over het onderwerp 4 korfbal. Kees Vlietstra is oud-international, was succesvol clubcoach op het hoogste niveau, trainde eerder onder 19 en onder 23 en was jarenlang assistentbondscoach bij Jan-Sjouke van den Bos. Door zijn ALO-achtergrond kan hij snel nieuwe kennis tot zich nemen en deze vertalen naar de korfbalpraktijk. In augustus 2014 werd hij benoemd als bondcoach van Jong Oranje. Zijn opdracht is om op het WK 2016 onder 23 goud te behalen, maar daarnaast om te zorgen voor een goede doorstroming naar het grote Oranje. Voor Vlietstra is dit zijn tweede periode. In 2008 werd hij met zijn selectie wereldkampioen onder korfbal Binnen het korfbal wordt er op twee niveaus niet voor verdedigd schieten gefloten. In de Korfbal League en bij de F- jes. Bij de F-jes heeft dat alles te maken met de nieuwste korfbalvorm die dit seizoen haar intrede zal doen: 4Korfbal. Het spel zal de persoonlijke ontwikkeling van de korfballers versnellen. Door een hoog actiepercentage en een hoge succesbeleving zullen de kinderen het nog leuker gaan vinden. In een presentatie zal Kees Vlietstra ingaan op achtergronden en oefenstof voor deze specifieke korfbalvorm. De transferwaarde naar andere doelgroepen is groot. Hoe de F-jes van nu op te leiden tot de internationals van straks. En alles wat daar tussen zit. Een interessant programma dat trainers/coaches die bij willen blijven in hun vak niet mogen missen. Plaats van handeling is het clubhuis van de korfbalvereniging Synergo, Loevenhoutsedijk te Utrecht. Deze bijscholing is voor een ieder gratis bij te wonen. 2 NKTV JAV 2014

5 Agenda 1. Opening door voorzitter Helma Verberkt 2. Ingekomen stukken en mededelingen 3. Notulen JAV 27 september Jaarverslag secretaris 5. Jaarverslagen districten 6. Jaarverslag redactie NKTB 7. Jaarverslag Werkgroep Landelijke Bijscholing (WLB) 8. Jaarverslag penningmeester toelichtingen 9. Verslag Verificatiecommissie 10. Verantwoording beleid 11. Bestuursverkiezing (zie de toelichting op pagina 4) 12. Benoeming leden in (zie de toelichting op pagina 5): a. Redactie NKTB b. Verificatiecommissie c. Werkgroep Landelijke Bijscholing d. Districten 13. Beleid Begroting Voorstel contributie/ abonnementsprijs voor 2015 (zie de toelichting op pagina 28) 16. Rondvraag 17. Sluiting om uur waarna Kees Vlietsta het woord krijgt. NKTV JAV

6 Toelichting op agendapunt 11 Bestuursverkiezing Voorzitter : Helma Verberkt aftredend 2017 (2013) Secretaris en bestandsbeheer : Tini Taams-de Boer aftredend 2014 (1984) Penningmeester : Nicole Vermeulen aftredend 2017 (2013) Coördinator algemene zaken : Leen Veldheer aftredend 2014 (1999) Coördinator Bijscholingen : Joost Spierings aftredend 2015 (2003) Coördinator PR en Communicatie : Ivo Fontijn aftredend 2016 (2012) NB: De tussen haakjes geplaatste jaartallen zijn de jaren van aantreden in het bestuur. Aftredend en niet herkiesbaar is coördinator algemene zaken Leen Veldheer. Het bestuur heeft een kandidaat gevonden in de persoon van Frits de Gooijer en verzoekt de vergadering toe te stemmen met de verkiezing. Aftredend maar nog beschikbaar tot 2015 secretaris Tini Taams-de Boer. Zij zal een nieuwe secretaris in werken en eventueel het ledenbestand nog blijven doen. 4 NKTV JAV 2014

7 Toelichting op agendapunt 12 Benoeming leden in a. Redactie NKTB: Dankmar Caderius van Veen is gestopt en in zijn plaats is Fred Fontijn gekomen. Het bestuur stelt voor om de huidige redactieleden (Fred Fontijn, Rein van Vucht, Steven van Raffe, Dankmar Caderius van Veen en Sander Hofman) te herbenoemen. b. Verificatiecommissie: Vast te stellen tijdens de vergadering c. Werkgroep Landelijke Bijscholing (WLB) Het bestuur stelt voor de huidige werkgroep (Joost Spierings, Wilco van de Leek en Jan Souverein) te herbenoemen. Verdere aanvulling zou wenselijk zijn. Districten: voor de districten zijn de commissies afgeschaft. We willen met coördinatoren gaan werken die zelf medewerkers aan kunnen stellen. Noord Jan Piepers en Cees Mulder Noord-West Peter Kruijver, Gert Krook en Rob Gulinck Oost vacature Zuid Rein van Vucht Zuid-West Martin Izarin en Cor Ripassa Website Ivo Fontijn met Johan Wienen. Aanvulling is wenselijk. Kandidaten voor een functie in de verificatiecommissie en de WLB kunnen zich, tot 24 uur voor aanvang van de vergadering, aanmelden bij secretaris Tini Taamsde Boer. NKTV JAV

8 Notulen jaarvergadering 27 september 2013 bij Synergo te Utrecht Aanwezig: 20 leden waarvan 3 jubilarissen (25 jaar lid) 1. Opening Voorzitter Jan Souverein heet alle aanwezigen leden hartelijk welkom en geeft aan dat het voor hem een vreemde vergadering gaat worden met een afscheid als voorzitter na 29 jaren. In de jaren 80 werden na de JAL s een toernooi met achttallen georganiseerd en toen het later wat moeilijk werd om districtsteams te formeren werd er met 2 tallen om het prikkampioenschap gespeeld. Dat was op een zaterdagochtend in de maand juni maar omdat er steeds minder leden kwamen zijn we daarmee gestopt en werd de vergadering naar de avond verschoven. Al geruime tijd gaat dat met een bijscholing gepaard en dat verloopt naar tevredenheid. Graag wil ik de overige bestuursleden aan u voorstellen. Financieel was het een goed jaar. Het verslag komt bij agendapunt 8 aan de orde. We hebben genoeg te behandelen, we gaan door en ik verklaar de vergadering voor geopend. 2. Ingekomen stukken en mededelingen Er zijn 14 afzeggingen voor deze vergadering ontvangen. Er zijn dit jaar 7 leden 25 jaar lid van de vereniging en 3 hiervan hebben gehoor gegeven aan onze uitnodiging voor deze vergadering. De voorzitter feliciteert Fred Baar, Jan Sjouke van de Bos en Ronald Ligt en overhandigt hen het NKTV jubileumglas. 3. Notulen JAV 21 september 2012 Deze worden door de vergadering goedgekeurd en de secretaris wordt bedankt. 4. Jaarverslag secretaris Wordt goedgekeurd met dank aan de maakster. 6 NKTV JAV 2014

9 5. Jaarverslagen districten Worden goedgekeurd. 6. Jaarverslag redactie NKTB Wordt goedgekeurd. 7. Jaarverslag Werkgroep Landelijke Bijscholing (WLB) Wordt goedgekeurd. 8. Jaarverslag penningmeester We hebben dit jaar een voordelig resultaat van 3168,10. Positieve onderdelen waren o.a. minder kosten voor de landelijke bijscholingen, lagere kosten voor het blad en er zijn geen bijscholingen in de districten geweest. Het voorstel aan de vergadering is om van het voordelig saldo een bedrag van 1250,00 te reserveren om een impuls te geven aan de districten en de rest toe te voegen aan de Algemene Reserve. De vergadering gaat akkoord. Jeroen Damen wordt bedankt voor de rapportage over Verslag verificatiecommissie Rob Berends en Arjan Rhijnsburger hebben de administratie over het jaar 2012 gecontroleerd en akkoord bevonden. Zij verzoeken de vergadering het bestuur decharge te verlenen. De vergadering gaat akkoord. 10. Verantwoording beleid Het bestuur kan de volgende toelichting geven waarbij het jaarverslag een overzicht geeft van de diverse activiteiten. Aandacht was er dit jaar ook voor de volgende onderwerpen: Samenwerking met het KNKV. Ik mocht dit jaar nog meemaken dat in Ahoy de vernieuwde samenwerkingsovereenkomst met voorzitter Rob Meijer van het KNKV werd ondertekend. De start van deze samenwerking werd gegeven in de KNKV bondsraad in van 8 maart 1986 met KNKV voorzitter Rien Geutjes. Het is een aantal malen herzien, het laatst in Ontmoetingsplaats voor trainers. Gekozen werd voor de afterparty in Ahoy in april NKTV JAV

10 De opnames voor de instructievideo s met medewerking van de Nederlandse selecties zijn helaas nog niet afgerond en staan nu gepland voor november De website is verder verbeterd en kan nu door meerdere medewerkers worden bediend. Een goede job van Ivo Fontijn. Er loopt nog steeds een pilot in het district Oost om daar weer een werkende commissie te vormen. Reclamefolders zijn gemaakt om nieuwe leden te werven. Het KNKV stuurt deze folders mee naar trainers die hun diploma/certificaat hebben gehaald. Johan Wienen gaat alle trainers op de website zetten. Zijn er nog vragen voor dit agendapunt? Er zijn geen vragen en de vergadering gaat akkoord. 11. Bestuursverkiezing Aftredend is penningmeester Jeroen Damen. Jeroen nam in november 2012 de penningmeesterfunctie over van Joost Spierings. Hij verzorgde de rapportage over de jaren 2011 en 2012 maar door drukke zakelijke omstandigheden kan hij geen tijd meer vrijmaken voor de NKTV. Jan bedankt Jeroen en overhandigt hem een oorkonde. Wij stellen voor deze functie over te laten nemen door Nicole Vermeulen, woonachtig in Maasdam en zij verzorgt de administratie/boekhouding van enkele bedrijven. Wij vragen de vergadering om toestemming haar als penningmeester te benoemen. De vergadering gaat akkoord. De coördinator Algemene Zaken Leen Veldheer heeft aangegeven dat hij zijn functie ter beschikking wil stellen en het stokje door wil geven. Wij denken dat het beter is om deze functie voortaan Coördinator Vrijwilligerszaken te noemen waarvoor inmiddels een functieprofiel beschikbaar is. Er is nog geen kandidaat voor deze functie. De voorzitter treedt af. In 1975 werd er begonnen met het blad met Fred Wilken en Ruud van der Horst. In 1976 werd de NKTV opgericht met voorzitter Jan Bakker. In 1984 traden verschillende bestuursleden af en Jan werd in Hoogmade gevraagd om tijdelijk voorzitter te worden en dat is tot nu toe het geval. Tini Taams, Herman Godefroy, Jan de la Rie, Henk van Gent, Anton 8 NKTV JAV 2014

11 Poelstra en Jasper Engel maakten het bestuur toen compleet. We hebben in al die jaren behoorlijk wat bereikt zoals o.a. de samenwerking met het KNKV, aansluiting bij de NFWS in 1988, opgevolgd in 2005 door NLCoach, het uitbrengen van videobanden/dvd s en onze jaarlijkse bijscholingen. Helaas zijn we er in de laatste jaren nog niet in geslaagd om de daling in het leden/abonnementenbestand om te buigen naar winst en de districten te laten functioneren. Als laatste wil ik alsnog alle NKTV medewerkers in de afgelopen 29 jaar bedanken voor hun steun en het bestuur veel succes wensen. De NKTV 37 jaren jong nog vele, vele jaren toegewenst. Jan vraagt Helma Verberkt om naar voren te komen en vraagt de vergadering toestemming om Helma te benoemen als nieuwe voorzitter. De vergadering gaat akkoord. Helma geeft Tini het woord. Namens de NKTV bedankt Tini Jan voor de tomeloze inzet waarmee hij de voorzittersfunctie heeft vervuld. Zij overhandigt hem een glazen sculptuur als aandenken. Namens het KNKV bedankt lid van het bondsbestuur Anita Derks Jan voor de samenwerking die vooral ook door Jan tot stand is gekomen. Kees Rodenburg bedankt Jan op persoonlijke titel en heeft wat anekdotes. Ontmoetingen in het verleden waarbij anderen activiteiten ontplooiden door het goede voorbeeld van Jan te volgen. Kees geeft aan dat de NKTV veel meer de spreekbuis moet worden voor de trainers en de coaches. De CD s die altijd uitgedeeld werden, worden node gemist. Een goede zaak is de productie van de video s. Jan wordt bedankt met een fles wijn. Namens NLCoach bedankt directeur Bert Bouwer. Gedachtegoed van het korfbal is het mooiste van de wereld. Een familiesport en gemengd. Als Bert ooit de loterij wint wil hij Jan als waakhond. Jan ontvangt een diner bon. Jan bedankt de sprekers voor hun vriendelijke woorden en attenties. Na luid applaus neemt Helma het woord en stelt zich zelf voor. Ze woont in Houten en korfbalt bij Victum. Zij werkt als beleidsspecialist en programmamanager plantgezondheid bij een tuinbouwbrancheorganisatie. NKTV JAV

12 12. Benoeming leden in commissies a. Redactie Dankmar van Veen, Margriet Poiesz, Rein van Vucht, Steven van Raffe en Sander Hofman worden in de redactie herkozen. b. Verificatiecommissie: Rob Berends en Arjan Rhijnsburger worden herkozen. c. Werkgroep Landelijke Bijscholing: Joost Spierings en Wilco van de Leek worden herkozen. Jan Souverein wordt toegevoegd. d. Districten. Noord: Harm de Wagt en Taapke Post stoppen ermee. Cees Mulder, Jan Piepers en Schelte Meinsma gaan de nieuwe commissie vorm geven. Noord West: Peter Kruijver, Gert Krook en Rob Gulinck worden herkozen. Oost: vacature Zuid: Rein van Vucht wordt herkozen. Ook hier is aanvulling gewenst. Zuid West: Martin Izarin en Cor Ripassa worden herkozen. e. Website. Ivo Fontijn is de webmaster. De website is dit jaar geweldig uitgebouwd. Johan Wienen helpt al mee maar meer webmasters zijn gewenst. 13. Beleid 2013/2014 Er zijn 3 belangrijke pijlers binnen het werkterrein van de NKTV: belangenbehartiging, verhoging kennisniveau en platform voor trainers en coaches. Het kennisniveau moet omhoog informatievoorziening via het NKTB, de website en de bijscholingen/clinics. Er zal meer informatie via de website moeten komen. Er komt weer een bijscholing tijdens de opening van de Korfbal League en in Ahoy. 14. Begroting 2013 De vergadering gaat akkoord. 15. Voorstel contributie/abonnementsprijs voor 2014 Het bestuur stelt voor de prijzen op hetzelfde niveau te handhaven. Jan Sjouke van den Bos is tegen, hij vindt dat er best meer betaald mag worden. De vergadering stemt in met het voorstel van het bestuur. 16. Rondvraag Er zijn geen vragen. Helma sluit de vergadering en geeft na een koffiepauze het woord aan Wim Bakker die de bijscholing Korfbaltraining: first things first zal verzorgen. Tini Taams - secretaris 10 NKTV JAV 2014

13 NKTV jaarverslag 2013 Een jaarverslag kijkt in veel facetten terug op het afgelopen jaar. Er wordt stapsgewijs bestuurlijk, organisatorisch en financieel rekening en verantwoording afgelegd over de activiteiten die in de vereniging hebben plaatsgevonden. Een jaar met nogal wat veranderingen. Onze voorzitter Jan Souverein gaf na 29 jaar voorzitterschap het stokje over aan Helma Verberkt die sinds januari 2013 meedraaide in het bestuur. Tijdens de jaarvergadering op 27 september 2013 werd door de NKTV, KNKV en NLCoach afscheid genomen van Jan met vele loftuitingen voor betrokkenheid en zijn inzet voor de NKTV. Ook kwam er een nieuwe penningmeester in de plaats van Jeroen Damen die door zijn werk geen tijd meer had maar in de twee jaren dat hij penningmeester was wel lof verdiende. Nicole Vermeulen volgt hem op en we hopen dat dat voor langere tijd is. Ook de redacteur van het blad trad af. Dankmar Caderius van Veen droeg het stokje over aan Fred Fontijn, de vader van Ivo Fontijn die de communicatie in zijn portefeuille heeft waardoor zij nu gezamenlijk onze doelstellingen kunnen uitdragen. Dankmar zal, vanaf 2014, nog wel deel blijven uitmaken van de redactie. De samenwerkingsovereenkomst met het KNKV werd aangepast en ook zou worden samengewerkt bij de samenstelling van een instructiefilm voor korfbaltrainers maar uiteindelijk heeft het KNKV dat, begin januari 2014, in eigen beheer uitgevoerd. Door Ivo Fontijn is een nieuwe omslag voor het NKTB gemaakt en ook de website heeft de nodige veranderingen ondergaan evenals het briefpapier. We gaan dus nog steeds voorwaarts maar voor een actieve, gezonde en vitale vereniging hebben we wel ondersteuning nodig. Onderschrijft u de belangrijke taak in de trainerswereld voor de NKTV en denkt u een steentje te kunnen bijdragen, aarzel dan niet en neem contact op met de secretaris. NKTV JAV

14 Hoofdbestuur Het bestuur was in het afgelopen jaar als volgt samengesteld: Voorzitter : Jan Souverein, na 27 september Helma Verberkt Secretaris : Tini Taams-de Boer Penningmeester : Jeroen Damen, na 27 september Nicole Vermeulen Coördinator Algm. Z. : Leen Veldheer* Coördinator Bijscholingen: Joost Spierings Coördinator PR & Communicatie : Ivo Fontijn *Wij zijn op zoek naar een nieuwe kandidaat voor de functie Coördinator Algemene Zaken. Deze wordt nu nog ingevuld door Leen Veldheer, maar Leen heeft aangegeven te willen stoppen. Belangrijke taak van deze functie is het verder uitrollen van activiteiten in de districten. Deze functie willen we nu breder trekken naar Coördinator Vrijwilligerszaken. Wilt u mee bouwen aan de NKTV, meldt u zich dan aan. Vergaderingen en bijeenkomsten Het hoofdbestuur vergaderde dit jaar 7 keer. Er was verder veel contact via en telefoon. Drie maal was Dankmar Caderius van Veen bij onze bestuursvergaderingen aanwezig voor het geven van adviezen op het gebied van de organisatievorm. De jaarlijkse Algemene Ledenvergadering werd gehouden op vrijdag 27 september Tijdens de zaalfinale in Ahoy op 20 april 2013 is er een gesprek geweest met Leen Veldheer en Dankmar Caderius van Veen met Ashish Minten om als coördinator in district Oost te gaan functioneren. Een vervolggesprek met Dankmar en Ashish vond plaats op 25 mei 2013 en in 1e instantie zal aandacht worden geschonken aan de regio Arnhem/Nijmegen. Na de bijscholing in Ahoy op 20 april 2013 is de samenwerkingsovereenkomst met het KNKV getekend door de voorzitter van het KNKV Rob Meijer en onze voorzitter Jan Souverein. Dit is een verbetering/aanpassing van de laatste overeenkomst uit Op Zaterdag 21 september NKTV JAV 2014

15 heeft voorzitter Jan Souverein de Bondsraadvergadering van het KNKV in Zeist bijgewoond. Het verslag van deze vergadering geeft aan: Alvorens dat voorzitter Rob Meijer de vergadering sluit, meldt hij dat de heer Souverein voor het laatst bij de Bondsraad aanwezig zal zijn. De heer Souverein legt bij de eerstvolgende jaarvergadering (27 september a.s.) de voorzittershamer (sinds 1984) van de NKTV neer. De voorzitter bedankt hem voor zijn enorme inzet en heet zijn opvolgster hartelijk welkom op onze vergaderingen. Op 13december heeft Helma Verberkt een gesprek gehad bij het KNKV met Kees Rodenburg. Er worden afspraken gemaakt over verdere samenwerking. Daarbij wordt ook gekeken naar de mogelijkheid van samenwerking met andere partijen. Trainers kunnen elkaar voortaan ontmoeten na de zaalfinale in Ahoy tijdens de KNKV afterparty. Ereleden zijn: Jan Bakker, Fred Wilken, Jan Souverein en Tini Taams-de Boer Leden van verdienste zijn: Rob van Dort, Jaap Kooreman, Tjeerd Zandhuis en Henk van Gent. Leden Het ledenbestand ging dit jaar toch weer iets achteruit. Veel trainers die stoppen met training geven bedanken als lid, terwijl de jongere trainers de weg naar de NKTV blijkbaar nog niet weten Leden en abonnees Leden Abonnees Stand per Bedankt afschrijvingen - leden Nieuwe leden/abonnees Stand per Gratis abonnement 7 Donateurs 5 NKTV JAV

16 te vinden. Activeren van potentiele leden is dan ook een vereiste en goed werkende districten zouden daarbij een belangrijke rol kunnen spelen. Abonnees Ook hier kunnen de districten een helpende hand bieden. Bijscholingen Begin 2013 werd er een vervolg gegeven op de gehoudenclinics met Erik Wolsink in het seizoen 2008/2009. Dit jaar werden er in 4 districten (Noord, Zuid-West, Noord-West en Oost) door Erik twee korfbalgerichte thema s gepresenteerd onder de naam Gerichte training/oefenvormen op basis van het Team TV videoanalyse systeem. Onderdelen waren: Analyse van wedstrijden (via geselecteerde beeldfragmenten) en de vervolgstappen daarop via Een gerichte training op basis van deze (video) analyse. De start was in Drachten (bij Drachten/vander Wiel) op 14 januari 2013 met 34 trainers gevolgd in Dordrecht (bij DeetosSnel/Volhuis) op 21 januari met 33 trainers, in Wormer (bij Groen Geel) op 28 januari met 26 trainers en afsluitend in Arnhem (bij Oost Arnhem) op 25 februari met 44 trainers (waarvan 12 uit het district Zuid). Onze districtscommissies waren betrokken bij de organisatie van deze clinics. Wij zijn er van overtuigd dat deze bijeenkomsten een wenselijke invulling geven aan de landelijke bijscholingsbehoefte die binnen de trainerswereld en bij de korfbalverenigingen blijkt te bestaan. In samenwerking met het KNKV werd op 20 april 2013 tijdens de zaalfinale de traditionele bijscholing georganiseerd in Ahoy Rotterdam. Het gemeenschappelijk belang van deskundigheidsbevordering van korfbaltrainers/coaches en scheidsrechters stond hier centraal. Gastspreker was de bekende oud scheidsrechter Mario van der Ende. Na de Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering op vrijdag 27 september 2013 werd een bijscholing verzorgd door Wim Bakker die het onderwerp Korfbaltraining: first things first behandelde. De opening van het Korfbal League seizoen 2013/2014 op vrijdag 8 november 2013 werd door ons aangegrepen om onze leden in Papendrecht bij elkaar te brengen voor het bijwonen van de competitiewedstrijd PKC/Hagero- Foruna/MHIR. Voor deze wedstrijd organiseerden wij, in samenwerking met 14 NKTV JAV 2014

17 het KNKV, een bijscholing met het onderwerp Talentontwikkeling als basis van succes. Verbetering/ Vernieuwing Organisatie Vanaf 2010 zijn wij bezig om de organisatie aan te passen voor een gezonde toekomst van de NKTV. Een goede communicatie is dan het belangrijkste uitgangspunt. In 2012 is het bestuur inmiddels uitgebreid met een Coördinator PR & Communicatie. Het is belangrijk dat onze vijf districten goed bemand zijn. Elk district zal voorzien zijn van een coördinator die met enkele commissieleden aansprekende districtsbijscholingen kan organiseren welke passen bij de behoefte van het korfbal technisch kader en de verenigingen. Het blijkt toch nog moeilijk om hiervoor voldoende kader te vinden. Een functieprofiel voor een districtscoördinator is beschikbaar. Eind 2013 is er een digitale enquête gehouden onder de leden van de NKTV om meer zicht te krijgen op de wensen van de leden. De resultaten worden verwerkt in het nieuwe beleidsplan. Lidmaatschap Nlcoach In 2013 werd er voor 206 leden contributie betaald voor het lidmaatschap van NLcoach. Ondanks dat wij dit lidmaatschap regelmatig propaganderen zijn nog steeds niet alle leden van de NKTV lid van NLcoach. NLcoach helpt trainers en coaches vooruit. NLcoach is het kennisplatform van, voor en door sportcoaches en actief met het aanbieden van congressen, cursussen en leergangen. Voordelen van het lidmaatschap zijn ook een collectieve aansprakelijkheidsverzekering en een ongevallenverzekering bij Reaal Verzekeringen/ een abonnement op het vakblad NLCOACH (5 x per jaar)/ gebruik kunnen maken van de helpdesk/ gratis hulp bij conflicten/ korting op deelname van congressen etc. en gratis gebruik maken van IKTrainer. Op basis van de overeenkomst tussen de NKTV en NLCoach kunnen al onze leden (ook niet gediplomeerden) volwaardig lid worden van NLCoach. De kosten voor het lidmaatschap van NLCoach maken onderdeel uit van onze jaarlijkse contributie. Sportservice Nederland Ook in 2013 werd door Sportservice Nederland te Haarlem onze contributie en de abonnementsgelden geïnd. Tevens verzorgden zij de administratie en de bijbehorende financiële afwikkeling van onze bijscholingen en de verzending van Dvd s. NKTV JAV

18 Verder zijn zij elk kwartaal werkzaam met het drukken en verzenden van ons trainersblad. Drukkerij StyleMathot te Haarlem verzorgde wederom de 4 kleuren omslagen. De advertenties in het NKTB werden ook dit jaar weer geregeld door voorzitter Jan Souverein. Afsluitend: We zijn op de goede weg, verbeterde contacten met het KNKV, diverse georganiseerde bijscholingen, het verzenden van digitale nieuwsbrieven en een vernieuwde website geeft hoop dat de NKTV de weg omhoog is ingeslagen. Hoewel het in de ledengroei nog niet is te merken hebben we er vertrouwen in dat dat binnen afzienbare tijd het geval zal zijn. We zijn een vereniging van en voor vrijwilligers en hebben elkaar nodig. Daarom tot slot een woord van dank aan al die vrijwilligers die hun bijdrage in 2013 weer voor de NKTV hebben geleverd. Tini Taams-de Boer 16 NKTV JAV 2014

19 Jaarverslagen Districten District Noord Het district Noord beleefde in 2013 zijn achtentwintigste volle jaar. Harm de Wagt en Taapke de Heij bedankten voor de commissie. Jan Piepers en Cees Mulder traden toe en samen met Schelte Meinsma vormen zij nu de nieuwe commissie in het district Noord. Door Jan en Cees werd assistentie verleend aan de clinic met Erik Wolsink op maandagavond 14 januari 2013 bij Drachten/vanderWiel in Drachten. District Noord-West De commissie bestond dit jaar uit de volgende leden: Rob Gulinck, Gert Krook en Peter Kruijver. Peter Kruijver fungeerde als districtscoördinator. Door Peter werd assistentie verleend bij de clinic met Erik Wolsink op maandagavond 28 januari 2013 bij groen Geel in Wormer. District Oost Er was dit jaar geen commissie in het district Oost maar er zijn diverse gesprekken gevoerd met potentiele commissieleden. Ook hier werd op maandagavond 25 februari 2013 een clinic georganiseerd met Erik Wolsink waaraan ook leden uit district Zuid deel namen. District Zuid De commissie bestaat nog maar uit een man nl. Rein van Vucht. Aanvulling is zeer gewenst. Voor een aparte clinic met Erik Wolsink in Zuid bij DSC waren te weinig aanmeldingen waardoor trainers in Zuid (12) zich opgaven voor de clinic in Oost in Arnhem. District Zuid-West De commissie bestond uit de volgende leden: Martin Izarin en Cor Ripassa. Door Martin Izarin werd assistentie verleend aan de clinic met Erik Wolsink op maandagavond 21 januari 2013 bij DeetosSnel/Volhuis in Dordrecht. Door bemiddeling van Arjen van ree namen 15 RTC trainers deel aan deze bijscholing en Arjen regelde de afspraken met DeetosSnel/Volhuis. Riko kruit zorge verder dat 8 RTC trainers aanwezig waren bij de bijscholing bij PKC/Hagero op vrijdag 8 november NKTV JAV

20 NKTV website in is een jaar van veranderingen geweest. Om te beginnen is de vorige webmaster gestopt met zijn functie, Mario Taams bedankt voor je voortreffelijke inzet. Bestuurslid Ivo Fontijn heeft het sindsdien ingevuld maar er wordt tot op heden nog gezocht naar een enthousiaste webmaster om vooral de dagelijkse gang van zaken op zich te nemen. Daarnaast is de website verhuisd van provider, deels vanwege een kosten besparing, deels omdat de nieuwe server beter omgaat met het nieuwe CMS. Daarnaast is gelijk de hoofd url veranderd van naar dit omdat wij denken dat met deze naam de doelgroep beter vindbaar is. Een nieuw CMS, het CMS van de vorige provider voldeed niet meer aan de eisen die het NKTV stelt aan de website, met het oog op de toekomst is de website omgebouwd naar het Joomla CMS. Joomla is een open source CMS, dat makkelijk is te bewerken, waardoor bij wisselingen het makkelijker is over te nemen. Door dit nieuwe CMS is het NKTV flexibeler geworden en kunnen alle website wensen in de toekomst makkelijker worden uitgevoerd. In 2013 is de website vooral wat betreft het onderhuidse onderhoud aangepakt, aan de voorkant, het zichtbare beeld, zijn de veranderingen minder zichtbaar. Dit hadden we ook graag aangepakt maar door gebrek aan tijd/helpende handen is hier minder van terechtgekomen. We zijn nog steeds opzoek naar mogelijkheden om onze website meer inhoud te geven. De verschillende aankondigingen en gezochte trainers kwamen vooral voor als update, daarnaast is er regelmatig een update d.m.v. Facebook en onze eigen digitale nieuwsbrief geweest, vooral wat betreft de verschillende activiteiten van het NKTV. Met 900 inschrijvingen voor de nieuwsbrief en bijna 600 volgers op Facebook hebben we naast de website en het NKTB een mooi bereik, maar dit kan natuurlijk altijd beter, nodig je korfbal vrienden daarom ook uit om ons te volgen. Op naar meer zichtbaarheid in 2014 Ivo Fontijn 18 NKTV JAV 2014

21 Jaarverslag redactie NKTB De redactie bestond in 2013 uit: Dankmar Caderius van Veen, coördinator Ivo Fontijn, Lay-out/opmaak NKTB Rein van Vucht, redacteur Steven van Raffe, redacteur Sander Hofman, redacteur/corrector Door de inbreng van Ivo Fontijn, die per 2013 Mario Taams en Cor Buis verving, en zijn bedrijf heeft het blad gedurende 2013 een verandering ondergaan naar een nieuwe omslag en een gewijzigde opmaak. Samen met de inhoudelijke artikelen en gestructureerde oefenstof is er ook dit jaar weer een extra slag in kwaliteit gemaakt. Wijziging redactie Dankmar Caderius van Veen heeft in een vroegtijdig stadium al aangegeven dat het na vijf jaar tijd wordt voor iemand anders in de coördinator rol. Inmiddels is Fred Fontijn bereid gevonden per 2014 de rol van coördinator op zich te nemen. Dankmar blijft voorlopig nog wel in de redactie, maar in een minder actieve rol. Uiteraard wensen wij Fred vanaf deze plaats veel succes in het verder doorontwikkelen van het NKTB. NKTB s 2013 In 2013 werd weer vier maal een NKTB uitgebracht, waarin veel aandacht voor oefenstof voor de diverse categorieën. Daarbij zijn er thema s gebruikt in de oefenstof om zoveel mogelijk opties te geven voor diverse technieken en spelvormen. De voor Nederland zo succesvol verlopen World Games alsook diverse ontwikkelingen in het korfbal gaven goede uitgangspunten voor mooie onderwerpen en goedgevulde bladen. Wij vinden dan ook dat in 2013 er weer een kwalitatieve verbeteringsslag heeft plaatsgevonden die doorgetrokken zal worden in Digitale Media Ook online timmert het NKTV druk aan de weg. De vernieuwde website is inmiddels behoorlijk interactief en ook via Facebook (Korfbal Trainers) en Twitter is de NKTV inmiddels zeer actief. Diverse ontwikkelingen staan nog in de steigers maar dankzij de inbreng van Ivo Fontijn zijn hier in 2013 grote stappen gemaakt. NKTV JAV

22 Jaarverslag werkgroep landelijk bijscholing De werkgroep landelijke bijscholing (WLB) bestond uit Wilco van der Leek en coördinator Joost Spierings. Het hoofdbestuur verleende de werkgroep financieel/administratieve ondersteuning. Na de jaarvergadering van 27 september 2013 werd de werkgroep aangevuld met Jan Souverein. In samenwerking met het KNKV werd op 20 april 2013 voorafgaand aan de zaalfinale de traditionele bijscholing georganiseerd in Ahoy Rotterdam. Als hoofd onderwerp werd relatie coach - scheidsrechter gepresenteerd door oudinternationaal voetbalscheidsrechter Mario van der Ende, de coach van de KNKV scheidsrechters. Hij gaf o.a. een overzicht van de profielen van (top)scheidsrechters en (top)coaches en de overeenkomsten tussen beiden. Assistent bondscoach Gert-Jan Kraaijeveld loodste de 40 aanwezigen door de statistieken van de Korfbal League. Hij had speciale aandacht voor de invloed van de scheidsrechter op de wedstrijd. Bondscoach Jan Sjouke van den Bos schetste de route naar de Olympische Spelen en maakte internationaal de vergelijking met onder andere de NBA, Worldseries honkbal en Australian rugby en analyseerde de komende grote Korfbal Leaguefinale en legde daarbij de nadruk op de coaches en de scheidsrechter. Na de JAV op vrijdagavond 27 september 2013 in Utrecht werd een bijscholing georganiseerd met medewerking van Wim Bakker, voormalig coach van KZ/Hiltex, met het onderwerp Korfbaltraining: first things first. Wim gaf uitgebreid zijn visie op korfbaltraining en coaching. Deze bijscholing was vrij toegankelijk voor leden en niet-leden. Op 8 november 2013 werd bij PKC/Hagero in Papendrecht een bijscholing georganiseerd in de aanloop naar de openingswedstrijd van de Korfballeague 2013/2014. Het onderwerp was: Talentontwikkeling als basis van succes. Docenten waren Deborah Gravenstijn (Olympiër judo), Jan Sjouke van den Bos (de vervanger van Wim Scholtmeijer afwezig wegens een uren durende file) en Kees Rodenburg 20 NKTV JAV 2014

23 met assistentie van Merel van Gurp en Riko Kruit. Na een gemeenschappelijke maaltijd werd door de 39 aanwezige trainers en de docenten de competitiewedstrijd tussen PKC/Hagero en Fortuna/MHIR bijgewoond.. Financiën Toelichting op de balans per 31 december 2012 De administratie bestaat uit een ING rekening, nummer inventaris redactie nktb aanschaf afschr HP Notebook 1,00 0,00 1,00 HP Scanjet ,00 0,00 1,00 Mobiele Accu Luidspreker 720,00 360,00 360,00 Totalen 722,00 0,00 360,00 362,00 ING rekeningen: ING rekening - zakelijk (saldo op de laatste afrekening boekjaar 2012) 3.509,73 ING spaarrekening - zakelijk (saldo op de laatste afrekening boekjaar 2012) ,90 Totaal ING rekeningen per 31 december ,63 Toelichting bijscholingen Kosten Af: Bijdrage deelnemers (13.171) (1.144) (945) (2.043) (Nadelig) Voordelig resultaat 495 (546) (1.104) (317) NKTV JAV

24 Exploitatierekening over het jaar 2013 Lasten Werkelijk Begroot Reis-/verblijf-/vergaderkosten: Hoofdbestuur 1.421, ,00 Bureaukosten: Administratiekosten 1.060,22 Portokosten 391,75 Telefoonkosten 175, , ,00 Representatie 273,33 250,00 Verbetering/Vernieuwing organisatie 1.246, ,00 Propagandakosten 0,00 250,00 NLcoach: Contributie NLcoach 3.811, ,00 Abonnement magazine NLcoach 6.639, , , ,00 Ledenadministratie SNH 2.402, ,00 Abonnementenadministratie SNH 1.310, ,00 Kosten districten: Noord 0,00 250,00 Noord-West 0,00 250,00 Oost 0,00 250,00 Zuid 0,00 150,00 Zuid-West 0,00 150,00 België (internationaal) 0,00 0,00 0, ,00 Bijscholingen: Afschr. mobiele Accu luidspreker en laptop 360,00 0,00 Landelijke Bijscholing 4.288, ,00 Bijscholingen districten 0,00 0, , ,00 NKTB: Documentatie/administratiekosten 0,00 Reis- en vergaderkosten 200,39 100,00 Telefoonkosten 0,00 100,00 Afschrijving apparatuur 0,00 0,00 Portokosten 1.552, ,00 Druk- inbind en verzendkosten 2.708, ,00 Diversen 107,00 100,00 Redactie/vormgeving 1.059, ,00 Totaal NKTB 5.627, ,00 Kosten NKTV website 331,64 500,00 Afschrijving contributies/abonnementen 730,00 0,00 Diversen 230,88 200,00 Voordelig saldo ,56 24, , ,00 22 NKTV JAV 2014

25 Baten Werkelijk Begroot Contributies , ,00 Abonnementen 7.683, ,00 Donateurs 60,00 40,00 Bijscholingsbijdragen deelnemers: Landelijke Bijscholing 4.315, ,00 Bijscholingen districten 0,00 0, , ,00 Advertenties 1.575, ,00 Rente bankrekeningen 461,85 575,00 Sponsoring 0,00 0,00 Verkoop T-shirts/bladen/video s 60,00 0,00 Kosten voorgaand boekjaar 0,00 0, , ,00 NKTV JAV

26 Balans per 31 december /31/13 12/31/12 Vaste activa Inventaris Redactie NKTB 1,00 2,00 Mobiele accu luidspreker 1,00 360,00 2,00 362,00 Vlottende activa Vorderingen Contributies 1.181, ,50 Abonnementen 334,25 647,25 Overige vorderingen 4.721, ,24 Voorschotten districten 0,00 453,78 Vooruitbetaalde kosten 0,00 0, , ,77 Voorraden Dvd s / Video s 0,00 0,00 Liquide middelen ING rekeningen , , , ,40 Specificatie eigen vermogen 12/31/13 12/31/12 Eigen Vermogen: Algemene reserve Stand per begin boekjaar , ,25 Bij: exploitatieresultaat boekjaar 14, ,10 Stand per einde boekjaar , ,35 Bestemming reserve Audio visuele projecten Stand per begin boekjaar , ,00 Bij: verdeling exploitatieresultaat 0,00 0,00 Stand per einde boekjaar , , , ,35 24 NKTV JAV 2014

27 12/31/13 12/31/12 Eigen vermogen Algemene reserve , ,35 Bestemming reserve Audio visuele projecten , , , ,35 Voorzieningen Contributies 600,00 950,00 Abonnementen 225,00 350,00 Internationale projecten 450,63 450,63 inpuls districten 1.923, ,00 NKTV Website Online 117, , , ,39 Schulden op korte termijn Bijscholing Landelijk 0,00 0,00 Diverse kosten hoofdbestuur 6.605, ,72 NKTB 1.336, , , , , ,40 Specificatie voorzieningen 12/31/13 12/31/12 Voorzieningen contributies/abonnementen Stand per begin boekjaar 1300, ,00 Afboeking -1205,00-331,00 Toevoeging 730,00 531,00 Stand per einde boekjaar 825, ,00 Voorzieningen Internationale projecten Voor de technische ondersteuning van internationaal korfbal is er per einde boekjaar een reservering van 450,63 450,63 Voorziening NKTV Website Online Stand per begin boekjaar 1117, ,97 Toevoeging 0,00 Kosten Fontijn BV -1000, ,21 Stand per einde boekjaar 117, ,76 Voorziening inpuls districten Stand per begin boekjaar 1250,00 0,00 exploitatie resultaat , ,00 Toevoeging district noord 673,58 0,00 Stand per einde boekjaar 1.923, , , ,39 NKTV JAV

28 Begroting boekjaar 2014 Baten Werkelijk 2012 Werkelijk 2013 Begroting 2014 Contributies Abonnementen Donateurs Bijdrage deelnemers bijscholingen Advertenties Rente Verkoop T-shirts/bladen/video s Kosten voorgaand boekjaar Specificatie contributies 305 x 49,50 / 54, Specificatie abonnementen 273 x 26,50 /32, NKTV JAV 2014

29 Lasten Werkelijk 2012 Werkelijk 2013 Begroting 2014 Reis-/verblijf-/vergaderkosten HB Bureaukosten HB Representatie HB Verbetering/Vernieuwing organisatie Propagandakosten Contributie NLcoach Abonnement Magazine NLcoach Ledenadministratie SNH Abonnementenadministratie SNH Kosten districten: Noord Noord-West Oost Zuid Zuid-West België (internationaal) Bijscholingen NKTB Kosten NKTV website Afschrijving Contr./Abonnementen Diversen Voordelig saldo Specificatie Contributie NLcoach Contributie en verzekeringen 200 x 18, (nog niet iedereen heeft zich aangemeld bij NLcoach) Specificatie abonnement Magazine NLcoach 326x 20, normale prijs, zonder lidmaatschap NLCoach 32,00 NKTV JAV

30 Contributieverhoging Zoals bijna ieder jaar verhoogt Coach NL haar prijzen. Om die reden stellen wij voor om dit jaar ook onze prijs te verhogen. Tot nu toe deden we dat niet omdat alles al duur genoeg is. Om niet in te teren en onze begroting op orde te houden, vinden wij een verhoging van 1,50 redelijk voor leden en 1,00 voor abonees. De contributie en abonnementsprijs komt voor het jaar 2015 op: Lidmaatschap NKTV, inclusief NKTB per jaar: Nederland 51,00 Buitenland 56,00 Abonnement NKTB per jaar: Nederland 27,50 Buitenland 32,50 28 NKTV JAV 2014

31 Adreslijst NKTV Bestuur Voorzitter: Mevr. W.C.H. Verberkt Kasteeltuin ZH Houten Secretaris: T. Taams-de Boer Dr. Keijzerstraat VP Oostzaan Penningmeester: Mevr. N. Vermeulen Zuidddijk LS Maasdam Coördinator Bijscholingen J. Spierings Willem Arntzkade AK Utrecht Coördinator PR & Communicatie I. Fontijn Oppenheimstraat 5 b 9714 EK Groningen Districten: Noord S. Meinsma Kleiwerd GV Groningen C. Mulder Legedyk AC Wirdum J. Piepers Tjaaling Wagenaarstraat SR Drachten NKTV JAV

32 Noord West Coördinator P. Kruijver Schoutsland DN Andijk G. Krook Louis Armstrongstraat KM Zaandijk R. Gulinck Bovenweg CR Sint Pancras Oost Coördinator regio Arnhem/Nijmegen A Minten Heiweg PH Nijmegen Zuid Coördinator R. A. H. van Vucht Postbus AD Nijmegen Zuid West Coördinator M. Izarin Infanteriepad ME Gorinchem C.W. Ripassa Abelenberg HE Roosendaal Redactie NKTB F. Fontijn Polakkenweg BP Smilde NKTV JAV 2014

33 Redacteuren: Mevr. M. Poiesz Splitting HG Tolbert R.A.H. van Vucht Postbus AD Nijmegen S. van Raffe Weegschaal WH Bleiswijk S. Hofman Moezeldreef SR Utrecht Webmaster Ivo Fontijn Medewerker: Johan Wienen uit Nijmegen Ruud Screurs Werkgroep Landelijke Bijscholing Coördinator J. Spierings Lid W. van der Leek J.P. Coenhof AM Leiden J. Souverein Kastanjelaan ER Bloemendaal lid namens KNKV: Kees Rodenburg Lange Dreef 108 d 3972 TG Driebergen NLCoach Wattbaan ML Nieuwegein NKTV JAV

34 KNKV Bezoekadres: Woudenbergseweg HX Zeist Postadres: Postbus AK Sportservice Nederland Nieuwe Gracht NB Haarlem NKTV JAV 2014

35 Route beschrijving Adres: Loevenhoutsedijk 2, 3552 XE Utrecht, (030) Vanaf A2 afslag Maarssen (ring Utrecht-Noord/Hilversum), bij tweede verkeersplein rechtsaf (Einsteindreef). Bij vijde verkeerslichten linksaf (Brailledreef), bij tweede verkeerslichten rechtsaf (Loevenhoutsedijk), direct links ligt het veld. Er staan borden sportpark Loevenhoutsedijk. Vanaf A27 (Breda) en A28 (Amersfoort) afslag Veemarkt. Onderaan afslag linksaf. Alsmaar rechtdoor, bij T-splitsing rechts aanhouden. Na tunnel onder spoor bij verkeerslichten linksaf, sportpark ligt direct links. Vanaf Hilversum afslag Utrecht-Noord, links aanhouden over het spoor weg volgen tot verkeersplein. hier rechtsaf, bij T-splitsing rechts aanhouden onder viaduct door en eerste weg links (Loevenhoutsedijk). Sportparl ligt dan direct links. Route OV: Vanaf Utrechts CS, stadsbus 7 richting Zuilen, halte Loevenhoutsedijk. NKTV JAV

36 34 NKTV JAV 2014

Algemene Ledenvergadering 2012

Algemene Ledenvergadering 2012 Algemene Ledenvergadering 2012 Het bestuur nodigt u uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op 21-05-2012. Aanvang 19.30 uur. Locatie: NOVA college, Steve Bikostraat 75, 2131RZ Hoofddorp.

Nadere informatie

WELKOM ALGEMENE LEDENVERGADERING

WELKOM ALGEMENE LEDENVERGADERING WELKOM ALGEMENE LEDENVERGADERING Vereniging van Gepensioneerden van het Pensioenfonds Grafische Bedrijven DINSDAG 21 APRIL 2015 Agenda 1. Opening door de voorzitter (Victor Doorn) 2. Mededelingen en ingekomen

Nadere informatie

Notulen jaarvergadering 20 oktober 2015

Notulen jaarvergadering 20 oktober 2015 Notulen jaarvergadering 20 oktober 2015 Opening Ger lijnders opent de vergadering en heet de aanwezige leden, 52 in getal, van harte welkom. Ondanks de dag en het tijdstip een mooie opkomst. Het dames

Nadere informatie

In deze uitgave: - Voorwoord - Kort verslag ALV 20 oktober - De Grote Clubactie - Rabo Clubkas Campagne - LSV Kerstmarkt - Vacatures.

In deze uitgave: - Voorwoord - Kort verslag ALV 20 oktober - De Grote Clubactie - Rabo Clubkas Campagne - LSV Kerstmarkt - Vacatures. In deze uitgave: - Voorwoord - Kort verslag ALV 20 oktober - De Grote Clubactie - Rabo Clubkas Campagne - LSV Kerstmarkt - Vacatures 1 Voorwoord: Hier is al weer de derde nieuwsbrief van het seizoen 2017-2018.

Nadere informatie

Scheidsrechtersvereniging Doetinchem en Omstreken

Scheidsrechtersvereniging Doetinchem en Omstreken Aanwezig: 43 leden. Notulen 79 ste Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering Scheidsrechtersvereniging, 13 april 2015 Genodigden: VCN, COVS Oost, Servicegebied Midden en zustervereniging COVS Winterswijk e.o.

Nadere informatie

Vast stellen agenda Geen aanvullingen op de agenda en deze wordt ongewijzigd vastgesteld.

Vast stellen agenda Geen aanvullingen op de agenda en deze wordt ongewijzigd vastgesteld. Vergadering: Algemene Leden Vergadering Datum: 24 september 2014 Aanvang: 19:30 Aanwezig: Kars Schuiten (vz), Harro Prins (penningmeester), Anne Veenker (bestuurslid Jeugd), Gert- Jan Kloppenburg (tc)

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Algemene Ledenvergadering

Jaarverslag 2012. Algemene Ledenvergadering Jaarverslag 2012 Algemene Ledenvergadering 21 maart 2013 Agenda 1. Goedkeuring verslag ALV 2012 2. Jaarverslag 2012 3. Financiën ië 2012 4. Begroting 2011 5. Planning 2013 6. Samenstelling bestuur 7. Stumico

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering

Notulen Algemene Ledenvergadering Notulen Algemene Ledenvergadering Datum: 01-04-2016 Type meeting: Algemene Ledenvergadering Aanwezigen: 12 leden Voorzitter: Flip Keijzer Secretariaat VvR Agenda ITEM NR. BESCHRIJVING 01 Opening 02 Ingekomen

Nadere informatie

BALANS 2012. Activa 31-12-11 31-12-12 Passiva 31-12-11 31-12-12. Postbank 7.857,94 12.497,29 Eigen vermogen 65.648,64 71.298,59

BALANS 2012. Activa 31-12-11 31-12-12 Passiva 31-12-11 31-12-12. Postbank 7.857,94 12.497,29 Eigen vermogen 65.648,64 71.298,59 BALANS EN RESULTATENREKENING 2012 WERKGROEP 18e EEUW BALANS 2012 Activa 31-12-11 31-12-12 Passiva 31-12-11 31-12-12 Postbank 7.857,94 12.497,29 Eigen vermogen 65.648,64 71.298,59 Postcheque België 5.105,30

Nadere informatie

Notulen 36 e ALV Veenshuttle op 31 maart 2016

Notulen 36 e ALV Veenshuttle op 31 maart 2016 Notulen 36 e ALV Veenshuttle op 31 maart 2016 Aanwezig: volgens presentielijst 23 leden 1. OPENING De voorzitter opent om 19:30u in sporthal De Phoenix de Algemene Leden Vergadering en heet alle aanwezigen

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Huishoudelijk Reglement Groningen Atletiek pagina 1 Artikel 1. Grondslag: De bepalingen in dit huishoudelijk reglement zijn van toepassing in samenhang met hetgeen is bepaald in

Nadere informatie

3 Administratiekosten leden zonder automatische incasso: 2, /jaar

3 Administratiekosten leden zonder automatische incasso: 2, /jaar Begeleidende brief ALV 2010 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1 Inleiding... 1 2 Contributie verhoging voor gezinskaarten: 1,... 1 3 Administratie kosten leden zonder automatische incasso: 2,... 1 4 Appendix

Nadere informatie

Stichting Handy- Car(e)

Stichting Handy- Car(e) Stichting Handy- Car(e) J a a r v e r s l a g 2 0 1 3 1 INHOUDSOPGAVE STICHTING HANDY- CAR(E), GEGEVENS... 3 VOORWOORD VOORZITTER... 4 VERSLAG COÖRDINATOR... 5 ACTIVITEITEN... 6 FINANCIEEL VERSLAG 2013...

Nadere informatie

1. Opening De voorzitter opent om 20.05 uur de algemene ledenvergadering en heet iedereen welkom.

1. Opening De voorzitter opent om 20.05 uur de algemene ledenvergadering en heet iedereen welkom. 1 Verslag algemene Ledenvergadering sv Sportlust 19 maart 2009 Concept verslag De Algemene Ledenvergadering van de Sportvereniging Sportlust heeft plaats gevonden in het clubgebouw van Hockeyvereniging

Nadere informatie

Algemene ledenvergadering V.C.Z. 14 oktober Eric heet iedereen welkom. De opkomst is groot, ongeveer 50 leden!

Algemene ledenvergadering V.C.Z. 14 oktober Eric heet iedereen welkom. De opkomst is groot, ongeveer 50 leden! Algemene ledenvergadering V.C.Z. 14 oktober 2013 Aanwezig bestuur: Dick Hein, Geert Bosscher, Eric Oosterhof (vz), Ina van Goor, Muriël Daal, Jetta Boer en Marit Schoemaker-Ruinemans Afwezig bestuur: Ilse

Nadere informatie

Sint Anthonis, 26 januari Voor u ligt de verantwoording die wij publiceren in het kader van de ANBI regeling.

Sint Anthonis, 26 januari Voor u ligt de verantwoording die wij publiceren in het kader van de ANBI regeling. Jaarverslag 2015 Sint Anthonis, 26 januari 2016 Voor u ligt de verantwoording die wij publiceren in het kader van de ANBI regeling. EHBO vereniging Sint Anthonis Het Zwaluwstaartje Contact informatie

Nadere informatie

EHBO Vereniging St. Camillus Vogelenzang - De Zilk.

EHBO Vereniging St. Camillus Vogelenzang - De Zilk. Datum: 1 maart 2010 Blad 1 van 4 1 Opening; De voorzitter Marien van den Oever heet een ieder welkom, speciaal het kader Buiten de aanwezigheid van het bestuur zijn er circa 26 personen aanwezig bij deze

Nadere informatie

Eindexamen m&o havo 2010 - II

Eindexamen m&o havo 2010 - II Opgave 2 Bij deze opgave horen de informatiebronnen 1 tot en met 4. SDSO is een voetbalvereniging met al jaren een stabiel ledenaantal van 1.000. Voor de presentatie van de financiële gegevens op de komende

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel 12 Artikel 13 Artikel 14 Artikel 15 Lidmaatschap, toelating

Nadere informatie

Conform artikel 20 van de Statuten Aangenomen op de Algemene Ledenvergadering d.d. 4 februari 2015

Conform artikel 20 van de Statuten Aangenomen op de Algemene Ledenvergadering d.d. 4 februari 2015 CONCEPT HUISHOUDELIJK REGLEMENT PHOENIX APELDOORN Conform artikel 20 van de Statuten Aangenomen op de Algemene Ledenvergadering d.d. 4 februari 2015 AANSLUITING EN SAMENWERKING ARTIKEL 1 Phoenix Apeldoorn

Nadere informatie

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2014

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2014 Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2014 Het bestuur van Hockey Club De Hoeksche Waard roept hierbij alle leden bijeen voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op 11 juni 2014 in het clubhuis,

Nadere informatie

Stichting Streekarchief Eiland IJsselmonde

Stichting Streekarchief Eiland IJsselmonde Stichting Streekarchief Eiland IJsselmonde Jaarrekening 2014 Stichting Streekarchief Eiland IJsselmonde Balans per 31 december 2014 Activa Vaste Activa 2014 Materiële vaste activa Herenwaard 23 1 Vlottende

Nadere informatie

Dagcompetitie. Aanwezig van de verenigingen: Alle verenigingen vertegenwoordigd door één of meerdere personen, totaal 50 personen.

Dagcompetitie. Aanwezig van de verenigingen: Alle verenigingen vertegenwoordigd door één of meerdere personen, totaal 50 personen. Dagcompetitie Notulen van de algemene ledenvergadering van de Dagcompetitie, gehouden op 22 mei 2015 bij biljartvereniging Roac te Rijpwetering. Aanwezig van het Bestuur: Hans van Aalst, Piet Volwater,

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering 21 juni 2012, 17.30 18.30 Dutch Space Leiden

Algemene Ledenvergadering 21 juni 2012, 17.30 18.30 Dutch Space Leiden Aanwezig vanuit bestuur: Algemene Ledenvergadering 21 juni 2012, 17.30 18.30 Dutch Space Leiden Gerard Blaauw (voorzitter), Lex Meijer (Penningmeester), Rob Postema, Rob van den Berg, Peter Buist, Tanja

Nadere informatie

B.U.N. Boeddhistische Unie Nederland. Boeddhistische Unie Nederland

B.U.N. Boeddhistische Unie Nederland. Boeddhistische Unie Nederland B.U.N. Boeddhistische Unie Nederland Vereniging van boeddhistische groeperingen in Nederland Boeddhistische Unie Nederland Postbus 17286 1001 JG Jaarcijfers 2014 Opgesteld d.d. 6 maart 2015 Door Anne Blankendaal

Nadere informatie

Notulen. Algemene ledenvergadering van 09-11-2013. Datum: 09-11-2013 Locatie: Sporthal Eckart ; Weegschaalstraat 1 te Eindhoven Tijd: 11:00-12:10 uur

Notulen. Algemene ledenvergadering van 09-11-2013. Datum: 09-11-2013 Locatie: Sporthal Eckart ; Weegschaalstraat 1 te Eindhoven Tijd: 11:00-12:10 uur Notulen Algemene ledenvergadering van 09-11-2013 Datum: 09-11-2013 Locatie: Sporthal Eckart ; Weegschaalstraat 1 te Eindhoven Tijd: 11:00-12:10 uur Aanwezig bestuur: Henk Dibbets (voorzitter), Dorus de

Nadere informatie

1 Opening, vaststelling agenda en mededelingen

1 Opening, vaststelling agenda en mededelingen woensdag 19 november 2014 Aanwezig v.h. : Rein de Wit, Kees Berkhout, Cor Groot, Erik Frerichs, Marnix Meijer, bestuur : Ruud Loos, Dries Boereboom, Dirk Ranzijn, Douwe van der Vaart : Arjan Koning Aanwezige

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering Amersfoort Sportfederatie (ASF)

Notulen Algemene Ledenvergadering Amersfoort Sportfederatie (ASF) Notulen Algemene Ledenvergadering Amersfoort Sportfederatie (ASF) Datum: Donderdag 22 mei 2014 Locatie: Verenigingsgebouw CJVV 1. Opening en vaststellen agenda De voorzitter opent de vergadering om 20.08

Nadere informatie

Locatie : Verenigingsruimte AZL, Fluitpolderplein 1, Leidschendam Datum : 27 oktober 2010 Tijd : 20.30 uur

Locatie : Verenigingsruimte AZL, Fluitpolderplein 1, Leidschendam Datum : 27 oktober 2010 Tijd : 20.30 uur 1 Locatie : Verenigingsruimte AZL, Fluitpolderplein 1, Leidschendam Datum : 27 oktober 2010 Tijd : 20.30 uur Aanwezige bestuursleden : Jos Winnink (voorzitter) Jan Harm Bakhuys (secretaris) André Nieuwenhout

Nadere informatie

Myeloproliferatieve Neoplasmata Stichting

Myeloproliferatieve Neoplasmata Stichting Myeloproliferatieve Neoplasmata Stichting Financieel Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 Algemene toelichting... 3 Waarderingsgrondslagen... 3 Grondslagen van resultaatbepaling...

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT. van de afdeling Jong. van de Personeelsvereniging van het RIVM/BBio/PD-ALT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT. van de afdeling Jong. van de Personeelsvereniging van het RIVM/BBio/PD-ALT 21-8-2013 huishoudelijk reglement 1afdeling Jong van de PV RIVM/BBio/PD-ALT HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de afdeling Jong van de Personeelsvereniging van het RIVM/BBio/PD-ALT Artikel 1 Lidmaatschap 1. Zij

Nadere informatie

Jaarrekening Neurofibromatose Vereniging Nederland

Jaarrekening Neurofibromatose Vereniging Nederland Jaarrekening 2014 Neurofibromatose Vereniging Nederland Inhoudsopgave 1 ALGEMEEN... 4 1.1 Aanbieding jaarrekening... 4 1.2 DOELSTELLING... 4 1.3 Inschrijving Kamer van koophandel... 4 1.4 Vergelijkende

Nadere informatie

T.C. Skinlo. Algemene Leden Vergadering 1 maart Opening 1

T.C. Skinlo. Algemene Leden Vergadering 1 maart Opening 1 T.C. Skinlo Algemene Leden Vergadering 1 maart 2016 Opening 1 Agenda 1. Opening en mededelingen 2. Ingekomen stukken 3. Goedkeuring notulen ALV 12 november 2015 4. Jaarverslagen bestuursleden 5. Goedkeuring

Nadere informatie

Verslag van het bestuur

Verslag van het bestuur Stichting Stephen King Fanclub Verslag van het bestuur Periode 01 januari Inhoudsopgave VERSLAG VAN HET BESTUUR... 1 BALANS PER 31 DECEMBER... 6 WINST- EN VERLIESREKENING OVER... 7 TOELICHTING OP DE BALANS...

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de Vereniging Internationale Organisatie van Zionistische Vrouwen in Nederland WIZO-Nederland.

Huishoudelijk reglement van de Vereniging Internationale Organisatie van Zionistische Vrouwen in Nederland WIZO-Nederland. Huishoudelijk reglement van de Vereniging Internationale Organisatie van Zionistische Vrouwen in Nederland WIZO-Nederland. Lidmaatschap Artikel 1 1. Een aanvraag tot lidmaatschap wordt ingediend conform

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement (HR) van de KNV-EHBO, afdeling Eelde-Paterswolde, vastgesteld in de ALV van 27 oktober 2011

Huishoudelijk Reglement (HR) van de KNV-EHBO, afdeling Eelde-Paterswolde, vastgesteld in de ALV van 27 oktober 2011 Huishoudelijk Reglement (HR) van de KNV-EHBO, afdeling Eelde-Paterswolde, vastgesteld in de ALV van 27 oktober 2011 Inleiding Overeenkomstig de statuten (art. 19) kan de vereniging reglementen opstellen

Nadere informatie

Jaarboek 2014. Afdeling Zaandam

Jaarboek 2014. Afdeling Zaandam Jaarboek 2014 Afdeling Zaandam 1 AGENDA ALGEMENE LEDENVERGADERING Locatie: Buurthuis De Poelenburcht, Weerpad 1a, 1504 NX ZAANDAM Datum: maandag 20 april 2015 Aanvang: 19:30 uur 1. Opening 2. Mededelingen

Nadere informatie

Jaarrekening 2013 Koninklijke Nederlandse Bosbouw Vereniging Voorburg

Jaarrekening 2013 Koninklijke Nederlandse Bosbouw Vereniging Voorburg Jaarrekening 2013 Koninklijke Nederlandse Bosbouw Vereniging Voorburg Het Algemeen bestuur van de Koninklijke Nederlandse Bosbouw Vereniging Spinozalaan 33 2273 XC Voorburg Voorburg, 4 maart 2014 Geacht

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Stichting Dr. Albronda-van der Nagelfonds

Jaarverslag 2013. Stichting Dr. Albronda-van der Nagelfonds Jaarverslag 2013 Stichting Dr. Albronda-van der Nagelfonds Inhoudsopgave Algemeen blz.3 Balans per 31 december 2013 blz. 4 Staat van baten en lasten blz. 5 Toelichting op de balans per 31 december 2013

Nadere informatie

Verslag 70 e jaarvergadering SV Angeren

Verslag 70 e jaarvergadering SV Angeren Verslag 70 e jaarvergadering SV Angeren 1. Opening De voorzitter heet iedereen van harte welkom en opent de vergadering. Wat er afgelopen seizoen is gepasseerd is te lezen in het jaarverslag, welke we

Nadere informatie

Financieel jaarverslag Platform voor Informatiebeveiliging

Financieel jaarverslag Platform voor Informatiebeveiliging Financieel jaarverslag Platform voor Informatiebeveiliging Inhoud 1. Bestuursverslag... 3 1.1 Algemeen... 3 1.2 Samenstelling bestuur... 3 2. Financieel jaarverslag... 4 2.1 Balans per 31 december (in

Nadere informatie

Vereniging voor Documentaire Informatievoorziening en Administratieve Organisatie S.O.D. Jaarrekening Aldus vastgesteld in de vergadering

Vereniging voor Documentaire Informatievoorziening en Administratieve Organisatie S.O.D. Jaarrekening Aldus vastgesteld in de vergadering Vereniging voor Documentaire Informatievoorziening en Administratieve Organisatie S.O.D. Jaarrekening 2011 Aldus vastgesteld in de vergadering de secretaris de voorzitter Vereniging voor Documentaire Informatievoorziening

Nadere informatie

Dwarslaesie Organisatie Nederland BEGROTING

Dwarslaesie Organisatie Nederland BEGROTING Dwarslaesie Organisatie Nederland Begroting 2015 Rekening 2013 Begroting 2014 LOTGENOTENCONTACT Regiocoördinatie Reis-, verblijf en overlegkosten - 2.175 3.750 Algemene Leden- en platform vergaderingen

Nadere informatie

Onderwerp : Uitnodiging tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering 2016

Onderwerp : Uitnodiging tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering 2016 Ruitersport Vereniging Reigersburgh Waddinxveen, 23 maart 2016 Onderwerp : Uitnodiging tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering 2016 Deze uitnodiging geldt voor alle leden van RSV Reigersburgh

Nadere informatie

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Unilever Bestfoods Nederland

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Unilever Bestfoods Nederland Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Unilever Bestfoods Nederland, gehouden op dinsdag, 25 maart 2014 in Zalencentrum Restaurant Engels, Stationsplein 45 te Rotterdam.

Nadere informatie

Inhoudopgave. 1. Opdracht 1 2. Algemeen 1

Inhoudopgave. 1. Opdracht 1 2. Algemeen 1 Vereniging Het Brekkense Wiel Brekkenweg 10 8531 PM LEMMER Jaarrekening 2014 Inhoudopgave blz. 1. Opdracht 1 2. Algemeen 1 Jaarrekening 2014 Bijlage A Balans per 31 december 2014 2 Bijlage B Staat van

Nadere informatie

T.V. de Eemslag. Jaarrapport. Meer slagkracht met de Eemslag 40 jaar

T.V. de Eemslag. Jaarrapport. Meer slagkracht met de Eemslag 40 jaar T.V. de Eemslag 2014 Jaarrapport Het verslagjaar 2014 is met een positief resultaat van 31.809, - afgesloten. (2013: 24.968, -) Wanneer wij dit vergelijken met 2013 hebben zo wel de opbrengsten als de

Nadere informatie

KoliBrief Nummer 18, Nov 2016

KoliBrief Nummer 18, Nov 2016 Nummer 18, Nov 2016 Beste VKZ leden, In deze speciale kolibrief vinden jullie de uitnodiging voor de jaarvergadering van 2016. We hopen jullie allemaal te zien op zondag 27 november. Namens het bestuur,

Nadere informatie

Dit reglement bevat regels en bepalingen met betrekking tot de gang van zaken binnen de vereniging en tijdens verenigingsactiviteiten.

Dit reglement bevat regels en bepalingen met betrekking tot de gang van zaken binnen de vereniging en tijdens verenigingsactiviteiten. Huishoudelijk Reglement Aqua Duiktechniek Weert Algemeen Artikel 1. Dit reglement bevat regels en bepalingen met betrekking tot de gang van zaken binnen de vereniging en tijdens verenigingsactiviteiten.

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering april 2014

Notulen Algemene Ledenvergadering april 2014 Notulen Algemene Ledenvergadering april 2014 Datum: maandag 21 april 2014 Tijd: 10.35 uur t/m 12.00 uur Locatie: Dolfinarium Harderwijk Aanwezigen bestuursleden: Goksel Tatlioĝlu, Angelo Verhoeven, Jan

Nadere informatie

Stichting voor Patiënten met Kanker aan het Spijsverteringskanaal (SPKS)

Stichting voor Patiënten met Kanker aan het Spijsverteringskanaal (SPKS) Stichting voor Patiënten met Kanker aan het Spijsverteringskanaal (SPKS) (voorheen Stichting Doorgang) Rapport inzake de JAARREKENING 2011 Inhoud: blz. Algemeen 3 Balans per 31 december 4 Financiële positie

Nadere informatie

Stichting de Keerkring. Jaarverslag Stichting de Keerkring Surinamestraat PP Groningen

Stichting de Keerkring. Jaarverslag Stichting de Keerkring Surinamestraat PP Groningen Stichting de Keerkring Jaarverslag 2016 Stichting de Keerkring Surinamestraat 23 9715 PP Groningen keerkring@gmail.com www.dekeerkring-groningen.nl Inhoud: Inhoud:... 2 Voorwoord... 3 Inleiding... 4 Bestuur...

Nadere informatie

Toelichting bij de jaarrekening 2007

Toelichting bij de jaarrekening 2007 Toelichting bij de jaarrekening 2007 De jaarrekening 2007 sluit met een positief saldo van 61.886. De begroting 2007 ging uit van een positief resultaat van 15.265. Hierna volgt een toelichting op het

Nadere informatie

Agenda ALV Columni zaterdag 29 oktober, 16.00 uur, Hemingway s (Groningen)

Agenda ALV Columni zaterdag 29 oktober, 16.00 uur, Hemingway s (Groningen) Agenda ALV Columni zaterdag 29 oktober, 16.00 uur, Hemingway s (Groningen) 1. Opening 2. Verslag secretaris 3. Verslag penningmeester 4. Bevindingen kascommissie en goedkeuring 5. Voorstel samenstelling

Nadere informatie

ZWIJNDRECHTSE ZWEM-EN POLOCLUB DE DEVEL

ZWIJNDRECHTSE ZWEM-EN POLOCLUB DE DEVEL Notulen van de Algemene Ledenvergadering ZZ & PC de Devel Gehouden op 20 April 2017 in het clubhuis van ZZ & PC de Devel te Zwijndrecht, Aanvang 20:00 uur. Aanwezig: 19 leden en 4 bestuursleden ( Martin

Nadere informatie

Algemene Leden Vergadering, maandag 26 januari 2015

Algemene Leden Vergadering, maandag 26 januari 2015 Nieuwsbrief 1 - Januari 2015 In dit nummer: Algemene Leden Vergadering, maandag 26 januari 2015 TOZ van Mun Advies Open Dubbeltoernooi Nieuwe trainingscyclus voorjaar 2015! Tennis Op Proef voor jeugd bij

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT OMNI

HUISHOUDELIJK REGLEMENT OMNI DIEPENVEENSE SPORTCLUB D.S.C. HUISHOUDELIJK REGLEMENT OMNI DEFINITIEF GOEDGEKEURD DOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN 14 NOVEMBER 2012 December 2012 D I E P E N V E E N S E S P O R T C L U B ( DSC )

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag Vereniging Patiëntenbelangen Von Hippel-Lindau

Financieel Jaarverslag Vereniging Patiëntenbelangen Von Hippel-Lindau Financieel Jaarverslag 2014 Vereniging Patiëntenbelangen Von Hippel-Lindau Inhouds Opgave 1 Algemeen... 3 1.1 Aanbieding jaarrekening... 3 1.2 Doelstelling... 3 1.3 Inschrijving Kamer van Koophandel...

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 van de penningmeester

Jaarverslag 2013 van de penningmeester Jaarverslag 2013 van de penningmeester Vereniging Gouden-Kruisdragers Vierdaagse Toelichting op werkelijke baten en lasten per 31 december 2013 Baten Contributies Contributies 2677 leden a 18,50 49.524,50

Nadere informatie

Financieel verslag 2012 Penningmeester: Ruud Maltha Balans per 31 december 2012

Financieel verslag 2012 Penningmeester: Ruud Maltha Balans per 31 december 2012 Financieel verslag 2012 Penningmeester: Ruud Maltha Balans per 31 december 2012 ACTIVA PASSIVA 31-12-2012 31-12-2011 31-12-2012 31-12-2011 Computers 391,55 783,15 Algemene reserve 1.212,22 1.212,22 Egalisatiereserve

Nadere informatie

Vereniging Vrienden van het Museum. Princessehof. Financieel verslag 2015. Begroting 2016

Vereniging Vrienden van het Museum. Princessehof. Financieel verslag 2015. Begroting 2016 Vereniging Vrienden van het Museum Princessehof Financieel verslag 2015 Begroting 2016 Vereniging Vrienden van het Museum Princessehof Inhoud Blz. Balans per 31 december 2015 3 Exploitatierekening 2015

Nadere informatie

Notulen van de Algemene Leden Vergadering NBB district Groningen op 25 september 2015 te Winsum

Notulen van de Algemene Leden Vergadering NBB district Groningen op 25 september 2015 te Winsum Notulen van de Algemene Leden Vergadering NBB district Groningen op 25 september 2015 te Winsum Aanwezig van het districtsbestuur: Paul Wesselius, voorzitter Joyce Haarman, secretaris (aanwezig vanaf 19.45,

Nadere informatie

S.V.H.A. - verslag van de Algemene Ledenvergadering

S.V.H.A. - verslag van de Algemene Ledenvergadering Datum : maandag 12 oktober 2015 Tijd : 20:00u - 22:00u Aanwezig : geschat aantal aanwezige leden 50, waarvan 24 ingetekend; 7 bestuursleden 1. Opening De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen

Nadere informatie

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2012

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2012 FINANCIEEL JAARVERSLAG 2012 MELDPUNT VRIJWILLIGERSWERK gemeente De Bilt -3 Inleiding De jaarrekening van het Meldpunt Vrijwilligerswerk gemeente De Bilt is dit jaar voor het laatst opgesplitst in de onderdelen

Nadere informatie

. Notulen Algemene Ledenvergadering 24 januari 2014. 20.30 uur Opening van de vergadering

. Notulen Algemene Ledenvergadering 24 januari 2014. 20.30 uur Opening van de vergadering Dutch Lighttown HD Club Schoolstraat 2 5595CS Leende Tel +31 (0)40-7370397 Internet: www.dutch-lighttown-hd-club.nl KvK Eindhoven V 40 240 650 IBAN/Rekeningnummer:NL89 Rabo 0127.4987.45 BIC: RABONL2U.

Nadere informatie

ALGEMENE LEDENVERGADERING. 10 oktober 2014

ALGEMENE LEDENVERGADERING. 10 oktober 2014 ALGEMENE LEDENVERGADERING 10 oktober 2014 Agenda ALV 2014 1. Opening 2. Ingekomen stukken en mededelingen 3. Goedkeuring notulen van de ALV van 24 mei 2013. 4. Bestuur 5. Presentatie jaarverslag van het

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de Wierdense Korfbalvereniging BLAUW-ZWART CLUBKLEUREN Artikel 1: De clubkleuren zijn blauw en zwart. In het tenue komen deze kleuren op de volgende wijze tot uiting: Blauw

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag 2014

Financieel Jaarverslag 2014 Financieel Jaarverslag 2. Voorwoord 3. Balans Activa 4. Balans Passiva 5. Toelichting op de balans 6. Investeringen en afschrijvingen 7. Exploitatierekening baten 8. Exploitatierekening lasten 9. Begroting

Nadere informatie

JAARREKENING 2007 KNWU DISTRICT ZUID-WEST NEDERLAND

JAARREKENING 2007 KNWU DISTRICT ZUID-WEST NEDERLAND JAARREKENING 2007 KNWU DISTRICT ZUID-WEST NEDERLAND Versie definitief: 26-2-2008 pagina 1 Balans ACTIVA 31-12-2007 31-12-2006 Vlottende activa: Apparatuur, zie toelichting balans Liquide middelen: Rabobank

Nadere informatie

Boslaan CH Zeist Jaarrekening 2016

Boslaan CH Zeist  Jaarrekening 2016 Boslaan 15 3701 CH Zeist www.antroposana.nl Jaarrekening 2016 Inhoudsopgave Inleiding 3 Algemene toelichting 4 Waarderingsgrondslagen 4 Algemeen 4 Grondslagen van resultaatbepaling 4 Algemeen 4 Afschrijvingen

Nadere informatie

Notulen jaarvergadering V.O.S

Notulen jaarvergadering V.O.S Van: Secretaris V.O.S Datum28-07-2010 Aan: Iman, Adrie, Adriaan, Jeanet, Patricia, Sacha, Peter en Diana. Aanwezigen van het bestuur: Iman, Adrie, Adriaan, Jeanet, Patricia, Sacha, Diana enpeter Aanwezige

Nadere informatie

B.U.N. Boeddhistische Unie Nederland. Boeddhistische Unie Nederland

B.U.N. Boeddhistische Unie Nederland. Boeddhistische Unie Nederland B.U.N. Boeddhistische Unie Nederland Vereniging van boeddhistische groeperingen in Nederland Boeddhistische Unie Nederland Postbus 17286 1001 JG Amsterdam Jaarcijfers 2013 Opgesteld d.d. 17 april 2014

Nadere informatie

SkiClub Zoetermeer e.o. Aangesloten bij de Nederlandse Ski Vereniging

SkiClub Zoetermeer e.o. Aangesloten bij de Nederlandse Ski Vereniging SkiClub Zoetermeer e.o. Aangesloten bij de Nederlandse Ski Vereniging Huishoudelijk Reglement Skiclub Zoetermeer e.o. SkiClub Zoetermeer e.o. is gevestigd te Zoetermeer en ingeschreven in het handelsregister

Nadere informatie

BOWLING VERENIGING LEIDEN ZUID-WEST

BOWLING VERENIGING LEIDEN ZUID-WEST Convocatie A.L.V. 16 oktober 2014 blad 1 BOWLING VERENIGING LEIDEN ZUID-WEST Algemene Leden Vergadering Donderdag 16 oktober 2014 te Leiden Bowling Vereniging Leiden Zuid-West Convocatie A.L.V. 16 oktober

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Break Stars

Huishoudelijk Reglement Break Stars Huishoudelijk Reglement Break Stars Goedgekeurd op de Algemene Ledenvergadering van 7 oktober 2009 1.ALGEMEEN Art 1.1.Ieder lid wordt geacht de statuten en het huishoudelijk reglement te kennen en na te

Nadere informatie

Geen opmerkingen, worden definitief gemaakt.

Geen opmerkingen, worden definitief gemaakt. Notulen ledenvergadering WIJHKO 28 mei 2015 Aanwezig: 35 leden inclusief bestuur. Afwezig: Henny vanuit het bestuur en een aantal leden. Opening Moniek opent de vergadering Notulen vorige vergadering Geen

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Historische Vereniging Winsum-Obergum Waar in het onderstaande sprake is van hij, kan ook zij worden gelezen.

Huishoudelijk Reglement Historische Vereniging Winsum-Obergum Waar in het onderstaande sprake is van hij, kan ook zij worden gelezen. Over het Huishoudelijk Reglement staat in de Statuten: Art. 19 1. De Algemene Vergadering kan bij huishoudelijk reglement nadere regels geven omtrent alle onderwerpen waarvan de regeling het bestuur gewenst

Nadere informatie

Vereniging voor Documentaire Informatievoorziening en Administratieve Organisatie S.O.D. Jaarrekening 2012. Aldus vastgesteld in de vergadering

Vereniging voor Documentaire Informatievoorziening en Administratieve Organisatie S.O.D. Jaarrekening 2012. Aldus vastgesteld in de vergadering Vereniging voor Documentaire Informatievoorziening en Administratieve Organisatie S.O.D. Jaarrekening 2012 Aldus vastgesteld in de vergadering de secretaris de voorzitter Vereniging voor Documentaire Informatievoorziening

Nadere informatie

Algemene Leden Vergadering Reddingsbrigade Heerhugowaard 07-10-2014

Algemene Leden Vergadering Reddingsbrigade Heerhugowaard 07-10-2014 Graag mobieltjes op stil en laptop s en tablets uit De zaal sluit om 21.55 uur Agenda voor vanavond: 1. Mededelingen / vast stellen agenda 2. Goedkeuring Notulen / stand van acties vorige ALV 3. Stand

Nadere informatie

Notulen van Vergadering van eigenaars, gehouden dinsdag 11 maart 2014, aanvang 19:30 uur.

Notulen van Vergadering van eigenaars, gehouden dinsdag 11 maart 2014, aanvang 19:30 uur. Notulen 1. Opening en vaststelling aanwezige stemmen De voorzitter van de vergadering opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom. Vanavond zijn 30 van de 52 stemmen aanwezig dan wel per

Nadere informatie

4. Jaarverslag van de secretaris Het jaarverslag over 2013 wordt goedgekeurd met dank aan de secretaresse mevr. B. van der Vegt.

4. Jaarverslag van de secretaris Het jaarverslag over 2013 wordt goedgekeurd met dank aan de secretaresse mevr. B. van der Vegt. Notulen jaarvergadering Historische Kring Dalfsen (concept) Datum 27-01-2014 Aanwezig 54 leden Met kennisgeving afwezig: Dhr. Henk Holsappel, Mw. Rix Pasman 1. Opening door de voorzitter De voorzitter

Nadere informatie

Landelijke Vereniging van Onderwijsadviseurs Jaarrekening 2014

Landelijke Vereniging van Onderwijsadviseurs Jaarrekening 2014 Landelijke Vereniging van Onderwijsadviseurs Jaarrekening 2014 concept Inhoudsopgave Verslag van de penningmeester 3 Jaarrekening 2014 Balans op 31 december 2014 4 Exploitatierekening over 2014 5 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Vereniging van Oud-Medewerkers

Vereniging van Oud-Medewerkers datum 15 december 2016 datum vergadering 25 januari 2017 van Amber Verrycken (secretaris) tijd vergadering 14:30 16:00 e-mail amj.verrycken@avans.nl locatie vergadering Tilburg, Prof. Cobbenhagenlaan 13

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement vastgesteld op ALV 6 oktober 2016.

Huishoudelijk reglement vastgesteld op ALV 6 oktober 2016. vastgesteld op ALV 6 oktober 2016. ALGEMEEN Artikel 1. Dit huishoudelijk reglement geeft nadere regels zoals aangegeven in artikel 17 van de statuten d.d. 6 oktober 2016. LIDMAATSCHAP Artikel 2. 1. Een

Nadere informatie

Agenda algemene ledenvergadering 14 november 2011

Agenda algemene ledenvergadering 14 november 2011 ALGEMENE LEDENVERGADERING H.S.V. ONS GENOEGEN 14 NOVEMBER 2011 1 Agenda algemene ledenvergadering 14 november 2011 1. Opening door de voorzitter en mededelingen. 2. Verslag ledenvergadering 11 april 2011.

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de Handbalclub Wittenhorst te Horst. Algemeen

Huishoudelijk reglement van de Handbalclub Wittenhorst te Horst. Algemeen Huishoudelijk reglement van de Handbalclub Wittenhorst te Horst Algemeen Art. 1 Het huishoudelijk reglement regelt de toepassing van de hier in opgenomen bepalingen, evenals de verdere inrichting en alle

Nadere informatie

Probusclub Zeewolde. HUISHOUDELIJK REGLEMENT ( Vastgesteld op 5 maart 2014 )

Probusclub Zeewolde. HUISHOUDELIJK REGLEMENT ( Vastgesteld op 5 maart 2014 ) HUISHOUDELIJK REGLEMENT ( Vastgesteld op 5 maart 2014 ) Inleiding De Probusclub Zeewolde te Zeewolde is opgericht op 14 januari 2009, op initiatief van Probusclub Nijkerk. Installatie door Probus Nederland

Nadere informatie

Huurdersvereniging Meppel Ondertekening Jaarrekening 2014

Huurdersvereniging Meppel Ondertekening Jaarrekening 2014 Huurdersvereniging Meppel Ondertekening Jaarrekening 2014 Ondertekening jaarrekening 2014 van de huurdersvereniging Meppel: Zie volgende bladzijden voor de balans plus staat van baten en lasten, welke

Nadere informatie

Jaarvergadering 23-11-2012. 22 november 2012

Jaarvergadering 23-11-2012. 22 november 2012 Jaarvergadering 23-11-2012 22 november 2012 Telefoons uit!!!!!!!! Welkom Te gast bij Koninklijke Agrifirm Wij zijn: Een vereniging met 1153 leden Speciaal welkom nieuwe leden Gedenken we de leden die dit

Nadere informatie

JAARREKENING 2006 KNWU DISTRICT ZUID WEST

JAARREKENING 2006 KNWU DISTRICT ZUID WEST JAARREKENING 2006 KNWU DISTRICT ZUID WEST KNWU District Zuid West Jaarrekening 2006 Geconsolideerde balans ACTIVA 31-12-2006 31-12-2005 Vlottende activa: Apparatuur Liquide middelen: Rabobank betaalrekening

Nadere informatie

Notulen Algemene ledenvergadering, in het Natuurhistorisch Museum Rotterdam op 23 maart 2013

Notulen Algemene ledenvergadering, in het Natuurhistorisch Museum Rotterdam op 23 maart 2013 Notulen Algemene ledenvergadering, in het Natuurhistorisch Museum Rotterdam op 23 maart 2013 Leden Aanwezig: Bestuur Aanwezig: Afwezig 21 leden (incl. bestuur) Joost Tinbergen (voorzitter) Peter Milders

Nadere informatie

AGENDA 97ste ALGEMENE LEDENVERGADERING WOENSDAG 16 APRIL 2014 IN HET RESTAURANT DE RIDDERHOF TE MAASSLUIS

AGENDA 97ste ALGEMENE LEDENVERGADERING WOENSDAG 16 APRIL 2014 IN HET RESTAURANT DE RIDDERHOF TE MAASSLUIS Schiedam, maart 2014 AGENDA 97ste ALGEMENE LEDENVERGADERING WOENSDAG 16 APRIL 2014 IN HET RESTAURANT DE RIDDERHOF TE MAASSLUIS 01 Opening 02 Notulen 96ste Algemene Ledenvergadering d.d. 17 april 2013 03

Nadere informatie

Notulen Najaarsledenvergadering Afd.Utrecht

Notulen Najaarsledenvergadering Afd.Utrecht Notulen Najaarsledenvergadering Afd.Utrecht Datum: 19 oktober 2015 Locatie: PHV D.O.S. te Zeist Bestuur: Vacature (voorzitter) Jeroen Vunderink (secretaris en ad interim voorzitter) Bert van Ede (penningmeester)

Nadere informatie

CONCEPT. Vereniging voor Bouwrecht. te 's-gravenhage. Financiële verantwoording over het jaar Geen accountantscontrole toegepast

CONCEPT. Vereniging voor Bouwrecht. te 's-gravenhage. Financiële verantwoording over het jaar Geen accountantscontrole toegepast Vereniging voor Bouwrecht te 's-gravenhage Financiële verantwoording over het jaar 2015 Geen accountantscontrole toegepast Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2015 2 Staat van baten

Nadere informatie

Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015

Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015 Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015 Dagelijks bestuur Karel Evers John Martens (afwezig) Commissieleden Mirjam Frijters Jan de Koning Geert van Almen Functie Voorzitter

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Activiteiten vereniging DWK Zutphen

Huishoudelijk Reglement Activiteiten vereniging DWK Zutphen - 0 - Huishoudelijk Reglement Activiteiten vereniging DWK Zutphen Inhoud Blz. 1 Algemeen 1 2 Lidmaatschap 1 3 Geldmiddelen 1 4 Bestuur 2,3 5 Ledenvergadering 3 6 Onderafdelingen 4 7 Beheerders schap 5

Nadere informatie

Golfvereniging De Drentsche. Jaarrekening April Pagina 1

Golfvereniging De Drentsche. Jaarrekening April Pagina 1 Golfvereniging De Drentsche Jaarrekening 2014 April 2015 Pagina 1 Voorwoord Hierbij treft u het jaarverslag aan over 2014 van Golfvereniging De Drentsche dit ter goedkeuring en vaststelling in de Algemene

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Doel van de vereniging: Het doel van de vereniging is om eenieder die dat wil, deel te laten nemen aan fietstoertochten in groepsverband in de omgeving van Putte en daarbuiten,

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BOFA BOSSCHE FILM AMATEURS. Lidmaatschap en contributie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BOFA BOSSCHE FILM AMATEURS. Lidmaatschap en contributie HUISHOUDELIJK REGLEMENT BOFA BOSSCHE FILM AMATEURS Vastgesteld in de ledenvergadering van 2 februari 2015 Artikel 1. Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Artikel 2. Lidmaatschap

Nadere informatie

REGLEMENT VERENIGING PLATFORM HYDRAULIEK. Inhoudsopgave. Artikel 2 Aanmelding en toelating tot het lidmaatschap. Artikel 11:

REGLEMENT VERENIGING PLATFORM HYDRAULIEK. Inhoudsopgave. Artikel 2 Aanmelding en toelating tot het lidmaatschap. Artikel 11: REGLEMENT VERENIGING PLATFORM HYDRAULIEK Inhoudsopgave Artikel 1: Artikel 2: Artikel 3: Artikel 4: Artikel 5: Artikel 6: Artikel 7: Artikel 8: Artikel 9: Artikel 10: Artikel 11: Algemene bepalingen Aanmelding

Nadere informatie